PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAMUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : PORLA MEODU İLE AHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMERELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ EKİSİ Şaan ÖZER, Keri GÜNEY Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölüü, 38039/Kayseri Geliş arihi : ÖZE PORLA etodu ile tahin edilen ARMA odel paraetreleri üzerinde pencere onksiyonlarının etkisi, sunuluştur. PORLA etotu, izlee ve odellee prolelerinin ağısız alt-algoritalar olarak düşünüldüğü ir algorita yapısına sahiptir. Bu etotda, ilk olarak durağan olayan veri izleesi, giriş/çıkış veri kovaryans lok atrisinin zaan ardışılı hesaplanası ile gerçekleştirilir. İkinci olarak, odellee prolei, ARMA odellee proleinin içerildiği iki-kanallı PORLA etodu ile çözülür. Zaanla hata yayılıı, PORLA etodunda oluşaaz. İsteğe ağlı pencerelee teknikleri, izlee kapasitesini ve hızlı aşlaayı kontrol etek için kolayca dahil edileilir. PORLA etodu ile tahin edilen ARMA odel paraetreleri üzerinde pencere onksiyonlarının etkisini gösterek için, dikdörtgen, üçgen, Bartlett, Hanning, Haing, üstel, değiştiriliş Barnwell, Blackan ve Kaiser gii arklı pencere onksiyonları kullanılarak elde edilen enzeti sonuçları veriliştir. Anahtar Kelieler : PORLA etodu, ARMA odel paraetreleri, Pencere onksiyonları HE EFFEC OF WINDOW FUNCIONS ON HE ARMA MODEL PARAMEERS ESIMAED BY PORLA MEHOD ABSRAC he eect o window unctions on the ARMA (Autoregressive Moving Average) odel paraeters estiated y PORLA (Pure Order Recursive Ladder Algorith) ethod is presented. he PORLA ethod has an algorith structure, in which the tracking and the odelling proles are treated as independent su algoriths. In this ethod, irst, the tracking o the nonstationary data is perored y the tie-recursive calculation o the input/output data covariance lock atrix. Second, the odelling prole is solved y the two-channel PORLA ethod in which the ARMA odelling prole is eedded. Error propagation in tie can not occur in the PORLA ethod. Aritrary windowing techniques can e easily incorporated to control the ast start-up and tracking capaility. o illustrate the eect o window unctions on the ARMA odel paraeters estiated y PORLA ethod, the siulation results are given or the dierent window unctions such as the rectangular, triangular, Bartlett, Hanning, Haing, exponential, odiied Barnwell, Blackan and Kaiser windows. Key Words : PORLA ethod, ARMA odel paraeters, Window unctions 1. GİRİŞ Bir sistee ait transer onksiyonunu zaan ardışılı olarak elde eden hızlı tahin algoritaları, yıllardır kullanılaktadır (Kunt, 1986; Oppenhei and Schaer, 1989; Söderströ and Stoica, 1989; Proakis and Manolakis, 1996). Bu algoritalar az sayıda işle gerektirdiği için çekici olalarına 173

2 Porla Metodu İle ahin Edilen Ara Model Paraetreleri Üzerinde Pencere Fonksiyonlarının Etkisi, Ş. Özer, K. Güney rağen, algoritanın her adıında daha da üyüyen yuvarlata hatalarından olusuz yönde etkilenirler. Bu duru, algoritanın hızlı aşlangıç yapaaasına ve izlee kapasitesini kayetesine seep olur ve sonuç olarak sonlu aritetik ortalarda çalışıldığında, asit gradyent algoritalardan daha iyi perorans göstereezler. Bu proleleri çözek için, PORLA etodu sunuluştur (Stroach, 1986). PORLA etodunda zaan ardışıı giriş veri kovaryans atrisinin hesaplanasına sınırlı olduğu için, yuvarlata hatalarından u etot pek azla etkilenez. Bu özellik, algoritaya üstün izlee ve hızlı aşlaa yeteneği kazandırır. Bu çalışada, PORLA etodu ile ARMA odel paraetreleri tahin ediliştir. Bu paraetreler tahin edilirken, dikdörtgen, üçgen, Bartlett, Hanning, Haing, üstel, değiştiriliş Barnwell, Blackan ve Kaiser (Kunt, 1986; Oppenhei and Schaer, 1989; Söderströ and Stoica, 1989; Proakis and Manolakis, 1996) gii dokuz arklı pencere onksiyonu kullanılıştır. Böylece pencere onksiyonlarının tahin edilen paraetreler üzerindeki etkileri görülüştür. Aşağıdaki ölülerde, ilk önce PORLA etodu ile ARMA odel paraetrelerinin tahini ve pencerelee hakkında kısa teel ilgiler veriliş, daha sonra enzeti sonuçları sunuluştur. tesil eder. Şekil 2 de gösterilen algorita yapısının iririnden ağısız iki öneli asaağı şudur: Giriş verisinin zaan ardışıı izlenesi, kovaryans atrisi ile gerçekleştirilir. En küçük kareler yansıa katsayıları, arzu edilen her ir zaan adıında PORLA eşitlikleri ile kovaryans atrisinden doğru olarak hesaplanır. x(t) e(t) r(t) Merdiven For ers Süzgeç K (t) K (t) Klasik LS Merdiven ahin Algoritası Şekil 1. Klasik LS erdiven algoritası ep(t) x(t) ep(t) 2. ARMA SİSEM MODELLEME İÇİN PORLA PORLA etodu (Stroach, 1986), ilk olarak skaler dizilere uygulanış genelleştiriliş ir kovaryans erdiven tekniğidir. Klasik en küçük kareler (Least Square : LS) erdiven algorita yapısı, Şekil 1 de veriliştir. Bu klasik algoritadaki hata yayılılarını önleek için, Şekil 2 de gösterilen yapı PORLA etodu olarak sunuluştur. Şekil 1 ve 2 de, x(t) giriş verisini, e p (t) artık çıkışını, e (t) ve r (t) sırasıyla ileri ve geri artık işaretlerini, K (t) ve K (t) ise sırasıyla ileri ve geri yansıa katsayılarını, ve W(t) kovaryans lok atrisini Kovaryans Matrisinin Ardışıl İzlenii W(t) Merdiven For ers Süzgeç (Eğer Gerekirse) K (t) K (t) PORLA Şekil 2. PORLA etodunun lok şeası PORLA etodunda, ARMA kovaryans erdiven algoritasının dört teel denklei aşağıdaki şekilde verilir (Stroach, 1988). E,0, (t) = E 1,0, (t) R (t) 1,0, (t) C,,0 (t ) (t) + C 1,0, (t ) Mühendislik Bilileri Dergisi (2) Journal o Engineering Sciences (2)

3 Porla Metodu İle ahin Edilen Ara Model Paraetreleri Üzerinde Pencere Fonksiyonlarının Etkisi, Ş. Özer, K. Güney R,0, (t) = R,0, + C,,0 (t 1) (t 1) K (t 1) E,0, (t 1) C (t 1 ) (t 1 ),0, (t 1) (2) C,0, (t) = C 1,0, + 1 (t) C (t), + 1,0 (t) R,0, + 1 (t ) (t) + E,0, + 1 (t ) (3) C, + 1,0 (t) = C + E 1,,0,0, (t ) (t ) K (t ) C (t ) R (t ),0, (t ) K,0, (t ) (t ) (4) Burada, E,0, (t) ve R,0, (t) sırasıyla ileri ve geri genelleştiriliş artık eneri lok vektörlerini, C,0, (t) ve C,,0 (t) ise sırasıyla çapraz genelleştiriliş artık eneri satır ve sütun lok vektörlerini, algoritanın artan derecesini ve atrisin devriğini tesil eder. İleri ve geri yansıa atrisleri, 1,0,0 1,0,0 K (t) = R (t) C (t) (5) (,0,0,0, 0 K t) = E (t) C (t) (6) ile verilir. (5)-(6) denklelerinde 1 atrisin tersini gösterir. Kovaryans lok atrisi aşağıdaki şekilde verilir. W t) = E (t) (7) i,( 0,i, W i+ 1, + 1( t) = R 0,i, (t) (8) W + t) = C (t) (9) i, 1( 0,i, İki kanallı AR paraetreleri ARMA erdiven yansıa atrislerinden, Şekil 3 de verilen algorita yapısı ile hesaplanır. Şekil 3 de, p algoritanın sait derecesi ve I iri atristir. ARMA paraetreleri ise, a () 22 (t) = a (t) (10) () 22 () 21 (t) = a (t) a (t) (11) denklelerinden elde edilir. FOR initialize t = 0,1,2,... (t) = K 0 (t) = K (t) 1 FOR = 2,3,...,p FOR = 1,2,..., () () () (t) = (t 1) (t) (t) a () () () a (t) = a (t) (t) (t ) () () a0 a (t) = K (t) () () (t) = K (t) FOR = 1,2...,p (p) [ a (t) =a (t) a0 a0 Şekil 3. ARMA erdiven yansıa atrislerinden iki kanallı AR paraetrelerinin hesaplanası 3. PENCERELEME Çok sayıda ideal siste, andlar arasındaki sınırlarda süreksizlikler içeren parçalı-değişez veya parçalı-onksiyonel rekans cevapları ile tanılanır. Dolayısıyla, u sisteler nedensel olayan ve sonsuz uzun dürtü cevaına sahiptirler. Sonsuz uzunlukta ir işaret dizisi ile çalışak ikansız olduğundan ütün işaret analizlerinde pencerelee yapılası gerekektedir (Kunt, 1986; Oppenhei and Schaer, 1989; Söderströ and Stoica, 1989; Kayran, 1990; Proakis and Manolakis, 1996). Analiz işlei için işaretin ir ölüü seçildiğinde, oriinal veri pencereleniş olur. En asit pencerelee tekniğinde verilen işaretin incelenecek kısı ir ile, dışarıda kalan kısı ise 1 (t) Mühendislik Bilileri Dergisi (2) Journal o Engineering Sciences (2)

4 Porla Metodu İle ahin Edilen Ara Model Paraetreleri Üzerinde Pencere Fonksiyonlarının Etkisi, Ş. Özer, K. Güney sıır ile çarpılır. Rasgele ir işaretin sadece incelenecek kısını kesip alak u türden ir pencerelee işleidir. Bu işle, işaretin sonlu genişlikteki iri pencere onksiyonu ile çarpıına eşdeğerdir. Frekans doeninde u işlein karşılığı, konvolüsyondur. Bu işle sırasında pencere onksiyonunun Fourier dönüşüünde oluşan yan loplar seeiyle, yan andlarda ir izge sızıntısı oluşur. İdeal olarak, kese yoluyla gerçekleştirilen dikdörtgen pencere sonsuz genişlikte olursa, teorik olarak izge ir dürtü içiinde olur. Dolayısıyla, u duruda sızıntı etkisi de görülez. Dikdörtgen pencere onksiyonunda, uçlardaki süreksizliklerden oluşan izge dağılasından dolayı, çoğu uygulaalarda değişik türde pencere onksiyonları kullanılır. Pencere onksiyonları zaan doeninde şekillendirilirken, Fourier dönüşüünün rekans doeninde azı özellikleri sağlaası arzu edilir. Bir pencere onksiyonu izgesi yan loplarda iniu ve ana lopta aksiu eneri taşırken and genişliği de ükün olduğunca dar olalıdır. Bu çalışada, literatürde (Kunt, 1986; Oppenhei and Schaer, 1989; Söderströ and Stoica, 1989; Proakis and Manolakis, 1996) evcut olan dikdörtgen, üçgen, Bartlett, Hanning, Haing, üstel, değiştiriliş Barnwell, Blackan ve Kaiser gii dokuz arklı pencere onksiyonu kullanılıştır. Bu onksiyonlar: 1) Dikdörtgen pencere onksiyonu, 1, 0 n L W (n) = (12) Burada L pencere genişliğidir. 2) Üçgen pencere onksiyonu, n 1, 0 n L W (n) = L (13) 0, 3) Bartlett pencere onksiyonu, 2n, 0 n 0.5(L ) L 2(L n) W(n) =, 0.5(L ) n L L 0, (14) 4) Hanning pencere onksiyonu, 2πn cos, 0 n L W (n) = L (15) 5) Haing pencere onksiyonu, 2πn cos, 0 n L W (n) = (16) L 6) Üstel pencere onksiyonu, n µ, µ 1 ve 0 n L W(n) = (17) 7) Değiştiriliş Barnwell pencere onksiyonu, n (1 + n) µ, µ 1 ve 0 n L W(n) = (18) 8) Blackan pencere onksiyonu, 9) Kaiser pencere onksiyonu, 2πn 4πn cos cos, 0 n L W (n) = L L (19) I o β W(n) = 2 [ 1 ((n α) / α) ] I ( β) o 0.5, 0 n L (20) ile verilir. Burada, α = 0.5(L-1) ve I o sıırıncı dereceden irinci tür değiştiriliş Bessel onksiyonudur. 4. BENZEİM SONUÇLARI PORLA etodu ile tahin edilen ARMA odel paraetreleri üzerinde pencere onksiyonlarının etkisini göstereilek için, ikinci ve dördüncü dereceden sistelerin odellenesi ile ilgili iki tane örnek veriliştir. Verilen örneklerde transer onksiyonlarının, Mühendislik Bilileri Dergisi (2) Journal o Engineering Sciences (2)

5 Porla Metodu İle ahin Edilen Ara Model Paraetreleri Üzerinde Pencere Fonksiyonlarının Etkisi, Ş. Özer, K. Güney H(z) + z + z n n = (21) n 1+ a1z + a 2z a nz orunda olduğu kaul ediliştir. Bu çalışada kullanılan ikinci ve dördüncü dereceden sistelere ait transer onksiyonları aşağıdaki şekildedir. 1.3z H2(z) = z + 1.7z 0.75z 1.4z + 2.1z H4(z) = 1 0.2z + 0.4z 2.6z 0.68z 3 3 z z z 4 Bu çalışada, PORLA etodunun prograı Visual Basic progralaa dilinde yazılıştır. Siste girişine uygulanan eyaz gürültü dizisi ve pencere onksiyonu verileri, MALAB prograı ile oluşturulup dosyalara kaydediliştir. PORLA prograı, eyaz gürültü dizisi ve pencere onksiyonu verilerini u dosyalardan okuaktadır (Bu çalışada yapılan PORLA prograı, akalenin yazarlarından e-ail veya posta aracılığı ile tein edileilir). İkinci ve dördüncü dereceden sisteler için, PORLA etodu ile tahin edilen odel katsayıları ile gerçek siste katsayıları arasındaki ağıl hatalar, alo 1 ve 2 de arklı dokuz pencere onksiyonu için veriliştir. Bu enzeti sonuçları elde edilirken, pencere onksiyonlarının hepsi için pencere genişliği L = 100, üstel ve değiştiriliş Barnwell pencere onksiyonları için µ = 0.96 ve Kaiser pencere onksiyonu için şekil paraetresi β = 12 olarak seçiliştir. Kelie uzunluğu 64 it ve eyaz gürültü dizisindeki örnek sayısı 500 olarak alınıştır. alo 1-2 de verilen her ir sonuç, 350 iririnden ağısız koşada elde edilen enzeti sonuçlarının ortalaasıdır. ü elde edilen sonuçların geneli göz önüne alındığında, he ikinci he de dördüncü dereceden siste için en iyi sonuçların Hanning pencere onksiyonu ile en kötü sonuçların ise üçgen, dikdörtgen ve üstel pencere onksiyonları ile elde edildiği, alo 1 ve 2 den açıkça görülektedir. Farklı derecelerde arklı paraetrelere sahip sisteler için çok sayıda yapılan enzetide genelde en iyi sonuçların Hanning veya Kaiser pencere onksiyonları ile ulunaileceği tespit ediliştir. alo 1. İkinci Dereceden Siste İçin, PORLA Metodu İle ahin Edilen Model Katsayıları İle Gerçek Siste Katsayıları Arasındaki Bağıl Hatalar (%) a 1 a Dikdörtgen Üçgen Bartlett Hanning Haing Üstel Barnwell Blackan Kaiser alo 2. Dördüncü Dereceden Siste İçin, PORLA Metodu İle ahin Edilen Model Katsayıları İle Gerçek Siste Katsayıları Arasındaki Bağıl Hatalar (%) a 1 a 2 a 3 a Dikdörtgen Üçgen Bartlett Hanning Haing Üstel Barnwell Blackan Kaiser Benzeti sonuçlarının, pencere onksiyonlarının paraetreleri olan L, µ ve β değerlerine çok sıkı ağlı olduğu görülüştür. Örnek olarak, ikinci dereceden siste ve Kaiser pencere onksiyonu için β=12 olarak değil de 9 olarak alındığında ağıl hata değerleri, a 1, a 2, 0, 1 ve 2 için sırasıyla 0.08, 0.03, 3.09, 0.13 ve 0.17 olarak elde ediliştir. Bu hata değerleri alo 1 de verilen değerlerle karşılaştırıldığında, β=9 alınarak tahin edilen paraetre değerlerinin β=12 alınarak tahin edilen Mühendislik Bilileri Dergisi (2) Journal o Engineering Sciences (2)

6 Porla Metodu İle ahin Edilen Ara Model Paraetreleri Üzerinde Pencere Fonksiyonlarının Etkisi, Ş. Özer, K. Güney paraetre değerlerinden çok daha iyi olduğu açıkça görülektedir. Benzer şekilde, dördüncü dereceden siste ve üçgen pencere onksiyonu için L=100 yerine L=200 olarak alındığında daha uzun ir hesaplaa süresinde a 1, a 2, a 3, a 4, 0, 1, 2, 3 ve 4 için sırasıyla ağıl hata değerleri 40.74, 4.41, 2.51, 10.77, 7.28, 6.95, 3.13, 4.27 ve 9.34 olarak ulunuş olup u sonuçlar da alo 2 de verilen sonuçlardan çok daha iyidir. İkinci dereceden siste ve üstel pencere onksiyonu için µ=0.96 olarak değil de 0.99 olarak alındığında ağıl hata değerleri, a 1, a 2, 0, 1 ve 2 için sırasıyla 2.31, 0.96, 2.12, 0.03 ve 0.63 olarak elde ediliştir ve u hata değerleri alo 1 de verilen değerlerden daha düşüktür; µ=0.89 olarak alındığında ise ağıl hata değerleri, a 1, a 2, 0, 1 ve 2 için sırasıyla 14.9, 6.37, 0.29, 3.77 ve 4.45 olarak ulunuş ve u hata değerleri de alo 1 de verilen değerlerden daha üyüktür. Sonuç olarak, pencere onksiyonlarının paraetre değerleri değiştirilerek alo 1-2 de verilen sonuçlardan daha iyi veya daha kötü sonuçları PORLA etodu ile elde etek ükündür. Ancak, özellikle süreksizlik noktaları yakınında osilasyonların az oluştuğu ve geçiş andlarının keskin oladığı yeterli veriye sahip herhangi ir dereceden sistee ait ARMA odel paraetreleri tü pencere onksiyonları ile çok iyi tahin edildiğinde, pencere onksiyonlarının paraetre değerlerinin değiştirilesinin tahin sonuçlarını pek azla etkileediği de gözleniştir. Pencere onksiyonlarının peroransını, ana-hüze genişliği, aksiu yan-hüze yüksekliği ve eşdeğer gürültü and genişliği gii aktörler etkileektedir. En önelisi, dar ana-hüze iyi ir seçicilik sağlaaktadır. 5. SONUÇ Bu çalışada, PORLA etodu ile ARMA odel paraetreleri tahin ediliştir. Klasik algoritalarda görülen, zaanla yuvarlata hatalarının irikesi seeiyle oluşan paraetre izlee yeteneği kayına PORLA etodunda rastlanaıştır. Ayrıca diğer klasik algoritalarla karşılaştırıldığında, zaan ardışıının sadece giriş verilerinin kovaryans lok atrisi oluşturulurken gerçekleşesi ve una ağlı olarak işle sayısının azalası, PORLA etoduna yüksek ir hız kazandırakta ve u duru PORLA etodunu gerçek zaan uygulaalarında daha çekici hale getirektedir. ARMA odel paraetreleri tahin edilirken, dikdörtgen, üçgen, Bartlett, Hanning, Haing, üstel, değiştiriliş Barnwell, Blackan ve Kaiser gii dokuz arklı pencere onksiyonu kullanılıştır. Bu pencere onksiyonlarının paraetre değerleri değiştirilerek, iyi veya kötü yönde çok arklı değerlerde ARMA odel paraetrelerinin tahininin yapılaildiği tespit ediliştir. Sonuç olarak, PORLA etodu ile ARMA odel paraetrelerinin tahininin, pencere onksiyonlarının paraetrelerine çok duyarlı olduğu görülüştür. 6. KAYNAKLAR Kayran, A.H Sayısal İşaret İşlee, İÜ. Kunt, M Digital Signal Processing, Artech House, Norwood, MA. Oppenhei, A.V. and Schaer, R.W Discrete ie Signal Processing, Prentice Hall, New Jersey. Proakis, J.G. and Manolakis, D.G Digital Signal Processing, Prentice Hall, New Jersey. Söderströ,. and Stoica, P Syste Identiication, Prentice Hall, Caridge. Stroach, P Pure Order Recursive Least- Squares Ladder Algoriths, IEEE ransaction on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 34, Stroach, P Recursive Covariance Ladder Algoriths or ARMA Syste Identiication, IEEE ransaction on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 36, Mühendislik Bilileri Dergisi (2) Journal o Engineering Sciences (2)

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Sinyal İşleme EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Sinyal İşleme EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Dijital Sinyal İşleme EEE409 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, 4-6 Eylül MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Hira Karagülle Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli

Şekil 5: Doğru akım motoru modeli 3. SĐSTEMĐN MODELLENMESĐ Sisein odellenesi esnasında sisee asaak gerili girişleri uygulanış ve sisein hız cevaına ilişkin grafikler paralel por yazılıı ile çizdiriliş ve incelenişir. Moorun eylesiziğini

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 7: Konvolüsyon (Evrişim)

İşaret ve Sistemler. Ders 7: Konvolüsyon (Evrişim) İşare ve Siseler Ders 7: Konvolüsyon Evrişi Konvolüsyon Evrişi Konvolüsyonconvoluion uzun yıllardır bilinen ve uygulanan aeaiksel bir işle olakla birlike bu işlei anılaak için aeaike çok çeşili eriler

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Noralleştirilesi Konu tesilinde oentu özduruları, u p (x) ile belirlenir ve ile verilir. Ancak, boşlukta noralleştirilecek bir olasılık yoğunluğu gibi yorulanaaz zira (

Detaylı

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması Akadeik Bilişi 0 - XII. Akadeik Bilişi Konferansı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniversitesi İş Akış Çizelgelee Problei Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılası Muaz Salih Kurnaz,

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

ELASTİK DALGA TEORİSİ

ELASTİK DALGA TEORİSİ ELASTİK DALGA TEORİSİ ( - 5. ders ) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA Geçtiğiiz hafta; Dalga hareketi ve türleri Yaılan dalga Yaılan dalga enerjisi ve sönülene Bu derste; Süperpozison prensibi Fourier analizi Dalgaların

Detaylı

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi MADENCİLİK Eylül - Aralık Septeber - Deceber 1993 Cilt - Volue XXXII Sayı No 3-4 Köür Rezerv Tahininde Variogra Etki Mesafesinin Önei The Iportance of the Variogra Range in Coal Reserve Estiation ÖZET

Detaylı

Bloch-Gruneisen Fonksiyonu ile Bazı Katıların Elektriksel Özdirencinin Sıcaklığa Göre Değişiminin Analitik İncelenmesi

Bloch-Gruneisen Fonksiyonu ile Bazı Katıların Elektriksel Özdirencinin Sıcaklığa Göre Değişiminin Analitik İncelenmesi SU Journal of Science (E-Journal), 213, 8 (1): 54-59 Bloch-Gruneisen Fonksiyonu ile Bazı Katıların Elektriksel Özdirencinin Sıcaklığa Göre eğişiinin Analitik İncelenesi Mustafa Karakaya 1,*, İskender Askeroğlu

Detaylı

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI Nurettin Çetinkaya Abdullah Ürkez 2 İset Erken 3,2 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüü - Konya

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME LABORATUARI LAB 5: SONSUZ DÜRTÜ YANITLI (IIR) FİLTRELER

SAYISAL İŞARET İŞLEME LABORATUARI LAB 5: SONSUZ DÜRTÜ YANITLI (IIR) FİLTRELER SAYISAL İŞARET İŞLEME LABORATUARI LAB 5: SONSUZ DÜRTÜ YANITLI (IIR) FİLTRELER Bu bölümde aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır. Sonsuz dürtü yanıtlı filtre yapıları: Direkt Şekil-1, Direkt Şekil-II, Kaskad

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III FEN VE MÜHENDİSİKTE MATEMATİK METOTAR 0. KİTAP DİFERANSİYE DENKEMER III DD III 8 İÇİNDEKİER I. SO() ve KÜRESE HARMONİKER A) SO Spektruu B) Diferansiyel Operatör Tesilleri C) Uzay Tersinesi D) Küresel Haronikler

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ

GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ Mukden UGUR, Ayten KUNTMAN, Aysel ERSOY İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüü Avcõlar,

Detaylı

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması Uluslararası Katılılı 7. Maina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 Bir Kütle-Yay Sisteinde Belirli Bir Doğal Freansı Değiştiresizin ers Yapısal Değişili Yapılası M. Hüseyinoğlu * O. Çaar Fırat University

Detaylı

İki Tekerlekli Kendini Dengeleyebilen Bir Araç İçin Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolcü Tasarımı

İki Tekerlekli Kendini Dengeleyebilen Bir Araç İçin Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolcü Tasarımı OK 04 Bildiri Kitab -3 Eylül 04, Kocaeli İki ekerlekli Kendini Dengeleyebilen Bir Araç İçin Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık abanlı Kontrolcü asarıı Muhaed Arif Şen, Mete Kalyoncu, Mustafa ınkır 3, Makine

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS 5. Ululararaı İleri eknolojiler Sepozyuu (IAS 9), 3-5 Mayı 9, Karabük, ürkiye DALGACIK PAKE ABALI HARMOİK AALİZİ WAVELE PACKE BASED HARMOIC AALYSIS Fahri VAASEVER a, *, Yılaz UYAROĞLU a, Ayhan ÖZDEMİR

Detaylı

BÖLÜM VIII SERİ VE PARALEL REZONANS

BÖLÜM VIII SERİ VE PARALEL REZONANS Devre Terisi Ders Ntu Dr. Nurettin ACI ve Dr. Engin Ceal MENGÜÇ BÖLÜM III SEİ E PAALEL EZONANS Şu ana kadar sinüzidal kaynaklar tarafından uyarılan devrelerde kararlı duru gerili ve akıları sabit kaynak

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER SAYISAL FİLTRELER Deney Amacı Sayısal filtre tasarımının ve kullanılmasının öğrenilmesi. Kapsam Ayrık zamanlı bir sistem transfer fonksiyonunun elde edilmesi. Filtren frekans tepkes elde edilmesi. Direct

Detaylı

Şekil Çarpma kesme yapan biçme düzenlerinde bıçak tipleri ve bağlanma şekilleri

Şekil Çarpma kesme yapan biçme düzenlerinde bıçak tipleri ve bağlanma şekilleri 2.2.3.Yeşil Ye Bitkileri Hasat Makinaları 2.2.3.1. Paraklı ve Üçgen Yaprak Bıçaklı Biçe Düzenli Makinalar Yeşil ye itkilerinin hasadında yaygın olarak kullanılan akinalar paraklı ve üçgen yapraklı içe

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

Sayısal Sinyal İşleme (EE 306 ) Ders Detayları

Sayısal Sinyal İşleme (EE 306 ) Ders Detayları Sayısal Sinyal İşleme (EE 306 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Sinyal İşleme EE 306 Bahar 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i EE 303 (FD)

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : : : 83-9 BETONARME

Detaylı

Ayrık Fourier Dönüşümü

Ayrık Fourier Dönüşümü Ayrık Fourier Dönüşümü Tanım: 0 n N 1 aralığında tanımlı N uzunluklu bir dizi x[n] nin AYRIK FOURIER DÖNÜŞÜMÜ (DFT), ayrık zaman Fourier dönüşümü (DTFT) X(e jω ) nın0 ω < 2π aralığında ω k = 2πk/N, k =

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması MMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı, 14. ürkiye Harita Biliel ve eknik Kurultayı, 14-17 Mayı 013, Ankara. GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Heaplanaı İlke

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi Yüksek Dayanılı Çelik Lifli Kopozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenesi Serkan Tokgöz a ve Cengiz Dündar b a Mersin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, 33340 Mersin, Türkiye b Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMEYLE KAPLI ALÜMİNYUM KİRİŞİN STATİK VE BURKULMA ANALİZİ STATICS AND BUCKLING ANALYSIS OF ALUMINUM BEAMS WITH COMPOSITE COATS

KOMPOZİT MALZEMEYLE KAPLI ALÜMİNYUM KİRİŞİN STATİK VE BURKULMA ANALİZİ STATICS AND BUCKLING ANALYSIS OF ALUMINUM BEAMS WITH COMPOSITE COATS ÖHÜ Müh. Bili. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Öer Halisdeir Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 729-736 Oer Halisdeir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Güç Spektral Yoğunluk (PSD) Fonksiyonu

Güç Spektral Yoğunluk (PSD) Fonksiyonu 1 Güç Spektral Yoğunluk (PSD) Fonksiyonu Otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümü j f ( ) FR ((τ) ) = R ( (τ ) ) e j π f τ S f R R e d dτ S ( f ) = F j ( f )e j π f ( ) ( ) f τ R S f e df R (τ ) =

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

1. GİRİŞ 2. UYARLANIR DİZİ ALGORİTMALARI

1. GİRİŞ 2. UYARLANIR DİZİ ALGORİTMALARI 1. GİRİŞ İletişim teknolojileri, özellikle de son yıllarda oldukça önem kazanan gezgin iletişim teknolojileri, gerçek zamanlı çalışan ve bu nedenle de üzerinde yürüdüğü sistemlerin performansından doğrudan

Detaylı

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi hakan.aydogan@usak.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan Pamukkale Üniversitesi sbeyhan@pau.edu.tr Özet

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğreti Eleanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşe

Detaylı

ki Serbestlik Dereceli Helikopter Sisteminin Ters Model Tabanlı Kontrolü

ki Serbestlik Dereceli Helikopter Sisteminin Ters Model Tabanlı Kontrolü Otoatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK1, 6-8 Eylül 1, Malatya ki Serbestlik Dereceli Helikopter Sisteinin Ters Model Tabanlı Kontrolü Zafer ÖCAL 1, Zafer BNGÜL 1 Anadolu Isuzu Otooti San. Tic A.., Kocaeli

Detaylı

Dalgacık dönüşüm tekniği kullanılarak hidrolojik akım serilerinin modellenmesi

Dalgacık dönüşüm tekniği kullanılarak hidrolojik akım serilerinin modellenmesi itüdergisi/d ühendislik Cilt:5, Sayı:2, Kısı:1, 69-80 Nisan 2006 Dalgacık dönüşü tekniği kullanılarak hidrolojik akı serilerinin odellenesi Murat KÜÇÜK, Necati AĞIRALİOĞLU * İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

Deney 5 : Ayrık Filtre Tasarımı. Prof. Dr. Aydın Akan Bahattin Karakaya Umut Gündoğdu Yeşim Hekim Tanç

Deney 5 : Ayrık Filtre Tasarımı. Prof. Dr. Aydın Akan Bahattin Karakaya Umut Gündoğdu Yeşim Hekim Tanç İ. Ü. Elektrik&Elektronik Müh. Böl. İŞARET İŞLEME ve UYGULAMALARI Deney 5 : Ayrık Filtre Tasarımı Prof. Dr. Aydın Akan Bahattin Karakaya Umut Gündoğdu Yeşim Hekim Tanç Deney 5 : Ayrık Filtre Tasarımı 1.

Detaylı

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi Rüzgar Enerisi İçin Sayısal Denetili Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenesi Erkan DEMİRCİ İrfan ŞENLİK Ali Ekber ÖZDEMİR 3 Güven ÖNBİLGİN 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sasun M.Y.O. Elektrik Prograı,

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ

SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ SİNYALLER VE SİSTEMLERİN MATLAB YARDIMIYLA BENZETİMİ 2.1. Sinyal Üretimi Bu laboratuarda analog sinyaller ve sistemlerin sayısal bir ortamda benzetimini yapacağımız için örneklenmiş sinyaller üzerinde

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

Pencere Fonksiyonu Aileleri ve Uygulama Alanları

Pencere Fonksiyonu Aileleri ve Uygulama Alanları Pencere Fonksiyonu Aileleri ve Uygulama Alanları Turgay KAYA, Melih Cevdet İNCE Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ ÖZET Anahtar Kelimeler Pencere

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 1: Giriş

İşaret ve Sistemler. Ders 1: Giriş İşaret ve Sistemler Ders 1: Giriş Ders 1 Genel Bakış Haberleşme sistemlerinde temel kavramlar İşaretin tanımı ve çeşitleri Spektral Analiz Fazörlerin frekans düzleminde gösterilmesi. Periyodik işaretlerin

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

ALTERNATĐF SÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME SĐSTEMLERĐNDE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ

ALTERNATĐF SÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME SĐSTEMLERĐNDE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ YILDIZ EKNĐK ÜNĐVERĐEĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENĐÜÜ ALERNAĐF ÖNÜMLEMELĐ KANAL YAPILARI VE HABERLEŞME ĐEMLERĐNDE EKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ ologon KARAAEV FBE Elektronik ve Haberleşe Mühendisliği Anabili Dalında Haberleşe

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU

ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU ISBN 978-605-84220-2-5 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU Prof. Dr. M. Keal ÖZGÖREN Makina Teorisi Derneği Yayınları Ders Notları Serisi No: 2 ROBOT MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLU 3-6 Şubat

Detaylı

DENEY 1: Matlab de Temel Haberleşme Sistemleri Uygulamaları

DENEY 1: Matlab de Temel Haberleşme Sistemleri Uygulamaları DENEY 1: Matlab de Temel Haberleşme Sistemleri Uygulamaları AMAÇ: MATLAB programının temel özelliklerinin öğrenilmesi, analog işaretler ve sistemlerin sayısal bir ortamda benzetiminin yapılması ve incelenmesi.

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi

SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi SMI Algoritmasını Kullanan Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin İncelenmesi Halil İ. ŞAHİN, Haydar KAYA 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntemi ile Modellenmesi ve Model Teyidi

Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntemi ile Modellenmesi ve Model Teyidi Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Bağ Grafik Yöntei ile Modellenesi ve Model Teyidi Vasfi Ere Öürlü, Ahet Sağırlı 2, Ertan Hasköy 3, M. Nurullah Turgut 4, İbrahi Yıldız 5,4 Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

YAPI DOĞAL TİTREŞİM FREKANSLARININ FUZZY MANTIĞI İLE HESABI

YAPI DOĞAL TİTREŞİM FREKANSLARININ FUZZY MANTIĞI İLE HESABI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1- : 569-575

Detaylı

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article TTD Dergisi 48 (2007) 45-52 Yeşil Binalar Green Buildings Franco Anzioso; Luca enardi; ÖZET Son yıllarda, Avrupa Birliğinin enerji sektöründe yaptığı çalışalar, enerjinin akıllı" kullanıın üzerinde yoğunlaşıştır:

Detaylı

Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı

Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı Doç. Dr. İbrahim Altunbaş 11.01.2007 Araş. Gör. Hacı İlhan TEL 351 ANALOG HABERLEŞME Final Sınavı 1) a) Aşağıdaki işaretlerin Fourier serisi katsayılarını yazınız. i) cos2π 0 t ii) sin2π 0 t iii) cos2π

Detaylı

KLASİK BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ PROBLEMİ : INVERTED PENDULUM

KLASİK BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ PROBLEMİ : INVERTED PENDULUM KLASİK BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ PROBLEMİ : INVERTED PENDULUM M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Yüksek Lisans Tezinden Bir Bölüm) Şekil 1'

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

Jeoid Yüksekliklerini Belirlemek İçin Kullanılan Enterpolasyon Metotlarının Trabzon İli Verilerine Uygulanması

Jeoid Yüksekliklerini Belirlemek İçin Kullanılan Enterpolasyon Metotlarının Trabzon İli Verilerine Uygulanması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2016 (151-164) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 8, No: 2, 2016 (151-164) Geliş Tarihi:31.03.2016; Kabul Tarihi: 19.07.2016 HARİTA TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI LABORATUAR FÖYÜ 1 İÇİNDEKİLER KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI LABORATUARINA GİRİŞ...

Detaylı

BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 6 LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ 6.2. Laplace Dönüşümü Tanımı Bir f(t) fonksiyonunun Laplace alındığında oluşan fonksiyon F(s) ya da L[f(t)] olarak gösterilir. Burada tanımlanan s; ÇÖZÜM: a) b) c) ÇÖZÜM: 6.3.

Detaylı

KALMAN FİLTRESİ TABANLI YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA ELEKTRİKSEL GERİLİM İŞARETİNİN İZLENMESİ

KALMAN FİLTRESİ TABANLI YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA ELEKTRİKSEL GERİLİM İŞARETİNİN İZLENMESİ KALMAN FİLRESİ ABANLI YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER MEODUYLA ELEKRİKSEL GERİLİM İŞAREİNİN İZLENMESİ H. Hüseyin SAYAN 1, İlhan KOŞALAY, Mesut KAHRAMAN 3 1 Gazi Üniversitesi, eknik Eğitim Fakültesi, Elektrik

Detaylı