ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Sayfa Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya

2 Sayfa2

3 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun gereğince belediyemize katılan iki belediye ile birlikte belediyemiz ilçe statüsü kazanmış, daha güçlü ve büyük bir belediye haline gelmiştir. Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik. Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, Arifiye'mizi MARKA haline getirmektir. Bunu yaparken de, Arifiye geleneğine sahip çıkan, idealist, değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık. Belediye olarak ASLİ GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da, saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz. Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Temelinde, Belediye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Arifiye, ciddi bir atılım ve gelişim içindedir. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı, doğası ile Arifiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Arifiye'yi daha ileri götürürken, kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Arifiye bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım. Birlik olur, birbirimizi sever ve güç birliği yaparsak kuşkusuz çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşadığımız bu güzel ilçeyi birlikte yönetir, sorunlara birlikte çözüm arar, birlikte çalışır ve yapılanlara sahip çıkarsak, kuşkusuz ilimizin ve bölgemizin yıldızı olmamız kaçınılmazdır. Bunu başarmak, huzur ve refahın hâkim olduğu Arifiye'yi inşa etmek sadece kendimiz için değil daha da önemlisi geleceğimiz, evlatlarımız için kuşanmamız gereken bir sorumluluktur yılı faaliyetlerimizi içeren bu raporu bilgilerinize sunarken, hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. İsmail KARAKULLUKÇU Arifiye Belediye Başkanı

4 Sayfa4

5 Sayfa5 İÇİNDEKİLER Önsöz 02 Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri GENEL BİLGİLER. 06 A) Misyon,vizyon ve ilkeler. 06 B) Yetki görev ve sorumluluklar. 06 C) İdareye İlişkin bilgiler Fiziki Yapı Organizasyon Şeması Araç ve Makine Parkı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 14 A) Mali Bilgiler Mali Denetim B) 2012 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü. 84

6 Sayfa6 4 ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek- 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek- 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 4: Özel Kalem Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 6: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 9: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 10: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 11: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı

7 Sayfa7 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VİZYON VE İLKELER MİSYON Sürekli gelişen bir anlayışla, Arifiye halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak VİZYON Şehircilikte ve belediyecilikte örnek ve modern bir Arifiye Türkiye de ve dünyada başarılarıyla tanınan bir yerel yönetim TEMEL DEĞERLER Önce Arifiyeli'nin memnuniyeti Kaliteli belediyecilikte sürekli gelişme Belediye çalışanlarının da mutluluğu Kolaylaştıran yerel yönetim hizmeti mazeret yok anlayışıyla çalışmak Ortak akılla, demokratik, şeffaf hizmet üretmek KALİTE POLİTİKAMIZ Dünya standartlarında bir kent hayatını sürdürülebilir kılmak Sürekli gelişen Her gün öğrenen Bilgiyi, gelişmeyi ve hizmeti paylaşan kaliteli yönetim anlayışı belirlenmiştir. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir

8 Sayfa8 belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

9 Sayfa9 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

10 Sayfa10 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

11 Sayfa11

12 Sayfa12 ARAÇ VE MAKİNA PARKI Sır a Kullanım Amacı Markası Modeli Plakası No 1. Makam Aracı Peugeot DE Makam Aracı Corolla Verso ZC Binek Aracı Tofaş Kartal DE Binek Aracı Toyoto Corolla DS Binek Aracı Toyoto Corolla FF Binek Aracı Renault Symbol ZS Binek Aracı Renault Symbol FY Binek Aracı Renault Symbol ZE Minibüs Otoyol İveco TF Minibüs Otoyol İveco TR Minibüs Magirus AU Cenaze Aracı Toyota YA Cenaze Aracı Kamyonet Mitsubishi SA Vidanjör BMC DZ Kapalı kasa Kamyonet Peugeot J TF İtfaiye Aracı İveco TF Ambulans İveco Daily YL Kamyonet 4x4 Landrover AD Kamyonet 4x2 Nissan Country SE Kamyonet Ford Connect D Çöp Kamyonu İveco DZ Çöp Kamyonu Ford Kargo EP Çöp Kamyonu Ford Kargo EF Çöp Kamyonu Ford Kargo B Çöp Kamyonu Ford Kargo TS Çöp Kamyonu BMC ZU Çöp Kamyonu İveco AH Çöp Kamyonu Mitsubishi DN Kamyon BMC ZK Kamyon BMC ZN Damperli Kamyon Desoto TR Damperli Kamyon Dodge Desoto FV Damperli Kamyon Mercedes B Damperli Kamyon Mercedes B Kamyon Dodge DH.974

13 Sayfa Traktör Steyr DU Traktör Steyr AH Traktör Stery DE Traktör Tümasan FP Traktör Tümasan FE Traktör Başak DU Kaldırım Süpürge Aracı Gluton 2008 İş Makinası 43. Greyder Dresser 1987 İş Makinası 44. Yükleyici Hidromek 2006 İş Makinası 45. Vakumlu Süpürme Ravo İş Makinası 46. Kanal Kazıcı Yükleyici Hidromek 1999 İş Makinası 47. Kanal Kaz.HMK 101S İş Makinası 48. İş Makinası Hidromek 2011 İş Makinası 49. Ekskavatör Hyundai 2012 İş Makinası 50. Kepçe Loder Hidromek 2000 İş Makinası 2012 YILINDA ALINAN ARAÇLAR Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Hyundai 210LC Ekskavatör alındı

14 Sayfa14 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 1 adet Ford-Connect Hizmet Aracı alındı Belediyemiz Fen İşleri Garajı

15 Sayfa15 Yönetim Ve İç Denetim Sistemi Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun hükümlerine göre yönetilmektedir. Belediyemiz 3 başkan yardımcısı ve 12 daire müdürü olarak örgütlenmiştir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin olması için Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU nun başkanlığında, 3 Başkan Yardımcısının katılımı ile her hafta Pazartesi günleri saat da ve 12 daire müdürünün katılımı ile ayda bir koordinasyon toplantıları yapılmaktadır sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu doğrultusunda mali yapılanma tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak, alt birimdekilerde gerçekleştirme görevlisi olarak belirtilmiştir. Muhasebe yetkilisi olarak mali hizmetler görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak; İlçemizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve alt yapının Planlanması ve koordinasyonu, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması, eğitim çalışmalarına önem verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi, zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak, çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir. 1- Mali Denetim 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereği denetim komisyonu 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmış ve rapor hazırlamıştır. Belediyemiz gelir ve gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay başkanlığınca denetlenmektedir.

16 Sayfa YILI FAALİYET RAPORU BAŞKANLIK ÖZEL KALEM Başkanlık Özel Kaleminde 1 personel çalışmaktadır. Sakarya Büyük Şehir Belediye Meclisi aylık toplantısına katılım Valilik İl Koordinasyon olağan toplantısına katılım Arifiye İlçe sınırları içerisinde bulunan muhtarlar ile istişare toplantıları SASKİ olağan toplantısına katılım Belediyemize çeşitli nedenler ile gelen ziyaretçiler ile görüşme, güler yüz ve ikramda bulunarak belediyeden memnun ayrılması sağlandı. Kamu kurumlarında göreve yeni gelen veya görev değişikliği dolayısı ile makam değiştiren müdür, müdür yardımcısı ve çeşitli yerlerde göreve gelen personeller ziyaret edildi. Şehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iş yerlerinin açılış törenlerine katılım Şehrimizde ve ilçemizde davetiye göndererek düğün, sünnet vb. cemiyetlere davette bulunanların cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullar ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamları sağlandı. İlçemize gelen misafirler ağırlandı. İlçemizin tanıtımı yapıldı. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilerek birlikte çalışma olanağı sağlandı.

17 Sayfa17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 personel çalışmaktadır. 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimleri sonunda 5747 sayılı kanun gereği Hanlı ve Nehirkent belediyelerinin Arifiye Belediyesine bağlanması ile ilçe statüsüne kavuşan Belediyemizde Meclis Üyesi sayısı 15 olmuştur. Belediye Meclisimiz Faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20. Maddesine uygun olarak 11 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek 63 adet karar alınmıştır. Yapılan toplantılara ait meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur. Belediye Encümenimiz haftada bir kez Çarşamba günleri olmak üzere toplanmış olup, 223 adet encümen kararı alınmıştır. Alınan kararlar yazılıp imzalandıktan sonra ilgili servislere havale edilmiştir. Meclis Denetim Komisyonu, ihtisas ve imar komisyonu seçimleri, Encümen Üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır; Meclis Başkan Vekilleri Meclis Katipleri Encümen Üyeleri İmar Komisyonu : Muharrem YAVUZ ve Hulusi KARA : Asil Mehmet GÖZYUMAN ve Deniz TAŞ Yedek Adem TURAN ve Kerim YÜKSEL : Serkan ÇARKTAN - Mahmut BAŞOĞLU : Cahit ÇATAKLAR, Mehmet GÖZYUMAN, Deniz TAŞ, Hıfzı OLGUN Plan Bütçe Komisyonu : Muharrem YAVUZ, Adnan AKBAŞ, Serkan ÇARKTAN, Yakup GENCER Çiftçi Mallarını Koruma ve Muhabere Heyeti : Hikmet ÜNLÜ, Muharrem YAVUZ, Vedat VATANSEVER, Yakup GENCER, Alaettin ŞOLPAN

18 Sayfa18 Meclis ve Encümen Oturum Tablosu Oturum Sayısı Karar Sayısı Meclis Toplantıları Encümen Toplantıları Birimlere Göre Encümen Kararları Toplam Karar Sayısı Birim Karar Sayısı

19 Sayfa Evrak Sayısı evrak sayısı Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) GÖREV TANIMI Belediyemiz 2006/03 sayılı genelge uyarınca uygulamaya başlanan alo 150- BİMER başvuruları ile ilgili işlemler belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Birimimiz yazı işleri müdürlüğü bünyesinde bir bilgi edinme birim yetkilisi sorumluluğunda 1 personel ile hizmet vermektedir. Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) doğrudan başbakanlık uygulaması olup, vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların elektronik postanın süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir yılı içerisinde 149 adet başvurunun 132 adedi, ilgililerin istekleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta telefon alt yapısının imkanları birleştirilmiş, başvurular etkin, süratli ve doğru sonuçlandırılmış, vatandaşların istekleri ile kısa zamanda çözümüne ulaştırılmıştır.

20 Sayfa20 Birimi Dilekçe Başvuru Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü 40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18 Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 Zabıta Müdürlüğü 56 Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Ulaşım Müracat Sayısı Müracat Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaşım

21 Sayfa21 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Belediyemiz personelinin özlük hakları ve çalışma sistemlerini takip etmek amacı ile 1 müdür personelle hizmet vermektedir STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI Bay Bayan Bay Bayan PERSONEL EĞİTİM DURUMU TAHSİLİ MEMUR İŞÇİ Sözleşmeli TOPLAM Personel İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Okul Toplam

22 Sayfa22 Personel Eğitim Durumu Toplam Sözleşmeli Personel İşçi Memur Memur İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Personel Grafiği Memur İşçi Sözleşmeli Memur İşçi

23 Sayfa23 EVLENDİRME MEMURLUĞU Evlendirme memurluğu Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 1 personel ile hizmet vermektedir. 1 Ocak Aralık 2012 tarihleri arasında evlendirme memurluğumuza 369 çift evlenmek üzere başvuruda bulunmuştur. Yapılan evlendirme işlemlerinden; 4 adedi mahkeme kararı ile, 9 adedi yasal temsilci rızası ile, 3 adedi yabancı uyruklu kişi ile ve 353 adedi de normal evlilik olarak gerçekleştirilmiştir. Yine bu tarihler arasında 47 adet evlenme izin belgesi düzenlenmiştir. Yapılan tüm evlilik işlemlerinin tamamı, İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek Nüfus kütüklerine tescili sağlanmıştır. Evlenme Müracaatı İçin Gerekli Evraklar: Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdan fotokopileri 5 er adet vesikalık fotoğraf Nüfus kayıt örnekleri Yetkili Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu.

24 Sayfa24 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin elektronik donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak, yazılımları güncellemek ve verilerin yedeklemesini yapmak amacı ile 1 müdür ve 1 personelle hizmet vermektedir. BİLGİSAYAR DONANIMI YENİLENDİ Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başta olmak üzere personelimizin ihtiyaç duyduğu donanımlar, ilgili müdürlük bütçelerinden karşılanmak suretiyle temin edilmiş, sistemimize dahil edilmiştir. Ana hizmet binamızda, terminal sayımız bugün itibarı ile 36 olmuştur. NETCAD OTOMASYONU KURULDU Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünün dağınık olan bilgileri, IBM-X3400 Server da, NETCAD İmar Otomasyon Programında toplandı. İmar İşleri personelinin tüm verilere sağlıklı bir şekilde ulaşarak, vatandaşa doğru ve hızlı hizmet vermesi sağlandı. MAKS VERİ TABANI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ) incelenerek, GIS verilerinin bu sistem için hazırlanması amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ile işbirliği yapılmıştır. Firma ile de görüşülmüş, Coğrafi verilerin bu sisteme uyarlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. KAMERA SİSTEMİ MODİFİYE EDİLDİ. Kamera sistemimizde modifiye yapılmış, Atatürk Caddesini görüntüleyen kameralar ile kamera kayıtlarının tutulduğu bilgisayar yenilenmiştir. Bu sistem ile binamız 24 saat izlenmektedir. İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ Belediyemizce yapılan çalışmaların, vatandaşlarımıza anlatılabilmesi için, internet sitemizin yanı sıra, LCD TV sistemi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar ile İnternet sitemizin güncelleme ve dizayn değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

25 Sayfa25 MUHTARLARA BİLGİSAYAR ALINDI İlçemiz sınırları içinde bulunan mahalle muhtarlarının talebi üzerinde, 1 adet bilgisayar ve 1 adet lazer yazıcı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 9 ncu maddesinin son bendine göre alınmış ve ilgili mahalle muhtarlarına teslim edilmiştir. OKULLARA BİLGİSAYAR VE PROJEKSİYON CİHAZI ALINDI İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullara ve Meslek Yüksek Okuluna, talepleri doğrultusunda, 16 Adet bilgisayar, 1 Adet e-book, 2 adet projeksiyon, 2 adet perde, 2 adet tavan asma aparatı, 2 adet 15 m.lik data kablosu, alınarak teslim edilmiştir. BELOS PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi) hayata geçirilmiş, bu sayede ilçemizdeki nüfus ve CBS verilerinin anlık edinilmesi sağlanmış, Gelir Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, Mükellef bilgilerini güncellenmesi sağlanmıştır. K.P.S. FAALİYETE GEÇİRİLDİ. Belediyemizde Kimlik Paylaşım Sistemi devreye sokularak ilgili müdürlükler tarafından kullanılması sağlanmıştır. REKLAM BİLBOARDLARI YAPTIRILDI. Belediyemizin yaptığı çalışmaların halka duyurulması, halkla iletişimin sağlanması yönündeki çalışmalar gereği, Basın ve Halkla ilişkiler müdürlüğümüz bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda 10 adet reklam panosu yaptırılmış, ilçemizin en işlek noktalarına monte ettirilerek, belediyemize ait çalışmalar ve firma reklamları sergilenmektedir. HİZMET BÜLTENİ HAZIRLANDI. Belediyemizin çalışmalarının vatandaşımıza duyurulması amacıyla bir bülten hazırlanarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında takvim çalışması yapılarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. ARİFİYE TANITIM KİTABI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İlçemizin yerel ve ulusal çapta tanıtımı amacıyla, bir tanıtım kitabı hazırlanmakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

26 Sayfa26 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği biçimde hazırlanan Belediyemizin 2012 yılı Faaliyet Raporu aşağıya çıkartılmıştır. GİDER BÜTÇESİ Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi TL olarak tahmin edilmiş, TL ek ödemeyle toplam ,00.-TL olup, yıl sonunda ,55.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %89,58 dir tarihleri arasında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Dökümü aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HARCAMA KALEMİ HARCAMA TOPLAMI TOPLAM GİDER ORANI Personel Giderleri ,78 % 19,35 S.G.K Devlet Primi Gid ,46 % 03,14 Mal ve Hizmet Alım Gid ,03 % 38,80 Faiz Giderleri ,31 % Cari Transferler ,13 % 02,22 Sermaye Giderleri ,50 % 34,52 Sermaye transferler ,34 % 00,30 Yedek Ödenekler 00,00 % GENEL TOPLAM ,55 %100,00 GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ Personel Giderleri 0,30% 0 34,52% 19,35% 38,80% 3,14% SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 2,22% 1,67% Cari Transferler Sermaye Giderleri

27 Sayfa yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP KODU HESAP ADI HARCAMA GİDERE ORANI TOPLAMI Özel Kalem ,38 %02, Yazı İşleri Müdürlüğü ,04 %00, Fen İşleri Müdürlüğü ,44 %67, Mali HizmeTLer Müdürlüğü ,94 %04, Personel Müdürlüğü ,79 %00, Kültür ve Sosyal İşl.Md ,86 %03, İmar ve Şehircilik Md ,12 %05, Zabıta Müdürlüğü ,46 %02, Park ve Bahçeler Md ,38 %02, Temizlik İşleri Md ,14 %10,26 TOPLAM ,55 %100,00 2,69% 2,96% 5,29% 3,23% 0,64% GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ 10,26% 2,52% 0,96% ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4,22% 67,23% PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

28 Sayfa yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre gerçekleşme oranları ; MÜDÜRLÜK ÖDENEK HARCAMA ORANI TOPLAMI Özel Kalem , ,38 %70,15 Yazı İşleri Müdürlüğü , ,04 %63,84 Fen İşleri Müdürlüğü , ,44 %95,61 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,94 %88,02 Personel Müdürlüğü , ,79 %52,50 Kültür ve Sosyal İşl.Md , ,86 %98,37 İmar ve Şehircilik Md , ,12 %60,90 Zabıta Müdürlüğü , ,46 %74,79 Park ve Bahçeler Md , ,38 %89,86 Temizlik İşleri Md , ,14 %90,28 TOPLAM , ,55 %89,58 BİRİMLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ ÖZEL KALEM 74,79% 89,86% 90,28% 70,15% 63,84% 95,61% 88,02% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. 98,37% İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 60,90% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 52,50% PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

29 Sayfa29 GELİR BÜTÇESİ Belediyemizin 2012 yılı Gelir Bütçesi ,000 TL. Olup, yıl sonunda ,55 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %66,64 olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen ,51 TL. iken gerçekleşen ,30 TL. olup gerçekleşme oranı %64,76 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen ,95 TL. iken gerçekleşen ,70 TL olup gerçekleşme oranı %76,32 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen 0TL olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen ,95 iken gerçekleşen ,55 TL. olup, gerçekleşme oranı %94,29 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen ,00 TL. olup gerçekleşme oranı %39,08 olmuştur yılı Bütçe Gelirleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.292, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı 7.976, İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı 7.008, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 5.982, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Ekonomik Hizmetler 1.008, Diğer Kurumlar Hasılatı 232, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 570, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye 0

30 Sayfa Diğer Faizler (Banka) 9.978, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 204, Diğer Paylar 9.093, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 825, Kişilerden Alacaklar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli 0 gelirler Arazi Satışları , Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM , yılı gelirlerinin 2012 yılı ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir. HES NO: GELİR TÜRÜ 2012 GELİR TAH 2012 GELİR TAHSİLATI ORANI % 01 Vergi Gelirleri , ,30 64, Mülk. Üzer.Alın.Ver , ,18 57, Dah.alın.mal ve hiz.ver , ,01 81, Harçlar , ,01 99, Başka yerde sınıflandırılmış vergiler 8.780, ,10 68,13 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , ,70 76, Mal ve hizmet satış gelirleri , ,12 100, Kurumlar hasılatı 1.816, ,90 100, Kira gelirleri , ,68 70,34 05 Diğer gelirler , ,55 94, Faiz gelirleri 9.978, ,27 100, Kişi ve kurumlardan alınan paylar , ,89 99, Para cezaları , ,39 58, Diğer çeşitli gelirler 825,00 825,00 100,00 06 Sermaye gelirleri , ,00 100, Taşınmaz satış gelirleri , ,00 100, Taşınır satış gelirleri TOPLAM , ,5 78,86

31 Sayfa ve 2012 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI GİDER BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER KALEMİ 2011 GİDERİ 2012 GİDERİ FARK (%) Personel Giderleri , , ,67 Sosyal Güvenlik Kur.Primi , , ,89 Mal ve Hizmet Alımı , , ,25 Faiz Giderleri , , ,65 Cari Transferler , , ,30 Sermaye Giderleri , , ,92 Sermaye transferleri , ,34-19,13 Yedek Ödenekler TOPLAM , , , , , , , , , ,00 personel giderleri S.G.K pirimi Mal ve hizmet alımı faiz giderleri cari transferler sermaye giderleri sermaye transferleri 0, gideri 2012 gideri

32 Sayfa32 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GELİR TÜRÜ 2011 YILI GELİRİ 2012 YILI GELİRİ FARK (%) Vergi Gelirleri , , ,77 Teşebbüs ve , , ,31 Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve , Yardımlar Diğer Gelirler , , ,94 Sermaye Gelirleri , , ,28 Alacaklardan Tahsilât Red ve İadeler TOPLAM , , , , , , , , , , , ,55 vergi gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri diğer gelirler sermaye gelirleri ,00 0, , , , , geliri 2012 geliri Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, 2012 yılı gelirimiz 2001 yılına göre % 5,75 artmıştır. Buna karşılık giderlerimiz ise 2012 yılında % 39,85 artmıştır. 2. BORÇ YÖNETİM RAPORU tarihi itibarıyla; İller Bankası Kredi Borcumuzun dökümü aşağıya çıkarılmıştır: ALACAKLI KURUM BORÇ TOPLAMI İller Bankası Kredi Borcu + Faiz ,08 TOPLAM , tarihi itibarıyla banka mevcudumuz : ,65.-TL'dir.

33 Sayfa33 SATIN ALMA BİRİMİ I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin hazırlanması, takip ve kontrolü ve Doğrudan Temin 22-D, 22-C dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrol işinin yapılması işidir. Birimlerden gelen talep yazılarında belirtilen kalemlerin, yaklaşık maliyetinin hesaplanması, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından, Piyasa Komisyon raporlarının hazırlanması ve Muayene kabul komisyonuna havale edilmesi ile devam eder. Muayene Kabul raporundan sonra mal veya hizmetinin alınması, yapım işinin tamamlanması ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyanın havale edilmesiyle iş son bulur. Birim bünyesinde bir adet büro elemanı ve bir adet Jeofizik Mühendisi çalışmaktadır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İHALELERİ : S.N YAPILAN TARİH Çarşamba 16/12/2011 Cuma 15/12/2011 Perşembe YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU BOEN İNŞAAT METAL YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliyat Turizm İşletme Tic. ve San. Ltd. Şti(Madeni Yağ) / Ada Doğu Karadeniz İnş. Malz. Nak. Taah. Hafr. Otom. San. Ve tic. Ltd. Şti (Akaryakıt) ARHAS İnşaat Makine Gıda Taşımacılık Temizlik Tic. Ve San. Ltd. Şti 2011/61786 Arifiye İlçe Belediyesi Kültür Merkezi Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2011/ Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım İşi (12 ay) ,90 TL Madeni Yağ, ,00 TL Akaryakıt 2011/ İşçilik Hizmet Alım İşi 30 adet/ ,00 (12 ay) İşin süresi 1,5 senedir. Devam etmektedir İtibariyle Tamamlanmıştır İtibariyle Tamamlanmıştır Cuma HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER 2011/ Arifiye İlçesi Spor Kompleksi Sosyal Tesis Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL itibariyle Tamamlanmıştır.

34 Sayfa Salı 3KA İNŞ.TAAH.VE TUR. TİC.LTD.ŞTİ. 2012/16785 Parke Taşı, Bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır /04/2012 Çarşamba 10/08/2012 Cuma Çarşamba Salı Salı 13/11/2012 Salı Çarşamba ALKANLILAR İNŞ.YAPI TAAH.MADEN.TURZ. REKL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER İNCİLER İNŞAAT KUM OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ TİC.VE SAN. A.Ş MEHMET DERBEDER EMAS DEMİR ÇELİK SAN AYİ VE DIŞ TİCAR ET LTD.ŞTİ. GÜVEN TEMİZLİK GIDA MADDELERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. YILDIRIM KARDEŞLER AKARYAKIT NAK. TURİZM İŞL.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 2012/38378 Arifiye İlçesi Belediye Hizmet Ek Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL 2012/96956 Arifiye İlçesi Muhtelif Alanlarda Basketbol Sahası,Futbol Sahası ve Çevre Düzenleme Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye İlçesi, Arifiye Meslek Yüksek Okul Binası İnşaatı için Beton Alım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye Belediyesi Tuvalet Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye İlçesi,Arifiye Meslek Yüksek Okul Binası İnşaatı için Nervürlü Demir Alım İşi ,62 TL 2012/ İşçilik Hizmet Alım İşi (12 ay,40 kişi) ,00 TL 2012/ Akaryakıt Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. İşin süresi peyderpey alımla 4 aydır. Devam etmekte. İşin süresi 4 aydır. İşin süresi peyderpey alımla 2 aydır. İşin Süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır. İşin Süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır.

35 Sayfa35 22-d Dosyaları : 9 adet yapım işi dosyası 63 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 19 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası 9 adet sigorta poliçe ödemesi dosyası 9 adet hizmet alım işi Mal Alım İşi; o 40 adet yol bakım, inşaat ve büro malzemesi alım dosyası o 7 adet elektrik malzemesi alım işi o 10 adet nalburiye malzemesi alım işi o 17 adet okullara yardım GENEL TOPLAM: Dosya: 182 adet MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 6 adet büro malzemesi alım işi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 4 Adet Haritalandırma Hizmet Alım Dosyası 3 Adet 18. Uygulama Hizmet Alım Dosyası 3 Adet Kamulaştırma Hizmet Alım Dosyası 9 Adet Malzeme Alım Dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 19 adet TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 20 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 4 adet sigorta poliçe ödemesi dosyası 6 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası 2 adet bakım malzemesi Alım Dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 32 adet

36 Sayfa36 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 20 adet peyzaj, bitki ve bahçe dekorasyon malzemesi alım dosyası : 1 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 1 adet yapım işi dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 22 adet KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İhale Dosyası: S.N. YAPILAN TARİH Salı YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU ERDA GIDA TURİZM SAN TİC.LTD.ŞTİ. 2012/85132 Arifiye İlçe Belediyesi 2012 yılı Ramazan Yardım Paketi Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. 22-d Dosyaları : 14 adet belediyemiz futbol kulüplerine malzeme alım dosyası 8 adet encümen kararı ile belediyemiz sınırlarındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi alım dosyası 9 adet okullara yardım 3 adet hizmet alım dosyası 14 adet yarışma, tanıtım, duyuru, okul ve muhtarlara büro malzemesi alım dosyası : GENEL TOPLAM: Dosya: 48 adet ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 6 adet büro ve hayvan ilaçlama malzemesi, 657 kanun gereği kıyafet alım işi 1 adet araç bakım GENEL TOPLAM: Dosya: 7 adet

37 Sayfa37 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 3 adet belediye tanıtım ve duyurularda kullanılmak üzere malzeme alım dosyası 3 Adet hizmet alım dosyası 9 adet araç bakım 22-c dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 15 adet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 4 adet büro malzemesi alım dosyası 9 adet hukuk, taşımacılık hizmet alım işi : ,46 GENEL TOPLAM: Dosya: 13 adet İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 adet malzeme alım işi III. YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılan hizmet alım, mal alım ve yapım işi dosyaları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında birim müdürlüklerinde yetkili amirin talebi doğrultusunda, piyasa araştırılması yapılarak alım işleri gerçekleştirilmiş, faturalandırma yapıldıktan ilgili dosyaların ödemeleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili bütçe dorudan temin evraklarına işlenerek birime havale yapılmıştır. İlgili dosyaların birer nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ilgili birimde bulunmaktadır.

38 Sayfa38 RUHSAT DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 1 müdür 3 personel ile hizmet vermektedir. EMLAK SERVİSİ: 2012 Yılı içinde 737 Adet Bina Beyannamesi, 213 Adet İşyeri Beyannamesi, 1335 Adet Arsa Beyannamesi, 1018 Adet Arazi Beyannamesi üzerinde işlem yapılmış olup bunlardan bazıları alım satım üzerinden, bazıları Verasetten intikal olarak işlem görmüştür. Yılı içinde Emlak Vergisi Tahsilatı ; ,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Arifiye Kaymakamı Mehmet ÜNAL, Eski Kaymakamımız Birol KURUBAL, Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU, Ak Parti İlçe Başkanı Ethem ÇINAR, İlçemizde yeni faaliyete geçen ER-MAR'ın açılışını yaparken RUHSAT SERVİSİ: Yılı içinde 156 Adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş olup yılı içinde bir işyeri kapatmıştır. Açılan işyerlerinden ,00 TL. İşyeri Açma İzin Harcı tahsil edilmiştir. Bu bağlamda 188 işyeri türü vardır. Ve bunların açılımı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

39 Sayfa39 İLÇEMİZDE BULUNAN İŞLERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ SIRA NO: İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1 1 -A GRUBU MADEN OCAĞI 1 2 AHŞAP MOBİLYA TEŞHİR ATOLYESİ 1 3 ANTREPO (DEPO) 3 4 APARATİF DÖNER 3 5 ARAÇLARIN BAKIM ONARIM 14 6 ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI 3 7 ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 8 AYAKKABI VE TERLİK SATIŞI 2 9 AYRAN DOLUM MAKİNASI VE BAKIM 1 10 BAKKAL BALIK AKVARYUM KUŞ GALERİSİ 1 12 BALIK SATIŞI 1 13 BANKACILIK 5 14 BERBER BETON YAPI ELAMANLARI TESİSİ 1 16 BEYAZ EŞYA SATIŞ YERİ 2 17 BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA SATIŞ Y 1 18 BİSİKLET TAMİRCİSİ 4 19 BORU VE ALT YAPI HİZMETLERİ 1 20 BRİKET VE BETON PARMAKLIK 1 21 BÜFE BÜFE-ŞARKÜTERİ 1 23 BÜRO 3 24 CAFEİN İNTERNET SALONU 1 25 CAMCI 1 26 CONTA ÜRETİMİ 1 27 ÇAY OCAĞI ÇELİK EŞYA İMALATI 1 29 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI 2 30 ÇELİK KONTRAKSON (KAYNAKLAMA) 1 31 ÇİÇEK SATIŞI 8 32 ÇİĞ KÖFTE SATIŞI 1 33 ÇOCUK KREŞ EVİ 1 34 DAMPER KAYNAK İŞLERİ 3 35 DAMPER VE RÖMORK İMALATI 2 36 DEMİRCİ 4 37 DEPOLAMA-LOJİSTİK 2 38 DETERJAN SATIŞ YERİ 2 39 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE PAZ 1 40 DİNGİL TAMİRİ 1

40 Sayfa40 41 DÜĞÜN SALONU 2 42 DYO SAN. BOYALARI DEPOSU 1 43 ECZANE 1 44 EGSOZ BAKIM ONARIMI 1 45 EKMEK FIRINI ELEKTRİK MALZ. ÜRETİM 1 47 ELEKTRİK TAMİRİ 7 48 ELEKTRİK TESİSAT VE BOBİNAJ 1 49 ELEKTRO KALVANİZ 1 50 EMİCİ PED İMALATI 1 51 EMLAK KOMİSYONCULUĞU 4 52 EV ALETLERİ SATIŞI (TÜP MALZML 1 53 FATURA ÖDEME MERKEZİ 1 54 FİDANCILIK 9 55 FORDLİF DEPO 1 56 FOTOĞRAFÇI 2 57 GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ FALET 2 58 GIDA TOPTAN SATIŞ YERİ 5 59 GİYİM AKSESUARLARI 1 60 HALI SAHA İŞLETMECİLİĞİ 1 61 HARFİYAT DEPOLAMA 1 62 HAŞERE İLAÇLAMA 1 63 HAVA ALANLARI YER EKİPMANLARI 1 64 HER TÜRLÜ İNŞ.TAAH.İŞL.ÇELİK K 1 65 HER TÜRLÜ MAKİNA İMALATI 1 66 HUBUBAT SİLOLARI AMBARI 1 67 HURDACI INTERNET KAFE PLAY STATİON 1 69 ISI SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI 1 70 İÇECEK MEŞRUBAT GIDA VE MADENC 1 71 İÇKİLİ LOKANTA 1 72 İÇME AMAÇLI DOĞAL BİTKİLERİN İ 1 73 İDARİ BÜRO 2 74 İNŞAAT MALZ. SATIŞI 4 75 İNTERNET KAFE 4 76 İNTERNET+PLAY STATİON+BİLARDO 1 77 DİĞER İŞYERLERİ 1 78 İŞ MAKİNALARI TAMİR BAKIM 2 79 KAHVEHANE KAHVEHANE-İNTERNET KAFE 1 82 KANTİN KANTİN VE KAFETERYA 1 84 KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZM 2

41 Sayfa41 85 KASAP 6 86 KAUÇUK ÜRÜNLERİ SATIŞI 1 87 KAYIŞ VE RULMAN TİCARETİ 1 88 KAYNAK MAKİNALIRI İMALATI VE B 1 89 KERESTE İMALATI 1 90 KESİCİ ALETLER 1 91 KIRTASİYE 1 92 KOLİ ETİKET AMBALAJ 1 93 KOLTUK KANEPE TAMİRCİSİ 8 94 KÖFTECİ 1 95 KÖMÜR SATIŞ DEPOSU 6 96 KUAFÖR 1 97 KUM- ÇAKIL OCAĞI 2 98 KUNDURA TAMİRİ 2 99 KURTARICI VİNÇ TİC KUYUMCU LASTİK SATIŞI VE SERVİSİ LAZER KESİM LOKANTA MADENİ YAĞ TİCARETİ MAKİNA İMALATI MANAV MARANGOZ MEDİKAL ÜRÜNLERİ SATIŞI MERMERCİ METALLERİN IŞIL İŞLEMLE ANODLA METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ MOBİLYA İMALATI MOBİLYA SATIŞI MOTOR BLOK DİKİŞİ MOTOR YENİLEME İŞLERİ MOTORLU KARATAŞITLARIN KAYNAK NALBURİYE ODUN KÖMÜR SAT.İRTB.BÜROSU OKSİJEN GAZI, MAKİNA,PETROL ÜR OTEL OTO BAKIM ONARIM SERVİSİ OTO BOYA KAPORTA OTO BOYA VE MALZEME SATIŞI OTO ELEKTRİK OTO FİLİTRE PAZARLAMA OTO FREN BALATA TEST VE YEDEK OTO HURDACILIK 1

42 Sayfa OTO LASTİK TAMİRİ OTO MAKAS OTO YIKAMA OTOCAM VE CAM AKSESUARLARI OTOMOBİL DEPOLAMA OTOMOBİL TİCARET SERVİSİ OTOMOTİV VE MAKİNA YEDEK PARÇA PASTANE PİDE LAHMACUN SALONU PİKNİK ALANI PİŞMANİYECİ PLASTİK BORU ÜRETİMİ PLASTİK SU DEPOSU İMALATI PLAYSTATİON SALONU PLAYSTATİON-KAFETERYA-BİLARDO POMPA İMALATI TORNA İŞLERİ PROFİL-SAC-PANEL-TİCARETİ PVC. DOĞRAMA RAYLI TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM REKLAM ÜRÜNLERİ RULMAN YEDEK PARÇA ALIM SATIM SAATÇI SAÇ PROFİL DEMİR TİC SCANIA ARAÇLARIN BAKIM ONARIM SERVİS TAŞIMACILIĞI SIHHI TESİSATCI SİGORTA ARACILIK SİMİT POĞAÇA SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜLFONLAMA YAPILMAYAN 1 DETERJAN 158 ŞARKÜTERİ TARIM ALETLERİ TAŞIMACILIK TAVUK SATIŞI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİK SERVİS TEKSTİL FAB TEKSTİL ÜRÜNLERİ TELEFON SATIŞ NOKTASI TERZİ TESFİYECİLİK TIR GARAJI 1

43 Sayfa TOPTAN MADENİ YAĞ SATIŞI TORF ÇIKARMA TORNA VE PRES İŞLERİ TORNACI TRAKTÖR PARÇALARI SATIŞI TUHAFİYE TÜL-PERDE VE MEFRUŞATCI TÜP BAYİİ UN KEPEK SATIŞI UNLU MAMULLERİ VAGON TAMİRİ YAŞ SEBZE PAKETLEME YEDEK PARÇA YEDEK PARÇA SATIŞI VE BAKIM ON YEMEK ÜRETİM YOLCU VAGONLARI ELEKTRİK BAKIM YUMURTA YETİŞTİRİCİLİĞİ YÜK TAŞIMACILIK ZÜCCACİYE 2 GELİR SERVİSİ Hafta Tatili: 2012 Yılı içinde 70 Adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş olup Karşılığında ,00 TL. Harç olarak tahsil edilmiştir. İlan Reklam Vergisi: 2012 Yılı içinde 774 Adet Beyanı Tahakkuk edilerek Tahsilatı gerçekleşmiştir ,17 TL. Çevre Temizlik Vergisi: 2012 Yılı içinde 5862 Adet Beyan Tahakkuk edilerek 243,310,04 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. İşgaliye Harcı: 2012 Yılı içinde Pazaryerlerinden 7.976,35 TL. işgaliye harcı tahsil edilmiştir. Taşınmaz Kira Gelirleri : 2012 Yılı kira gelirleri olarak ,68 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. Yılı içinde Borçlu olan mükelleflerimize İhbarname gönderilerek borcunu ödemeyenler hakkında Avukat aracılığı ile icra ve tahliye işlemleri başlatılmıştır.

44 Sayfa44 Yılı içinde diğer Belediye Gelirleri Tahakkuk ve tahsilatı yapılarak aşağıdaki tablodaki gibidir ; 2012 YILI İÇİNDE TAHSİLATI YAPILAN GELİRLER TABLOSU: HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.292, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı 7.976, İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı 7.008, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 5.982, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Ekonomik Hizmetler 1.008, Diğer Kurumlar Hasılatı 232, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 570, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 9.978, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 204, Diğer Paylar 9.093, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları ,23

45 Sayfa İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 825, Kişilerden Alacaklar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli 0 gelirler Arazi Satışları , Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM ,55 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Mimar, 1 Mühendis, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Büro Elemanı, 1 Garaj Amiri ve Yardımcısı, ayrıca 24 kadrolu işçi, 20 Taşeron işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde; 6 adet kamyon, 5 adet kepçe, 3 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 6 adet traktör, 1 adet binek araç, 1 adet ambulans, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet eskavatörümüz mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü ; Teknik Büro Yol Yapım ve Bakım Birimi Garaj Amirliği olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. YAPILAN HİZMETLER A) Belediyemizce yapılan işler; YAPILAN TOPLAM PARKE TAMİRİ: M², TOPLAM BORDÜR 2750 MT'dir. Güvercin Sokak parke tamiri Zambak Sokak parke tamiri Sema Sokak parke Ulu Sokak parke tamiri Çetin Sokak parke tamiri Şehit Erdoğan Yeni Caddesi parke tamiri Çiğdem Sokak parke tamiri Kirazca Mah. parke tamiri Karadeniz Mah. parke tamiri Atatürk Cad. parke tamiri Yavuz Selim Cad. kesiklere parke örme Hakan Cad. parke tamiri Cumhuriyet Cad. Dilek Sokak parke tamiri

46 Sayfa46 Hacıköy kaldırım yapımı Manolya, Menekşe Sokak parke tamiri Karaaptiler Mah. parke tamiri Ulu Sokak parke tamiri Begonya Sokak Gözde Koop önü parke yapımı Gülen evler içi parke yapımı Barbaros ve Mevlana Cad. parke yapımı Fatih cad. parke yapımı Pınar sokak parke tamiri Nizamiye sokak parke yapımı Umut sokak parke yapımı Hanlı Pazar yeri parke yapımı Kar sokak, Fatih Cad. parke yapımı A.Kirazca mah. parke yapımı Gazi cad, Şafak sokak parke yapımı Kasırga sokak parke tamiri Semerciler mah. parke yapımı Zübeyde Hanım parke yapımı Mollaköy camii içi parke yapımı Osmangazi Cad. parke yapımı Ayvaz sokak parke yapımı Kasırga sokak parke tamiri Ayaz sokak parke yapımı Ufuk sokak, Yıldız sokak parke yapımı Stad caddesi parke yapımı Gonca sokak parke yapımı Çakır sokak parke yapımı Hilal sokak parke yapımı Dolunay sokak parke yapımı Yakut, Nasip, Kısmet,Yıldırım sokak parke yapımı Kudüs cad. kaldırım tamiri 48 nolu sokak parke yapımı Yadigâr sokak parke Yüksek okul içi parke yapımı Ceyhan Sokak parke yapımı Dolunay sokak parke yapımı Şafak sokak parke yapımı Kültür Merkezi etrafı parke yapımı Duman sokak parke yapımı Selimiye Cad. parke yapımı Çetin Sokak parke yapımı Hanlı doğalgaz kesikleri parke tamiri

47 Sayfa47 PTT, AGDAŞ VE ADASU NUN KAZDIĞI YERLERE; 1.213,060 TON ASFALT ATILDI. Ege kimya yolu Kirazca Mah.cami önü mezarlık yolu Ege kimya bağlantısı Nehirkent değirmen sk. Kirazca muhtarlığının önü Ufuk sokak Işık sokak Yıldız sokak Selimiye cad. Y.Selim cami önü set. Y.Selim arka sokak yama Selimiye cad. Dörtyol sn. sit. Balkay petrol karşısı yama Sağlık ocağı otoban yanyol Subaşı market önü Kız yetiştirme yurdu önü Büyükdere prefabrikler önü Yıldız mah. Sanayi sitesi set Terminal köprü üstü onarım Tren yolu geçidi yıldız mah. Kalaycı yolu üzeri Karadurak cami önü Stad cad. doğalgaz yeri yaması Kazım Karabekir anaokulu Meslek Yüksek okulu bahçesi Mehtap sokak Karaaptiler mahallesi

48 Sayfa48 TÜVENAN V.S. MALZEME İŞİ TOPLAM: TON Yeni açılan Berközlerin yolları Yüksek okul toprak hafriyat Meriç Sokak Ariyet ocağı malzeme serme Yüksek okul temel doldurulması Gökkuşağı sokak malzeme serme Çakır, Bilgin, Yaşam,65 nolu sokaklar malzeme serme Adliye malzeme serme Kale sokak Otoban köprü altı malzeme serme Mimar Sinan malzeme serme Abdibey Mah. mıcır malzemesi serme Zafer cad. malzeme 113 nolu sokak malzeme serme Badem sokak. Bilecik cad Kısa sokak Hanlı Sanayi bağlantı yolu Gölbaşı yolları Türk Çaybaşı Umut sokak Sakarya mah. Hacıköy malzeme serimi 9 olu sokak malzeme serme Kader sokak Hilal sokak Seher sokak ve devamı malzeme serimi 143 nolu sokak 135 nolu sokak Sema sokak Hanlı Pazar yeri dolgu malzemesi Dolunay sokak 209 nolu sokak Hanlı Nexcof yolu malzeme serme İl ormanı malzeme Karaçomaklar Kemaliye Yadigâr sokak Çaybaşı Fuadiye malzeme serme Sarmaşık sokak Çarkçı parselleri Taşların parselleri malzeme serme Kudüs cad. yol dolgu Mevlana cad. malzeme Yiğit sokak malzeme Mollaköy balıkçı yolu malzeme serme Tank palet malzeme Gurgurlar parselleri malzeme serme Kazım Karabekir okul etrafı malzeme Çakır sokak 127 nolu sokak OSB yanı yol açma Yaşam sokak malzeme serme Çaybaşı Fuadiye Emirler yolu malzeme serme Kültür Merkezi Etrafı malzeme serme 351 nolu sokak malzeme serme Ertekin Koop malzeme serme Ok sokak

49 Sayfa YILINDA YAPILAN İHALELER DOĞRUDAN TEMİN DIŞINDA YAPILAN İHALELER İLE İLGİLİ TABLO S.N. YAPILAN TARİH YÜKLENİCİ 1 25/05/2011 BOEN İNŞAAT METAL YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ 2 16/12/2011 Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliye Turizm İşletme Tic.ve San.Ltd.Sti. (madeni yağ) Ada Doğu Karadeniz İnş.Malz.Nak.TaaahH afr.otom.san.ve Tic.Ltd.Şti (akaryakıt) 3 15/12/2011 Arhas İnşaat Makine gıda taşımacılık temizlik tic.ve san.ltd.şti 4 28/12/2011 Hanyapı Mimarlık Mühendislik- Hüseyin Boşver 5 06/03/2012 3KA İnş.Taah. ve Tur.Tic.Ltd.Şti. 6 04/04/2012 Alkanlılar İnş. Yapı Taah.Maden.Turz.Rekl. San.Tic.Ltd.Şti 7 10/08/2012 Han Yapı Mimarlık Mühendislik-Hüseyin Boşver 8 26/09/2012 İnciler İnşaat Kum Ocağı İşletmeliği Tic. Ve San.A.Ş YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ 20011/61786 Arifiye İlçe Belediyesi Kültür Merkezi Binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL İşin süresi 1,5 senedir devam etmektedir. 2011/ Akaryakıt ve Madeni Yağ alım işi (12 ay) ,90 TL Madeni yağ ,00 TL Akaryakıt 31/12/2012 itibariyle tamamlanmıştır 2011/ İşçilik hizmet alım işi 30 adet ,00 TL (12 ay) 31/12/2012 itibariyle tamamlanmıştır 2011/ Arifiye ilçesi spor kompleksi sosyal tesis binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi TL 18/03/2012 İtibariyle tamamlanmıştır 2012/16785 Parke taşı, bordür ve yağmur oluğu alım işi ,00 TL Tamamlanmıştır 2012/38378 Arifiye ilçesi belediye hizmet ek binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL Tamamlanmıştır 2012/96956 Arifiye ilçesi muhtelif alanlara basketbol sahası ve çevre düzenleme anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL Tamamlanmıştır Arifiye ilçesi arifiye meslek yüksek okulu binası inşaatı için beton alım işi ,00 TL İşin süresi Peyderpey alımla 4 aydır

50 Sayfa /10/2012 Mehmet Derbeder 2012/ Arifiye belediyesi tuvalet binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL İşin süresi 4 aydır 10 06/11/2012 Emas Demir Çelik San.ve Dış Ticaret Ltd Şti /11/2012 Güven Temizlik Gıda Maddeleri Pazarlama Tic.Ltd.Şti. 2012/ Arifiye ilçesi Arifiye meslek yüksek okulu binası inşaatı için nervürlü demir alım işi ,62 TL İşin süresi perdeypey alımla 2 aydır 2012/ İşlik hizmet alım işi (12 ay, 40 kişi) ,00 TL İşin süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır /11/2012 Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nak.Turizm İşl.Tic.San.Ltd.Şti 2012/ Akaryakıt alım işi ,00 TL İşin süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır. Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu Gölbaşı Park Gölbaşı Parktan Bir Görüntü

51 Sayfa51 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ Gölbaşı aydınlatma direklerinin takılması ve elektrik panosunun yenilenmesi Yüksek okulun çevresine aydınlatma takılması ve çevresindeki sokak aydınlatmalarının tamiri Büyükdere yeni açılan yola sokak aydınlatma direklerilerinin montajı (11 adet) Karaaptiler kuran kursu elektrik işlerinin yapılması Karaaptiler futbol sahası aydınlatmalarının yenilenmesi Yeni yapılan imam hatip lisesi elektrik işlerinin yapımı ve projeksiyon takılması Kirazca mahallesi kuran kursu elektrik işleri yapımı Meslek Yüksek Okulu kalorifer dairesine pano ve elektrik işlerinin yapılması Sakarya mahallesine merkezi sistem cami anonsu takılması Çaybaşı Fuadiye futbol sahasına aydınlatma yapılması ve soyunma odalarına elektrik verilmesi Yeni açılan sapanca yolu üstü Karadurak cami önü kavşak yol aydınlatmaları yapılması Çiftlik yolu şehir merkezine giriş yolunun aydınlatılması İlçe spor müdürlüğünün elektrik işlerinin yapılması Kaymakamlık önü ve yol boyuna dekoratif aydınlatma takılması Karaaptiler anasınıfına ısıtıcı takılması ve elektrik işlerinin yapılması Türk Çaybaşı mahallesindeki şadırvana elektrik verilmesi Aşağı kirazca mahallesi Nehir Düğün Salonunu çevre aydınlatma ve elektrik işlerinin yapılması Mollaköy sokak aydınlatmaları ve camisine klima montajı Hacıköy sokak aydınlatmarı, okulun elektrik işleri, kuran kursu klimalarına elektrik verilmesi Karaçomaklar mezarlığına elektrik verilmesi Yeni yapılan megalit iş merkezinin önüne dekoratif aydınlatma lambalarının takılması 115 adet olan anons cihazlarına 20 adet ilave edilerek 135 adede çıkartılması 30 adet eski anons cihazının tamiri ve bakımı Arifiye Sentetik Çim Saha Tesisleri Arifiye Gölpark Aydınlatma Direkleri Aydınlatma Direkleri

52 Sayfa52 KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI TAMAMLANDI. ARİFİYE KENT MEYDANI YAPIMI BİTMEK ÜZERE

53 Sayfa53 ARİFİYE SENTETİK ÇİM TESİSLERİ SOSYAL TESİSİ HİZMETE GİRDİ. HACIKÖY KUR'AN KURSU HAYIRLI OLSUN

54 Sayfa54 NEHİRKENT SOSYAL TESİSLERİ HİZMETE GİRDİ KARADURAK CAMİİ KAVŞAK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

55 Sayfa55 ARİFİYE SPOR KOMPLEKSİ TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ. SPOR KOMPLEKSİ TAM DONANIMLI SALONLARI İLE HİZMETİNİZDE...

56 Sayfa56 UMUMİ TUVALET İNŞAATI TAMAMLANMAK ÜZERE... GÖLPARK TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ

57 Sayfa57 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Ziraat Mühendisi ayrıca 5 işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlük bünyesinde; 1 adet kamyonet,1 adet traktör,1 adet Ford-Connect, 1 adet Peugeot Minibüs bulunmaktadır YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR : ARİFBEY MAHALLESİ YILDIZ PARK Parkın ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı Salıncak altındaki sert zemin kaldırılarak kum serme çalışması yapıldı Kuruyan bitkilerin sökümü yapıldı CUMHURİYET MAHALLESİ YADİGAR SOKAK ÇOCUK PARKI Bordür ve toprak dolgusu yapılarak kum serme çalışması yapıldı Parkın çevre temizliği yapıldı Yeni oyun grubu kuruldu Bitkilendirme çalışması yapıldı İki adet piknik masası monte edildi 120 adet leylandi dikildi CUMHURİYET MAHALLESİ İLORMANI ALTI ÇOCUK PARKI Küçük futbol sahası zemini tesviye edilerek uygun hale getirildi Yeni oyun grubu monte edildi Kum serme çalışması yapıldı İki adet piknik masası monte edildi Parkın etrafında ot temizliği yapıldı GARNİZON SOKAK ÇOCUK PARKI Mevcut eski olan park söküldü Park alanının projelendirme çalışması akabinde gerekli olan yeni oyun grubu ve yeni fitness aletleri monte edildi Bitkilendirme çalışması yapıldı Parke ve bordür çalışması yapıldı Toprak dolgu çalışması yapıldı 128 adet leylandi dikildi

58 Sayfa58 FATİH MAHALLESİ BOZACI GÖKDELEN SOKAK ÇOCUK PARKI Eski olan park söküldü Parkın etrafı bordür çalışması yapılarak sınırlar oluşturuldu Yeni oyun grubu monte edildi Kum serme çalışması yapıldı ÇAYBAŞI FUADİYE STAD YANI ÇOCUK PARKI Çocuk oyun grubunun bakımı yapıldı Dört adet fitness monte edildi Ot temizliği yapıldı ÇAYBAŞI FUADİYE SERBESLER KARŞISI ÇOCUK PARKI Parkın ot temizliği yapıldı Oyun grubunun bakımım yapıldı Dört adet fitness monte edildi TÜRK ÇAYBAŞI ÇOCUK PARKI Parkın ot temizliği yapıldı Oyun grubunun bakımım yapıldı Dört adet fitness monte edildi ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Çim taşları ile yürüme yolları yapıldı Oturma alanları oluşturularak kamelyalar konuldu Bitki dikimi yapıldı Çim serildi 228.SOKAK TAVUK ÇİFTLİKLERİ YANI ÇOCUK PARKI Zemin tesviye çalışması yapıldı Bordür çalışması yapıldı Park montajı yapıldı Kum serme çalışması yapıldı SAKARYA MAHALLESİ MUHTARLIK YANI Muhtarlık binası çevresi beton avlu ile kapatıldı Alan içine çocuk oyun grubu yerleştirildi Bitkilendirme yapıldı

59 Sayfa59 Şems camii arkası ve Meriç sokakta bulunan parklar yeniden düzenlemek amacıyla yerinden sökülerek depoya taşınmıştır. OT KESİM VE AĞAÇ BUDAMA VE TOPRAK DOLGU ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER Atatürk Caddesi, Cumhuriyet caddesi, Fatih caddesi, Zübeydehanım caddesi, Şehit Barış Kaplan caddesi, Siteler caddesi, Stad caddesi, Orhangazi caddesi, Sakarya caddesi, Demiryolu caddesi, Bilecik caddesi, Arifiye caddesi, Eskişehir caddesi, Abdibey caddesi, Şehit Zekeriya Gözyuman caddesi, Merkez cadde, Hürriyet caddesi, İstiklal caddesi ve bu caddelere bağlı muhtelif sokaklar ve boş parsellerde ot kesimi ve ağaç budama çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır İlçe sınırlarımız dahilindeki Arifiye Anadolu öğretmen lisesi, Milli Piyango meslek lisesi, Açmalar ilköğretim okulu, Arifiye ilköğretim okulu, Aşağı Kirazca ilköğretim okulu, Fuadiye ilköğretim okulu, Hacıköy ilköğretim okulu, Hanlı ilköğretim okulu, Kazımkarabekir ilköğretim okulu, Neviye ilköğretim okulu, Üzeyir Garih ilköğretim okullarında ot biçme çalışmaları yapılmıştır Arifiye ilçe sınırlarımız dahilindeki Abdibey cami, Çaybaşı Fuadiye cami, Fatih Şerif cami, Mollaköy cami, Sakarya cami, Yeşil kubbeli cami bahçeleri ve etrafı ot kesme ve temizlik çalışması yapılmıştır Toyota hastanesi, Sakarya diş hastanesi, Fatih mahallesi sağlık ocağı, Nehirkent sağlık ocağı ot kesim çalışması ve temizlik çalışması yapılmıştır Arifiye ilçesi kaymakamlık bahçesi ot kesim çalışması yapıldı Arifiye ilçe emniyet müdürlüğü bahçesi ot kesime çalışması ve bitki bakımı yapıldı Arifiye huzurevi ve çocuk yurdu bahçe otu kesim çalışması yapılmıştır Arifiye doğanspor sahası, Karaaptiler stadı, Hanlı stadı iç ve dış ot kesim çalışması ve çevre temizliği yapılmıştır Neviye mahalle muhtarlığı ve çocuk parkı ot kesme çalışması yapıldı Arifiye ilçe sınırları dahilindeki tüm çocuk parklarında periyodik olarak ot kesim çalışması, bitki bakımı ve çevre temizliği yapıldı Şehit Mustafa Sezer caddesinde bulunan ağaçların budaması yapıldı Arifiye anaokulu bahçesi ot kesimi ve bitki dikim çalışması yapıldı Mısır araştırma önü ve yeni otogar etrafı ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi ot kesimi yapıldı İl Ormanı altı Çeşme Sokak yola sarkan dallar kesildi Kalaycı Futbol Sahası Binası Etrafı Toprak Dolgu Çalışması yapıldı Kaymakamlık bahçesi toprak dolgu çalışması yapıldı Kudüs Caddesi etrafı ot kesim çalışması yapıldı Otokar Fabrikası iç ve dış ot temizliği yapıldı Kazım Karabekir anaokulu bahçesi toprak dolgu çalışması Kaymakamlık bahçesi 70 adet leylandi dikildi

60 Sayfa60 Meslek yüksek okulu idari binası bahçesine rulo çim serme çalışması yapıldı Meslek yüksek okulu bahçesi çim taşı döşeme çalışması yapıldı Göl Parkta Yapılan Çalışmalar : Alan tesviye çalışması yapıldı Gerekli alanlara toprak dolgu çalışması yapıldı Plantasyon projesi hazırlandı. Bitkilendirme çalışması yapıldı. Sulama tesisatı çekildi. 51 adet üstü kapalı piknik masası yerleri tespit edildi altlarına çim taşı döşenerek yerine monte edildi ve zemine sabitlendi. 56 adet üstü açık piknik masası yerleri tespit edildi altlarına çim taşı döşenerek yerine monte edildi ve zemine sabitl"endi. 50 adet bank monte edildi. Mevcut bitki ve ağaçların budama çalışması yapıldı. Barbekülerin tespiti ve yerlerine montajı yapıldı. Periyodik olarak ot kesme çalışması yapıldı.

61 Sayfa61

62 Sayfa62 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

63 Sayfa63 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Jeofizik Mühendisi, 3 Tekniker, 1 Topoğraf ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İnşaat Ruhsatı almak isteyen vatandaşların parseline gidilerek İmar Durumuna uygunluğuna, Yapının projelerinin İmar Kanununa, Yapı Denetim Kanununa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygunluğuna bakılmaktadır yılında NETCAD GIS Sistemine geçilerek ortak veri havuzu oluşturulmuş, vatandaşımıza etkin, hızlı ve güvenilir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ulusal olarak oluşturulan Mekansal Adres Veri Tabanı (MAKS) için çalışmalar sürdürülmektedir. Müdürlüğümüzce 2012 Yılında; adet yazıya cevap verilmiş, adet İnşaat Ruhsatı, - 98 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, - 59 adet tevhid-ifraz-terk-ihdas işlemi kararı alınmıştır adet İmar Durumu verilmiştir. - 7 adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. Belediyemiz Encümenince 12 Bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18'nci madde uygulaması kararı alınmış, Müdürlüğümüzce de anılan bölgelerde 18'nci madde uygulamaları yapılmıştır PLAN TADİLATLARI Sıra No Uygulama Büyükşehir Meclis Kararı Tarih ve Sayısı 1. ULARTE 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği / Nolu Parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 3. Hanlıköy Mahallesi Arifiye Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 4. Neviye Mahallesi Çetin Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 5. Hanlı Sakarya Mahallesi 13 Pafta 1664 ve 12 Pafta 1697 Nolu Parseller 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği Arifiye Belediye Meclisi 1/1000 U.İ.P /61 (paftalar onayda) 6. Özbir Vagon Emsal Artışı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 7. Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği / / / / / / 50

64 Sayfa64 18 UYGULAMA LİSTESİ Düzenleme No Düzenleme Alanı Encümen Kararı Tarih / No Açıklama 1 Nolu Bölge Hanlı Mah. (Karadeniz Mah.) 7 Ha /148 Bitti. 2 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Otokar) 53 Ha /63 Bitti. 3 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Berköz P.) 12Ha. Bitti. 4 Nolu Bölge Hanlı Mah. (OSB Girişi) 45 Ha /163 Bitti. 5 Nolu Bölge Hanlı Mah. (SATSO Karşısı) 120 Ha /163 Planlama Aşamasında. 6 Nolu Bölge Nehirkent Mah. Toyota Hastanesi Çevresi 4 Ha /71 İhale Edildi. 7 Nolu Bölge Arifbey Mah. Kudüs Cad. Çevresi 16 Ha / /54 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 8 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Gurgurlar) 6Ha /121 Bitti. 9 Nolu Bölge Hanlıköy Mah. (Kamyon Parkı Arkası) 45 Ha /156 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 10 Nolu Bölge Fatih Mah. (Sağlık Ocağı Çevresi) 8 Ha /55 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 11 Nolu Bölge 12 Nolu Bölge Fatih Mah. (TEM ile Demiryolu Arası) 34 Ha. Arifbey Mah. (39 Ha.) G24C03D1C- G24C03D1D /56 Askıda /116 Askıda

65 Sayfa YILINDA YAPILAN TEVHİD VE İFRAZLAR

66 Sayfa66

67 Sayfa67

68 Sayfa68

69 Sayfa YILINDA VERİLEN İNŞAAT RUHSAT LİSTESİ

70 Sayfa70

71 Sayfa71

72 Sayfa72

73 Sayfa YILINDA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ LİSTESİ

74 Sayfa74

75 Sayfa75

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Sayfa1 ARİFİYE BELEDİYESİ. Arifiye Belediyesi 2015 Faaliyet Bülteni

Sayfa1 ARİFİYE BELEDİYESİ. Arifiye Belediyesi 2015 Faaliyet Bülteni Sayfa1 2015 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına, hazırlamış

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2014 2014 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2014 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 02/05/2013 KARAR NUMARASI : 2013-6/27 BİRİMİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU : 2012 Kesin hesap görüşmeleri 2012 Yılı kesin hesabının görüşülmesi

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı