MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5"

Transkript

1 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makina denir. Teçhizat: Araç-gereç donanım anlamına gelmektedir. Bir iş ya da görevin yerine getirilebilmesi için sahip olunan alet edevat demektir. Sistem: İnsanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem denir. Sistem makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır. ÖRNEK: Bir insan yaya olarak saate 5 km yol giderken uçakla 700 km mesafeyi bir saatte gidebiliyor. Dolayısı ile uçak bir sistem olarak insanın gücünü artırmış oluyor. Tesisat: Malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemlerdir. ÖRNEK :Kalorifer tesisatı, sıcak suyu ısıtılacak mahale ileterek ısınma işlemini sağlamaktadır. Cihaz: İnsanların bilgilerini ve sezgilerini artıran sistemlerdir. Haberleşme cihazları, röntgen cihazları vb. cihazlara örnek olarak verilebilir. ÖRNEK: Tomografi cihazı ile insanların iç organlarını görüntüleyerek hastalık teşhisleri daha doğru yapılabilmektedir. Makinaların Sınıflandırılması (Sistem makine,tesisat ve cihaz olarak 3 e ayrılırdı 1.si makine; ) Makinalar enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makinaları olarak ikiye ayrılır. Motorlar; ısı, hidrolik, elektrik vb. aldığı enerjiyi mekanik enerjiye çeviren makinalardır. İş makinaları; aldığı mekanik enerjiyi işe çeviren makinalardır. Şekil (a) şekil (b) a. Elektrik motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler b. Benzinli motorlar yakıt enerjisini mekanik enerjiye çevirirler. 1

2 Motorların Sınıflandırılması (Makinalar enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makinaları diye ikiye ayrılırdı.1.si motorlar;) İş Makinalarının Sınıflandırılması (Makinalar enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makinaları diye ikiye ayrılırdı.2.si işmakinaları;) Mekanik enerjiyi işe dönüştüren makinalardır. İş makinaları; üretim, taşıma ve hidro-pnömatik olarak gruplandırılabilir. Üretim makinaları; makina imalatında kullanılan takım tezgâhları, tekstil, gıda, maden, inşaat ve ziraat makinaları olarak alt gruplara ayrılırlar. Taşıma makinaları, insanları veya malzemeleri bir yerden başka bir yere taşınmalarını sağlayan makinalardır. 2

3 TESİSATLARIN SINIFLANDIRILMASI (Sistem makine,tesisat ve cihaz olarak 3 e ayrılırdı 2.si tesisat; ) Malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemler olarak tanımladığımız tesisatlar işlenen malzemeye göre gruplandırılabilir. Fırın Tesisatları :İçlerine konan malzemelerin sıcaklığını istenen değere yükseltmek için kullanılırlar. Evlerde kullanılan fırınlardan çelik üretmek için kullanılan yüksek fırınlara kadar birçok amaçlar için kullanılan fırınlar vardır. Buhar Tesisatları: Isıtmada, sanayide veya buhar santrallerinde kullanılmak üzere buharın kullanılacak yere iletilmesinde kullanılan tesisatlardır. Isıtma Tesisatları: Mekânların sıcaklıklarının istenen değerde tutulabilmesi için kullanılan tesisatlardır. Isıtma tesisatları dolaşan akışkanın durumuna göre; Sıcak sulu ısıtma tesisatları Kaynar sulu ısıtma tesisatları Buharlı ısıtma tesisatları Hava ile ısıtma tesisatı Isıtma tesisatları aynı zamanda sistemde kullanılacak ısı enerjisinin üretildiği yere göre; Isı enerjisinin bir merkezde üretilerek dağıtım yapıldığı merkezî ısıtma tesisatları, Isı enerjisinin ısıtılacak mahalde üretildiği lokal (yerel) ısıtma tesisatlarıdır. ÖRNEK: Kombi ile ısıtılan dairelerde lokal (yerel) ısıtma tesisatları kullanılır. Kalorifer kazanında bir yerde ısıtılıp evlere dağıtımı yapılan tesisatlar ise merkezî ısıtma tesisatlarıdır. Sıhhi tesisatlar: Temiz su, pis su, yangın tesisatı gibi sistemlerde kullanılan tesisatlardır. Klima tesisatları: Havanın sıcaklığını, nemini istenen şartlara göre ayarlayarak ve filtre ederek ortama veren tesisatlardır. ÖRNEK: Otel, konferans salonu vb. konfor istenen yerlerde klima tesisatları kullanılır. Soğutma tesisatları: Özellikle gıda maddelerini uzun zaman korumak için düşük sıcaklıklarda muhafaza etmek gerekiyor. Bu amaçla soğutucu akışkanlar yardımıyla ısı çekilir ve ortam soğutulur. Soğutma tesisatının kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı olmak üzere dört temel elemanı vardır. 3

4 CİHAZLARIN SINIFLANDIRILMASI (Sistem makine,tesisat ve cihaz olarak 3 e ayrılırdı 3.sü cihaz; ) Cihazlar insanların sezgilerini artırmak veya düşünce kapasitelerini artırmak, olayları gözlemek, denetlemek, yönlendirmek ve yönetmek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Kullanma alanına ve fiziksel esaslara göre sınıflandırma yapılabilir. Kullanım Alanına Göre Cihazlar Ölçmede kullanılan cihazlar: Uzunluk, alan, basınç, sıcaklık, ağırlık vb. büyüklükler cihazlar yardımıyla ölçülmektedir. Ofis cihazları: Bilgisayar, yazıcı vb. ofis işlerinde kullanılan cihazlardır. Haberleşme cihazları: Yapay uydular, telefon, fax, modem, TV vb. haberleşme amacıyla kullanılan cihazlardır. İnceleme ve algılama cihazları: Mikroskop, x-ray cihazı, insansız hava araçları vb. cihazlardır. Tıbbi cihazlar: EKG, röntgen, tansiyon, kolesterol vb. sağlık alanında kullanılan cihazlardır. Laboratuvar ve araştırma: faaliyetlerinde kullanılan çeşitli cihazlardır. Fiziksel Esasa Göre Cihazlar Çalışma esasına göre cihazlar; mekanik, elektronik, pnömatik, elektro-mekanik, akustik vb. fiziksel esaslara göre çalışan cihazlardır. ÖLÇME Bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemine ölçme denir. Bir cismin uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya sertliği gibi çeşitli fiziksel özelliklerinin belirlenme işlemleri ölçme tekniği ile mümkündür. Bu derste çok kullanılan fiziksel özelliklerden boyut, basınç ve sıcaklık ölçümleri izah edilecektir. Boyut ölçümü: Boyut ölçümü için çeşitli cetveller, şerit metreler, katlanabilir metreler, kumpaslar, mikrometreler, mastarlar, komparatörler ve optik ölçüm aletleri kullanılmaktadır. Bu bölümde boyut ölçümü için kumpas ve mikrometre ile nasıl ölçüm yapılacağı izah edilecektir. Kumpas: Cetvel ile yapılan ölçümlerde ancak 0.5 mm hassasiyetle ölçüm yapılabilir. Kumpaslarla daha hassas ölçümler yapılabilir. Sürmeli kumpaslar üzerinde mm bölmeleri olan bir cetvel ile bunun üzerinde kaydırılabilen verniye sisteminden oluşur. Sürmeli kumpasın en önemli elemanı verniye kısmıdır. Kumpasla ölçüm yapılırken verniye kısmı esas cetvel kısmı ile birlikte kullanılan yardımcı cetveldir. Ölçüleri esas cetvelin ölçülerinden farklıdır. Pratikte çeşitli bölmelere sahip kumpaslar vardır.dijital kumpaslarda vardır. 4

5 Mikrometre: Mikrometre ile milimetrenin 1/100 ünü okumak mümkündür. Mikrometrenin gövde kısmına bağlı bir kovan kısmı bulunmaktadır. Kovan üzerinde milimetre veya yarım milimetre olarak bölmeler bulunmaktadır. Kovan üzerine geçmiş bir tambur kovan üzerinde dönerek ilerler. Tamburlar 50 veya 100 eşit kısma bölünmüştür. Tambura bağlı bir vida duy içinde hareket ederek ölçülecek cismi sıkıştırır. Mikrometrelerle mm hassasiyete kadar ölçüm yapılabilir. Derinlik, vida ve özel amaçlar için kullanılabilen mikrometreler vardır. Basınç Ölçümü: Basınç ölçümü için değişik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlara manometre denir. Atmosfer basıncını ölçen cihazlara da barometre denir. En basitleri sıvı sütunlu manometrelerdir. Dairesel dengeli, bourdon tipi, körüklü tip mekanik olarak çalışıp ölçüm yapan manometreler vardır. Dijital olarak çalışan çok düşük ve çok yüksek basınç ölçen manometreler vardır. Sıcaklık Ölçümü: Sıcaklık ölçümü için kullanılan ölçü aletlerine termometre denir. Pratikte en sık kullanılan sıvı genleşmeli cam termometrelerdir. Metallerin sıcaklıkla uzaması prensibine göre çalışan termometrelere bimetal termometreler denir. Farklı iki metalin sıcaklık değişimine karşı farklı davranış göstererek elektromotor kuvvet oluşumu esasına göre çalışan termometrelere termo elemanlar (termokupul) denir. BOYUTLAR VE BİRİMLER Herhangi bir fiziksel büyüklük, boyutları ile ayırt edilebilir. Boyutlar ana boyut ve ikincil ya da türetilmiş boyutlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Ana boyutlar kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, elektrik akımı, ışık şiddeti ve madde miktarı gibi asıl boyutlardır. Alan, hız, ivme vb. boyutlar ise ikincil boyutlardır. Günümüzde İngiliz birim sitemi ve uluslararası metrik sistemi SI birim sistemi kullanılmaktadır. Ülkemiz dâhil çoğu ülkede SI birim sitemi kullanılmaktadır. SI birim sisteminde kullanılan birimler; Uzunluk birimi Metre (m) Kütle birimi Kilogram (Kg) Zaman birimi Saniye (sn) Akım birimi Amper (A) Sıcaklık birimi Kelvin (K) Işık yoğunluğu birimi Kandil (cd) Madde miktar birimi Mole (mol) Bu ana birimlerden diğer ikincil birimleri çıkarabiliriz. Kuvvet: Önemli bir kavramdır. Newton un ikinci yasasından kuvvet, F=m*a dir. Burada m kütle (Kg), a ivme (m/s2) ve kuvvetin birimi Kgm/s2 dir. Newton un bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvet birimine kısaca N (Newton) denilmiştir. İş: Bir cisme etki eden kuvvetin cismi hareket ettirmesidir. Kısaca kuvvet * mesafedir. Birimi Nm veya kısaca J (Joule) dir. Güç: Birim zamanda yapılan iştir. Birimi J/s veya kısaca W (Watt) kullanılmaktadır. Basınç: Birim yüzeye gelen kuvvettir. Birimi N/m2 veya kısaca Pa (Pascal) olarak kullanılmaktadır. 5

6 Özetin Özeti olarak: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makina denir. Sistem makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır. Makinalar enerji dönüştürücü motorlar ve iş makinaları olmak üzere iki gruba ayrılır. Motorlar, aldıkları enerjiye göre ısı, hidrolik (veya pnömatik) ve elektrik olarak gruplandırılabilir. Motorlar aldıkları enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürürler. Tesisatlar; fırın, buhar, ısıtma, sıhhi, klima ve soğutma tesisatı olarak sınıflandırılır. Cihazlar kullanım alanına ve fiziksel çalışma esasına göre iki gruba ayrılır. Ülkemizde SI birim sistemi kullanılmaktadır. Basınç ölçen cihazlara manometre denir. ÜNİTE 2 MALZEME BİLGİSİ Bugün çevremize baktığımızda gördüğümüz her türlü teçhizat, araç ve gereç yaşamımızı kolaylaştırmak adına geliştirilmiştir. Bunlar, zaman içerisinde şekil ve işlev değiştirerek insanoğluna en iyi şekilde hizmet vermek amaçlı değişime uğramıştır. Bu değişimde en büyük payı şüphesiz malzeme bilimindeki gelişmeler oluşturmaktadır. Örneğin ulaşım amaçlı kullandığımız araçlara bakacak olursak; yüz yıllık gelişim sürecinde ağır olan çelik malzemeden hafif ve dayanımı yüksek olan kompozit malzemelere ağırlık verildiği görülmektedir. Bugün bilinen 118 element vardır ve bunların kombinasyonları düşünüldüğünde malzeme biliminin ne kadar geniş çaplı bir bilim dalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Malzeme bilimi; metal, seramik, polimer, cam ve kompozit gibi malzemelerin mikro boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, davranışlarını ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini içeren geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Malzeme bilimi, Malzemelerin neden ve nasıl oluştuğunu ya da üretildiğini (elementler, bağlar, üretim yöntemi), Malzemelerin çeşitli şartlar altında nasıl ve neden öyle davrandığını (özellik testleri), Geleneksel veya mevcut malzemelere göre daha iyi ömür sergileyebilecek malzemelerin nasıl oluşturulabileceğini (üretim ve malzeme üretim tekniklerinde geliştirme ve optimizasyon) Günümüzün özel ihtiyaç ya da sorunlarına cevap verebilecek yeni malzemelerin nasıl geliştirilebileceğini araştırmakta, irdelemekte ve açıklamaya çalışmaktadır. TEMEL KAVRAMLAR Madde: Uzayda yer kaplayan ve duyularla algılanabilen nesnelere madde denir. Maddelerin temel yapı taşı atomlardır. Bütün maddeler bazı ortak özellikler taşır. Örneğin her madde, uzayda bir yer kaplar; buna hacim denir. Bütün maddeler bir eylemsizlik barındırır. Bir başka deyişle mevcut konumunu (durma hâlini ya da hareketini) koruma eğilimindedir. Bu eylemsizliğin büyüklüğü de yine maddenin kütlesiyle orantılıdır. Maddelerin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen kimi fiziksel özellikleri vardır. Bunlar; renk, koku, tat, çözünürlük, sertlik, hacim, kütle, ısı ve elektrik iletkenliği, öz kütle, genleşme, esneklik, erime noktası ve kaynama noktası gibi özelliklerdir. Bunların yanında maddelerin bir de kimyasal özellikleri bulunur. Maddelerin başka maddelerle kimyasal tepkimeye girip yeni maddeler oluşturma kapasitesi ya da yanıcılığı gibi özellikler kimyasal özelliklerdendir. Ayrıca maddelerin radyoaktif özellikleri de vardır; kimi maddeler kendiliğinden ışın yayar. Bu tür maddelere ise radyoaktif maddeler denir. 6

7 Maddenin hâlleri: Eski Yunan filozoflarından Aristo ve bazılarına göre, kâinat toprak, su, hava ve eter (ateş) den meydana geliyordu. Toprak, kuru ve sıcak; su, ıslak ve soğuk; hava, ıslak ve soğuk; ateş ise kuru ve sıcak olarak tanımlanıyordu. Bu düşüncelere paralel olarak gelişen düşünce ve bilimsel çalışmalar neticesinde, bugün madde katı, sıvı, gaz ve plazma olarak dört hâlde tanımlanmaktadır. Bu hâller, maddenin aldığı, verdiği ve bulunduğu enerji durumlarına farklılık arz etmektedirler. Mühendislik malzemeleri, genel olarak katı madde hâlinde bulunurlar ve böyle kabul edilirler. Madde de kendi içerisinde saf ve saf olmayan madde olarak ikiye ayrılmaktadır. Katı (Kristal, Amorf kavramı söz konusu) Sıvı (Moleküler kavramı söz konusu) Gaz (Atom kavramı söz konusu) Plazma (İyon kavramı söz konusu) Maddenin hal dönüşümleri Erime: Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir. Donma : Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesidir. Buharlaşma: Sıvı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesidir. Yoğunlaşma: Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesidir. Süblimleşme: Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesidir. Kristalleşme: Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesidir. Maddenin halleri 7

8 Element: Aynı tür atomlardan oluşan, proton sayıları aynı olan ve dolayısıyla kimyasal özellikleri de aynı olan saf maddelerdir. Fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere dönüştürülemezler. Genel olarak kimyasal özelliklerine göre Metaller, Ametaller, Yarı metaller ve Soy gazlar şeklinde üçe ayrılırlar. Örnek: Demir, Bakır, Altın vs. Molekül: İki veya daha fazla atomun ortaklaşım bağlarıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkan maddelerdir. Yani ortaklaşım bağı ile bağlanmış bileşiklerin en küçük birimidir. Birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom gruplarıdır. Element ve bileşik molekülü diye ikiye ayrılır. Bileşik molekülü: Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere bileşik molekülü denir. Element molekülü: Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere element molekülü denir. DNA Karbon (C), Oksijen (O), Hidrojen (H), Azot (N) ve Fosfat (P) Örnek: N2, O2 molekülü vs. Molekül türleri Bileşik: İki veya daha fazla elementin kimyasal olarak birleşmesi sonucu ortaya çıkan saf maddelerdir. Farklı tür atomlardan meydana gelir. Kendisini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler. Kimyasal formüllerle ifade edilirler. Oluşan yeni yapı, kendisini oluşturan elementlerden farklı özellikler gösterir. Moleküler ve İyonik bileşik olarak ikiye ayrılırlar. İyonik bileşik Metal-Ametal arasında görülür. Moleküler bileşik Ametaller arasında görülür. Karışım: İki veya daha fazla saf maddenin (element ve bileşik) karıştırılması ile oluşan saf olmayan maddelerdir. Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşur. Otomobil egzoz dumanı karışım için iyi bir örnek teşkil eder. 8

9 ATOMİK YAPI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Atomlar, maddenin en küçük yapı taşlarıdır. Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Nötron: Nötron, proton ile birlikte atomun çekirdeğini meydana getirir. Ayrıca nötron ve proton sayılarının toplamı, bize kütle numarasını verir. Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Hidrojen dışında bütün atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıktır. Proton: Atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıktır. Elektron: Elektron en küçük eksi (-) yüküne sahip temel parçacıktır. Elektronlar, atom yapısı içindeki hareketlerinde, atomun hemen bütün hacmini kaplayan dağınık bir eksi yük bulutu oluştururlar. Bu nedenle atomun büyüklüğünü elektronların atom içindeki diziliş biçimi belirler. Elektronlar, özellikle dış yörüngedekiler atomun; Elektriksel Mekanik Kimyasal Isıl özelliklerini belirlediğinden atom yapısının bilinmesi mühendislik malzemelerini incelemede önem taşır. ATOMLAR VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR Atomlar bireysel hâlde belirli bir potansiyel enerjiye sahiptirler. Aralarında bağ oluşurken potansiyel enerji azalır, denge hâlinde minimuma erişir, dolayısıyla kararlı yapı meydana gelir. Bağ Kuvvetleri 1. İyonik Bağ 2. Kovalant Bağ 3. Metalik Bağ 4. Van der Walls bağı İyonik bağ: İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi, ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Bu şekilde oluşan (+) ve ( ) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Kırılgandırlar, erime ve kaynama noktaları yüksektir. İyonik bileşikler katı hâlde elektriği iletmez. Sıvı hâlde ve çözeltileri elektriği iletir. Örnekler: NaCl, MgS, BaCl2. NaCl (Sofra Tuzu) İyonik bağ yapan bileşiktir. Kovalant bağ: Hidrojenin kendisiyle, ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalant bağ denir. Elektronegativite farkı düşüktür. Bu fark arttıkça iyonik karakter artar. Kovalant bağ ile bağlanmış bileşikler, hem katı hem de sıvı hâlde elektriği iyi iletmezler. Örnekler: H2O, BF3, CH4, F2, H2. 9

10 Metalik bağ: Metal atomları arasında görülür. Bu bağ yapısında pozitif çekirdekler arasında bir elektron denizi oluşur ve bu elektron denizinin pozitif çekirdekler tarafından ortak olarak paylaşımı söz konusudur. Elektronların serbestçe hareket etmeleri kolaydır. Negatif elektron denizi ile pozitif yüklü metal çekirdekleri arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur. Bu bağa metalik bağ denir. Katı durumda metal atomları birbirinden ayrılmazlar. Çekirdekteki proton sayısı arttıkça metalik bağ güçlenir, metalik bağ güçlendikçe metal sertleşir. Van der Waals bağı: Van der Waals bağları moleküller veya atom gruplarını zayıf elektrostatik çekimlerle birbirine bağlayan bağlardır. Van der waals bağları ikincil bir bağdır, ancak molekül içindeki atomlar veya atom grupları kuvvetli kovalent veya iyonik bağlar ile bağlanırlar. Yani Van der Waals bağları kırıldığında moleküller arasındaki boşluklar artacak ancak molekül yapısı bozulmayacaktır. Örnek: H2O (molekül kutuplaşması), sıvı azot (geçici kutuplaşma) Su moleküllerinin oluşturduğu Van der Waals Bağı TEKNİK ALANDA KULLANILAN MALZEMELER Malzeme: Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir. Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır, genel olarak bunlar aşağıdaki başlıklar şeklinde gruplandırılabilir: Metaller Seramikler Polimerler Organik malzemeler Kompozit malzemeler Malzemelerin genel sınıflandırması 10

11 Metaller: Alüminyum, bakır, çinko, demir ve nikel gibi saf metaller ile bir metalin diğer elementlerle oluşturduğu çelik (Fe-C), pirinç (Cu-Zn) ve bronz (Cu-Sn) gibi alaşımlar olup imalat sanayinde en çok kullanılan malzemelerdir. Metaller ve alaşımları kendi aralarında, demir esaslı ve demir dışı alaşımlar olarak iki ana sınıfa ayrılırlar. Metallerin özellikleri Doğada bilinen elementlerin çoğu metaldir. Metaller normal koşullarda katı hâlde bulunur (civa hariç). Bütün metaller parlaktır. Işığı yansıtır. Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer. Metaller, tel, levha ve toz hâline gelebilir. Metaller esnektir, eğilip bükülebilir. Elektrik ve ısıyı iletir. Soy metaller (altın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır. Erime noktaları yüksektir. Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon olmak ister. Seramikler: Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Seramik malzeme üretiminde, kil hamuruna belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan hamurun bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği kazandırma imkânı vardır. ÖRNEK: Seramiklere örnek olarak cam, fayans, porselen, oksitler, karbürler, nitrürler vs. verilebilir. Seramiklerin özellikleri Kırılgandırlar. Ergime sıcaklığı (metal ve polimerlere oranla) çok yüksektir. Düşük ısıl ve elektriksel iletken (Yalıtkan)'dir. Kimyasal ve ısıl kararlılıkları oldukça yüksektir (Korozyona dirençli). En çarpıcı mekanik özellikleri ise yüksek basma mukavemetleridir. Genelde yalıtkan malzeme olarak kullanılırlar ancak yeni proses teknikleri ile yük taşıyıcı uygulamalarda da kullanılır hâle gelmişlerdir. Optik ve elektrik özellikleri geliştirildiğinden entegre devre ve fiber optik uygulamalarda kullanılabilirler. Polimerler: Karbonun başta hidrojen olmak üzere, oksijen, azot, flor ve klor gibi metal olmayan elementlerle oluşturduğu büyük moleküllü organik bileşiklerdir. Lastik, plastik ve yapıştırıcılar polimerlere örnek olarak verilebilir. Tipik örnekleri ile beraber polimerler ve türleri 11

12 Polimerlerin özellikleri Hafiftir. Korozyon dayanımı yüksektir. Elektriksel olarak yalıtkandır Çekme dayanımları metallere oranla çok düşüktür. Yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygun değildir. Kompozit Malzemeler: Kompozit malzemeler doğada var olan yapılardan hareketle farklı özelliklere sahip malzemelerin birleştirilmesi sonucu elde edilmektedir. Tanım olarak iki ya da daha fazla malzemenin makroskopik düzeyde bileşimi olarak söylenebilir. Metal, seramik ve polimer gibi üç ana gruptan bir veya birkaçını birleştirerek daha iyi özellikli malzeme üretmek için elde edilen karma malzemelerdir. Tanınmış en basit kompozit Kerpiç tir. Çamur ve samanın karıştırılması ile oluşturulan bu malzeme eskiden beri bilinen ve belki de insanlık tarihinin en eski yapı malzemesidir ve hâlen Türkiye'de kırsal kesimde kullanılır.fiberglas, cam elyafının polyester reçine ile ıslatılıp kimyasal olarak sertleştirilmesi ile elde edilir. Çeliğe karşı 4 kat fazla çekme dayanımına sahiptir. Fiberglasın yurdumuzdaki uygulama alanları başlıca şunlardır: Su, gıda maddesi ve kimyasal madde stoklama ve nakliye tankları; prefabrik kulübe ve binalar, çatı levhaları; kimyasal nakil boruları, termal su boruları, bina süslemeleri, banyo küvetleri, duş tekneleri, beton ve alçı kalıpları, mutfak tezgâhları, kapı ve pencere ve daha akla gelebilecek ahşap ve metalden yapılan tüm ürünler aynı zamanda fiberglastan üretilebilir. MALZEMELERDE ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Malzemeler, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne göre elastik ve plastik olmak üzere iki çeşit şekil değişimine maruz kalır. Bu kuvvetler, ya üretim aşamasında malzemeyi biçimlendirmek için uygulanan ya da mekanik yükler altında çalışan makine elemanlarına binen kuvvetlerdir. Elastik Deformasyon: Elastik şekil değiştirme, genel olarak kuvvet uygulanan malzemeye ait atomların komşularından ayrılmadan aralarındaki uzaklığın değişmesi anlamına gelir. Uygulanan kuvvetin ortadan kalkması durumunda cisim eski boyutuna geri dönüyorsa bu cisimde meydana gelen şekil değişimine elastik deformasyon denir. Plastik Deformasyon: Uygulanan gerilmenin malzemenin elastiklik sınırını aşması durumunda meydana gelen kalıcı şekil değişimine plastik deformasyon denir. Haddeleme, presleme, markalama, dövme, derin çekme, tel çekme ve ekstrüzyon gibi prosesler başlıca plastik şekil verme prosesleridir. Kırılma Olayı: Gerilme etkisi altındaki bir malzemenin iki ya da daha fazla parçaya ayrılması olayına kırılma denir. Kırılma, gevrek ya da sünek olmak üzere iki çeşittir. Kırılma sürecinde malzemenin tokluğu önemli bir göstergedir. Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem kazanan bir mühendislik özelliğidir. Tokluğun en basit ölçme yöntemlerinden birisi darbe deneyleridir. Cisimlerin darbeye dayanıklılığı malzemenin atom bağları (kohezyon dayanımı) ile yakından ilişkilidir. Gevrek kırılma: Gevrek kırılma minimum enerji soğurulması ile çatlağın hızla ilerlemesi sonucunda meydana gelen bir kırılma türü olup çok tehlikelidir. Özellikle kış aylarında görülür, zamansız ve ani karşılaşılan bir durumdur. Bu tip kırılmada plastik deformasyon az oluşur ya da hiç oluşmaz. Sünek kırılma: Yüksek enerjili bir kırılma tipidir. Büyük oranda plastik deformasyonlar sonucu meydana gelir ve koni-çanak görünümünde bir kırılma yüzeyi oluşturur. Gevrek Kırılma Çok az veya hiç plastik deformasyon meydana gelmez. Tokluk düşüktür. Kırılma akma gerilmesinden küçük gerilmelerde oluşur. Kırılma yüzeyi düzgündür. Enerjinin büyük bir kısmı kırılmaya harcanır. Tane içi veya tane sınırı şeklinde kırılma meydana gelir. Sünek Kırılma Çok büyük plastik deformasyon meydana gelir. Tokluk yüksektir. Kırılma akma gerilmesinde büyük gerilmelerde oluşur, yani boyun verme olur. Kırılma yüzeyi konik-çanak şeklindedir. Enerjinin büyük bir kısmı çatlak oluşumuna harcanır. Mikroboşlukların birleşmesi ile kırılma oluşur. 12

13 MALZEME SEÇİMİ Bir seçimde önce kullanılacak malzemenin hangi gruptan (metal, plastik, seramik vs.) olacağına karar verilmeli, daha sonra bu guruba giren malzemeler arasında en uygunu seçilmelidir. Bu seçim sırasında sistematik düşünmek çok önemlidir. Olayı örnekleyecek olursak; İçinde 14 MPa basıncında gaz bulunacak basınçlı bir tüpe malzeme seçelim. Bunun için aranacak 3 özellik vardır: Dayanım Süneklik Fiyat a) Dayanım bakımından metaller, seramikler ve kompozitler seçilebilir. b) Ancak malzemenin kırılgan olmasını istemediğimizden seramik malzeme kullanamayız ve bu durumda iki seçenek kalır. c) Fiyat açısından baktığımızda ise kompozitlerin yüksek fiyatından dolayı metal tercih edilir. TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENE YÖNTEMLERİ Tahribatsız muayene yöntemleri genel olarak servis altında olan ve hayati önem taşıyan elemanların kontrolü amacıyla kullanılır, örneğin uçak yapı elemanları. Tahribatlı yöntemler ise seri üretimi yapılacak fakat daha servise alınmamış makina elemanları için veya hasar sonucu servis dışı kalmış elemanlar için kullanılan yöntemlerdir. Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri Tahribatlı muayene; malzemelerin çekme, basma, eğilme vb. kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemleridir. Bunlar; Çekme deneyi Basma deneyi Kırma deneyi Çekme deneyi: Bu deney malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Malzemelerin, uygulanan kuvvet karşısında kopmaya karşı gösterdikleri dayanıma çekme dayanımı denir. Bu yöntem ile önceden hazırlanmış standart deney çubuğuna devamlı artan bir kuvvet uygulanır. Çubuğa uygulanan kuvvet, akma dayanımı denilen belli bir oranın aşılması ile birlikte kalıcı uzama meydana getirir. Kalıcı uzamanın olduğu şekil değişimine plastik şekil değişimi denir. Malzemeye uygulanan kuvvetin etkisi kalktıktan sonra, malzemenin eski haline dönmesine elastik şekil değişimi denir. Akma noktası: Kalıcı şekil değişiminin başladığı gerilme değerine akma noktası ya da akma gerilmesi denir. Çekme noktası: Çekme testi esnasında malzemeye uygulanan maksimum gerilme miktarıdır. Elastik şekil değiştirme: Akma gerilmesi değerinin altındaki gerilme değerlerinde şekil değişimi kalıcı değildir ve burada oluşan şekil değişikliğine elastik şekil değişimi denir. Plastik şekil değişimi: Akma noktasından sonra malzemede kristaller arası kayma oluşur, şekil değişimi artık kalıcıdır ve bu kalıcı şekil değişimine plastik şekil değişimi denir. Yüzde uzama hesabı: % uzama, malzemenin ilk boyu ile koptuktan sonraki son boyu arsındaki farkın ilk boya bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla bulunur. Yüzde kesit daralması hesabı: % kesit daralması ise, ilk kesit alanı ile ulaşılan en ince kesit alanı farkının ilk kesit alanına oranı olarak ifade edilir. Basma deneyi: Malzemelerin yüzeyinden içeriye doğru etkiyen dış kuvvetlere basma kuvvetleri denir ve basınç gerilmeleri oluşturur. Çekme deneyinin tersi olarak kabul edilir. Kırılma deneyi: Tokluk malzemenin kırılana kadar enerji absorbe etme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Malzemelerin darbe tokluğunu ölçmek için Charpy ve Izod deneylerini de içeren birçok darbe test yöntemi tasarlanmıştır. Darbe deneyinde h0 yüksekliğinden bırakılan ağır sarkaç yarım yay şeklinde sallanarak numuneye çarpar. Kırma deneyleri, malzemelerin darbe dayanımlarını veya kırılma enerjilerini ölçmek için yapılır. Tahribatsız Malzeme Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayeneler, malzemelerdeki iç bünye ve dış yüzey süreksizliklerinin, malzemenin fiziki yapısına zarar vermeden tespit edilmesini sağlar. Günümüzde malzemenin artmış servis güvenirliği ve daha yüksek kalite talebi, tahribatsız muayene tekniklerinin hızlı kullanılmasıyla sağlanmıştır. 13

14 Penetran sıvı ile kontrol: Yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Muayene yüzeyine açık süreksizlikler, içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik belirtileri elde edilir. Süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir. Ultrasonik kontrol: Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı başlığa (prop) gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı başlığa (prop) yansıyan sinyal, ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri (eko) oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir. X ışınları ile kontrol: Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar (ışınım) pek çok malzemeye nüfuz edebilirler. Belli bir malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri de etkileyebilir. Bu filmler daha sonra banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçen malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntü, malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık, yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi radyografi olarak adlandırılır. Manyetik kontrol: Manyetik kontrol; manyetik (mıknatıslanabilir) malzemelerden yapılmış parçanın yüzeyinde veya yüzeye yakın bir yerde bulunan çatlak, boşluk, katmer, damar ve metalik olmayan yabancı maddelerin belirlenmesinde uygulanan tahribatsız muayene yöntemidir. Bu yöntemle ancak mıknatıslanabilen metal malzemelerin kontrolü yapılabilir. ÖZETİN ÖZETİ: Bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan maddelere malzeme denir. Doğada her amacı gerçekleştirecek malzeme bulunmamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda istenilen malzemeler laboratuvar ortamında oluşturulabilmektedir. Malzemeyi oluşturan en küçük yapıtaşı atomlardır. Bunların belirli bir düzende dizilişleri kristal yapıyı, kristal kafes hücrelerinin de belirli oranlarda bir araya gelmeleriyle taneler, tanelerin de biraraya gelmesiyle malzeme oluşur. Deformasyon veya şekil değiştirme kriterlerini belirleyen malzeme bünyesindeki bu unsurlardır. Malzemenin hangi tür plastik şekillendirme prosesiyle işleneceği veya bir hasar sonucu elde edilen numunelerin hasar analizinin yapılması amacıyla tahribatlı ya da tahribatsız malzeme muayane yöntemleri kullanılmaktadır. Tahribatsız muayene yöntemleri genel olarak servis altında olan ve hayati önem taşıyan elemanların kontrolü amacıyla kullanılır, örneğin uçak yapı elemanları. Tahribatlı yöntemler ise seri üretimi yapılacak fakat daha servise alınmamış makina elemanları için veya hasar sonucu servis dışı kalmış elemanlar için kullanılan yöntemlerdir. Malzeme bilgisine hakim olabilmek için mikro seviyeden makro seviyeye kadar malzeme bünyesinde yer alan tüm kriterlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Daha kaliteliyi, daha sağlamı, daha hafifi, daha güveniliri yapabilmek ve servis aşamasında hatalı kullanımdan dolayı hayati tehlikelere maruz kalmamak adına malzeme bilgisine hakim olmak gerekmektedir. ÜNİTE 3 BAĞLAMA ELAMANLARI Makine: enerji veya güç üreten, ileten, değiştiren veya biriktiren sistemdir. Kuvvet makinesi ve iş makinesi olmak üzere iki ana grupta toplanır. Kuvvet makineleri: iş ve enerji üretmek amacıyla icat edilmiş, bir enerji kaynağı tarafından tahrik edilen; enerji kaynağı olmadan iş üretemeyen makinelerdir. İş makineleri ise iş yapmak amacıyla imal edilen ve kuvvet makineleri tarafından tahrik edilen, kuvvet makineleri olmadan iş üretemeyen makinelerdir. **Makine elemanları da bağlama, taşıma, destek, enerji biriktirme, irtibat, güç ve hareket iletme elemanları olarak sınıflandırılırlar. 14

15 BAĞLAMA ELEMANLARI Bağlama elemanları, iki veya daha çok elemanı birbirine, gövdeye veya makinaları temele bağlayan elemanlardır. Bağlama elemanları, kuvvet ve iş makinelerini meydana getirmede, sistemler oluşturmada büyük önem kazanan vazgeçilemez elemanlardır. Bağlama elemanları genel olarak çözülebilen ve çözülemeyen bağlama elemanları olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bağlama elemanlarını tercih etmede birtakım kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bağlantının konstrüksiyonuna ve fonksiyonuna bağlı olarak bu kriterler farklı başlıklarda toplanmaktadır. Çözülme yönünden bağlama şekillerine karar vermede İmalat, elemanlarına ayırma ve nakletme imkânlarının sağlanması Montajdan sonra elemanların ayar yapılması İşletmeden sonra oluşacak aşınmaların ayarla giderilmesi Bakım masraflarını azaltılması dikkate alınmaktadır. Teknolojide kullanılan bağlama elemanları seçilirken; Yükleme, titreşim, darbe, korozyon, yorulma, vb. çalışma şartları Bağlanacak elemanların malzemesi Bağlantının fonksiyonu (kuvvet iletme, sızdırmazlık sağlama vb.) Bağlantıyı bağlamak için gerekli işçilik ve avadanlık imkânları dikkate alınmalıdır. ÇÖZÜLEMEYEN BAĞLAMA ELEMANLARI Çözülemeyen bağlama elemanları, makine elemanlarını şekil veya maddesel bağla birbirine bağlamaktadır. Bu bağlama elemanları çözülürken tahrip olduğu için tekrar kullanılamaz. Lehim, kaynak, perçin ve yapıştırma bağlantıları bu grupta değerlendirilir. Lehim Bağlantıları: Lehimleme, iki metal parçanın, kendilerinden daha düşük sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme yardımıyla birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması işlemidir. Lehim bağlantılarında, ergimiş lehim malzemesi adezyon ve difüzyon yoluyla parçalarla bir alaşım oluşturur. Lehimler, lehim alaşımının ergime sıcaklığına göre yumuşak ve sert lehim olmak üzere iki gruba ayrılır. Ergime sıcaklığı; 450 C nin altında olanlar Yumuşak Lehim 450 C nin üstünde olanlar ise Sert Lehim olarak isimlendirilirler. Lehim ile bağlamanın üstünlükleri: Ergime olmadığı için kristal yapıda değişme olmaz ve ince parçalar yanmaz. İşlem için gerekli ısı enerjisi azdır. Çentik etkisi yoktur. Isıl, elektriksel iletkenlik iyidir ve iyi sızdırmazlık sağlanır. Kolay ve ucuz bir birleştirme yöntemidir. Temiz bir yüzey elde edilir. Birleştirilen yüzeylerin arası lehimle dolacağı için geçme yüzeyinde toleransa gerek yoktur. Lehim ile bağlamanın sakıncaları: 15

16 Yüksek sıcaklıktaki işletme koşullarına uygun olmamasıdır. Lehim malzemesinin mukavemeti iyi bir kaynak bağlantısının mukavemetinden azdır. Lehim malzemesi pahalıdır. Kaynak Bağlantıları: Kaynak, aynı veya benzer malzemeden iki parçanın ısı veya basınç yardımı ile ilave bir malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesi işlemidir. Kaynaklı bağlantılar, ucuz olmaları, hafif olmaları, perçin ve cıvata bağlantılarında olduğu gibi deliklerle zayıflatılmış olmamaları sebebiyle günümüzde çok fazla kullanılan bağlama yöntemlerinden biridir. Kaynak; kırılan parçaların birleştirilmesinde, çatlakların giderilmesinde, aşınan kısımların doldurulmasında tamir yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kaynakla bağlamanın üstünlükleri: Lehime göre hem ısıl hem de mekanik yönden daha dayanıklı bir birleştirme sağlanır. Döküm ve dövme imalata göre kalınlıklar yüke göre seçilebildiğinden ağırlıktan tasarruf sağlanır. Perçin ve cıvataya göre baş kısımları ortadan kalktığı için ağırlıktan tasarruf sağlanır. İmalatta kolaylık sağlanır. Farklı metallerin bir araya getirilmesiyle karmaşık konstrüksiyonlar imal edilebilir. nden maliyet yönünden tasarruf sağlanır. Kaynakla bağlamanın sakıncaları: Çoğu kaynak yönteminde parçalarda ısıl yük oluşur. Kaynak işlemi sonrası büzülme meydana gelir. Kaynak sonrası birleştirmede artık gerilmeler oluşur ve kaynaklı parçaların mukavemeti azalır. Geçiş bölgelerinde iç yapı değişir. Tavlama yapmaya gereksinim duyulur. Dikişe yakın kısımların korozyon direnci azalır. Kaynak Yöntemleri: Temel olarak ergitme kaynağı, birleşecek yüzeylerin dış bir kuvvet kullanılmadan genellikle eritilmiş dolgu malzemesi ile beraber ergitilerek kaynak edilmesi, basınç kaynağı, birleşecek her iki yüzey üzerine yeterli kuvvet uygulanarak az veya çok plastik deformasyon oluşturup gerçekleştirilen kaynak işlemidir. Perçin Bağlantıları: Perçin bağlantıları, sistemin kuvvet ve momentinin dengeli dağılmasına olanak sağlayan, rijit olmadığı için titreşimlere karşı dayanıklı, metal ile metal olmayan deri, plastik, tekstil vb. iki parçayı veya farklı malzemeden iki elemanı birbirine bağlayan, az sayıda malzemeler için ucuz çözülemeyen bir bağlantı şeklidir. Perçin bağlantıları; Köprü, tren, kule gibi çelik yapılarda ve uçaklarda kuvvet taşımak, Yüksek basınçlı kazanlarda kuvvet taşımak ve sızdırmazlık sağlamak, Düşük basınçlı kaplarda yalnızca sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır. Perçin bağlantılarının üstünlükleri: Kaynak bağlantılarında olduğu gibi birleşme yerinde ergime sebebiyle kristal yapıda değişmeler (mukavemet azalması) olmaması Isıl etkilerden dolayı kontrol edilemeyen iç gerilmeler ve çarpılmalar olmaması, Kalite kontrol yöntemlerinin çok basit olması Perçin bağlantılarının sakıncaları: Birleştirilecek parçaların delinmesi sebebiyle malzeme mukavemetinin azalması Bindirme parçalan, kapak parçalan ve perçin başları nedeniyle malzeme israfı ve ağırlık artışı İşçilik yönünden fazla zaman alması 16

17 Perçin malzemesi, genel olarak bağlanacak elemanların malzemesine uygun seçilmektedir. Perçinler, bağlanacak elemanlardan farklı malzemeden tercih edildiğinde; sıcak ortamlarda ısıl genleşmeleri değişik olan bağlantı gevşeyip veya kopabileceği gibi; sıvılarla temasta özellikle rutubetli veya deniz suyu gibi iletken bir ortamda, kimyasal reaksiyon sonucu korozyona uğrayıp, çözülmeye başlayarak bağlantının aşınmasına ve hatta bozulmasına sebep olacaktır. Genel olarak metalik perçin malzemesi olarak St 34 ve St 44 kullanılır. Perçinleme işlemi için öncelikle perçinlenecek parçalar üzerine delikler zımba ile veya matkap ile açılır. Zımba ile delik açmada delik kenarlarında çatlaklar meydana geldiğinden önemli işlerde matkapla delik açma işlemi tercih edilir. Delikler rayba ile de düzeltilirler. Daha sonra perçin elle veya makina ile soğuk veya sıcak dövülerek "kapama başı" teşkil edilir. Son olarak el ile perçinlerde çekiçle veya hava tabancası ile baş yavaş yavaş şişirilerek şekillendirilir. Yapıştırıcı Bağlantıları: Yapıştırma bağlantısı, aynı veya farklı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme (yapıştırıcı zamk ) ile çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemidir. Yapıştırma bağının mukavemeti, yapıştırıcı ile yüzeyler arasındaki yüzeye yapışma kuvveti (adezyon) ve yapıştırıcının kendi molekülleri arasındaki bağa (kohezyon) bağlıdır. Yapıştırma işlemi yapıştırılacak elemanların yüzeylerinin temizlenmesinden sonra yüzeylerine çok ince (0,1 0,3mm) bir yapıştırıcı tabakası sürülerek, oda sıcaklığında veya daha yüksek sıcaklıklarda ve belirli bir süre basınç altında veya basınçsız tutularak yapılır. Yapıştırıcılar mil göbek bağlantıları, cıvataların çözülmeye karşı emniyete alınması, hafif metal konstrüksiyonları vb. yerlerde yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Yapıştırıcılar genelde katı, sıvı, pasta ve toz hâlinde olurlar. Yapıştırıcı bağlantılarının üstünlükleri: Uygulanması kolay, ucuz ve çabuktur. Ana malzemede herhangi bir delik, çentik vb. açılmadığından kesit zayıflamaz. Mukavemet kaybı yoktur. Kristal yapıda değişmeler, ısıl gerilmeler ve gevrekleşmeler oluşmaz. Gerilme dağılımı yaklaşık her noktada eşit olduğundan sürekli mukavemette yorularak kopma tehlikesi azdır. Boşluklar kolayca doldurulabildiğinden korozyona karşı koruma görevi yapar. Çatlak korozyonu tehlikesi yoktur. Farklı malzemelerin birleştirilmeleri mümkündür. Sönümleme ve izolasyon özelliklerine sahip olup, istenirse iletken ve yalıtkan olarak faydalanılabilir. Yapıştırıcı bağlantıların sakıncaları: Ön hazırlık (yüzeylerin temizlenmesi) hassasiyet gerektirir ve zaman alır. Bağlantının özellikleri zamanla değişebilir (yaşlanma). 80 C C) mukavemetleri daha da düşer. Yeni özel bazı yapıştırıcılar ile bu sınırın 450 C gibi yüksek değerlere çıkartılmış olması bu sakıncayı gidermektedir. Birleştirme için basınç ve/veya ısı gerektirir. Çeki, eğilme ve soyma zorlanmasında mukavemetleri düşüktür. Bu nedenle şekillendirme, yapıştırıcı kaymaya zorlanacak biçimde yapılmalıdır. ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLAMA ELEMANLARI Bu tür bağlantılarda bağlanan parçalar ve bağlama elemanı bir bozulma veya hasar olmadan tekrar kullanılabilir, istenildiği kadar sökülüp takılabilir. Bu bağlantılar ya kuvvet ya da şekil bağıyla sağlanmaktadır. Kuvvet bağı ile bağlantı sürtünme kuvveti veya sürtünme momenti vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Cıvata-somun bağlantıları, kamalar, pim ve pernolar, sıkı ve konik geçmeler bu grupta değerlendirilir. Cıvata Bağlantıları: Eğik bir doğrunun bir silindirin iç veya dış yüzeyine sarılması ile elde edilen helis eğrisine vida eğrisi denir. Eğik doğru yerine belirli kalınlıkta veya profilde bir elemanın dolu bir silindirin dış yüzeyine çıkıntı teşkil edecek şekilde helisel bir hareketle (ötelenme ve dönme) sarılmasından cıvata elde edilir. İçi boş bir silindirin iç çevre yüzeyine aynı profilin helisel hareketle sarılmasından oluşan eleman da somun olarak tanımlanır. Cıvata dış vida somun ise iç vida olarak bilinir. Cıvatalar ve somunlar, makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşlarının, silindir kapaklarının bağlantısında, çelik konstrüksiyonlarda ve benzeri birçok yerde bağlantı elemanı olarak kullanılırlar. ***Bir tam dönmeye karşılık gelen ötelenme miktarına hatve denir. Cıvataların teknikte çok kullanılmalarının sebepleri: Çözmek ve bağlamak çok kolaydır. Standart olarak hazırlanmışlardır. Kolay imal edilirler. Değişik uygulamalar için değişik tipleri mevcuttur. Çok pratik ve kullanışlı olmalarına rağmen bazı dezavantajları: 17

18 Kendi kendine çözülmemesi için emniyet önlemleri almak gerekir. Vidanın merkezleme kalitesi yoktur. Kertik (Çentik) tesiri ile kopabilir. Ötelemenin dönmeye çevrilmesinde verim düşüktür. Bağlama elemanı olarak somunlu, somunsuz ve saplama olmak üzere üç şekilde kullanılırlar (Şekil 3.12.). Saplamaların bir tarafı doğrudan doğruya bağlanacak parçaların birine vidalanır. Saplamalar sık sık çözülmesi gereken sistemlerde kullanılır. Helis eğrisi veya vida eğrisi soldan sağa doğru sarılarak yükselirse sağ vida, sağdan sola doğru sarılarak yükselirse sol vida olarak tanımlanır.vidalar, karakteristik özelliklerine, konstrüksiyonlarına, görevlerine, kullanma alanlarına ve malzemelerine göre farklı kategorilerde sınıflandırılırlar. VİDA ÇEŞİTLERİ Mil Göbek Bağlantıları: Mil üzerine yerleştirilen dişli çark, kasnak, volan gibi disk şeklindeki elemanlara genel anlamda göbek denir. Mil ve göbek tek bir sistem meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanırlar. Mil ile göbek arasında moment iletimi iki şekilde olabilir. Şekle bağlı olarak (uygu kamaları "federler, kamalı "oluklu" miller,...) Sürtünme yolu ile (kamalar, konik geçmeler, sıkma geçmeler, sıkı geçmeler...) 18

19 Kama Bağlantıları: Kamalar, bir yüzeyi veya iki yüzeyi eğimli, bazen de yüzeyleri eğimsiz; taşıyıcı elemanlarla göbek arasında kuvvet veya şekil bağıyla bağlantı kuran, yamuk veya dikdörtgen prizmatik elemanlardır. Dönme, öteleme veya salınım hareketi yaparak, kuvvet veya moment ileten; kasnak, dişli çarklar, kavrama volan vb. elemanları mil veya akslara çözülebilir bir şekilde bağlamaktadır. Kamalar güç iletiminde aracılık yapan ya da eğimleri dolayısıyla makine elemanlarına ayar ve pozisyon belirlemede yardımcı olan elemanlardır. Kamalar konstrüksiyonlarına yani şekillerine göre eğimli ve eğimsiz kamalar; fonksiyonlarına yani görevlerine göre ise enine ve boyuna kamalar olmak üzere başlıca iki grupta toplanmaktadır. Enine kamalar: Öteleme ve salınım hareketi yapan mil-aks ve göbek bağlantılarında radyal olarak yani mil-aks eksenlerine dik olarak monte edilmek suretiyle bağlantı sağlayan makine elemanlarına enine kamalar denir. Öteleme hareketi yapan elemanlar sürtünme ve aşınmadan dolayı onarım veya değiştirilmeleri için sık sökülmeleri gerekir. Bu şekildeki bağlantılarda enine kamalar kullanmaktadır. Yüksek sıcaklık altında çalışan metal işleri atölyelerinde kullanılan şahmerdanlarda çekiç ve örslerin ayarlanma ve bağlantıları genel olarak enine kamalarla sağlanmaktadır. Boyuna kamalar dişli çarklar, volanlar, manivela kolları, kranklar vb. döndürme momenti taşıyan elemanlara sıkı olarak bağlanmasını sağlamaktadır. Boyuna kamalar da yüzey eğimlerine göre eğimli boyuna kamalar ve eğimsiz boyuna kamalar olarak düşünülmektedir. Eğimli boyuna kamaların genellikle bir yüzeyleri eğimli olur. Dikdörtgen kesitli ve yuvarlak alınlı, üst yüzeyinde 1:100 eğim bulunan boyuna kamaların eğimsiz yüzeyleri mil veya akstaki özel yuvalarına yerleştirilir. Bu özelliğinden dolayı bu kamalara yerleştirme kamaları adı verilir. Sıkı Geçme Bağlantıları: Bu tip bağlantılarda mil ve göbek arasındaki moment ve hareket iletimi geçme yüzeyleri arasında çap farklılığı sayesinde oluşturulan basınç ile sağlanmaktadır. Bu nedenle başlangıçta milin dış çapı göbeğin delik çapından büyük yapılır. Moment uygulandığında, geçme yüzeyleri arasında sürtünme kuvveti meydana gelir. Bağlantının sağlanabilmesi için sürtünme momentinin döndürme momentinden büyük olması gerekir. Sıkma Geçme Bağlantıları: Temas yüzeylerinde çeşitli yöntemlerle yüzey basınçlarının elde edildiği sürtünme bağlantıları döndürme momenti veya eksenel kuvvetlerin iletilmesinde kullanılır. Parçalar arasındaki harekete zıt yönde oluşan sürtünme kuvvetleri dış kuvvetin karşılanmasının ve bağlantının güç iletmesini sağlar. Sıkma geçme bağlantılarında mil üzerine iki parçalı göbeğin cıvatalar yardımıyla sıkılmasıyla moment iletimi gerçekleşir.: Konik Geçme Bağlantıları: İçi konik işlenmiş göbeğe aynı koniklikte işlenmiş mil üzerine eksenel bir kuvvet yardımıyla gerçekleştirilen bağlantı şeklidir. Konik geçmeler özellikle dinamik zorlamalar altında çalışana bağlantılar için uygundur. Pim ve Perno Bağlantıları: Pim ve pernolar, bağladığı elemanların çözülmesine imkân sağladığı ve çözülme sırasında tahrip olmadığı için, makina elemanlarında çözülebilen bağlama elemanları grubunda incelenmektedir. Pim Bağlantıları: Pimler bağlama görevi yanında merkezleme ve emniyet elemanı görevini de üstlenmektedir. Buna göre pimlerle elemanlar bağlanarak sistemler meydana getirilirken, ağır ve büyük boyutlu makine bloklarının merkezlenmesi ve bağlantıların çözülmemesi maksadıyla da kullanılmaktadır. Pimler konstrüksiyonlarına göre silindirik pimler, konik pimler, çentikli pimler diye üç temel grupta toplanmaktadır. Perno Bağlantıları: Pernolar makina elemanlarını birbirlerine çözülebilecek şekilde bağlayan bağlama elemanlarıdır. Pernoların bağladıkları elemanlar, pernoya göre ve birbirlerine göre hareket edebildiği gibi perno da hareket edebilir. Pernoların bağladıkları elemanlar, birbirlerine göre dönme ve salınım hareketi yapabilirler. 19

20 ÖZETİN ÖZETİ: Bağlama elemanları, iki veya daha çok elemanı birbirine, gövdeye veya makinaları temele bağlayan elemanlardır. Çözülebilen ve çözülemeyen bağlama elemanları olarak iki kısma ayrılır. Hemen hemen her konstrüksiyonda muhakkak kullanılırlar. Özellikle makinelerin imalat maliyetlerini azaltırlar. Çözülemeyen bağlama elemanları lehim, kaynak, perçin ve yapıştırıcılardır. Bağlantının şekli, malzemenin türü gibi parametrelere göre hangi bağlantının tercih edileceği belirlenir. Çözülebilen bağlama elemanları cıvatalar ve mil göbek bağlantılarıdır. Mil göbek bağlantıları ise kamalar,sıkı geçme, sıkma geçme, konik geçme ve pim perno bağlantılarıdır. Makine parçaları veya elamanlarının bağlanması veya montajında burada bahsedilen yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte de kullanılabilir. Bağlantı şekli, bağlanacak elemanların tasarımına, çalışma koşullarına ve bağlama elemanından beklenen dayanıma bağlıdır. ÜNİTE 4 GÜÇ VE HAREKET İLETİM ELEMANLARI Güç ve hareket iletim elemanları; makinanın motor ile iş makinası kısımları arasında mekanik enerjiyi ileten elemanlardır.burada güç mekanik güç olup Kilowatt (kw) veya Beygir gücü (BG) şeklinde ifade edilir. Hareket ise dönme, doğrusal veya bunların kombinasyonundan oluşan bir harekettir. Hareket iletimi için birisi döndüren ve diğeri döndürülen olmak üzere en azından iki elemanın olması gerekir. Güç ve hareket iletimi elemanları üç gruba ayrılabilir; dönme hareketini dönme hareketine (dönme-dönme), dönme hareketini doğrusal harekete veya tersine (dönme-doğrusal) ve herhangi bir hareketi herhangi bir harekete çeviren elemanlar. Şekil 4.2. Kayış kasnak mekanizması 20

21 Dönme-dönme mekanizmalarında döndüren eleman sisteme girişi, döndürülen elaman ise sistemden çıkışı temsil eder. Buna bağlı olarak dönme-dönme elemanlarının en önemli özelliği çevrim oranıdır. Çevrim oranının değerine göre dönme-dönme mekanizmaları; i12>1 yani n1>n2 olan hız düşürücü i12<1 yani n1<n2 olan hız büyütücü i12=1 yani n1=n2 olan ve hızın değerini değiştirmeden yalnız hareket ileten mekanizmalar olmak üzere üç gruba ayırabiliriz. Bazı mekanizmaların verimleri; Silindirik dişli çarklar: n= Konik dişli çarklar: n= Zincir mekanizması: n= V kayış kasnak mekanizması: n= Sürtünmeli çark mekanizması: n= Düz kayış kasnak mekanizması: n= DİŞLİ ÇARKLAR Bir milin dönme hareketini diğer mile dönme kaybı olmadan nakletmek için kullanılan mekanizmalardır. Dişli çarklar çevrelerinde dişler bulunan elemanlar olup, bu dişlerin birbirini kavraması sonucu hareket iletilmektedir. Genelde mekanizmanın döndüren olan küçük dişlisine pinyon, büyüğüne ise çark denilir. Dişli çarklar oluştukları geometrik şekle ve eksenlerin konumuna göre sınıflandırılırlar. Dişli çark mekanizmaları zorunlu hareketli mekanizmalardır. Alın dişli çark mekanizmaları: Dönme eksenlerinin paralel olduğu mekanizmalardır. Diş doğrultuları da dikkate alındığında düz ve helisel alın dişli mekanizmalar olmak üzere ikiye ayrılırlar: Düz ve helisel alın dişliler Dişlilerden birinin diş sayısı sonsuza götürülürse bu dişliye ait yuvarlanma dairesi bir doğru hâlini alır. Bu doğrunun bir parçası kullanıldığı takdirde ortaya çıkan dişliye çubuk dişli ya da kremayer denir. Düz ve helisel kremayer dişliler 21

22 Çalışma durumuna göre dişliler dıştan çalışan ve içten çalışan dişliler olmak üzere ikiye ayrılır: Dıştan ve içten çalışan dişliler Konik dişliler koniden meydana gelen ve eksenleri kesişen dişlilerdir. Bu dişlilerde dişlerinin yönüne göre düz, helisel ve eğrisel olarak sınıflandırılırlar. Şekil 4.8. Düz, helisel ve eğrisel konik dişliler Silindirik dişli çarklar paralel millerde, konik dişli çarklar kesişen millerde, sonsuz vida mekanizması uzayda birbirine dik olan millerde kullanılır. Dişli mekanizmalarında mekanizmayı oluşturan iki dişli birbirine ters olarak dönmektedir. Genelde en çok kullanılan hız düşürücü mekanizmalarda döndüren küçük dişli daha hızlı dönmekte ancak momenti daha düşük, döndürülen büyük dişli daha yavaş dönmekte ancak momenti daha yüksek olmaktadır. Döndüren ve döndürülen dişlerin aynı yönde dönmeleri için iç dişli mekanizması veya bir ara dişli konulur. Bölüm dairesi çapı (do) : İki dişlinin çalışması sırasında birbirine teğet olan dairelerin ölçüsüne denir. Diş üstü çapı (da) : Dişlinin en büyük çapıdır. Bu çap dişli çarkın bölüm dairesi çapına, modül ve diş sayısına bağlıdır. Modül (m) : Birbiri ile çalışan dişlilerde sabit bir orandır. Adımın (p), π sayısına bölümüne denir. Adım (p) : Bölüm dairesi üzerinde, iki ardışık diş arasında bir diş boşluğu ile bir diş dolusu arasındaki yay mesafesidir. Diş dibi çapı (df) : Dişlerin dip kısımlarını sınırlayan diş dibi dairesinin ölçüsüne denir. Diş kalınlığı (so) : Bölüm dairesi üzerindeki diş genişliğine denir. Diş boşluğu (eo) : Bölüm dairesi üzerindeki diş boşluğuna denir. Diş yüksekliği (h) : Diş üstü çapı ile diş dibi çapı arasındaki farkın yarısıdır. Diş başı yüksekliği (ha) : Bir dişin bölüm dairesi üzerinde kalan kısmıdır. Diş dibi yüksekliği (hf) : Bir dişin bölüm dairesi altında kalan kısmıdır. Dişli çarkın imal edileceği malzeme seçildikten sonra, çalışma durumuna göre aşağıda belirtilen imalat yöntemlerinden birisi seçilir. Dökme Dişler: Yavaş dönen dişli çarklarda ve kaba işlerde kullanılır. Küçük çaplı ve az güç nakleden dişliler alüminyum, pirinç gibi gereçlerden püskürtme dökümle yapılabilir. Freze ile Diş Açma: Karşılıklı çalışan iki dişli çarkın, diş profillerinin resimleri çizilip bu eğrilere göre freze çakıları yapılarak diş açmak mümkündür. Freze çakıları, kuvvet açısı ve açılacak diş sayısına göre değişik numaralarda imal edilirler. odül freze çakıları TS36 1 e göre standartlaştırılmıştır. Yuvarlama Metodu ile Diş Açma: Bu metotla açılan dişlerin profillerinin çizilmesi gerekmez. rofili meydana getirecek kremayer dişli şeklindeki kesici bir bıçak, önünde hem yuvarlanan hem de dönen dişli çark taslağı üzerinde dişleri meydana getirir. Bu metod, Maag Metodu olarak da bilinir. Kremayer dişli şeklindeki bıçak yerine, çevresinde kesici dişler bulunan bıçak kullanarak da dişlerin açılması mümkündür. Dişli ile birlikte dönen bu bıçak aynı zamanda eksenel hareket yapar. Bu metoda da Fellow Metodu denir. 22

23 Şablona Göre Diş Açma: Bu metotla diş açan tezgâhlar, genel olarak eğik ve konik dişli çarkların yapılmasında kullanılır. Bu metotta yapılacak olan dişlinin bir dişinin eğimi, bir şablon üzerine aktarılır. Çakı, bir izleyicinin ucuna bağlanır. İzleyicinin hareketi bire bir açılan dişli malzemesinin üzerine aktarılır. Şerit Testere ile Diş Açma: Küçük ve orta hızlarda ve ayrıca önemsiz yerlerde kullanılan dişlilerde diş profilleri yapılacak levha üzerine 1:1 ölçekle çizilir. Daha sonra testere ile kesilerek dişler oluşturulur. Preste kesilerek diş açma: Genellikle saat ve sayaç endüstrisinde dişli çarklar, ince şerit lamalardan, önceden hazırlanmış kesme kalıpları ile preste basılarak oluşturulurlar. SÜRTÜNMELİ ÇARKLAR: Sürtünmeli çarklar birbiri ile temasta bulunan ve iki çarktan oluşan güç ve hareket iletim mekanizmalarıdır. Sürtünme çarkları malzemelerinin basma kuvvetine dayanıklı ve yüksek sürtünme katsayısına sahip olmaları gerekir. Bu nedenle pratikte basmaya karşı dayanıklı çelik veya dökme demir gibi metalik ve sürtünme katsayıları yüksek olan tekstolit, fiber, kösle, lastik gibi metal olmayan malzemeler kullanılır. Eksenleri birbirine paralel çark. KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI: Bir milden diğerine güç ve hareket iletmek için kullanılan mekanizmalardır. Döndüren ve döndürülen kasnaklar arasında hareket iletimi bu elemanlara sarılı kayış ismi verilen esnek bir eleman aracılığı ile yapılır. Avantajları: Kayış elastik bir malzemeden yapıldığı için darbeleri sönümler. Kayış uçlarındaki gürültü önlenebilirse çalışma sessiz olur. Yapıları basit olduğundan ucuzdurlar. Büyük eksen aralıklarında güç ve hareket iletebilirler. Ani yük büyümelerini iletmez, bu nedenle emniyet elamanı olarak çalışırlar. Dezavantajları: Çok yer kaplarlar ve yatak kuvvetleri oldukça büyük olabilir. Hareket iletiminde kısmi kayma (%1- %2) olduğundan tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Kayışta zamanla meydana gelen uzama ve aşınma sebebiyle aks aralığını değiştiren düzeneğe veya germe kasnak düzenine gerek vardır. Kayışın esnekliği sıcaklık ve rutubetle değişir. Sürtünme katsayısı toz, pislik ve rutubetle değişir. Kayış gerdirme sistemleri: Kayışın kasnak üzerine bastırılması, kayış imal edilirken çevre uzunluğu biraz kısa yapılarak, gergi kasnağı kullanarak, aks aralığını (eksenler arası mesafeyi) açarak sağlanır. Gerdirme rulosu ve vida yardımı ile gerginlik ayarı 23

24 a) Yuvarlak kayış b) Düz kayış c) V kayış d) Birleştirilmiş V kayış e) Tırtıllı (Siligel) kayış f) Dişli kayış g) oly V (kanallı) kayış Kayış hesabı: Genel çalışma prensibi açısından değerlendirildiğinde, kayış kasnak mekanizmasının fonksiyonunu yerine getirebilmesi için kayışın kasnak üzerinde kaymaması ve kayışın kopmaması gerekir. Kauçuk kayışlar: Birbirlerine kauçukla yapıştırılmış ve vulkanize edilmiş birkaç dokuma tabakasından meydana gelir. Tekstil kayışlar: Yapay ipek, sentetik yün, pamuk, naylon, perlon gibi doğal veya sentetik liflerin emprenye edilmesi ile yapılan çekme mukavemetleri yüksek ancak sürtünme katsayıları düşük olan kayışlardır. Çok tabakalı kayışlar: Yüksek çekme mukavemetine sahip olan; tarafsız eksen üzerinde bulunan tabakası plastik malzemeden, üst ve alt tabakaları ise kösele veya biri plastik diğeri kösele olan kayışlardır. Kasnaklar: Düz kayış kasnakları genel olarak çelik, dökme çelik, dökme demir ( v 25 m/s ise) veya kaynak yöntemi ile yapılır. V Kayış kasnakları genel olarak dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla saçtan yapılırlar. V kayışlarının en önemli üstünlüğü eğik yüzeyleri sebebiyle daha büyük çevre kuvveti iletebilmeleridir. Düz kayışlara göre avantajları: Yataklara ve mile gelen kuvvet daha küçüktür (Aynı kuvvet için). Eşit ön gerilme kuvveti altında moment iletimi düz kayışların üç katıdır. Büyük çevrim oranı uygulanabilir( i 15 ) gerekli sarım açısı daha küçük olduğundan. Düz kayışlara göre dezavantajları: Kesitleri düz kayışa göre daha kalın olduğundan, malzeme içi sürtünmeden dolayı daha çok ısınırlar. Yüksek devirlerde oluşan ısının atılabilmesi için tedbir almak gerekir. ZİNCİR MEKANİZMASI Zincir mekanizmalarında döndüren ve döndürülen elamanlar birer dişlidir. Bunların arasında güç ve hareket, bunları kavrayan bir zincirin yardımı ile iletilir. Bu bakımdan zincir mekanizması dişli çarklarda olduğu gibi tam olarak çevrim oranını iletir, hem de kayış kasnak mekanizmasında olduğu gibi üçüncü bir eleman kullanılır. 24

25 Avantajları: Hem uzun hem de kısa eksenler arası mesafe için uygun çözüm oluştururlar. Küçük eksen mesafeleri ve büyük çevrim oranlarında bile bir kayma olmaz. Verimleri oldukça yüksektir (%96 98 civarı) Ön gerilmeli montaj gerekmediğinden milde daha düşük radyal kuvvetler oluştururlar. Aynı zincirle ikiden fazla çarkın, farklı dönme yönlerinde tahriki mümkündür. Kayışlara göre güç iletim kapasitesi daha yüksektir. Tek kademede gibi çevrim oranları mümkündür. Zincirlerin, ömürleri kısalmakla birlikte tünel fırınlar gibi yüksek sıcaklıktaki ortamlarda ve tozlu, kirli, rutubetli çevrelerde de kullanılması mümkündür. Uygun boyda montajı kolaydır (kilit baklası). Dezavantajları: Üretim maliyetleri kayışlara göre daha yüksektir. montajlarının çok dikkatli yapılması gerekir. Çalışmaları için yağlama gereklidir. Çok yüksek hızlarda kutu içine alınmaları gerekebilir. Önlenmesi mümkün olmayan poligon etkisi çevre hızında dalgalanmalara neden olur. Dişli çarklara göre verimi biraz daha kötüdür. mafsallardaki aşınma nedeni ile zincir hatvesi büyür ve zincirin çarktan atma tehlikesi ortaya çıkar. Sadece paralel miller arasında kullanılabilirler. Zincirler bir takım rijit elemanlardan oluşurlar. Bu elemanlar genelde perno veya pimlerin yardımı ile birbirine mafsallı bir şekilde bağlanır. Bu bağlantı zincire bir esneklik verir. Zincirin en önemli boyutu hatvet dir. Hatve iki perno ekseni arasındaki mesafedir. Zincir mekanizmalarının sınıflandırılması zincirlerin şekline göre yapılır. Buna göre; a) Pernolu zincirler b) Burçlu ( manşonlu) zincirler c) Zarflı zincirler d) makaralı (Rulolu) zincirler e) Dişli zincirler (Sessiz zincir) f) Özel zincirler gibi türleri vardır. Bunlardan güç ve hareket iletiminde en çok kullanılanlar, rulolu burçlu ve dişli zincirlerdir. Yük zincirleri: Yük kaldırma amaçlı olarak genelde yuvarlak baklalı zincirler kullanılmaktadır. Normal ve ortadan takviyeli tipleri mevcuttur. Transport Zincirleri: Transport zincirleri taşıma ve iletim faaliyetlerinin mekanizasyonu için geliştirilmiştir. Konstrüktif yapıları tahrik zincirlerine benzer. Kullanım alanı bakımından zincirler arasında kesin bir ayrım yapmak zordur. Gal zincirleri: Pernolu zincirler (maks.,3 m/sn hız). Kullanım alanları: Kaldırma makinaları, baraj kapakları, ayar işlemleri vb. pernolu zincir elemanları 25

26 Fleyer zincirleri: pernolu zincirler, tamamen aynı iç ve dış baklalar zincir pernosu üzerine döner geçme olarak takılması ile elde edilirler. (maks.,5 m/sn hız) Kullanım alanları: Kaldırma makinalarındaki yük zincirinde, haddehanelerdeki kızgın çelik bloklarda kullanılan bağlama zincirinde, eritme fırını kapaklarına karşı ağırlık asılmasında, transport işlerinde vb. Fleyer zincirleri Burçlu zincirler: Bu zincirlerde iç baklalar bir burç üzerine pres geçme takılır, perno ise burcun içerisine sürülür. Daha ziyade tahrik ve transport işlerinde kullanılır. 4 m/sn hıza kadar tahrik ve transport zinciri olarak kullanılır. 1-Perno 2-İç bakla 3-Dış bakla 4-Burç Makaralı zincirler: Burçlu zincirlerdeki burç üzerine koruyucu bir makara konması ile elde edilir. Çark dişlileri ile temasta kayma hareketi yerine yuvarlanma hareketi söz konusudur, sürtünme ve aşınma daha azdır. Kullanım alanları: Genel amaçlı tahrik ve yük zinciri olarak, motosikletlerde, takım tezgâhlarında dişli kutusu ile talaş mili arasında, tahrik makinalarında, kepçeli ekskavatörlerde yük ve tahrik zinciri olarak vb. Rotary zincirler: Rotary zincirlerde baklalar makaralı zincirlerden farklıdır. Perno ve burç baklaların içine dönmeyecek şekilde takılmıştır. Baklaların eğik şeklinden dolayı makaralı zincirlere göre daha elastiktir ve darbeli işletmelerde tercih edilirler. Kullanım alanları: Ağır mekanizmaların tahrikinde, kepçeli ekskavatörlerde, kazı makinalarında, petrol sondaj makinalarında vb. Rotary zincir ve boyutları 26

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı