T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI"

Transkript

1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1. MADDE 1 Gündemin birinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. Belediyemiz Meclisi nin tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-14/ nolu kararları ile Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen 2015 yılı hazırlık bütçe taslağı ve performans programı ile Bütçe içerisinde geçen 2015 yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifeleri oybirliği ile tespit edilmiştir. Denilmektedir. 1-BELEDİYE BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU Meclisimizce tarihinde Komisyonumuza havale edilen, 2015 yılı Hazırlık Bütçe Taslağı ve performans programı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. ve 41. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26.maddesine istinaden Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunca incelenmiştir YILI PERFORMANS PROGRAMI : İçindekiler I-GENEL BİLGİLER.5 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 B-Teşkilat Yapısı 8 C-Fiziksel Kaynaklar 9 D-İnsan Kaynakları...11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ...14 A-Temel Politika ve Öncelikler B-Amaç ve Hedefler.. 21 C-Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler 25 D-İdarenin Toplam kaynak İhtiyacı Tablosu 93 E-İzleme ve Değerlendirme. 96 EKLER.. 97 EK-1:HEDEF VE STRATEJİLER TABLOSU.97 EK-2:STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE FAALİYETLER TABLOSU 101

2 Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı Komisyondan geldiği şekliyle hiçbir değişiklik yapılmadan yukarıda yazıldığı şekilde kabulüne, Meclis Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi Akkaş, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Osman Sargın, Feti Okuroğlu, Metin Şahin, MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur un 27 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi. Buna göre Belediyemiz 2015 yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak TL olup; A-GİDER BÜTÇESİ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Personel Giderleri TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri TL 5 Cari Transferler TL 6 Sermaye Giderleri TL 7 Sermaye Transferleri TL 8 Borç Verme TL 9 Yedek Ödenek TL TOPLAM TL olarak tespit edilmiştir; 2015 yılı gider bütçesi TL dır. GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Genel Kamu Hizmetleri TL 3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL 4 Ekonomik İşler ve Hizmetler TL 5 Çevre Koruma Hizmetleri TL 6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL 7 Sağlık Hizmetleri TL 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TL TOPLAM TL olarak tespit edilmiş olup; 2015 yılı bütçesi gelir ve gider denk olarak TL dır. İzleyen 2 yıl gider bütçe tahminleri ise 2016 yılı gider bütçesi TL, 2017 yılı gider bütçesi ise TL olarak öngörülmüştür. BİRİMLERİN KURUMSAL KODLARINA GÖRE ÖDENEK CETVELLERİ Kurumsal Kodu Müdürlük Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem Müdürlüğü TL 04 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TL 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TL

3 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü TL 18 Yazı İşleri Müdürlüğü TL 30 Fen İşleri Müdürlüğü TL 31 Park ve Bahçeler Müdürlüğü TL 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü TL 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 34 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TL 35 Park Bahçeler ve Tanzim Satış İşletmesi TL 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü TL 37 Temizlik İşleri Müdürlüğü TL 38 Zabıta Müdürlüğü TL 42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü TL 44 Veteriner İşleri Müdürlüğü TL 45 Yapı Kontrol Müdürlüğü TL 46 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü TL 48 Strateji Geliştirme Müdürlüğü TL 49 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü TL 50 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü TL TOPLAM TL B-GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE 1 Vergi Gelirleri TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar TL 5 Diğer Gelirler TL 6 Sermaye Gelirleri TL 9 Red ve İadeler (-) TL TOPLAM TL olup, 2015 yılı gelir bütçesi TL dır. İzleyen 2 yıl gelir bütçe tahminleri ise 2016 yılı gelir bütçesi TL, 2017 yılı gelir bütçesi TL olarak öngörülmüştür. Borç alma ve borç verme yoluyla Bütçe denkliği öngörülmediğinden finansmanın ekonomik sınıflandırılması öngörülmemiştir. Sonuç olarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçemiz yukarıda belirtildiği şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiş ve Meclisimizce görüşülmek üzere hazır hale getirilmiştir Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; 2015 Mali Yılı Belediye Bütçesi gelir ve gideri TL (Yüzotuzikimilyonyediyüzbin TL) denk, izleyen 2 yıl gelir gider bütçe tahminleri ise 2016 gelir ve gider bütçesi tahmini TL, 2017 Gelir ve Gider bütçesi tahmini ise TL olarak Bütçe Kararnamesi ile birlikte ve

4 tarihinden geçerli olacak Belediyemize ait Bütçe Tarifelerinin de Komisyondan geldiği şekliyle hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıda yazıldığı şekilde kalem kalem görüşülerek kabulüne ve onayı hususunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Meclis Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi Akkaş, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Osman Sargın, Feti Okuroğlu, Metin Şahin, MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur un 27 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi. Buna göre Belediyemiz 2015 yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak TL olup; A-GİDER BÜTÇESİ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Personel Giderleri TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri TL 5 Cari Transferler TL 6 Sermaye Giderleri TL 7 Sermaye Transferleri TL 8 Borç Verme TL 9 Yedek Ödenek TL TOPLAM TL GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Genel Kamu Hizmetleri TL 3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL 4 Ekonomik İşler ve Hizmetler TL 5 Çevre Koruma Hizmetleri TL 6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL 7 Sağlık Hizmetleri TL 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TL TOPLAM TL BİRİMLERİN KURUMSAL KODLARINA GÖRE ÖDENEK CETVELLERİ Kurumsal Kodu Müdürlük Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem Müdürlüğü TL 04 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TL 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TL 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü TL 18 Yazı İşleri Müdürlüğü TL 30 Fen İşleri Müdürlüğü TL 31 Park ve Bahçeler Müdürlüğü TL

5 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü TL 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 34 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TL 35 Park Bahçeler ve Tanzim Satış İşletmesi TL 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü TL 37 Temizlik İşleri Müdürlüğü TL 38 Zabıta Müdürlüğü TL 42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü TL 44 Veteriner İşleri Müdürlüğü TL 45 Yapı Kontrol Müdürlüğü TL 46 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü TL 48 Strateji Geliştirme Müdürlüğü TL 49 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü TL 50 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü TL TOPLAM TL BELEDİYE GİDER BÜTÇESİ GENEL TOPLAMI TL İKİ YIL ( 2 ) GİDER BÜTÇE TAHMİNLERİ İSE, 2016 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ TL 2017 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ TL B-GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE 1 Vergi Gelirleri TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar TL 5 Diğer Gelirler TL 6 Sermaye Gelirleri TL 9 Red ve İadeler (-) TL TOPLAM TL BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ GENEL TOPLAMI TL İKİ YIL ( 2 ) GELİR BÜTÇE TAHMİNLERİ İSE, 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ TL 2017 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ TL K1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL

6 KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET TARİHİ SAYISI 1 G.İ.H BELEDİYE BAŞK.YARDIM G.İ.H YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ G.İ.H FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD G.İ.H TEMİZLİK İŞLERİ MÜD G.İ.H. ZABITA MÜDÜRÜ G.İ.H ULAŞIM HİZM. MÜDÜRÜ /120 9 G.İ.H YAPI KONTROL MÜDÜRÜ /9 10 G.İ.H EMLAK İSTİMLAK MÜD / G.İ.H İNSAN KAYN.VE.EĞİT.MÜD G.İ.H BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ G.İ.H PARK VE BAHÇELER MÜD G.İ.H DESTEK HİZMETLERİ MÜD G.İ.H RUHSAT VE DENET.MÜD G.İ.H TEFTİŞ KURULU MD G.İ.H HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ G.İ.H TARIMSAL HİZM. MÜD G.İ.H BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD G.İ.H SOSYAL YARDIM İŞL.MD G.İ.H KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MD G.İ.H VETERİNER İŞLERİ MÜD G.İ.H UZMAN G.İ.H ŞEF

7 26 G.İ.H ŞEF G.İ.H ŞEF G.İ.H ŞEF G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ AV.HİZM. AVUKAT AV.HİZM. AVUKAT G.İ.H MÜFETTİŞ G.İ.H MÜFETTİŞ YARDIMCISI G.İ.H MALİ HİZMETLER UZMANI G.İ.H MALİ HİZ.UZMAN YARD G.İ.H SİVİL SAVUNMA UZMANI G.İ.H MUHASİP YARDIMCISI G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H AMBAR MEMURU G.İ.H TAHSİLDAR G.İ.H TAHSİLDAR G.İ.H. AYNİYAT SAYMANI G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR

8 55 G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H EĞİTMEN G.İ.H MUTEMET G.İ.H MÜTERCİM G.İ.H ŞOFÖR T.H.S ŞEHİR PLANCISI T.H.S MİMAR T.H.S MİMAR T.H.S PEYZAJ MİMARI T.H.S PROGRAMCI T.H.S PROGRAMCI T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S EKONOMİST T.H.S EKONOMİST T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN

9 84 T.H.S TEKNİSYEN S.H.S VETERİNER HEKİM S.H.S VETERİNER HEKİM S.H.S TABİP S.H.S EBE S.H.S HEMŞİRE S.H.S SAĞLIK TEKNİKERİ S.H.S SAĞLIK TEKNİKERİ S.H.S SAĞLIK TEKNİSYENİ Y.H.S TEKNİSYEN YARDIMCISI Y.H.S SAĞLIK TEKNİSYEN YARD Y.H.S SAĞLIK MEMURU Y.H.S SAĞLIK TEKNİSYEN YARD Y.H.S TEKNİSYEN YARDIMCISI Y.H.S HİZMETLİ Y.H.S HİZMETLİ Y.H.S BAHÇIVAN Y.H.S MATBAACI G.İ.H ZABITA AMİRİ G.İ.H ZABITA AMİRİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMİSERİ G.İ.H ZABITA KOMİSERİ G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU

10 112 G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU K2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞCİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI ADET TARİHİ SAYISI 1 SÜREKLİ İŞÇİ USTABAŞI SÜREKLİ İŞÇİ OPERATÖR SÜREKLİ İŞÇİ ŞÖFÖR SÜREKLİ İŞÇİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ USTA SÜREKLİ İŞÇİ İŞÇİ(BÜRO) H CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ Belediye Başkanı Meclis Üyeleri İşçiler Devletin Belirlediği Oranda Yol Harcırahı Ödenir 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) KURUM ADI : TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

11 (T) Cetveli Sıra No Taşıtın Cinsi Diferansiyel Adet Kullanım Yeri Finansman Kaynağı 1 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg) 6 x 2 3 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak 2 Minibüs (Hasta nakil aracı olarak) 4 x 2 1 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özkaynak 3 Binek araç 4 x 2 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Özkaynak 4 Panelvan 4 x 2 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Özkaynak 5 Panelvan 4 x 2 1 Zabıta Müdürlüğü Özkaynak MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) Sıra No T1- (*) Binek otomobil Taşıtın Cinsi SAYI

12 T2- Binek otomobil 13 T3- Station-Wagon T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) T6- Kaptı-kaçtı (Arazi) T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T9- Panel T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) T12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) T16- Ambulans arazi hizmetleri için T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere T18- Motorsiklet en az cc.lik T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik T20- Bisiklet T21-a T21-b Güvenlik önlemli binek otomobil Güvenlik önlemli servis taşıtı (*) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar için. T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE 1-Belediye birimleri için verilmiştir. (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL ödenek

13 MADDE 2-Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL olarak tahmin edilmiştir. MADDE Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE Sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1-Ödenek Cetveli- (A) (Örnek-14), 2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15), 3- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 4- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18) 5- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek 8) 6- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19) 7- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek 21) 8-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli 9-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 10-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek 25) 12-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26) 13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 14- Finansman Programı (Örnek-28), MADDE 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 9-Stratejik Planda yer alan ve Performans Planında hedeflenen yatırımların gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince borçlanma işlemleri için Üst Yönetici yetkili kılınmıştır. MADDE 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11- Bu Kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

14 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI BELEDİYEYE AİT ARAÇLARLA YAPILACAK İŞLERDEN ALINACAK ÜCRET 1-) Merdiven kullanarak kapı açma 25,00 2-) Merdiven kullanarak yapılan diğer hizmetlerin beheri pazarlık 37,00 3-) Merdiven kullanılarak yapılan diğer hizmetlerin saati 70,00 4-) Evlere su sıkma şehir içi 40,00 5-) İşyerlerine su sıkma şehir içi 70,00 6-) Şehir içi belediye tankeri 12 ton 70,00 BEKO EKSKAVATÖR 1-) Ekskavatör saat ücreti 140,00 LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI-YÜKLEYİCİ 1-) Kazıyıcı ve yükleyici lastik tekerlekli Saat ücret 160,00 KEPÇE 1-)Kepçe saat ücreti 85,00 2-)Şehir içi ve dışındaki fabrika ve diğer işyerlerinden saat ücreti 95,00 GRAYDER 1-)Grayder saat ücreti şehir içi halktan 160,00 2-)Şehir içi ve dışı fabrika ve işyerlerinden 195,00 VİDANJÖR 1-)Şehir içi Halk için (3 tonluk) 60,00 2-)Şehir içi Halk için (10 tonluk) 70,00 3-)Belediye sınırları içi ve dışındaki (3 tonluk) fabrika ve diğer işyerlerinden(5 kmden uzak yerler için yol ücreti alınır) 85,00 4-)Belediye sınırları içi ve dışındaki (10 tonluk) fabrika ve diğer işyerlerinden(5 kmden uzak yerler için yol ücreti alınır) 110,00 5-) 6360 S.K Baglanan mahalleler (3 tonluk) 70,00 6-) 6360 S.K Baglanan mahalleler (10 tonluk) 85,00 KOMPRASÖR 1-)Kompresör saat ücreti 75,00 İLAÇLAMA MOTORU 1-)Sıcak sisleme ücreti 300,00 2-)Tulumba ile ilaçlama 40,00

15 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI 3-)Uleve soğuk sisleme makinesi 220,00 HAFRİYAT DÖKÜM BEDELLERİ 1-)Tek dingil 15,30 2-)Çift dingil 29,50 3-)Üç dingil 38,90 4-)Dört dingil 51,90 KİMYASAL OLMAYAN FABRİKA ATIKLARI DÖKÜM BEDELLERİ 1-)Kömür tozu(tonu) 40,00 2-)Mermer tozu(tonu) 40,00 OTOBÜS TARİFELERİ 1-)İzmir-Torbalı işgaliye (günlük) 4,00 2-)Torbalı şehir içi işgaliye (günlük) 1,00 3-)Torbalı-köyleri işgaliye(günlük) 1,00 4-)Torbalı Tepeköy arası otobüs ile yolcu taşıma 1,50 5-)Otobüslerde şehir içi nişan,düğün beher seferi için 60,00 6-)Torbalı-Tepeköy öğrenci ücreti 1,00 7-)Otobüslerde km ye kadar olan uzaklıklarda(her beher km için 2,00 Tl) 250,00 8-)Otobüslerde şehir dışı beher km.başına 3,50 9-)Çapak ve Özbey Mh.yolcu taşıma ücreti 1,50 10-)Çapak ve Özbey öğrenci ücreti 1,00 OTOPARK ÜCRETİ 1-) Belediyeye ait otopark ücret bedeli Bir saate kadar 1,50 2-) Belediyeye ait otopark ücret bedeli Bir saatin üzerinde 2,00 3-) Belediyeye ait otopark aylık abonelik ücreti 50,00 ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 1-) Otomobil,taksi,kamyonet 0-10 km arası araç çekme arası ücreti 80,00 2-) km. arası araç çekme ücreti 90,00 3-) 0-30 km. arası araç çekme ücreti 100,00 4-) 0-40 km. arası araç çekme ücreti 110,00

16 GELİR TARİFESİ FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ 2015 YILI 5-) 0-50 km.arası araç çekme ücreti 120,00 KAMYONLA MALZEME TAŞIMA 1-) Kamyon (14 ton) km başına 5,00 2-) Kamyon (32 ton) km başına 7,00 KEŞİF VE RAPOR BELGE ÜCRETLERİ 1-) Fabrikaların 500 m2 ye kadar olanlarından 700,00 2-) 500 m2 den fazla her m2 için 2,50 3-) Küçük sanayii erbabına ait müesselerde yapılacak inşaat raporlarından 250,00 4-) Kaza,hasar ve her çeşit inşaat ve tamir için verilecek raporlarından 350,00 5-) Diğer raporlardan 250,00 6-) Deşarj rapor sanayi işletmelerine verilecek raporlardan 1500,00 7-) Diğer işletmelerden 300,00 MAHALİNDE TETKİK ÜCRETİ 1-) Fabrikalarda yer seçimi için beher iş için 4000,00 2-) Konutlarda yer seçimi için beher iş için 600,00 ALTYAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAPILMIŞ OLAN ÜCRETLER Not :KAYIT VE SURET HARCI FEN İŞLERİ, GELİR SERVİSİ VE EMLAK İMAR SERVİSİNDEN ALINAN BELGE BAŞINA MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YAPILACAK OLAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAPMIŞ OLDUĞU BETON ASFALT,SATİ KAPLAMA BETON PARKE, BETON BORDÜR ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN BAHİSLE YAPILACAK OLAN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA (DOĞALGAZ, ELEKTRİK, KANALİZASYON, İÇME SUYU, TELEFON VB) KAZILARI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN UYGULADIĞI TARİFENİN %50 FAZLASI UYGULANIR 1-) Asfalt kaplama (8 cm) m2 (%50 fazlasıyla) 35,00 2-) Beton kaplama(300dz) m3 (%50 fazlasıyla) 150,00 3-) Parke kaplama m2 (%50 fazlasıyla) 60,00 4-) Baskılı beton tretuvar m2 (%50 fazlasıyla) 55,00 5-) Karosiman tretuvar m2 (%50 fazlasıyla) 30,00 GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ a-cephesi 30 mt.kadar 3500,00 b-cephesi 30 mt.geçen 6500,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir

17 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR HİZMETLERİ HARÇ VE ÜCRETLER 1-) Numaraj ücreti (birim başına) a-) Her numarataj için (halktan) 100,00 b-) Kooperatifler için 100,00 c-) Fabrika-depo(beher adetinden) 1500,00 2-) Temel üstü vize ücreti a-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçinde) 250,00 b-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında) 85,00 c-) Fabrika ve Depo beherinden-(3000 m2'ye kadar) m2 için 100 TL artar 3000,00 3-) İmar durumu belgesi ücreti a-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçinde) 500,00 b-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında) 150,00 c-) Sanayi Bölgesi (depo ve fabrika Akaryakıt İstasyonu) 2500,00 d-) Ticaret Alanı 1000,00 4-) Asansör muayene ücreti 600,00 5-) Kat mülkiyeti ücreti (birim başına) 120,00 6-) Kat irtifakı ücreti (birim başına) a-) Birim başına 120,00 b-) Toplu konut bağımsız bölüm başına 120,00 7-) Geçiş yolu izin belgesi ücreti a-) Cephesi 30 m2 kadar 3500,00 b-) Cephesi 30 m2 geçen 6000,00 8-) Serbest mühendislerden kayıt ücreti(elektrik,makina,harita,şehir plan ve peyzaj mimar) 1500,00 9-) Serbest mühendislerden ve Mimarlardan Yenileme yıllık ücret bedeli 1000,00 10-) Müteahit kayıt ücreti 2000,00 11-) Müteahit kayıt yenileme yıllık ücreti Bedeli 1000,00 12-) Onaylı belge ücreti 300,00 13-) Elektrik bağlanmasına ait belge ücreti(blok başına) 1500,00 14-) Ticaret ve Sanayi erbabına verilecek belge ücreti 200,00

18 15-) İş bitirme belgesi 1500,00 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ ÜCRETİ 1-) Konutlarda imar planı tadilat müracaatı (m2) 0,40 2-) Sanayi ve Akaryakıt plan tadilat müracaatı (m2) 0,60 NOT: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir GELİR TARİFESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ 2015 YILI DÜĞÜN SALONLARI ÜCRET TARİFESİ 1-) Çapak Mahallesi Düğün Salonu 75,00 2-) Karakuyu Çok Amaçlı Salon 177,00 3-) Karakuyu Halı Saha(saati) 35,50 4-) Çaybaşı Mahallesi Düğün Salonu 59,00 5-) Şehitler Mahallesi Düğün Salonu 59,00 6-) Pamukyazı Mahallesi Düğün Salonu 59,00 7-) Ayrancılar Mahallesi Düğün Salonu 118,00 8-) Ayrancılar Mahallesi Çok Amaçlı Salon 295,00 9-) Pancar Mahallesi Yazlık Düğün Salonu 118,00 10-) Pancar Mahallesi Kışlık Düğün Salonu 118,00 11-) Subaşı Mahallesi Düğün Salonu 118,00 12-) Subaşı Halı Saha (saati) 24,00 13-) Aydın Sezer çok amaçlı düğün salonu 500,00 14-) Kırbaş Mahallesi Düğün Salonu 59,00 15-) Yazıbaşı Mahallesi Yazılık Düğün Salonu 118,00 16-) Yazıbaşı Mahallesi Kışlık Düğün Salonu 118,00 17-) Özbey Mahallesi Düğün Salonu 59,00 18-) BKM Konferans Salonu (Günlük) 1.180,00 19-) BKM Derslikler (Saat) 59,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir.)

19 MALİ HİZMETLER BİRİMİ (HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI BELEDİYE YAYIN ARACI REKLAM VE İLAN ÜCRETİ 1-) 25 kelimeye kadar olan ilanlardan beher seferi 2,36 2-) 25 kelimeden fazlası için beher kelime başına 0,09 3-) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından ücret alınmaz (Sulh hukuk ve icra md.ne ait satış ilanlarından.) 0,09 4-) Kooperatifler,siyasi partiler,dernekler,klüpler vb.ücrete tabidir. 0,09 BELEDİYE SES DÜZENİ KİRALAMA 1-) Özel okul,yer ve kuruluşlar için büyük ses düzeni,ışıksız (günlük) 94,50 2-) Büyük ses düzeni ışıklı (günlük) 118,00 3- ) Küçük ses düzeni (günlük) 59,00 ARAZİ SULAMA ÜCRETİ 1- ) Arazi sulama ücreti 12,00 2-) 3 tonluk tanker ile su alma 2,00 KANTAR ÇEKİM ÜCRETİ 1-) Belediyemize ait kantarlarda her nevi kantar çekim ücreti 5,00 ELEKTRİKLİ YÜK ASANSÖRÜ KULLANMA ÜCRETİ 1-) Elektrikli yük asansörü kullanma ücreti (saat başına) 18,00 ÖLÇÜ-TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 1-) Tartı ağırlıklarının her birinden 1,00 2-) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,00 3-) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,30 4-) El terazilerinden 3,80 5-) Normal masa terazilerinden 6,00 6-) Otomatik (ibreli)terazilerinden 9,00 7-) Elektronik terazilerden 11,00 8-) Kantar ve basküllerden 25,00 POSTA VE TEBLİGAT BEDELLERİ 1-) Posta ve tebligat giderleri (PTT işletmelerin Belirleyeceği fiyatlar üzerinden alınacaktır.) NOT: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir

20 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ İŞLETME RUHSATI 1-) Sinema,video ve müzik eserleri işletme ruhsatı alacak esnaflardan ruhsat ücreti 200,00 HARCA TABİ OLMAYAN İŞYERLERİ İÇİN HAFTA TATİLİ RUHSATI BASILI EVRAK ÜCRET BEDELİ 1-) Harca tabi olmayan hafta tatili ruhsatı belge ücreti 65,00 2-) Ölçü tartı beyannamelerin beherinden 2,36 3-) Fabrika ve maden ocaklarında belge yenileme ücreti 500,00 4-) Diğer işyerlerinde 50,00 5-) Yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi 500,00 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT ÜCRETİ 1-)2.Sınıf özel hizmet ücreti a bg(hp)ve altı 500,00 b bg(hp)ve üstü 750,00 2-) Ağaç erezyon hasılatı 100,00 3-) Ön tetkik ve kontrol ücreti 100,00 4-)Motor tetkik ücreti(1 hp için) 10,00 5-) Gürültü ölçümü 250,00 6-) Canlı müzik izin belgesi 1000,00 HARCA TABİ OLMAYAN İŞYERLERİ İÇİN RUHSAT BELGE ÜCRETİ 1-)Banka va Banka şubeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 15000,00 2-)Tıp Merkezleri,Poliklinikler işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 7000,00 3-)Özel Hastahaneler işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 15000,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir.

21 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVSEL ATIK TARİFE BEDELLERİ 1-) Kamu Kurum ve Kuruluşları(Resmi Daire,Okul,Hastane) Belediye ve Ticari Olmayan vb.diğer Kurumlar 105,93 2-) Dershaneler,Öğrenci Yurtları,Sürücü Kursları 211,86 3-) Lokanta,Kafe,Bar,Restaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,FastFood,Kantin,Pastane,Kasap,Balık Satıcıları,Gıda ve Yemek 105,93 İmalathaneleri (Fırın,Simit,Börek,Unlu Mamüller,Süt ürünleri vb.)gibi Gıda Hizmeti Veren İşletmeler ve Mandıralar. 4-) Otomobil Bayilikleri ve Servisleri 84,75 5-) Mobilya,Halı,Beyaz Eşya Bayii vb.mağazalar 84,75 6-) Aile Hekimlikleri ve Özel Poliklinikleri 105,93 7-) İşyeri, Büro ve Dükkanl. Tüm bağımsız bölüm işyeri,yazıhane,büro ve dükkanlardan (Ayakkabı-Konfeks.-Tuhafiye-Zücc.- 11,86 Ecz.Tıbbi Malz.-Çeyiz-Hamam-Depo-Butik-İç Giyim-bujiteri-çanta-müzik-cd-bilgisayar-cep tel.-tarım ve zirai ürün-fotoğrafhediyelik eşya-parfümeri-2.el-meşrubat-fotokopi-kırtasiye-özalit-gazete-matbaa-su ve tüp sat.ı-saç işleri-anahtarcı-akvaryum ve kuş malz.-çamaşırhane-kuru temizleme-saatçi-tuvalet-berber-kuaför-terziler-dikim evleri-kuyumcu-inş. malz.i sat.-nalburiyegalericiler-yapı koop.büroları-nakliyat-güzellik sal.-büro-avukatlık-mimarlık-mühendislik-müşavirlik-sigortacılık-seyehat-emlakoto emlak-plan proje-inş-mimari-vb.bak.,aktar,büfe(açık gıd.yap.) loka 8-) Ağaç ve Ağaç İşleri,Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği 12,71 9-) Manav,Kahvehane,İnternet Kafe,Şans Oyunları 42,37 10-) Akaryakıt İstasyonları ve Servisçiler 211,86 11-) Halı Sahalar 211,86 12-) Süper Market-Yapı Marketi-Market Zinciri 635,59 13-) Kreş ve Anaokulları 127,12 14-) Bankalar ve Finans Kuruluşları 423,73 15-) Otel ve Konaklama Tesisleri 550,85 16-) Hiper Marketler 4.237,29 17-) Fabrikalar,Soğukhava Depo ve Tesisleri 1-) Personel Sayısı 501' den fazla 2.482,50 2-) Personel Sayısı ,00 3-) Personel Sayısı ,50 4-) Personel Sayısı ,00 5-) Personel Sayısı ,00

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı