TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR EHB 101 COMPUTER Windows İşletim Sistemi.Microsoft Office. İnternet Explorer Windows process system.microsoft office.internet explorer. EHB 103 MATEMATİK-I EHB 103 MATHEMATICS-I Sayılar-Cebir-Denklemler ve eşitsizlikler-fonksiyonlar-trigonometri-komleks Sayılar-Logaritma Algebra-eqotation-function-trigonemetry-comlex analysis. Logarithym EHB 105 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ EHB 105 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY Malzeme, mekanik, statik, dinamik, akışkan, elektrik ve magnetizma, değişken belirleme, analiz ve grafik,genel fizik konuları Material,mechanic,static,dynamic,flow,electric and magnatic,analsys,comment on draw. EHB 107 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ EHB 107 DIRECT CURRENT CIRCUIT ANALYSIS Direnç, Ohm Kanunu, İş, güç ve verim, Kirşof Kanunları;Elektrik Kaynakları; Düğüm Yöntemi ile Devre Analizi, Çevre Akımları Yöntemi ile Devre Analizi, Süperposizyon Yöntemi ile Devre Analizi, Thevenin Yöntemi ile Devre Analizi, Norton Yöntemi ile Devre Analizi, Kondansatörler, Doğru Akımda Geçici Olaylar ve Zaman Sabiti, Elektromagnetizma ve Elektromagnetik İndüksiyon. Resistance, Ohm s Law,Work, Power And Efficiency, Kirchhoff s Laws; Electrical Supplies, Circuit Method of Nodal Analysis,, Circuit Analysis Method of Mesh Currents Analysis, Circuit Analysis Method of Superposition Analysis, Circuit Analysis Method of Thevenin Analysis, Circuit Analysis Method of Norton Analysis, Capacitors, Transient Analysis in Dc: Resistanceinductance time constant, Resistance condancator Time Constant, Electromagnetism And Electromagnetic Induction

2 EHB 109 ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ EHB 109 ELECTRONICS MEASUREMENT TECHNIQUES AND SAFETY Elektrik güvenliği, Akım kavramı, Gerilim kavramı, Direnç kavramı, Ampermetre kullanımı, Voltmetre kullanımı, Osiloskop: Doğru akım ve alternatif akımda gerilim ölçümü, Osiloskop:Periyot ve frekans ölçümü;lissajous ile faz farkı ölçümü, Sinyal Jeneratörleri:Pattern jeneratörü, Sinyal Jeneratörleri: Pals jeneratörü, Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar Electrical Security, Voltage Concept, Resistance Concept, Using Ampermetre, Using Voltmetre, Oscilloscope: Measuring voltage for direct current and alternative current, Measuring Period and frequency,measuring phase difference with lissajous, Signal Generators: Pattern Generator,Pulse Generator, Electrostatically Sensitive Equipment EHB 111 SAYISAL ELEKTRONİK EHB 111 DIGITAL ELECTRONICS Mantık Devreleri için Sayı Sistemleri, Lojik Kapıların Tanımı ve Dogruluk Tabloları, Boolean ve De-morgan Teoremleri ile Mantık İfadelerin Sadeleştirilmesi, Standart Çarpımlar Toplamı, Standart Toplamlar Çarpımı ve minterm- maxtermlerin numaralandırılması, Karnough Haritaları, Karnough Haritaları ile Mantık İfadelerinin Sadeleştirilmesi, Kodlayıcı ve Kod Çözücüler, RS, D, T ve JK Flip-Floplar Number Systems for Logical Circuits, Definition of Logical Gates, Boolean's and De-morgans Teorems and Simplification of Logical Expressions, Sum of Products, Products of Sum and Minterm-Maxterm, Karnough Maps, Simplification of Logical Expressions by using Karnough Maps, Decoders and Encoders, RS, D, T and JK Flip-Flops TDK 101 TÜRK DİLİ-I TDK 101 TURKISH LANGUAGE-I Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TIT 101 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-I Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History.

3 YDI 101 İNGİLİZCE-I YDI 101 ENGLISH-I To be fiili,emir cümleleri model can may,öneri cümleleri, Cardinal ordinal sayılar,azlık çokluk sıfatları,telefonda konuşma,şimdiki sürekli zaman,geniş zaman,must-have to, Geçmiş zaman Verb to be,imperatives,model can-may,suggestions,cardinal ordinal numbers,quantity adverbs,polite request,s.present tense,p.cont.tense,must-have to,past of to be II.YARIYIL EHB 102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( CAD-I ) EHB 102 COMPUTER AIDED DESIGN-I ( CAD-I ) Program paketinin tanımı. Devre şeması tasarımı ve çizimi. Devre analizi ve test işlemleri. Yazıcıdan veya çiziciden çıktı alma. Definition of program packet.circuit scheme design and draw. Circuit analysis and test operations. Getting print from printer or plotter. EHB 104 MATEMATİK-II EHB 104 MATHEMATICS-II Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik; türev ve uygulamaları; integral ve uygulamalrı; diferansiyel denklemler; istatistik Linear equation systems and matrix; limit and continuity; derivative and applications; integral and applications; differential equations, statistics EHB 106 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI EHB 106 QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS Standardizasyon,Kalite ve kalite kavramı;kalite güvence; mesleki standartlar Standardisation, quality and quality concepts, quality assurance ; business standards EHB 108 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ EHB 108 ALTERNATINE CURRENT CIRCUIT ANALYSIS Tanımlar: Genlik, Periyot, Saykıl, frekans, ortalama ve etkin değer tanımı, R, L ve C Devreleri, Karmaşık sayılar ve alternatif akım devrelerine uygulanması, Seri, Paralel ve Seri-Paralel alternatif akım devreleri, Alternatif Akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri ve Devre Teoremleri, Rezonans: Seri-Paralel rezonans tanımları,üç Fazlı Devreler Definitions: Amplitude, Period, Cycle, Average Value and Effective value definitions, R, L and C Circuits, Complex, numbers and their applications, Series,Parallel and Series-Parallel AC Circuits, AC Circuit Solution Methods and Circuit Theories, Resonance; Series Resonance; Parallel Resonance Definitions, three-phase systems

4 EHB 110 ANALOG ELEKTRONİK-I EHB 110 ANALOG ELECTRONICS-I Kısa Atom Bilgisi,Diyotlar ve çeşitleri,transistörler (BJT),Alan etkili transistörler (FET,MOSFET) Theory of semiconductor materials.diodes and types, pn junction diodes. Zener diodes. Diode circuit analysis and applications. Bipolar junction transistors (BJTs). Field effect transistors (FETs). DC biasing of BJTs and FETs. Transistor modeling. EHB 112 SAYISAL TASARIM EHB 112 DİGİTAL DESİGN Mantık kapıları kullanarak devre tasarımı; Flip-Flop kullanark devre tasarımı;asenkron ve senkron sayıcılar,algoritmik durum makinaları,kaydedici ve tutucular, A/D ve D/A çeviriciler,elektonik hafızalar,programlanabilir lojik elemanlar Circuit Design Using logic gates, Circuit Design Using Flip-Flop:Asynchronous and synchronous counter designs,algorithmic state machines, register and latches,,,a/d and D/A converter semiconductor memory,programable Logic array (pla) TDK 102 TÜRK DİLİ-II TDK 102 TURKISH LANGUAGE-II Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II TIT 102 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-II Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 102 İNGİLİZCE-II YDI 102 ENGLISH-II Geçmiş zaman-gelecek zaman-modal fiiller-yer yön sorma verme-mektuplar-nazik istek yapılar S.past tense-near future tense-future tense-must have to should-asking and giving directionsinformal letters-polite request

5 III.YARIYIL EHB 201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II ( CAD-II ) EHB 201 COMPUTER AIDED DESIGN-II ( CAD-II ) Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri. Temel çizim elemanları. Düzeltme ve sorgulama işlemleri. Görüntü ve kontrol işlemleri. Bloklama işlemleri ve katmanları. Ölçülendirme ve tarama işlemleri. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri Use and arragenment of starters,basic draw symbols,correcting and asking process,visual and control process,getting print from printer EHB 203 MİKROİŞLEMCİLER-MİKRODENETLEYİCİLER-I EHB 203 MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS-I Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı, Mikroişlemciler ile Mikrodenetleyicilerin Karşılaştırılması, mikroişlemci/mikrodenetleyici Sisteminin Kurulması, Programlamaya Giriş, Programlama General structure of Micro Computer System, Comparison of Microprocessors and Microcontroller, Installation of Microprocessors and Microcontroller System, Introduction To Programming, Programming EHB 205 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM EHB 205 GENERAL AND TECHNICAL COMMUNICATIONS İletişimin tarifi ve Türleri,Sözlü iletişim,yazılı İletişim,Meslek Hayatında İletişim,Grafiksel İletişim,Teknolojik araçlarla iletişim. Definition of communication and types, oral communication, written communication, graph communication, communication in business, communication with technological devices EHB 207 ANALOG ELEKTRONİK-II EHB 207 ANALOG ELECTRONİCS-II BJT ve FET küçük sinyal yükselteçleri,büyük sinyal (güç) yükselteçleri,diferansiyel yükselteçler, op-amp,geri besleme ve osilatör devreleri,multivibratörler BJT and FET small signal amplifiers, Power amplifiers, Differential amplifiers, OPAMPs, Feedback and oscillator circuits,multivibratörler

6 EHB 209 SAYISAL HABERLEŞME EHB 209 DIGITAL COMMUNICATIONS Sayısal haberleşmenin tanımı; temel kavramlar ve örnekleme teoremi; Darbe genlik, genişlik ve konum Modülasyonu (PAM,PWM,PPM) ve demodülasyon ilkeleri; zaman bölmeli çoğullama, PCM ve Delta modülasyonu ve demodülasyon ilkeleri; Hat kodları ve sayısal haberleşme teknikleri ve standartları Definition of digital communication ;basic terms and sampling theorem; Pulse amplitude, Width and Position Modulation (PAM,PWM,PPM) and demodulation principles; Time Division Multiplexing; PCM and Delta Modulation and demodulation principles; Line Codes and Digital Telecommunication Techniques and Standards EHB 211 ANALOG HABERLEŞME EHB 211 ANALOG COMMUNICATIONS Haberleşme Sisteminde, İletişimi Etkileyen Gürültü Kaynakları: Gürültü, bozulma, zayıflama, bant genişliği; Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranı ve İşaret Düzey Birimleri: Bell, desibell, neper ve göreli desibell; Frekans Domeyninde Analiz: Spektrum analizör özellikleri, fourier dönüşümü; Sürekli Dalga Modülasyon İlkeleri: Bant genişliği, güç kavramları, demodülasyon; GM ve FM Uygulamaları: DSB, SSB, darband FM. Noise Sources in Communication Systems: Noise, Break down, Weak Bandwidth; Power Rate and Signal Level Units in Communication Systems: Bell, Decibel, Nepher and Relative decibel; Frequency Domain Analysis: Spectrum analyzer properties, Fourier analysis; Principles of Continuous Wave Modulation: Bandwidth, Power concepts, Demodulation; Application of AM and FM: DSB, SSB, Narrow band FM. EHB 213 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I EHB 213 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN-I Fizibilite Çalışması: Proje tanımlamaları ve ön varsayımlar, Problem çözümünde mantıksal ve pratik yaklaşımlar, Güncel teknik kullanımları ile çözüm üretilmesi, Önerilerin desteklenmesi; Proje Süreci: Proje çalışmasının organizasyonu, Proje düzenlemesi, Proje dosyasının hazırlanması, Projenin onaya hazır hale getirilmesi; Sunu: Yazılı beceri, Grafiksel beceri, Görsel beceri, Sözel beceri. Selection of Topics: Project definitions and pre-hypothesis, Practice approach in problem solving, Solution production with updated technical use, Suggestion; Preparation of the Project: Organization project work, Organizing project file, Preparing the project ; Presentation of the Project: Writing ability, Visual ability, Speaking ability.

7 EHB 215 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI EHB 215 INDUSTRIAL ELECTRONICS APPLICATIONS Role: Röle yapısı ve çalışma prensibi, Röle çeşitleri ve uygulamaları ole: Röle yapısı ve çalışma prensibi, Röle çeşitleri ve Yarı İletken Kontrol ve Tetikleme Elemanları: Tristör ve triyak sembolleri, Çalışma prensipleri, Diyak; UJT, PUT, SUS, SBS; Konvertisörler: Tek transistörlü, İki transistötlü, Tristörlü SSR konvertisörleri ve çalışma prensipleri; DC Elektrik Motorları: Step ve servo motor yapısı ve çalışma prensipleri; Sensör ve Transdüserler; DAC / ADC Çeviriciler; Alçak Güçlü RF Uygulamalar. Relay: Relay structure and working principles, Relay types and applications; Semiconductor Control Elements: Thyrstor and triac symbols, Process principles, Diac; UJT, PUT, SUS, SBS; Converters: Single transistor, Double transistor, SSR converters with thyrstor and process principles; DC Electric Motors: Step and servo motor structures and process principles; Sensors and Transducers; DAC/ADC Converters; Low Power RF Applications. EHB 217 BİLGİSAYAR DONANIMI EHB 217 COMPUTER HARDWARE PC yi Oluşturan Temel Birimler: Monitörler, Klavye, Mouse; Temel Sistem Elemanları: Anakart ve çeşitleri, Mikroişlemci çeşitleri, Ekran kartları, EDO, RAM, SDRAM ve PDRAM ve önbellekler; PC nin Monte Edilmesi, Sabit Diskler, Disketler, CDROM lar, Modem, Yazıcı, Ses Kartları ve TV Kartları: Sabit disk, CD sürücü, CD yazıcı. Basic units of computer: Physical Structure of a Computer: Monitor, Keyboard, Mouse, Basic system components: mainboard and types, processor and types, graphic card, EDO RAM, SDRAM, RDRAM, mounting of a PC, Hard disc, Memory, Disc driver, Floppy disc driver, CDROM, CD WRITER, Modem, Printer, Sound Cards and TV cards. EHB 219 PROGRAMLAMA EHB 219 PROGRAMMING Problem Çözüm İlke ve Evreleri, Algoritma ve Akış Şemaları; Programlama Ortamının Kullanımı ve Kod Yazım Kuralları; Değişkenler; Kontrol Deyimleri ve Döngüler; Diziler ; Altprogramlar ; Grafik ortamı. Principles of Problem Solving; Phases of Problem Solving; Algorithm and Flow Charts, Use of Programming Media and Principles of Code Writing; Using, Variables, Controlling terms and circles, strings, subroutines, graphic media.

8 EHB 221 MESLEKİ YABANCI DİL-I EHB 221 COMMUNICATION ENGLISH I Konuşma: "To Be ve Simple Present Tense (Mainverb) ve Adjective ve Post Modifiers" Kullanımı; "Have Got ve Has Got ve There is ve There Are" Kullanımı; "Would You Mind...? / Would You Mind İf I...? / Would You Like Me To...? / Shall I...? "Kullanımı; "Sorry / I am Afraid.../ It?s Allright" Kullanımı; "Must/ Have To / Have Got To / Need/ Necessarry " Kullanımı; "A Little / Only A Little / A Few / Only A Few / Much / Many / Txo-Third / Ten Percent" Kullanımı; "Imperatives / Ordinal Numbers" Kullanımı; "Possible / Impossible / Probable / Improbable / Can / Can?t / Might / Must" Kullanımı; Dinleme ve Anlama, Yazma, Okuma ve Anlama. Speaking: Using to Be and Simple Present Tense (Main verb) and Adjectives and Post Modifiers; Using Have Got and Has Got and There is and There Are; Using Would You Mind...?/Would You Mind If I...?/Would You Like Me To...?/ Shall I...?; Using Sorry/ I Am Afraid.../ It?s All right; Using Must/ Have To/ Have Got To/ Need/ Necessary; Using A Little/ Only A Little/ A Few/ Only A Few/ Much/ Many/ Two-Third/ Ten Percent; Using Imperatives/ Ordinal Numbers; Using Possible/ Impossible/ Probable/ Improbable/ Can /Can?t/ Might/ Must, Listening and Understanding; Writing, Regarding and Understanding. EHB 223 İNFORMATİK EHB 223 INFORMATICS Temel Internet Kavramları: TCP-IP protokolü, HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, POP3, PROXY gibi web tabanlı servislerin açıklanması; Web Tasarımına Giriş: Web sayfa tasarımı ve kullanımı için gerekli programlar, Web dosyası kullanımında kullanılan yöntemler, Web sayfa transferi için gerekli FTP yazılımları; Sunu Programı: Şablon seçimi, Sunu hazırlanması; Veri Tabanı Programı Kullanımı. Basic Internet Terms: TCP- IP protocols, HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET; POP3, PROXY, etc. web service definitions; Introduction to WEB Design: Web page design and required use programmes, Methods that uses web file, FTP software required for web page transfer; Presentation of the programme: Choosing a Pattern Presentation; Using Database.

9 IV.YARIYIL EHB 202 İŞLETME YÖNETİMİ EHB 202 BUSINESS MANAGEMENT İşletme ve yönetimin temel kavramları, işletmelerin amaçları işletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri ve çevre ile olan ilişkileri yönetici ile girişimci arasındaki farklar, işletmelerin sınıflandırılması. Hukuki yapılarına göre işletmeler İşletmenin kuruluş çalışmaları İşletmenin büyüklüğü ve kapasitesi İşletme fonksiyonları yönetim kavramı, yönetimin özellikleri Yönetimin temel fonksiyonları planlama ve örgütleme koordine etme ve denetim üretim planlaması, stok kontrolü üretimin denetimi, kalite kontrolü, toplam kalite yönetimi Pazarlama yönetimi fonksiyonları ve pazarlama araştırması organizasyonların işleyiş şekilleri ve bu konuda ortaya çıkan sorunları kavrayabilme. işletmelere geziler düzenleme Basic concepts of business and management; aims of business. The importance of business enterprises in economy and their environmental affair. Differences between the manager and the entrepreneur; classification of business enterprises. Legal structures of business enterprises. Foundation process of a business enterprise. Dimension and capacity of a business enterprise. Functions of business concept of management, properties of management. Basic functions of management: Planning and organizing. Basic functions of management: Directing. Basic functions of management: organizing and controlling. Production planning, stock controlling.production control, quality control, total quality management. Functions of marketing management, marketing researches. Operation process of organization and to be able to comprehend the problems of this process. EHB 204 MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER-II EHB 204 MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS -II Giriş Çıkış İşlemleriyle İlgili Temel Kavramlar: İşlemci ile çevre elemanları arasında giriş-çıkış işlemlerindeki temel mantık; Giriş / Çıkış Aygıtlarını Programlama: İşlemcinin çıkış ünitesine bir çıkış aygıtı bağlamak ve bunu programlamak; Kesilim (Interrupt): Kesilim kavramı, Kesilim alt programı geliştirmek, Dahili ve harici kesme kaynakları ile ilgili uygulamalar; Sayıcılar / Zamanlayıcılar: Donanım sayıcı / zamanlayıcılarını kullanarak bir sinyalin kenarlarını saydırmak ms hassasiyetinde istenilen bir zaman aralığı elde etmek; ADC / DAC uygulamaları: Analog bir sinyali ADC kullanarak sayısal işarete çevirmek, Sayısal çıkışları DAC kullanarak analog çıkış elde etmek. Basic Concepts of Input-Output Operations: The basic logic between microprocessor and environment devices for input output operations, Programming of I/ O Devices: Connecting an output device to the output units of microprocessor and programming; Interrupts: Interrupt concepts and developing of interrupt sub-programmes; Counters/Timers: Hardware counter/ Identify the basic digital ripple counter; ADC DAC Applications: Converting an analogue signal to digital signal by using ADC, Converting an digital signal to analogue signal by using DAC.

10 EHB 206 GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ EHB 206 DEVELOPING COMMUNICATION TECHNOLOGIES Fax: Fax cihazının genel blok şeması ve temel çalışma prensibi; ISDN Sistemler: Sayısal tabanda iletişim, EURO_ISDN standardı, ISDN hizmetleri özellikleri ve uygulamaları; XDSL Sistemi:Sayısal abone hattı sistemleri, Asimetrik sayısal abone hattı; GSM:Birinci, ikinci, üçüncü nesil analog şebekelerin gelişim süreci; GPRS; UMTS, MVNO, TETRA, SDH, Yeni Nesil Internet Çözümleri; Gelişen Teknolojideki Daha Yeni Sistemler. Fax: Block diagram of a fax machine and its basic process principles; ISDN Systems: Communication in digital base, EURO-ISDN standards, ISDN services, properties and applications; XDSL Systems: Digital subscriber line systems, Asymmetric digital subscriber lines; GSM: First, second and third generation analogue network developments slip; GPRS; UMTS, MVNO, TETRA, SDH, Internet Solving; New Systems of Development Technology. EHB 208 FİBER OPTİK HABERLEŞME EHB 208 FIBER OPTIC COMMUNICATIONS Fiber Optik Haberleşme İlkeleri: Optik iletimin tarihçesi, Kullanım gereksinimleri, Diğer iletim sistemleri ile karşılaştırılması; Işık Taşıyıcı Olarak Fiber Optik Kablo Özellikleri ve Fiber Optiklerin İletim Karakteristikleri: Işığın yansıması ve kırılması, SNELL kanunu, Fiber optik kablo yapısı, Işık iletimi, Işık kaynakları, CCITT standartları; Fiber Optik İletişimde Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri. Principles of Fibber Optics: History of optic communication, Comparing with other communication techniques; Properties of Fibber Optic Cables and the Light Propagation Characteristics of Fibber Optics: Reflection and fragment of light, Snell laws, Construction of fibber optics cable, Light transmission, Light sources, CCITT standards; Fibber Optic Materials and Properties. EHB 210 TELEFON İLETİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ EHB 210 TELEPHONE COMMUNICATION AND SWITCHING SYSTEMS Haberleşme İlkeleri, Ses ve Telefon Seti Özellikleri: Haberleşme sisteminin temel elemanları ve blok diyagramı, Analog kodlanmış sinyaller, DC ve AC sinyal kullanımı; Yerel Telefon Şebekesi: Telefon şebekesinde kullanılan kablo yapıları; Anahtarlama Prensipleri: Elektromekanik anahtarlama, Elektronik anahtarlama, Matris anahtarlama; Telefon Trafiği Teorisi; Santraller: Santral yapıları ve montajı. Principles of Communication; Voice and Telephone Sets Properties: Basic elements and block diagram of telecommunication systems, Signals coded by analogue method, Use of Dc and Ac signals; Local telephone networks: Cable construction using telephone networks; Switching Principles: Electromagnetic switching, Electronic switching, Matrixes switching; Traffic Theory; Telephone Networks: Network construction and fitting

11 EHB 212 R / F TEKNİĞİ EHB 212 R/F TECHNIQUE Osilatorler: Osilatörlerin tanımı ve görevleri, Geribeslemeli osilatörler, Osilatör türleri ve çalışma prensipleri; Filtreler: Filtre karakteristiği, aktif ve pasif filtreler; Mikserler: Ara frekans kavramı, Haberleşmede kullanılan mikser özellikleri, Mikser devresi çizimi; RF ve IF Yükselteçler: Temel yükselteç devreleri, IF ve RF yükselteçleri; PLL ve Frekans Sentezleyiciler; Modülatör ve Demodülatör Devreleri: Modülatör çeşitleri ve özellikleri. Oscillators: Definition of oscillators and functions, Oscillators with feedback, Oscillators types and process principles; Filters: Characteristics of filters, Active and passive filters; Mixers: Interval frequency concepts, Mixer properties used in telecommunication, Mixer circuit design; RF and IF Amplifications: PLL and frequency synthesizers; PLL and Frequency Analyzers; Modulators and Demodulator Devices: Modulator types and properties. EHB 214 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-II EHB 214 SYSTEM ANALYSİS AND DESİGNİNG-II Fizibilite Çalışması: Proje tanımlamaları ve ön varsayımlar, Problem çözümünde mantıksal ve pratik yaklaşımlar, Güncel teknik kullanımları ile çözüm üretilmesi, Önerilerin desteklenmesi; Proje Süreci: Proje çalışmasının organizasyonu, Proje düzenlemesi, Proje dosyasının hazırlanması, Projenin onaya hazır hale getirilmesi; Sunu: Yazılı beceri, Grafiksel beceri, Görsel beceri, Sözel beceri. Selection of Topics: Project definitions and pre-hypothesis, Practice approach in problem solving, Solution production with updated technical use, Suggestion; Preparation of the Project: Organization project work, Organizing project file, Preparing the project ; Presentation of the Project: Writing ability, Visual ability, Speaking ability. EHB 216 ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ EHB 216 ANTENNAS AND MICROWAVE TECHNOLOG Temel Kavramlar: Elektromagnetik dalga bileşenleri, Dalga yüzeyleri, Karakteristik empedans; Radyo Dalgaları: Elektromagnetik dalganın özellikleri, Yayınımı, Çeşitleri; Antenler: Anten polarizasyonu, Alıcı ve verici antenleri, anten çeşitleri; Mikrodalga Elemanları: Mikrodalga iletim hatları ve iletim modları; Mikrodalga Sistemleri; R/L (Radyo Link) Sistemleri; Yüksek Frekans Hatları. Basic Information: Electromagnetic wave parts, Wave fronts, Characteristic impedance; Radio waves: Properties of electromagnetic waves, transference, Electromagnetic wave types; Antennas: Antenna polarization, Receiver and transmitter antennas, Antenna types; Microwave Elements: Microwave transmission lines and transmission modes; Microwave systems; R/L Systems; High Frequency Lines.

12 EHB 218 UYDU HABERLEŞMESİ VE HÜCRESEL HABERLEŞME EHB 218 SATELLITE COMMUNIC AND CELLULAR COMMUNIC Uydu Haberleşmesinin Temel İlkeleri: Uydu yörüngeleri, Yer uydu bağlantısı; Uydu Frekans Bandları ve Çanak Anten Yapıları: Ka bandı, Ku bandı, C bandı ve L bandı, LNB yapısı; TÜRKSAT Projesi: Projenin gerekliliği ve hizmetleri; Hücresel Haberleşme Sistemi: Analog ve dijital hücresel haberleşme sistemleri, Hücresel sistemlerde aktarma ve çeşitleri, Aktarmayı etkileyen parametreler. Basic Principles of Satellite Communication: Satellite orbits, Earth satellite links; Satellite Frequency Bands and the Structure of Earthenware pot Antenna: Ku band, C band and L band, LNB construction; TURKSAT Project: Project necessity and services; Cell Communication System: Analog and digital cell telecommunication systems, Cell transhipment and types, Parameters that effect transhipment. EHB 220 BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ İLETİŞİMİ EHB 220 INFORMATICS NETWORKS AND DATA COMMUNIC Veri İletişimine Giriş: Temel kavramları, İletişim modları, Seri haberleşme ilkeleri ve sınıfları, modemler; Veri İletişiminin Temelleri; Bilişim Ağlarına Giriş: Bilişim ağlarının bağlantı yapıları; ISO Başvuru Modeli: Bilgisayar ağları için standardizasyon gereksinimi, Protokol kavramı, OSI başvuru modeli; Yerel Alan ve Geniş Alan Ağları (LAN-WAN): Yerel alan ağlarının kullanım amacı, Ethernet; Internet. Introduction to Data Communication: Basic concepts, Transmission modes, Series telecommunication principles and classes, Modems; Principles of Data Communication; Introduction to Networks: Network link constructions; ISO Application Model: Standardization requirements for computer nets, Protocol concepts, OSI application models ; Local Area Network and Wide Area Network: Local area nets usage aims, Ethernet; Internet. EHB 222 TIP ELEKTRONİĞİ EHB 222 MEDICINE ELECTRONICS Tıbbi Cihazların Gelişimi: İnsan fizyolojisi, İnsan- enstrümantasyon sistemi; EKG, EMG, ENG, EEG, İşaretlerinin Ölçülmesi; Kan Basıncı Ölçümleri: Kalp ve kan dolaşımı bileşenleri; Ölçümlerde Kullanılan Elektrotlar: Elektroliz, Dönüştürücüler; Biyolojik İşaretler Development of medical technology: human physiology, human-instrument system; constitution of bioelectirical signals; EKG,EMG, ENG, EEG measurements; Blood pressure measurements, electrodes,biological signals.

13 EHB 224 RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ EHB 224 RADIO AND TV TECHNIQUE Radyo Verici ve Alıcıları: Radyo vericisini oluşturan alt sistemler, Radyo alıcısını oluşturan alt sistemler; Süperheterodin Alıcılar: Süperheterodin alıcının blok şeması ve analizi; Televizyon Verici ve Alıcıları: Televizyon vericisinin blok diyagramı ve analizi, Televizyon alıcısının blok diyagramı ve analizi; Renkli Televizyon: Renkli resim oluşumu, Renk katı katmanları; TV ve Radyo Standartları. Radio Transmitters and Receivers: Subsystems in radio transmitters, Subsystems in radio receivers ; Superheteroid Receivers: Block diagram and analysis of radio receivers; TV Transmitters and Receivers: Block diagram and analyze of television transmitters, Block diagram and analysis of television receivers; Colour TV: Color picture forming, Color layer stratum; TV and Radio Standards. EHB 226 GİRİŞİMCİLİK EHB 226 ENTREPRENEURSHİP Girişimcilik ile İlgili kavramlar; Girişimciliğin önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik;Buluş,Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş planı içinde Yönetim, Pazarlama,Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. Importance and Development of Entrepreneurship: Entrepreneurship and the concepts of employer, Manager, and Shareholder; Role of Leadership and Managerial Characteristics in Entrepreneurship; Characteristics of Entrepreneurship; Factors Effecting Entrepreneurship; Developments in Entrepreneurship; General Evaluation of Entrepreneurship in Turkey; Change and Entrepreneurship; Entrepreneurship before the Foundation of Turkish Republic; Women Entrepreneurs. EHB 228 MESLEKİ YABANCI DİL-II EHB 228 COMMUNICATION ENGLISH-II Konuşma: "Simple Present (Mainverb) / Have Got / Has Got / Passive" Kullanımı; "Passive / There is / There Are / Like / Alike / Unlike / Differ From / While / As Compared With" Kullanımı; "Simple Present / Present Progressive" Kullanımı; "Simple Future / Be Going To / Future Time Expressions / Passive" Kullanımı; "Adverbial Clauses of Reason and Result" Kullanımı; "Was / Were / Simple Past / Passive / Past Time Expressions" Kullanımı, Dinleme ve Anlama, Yazma, Okuma ve Anlama. Speaking: Using Simple Present (Main verb)/ Have Got/ Has Got/ Passive; Using Passive/ There Is/ There Are/ Like/ Alike/ Unlike/ Differ From/ While/ As Compared With; Using Simple Present/ Present Progressive; Using Simple Future/ Be Going To/ Future Time Expressions/ Passive; Using Adverbial Clauses of Reason and Result; Using Was/ Were/ Simple Past/ Passive/ Past Time Expressions, Listening and Understanding, Writing, Reading and Understanding.

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 02 ÖNSÖZ FOREWORD 04 KRONOLOJİ CHRONOLOGY İ Ç İ N D E K İ L E R 06 ÖNEMLİ GELİŞMELER HIGHLIGHTS C O N T E N T S 11 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES AR-GE FAALİYETLERİ R & D

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı