Bart n İli Turizm Eylem Plan ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017)"

Transkript

1

2 BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KATKILARIYLA BASILMIŞTIR.

3 SUNUŞ Bartın, Yaklaşık 3000 yıllık tarihi, üzerinde şehir ile deniz arasında taşımacılık yapılan ülkemizdeki tek ırmağı, Sular ilahisi olarak tanımlanması, bünyesinde barındırdığı yüzlerce taşınmaz kültür varlığıyla ve doğal güzellikleriyle her zaman ilgi çekmiştir. Ekolojik turizmin gözdelerinden Küre Dağları, Çeşm-i Cihan olarak tanımlanan Amasra ilçesi ve çok sayıda plajıyla turizm alanında yakalanan bu fırsatın sürdürülebilir olması ve koruma kullanma dengesi içinde gelişip büyümesi yapılacak araştırma çalışmalarına dayanan bir planlama ile mümkün olacaktır Bu amaçla hazırlanan Bartın Turizm Eylem Planı ile başta, şehrin turistik envanteri, turistik talebi ve turistik kapasitesi hakkında durum analizi yapılmış daha sonra da gelecek beş yıl için hedefler planlanmıştır. Elde edilen bilgilere dayanılarak, Bartın turizminin sağlıklı yürütülmesi için gerekli eylemlerin neler olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bartın ın turizm sektörü içindeki etkisi, rolü ve önümüzdeki 5 yıl içindeki beklentilerine yönelik; Sektör temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Seyahat Acenteleri, Restoran işletmecileri, Otel İşletmecileri, Bartın dışında bulunan ve İlimizin turizmi ile ilgili ticari bağı olan kişi ve kuruluşlar ile yapılan anketler sonucu oluşan Bartın İli Turizm Eylem Planı , titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Amacımız ve hedeflerimiz, turizm değerlendirmesi tespit, tanım ve tasnifini yapmak tüm insanlığın yararına sunmak. Plan kapsamında;bölgenin ve ilimizin turizm sektörü kullanılarak daha çok turistin ilimize gelmesini sağlamak ve bu gelen turistin memnun ayrılmasına yönelik çalışmaların neler olduğu yönünde bilimsel bir veri tabanının oluşturulmasıdır. Unutmamak gerekir ki yapılan inceleme ve araştırmalar ne kadar gerçekçi olursa olsun bir tespittir ve bu tespitleri doğru yorumlayıp başarıyla hayata geçirebilmesi konunun sahiplerinin ilgi ve becerisine sahiptir. Önümüzdeki beş yıla yönelik planın hazırlanması aşamasında emeği ve katkıları olan, bu çalışmaya katılarak görüş ve düşüncelerini paylaşan katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum. İsa KÜÇÜK Bartın Valisi III

4

5 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bart n İli Turizm Eylem Plan ( ) BARTIN İLİ TURİZM EYLEM PLANI TABLO DİZİNİ... ii GRAFİK DİZİNİ... ii KISALTMALAR... 1 TEŞEKKÜR... 2 A. AMAÇ... 3 B. GEREKÇE... 3 C. YÖNTEM... 5 D. SEKTÖRANALİZİ ve DEĞERLENDİRME TÜRKİYE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER TURİZM VERİLERİ Turizm Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Arz Boyutu Konaklama, Yeme-içme Tesisleri ve Seyahat Acenteleri Değer Zincirindeki Diğer Paydaşlar İlgili Resmi Kurum, Belediye, Üniversite, STK lar n Projeleri Talep Boyutu (Yerli-yabanc ) KARŞILAŞTIRMA (Benchmarking) GZTF ANALİZİ (Güçlü- Zay f Yönler F rsatlar ve Tehditler) E. POLİTİKA VE STRATEJİ VİZYON VE POLİTİKALAR İLKELER VE AMAÇLAR HEDEF PAZARLAR F. EYLEM PLANI G. İZLEME VE DEĞERLENDİRME H. YÖNETİM MODELİ KAYNAKÇA BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. V i

6 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bart n İli Turizm Eylem Plan ( ) TABLO DİZİNİ Tablo 1: Kişi Baş na Düşen Gayri Safi Yurt İçi Milli Has la (USD)... 3 Tablo 2: Bart n ve Çevre İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik S ralamalar... 3 Tablo 3: Kurumsal Olmayan Nüfusun Y llara Göre İşgücü Durumu... 4 Tablo 4: Bart n ve Bat Karadeniz Göç Verileri... 4 Tablo 5: Bart n İlinin Önemli İl ve İlçe Merkezlerine Olan Uzakl ğ... 7 Tablo 6: Bart n İli Doğal, Kültürel, Rekreasyonel, Tarihi ve Arkeolojik Değerler Listesi... 8 Tablo 7: Bart n İlindeki Bakanl k Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 8: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 9: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Pansiyon Birimleri ve Kapasiteleri Tablo 10: Bart n İlindeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Say lar Tablo 11: İstihdam Edilen İşgören Say s Tablo 12: Bart n İli Konaklama Tesisleri Anketi Tablo 13: Bart n İlindeki Yeme-İçme Tesisleri ve Kapasiteleri (Münferit) Tablo 14: Bart n İlinde Yöresel Yemek Sunan Yeme-İçme Tesisleri ve Kapasiteleri Tablo 15: Bart n İlindeki Bakanl k ve Belediye Belgeli Eğlence Tesisleri ve Kapasiteleri Tablo 16: Bart n İli Yeme-İçme Tesisleri Anketi Tablo 17: Bart n İli İçerisindeki Seyahat Acenteleri Tablo 18: Bart n İli İçerisindeki Seyahat Acenteleri Anketi Tablo 19: Bart n İli D ş ndaki Seyahat Acenteleri Anketi Tablo 20 Müze Ziyaretçi Say lar Tablo 21: Turizm Sektörü Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Tablo 22: Y llar İtibari İle Bart n İline Gelen Turist Say s Tablo 23: Bart n, Kastamonu, Amasya ve Eskişehir İllerine Konaklama İstatistikleri Tablo 24: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 25: Kurucaşile ve Seferihisar İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 26: Ulus ve Çaml hemşin İlçelerine Ait Konaklama İstatistikleri Tablo 27: GZFT Analizi Tablo 28: Eylem Plan Tablo 29: Eylem Plan Başar Ölçüm Sistemi Tablo 30: Eylem Plan ndan Sorumlu Olacak Kuruluşlar Tablo 31: Eylem Plan nda Görev Alacak İlgili Kuruluşlar GRAFİK DİZİNİ Grafik 1: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerindeki Konaklama Tesislerine Ait Yatak Say lar Grafik 2: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerinde Yatak Baş na Düşen Kişi Say s Grafik 3: Bart n, Eskişehir, Kastamonu ve Amasya İllerindeki Yerli Ziyaretçi Gecelemelerinin Toplama Oran Grafik 4: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerindeki Konaklama Tesislerine Ait Yatak Say lar Grafik 5: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerinde Yatak Baş na Düşen Kişi Say s Grafik 6: Amasra, Akçakoca ve Erdek İlçelerindeki Yerli Ziyaretçi Gecelemelerinin Toplama Oran Grafik 7: Eylem Plan nda Görev Alacak Sorumlu Kuruluşlar Grafik 8: Eylem Plan nda Görev Alacak İlgili Kuruluşlar VI BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. ii

7 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) KISALTMALAR BAGIAD BAKKA BAKİAD BTSO ÇEKÜL DKMPGM DSİ DLH ESO KDMP KOSGEB MAB SAFTİD STK TAFED TMYO TUREB TURSAB TTK TYD : Bart n Genç İş Adamlar Derneği : Bat Karadeniz Kalk nma Ajans : Bart n Aktif İşadamlar Derneği : Bart n Ticaret ve Sanayi Odas : Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tan tma Vakf : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel : Devlet Su İşleri : Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar : Esnaf ve Sanatkârlar Odas : Küre Dağlar Milli Park : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanl ğ : Mağara Araşt rma Birimi : Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye Aşç lar Federasyonu : Turizm Meslek Yüksek Okulunun : Turist Rehberleri Birliği : Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği : Türkiye Taş Kömürü Müessesesi : Turizm Yat r mc lar Derneği BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 1 1

8 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) TEŞEKKÜR Eylem Plan n n Planının haz rlanmas ndaki hazırlanmasındaki katk lar ndan katkılarından ötürü profesyonel turist rehberi İsmail AKTAŞ a, Bart n Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarl ğ Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR a, Bart n Bartın Üniversitesi Üniversitesi Bart n Bartın Meslek Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu Turizm Turizm ve ve Otel Otel İşletmeciliği İşletmeciliği Programı Program Öğretim Öğretim Görevlisi Gökhan EMİR e, UNDP-Türkiye Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Yönetici Yardımcısı Yıldıray LİSE ye, WWF-Türkiye Orman Koruma Alanları Yöneti- Görevlisi Gökhan EMİR e, UNDP-Türkiye Orman Koruma Alanlar Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Yönetici Yard mc s Y ld ray LİSE ye, WWF-Türkiye Orman Koruma Alanlar minin Güçlendirilmesi Projesi Sorumlusu Duygun BAŞTANLAR a, Safranbolu Turizm İşletmecileri Yönetiminin Derneği ne, Karabük Güçlendirilmesi Üniversitesi Projesi öğretim Sorumlusu görevlisi Yrd. Duygun Doç. BAŞTANLAR a, Dr. Nuray TÜRKER e Safranbolu ve ev pansiyoncusu ve turizm Derneği ne, gönüllüsü Karabük Galip ARSLAN a, Üniversitesi Ahmet öğretim Saffet görevlisi ATİK e, Yrd. Cem Doç. ATİK e Dr. Nuray ve Oya TÜRKER e UYSAL a Turizm İşletmecileri ve teşekkür ev pansiyoncusu ederiz. ve turizm gönüllüsü Galip ARSLAN a, BEL-DA Ltd. Şti. ne, Ahmet Saffet ATİK e, Cem ATİK e ve Oya UYSAL a teşekkür ederiz. 2BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 2

9 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) A. AMAÇ Uzun vadeli ve planlama yaklaş m n içeren strateji ve eylem planlar, kapsam dahilinde bulunan kaynaklar bütüncül bir yaklaş mla ele alarak, hedeflere istenilen vadede ulaşt rmas bağlam nda tüm kurum ve kuruluşlar n ele ald ğ bir çal şma tarz d r. Bart n il bütünü için beş y ll k süreç içerisinde turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik eylem plan haz rlanmas bu çal şman n amac d r. B. GEREKÇE Kalk nmada rekabet koşullar n n öne ç kt ğ günümüzde, küresel bağlamda rekabetçi olabilmek için mevcut değerleri analiz etmek ve arkas ndan k yaslama (benchmarking) ve stratejik düşünme gibi yöntemler kullan larak belirlenen uygulanabilir eylemler ile halk n refah düzeyini artt rmak hedeflenmektedir. Kişi baş na düşen gayri safi yurt içi milli has la değerlerine bak ld ğ nda Bart n ilinin gerek komşu illerin gerekse Türkiye ortalamas na göre oldukça düşük kald ğ görülmektedir (Tablo 1 ) y l verilerine göre kişi baş gayri safi yurt içi has la miktar Bart n ili için 1.061$ iken, TR81 bölgesinin diğer iki ili olan Zonguldak ve Karabük illerinde bu rakam Bart n ilinin çok üstündedir. Yine Türkiye ortalamas na bak ld ğ nda $ ile Bart n ilinin neredeyse iki kat d r. Tablo 1: Kişi Baş na Düşen Gayri Safi Yurt İçi Milli Has la (USD) Bart n Zonguldak Karabük Türkiye Kaynak: Bir başka değerlendirme kriteri olan gelişmişlik s ralamas nda da Bart n ilinin çevre illere göre yine geriden geldiği dikkat çekmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Bart n ve Çevre İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik S ralamalar 2003 Araşt rmas 2010 Araşt rmas 1996'dan 2003'e S ra Değişimi 2003'ten 2010'a S ra Değişimi S ra Endeks S ra Endeks Bart n 55-0, , Zonguldak 21 0, , Karabük 27 0, , Kastamonu 51-0, , Sinop 57-0, , Kaynak: DPT (2003) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik S ralamas Araşt rmas Baday Y ld z E., Sivri U., Berber M. (2010) Türkiye'de İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik S ralamas, Karadeniz Teknik Üniversitesi BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 3

10 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Nitekim bu durum, işgücü verileri ile de örtüşmektedir. Tablo 3 den görüldüğü üzere, Türkiye geneline göre k smen daha düşük bir işsizlik oran varsa da Bat Karadeniz illeri aras nda TR81 bölgesinin işsizlik oran n n yüksekliği dikkat çekmektedir. Türkiye ortalamas ndan daha h zl nüfusu artan Bart n ili, şimdilik işsizlik s ralamas nda 81 il içerisinde 38. s radad r. Tablo 3: Kurumsal Olmayan Nüfusun Y llara Göre İşgücü Durumu TR 81 Bat Karadeniz Türkiye (Zonguldak, Bart n, Karabük) Y llar İşgücü (1000) İstihdam Edilenler (1000) İşgücüne kat lma oran (%) 53,8 56,1 52,2 54,7 54,8 51,8 46,9 47,9 48,8 İşsizlik oran (%) 6,9 7,3 10,8 7,2 7,4 8, ,9 Kaynak: Ekonomik göstergelerin, halk n gelir seviyesine yans mamas sonucu ortaya ç kan göç dalgas na ilişkin resmi veriler de, Bart n ilinin yaşam kalitesi aç s ndan zorluklar na işaret etmektedir. Özellikle y llar aras nda yaklaş k 1000 kişinin Bart n ilini terk ettiği resmi verilerden anlaş lmaktad r (Tablo 4). Tablo 4: Bart n ve Bat Karadeniz Göç Verileri Toplam Nüfus Verdiği Göç Net Göç H z Türkiye ,00 0,00 0,00 Bat Karadeniz ,35-2,4-11,16 Bart n ,4 2,45-5,08 Kaynak: Tüm bu rakamsal veriler neticesinde, İl in diğer sektörlerinin yan s ra, ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizm sektöründen daha fazla pay almas amac yla turizm sektörünün geliştirilmesi öngörülmüştür. Ancak turizmden kaynaklanan mevcut gelir seviyesi ilin turizmden yeteri kadar yararlanamad ğ n ve dolay s yla sektörü geliştirmek için bir tak m stratejilere ve eylem planlar na gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir. Bu çal şma, yukar da belirtilen nedenlerden ötürü Bart n ilinin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek turizm sektörünün geliştirilmesine ve ilin turizm sektöründen daha fazla gelir elde edebilmesine ilişkin y llar aras nda yap lmas gereken eylemleri içermektedir BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 4

11 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) C. YÖNTEM Strateji ve Eylem Plan haz rl klar na ideal olarak tüm ilgili aktörlerin kat l mc l ğ ve uzun soluklu bir çal şma sonucunda ulaş lmas gerekirken; Bart n ili turizm sektörüne yönelik kaynakçalarda isimleri yaz lan bir çok çal şman n varl ğ, GZFT analizleri ve stratejinin ana ekseninin belirlendiği görüldüğünden ve İŞ TANIMI nda belirtilen noktalar dikkate al nd ğ ndan bu çal şma ile Eylem Plan üzerinde yoğunlaş lm şt r. Eylem plan haz rl klar, nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) çal şmalar ş ğ nda aşağ da maddeler halinde verilen yöntemler ile haz rlanm şt r: Ofis Çal şmalar İş plan na göre, turizm eylem plan rapor format, paydaş analizi altl ğ, arazi çal şma plan, anket haz rl klar gerçekleştirilmiştir. Arazi çal şmalar nda görüşülemeyen kişilere telefon ve internet gibi iletişim araçlar ile ulaş lm ş ve rapora görüşleri dahil edilmiştir. Literatür Taramalar Kaynakça bölümünde belirtilen çok say da kaynak taranarak, buradan yararlan lan ve elde edilen bilgiler Eylem Plan na yans t lm şt r. Bu bölümde, öncelikli olarak Bat Karadeniz Kalk nma Ajans n n (BAKKA) doğrudan faaliyet desteği kapsam nda Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği nce (SAF-TİD) 2011 y l nda haz rlanan Zonguldak, Karabük ve Bart n İlleri Turizm Sektör Analizi çal şmas temel al nm ş ve Eylem Plan, bu çal şmadaki eksen doğrultusunda oluşturulmuştur. İstatistiksel analizlerde, çeşitli kaynaklarda ayn konu ve ayn döneme ilişkin farkl veriler elde edilmesi üzerine, arazide yap lan teyitler ve Bakanl k verileri öncelikli olarak kullan lm şt r. Düzenli istatistiki verilerin olmay ş, izleme ve değerlendirme aç s ndan sorun oluşturacağ ndan, eylemlerdebu konuya da yer verilmiştir. Arazi Çal şmalar Ocak 2012 tarihleri aras nda 4 gün süren arazi çal şmalar ile Bart n ili, tüm ilçeleriyle (Ulus, Amasra, Kurucaşile) birlikte ziyaret edilmiş ve yüzyüze görüşmeler yan nda arazinin değerlendirebilmesi sağlanm şt r. Yüz yüze görüşmeler Bart n ilinde turizme etki edebilecek paydaşlar ile görüşülmüş ve genel olarak turizmin ildeki gelişmesine yönelik görüşleri al nm şt r. BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 5

12 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Anket Çal şmalar Bart n il merkezindeki ve ilçelerindeki konaklama, yeme-içme tesisleri ve yerel seyahat acenteleri ile birlikte İl d ş nda ki seyahat acentelerine uygulanmak üzere 4 farkl anket çal şmas haz rlanm ş ve uygulanm şt r. İl merkezinde ve ilçelerinde ki 13 adet konaklama tesisi, 3 adet yeme-içme tesisi ve 3 adet yerel seyahat acentesi ile il d ş nda Bart n iline tur düzenleyen 12 adet seyahat acentesi ile anket çal şmalar yap lm şt r. Bu çal şmada hâlihaz rda ki mevcut durum verileri kullan larak, genel bir değerlendirme yan nda gerçekleştirilen anket çal şmalar yla paydaşlar n (sektörel aktörler) sektörün k s tlar ve f rsatlar ile ilgili görüşleri de dikkate al nm ş ve eylem plan na yans t lm şt r. Değer Zinciri Ürüne değer katmak ve gereğinden fazla kaynak tüketimiyle oluşan israf gidermek, başka bir ifadeyle değeri en üst seviyeye ç karmak için sistemli bir şekilde, ekip çal şmas yla gerçekleştirilen çal şmalar değer yönetimi olarak adland r l r. Tedarikçilerden nihai müşteriye kadar tüm aşamalarda ürün ve süreçlerin etkinliğini art rmak ve devam ettirmek, dolay s yla rekabet avantaj elde etmek için kullan l r. Turizm, birçok alt sektörü de etkileyen geniş bir değer zincirine (value chain) sahip ana sektör olarak, sektörün değer zinciri şapkas alt ndaki tüm paydaşlar ç kart lm ş ve eylem plan nda paydaşlar n rollerine ilişkin eylemler planlanm şt r. K yaslama (Benchmarking) Daha iyiye ulaşabilmek için örnek almay sağlayan bu yöntem de, Bart n ilini tek baş na başka bir il ile k yaslamak yerine, her bir ilçesini benzer ve daha iyi olan diğer bir ilçe ile k yaslamak ve hangi alanlarda zay f ise, ilçenin eksikliklerini tespit etme hedefi yatmaktad r. Ancak kurumlardan al nan istatistikî bilgilerin güncel ve tutarl olmamas sebebiyle sadece baz önemli bulunan unsurlara at fta bulunulmuştur. Strateji ve Eylem Planlar n n en önemli sorunu, uygulamad r. Bu bağlamda, raporun son bölümünde, turizmin kolektif bir bilinç ve çal şma tarz yla geliştirilmesine yönelik öneri yönetim biçimi tavsiye edilmiştir. 6BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 6

13 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) D. SEKTÖRANALİZİ ve DEĞERLENDİRME 1 TÜRKİYE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ Bat Karadeniz Bölgesinde yer alan Bart n ili, doğuda Kastamonu, bat da Zonguldak ve güneyde Karabük ile komşudur. 59 km. uzunluğunda sahil şeridene sahip olan İl in yüzölçümü 2143 km 2 dir. İl biri merkez olmak üzere 4 ilçeye sahiptir (Amasra, Kurucaşile Ulus). İle karayolu ile ulaş m bat da Çaycuma-Devrek (Zonguldak) Mergen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 otoyolu ile E-5 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktad r. Bart n iline en yak n havaliman, 38 km. uzakl ktaki Saltukova (Zonguldak) Havaliman d r. Yaz aylar nda yurtd ş seferleri için kullan lan havaliman nda günümüzde iç hat seferleri yap lmamaktad r. Demiryolunun bulunmad ğ ilde, daha çok yük taş mac l ğ nda hizmet veren Bart n Liman ise son üç y ld r kruvaziyer gemi ağ rlamaktad r. Bart n ilinin baz illere ve ilçelere olan uzakl klar aşağ da verilmiştir. Tablo 5: Bart n İlinin Önemli İl ve İlçe Merkezlerine Olan Uzakl ğ İl ve İlçeler Uzakl k (km) İstanbul 411 Ankara 293 Kastamonu 185 Karabük 83 Zonguldak 89 Sinop 375 Bolu 185 Amasra 16 Kurucaşile 60 Ulus 37 2 DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER Bart n ili alternatif turizm çeşitlerinin büyük bir k sm n n yap labilmesine olanak sağlayan çok zengin doğal, kültürel, arkeolojik ve tarihi değerlere sahiptir. İl in sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerler aşağ da belirtilmiştir (Tablo 6). BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 7

14 Tablo 6: Bart n İli Doğal, Kültürel, Rekreasyonel, Tarihi ve Arkeolojik Değerler Listesi DOĞAL DEĞERLER KÜLTÜREL ve REKREASYONEL DEĞERLER TARİHİ ve ARKEOLOJİK DEĞERLER Akarsular - Bart n rmağ Mağaralar - Gürcüoluk Mağaras (Amasra), - İncivez Mağaras (Amasra) - Makarac Mağaras (Amasra) - Sipahiler Mağaras (Küre Dağlar Milli Park, Ulus), Kanyonlar - Ulukaya Kanyonu (Ulus), - Karadere Kanyonu (Ar t) Plajlar Inkumu/Amasra/Çakraz/K z lkum/hatipler/mugada /Güzelcehisar/ Bozköy/Çakrazboz/Akkonak/Göçkün/Karaman/Tek keönü/kurucaşile/kap s yu Yaylalar - Uluyayla (Ulus) - Ard ç Yaylas (Ulus) - Gezen Yaylas (Ulus) - Zoni Yaylas (Küre Dağlar Milli Park ) Şelaleler - Ulukaya Şelalesi (Ulus) - Aksu Çay Şelalesi (Ulus) - Gergece Şelalesi (Bart n Merkez İlçe) - Gölderesi (Çambu) Şelalesi (Kurucaşile) - Değirmenağz Şelalesi - Dip Şelalesi (Kurucaşile) Adalar - Tavşan Adas (Amasra) - Boztepe Adas (Amasra) Çarş lar/al şveriş - Galla (Kad nlar) Pazar -Bart n - Galla Pazar -Amasra - Çekiciler Çarş s (Amasra) El Sanatlar - Ağaç oymac l ğ (Çekicilik) - Telk rma - Dokumac l k - Taş Sac Yap m - Has r Örgücülük (Has rc l k) - Ahşap Tekne ve Yat Yap mc l ğ Yöre Mutfağ - Yöresel Yemekler (Pumpum Çorbas, Band rma, Pirinçli Mant, Çiğ Börek, Gartlaç, K rt l, Kabak Burmas, İncir Doldurmas, Gelinteli Tatl s, Isbut, Delioğlan Sar ğ, Hal şga Ball Manda Yoğurdu, Çöven Ekmeği, Şapşap Köfte, Amasra Salatas ) Yerel Etkinlikler - Bart n Tiyatro Festivali (Merkez/Bart n) - Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat Festivali (Kurucaşile) - İnkumu Yaz Şenliği (İnkumu) - Bart n Belgesel Film Günleri (Merkez/Bart n) - Bart n Kültür - Turizm ve Çilek Festivali (Merkez/Bart n) - Amasra Temmuzu Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri - Ulus Doğa Festivali (Ulus) - El Emeği Göz Nuru Hediyelik Eşya Fuar (Merkez/Bart n) Avlaklar - Yaban Hayat Geliştirme Sahas (Kumluca Beldesi, Ulus) Sivil Mimari Örnekleri - Ahşap Bart n Evleri (Bart n Merkezde 258 adet, Amasra da 13 adet, Kurucaşile de 12 adet) Camiler - Fatih Camii (Eski Kilise) (Amasra) - İbrahimpaşa Camii (Orta Cami) (Bart n, Merkez) - Halilbey Camii (Yukar Cami) (Bart n, Merkez) - Şad rvan Camii (Aşağ Cami) (Bart n, Merkez) - Hasandede Camii (Ulus) - Şimşirli Baba Camii (Ulus) Şad rvan - Arif Kaptan Şad rvan (Bart n, Merkez) Müzeler - Amasra Müzesi (Amasra) - Kemal Samanc oğlu Etnografya Müzesi (Bart n, Merkez) An t - Kuşkayas Yol An t (Amasra) Kaleler - Amasra Kalesi (Amasra) - Hisar Kalesi (Tekkeönü) - Güzelcehisar Kalesi (Güzelcehisar Köyü) - Şarköy Kalesi (Şarköy) - F r nl Kalesi (F r nl Köyü) Bedesten - Bedesten (Amasra) Akrapol - Akrapol (Amasra) Nekropol - Nekropol (Amasra) Su Yolu - Su Yolu (Kurucaşile-Amasra) Chapel Kültür ve Sanat Evi- Chapel (Amasra) Hamamlar - Osmanl Hamam Kal nt lar (Amasra) - Şehir Hamam (Bart n, Merkez) BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 8

15 DOĞAL DEĞERLER KÜLTÜREL ve REKREASYONEL DEĞERLER TARİHİ-ARKEOLOJİK DEĞERLER Diğer - Güzelcehisar Lav Sütunlar - Ağlayan Ağaç-(Boztepe) Çarş - Yeralt Çarş s (Amasra) Yeralt Galerisi - Hisarpeçe Yeralt Galerisi (Amasra) - Tekkeönü Yeralt Galerisi (Tekkeönü) Köprüler - Kemere Köprüsü (Amasra) - Kemerdere Köprüsü (Amasra) - Kemer Köprü (Bart n, Merkez) - Orduyeri (K şla) Köprüsü (Bart n, Merkez) - YenihanKöprüsü (Abdipaşa) - Celali Köprüsü (Abdipaşa) Şato - Cenova Şatosu (Amasra) Sarn ç - Ar t Sarn c (Ar t) Antik Yol - Antik Yol (Amasra) Höyükler - Mirzaşah Höyüğü (Kurucaşile) - Karahasan Höyüğü (Kurucaşile) - K rktepeler Höyüğü (Kurucaşile) - Çeştepe Höyüğü (Bart n, Merkez İlçe) Kiliseler - Kyros Kilisesi (Amasra) - Y k k Kilise (Amasra) - Aya Nikolas Kilisesi (Bart n, Merkez) Tiyatro - Antik Tiyatro (Amasra) Hanlar - Taşhan (Bart n) - Okurhan (Dervişoğlu Han ) (Bart n) Mağara - Büyüktepe (İnziva) Mağaras (Amasra) Antik R ht m - Küçük Liman Antik R ht m (Amasra) - Direkli Kaya - Edhem Ağa Konağ Kaymakam Evi (Tarihi İptidai Mektebi) - Yal Kap s (Karanl k Kap ) BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 9

16 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) 3 TURİZM VERİLERİ 3.1 Turizm Değer Zinciri ve Paydaş Analizi Turizm sektörü değer zincirinde yeralan aktörler, sektördeki iş yapma kalitesi, süreç ve sürdürülebilirlik aç s ndan belirlenmiştir. Stratejinin ilkeleri bağlam nda ele al nacak Bütüncül Planlanma ve Pazarlama, Müşteri Odakl Hizmet, Sürdürülebilirlik, Kat l mc l k ve İşbirliği için aktörlerin rolleri ve eylemleri bu paydaş listesine göre değerlendirilmiştir. Tablo 21 de değer zinciri, faaliyetleri ve paydaşlar özetlenmiştir. 3.2 Arz Boyutu Konaklama, Yeme-içme Tesisleri ve Seyahat Acenteleri Konaklama Tesisleri: Bart n il merkezinde birisi üç y ld zl birisi iki y ld zl olmak üzere toplam iki adet bakanl k belgeli konaklama tesisi bulunmaktad r. Bunun haricinde İl merkezinde 7 adet belediye belgeli otel bulunmaktad r. Amasra ilçe merkezinde ise üç adet bakanl k belgeli (1 adet üçy ld zl ve 2 adet ikiy ld zl ) otel d ş nda 13 adet belediye belgeli otel ve çoğu belgesiz çok say da ev pansiyonculuğu yapan işletme bulunmaktad r. Ulus ilçesinde bir adet öğretmenevi ile birlikte, köylerde ev pansiyonculuğu eğitimleri sonucunda 15 adet ev, pansiyon olarak hizmet vermeye başlam şt r. Kurucaşile ilçesinde 2 adet belediye belgeli otel ve öğretmen evi bulunmaktad r. İnkumu nda dört otel (bir bakanl k ve 2 belediye belgeli) ve 9 pansiyon, Çakraz da ise 9 belediye belgeli otelle 5 pansiyon bulunmaktad r (Tablo 7-8-9). Tablo 7: Bart n İlindeki Bakanl k Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Otel Ad Yeri Niteliği Oda ve Yatak Say lar (İl Kültür ve Turizm Oda ve Yatak Say lar (Mülakat Verileri) Verileri) 1 Grant Astra Bart n (Merkez) *** 57 oda yatak 57 oda yatak 2 Varol Otel Bart n (Merkez) ** 48 oda - 96 yatak 48 oda - 97 yatak 3 Sinan Otel Amasra *** 60 oda yatak 60 oda yatak 4 Grand Kirazlar Otel Amasra ** 50 oda-100 yatak 30 adet bungalow 18 oda yatak 5 Grand Amastris Amasra ** 33 oda - 70 yatak 37 oda - 95 yatak 6 Sunset İnkumu İnkumu ** 30 oda - 60 yatak 30 oda - 74 yatak TOPLAM 278 oda yatak 30 bungalow oda 686 yatak Kaynak: Anketler ve Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri 10BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 10

17 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Tablo 8: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Konaklama Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Otel Ad Yeri Oda Say s Yatak Say s 1 GRANT ASTRA RESORT Merkez / BARTIN ABA OTEL Merkez / BARTIN BARAL OTEL Merkez / BARTIN BOĞAZİÇİ OTEL Merkez / BARTIN KÜP OTEL Merkez / BARTIN ÖZMEN OTEL Merkez / BARTIN KEMER OTEL Merkez / BARTIN ALİHAN OTEL İnkumu / BARTIN MURAT OTEL İnkumu / BARTIN DEĞER OTEL B.K z lkum/bartin HİLAL HUZUR OTEL Kozcağ z/bartin BÜYÜKLİMAN OTEL AMASRA IŞIKALTIN OTEL AMASRA TÜRKİLİ OTEL AMASRA TİMUR OTEL AMASRA SEYMENLER OTL AMASRA CENOVA OTEL AMASRA ÖZGÜN OTEL AMASRA BEDESTEN OTEL AMASRA OTML UYGULAMA OTELİ AMASRA BELVÜ PALAS OTEL AMASRA SAHİL OTEL AMASRA CAN OTEL AMASRA SESAMOS OTEL AMASRA ALAYOĞLU OTEL ÇAKRAZ ALAATTİN OTEL ÇAKRAZ ÇAKRAZ OTEL ÇAKRAZ KOÇER OTEL ÇAKRAZ PASHA OTEL ÇAKRAZ PINAR OTEL ÇAKRAZ SAHİL OTEL ÇAKRAZ UMUT OTEL ÇAKRAZ ÖZMEN APART OTEL ÇAKRAZ URAL OTEL KURUCAŞİLE ELMACI OTEL KURUCAŞİLE 9 22 TOPLAM Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt

18 Bart n Bartın İli Turizm Eylem Planı Plan ( ) ( ) Tablo 9: Bart n İlindeki Belediye Belgeli Pansiyon Birimleri ve Kapasiteleri S ra No Pansiyon Ad Yeri Oda Say s Yatak Say s 1 ARZUM PANSİYON Merkez/BARTIN BİLDİRİCİ PANSİYON İnkumu / BARTIN ÇAĞLAR PANSİYON İnkumu / BARTIN DENİZ PANSİYON İnkumu / BARTIN GÖKMERCAN PNS. İnkumu / BARTIN GÜL PANSİYON İnkumu / BARTIN KUMSAL PANSİYON İnkumu / BARTIN PINAR PANSİYON İnkumu / BARTIN YÜCEL PANSİYON İnkumu / BARTIN SAHİL PANSİYON İnkumu / BARTIN HİSAR PANSİYON G.Hisar / BARTIN AKDENİZ PANSİYON AMASRA AMASRA PANSİYON AMASRA BALKAYA PANSİYON AMASRA ÇINAR PANSİYON AMASRA EMEK PANSİYON AMASRA EMİN APART PANS. AMASRA ERKİN PANSİYON AMASRA GÜNTER PANSİYON AMASRA KALE PANSİYON AMASRA KALEALTI PANSİYON AMASRA KARDELEN PANSİYON AMASRA KURAL PANSİYON AMASRA KUŞKAYASI PANSİYON AMASRA KUŞNA PANSİYON AMASRA SEÇİL PANSİYON AMASRA TURİST PANSİYON AMASRA YAĞMUR PANSİYON AMASRA YÜKSEL KAMPİNG AMASRA AŞİYAN PANSİYON ÇAKRAZ ÇINAR PANSİYON ÇAKRAZ DENİZ PANSİYON ÇAKRAZ EMEK PANSİYON ÇAKRAZ HUZUR PANSİYON ÇAKRAZ 9 21 TOPLAM Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri. Tablo 10 da il bütünündeki bakanl k ve belediye belgeli tesis say lar ve yatak kapasiteleriverilmektedir. Tablo 10: Bart n İlindeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Say lar Turizm İşletme Belgeli Tesis Adedi/ Yatak Say s Belediye Belgeli Tesis Adedi/ Yatak Say s Ev Pansiyonu Adedi/Yatak Say s Toplam Tesis Adedi/Yatak Say s 6 Tesis/596 Yatak 35 Tesis/1782 Yatak 35 Pansiyon/746 Yatak 76 Tesis/3124 Yatak Kaynak: Bart n İl Kültür ve Turizm Verileri 12BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt. 12

19 Bartın İli Turizm Eylem Planı ( ) Bölgenin turizm istihdam na bak ld ğ nda tesislerde 596 kişinin çal şt r ld ğ bunlar n % 80 oran nda vas fs z eleman olduğu ve hiçbir yeme-içme ve konaklama tesisi ile seyahat acentesinde hizmet içi eğitim verilmediği tespit edilmiştir. Tablo 11: İstihdam Edilen İşgören Say s Turizm İşletme Belediye Belgeli Belgeli İstihdam Konaklama Konaklama Değeri Tesislerinde Tesislerinde Seyahat Acentalar nda Yeme-içme birimlerinde TOPLAM Kaynak: Zonguldak-Karabük ve Bart n Turizm Sektör Analizi, SAFTİD, 2011 Mevcut durum tespitinden sonra, 13 adet konaklama tesisi ile yüzyüze görüşülerek anket çal şmas uygulanm ş ve sonuçlar Tablo 12 de verilmiştir. Yap lan görüşmelere ve İl Kültür ve Turizm kay tlar na göre en yüksek yatak kapasitesine sahip oteller, 150 yatak ile Amasra ilçesindeki Sinan (***) ve Grand Kirazlar (**) Otelleridir (Tablo 7). Anket sonuçlar na göre konaklama tesisilerinin büyük bir k sm Temmuz ve Ağustos aylar nda % 100 doluluk ile faaliyet gösterirken, y ll k ortalama doluluk oranlar na bakt ğ m zda yaln zca Grand Kirazlar (**), Iş kalt n, Seymen, Grand Astra (***), Varol Otelleri (**) % oran nda doluluk yakalayabilimektedirler (Tablo 12). Amasra ilçesine gelenlerin % 95 ini yerli turistler oluşturmakta ve çoğunlukla Ankara ve İstanbul gibi yak n metropollerden gelinmektedir. Ankara ve İstanbulu civar şehirlerden (Kastamonu, Çank r ) gelen ziyaretçiler izlemektedir. Konaklama tesislerinin büyük bir k sm n n s n rl donat lara sahip olduklar, restoran bölümleri d ş nda çokça kullan lan herhangi bir donat lar n n olmad ğ tespit edilmiştir. İlçede Bakanl k Belgeli üç otelde (Sinan, Grand Kirazlar ve Amastra Otelleri) havuz bulunmaktad r. Grand Kirazlar, Amastris ve Sinan Otel d ş nda havuz, toplant, eğlence, fitness v.b. aktiviteler veren konaklama birimi yoktur. Konaklama birimlerinin çoğunluğunun mevsimlik olduğu ve personel bak m ndan sezonluk personel çal şt rd ğ da tespit edilmiştir. Grand Kirazlar, Amastris ve Sinan Otelleri d ş nda havuz, toplant, eğlence, fitness vb. aktiviteler veren konaklama birimi yoktur. Konaklama birimlerinin çoğunluğunun mevsimlik olduğu ve personel bak m ndan sezonluk personel çal şt rd ğ da tespit edilmiştir. Ayr ca pazarlama konusunda genellikle müşteri memnuniyetine güvendikleri ve farkl yollar deneyen işletme say s n n çok olmad ğ tespit edilmiştir. Anket yap lan otellerin % 61,5 i herhangi bir online otel rezervasyon sistemine kay tl d r (boking.com 5, hrs.com 2, neredekal.com 2, hotel and guide 3, amasra.net 1, butik oteller kitab 2). İşletmelerin tamam nda yetişmiş eleman bulma s k nt s yaşanmaktad r. Baz işletmelerde hiç yetişmiş eleman bulunmazken en fazla yetişmiş elemana sahip işletmede ise bu oran % 40 d r (tek bir işletmede rastlan lm şt r). İlde bir adet Turizm Meslek Yüksek Okulu ve bir adet de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (Amasra) bulunmas na rağmen işletmelerle yap lan görüşmelerde, Bart n ilinde nitelikli otel bulunmad ğ ndan yüksekokul ve meslek lisesinde okuyan öğrencilerin stajlar n yapmak için Antalya y tercih ettikleri belirtilmiştir. BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şt

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

DEVREK TE KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ YRD. DOÇ. DR. NURAY TÜRKER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

DEVREK TE KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ YRD. DOÇ. DR. NURAY TÜRKER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEVREK TE KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ YRD. DOÇ. DR. NURAY TÜRKER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji ve sanayisi olmayan kırsal alanlarda, koşulları iyileştirmek isteyen hükümetler ve

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2008/13 İstanbul, 02.01.2008 Konu : Yiyecek İçecek

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 6. HALAL EXPO HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 Yrd. Doç. Dr. Özgür Arpacı Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi GIMDES Halal and Tayyib Workshops Program 25 October 2015, Istanbul, Turkey İçerik Kavramlar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 27.02-02.03.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-19:00 Ziyaretçi Sayısı 62.500 Dağıtılan Malzemeler 1. İstanbul Guide 2014

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi. Doç.Dr. Melih Bulu. 21.Şubat.2012, Mersin

Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi. Doç.Dr. Melih Bulu. 21.Şubat.2012, Mersin Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi Doç.Dr. Melih Bulu 21.Şubat.2012, Mersin URAK İşbirliği Platformu GYTE Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Koç Holding

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı