KONDANSATÖRLER kondansatör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONDANSATÖRLER kondansatör"

Transkript

1 KONDANSATÖRLER Dielektrik (yalıtkan) maddeler, elektrik yükünü depo etme özelliğine sahiptir.çünkü,elektro ve protonlar yalıtkan maddede hareket ederek bir yere gidemezler.yalıtkan maddelerin yük depo edebilme özelliklerinden yararlanarak en temel elektronik devre elemanlarından biri olan kondansatörler imal edilmiştir. Herhangi bir yolla negatif olarak yüklenmiş B levhasını bir iletken telle yüksüz bir elektroskopun topuzuna birleştirdiğimizde B levhasındaki yükün bir kısmı her ikisinin de potansiyelleri eşit oluncaya kadar elektroskopa geçer ve yüklenen elektroskopun yaprakları açılır.başlangıçta yüksüz olan bu A metal levhasını, B metal levhasına yaklaştırdıkça, aradaki uzaklığa bağlı olarak elektroskoptaki yaprakların açıklığı biraz azalırken A metal levhası da indüksiyonla B nin yüküne eşit ve pozitif olarak yüklenir. Bunun sonucu olarak B levhasının potansiyeli azalmış ve yük alma özelliği artmıştır.levhalar arasındaki d uzaklığını değiştirmeden aradaki hava ortamı yerine mika, cam gibi yalıtkan ortamlar konulunca elektroskopun yapraklarının biraz daha kapandığı görülür.o halde levhaların yük alma özelliği levhalar arasındaki yalıtkan ortamın cinsine bağlı olarak değişir.böyle,aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletkenden meydana gelen sisteme kondansatör adı verilir.kondansatörler elektrik depo etmeye yarayan düzeneklerdir.iletken levhalara kondansatörlerin armatürleri denir.armatürler, bir üretecin kutuplarına bağlanırsa, kondansatör yüklenmiş olur.üretecin negatif kutbuna bağlanan armatür q, pozitif kutbuna bağlanan armatür ise +q yükü kazanır. Kondansatörün yükü denildiğinde armatürlerden biri üzerindeki yük miktarı anlaşılmalıdır.kondansatörler belli bir kapasitenin üzerinde yükle yüklenirse, aradaki dielektrik madde yalıtkanlığını kaybederek iletken hale gelebilir.kondansatörler kıvılcım patlaması ile boşalabilir. Armatürler arasındaki potansiyel farkı V, yükü q olan bir kondansatörün sığası, C= q / V bağıntısından hesaplanır. Armatürleri düzlem levhalar şeklinde olan kondansatörlere, düzlem kondansatör adı verilir. Bir düzlem kondansatörü armatürlerinden birinin yüzölçümü (A), yalıtkan tabaka kalınlığı(d), dielektrik katsayısı ( ) ise kondansatörün sığası; A C= bağıntısından hesaplanır. d Armatürlerin birinin yüzölçümü (A), dielektrik kalınlığı (d) ve dielektrik katsayısı ( ) C= (A/d) olur. Düzlem kondansatörünün sığası; 1. Armatürlerin yüz ölçümü (A) ile doğru orantılıdır 2. Levhalar arası uzaklık (d) yani dielektrik kalınlığı ile ters orantılıdır. 3. Dielektrik sabiti ( ) ile doğru orantılıdır. Kondansatörlerde yalıtkan madde olarak hava,cam,ebonit,mika...vb kullanılır.düzlem kondansatörlerde armatür yüzey alanı,dielektrik sabiti, armatürler arası uzaklık ve sığa ile ilgili semboller ve birimler tabloda verilmiştir.

2 Nicelik Armatürler Arası Ortamın Dielektrik Armatürlerden birinin yüzey Sığa Uzaklık Sabiti alanı Sembol d A C Birim m F/m m² F Kondansatörler genel olarak elektrostatik deneylerde alternatif akım radyo ve televizyon devrelerinde kullanılır. Kondansatörlerin Bağlanması Birden fazla kondansatörün oluşturduğu sistemin sığasına eş değer sığa denir. Kondansatörlerin Seri Bağlanması Kondansatörlerin birinin negatif armatürü diğerinin pozitif armatürüne gelecek şekilde art arda bağlanmasına kondansatörlerin seri bağlanması denir. Seri bağlı kondansatörlerin yükleri birbirine eşittir. Bu da sistemin eş değer yüküdür. Seri bağlı kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farkların toplamı, sistemin potansiyeline eşittir. Eğer değerleri yerine yazarsak ; Formülü ile ikiden fazla kondansatörlerin seri bağlanması sonucu oluşan C değerini buluruz. Kondansatörlerin Paralel Bağlanması İki veya daha fazla kondansatörün negatif işaretli armatürlerinin bir noktaya, pozitif yüklü armatürlerinin diğer bir noktaya bağlanmasına kondansatörlerin paralel bağlanması denir.

3 Eğer sistemde ikiden fazla kondansatör paralel bağlanırsa eş değer sığa C= C1+C2+C Cn Sistemin eş değer yükü her bir kondansatörün ayrı ayrı sahip olduğu yüklerin toplamına eşittir. qt = q1 + q2 Kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farkları aynı olup sistemin potansiyeline eşittir. V = V1 + V2.. ÖRNEK : Şekilde verilen seri bağlı kondansatörlerin sığaları C= 8uF Ve C=12uF ise devrenin ; a) Eş değer sığasını b) Eş değer yükünü c) Her bir kondansatörün yükünü d) Her bir kondansatörün potansiyelini bulalım. ÇÖZÜM : a) C = 4uF b) q= C.V = = 96uC c) Seri bağlı kondansatörlerin yükleri birbirine eşit olup o da sistemin yüküne eşit olacağından q = 96uC olur. d) V + 16 = 24 V= 8 volt Yüklü Bir Kondansatörün Enerjisi Yüksüz bir kondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı sıfırdır.düzgün olarak kondansatöre yük verilirse doğru orantılı olarak potansiyel enerjisi artar. Yük kazanan kondansatörün potansiyeli V olur. Buna göre ortalama potansiyeli de Vort = V / 2 ile bulunur.kondansatör yüklenirken elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş kadar bir enerji kazanacağından bu enerji ; İfadeleri ile bulunur. eşittir. Grafikte yükün potansiyel ile değişimi gösterilmiştir.grafikte taralı alan kondansatörün elektriksel potansiyel enerjisini verir.bu enerji de kondansatörü yüklemek için yapılan işe ÖRNEK : Sığası 4uF olan düzlem kondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı 15 volttur. Kondansatörün yükü ve enerjisinin ne olacağını bulalım. ÇÖZÜM : C=4uF q= C.v= 0,00006 W= 1 / 2 (0,000004) W= 0,00045 J olur. ÖRNEK : Bir fabrika hangarında 220 V / 40W lık 200 adet flouresans lamba aydınlatma için kullanılacaktır. Her bir lambanın balast gücü 8W dır. A) cos = 0,4 b) cos = 1 iken ana hattan geçen akımları ayrı ayrı bulunuz. ÇÖZÜM : a) Her bir lambanın balastı ile birlikte güç çekişi 48 W 200 adet lamba için etkin güç 200x48 = 9600W olur. Cos = 0,4 için görünen güç ; S = P / cos = 9600 / 0,4 = 24000VA = 24 kva 220 V gerilim altında geçen akım :

4 I = S / U = / 220 = 109 A b) cos = 1 S= P / cos = 9600 / 1 = 9600VA I = S / U = 9600 / 220 = 43,6 A Buradan cos = 0,4 iken cos = 1 e değinle en azından 2,5 misli çapta bir ana hat kablosuna gereksinileceği çıkartılabilir.tepkin gücün görünen güce oranı tepkin faktörü ya da reaktif faktör olarak tanımlanır.sinüzoideal alternatif akımda reaktif faktör sin ye eşittir. KAPASİTE 1. DOĞRU AKIM DEVRESİNDE KONDANSATÖR Esas olarak bir kondansatör iki metal plaka ve bu plakalar arasında dielektrik diye anılan bir yalıtkan maddeden oluşur.şekilde görülen devre modelinde bir kondansatör, devredeki komitatör şalteriyle doğru akım üreten bir gerilim kaynağına (G) bağlanabilecek durumdadır. Kondansatöre seri olarak ibresi skala ortasında duran bir mikroampermetre (ua) bağlıdır. Komitatör şalteri önce şarj yönünde çevrilip akım devresi kapatıldığında mikroampermetre ibresinin kısa bir süre saptığı ve sonra sıfıra döndüğü görülecektir.şayet komitatör bu durumda deşarj yönüne çevrilir ise, bu kez ibrenin aksi yöne saptığı ve yine sıfıra döndüğü izlenecektir. Kondansatörün şarj anında kısa bir süre şarj akımı geçer. Bu sürenin bitiminde kondansatör doğru akımı geçirmez. Kondansatörler Doğru Akımı Engeller. Şarj anında gerilim kaynağı bir emme basma tulumba gibi çalışarak bir plakadan elektronları emer ve bunları diğer plakaya pompalar. Bu nedenle bir plakada elektron azlığı, diğer plakada elektron fazlalığı ortaya çıkar. Bunun sonucu plakalar arasında uygulanan gerilimin aksi yönünde bir gerilim oluşur. Bu gerilimin nedeni ile deşarj anında kondansatörden şarj akımının aksi yönünde bir deşarj akımı ya da dengeler akımı akar. Kondansatörler Elektrik Yüklerini Depolar. Bir kondansatörün elektrik yükü depolama niteliği Elektriksel Kapasite olarak bilinir. Kapasitenin birimi Farad tır.farad birimi çok büyük olduğundan uygulamada yalnız az katları kullanılır. Bunlar mikrofarad,nanofarad,ve piko farad dır.şekil için anılan sınama bu kez, önce iki misli gerilim uygulayarak ve sonra iki misli kapasitede başka bir kondansatöre koyarak tekrarlandığında ampermetre sapışının ikişer misli daha büyüdüğü görülecektir. Kondansatörün kapasitesi ve uygulanan gerilim ne denli büyük olursa depolanan elektrik yükü o değin büyük olur. Q = C x U Q= Yük, C= Kapasite, U=Gerilim Elektrik yükünün birimi Coulomb dur. Ancak uygulamada Amper saniye (As) birimi de kullanılır. 1 Coulomb = 1 Amper saniye ÖRNEK : Kapasitesi 50uF olan bir kondansatörün plakaları arasında 220 V luk bir doğru gerilim ölçülmüştür. Plakalara depolanan elektrik yükünü bulunuz. ÇÖZÜM : Q = C. U = 0,00005 x 220 = 0,011 As 1. Kapasitenin Hesabı : Kondansatörlerin kapasitesini ölçen aletlere kapasitörmetre denir.bu değin bir ölçü aletiyle örneğin iki levha karşı karşıya getirilerek ; a) Levha yüzeyleri büyütülmek, b) Levhalar birbirine yaklaştırılmak, c) Ve levhalar arasına çeşitli yalıtkan maddeler sokulmak suretiyle ölçümler yapılmıştır.elde edilen sonuçlara göre a-), b-) ve c-) de sıralanan öğelerin kondansatörün kapasitesi üzerinde tek tek etki ettiği saptanmıştır.nitekim ya da plaka

5 yüzeylerinin büyütülmesi, transfer edilen elektronlara daha büyük yerleşme yüzeyi sağlar.plakalar arası uzaklık küçüldükçe plakalar üstündeki farklı yükler daha çok birbirini çekerler.bundan dolayı uygulanmış gerilim daha çok sayıda elektrik yükünü kondansatör içine sürükleyecektir.buna göre dielektriktin molekülleri kondansatör plakaları arasında oluşan yapısı, molekülün bir yanında pozitif yükler, diğer yanında negatif yükler ağır basacak şekildedir.bu yapıda bir molekül moleküler dipol olarak tanımlanır.elektrik alanı içinde moleküller dipoller birbirini hizalar.bu oluşum dielektrikti Polarizasyon olarak ya da Tesirli elektriklenme olarak adlandırılır. Bu polarizasyon nedeni ile yalıtkan maddenin cinsine göre kondansatör plakalarında bulunan elektrik yüklerinin belirli bir miktarı nötr durumuna geçer.bundan dolayı kondansatör plakaları, plakalar arasındaki eski gerilim durumuna erişilinceye kadar, daha çok sayıda elektrik yükünü kabul edebilecektir. Daha çok sayıda elektrik yükünün kabul edilmesi kapasitenin büyümesi sonucunu getirir. Bir kondansatörün plakaları arasında hava yerine başka bir yalıtkan maddenin kullanılmasıyla, kapasitenin ne kadar büyüceğini veren sayı o yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı ( =eplison) olarak anılır. Bir kondansatörde plaka yüzeyleri ile dielektrik katsayısı ne denli büyük ve plakalar arası uzaklık ne denli küçük olursa, kapasitesi o değin büyük olur. C= Kapasite (pf) A= Plak yüzeyi (cm²) d= Plakalar arası uzaklık (cm) = Dielektrik katsayısı Formülde görülen katsayısı elektrik alan sabitesidir ( o) ÖRNEK : Bir kondansatörde karşılıklı plakaların birbirini gören yüzeyi 30 cm² dir. Plakalar arası uzaklık 0,05 mm olduğuna göre, dielektrik a) hava b) Fiber olduğu halde bu kondansatörün kapasitesini hesaplayınız. ÇÖZÜM : a) C= 0, /0,005 = 53pF b) C = 0, / 0,05 = 212pF 2. Zaman Sabitesi Bu deneyde daha önceki deneylerden farklı olarak,kondansatöre bir direnç seri bağlanıp tekrarlanmıştır. Seri direncin değeri büyütüldükçe ampermetre ibresinin şarj anında daha yavaş ve daha uzun süre saptığı izlenecektir.kondansatör kapasitesinin büyütülmesiyle de aynı sonucun ortaya çıktığı görülecektir.bir kondansatörde, kapasitesine ve ön direncine bağlı olarak şarj zaman süresinin ölçüsü zaman sabitesidir. (tau) Bir kondansatörün uygulanan gerilimin % 63 ne şarj edebilmesi için ne kadar süre gereksindiğini zaman sabitesini verir. = Zaman sabitesi C = Kapasite = C. R R = Direnç Her kondansatör 5. süre sonra uygulanan gerileme yaklaşık tam şarj olur. ÖRNEK : Kapasitesi 10uF olan bir kondansatöre 100 k æ luk bir direnç seri bağlanmıştır.kondansatörün tam şarj olabilmesi için geçecek süre nedir. ÇÖZÜM : Şarj zamanı = 5. = 5. C. R = = 5saniye 2. ELEKTRİK ALANI : Şekilde görüldüğü gibi yüklü 2 kondansatör plakası arasında ince ipek iplikle kehribar bir bilye asılmıştır.bilye kısa bir süre plakalardan

6 birine değdirilirse, bu plakadan itildiği ve karşı plakaya çekildiği;karşı plakaya değdiğinde aynı şekilde ilk plakaya doğru itildiği ve bu hareketin bir sarkaç gibi bir süre gittiği izlenecektir. Bilye örneğin negatif plakaya değdiğinde, buradan elektron olarak plaka potansiyelinde yüklenir.aynı yükler birbirini iteceğinden bu plakadan itilir. İtme hareketinin eylemsizliği ile karşı plakaya sürülür.karşı plakaya vardığında taşıdığı elektronları, elektron azlığı olan pozitif plakaya transfer ederek, kendisi de elektron az yani pozitif duruma geçer. Bunun sonucu pozitif plakadan itilerek, salınım hareketi iki plaka arasında bir süre gider.bu salınım hareketi iki plaka arasında yükler dengelendiği zaman durur. Bilyenin bu değin bir salınım hareketi plakalar arasında bir kuvvetin varlığını ortaya koymaktadır. Bir mıknatısın kutupları arasında olduğu gibi kondansatör plakaları arasında da bir alan vardır, ancak bu alan manyetik alana farkla elektrik alanı olarak tanımlanır. Elektrik alanı, manyetik alan içinde demir tozlarına benzer şekilde, örneğin cam pamuğu, alçı tozu ve ince kum tanecikleri gibi izole cisimlerle görülür duruma getirebilir.elektrik alanı içine serpilmiş bu cins izole tozlar alan etkisi altında arka arkaya dizilerek çizgiler oluştururlar.yüklenmiş metal parçacıklarında elektrik alan çizgileri kutup yüzeylerine daima dik girecek ya da çıkacak şekilde tertiplenirler. Elektrik alanı yalıtkan cisimler içinde oluşur. Örneğin iki iletken arasındaki havayı verebiliriz. Yüklenmiş iki paralel plaka arasında bu alan tek tip şiddetlidir, yani homojendir.bu nedenle elektrik alan şiddeti iki plaka arasında sabit kalır.elektrik alanını doğuran neden elektrik gerilimidir.hiçbir akım geçmeyecek şekilde plakalara olan bağlantılar çıkartılırsa bile kondansatördeki gerilim seviyesi ve bununla birlikte elektrik alanı yerinde kalır.plakalar arasındaki elektrik alanı, plakalar arası uzaklık oranında uygulanmış gerilime eşittir. E = Elektrik alanı (V/cm) U = Gerilim (V) d = Uzaklık (cm) Elektrik geriliminin bulunduğu her yerde elektrik alanı vardır. Elektrik alan çizgileri manyetik alan çizgilerine karşın kapalı devre çizgileri değildir.çizgilerin yönü, örneğin iki kondansatör plakası arasında pozitif plakadan negatif plakaya doğrudur.alan çizgileri pozitif yükten başlarlar, negatif yükte biterler. Alan çizgilerinin tek tip şiddetli olduğu alanlar üniform alan olarak anılır. Elektrik alanının kurulması için elektrik enerjisi gereklidir. Örneğin bir kondansatörün şarjından sonra bu enerji elektrik alanı içinde depolanır. Deşarj anında da alan içinde depolanmış enerji tekrar serbest hale geçer. Bir yalıtkan malzemenin elektrik gerilimine karşı dayanımı elektrik alan şiddetine bağlıdır.örneğin kuru hava V/cm lik bir alan şiddetinde dayanımını yitirir ve bu oluşum için yalıtkan delinmesi deyimi kullanılır.yalıtkan malzemelerinin elektrik alan şiddetlerine karşı dayanımları dielektrik dayanımı olarak tanınmaktadır. Yalıtkan bir maddenin delinmesi ya da dielektrik dayanımını yitirmesi, onun bir deyimle iletken haline

7 geçmesinden başka bir şey değildir.bir yalıtkanın iletken hale geçmesi suretiyle oluşan elektrik akımı elektrik arkı yani bir kıvılcım şeklinde ortaya çıkar. Bir yüksek gerilim zincir izolatöründe ortaya çıkan bu değin bir elektrik arkı görülmektedir.yalıtkanların dielektrik dayanımları ortamın tozlu, kuru, nemli olmasına ve ısısına göre değişir. Örneğin nemli bir havanın dielektrik dayanımı düşer. Bazı durumlarda elektrik alanı elektrik arkı oluşturmadan da ortamın dielektrik dayanımını delebilmektedir.örneğin çok yüksek gerilim ileten hatların hemen yakınlarındaki hava iyonize olur ve bu nedenle hattın etrafında oluşan ışıklı tabaka karanlıkta görülebilir.bu oluşuma korona olayı denilir. Korona olayının nedeni, hattın hemen yanındaki bir noktada elektrik alan şiddetinin havanım dielektrik dayanımından daha büyük olmasıdır.ancak teller arasındaki her noktada alan şiddeti bu kadar büyük olmadığından bir elektrik arkı oluşmamaktadır. Yer altı kablolarında ve kondansatörlerde dielektrik dayanımı söz konusudur.bu nedenle yalıtkan cisimler işletme gerilimine göre güvenlikli seçilmelidir. Kondansatörler üzerinde verilmiş olan gerilimler güvenlikli seçilmiş işletme gerilimleridir.bir kondansatörün işletme gerilimi o kondansatörün dielektrik dayanımı ve plakalar arası uzaklığına göre hesaplanmış en büyük dayanım geriliminin en az yarısıdır. Bu nedenler kondansatörler üzerinde yazılı işletme gerilimlerinin en az iki misli geçilmedikçe kolay kolay delinmezler. 3. KONDANSATÖR YAPI ŞEKİLLERİ 1.SABİT KONDANSATÖRLER : a) Kâğıtlı Kondansatör : Bu kondansatörler iki adet metal tabakandan oluşmuş iletken yüzeylerden meydana gelmiştir.metal tabakalar arasında dielektrik olarak emprenye edilmiş (öz suyu çekilmiş) izole kâğıt kullanılmaktadır. Yerden kazanç sağlamak amacı ile metal tabakalar rulo şeklinde üst üste sarılmıştır.sarma anında tabakalar arası kısa devreyi engellemek amacıyla, ikinci bir kat izole kağıt kullanılır.sarılmış halde kondansatör bir borucuk ya da alüminyum bir kap içerisine sokulur ve zift dökülerek ağız kısımları kapatılır. Aynı kap içine bu değin sarılmış birkaç kondansatör konulabilmektedir. Rutubetli ortamlarda kullanılacak kâğıtlı kondansatörler üzerine ikinci bir izole kılıf geçirilir. Bugünkü standartlara göre kondansatörler üzerinde şu veriler yazılı olmalıdır. Anma Kapasitesi (Örneğin 10uF ) Tolerans (Örneğin (+) veya (-) %10 ; bir tolerans değeri yazılı değilse (+) veya (-) %20 anlaşılacaktır ) Anma Gerilimi (Örneğin 500V) ; Bir kondansatörün anma gerilimi, o kondansatöre 40 C lik bir çevre ısısında uygulanacak gerilim değerdir; alternatif gerilim yazılı ise, bundan etkin gerilim anlaşılacaktır. Yapı Şekli (Örneğin : Kondansatör uçları ile tabakalar arasındaki bağlantı şekli)bu amaç için çeşitli simgeler kullanılır.örneğin : Alman standartlarına göre hazırlanan anlamları şöyledir: <<k>> işareti : Kaynak lehim ya da metal püskürtme yöntemleri ile oluşturulmuş yapı şekli, <<d>> işareti : Sarsıntıya dayanıklı çok bağlantılı yapı şekli işaretsiz : Pres bağlantı yapı şekli b ) Metal Kâğıt Kondansatör : (MP-kondansatör) Kâğıttan şeritler vakumda (havasız ortam) örneğin, çinko buharına tutularak üzerleri ince bir metal tabaka ile kaplanır.bu türde iki şerit üst üste sarılmak suretiyle MP kondansatörü elde edilir.çok katlı yapı şekillerinde metal tabakalı şeritler arasına izole tabakalar konulmuştur.bu şekilde oluşturulan metal tabakalı şeritler karşı karşıya gelecek şekilde yerleştirilir ve sargıların alın kısımlarına metal püskürtülür.püskürtülen metal tabakası metal kaplama ile uçlar arasında bağlantıyı sağlar.her iki kaplamanın sargıları direkt uçlara bağlandığından MP- kondansatörlerinde hemen hemen endüksiyon etkisi görülmez. MP- kondansatörlerin özellikler kendi kendilerini onarma nitelikleri büyük bir yarar sağlar.bilinen alüminyum tabakalı kâğıt-kondansatörlere değinle MPkondansatörlerdeki metal kaplama oldukça incedir. (0,01mm kadar)herhangi bir şekilde bir kısa devre oluştuğunda bu kısa devrenin ortaya çıktığı yerdeki metal kaplama elektrik arkı nedeni ile buharlaşır.

8 Böylece kısa devrenin oluştuğu yerin çevresindeki iletken metal uzaklaşarak devamlı bir bağlantı hali önlenmiş olur.mp-kondansatörler, işletme güvenliğinin büyük ölçüde istendiği yerlerde, özellikle kullanılmaktadır.dış boyutlarının küçük olması nedeni ile büyük kapasite değerine (örneğin : Her yapı ünitesi başına 50uF a kadar) ulaşılabilmektedir. c) Sentetik Tabakalı Kondansatörler (simgesi = K ) Bu kondansatörlerde dielektrik olarak sentetik maddeden bir tabaka kullanılmıştır.bu tabaka üzerine ya alüminyum bir tabaka geçirilmiş ya da metalize edilmiştir(=metal buharına tutulmuştur).metalize sentetik tabakalı kondansatörler ek olarak M simgesini alırlar ve bunlar MP- kondansatörler gibi kendi kendilerini onarabilirler.dielektrik olarak amaç ve kullanmaya göre aşağıdaki sentetik maddelerden yararlanılmaktadır. Polikarbonat (Simgesi = C) KC- kondansatörleri 220pF. 1uF kapasite değerlerinde 50 V V luk gerilimler için yapılırlar. Politereftalat (Simgesi = T) KT kondansatörleri 1000pF... 0,33uF kapasite değerlerinde 100V Vluk gerilimler için yapılırlar.mkt kondansatörlerde üzeri metalize edilmiş bir politereftalasit esteri tabakası dielektrik olarak kullanılır. 8 Bu tür kondansatörler 0,01uF... 10uF kapasite değerlerinde 100V V luk gerilimler için yapılırlar. Polistrol ( Styroflex) (Simgesi = S) Özellikle kayıpsız ve kapasite kararlı olan KS- kondansatörleri 1pF... 0,5Uf kapasite değerlerinde 30 V V luk gerilimler için yapılırlar. d ) Seramik Kondansatörler : Bu kondansatörlerde dielektrik olarak seramikten bir madde kullanılır.seramik maddenin her iki yanı bir soy metalin buharına tutularak kaplanmıştır.boru, tabla, şapka ve disk şeklinde yapılan kondansatörlerin işletme gerilimleri 700V a kadardır.işletme gerilimi 12kV a kadar dayanıklı yüksek gerilim kondansatörleri çanak ve plaka şeklinde yapılırlar.ayrıca 60kVA lık anma güçlerine kadar seramik güç kondansatörleri bulunmaktadır. e) Mika Kondansatörler : Bu kondansatörler mikanın dielektrik olarak kullanıldığı tabakalı kondansatörlerdir.mika mineralinin çok küçük bir kayıp faktörü ve yüksek dielektrik dayanımı (40-60kV / mm) olup çok büyük işletme sıcaklıklarında güvenlikle kullanılabilir.mikalı kondansatörler özellikle yüksek frekans ve ölçme tekniği için yalıtkandır. f) Elektrolitik Kondansatörler : Elko diye de tanınan bu kondansatörlerde kullanılan dielektrik, milimetrenin birkaç binde biri kalınlığında yalıtkan bir oksit tabakasıdır.bu kondansatörün pozitif elektrodu (anot) üzerine elektrokimyasal bir yöntem ile alüminyum oksit kaplanmış bir alimünyum tabakasıdır.diğer elektrot (katot) ise elektrolitik bir maddedir.elektrolitik madde ile teması bağlantı elektrodu sağlar.bağlantı elektrodu olarak bir metal kap kullanılır.bu kap aynı zamanda anot ile elektrolit içine alarak korur. Bazı elektrolitik kondansatörlerde plaka yüzeyini büyütmek amacıyla anot özel olarak oluklu halde yapılmıştır. Kullanılan elektrolit sıvı, nemli ya da kuru( örneğin nişasta gibi dolgu maddeleriyle kıvamlandırılmıştır) olabilir. Genellikle kuru elektrolitik kondansatörler kullanılır.çünkü bunların montaj anında konum şekli önemli değildir. Bunlarda elektrolit özel bir kâğıda emdirilmiştir.bu özel kâğıt okside alimünyum tabaka ile metalik alüminyum tabaksı arasına yerleştirilir ve hep birlikte sarılır.çok ince oksit tabakası nedeni ile bu değin bir sargının aynı büyüklükteki bir metal kâğıt sargısına nazaran çok daha büyük bir kapasitesi vardır.elektrolitik kondansatörlerin kutupları gerilime yanlış bağlanırsa çok ince oksit tabakası indirgenerek bozulur.bunun sonucu işletme gerilimi kısa devre olur ve ortaya çıkan kısa devre akımı kondansatörü ısıtarak patlatır. Elektrolitik kondansatörlere alternatif gerilim uygulanmaz.

9 Kutuplu elektrolitik kondansatörlerin dışında alternatif gerilimde çalıştırabilecek kutupsuz elektrolitik kondansatörler vardır.bunlar aynı kutupları birbirine seri bağlanmış iki adet kutuplu elektrolitik kondansatör gibidir. Bu nedenler, örneğin anotları bir araya bağlanmak ve diğer uçları açıkta kalmak koşulunda iki adet kutuplu kondansatörden bir adet kutupsuz kondansatör oluşturulabilir.ancak bu kez, kapasite değeri yarıya iner. Uzun süre kullanılmayan elektrolitik kondansatörlerin kapasitesi kendi kendine azalır. Bu tür kondansatörler kullanılmadan önce formasyon işlemine tutulur.formasyon işleminde kondansatör önce alçak gerilim altında uzan süre tutulmakta ve sonra yavaş yavaş gerilim arttırılarak anma gerilimine ulaşılmaktadır. Böylece kapasitenin azalmasına neden olan oksit tabakası bozuklukları onarılmaktadır. Elektrolitik kondansatörler gerilime doğru bağlandıkları sürece oluşabilecek kısa devreleri kendi kendilerine derhal onarabilirler. Elektrolitik kondansatörler + %40 ile - % 20 toleranslar arasında ve 1000V luk işletme gerilimine kadar 4uF 10000uF arası kapasitelerde yapılabilmektedir. Bu tür kondansatörlerin kapasitesi çevre ısısına ve işletme süresine göre değişebilir. Elektrolitik kondansatörlerde devamlı bir kaçak sızıntı akımı söz konusu olduğundan işletme anında ısınırlar. g) Tantal kondansatörler : Bu kondansatörler elektrolitik kondansatörlerin geliştirilmiş şeklidir.tantal kondansatörler de kutuplu kondansatörlerdir.bunların kapasitesi sıcaklık ve gerilim değişmelerine karşı oldukça duyarsızdır. Anot olarak ; tabaka, tel ya da sinterli levha şeklinde Tantal metali kullanılmıştır. Katotta sülfürik asit ya da mangan oksitten bir elektrolit bulunur.kullanılan dielektrik tantal oksittir.tantal kondansatörler modern elektronik teknolojisinin duyarlı aygıtlarında sık sık kullanılmaktadır. 2. Değişken Kapasiteli Kondansatörler: a) Varyabl Kondansatör : Bu kondansatörler genel olarak, birbirlerinden yalıtılmış plaka bloklarından oluşmuştur. Bloklardan bir sabit olup kondansatör gövdesine izolatörlerle oturtulmuştur. Hareketli blok bir mil üzerinden döndürülebilir olup gövdeye elektriksel bağlantılıdır.milin döndürülmesiyle hareketli blok plakalar, sabit plakalar arasına girip çıkarak kapasite değeri ayarlanabilir. Aynı mil üzerine birkaç hareketli blok plaka ve bunların karşılarına sabit plakalar yerleştirilmek suretiyle tek gövde üzerinde birkaç varyabl kondansatör elde edilebilir.bu tür imal edilmiş varyabl kondansatörler örneğin Ganglı varyabl kondansatör olarak tanınır.genellikle varyabl kondansatörlerde dielektrik olarak hava ve ender olarak mika ya da fiber kullanılmaktadır. Bugün radyoların ve telsizlerin frekans ayarında büyük ölçüde kullanılan varyabl kondansatörlerin havalı tipleri gang başına azami 600pFlik bir kapasite gösterirler. b) Trimer Kondansatörler : Bu kondansatörlerde biri hareketli, diğeri sabit olmak üzere iki seramik disk bulunur.diskler metal buharında yarım daire şeklinde, örneğin gümüş kaplanmıştır.hareketli disk çevrilmek suretiyle bu yarım daireler az ya da çok üst üste getirilerek kapasite ayarlanır.ince ayarlar için kullanılan trimer kondansatörlerin kapasiteleri 5pF... 75pF arasındadır. Osilatör ve dalga bobinlerinde yoğun ölçüde sabit ayarlar (Kalibrasyon) için kullanılan trimer kondansatörler disk, şapkalı ve tüp şekillerinde boy boy imal edilmektedir. 4. ALTERNATİF AKIM DEVRESİNDE KONDANSATÖR : 1) Kapasitif Reaktans : Bir doğru gerilim kaynağı bir Kutup çevirici üzerinden 4uFlık bir kondansatöre bağlanmıştır. Akım devresine seri olarak alternatif akım ölçen bir ampermetre bulunmaktadır.bir motorun kolektörüne benzeyen kutup çevirici döndürüldüğünde doğru gerilim, alternatif gerilime dönüştürülür ve devreden alternatif akımın geçtiği görülür.kutup çevirici daha hızlı döndürüldükçe geçen akımın yükseldiği izlenir. Kutup çeviricinin döndürülmesiyle, bunun çıkışında doğru gerilim devamlı polarite değiştirir ve bunun sonucu kondansatöre bir alternatif gerilim uygulanmış olur. Bir kondansatöre alternatif gerilim

10 uygulandığında, plakaları değişken bir şekilde pozitif ve negatif yüklenir. Bu farklı yüklenmeler alternatif gerilimin iletken üzerindeki ritmi ile pozitif ve negatife doğru salınır.bunun sonucu iletkenlerden kondansatöre doğru bir alternatif akım akar.gerçekte bir kondansatörde alternatif akımın aktığı varsayılır. Bu nedenle buna bağıl akım ya da izafi akım denilir. Alternatif akım devresindeki bir kondansatör geçen akıma bir direnç gibi karşı koyar. Bu tür bir direnç kapasitif reaktans (Xc) olarak anılır. Kapasitif reaktansa bazı çevrelerde kapasitans ya da kapasitif tepkin direnç de denilmektedir. (Reaktans = Reaktif Rezistans =Tepkin Direnç) Frekans ne denli yüksek olursa, kapasitans o değin küçük olur. Yukarıda anılan sınamada 4uFlik kondansatör yerine önce 8uF lik sonra 16Uf lık kondansatörler konulduğunda devreden geçen akımın yükseldiği görülecektir. Kapasite ne denli büyük olursa, kapasitans o değin küçük olur. Xc = 1 / C Xc = Kapasitans (æ) = Açısal frekans ( rad ) C = Kapasite (F) Örnek : 50 Hz lık bir alternatif gerilimde 10uF lik bir kondansatörün kapasitansını hesaplayınız. Çözüm : Xc = 1 / 2 f C = / 2. 3, = 318,5 Kapasitans bir direnç gibi düşünülürse Ohm yasası burada da uygulanabilir. Ic = U / Xc Örnek : Kapasitansı 1600æ hesaplanmış bir kondansatöre 50Hz ve 220 V luk bir gerilim uygulanmıştır. Devreden geçen akımı bulunuz. Çözüm : Ic = U / Xc = 220 / 1600 = 0,137 A 2. Kondansatör Devreleri : a) Paralel Devre : Birçok kondansatörün paralel bağlanması plaka yüzeyinin büyütülmesi gibidir.bu nedenle C eşdeğer kapasitesi paralel kapasitelerin tek tek toplamıdır. Birçok kondansatörün paralel bağlanmasında eşdeğer kapasite tek tek kapasitelerinin toplamında eşittir. C = C1 + C2 +...Cn Örnek : 1000pF ; 0,02uF ve 5nF lık üç kondansatör paralel bağlanırsa eşdeğer kapasite ne olur? Çözüm : C = C1 + C2 + C3 = = 26000pF = 0,026uF b) Seri Devre : Birçok kondansatörün seri bağlanmasında eşdeğer kapasitans seri kapasitanslarının toplamına eşittir. Xc = Xc1 + Xc2 + Xc Birçok kondansatörün seri bağlanmasında eşdeğer kapasitenin ters değerliği tek tek kapasite değerlerinin toplamına eşittir.

11 Seri bir devrede eşdeğer kapasite en küçük seri kapasiteden daha küçüktür.kondansatörlerin seri bağlanması plaka ara mesafelerinin büyütülmesi gibidir.seri bir devrede bulunan her kondansatörde toplam gerilim bölündüğü için, tüm seri devrenin gerilim dayanımı her bir kondansatörün tek tek gerilim dayanımından büyüktür. Yalnız iki kondansatörün seri bağlantısında, eşdeğer kapasite : Örnek : 10uF ve 2uF lik seri bağlanmış iki kondansatörün eşdeğer kapasitesini bulunuz. Çözüm : C = / = 20 / 12 = 1,66 uf 3 ) Kondansatörlerde Faz Kaynası : Şekilde de görüldüğü gibi bir ölçme devresi kurulmuştur.devrede seri olarak bir ampermetre ve kondansatöre paralel bağlı bir voltmetre bulunmaktadır.tüm devre akım devresine bağlanmadan önce bütün ölçü aletleri sıfırı göstermektedir. Bu devre 10 V luk bir doğru gerilim kaynağına ilk bağlanma anında kondansatör plakaları arasında ölçülen gerilim sıfırdır.uygulanan gerilim ile (şarj gerilimi ) kondansatör gerilim arasında çok büyük bir fark olduğu için, şarjın başlangıcında kondansatöre doğru büyük bir akım akar ve ampermetre en büyük değeri gösterir.şarj ilerledikçe kondansatör gerilimi de artmaya başlar. Bunun sonucu şarj gerilimi ile kondansatör gerilimi arasındaki fark azalır ve kondansatöre doğru akan akım düşmeye başlar. Kondansatör tam şarj edildiğinde kondansatör gerilimi ile şarj gerilimi birbirine eşit olur ve şarj akımı sıfıra düşer. Alınan bu evreleri kolaylıkla izleyebilmek için devreye seri halde bir direnç konulmuştur. Buradan bir kondansatörde, ancak bir şarj akımı ile önceden şarj edilebildiği takdirde bir gerilimin bulunabileceği anlaşılmaktadır. Saf kapasitans gösteren bir alternatif akım devresinde akım 1 / 4 periyot kadar gerilimin önündedir.bu nedenle gerilim ile akım arasındaki faz farkı açısı 90 dir. Kondansatörlerde akım gerilimin 90 önünden gider. Şekilde görülen devre bir kutup çevirici üzerinde bir doğru gerilim kaynağına (G) bağlıdır. Kutup çevirici döndürüldüğünde, paralel devrede önce kondansatör (C) ayağına bağlı lamba ; sonra direnç (R) ayağına bağlı lamba yanacaktır.buradan bir alternatif akım devresinde bir kondansatörün bir bobine göre aksi yönde bir faz farkı oluşturduğu anlaşılır. 4 ) Kondansatörde Kayıplar : Kondansatörlerin hepsine işletme anında kayıplar ortaya çıkar.bu nedenle kondansatörler saf kapasitans gösterememektedir.bu kayıpların bir kısmı, her yalıtkanın bir ölçüde iletken olmasından doğar.bir kondansatörde alternatif gerilim uygulundığında dielektrik içindeki moleküler dipoller devamlı döner.bu nedenle enerjinin bir kısmı ısı halinde yitirilir. Bu özellikten yararlanarak yüksek frekanslarda yalıtkan maddelerin dielektriksel ısıtması yapılır. Örneğin plastik maddelerin yapıştırılması, kerestelerin kurutulması ve kızartma fırınları gibi.

12 Sargılı kondansatörlerde bağlantı uçları tabakaların başlangıç kısımlarına bağlı olduğu için, şarj akımı şerit şeklindeki sargılar boyunca akmak zorundadır.bu nedenle bu metal tabakaların da ohmik bir direnci vardır. Bir kondansatörde anılan bütün bu kayıp türleri kayıp direnci (R) adı altında toplanabilir. Bütün kayıplar ısı halinde ortaya çıktığından R kayıp direnci etkin bir dirençtir.bu etkin direnç bir Iw kayıp akımını oluşturur.bir kondansatörde bu değin bir etkin direnç kayıpsız kondansatöre paralel bağlanmış bir direnç halinde düşünülür. Kayıpları da göz önüne alarak kondansatörler birbirine paralel bağlı kapasitans ve etkin dirençlerle gösterilir.dielektrik içindeki kayıplardan dolayı gerilim ile akım arasındaki faz açısı tam 90 olmayıp daim 90 den küçüktür. 90- kadarlık bir fark kayıp açısı açısı olar anılır.iyi kaliteli kondansatörlerde kayıp açısı bir derecenin de biri kadardır. Uygulamada genellikle kayıp açısının tanjantı kullanılır. Kayıp açısının tanjantı kayıp faktörü olarak anılır. Paralel bağlantılı bir devrede kol akımları, üzerinden geçtikleri dirençler ile ters orantılıdır. Kayıp faktörü frekansa bağlı olarak değişir. Ancak bazı hesap işlemlerinde kolaylık getirmesi amacı ile, kondansatörler yalnızca kapasitans halinde kabul edilmekte ve kondansatör içindeki kayıplar ihmal edilebilmektedir. 5 ) Kondansatörlerde Güç : Saf kapasitif bir yüklenmede alternatif akımın güç eğrisi <<u>> ve <<i>> ani değerlerinin çarpımı sonucu elde edilir. Bu gücün ortalama değeri sıfırdır. Kayıpsız kondansatörler yalnızca tepkin güç çekerler. Tepkin güç kondansatör içinde elektrik alanının kurulmasına yarar.elektrik alanı yol olduğu zaman bu güç kaynağa geri gönderilir.bir kondansatördeki enerji kondansatör ile gerilim kaynağı arasında gidip gelerek salınır. Bundan dolayı kondansatöre giden iletkenlerden tepkin akım geçer. ETKİN VE TEPKİN DİRENÇLİ DEVRELER Bir kondansatör ile bir dirençten oluşmuş bir seri devreye gerilim uygulandığında R etkin direnci üzerine bir Uw gerilimi ve X tepkin direnci üzerinde bir Ubc gerilimi düşer.güç faktörü kapasitif tepkin dirence (kapasitans) ait sıfır değeri ile etkin dirence ait değeri arasında bulunur. Bulunan gerilimlerin ilgili akımlara bölünmesi ile gerilim üçgeninden direnç üçgeni elde edilir. Örnek : 10uF lik bir kondansatör 1000æ luk bir direnç ile seri bağlanmıştır. Bu seri devreye 220 V / 50 Hz lık bir gerilim uygulanırsa empedansını bulunuz. Çözüm :Eğer Xc bulunursa yukarıdaki formül ile Z yi bulabiliriz.

13 Etkin bir direnç bir bobine seri bağlandığında bu direncin bobinin etkin direnci ile toplanması gerekir. Kondansatörlerde kapasite birimi Farad tır. Bir kondansatör uçlarına 1 voltluk gerilim uygulandığında o kondansatör üzerinde 1 kulonluk bir elektrik yükü oluşuyorsa kondansatörün kapasitesi 1 Farad demektir. Farad, çok büyük bir birim olduğu için uygulamada Farad ın askatları olan mikrofarad ( O.F), nanofarad (nf) ve pikofarad (pf) kullanılır. Aşağıdaki tabloda Farad ın askatları görülmektedir. 1 Farad = mf = 106mF 1 Farad = 109 nf 1 Farad = 1012 pf 1 mf = 103 nf 1 mf = 106 pf 1 mf = 103 pf

14 Farklı boyut ve kapasitelerde kondansatör çeşitleri... Küçük boyutlu değişik tipteki kondansatörler. Üstte solda 8'li grup entegre devrelerde kullanılan SMD tipi seramik, altta solda 4'lü grup SMD tipi tantalum, üstte sağda batırma tipi tantalum, altta sağda ise batırma tipi elektrolitik kondansatörleri görebilirsiniz. Aralarında en büyük boyutlusunun ölçüleri cm düzeyindedir.

15

16

17

18

19

20

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W İŞ VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ: GÜÇ ÖLÇME: Birim zamanda yapılan işe güç denir ve P harfiyle gösterilir. Birimi Watt (W) tır. DC elektrik devresinde güç kaynak gerilimi ve devre akımının çarpılmasıyla bulunur. P=E.I

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR SARIMI 522EE0043 Ankara, 2011 II Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı