Bart n İli Turizm Eylem Plan ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017)"

Transkript

1

2 BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KATKILARIYLA BASILMIŞTIR.

3 SUNUŞ Bartın, Yaklaşık 3000 yıllık tarihi, üzerinde şehir ile deniz arasında taşımacılık yapılan ülkemizdeki tek ırmağı, Sular ilahisi olarak tanımlanması, bünyesinde barındırdığı yüzlerce taşınmaz kültür varlığıyla ve doğal güzellikleriyle her zaman ilgi çekmiştir. Ekolojik turizmin gözdelerinden Küre Dağları, Çeşm-i Cihan olarak tanımlanan Amasra ilçesi ve çok sayıda plajıyla turizm alanında yakalanan bu fırsatın sürdürülebilir olması ve koruma kullanma dengesi içinde gelişip büyümesi yapılacak araştırma çalışmalarına dayanan bir planlama ile mümkün olacaktır Bu amaçla hazırlanan Bartın Turizm Eylem Planı ile başta, şehrin turistik envanteri, turistik talebi ve turistik kapasitesi hakkında durum analizi yapılmış daha sonra da gelecek beş yıl için hedefler planlanmıştır. Elde edilen bilgilere dayanılarak, Bartın turizminin sağlıklı yürütülmesi için gerekli eylemlerin neler olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bartın ın turizm sektörü içindeki etkisi, rolü ve önümüzdeki 5 yıl içindeki beklentilerine yönelik; Sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Seyahat Acenteleri, Restoran işletmecileri, Otel İşletmecileri, Bartın dışında bulunan ve İlimizin turizmi ile ilgili ticari bağı olan kişi ve kuruluşlar ile yapılan anketler sonucu oluşan Bartın İli Turizm Eylem Planı , titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Amacımız ve hedeflerimiz, turizm değerlendirmesi tespit, tanım ve tasnifini yapmak tüm insanlığın yararına sunmak. Plan kapsamında;bölgenin ve ilimizin turizm sektörü kullanılarak daha çok turistin ilimize gelmesini sağlamak ve bu gelen turistin memnun ayrılmasına yönelik çalışmaların neler olduğu yönünde bilimsel bir veri tabanının oluşturulmasıdır. Unutmamak gerekir ki yapılan inceleme ve araştırmalar ne kadar gerçekçi olursa olsun bir tespittir ve bu tespitleri doğru yorumlayıp başarıyla hayata geçirebilmesi konunun sahiplerinin ilgi ve becerisine sahiptir. Önümüzdeki beş yıla yönelik planın hazırlanması aşamasında emeği ve katkıları olan, bu çalışmaya katılarak görüş ve düşüncelerini paylaşan katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum. İsa KÜÇÜK Bartın Valisi III

4

5 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bart n İli Turizm Eylem Plan ( ) BARTIN İLİ TURİZM EYLEM PLANI TABLO DİZİNİ... ii GRAFİK DİZİNİ... ii KISALTMALAR... 1 TEŞEKKÜR... 2 A. AMAÇ... 3 B. GEREKÇE... 3 C. YÖNTEM... 5 D. SEKTÖRANALİZİ ve DEĞERLENDİRME TÜRKİYE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER TURİZM VERİLERİ Turizm Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Arz Boyutu Konaklama, Yeme-içme Tesisleri ve Seyahat Acenteleri Değer Zincirindeki Diğer Paydaşlar İlgili Resmi Kurum, Belediye, Üniversite, STK lar n Projeleri Talep Boyutu (Yerli-yabanc ) KARŞILAŞTIRMA (Benchmarking) GZTF ANALİZİ (Güçlü- Zay f Yönler F rsatlar ve Tehditler) E. POLİTİKA VE STRATEJİ VİZYON VE POLİTİKALAR İLKELER VE AMAÇLAR HEDEF PAZARLAR F. EYLEM PLANI G. İZLEME VE DEĞERLENDİRME H. YÖNETİM MODELİ KAYNAKÇA BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. V i

6 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bart n İli Turizm Eylem Plan ( ) TABLO DİZİNİ Tablo 1: Kişi Baş na Düşen Gayri Safi Yurt İçi Milli Has la (USD)... 3 Tablo 2: Bart n ve Çevre İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik S ralamalar... 3 Tablo 3: Kurumsal Olmayan Nüfusun Y llara Göre İşgücü Durumu... 4 Tablo 4: Bart n ve Bat Karadeniz Göç Verileri... 4 Tablo 5: Bart n İlinin Önemli İl ve İlçe Merkezlerine Olan Uzakl ğ... 7 Tablo 6: Bart n İli Doğal, Kültürel, Rekreasyonel, Tarihi ve Arkeolojik Değerler Listesi... 8 Tablo 7: Bart n İlindeki Bakanl k Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 8: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 9: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Pansiyon Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 10: Bart n İlindeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Say lar Tablo 11: İstihdam Edilen İşgören Say s Tablo 12: Bart n İli Konaklama Tesisleri Anketi Tablo 13: Bart n İlindeki Yeme-İçme Tesisleri ve Kapasiteleri (Münferit) Tablo 14: Bart n İlinde Yöresel Yemek Sunan Yeme-İçme Tesisleri ve Kapasiteleri Tablo 15: Bart n İlindeki Bakanl k ve Belediye Belgeli Eğlence Tesisleri ve Kapasiteleri Tablo 16: Bart n İli Yeme-İçme Tesisleri Anketi Tablo 17: Bart n İli İçerisindeki Seyahat Acenteleri Tablo 18: Bart n İli İçerisindeki Seyahat Acenteleri Anketi Tablo 19: Bart n İli D ş ndaki Seyahat Acenteleri Anketi Tablo 20 Müze Ziyaretçi Say lar Tablo 21: Turizm Sektörü Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Tablo 22: Y llar İtibari İle Bart n İline Gelen Turist Say s Tablo 23: Bart n, Kastamonu, Amasya ve Eskişehir İllerine Konaklama İstatistikleri Tablo 24: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 25: Kurucaşile ve Seferihisar İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 26: Ulus ve Çaml hemşin İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 27: GZFT Analizi Tablo 28: Eylem Plan Tablo 29: Eylem Plan Başar Ölçüm Sistemi Tablo 30: Eylem Plan ndan Sorumlu Olacak Kuruluşlar Tablo 31: Eylem Plan nda Görev Alacak İlgili Kuruluşlar GRAFİK DİZİNİ Grafik 1: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerindeki Konaklama Tesislerine Ait Yatak Say lar Grafik 2: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerinde Yatak Baş na Düşen Kişi Say s Grafik 3: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerindeki Yerli Ziyaretçi Gecelemelerinin Toplama Oran Grafik 4: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerindeki Konaklama Tesislerine Ait Yatak Say lar Grafik 5: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerinde Yatak Baş na Düşen Kişi Say s Grafik 6: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerindeki Yerli Ziyaretçi Gecelemelerinin Toplama Oran Grafik 7: Eylem Plan nda Görev Alacak Sorumlu Kuruluşlar Grafik 8: Eylem Plan nda Görev Alacak İlgili Kuruluşlar VI BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. ii

7 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) KISALTMALAR BAGIAD BAKKA BAKİAD BTSO ÇEKÜL DKMPGM DSİ DLH ESO KDMP KOSGEB MAB SAFTİD STK TAFED TMYO TUREB TURSAB TTK TYD : Bart n Genç İş Adamlar Derneği : Bat Karadeniz Kalk nma Ajans : Bart n Aktif İşadamlar Derneği : Bart n Ticaret ve Sanayi Odas : Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tan tma Vakf : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel : Devlet Su İşleri : Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar : Esnaf ve Sanatkârlar Odas : Küre Dağlar Milli Park : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanl ğ : Mağara Araşt rma Birimi : Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye Aşç lar Federasyonu : Turizm Meslek Yüksek Okulunun : Turist Rehberleri Birliği : Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği : Türkiye Taş Kömürü Müessesesi : Turizm Yat r mc lar Derneği BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 1 1

8 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) TEŞEKKÜR Eylem Plan n n Planının haz rlanmas ndaki hazırlanmasındaki katk lar ndan katkılarından ötürü profesyonel turist rehberi İsmail AKTAŞ a, Bart n Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarl ğ Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR a, Bart n Bartın Üniversitesi Üniversitesi Bart n Bartın Meslek Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Turizm Turizm ve ve Otel Otel İşletmeciliği İşletmeciliği Programı Program Öğretim Öğretim Görevlisi Gökhan EMİR e, UNDP-Türkiye Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Yönetici Yardımcısı Yıldıray LİSE ye, WWF-Türkiye Orman Koruma Alanları Yöneti- Görevlisi Gökhan EMİR e, UNDP-Türkiye Orman Koruma Alanlar Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Yönetici Yard mc s Y ld ray LİSE ye, WWF-Türkiye Orman Koruma Alanlar minin Güçlendirilmesi Projesi Sorumlusu Duygun BAŞTANLAR a, Safranbolu Turizm İşletmecileri Yönetiminin Derneği ne, Karabük Güçlendirilmesi Üniversitesi Projesi öğretim Sorumlusu görevlisi Yrd. Duygun Doç. BAŞTANLAR a, Dr. Nuray TÜRKER e Safranbolu ve ev pansiyoncusu ve turizm Derneği ne, gönüllüsü Karabük Galip ARSLAN a, Üniversitesi Ahmet öğretim Saffet görevlisi ATİK e, Yrd. Cem Doç. ATİK e Dr. Nuray ve Oya TÜRKER e UYSAL a Turizm İşletmecileri ve teşekkür ev pansiyoncusu ederiz. ve turizm gönüllüsü Galip ARSLAN a, BEL-DA Ltd. Şti. ne, Ahmet Saffet ATİK e, Cem ATİK e ve Oya UYSAL a teşekkür ederiz. 2BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 2

9 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) A. AMAÇ Uzun vadeli ve planlama yaklaş m n içeren strateji ve eylem planlar, kapsam dahilinde bulunan kaynaklar bütüncül bir yaklaş mla ele alarak, hedeflere istenilen vadede ulaşt rmas bağlam nda tüm kurum ve kuruluşlar n ele ald ğ bir çal şma tarz d r. Bart n il bütünü için beş y ll k süreç içerisinde turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik eylem plan haz rlanmas bu çal şman n amac d r. B. GEREKÇE Kalk nmada rekabet koşullar n n öne ç kt ğ günümüzde, küresel bağlamda rekabetçi olabilmek için mevcut değerleri analiz etmek ve arkas ndan k yaslama (benchmarking) ve stratejik düşünme gibi yöntemler kullan larak belirlenen uygulanabilir eylemler ile halk n refah düzeyini artt rmak hedeflenmektedir. Kişi baş na düşen gayri safi yurt içi milli has la değerlerine bak ld ğ nda Bart n ilinin gerek komşu illerin gerekse Türkiye ortalamas na göre oldukça düşük kald ğ görülmektedir (Tablo 1 ) y l verilerine göre kişi baş gayri safi yurt içi has la miktar Bart n ili için 1.061$ iken, TR81 bölgesinin diğer iki ili olan Zonguldak ve Karabük illerinde bu rakam Bart n ilinin çok üstündedir. Yine Türkiye ortalamas na bak ld ğ nda $ ile Bart n ilinin neredeyse iki kat d r. Tablo 1: Kişi Baş na Düşen Gayri Safi Yurt İçi Milli Has la (USD) Bart n Zonguldak Karabük Türkiye Kaynak: Bir başka değerlendirme kriteri olan gelişmişlik s ralamas nda da Bart n ilinin çevre illere göre yine geriden geldiği dikkat çekmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Bart n ve Çevre İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik S ralamalar 2003 Araşt rmas 2010 Araşt rmas 1996'dan 2003'e S ra Değişimi 2003'ten 2010'a S ra Değişimi S ra Endeks S ra Endeks Bart n 55-0, , Zonguldak 21 0, , Karabük 27 0, , Kastamonu 51-0, , Sinop 57-0, , Kaynak: DPT (2003) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik S ralamas Araşt rmas Baday Y ld z E., Sivri U., Berber M. (2010) Türkiye'de İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik S ralamas, Karadeniz Teknik Üniversitesi BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 3

10 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Nitekim bu durum, işgücü verileri ile de örtüşmektedir. Tablo 3 den görüldüğü üzere, Türkiye geneline göre k smen daha düşük bir işsizlik oran varsa da Bat Karadeniz illeri aras nda TR81 bölgesinin işsizlik oran n n yüksekliği dikkat çekmektedir. Türkiye ortalamas ndan daha h zl nüfusu artan Bart n ili, şimdilik işsizlik s ralamas nda 81 il içerisinde 38. s radad r. Tablo 3: Kurumsal Olmayan Nüfusun Y llara Göre İşgücü Durumu TR 81 Bat Karadeniz Türkiye (Zonguldak, Bart n, Karabük) Y llar İşgücü (1000) İstihdam Edilenler (1000) İşgücüne kat lma oran (%) 53,8 56,1 52,2 54,7 54,8 51,8 46,9 47,9 48,8 İşsizlik oran (%) 6,9 7,3 10,8 7,2 7,4 8, ,9 Kaynak: Ekonomik göstergelerin, halk n gelir seviyesine yans mamas sonucu ortaya ç kan göç dalgas na ilişkin resmi veriler de, Bart n ilinin yaşam kalitesi aç s ndan zorluklar na işaret etmektedir. Özellikle y llar aras nda yaklaş k 1000 kişinin Bart n ilini terk ettiği resmi verilerden anlaş lmaktad r (Tablo 4). Tablo 4: Bart n ve Bat Karadeniz Göç Verileri Toplam Nüfus Verdiği Göç Net Göç H z Türkiye ,00 0,00 0,00 Bat Karadeniz ,35-2,4-11,16 Bart n ,4 2,45-5,08 Kaynak: Tüm bu rakamsal veriler neticesinde, İl in diğer sektörlerinin yan s ra, ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizm sektöründen daha fazla pay almas amac yla turizm sektörünün geliştirilmesi öngörülmüştür. Ancak turizmden kaynaklanan mevcut gelir seviyesi ilin turizmden yeteri kadar yararlanamad ğ n ve dolay s yla sektörü geliştirmek için bir tak m stratejilere ve eylem planlar na gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir. Bu çal şma, yukar da belirtilen nedenlerden ötürü Bart n ilinin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek turizm sektörünün geliştirilmesine ve ilin turizm sektöründen daha fazla gelir elde edebilmesine ilişkin y llar aras nda yap lmas gereken eylemleri içermektedir BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 4

11 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) C. YÖNTEM Strateji ve Eylem Plan haz rl klar na ideal olarak tüm ilgili aktörlerin kat l mc l ğ ve uzun soluklu bir çal şma sonucunda ulaş lmas gerekirken; Bart n ili turizm sektörüne yönelik kaynakçalarda isimleri yaz lan bir çok çal şman n varl ğ, GZFT analizleri ve stratejinin ana ekseninin belirlendiği görüldüğünden ve İŞ TANIMI nda belirtilen noktalar dikkate al nd ğ ndan bu çal şma ile Eylem Plan üzerinde yoğunlaş lm şt r. Eylem plan haz rl klar, nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) çal şmalar ş ğ nda aşağ da maddeler halinde verilen yöntemler ile haz rlanm şt r: Ofis Çal şmalar İş plan na göre, turizm eylem plan rapor format, paydaş analizi altl ğ, arazi çal şma plan, anket haz rl klar gerçekleştirilmiştir. Arazi çal şmalar nda görüşülemeyen kişilere telefon ve internet gibi iletişim araçlar ile ulaş lm ş ve rapora görüşleri dahil edilmiştir. Literatür Taramalar Kaynakça bölümünde belirtilen çok say da kaynak taranarak, buradan yararlan lan ve elde edilen bilgiler Eylem Plan na yans t lm şt r. Bu bölümde, öncelikli olarak Bat Karadeniz Kalk nma Ajans n n (BAKKA) doğrudan faaliyet desteği kapsam nda Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği nce (SAF-TİD) 2011 y l nda haz rlanan Zonguldak, Karabük ve Bart n İlleri Turizm Sektör Analizi çal şmas temel al nm ş ve Eylem Plan, bu çal şmadaki eksen doğrultusunda oluşturulmuştur. İstatistiksel analizlerde, çeşitli kaynaklarda ayn konu ve ayn döneme ilişkin farkl veriler elde edilmesi üzerine, arazide yap lan teyitler ve Bakanl k verileri öncelikli olarak kullan lm şt r. Düzenli istatistiki verilerin olmay ş, izleme ve değerlendirme aç s ndan sorun oluşturacağ ndan, eylemlerdebu konuya da yer verilmiştir. Arazi Çal şmalar Ocak 2012 tarihleri aras nda 4 gün süren arazi çal şmalar ile Bart n ili, tüm ilçeleriyle (Ulus, Amasra, Kurucaşile) birlikte ziyaret edilmiş ve yüzyüze görüşmeler yan nda arazinin değerlendirebilmesi sağlanm şt r. Yüz yüze görüşmeler Bart n ilinde turizme etki edebilecek paydaşlar ile görüşülmüş ve genel olarak turizmin ildeki gelişmesine yönelik görüşleri al nm şt r. BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 5

12 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Anket Çal şmalar Bart n il merkezindeki ve ilçelerindeki konaklama, yeme-içme tesisleri ve yerel seyahat acenteleri ile birlikte İl d ş nda ki seyahat acentelerine uygulanmak üzere 4 farkl anket çal şmas haz rlanm ş ve uygulanm şt r. İl merkezinde ve ilçelerinde ki 13 adet konaklama tesisi, 3 adet yeme-içme tesisi ve 3 adet yerel seyahat acentesi ile il d ş nda Bart n iline tur düzenleyen 12 adet seyahat acentesi ile anket çal şmalar yap lm şt r. Bu çal şmada hâlihaz rda ki mevcut durum verileri kullan larak, genel bir değerlendirme yan nda gerçekleştirilen anket çal şmalar yla paydaşlar n (sektörel aktörler) sektörün k s tlar ve f rsatlar ile ilgili görüşleri de dikkate al nm ş ve eylem plan na yans t lm şt r. Değer Zinciri Ürüne değer katmak ve gereğinden fazla kaynak tüketimiyle oluşan israf gidermek, başka bir ifadeyle değeri en üst seviyeye ç karmak için sistemli bir şekilde, ekip çal şmas yla gerçekleştirilen çal şmalar değer yönetimi olarak adland r l r. Tedarikçilerden nihai müşteriye kadar tüm aşamalarda ürün ve süreçlerin etkinliğini art rmak ve devam ettirmek, dolay s yla rekabet avantaj elde etmek için kullan l r. Turizm, birçok alt sektörü de etkileyen geniş bir değer zincirine (value chain) sahip ana sektör olarak, sektörün değer zinciri şapkas alt ndaki tüm paydaşlar ç kart lm ş ve eylem plan nda paydaşlar n rollerine ilişkin eylemler planlanm şt r. K yaslama (Benchmarking) Daha iyiye ulaşabilmek için örnek almay sağlayan bu yöntem de, Bart n ilini tek baş na başka bir il ile k yaslamak yerine, her bir ilçesini benzer ve daha iyi olan diğer bir ilçe ile k yaslamak ve hangi alanlarda zay f ise, ilçenin eksikliklerini tespit etme hedefi yatmaktad r. Ancak kurumlardan al nan istatistikî bilgilerin güncel ve tutarl olmamas sebebiyle sadece baz önemli bulunan unsurlara at fta bulunulmuştur. Strateji ve Eylem Planlar n n en önemli sorunu, uygulamad r. Bu bağlamda, raporun son bölümünde, turizmin kolektif bir bilinç ve çal şma tarz yla geliştirilmesine yönelik öneri yönetim biçimi tavsiye edilmiştir. 6BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 6

13 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) D. SEKTÖRANALİZİ ve DEĞERLENDİRME 1 TÜRKİYE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ Bat Karadeniz Bölgesinde yer alan Bart n ili, doğuda Kastamonu, bat da Zonguldak ve güneyde Karabük ile komşudur. 59 km. uzunluğunda sahil şeridene sahip olan İl in yüzölçümü 2143 km 2 dir. İl biri merkez olmak üzere 4 ilçeye sahiptir (Amasra, Kurucaşile Ulus). İle karayolu ile ulaş m bat da Çaycuma-Devrek (Zonguldak) Mergen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 otoyolu ile E-5 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktad r. Bart n iline en yak n havaliman, 38 km. uzakl ktaki Saltukova (Zonguldak) Havaliman d r. Yaz aylar nda yurtd ş seferleri için kullan lan havaliman nda günümüzde iç hat seferleri yap lmamaktad r. Demiryolunun bulunmad ğ ilde, daha çok yük taş mac l ğ nda hizmet veren Bart n Liman ise son üç y ld r kruvaziyer gemi ağ rlamaktad r. Bart n ilinin baz illere ve ilçelere olan uzakl klar aşağ da verilmiştir. Tablo 5: Bart n İlinin Önemli İl ve İlçe Merkezlerine Olan Uzakl ğ İl ve İlçeler Uzakl k (km) İstanbul 411 Ankara 293 Kastamonu 185 Karabük 83 Zonguldak 89 Sinop 375 Bolu 185 Amasra 16 Kurucaşile 60 Ulus 37 2 DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER Bart n ili alternatif turizm çeşitlerinin büyük bir k sm n n yap labilmesine olanak sağlayan çok zengin doğal, kültürel, arkeolojik ve tarihi değerlere sahiptir. İl in sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerler aşağ da belirtilmiştir (Tablo 6). BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 7

14 Tablo 6: Bart n İli Doğal, Kültürel, Rekreasyonel, Tarihi ve Arkeolojik Değerler Listesi DOĞAL DEĞERLER KÜLTÜREL ve REKREASYONEL DEĞERLER TARİHİ ve ARKEOLOJİK DEĞERLER Akarsular - Bart n rmağ Mağaralar - Gürcüoluk Mağaras (Amasra), - İncivez Mağaras (Amasra) - Makarac Mağaras (Amasra) - Sipahiler Mağaras (Küre Dağlar Milli Park, Ulus), Kanyonlar - Ulukaya Kanyonu (Ulus), - Karadere Kanyonu (Ar t) Plajlar Inkumu/Amasra/Çakraz/K z lkum/hatipler/mugada /Güzelcehisar/ Bozköy/Çakrazboz/Akkonak/Göçkün/Karaman/Tek keönü/kurucaşile/kap s yu Yaylalar - Uluyayla (Ulus) - Ard ç Yaylas (Ulus) - Gezen Yaylas (Ulus) - Zoni Yaylas (Küre Dağlar Milli Park ) Şelaleler - Ulukaya Şelalesi (Ulus) - Aksu Çay Şelalesi (Ulus) - Gergece Şelalesi (Bart n Merkez İlçe) - Gölderesi (Çambu) Şelalesi (Kurucaşile) - Değirmenağz Şelalesi - Dip Şelalesi (Kurucaşile) Adalar - Tavşan Adas (Amasra) - Boztepe Adas (Amasra) Çarş lar/al şveriş - Galla (Kad nlar) Pazar -Bart n - Galla Pazar -Amasra - Çekiciler Çarş s (Amasra) El Sanatlar - Ağaç oymac l ğ (Çekicilik) - Telk rma - Dokumac l k - Taş Sac Yap m - Has r Örgücülük (Has rc l k) - Ahşap Tekne ve Yat Yap mc l ğ Yöre Mutfağ - Yöresel Yemekler (Pumpum Çorbas, Band rma, Pirinçli Mant, Çiğ Börek, Gartlaç, K rt l, Kabak Burmas, İncir Doldurmas, Gelinteli Tatl s, Isbut, Delioğlan Sar ğ, Hal şga Ball Manda Yoğurdu, Çöven Ekmeği, Şapşap Köfte, Amasra Salatas ) Yerel Etkinlikler - Bart n Tiyatro Festivali (Merkez/Bart n) - Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat Festivali (Kurucaşile) - İnkumu Yaz Şenliği (İnkumu) - Bart n Belgesel Film Günleri (Merkez/Bart n) - Bart n Kültür - Turizm ve Çilek Festivali (Merkez/Bart n) - Amasra Temmuzu Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri - Ulus Doğa Festivali (Ulus) - El Emeği Göz Nuru Hediyelik Eşya Fuar (Merkez/Bart n) Avlaklar - Yaban Hayat Geliştirme Sahas (Kumluca Beldesi, Ulus) Sivil Mimari Örnekleri - Ahşap Bart n Evleri (Bart n Merkezde 258 adet, Amasra da 13 adet, Kurucaşile de 12 adet) Camiler - Fatih Camii (Eski Kilise) (Amasra) - İbrahimpaşa Camii (Orta Cami) (Bart n, Merkez) - Halilbey Camii (Yukar Cami) (Bart n, Merkez) - Şad rvan Camii (Aşağ Cami) (Bart n, Merkez) - Hasandede Camii (Ulus) - Şimşirli Baba Camii (Ulus) Şad rvan - Arif Kaptan Şad rvan (Bart n, Merkez) Müzeler - Amasra Müzesi (Amasra) - Kemal Samanc oğlu Etnografya Müzesi (Bart n, Merkez) An t - Kuşkayas Yol An t (Amasra) Kaleler - Amasra Kalesi (Amasra) - Hisar Kalesi (Tekkeönü) - Güzelcehisar Kalesi (Güzelcehisar Köyü) - Şarköy Kalesi (Şarköy) - F r nl Kalesi (F r nl Köyü) Bedesten - Bedesten (Amasra) Akrapol - Akrapol (Amasra) Nekropol - Nekropol (Amasra) Su Yolu - Su Yolu (Kurucaşile-Amasra) Chapel Kültür ve Sanat Evi- Chapel (Amasra) Hamamlar - Osmanl Hamam Kal nt lar (Amasra) - Şehir Hamam (Bart n, Merkez) BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 8

15 DOĞAL DEĞERLER KÜLTÜREL ve REKREASYONEL DEĞERLER TARİHİ-ARKEOLOJİK DEĞERLER Diğer - Güzelcehisar Lav Sütunlar - Ağlayan Ağaç-(Boztepe) Çarş - Yeralt Çarş s (Amasra) Yeralt Galerisi - Hisarpeçe Yeralt Galerisi (Amasra) - Tekkeönü Yeralt Galerisi (Tekkeönü) Köprüler - Kemere Köprüsü (Amasra) - Kemerdere Köprüsü (Amasra) - Kemer Köprü (Bart n, Merkez) - Orduyeri (K şla) Köprüsü (Bart n, Merkez) - YenihanKöprüsü (Abdipaşa) - Celali Köprüsü (Abdipaşa) Şato - Cenova Şatosu (Amasra) Sarn ç - Ar t Sarn c (Ar t) Antik Yol - Antik Yol (Amasra) Höyükler - Mirzaşah Höyüğü (Kurucaşile) - Karahasan Höyüğü (Kurucaşile) - K rktepeler Höyüğü (Kurucaşile) - Çeştepe Höyüğü (Bart n, Merkez İlçe) Kiliseler - Kyros Kilisesi (Amasra) - Y k k Kilise (Amasra) - Aya Nikolas Kilisesi (Bart n, Merkez) Tiyatro - Antik Tiyatro (Amasra) Hanlar - Taşhan (Bart n) - Okurhan (Dervişoğlu Han ) (Bart n) Mağara - Büyüktepe (İnziva) Mağaras (Amasra) Antik R ht m - Küçük Liman Antik R ht m (Amasra) - Direkli Kaya - Edhem Ağa Konağ Kaymakam Evi (Tarihi İptidai Mektebi) - Yal Kap s (Karanl k Kap ) BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 9

16 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) 3 TURİZM VERİLERİ 3.1 Turizm Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Turizm sektörü değer zincirinde yeralan aktörler, sektördeki iş yapma kalitesi, süreç ve sürdürülebilirlik aç s ndan belirlenmiştir. Stratejinin ilkeleri bağlam nda ele al nacak Bütüncül Planlanma ve Pazarlama, Müşteri Odakl Hizmet, Sürdürülebilirlik, Kat l mc l k ve İşbirliği için aktörlerin rolleri ve eylemleri bu paydaş listesine göre değerlendirilmiştir. Tablo 21 de değer zinciri, faaliyetleri ve paydaşlar özetlenmiştir. 3.2 Arz Boyutu Konaklama, Yeme-içme Tesisleri ve Seyahat Acenteleri Konaklama Tesisleri: Bart n il merkezinde birisi üç y ld zl birisi iki y ld zl olmak üzere toplam iki adet bakanl k belgeli konaklama tesisi bulunmaktad r. Bunun haricinde İl merkezinde 7 adet belediye belgeli otel bulunmaktad r. Amasra ilçe merkezinde ise üç adet bakanl k belgeli (1 adet üçy ld zl ve 2 adet ikiy ld zl ) otel d ş nda 13 adet belediye belgeli otel ve çoğu belgesiz çok say da ev pansiyonculuğu yapan işletme bulunmaktad r. Ulus ilçesinde bir adet öğretmenevi ile birlikte, köylerde ev pansiyonculuğu eğitimleri sonucunda 15 adet ev, pansiyon olarak hizmet vermeye başlam şt r. Kurucaşile ilçesinde 2 adet belediye belgeli otel ve öğretmen evi bulunmaktad r. İnkumu nda dört otel (bir bakanl k ve 2 belediye belgeli) ve 9 pansiyon, Çakraz da ise 9 belediye belgeli otelle 5 pansiyon bulunmaktad r (Tablo 7-8-9). Tablo 7: Bart n İlindeki Bakanl k Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Otel Ad Yeri Niteliği Oda ve Yatak Say lar (İl Kültür ve Turizm Oda ve Yatak Say lar (Mülakat Verileri) Verileri) 1 Grant Astra Bart n (Merkez) *** 57 oda yatak 57 oda yatak 2 Varol Otel Bart n (Merkez) ** 48 oda - 96 yatak 48 oda - 97 yatak 3 Sinan Otel Amasra *** 60 oda yatak 60 oda yatak 4 Grand Kirazlar Otel Amasra ** 50 oda-100 yatak 30 adet bungalow 18 oda yatak 5 Grand Amastris Amasra ** 33 oda - 70 yatak 37 oda - 95 yatak 6 Sunset İnkumu İnkumu ** 30 oda - 60 yatak 30 oda - 74 yatak TOPLAM 278 oda yatak 30 bungalow oda 686 yatak Kaynak: Anketler ve Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri 10BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 10

17 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Tablo 8: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Otel Ad Yeri Oda Say s Yatak Say s 1 GRANT ASTRA RESORT Merkez / BARTIN ABA OTEL Merkez / BARTIN BARAL OTEL Merkez / BARTIN BOĞAZİÇİ OTEL Merkez / BARTIN KÜP OTEL Merkez / BARTIN ÖZMEN OTEL Merkez / BARTIN KEMER OTEL Merkez / BARTIN ALİHAN OTEL İnkumu / BARTIN MURAT OTEL İnkumu / BARTIN DEĞER OTEL B.K z lkum/bartin HİLAL HUZUR OTEL Kozcağ z/bartin BÜYÜKLİMAN OTEL AMASRA IŞIKALTIN OTEL AMASRA TÜRKİLİ OTEL AMASRA TİMUR OTEL AMASRA SEYMENLER OTL AMASRA CENOVA OTEL AMASRA ÖZGÜN OTEL AMASRA BEDESTEN OTEL AMASRA OTML UYGULAMA OTELİ AMASRA BELVÜ PALAS OTEL AMASRA SAHİL OTEL AMASRA CAN OTEL AMASRA SESAMOS OTEL AMASRA ALAYOĞLU OTEL ÇAKRAZ ALAATTİN OTEL ÇAKRAZ ÇAKRAZ OTEL ÇAKRAZ KOÇER OTEL ÇAKRAZ PASHA OTEL ÇAKRAZ PINAR OTEL ÇAKRAZ SAHİL OTEL ÇAKRAZ UMUT OTEL ÇAKRAZ ÖZMEN APART OTEL ÇAKRAZ URAL OTEL KURUCAŞİLE ELMACI OTEL KURUCAŞİLE 9 22 TOPLAM Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt

18 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Tablo 9: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Pansiyon Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Pansiyon Ad Yeri Oda Say s Yatak Say s 1 ARZUM PANSİYON Merkez/BARTIN BİLDİRİCİ PANSİYON İnkumu / BARTIN ÇAĞLAR PANSİYON İnkumu / BARTIN DENİZ PANSİYON İnkumu / BARTIN GÖKMERCAN PNS. İnkumu / BARTIN GÜL PANSİYON İnkumu / BARTIN KUMSAL PANSİYON İnkumu / BARTIN PINAR PANSİYON İnkumu / BARTIN YÜCEL PANSİYON İnkumu / BARTIN SAHİL PANSİYON İnkumu / BARTIN HİSAR PANSİYON G.Hisar / BARTIN AKDENİZ PANSİYON AMASRA AMASRA PANSİYON AMASRA BALKAYA PANSİYON AMASRA ÇINAR PANSİYON AMASRA EMEK PANSİYON AMASRA EMİN APART PANS. AMASRA ERKİN PANSİYON AMASRA GÜNTER PANSİYON AMASRA KALE PANSİYON AMASRA KALEALTI PANSİYON AMASRA KARDELEN PANSİYON AMASRA KURAL PANSİYON AMASRA KUŞKAYASI PANSİYON AMASRA KUŞNA PANSİYON AMASRA SEÇİL PANSİYON AMASRA TURİST PANSİYON AMASRA YAĞMUR PANSİYON AMASRA YÜKSEL KAMPİNG AMASRA AŞİYAN PANSİYON ÇAKRAZ ÇINAR PANSİYON ÇAKRAZ DENİZ PANSİYON ÇAKRAZ EMEK PANSİYON ÇAKRAZ HUZUR PANSİYON ÇAKRAZ 9 21 TOPLAM Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri. Tablo 10 da il bütünündeki bakanl k ve belediye belgeli tesis say lar ve yatak kapasiteleriverilmektedir. Tablo 10: Bart n İlindeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Say lar Turizm İşletme Belgeli Tesis Adedi/ Yatak Say s Belediye Belgeli Tesis Adedi/ Yatak Say s Ev Pansiyonu Adedi/Yatak Say s Toplam Tesis Adedi/Yatak Say s 6 Tesis/596 Yatak 35 Tesis/1782 Yatak 35 Pansiyon/746 Yatak 76 Tesis/3124 Yatak Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri 12BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 12

19 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bölgenin turizm istihdam na bak ld ğ nda tesislerde 596 kişinin çal şt r ld ğ bunlar n % 80 oran nda vas fs z eleman olduğu ve hiçbir yeme-içme ve konaklama tesisi ile seyahat acentesinde hizmet içi eğitim verilmediği tespit edilmiştir. Tablo 11: İstihdam Edilen İşgören Say s Turizm İşletme Belediye Belgeli Belgeli İstihdam Konaklama Konaklama Değeri Tesislerinde Tesislerinde Seyahat Acentalar nda Yeme-içme birimlerinde TOPLAM Kaynak: Zonguldak-Karabük ve Bart n Turizm Sektör Analizi, SAFTİD, 2011 Mevcut durum tespitinden sonra, 13 adet konaklama tesisi ile yüzyüze görüşülerek anket çal şmas uygulanm ş ve sonuçlar Tablo 12 de verilmiştir. Yap lan görüşmelere ve İl Kültür ve Turizm kay tlar na göre en yüksek yatak kapasitesine sahip oteller, 150 yatak ile Amasra ilçesindeki Sinan (***) ve Grand Kirazlar (**) Otelleridir (Tablo 7). Anket sonuçlar na göre konaklama tesisilerinin büyük bir k sm Temmuz ve Ağustos aylar nda % 100 doluluk ile faaliyet gösterirken, y ll k ortalama doluluk oranlar na bakt ğ m zda yaln zca Grand Kirazlar (**), Iş kalt n, Seymen, Grand Astra (***), Varol Otelleri (**) % oran nda doluluk yakalayabilimektedirler (Tablo 12). Amasra ilçesine gelenlerin % 95 ini yerli turistler oluşturmakta ve çoğunlukla Ankara ve İstanbul gibi yak n metropollerden gelinmektedir. Ankara ve İstanbulu civar şehirlerden (Kastamonu, Çank r ) gelen ziyaretçiler izlemektedir. Konaklama tesislerinin büyük bir k sm n n s n rl donat lara sahip olduklar, restoran bölümleri d ş nda çokça kullan lan herhangi bir donat lar n n olmad ğ tespit edilmiştir. İlçede Bakanl k Belgeli üç otelde (Sinan, Grand Kirazlar ve Amastra Otelleri) havuz bulunmaktad r. Grand Kirazlar, Amastris ve Sinan Otel d ş nda havuz, toplant, eğlence, fitness v.b. aktiviteler veren konaklama birimi yoktur. Konaklama birimlerinin çoğunluğunun mevsimlik olduğu ve personel bak m ndan sezonluk personel çal şt rd ğ da tespit edilmiştir. Grand Kirazlar, Amastris ve Sinan Otelleri d ş nda havuz, toplant, eğlence, fitness vb. aktiviteler veren konaklama birimi yoktur. Konaklama birimlerinin çoğunluğunun mevsimlik olduğu ve personel bak m ndan sezonluk personel çal şt rd ğ da tespit edilmiştir. Ayr ca pazarlama konusunda genellikle müşteri memnuniyetine güvendikleri ve farkl yollar deneyen işletme say s n n çok olmad ğ tespit edilmiştir. Anket yap lan otellerin % 61,5 i herhangi bir online otel rezervasyon sistemine kay tl d r (boking.com 5, hrs.com 2, neredekal.com 2, hotel and guide 3, amasra.net 1, butik oteller kitab 2). İşletmelerin tamam nda yetişmiş eleman bulma s k nt s yaşanmaktad r. Baz işletmelerde hiç yetişmiş eleman bulunmazken en fazla yetişmiş elemana sahip işletmede ise bu oran % 40 d r (tek bir işletmede rastlan lm şt r). İlde bir adet Turizm Meslek Yüksek Okulu ve bir adet de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (Amasra) bulunmas na rağmen işletmelerle yap lan görüşmelerde, Bart n ilinde nitelikli otel bulunmad ğ ndan yüksekokul ve meslek lisesinde okuyan öğrencilerin stajlar n yapmak için Antalya y tercih ettikleri belirtilmiştir. BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB ALG RİTMA Erdek in çözüm yolu Sayı: 1 / Kasım 2013 ERDEK TİCARET ODASI SÜRELİ YAYINIDIR ERDEK İ TANIYALIM 2012-2013 PROJELERİMİZ SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım KAZALARIN ÖNLENMESİ VE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMA ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Tarımda küçük işletme kalmasın!

Tarımda küçük işletme kalmasın! Antalya ve Isparta, 112 Acil de birbirinin yedeği olacak Aynı kalkınma ajansındaki iki il, otomasyonlu acil çağrı sisteminde de birbirini destekleyecek Tüm acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirileceği

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı