ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

2 Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði profesyonel çözümler ile Türkiye Endüstriyel Tartým Sistemleri sektörünün lideridir. Kurulduðu günden bu yana, tartým sektörünün dünya liderleri ile iþbirliði yapar, en yeni teknolojiyi yakýndan izler ve uygular. Ürünlerini dünya kalite standartlarýna uygun olarak ileri teknoloji ile üretir ve geliþtirir. ÝÇÝNDEKÝLER Tartým Enstrümanlarý... 2 Hassas Endüstriyel Teraziler... 6 Endüstriyel Tartým Platformlarý... 7 Özel Yapýlý Kantarlar... 9 Taþýt Kantarlarý...11 Yük Hücreleri / Tartým Modülleri Tehlikeli Saha Ürünleri Tank, Reaktör, Silo Kantarlarý Karýþým Hazýrlama Sistemleri Otomatik Dolum Sistemleri Formülasyon / Reçete Hazýrlama Etiketleme Çözümleri SQC-Ýstatistiksel Kalite Kontrol Otomatik Boyut Ölçüm Sistemleri Dinamik Tartým Çözümleri Hassas Teraziler...28 Özel Tartým Çözümleri Profesyonel Destek Kütle ve Kütle Setleri Kütle ve Terazi Kalibrasyonu

3 TARTIM ENSTRÜMANLARI Basit tartým uygulamalarýndan en karmaþýk proseslere, her ortama uygun tartým enstrümanlarý Uluslararasý standartlara uyumlu BAYKON tartým enstrümanlarý ve Dünya'nýn lider firmasý Mettler Toledo gösterge ve terminalleri. Her düzeydeki tartým prosesleri için, her türlü endüstriyel ortama uygun, dünyanýn en geniþ ürün portföyü. BX 1 tartým göstergesi Çok çeþitli PLC entegrasyon seçenekleri, elektronik kalibrasyon dahil zengin kalibrasyon olanaklarý, farklý endüstriyel ortamlar uygun kutu tipleri ile, özellikle endüstriyel tartým prosesleri için idealdir e / 2x6000e OIML onayý - 3 tip endüstriyel kutu; Alüminyum IP30 ve paslanmaz çelik IP65 masa/duvar tipi ve panel tipi - Paslanmaz çelik, IP65 ön panel - ecal; etalon yüksüz kalibrasyon - Aktif, dijital titreþim bastýrma filtresi - PLC baðlantý seçenekleri; Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet,Paralel I/O, Analog (4-20mA, 0-10VDC) çýkýþ BX 2 tartým göstergesi Etiketleme, tepe deðeri tutma, dinamik tartým, dolum vb. yaygýn tartým proseslerini ek bir donaným gerekmeden kontrol eden bir uygulama terminalidir. Farklý fiþ seçenekleri ve kullanýcýya özel etiket tasarým imkaný önemli üstünlükleridir. - Uygulama modlarý: Etiketleme, Dolum, Dinamik tartým, Tepe tutma ve Sýnýflandýrma - Etiket baþlýk ve dip notu tanýmlama, tarih, saat, 2xID, fiþ no, brüt, dara, net aðýrlýk ile yazdýrma e / 2x6000e OIML onayý - 3 tip endüstriyel kutu; Alüminyum IP30 ve paslanmaz çelik IP65 masa/duvar tipi ve panel tip - Paslanmaz çelik, IP65 ön panel BX 3 Tartým / Dolum göstergesi Her tip sývý ve toz dolum prosesini kontrol etmek üzere tasarlanmýþ, gerektiðinde kullanýcýya özel prosesler için programlanabilen, profesyonel bir dolum kontrol ve tartým göstergesidir. EU MID dinamik tartým yönetmelikleri ile uyumludur. - Standart 7 farklý dolum prosesi seçilebilir, müþteriye özel prosesler programlanabilir. - Gösterge üzerinden dolum prosesini izleme. - EU MID yönetmeliðine uyumlu. - Modbus ve Profibus baðlantýsý üzerinden programlanabilir. - 3 tip endüstriyel kutu; Alüminyum IP30 ve paslanmaz çelik IP65 masa/duvar tipi ve panel tipi - Paslanmaz çelik, IP65 ön panel 2

4 BX6 Tartým terminali Endüstriyel PC tabanlý, standart VGA monitör ve PC klavye ile çalýþan bir terminaldir. Kamyon kantarý ve bilgi toplama-etiketleme olmak üzere 2 farklý modeli vardýr. Ethernet TCP/IP opsiyonu ile doðrudan ana bilgisayar aðýna baðlanabilir ve kayýt transferi yapabilir. - OIML 10000e / 2x6000e onaylý - Kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilir tartým ekraný ve etiket formatý - Ön panel ve üst kapak paslanmaz çelik, gövdesi galvaniz yapýda endüstriyel kutu - Paralel yazýcý baðlantýsý - RS232C data çýkýþý standart VAC, 50/60 Hz besleme ANALOG ve DÝJÝTAL TRANSMÝTTERLER TX1 / TX1(W) Analog Transmitter Analog çýkýþlý hassas ve ekonomik bir transmitterdir. Mikroprosesör kontrollü dijital bir cihaz olup,sýfýr ve kazanç ayarlarý cihaz tuþlarýndan ya da RS232C seri port üzerinden PC ile yapýlabilir. Test yükü olmaksýzýn kalibrasyon (ecal), prosesinize göre seçilebilen 10 adýmlý dijtal filtre ve paralel I/O önemli üstünlükleridir ma yada 0-10 VDC çýkýþ seçimi - 16 bit çýkýþ hassasiyeti, max 400 çevrim/sn hýz - Ray tipi kutu ile kolay montaj - 10 adýmlý dijital filtre - Paralel I/O: 2 adet kesme ve hata çýkýþý, Sýfýrlama giriþi - RS232C seri port üzerinden programlama, ayarlama ve yüksüz kalibrasyon (ecal) TX 2 Dijital Transmitter Ailesi RS232, RS485, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profinet, CanOPEN çýkýþlý dijital transmiter ailesidir. xface yazýlýmý ile PC üzerinden programlanabilir ve kalibre edilebilir. 3 farklý çalýþma modu: Sayma, aðýrlýk ve kuvvet ölçümü. Kolay montaj edilebilen IP20 ray tipi kutu. - AD çevirici; 24 bit, 800 çevrim/sn hýzý iç sayýcý, unipolar sinyal giriþi için , bipolar sinyal giriþi için sayý - Kalibrasyon seçenekleri; standart, sýfýr ayarý, kazanç ayarý, yük altýnda kalibrasyon ve yüksüz elektronik kalibrasyon (ecal). TX 4 Dijital Transmitter Ailesi RS485, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profinet, CanOPEN çýkýþlý dijital transmitter ailesidir. Paralel I/O baðlantýsý avantajý. 3 farklý çalýþma modu: Sayma, aðýrlýk ve kuvvet ölçümü. xface yazýlýmý ile PC üzerinden programlanabilir ve kalibre edilebilir. Kolay montaj edilebilen ray tipi kutu. - 1 x Çýkýþ, 2 x Giriþ yada 3 x Çýkýþ olarak programlanabilen paralel I/O - AD çevirici; 24 bit, 800 çevrim/sn hýzý iç sayýcý, unipolar sinyal giriþi için , bipolar sinyal giriþi için sayý - Elektronik kalibrasyon (ecal) dahil, 5 farklý kalibrasyon seçeneði MX08 Dijital Transmitter Ailesi 8 adet analog dijitizer ve 8 adet paralel 4I/O biriminin, dahili bir bus üzerinden baðlanarak, gateway birimi üzerinden PLC ile haberleþtiði bir dijital transmitter ailesidir. RS232C, RS485, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profinet, CanOPEN çýkýþlarýna sahiptir. xface yazýlýmý ile PC üzerinden programlanabilir ve kalibre edilebilir. - 8 x Analog Dijitizer, 8 x paralel 4I/O - Lokal gösterge birimi üzerinden analog dijitizer deðerleri izlenebilir - AD çevirici; 24 bit, 800 çevrim/sn hýzý iç sayýcý, unipolar sinyal giriþi için , bipolar sinyal giriþi için sayý - Elektronik kalibrasyon (ecal) dahil, 5 farklý kalibrasyon seçeneði 3

5 Dünya'nýn lider firmasý METTLER TOLEDO'dan proses kontrol ve veri toplama terminalleri Islak, hijyen, tehlikeli sahalar gibi zorlu endüstriyel ortam koþullarý için güvenli, uluslararasý global standartlarla uyumlu, hýzlý, hassas ve ileri teknoloji ürünü profesyonel terminaller. PROSES KONTROL TERMÝNALLERÝ MT IND131 / IND 331 proses terminalleri PLC ve benzeri proses kontrol cihazlarý ile Dijital I/O, 4-20mA Analog, Modbus TCP/IP, Profinet Profibus DP, Ethernet/IP, A/B RIO, DeviceNet baðlantý seçenekleri. Karýþtýrýcýlý tank ve titreþimlerini sahalarda mükemmel okuma ve kararlý veri saðlayan ultra A/D çevirme hýzý ve MT Trax-DSP aktif filtre. - Her ýþýk ortamýnda okunabilen organik LED gösterge - Pano içi ray montaj tipi, panel ve IP69k koruma sýnýfýnda paslanmaz kutulu modeller. - Standart RS232C çýkýþý ve 2. seri çýkýþ, Dijital I/O ve PLC baðlantý seçenekleri - CalFREE - Elektronik yüksüz kalibrasyon - MT Trax-DSP aktif titreþim bastýrma filtresi MT IND560 proses terminali Özellikle ýslak, hijyen ve tehlikeli sahalar için tartým uygulamalarý ve standart yazýlým paketleri ile formülasyon, dinamik tartým, otomatik dolum ve karýþým sistemleri gibi yaygýn endüstriyel proseslerde kullanýlýr. Analog, A/B RIO, Profibus DP ve DeviceNET PLC baðlantýlarýna sahiptir. - IP65 panel ve IP69k paslanmaz çelik kutulu endüstriyel modeller Hz AD çevirme hýzý ve Trax-DSP aktif dijital titreþim filtresi - CalFREE - Elektronik yüksüz kalibrasyon ve geliþmiþ kalibrasyon seçenekleri - Büyük vakum floresan grafik gösterge - OIML, CE, NTEP ve diðer global onaylar MT IND780 Proses terminali Günümüz tartým teknolojisinin en geliþmiþ ve mükemmel proses terminalidir. Ayný anda 4 adet tartým prosesini kontrol edebilir, AB RIO, profibus DP, Ethernet, DeviceNET vb. yaygýn PLC baðlantýlarýný destekler, müþteriye özel prosesler için programlanabilir. - IP65 panel ve IP69k paslanmaz çelik kutulu endüstriyel modeller Hz AD çevirme hýzý ve Trax-DSP aktif dijital titreþim filtresi - CalFREE - Elektronik yüksüz kalibrasyon ve geliþmiþ kalibrasyon seçenekleri - Monochrom yada aktif TFT renkli grafik LCD gösterge 4

6 VERÝ TOPLAMA ve UYGULAMA TERMÝNALLERÝ MT IND690 tartým terminali En zorlu koþullar için hassas ve güvenilir tartým ve veri toplam terminalidir. Farklý kapasite ve taksimatlarda 3 adet platform ve teraziye baðlanabilir. Otomatik dolum, manuel ve otomatik karýþým hazýrlama, parça sayma, sýnýflandýrma, sistem entegrasyonu amaçlý standart uygulama yazýlýmlarý ile tüm endüstriyel sektörlerde kullanýlýr. - IP69k masa/duvar ve IP65 panel tipi paslanmaz çelik, endüstriyel modeller - Doðrudan PC klavyesi ve barkot okuyucu ile bilgi giriþi - Alfa-nümerik yeþil flüoresan gösterge, büyük boy aðýrlýk gösterimi - Standart RS232C, 9 adede kadar seri port imkaný - Paslanmaz çelik, IP65 koruma sýnýfýnda GA46 barkot yazýcý seçeneði MT ID30 tartým terminali PC ve terazinin endüstriyel koþullardaki mükemmel kombinasyonu olan ID30, en karmaþýk tartým uygulamalarý için, en üst seviyede standartlara sahiptir. Paslanmaz çelik, IP69k basýnçlý su ile temizlenebilir yapýsý ile ilaç ve gýda sektörünün hijyen koþullarý için mükemmel bir üründür. Hassas tartýmlar için, farklý hassasiyette 3 adet platform ve teraziye baðlanabilir. - Kiþisel yazýlýmlarýnýza uygun, sýnýrsýz baðlantý seçenekleri - Paslanmaz çelik, IP69k basýnçlý su ile temizlenebilen ergonomik yapý - PC klavye ve barkot okuyucu baðlantýsý - Alfa-nümerik yeþil flüoresan gösterge ve büyük boy aðýrlýk gösterimi - RS232C, RS485, 20 ma ASCII, Ethernet, USB ve paralel yazýcý çýkýþý - Aktif TFT renkli LCD monitör TEHLÝKELÝ SAHA TERMÝNALLERÝ ATEX 1/21 & 2/22 MT IND226x tartým terminali Uluslararasý tehlikeli saha ve metrolojik standartlarla uyumlu, paslanmaz çelik ve IP66 koruma sýnýfýndadýr. Tehlikeli sahada, onaylý 230VAC besleme birimi yada batarya ile çalýþabilir. Diðer MT ATEX onaylý cihazlar ile harici gösterge olarak çalýþabilir. Güvenli sahaya data çýkýþ imkaný vardýr. - ATEX: II2G Ex ib IIC T4; -10 C C II2D Ex tda21 IP 66 T60 C - Paslanmaz çelik, IP66 koruma sýnýfý - 4 x 350 Ohm load cell baðlanabilir. - MinWeigh uyarý fonksiyonu - CalFREE - test yükü olmasýzýn kalibrasyon - Eksik/Fazla tartým modu - Batarya ömrü için otomatik uyku modu MT IND560x tartým terminali Dolum, manuel ve otomatik karýþým hazýrlama, parça sayma, toplam alma, sistem entegrasyonu amaçlý standart uygulama yazýlýmlarý ile tehlikeli sahalarda kullanýlýr. Hassas tartým için, 3 farklý kapasite ve taksimatlarda platform ve teraziye baðlanabilir. MT teknolojisi ile, en yüksek güvenlik ve hassasiyet güvencesi. - CENELEC II 2G EEx ib IICT4-10 C <Ta < +40 C, II 2D Ex ibd IP65T60 C - Paslanmaz çelik, IP65/66 koruma sýnýfýnda panel ve masa/duvar modeller - Aydýnlatmalý LCD grafik gösterge - IP68, IP69k koruma sýnýfý - Güvenli sahaya seribilgi çýkýþý - Dolum amaçlý 6 adet Ex seelenoid valf çýkýþý TraxDSP aktif titreþim filtresi 5

7 HASSAS ENDÜSTRÝYEL TERAZÝLER BBA... model endüstriyel teraziler Hassasiyet e: 2x3000e Kapasite 3kg 6kg 15kg 35kg 60kg Platform ebadý(mm) 200x240 0,5/1g 1/2g 240x350 2/5g 5/10g 10/20g Opsiyonel 30000d' ye kadar BBK... model endüstriyel teraziler Hassasiyet e: 60000e Kapasite 3,1kg 6,1kg 15,1kg 35,1kg Platform ebadý(mm) 165x165 0,1g 0,1g 200x240 0,2g 240x350 0,5g 1g Opsiyonel d' ye kadar PANDA 7 Boya karýþým terazisi Model Panda 7 Hassasiyet Kapasite 7100e 7100g Taksimat 0,1g Boyutlar Gösterge Tuþ takýmý Gövde Platform Koruma 330x342x350 mm 12,1 mm LCD, arka aydýnlatmalý Membran tuþ takýmý, 8 dokunmatik tuþ Alüminyum döküm Paslanmaz çelik, Ø232 mm IP54 Besleme 120/230 VAC ATEX onayý Panda 7/X II 2 G EEx ib IIB T4 Div 1 Group C,D CUB-II Terazi Model Hassasiyet Kapasite Boyutlar Gösterge-Dual Tuþ takýmý Gövde Platform Koruma CUB-II 3000e/7500d 1,5/3/6/15 kg 230x310x127 mm Hýzlý 7-segment parlak LED gösterge Membran tuþ takýmý, 4 tuþ, dokunmatik Plastik Paslanmaz çelik, 180x230 mm IP65 6

8 ENDÜSTRÝYEL TARTIM PLATFORMLARI Normal ortamlardan en zorlu endüstriyel ortamlara kadar, 3kg'dan baþlayan modeller Geniþ platform ürün portföyümüz içinde, her uygulama, çalýþma ortamý ve hassasiyet talebinizi karþýlayan bir model mevcuttur; kg kapasiteye kadar, çelik yada paslanmaz çelik yapýda, OIML II sýnýf hassas terazilere, IP69k koruma sýnýfýna ve Atex onaylý modellere kadar Model T / TS Yapý Statik boyalý altyapý, paslanmaz çelik kapak / Komple paslanmaz çelik -304 Koruma IP67/68/69k Çözünürlük Kapasite 2 x 3000e 3kg 6kg 15kg 30kg 60kg 150kg 300kg 600kg Platform Ebadý -mm BB 300 x 400 0,5/1g 1/2g 2/5g 5/10g 10/20g B 400 x 500 5/10g 10/20g 20/50g BC 500 x /20g 20/50g 50/100g CC 600 x /20g 20/50g 50/100g 100/200g Opsiyonel 30000d' ye kadar onaysýz taksimat Model K / KS Yapý Statik boyalý / Komple paslanmaz çelik Koruma IP66 / IP68 Çözünürlük Kapasite 2 x 3000e 300kg 600kg 1500kg 3000kg Platform Ebadý -mm 1000 x g/100g 100g/200g 200g/500g 500g/1000g 1000 x g/100g 100g/200g 200g/500g 500g/1000g 1250 x g/100g 100g/200g 200g/500g 500g/1000g 1500 x g/100g 100g/200g 200g/500g 500g/1000g 1500 x g/100g 100g/200g 200g/500g 500g/1000g Opsiyonel 1 x 6000e onaylý / 30000d' ye kadar onaysýz taksimat 7

9 OIML II Sýnýf Hassas Endüstriyel Tartým Platformlarý Hibrid yapýda, hassas laboratuar terazilerinde kullanýlan elektromanyetik kuvvet kompanzasyonu teknolojisine sahip yük hücreli, Mettler Toledo K-serisi tartým platformlarý ile, 32000e 'ye kadar onaylý, d 'ye varan onaysýz taksimat ve hassasiyet imkaný. K-serisi teraziler en yüksek üretim standartlarý ile, mükemmel lineerlik ve tekrarlanabilirlik performansý saðlar. IP66/67 koruma sýnýfýnda ve komple paslanmaz çelik yapýda modeller mevcuttur. Metler Toledo K-Serisi Platformlar Çözünürlük e: 15000e/32000e Kapasite (e = 10d) 3kg 6kg 15kg 32kg 60kg 150kg 300kg 600kg 1500kg 3000kg Platform Ebadý A 280 x g 0.02g 0.1g 0.1g (mm) B 400 x 500 1g CC 600 x 800 1g 2g 800 x 800 2g 10g 800 x g 10g 1000 x g 20g 1250 x g 50g 1500 x g 50g Opsiyonel Çok kademeli 3 x 3000e onaylý, d' ye kadar onaysýz Islak, yýkanan ve hijyen sahalar için basýnçlý su ile yýkanabilen tartým platformlarý IP69k 8

10 ÖZEL YAPILI KANTARLAR Hýzlý ve kolay tartým seçenekleri Seyyar yapýdaki BAYKON palet ve varil kantarlarý ile, iþletmenizde ihtiyaç duyulan her mahalde tartým yapabilirsiniz. Seyyar ve alçak platform yapý ile, hýzlý ve kolay tartým, ergonomi, yüksek verimlilik. Palet Tartým Kantarý Kolay ve hýzlý palet tartýmý, seyyar kullaným Alçak Platform Kantarý Zemin üstü, 35mm yükseklikte kolayca yüklenebilen alçak platform Modeller PU / PUS Tartým Malzemesi Çelik / Galvaniz / Paslanmaz çelik Koruma IP67/68 Çözünürlük e: Kapasite 3000e 300kg 600kg 1500kg 3000kg Platform Ebadý-mm 1260x g 200g 500g 1000g Serbest Ebatlar 500x x1000 (uzunluk x iç geniþlik) Opsiyon 2 x 3000e onaylý, 30000d onaysýz Modeller PA / PA..S Tartým Malzemesi Çelik / Paslanmaz çelik Koruma IP67/68 Çözünürlük e: Kapasite 3000e 300kg 600kg 1500kg 3000kg Platform Ebadý-mm 1250x x g 200g 500g 1000g Opsiyon 2 x 3000e onaylý, 30000d onaysýz Seyyar Varil Kantarý Bataryalý ve tekerlekli seyyar yapýsý ile ihtiyaç duyulan her yerde varil tartýmý ve dolumu Modeller Tartým Malzemesi Koruma Çözünürlük e: Kapasite Taksimat PS Çelik / Galvaniz IP67/ e 300kg 100g 9

11 Transpalet kantarlarý Paletli yüklerinizi kantara taþýmanýza gerek yok; BAYKON BT transpalet kantarlarý ile onlarý yerinde ve hatta taþýrken tartabilir ve tartým fiþi basabilirsiniz. Opsiyonel RF modem kullanarak, tartýlarýnýzý kablosuz olarak nakledebilir ve bilgisayar sisteminize kayýt edebilirsiniz. Islak ve hijyen sahalar için paslanmaz çelik yük hücresi, tartým göstergesi ve transpalet çatalý mevcuttur. Model Kapasite Taksimat TB kg kg x 0,5 kg TB kg kg x 1 kg TB1500M 1500kg 0-600kg x 0,2 kg; kg x 0,5 kg TB2000M 2000kg kg x 0,5 kg; kg x 1 kg Vinç Kantarlarý Bataryalý ve seyyar yapýsý ile önemli tartým kolaylýðý saðlar. 100kg 'dan 40 ton kapasiteye modeller mevcut olup, 15 ton kapasiteye kadar ticari uygulamalar için EU tip onayý mevcuttur ve damgalanabilir. Opsiyonel olarak RF modem entegre ederek, tartýlarýnýzý kablosuz olarak transfer edebilir, tartým fiþi basabilir ve sisteminize kayýt edebilirsiniz. Monoray Kantarlarý Özellikle et merkezlerinde, doðrudan taþýyýcý ray üzerinde tartým yapabilir, fiþ basabilir ve tartýlarýnýzý bilgisayar sisteminize kayýt edebilirsiniz. 150kg / 300kg / 600kg / 1000kg kapasitede modeller ve ticari amaçlý kullaným için OIML tip onayý mevcuttur. 10

12 TAÞIT KANTARLARI Kamyon kantarýnda dijital yük hücresi ile; - %100 tartým güvenliði - Hýzlý ve kolay servis - Yüksek performans Analog yük hücreli elektronik bir kantarda, yük hücresi arýzasý fark edilene kadar yanlýþ tartým riski vardýr. Dijital yük hücreli bir kantarda ise, yük hücresi arýzasý durumunda tartým otomatik olarak durdurularak, tartým güvenliðiniz saðlanýr. Özellikle kritik ve yoðun tartým trafiðine sahip kantarlar için çok önemli olan ve saatlerce süren servis iþlemi, dijital yük hücreleri ile dakikalar mertebesine kýsalmýþtýr. Dijital yük hücresi Elektronik kantarýn kalbi, yükü algýlayan ve elektronik sinyale dönüþtüren yük hücresidir. Yük hücresi 1940'lý yýllarda keþfedilmiþtir. Rasyonel üretim koþullarýnýn oluþumu ile, analog yük hücreli elektronik tartým teknolojisi, 1970'li yýllardan itibaren hýzla mekanik kantar sistemlerinin yerini almýþtýr. 1980'lerde elektronik sanayindeki dijital teknoloji devrimine paralel olarak, endüstriyel tartým sektörünün lider firmasý Mettler Toledo, dijital yük hücresini üreterek, dijital teknolojinin üstünlüklerini tartým teknolojisine taþýdý ve elektronik tartým teknolojisinde %100 dijital teknoloji dönemi baþlamýþtýr. A N A L O G D Ý J Ý T A L Kaset teyp TV Radyo Yük Hücresi Blue-ray 3D - HD TV Uydu Dijital MT PDX Disk Yayýný Mettler Toledo Powercell PDX Tartým güvenilirliðinde yeni bir standart En yüksek hassasiyet: d dahili, OIML 6000e onaylý taksimat Malzeme: Yük hücresi ve yük aktarýcý þapkalar 17-4ph paslanmaz çeliktir. Yük hücresi kablolarý, paslanmaz çelik zýrhlý ve %100 su geçirmez yapýdadýr. Önleyici arýza izleme: Dahili basýnç ve eðim sensörleri ile yük hücresinin sýzdýrmazlýðý ve montaj pozisyonu sürekli olarak izlenir. Normal olmayan þartlarda, tartým durdurulur ve arýza bilgisi verilir. En zorlu çalýþma koþullarý: MT PDX, en aðýr koþullarda çalýþacak þekilde aþaðýdaki testlerden geçmiþtir: - Sýcaklýk: -30 C / +50 C çalýþma testi - IP68 koruma: 1,3m derinlikte su altýnda 7 gün çalýþma testi - IP69 koruma: Basýnçlý, sýcak su ve 1000 saat tuzlu su ile yýkama testi - EMC testi: EU elektromanyetik ve radyo dalgalarý baðýþýklýk test onayý - Tehlikeli saha: StandartATEX onaylý - Vibrasyon ve þok testi: EN61373 standartlarýna göre test edilmiþtir. - Yýldýrýma karþý %100 koruma: PDX, 82500A akým ile elektrik boþalmasý test edilmiþ ve onaylanmýþtýr. 11

13 Sürücü Göstergesi Trafik Iþýklarý IP Kamera RFID Araç Okuyucu Kart Okuyucu Ana Bilgisayar BAYKON Kamyon Kantarý ve Opsiyonel Çevre Birimleri BAYKON TRUCK Kantar yazýlýmý Windows tabanlý, tartým ve kayýt güvenliðini öne alan profesyonel bir kamyon kantar yazýlýmýdýr: - 3 adet kamera baðlantýsý ile tartým anýndaki araç fotoðrafý çekilerek, tartým güvenliði anlamýnda tartým veri tabanýna kayýt edilebilir. - Tartým kayýtlarýnda yapýlabilen her deðiþim ve silme iþlemi, bir LOG dosyasýna otomatik olarak kayýt edilerek kayýt güvenliði saðlanýr. - Otomatik kart okuyucu yada RFID Araç OGS kart entegrasyonu ile hýzlý, hatasýz ve otomatik tartým - Kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen tartým mönüsü, hýzlý ve hatasýz çalýþma için tablo tanýmlama - Otomatik yada manuel tartým kayýt transferi - Zengin raporlama seçenekleri %100 Yýldýrým korumasý Birçok yük hücresi firmasý, yük hücresi içine bir tür sigorta iþlevi gören elemanlar koyarak, yük hücrelerinin yýldýrýma karþý korunduðunu belirtmektedir. Bu tip elemanlar %100 koruma garantisi vermediði gibi, ancak bir kez koruma saðlar. Bir yýldýrým ortalama olarak A akým taþýmaktadýr. MT PDX yük hücreleri USA ve AB'de baðýmsýz laboratuarlarda A aký ile elektrik boþaltmasý altýnda test edilmiþ ve onaylanmýþtýr. Yük hücresi dahili korumasý yanýnda, besleme hattý üzerine koyulan ilave elektrik donanýmý ile, kantarýnýzýn tüm elektronik donanýmý, 2 yýl yýldýrýma karþý %100 koruma garantisi altýndadýr. 12

14 YÜK HÜCRELERÝ / TARTIM MODÜLLERÝ 1000 ton kapasiteye kadar uluslararasý standartlara uyumlu, kaliteli ve hassas yük hücreleri, tartým modülleri BAYKON ve ortaklarýmýz Dünya'nýn lider üretici firmalarý METTLER TOLEDO ve FLINTEC yük hücreleri. Her tip tartým prosesi için, her türlü endüstriyel ortama uygun koruma sýnýfýnda, alüminyum, çelik yada paslanmaz çelik yapýda, uluslararasý standartlara uyumlu, analog ve dijital yük hücresi seçenekleri Platform tipi yük hücreleri Tek yük hücreli, masa üstü teraziler ve 1500 kg kapasiteye kadar platform kantarlarýnda kullanýlýr. Baský tipi yük hücreleridir. - Alüminyum ve paslanmaz çelik yapýda - IP67, IP68 hermetik sýzdýrmaz koruma sýnýfýnda modeller kg kapasiteye kadar - OIMLr60 C3,C4 ve C6 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý Körüklü / Lama tipi yük hücreleri Özellikle yer kantarlarý, düþük kapasiteli tank ve silo kantarlarýnda, torbalama kantarlarýnda kullanýlýr. Baskýya çalýþacak þekilde, uygulama yükü asýlarak da kullanýlýr. - Çelik ve paslanmaz çelik yapýda - IP67, IP68 hermetik sýzdýrmaz koruma sýnýfýnda modeller - 5 kg 'dan 22,5ton'a varan kapasiteler - OIMLr60 C3,C4 ve C6 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý S-tipi yük hücreleri Baský ve çekmeye çalýþan yük hücreleridir. Mekanik kantarlarýn dönüþümü, askýlý tip tank, silo kantarlarý, test cihazlarý ve kuvvet ölçüm uygulamalarý yaygýn kullaným alanlarýdýr. - Çelik ve paslanmaz çelik yapýda - IP67, IP68 hermetik sýzdýrmaz koruma sýnýfýnda modeller - 1 kg 'dan 10 ton'a varan kapasiteler - OIML r60 C3 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý Kolon tipi yük hücreleri Yüksek kapasiteli tank, reaktör kantarlarý, taþýt kantarlarý, test düzenekleri, kuvvet ölçüm uygulamalarý yaygýn kullaným alanlarýdýr. Baský ve çekmeye çalýþan universal modelleri vardýr. - Çelik ve paslanmaz çelik yapýda - IP67, IP68 hermetik sýzdýrmaz koruma sýnýfýnda modeller ton 'a varan kapasiteler - OIML r60 C3 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý 13

15 Dijital yük hücreleri Kamyon kantarlarý için, yüksek hassasiyet, tartým güvenilirliði, hýzlý ve etkili bakým ve servis imkaný saðlayan, ileri teknoloji ürünü dijital çýkýþlý yük hücreleridir. - Paslanmaz çelik, IP68 hermetik sýzdýrmaz yapýda - 20,25,30 ve 50 ton kapasite - OIMLr60 C3,C4 ve C6 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý Çift basmalý lama tipi yük hücreleri Tank, reaktör tartýlarýnda, özellikle yüksek kapasiteli kantarlarda kullanýlýr. Uygun tartým modülleri ile deprem ve titreþimlere karþý son derece güvenlidir. Montaj kolaylýðý önemli üstünlüðüdür. - Çelik ve paslanmaz çelik, IP67 ve IP68 hermetik sýzdýrmaz yapýda ton'a varan kapasiteler - OIML r60 C3 onaylý - Tehlikeli sahalar içinatex onaylý TARTIM MODÜLLERÝ Tank, konveyör, vinç, vb. tartým proseslerinde doðru, güvenli ve hassas tartým, mevcut mekanik yapý, çevre koþullarý ve hassasiyet beklentisi ile uyumlu, uygun yük hücresi ve doðru baðlantý parçalarýndan oluþan tartým modülleri ile gerçekleþebilir. Model LA63/LA63S tartým modülleri 5 ton kapasiteye kadar, doðrudan tank ve konveyör ayaklarý yada kulaklarý altýna monte edilererek kullanýlýr. Karýþtýrýcýlý tanklarda ve dinamik yapýlarda kendinden tamponlu modeller kullanýlýr. LABD410/ BD410S tartým modülleri Deprem riski yada devrilme riski olan yüksek kapasiteli tank kantarlarýnda son derece güvenli tartým imkaný saðlar. Düþük maliyetli ve kolay montaj yapýlabilen bir tartým modülüdür. Komple paslanmaz çelik modelleri mevcuttur. MT SWC515 tartým modülleri Galvaniz ve komple paslanmaz çelik yapýsý ile anti-korrozif ve hijyen ortamlarda, özellikle yüksek hassasiyet istenen tank kantarlarý için idealdir. Kalkmaya karþý yapýsý ve titreþimli yada mikserli tanklar için mafsal opsiyonu ile yüksek tartým güvenliði saðlar. 30T kapasiteye kadar modeller mevcuttur. 14

16 TEHLÝKELÝ SAHA ÜRÜNLERÝ ATEX onaylý teraziler ve tartým ekipmanlarý Tehlikeli saha þartlarýnda ihtiyacýnýz olan hassas terazilerden, masa üstü ve yer kantarlarýna, yük hücrelerinden tartým enstrümanlarýna, tank, reaktör, konveyör tartýlarýndan her tip özel tartým sistemlerine kadar, güvenli saha koþullarýnýn hassasiyet, hýz ve güvenlik koþullarýndan ödün vermeksizin, ATEX direktifleri ile uyumlu, onaylý ürün ve çözümler. MT Viper-EX Endüstriyel hassas teraziler 2x3000e onaylý yük hücreli DR ve e onaylý MonoBloc yük hücreli MB modeller ile, tehlikeli ve aðýr endüstriyel koþullarda yüksek hassasiyet ve güvenilirlik. Hassas EX teraziler MT Monobloc yük hücresinin sunduðu en ileri teknolojiye sahip MT XS Ex2 serisi hassas terazileri ile, 0,1g 'dan 64kg 'a kadar, ATEX yönetmelikleri ile uyumlu, hassas, hýzlý ve güvenli tartým. Viper Ex DR 3 S DR 6 S DR 15 L DR 35 L DR 60 L Boyutlar [W x D x H] (mm) 265x335x x370x115 Platform ebadý (mm) 200x x350 Maksimum kapasite (kg) Hassasiyet [Max/e] (kg/g) 1,5/0,5 3/1 6/2 15/5 30/10 3/1 6/2 15/5 30/10 60/20 Viper Ex MB 1,5 X MB 3 X MB 6 S MB 15 L MB 35 L Boyutlar [W x D x H] (mm) 265x335x x370x115 Platform ebadý (mm) 165x x x x x350 Maksimum kapasite (g) Hassasiyet [e=10d] (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 15

17 Zone 1/21 & 2/22, Division 1 & 2 ATEX ONAYLI YÜK HÜCRELERÝ, TARTIM GÖSTERGELERÝ, MASA VE YER KANTARLARI, ZENER BARÝYER ve AKSESUARLAR. Tehlikeli Saha IND560x Güvenli Saha ACM500 Ethernet Fiber Optic Load Cell Current Loop PLC Platform Printer Besleme I/O Kontrol ARM100 Remote I/O 16

18 TANK, REAKTÖR, SÝLO KANTARLARI Tank, reaktör ve silolarýnýzý kantara dönüþtürebilirsiniz... Tank, silo ve reaktörlerinizin ayak yada kulaklarý altýna, yük hücreli tartým modülleri yerleþtirerek, onlarý birer kantar biçimine dönüþtürebilirsiniz. Böylece, tank ve silolarýnýzda depoladýðýnýz hammadde ve mamul ürün aðýrlýklarýný sürekli izleyebilir, ERP, DCS/Scada sisteminize entegre ederek, stoklarýnýzý, mal alým ve sevkiyatlarýnýzý maksimum verimle yönetebilirsiniz. BAYKON tartým modülleri Her türlü tozlu, yýkanan, hijyen, patlama riski olan tehlikeli ortamlar ve deprem riski olan bölgelerde, her kapasitede tank ve reaktörler için, boyalý, galvaniz ve paslanmaz çelik yapýda, tankýn yapýsý ve yerleþim konstrüksiyonuna göre baský yada aský tipi bir BAYKON tartým modülü mevcuttur. BAYKON tartým modülleri ile tank ve reaktörlerinizi hassas ve güvenli olarak tartabilirsiniz. Tartýlý reaktörleriniz sayesinde, üretim reçeteleriniz içindeki bileþenleri bir yer kantarýnda tartarak reaktöre atmak yerine, onlarý doðrudan reaktör içine alýrken tartabilirsiniz. Böylece, tartým iþleminizi son derece kolay ve hýzlý bir þekilde yaparak, üretim prosesinizin verimliliðinde çok önemli avantajlar saðlayabilirsiniz. 17

19 KARIÞIM HAZIRLAMA SÝSTEMLERÝ Düþük operasyon maliyeti, yüksek verimlilik Profesyonel çözümler, %100 destek BAYKON ve çözüm ortaðý METTLER TOLEDO ürün grubundaki otomatik karýþým ve dozaj terminalleri ile, hýzlý ve hassas olarak otomatik karýþým ve dozajlama yapabilirsiniz. Yüksek hassasiyetli terazi, gösterge ve tartým modüllerimiz, en doðru, hýzlý ve hassas çözümü yakalamanýzý saðlayacaktýr. Otomatik sistemler sayesinde, karýþým esnasýnda oluþacak mekanik titreþimler, kimyasal tepkimelerin neden olduðu tüm tolerans sapmalarý minimize edilir. Çözüme odaklý özel uygulamalar iþlemlerinizi hýzlandýrýr, üretim kalitenizi artýrýr ve kayýplarýnýzý azaltarak veriminizi artýrýr ve iþletmenizi rasyonelize etmenizi saðlar. Karýþým/Dozajlama reçetelerinizi Profibus, WLAN, Bluetooth, ControlNet, Modbus TCP/IP, Ethernet, RS485 seri gibi güvenli baðlantý seçenekleriyle, bir veri tabanýndan otomatik transfer edebilir, tartým sonuçlarýný yine otomatik olarak ERP sisteminize kaydedebilirsiniz. Toplanan veriler sayesinde, üretim raporlarý alabilir ve istatistiksel analizler yapabilirsiniz. BAYKON, her türlü zorlu, korozif ve hijyen ortamlara uyumlu, tehlikeli sahalar için ATEX onaylý tartým ekipmanlarý ile, uzun ömürlü ve güvenli çözümler sunmaktadýr. Projelendirme, kurulum, devreye alma, kalibrasyon ve akredite belgelendirme, sistem validasyonu, ERP entegrasyonu, satýþ sonrasý hýzlý ve etkili servis desteði gibi, her aþamadaki ihtiyaçlarýnýz, BAYKON tarafýndan uluslararasý standartlarda karþýlanýr. 18

20 OTOMATÝK DOLUM SÝSTEMLERÝ Ticari uygulamalar için onaylý teneke, varil ve konteyner dolum sistemleri Tartým esaslý her türlü sývý ve toz dolum sorununuz için, BAYKON size uygun, optimum çözümü üretecektir. - Ticari uygulamalar için Sanayi Bakanlýðý ilgili yönetmeliklerine göre onaylý - Yüksek hassasiyet ve dolum hýzý - Otomatik dara kontrolü - Adaptif özelliði ile, tank seviyesi, sýcaklýk ve viskozite deðiþimleri otomatik izlenir ve kesme deðerleri otomatik ayarlanýr. - Tehlikeli sahalar için ATEX onaylý çözümler Toz ve granül malzeme dolum sistemleri Tartarken dolduran yada boþaltýrken tartan dolum makineleri, üretim hattýndan geçen yada bir konveyörle taþýnan ürünlerin partiler halinde tartýlýp toplam miktarýný belirleyen randýman ve tumba kantarlarý gibi, kesintili yada sürekli tartým yapýlan prosesler BAYKON, eðitimli ve tecrübeli teknik kadrosu, tecrübe ve geniþ ürün grubu ile size daima en doðru çözümü üretir. 19

21 BX 3 Otomatik dolum kontrol terminali BX 3 sývý, toz ve granül malzemelerin tartýlarak doldurulmasý veya boþaltýlmasý amacý ile tasarlanmýþ, yüksek teknoloji ürünü bir dolum kontrolörüdür. EU OIML R61 onaylý, MID otomatik tartým enstrümanlarý direktifi ile uyumludur. Hýzlý ve yavaþ olmak üzere iki kademeli doldurma veya boþaltma yapar. Kesme deðeri mal akýþ hýzýna ve dolum hatalarýna göre otomatik ayarlanarak maksimum hassasiyet saðlanýr. Böylelikle malzemenin fiziksel özelliðindeki ve akýþ hýzýndaki zamanla oluþabilecek Programlanabilir Çalýþma Modlarý Doldurulacak malzeme özeliklerine, dolum kabý ve doldurulacak tank yada bunkere baðlý olarak deðiþen uygulamalar için yedi farklý dolum modu: - Sývý Dolum uygulamalarý - Toz Dolum uygulamalarý - Tank/Silo tartým prosesleri - Torbalama kantarlarý - Tumba / Randýman kantarlarý - OEM özel uygulamalarý Üstünlükleri - Sýnýf III / 10000e - 14 mm LED gösterge - 1/ okunabilirlik - Dijital 4 giriþ / 8 çýkýþ - Kolay programlanabilen dolum modlarý - Toplam / Ýstatistik dolum raporlarý - 9 adet reçete hafýzasý - Tek tuþla miktar giriþi - Çalýþýrken toplam izleme - Otomatik düzeltme - Proses adýmlarý izleme ve hata mesajlarý - OEM uygulamalar için adaptasyon yazýlýmlarý Sistem entegrasyonu - 2. seri port RS232C - 3. seri port RS485 - Ethernet TCP/IP - Modbus RTU/TCP - Profibus - Ýlave 4/8 parallel I/O - Analog çýkýþ ( 0-1 0V / 4-20mA ) Etiket ve rapor seçenekleri BX 3 dolum terminali ile her dolum sonunda, tarih, saat, dolum no, brüt, dara ve net aðýrlýk bilgilerinin yazýcý yada bilgisayara gönderebilirsiniz. Parti sonunda yapýlan dolumlara ait istatistiksel bilgileri içeren Batch Report ve partiye ait toplam bilgileri içeren Total Report basýlabilir. 20

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM Proximity Kart Okuyuculu Sistem RFID Okuyuculu Sistem Proximity Kart Okuyuculu Sistem Ana Bilgisayar ACT (Otomatik Tartım Terminali) Kamera Trafik

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ

BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ Teknik Özellikler GÜÇLÜ METAL KASA - Paslanmaz çelik ön panel ve üst kaplama, galvaniz gövde - 20mm parlak LED display, membran tuş takımı EU ONAYI - EU OIML 10000d, 2x 6000d

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Model: Z. Zemic - L6W. Özellikleri

Model: Z. Zemic - L6W. Özellikleri Model: 1001 - Z Zemic - L6W 1001 1001 Tek Nokta (Single Point) yük hücresi yüksek kapasite ve performansa sahip olup, büyük platformların doğrudan montajında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam yapısı

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi Sistemi tartım sistemleri birçok yapının birbirine entegre edilmesiyle oluşur. kalite kriteri sistemleri direkt olarak etkilemektedir. Bu parçaların çoğunun direkt üretimini gerçekleştirebiirnek kurulacak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC300 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

Otomatik Kontrol Terazileri

Otomatik Kontrol Terazileri Otomatik Kontrol Terazileri C Serisi Otomatik Kontrol Terazileri Küresel Çözümler İhtiyaca Yönelik Geleceğe Dönük Yatırım C Serisi Yüksek Performanslı Kontrol Tartımı Çözümleri Otomatik Kontrol Terazileri

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Combics Komple Teraziler Yüksek Çözünürlüklü CAH...

Combics Komple Teraziler Yüksek Çözünürlüklü CAH... Combics Komple Teraziler Yüksek Çözünürlüklü CAH... Komple Teraziler Standart bileşenler ile geniş kombinasyon seçenekleri Yüksek gösterge doğruluğu ile yüksek taşıma kapasiteli konstrüksiyon IP69K ye

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Combics Komple Teraziler CAWP

Combics Komple Teraziler CAWP Combics Komple Teraziler CAWP Komple Teraziler Standart bileşenler ile geniş kombinasyon seçenekleri Yüksek gösterge doğruluğu ile yüksek taşıma kapasiteli konstrüksiyon IP65 e kadar yüksek endüstriyel

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Su ve Atık Su Arıtma Endüstrisinde Çözümler Ağır şartlar altında çalışma: Su ve atık su sistemlerinde son derece ıslak koşullar altında güvenilir hizmet

Detaylı

GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ

GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ A K S E L E K T R O N I K. C O M Geçiş Teknolojileri ve lot Çözümleri GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ Turnikeler Akıllı Kart Sistemleri Özel Projeler Otomatik Geçiş Sistemleri 1 A K S E L E K T R O N

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları Laboratuvar Terazileri Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları TABLET SİSTEMİ LABORATUVAR 7 Dokunmatik Ekran Andorid İşletim Sistemi Bluetooth veya kablo ile bağlantı

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Combics Paslanmaz Çelik Komple Teraziler CAWS

Combics Paslanmaz Çelik Komple Teraziler CAWS Combics Paslanmaz Çelik Komple Teraziler CAWS Komple Teraziler Standart bileşenler ile geniş kombinasyon seçenekleri Yüksek gösterge doğruluğu ile yüksek taşıma kapasiteli paslanmaz çelik konstrüksiyon

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Weber, 1956 yılından bu yana vidalama ve montaj otomasyonunda

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

V-BRIDGE-PIT SERİSİ ZEMİN İÇİ TİP ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com

V-BRIDGE-PIT SERİSİ ZEMİN İÇİ TİP ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com V-BRIDGE V-BRIDGE-PIT SERİSİ ZEMİN İÇİ TİP ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI Sınırlı Saha Yerleşimine İdeal Çözüm Eşsiz Tasarım CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu Yüksek Tartım Hassasiyeti Üstün Dayanıklılık ve

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR.

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. 1969 dan beri hassas ölçüm cihazlarının İsviçre li üreticisi EN İYİLER 01.03-31.12.201 201 1 2 3 4 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. KAbLOSUZ BAĞLANTIYA HAZIR, MODÜL

Detaylı

I-BRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com

I-BRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com -BRIDGE I-BRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI Yüksek Kesitli Taşıyıcı Kirişler, Uzun Hizmet Süresi CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu Yüksek Tartım Hassasiyeti Üstün Dayanıklılık ve Yüksek Performans

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

FLATBRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com

FLATBRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI. www.tunaylar.com FLATBRIDG TRUCK SCALE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI Özel Düz Yüzey Tasarım CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu Yüksek Tartım Hassasiyeti Üstün Dayanıklılık ve Yüksek Performans Kolay ve Hızlı Montaj Minimum

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Gıda ve Şişeleme Endüstrisi için Çözümler Şişeleme ve likit paketleme ile gıda tesislerinde otomasyon teknolojisi ve network haberleşmesine yüksek

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Sizin için en doğru çözüm! The best solution for you! Terazi / Kantar

ÜRÜN KATALOĞU. Sizin için en doğru çözüm! The best solution for you! Terazi / Kantar ÜRÜN KATALOĞU Sizin için en doğru çözüm! The best solution for you! Terazi / Kantar FİYAT HESAPLAMALI TERAZİLER > GE/GEP SERİSİ Dijital Kalibrasyon Satıcı ve Müşteri tarafı LCD ekran (LED Arakaplan ışığı)

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Kimya Tartım Sistemi

Kimya Tartım Sistemi Kimya Tartım Sistemi Kimyasal Hammadde Tartım ve Paketleme Sistemi İÇİNDEKİLER İşin Tanımı Prosesin Tanımı (Tesiste İş Akışı) Prosesin Paketleme Kapasitesi Proses Ekipmanlarının Tanıtımı Otomasyon ve Raporlama

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

AXLELINE SERİSİ ELEKTRONİK AKS KANTARLARI. www.tunaylar.com

AXLELINE SERİSİ ELEKTRONİK AKS KANTARLARI. www.tunaylar.com AXLELINE SERİSİ ELEKTRONİK AKS KANTARLARI Ulusal ve Uluslararası Sertifikasyon Statik / Dinamik Tartım CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu Yüksek Tartım Hassasiyeti Üstün Dayanıklılık ve Yüksek Performans

Detaylı