İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri"

Transkript

1

2 İçindekiler Giriş Misyon Vizyon. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Nedir?.. 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri 3 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri 3 Genel Bütçe İşlemleri 4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları 4 İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri... 5 Bütçe Gelir Tahakkuk Birimleri 23 Yılı Hedefleri. 5 Kapsam Genel Bütçe Ödenek Durumu... 7 S.G.K. Verileri A- Kurumun Mali Karnesi... A-2 kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu... 4 A-4 kurumun Aylık Tahakkuk/ Tahsilat Tablosu... 2 Sağlık Tesislerinin Stok Durum Analizi Sağlık Tesislerinin işletme Maliyet Cetvelleri Sağlık Tesislerinin Harcama Veri giderleri Raporlar Konsolide Döner Sermaye Bütçesi Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/ Gider Dağılımı.. 93 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 5 Prof.Dr. N. Reşat BELGER Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 69 M. S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı 88 Kağıthane Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı Eyüp Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı İstinye Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı Sarıyer İsmail AKGÜN Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı Beşiktaş Sait ÇİFTÇi Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 283

3 . MİSYONU Genel Sekreterliğimizin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için mevzuat dahilinde faaliyet ve sonuçların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, mevcut kaynakların program dahilinde etkin kullanımının sağlanması, işlemlerin bu doğrultuda muhasebeleştirilerek mali tablolar aracılığı ile sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerinin korunması görevlerini yerine getirerek, karar alıcılarına; doğru, güvenilir ve net bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olmak. 2. VİZYONU Mali İşler Bölümünün hizmetlerini çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği şekilde dinamik bir yapıya ulaştırarak kurumun hizmetlerini ve mali konuda faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmesine destek olmak. Sayfa

4 3. FAALİYETLER 3.. Muhasebe kayıt ve işlemlerinin yasal mevzuat doğrultusunda tutulmasını sağlayarak parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri temin edecek şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla ilgili makamlara mali göstergeler vermek Alacak, borç ilişkileri, banka işlemleri, hesapların takibi, kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi, mali tabloların hazırlanarak etkin analizlerinin yapılması ve bu hususlarla ilgili yazışma ve işlemlerin düzenlemek Bütçe hazırlamak,uygulamak,faaliyet sonuçlarını raporlanmak ve raporlarla ilgili analizler yapmak Kurumun mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir-gider, varlık ve yükümlülüklerinin mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için harcama öncesi ve sonrası kontrolü yapmak Mali mevzuat takibini yapmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak Her yıl bütçede belirlenecek program bütçe yönetmeliğine göre yürütülür Mali İşler Bölümünün her yıl başında belirleyeceği çalışma programları esasları dahilinde faaliyet raporları düzenlenir ve ilgili makamlara sunulur. GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN KAMU HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ SIRASINDA BU HİZMETLERE BAĞLI OLARAK YÖNETİLEN TİCARİ, SINAÎ, TARIMSAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLEN SERMAYELERE DENİR.DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DÖNER SERMAYE VERİLEREK KURULAN İŞLETMELERDİR. Sayfa 2

5 - Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi hazırlık İşlemleri - Bütçe Aktarma İşlemleri - Ek Bütçe İşlemleri - Doğrudan Temin Limit Arttırılması Talepleri - Karşılıksız Kaynak Aktarımları - Borç Aktarımları-. - Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi - Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube, birim veya kuruma sunulması. GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELER İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. Eyüp Devlet Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. Kağıthane Devlet Hastanesi Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi Sayfa 3

6 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNDE YAPILAN İŞLER - GENEL BÜTÇE İŞLEMLERİ - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sağlık Tesislerimize ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcama/kullanılmama durumunun takibini yapmak. 2- Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak. 3- Aşağıdaki kalemlerden Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak tenkis tutarlarını yılsonunda Bakanlığımıza bildirmek Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi Yolluklar Kalemi Hizmet Alımları Kalemi Bakım Onarım Giderleri 4- Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerine Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcanma/kullanılmama durumunun takibini yapmak. 5- Birliğimizin yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin harcanmayan/arta kalan kısımlarının takibini yapmak, yetmemesi durumunda ek ödenek talep etmek, tenkisinin yapılmasını sağlamak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek. * Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi Görev Giderleri Kalemi Hizmet Alımları Kalemi Bakım Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri * Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: Öğle Yemeği Giderleri Memur Maaşları Sözleşmeli Personel Maaşları SGK Memur Primi SGK Sözleşmeli Personel Primi Geçici Görev Yolluğu Kalemi Sürekli Görev Yolluğu Kalemi * Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi (Akaryakıt ve Yağ Giderleri- 2 Personel Giyimleri) Taşıt Bakım Onarım Giderleri Hizmet Alımları 5- Birliğimize ve Sağlık Tesislerine aşağıdaki kalemlerden tahsis edilen ödeneklerin takibini yapmak, harcanmayan/arta kalan miktarların ise İl Özel İdare Bütçesine aktarımlarını sağlamak, aktarıldığında ise; Bakanlığımız ile İl Özel İdaresine bilgisini vermek Mal ve Mamul Alım. Kalemi Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım Kalemi Sayfa 4

7 6- SGK Ödeneklerinin takibini yapmak. 7- Nakit Taleplerinin Tespitine Yönelik Formun Sağlık Tesislerinden ve Birliğimizden verilerinin toplanmasını ve tek bir icmal şeklinde Bakanlığımıza gönderilmesini sağlamak. 8- Yolluk Ödeneği Talepleri (ayda günde bir) 9- Adli Vaka Ödeneği Yazışmaları - Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri - İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri 2 - İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE İŞLEMLERİ - Birliğimize ve Sağlık Tesislerimize mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan/arta kalan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılma işlemlerini yapmak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek. 2- Yılsonunda aktarılan ödeneklerin listesini İl Özel İdaresine tablo halinde sunmak, emanet hesabından kesin hesap cetveline geçmesini sağlamak. 3- Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne 2-3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması 4- Hastanelerin cihaz ve onarım taleplerini İl Özel İdare Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak. 5- İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılacak ödeneklerin Bakanlık Onaylarının alınması ve ilgili kuruma iletilmesini sağlamak. Onay Alınan Bütçe Kalemleri: , Mal ve Mamul Alımları Kalemi ,5 Sermaye Üretim Giderleri ,7 Büyük Onarım Kalemi 3 - DÖNER SERMAYE BÜTÇE İŞLEMLERİ Döner Sermaye Bütçe İşlemleri ( Analitik Bütçe Tüm Yıl Boyunca) Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) Hastane Veri Giderleri(Aylık) Ödenek Takip Tablosu (Aylık) SGK Ödenek Takip işlemleri (Aylık) Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takibi (Haftalık) Ödeme Süreçleri Takip Tablosu Bölüm içi / Bölümler arası Aktarma, Ek Bütçe ve % Doğrudan Temin Limit artırımlarında Sağlık Tesislerimize yardımcı olmak ve Bakanlığımıza talepleri iletmek. Döner Sermaye Bütçesi yetersiz olan Sağlık Tesislerimizin ödenek taleplerini Bakanlığımıza iletmek. Dağıtım Yazışmaları Genel Yazışmalar Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'nın yıl içinde yayımlanan Genelgesi gereğince Sekreterliğimizin 3 er Yıllık Döner Sermaye Bütçesini hazırlamak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek. Sayfa 5

8 Kurumların birbirlerinden Mal ve Hizmet alımı karşılığı oluşan ödenmemiş borçların takibini yapmak Bakanlığımıza bilgisini vermek. Sağlık Tesislerimize Bütçe hazırlama aşamasında yardımcı olmak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek. Bakanlığımızca planlanan eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak, katılımcı listelerini Bakanlığımıza iletmek. Mali Durum Değerlendirme Toplantıları hakkında Sağlık Tesislerimizle gerekli yazışmaları yapmak. BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNİN 23 YILI HEDEFLERİ Bütçe ve Gelir Tahakkuk Biriminin 23 yılı için kısa ve orta vadeli çalışmaları - Sağlık Tesislerimizin talepleri doğrultusunda günü birlik uygulamalı eğitim vermek 2- Verilen eğitimin ileriye dönük değerlendirilmesini yapmak 3- Sağlık Tesislerimizle iletişimi daha iyi ve verimli hale getirmek 4- Bütçe birimi olarak Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili mevzuatları ve işleyişi konusunda T.C.Sağlık Balkanlığı Kamu Hastaneler Kurumundan destek alarak Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizin eğitimini sağlamak. Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: / 333 Birimde Çalışanlar ve Yapılan İşler: Çalışan Personel Sayısı: Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) Ödenek Takip Tablosu (Aylık) Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) Sağlık Tesislerimizin Döner Sermaye Bütçesi İle İlgili Eğitim Birliğimizin döner sermaye harcama akış takibi (Haftalık) İl Özel İdare Bütçesinin yazışmaları ve ödeneklerin Takibi Genel Bütçe ile İlgili Sağlık Tesislerimizin tahmini nakit tablosu (Aylık) Genel Bütçe ödeneklerinin talebi/tenkisi/tahsislerin takibi Genel bütçe ödeneklerinin takibi (haftalık) Mali yıl sonunda Genel Bütçeden artan ödeneklerin İl Özel İdaresi Bütçesine aktarım işlemlerinin yapılması Birliğimizin ve Sağlık Tesislerinin Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) Ödeme Süreçleri Takip Tablosu Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) Ek Bütçe Aktarmalar ve Tenkisler Yazışma işlemleri ve Takibi Kurumlarla iletişim sağlanması SGK Ödeneklerinin Takibi Adli Vaka Ödeneği Talepleri Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) Hastane Veri Giderleri (Aylık) Yolluk Ödeneği Talepleri Dağıtım Yazışmaları Genel Yazışmalar Sayfa 6

9 GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUM TABLOSU Gruplamak İc in Bir Sütün Bas lıg ını Buraya Sürekleyip Bırakınız İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 6.7 GayriMenkul Büyük Onarım Gider Kalemi Ödenek Durumu 2 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA 22 YILINDA SAĞLIK TESİNE 22 YILINDA SAĞLIK 22 ÖZEL İDAREYE 23 ÖZEL İDAREDEKİ # BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle KULLANILMAYIP BEKLEYEN GÖNDERİLEN TESİSİ HARCANAN AKTARILAN ÖDENEKLER İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 669.6, , , ,54 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2..,,,, 2.., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi..,,,,.., 3.., 669.6, , , ,54 Gruplamak İc in Bir Sütün Bas lıg ını Buraya Sürekleyip Bırakınız İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 6. Mamül Mal Alımları Gider Kalemi Ödenek Durumu 2 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA 22 YILINDA SAĞLIK TESİSNE 22 SAĞLIK TESİSİ 22 ÖZEL İDAREYE 23 ÖZEL İDAREDEKİ # BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle KULLANILMAYIP BEKLEYEN GÖNDERİLEN HARCANAN AKTARILAN ÖDENEKLER İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.,.52.77,.52.77,4, 4., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7.,, 7., 7., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.4., , , ,48 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 5.,, 5., 5., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.8., , , ,4 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi, 24., 69.92,28,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi,.,.,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29., ,38,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi, 35., 45.8, , ,2 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi ,75 2.., , , , , , , , ,68 Sayfa 7

10 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SGK ÖDENEKLERİ 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Tutar Gelen Evrak Tarih 6.Oca.22.Oca.9 8.Mar.22 2.Nis.22.May.22.Haz.22.Tem.22.Ağu.22 2.Eyl.22.Eki.22 2.Kas.22 2.Ara.22 No Giden Evrak Tarih.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9 No GENEL S.G.K. Ödenekleri Seri 2 Seri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK S. G. K Sayfa 8

11 22 YILI SAĞLIK TESİSLERİNİ SGK VERİ GİRİŞLERİ DEVLET HASTANELERİ NO KURUM ADI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasım Aralık İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,.769.,.43.,.34., , , , 9.42., ,.465.,.47., 9.73., , 2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.877.,.383., 9.79.,.6., ,.34., 3.58., 9.57., , , 9.34., , , 3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.25., 3.82., 3.33., 3.3., , , 3.28., 3.58., , , 3.65., , , 4 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 2.86., , , 2.83., 2.49., 3.42., , , , , , 2.79., , 5 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H , , , 2.87.,.938., 3.2., 2.89., 2.2., 2.37., 2.63., , 2.97., , 6 Eyüp Devlet Hastanesi 2.64.,.972.,.786.,.778.,.46., 2.36.,.943., ,.85.,.969.,.99.,.79., , 7 İstinye Devlet Hastanesi.97.,.843.,.589.,.95., 2.75.,.73.,.746.,.467.,.389.,.469.,.482.,.372., 2.85., 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H..724.,.72.,.499.,.355.,.2.,.87.,.294.,.327.,.395.,.37.,.435.,.424., , 9 Kağıthane Devlet Hastanesi.729.,.65.,.446.,.3.,.26., 2.3.,.242.,.23.,.35.,.2.,.39.,.3., 6.69., Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi 356., 38., 337., 428., 54.,.34., 55., 439., 856., 274., 4., 5., 5.53., Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 879., 84., 672., 746., 942., 864., 695., 75., 64., 745., 77., 665., 9.74., 2 Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 55.,, 55., , , , , , , , , , 36.., , 3.57., , Sayfa 9

12 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi - YATAK SAYISI:753 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:32:23 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,5,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,73 2 ŞUBAT , , , , , , , , , , , ,59 3 MART , , , , , , , , , , , ,5 4 NİSAN , , , , , , , , , , , ,94 5 MAYIS , , , , , , , , , , , ,6 6 HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,46 7 TEMMUZ , , , , ,47.9.2, , , , , , ,93 8 AĞUSTOS , , 3.666, , , , , , , , , ,87 9 EYLÜL , , , , , , , , , , , ,7 EKİM , , , , , , , , , , , ,39 KASIM , , , , , , , , , , , ,52 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,4 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:784 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 8:5:4 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , ,9 92.5, , ,2,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,83 2 ŞUBAT , , , , , , , , , , , ,94 3 MART , ,5 457, , , , , , , , , ,3 4 NİSAN , , , , , , , , , , , ,54 5 MAYIS.86.94, ,2, , , , , , , , , ,37 6 HAZİRAN , ,4.698, , , , , , , , , ,96 7 TEMMUZ , ,2, , , , , , , , , ,74 8 AĞUSTOS 9.59., , , , , , , , , , , ,7 9 EYLÜL.58.34, , , , , , , , , , , ,28 EKİM , , , , , , , , , , , ,69 KASIM 5.5., , , , , , , , , , , ,4 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,65 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:249 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:29: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,46,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,58 2 ŞUBAT , ,5, , ,.52.96, , , , , , ,23 3 MART , ,32, , , , , , , , , ,8 4 NİSAN , ,, , , , , , , , , ,63 5 MAYIS , ,45, , , , , , , , , ,88 6 HAZİRAN , ,99, , , , , , , , , ,65 7 TEMMUZ , ,39, , , , , , , , , , 8 AĞUSTOS , ,3, , , , , , , , , ,37 9 EYLÜL , ,2, , , , , , , , , ,7 EKİM , ,52, , , , , , , , , ,8 KASIM , ,28, , , , , , , , , ,92 2 ARALIK.9.26, , ,.59.49, , , , , , , , ,28 Sayfa

13 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi - YATAK SAYISI:25 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:25:52 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , ,5 5.37, , ,28,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,53 2 ŞUBAT , ,7 5.4, , , , , , , , , ,73 3 MART..43, ,2 434, , , , , , , , , ,6 4 NİSAN , , , , , , , , , , , ,7 5 MAYIS , ,68, , , , , , , , , ,87 6 HAZİRAN , ,77, , , , ,6.2.37, , , , ,8 7 TEMMUZ , ,84 278, , , , , , , , , ,2 8 AĞUSTOS , ,75, 62.9, , , , , , , , ,24 9 EYLÜL , ,99 68, , , , , , , , , ,9 EKİM , , 4.869, , , , , , , , , ,57 KASIM , ,58 54, , , , , , , , , ,69 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,65 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:33 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:26:49 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,58,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,83 2 ŞUBAT , ,68, , , , , , , , , ,6 3 MART , ,69, , , , ,9.52.4,.6.763, , , ,8 4 NİSAN , ,5, , , , , , , , , ,63 5 MAYIS , ,93, , , , , , , , , ,35 6 HAZİRAN , ,85, 499., , , , , , , , ,4 7 TEMMUZ , ,99, 423.4, ,32.578, , , , , , ,69 8 AĞUSTOS , , , , , , , , , , , ,27 9 EYLÜL , ,3 2.48, , , , , , , , , ,8 EKİM , , , , , , , , , , , ,95 KASIM , ,3 969, , , , , , , , , ,69 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,97 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:25 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:22:22 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , ,6 773., , , , ,95,,,, OCAK , , 8, , , , , , , , , ,4 2 ŞUBAT , ,83 8, , , , , , , , , ,56 3 MART , ,59 8, , , , , , , , , , 4 NİSAN , ,63 8, , , , , , , , , ,8 5 MAYIS , ,8, 358.5, , , , , , , , ,98 6 HAZİRAN , ,95, 45.83, , , , , , , , ,37 7 TEMMUZ , ,39, 44.2, , , , , , , , ,88 8 AĞUSTOS , , , , , , , , , , , ,27 9 EYLÜL , , , , , , , , , , , ,67 EKİM , ,24, ,8.38.5, , , , , , , ,7 KASIM , ,23, , , 52.79, , , , , , ,74 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,2 Sayfa

14 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul İstinye Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:28 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:28:6 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,23,,,, OCAK , ,27 769, , , , , , , , , ,4 2 ŞUBAT , ,9, , , , , , , , , ,23 3 MART , ,7, , , , , , , , , ,96 4 NİSAN , ,95, 33.7, , , , , , , , ,85 5 MAYIS , ,78, , , , , , , , , ,53 6 HAZİRAN , ,85, 36.33, , , , , , , , ,2 7 TEMMUZ , ,88, , , , , , , , , ,94 8 AĞUSTOS , ,47, 32.9, , , , , , , , ,72 9 EYLÜL 224.6, ,49, , , , , , , , , ,48 EKİM , ,59.22, , , , ,6.8.59, , , , ,2 KASIM.229.7, ,4, 35.45, , , , , , , , ,7 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,3 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI: CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:3:4 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,68,,,, OCAK , ,82, 74.5, , , , , , , , ,4 2 ŞUBAT.98.65, ,8, , , , , , , , , ,58 3 MART , ,2, , , , , , , , , ,69 4 NİSAN , ,95, , , , , , , , , , 5 MAYIS , ,25, 25.52, , , , , , , , ,3 6 HAZİRAN , ,38, , , , , , , , , ,5 7 TEMMUZ , ,2, , , , , , , , , ,32 8 AĞUSTOS , ,88, , , , , , , , , ,2 9 EYLÜL , ,99, 258.8,2.42.2, , , , , , , ,8 EKİM , ,5, , , , , , , , , ,28 KASIM 2..57, ,32, , ,8 4.88, , , , , , ,85 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,9 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) - YATAK SAYISI:5 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:24: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,3,,,, OCAK , ,87 2.9, , , , , , , , , ,8 2 ŞUBAT , ,97, , , , , , , , , ,6 3 MART , ,93, 24.73, , , , , , , , ,5 4 NİSAN , ,2, , , , , , , , , ,3 5 MAYIS , ,56 945, , , , , , , , , ,5 6 HAZİRAN , ,94, 37.72, , , , , , ,6.66.7, ,9 7 TEMMUZ , , , , , , , , , , , ,99 8 AĞUSTOS , ,74, , , , , , , , , ,49 9 EYLÜL , , , , , , , , , , , ,39 EKİM.84., ,94, 232.5, , , , , , , , ,79 KASIM , , , , , , , , , , , ,89 2 ARALIK , , , , , , ,7 58.7, , , , ,9 Sayfa 2

15 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI: CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:8: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,99,,,, OCAK ,8 5.54,72 7, , , , , , , , , ,2 2 ŞUBAT.2.234,9 9.33,96 635, , , , , , , , , ,7 3 MART 62.92, ,76 7, , , , , , , , ,.9.46,6 4 NİSAN , ,2 7, , , ,2.39, , , , , ,5 5 MAYIS , ,76 7, , , , , , , , , ,58 6 HAZİRAN 5.573,9 6.75, 7, , , , , , , , , ,7 7 TEMMUZ , ,76 282, , , , , , , , , ,7 8 AĞUSTOS , ,29.39, , , , , , , , , ,36 9 EYLÜL , ,76 7, , , , , , , , , ,76 EKİM , ,57 7, , , , , , , , , ,3 KASIM , ,76 7, , , , , , , , , ,9 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,4 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI:4 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:27:32 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,28,,,, OCAK , ,64, , , , , , , , , ,3 2 ŞUBAT , ,27, 7.2, , , , , , , , ,3 3 MART 57.37, ,34, 67.77, , , , , , , , ,9 4 NİSAN , ,93 65, , , , , , , , , ,79 5 MAYIS , ,8, , , , , , , , , ,58 6 HAZİRAN , ,9, 56.95, ,93.93, , , , , , ,72 7 TEMMUZ 52.82, ,8, 49.98, ,9 9.73, , , , , , ,2 8 AĞUSTOS , ,78, , , , , , , , , ,52 9 EYLÜL , ,92, 38.57, , , , , , , , ,52 EKİM , ,68, , , , , , , , , ,52 KASIM -82.8, ,9, 3.33, , , , , , , , ,96 2 ARALIK , ,67.37, , , , , , , , , ,57 A- Kurumun Mali Karnesi ( İCMAL ) KURULUŞ ADI İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NO CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI RAPOR TARİHİ 25//23 9:27:32 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR , , , , , , , ,28,,,, OCAK , , , , , , , , , , , ,2 2 ŞUBAT , , , , , , , , , , , ,7 3 MART , , , , , , , , , , , ,54 4 NİSAN , , , , , , , , , , , ,9 5 MAYIS , , , , , , , , , , , ,2 6 HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,54 7 TEMMUZ , , , , , , , , , , , ,88 8 AĞUSTOS , , , , , , , , , , , ,48 9 EYLÜL , , , , , , , , , , , ,22 EKİM , , , , , , , , , , , ,66 KASIM , , , , , , , , , , , ,27 2 ARALIK , , , , , , , , , , , ,97 Sayfa 3

16 Kuruluş Adı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi Cari Yıl 22 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Rapor Tarihi 25//23 9:43:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,57,77 ŞUBAT , , , , ,27,8 MART , , , , ,93,72 NİSAN , , , , ,,74 MAYIS , , , , ,92,67 HAZİRAN.9.654, , , , ,89,65 TEMMUZ , , , , ,64,63 AĞUSTOS , , , , ,58,62 EYLÜL.72.84, , , , ,8,59 EKİM.5.737, , , , ,3,57 KASIM.56.92, , , , ,82,58 ARALIK , , , , ,44, , , , , ,,65 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:9:35 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.45.88, , , , ,3,7 ŞUBAT , , , , ,77,66 MART , , , , ,45,6 NİSAN.27., , , , ,62,7 MAYIS , , , , ,4,52 HAZİRAN , , , , ,66,6 TEMMUZ.25.49, , , , ,28,59 AĞUSTOS , , , , ,8,58 EYLÜL , , , , ,45,59 EKİM , , , , ,62,58 KASIM , , , , ,24,59 ARALIK.77.83, , , , ,45, , , , , ,7,6 Sayfa 4

17 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:4:26 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,88,83 ŞUBAT , , , , ,8,83 MART , , ,2.42.6, ,93,65 NİSAN , , , ,2.32.4,2,73 MAYIS , , , , ,6,76 HAZİRAN ,.769.7, , , ,55,67 TEMMUZ , , , , ,25,65 AĞUSTOS , , , , ,6,8 EYLÜL , , , , ,34,58 EKİM , , , , ,2,59 KASIM , ,6.9.73, , ,44,6 ARALIK , , , , ,7, , , , , ,97,67 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:44:3 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,39,63 ŞUBAT , ,75..6, , ,25,6 MART , , , , ,48,57 NİSAN , ,27..67, , ,5,55 MAYIS , ,6.6.96, , ,,54 HAZİRAN , , , , ,44,6 TEMMUZ , , , , ,75,54 AĞUSTOS , , , , ,6,58 EYLÜL , , , , ,83,55 EKİM , , , , ,33,55 KASIM , , , ,7 63.9,73,5 ARALIK , , , , ,48, , , , , ,8,56 Sayfa 5

18 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:45:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,87,76 ŞUBAT , , , , ,27,79 MART , , , , ,9,77 NİSAN ,2..28, , , ,23,76 MAYIS , , , , ,53,75 HAZİRAN , , ,8 47.5, ,99,6 TEMMUZ , , , , ,4,56 AĞUSTOS , , , , ,25,57 EYLÜL , , , , ,67,59 EKİM , , , , ,95,59 KASIM , , , , ,77,6 ARALIK , , , , ,5, , , , , ,99,66 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:42:5 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.94.58, , , , ,5,94 ŞUBAT , , , , ,47,9 MART , , , , ,67,88 NİSAN ,7.5.27, , , ,57,89 MAYIS , , , , ,34,84 HAZİRAN , , , , ,3,6 TEMMUZ , , , , ,5,58 AĞUSTOS , , , , ,3,6 EYLÜL , , , , ,44,87 EKİM , ,7 5.8, , ,23,57 KASIM , , , , ,27,6 ARALIK , , , 5.24, ,53, , , , , ,88,74 Sayfa 6

19 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:44 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,8,74 ŞUBAT , , , , ,4,76 MART , , , , ,34,7 NİSAN , , , , ,59,79 MAYIS.74.98, , , , ,,77 HAZİRAN , , , , ,79,64 TEMMUZ , , , , ,35,54 AĞUSTOS.57.23, , , , ,68,56 EYLÜL , , ,7 8.7,59 8.7,59,5 EKİM.975.2, , , , ,48,55 KASIM , , , , ,62,62 ARALIK , , , , ,29, , , , , ,4,65 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:39:44 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,3,95 ŞUBAT , , , , ,29,89 MART , , , , ,77,9 NİSAN.7.926, ,9 64.4, , ,27,89 MAYIS.83.49, , , , ,94,87 HAZİRAN , , , , ,2,72 TEMMUZ.7.937, , , , ,59,65 AĞUSTOS.45.39, , , , ,82,63 EYLÜL , , , , ,75,63 EKİM , , , , 262.6,,65 KASIM.644.3, ,2 462., , ,,7 ARALIK.65.59, ,3 3.54, , ,8, , , , , ,58,75 Sayfa 7

20 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:42:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,68,82 ŞUBAT , ,8 544., , ,2,82 MART.656.7, , , , ,33,87 NİSAN , , , , ,34,72 MAYIS , , , , ,38,87 HAZİRAN.52.2, , , , ,3,66 TEMMUZ , , , , ,4,7 AĞUSTOS , , , , ,36,93 EYLÜL , , , , ,9,5 EKİM , , ,4 268., ,67,75 KASIM , , , , ,8,74 ARALIK.43.2, , , , ,98, , , , , ,9,75 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:4:8 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 57.82, , , , ,7, ŞUBAT , , , , ,8,95 MART , , , , ,63,87 NİSAN , , , , ,5,68 MAYIS , , , , ,68,85 HAZİRAN.48.58, , , , ,2,68 TEMMUZ.5.424, , , , ,49,67 AĞUSTOS , , , , ,69,72 EYLÜL , , ,36 8.6,55 8.6,55,78 EKİM , , , , ,83,75 KASIM , , , , ,94,67 ARALIK.99.74, , ,5 24.2, ,36, , , , , ,78,78 Sayfa 8

21 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:6 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 89.87, , , , ,38,83 ŞUBAT 792.7, , , , ,34, MART , , , , ,,2 NİSAN 97.35, , , , ,3,89 MAYIS , 38.49, , , ,72,97 HAZİRAN , , , , ,62,69 TEMMUZ 8.637, , , ,4 5.44,4,67 AĞUSTOS , , , , ,7,68 EYLÜL , , , , ,49,65 EKİM 7.45, ,2 7.45, ,4 3.23,4,6 KASIM , , , , ,6,75 ARALIK , , , , ,57, , , , , ,8,76 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu ( İCMAL ) Kuruluş Adı İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:6 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK , , , , ,69,83 ŞUBAT , , , , ,52,82 MART , , , , ,45,78 NİSAN , , , , ,6,76 MAYIS , , , , ,28,76 HAZİRAN , , , , ,42,65 TEMMUZ , ,2.7.58, , ,7,62 AĞUSTOS , , , , ,78,66 EYLÜL , , , , ,83,62 EKİM , , , , ,39,6 KASIM , , , , ,24,63 ARALIK , , , , ,2, , , , , ,2,69 Sayfa 9

22 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :24: DEVIR.77.83, ,99 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,43, , , ,33,89 ŞUBAT , , ,83, , , ,7,98 MART , , ,52, , , ,69,84 NİSAN.642.2, , ,76, , , ,24,8 MAYIS , , ,27, , , ,2,77 HAZİRAN.95.82, , ,94, , , ,59,67 TEMMUZ , , ,3, , , ,37,8 AĞUSTOS , , ,5,2.279., , ,33,92 EYLÜL , , ,27, , , ,,88 EKİM , , ,35, , , ,98,95 KASIM.46.56, , ,3, , , ,9,9 ARALIK , , ,38, , , ,93, , , ,63, , , ,94,94 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 9:39: DEVIR , ,37 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,8, , , ,75,97 ŞUBAT , , ,93, , , ,3,3 MART , , ,49, , , ,4,85 NİSAN , , ,46, , , ,87, MAYIS , , ,2, , , ,88,4 HAZİRAN.47.65, , ,82, , , ,57,96 TEMMUZ , , ,8, , , ,8,34 AĞUSTOS , , ,2, , , ,9,92 EYLÜL , , ,5, , , ,4,89 EKİM , , ,4, , , ,4,98 KASIM ,5.7.34, ,3, , , ,26,9 ARALIK , , ,36, , , ,38, , , ,, , , ,, Sayfa 2

23 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :42: DEVIR 76.77, ,46 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,54, , , ,49,8 ŞUBAT , , ,63, , , ,94,5 MART , , ,73, , ,58.7.,4,63 NİSAN , , ,, , , ,6,68 MAYIS , , ,4, , , ,98,9 HAZİRAN , , ,73, , , ,9,28 TEMMUZ , , ,8, , , ,7,92 AĞUSTOS , 2.7.5, ,59, , , ,86, EYLÜL , , ,2, , , ,3, EKİM , , ,, , , ,87,28 KASIM , , ,65, , , ,72,98 ARALIK , , ,4, , , ,88, , , ,27, , , ,42,2 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :35: DEVIR , ,7 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,26, , , ,53,78 ŞUBAT , , ,72, , , ,63,69 MART , , ,33, , , ,97,66 NİSAN , , ,44, , , ,5,66 MAYIS , , ,32, , , ,72,5 HAZİRAN , , ,34, , , ,,74 TEMMUZ , , ,28, , , ,6,85 AĞUSTOS , , ,8, , , ,55,98 EYLÜL , , ,55, , , ,32,84 EKİM , , ,42, , , ,52,79 KASIM , , ,84, , , ,3,7 ARALIK , , ,53, , , ,88, , , ,87, , , ,7,74 Sayfa 2

24 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36: 2 22 DEVIR 7.75, ,26 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,, , , ,87,94 ŞUBAT.772.3, , ,25, , , ,63,92 MART.73.5, , ,72, , , ,43,86 NİSAN , , ,6, , , ,46,83 MAYIS , , ,32, , , ,6,7 HAZİRAN , , ,63, , , ,25,2 TEMMUZ , , ,6, , , ,29,83 AĞUSTOS , , ,54, , , ,8,88 EYLÜL , , ,75, , , ,47, EKİM , , ,9, , , ,3,6 KASIM , , ,7, , , ,8,4 ARALIK , , ,63, , , ,57, , , ,4, , , ,3,93 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :45: DEVIR , ,72 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.97.73, , ,25, , , ,48, ŞUBAT , , ,68, , , ,86,86 MART , , ,75, , , ,4,7 NİSAN , , ,69, , , ,44,68 MAYIS , , ,76, , , ,59,53 HAZİRAN , , ,64, , , ,55,77 TEMMUZ , , ,38, , , ,77,8 AĞUSTOS.87.55, , ,83, , , ,56, EYLÜL , , ,62, , , ,2,87 EKİM.78.48, , ,32, , , ,69,9 KASIM , , ,54, , , ,9,3 ARALIK , , ,97, ,7.8.53, ,7, , , ,39, , , ,98,85 Sayfa 22

25 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :38: DEVIR , ,33 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,44, , ,4 55.9,29,88 ŞUBAT , , ,86, , , ,6, MART , , ,8, , , ,29,88 NİSAN , , ,42, , , ,64,96 MAYIS , , ,5, , , ,29,3 HAZİRAN , , ,29, , , ,5,24 TEMMUZ , , ,5, , , ,45,82 AĞUSTOS , , ,37, , , ,47,98 EYLÜL.87.28, , ,95, , , ,36,6 EKİM , , ,88, , , ,9,77 KASIM , , ,2, , ,5.23.4,78,73 ARALIK.88.26, , ,8, , , ,4, , , ,84, , , ,8,95 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :39: DEVIR , ,5 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,9, , , ,5,97 ŞUBAT.684.5, , ,55, , , ,92,4 MART , , ,88, , , ,85,87 NİSAN.7.69, , ,6, , , ,8,77 MAYIS , , ,72, , , ,26,68 HAZİRAN.79.4, , ,33, , , ,3,2 TEMMUZ ,82.47., ,, , , ,3,78 AĞUSTOS.53.8, , ,89, ,.325.5, ,43,94 EYLÜL , , ,, , , ,2,98 EKİM , , ,8, , , ,,89 KASIM , , ,8, , , ,78,86 ARALIK , , ,7, , , ,76, , , ,47, , , ,26,89 Sayfa 23

26 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :4: DEVIR 3.356, ,26 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,36, , ,8.55,53,99 ŞUBAT , , ,28, , , ,62,3 MART , , ,4, , , ,28,84 NİSAN ,9..377, ,,7.86.2,6.3.6, ,63,72 MAYIS , , ,79, , , ,,74 HAZİRAN.5.38, , ,94, , , ,9,34 TEMMUZ , , ,97, , ,9.2.7,88,84 AĞUSTOS.37.64,28.4.4, ,9, , , ,95,88 EYLÜL ,75.87., ,7, , ,9.596.,2,74 EKİM , , ,92, , , ,45,88 KASIM , , ,54, , , ,5,77 ARALIK , , ,45, , , ,39, , , ,7, , , ,3,88 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :7: DEVIR , ,38 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,7, , , ,88,94 ŞUBAT , , ,3, , , ,97,48 MART , , ,64, , , ,99,45 NİSAN , , ,99, , , ,59,82 MAYIS , , ,29, , , ,36,28 HAZİRAN 376.6, , ,89, , , ,3,6 TEMMUZ , , ,49, , , ,8,58 AĞUSTOS , ,4 43.2,9, , , ,37,62 EYLÜL , , ,29, , , ,33,3 EKİM 32.22, , ,49, , , ,5,73 KASIM , , ,9,7.89.5, , ,89,7 ARALIK 45.55, , ,55, , , ,89, , , ,3, , , ,5,6 Sayfa 24

27 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36: DEVIR 62.74, ,66 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,93, , ,3 8.59,64,4 ŞUBAT , , ,62, , , 3.789,86,97 MART , , ,25, , , ,54,6 NİSAN , , ,2, , ,6 3.32,3,84 MAYIS 96.57, , ,8, , , ,46,7 HAZİRAN 76.43, , ,72, , , ,9,9 TEMMUZ , , ,93, , ,3-2.6,9,9 AĞUSTOS , , ,24, , ,5-662,22, EYLÜL , ,66 94.,78, , , 7.276,,97 EKİM , , ,34, , , ,75,7 KASIM , , ,83, , , ,65,8 ARALIK , , ,33 2, , , ,3, , , ,5, , , ,65,98 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu ( İCMAL ) Kuruluş Adı İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36: DEVIR 62.74, ,66 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK , , ,62, , , ,29,97 ŞUBAT , , ,28, , , ,8,92 MART , , ,46, , , ,83,88 NİSAN , , ,6, , , ,74,8 MAYIS , , ,49, , , ,7,88 HAZİRAN , , ,27, , , ,2,7 TEMMUZ , , ,75, , , ,,86 AĞUSTOS , , ,8, , , ,93,3 EYLÜL , , ,92, , , ,6,97 EKİM , , ,94, , , ,89,94 KASIM , , ,84, , , ,9,92 ARALIK , , ,3, , , ,5, , , ,47, , , ,7,93 Sayfa 25

28 BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 5-3- İSTİNYE DEVLET HASTANESİ 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam EYÜP DEVLET HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ Genel Toplam ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HİZMET LAB.MALZ Genel Toplam Sayfa 26

29 BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İSTİNYE AĞIZ DEVLET ve DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam SARIYER İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam İSTANBUL PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam Sayfa 27

30 BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KAĞITHANE İSTİNYE DEVLET HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam M.S.BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ( İCMAL ) Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam Sayfa 28

31 SAĞLIK TESİSLERİNİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İCMAL 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A AMBAR MEMURU ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF HASTANE MÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK 2 MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 2 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI ŞEF ŞÖFÖR ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ DİŞ TABİBİ ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI TABİP TIBBI TEKNOLOG UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D FİZİKÇİ İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI BEKÇİ BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI TERZİ DAĞITICI KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 29

32 GRAFİKLER ,58 HARCAMALARA 7 6 GÖRE GRAFİK , , , , , , , , , , , OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE , METREKARE 2 85, , , , , , , , , , BAZINDA GRAFİK 5 5 8, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE YATAK BAZINDA , , ,985 24, , , , , , , , ,36878 GRAFİK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE PERSONEL BAZINDA GRAFİK , , , , , , ,465 58, , , , , OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Sayfa 3

33 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE 22 YILINDA FİİLİ ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 2.5 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI.5 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GENEL. İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE 22 YILINDA FİİLİ ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 5 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 4 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) KADROLU PERSONEL HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım 26 Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) KADROLU PERSONEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) KADROLU PERSONEL Eksn Başlığı Sayfa 3

34 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Pers. durumu Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 9 DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 32

35 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Eyüp Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF ŞÖFÖR ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER 3 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 33

36 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG UZMAN 5 DİĞER C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ DİYETİSYEN 4 EBE HEMŞİRE LABORANT 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 34

37 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İstinye Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT 3 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 35

38 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Kağıthane Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Pers. durumu Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 36

39 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ DİŞ TABİBİ ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 5 DİĞER C SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 37

40 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF ŞÖFÖR ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ SAĞLIK MEMURU 9 SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D FİZİKÇİ İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI BEKÇİ BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI TERZİ DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 38

41 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER 6 6 B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE HEMŞİRE LABORANT 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER E SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 39

42 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER TEKNİK HİZMETLER SINIFI E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 4

43 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF ŞÖFÖR ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 2 9 DİĞER B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN DİĞER C SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 4

44 KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) Açık alan (Bahçe,otopark vs.) Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ DİĞER B ASİSTAN BAŞASİSTAN BİYOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİ DİŞ TABİBİ ECZACI FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST KLİNİK ŞEF YARD PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP TIBBI TEKNOLOG UZMAN DİĞER C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN EBE HEMŞİRE LABORANT SAĞLIK FİZİKÇİSİ SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS TEKNİKER 6 TEKNİSYEN DİĞER E SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS KADROLU PERSONEL GENEL AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet Sayfa 42

45 LER 22 YILI HARCAMA VERİ LERİ İCMALİ MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Memur Ücretleri ( Genel Bütçe ).24.44, , , , ,8.69.7, , , , , , , Memur Maaşları , , , , , , , , , , , , Sabit Ek Ödemeler , , , , , , , , , , , , Performansa Dayalı Ek Ödemeler 6.54, , , , , , , , , , , , Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 82.93, , , , , , , , , , , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.746, , , , , , , , , , , , Yemek Hizmeti Alım Giderleri , , , , , , ,96..7, , , , , Veri Hazırlama ve Bilği İşlem Hizmeti Giderleri 9.522, , , , , , , , , , , ,6 DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları 6.89, , , , , , , , , , , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , , , , , , , , , , , , Yakacak Alımları, 7.244, , , 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753, , , Akaryakıt ve Yağ Alımları 57.68, ,2 76.4, , , , , ,2 9.33, , , , Elektirik Alımları , , 457.6, , , ,4 4.82, , ,2 87.3, , , Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,, Giyim ve Kuşam Alımları, 9., , , , , , , , ,75 2.8, , Özel Malzeme Alımları , , , , , , , , , , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,57.638,85 7.6, , , , ,39 335, 3.62, ,7.968, , Yasal Giderler 2.488, 87.76, 7.479, , , ,6 3.68, , , , , , Haberleşme Giderleri 4.573, ,7 9.65, , , , , ,8 5.6,9.68, ,4 7.6, Kiralar , , , , , , 25.54,7 2.45, , , , , Menkul Mal Alım Giderleri 7.57, , , , , , , , , , , , Bakım ve Onarım Giderleri 99.75, , ,9 6.35, , , , , , , ,.634.3,72 ÇEŞİTLİ LER Genel Bütçeye Verilen Paylar , , , , , , , , , , , , Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 2.454,4 3.86,8.92, , , , , , , , , , Büro Makinaları Alımları, , , ,67 3.7, , , , , , , , Bilgisayar Alımları, , , , ,97 43., , , ,9.39, , , Tıbbi Cihaz Alımları , 5.88, , , , , , , , , , , Laboratuar Cihazı Alımları, 79,6.8,.3,3.227,2, 42,2,.39,24 826,,.55, İşyeri Makine Teçhizat Alımları, 2.36,.744, ,8, 2.29, ,6, 5.227,4 6.24,2 4.49, , Diğer Makine Teçhizat Alımları, 55, 7.38, , , , ,5 8.26,.64,, 7.36, 2.973, Bilgisayar Yazılımı Alımları, ,87.72, , , , , , , ,4 9.46, 2.42, , , , , , , , , , , , ,58 GENEL = ,2 9.., 8.., ,58 7.., 6.., 5.., , , ,8 4.., , , , , , , ,88 3.., ,35 2..,..,, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK , , , , , , , , , , , ,58 Sayfa 43

46 Memur ücretleri ( genel bütçe ) No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 48.44, , , , , , , , , , , , ,2 2 Eyüp Devlet Hastanesi , , , , , , , , 87.77, , ,9 93., ,79 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi , , , , , , , , , , 54.25,6 5.59, ,76 4 İstinye Devlet Hastanesi , , , , ,5 56., , , , , , , ,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,28 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H , , ,7 494., , , , , , , , , ,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,98 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H ,5 464., , , , , 54.8, , , , , , ,32 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi.2.496, , , , , , , , , , , , ,49 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8.69.7, , , , , , , , Memur Maaşları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 7.598,58.89,85.74,4 2.74,4.74, , , , , , , , ,37 2 Eyüp Devlet Hastanesi 76.8, , , , , , , , ,22.49, , , ,4 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 47.66, , , , , , , , , , 28.49, , ,7 4 İstinye Devlet Hastanesi 89.2, , , , , ,9 7.74, , , ,86 4.4, , ,46 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 2.44, , , , , , , , , , , , ,53 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H , ,49 6.5, , , , , ,6 4.2, 32.9, , 7.758, ,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi.29.59, ,66 82., , , , , , , , , , ,5 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H , , , , , , , , , , , , ,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 5.69, , , , ,7 7.9, , , , , , , ,96 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25.75, , , , , , , , , , , , ,52 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 763.5, , , , , , 83.58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sabit Ek Ödemeler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi ,2 66.9, , , , , , , , , 86.29, , ,3 2 Eyüp Devlet Hastanesi , , , , , 75.76, , , , , , , ,35 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,74 4 İstinye Devlet Hastanesi 29.65, , , , , ,28 49., , , , ,9 7.9, ,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 9.564, , ,7 2.96, , , , , , , , 73.45, ,4 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H ,4 6.46, , , , ,49 9., , , , , , ,97 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,93 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H , , , , , , , , , , , , ,25 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 84.67, , , , ,8 8.46, , , , ,3, , ,95 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,62 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Performansa Dayalı Ek Ödemeler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 2.783, , , , 252.4, , , , , , , ,27 2 Eyüp Devlet Hastanesi, , , , , , , , , 37.9, , , ,3 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi.43, , , , , , , , , , ,.3.96, ,87 4 İstinye Devlet Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,29 5 Kağıthane Devlet Hastanesi.3, , , , , , , , ,74 3.9, , , ,37 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., , , , , , , , , , ,4 76.5, ,66 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 756, , , , , , , , , , , , ,5 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., , , , , , 4.234, , , , , , ,5 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, , , ,8 24.8, , , ,5 2.26,6 9.33, , , ,86 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 922, , , ,7.2.57, , , , , , , , ,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.767, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Sayfa 44

47 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 23.39, , , , , , , , , , , ,55 2 Eyüp Devlet Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,23 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 7.478, , , , ,2 8.37,8, , , , , ,7 4 İstinye Devlet Hastanesi, 7.753, , ,9 6.55, , , , , , , , ,33 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 82.93,9, , ,4 8.64,48, 9.77, , , , , , ,28 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 4.752, , , 36.69, , ,8 44.2, ,4 44.2, , , ,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , ,48, , , , , , ,36 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H.,.75,9.43,39.48,47.524, , , ,3 7.23,39.223, , , ,29 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 45.93, , , , , , , , , , , 56.49,99 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,32 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 68.55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.57, , , , , , , , , , , ,7 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 83.88, , ,3 87.4, , ,44, , , , , ,5 4 İstinye Devlet Hastanesi, 28.92, , , , , , , , , , , ,68 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 3.746,3, 29.67, , ,22, 28.42, ,5 3.35,63, 62.83, , ,66 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., , , , , , , , , , , , ,3 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36.99, , , ,64, 6.653, , , , , ,.95.66,72 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., , , , , , 34.35, , , ,6 39.3, , ,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 6.92, , , , , ,2 9.79, ,73 7.9, , , ,88 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, , , , , , , , , , , , Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 39.52, , , , , ,3 5.44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yemek Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,.263,27.79,24.647,2.592,52.825,46.274,9 9.72, ,42.856,6.33, , 3.476,68 2 Eyüp Devlet Hastanesi, , , , , , , , , , , , , 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 62.62, 55.75, , ,24, 4.59, , , , , , ,93 4 İstinye Devlet Hastanesi, , , , , ,7 42.5, ,6 28.5, , , , , 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, , , , ,58, , ,5 3.49, , , , ,92 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 83.7, , , , ,9 8.55, , , ,5 7.69, , ,67 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,86 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 3.45, , , , , , , , , , , , ,53 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, , , , , , , ,5 9.88, , , , ,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5.667, , , , , , , , ,6 4.87, , ,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 348.8, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96..7, , , , , , Veri Hazırlama ve Bilği İşlem Hizmeti Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 39.74, , , , ,4 4.29, ,2 42.4,2 42.4, , , ,96 2 Eyüp Devlet Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,9 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, , , , , , ,34, , , , , ,73 4 İstinye Devlet Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,26 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 9.522,2 2.39, , , ,45, 3.28, , , , , , ,83 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 8.69,6 8.69,6 3.26, , , , , , , , , ,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,45 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 9.476, ,5 8.84,66 8.9, , ,4 3.35, ,7 2.74,6.24, , ,73 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 66.97, , , , , ,83 7.3, , , , , ,2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,57 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , , , , , , , , , 9.522, , , , , , , , , , , , ,57 Sayfa 45

48 Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 34, , , , ,2.656,58, 9,6 5.85,6 879, 2.258, , ,55 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.392,2, 3.54, , , 77,.478,4 2.74,55.84,84 65, , , ,29 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 8.39, , , 3.877,7, 2.5, ,26 2.6,85 9., ,37 4,2, ,57 4 İstinye Devlet Hastanesi, 5.27, ,2 2, 2.426,73.39,85 599,9 5.93, , , , ,6 6.7,6 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 5.494,6.966, , ,7 437, ,5 649, 9.55, ,9.438, , ,56 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 3.2,5.835, , ,2 2.97, ,44.4,6 4.89,4 4.54,5 4.24, , , 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8.838, , 4.857,3 5.85, , , , ,9 5.68, , , , ,75 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 94.97,64 2.5, 6.73,46.23,36 5.5,2 4.34, , ,29 37, , , ,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.463,26 9,8 5.22, , , ,9 6.37,8 38,65.329, ,9 3.3, ,79 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.93, 7.2, ,39 679, , , , ,5.593, 6.465, , ,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 8.474, , , , , , ,79 7.6, , , ,8 6.89, , , , , , , , , , , , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 385, 4.92, 8.6,53.299,25 3.9, , 7.486,2 3.7,32.729, , 762, 5.72, 66.43,56 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.925, 6.947, , , 4.826, 7.678,4 7.6,2 5.9, 4.479, 5.333,8 9.33,9.92, ,99 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 354, 7.629, 2.974, , , ,76,.827, ,4 9.29, , 6.926, 88.25,92 4 İstinye Devlet Hastanesi, , 2.22,59 224, , , ,6 4.7, , , 2.544, , ,37 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 3.88,34 4.9, 6.69, 7.3, , 4.359, 9.8, , 3.439, 3.695,.627, , ,34 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 77.42, , , , , 6.339, 47.4, , , , , ,3 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 438, 6.869, , 7.8,39.439,6 3.56,.73, ,65.7, 8.8, ,3 3.29,5 79.5,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.79,9, 2.7,, 2.846,6 4.8, 232,47, 4.73,.784,6 2.64, 32.23,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 384, , 24.46, ,84 6.6, , , 7.78,9.844, 6.93, , , ,8 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , 56.39, , , 3.54, ,2 38.2, , 95.25,4 95.2, , , , , ,7 6.22, , , , , , , , , Yakacak Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.445, ,64,,,,,, 9.277,7, ,2 4.44,22 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 3.799,6, , 2.87, 4., 3.96, 2.257, 3.89, 2.476, 3.357, 4.23, 73.38,6 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,, 4.399,,,,,, 5.94,38.33,38 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 8.87,,,,,,,, 8.87, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,,, 7.244, , , 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753, , , , Akaryakıt ve Yağ Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 6.5, 4.38,, 6.98,.24,,, 44,, 72,, 2.7, 2.929, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 26.85, , , 9.692, 7.889,68.333, 6, 2.57, 4.629,3 3.5, 7.53,3 2.4,79 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi.29, 5.647, 9.46, 4.343,68.676,.69, 9.76, 828, 694,.425,83.782,99 4.6, ,43 4 İstinye Devlet Hastanesi, , , , 2.28, , ,6, 2.485, , 3.3, , ,86 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 2.523, 2.949, , , ,6.89, 4.967,85.68,46 48,44 49, , , ,27 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 564, , , 8.99, , 3.85, 65,2.955, , 567,58, 45.62,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.485, , , , , , , , , , , , ,8 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 4.66, , , 73,3, 336,5, 258,49 335,29 789,42 498,9 45, ,86 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 5.563, 5.396, 5.65, 3.27, 2.477, 64,9,,,, 7.42, ,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.997, 6.673, , ,47 44, , , , ,73 7., , , ,75 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.69, , 48.62, 47.65, , , , , 25.75,8 5.59, ,9 2.34, , , ,2 76.4, , , , , ,2 9.33, , , , ,9 Sayfa 46

49 Elektirik Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 7.228,,.5,6 9.4, ,9 8.37, 7.385, , , ,8.599,4 5.96, ,63 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.535, , , ,5 58.5, , , ,73, 7.543,4 4.88, , ,62 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 38.89, 39.3, , , 45.23, , ,4, , , , , ,28 4 İstinye Devlet Hastanesi, 2.77,7 27.6, ,3,, 8.575, , , ,6, 5.735, ,78 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 3.86, 28., , , ,6,.644,9, , , , ,58 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., , , , , , ,, ,9 66.9,8,, , 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 56.27, , , , , , , , ,8 5.49, , ,24 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H ,2, 35.94, ,2 2.64,9, 48.84,3, 27.27, 23.92, , , ,3 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 7.986,9, 2.47,, 8.698,5 8.97,, 3.8,3 3.92,9.699, , ,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , ,4, , ,5, , , , , , ,85 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.68, , , ,4, 94.95, , , , , , , , 457.6, , , ,4 4.82, , ,2 87.3, , , , Diğer Enerji Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Giyim ve Kuşam Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,, 2,6,,,,, 2,6 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 2.32,68 5.3,36, 7.82,, 3.46,94,, 264, , ,82 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,, 5.373, 36, ,5,, 696,6 45, ,4 4 İstinye Devlet Hastanesi,,.8,, 55,8 868,8,,, 2.44,35, , ,82 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,, 7.85,6,.23,64,,,.944,,,, 2.973,24 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.42,78 4.3,7 5.2,95 5.5, ,4,.359,6.64, , , , ,87 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.266,.47, , , 4.58, 8.63, ,73 8.9,, 4., ,2 95.6,7 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 332, ,86, 3.623, ,2.253,6, 35,4,,, 6.4,63 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 25, 485,,, 7,,.26, 69, 2.5, ,3 2.84,8 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 49, ,72.782,, 2.578,4,, 2.45,8 6.63,86 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,.6,52 6,8 729, 2.5, 263,4,.39, , ,42, 9., , , , , , , , ,75 2.8, , , Özel Malzeme Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 432, , , , , , , 39.29, ,85 478, , , ,8 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.639,3 35.3, , , , , , , , , , , ,85 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 9.749,7 52.7, , , , , , , , ,.53, , ,25 4 İstinye Devlet Hastanesi, 24.53, , , , , , , , , , , ,68 5 Kağıthane Devlet Hastanesi , , , ,7 25.9, , , , , , , , ,97 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 62.82, , , , , , , , , , , ,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , , , , , ,43 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.7,8 5.67, , , , ,9 2.57, , , , , , ,3 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 75.2, , , 29.66, , , , , , , , ,73 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , , , , , , , , ,6 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Sayfa 47

50 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 255,,,,,,,,,,.,7.366,7 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 875,98 244, 435,, 786,5, 62,7, 4, 594, 3.958,8 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 383, 268,,, 995,.275,,, 838,4, 462, 4.22,4 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,, 64,7, 82,.46,7 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 97,5,,, 393,48,,,, 458,,,.768,53 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.3,8.858,9, 66, 2.494,9,,.7,7, 696,7 5, ,36 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 23.69,9.553,55,, 986,4 7, 24,, 735, 2.587, ,5 329, 3.9,84 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 334,98,.288,5 874, , , 4.655,89 25, 38, 73,67.88,7, 5.59, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,.56,8 6,4, 444,,,,,, 7,7, 2.47,82 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi.243,5.255, 256, 232, 49, 9,.466,,,,.874,7.52, 8.447,2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.73, ,4 2.39, 5.638,6 3.7,6 8.47,8.282, 84, 82,43 6, 4.236, , , ,57.638,85 7.6, , , , ,39 335, 3.62, ,7.968, , , Yasal Giderler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 956,48,.677,89 883,27,, 2.687,8 2.75, -6, 6, 7.54,95 6.,39 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 827,,, 346,78,,,, 85.6, , ,33 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 288,,,,.45,6, 288,,.532, ,9, 6.863, ,43 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,, 6.92,5,,,, 6.92,5 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,.96,74,,,.336,3, 9.298,4, 2.595,9 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.744,69,,,, 3.54, 7.94,38,,,, 4.479,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, ,63 2.4,6 2.35, ,89 348, , , ,44 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 65,7,, 87,8,,, 73,6, 227, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,, 654,65 654,65 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,.99, ,75,, 24.5, ,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.2, 66.4, ,69.944,4 4.85, , ,35, 7.97, ,27, 32.52, , , 87.76, 7.479, , , ,6 3.68, , , , , , , Haberleşme Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi.624,25.72,5.842,25.954,75.875,.82,.49,75.7, , ,25.929, ,5 22.6, 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.367, 4.882, , ,84 8.8,79 272, , , , , , , ,96 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 3.934,63.5, ,49 8.6,8 8.76,24.862,42.878, , , , , , ,32 4 İstinye Devlet Hastanesi, 29.52, ,37 4.8, , ,4.9,67 6.8,5 3.92,85.69,7.27, , ,2 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 4.47, ,4.666,75.56,66 6.3, , ,8.687,.49, , , 5.85, ,54 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi3.49, ,54.66, , ,9 6.65, , , , ,46.897,3 3.22, ,94 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.22, , , , , ,4 2.6, , , , , , ,98 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.969, 6.472, , , , , , ,9 6.24, ,79 8.8, , ,44 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.384,9.56, ,22.244, 4.577, , ,36, 3.44,5 8.52, , ,94 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , 2.23, , , ,5 5.54, , , ,54 9.3, ,43 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.48,32 8, ,98.734,95 5., 46.96,4, , ,6 23.6, , , , , ,7 9.65, , , , , ,8 5.6,9.68, ,4 7.6, , Kiralar No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 23.97, , ,43, 54.58, , , , , , , ,97 32.,78 2 Eyüp Devlet Hastanesi,.62,.62, , , , , , , , , , ,83 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 3.296, 3.296, 4.775, 4.775, , 4.775, , , , , , , ,88 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 4.3, ,4 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.478, , , , , , , , , , 29., ,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 86,22,.72,44 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22.322,64 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,.62,.8, 2.36, 4.62, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi , , , , , ,63 4.5, , ,97 4.5, , , ,8 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8.996,.596, 26.62, 2.62, 7.64,.596, 8.983,9 5.68,.596, 3.596, 25.38,5 2.8,4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, , , , , , , 25.54,7 2.45, , , , , ,36 Sayfa 48

51 Menkul Mal Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 622,2 796,5 3.28, , , ,63-685,58.833, ,92.772, ,68 2.4,77 2 Eyüp Devlet Hastanesi 396, , , , , ,3.696,7, 2.334,4 2.77,69.3, , ,88 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 767, , , ,8 53, , ,62.64,4, 3.295,74 854, ,8 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 3.39,.337,3 9.33, ,6.,.2, ,66 8.2,5 23.3, ,7 2.66,78 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 3.79, , , , 8.26, , , , , , , ,44 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.486, , ,6 3.77, , , , , , , , ,89 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.767, , , , ,9 6.98, ,4 3.43, , , , , ,75 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.353, , , , , , ,84.7, , , 37.96, , ,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 7.443,2.936,25 4.7, ,6 2.35, , 8.662, ,3.538, , , ,52 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.5, ,2 5.45, , 2.83, , , ,87.6, , ,6 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28, , 89.49, , , , , ,82.47, , , , 7.57, , , , , , , , , , , , , Bakım ve Onarım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,.63,57, 5.46,42 2.6, ,28.66, ,48.529, ,3.42, , ,42 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.649, 3.857, , , , ,5 4.4, 25.93, , , , , ,5 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, ,49, 3.4, , , , , , , 23.47, , ,2 4 İstinye Devlet Hastanesi,.45, 5.62, , , , , , , , , , ,95 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 4.25, ,6 4.76,8 2.43,8 9.54,2 3.86, , , , , , ,69 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.84, , , , ,3 24., , , , , , ,24 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 95.78, , , ,8 82.5, , , , , ,5 65.7, , ,36 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi.888, 2.596, 7.92, 27.88, , , , ,4 4.26, , , , ,89 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 2, 553,73.644,4, 9.359,76 89,9 4.22,34 352, , 5.54, ,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.974, 3.3, ,7.239, , 5.654, , , ,4 59, , ,7 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , , , ,.574, , , , , , , , , ,9 6.35, , , , , , , ,.634.3, , Genel Bütçeye Verilen Paylar No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 33.93, 25.59, ,7 73.8, ,7 68.9, , , , , , 93.79, ,6 2 Eyüp Devlet Hastanesi 32.58, , , , , , , ,8 3.84, , , , ,7 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,, 58.57, 52.67, , , , , , , , ,52 4 İstinye Devlet Hastanesi 39.57, , ,6 6.44, ,27.756, , , ,4.328, , , ,88 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,, , , , , , ,8 73.2, , , ,67 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , , , ,56 6.9, , , ,39 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 38.36, , , , ,9 2., , , , ,8 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 38.24, , , , , , , , , , , , ,23 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi , 55.24, , , , , , , , , ,5 53.9, ,94 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , ,77 52.,9 235., , , , , , , , ,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , , , , , ,5 6.52, , 58.6, ,9.93.2, , , , , , , , , , , , , , , Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,, 8.53,4 378,,, 8.99,4 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.667,44, 448,4,,.35,7 2.24,, 9.296,68, , ,34 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 4.78,2, 2.43,, 9.37,62,,,,, , ,8 4 İstinye Devlet Hastanesi, 2.36,.876, , , ,8, 2.474,4, 8.496,, 34.95, ,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 44, , 2.77,6.4, ,89,,,,, 3.799, ,66 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.35, , , ,8, 8.356,52 9.6, 7.835, ,8.298, 37.97, ,53 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.454, , , , , ,72.3,7.636, , , ,, 546.5,67 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.3,4.768,23,, 2.2,8,.687,4, 424,8, ,63 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 78, 236,, 6.54, 4.59,57 99,2.25, ,54 86,4.88, 4.6, ,7 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 44,72, 3.5, 756,, 3.4,49,, 5.97,2 5.6,4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.486,8 5.76, ,8 3.24,62.9,6.858,5 2.6, 8.826, ,2 6.6, , ,4 3.86,8.92, , , , , , , , , , ,56 Sayfa 49

52 Büro Makinaları Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 549,,, 4.93,99, 5.66,64 399,8 436,6, 2.773, 8.46, ,3 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,, 6.938,4,,,,,,, , ,6 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 678,5 2, ,9,, 2.582,,,,, 9.36, 45.54,9 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 2.4,3, 2.773,, 4.743, , 3.243, , 8.724, , ,7 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,.2,7.649, , 3.654,89, 4.336,5, 9.823,5,,, ,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.686,3.499,5 52,73,,,, , , , ,27 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5.995, ,69.497,77, , , 4.3, 5.369, 46.84, ,9, ,74 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 424, ,8,.532,47.496,.496, 973,5,,,.477,57 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 2, 2.832,, 49,99, 3.935,2,, 4.859,24, 2.246,25 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.828, ,3,,,,.54,96,, 8.525, 7.33,23 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 2.496,6.3, 3.32,28.25, , , , 79.39, ,72, , , ,67 3.7, , , , , , , , , Bilgisayar Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,, 325, 478,2,.469,,,, 23.7,6 3.75, 38.29,37 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,, 5.593,,, 5.384,76.8,,,, 7.22, ,36 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 4.46,4 2.54, , ,36,,,,,, 9.38, ,49 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 4.24,96,, 483,8,,,,, 967, ,36 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 9.55, ,8,, 37.67,46,,, 2.7,9,, 6.24,75 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 35, 99.64, ,,, ,66,, , 9.434, 275.7,35 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, , , 5.686,,,,,, 8.68, ,2, ,9 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.53, , 3.84, 625,4,.32,8 7.44,7.596,4, 6.375,84, 29.8, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,.652,,,,, 6.755,5,,, 8.47,5 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 3.339,4,,, 5.576,,, 45.66,6 399, ,68 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.488,72,, 4.956, ,,,,,.747, ,92, , , , ,97 43., , , ,9.39, , , , Tıbbi Cihaz Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,, 6.,6,, 54,, 7.387,2,, 7.4, , ,53 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 7.776, 36.4, , , 2.633,8 3.55,, 46.6, 8.73, , ,55 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 29.43,8,, , 6.773, , 7.26, , 53.66,6, 25.66, ,8 4 İstinye Devlet Hastanesi, 3.32, 4.464,36, 46, ,4, 47.4, ,, 5.725,36.976, ,22 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,, 324, 82.25, , , ,3,, 26.95,8,, , 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 7.482,3, ,44 648,,,, -3.88,,, 2.56,74 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 9.67, ,, 2.6, , , ,4 7.34, ,68.43,5.94, 92.25,9 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8.696, ,92,, 6,8.785,2, 5.2,44, 33.48, 54.35, ,5 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 59,, 6.69, 8.82,.49,2, 2.44,88,,, 46.59, ,2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 55.36,8, 5.95, ,42, , 4.824,,, 25.,2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.68, , , , 4.59, ,.428, , ,8 354, , , 5.88, , , , , , , , , , , , Laboratuar Cihazı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,.8,.8, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 79,6.8, 777,6 342,2,,,,,, 37, , 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 253,7,,,,,,,, 253,7 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 885,, 42,2,.39,24 826,,, 3.45,44, 79,6.8,.3,3.227,2, 42,2,.39,24 826,,.55, ,24 Sayfa 5

53 İşyeri Makine Teçhizat Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,, 967,6,.97,4,,, 2.65, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,, 442,5,, 442,5 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,, 27.73,,,,,, 27.73, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,, 4.436,8,,,, 3.54,,,, 7.976,8 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.36,,,,,,,,, 4.49,68 5.2, 2.629,68 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 53,,, 2.29,6.682,,, 885,,, 5.27,6 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,, 94,7,, 94,7 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,, 59,,,, 59, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,, 4.62,,, 4.62, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.23,92.7,,,,,,,,.2, 4.34,92, 2.36,.744, ,8, 2.29, ,6, 5.227,4 6.24,2 4.49, , , Diğer Makine Teçhizat Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,, 2.48,9 2.48,9 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,, 6.52,2,, 62,,,,,, 6.682,2 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 8.64,,,,,, 9.982,8,,, 8.622,8 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 55, ,2, 28, ,8.,,,,,, 6.637,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 22.54,4,,,,,,,, 49,3 23.5,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,.44, 3.9, ,5,,,,, 38.44,7 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 649,.899,2,,,,,, 2.548,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,, 7.36,, 7.36, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,, 8.26, 63,3,,, 8.89,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 95.8, ,28,,,,,,, 2.62,68, 55, 7.38, , , , ,5 8.26,.64,, 7.36, 2.973,2 5.2, Bilgisayar Yazılımı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,, 3.5,78,.534,,, 4.685,78 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi, 3.256,8 4.72,,,,,,, 8.62,6,, 6.38,86 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,.2,.2,.2, 4.74,4 6.58,.2,.2,.2,.2,.2, 8.7, ,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 472,57, 65.36,77,,,,,,,, ,34 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 38.65,5,, 46.86, , , , , , , 3.44, ,72 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 5.8, 2.29,88, , ,24,,,,, ,76, ,87.72, , , , , , , ,4 9.46, 2.42, ,6 Sayfa 5

54 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANEN N RAPORLARI VE GRAFİKLERİ HASTENELERİN 22 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 55

55 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,57 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,87 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 4.. GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 56

56 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE , , Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR ,57 6% 6.. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 9% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI % YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL ,26 TL ,67 TL ,26 TL ,28 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL ,7 TL 28.78,76 TL 25.25,6 TL SERMAYE GELİRLERİ , TL ,82 TL 5.364,9 TL DİĞER GELİRLER , TL ,5 TL ,52 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,4 TL ,85 TL ,57 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,3 TL 76.4,29 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,47 TL ,3 TL ,66 TL ,4 TL ,58 TL ,5 TL ,3 TL ,75 TL ,57 TL ,57 TL ,85 TL ,75 TL ,4 TL Sayfa 57

57 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,66 ORAN 9% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 6.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,66 ORAN 265% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 58

58 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,4 ORAN 2% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,3 ORAN 52% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI DİĞER GELİRLER Sayfa 59

59 Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,87 GERÇEKLEŞEN ORAN 92% YAPILAN EK BÜTÇE , YAPILAN AKTARMA I , YILI KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,3 TL ,88 TL ,2 TL ,56 TL ,59 TL , TL ,25 TL ,36 TL ,37 TL ,7 TL ,69 TL , TL ,57 TL ,32 TL ,29 TL ,99 TL ,7 TL , TL ,87 TL ,73 TL ,95 TL ,58 TL ,3 TL , TL ,88 TL ,73 TL ,95 TL ,58 TL ,4 TL , TL ,8 TL ,75 TL ,75 TL ,22 TL ,9 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,88 TL ,77 TL ,33 TL ,64 TL ,62 TL ,33 TL ,64 TL ,77 TL ,88 TL Sayfa 6

60 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEM GURUBLARI KALEMLERİNİN DAĞILIMI - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) YATIRIM GIDERLERI Makine Teçhizat ve Demirbaş Giderleri Onarım Giderleri Bina Bakım Onarım Giderleri Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri İnşaat Maliyet Giderleri Diğer Yatırım Giderleri TIBBI MALZEME GIDERI İlaç Malzeme Alımı Medikal Malzeme Alımı Laboratuvar Malzeme Alımı İlaç Malzeme Tüketimi Medikal Malzeme Tüketimi Laboratuvar Malzeme Tüketimi HIZMET ALIMI GIDERI (% 22-23) Temizlik Hizmet Alım Gideri (İlaveten Malzeme Gideri) Yemek Hizmet Alım Gideri (İlaveten Malzeme Gideri) Güvenlik Hizmet Alım Gideri V.H.K.İ. Hizmet Alım Gideri Laboratuvar Hizmet Alım Gideri Görüntüleme Hizmet Alım Gideri Diğer Hizmet Alımları Gideri (Otomasyon, Hasta Yönlendirme, Teknik Bakım, Otelcilik, Tıbbi Hizm.) PERSONEL GIDERI (% 4-4) Ek Ödeme Nöbet Ücretleri Maaş Tedavi ve Yolluk Ödemeleri Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER (% 6-7) Ödenecek Hazine Payı (% 5) Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi (% 5) SHÇEK Payı (% ) Diğer Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri DIĞER İŞLETME GIDERI (% 6-7) Kırtasiye Gideri Yakacak Alım Gideri Tekstil Malzeme Gideri Elektrik-Su Giderleri Ulaştırma-Haberleşme Gideri Kira Gideri Diğer Giderler Sayfa 6

61 DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,69 ORAN 97%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri 3.5. DİĞER İŞLETME BÜTÇEYE ORANI 4% YILI 2.5. DİĞER İŞLETME EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,9 98% KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler BÜTÇEYE ORANI 3% EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Sayfa 62

62 Seri 2 Seri 3 Seri HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,37 99% Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri BÜTÇEYE Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri ORANI Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 23% Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 25.. HİZMET LERİ 22 YILI HİZMET LERİ KALEMLERİ KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,98 ORAN 2%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler BÜTÇEYE ORANI 6% KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI 3.. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ Sayfa 63

63 PERSONEL LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I , 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ , ,95 ORAN 93%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları BÜTÇEYE ORANI 7% PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,37 % Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları BÜTÇEYE ORANI 9% TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ BÜTÇEYE ORANI 4% Sayfa 64

64 YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,92 ORAN 98% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN , ,, %... Yedek Ödenekler BÜTÇEYE ORANI 6% YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Sayfa 65

65 Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,59 ORAN 98% Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ LER Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,69 ORAN 69% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Sayfa 66

66 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,7 ORAN % Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,38 ORAN 88% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8.. CARİ TRANSFERLER LERİ YILI CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Sayfa 67

67 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,4 ORAN 95% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI SERMAYE LERİ KALEMLERİ Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,9 ORAN 98% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Sayfa 68

68 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,76 ORAN % Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 35.. MAL ALIM YILI MAL ALIM Sayfa 69

69 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,49 ORAN 99% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 25.. HİZMET ALIMLARI YILI 5.. HİZMET ALIM KALEMLERİ Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN 69.47,3 ORAN 96% Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri 2. YAPIM İŞLERİ YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Sayfa 7

70 Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 64.42, , ,2 HARCANAN HARCANAN HARCANAN , , ,5 HARCANANIN KALAN YÜZDESİ -3.3,64 32% HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ ,6 33% ,95 9% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI ,4 ; 5% ,54 ; 6% ,64 ; - 33% ,6 ; 5% ,6 ; 34% ,2 ; 42% ,5 ; 5% 64.42,5 ; 7% ,95 ; -8% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 64.42,5 Alımı ) ,6 işi ) ,2 HARCANAN ,4 HARCANAN ,54 HARCANAN ,5 KALAN -3.3,64 KALAN ,6 KALAN , , YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR , , ,4 88% % % ,3 % ,89 9% ,7 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,69, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,9, 6% % 48% 6% 2% 29% % ,87 92% Sayfa 7

71 Seri 2 Seri 3 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI ,39 22 YILI , , , , , , , , 6.89, , ,6 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 6.89, , , , , , , , , , , , ,37 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 6., 22 YILI , 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 59.29, , , 39.87, , 9.622, 86.78, 23.46,.466, 24.9, , 88.8, ,2,.26, ,92.84, ,4.766, ,2.444,6.3, 3.894, , , , , , ,6 2.46, , , ,3.369, , , , , ,.4., ENERJİ ALIMLAR.2., 22 YILI , 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları, 7.244, , , 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753, , , , , ,2 76.4, , , , , ,2 9.33, , , , , , , 457.6, , , ,4 4.82, , ,2 87.3, , , ,89,,,,,,,,,,,,, 5.. HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Sayfa 72

72 HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ BAKIM VE ONARIM LERİ 22 YILI , BAKİM VE ONARIM LERİ , , , , , , , , , , , , , ,9 6.35, , , , , , , ,.634.3, ,34 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8.., 22 YILI 7.., 6.., , GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5.., 4.., 3.., 2.., , , , , , , , , , , ,5..,, , , , , , , , , , , , , ,38 Sayfa 73

73 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANENEİN RAPORLARI VE GRAFİKLERİ HASTENENİN 22 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 74

74 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den, GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 83.59,3 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 75

75 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler 2 EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN GELİR, GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN % KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% 22 YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL, TL, TL, TL, TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 8, TL, TL, TL, TL, TL, TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL, TL, TL DİĞER GELİRLER , TL, TL, TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL, TL, TL, TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN, TL, TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL Sayfa 76

76 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 82, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 22 YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 8, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 22 YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 77

77 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 22 YILI 8.6 SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 2 22 YILI 8.9 DİĞER GELİRLER Sayfa 78

78 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN 83.59,3 GERÇEKLEŞEN ORAN 46% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 6.947, YILI 83 KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 29, TL, TL, TL, TL, TL, TL 3, TL, TL, TL, TL, TL, TL 3.655, TL, TL, TL, TL 7.845,38 TL 7.845,38 TL 6, TL, TL, TL, TL 5.2, TL 5.2, TL 52.46, TL, TL, TL, TL 5.2, TL 5.2, TL 2.3, TL, TL, TL, TL 6.645,92 TL 6.645,92 TL 32., TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL, TL, TL, TL ,3 TL ,3 TL ,3 TL, TL, TL, TL,, TL TL Sayfa 79

79 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ 56.23, 94.6, GERÇEKLEŞEN ,9 ORAN 74%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri 8. DİĞER İŞLETME YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 8

80 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.3, 2.3, 6.645,92 3% KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 7. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.37,.5,, % Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 22 YILI HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 8

81 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 7, 7, 7, %..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 8.33, 8.33,.535,67 9%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 82

82 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4, 4,, % Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 82.49, , 52.5,52 97% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 83

83 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 32., 32.,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 29, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ 22 YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 84

84 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 3, GERÇEKLEŞEN, ORAN % PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 3.655, GERÇEKLEŞEN GELİR 7.845,38 ORAN 63% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 85

85 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 6, GERÇEKLEŞEN 7, ORAN 7% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8 CARİ TRANSFERLER LERİ YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 52.46, GERÇEKLEŞEN 5.2, ORAN 97% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 86

86 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 2.3, GERÇEKLEŞEN 6.645,92 ORAN 3% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 7. EK ÖDEME YILI 83. EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 32., GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 87

87 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN 2.386,7 ORAN 88% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 4. MAL ALIM YILI MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 2.53, GERÇEKLEŞEN 944, ORAN 5% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 88

88 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ,4 2.53, 3.744, HARCANAN HARCANAN HARCANAN,, 5.96, HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ,4 % 2.53, % ,9 37% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; %, ; % , ; 5%,4 ; 5%,4 ; 5% 2.53, ; 5% , ; 5% ,9 ; - 37% 3.744, ; 3% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ),4 Alımı ) 2.53, 3.744, HARCANAN, HARCANAN, HARCANAN 5.96, KALAN,4 KALAN 2.53, KALAN ,9 Sayfa 89

89 Seri 2 Seri 3 2,, 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ ,,, GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR,,, % % % 8.9, % 2,2 % ,38 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , 6.645,92.,, 7,, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ ,, 7.845,38 7, 5.2, 6.645,92, % % 8% % 3% 5% % 83.59,3 46% 8. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI ,9 22 YILI ,,,,,,,,,,, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları,,,,,,,,,,, 68.28, ,9 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI,,9 22 YILI ,8,7,6,5,4,3,2,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sayfa 9

90 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR, 22 YILI ,9,8,7,6,5,4,3,2,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 22 YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ 22 YILI KİRA LERİ Sayfa 9

91 BAKIM VE ONARIM LERİ 22 YILI BAKİM VE ONARIM LERİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8, 22 YILI GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 7, 6, 5, 4, 3, 7, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, 7, BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6, 22 YILI , 4, 3, 56, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56, 56, HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 92

92

93 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 93

94 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,78 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,89 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 94

95 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR ,78 2% GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 88% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -5% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ , TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,5 TL ,5 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL ,27 TL 44.22,9 TL 8.49,6 TL 3.977,3 TL ,46 TL SERMAYE GELİRLERİ , TL ,35 TL ,62 TL DİĞER GELİRLER , TL ,48 TL ,85 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,6 TL ,42 TL ,86 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,24 TL ,6 TL ,36 TL 8.574,96 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,86 TL ,29 TL , TL ,74 TL.54.48,7 TL ,89 TL ,78 TL ,86 TL ,42 TL ,89 TL ,6 TL Sayfa 95

96 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 ORAN 88% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 78.36, GERÇEKLEŞEN GELİR ,46 ORAN 35% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 96

97 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 5.255, GERÇEKLEŞEN GELİR ,29 ORAN 39% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI. 8.6 SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR.54.48,7 ORAN 4% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI DİĞER GELİRLER Sayfa 97

98 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,89 GERÇEKLEŞEN ORAN 87% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I , YILI 83 KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,54 TL ,78 TL , TL ,22 TL ,55 TL , TL ,25 TL , TL 33.39,8 TL ,4 TL ,56 TL , TL ,9 TL ,2 TL ,8 TL ,76 TL ,67 TL , TL, TL ,82 TL ,33 TL 99.56,99 TL.844.7,4 TL , TL ,64 TL ,82 TL ,33 TL 99.56,99 TL ,78 TL , TL ,22 TL ,49 TL.462.3,93 TL ,5 TL ,5 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,74 TL ,4 TL ,2 TL ,87 TL ,85 TL, TL, TL ,87 TL ,2 TL ,4 TL ,74 TL, TL, TL Sayfa 98

99 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,75 ORAN 99%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri DİĞER İŞLETME YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 99

100 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,5 % KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,33 99% Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ YILI 4.. HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa

101 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,26 8%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,6 88%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa

102 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 3..3, , ,43 ORAN 95% Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , GERÇEKLEŞEN ORAN ,36 99% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI 8. YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 2

103 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I , AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ ,, ORAN %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,55 ORAN % Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 3

104 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,56 ORAN 5% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,67 ORAN 97% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 4

105 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,8 ORAN 8% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar CARİ TRANSFERLER LERİ YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,78 ORAN 99% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 5

106 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,5 ORAN % Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 6

107 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,7 ORAN 96% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri MAL ALIM YILI MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,92 ORAN 99% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler HİZMET ALIMLARI YILI 4.. HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 7

108 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 2.49, GERÇEKLEŞEN 9.528,7 ORAN 95% Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ YILI 6. YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 96.93, , ,5 HARCANAN HARCANAN HARCANAN , , ,8 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ ,4 63% ,2 4% ,97 74% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 447.8,59 ; 7% , ; 5% ,6 ; 32% ,8 ; 5% ,2 ; 43% ,5 ; 5% ,8 ; 37% ,4 ; 8% ,97 ; 3% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 96.93, Alımı ) , ,5 HARCANAN ,6 HARCANAN 447.8,59 HARCANAN ,8 KALAN ,4 KALAN ,2 KALAN ,97 Sayfa 8

109 Seri 2 Seri , YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR , , ,29 87% % % ,7 % ,6 88% ,67 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,56, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,5, 7% % 45% 4% 2% 28% % ,89 87% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI ,2 22 YILI , , ,3 5.68, , , 4.857, , , , ,94 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 8.838, , 4.857,3 5.85, , , , ,9 5.68, , , , ,75 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 8., 7., 22 YILI , 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları, , 35.25, 4.867, 36.73, 5.447, , 47.4, , , , , ,,, 5.434,4 495,6,, 3.452,,, 3.894,59, 2.832, 36.8,59, 2.26,4,, 69,5,,,,,,, 2.835,54 Sayfa 9

110 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 45., 4., 22 YILI , 3., 25., 2., 5.,., 5.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,, 4.485, , , , , , , , , , , , ,8, 56.27, , , , , , , , ,8 5.49, , ,24,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI.. 22 YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ Sayfa

111 BAKIM VE ONARIM LERİ ,8 22 YILI , , , BAKİM VE ONARIM LERİ , , , ,8 9.94, , ,5 65.7, , , , ,8 82.5, , , , , ,5 65.7, , ,36 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2.5., 22 YILI 2.., , GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR.5.,.., 95.76, , , , , ,97 5.,,,,, 38.36,86 2.,4,,, 38.36, , , , ,9 2., , , , ,8 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 4., 39.38,95 22 YILI 2., , 8., 6., 5.323, ,72.3,7.636,87 4., , ,26 2.,, 5.686, , , ,4, 2.454, , , , , ,72.3,7.636, , , ,, 546.5,67 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 22 YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa

112

113 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 2

114 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,44 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,49 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 3

115 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE , 4.65., Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR ,44 2% GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 96% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI 5% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL ,7 TL ,3 TL ,62 TL ,55 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL, TL, TL, TL.833,72 TL.833,72 TL SERMAYE GELİRLERİ , TL 37.3,36 TL 2.96,6 TL DİĞER GELİRLER , TL 73.86,22 TL ,59 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,28 TL ,5 TL ,26 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,9 TL 36.6,5 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,8 TL ,37 TL ,74 TL ,62 TL ,7 TL ,39 TL ,44 TL ,26 TL ,5 TL ,39 TL ,28 TL Sayfa 4

116 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,95 ORAN 97% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 6.67, GERÇEKLEŞEN GELİR.833,72 ORAN % Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 5

117 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 53.74, GERÇEKLEŞEN GELİR ,37 ORAN 9% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,7 ORAN 35% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI DİĞER GELİRLER Sayfa 6

118 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,49 GERÇEKLEŞEN ORAN 3% YAPILAN EK BÜTÇE 4.65., YAPILAN AKTARMA I , YILI KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,62 TL ,38 TL ,46 TL ,4 TL ,87 TL , TL ,8 TL ,74 TL ,52 TL ,6 TL ,94 TL , TL ,37 TL ,92 TL ,38 TL ,69 TL ,36 TL , TL ,34 TL 89.62,5 TL 28.48,8 TL 26.8,6 TL ,7 TL , TL 6.669,44 TL 89.62,5 TL 28.48,8 TL 26.8,6 TL ,8 TL , TL ,47 TL ,86 TL ,95 TL ,3 TL ,3 TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,32 TL ,9 TL ,9 TL ,85 TL ,98 TL ,9 TL ,85 TL ,9 TL ,32 TL Sayfa 7

119 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN , , ,54 3%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri.2. DİĞER İŞLETME YILI 8. DİĞER İŞLETME Sayfa 8

120 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,3 96% KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 5.. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,77 % Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ YILI 4.. HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 9

121 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.35.6, , ,8 %..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,2 99%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 2

122 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 25..3, , ,5 8% Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ ORAN , , , 5% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 2

123 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ ,,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,87 ORAN % Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 22

124 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,94 ORAN 93% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,36 ORAN 9% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 23

125 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,2 ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 2.5. CARİ TRANSFERLER LERİ YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,8 ORAN 98% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 24

126 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,3 ORAN 96% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 5.. EK ÖDEME YILI 83. EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 25

127 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,88 ORAN 6% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 4.. MAL ALIM YILI MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,34 ORAN % Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 7.. HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 26

128 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN 269.6,54 ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri 6. YAPIM İŞLERİ YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 26.96, , , HARCANAN HARCANAN HARCANAN 26.6, , ,8 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 755,36 97% ,36 % ,82 9% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI ,4 ; 5% ,9 ; 5% 26.6,54 ; 49% ,5 ; 5% ,36 ; 45% , ; 5% ,8 ; 45% 755,36 ; % ,82 ; 5% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 26.96,9 Alımı ) , , HARCANAN 26.6,54 HARCANAN ,4 HARCANAN ,8 KALAN 755,36 KALAN ,36 KALAN ,82 Sayfa 27

129 Seri 2 Seri , YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR ,8.833, ,37 94% % % ,7 % ,76 96% ,36 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,8, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,3, 7% % 57% 7% % 3% % ,49 3% 4. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI ,28 22 YILI , , , , , , , ,87 7.6,83,, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları,, 8.474, , , , , , ,79 7.6, , , ,8 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 6., 22 YILI , 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları , , , 55.54, 63.52, ,, 9.967,, , 9.42,, ,2,,,,,,, 46,2,,, 5.98, ,,,, 625,4 6.45, 236, 3.54,9 4.32, 38.2, , 3.784, , ,3 Sayfa 28

130 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 45., 4., 22 YILI , 3., 25., 2., 5.,., 5.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,, 5.69, , 48.62, 47.65, , , , , 25.75,8 5.59, ,9 2.34, ,7,, 3.68, , , ,4, 94.95, , , , , ,38,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ 22 YILI KİRA LERİ Sayfa 29

131 BAKIM VE ONARIM LERİ ,62 22 YILI BAKİM VE ONARIM LERİ , , , , , , ,97.574, ,77, ,26, , , , , ,.574, , , , , , ,97 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2.5., 22 YILI 2..,.93.2, GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR.5.,.., , , , , , , ,5 6.52, , 58.6, ,9 5.,, , , , , , , ,5 6.52, , 58.6, ,9.93.2, ,2 22 YILI BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 35., ,8 3., 25., 2., 5., 3.24,62.9,6., 8.826, ,2 5.,, 5.76,2 6.6,57.486,8.858,5 2.6,,,,,.486,8 5.76, ,8 3.24,62.9,6.858,5 2.6, 8.826, ,2 6.6, ,49 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 3

132

133 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 3

134 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,6 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,36 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 32

135 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR ,6 3% 6.. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 89% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -4% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ , TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,2 TL ,32 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL 8.49,99 TL 3.29,63 TL.347,33 TL 7.932,5 TL , TL SERMAYE GELİRLERİ , TL 7.4,9 TL 3.39, TL DİĞER GELİRLER , TL ,9 TL ,7 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,3 TL ,3 TL.47.3,89 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,42 TL ,24 TL ,23 TL ,87 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,9 TL ,3 TL 5.258,9 TL 24.9,58 TL ,57 TL ,84 TL ,6 TL.47.3,89 TL ,84 TL ,3 TL ,3 TL Sayfa 33

136 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 ORAN 88% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 6.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 59.94, GERÇEKLEŞEN GELİR , ORAN 3% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 34

137 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,3 ORAN 3% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,57 ORAN 45% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI 8.9 DİĞER GELİRLER Sayfa 35

138 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,36 GERÇEKLEŞEN ORAN 9% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I , YILI KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,4 TL ,7 TL ,8 TL ,36 TL ,27 TL , TL 2.56,52 TL 76.37,3 TL ,98 TL ,7 TL ,98 TL , TL ,6 TL ,83 TL ,4 TL ,7 TL ,84 TL , TL ,8 TL 25.57,92 TL 7.4,7 TL 5.386,48 TL ,37 TL 48.24, TL.828,97 TL 25.57,92 TL 7.4,7 TL 5.386,48 TL 42.8,54 TL , TL ,53 TL ,46 TL , TL ,6 TL ,7 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,2 TL ,5 TL.34.42,37 TL ,8 TL ,7 TL, TL, TL.34.42,37 TL ,8 TL ,5 TL ,2 TL, TL, TL Sayfa 36

139 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.5.7, , ,23 ORAN %.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri 4. DİĞER İŞLETME YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 37

140 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,7 97% KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,32 % Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ YILI 2.. HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 38

141 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,3 87%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI 6. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,87 94%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 39

142 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,6 ORAN 99% Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,77 9% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI 25. YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 4

143 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , ,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,27 ORAN 99% Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 4

144 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,98 ORAN 66% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,84 ORAN 99% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 42

145 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,3 ORAN 87% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8. CARİ TRANSFERLER LERİ YILI CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 48.24, GERÇEKLEŞEN 42.8,54 ORAN 84% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 43

146 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,7 ORAN 97% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 44

147 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,78 ORAN 99% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 3.. MAL ALIM YILI 2.. MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,25 ORAN 99% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.. HİZMET ALIMLARI YILI 2.. HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 45

148 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 5.67, GERÇEKLEŞEN 5.664, ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 567, ,6.3.37,5 HARCANAN HARCANAN HARCANAN 5.664, , ,42 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ -5.96,9 999% ,82 57% ,92 2% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 5.664, ; 5% -5.96,9 ; - 45% ,6 ; 5% ,78 ; 28% ,5 ; 4% ,42 ; 5% ,82 ; 22% 567, ; 5% ,92 ; -9% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 567, Alımı ) ,6.3.37,5 HARCANAN 5.664, HARCANAN ,78 HARCANAN ,42 KALAN -5.96,9 KALAN ,82 KALAN ,92 Sayfa 46

149 Seri 2 Seri , YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR , , ,3 87% % % ,57 % ,76 89% ,84 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,54, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , ,3 42.8, ,7, 6% % 47% 6% % 3% % ,36 9% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI , YILI , , , , , , , ,22, 679,68.593, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 2.93, 7.2, ,39 679, , , , ,5.593, 6.465, , ,3 8., SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 22 YILI , 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 384, ,.36, 98,.86, , 95, 4.649,.844, 6.93, 3.773, 2.7, 69.63,,, 4.57,64,, 6.93,5,,,,,.62, ,79,, 8.26, 6.357, ,97, 6.372, 3.32,9,,.83, ,57.266,2 Sayfa 47

150 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 4., 22 YILI ,., 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,, 8.87,,,,,,,, 8.87, 2.997, 6.673, , ,47 44, , , , ,73 7., , , ,75, , ,4, , ,5, , , , , , ,85,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ Sayfa 48

151 BAKIM VE ONARIM LERİ YILI , BAKİM VE ONARIM LERİ , , 5.654, , , ,59.974,.239,36, 5.482,4 59,,.974, 3.3, ,7.239, , 5.654, , , ,4 59, , ,7 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8., 7., ,3 22 YILI 6., GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5., 4., 3., 2., , , ,77 52.,9 235., , , , , , ,86.,, , , ,77 52.,9 235., , , , , , , , ,3 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 35., 3., 3.4,49 22 YILI 25., , 5., 3.5,., 5., 5.97,2,,,, 44,72 756,,,,,,,, 44,72, 3.5, 756,, 3.4,49,, 5.97,2 5.6,4 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 49

152

153 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 5

154 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,82 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,55 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 5

155 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler 4.. EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN GELİR ,82 GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 82% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -2% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -2% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL ,56 TL ,7 TL ,3 TL ,36 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL, TL 34.86,56 TL, TL, TL 34.86,56 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL 937,55 TL 3.866,5 TL DİĞER GELİRLER , TL 3.25,5 TL 3.44,5 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,26 TL ,83 TL ,2 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 7.9,87 TL 5.555,4 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,93 TL ,34 TL 3.54,95 TL ,84 TL 47.67,99 TL ,6 TL ,82 TL ,2 TL ,83 TL ,6 TL ,26 TL Sayfa 52

156 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,93 ORAN 82% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 4.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 4.492, GERÇEKLEŞEN GELİR 34.86,56 ORAN 24% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 53

157 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR ,34 ORAN % Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI 8.6 SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 4.32, GERÇEKLEŞEN GELİR 47.67,99 ORAN 2% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI 8.9 DİĞER GELİRLER Sayfa 54

158 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,55 GERÇEKLEŞEN ORAN 8% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I , YILI KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,89 TL ,57 TL ,8 TL ,44 TL ,98 TL , TL 24.55,83 TL 8.373,3 TL 4.74,4 TL 2.99,34 TL ,89 TL , TL ,98 TL ,95 TL ,98 TL ,76 TL ,67 TL , TL, TL ,39 TL 5.542, TL ,33 TL 769.8,73 TL 86.54, TL 5.356,58 TL ,39 TL 5.542, TL ,33 TL ,3 TL , TL ,66 TL ,4 TL ,34 TL ,4 TL ,8 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,94 TL.393.7,75 TL ,83 TL.2.72,24 TL ,76 TL, TL, TL.2.72,24 TL ,83 TL.393.7,75 TL ,94 TL, TL, TL Sayfa 55

159 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN , , ,54 98%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri 25. DİĞER İŞLETME 22 YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 56

160 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,8 % KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,47 % Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 2.5. HİZMET LERİ YILI HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 57

161 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,62 88%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,77 93%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 58

162 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,6 95% Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , ,.42.9,2 97% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 59

163 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , ,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,98 ORAN 95% Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 6

164 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,89 ORAN 86% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,67 ORAN 99% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 6

165 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,52 ORAN 88% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 6. CARİ TRANSFERLER LERİ YILI CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 86.54, GERÇEKLEŞEN ,3 ORAN 95% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 62

166 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,8 ORAN % Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması.8. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 63

167 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 4.7.5, GERÇEKLEŞEN ,88 ORAN 97% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 7. MAL ALIM YILI MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,57 ORAN 99% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 2.5. HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 64

168 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 22, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 2, , ,6 HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 783.9, ,6 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 2,2 % ,6 53% , 4% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 2,2 ; 5% 2,2 ; 5%.49.45,3 ; 5% ,69 ; 26% ,6 ; 24% ,6 ; 44% ,6 ; 5% , ; - 6% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 2,2 Alımı ).49.45, ,6 HARCANAN, HARCANAN 783.9,69 HARCANAN ,6 KALAN 2,2 KALAN ,6 KALAN , Sayfa 65

169 Seri 2 Seri , YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR , , ,34 82% % % ,99 % ,24 82% , YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,89, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,8, 6% % 4% 4% 2% 27% % ,55 8% 2. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 22 YILI ,26 2.6, , 3.877, ,5 9., ,8 2.5, ,37, 4,2, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 8.39, , , 3.877,7, 2.5, ,26 2.6,85 9., ,37 4,2, ,57 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 8., 6., 22 YILI , 2.,., 8., 6., 4., 2.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları,, 6.36, 4.972, 4.27, 4.962,,, 2.96, 4.447, 5.922, 5.45, ,,,, 67,8,.924,6,,,,,, 2.53,24 354, 7.629, 4.668,84,.395, ,7,.827, , ,44,.475, ,68 Sayfa 66

170 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 9., 8., 22 YILI , 6., 5., 4., 3., 2.,.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,.29, 5.647, 9.46, 4.343,68.676,.69, 9.76, 828, 694,.425,83.782,99 4.6, , , 39.3, , , 45.23, , ,4, , , , , ,28,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ Sayfa 67

171 BAKIM VE ONARIM LERİ YILI , , , BAKİM VE ONARIM LERİ ,49 3.4, , , , , 23.47, 2..,,, ,49, 3.4, , , , , , , 23.47, , ,2 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 6., 22 YILI 5., , GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 4., 3., 2., , , , , , , , 52.67,97.,,,,,,,, 58.57, 52.67, , , , , , , , ,52 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 5., ,99 22 YILI , 3., 2., 2.43,., 9.37, ,2,,,,,,,,,, 4.78,2, 2.43,, 9.37,62,,,,, , ,8 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 68

172

173 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 69

174 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,9 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,9 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 2.. GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 7

175 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler 2.5. EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 84% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -4% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL ,3 TL ,59 TL ,7 TL ,4 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL ,92 TL 4.66,96 TL ,8 TL ,38 TL ,7 TL SERMAYE GELİRLERİ , TL 6.779,2 TL ,7 TL DİĞER GELİRLER , TL 5.482,54 TL 9.22,9 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,96 TL ,6 TL ,3 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 2.96,77 TL 27.46,58 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN , TL 4.38,26 TL 9.363,2 TL ,39 TL 73.67,85 TL ,76 TL ,9 TL ,76 TL ,6 TL ,3 TL ,96 TL Sayfa 7

176 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR , ORAN 82% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 2.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,7 ORAN 68% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 72

177 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR 4.38,26 ORAN 9% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR 73.67,85 ORAN 27% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI DİĞER GELİRLER Sayfa 73

178 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,9 GERÇEKLEŞEN ORAN 78% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I , YILI 83 KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,24 TL ,4 TL ,25 TL ,57 TL ,2 TL , TL ,3 TL 52.9,93 TL 26.64,9 TL 2.876,44 TL ,87 TL , TL.5.57,79 TL ,76 TL , TL ,62 TL ,27 TL.89.95, TL , TL 6.773,63 TL 5.785,6 TL ,7 TL ,42 TL , TL 2.73,4 TL 6.773,63 TL 5.785,6 TL ,7 TL 75.7,45 TL , TL ,78 TL ,8 TL ,79 TL.735.6,79 TL ,7 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,7 TL ,9 TL ,55 TL ,76 TL ,38 TL, TL ,55 TL, TL ,76 TL ,9 TL ,7 TL, TL, TL Sayfa 74

179 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN , , , 94%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri DİĞER İŞLETME YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 75

180 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,7 96% KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 9. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,38 % Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ YILI 5. HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 76

181 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.89.95, , ,23 74%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , ,.54.5,8 87%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları 2. PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 77

182 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,97 72% Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ ORAN , , ,26 79% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 78

183 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , ,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,2 ORAN 99% Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 79

184 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , GERÇEKLEŞEN ,87 ORAN 47% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,27 ORAN 87% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 8

185 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I.89.95, GERÇEKLEŞEN ,23 ORAN 74% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 35. CARİ TRANSFERLER LERİ YILI CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN 75.7,45 ORAN 54% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 8

186 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,7 ORAN 96% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 9. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 82

187 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,9 ORAN 76% Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri.8. MAL ALIM YILI MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,6 ORAN 98% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 8. HİZMET ALIMLARI YILI 5. HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 83

188 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 9.673, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 967, , ,6 HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 44.23, ,29 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 967,3 % ,27 32%.535,3 % YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 44.23,63 ; 6% ,3 ; 5% 967,3 ; 5% ,9 ; 5% ,27 ; 34% ,6 ; 5% ,29 ; 5%.535,3 ; % DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 967,3 Alımı ) , ,6 HARCANAN, HARCANAN 44.23,63 HARCANAN ,29 KALAN 967,3 KALAN ,27 KALAN.535,3 Sayfa 84

189 Seri 2 Seri , 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ ,7 4.38, ,85 6.4, GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR , ,7 4.38,26 8% 3% % ,85 % ,27 84% ,27 22 YILI ,7 KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , ,45, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,7, 4% % 36% 6% % 3% % ,9 78% ,64 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 22 YILI , , , ,6 6.73, ,8 4.34,62 2.5,,.23,36 37,76 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 94.97,64 2.5, 6.73,46.23,36 5.5,2 4.34, , ,29 37, , , ,9 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 2., 22 YILI , 8., 6., 4., 2.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 438, 6.78, 6.439, 3.848,, 3.56, 6.69, 4.2, 3.29, 4.499,, 2.462, 4.93,, 88,5, 3.26,39 33,4, 4.7,2,.3,, 4.932,35 49,9 4.5,56,,,,.9,2, 967,6 684, , 3.59,52 99,78.47,6 23.5,35 Sayfa 85

190 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 6., 22 YILI , 4., 3., 2.,.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları, 3.799,6, , 2.87, 4., 3.96, 2.257, 3.89, 2.476, 3.357, 4.23, 73.38,6 4.66, , , 73,3, 336,5, 258,49 335,29 789,42 498,9 45, , ,2, 35.94, ,2 2.64,9, 48.84,3, 27.27, 23.92, , , ,3,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ Sayfa 86

191 BAKIM VE ONARIM LERİ ,84 22 YILI , BAKİM VE ONARIM LERİ ,3 4.26, , , , , , , 2.596, 7.92,.888, 2.596, 7.92, 27.88, , , , ,4 4.26, , , , ,89 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 35., 3., 36.3,2 22 YILI 25., , GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2., 5.,., 5., 38.24, , , , , 8.28, , , ,74, -5., ,54 -., 38.24, , , , , , , , , , , , ,23 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 25., 22 YILI 2., 2.2, ,., 5.,, 3.3,4.768,23.687,4 424,8,,,,,,,,, 3.3,4.768,23,, 2.2,8,.687,4, 424,8, ,63 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 87

192

193 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 88

194 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den , GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,4 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 3.. GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 89

195 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE , 9.37., Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR , 9% 3.5. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 8% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI 6% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ , TL ,43 TL ,5 TL ,79 TL 7.42.,42 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , TL 3.447,59 TL 2.96,77 TL 2.434,4 TL 8.236,9 TL 45.8,66 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL.749,49 TL ,43 TL DİĞER GELİRLER , TL 7.783,92 TL 23.5,8 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,43 TL ,78 TL ,85 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,57 TL ,23 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,4 TL ,72 TL ,9 TL 4.65,5 TL ,59 TL ,5 TL , TL ,5 TL ,78 TL ,85 TL ,43 TL Sayfa 9

196 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,4 ORAN 83% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 3.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 2.8, GERÇEKLEŞEN GELİR 45.8,66 ORAN 225% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 9

197 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR ,72 ORAN 3848% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I.56.26, GERÇEKLEŞEN GELİR ,59 ORAN 3% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI DİĞER GELİRLER Sayfa 92

198 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,4 GERÇEKLEŞEN ORAN 99% YAPILAN EK BÜTÇE 9.37., YAPILAN AKTARMA I , YILI 83 KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,85 TL ,73 TL ,59 TL ,65 TL ,82 TL 469.3, TL ,74 TL ,23 TL 5.53,7 TL 39.9,63 TL ,67 TL , TL ,46 TL ,7 TL ,88 TL ,78 TL ,9 TL , TL ,78 TL ,25 TL ,7 TL ,22 TL.544.8,42 TL.6.833, TL 89.57,97 TL ,25 TL ,7 TL ,22 TL ,6 TL , TL ,59 TL ,58 TL ,43 TL ,76 TL ,36 TL 6, TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,39 TL , TL ,3 TL ,26 TL ,7 TL, TL, TL ,3 TL ,26 TL , TL ,39 TL, TL, TL Sayfa 93

199 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I , - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ , ,83 ORAN %.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Kırtasiye Alımları Uydu Haberleşme Giderleri Su Alımları Hat Kira Giderleri Yakacak Alımları Diğer Haberleşme Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Yolcu Taşıma Giderleri Elektrik Alımları Yük Taşıma Giderleri İçecek Alımları Diğer Taşıma Giderleri Yem Alımları İlan Giderleri Giyecek Alımları Sigorta Giderleri Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Komisyon Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları Araç Muayene Giderleri Mahkeme Harç ve Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri 2. DİĞER İŞLETME YILI DİĞER İŞLETME Sayfa 94

200 EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 6.7.3, , ,36 % KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler.2. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,82 97% Temizlik Malzemesi Alımları Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Yiyecek Alımları Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri Müteahhitlik Hizmetleri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri.4. HİZMET LERİ YILI.. HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 95

201 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,53 98%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri Hazine Hissesi Merkez Hissesi SHÇEK Hissesi Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ LER PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.583.3,.974.3, ,9 99%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ YILI 3. PERSONEL KALEMLERİ Sayfa 96

202 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , ,73 % Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YILI 3.. TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , , 2.4.6,58 99% Spor Malzemeleri Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Büro Makinaları Alımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bilgisayar Alımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Harita Yapım ve Alım Giderleri Tıbbi Cihaz Alımları Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Laboratuar Cihazı Alımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Makine Teçhizat Alımları Plan Proje Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kara Taşıtı Alımları Lisans Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Demiryolu Taşıtı Alımları Patent Alımları Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları Diğer Fikri Hak Alımları Okul Bakım ve Onarımı Giderleri İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Denizaltı Taşıtı Alımları Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Havayolu Taşıtı Alımları Müşavirlik Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Uzay Taşıtı Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşıt Alımları Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları Sabit iş Makinası Alımları Sıhhi Tesisat Giderleri İşyeri Mefruşatı Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Özel Tesisat Giderleri Okul Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Hizmet Tesisleri Hastane Mefruşatı Alımları El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ Sayfa 97

203 YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ , 6,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,82 ORAN % Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel PERSONEL LERİ YILI PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 98

204 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 469.3, GERÇEKLEŞEN ,67 ORAN 98% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 ORAN 99% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider Görev Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ YILI MAL VE HİZMET ALIM LERİ Sayfa 99

205 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,39 ORAN 98% Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar CARİ TRANSFERLER LERİ YILI CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I.6.833, GERÇEKLEŞEN ,6 ORAN 99% Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ YILI SERMAYE LERİ KALEMLERİ Sayfa 2

206 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,36 ORAN % Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması.2. EK ÖDEME YILI EK ÖDEME Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 6, GERÇEKLEŞEN, ORAN % Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 2

207 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,9 ORAN % Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları İş Makinası Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Enerji Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Harita Plan Proje Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Lisans Alımları Özel Malzeme Alımları Patent Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Diğer Fikri Hak Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri Taşıt Alımları Malzeme Giderleri 4.5. MAL ALIM YILI 3.. MAL ALIM Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,96 ORAN 97% Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kiralar Haberleşme Giderleri Tanıtma Giderleri Taşıma Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler.6. HİZMET ALIMLARI YILI.. HİZMET ALIM KALEMLERİ Sayfa 22

208 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN ,85 ORAN % Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 8.567, , , HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 292., 83.38,58 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 8.567,7 % ,9 37% ,52 53% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 292., ; 8% ,58 ; 27% 8.567,7 ; 5% 8.567,7 ; 5% 79.33,9 ; 5% , ; 5% ,9 ; 32% ,52 ; 23% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 8.567,7 Alımı ) 79.33, , HARCANAN, HARCANAN 292., HARCANAN 83.38,58 KALAN 8.567,7 KALAN ,9 KALAN ,52 Sayfa 23

209 Seri 2 Seri ,4 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ GELİR ,4 45.8, ,72 79% % % ,59 % ,2 8% ,9 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ , , , , ,67, LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ , , , , , ,36, 4% % 59% 6% 3% 26% % ,4 99% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI ,2 22 YILI , , , , , ,4 4.54,5 3.2,5 2.97,42.4,6, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 3.2,5.835, , ,2 2.97, ,44.4,6 4.89,4 4.54,5 4.24, , , SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 35., 3., 22 YILI , 2., 5.,., 5.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları, 3.6,, 2.26,,.53,, 2.779,.966, 7.437,,, 3.555,, 7.788,.386,5 6.82,58,,,,,,,, 5.996,8, 2.2,2 4.43,9 885, 6.275, ,26,, 9.34,62 4,87, 2.649, ,35 Sayfa 24

210 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 2., 22 YILI , 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,, 564, , , 8.99, , 3.85, 65,2.955, , 567,58, 45.62,7, , , , , , ,, ,9 66.9,8,, ,,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri HABERLEŞME LERİ YILI HABERLEŞME LERİ KİRA LERİ YILI KİRA LERİ Sayfa 25

211 BAKIM VE ONARIM LERİ. 22 YILI , BAKİM VE ONARIM LERİ ,3 24., , , , , , , , ,58,, 6.84, , , , ,3 24., , , , , , ,24 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5., ,39 45., 22 YILI 4., GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 35., 3., 25., 2., 5., , , , , , , , , ,56 6.9, ,7., 5.,, , , , , , , , , ,56 6.9, , , ,39 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 5., ,6 22 YILI , 3., , ,6 2., 9.6, 7.835, ,8., 8.356,52, 3.35, ,8.298,,,, 3.35, , , ,8, 8.356,52 9.6, 7.835, ,8.298, 37.97, ,53 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER YILI HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER Sayfa 26

212

213 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 27

214 22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ , BÜTÇESİ , GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den ,65 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den ,36 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler.5. GELİR (Kalan) YILI GELİR VE DURUM KALAN GELİR Sayfa 28

215 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE ,, Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE , Sermaye Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR ,65 6% 2.5. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 88% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -6% YILI GELİR KALEMLERİ GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ , TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,63 TL ,6 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 9, TL 8.224,42 TL ,9 TL 3.47,56 TL 7.693,44 TL ,32 TL SERMAYE GELİRLERİ , TL 4.74,58 TL 5.7,98 TL DİĞER GELİRLER , TL 8.46,55 TL 2.67,26 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN , TL ,8 TL ,74 TL ,25 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN ,55 TL ,75 TL 2.722,49 TL 4.667,66 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN ,53 TL ,7 TL 3.72,65 TL ,63 TL ,9 TL ,48 TL ,65 TL ,48 TL ,74 TL ,25 TL ,8 TL Sayfa 29

216 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 ORAN 87% Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri 2.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 9, GERÇEKLEŞEN GELİR ,32 ORAN 93992% Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI YILI ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 2

217 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I , GERÇEKLEŞEN GELİR ,7 ORAN 6% Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ YILI SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 35.2, GERÇEKLEŞEN GELİR ,9 ORAN 93% Faiz Gelirleri Alınan Paylar Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER YILI. 8.9 DİĞER GELİRLER Sayfa 2

218 KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ , BÜTÇE , GERÇEKLEŞEN ,36 GERÇEKLEŞEN ORAN 83% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I , YILI KALEMLERİ Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN , TL ,95 TL 9.343,7 TL ,38 TL 8.625,8 TL ,68 TL 2.2, TL , TL ,76 TL 5.79,4 TL 8.448,79 TL 7.65,5 TL , TL ,39 TL ,2 TL ,97 TL ,97 TL ,35 TL , TL, TL 24.59,3 TL 39.82,3 TL ,5 TL , TL , TL 2.726,48 TL 24.59,3 TL 39.82,3 TL ,5 TL ,58 TL , TL ,55 TL.85.97, TL ,37 TL , TL ,3 TL , TL, TL, TL, TL, TL, TL , TL ,47 TL ,65 TL ,72 TL ,95 TL ,79 TL, TL, TL ,95 TL ,72 TL ,65 TL ,47 TL, TL, TL Sayfa 22

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2.910.629,30 3.327.256,70 3.211.998,17 3.577.426,80 4.046.761,47 3.819.890,33 3.563.033,55 4.042.134,48 4.004.138,68 3.957.288,47 4.500.00 GELİR

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekim 2009 Bütçe Nedir? Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi I. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 15., 1., 1.,

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİMLER TOPLANTISI GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme Genel Bilgilendirme : Teşkilat Şeması

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi ANALİZLER (2015) ❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 88701720/0100701 Konu : 2015 Mali Yılsonu İşlemleri Kurumumuz halk sağlığı müdürlüklerinin ve sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarının yılsonu

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı