IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr."

Transkript

1 IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. Erdinç Altuğ 1 Bu hafta algılayıcıları ve eyleyicileri inceleyeceğiz. Bir işlemi kontrol edebilmek için işlem hakkında veri toplayabilmek, aynı zamanda işleme etkiyen eyleyiciye sinyal yollayabilmek gereklidir. Girdi Parametresi Kontrolcü Eyleyici İşlem Çıktı Değişkeni Algılayıcı Resim: Örnek bir kapalı döngü kontrol sistemi Ayrıca, kontrolcüden eyleyiciye ve algılayıcıdan kontrolcüye sinyalin nasıl iletildiğini ve veri tipi değişimini inceleyeceğiz (dijital (sayısal) ve analog veri). 3 1

2 Örnekler Video: Çevremizde birçok otomasyon uygulaması görebiliriz. (Çöp arabası otomasyonu ve ilginç bir robotik eyleyici) Video: PLC ye birçok algılayıcı ve eyleyici bağlanabilir. 1. ALGILAYICILAR Fiziksel bir değişkenin ölçülmesini sağlayan cihazdır. Kapalı döngü kontrol için kullanılan bir çok algılayıcı vardır. Ölçüm aleti = Algılayıcı + dönüştürücü (dönüştürücü=transducer) Algılayıcı fiziksel değişkeni algılar (sıcaklık, kuvvet v.b.). Dönüştürücü bu fiziksel değişkeni elektrik voltajına dönüştürür. Kalibrasyon: Ölçülen fiziksel değişken ile elektrik voltajı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 6 2

3 Ölçüm cihazları ikiye ayrılır. 1. Analog Analog ölçüm cihazı sürekli analog sinyal üretir. (termocouple, potansiyometre v.b) Bu sinyalin bilgisayara girmesi için dijital hale çevrilmesi gerekir. 2. Süreksiz Süreksiz ölçüm cihazı sadece belirli bir değer verebilir. 1. İkili (binary): Açık/Kapalı sinyali, veya var/yok bilgisi. Örneğin Limit Switch, proximity switch. (Bit (0 veya 1), Bayt (8 bit)) 2. Dijital: Paralel bitler veya dalga serisi şeklinde dijital sinyaller verir. Örneğin optik enkoder. 7 Algılayıcıların Sahip Olması İstenen Özellikleri İstenen Özellik Yüksek Doğruluk Yüksek Kesinlik Geniş çalışma aralığı Yüksek tepki hızı Kolay kalibrasyon yapılabilme Düşük sapma Yüksek güvenilirlik Düşük Maliyet Açıklama Ölçümün gerçeğe en yakın olabilmesi Yüksek hassasiyette ve tekrarlanabilir ölçüm yapabilme Yüksek doğruluk ve kesinlikle geniş bir aralıkta çalışabilme Değişimleri hızla takip edebilme, gecikmenin olmaması Kalibrasyonun hızla ve kolayca yapılabilmesi Zamanla doğruluğun kaybedilmemesi istenir (yoksa sıkça kalibrasyon gerekir). Sıklıkla bozulmamalı, hatalar vermemeli ve çalışacağı zorlu imalat ortamına uygun olmalı Elde edilen bilgi göz önüne alındığında algılayıcı ve montaj masrafları düşük olmalı 8 3

4 Algılayıcı Performans Ölçümü - Aralık ve Giriş Değeri (0 50 kn gibi) - Hata (± 2ºC gibi) - Doğruluk Ölçümün gerçeğe en yakın olabilmesidir. - Kesinlik Yüksek hassasiyette ve tekrarlanabilir ölçüm yapabilme - Histerezis hatası (devamlı olarak artan veya azalan değişimle ulaşılan değerlerde ölçülebilen büyüklük aynı değerde farklı çıkışlar verebilir). - Doğrusallık hatası (çok az algılayıcı doğrusal özelliktedir) - Tekrarlanabilirlik (tekrar uygulamalarda aynı girişin değerinin aynı çıkışı verebilme kabiliyeti) - Kararlılık (bir zaman periyotu boyunca sabit bir girişin ölçme için kullanıldığında aynı çıkışı verebilme kabiliyeti, kayma) Histerezis Hatası Doğrusallık Hatası 9 - Ölü band/zaman (çıkışın olmadığı giriş değerleri aralığı) - Çıkış Empedansı (öz-direnç): Elektriksel çıkış veren sensörün elektronik bir devreye bağlanmasında sistem davranışı değişebilir, bu yüzden empedansın bilinmesi gereklidir.) - Statik ve dinamik karakteristik - Statik karakteristik (kararlı hal şartları meydana geldiğinde verilen değer) - Dinamik karakteristik (giriş değerinin değişmesiyle transdüserin kararlı hal değerine ulaşmasıyla verilen değerin zamanı arasındaki davranışı anlatır.) Ölü band Dinamik Cevap 10 4

5 Cetvel (cm.) Çözünürlük / Hassasiyet: Ölçme sisteminin belirleyebileceği girdi sinyalindeki en ufak değişim miktarıdır (çıktıdaki değişim miktarı). (Çıkıştaki gözlenebilir bir değişikliği üreten giriş değerindeki en küçük değişimdir) Cetvelin çözünürlüğü 2 mm dir. (2.6 ± 0.2 cm.) Eşik: Sıfır girdi sinyalinden başlayarak artım yapıldığında belli bir değere gelmeden çıktı elde edilemediği sinyal seviyesi olarak tanımlanabilir. Kayma: Ölçüm sisteminin girdi sinyalinde değişim olmamasına rağmen çıktısındaki oluşan değişim miktarıdır. 11 Doğruluk ve Kesinlik Doğruluk (accuracy): Ölçümün gerçeğe en yakın olabilmesidir. Kesinlik (precision): Yüksek hassasiyette ve tekrarlanabilir ölçüm yapabilmektir. ( ) doğru değeri ifade eder. Doğru değil, kesin değil Doğru değil, kesin 13 5

6 Doğru ama kesin değil Doğru ve kesin (istenen) 14 Algılayıcılar Örnek Laboratuvardaki bir deneyde sıcaklık ölçümü yapılıyor: 38 derece olan bir ortamda A, B, C ve D algılayıcıları ile onar ölçüm yapıldıktan sonra bu algılayıcılar için ne söylenebilir? Algılayıcı A: Ölçümler: 37.8, 38.3, 38.1, 38.0, 37.6, 38.2, 38.0, 38.0, 37.4, 38.3 Algılayıcı B: Ölçümler: 39.4, 38.1, 39.3, 37.5, 38.3, 39.1, 37.1, 37.8, 38.8, 39.0 Algılayıcı C: Ölçümler: 39.2, 39.3, 39.1, 39.0, 39.1, 39.3, 39.2, 39.1, 39.2, 39.2 Algılayıcı D: Ölçümler: 38.0, 38.0, 37.8, 38.1, 38.0, 37.9, 38.0, 38.2, 38.0, 37.9 a) Düşük doğruluk ve yüksek kesinlik b) Düşük doğruluk ve düşük kesinlik c) Yüksek doğruluk ve düşük kesinlik d) Yüksek doğruluk ve yüksek kesinlik 15 6

7 Algılayıcılar Örnek Cevap Laboratuvardaki bir deneyde sıcaklık ölçümü yapılıyor: 38 derece olan bir ortamda A, B, C ve D algılayıcıları ile onar ölçüm yapıldıktan sonra bu algılayıcılar için ne söylenebilir? Algılayıcı A: Ölçümler: 37.8, 38.3, 38.1, 38.0, 37.6, 38.2, 38.0, 38.0, 37.4, 38.3 Algılayıcı B: Ölçümler: 39.4, 38.1, 39.3, 37.5, 38.3, 39.1, 37.1, 37.8, 38.8, 39.0 Algılayıcı C: Ölçümler: 39.2, 39.3, 39.1, 39.0, 39.1, 39.3, 39.2, 39.1, 39.2, 39.2 Algılayıcı D: Ölçümler: 38.0, 38.0, 37.8, 38.1, 38.0, 37.9, 38.0, 38.2, 38.0, 37.9 a) Düşük doğruluk ve yüksek kesinlik b) Düşük doğruluk ve düşük kesinlik c) Yüksek doğruluk ve düşük kesinlik d) Yüksek doğruluk ve yüksek kesinlik 16 Kalibrasyon Bir ölçme aletinden ölçülen değerlerin, doğruluğu güvenilir olarak bilinen değerler ile karşılaştırılarak hatalarının azaltılma işlemidir. Kalibrasyon ile ölçme cihazının doğruluğu iyileştirilebilir, ama kesinliği iyileştirilemez. Doğru değil, kesin 17 7

8 Ölçme Sistemleri Ölçülen fiziksel büyüklük Kontrol için geri besleme sinyali Giriş Sinyali Dedektör/Transduser kademesi Dönüştürülmüş Sinyal Sinyal işleme kademesi Ölçme Sinyali Kontrol Okuma Kalibrasyon sinyal kaynağı Kalibrasyon Sinyali Sinyal kuvvetlendirme Filtreleme A/D D/A Yazma Çıkış Kademesi Otomasyonda Kullanılan Bazı Algılayıcılar Algılayıcı Açıklama Akselerometre Ampermetre DC Takometre Dinamometre Akışkan Algılayıcısı Limit Switch Optik Enkoder Potansiyometre Termocouple Ultasonik Mesafe Ölçer Titreşim, şok ve hızlanma oranını ölçen analog cihaz Elektrik akımını ölçen analog cihaz Dönüş hızı ile orantılı voltaj üreten analog cihaz Kuvvet, güç ölçen analog cihaz Akışkan akımını basınçtan ölçen analog cihaz Mekanik ikili temas algılayıcısı Pozisyon, hız ölçmeye yarayan dijital cihaz Rezistör ile pozisyon ölçmeye yarayan analog cihaz Voltaj üreterek sıcaklık ölçmeye yarayan analog cihaz Dalga yansıma zamanını kullanarak mesafe ölçümü yapabilen algılayıcı 19 8

9 Çeşitli Algılayıcılar Mekanik Limit Switch (anahtar) Ultrasonik Mesafe Ölçer Takometre Optik Enkoder Potansiyometre Termokupl 20 Çalışma Mantığına göre Algılayıcılar Tipi Rezistif değişim Kapasitif değişim İndüktif değişim Elektromanyetik indüksiyon Termoelektrik etki Piezoelektrik etki Fotoelektrik etki Hall etkisi Örnek Algılayıcı Strain gage, potansiyometre Kapasitif seviye algılayıcısı LVDT indüktif Temassız algılayıcı Elektromanyetik akım ölçer Termokupl Piezoelektrik ivme ölçer, SONAR Foto-diyot, foto-trandüzer Hall algılayıcısı 21 9

10 Rezistif etkili Algılayıcılar: Elektrik akımına olan direnç miktarıdır. İletken uzunluğu l, birim alan A, malzemenin elektrik iletkenliği ρ ise, rezistans R şöyle bulunur: Rezistans değişimi R yi Taylor serisinde açarak bulunabilir: Rezistans değişim oranı ise: Burada, strain ε, poisson oranı ise ν olarak gösterilir. 22 Kapasitif etkili algılayıcılar: Plakalar arası mesafe d, birim alan A ve ε dielektrik sabit ise Kapasitans C: Bu değerlerdeki değişim Kapasitans ı değiştirdiğinden, bu değerlerin değişimi C nin hesabıyla belirlenebilir. İndüktif Algılayıcılar: Manyetik akı / Akım oranını ölçerler

11 Elektromanyetik indüksiyon temelli algılayıcılar: Faraday ın indüksiyon kanununa göre çalışırlar. Buna göre, kapalı bir devredeki EMF kuvveti devredeki akının zamana göre değişimine eşittir. 24 Algılayıcı Tipleri Tip A: Sayısal çıktı üreten algılayıcılar. Yakınlık algılayıcı, basınç algılayıcı v.b. Tip B: Dalga oranı üreten algılayıcılar. Örneğin, artımlı uzunluk ve dönüş açısı ölçen algılayıcılar. Bunlar PLC de uygun sayıcı olduğunda çalışmaktadır. Tip C: Analog çıktısı olan ama yükselteci olmayan algılayıcılar. Ürettiği çıktı mili volt boyutundadır. Genelde sinyal özel bir devre tarafında değerlendirilir. Örneğin lineer potansiyometre, piezoelektrik algılayıcı. Tip D: Analog çıktısı ve yükselteci olan algılayıcılar. Çıktıları kolaylıkla değerlendirilir. Tip E: RS-232-C, RS-422-A, RS-485 gibi standart çıktı sinyali olan algılayıcılar

12 Algılayıcı Seçim Kriterleri Algılanacak parça malzemesine, parçanın boyutuna, şekline, algılama şekline, ortam koşullarına göre farklılık göstermektedir. Algılanacak Parça A - İletken mi? B Özellikleri nedir? C - Ortam nasıl? İletken Çelik Paslanmaz Çelik Pirinç Bakır Alüminyum Nikel Krom Metal Grafit İletken Olmayan Plastik Kağıt Tahta Cam Diğer Şeffaf Reflektör Gözenekli Sıvı Parça Özellikleri Boyutu (büyük, küçük, v.b.) Şekli (silindir, daire, v.b.) Temas durumu (temas halinde, temassız) Algılama Mesafesi Parça hızı Konumu Rengi Ortam Koşulları Montaj zorlukları Ortam sıcaklığı Ortam basıncı Manyetik alan Kir, toz Işık oranı Diğer (radyoaktif ortam veya temiz ortam gerekliliği v.b.) 26 Algılayıcı Seçiminde 1. Ölçülecek değişkenin nominal değeri, değerlerin aralığı, gerekli doğruluk, ölçüm hızı, gerekli güvenlik, ortam şartları belirlenmelidir. 2. Ölçme sonrası çıkış sinyalinin belirlenmesi ve sinyal iyileştirmenin gereksiniminin belirlenmesi 3. Aralık, doğruluk, doğrusallık, cevap hızı, bakım yeteneği, ömrü, güç gereksinimi, sağlamlığı, maliyeti açılarından seçilmelidir

13 1. Deplasman, 2. Yaklaşım, 3. Hız, 4. Kuvvet, 5. Basınç, 6. Akışkan akışı, 7. Sıvı seviyesi, 8. Sıcaklık, 9. Işık şiddeti En sık ölçülen değişkenler 28 A. Mesafe ve Hareket Ölçümü Limit switch Potansiyometre (doğrusal veya dönüsel hareketi ölçen analog cihaz) LVDT (Linear variable differential transformer, doğrusal ölçümler) Enkoder (Şaft hareketleri ölçme) (torna, robot kolu, CNC tezgah eksen kontrolü v.b. uygulamalarda) Temassız algılayıcı (proximity sensor) 29 13

14 1. Potansiyometre Uzunluğu üzerinde hareket edebilen bir kayan kontak bulunan bir direnç elemanıdır. Açısal konum ölçümünde kullanılır. Ayarlanabilen dirençli bir devredir. potansiyometre Gerilme ölçerli eleman (Strain Gauge) Yüzeylerin üzerine yapıştırılarak nesne zorlanmasıyla direnç değişimi arasındaki ilişki kullanılır. Strain gauge: (a) metal tel, (b) metal folyo, (c) yarı-iletken 31 14

15 Gerilme-ölçerli eleman farklı yerlere yerleştirilebilir Kapasitif Eleman Bir paralel plakalı kondansatörün kapasitansı (C) üç farklı şekilde değişir. Bunun kullanılmasıyla deplasman (d) ölçülür

16 4. LVDT ler (Linear Variable Differential Transformer) Doğrusal hareketin yüksek hassasiyetle ölçülmesinde kullanılan bir dönüştürücüdür. Avantajları: Temassız, yüksek tekrarlanabilirlik, çok uzun çalışma hayatı, dayanıklı, hızlı Dezavantajları: hareket boyutu, frekans cevabı sınırlı lineer Gridap Akımı (Eddy current) Yaklaşım Sensörleri Bir bobin alternatif akımla beslenirse manyetik alan oluşur. Metal bir nesnenin yaklaşmasıyla manyetik alan bozulur ve bobinin empedansı ve alternatif akımın genliği değişir. Küçük yer değiştirmeleri hassasiyetle bulabilen bir algılayıcıdır

17 6. Optik Enkoder LED ve fotosezici içerir. Mutlak ve Artımlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Mutlak => anında konum bilgisi Artımlı => hareketi bir sıra dijital dalgaya dönüştürür (dalga (darbe) adedi = hareket miktarı) 2 bit adet konum Bilgisayar faresinde optik enkoder 4-bit mutlak enkoder disk paterni kullanımı 36 3 bit mutlak enkoder diski 17

18 İkili ve Gray kodları 38 Eğer bir mutlak enkoder 8 fotoseziciye sahipse 8-bit tir. Enkoderin belirleyebileceği en küçük değişim 360 / (2 8 ) = 360 / 256 = 1,4 olacaktır. Enkoder performansı; - Hassasiyet - Maksimum hız - Mevcut enkoder çıkış kanalları - Elektriksel çıkış sinyal tipi - Mekanik limitler (maksimum radyel ve eksenel yükler, sıcaklık limiti, sıvı ve toz izolasyon durumu v.b.) 39 18

19 Artımlı Enkoder Yapıca daha basit ve ucuzdur. Genelde 2 hat ve 2 algılayıcı vardır. Daha yüksek hassasiyet sağlarlar (dönüş başına mutlak enkoderde 2 N dalga alınırken artımlılarda 2500 vb dalga alınır.) Limit switch ile birlikte referans konumu belirlemede kullanılırlar. Mutlak enkoderler genellikle referans konumu tanımlamanın uygun olmadığı durumlarda tercih edilir

20 7. Pnömatik Sensörler Sıkıştırılmış havanın ortama bırakılmasının sınırlandırılma etkisini kullanır. Parçanın var olup olmadığı temassız hava jetleri ile sağlanır. Parça varlığında basınç değişikliği olmakta ve bu değişiklin takibi ile bu algılayıcı çalışmaktadır. Tozlu, yüksek sıcaklık içeren, tehlikeli, manyetik veya ultrasonik dalgalara hassas olmayan uygulamalarda, aşırı parlaklıktan dolayı optik algılayıcıların kullanılamadığı uygulamalarda kullanılabilir

21 B- Hız ve Hareket Algılama 1- Artımlı Enkoder Bir önceki bölümde görülen artımlı enkoder hız algılamada kullanılabilir Takogeneratör Dönen mile bağlı ferromagnetik malzemeli bir dişli çark ile bobin sarılı mıknatıs içeren bu sistemde hava aralığının değişimi kullanılır. Değişken relüktanslı takogeneratör 46 21

22 3- Piroelektrik sensörler Piroelektrik malzemeler ısı akışına tepki vererek yük üreten kristalize malzemelerdir. Kızılıötesi radyasyon kullanılarak algılama yapılır. Piroelektrik algılayıcı 47 C- Kuvvet Ölçümü 1-Gerilme ölçerli yük hücresi Elektriksel dirençli gerilme ölçer kullanılarak kuvvet ölçümü yapılır. Strain Gage Strain gauge yük hücresi 49 22

23 C- Sıvı Basıncı 1-Piezoelektrik sensörler Çeşitli deplasman sensörleri, gerilme ölçerler ve piezoelektrik elemanların sıkıştırıldıklarında elektrik yükleri üretmesi kullanılmasıyla sıvı basıncı ölçülür. Diyafram basınç ölçer 50 2-Dokunsal sensör Parmak uçlarının bir nesne ile temasının belirlenmesinde kullanılır

24 D- Sıvı Akışı Algılama 1- Orifis plakası 2-Türbinmetre Bernoulli kanununa göre dar bir alandan geçmeye zorlanan akışkanın hızı artar. 52 Basınç farkının ölçülmesiyle akış hızı belirlenir

25 Türbinmetre 54 E- Sıvı seviyesi Belirleme 1- Şamandıralar Potansiyometre kullanarak sıvı seviyesi belirlenebilir

26 2-Fark basıncı 56 F- Sıcaklık belirleme 1- Bimetal şeritler Bimetallik termostat 57 26

27 2- Dirençli sıcaklık dedektörleri (RTD ler) Metallerde sıcaklıkla direnç değişimi kullanılarak sıcaklık belirlenir. Yüksek derecede kararlı ve tekrarlanabilir yapıda algılayıcılardır. 58 Termistörler, krom, kobalt, demir gibi metal oksitlerin karışımından yapılan küçük malzeme parçalarıdır. Direnç sıcaklığın artmasıyla ters oranla azalır. 3-Termistörler Thermistörler (a) genel tipleri, (b) rezistansın sıcaklıkla değişimi 59 27

28 Yarıiletken diyod sıcaklık sensörü olarak kullanılır. Örnek LM35 sıcaklık sensörü. 4- Termodiodlar ve transistörler Termokupllar İki farklı metalin sıcaklık farkı ile potansiyel farkı üretmesini kullanan bir algılayıcıdır. a) Termokupl, (b) e.m.f. sıcaklık grafiği Termokupl termometre 61 28

29 Termokupl için V=α(T 1 -T 2 ) (α:seebeck katsayısı) Dijital termometrede Termokupl kullanımı 62 G- Işık Sensörleri Fotodiyodlar, fototransistörler ve fotodirençler ışık düşmesiyle özellikleri değişen elektronik elemanlardır. Poto Darlington 63 29

30 H-İvme Ölçerler Titreşim ve ivme ölçümlerinde piezoelektrik ivme ölçerler kullanılır. IMU MEMs algılayıcılar 64 I - Görsel Algılayıcı (Görüş Sistemleri, Machine Vision) Görüş sistemleri tanımlama ve veri girişi için kullanılmalarına ek olarak imalatta da aktif olarak kullanılmaktadırlar. Dijital görüntü işleyici yazılım veri Tez ga h Kamera Görüntü Yakalama Kartı Bir görüş sistemi Kamera ile x-y eksen kontrollü tezgah 65 30

31 Görüntü algılayıcısı (kamera) Charge Coupled Device- CCD ile çalışır. Uygulamalar a) otomatik düşük-adet/yüksek değişiklik üretim, b) yağ kapak hata kontrolü, c) 360 derece analiz ile hatasız ürün üretimi, d) 2D matrix işaretli ürünlerin okunması 66 Hareketli kamera Kamera ile kalite kontrol Lazer ile kalite kontrol 67 31

32 Fotodiyot veya CCD charge-coupled device denen çıktı voltajının ışık yoğunluğunun zamana göre integrali ile doğru orantılı olan elemanlar içerir. Bunlara piksel denir. Piksel ne kadar büyükse sistemin çözünürlüğü o kadar yüksek olur. Elemanlar 2 boyutlu olarak yerleştirilir (512 x 512, 640 x 640, 1024 x vb.) Piksel başına 1 bit ADC => siyah beyaz renk, binary (ikili) resim Piksel başına 2 bit ADC => 4 farklı gri veya renk Piksel başına 8 bit ADC => 256 çeşit gri veya renk 68 İmge üzerinde yapılan popüler işlemler - Eşikleme (örneğin belli değer üstü beyaz, diğer siyah yapma) - Köşe bulma (pixeldeki ani değişiklikler ile) - Renk dağılımı histogram belirleme - Objelerin bağlılık durumu veya kopukluğunu belirleme - İmgeyi referans imgelerle karşılaştırma (template matching) - Objenin konum ve oryantasyonunu belirleme - Obje boyutu belirleme - Karakter tanımlama (harf ve sayı) - Geometrik imge transformasyonları (resim döndürme, morf etme v.b.) 69 32

33 Örnek: 1024 x 1024 pixel çözünürlükte bir görüş sisteminde kamera hızı 60 çerçeve/saniye (frames/s) dir. 8 bit ADC kullanılmaktadır. a) Saniyede işlem gören veri miktarı ne kadardır? b) Eğer kamera 10cm x 10cm lik bir alana odaklanırsa ölçümün uzaysal hassasiyeti ne olur? a) ADC 8 bit olduğundan her bir piksel 8 bit (= 1 bayt) veri alır. Saniyede işlem gören veri N= 1024 x 1024 x 60 = bayt/ saniye = 63 MB / saniye olacaktır. (Oldukça büyüktür!) b) x ve y düzleminde belirlenebilecek en ufak mesafe nedir? Delta x = Delta y =10 cm / 1024 = 0,0976 mm dir. Yani sistem x ve y koordinatlarında ölçümü 0,1 mm hassasiyetle yapabilir. 70 J- Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Küresel anlamda navigasyon ihtiyacı nedeniyle geliştirildir. (Navigasyon kaynaklı nedenlerle 1983 de güney kore uçağı Rusya üzerindeyken vurulduğunda 269 kişi ölmüştür.) 1994 de kullanıma başlanan 24 uydudan oluşan Amerikan savunma bakanlığının geliştirdiği, çalıştırdığı bir sistemdir. GPS (Global positioning system) 71 33

34 4 görülen uydudan alınan mesajlar kullanılır. Her uydudan x,y z konum bilgisi ve mesaj gönderme zamanı alınır. Mesajın alındığı andaki zaman ile mesajın ışık hızında yolculuk yaptığı varsayılarak kaynak mesafesi hesaplanır. 4 uydudan alınan bu bilgi kesişen dört küre olarak düşünüldüğünde tek bir kesişim noktası kullanıcının bulunduğu noktayı ifade eder. Alıcı cihazdaki 1 mikro saniyelik zaman hatası bile 300 metrelik tahmin hatasına sebep olabileceğinden alınan bilgilerle (özellikle 4ncü uydu bilgisiyle) alıcı zamanı düzeltmesi yapılır. 72 I. Mikro-nano algılayıcılar Ataletsel ölçüm cihazı (IMU veya INS) Örnek: Bir algılayıcının zamana göre boyutunun ufaltılması 73 34

35 J. Algılayıcı Ağları Kablosuz mikroalgılayıcı ağları endüstriyel otomasyonda sıkça kullanılmaktadır. Ağla bağlanmış algılayıcılar tren takip ve gözlem uygulamasında kullanılmaktadır. 74 K. Temaslı Algılayıcılar TİPLERİ Normalde açık Normalde kapalı Çift çıkışlı Çift girişli 75 35

36 L. Temassız Algılayıcılar (Proximity Sensors) Bir objenin istenilen noktada olup olmadığını belirlemede kullanılan algılayıcılardır. Bu algılayıcılar A tipindendir ve ürettikleri sinyal sayısaldır (evet / hayır). Endüstride en çok kullanılan algılayıcıdır. Avantajları: 1. Geometrik konumların kesin ve otomatik algılanması 2. Objelerin ve işlemlerin temassız algılanması 3. Çıktı sinyalleri elektronik olduğundan hızla çıktı değiştirebilirler. Bu yüzden hatalı dalgalara, sıçramaya sebep olmazlar. 4. Hareketli parçalara sahip olmadıklarında aşınma sorunu görülmez. 5. Sınırsız sayıda döngüde kullanılabilirler. 6. Tehlikeli ortamlarda çalışabilecek olanları üretilebilmektedir. 76 Tipik Kullanım Alanları Belirlenen alana bir objenin girip girmediğinin belirlenmesi Dönüş hızı ölçme işlerinde Parça konumlama uygulamalarında Malzeme tanıma gerektiğinde (ayıklama v.b. işlerinde) Parça veya hareket sayma gerektiğinde 77 36

37 Tipik Kullanım Alanları Yön bulma gerektiğinde Sıvı seviye kontrol uygulamalarında Kesici kontrol uygulamalarında Mesafe ve Hız Ölçümü 78 Temassız Algılayıcı Çeşitleri Temassız algılayıcı çeşitleri şunlardır: Manyetik, İndüktif, Kapasitif, Optik (ışık bariyeri, yansıma algılayıcıları), Ultrasonik (ultrasonik bariyer, Fiber optik kablolu), Pnömatik. a) Manyetik Temassız Algılayıcılar (Reed-anahtarı) manyetik alanın değişimini algılarlar. Sadece manyetik alanı değiştirebilen malzeme algılanabilmektedir. Kir ve nem algılayıcı çalışmasını pek etkilemez

38 b) İndüktif Temassız Algılayıcılar Manyetik alanlar ve indüksiyon sayesinde çalışır. İletken malzemeye, özellikle metallere karşı hassastır. Anahtarlama hassasiyeti yumuşak çeliğe (Fe37) oranla belirlendiğinden değişik metaller için azalma katsayısı belirlenmelidir. Bu oran aralığındadır. Ayrıca bu azalma katsayısı ölçülen objenin boyutuna da bağlıdır. Özellikle konveyörlerde metal parçaları tanıma, makinelerde hareketli elemanları algılama, lineer-dönüsel hızların bulunması, preslerde kullanılmaktadır. 80 c) Kapasitif Temassız Algılayıcılar Kapasitif algılayıcılar tüm malzemelerin algılanmasında kullanılabilir. Azalma katsayısı aralığındadır. Kir, nem gibi ortam koşullarına karşı çok hassastır. Renk, kalınlık, titreşim gibi obje özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilirler. Konveyörlerde parça sayma, kutuları algılama v.b. işlerde kullanılmaktadırlar

39 d) Optik Temassız Algılayıcılar Görünebilir (660nm -kızıl- dalga boyunda) veya görünmeyen (880nm -ultra-kızıl- dalga boyunda) ışığı girdi olarak kullanır. Operasyon rezervi, girdi sinyal yoğunluğunun anahtarlama için gereken sinyal yoğunluğuna oranı olarak tanımlanır (>1 olmalı). Bu oran toz, kir, ortam ışık rengi, ışık yoğunluğu, parçaya uzaklık, yansıma açısı gibi ortam durumlarına bağlıdır. Fiber-optik kablo ile uzak bir yerdeki ışığı algılayıcıya ulaştırmak ve algılayıcıda üretilen ışığı uzak bir yere ulaştırmak mümkündür. Optik algılayıcıların diğerlerine oranla daha büyük mesafelerde algılama yapabilmektedirler. Bu yüzden yüzey düzensizlikleri, hata bulma, renk tanıma v.b. uygulamalarda kullanılabilmektedirler. 82 Optik algılayıcıların iki tipi vardır. Işık algılayıcılıları (ortam ışığını veya üretilen ışığı kullanan) ve yansıyan ışık algılayıcıları (parçadan veya reflektör kağıdından yansımasını) olarak ikiye ayrılır

40 e) Ultrasonik Temassız Algılayıcılar Sesin yansımasını girdi olarak kullanırlar. Algılama mesafesi ve frekansı en büyük olan algılayıcıdır. Ortam koşullarına karşı hassas değillerdir. Zor koşullarda tercih edilirler ancak fiyatları yüksektir. ( Sesin OrtamdakiHızı)* T Mesafe = 2 84 f) Pnömatik Temassız Algılayıcılar Parçanın var olup olmadığı temassız hava jetleri ile sağlanır. Parça varlığında basınç değişikliği olmakta ve bu değişiklin takibi ile bu algılayıcı çalışmaktadır. Tozlu, yüksek sıcaklık içeren, tehlikeli, manyetik veya ultrasonik dalgalara hassas olmayan uygulamalarda, aşırı parlaklıktan dolayı optik algılayıcıların kullanılamadığı uygulamalarda kullanılabilir

41 Algılayıcı Seçim Kriterleri Algılanacak parça malzemesine, parçanın boyutuna, şekline, algılama şekline, ortam koşullarına göre farklılık göstermektedir. Algılanacak Parça A - İletken mi? B Özellikleri nedir? C - Ortam nasıl? İletken Çelik Paslanmaz Çelik Pirinç Bakır Alüminyum Nikel Krom Metal Grafit İletken Olmayan Plastik Kağıt Tahta Cam Diğer Şeffaf Reflektör Gözenekli Sıvı Parça Özellikleri Boyutu (büyük, küçük, v.b.) Şekli (silindir, daire, v.b.) Temas durumu (temas halinde, temassız) Algılama Mesafesi Parça hızı Konumu Rengi Ortam Koşulları Montaj zorlukları Ortam sıcaklığı Ortam basıncı Manyetik alan Kir, toz Işık oranı Diğer (radyoaktif ortam veya temiz ortam gerekliliği v.b.) 86 Çeşitli Temassız Algılayıcılar Kapasitif T.A. Ultrasonik T.A. İndüktif T.A. Optik T.A

42 2. LABORATUVAR UYGULAMASI 1 Temassız Algılayıcılar (Proximity Sensors) Deneyin Amacı Çeşitli yakınlık algılayıcılarını tanımak ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak, Değişik yakınlık algılayıcıları tanımak, özelliklerini öğrenmek ve değişik tiplerini karşılaştırmak, Deneyde manyetik, indüktif, kapasitif, optik ve ultrasonik mesafe algılayıcılar kullanılacaktır. Vernier pergeli içeren bir pozisyonlama cihazı anahtarlama uzaklılarının ölçümünde kullanılacaktır

43 3. EYLEYİCİLER (Aktüatör) Eyleyici (actuator) kontrolcüden gelen kontrol sinyallerini fiziksel parametrelerde değişime dönüştüren cihazdır. Bir tip fiziksel niceliği başka bir fiziksel niceliğe dönüştürdüğünden aynı zamanda bir güç çeviricidir (transducer). (Örneğin: elektrik akımı -> açısal hız) Eyleyiciler: 1. Elektriksel (AC (alternatif akım), DC (doğru akım) motorlar, step motorlar) (En çok bu tip kullanılıyor.) 2. Hidrolik (Hidrolik sıvısı ile, büyük kuvvet gerektiğinde) 3. Pnömatik (Sıkıştırılmış hava ile, düşük kuvvet gerektiğinde) 92 Kontrol sinyallerini eyleyiciye vermeden önce büyütmek için amplifikatör kullanılabilir. Döner hareket: Motorlar ile Lineer hareket: Silindir ile Kremayer dişli (rack-and-pinion) ve vida (ball screw) kullanılarak Mekanizmalar ve diğer mekanik elemanlar 93 43

44 Sine-film ilerletme mekanizması Otomasyonda Kullanılan Bazı Eyleyiciler Eyleyici DC Motor Hidrolik Piston İndüksiyon Motoru Pnömatik Silindir Relay Switch Solenoid Step Motor Açıklama Akımdan (DC) elektromanyetik dönüş (rack-and-pinion ile doğrusal hareket) sağlar Hidrolik basıncı ile lineer hareket sağlar Akımdan (AC) elektromanyetik dönüş. (DCye oranla daha ucuz ve basit) Hava basıncı ile lineer hareket sağlar Elektromanyetik kuvvet ile açılıp kapanan anahtar İki pozisyonlu elektromanyetik cihaz. Bobin enerjilendiğinde pozisyon değiştirir Döngüsel elektromanyetik motor (açık döngü yapılabilir) 95 44

45 Çeşitli Eyleyiciler Solenoid Step Motor DC Motor Röle Anahtarı Hidrolik Piston Pnömatik Silindir 96 A. Elektrik Motorları Konuma bağlı veya hız kontrol sistemlerinde son kontrol elemanı olarak kullanılır. 1. Doğru akım motorları (da) Daha sık kullanılır 2. Alternatif akım motorları (aa) 3. Step (Adım) motorları 97 45

46 Elektrik Motor Çeşitleri Motor Anatomisi 98 DC AC Step Motorlar karşılaştırma Dersimizde, doğru akım motorlarını (DC), alternatif akım motorlarını (AC) ve Adım motorlarını (Step) inceleyeceğiz. Endüstride AC daha sık kullanılır. DC motor için AC güç kullanabilmek için (AC akımı DC akıma çevirmek için) düzeltici (rectifier) kullanılması gerekir. Step motorlar DC ve AC motorlardan farklıdır. DC ve AC motorlar sağlanan güç ile sürekli dönerler. Öte yandan step motor adım açısı denilen süreksiz açısal mesafelerde dönüş gerçekleştirir. Bu açısal adımlar bir süreksiz elektrik dalgasına denk gelir. Motor şaftının toplam dönüşü motor tarafından alınan toplam dalgaya ve şaftın hızı ise alınan dalganın frekansına bağlıdır

47 1. DC (Doğru akım) Motor Birçok uygulamada sıkça kullanılır. PWM (pulse-width modulation), H-bridge ile kontrol edilir. [DC motor: animasyon] Manyetik alan içinde bulunun üzerinden akım geçen bir iletkene akıma ve manyetik alana dik bir F=BIL kuvveti etkir (B:akı yoğunluğu, L:iletken uzunluğu, I:akım). Manyetik alanda hareket eden iletken uçlarında bir zıt emk indüklenir. 100 D.C. motor: (a) temel elemanlar, (b) iki kutuplu Tel bobinler Endüvi (armature) isimli, manyetik malzemeli silindir üzerindeki oluklar üzerine yerleştirilir. Endüvi kalıcı mıknatıs veya elektromıknatıs tarafında üretilen manyetik alanda yerleştirilir. Dönmenin devamı için akım ters çevrilir. Fırçalar olarak tanımlanan karbon bağlantılar ve komutatör (çevirici) sayesinde akım çevirilir. 47

48 D.C. motor: (a) Endüviye etkiyen kuvvetler, (b) eşdeğer devre, (c) tork hız grafiği Kuvvet=F=NBiL (N: iletken sayısı) Dönme momenti: T=F b = NBbLi = k t i (kt: dönme moment sabiti) Zıt e.m.k v b =k v w (k v : zıt emk sabiti) L ihmal edilirse, Torkşöyle bulunur: (V: girdi voltajı, w: dönüş hızı) kt T = kti = ( V kvω) R Doğru akım DC motoru kontrolü Doğrusal yükselteç Darbe genişlik modülasyonu (PWM) H köprüsü (a) PWM devresi, (b) DA voltajını kırparak endüvi voltajı değişimi sağlanır. 48

49 Transistörle sadece tek yönde dürülebilir. H-köprüsü ile çift yönde de sürülebilir. (a) Basit transistor devresi, (b) H-devresi, (c) Mantık kapısı içeren H-köprüsü film H-Köprüsü ile motor kontrolü

50 Motor yüke maruz kaldığında kapalı döngü kontrol yapılması gerekir. Analog Takogeneratör (hız bilgisi) > ADC ile dijitalleştirilir > Mikroişlemci > kontrol sinyali > Yükselteç > motor Dijital Enkoder (hız bilgisi) > kod çevirici > Mikroişlemci > kontrol sinyali > DAC ile analoglaştırılır > Yükselteç > motor Dijital Enkoder (hız bilgisi) > kod çevirici > Mikroişlemci > PWM kontrol sinyali > Motor sürücü > motor Kapalı döngü motor kontrolü Akımı ters yönde çevirmek için fırça ve komutatör kullanmak => aşınma sorunları ve bakım gerekleri doğurur. Bir dizi stator bobinleri ve kalıcı mıknatıs rotor içeren bir mekanizma ile fırçasız motorlar yapılmıştır. Güvenirlikle, az bakım ve yüksek performans getirirler. Anahtarlama sırası (a) Fırçasız kalıcı mıknatıslı motor, (b) transistor anahtarlaması 50

51 MAK-331E dersinde motor modellemesi Armatür kontrollü d.a. Motoru modeli ve Blok diyagramı 111 DC Motor Tork Hız ve Yük-Tork Grafikleri

52 2. Alternatif akım motorları Daha ucuz, sağlam, güvenilir, az bakım sağlar, ama kontrolü daha karmaşıktır. film (a) Tek faz indüksiyon motoru, (b) üç-faz indüksiyon motoru, (c) üç-faz senkronize motor Hız kontrolü: Değişken frekanslı kaynak ile olur. AA => DA => AA Düşük hızlı motorlarda siklodönüştürücü ile DA dönüştürümüne gerek kalmadan aa akımının frekansı değiştirir. Değişken hızlı a.a. motoru 52

53 3. Step Motor (Adım Motoru) Düşük güç gerektiren konumlama uygulamalarında kullanılır (<1hp) Dijital dalgaya göre belli açısal adımlarda döner. Kutupların belli bir sırada değiştirilmesi gerekir. Faz sayısı: stator üzerinde bağımsız sargı sayısıdır. Diş sayısı Adım açısı: stator bobinleri için tek anahtarlama değişiminde rotorun döndüğü açı Tutma momenti İçe ve dışa çekme momenti İçe ve dışa çekme oranı Yığın aralığı 25 dişli, 1 dönüş 100 adımda olur fazlı, değişken relüktanslı adım motoru Rotor diş sayısı ve faz sayısı ayarlanır. Genelde 4 faz ve arası dişten fazlası kullanılmaz. Mini adımlama ile daha hassas konumlama yapılabilir (10000 adım/dönüş ve üzeri). 53

54 Hybrid motor rotor 90 adımlı kalıcı mıknatıslı adım motoru Step motorun Tork-Hız grafiği 54

55 Adım motor kontrolü (a) iki kutuplu motor, (b) H-devresi Tek kutuplu motor 55

56 SAA 1027 entegresi Motor Seçimi -Motor çalışacak mı? (Başlangıç torku) -Yeterince ivemelenir mi? açısal_ivme=(tmotor-tload)/j -Motorun maksimum hızı? -Operasyon duty cycle (zamanın ne kadarında motorun çalışabileceği) -Yük, ne kadar güç gerektirir? -Ne tür güç kaynağı mevcuttur? AC, DC, pil. DC Servomotorun Tork-Hız ile Yük-Tork Grafikleri

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çizgi izleyen robotlar

Çizgi izleyen robotlar Çizgi izleyen robotlar Fırat Faris DEDE Önsöz-cük. Bu e-kitabı 2005 senesine yazmaya başladım. İlk planladığım somut bir kitap olarak raflara yerini almasıydı ama sonraki 5 sene boyunca yeterli önemi gösterip

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı