SUNUM DEĞERLENDİRME SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUM DEĞERLENDİRME SORULARI"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI KABLOLU DAĞITIM HATLARI BAHAR YARIYILI SUNUM DEĞERLENDİRME SORULARI Öğretim Üyesi Dr. Bora ACARKAN İSTANBUL

2 İç Tesisat Kabloları 1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli akım tesisat kablosu değildir? a) XLPE b) N2XH c) NHXMH d) FİBER OPTİK e) N2XH-FE I- Brom, krom, iyot gibi ametallerden arındırılmıştır. II- Yangın esnasında alevi iletmez. III- Çevreye ve insan sağlığına zararlı olan gazları üretmez. Yukarıda belirtilen özelliklerinden hangisi ya da hangileri halojenden arındırılmış kabloya aittir? a) Yalnız I b) II ve III c) I,II ve III d) Yalnız III e) II ve III 3. Halojenden arındırılmış kablo için belirtilen FE180 kavramı ne demektir? a) 180 dakika alev altında işlevini devam ettiren kablolar b) 180V anma gerilimli kablolar c) İzin verilen işletme sıcaklığı 180 C olan kablolar d) Demir iletkenli kablolar e) 180 mm kesitli kablolar 4. Aşağıda belirtilen veri taşıma kabloları veri taşıma hızına göre karşılaştırıldığında hangi sıralama doğrudur? I- CAT6 II- CAT6A III- CAT7 a) I>III>II b) III>II>I c) II>I>III d) II>I>II e) I>II>III 5. Aşağıdakilerden hangisi fiber optik kablolar için fiber yapısına göre doğru sınıflandırılma şeklidir? a) Kademeli Dereceli b) Plastik Kaplı-Cam Kaplı c) PVC Kaplı-PE Kaplı d) Zırhlı Zırhsız e) Single Mode- Multi Mode 2

3 Yer altı Kabloları 1. Aşağıdakilerden hangisi yer altı kablolarının üstünlüklerinden biri değildir? a) Atmosferik olaylardan etkilenmemesi b) Periyodik bakım ihtiyaçlarının olmaması c) Kablo arıza ve tespitinin havai hatlara göre kolay olması d) Elektrik direği, parafudr gibi elektriksel malzemelere ihtiyaç duymaması e) Havai hatlara göre kaza ihtimaline karşı daha güvenli olması 2. Yer altı kablolarının güzergâhının belirlenmesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Kablolar rutubet, kimyasal ve zararlı maddelerin bulunduğu bölgelerden uzakta olmalıdır. b) Kablolar köprü, yol kavşağı, taşlık arazi vb. gibi alanlarda da daima en kısa mesafe olacak şekilde döşenmelidir. c) Kablolar cadde ve yollar boyunca, bunların yanından döşenmelidir. d) Kablo güzergâhı telefon kabloları kanalizasyon boruları, doğalgaz boruları ile karıştırılmadan belirlenmelidir. e) Kablo güzergâhı mevcut yollara kolayca ulaşılabilir olmalı ve ulaşım yollarından uzakta bulunmamalıdır. 3. Yer altı kablolarının döşenmesi ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kablo, toprağa doğrudan teması engelleme ve soğutma amaçlı olarak toprak altına elenmiş kum üzerine serilir. b) Aynı kanal döşenen AG ve OG kabloları OG kablosu altta olacak şekilde aralarına tüm kanal boyunca tuğla yerleştirilir. c) Kablo, yalıtkan tabakasının çatlama ihtimaline karşı çok soğukta döşenmemelidir. d) Aynı kanala birden fazla kablo döşenecekse, aralarında en az 7 cm olacak şekilde kablo çapı kadar mesafe olmalıdır. e) Kablo kanala en az maliyet için, her türlü zeminde en kısa mesafeyi sağlayacak şekilde kanala doğrudan döşenmelidir. 3

4 Yangına Dayanıklı Halojensiz Kablolar 1. Yönetmeliklere göre acil anons sistemi, yangın algılama kabloları, siren kabloları ve acil durum asansörü gibi yerlerde kullanılan kabloların yangına en az ne kadar süre dayanıklı olmalıdır? A) 30dk B) 45dk C) 60dk D) 75dk E) 90dk 2. Ucuz ve uygulanabilir olmasına rağmen yandığı zaman yoğun duman ve korozif gazı ile beraber karbon monoksit, karbondioksit ve zehirleyici gazlar çıkaran malzeme hangisidir? A) PVC B) POLİETİLEN C) HALOGEN-FREE D) ALEV İLETMEYEN HALOGEN-FREE D) HİÇBİRİ 3. Aşağıdakilerden hangisi-hangileri yangına dayanıklı kabloların tasarımında kullanılan yalıtım malzemesi veya malzemeleridir? 1.Mineral yalıtım 2.Mikalı yalıtım 3.İnorganik polimerli yalıtım A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve2 D) 2 ve 3 E) Hepsi 4. Yandığında zehirli gazlar ve korozif gazı çıkarmayan fakat kolay alevlenebilen kablo malzemesi hangisidir? A) PVC B) HALOGEN-FREE C) ALEV İLETMEYEN HALOGEN-FREE D) POLİETİLEN E) HİÇBİRİ 5. Aşağıdaki kısaltmaların hangisi yanlış verilmiştir? A) FR YANGINA DAYANIKLI B) HF HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ C) LSZH DÜŞÜK DUMAN SIFIR HALOJEN D) LSHF DÜŞÜK DUMAN, HALOJENLİ E) HFFR HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ ALEV GECİKTİRİCİ 4

5 Marmaray 1. I. Batırma Tünel Tekniği II. Delme Tünel Tekniği III. Aç-Kapa İstasyon Tekniği Yukarıdaki tekniklerden hangisi veya hangileri Marmaray Projesi nde kullanılmıştır? A) Yalnız I B) I, II C) I, III D) I, II, III 2. Marmaray Projesi nin 4 yıl kadar gecikmesine sebep olan arkeolojik çalışmalarda, Yenikapı da bulunan Bizans Dönemi ne ait limanın adı nedir? A) Kostantinopolis Limanı B) Theodosius Limanı C) Kontoskalion Limanı D) Lykos Limanı 3. Marmaray ın ilk etabı olarak yapılan, Boğaz ın altından geçme etabında (BC1 de) kaç adet istasyon bulunmaktadır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. Marmaray Projesi nin özelliklerinden biri değildir? A) Genellikle yük taşıyan trenlerin kullanması için yapılmıştır. B) 65 metre derinlikle dünyadaki en derin batırma tüneline sahiptir. C) İki kıtayı denizaltından birbirine bağlayan tünele sahiptir. D) Trafik sorununu, çevre kirliliğini azaltması ve zamandan tasarruf için yapılmıştır. 5. Marmaray da kullanılan telsiz sisteminin esas amacı nedir? A) Sadece makinistlerin haberleşebilmesini sağlamak. B) Sadece güvenlik görevlilerinin haberleşebilmesini sağlamak. C) Sadece acil durumlarda polis, ambulans ve itfaiye telsizlerini haberleşmesini sağlamak. D) Hat boyunca makinistlerin, trafik kontrolörünün, demiryolu çalışanlarının, güvenlik görevlerinin ve halka açık bir yer olduğu için polis, ambulans ve itfaiye telsizlerinin çalışabilmesidir. 5

6 HVDC ve Denizaltı Kabloları 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğru Akımla enerji iletiminin Alternatif Akım sistemine göre üstünlüklerinden biri değildir? A) Frekansları farklı iki alternatif akım sistemi birbirine ancak doğru akım iletim sistemi ile ekonomik ve güvenilir bir şekilde bağlanabilir B) Doğru akım enerji iletiminde, tristörlerin tetikleme açıları değiştirilmek sureti ile iletilen gücün, yönü ve büyüklüğü değiştirilebilmektedir. C) Aynı kesit ve aynı gerilimde ( alternatif akımın tepe değerine eşit bir gerilimde) korona kaybı, alternatif akım iletim hatlarındakinden çok daha azdır D) Doğru akım iletim sisteminde doğrultucu ve inventer sistemlerinin ilk yapım maliyetleri, çevirici valfleri, filtre düzenleri, soğutma ve kontrol düzenlerinin kullanılması nedeniyle maliyet alternatif akıma kıyasla daha düşüktür. E) Doğru akım iletim sistemi için kullanılan çift kutuplu (bipolar) veya eş kutuplu (homopolar) iletim sistemlerinde iletkenin birinin arızalanması durumunda güç sistemi diğer iletkenin birinin arızalanması durumunda güç iletimi diğer iletkenden veya toprak dönüşünden bağlanabilir 2. HVDC nin ilk kuruluş maliyetinin yüksek olmasına sebep olan sistemler aşağıdakilerden hangisidir? A) Kablolar B) Direkler C) Trafolar D) Dönüştürücü sistemler E) İşçilik ve Diğer maliyetler 3. Aşağıdakilerden hangisi doğru akımla enerji iletiminde karşılaşılan zorluklardan biridir? A) Doğru akım iletim sisteminde aynı uzaklık ve aynı verim değeri için daha düşük gerilim ile iletim yapılabilmektedir B) Doğru akım ile iletim sisteminde kullanılan güç elektroniği elemanlarının açma ve kapama sırasında ürettiği yüksek frekanslı gerilimler, radyo ve televizyon yayınlarını etkilemektedir. C) Aynı iletim kapasitesine sahip iki sistem için doğru akım sistemi alternatif akım sisteminden yaklaşık %33 daha ucuza mal olur. D) Doğru akım enerji iletiminde, tristörlerin tetikleme açıları değiştirilmek sureti ile iletilen gücün, yönü ve büyüklüğü değiştirilebilmektedir. E) Doğru akım enerji iletim hatları için, daha basit daha küçük boyutlu ve hafif direk kullanımı gerekmektedir. 4. Doğru akımla enerji iletiminde kritik mesafe denizaltına ve karada kaç km dir? A) B) C) D) E) Dünyanın ilk ticari HVDC projesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İsveç-Polonya B) İtalya-Sardunya C) Gotland D) İtalya-Yunanistan E) Hollanda-İngiltere 6

7 Denizaltı Kabloları yılında İsveç-Gotland arasında gerçekleştirilen İlk HVDC uygulamasında hangi tip izolasyonlu kablolar kullanılmıştır? a) PE izolasyonlu kablolar b) XLPE izolasyonlu kablolar c) Kağıt izolasyonlu yağ doldurulmuş kablolar (SCFF) d) Yüksek viskoziteli yağ emprenye edilmiş kablolar (MI) e) Kağıt izolasyonlu gaz doldurulmuş kablolar 2. Aşağıdakilerden hangisi(hangileri) kağıt izolasyonlu yağ doldurulmuş kabloların özelliklerinden değildir? I) Yüksek dielektrik kaybı II) Delindiklerinde denize yağ sızdırma tehlikesi III) 60 km den uzak mesafelerde verimli yağ akışı sağlanamaması IV) Düşük dielektrik dayanımı V) HVAC uygulamalarında kullanılabilme a) II, III, V b) I,III, IV c) I, IV d) II, III, V e) I,II, IV, V 3. Aşağıdakilerden hangisi som iletkenin özelliklerinden birisidir? a) Yüksek maliyet b) İşleme ve sonlandırmada esneklik c) 2500 mm² kesite kadar üretilebilme d) Düşük deri etkisine bağlı olarak düşük AA kayıpları e) Ekstrüde edilmiş yalıtkanın sonlandırma sırasında iletken yüzeyinden geri çekilme isteği 4. Aşağıdakilerden hangisi örgülü (bükümlü) iletken çeşitlerinden değildir? a) Konsantrik büküm b) Miliken büküm c) Sektör büküm d) Çapraz büküm e) Tekyönlü büküm 5. Polietilenin (PE) denizaltı kablolarının hangi bölümünde kullanılmamaktadır? a) İç kılıf b) Dış kılıf c) Su geçirmez kılıf d) Yalıtkan kılıf e) Yarı iletken ekran 7

8 6. Aşağıdakilerden hangisi denizaltı kablolarında yalıtkan olarak etilen propilen kauçuk (EPR) yerine çapraz bağlı polietilen (XLPE) tercih edilmesinin temel sebeplerindendir? a) Düşük maliyet b) Esneklik c) Kolay işlenebilirlik d) Geri dönüşümlü bir malzeme olması e) Yüksek dielektrik dayanımı 7. Temel amacı zırhı korozyon etkilerinden korumak olan sarılmış iplik ya da polimer malzemelerden yapılan kablo elemanı hangisidir? a) Yalıtkan kılıf b) İç kılıf c) Dış kılıf d) Su geçirmez kılıf e) Yalıtkan ekranı 8. Aşağıdakilerden hangisi HVDC denizaltı kabloları için yapılan testlerinden biri değildir? a) Tip Testler b) Rutin testler c) Kurulum sonrası testler d) Harmonik testi e) Fabrika kabul testleri 8

9 Metro ve Katener Sistemleri 1. Metrolu ulaşım sistemlerinde enerji girişi genellikle enerji dağıtım şirketindenden hangi gerilim seviyesinden alınır? a) 154 kv b) 34.5 kv c) 750 V d) 1500 V e) 3100 V 2. Metro enerji sisteminin kendi içinde kullandığı enerji şebekesine ne ad verilir? a) Ring şebeke b) Sadece şebeke c) Kilitli şebeke d) Akıllı şebeke e) Hızlı şebeke 3. Metro hattında pantografın temas ettiği tele ne ad verilir? a) Kontak teli b) Katener teli c) Pandül d) Dropper teli e) Pantograf teli 4. Aşağıdaki testlerden hangisi Yüksek Gerilim Kablolarına uygulanan testlerden biri değildir? a) Yıldırım Darbe Testi b) AC Dayanım Testi c) C ve Tan d Ölçüm Testi d) Anahtarlama Darbe Testi e) Kısmi Deşarj Ölçüm Testi 5. Kontak teli ile taşıyıcı tel arasında elektriksel ve mekanik bağlantıyı sağlayan ekipman adı nedir? a) Ayırıcı b) Pandül c) İzolatör d) Konsol e) Bara 9

10 Tarabya ve İstinye Marina 1- Marin kablolarda dış kılıf hangi maddelerden yapılmaz? a) Polietilen b) Poliüretan c) PVC kompound d) PVC 2- Marina kablolarda neden kalaylı ve tavlı bakır kullanılır? a) Ucuz olduğu için b) Esnek ve mukavemetli olduğu için c) Oksitlenmeye karşı dayanıklı olduğu için d) Akım kapasitesi yüksek olduğu için 3- Hangisi marinalarda marin tipi kablolar üzerinde tehlike arz etmez? a) Kaçak kazı çalışmaları b) Fareler c) Aşırı zorlanma ve sürtünme d) Balıklar ve yengeçler 10

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ

YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM GÜÇ KESİCİLERİ 040000402 Özgür Osmanlıoğlu 040010018 Eren Alpsar 040010026 Ceren Buket Çakır 040010027 Erkan Taşpınar 040010060 Osman Altun YGDA Sistemleri Elektrik enerjisi santrallerde

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler

Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER 2011 2011 KATALOĞU Zucchini, 15 yılı aşkın süredir kuru tip trafolar tasarlamakta ve üretmektedir. Genel merkez - Brescia

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri İÇİNDEKİLER 1 Hakkımızda 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri 5 Panel İçi (Fire Trace) Söndürme Sistemleri 6 NOVEC 1230 Söndürme

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı