T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI"

Transkript

1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1. MADDE 1 Gündemin birinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. Belediyemiz Meclisi nin tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-14/ nolu kararları ile Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen 2015 yılı hazırlık bütçe taslağı ve performans programı ile Bütçe içerisinde geçen 2015 yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifeleri oybirliği ile tespit edilmiştir. Denilmektedir. 1-BELEDİYE BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU Meclisimizce tarihinde Komisyonumuza havale edilen, 2015 yılı Hazırlık Bütçe Taslağı ve performans programı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. ve 41. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26.maddesine istinaden Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunca incelenmiştir YILI PERFORMANS PROGRAMI : İçindekiler I-GENEL BİLGİLER.5 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 B-Teşkilat Yapısı 8 C-Fiziksel Kaynaklar 9 D-İnsan Kaynakları...11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ...14 A-Temel Politika ve Öncelikler B-Amaç ve Hedefler.. 21 C-Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler 25 D-İdarenin Toplam kaynak İhtiyacı Tablosu 93 E-İzleme ve Değerlendirme. 96 EKLER.. 97 EK-1:HEDEF VE STRATEJİLER TABLOSU.97 EK-2:STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE FAALİYETLER TABLOSU 101

2 Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı Komisyondan geldiği şekliyle hiçbir değişiklik yapılmadan yukarıda yazıldığı şekilde kabulüne, Meclis Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi Akkaş, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Osman Sargın, Feti Okuroğlu, Metin Şahin, MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur un 27 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi. Buna göre Belediyemiz 2015 yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak TL olup; A-GİDER BÜTÇESİ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Personel Giderleri TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri TL 5 Cari Transferler TL 6 Sermaye Giderleri TL 7 Sermaye Transferleri TL 8 Borç Verme TL 9 Yedek Ödenek TL TOPLAM TL olarak tespit edilmiştir; 2015 yılı gider bütçesi TL dır. GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Genel Kamu Hizmetleri TL 3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL 4 Ekonomik İşler ve Hizmetler TL 5 Çevre Koruma Hizmetleri TL 6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL 7 Sağlık Hizmetleri TL 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TL TOPLAM TL olarak tespit edilmiş olup; 2015 yılı bütçesi gelir ve gider denk olarak TL dır. İzleyen 2 yıl gider bütçe tahminleri ise 2016 yılı gider bütçesi TL, 2017 yılı gider bütçesi ise TL olarak öngörülmüştür. BİRİMLERİN KURUMSAL KODLARINA GÖRE ÖDENEK CETVELLERİ Kurumsal Kodu Müdürlük Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem Müdürlüğü TL 04 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TL 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TL

3 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü TL 18 Yazı İşleri Müdürlüğü TL 30 Fen İşleri Müdürlüğü TL 31 Park ve Bahçeler Müdürlüğü TL 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü TL 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 34 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TL 35 Park Bahçeler ve Tanzim Satış İşletmesi TL 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü TL 37 Temizlik İşleri Müdürlüğü TL 38 Zabıta Müdürlüğü TL 42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü TL 44 Veteriner İşleri Müdürlüğü TL 45 Yapı Kontrol Müdürlüğü TL 46 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü TL 48 Strateji Geliştirme Müdürlüğü TL 49 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü TL 50 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü TL TOPLAM TL B-GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE 1 Vergi Gelirleri TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar TL 5 Diğer Gelirler TL 6 Sermaye Gelirleri TL 9 Red ve İadeler (-) TL TOPLAM TL olup, 2015 yılı gelir bütçesi TL dır. İzleyen 2 yıl gelir bütçe tahminleri ise 2016 yılı gelir bütçesi TL, 2017 yılı gelir bütçesi TL olarak öngörülmüştür. Borç alma ve borç verme yoluyla Bütçe denkliği öngörülmediğinden finansmanın ekonomik sınıflandırılması öngörülmemiştir. Sonuç olarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçemiz yukarıda belirtildiği şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiş ve Meclisimizce görüşülmek üzere hazır hale getirilmiştir Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada; 2015 Mali Yılı Belediye Bütçesi gelir ve gideri TL (Yüzotuzikimilyonyediyüzbin TL) denk, izleyen 2 yıl gelir gider bütçe tahminleri ise 2016 gelir ve gider bütçesi tahmini TL, 2017 Gelir ve Gider bütçesi tahmini ise TL olarak Bütçe Kararnamesi ile birlikte ve

4 tarihinden geçerli olacak Belediyemize ait Bütçe Tarifelerinin de Komisyondan geldiği şekliyle hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıda yazıldığı şekilde kalem kalem görüşülerek kabulüne ve onayı hususunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi gereğince Meclis Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi Akkaş, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Osman Sargın, Feti Okuroğlu, Metin Şahin, MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur un 27 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi. Buna göre Belediyemiz 2015 yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak TL olup; A-GİDER BÜTÇESİ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Personel Giderleri TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri TL 5 Cari Transferler TL 6 Sermaye Giderleri TL 7 Sermaye Transferleri TL 8 Borç Verme TL 9 Yedek Ödenek TL TOPLAM TL GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 Genel Kamu Hizmetleri TL 3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL 4 Ekonomik İşler ve Hizmetler TL 5 Çevre Koruma Hizmetleri TL 6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL 7 Sağlık Hizmetleri TL 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri TL 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TL TOPLAM TL BİRİMLERİN KURUMSAL KODLARINA GÖRE ÖDENEK CETVELLERİ Kurumsal Kodu Müdürlük Ödenek Miktarı 02 Özel Kalem Müdürlüğü TL 04 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TL 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü TL 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü TL 18 Yazı İşleri Müdürlüğü TL 30 Fen İşleri Müdürlüğü TL 31 Park ve Bahçeler Müdürlüğü TL

5 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü TL 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü TL 34 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TL 35 Park Bahçeler ve Tanzim Satış İşletmesi TL 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü TL 37 Temizlik İşleri Müdürlüğü TL 38 Zabıta Müdürlüğü TL 42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü TL 44 Veteriner İşleri Müdürlüğü TL 45 Yapı Kontrol Müdürlüğü TL 46 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü TL 48 Strateji Geliştirme Müdürlüğü TL 49 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü TL 50 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü TL TOPLAM TL BELEDİYE GİDER BÜTÇESİ GENEL TOPLAMI TL İKİ YIL ( 2 ) GİDER BÜTÇE TAHMİNLERİ İSE, 2016 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ TL 2017 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ TL B-GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE 1 Vergi Gelirleri TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar TL 5 Diğer Gelirler TL 6 Sermaye Gelirleri TL 9 Red ve İadeler (-) TL TOPLAM TL BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ GENEL TOPLAMI TL İKİ YIL ( 2 ) GELİR BÜTÇE TAHMİNLERİ İSE, 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ TL 2017 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ TL K1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL

6 KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET TARİHİ SAYISI 1 G.İ.H BELEDİYE BAŞK.YARDIM G.İ.H YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ G.İ.H FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD G.İ.H TEMİZLİK İŞLERİ MÜD G.İ.H. ZABITA MÜDÜRÜ G.İ.H ULAŞIM HİZM. MÜDÜRÜ /120 9 G.İ.H YAPI KONTROL MÜDÜRÜ /9 10 G.İ.H EMLAK İSTİMLAK MÜD / G.İ.H İNSAN KAYN.VE.EĞİT.MÜD G.İ.H BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ G.İ.H PARK VE BAHÇELER MÜD G.İ.H DESTEK HİZMETLERİ MÜD G.İ.H RUHSAT VE DENET.MÜD G.İ.H TEFTİŞ KURULU MD G.İ.H HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ G.İ.H ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ G.İ.H TARIMSAL HİZM. MÜD G.İ.H BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD G.İ.H SOSYAL YARDIM İŞL.MD G.İ.H KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MD G.İ.H VETERİNER İŞLERİ MÜD G.İ.H UZMAN G.İ.H ŞEF

7 26 G.İ.H ŞEF G.İ.H ŞEF G.İ.H ŞEF G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ G.İ.H MUHASEBECİ AV.HİZM. AVUKAT AV.HİZM. AVUKAT G.İ.H MÜFETTİŞ G.İ.H MÜFETTİŞ YARDIMCISI G.İ.H MALİ HİZMETLER UZMANI G.İ.H MALİ HİZ.UZMAN YARD G.İ.H SİVİL SAVUNMA UZMANI G.İ.H MUHASİP YARDIMCISI G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT G.İ.H AMBAR MEMURU G.İ.H TAHSİLDAR G.İ.H TAHSİLDAR G.İ.H. AYNİYAT SAYMANI G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR

8 55 G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H MEMUR G.İ.H EĞİTMEN G.İ.H MUTEMET G.İ.H MÜTERCİM G.İ.H ŞOFÖR T.H.S ŞEHİR PLANCISI T.H.S MİMAR T.H.S MİMAR T.H.S PEYZAJ MİMARI T.H.S PROGRAMCI T.H.S PROGRAMCI T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S MÜHENDİS T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S TEKNİKER T.H.S EKONOMİST T.H.S EKONOMİST T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN T.H.S TEKNİSYEN

9 84 T.H.S TEKNİSYEN S.H.S VETERİNER HEKİM S.H.S VETERİNER HEKİM S.H.S TABİP S.H.S EBE S.H.S HEMŞİRE S.H.S SAĞLIK TEKNİKERİ S.H.S SAĞLIK TEKNİKERİ S.H.S SAĞLIK TEKNİSYENİ Y.H.S TEKNİSYEN YARDIMCISI Y.H.S SAĞLIK TEKNİSYEN YARD Y.H.S SAĞLIK MEMURU Y.H.S SAĞLIK TEKNİSYEN YARD Y.H.S TEKNİSYEN YARDIMCISI Y.H.S HİZMETLİ Y.H.S HİZMETLİ Y.H.S BAHÇIVAN Y.H.S MATBAACI G.İ.H ZABITA AMİRİ G.İ.H ZABITA AMİRİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMSERİ G.İ.H ZABITA KOMİSERİ G.İ.H ZABITA KOMİSERİ G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU

10 112 G.İ.H ZABITA MEMURU G.İ.H ZABITA MEMURU K2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞCİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL KADROLARLA İLGİLİ MECLİS KARARI SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI ADET TARİHİ SAYISI 1 SÜREKLİ İŞÇİ USTABAŞI SÜREKLİ İŞÇİ OPERATÖR SÜREKLİ İŞÇİ ŞÖFÖR SÜREKLİ İŞÇİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ USTA SÜREKLİ İŞÇİ İŞÇİ(BÜRO) H CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ Belediye Başkanı Meclis Üyeleri İşçiler Devletin Belirlediği Oranda Yol Harcırahı Ödenir 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) KURUM ADI : TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

11 (T) Cetveli Sıra No Taşıtın Cinsi Diferansiyel Adet Kullanım Yeri Finansman Kaynağı 1 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg) 6 x 2 3 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak 2 Minibüs (Hasta nakil aracı olarak) 4 x 2 1 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özkaynak 3 Binek araç 4 x 2 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Özkaynak 4 Panelvan 4 x 2 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Özkaynak 5 Panelvan 4 x 2 1 Zabıta Müdürlüğü Özkaynak MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) Sıra No T1- (*) Binek otomobil Taşıtın Cinsi SAYI

12 T2- Binek otomobil 13 T3- Station-Wagon T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) T6- Kaptı-kaçtı (Arazi) T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T9- Panel T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) T12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) T16- Ambulans arazi hizmetleri için T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere T18- Motorsiklet en az cc.lik T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik T20- Bisiklet T21-a T21-b Güvenlik önlemli binek otomobil Güvenlik önlemli servis taşıtı (*) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar için. T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE 1-Belediye birimleri için verilmiştir. (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL ödenek

13 MADDE 2-Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL olarak tahmin edilmiştir. MADDE Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE Sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1-Ödenek Cetveli- (A) (Örnek-14), 2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15), 3- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 4- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18) 5- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek 8) 6- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19) 7- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek 21) 8-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli 9-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 10-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek 25) 12-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26) 13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 14- Finansman Programı (Örnek-28), MADDE 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 9-Stratejik Planda yer alan ve Performans Planında hedeflenen yatırımların gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince borçlanma işlemleri için Üst Yönetici yetkili kılınmıştır. MADDE 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11- Bu Kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

14 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI BELEDİYEYE AİT ARAÇLARLA YAPILACAK İŞLERDEN ALINACAK ÜCRET 1-) Merdiven kullanarak kapı açma 25,00 2-) Merdiven kullanarak yapılan diğer hizmetlerin beheri pazarlık 37,00 3-) Merdiven kullanılarak yapılan diğer hizmetlerin saati 70,00 4-) Evlere su sıkma şehir içi 40,00 5-) İşyerlerine su sıkma şehir içi 70,00 6-) Şehir içi belediye tankeri 12 ton 70,00 BEKO EKSKAVATÖR 1-) Ekskavatör saat ücreti 140,00 LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI-YÜKLEYİCİ 1-) Kazıyıcı ve yükleyici lastik tekerlekli Saat ücret 160,00 KEPÇE 1-)Kepçe saat ücreti 85,00 2-)Şehir içi ve dışındaki fabrika ve diğer işyerlerinden saat ücreti 95,00 GRAYDER 1-)Grayder saat ücreti şehir içi halktan 160,00 2-)Şehir içi ve dışı fabrika ve işyerlerinden 195,00 VİDANJÖR 1-)Şehir içi Halk için (3 tonluk) 60,00 2-)Şehir içi Halk için (10 tonluk) 70,00 3-)Belediye sınırları içi ve dışındaki (3 tonluk) fabrika ve diğer işyerlerinden(5 kmden uzak yerler için yol ücreti alınır) 85,00 4-)Belediye sınırları içi ve dışındaki (10 tonluk) fabrika ve diğer işyerlerinden(5 kmden uzak yerler için yol ücreti alınır) 110,00 5-) 6360 S.K Baglanan mahalleler (3 tonluk) 70,00 6-) 6360 S.K Baglanan mahalleler (10 tonluk) 85,00 KOMPRASÖR 1-)Kompresör saat ücreti 75,00 İLAÇLAMA MOTORU 1-)Sıcak sisleme ücreti 300,00 2-)Tulumba ile ilaçlama 40,00

15 FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI 3-)Uleve soğuk sisleme makinesi 220,00 HAFRİYAT DÖKÜM BEDELLERİ 1-)Tek dingil 15,30 2-)Çift dingil 29,50 3-)Üç dingil 38,90 4-)Dört dingil 51,90 KİMYASAL OLMAYAN FABRİKA ATIKLARI DÖKÜM BEDELLERİ 1-)Kömür tozu(tonu) 40,00 2-)Mermer tozu(tonu) 40,00 OTOBÜS TARİFELERİ 1-)İzmir-Torbalı işgaliye (günlük) 4,00 2-)Torbalı şehir içi işgaliye (günlük) 1,00 3-)Torbalı-köyleri işgaliye(günlük) 1,00 4-)Torbalı Tepeköy arası otobüs ile yolcu taşıma 1,50 5-)Otobüslerde şehir içi nişan,düğün beher seferi için 60,00 6-)Torbalı-Tepeköy öğrenci ücreti 1,00 7-)Otobüslerde km ye kadar olan uzaklıklarda(her beher km için 2,00 Tl) 250,00 8-)Otobüslerde şehir dışı beher km.başına 3,50 9-)Çapak ve Özbey Mh.yolcu taşıma ücreti 1,50 10-)Çapak ve Özbey öğrenci ücreti 1,00 OTOPARK ÜCRETİ 1-) Belediyeye ait otopark ücret bedeli Bir saate kadar 1,50 2-) Belediyeye ait otopark ücret bedeli Bir saatin üzerinde 2,00 3-) Belediyeye ait otopark aylık abonelik ücreti 50,00 ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 1-) Otomobil,taksi,kamyonet 0-10 km arası araç çekme arası ücreti 80,00 2-) km. arası araç çekme ücreti 90,00 3-) 0-30 km. arası araç çekme ücreti 100,00 4-) 0-40 km. arası araç çekme ücreti 110,00

16 GELİR TARİFESİ FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ 2015 YILI 5-) 0-50 km.arası araç çekme ücreti 120,00 KAMYONLA MALZEME TAŞIMA 1-) Kamyon (14 ton) km başına 5,00 2-) Kamyon (32 ton) km başına 7,00 KEŞİF VE RAPOR BELGE ÜCRETLERİ 1-) Fabrikaların 500 m2 ye kadar olanlarından 700,00 2-) 500 m2 den fazla her m2 için 2,50 3-) Küçük sanayii erbabına ait müesselerde yapılacak inşaat raporlarından 250,00 4-) Kaza,hasar ve her çeşit inşaat ve tamir için verilecek raporlarından 350,00 5-) Diğer raporlardan 250,00 6-) Deşarj rapor sanayi işletmelerine verilecek raporlardan 1500,00 7-) Diğer işletmelerden 300,00 MAHALİNDE TETKİK ÜCRETİ 1-) Fabrikalarda yer seçimi için beher iş için 4000,00 2-) Konutlarda yer seçimi için beher iş için 600,00 ALTYAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAPILMIŞ OLAN ÜCRETLER Not :KAYIT VE SURET HARCI FEN İŞLERİ, GELİR SERVİSİ VE EMLAK İMAR SERVİSİNDEN ALINAN BELGE BAŞINA MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YAPILACAK OLAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI ESNASINDA YAPMIŞ OLDUĞU BETON ASFALT,SATİ KAPLAMA BETON PARKE, BETON BORDÜR ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN BAHİSLE YAPILACAK OLAN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA (DOĞALGAZ, ELEKTRİK, KANALİZASYON, İÇME SUYU, TELEFON VB) KAZILARI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN UYGULADIĞI TARİFENİN %50 FAZLASI UYGULANIR 1-) Asfalt kaplama (8 cm) m2 (%50 fazlasıyla) 35,00 2-) Beton kaplama(300dz) m3 (%50 fazlasıyla) 150,00 3-) Parke kaplama m2 (%50 fazlasıyla) 60,00 4-) Baskılı beton tretuvar m2 (%50 fazlasıyla) 55,00 5-) Karosiman tretuvar m2 (%50 fazlasıyla) 30,00 GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ a-cephesi 30 mt.kadar 3500,00 b-cephesi 30 mt.geçen 6500,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir

17 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR HİZMETLERİ HARÇ VE ÜCRETLER 1-) Numaraj ücreti (birim başına) a-) Her numarataj için (halktan) 100,00 b-) Kooperatifler için 100,00 c-) Fabrika-depo(beher adetinden) 1500,00 2-) Temel üstü vize ücreti a-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçinde) 250,00 b-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında) 85,00 c-) Fabrika ve Depo beherinden-(3000 m2'ye kadar) m2 için 100 TL artar 3000,00 3-) İmar durumu belgesi ücreti a-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçinde) 500,00 b-) Konut (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında) 150,00 c-) Sanayi Bölgesi (depo ve fabrika Akaryakıt İstasyonu) 2500,00 d-) Ticaret Alanı 1000,00 4-) Asansör muayene ücreti 600,00 5-) Kat mülkiyeti ücreti (birim başına) 120,00 6-) Kat irtifakı ücreti (birim başına) a-) Birim başına 120,00 b-) Toplu konut bağımsız bölüm başına 120,00 7-) Geçiş yolu izin belgesi ücreti a-) Cephesi 30 m2 kadar 3500,00 b-) Cephesi 30 m2 geçen 6000,00 8-) Serbest mühendislerden kayıt ücreti(elektrik,makina,harita,şehir plan ve peyzaj mimar) 1500,00 9-) Serbest mühendislerden ve Mimarlardan Yenileme yıllık ücret bedeli 1000,00 10-) Müteahit kayıt ücreti 2000,00 11-) Müteahit kayıt yenileme yıllık ücreti Bedeli 1000,00 12-) Onaylı belge ücreti 300,00 13-) Elektrik bağlanmasına ait belge ücreti(blok başına) 1500,00 14-) Ticaret ve Sanayi erbabına verilecek belge ücreti 200,00

18 15-) İş bitirme belgesi 1500,00 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ ÜCRETİ 1-) Konutlarda imar planı tadilat müracaatı (m2) 0,40 2-) Sanayi ve Akaryakıt plan tadilat müracaatı (m2) 0,60 NOT: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir GELİR TARİFESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ 2015 YILI DÜĞÜN SALONLARI ÜCRET TARİFESİ 1-) Çapak Mahallesi Düğün Salonu 75,00 2-) Karakuyu Çok Amaçlı Salon 177,00 3-) Karakuyu Halı Saha(saati) 35,50 4-) Çaybaşı Mahallesi Düğün Salonu 59,00 5-) Şehitler Mahallesi Düğün Salonu 59,00 6-) Pamukyazı Mahallesi Düğün Salonu 59,00 7-) Ayrancılar Mahallesi Düğün Salonu 118,00 8-) Ayrancılar Mahallesi Çok Amaçlı Salon 295,00 9-) Pancar Mahallesi Yazlık Düğün Salonu 118,00 10-) Pancar Mahallesi Kışlık Düğün Salonu 118,00 11-) Subaşı Mahallesi Düğün Salonu 118,00 12-) Subaşı Halı Saha (saati) 24,00 13-) Aydın Sezer çok amaçlı düğün salonu 500,00 14-) Kırbaş Mahallesi Düğün Salonu 59,00 15-) Yazıbaşı Mahallesi Yazılık Düğün Salonu 118,00 16-) Yazıbaşı Mahallesi Kışlık Düğün Salonu 118,00 17-) Özbey Mahallesi Düğün Salonu 59,00 18-) BKM Konferans Salonu (Günlük) 1.180,00 19-) BKM Derslikler (Saat) 59,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir.)

19 MALİ HİZMETLER BİRİMİ (HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI BELEDİYE YAYIN ARACI REKLAM VE İLAN ÜCRETİ 1-) 25 kelimeye kadar olan ilanlardan beher seferi 2,36 2-) 25 kelimeden fazlası için beher kelime başına 0,09 3-) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından ücret alınmaz (Sulh hukuk ve icra md.ne ait satış ilanlarından.) 0,09 4-) Kooperatifler,siyasi partiler,dernekler,klüpler vb.ücrete tabidir. 0,09 BELEDİYE SES DÜZENİ KİRALAMA 1-) Özel okul,yer ve kuruluşlar için büyük ses düzeni,ışıksız (günlük) 94,50 2-) Büyük ses düzeni ışıklı (günlük) 118,00 3- ) Küçük ses düzeni (günlük) 59,00 ARAZİ SULAMA ÜCRETİ 1- ) Arazi sulama ücreti 12,00 2-) 3 tonluk tanker ile su alma 2,00 KANTAR ÇEKİM ÜCRETİ 1-) Belediyemize ait kantarlarda her nevi kantar çekim ücreti 5,00 ELEKTRİKLİ YÜK ASANSÖRÜ KULLANMA ÜCRETİ 1-) Elektrikli yük asansörü kullanma ücreti (saat başına) 18,00 ÖLÇÜ-TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 1-) Tartı ağırlıklarının her birinden 1,00 2-) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,00 3-) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,30 4-) El terazilerinden 3,80 5-) Normal masa terazilerinden 6,00 6-) Otomatik (ibreli)terazilerinden 9,00 7-) Elektronik terazilerden 11,00 8-) Kantar ve basküllerden 25,00 POSTA VE TEBLİGAT BEDELLERİ 1-) Posta ve tebligat giderleri (PTT işletmelerin Belirleyeceği fiyatlar üzerinden alınacaktır.) NOT: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir

20 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ İŞLETME RUHSATI 1-) Sinema,video ve müzik eserleri işletme ruhsatı alacak esnaflardan ruhsat ücreti 200,00 HARCA TABİ OLMAYAN İŞYERLERİ İÇİN HAFTA TATİLİ RUHSATI BASILI EVRAK ÜCRET BEDELİ 1-) Harca tabi olmayan hafta tatili ruhsatı belge ücreti 65,00 2-) Ölçü tartı beyannamelerin beherinden 2,36 3-) Fabrika ve maden ocaklarında belge yenileme ücreti 500,00 4-) Diğer işyerlerinde 50,00 5-) Yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi 500,00 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT ÜCRETİ 1-)2.Sınıf özel hizmet ücreti a bg(hp)ve altı 500,00 b bg(hp)ve üstü 750,00 2-) Ağaç erezyon hasılatı 100,00 3-) Ön tetkik ve kontrol ücreti 100,00 4-)Motor tetkik ücreti(1 hp için) 10,00 5-) Gürültü ölçümü 250,00 6-) Canlı müzik izin belgesi 1000,00 HARCA TABİ OLMAYAN İŞYERLERİ İÇİN RUHSAT BELGE ÜCRETİ 1-)Banka va Banka şubeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 15000,00 2-)Tıp Merkezleri,Poliklinikler işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 7000,00 3-)Özel Hastahaneler işyeri açma ve çalışma ruhsatı belge ücreti 15000,00 NOT: 3065 sayılı Katma Deger Vergisi kanuna teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir.

21 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ GELİR TARİFESİ 2015 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVSEL ATIK TARİFE BEDELLERİ 1-) Kamu Kurum ve Kuruluşları(Resmi Daire,Okul,Hastane) Belediye ve Ticari Olmayan vb.diğer Kurumlar 105,93 2-) Dershaneler,Öğrenci Yurtları,Sürücü Kursları 211,86 3-) Lokanta,Kafe,Bar,Restaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,FastFood,Kantin,Pastane,Kasap,Balık Satıcıları,Gıda ve Yemek 105,93 İmalathaneleri (Fırın,Simit,Börek,Unlu Mamüller,Süt ürünleri vb.)gibi Gıda Hizmeti Veren İşletmeler ve Mandıralar. 4-) Otomobil Bayilikleri ve Servisleri 84,75 5-) Mobilya,Halı,Beyaz Eşya Bayii vb.mağazalar 84,75 6-) Aile Hekimlikleri ve Özel Poliklinikleri 105,93 7-) İşyeri, Büro ve Dükkanl. Tüm bağımsız bölüm işyeri,yazıhane,büro ve dükkanlardan (Ayakkabı-Konfeks.-Tuhafiye-Zücc.- 11,86 Ecz.Tıbbi Malz.-Çeyiz-Hamam-Depo-Butik-İç Giyim-bujiteri-çanta-müzik-cd-bilgisayar-cep tel.-tarım ve zirai ürün-fotoğrafhediyelik eşya-parfümeri-2.el-meşrubat-fotokopi-kırtasiye-özalit-gazete-matbaa-su ve tüp sat.ı-saç işleri-anahtarcı-akvaryum ve kuş malz.-çamaşırhane-kuru temizleme-saatçi-tuvalet-berber-kuaför-terziler-dikim evleri-kuyumcu-inş. malz.i sat.-nalburiyegalericiler-yapı koop.büroları-nakliyat-güzellik sal.-büro-avukatlık-mimarlık-mühendislik-müşavirlik-sigortacılık-seyehat-emlakoto emlak-plan proje-inş-mimari-vb.bak.,aktar,büfe(açık gıd.yap.) loka 8-) Ağaç ve Ağaç İşleri,Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği 12,71 9-) Manav,Kahvehane,İnternet Kafe,Şans Oyunları 42,37 10-) Akaryakıt İstasyonları ve Servisçiler 211,86 11-) Halı Sahalar 211,86 12-) Süper Market-Yapı Marketi-Market Zinciri 635,59 13-) Kreş ve Anaokulları 127,12 14-) Bankalar ve Finans Kuruluşları 423,73 15-) Otel ve Konaklama Tesisleri 550,85 16-) Hiper Marketler 4.237,29 17-) Fabrikalar,Soğukhava Depo ve Tesisleri 1-) Personel Sayısı 501' den fazla 2.482,50 2-) Personel Sayısı ,00 3-) Personel Sayısı ,50 4-) Personel Sayısı ,00 5-) Personel Sayısı ,00

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü Norm Kadro Değişiklikleri ile Teşkilat Şemasının Kabulü

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü Norm Kadro Değişiklikleri ile Teşkilat Şemasının Kabulü Sayfa 1 / 4 Karar No : 34 Konusu : Kadro Ünvan değişiklileri. Evrak No : 375 Dönemi : Mayıs 2014 Geliş Tarihi : 30/04/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Birleşim No : 1 Birimi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Temmuz Ayı Birleşim : 7 Oturum : 1 Tarihi : 01/07/2016 Karar Sayıları : 72, 73, ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı.

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 50 Karar Trh : 06.05.2016 Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. 2016 NIN 5. DÖNEM, 2. TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR 06.05.2016 Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : Revizyon Uygulama İmar Planı. Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 BÜTÇE KARARNAMESİ GİDER BÜTÇESİ MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için "(A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.12.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 487 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. n) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=======================

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2014 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 05/05/2014 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ÖDEMİŞ

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU www.iett.gov.tr 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 İSTANBUL İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 2016 YILI 05.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO:01 Konunun Özü: Canlı Müzik İzin Ücretinin Belirlenmesi Hk. Yapılan işarele oylama sonucunda 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2012 YILI HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 06/06/2012 Karar sayısı : 2012/06 Birleşim : 01 Oturum : 1, 5 1: Başkan-Değerli arkadaşlar

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 25.08.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı