PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ"

Transkript

1 PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ Doç. Dr. Ali Bay Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

2 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNUNUN 3 MADDE ç Kan, kan birleşenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu ve denetiminde yapılır.

3 Kan ürünü kullanımı onam formunun doldurulması: Aşağıdaki sorular,tedaviniz konusunda yeterli bilgi alıp almadığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır 1. Kan elemanı terapisi (kan naklinin) niçin gerektiğini anlıyor musunuz? 2. Kan elemanı terapisinin muhtemel tehlikeleri (riskleri) size izah edildi mi? 3. Sizin durumunuzda kan elemanı terapisinin yerine geçebilecek alternatifler size anlatıldı mı? 4.Bütün sorularınız cevaplandı mı? Anlayarak İzin (Consent) Verin Herhangi bir tıbbi müdahaleden önce, sizden (veya bir yakınızdan) izin vermeniz veya rıza göstermeniz istenir. Tedavinizde sizi de söz sahibi yapmak için,tedavinin faydaları ve riskleri konusunda size bilgi verilmelidir. Tedaviniz ile ilgili anlamadığınız bir şey varsa, çekinmeden soru sorun.

4 TAM KAN PLAZMA BK-TROMBOSİT KK

5 TAM KAN DEĞİL HASTANIN İHTİYACI OLAN ÜRÜNÜ KULLAN

6 Hb yükseltmek için ERİTROSİT SUSPANSİYONU Kanama tipine göre TROMBOSİT SUSPANSİYONU TAZE DONMUŞ PLAZMA KRİOPRESİPİTAT Nötropenik enfeksiyon için GRANÜLOSİT SUSPANSİYONU Kan ürünü fabrikasyon ürünleri: Ig, Faktör VIII vb., Albümin

7 Soru: KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ KAÇ GÜNLÜK OLMALIDIR? A-Hemen alındığı anda kullanılmalıdır. B- Bir hafta sonra kullanılabilir. C- 15 gün içindekullanılabilir D-Son güne kadar kullanılabilir.

8 ERİTROSİT SÜSPANSİYONLARINDA SAKLAMAYA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER ALINDIĞINDA (1 Gün CDPA-1 (35 Gün) SAG-M (42 Gün) ph (37 o C) ,3-DPG (%) <10.00 <5.00 Plazma K+ (mmol/l)

9 KAN ÜRÜNLERİNİN KULLANILMA KRİTERİ: Eritrosit: Kan takıldıktan 24 saat sonra eritrositler fonksiyonlarının % (canlılık yeterli değil) yeniden yapabilmelidir. * TDP: Yeterli hemostaz için faktör içermeli. Trombosit: Trombosit tıkacı için etkili olmalı, Granülosit: Fagositoz yapabilmeli. HASTAYA EK RİSK GETİRMEMELİDİR!

10 Özel durumlar dışında bütün kan ürünleri son gününe kadar kullanıldığında yeterli etkiye sahip olup kullanılmalıdır.

11 AZ GÜNLÜK (taze)kan KULLANIMI ENDİKASYONLARI Masif transfüzyon Kan değişimi Kanın pompaya bağlandığı durumlarda 1-3 günlük Prematüre ve yenidoğanlarda en fazla 10 günlük kanlar kullanılmalıdır.

12 TAM KAN ENDİKASYONLARI 1. Masif transfüzyon veya akut kan kaybı (50 ml/kg- 24 saatte) 2. Exchange transfüzyon 3. Kardiovasküler bypass cerrahisi 4. Ekstrakorporal membran oksijenasyonu

13 Masif transfüzyon (tanım) Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması 10 Ü den fazla tam kan veya 20 Ü den fazla ES verilmesi Üç saat veya daha az bir süre içinde sirkülasyondaki kan volümünün %50 den fazlasının replasmanı

14 ERİTROSİT SUSPANSİYONU Tam kandan plazmanın uzaklaştırıldığı ve herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan kan ürünüdür. *Hemotokriti arasındadır *Bir ünitede en az 45 gram hemoglobin içerir *Lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık x10 9 ) *Değişen miktarda trombosit üründe bulunur.

15 KİM BURADA YAŞAMAK İSTER?

16 Soru: Her eritrosit süspansiyonu transfüzyonundan sonra ciltte kaşıntı, kızarıklık ve ürtiker olan çocuklarda kan takarken ne yapılmalıdır? A)Eritrositi ışınlarım B)Eritrositi filtre ederim C)Eritrositi yıkarım D)Hastaya antihistaminik ve kortikosteroid veririm E)Hastaya antihistaminik veririm ve eritrositi yıkarım

17 SORU: Elektif cerrahi işlem yapılacak 5 yaşındaki hastama kan gerekli, kan merkezinde kan yok. Yakın akrabaların kanı uyuyor. Ne istersiniz?? Ne sakıncası var ki? En sağlamı akrabanın kanıdır tanımadığım birisinden Alacağıma Kan yıkanarak verilsin Kan ışınlanarak verilsin Kan filtre edilerek verilsin Akrabadan kan almam, bulunana kadar beklerim.

18 Soru : Acil servise şiddetli kanaması olan hasta müracaat ediyor. Hastane kan merkezinde uygun kan yok. Kan grubu uygun yakın akraba donör kan veriyor, ne yaparsınız? A- Kanı alır kullanırım; hastam ölsün mü? B-Kanı yıkar kullanırım; hastama ne zararı var ki? C-Kanı filtre eder kullanırım; ateşi olmazsa bir şey olmaz! D- Kanı ışınlayarak kullanırım, ne zararı var ki?

19 KANIN IŞINLANMASI AMAÇ: Donör T lenfositlerinin proliferasyon (çoğalabilmesi) yeteneğinin önlenmesidir. Kemik iliği nakli veya organ nakli yapılan ve yapılacak olanlara Exchange transfüzyon yapılacak yeni doğanlara Konjenital immün yetmezliği olanlara. İntrauterin kan nakillerinde Düşük doğum ağırlıklı bebeklere (1250 gr) ve yoğun bakımdaki yenidoğanlara Lösemi ve lenfomalılara kullanılacak kanlar (FLUDARABİN) Yakın akraba kanları ışınlanmalıdır.

20 İrradiye edilen üründe dikkat edilmesi gerekenler Eritrosit süspansiyonlarının ömrü 28 güne düşer. Sitokin ve potasyum yükü artacağı için 48 saat içerisinde kullanılmalıdır. Trombositlerin ömrünü değiştirmez. Kan değişiminde kullanılacak ise en geç 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

21 Akraba kanları filtre edilmeden sadece ışınlanırsa TA-GVHD lenfositler çoğalamayacağı için gelişmez fakat lenfosit antijenleri verildiği için o kişinin HLA sına karşı tolerans gelişir.

22 LÖKOSİTTEN FAKİR KAN ÜRÜNÜ (Lökodeplesyon=Akyuvar Azalması) AMAÇ: Transfüzyona bağımlı, non-hemolitik ateş reaksiyonlarını önlemektir.

23 TRANSFÜZYONDA LÖKOSİTLERİN POTANSİYEL YAN ETKİLERİNİN ÖNLEMESİNDE LÖKOFİLTRASYONUN YARARLARI Febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonu İmmün sistem aracılı etkiler: HLA alloimmünizasyonu: - Trombosit direnci - Transplant reddi - Graft versus host hastalığı ( GVHD ) Enfeksiyöz hastalıkların bulaşımı: - Viruslar ( CMV, HTLV I/II, EBV ) - Bakteriler

24 LÖKOSİTTEN FAKİR KAN ÜRÜNÜ a) Kemik iliği ve organ nakli yapılan ve yapılacak olanlara, b) Aplastik anemi c) Lösemi, MDS d) Kısmen CMV enfeksiyonu riskini azaltmak için e) Sık kan transfüzyonu yapılıp tekrarlayan ateşi olan hastalara (talasemi) f) Konjenital immün yetmezliği olanlarda

25 Alloimmünizasyondan korunmak Torbadaki lökosit sayısı < 5 x 106 Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonunu önlemek Torbadaki lökosit sayısı < 5 x 108 Bazı virusların (özellikle CMV) geçişini önlemek Torbadaki lökosit sayısı < 5 x 106 olmalıdır.

26 CMV lökosit aracılı bulaşan bir enfeksiyon olduğu için lökosit filtresi ile hazırlanmış ürün hazırlanması, bulaşı azaltmakta bir çok kişi ve çalışma tarafından etkin olduğu gösterilmiş olan bir yöntemdir.

27 Konjenital immün yetmezliği olanlar AIDS Organ transplantı yapılanlar Prematüreler Kanser hastaları intrauterin transfüzyon yapılanlar CMV negatif ve lökoredüksiyon yapılmış ürün ile transfüze edilmelidir.

28 KAN ÜRÜNLERİNİN ISITILMASI Tam kan, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu kan merkezinden çıktığı gibi ısıtılmadan takılabilir.

29 ANCAK Masif transfüzyon yapılan hastalar, Soğuk aglütinin pozitif olanlar, Kan değişimi (Exchange) yapılacak hastalarda, Periferik vazokollapsı olan hastalarda ve kan takılan bölgede venöz spazma bağlı ağrı gelişenlerde, Paroksismal noktürnal hemoglobinürili hastalara, CVS cihazına bağlanacak kanlar ısıtılarak takılmalıdır. Prematüre ve yenidoğanda 20 cc/kg üzeri transfüzyonlarda.

30 YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Devamlı akım m hücre h yıkama y cihazlarıyla veya manuel olarak hazırlanabilir Plazma proteinleri ve trombositler yeterli miktarda uzaklaştırılırken rken Eritrositlerde %10-20 kayıp p oluşur ur HAZIRLANAN SÜSPANSS SPANSİYON 24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR.

31 YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI Kan transfüzyonuna bağlı Ağır ürtiker (tekrarlayan) Alerjik reaksiyon Anafilaksi Filtre edilmiş kan takılmasına rağmen ateş reaksiyonu olan olgularda.

32 ÇOCUKLARDA TRANSFUZYONDA KULLANILACAK KAN ÜRÜNLERİNİN MİKTARLARI KAN ÜRÜNÜ VERİLECEK MİKTAR DOZUN ETKİSİ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU TROMBOSİT SÜSPANSİYONU cc/kg Hb 2-3 gr/dl artar 5-10 cc/kg Trombosit / μl LÖKOSİT >1x10 9 Nötrofil/kg Klinik Değerlendirme TAZE DONMUŞ PLAZMA cc/kg Faktör aktivitesi %15-20 artar KRİYOPRESİPİTAT 1-2 ünite/10 kg Fibrinojen mg/dl artar Verilecek KK susp miktarı = Hastanın kan volümü x İstenilen Hct- Hasta Hct ürünün Hct

33 Soru Hastaya 10cc/kg eritrosit suspansiyonu takılacaktır. Bu kanı ne kadar sürede verirsiniz? a) 2 saatte b) 4 saatte c) 6 saatte d) Gittiği sürede

34 Soru Kalp yetmezliği olan çocuk hastada eritrosit transfüzyonunu nasıl yaparsınız? a)kan merkezinden gelen kan 6 saatte yavaş yavaş verilir. b)kan ikiye bölünür, 4 er saattik dilimler halinde transfüzyona devam edilir. c)kan filtre edilir ve 2 şer saatlik dilimler halinde verilir.

35 Kan ürünlerini hangi hızda verelim: Eritrosit suspansiyonları kan dolabından çıktıkları andan itibaren 1-2 saatte verilebilir. * Ancak daha uzun sürelerde verilecekse 4 er saatlik dilimlere bölünerek dolaptan alınarak takılmalıdır. * Özel durumlar dışında ısıtmaya gerek yoktur. TDP tümüyle eritildikten sonra 1-2 saatte verilir. Trombosit ve Granülositler kısa sürede verilmelidir.

36 Kan dış ortamda 20 dakika beklediğinde ısısı 10 C üzerine çıkmakta ve (kan besi yeri olarak kullanılmakta) bakteriyel çoğalma başlamaktadır. Kan transportu sırasında kanın ısısı 10 C üzerine çıkmamalıdır.

37 KAN ÜRÜNLERİNİN SAKLAMA VE NAKİL KOŞULLARI *Tam kan ve eritrosit: 4-8 C (10 o C GEÇMEYECEK) CPD ; 35 gün SAG-M; 42 gün *TDP: - 40 C (24 ay) C; 12 ay C; 6 ay C; 3 ay.trombosit: C; 5 gün

38 HER TÜRLÜ KAN ÜRÜNÜ 170 µm PORLUK FİLTRELERLE VERİLMELİDİR. (KAN VERME SETİ FİLTRESİ)

39 Soru: Kan şekeri düşük(20mg/dl ) ve ağır anemisi olan 1 yaşındaki hastanın Eritrosit süspansiyonu setten akışında sıkıntı oluşturdu. Kanda pıhtı ve benzeri problem yok. Viskoziteyi azaltmak için sulandırılması gerekti, hangi solüsyonu kullanırsınız? A-% 10 Dextroz B- % 0,2 NaCl sol C- % 0,9 NaCl sol D- Human Albumin solusyonu

40 Kan ve komponentleri transfüze edilen venden %0,9 luk serum fizyolojik ve %5 lik albumin hariç başka sıvı ve ilaç verilmemelidir. % 5 dekstroz ve hipotonik solüsyonlar hemoliz yapabilir. Ca içeren solüsyonlar (Ringer Laktat) pıhtı oluşturabilir.

41 Soru 2.5 aylık, kan grubu A Rh (+) olan bebeğe eritrosit suspansiyonu takılacaktır. Hangi kan grubundan eritrosit suspansiyonu verirsiniz? a) A Rh (+) b) A Rh (-) c) Anne kan grubuna uygun ABO ve Rh d) O Rh (-)

42 Soru 2 aylık,şokta ve damardan kan alınamıyor; Kan takılacak; anne kan grubu A Rh (+) olan ve anti- K Hangi kan grubundan eritrosit suspansiyonu verirsiniz?

43 Cevap 2 aylık,şokta ve damardan kan alınamıyor; anne kan grubu A Rh (+) olan ve anti- K bebeğe eritrosit suspansiyonu takılacaktır. Hangi kan grubundan eritrosit suspansiyonu verirsiniz? a) A Rh (+) K negatif kan b) A Rh (-) K negatif kan c) Anne kan grubuna uygun ABO ve Rh d) O Rh (-) K negatif kan

44 Soru Trafik kazası sonrası solunum ve kalp yetmezliği ile gelen 5 yaşındaki hastaya acil kan transfüzyonu ihtiyacı olduğu belirlendi. Hastanın kan grubunu bilmiyorsanız, kan ürünü takarken kan grubu seçiminiz ne olur? 1-ERİTROSİT SUSP. a) A Rh (+) b) B Rh (-) c) AB Rh (-) d) O Rh (-) 2-Hastaya taze donmuş plazma takarken hangi kan grubunu seçersiniz? a) A Rh (-) b) B Rh (-) c) AB Rh (-) d) O Rh (-)

45 Soru: Akut kanaması devam eden hastaya 50 cc/kg dan kan verilmektedir. Kana ek işlem yapmak gerekir mi?

46 A-Kanı kan dolabından aldığım gibi o hızla veririm B-Kanı filtre ederek takarım C-4 ünite eritrosit süspansiyonundan sonra 1 ünite tam kan veya plazma takarım.

47 KAN ÜRÜNÜ KULLANIMINDA KAN GRUBU SEÇİMİ

48

49 ISBT N SİSTEM ADI KISALTMA Locus 1 ABO ABO 9 2 MNS MNS 4 3 P P Rhesus RH 1 5 Lutheran LU 19 6 Kell KEL 7 7 Lewis LE 19 8 Duffy FY 1 9 Kidd JK 1 10 Diego DI Yt or Cartwright YT 7 12 XG XG X 13 Scianna SC 1 14 Dombrock DO Colton CO 7

50 ISBT N SİSTEM ADI KISALTMA Locus 16 Landsteiner-Wiener LW Chido/Rodgers CH/RG 6 18 Hh/Bombay H Kx XK X 20 Gerbich GE 2 21 Cromer CROM 1 22 Knops KN 1 23 Indian IN Ok OK Raph MER JMH JMH 6 27 Ii I 6 28 Globoside P 3 29 GIL GIL 9

51 TAM KAN ve ERİTROSİT SUSPANSİYONLARININ KULLANIMINDA ANA İLKELER. 1-HASTAYA FAZLA ANTİJEN VERME. 2-VERİLEN ERİTROSİTLER ALICIDA YIKILMASIN!!! ALICININ SERUMUNDAKİ ERİTROSİT ANTİKORLARI!!!

52 KAN ÜRÜNÜ KULLANIMINDA KAN GRUBU SEÇİMİ HASTANIN KAN GRUBU HASTANIN (PLAZMA)* SERUMUNDAKİ ANTİKOR ERİTROSİT # GRANULOSİT VERİLECEK ÜRÜN TİPİ TROMBOSİT # PLAZMA TAM KAN O Anti-A Anti-B O A, B, AB, O O A Anti-B A, O A, AB A B Anti-A B, O B, AB B AB Antikor yok A, B, AB, O AB AB

53 HASTANIN KAN GRUBU O TAKILACAK ÜRÜNÜN KAN GRUBU ERİTROSİT TROMBOSİT PLAZMA 1 SECİM O O O 2 SECİM - A A, B, AB A B AB 1 SECİM A A A, AB 2 SECİM O O - 1 SECİM B B B, AB 2 SECİM O O - 1 SECİM AB AB AB 2 SECİM A, B A A 3 SECİM O

54 0-3 AY BEBEKLERDE KAN TAKARKEN KAN GRUP SEÇİMİ YENİDOĞANIN RH UYUŞMAZLIĞINDA ANNE BEBEK 1.SEÇENEK 2.SEÇENEK 3.SEÇENEK 4.SEÇENEK A Rh (-) B RH (-) AB RH (-) A Rh (-) B RH (-) AB RH (-) A Rh (-) B RH (-) AB RH (-) A Rh (+) A Rh (-) B Rh(+) AB Rh(+) B Rh(-) AB Rh(-) O Rh(-) KK AB Grubu Plazma O Rh(-) KK AB Grubu Plazma A Rh(-) KK AB Grubu Plazma yoksa A Rh(-) Plazma O Rh(-) A Grubu Plazma O Rh(-) B Grubu Plazma B Rh(-) AB Grubu Plazma yoksa B Rh(-) Plazma O Rh(-) KK AB Grubu Plazma yoksa O Rh(-) Plazma O Rh(-) A Rh(+) O Rh(-) KK A Grubu Plazma O Rh(-) O Rh(-) A Rh (-) B RH (-) O RH (-) B Rh(+) O Rh(+) O Rh(-) KK B Grubu Plazma O Rh(-) O Rh(-) YENİ DOĞANIN KAN DEĞİŞİMİYLE AYNI YENİDOĞAN'IN ABO UYUŞMAZLIĞINDA ANNE BEBEK 1.SEÇENEK 2.SEÇENEK O A O Grubu KK A Grubu Plazma AB Grubu Plazma O tam kan O B O Grubu KK B Grubu Plazma AB Grubu Plazma O tam kan

55 Soru 2.5 aylık, kan grubu A Rh (+) olan bebeğe eritrosit suspansiyonu takılacaktır. Hangi kan grubundan eritrosit suspansiyonu verirsiniz? a) A Rh (+) b) A Rh (-) c) Anne kan grubuna uygun ABO ve Rh d) O Rh (-)

56 Cevap 2 aylık,şokta ve damardan kan alınamıyor; anne kan grubu A Rh (+) olan ve anti- K bebeğe eritrosit suspansiyonu takılacaktır. Hangi kan grubundan eritrosit suspansiyonu verirsiniz? a) A Rh (+) K negatif kan b) A Rh (-) K negatif kan c) Anne kan grubuna uygun ABO ve Rh d) O Rh (-) K negatif kan

57 ERİTROSİT SUSP kullanılacak hastanın Cross kan örneği kaç günlük olmalıdır!!!! 1-Hepsi hastanın kanı ne fark eder!!! 2-Yeni adetler mi geliyor!!! 3-İşin içinde neler var!!! 4-Ben böyle bir şey duymuştum ama???

58 CEVAP : Son kan transfüzyonundan sonra geçen süre : 3-14 gün ise cross için 24 saatten eski kanla cross yapılamaz gün ise cross için 72 saatten eski kanla cross yapılamaz. 19 gün -3 ay ise cross için 1 haftadan eski kanla cross yapılamaz. GEÇEN SÜRE KAN TAKILDI KANA İHTİYAÇ VAR ZAMAN ARALIĞI Örnek alındı TRANSFÜZYON BAŞLADI

59 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON Yenidoğan yetişkinin küçüğüdeğil Fayda ile zararın en uygun seviyelerde tutulması, Tehlikelerinin azaltılması, Önleyici önlemlerin geliştirilmesi, Tetikleyici hemoglobin değerleri

60 Transfüzyon miktarı15 ml/kg HB artışı=15 cc es/kg x 0.18 g Hb/cc es /(0.8 dl/kg =3,375 g/dl Yeni doğanda 1 transfüzyon=3.4g/dl HB artışı Benzetme 1 g Hb=3.4mg demir

61 ERİTROSİT TRANSFÜZYONU Yetişkinlerdeki kurallar geçerli + Yeni kurallar var

62 KAN GRUPLAMA YORUMU FARKLI Bebek plazmasındaki antikorlar anneden gelir! Ters gruplama annenin Antikor tarama annenin Minör (az önemli) uyumsuzluk, az önemli değil Anneden gelen antikorlar dikkate alınmalı

63 Yenidoğanın ağırlığıdüşüktür. Kan torbasıtransfer torbalara bölünerek tekrar tekrar kullanılabilir. Torbalar tartılmalı Torbanınbölünerek kullanılması, ana torbadan tekrar tekrar kan alınmasınısağlar, bebeğe fazla kan gönderilmesini önler ve çok sayıda vericiden kan almanın tehlikelerini azaltır.

64 Yenidoğan kan grubu antijenleri yeterli olmakla birlikte erişkin seviyesinden daha azdır. Anneden bebeğe geçen fakat yenidoğan kırmızıkan hücrelerini yıkmayan antikor titresinin vericinin kırmızıkan hücrelerini yıkabilmesi gibi bir farklılık yaratır. Bu sebeple verilecek kan grubu seçilirken annenin kan grubu dikkate alınmalıdır. Genellikle O grubu ve anti A titresi düşük kanlar seçilir.

65 Yenidoğanın plazmasındaki antikorlar genellikle anneden geçen antikorlardır Bu durumda annenin otoantikorları ve Anti-A ve Anti-B antikorları bebeğe geçer. Bunun sonucunda bebekte Coomb s (+) hemolitik anemi, hiperbilüribinemi, ters gruplamanın anne kan grubunu yansıtması gibi önemli farklılıklara yol açar. Bu durumu açıklamada annede indirekt Coomb s testi yapılmasıfikir verir.

66 Yenidoğanlarda kan grubu tayininde ters (reverse) gruplama bebeğin kan grubu hakkında fikir vermez. Aynısebeplerle elektronik çaprazlama yenidoğanlar için uygun değildir.

67 Yenidoğan böbreği işlev olarak yetişkinin gerisindedir. verilen kandaki potasyum miktarlarına dikkat etmek gerekir. Taze kan

68 İnfeksiyonlara karşıdirençve bağışıklık geliştirme yetişkinden zayıftır. Vericilerin CMV negatif olması ve ürünlerin lökositleri torba başına 5X106 dan az olması kuvvetle tavsiye edilir.

69 Yenidoğanlarda eritrosit süspansiyonu verme kararınıtetikleyici değerler ve klinik bulgular yetişkinlerden farklıdır.

70 4 AYDAN DAHA KÜÇÜK İNFANTLAR İÇİN ERİTROSİT TRANSFÜZYON EŞİKLERİ İLK 24 SAATTE Hb=12 g/dl NICU de ki ilk hafta kümülatif kan kaybı Yoğun bakım ihtiyacı olan infant Kan hacminin %10 u kadar Hb= 12 g/dl Akut kan kaybı Kan hacminin %10 u kadar Kronik oksijen bağımlılığı Hb= 11 g/dl Geç anemi, stable hasta Hb=7g/dl

71 Bana kan verilecekse 1. Lütfen mutlak gerekliyse verin. Masif kan kaybım yoksa tam kan vermeyin. Taze kan olması şart değil; güvenli olsun yeter. Akrabalarımdan kan almayın. Kan grubumu bilseniz bile mutlaka tekrar bakın. Tüm mikrobiyolojik testler tamamlanmış olsun. Torbadaki kanın benim grubumdan olmasına dikkat edin.

72 Bana kan verilecekse 2. Lütfen bana verilecek kanı ışınlayın Lökositten arındırın. Kan giderken beni yalnız bırakmayın Herhangi bir reaksiyon gelişirse hemen transfüzyonu durdurun ve o torbayı kan merkezine gönderin.

73 İyi düşünmeden yapılmamalıdır. Gerektiğinde yapılmalıdır. Gerektiğinden fazla yapılmamalıdır.

74 TEŞEKKURLER

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI /51 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan merkezi- Samsun YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI-Anahat Yenidoğanda transfüzyon kuralları, Eritrosit,

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan Merkezi ve Çocuk Hematoloji BD-Samsun davutalb@omu.edu.tr KMTD-ANTALYA-2011

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 23 kan grup sistemi 250 kan grup antijeni Duffy,Rhesus,MNS,Lutheran,Kell, P,Lewis,KIDD,Diego,Cartwright,Xg,Scannia,

Detaylı

Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar. Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi

Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar. Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Pediatri ve yenidoğan transfüzyonunda farklılıklar Çocuk Bebeklik ile ergenlik çağı

Detaylı

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 Kan Ürünleri Kan Komponentleri Plazma Kaynaklı Ürünler Kan Komponentleri Eritrosit Konsantresi Lökosit Konsantresi Trombosit

Detaylı

KAN GRUBU TAYİNİNDE ZORLUKLAR. Dr. Emel Özyürek Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

KAN GRUBU TAYİNİNDE ZORLUKLAR. Dr. Emel Özyürek Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN GRUBU TAYİNİNDE ZORLUKLAR Dr. Emel Özyürek Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi En iyi transfüzyon yapılmayandır Transfüzyon endikasyonu konulurken, hastaya getireceği yararın zararından fazla olması

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan bir doku olarak tanımlanmaktadır bu nedenle kan ve kan ürünleri transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil,

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU Prof Dr. Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Kan Merkezi ÖLÜME YOL AÇABİLEN REAKSİYONLAR 1. AKUT HEMOLİTİK

Detaylı

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012 Kan Ürünleri ve Transfüzyon Sunu planı Giriș Transfüze edilebilecek kan ürünleri Kan ürünlerinin transfüzyon özellikleri Hemolitik reaksiyonlar Nonhemolitik fb febril reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON Dr Sengül ÖZMERT Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

İmmünohematolojik Testler. Dr. İshak Özel TEKİN ZKÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji A.D.

İmmünohematolojik Testler. Dr. İshak Özel TEKİN ZKÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji A.D. İmmünohematolojik Testler Dr. İshak Özel TEKİN ZKÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji A.D. Clin Chem Lab Med 2010;48(8):1053 1054 Pasqualepaolo Pagliaro İmmünolog lamba cini Đmmünohematolojik Testler Kan gruplama

Detaylı

Dr Osman Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD

Dr Osman Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Dr Osman Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD KAN TRANSFÜZYONU İLE İLİŞKİLİ İMMÜNOLOJİK KOMPLİKASYONLAR TPHD TRANSFÜZYON OKULU / 15 16 ŞUBAT 2014 ANKARA BAŞARILI KAN TRANSFÜZYONU Immünolojik

Detaylı

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi İMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Prof. Dr. Yeşim AYDINOK Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi Transfüzyon Reaksiyonları Enfeksiyon İmmun Enfeksiyon dışı

Detaylı

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR BEÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli

Detaylı

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir OLGU-1: ACİLDE KARMAŞA Trafik

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı KAN TRANSFÜZYONU Kan yada kan ürünlerinin (plazma,eritrosit,trombosit vb) tedavi amacıyla intravenöz yolla dolaşıma verilmesidir. KAN TRANSFÜZYONUNDA

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası TALİMATI Sayfa: 1/8 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, 2.9/6, 2.15.1 KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası Hazırlayan: Gülay YABA Kalite

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

KAN BANKACILIĞI. Prof. Dr. İhsan Karadoğan. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı

KAN BANKACILIĞI. Prof. Dr. İhsan Karadoğan. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı KAN BANKACILIĞI Prof. Dr. İhsan Karadoğan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Antalya, 2015 Kan bağışçılarının seçimi (gönüllü, karşılıksız)

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 11 Mart 2008 Kayseri Kan nedir? Ne işi yapar? Kan

Detaylı

TRANSFÜZYON OKULU Transfüzyona Dair Her Şey

TRANSFÜZYON OKULU Transfüzyona Dair Her Şey TRANSFÜZYON OKULU Transfüzyona Dair Her Şey Prof.Dr.Gülyüz ÖZTÜRK İstanbul Tıp fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Yan etkilerin yaşa ve cinsiyete göre dağılımı Transfüzyon Sayısı İle

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 1.AMAÇ: Kan ve kan ürünü kullanılacak olan hastalara güvenli ve doğru

Detaylı

Kanın bileşimi iki kısımdan oluşur:

Kanın bileşimi iki kısımdan oluşur: KAN FİZYOLOJİSİ Kan Dokusu Plazma veya serum adı verilen sıvıda, süspansiyon halindeki hücresel elementleri içeren dokuya kan dokusu denir. " Total miktarı vücut ağırlığının ~ % 8 idir." Kanın bileşimi

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Gammacell 3000 Elan KAN IŞINLAMA CİHAZLARI GAMMACELL 3000 ELAN CİHAZININ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ KLAVYE Barkod okunmadığı durumlarda klavyeden giriş yapma özelliği vardır. DİJİTAL GÖSTERGE BARKOD OKUYUCU Barkod

Detaylı

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ YASAL MEVZUAT 2 Mayıs 2007 tarih ve 26515 sayılı, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Genel Esaslar Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2 Dr Hasan KAYA Acil Tıp A.D. 03.11.2009 Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Hangi durumda hangisini verelim??? NaCL Ringer Laktat, vb Arada bir

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kan Komponentleri Tam Kan 500 ml Düşük Devirde Santrifüj PLT zengin

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Yenidoğan bebeklerde eritrosit transfüzyonu. Emine Zengin İzmir

Yenidoğan bebeklerde eritrosit transfüzyonu. Emine Zengin İzmir Yenidoğan bebeklerde eritrosit transfüzyonu Emine Zengin 06.05.2017 İzmir Yenidoğan transfuzyonularını büyüklerden ayıran özellikler Bebeklerde kan grup tayini sorunları Bebeklerde transfuzyon ihtiyacının

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Atilla Şencan 196 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU Dünya populasyonunun % 80 ni uygun toplanan ve test edilen güvenli kanın sadece % 20 sini kullanabilmektedir. Dünya ülkelerinin sadece % 30 unda uygun

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONUNDA PRATİK NOKTALAR Kan transfüzyonu 20. yüzyılın başında kan grubu antijenlerinin, tipleme yöntemlerinin ve verici-alıcı karşılaştırmasının keşfi ile tıpdaki uygulama alanına

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı