PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS"

Transkript

1 PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

2 Next&Nextstar olarak, sunmufl oldu umuz ürünlerde daima yenili i ve farkl l aramaktay z. Firmam z, sahip oldu u bu bak fl aç s ile marka bilinirlili i ve güvenirli i konusunda dünya markalar ile yar flacak düzeye gelmifltir. Firmam z toplu konut, villa gruplar, okullar, oteller, ve hastaneler gibi her geçen gün katlanarak artan kapal devre headend ( QAM) ve Multiswitch da t m sistemleri taleplerini karfl lamak amac yla sektörde yerini alm fl, HFC altyap s n fiberoptik ürünlerle destekleyen bir konseptle tüm kategorilerde ürünleri üretir ve projelendirir duruma gelmifltir. Next&Nextstar, en son teknolojiyle donat lan ve bilinmeyen yollar tarif edebilmenin yan s ra radyo veri sinyallerini kullanarak trafik yo unluk bilgisini sundu u Trafik Bilgi Sistemi (TBS), FULL HD panel TV deste iyle üretilmifl ve geliflmifl özellikleri sayesinde her televizyona uyum sa layabilen Minix HD, arabada navigasyon cihaz, ifl yerinde tablet bilgisayar, evde ise oyun konsolu olarak kullan labilen, Türkiye de ilk kez 5 lik (çoklu dokunmatik) ekran ve android 4.x iflletim sistemi özelli inin bir arada kullan ld Piri Reis Android Navigasyon Cihaz, sofistike özellikler ile üretilen ve reklam atlama, web taray c özellikler ile donat lm fl Next Machina 3D Uydu Al c s, android iflletim sistemine sahip Pandora Uydu Al c s, sahip oldu u üstün teknolojik özellikleri; genifl aç ve yüksek çekim kalitesiyle aksiyon severlerin adrenalin dolu anlar n istenilen flekilde kay t alt na alan Next Aksiyon Kameralar ve kolay kurulum özelliklerine sahip Kablosuz Alarm Sistemi ve Güvenlik Sistemi gibi son trend ürünlerle zenginleflen ürün yelpazesi ile sektörün lider firmas d r. Next&Nextstar olarak, yakalam fl oldu u baflar grafi ini sat fl sonras hizmetler konusundaki çal flmalar na borçludur. Gerçekçi garanti süresi içerisinde, koflulsuz müflteri memnuniyetini sa layabilmek için servis a n her geçen gün geniflletmekte olan Next&Nextstar, toplam kaliteyi art rmak için, Türkiye nin çeflitli bölgelerindeki bayilerine teknik ve sat fl e itimleri vermektedir. Daha önce yap lmam fl yapma mottosuyla faaliyetlerini sürdüren firmam z, her geçen gün kalitesinden ödün vermeden faaliyetlerine devam edecek ve kullan c lar na karfl olan sorumlulu unu yerine getirecektir. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için... Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. fiti., bu katalogda yer alan, ürün ve görsel özelliklerini, önceden haber vermeksizin de ifltirebilir. Bask ve yaz m hatalar ba lay c de ildir.

3 ÇER K / CONTENTS MULTISWITCH HEADEND AMPLIFIKATORLER SPLITTER TAP-OFF F BER OPT K ANTENLER ANTENNA LNB KAB NET CABINET KABLO KONNEKTÖR CABLE CONNECTOR

4 MULTISWITCH KABLO RG6-RG11 G R fi Geniflletilmifl konnektör aral (17mm.) 1 SAT + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 6/8 K / YE 6/8 S YE 6/12 K / YE 6/12 S YE 6/16 K / YE 6/16 S YE 6/20 K / YE 6/20 S YE 6/24 K / YE 6/24 S YE 6/32 K / YE 6/32 S SAT + Karasal ve kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 9/8 K / YE 9/8 S YE 9/12 K / YE 9/12 S YE 9/16 K / YE 9/16 S YE 9/20 K / YE 9/20 S YE 9/24 K / YE 9/24 S YE 9/32 K / YE 9/32 S SAT + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 10/8 K / YE 10/8 S YE 10/12 K / YE 10/12 S YE 10/16 K / YE 10/16 S YE 10/20 K / YE 10/20 S YE 10/24 K / YE 10/24 S YE 10/32 K / YE 10/32 S Multiswitch Adaptörü 16V 2A D KKAT! Multiswitch seçiminde ilk tercihin sonlu seri olmas gerekmektedir. Kaskat modellerinde yard m yla abone da t m say s artt r labilir. Kaskat ba lant larda tüm modül enerjisini ba l bulundu u sonlu cihaz üzerinden al r. kinci kaskattan sonra, besleme adaptörü kullan lmas gerekmektedir. Girifl / Input AC V 30 VA 50/60 Hz Ç k fl / Output DC-16V 2A 1

5 MULTISWITCH PARLAK DAHA LEDLER K sa devrede yan p sönen led 3 SAT + + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 14/8 K / YE 14/8 S YE 14/12 K / YE 14/12 S YE 14/16 K / YE 14/16 S YE 14/20 K / YE 14/20 S YE 14/24 K / YE 14/24 S YE 14/32 K / YE 14/32 S SAT Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 17/8 K / YE 17/8 S YE 17/12 K / YE 17/12 S YE 17/16 K / YE 17/16 S YE 17/20 K / YE 17/20 S YE 17/24 K / YE 17/24 S YE 17/32 K / YE 17/32 S /9 Grup Amplifikatör IF+RF 10/10 Grup Amplifikatör IF+RF MODEL / TYPE : Next YE-909 9/9 - Next YE /10 Amplifier Girifl / Input 9 Sat + 1 Terr Ç k fl / Output 10/10 Frekans Çal flma Aral / Input frequency range Terrestrial Mhz aras Satellite Mhz aras Terr. Kazanc / Terr. gain 16 db Sat Kazanc / Sat. gain db Max. Ç k fl / Output Sat. (IMA3) dbμv SAT-SAT zolasyon / Isolation 28 db SAT-Local zolasyon / Isolation >32 db SMPS Güç Kayna >220 V 18V 2A RF Konnektör Ba lant F Konnektör Max. Ak m Harcamas 1.000mA /Max. Power Consumption Ölçüler (mm) / Sizes 26,5x10,5x4,5 A rl k (gr) / Weight 700 2

6 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-YE-X8 19 8'li Tak/Çal flt r Kasa/(DVB-S/S2 - PAL/QAM) Base unit with 8 plug-in slots (DVB-S/S2 - PAL/QAM) Kasa, içinde, girifller için bir da t c y (splitter), besleme ve ana board'u bar nd r r. Base unit including input distributor, power supply and main board USB-Terminal USB-jack Genifl-band sistemler için ideal çözüm. Ba ms z olarak yap land r labilir. Ideal for broadband installations. Individually configurable HE-programlama yaz l m veya KC 3 programlama ünitesi ile ayarlanabilir.( Uzaktan eriflim uygulamal ) Adjustment via HE-programming software or via plugged KC 3 programming unit Tip/Type: X8 Twin SAT-Girifller/SAT Inputs Anahtarlanabilir Girifller Switchable inputs Harici Girifller External inputs Polarizasyon Polarizations AV-Girifller (haz r) AV-inputs (prepared) Bus-adaptor Bus-adapter Genel Bilgiler/Common data Besleme Gerilimi Supply voltage EMC Çal flma Ortam S cakl Ambient temperature Boyutlar (E xy x D) (Arka ba lant parçalar ile Dimensions (W x H x D) with mounting brackets backside A rl k Weight Güç Tüketimi Power consumption [V~ / Hz] [ C] [mm] [kg] [VA] / [W] 'e kadar 32 'e kadar / 50 EN direktifine göre According EN x 426 x 277 (19"/7 HE Baza/Basis) 340 x 491 x 290 6,8 Maksimum 200 / 160 3

7 Universal compact signal-processing HEADEND X-8 twin bileflenleri X-8 twin components SAT-Da t m paneli SAT-distribution panel 2 Adet s kontrollü fan 2 temperature controlled fans Ç k fl Output SAT giriflleri SAT-inputs Kontrol ayg t ba lant portu Bus connectors USB Terminal Connection of controller Slotlar Slots with conductors AV- Girifller AV-inputs Veri yolu konnektörleri USB-jack X-8 twin head-end kasa sinyal ak fl flemas Signal flow chart of the X-8 twin head-end base unit x1 in 7 Splitter 1x1 in 7 Splitter 1x1 in 7 Splitter 2x1 in 2 Splitter+Loop Harici Girifller USB veya RS 232 Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8 PC/Notebook ile yap land rma Dahili birlefltirici ( Combiner) RF Ç k fl AC DC Dahili besleme ünitesi X8 Twin 4

8 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-X-QAM 621 DVB-S2 => QAM Konvertör 2 x DVB-S2 à 1 x 2 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters Next-X-QAM 641 DVB-S2 => QAM Konvertör 4 x DVB-S2 à 1 x 4 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters Next-X-QAM 642 DVB-S2 => QAM Konvertör 4 x DVB-S2 à 2 x 2 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters 621: 2 x DVB-S2 => 1 x 2 QAM; 641: 4 x DVB-S2 => 1 x 4 QAM; 642: 4 x DVB-S2 => 2 x 2 QAM MER (tipik): 45 db, (*) shoulder attenuation (tipik): 58 db Kolay PID-filtreleme / Easy filtering Data h z ayar, / Adjust the speed of data PCR-düzeltme / PCR correction & NIT- oluflturma / Create NIT *Not: Shoulder Attenuation: Band d fl ndan 200KHz uzakl ktaki zay flamad r. Örne in, 8MHz band geniflli i için merkezden +/- 4.2MHz uzakl ktaki zay flamad r. Model X-QAM 621 X X-QAM 641 X X-QAM 642 X DVB-S(2) Demodülatör/Demodulator Konnektörler Connectors F-Difli, 75 Ohm Girifl Frekans Aral Input frequency range [MHz] Girifl Seviyesi Input level [dbμv] F konnektör, 75 ohm Girifl Sembol H z Input symbol rate [MS/s] DVB-S: 1-45; DVB-S2: 2-47 (QPSK), 2-31,5 (8PSK) DVB-S Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7; 7/8 DVB-S2 LDPC 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 DVB-S2 Roll-off-faktörü DVB-S2 Roll-off-factors 0,20-; 0,25, 0,35 DVB-S2 Modülasyon DVB-S2 modulation QPSK, 8PSK 5

9 Universal compact signal-processing HEADEND Model X-QAM 621 X-QAM 641 X-QAM 642 QAM Modülasyon/QAM modulator Modülasyon Modulation Sinyal iflleme Signal processing Spektrum flekli cos-roll-off Output frequency FEC Output channels Output symbol rate Spectrum shape cos-roll-off Bant Geniflli i Bandwidth Data H z (Brüt) Brutto data rate [%] [MS/s] [MHz] [MBit/s] 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM DVB-standartlar na göre / According DVB-standard 15 Reed-Solomon (204,188) 1-7, Maksimum / Maximum 55,2 TS Düzenleme/TS editing Data H z Ayar Data rate adjustment PCR-Düzeltme PCR-correction NIT-iflleme NIT-handling PID Filtreleme / tekrar oluflturma PID Filtering / remapping RF-Ç k fl/rf output Channel assignment Connections MER (Equalizer, 64 QAM) MER (Equalizer, 64 QAM) Konnektör Connectors Frekans Aral Frequency range Ç k fl Seviyesi Output level Spurious frekanslar uzakl Spurious frequency distance MHz > 950 MHz [db] Ω [MHz] [dbμv] [db] lec-jack, 75 Ohm (K2 - K69) Band nda 0,1-MHz-ad mlarla ayarlanabilir , ayarlanabilir / Adjustable > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences > db^v sistem seviyesi ve 90 db^v çal flt rma seviyesine göre Genel/Common data Enerji Tüketimi Power consumption Ortam S cakl Ambient temperature [W] [ C]

10 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-X-DVB-S/PAL CI QPSK - PAL Konvertor ve CI Slot (YE-X8) QPSK to PAL converters Next-X-DVB-S/PAL Twin QPSK - PAL Konvertor (2-Kanal) (YE-X8) QPSK to PAL converters Next-X-DVB-S/PAL Twin CI QPSK - PAL Konvertor (2-Kanal) ve CI Slot (YE-X8) QPSK to PAL converters Genel Özellikler Bir veya iki SAT-TV kanal n MHz band nda bir veya iki PAL analog kanal üzerinden vermek için kullan lan bir trans modülatördür. For processing of one or two digital SAT-TV-programs in one or two PAL-signals in the frequency range MHz X-DVB-S/PAL twin: Kanal- A Ç k fl seçilebilir, Kanal- B otomatikman yan kanal olarak seçilir. X-DVB-S/PAL twin: output channel A selectable, output channel B is automatically selected as the adjacent channel VPS veya Teletext gibi Data Servisleri Aç k/ Kapal olarak anahtarlanabilece i gibi test sat rlar üretimi de mümkündür. Data services like VPS or teletext can be switched on / off via software as well as the generation of test lines. Elektronik Seviye Ayar (X-DVB-S/PAL CI manuel ayarlan r) Electronic level adjustment (X-DVB-S/PAL CI manually) 7

11 Universal compact signal-processing HEADEND Tip/Type X-DVB-S/PAL X-DVB-S/PAL twin X-DVB-S/PAL twin CI QPSK-Demodülatör/QPSK-Demodulator Girifl Frekans Aral Input frequency range [MHz] Girifl Seviyesi Input level [dbμv] SAT IF Girifl SAT IF input [Ω] F konnektör, 75 ohm Geri Dönüfl Kayb Return loss [db] AFC-yakalama aral AFC-catch range Otomatik Ayarl /Automatic adjustment SAT IF bant geniflli i SAT IF bandwidth [MHz] 36 Spektrum flekli cos-roll-off Spectrum shapecos-roll-off [%] 35 Girifl Veri H z Input data rate [mbaud] 2-35, Ayarl Viterbi dekoding (DVB standartlar na göre) Viterbi decoding (according 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 Otomatik/Manuel/Automatically / Manually DVB standard) CI Ara-yüz CI interfaces RF Modülatör/RF modulator Konnektörler Connections Ç k fl Frekans Output frequency Ç k fl Kanallar Output channels Ç k fl Seviyesi Output level Inter-modulasyon uzakl Intermodulation distance Geri Dönüfl Kayb Return loss Spurious Frekanslar Seviyesi Spurious frequency distance TV standard TV standard Video-sinyal /gürültü oran Video-signal to noise ratio [Ω] [MHz] [dbμv] [db] [db] [db] [db] IEC soket, 75 ohm C 2 - C Tipik. 60 > 10 Tipik. 60 B, G (D/K talep üzerine yap labilir)/b, G (D/K on request) Tipik. 60 Genel/Common data Güç Tüketimi Power consumption Çal flma Ortam S cakl Ambient temperature [W] ,5 [ C] stisna olarak, de iflik yap lm fl teknik de erler veya hatal lab. ölçü verileri bulunabilir. Technical changes, changed design and errors excepted 8

12 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next YE-10VSB 19 Rock 10-Kanal Tek Yan Band PAL Modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES ~ MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 10 Video girifl seviyesi ayarlanabilir 10 Video Input can be set separately TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range PAL-B/G MHz Ç k fl Seviyesi / Output Level 105 dbμv (±15dB) Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio -9 ile -30dB Frekans Kararl l / Frequency Stability ±5 KHz Ç k fl Empedans / Output Impedance 75 Ω Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ C/N / C/N (Carrier/Noise): 60dB Spurious Seviyesi / Spurious Level: Tipik -60 dbc, (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level: Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement: Çal flma S cakl / Operating Temperature: Ölçüler / Dimensions: A rl k / Weight: +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 3 Genifllik (7.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 3 Kg 9

13 Universal compact signal-processing HEADEND Next YE-4VSB 19 Rock 4-Kanal Tek Yan Band PAL Modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES 48 ~ 860 MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 4Video girifl seviyesi ve Video/Ses Tafl y c Oran ayarlanabilir. Video Input level and Video/Audio Carrier Ratio can be adjusted TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range Ç k fl Seviyesi / Output Level Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio Frekans Kararl l / Frequency Stability Ç k fl Empedans / Output Impedance Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: C/N / C/N (Carrier/Noise): Spurious Seviyesi / Spurious Level: (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) PAL-B/G MHz 105 dbμv (±15dB) -9 ile -30dB ±5 KHz 75 Ω PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ 60dB Tipik -60 dbc, GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level: Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement: Çal flma S cakl / Operating Temperature: Ölçüler / Dimensions: A rl k / Weight: +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 1 Genifllik (2.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 0.3 Kg 10

14 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next YE-4DSB 19 Rock 4-Kanal Çift Yan Band PAL Modulator YE-4dsb 4 channel 19 rock double side band A/V modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES ~ MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 4Video girifl seviyesi ayarlanabilir 4 Video Input can be set separately TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range PAL-B/G MHz Ç k fl Seviyesi / Output Level 105 dbμv (±15dB) Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio -9 ile -30dB Frekans Kararl l / Frequency Stability ±5 KHz Ç k fl Empedans / Output Impedance 75 Ω Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ C/N / C/N (Carrier/Noise) 60dB Spurious Seviyesi / Spurious Level Tipik -60 dbc, (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement Çal flma S cakl / Operating Temperature Ölçüler / Dimensions A rl k / Weight +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 1 Genifllik (2.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 0.3 Kg 11

15 Universal compact signal-processing HEADEND YE 800 DE MODULATOR Cihaz hakk nda Merkezi yay n sistemi uygulamalar nda uydu(sat) yay nlar n alan ba ms z modüler vas ta ile iflleyen a/v ç k fllar veren çözücüdür.(qpsk-a/v) Özellikler/Specifications Metal kasa içinde birbirine ba ms z modül sistemi ayd nlatmal digital ekran ve kumanda ile ba ms z programlama. Esnek gerilim aral nda smps besleme ünitesi. Uluslar aras standart ba lant elemanlar (f-a/v).ba ms z modüller üzerinden LNB beslemesi. 19 inç kabinlere uygun standart ölçüler. About device In applied central distribution system, a/v which is processing stand alone modular medium receiving satellite broadcast, is demodulator. (Qpsk-a/v) Specifications In metal case, independent module system, illuminated digital display and programming independently using remote control. SMPS supply unit between possibly varying voltage. International standard connection parts (f-a/v). LNB supply over independent modules. Standard measurements for 19inch cabinets. Teknik özellikler/technical specifications Modül say s /Number of modules :8 Demodülasyon s n f /Demodulation level :QPSK Girifl sembol oran /Input symbol rate :1,0...45Mbps Girifl frekans /Input /Frequency : MHz Girifl seviyesi/input level :-65dB -25dB Çözme std.(mpeg-ts A/V)/Decoding standart :MPEG-2 ISO/IEC Resim ç k fl türü/video output type :pal Ses kanal /Audio channel :mono Görüntü ç k fl seviyesi/video output level :1,0v LNB beslemesi/lnb supply :13v 400 ma max 2A Ba lant eleman tipi/connection type :F,A/V,RCA Fisiksel yap /Physical construction :19'' raf,3u Besleme voltaj /Supply voltage :90-240vac/50-60hz Güç sarfiyat /Power consumption :20w (90-240vac) 12

16 HEADEND Universal kompakt headend sistemi YE-12QPSK/YE-10QPSK/YE-8QPSK 19 Rock Kompakt Headend DVB-S Tuner/Demoduülator Dijital Uydu Yay n Merkez Da t m için Profesyonel Çözüm Profesyonel 19 Rock uyumlu kabin içinde 10 Kanal QPSK- Video / Audio Demodülatör, 12/10 ve 8 QPSK Girifl Seçenekleri Ön panelden ünite seçimi yaparak, her bir al c uzaktan kumanda ile ayarlanabilir sistem Diseq1.0,1.2 Tam Uyum, Multiswitch ile sinyal girifl olana. Panelden Kilitleme ve Kilit açma ile yetkisiz eriflim engelleme Her bir kanal ses modu mono ve stereo olarak seçilebilir, ses düzeyi ayarlanabilir. LNB besleme gerilimi Video PID ve Audio PID ile kurulum RS-232 arabirimi ile yaz l m güncellemesi Tek Yan Bantl (VSB) ve Çift Yan Bantl (DBS) Modülatörlere AV ç k fllar ile mükemmel uyum. So utma Fan VAC SMPS Güç Kayna Next YE-8 QPSK Demodulator 19 Rock 8-Kanal DVB-S QPSK Al c Next YE-10 QPSK Demodulator 19 Rock 10-Kanal DVB-S QPSK Al c Next YE-12 QPSK Demodulator 19 Rock 12-Kanal DVB-S QPSK Al c 13

17 Universal compact signal-processing HEADEND TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS 1. Tuner Sinyal Al m Sistemi DVB-S Konnektor tipi F-Tipi, IEC169-24, difli Frekans Aral 950MHz 2150MHz RF Empedans 75 Ohm dengesiz Girifl Sinyal Sevyesi -65dBm dbm LNB Besleme 13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5A max 22KHz Ton 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V DiSEqC Kontrol Version 1.0/1.2 Demodulasyon BPSK/QPSK Girifl Sembol H z 1~40 Mbaud/s, SCPC/MCPC FEC Decoder Convolution Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ve 7/8 2. Sistem & Haf za QPSK Modul Ana fllemci Modul /Flash Modul/ SDRAM Ali M-3328G (Ali M-3329) 512Kbytes(seri tip) 2 Mbytes 3. MPEG Transport Stream & A/V Decoding Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Transport Stream Speklerinde Profile Level MPEG-2 Girifl H z Max 15Mbit/s Ekran Format 04:03:00 Çerçeve de ifltirme h z 25H PAL, 30Hz NTSC Video Çözünürlük 720 X 576(PAL), 720 X 480(NTSC) Ses Decoding MPEG-1/Musicam Layer I & II ve lineer PCM(LPCM) Örnekleme Oran 32, 44.1, 48kHz 4. I/O ve Kontrol A/V Modulatör Ç k fl Veri arayüz LED Gösterge CVBS ve L/R ç k fl seviye kontrollü RS-232, Bit Rate: baud K rm z LED gösterge ile modül seçimi Yeflil LED Modül Sinyal al m göstergesi K rm z LED Kilitli/Kilitsiz Göstergesi Ön Panel Kontrolü Tack Switch ile modüller aras eriflim Uzaktan Kumanda Göstergesi Uzaktan kumanda alg lama ve kilit göstergesi 14

18 AMPL F KATÖRLER AMPLIFIERS Next YE-830 H (32 DB Mhz.) Band Geniflli i / Bandwith Girifl Voltaj / Input voltage Güç Tüketimi / Power consumption Ölçüler / Sizes Kazanç / Gain Kazanç Do rulu u / Gain accuracy Kazanç Ayar / Gain adjustment Ç k fl Seviyesi / Output level Gürültü Oran / Noise rate Kay p Oran / Loss rate : 5-65 Mhz : AC165v-250v : 8W : 78x100x55mm 32 db ±1 db 0-20 db 102 dbμv <10 db >15 db Next YE-832 H (32 DB Mhz.) Tek yönlü aktar m, da t m amplifikatörü /One-way transmission, distribution amplifier 1 yön,1 ç k fl CATV kullan c amplifikatör /1way,1 output CATV users Amplifier Yüksek sinyal oran / High signal rate De iflken equalizer (0-18 db) ve attenuator (0-15 db) Variable equalizer and attenuator Frekans Band Geniflli i / Frequency bandwith Mhz Kazanç / Gain 32 db Gürültü Oran / Noise rate <10 db Ç k fl Seviyesi / Output level 102 dbμv Dönüfl Kayb / Return loss >15 db Konnektor / Connector F tipi Güç Tüketimi / Power consumption 8 W Girifl voltaj /Input voltage AC 165V - 250V Test Ç k fl / Test Output -20 db Çal flma Ortam Is s / Temperature -10 C C Ölçüler (mm) / Sizes 178x100x55 A rl k (gr) / Weight

19 AMPL F KATÖRLER AMPLIFIERS Next YE-835 (35 DB Mhz geri dönüfl) RF Push Pull teknolojisi ile yüksek ç k fl seviyesi Geri dönüfl band nda çal flma olana 35 db ileri yön kazanç seçenekleri Düflük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama ile çevre flartlar na uygun donan m Test ç k fl deste i W th RF Push Pull technology, high output level. Can work in feedback frequency 35 db forward gain options Low noise level Equalizer and gain compensation With high shielding, proper hardware for environmental conditions Test output support Band Geniflli i / Bandwith 5 65 Mhz Besleme Gerilimi / Supply voltage 230 V (-%10, +%15) Besleme kayna / Supply source AC 165V - 250V, 50Hz Güç Tüketimi / Power consumption 6 W Konnektörler / Connectors F tipi Test Ç k fl / Test Output -20 db Çal flma Ortam Is s / Temperature 10 C C Ölçüler (mm) / Sizes 200x126x40 A rl k (gr) / Weight 400 Next YE-860 R TRUNK (30 DB HYBRID AMPLIFIER) Band Geniflli i leri Yön : MHz Band Geniflli i Dönüfl Yönü : 5-65 MHz ki yönlü aktar m: Multi-Klas Trunk aktar m n n sinyal ayarlamas nda ve yüksek da t m flebekelerinde kullan ma uygun ( thal doubler modüllere uyumlu). Audio ön-amplifier, düflük gürültü, mikrodalga tüp tak-ç kar amplifier. Yüksek kazanç. 1 girifl, 2 ç k fl. Her bir ba lant afl r ak m korumas na sahiptir. (Ç k fl ve da t m bunu takip ederek de iflebilir) Double-Eflitleyici (Equalizer / Ayarlanan Multi-Klas aktar m düzlü ü sabit ve uygundur). Azalt c ve Equalizer tak l (Kullan c sabit ya da ayarlanabilir flekli seçebilir). Suya dayan kl ve y ld r ma karfl korumal tasar m sayesinde yüksek performans. 16

20 SPLITTER - BÖLÜCÜLER Next 1/2 Splitter YE-1002 A 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) 2 Output Mhz (RF BAND) Next 1/2 Splitter YE-2502 A 2 Ç k fll Mhz (IF BAND) 2 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/3 Splitter YE-1003 A 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 3 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/3 SplitterYE-2503 A 3 Ç k fll Mhz (IF BAND) 3 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/4 Splitter YE-1004 A 4 Ç k fll Mhz (RF BAND) 4 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/4 SplitterYE-2504 A 4 Ç k fll Mhz (IF BAND) 4 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/6 Splitter YE-1006 A 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) 6 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/6 SplitterYE-2506 A 6 Ç k fll Mhz (IF BAND) 6 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/8 Splitter YE-1008 A 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) 8 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/8 SplitterYE-2508 A 8 Ç k fll Mhz (IF BAND) 8 Outputs Mhz (IF BAND) Next YE-200 Diplexer Uydu TV yay n birlefltirici/broadcast combiner SAT ( Mhz) Loss TV (5-862 Mhz) Loss SAT DC Ak m db db 500 ma 17

21 TAP-OFF Next 1 Ç k fll Tap YE-1002 B Next 1 Output Tap YE-1006 B 1 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 1 Output Mhz (RF BAND) db Next 1 Ç k fll Tap YE-1002 B Next 1 Output Tap YE-1006 B 1 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 1 Output Mhz (RF BAND) db Next 2 Ç k fll Tap YE-1003 B Next 2 Outputs Tap YE-1006 B 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 2 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 2 Ç k fll Tap YE-1003 B Next 2 Outputs Tap YE-1006 B 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 2 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 3 Ç k fll Tap YE-1004 B Next 3 Outputs Tap YE-1006 B 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 16 db 3 Outputs Mhz (RF BAND) 16 db Next 3 Ç k fll Tap YE-1004 B Next 3 Outputs Tap YE-1006 B 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 16 db 3 Outputs Mhz (RF BAND) 16 db Next 6 Ç k fll Tap YE-1006 B Next 6 Outputs Tap YE-1006 B 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 6 Outputs Mhz (RF BAND)16-24 db Next 6 Ç k fll Tap YE-1006 B Next 6 Outputs Tap YE-1006 B 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 6 Outputs Mhz (RF BAND)16-24 db Next 8 Ç k fll Tap YE-1008 B Next 8 Outputs Tap YE-1006 B 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 8 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 8 Ç k fll Tap YE-1008 B Next 8 Outputs Tap YE-1006 B 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 8 Outputs Mhz (RF BAND) db Next YE-1120 / NEXT YE DB Mhz LNB Hat Amplifikatörü/LNB line Amplifilier Ölçüler (mm) / Sizes 83x34x18 A rl k (gr) / Weight 55 Frekans Girifl / Frequency input Kazanç / Gain Kay p Oran / Gain Rate DC Ak m Tüketimi / Power consumption Maksimum Ç k fl Seviyesi / Max. output level LNB ye Maksimum DC Ak m Girifl / Ç k fl Konnektörü / Input/Output Connectors MHz db 6 db ma 105/109/112 db 500 ma 75 ohm F (f) 18

22 F BER OPT K OPTICAL FIBER Next YE-O44A Optik Quattro Konvertor Next YE-O44A Optical Quattro Converter TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Optik Girifl Dalgaboyu / Optical Input Wavelength 1310 nm Optik Girifl Gücü Seçimi / Optical Input Power Selection SML PON Modu / SML PON Mode 0 ~ -8 dbm STD PON Modu / STD PON Mode -8 ~ -15 dbm Band Yerleflimi RF Girifl Frekans / Band Stacking RF Input frequency Dikey Band / Vertical Band 950~3000 MHz Yatay Band / Horizontal Band 3400~5450 MHz IF Ç k fl Frekans / IF Output Frequency VL/HL: 950 ~ 1950 MHz VH/HH: 1100 ~ 2150 MHz Gürültü STD modunda / Noise mode 4 db (typ.) LO entegre faz gürültüsü / LO Integrated phase noise < 3.5 derece KHz~15 MHz Geçifl zolasyonu / Crosstalk Isolation 30 db (typ.) Girifl-band Parazit seviyesi / In-band Spurious Local Osilatör harmoniklerle iliflkilenmeyen None LO harmonics related < -25 dbc Local Osilatör harmoniklerle iliflkilenen / LO harmonics related < -60 dbm Ç k fl, 3.Dereceden Intermodulasyon noktas Output 3rd order intercept point < +10 dbm Ç k fl Duran Dalga 75 ohm Output 75 ohm 2:1 Çal flma S cakl / Operating Temperature -20C ~ +60C Depolama S cakl / Storage Temperature -40C ~ +80C Çal flma Ak m / Current Consumption < 300 ma 19

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend

QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend QAM Serisi DVB/S DVB/C Kompakt Headend Sisteminize Daha Fazla Kanal Eklemenin Kolay Yolu! Kullanıma ve Kurulumu kolay, 5-900 MHz lik dağıtım ağı ile çalışabilir ek kablolamaya ihtiyaç duyulmaz Uydu paketi

Detaylı

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU TQM-C8442 TQM-C6642 TQM-C424CI TQM-01M THE-C04 TSM-200 HD TSM-100 SD 8SAT 4ASI giriş 4*Qam MUX DVB-C çıkış 6SAT 6ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 4SATCI 2 ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 2ASI giriş 1 Qam

Detaylı

Divitron Serisi QAM 4x4

Divitron Serisi QAM 4x4 Divitron Serisi QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör Divitron QAM 4X4, toplu konut, turizm tesisleri gibi yerleşim alanlarında mevcut bulunan veya yeni oluşturulacak çok aboneli yayın dağıtım şebekelerinde,

Detaylı

HEADEND PAKETLERİ VE MALZEMELERİ

HEADEND PAKETLERİ VE MALZEMELERİ HEADEND DSB 16 HEADEND DSB 20 HEADEND DSB 24 HEADEND VSB 24 16 KANAL FTA DİJİTAL+DSB MODİLATÖR+RACK KABİN+MULTİSWİCHT+BAĞLANTI ELEMANLARI 20 KANAL FTA DİJİTAL+DSB MODİLATÖR+RACK KABİN+MULTİSWİCHT+BAĞLANTI

Detaylı

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr DVB-S TRANSMITTER FEATURES 1 to 4 real time MPEG-2 video / dual audio Encoders (Main Profile @ Main Level - 4:2:0) and Multiplexer Full D1 encoding resolution with up to 756-* horizontal pixels Optional

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri

DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri 2013 FİYAT LİSTESİ DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro Ana Kasa BOXSAT 2 (IF-TS MODÜLATÖR) Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir.

Detaylı

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır.

Headend Sistemleri. BISS (Kesintisiz Yayın): TroBox sistemlerle BISS şifresi merkezden çözülerek kullanıcıların yayınları kesintisiz zlemesi sağlanır. DVB-C/T Digital Merkezi Sistem Ürünleri Box Pro na Kasa Dahili güç kaynağı ve TroBox modüller için 11 slottan oluşan BoxPro, 19-3U rack kabin ebatlarına sahiptir. 600,00 BOXST 2 (IF-TS MODÜLTÖR) 2 x DVB-S/S2

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr

Tel: +90 216 521 32 03-04 Fax : 0216 461 77 02 e-mail: info@tatman.com.tr http://www.tatman.com.tr DVB-S TRANSMITTER FEATURES 1 to 4 real time MPEG-2 video / dual audio Encoders (Main Profile @ Main Level - 4:2:0) and Multiplexer Full D1 encoding resolution with up to 756-* horizontal pixels Optional

Detaylı

DVB-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri

DVB-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri DV-C Digital Merkezi Sistem Ürünleri DİVİTRON QAM 4x4 (TRANSMODÜLATÖR) Divitron QAM 4x4; kompakt kasa içerisinde 4 LN girişi ile farklı polarizasyonlardan aldığı uydu yayınlarını bir havuzda (REMUX) toplayarak

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800 Kullanma Kılavuzu CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN 1 ĠÇĠNDEKĠLER Güvenlik Talimatları---------------------------------- 2 Genel

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

Merkezi TV Sistemi Ürünleri. Analog ve Dijital Headend

Merkezi TV Sistemi Ürünleri. Analog ve Dijital Headend Merkezi TV Sistemi Ürünleri Analog ve Dijital Headend 1990 dan beri... Tron Elektronik, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu TV (CATV/SMATV) uygulamaları için geniş bantlı iletim ekipmanlarının tasarım,

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Ana Dağıtım Yükselticileri, Kablo TV şebekelerinde yüksek abone hacmine sahip toplu yerleşim birimlerinde kullanıma uygun bina içi dağıtım

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) Tuşu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

2015 NİSAN TEKNOLİNE OPTİK FİYAT LİSTESİ ONE CORE FIBER OPTIC TRANSMITTER. Bölünebilir ) Bölünebilir ) ONE CORE FIBER OPTIC MULTISWITCH

2015 NİSAN TEKNOLİNE OPTİK FİYAT LİSTESİ ONE CORE FIBER OPTIC TRANSMITTER. Bölünebilir ) Bölünebilir ) ONE CORE FIBER OPTIC MULTISWITCH TPF 410 AGC ONE CORE FIBER OPTIC TRANSMITTER Profesyonel Tip,19 inc Rack Kasa,AGC Kontrol,1270-1570 nm(cwdm), 16 IF (4 sat ) +1RF Giriş, 1 Optic Çıkış,SC/APC, 4 mw Optik Transmitter (Sistem Dijital Sinyalde

Detaylı

Kazandıran SMATV Çözümleri Winning Solutions for SMATV Systems

Kazandıran SMATV Çözümleri Winning Solutions for SMATV Systems Kazandıran SMATV Çözümleri Winning Solutions for SMATV Systems Catalogue 207.V Tüm Dünyada Mutlu Evler Happy Homes Worldwide 2 Tüm Dünyada Mutlu Evler Happy Homes Worldwide SMATV Dağıtım Ürünleri SMATV

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CCTV Güvenlik Kameraları İçin Analog / AHD / HD CVI / HD TVI to Fiber Optik Çevirici Sipariş Kodu Analog Kamera to F/O Fiber Optik Çeviriciler

Detaylı

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 İÇİNDEKİLER Merkezi Djital TV (QAM) Divitron QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör 3 Merkezi Analog TV Headcompact 8x8 Kompakt Headend Transmodülatör

Detaylı

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. İdari Şartname ve Sözleşme çerçevesinde TRT nin ihtiyacı olan aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet 1 MHz -30 GHz, 5 adet 100

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER E/C 608 AA-PS 1 Çanak (4 polarite)+digitürk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 1 Çanak (4 pol.)+d.türk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı

Detaylı

Merkezi TV-Uydu Alıcı Sistemleri Central TV-Satellite Receiving Systems

Merkezi TV-Uydu Alıcı Sistemleri Central TV-Satellite Receiving Systems Merkezi TV-Uydu Alıcı Sistemleri Central TV-Satellite Receiving Systems 2016 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA Nova Grup Mühendislik, 2002 Yılında ilkeli yönetim, kaliteli hizmet, satış sonrası

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER Sayfa.1 E/C 608 AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Kompakt Üniversal Merkezi Dağı m Ünitesi. Compact Universal Headend

Kompakt Üniversal Merkezi Dağı m Ünitesi. Compact Universal Headend Kompakt Üniversal Merkezi Dağı m Ünitesi Compact Universal Headend DVB-S(2), (2) ve Herhangi 4 giriş sinyalinin veya ye çevrimi DVB-S(2), (2) and into or conversion of 4 input signals Üçlü tuner sayesinde

Detaylı

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 V1 İÇİNDEKİLER Merkezi Djital TV (QAM) Divitron QAM 4x4 Dijital Headend QAM Transmodülatör 3 TroBox QAM Dijital Headend Sistemleri 4-6 Merkezi Analog TV

Detaylı

TV Analizörü. 1080i, 720p ve 576i için H.26; PAL/NTSC/SECAM renk desteği

TV Analizörü. 1080i, 720p ve 576i için H.26; PAL/NTSC/SECAM renk desteği S7000 TV Analizörü Dijital TV Analizörü : DVB-C/T/H/T2/S/S2 Video Decoder: MPEG2/4/H.264, SD/HD TS El Analizörü Spektrum Analizörü GPS özelliği Özellikler Tüm standartlar bir arada: QAM(J.83A/B/C), 8VSB,

Detaylı

WR1001JL-TD FTTB NODE

WR1001JL-TD FTTB NODE WR1001JL-TD FTTB NODE Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd. 2015. 1( Versiyon 1) 1. Ürün Özeti WR1001JL-TD optik alıcı son 1GHz FTTB iki yönlü optik alıcımızdır. Optik gücü geniş alanda alması

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

BİNA İÇİ TOPLU YAYIN DAĞITIM SİSTEMLERİ Sürüm Tarihi: 01.02.2013

BİNA İÇİ TOPLU YAYIN DAĞITIM SİSTEMLERİ Sürüm Tarihi: 01.02.2013 BİNA İÇİ TOPLU YAYIN DAĞITIM SİSTEMLERİ Sürüm Tarihi: 01.02.2013 www.etus.com.tr İÇİNDEKİLER MULTISWITCH Tanıtım... 01 EMS Serisi ( 5/8s - 5/12s - 5/16s )... 02 EMS Serisi ( 5/20s - 5/24s - 5/32s)... 03

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SIGNAL (SĠNYAL

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İçindekiler Tablosu 1. DAĞITIM SİSTEMİ STANDARTLARI:... 1 2. AKTİF DAĞITIM ELEMANLARI (Yükseltici

Detaylı

SATFINDER 3HD KULLANIM KILAVUZU

SATFINDER 3HD KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER : Genel Güvenlik..... 3 Temel Özellikleri... 4 Ön Panel Tuşları ve Jacklar 5 Aksesuarlar.. 6 Uydu Arama..... 7 Spektrum..... 8 Çapraz Polarizasyon.. 9 Paket TP Seviye...... 9 Çoklu Seviye.....

Detaylı

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD On-Machine kompakt fieldbus I/O blokları PROFIBUS-DP slave 9.6 kbps 12 Mbps Two 5-pin, reverse-keyed M12 male receptacles for fieldbus connection 2 rotary coding switches for node-address IP 69K M12 I/O

Detaylı

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

PROMO RGB. Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel PROMO RGB Linear lighting profile system structural modules for LEDs, Polished aluminium body and polycarbonate diffuser provide great adaptability and allow use in almost any type of interior spaces.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 FIBER VIDEO MEDIA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 Not: Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. EEE

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri

Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri Profesyonel TV Merkez ve Dağıtım Çözümleri 2015 1990 dan beri... Tron Elektronik, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu-TV (CATV/SMATV) uygulama alanında, geniş bantlı iletim ekipmanlarının tasarım geliştirme

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU. Model No. HDMI1100. 1.0 Giriş...1. 2.0 Teknik Özellikler... 1. 3.0 Kutu İçeriği..2. 4.0 Panel Açıklamaları.

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU. Model No. HDMI1100. 1.0 Giriş...1. 2.0 Teknik Özellikler... 1. 3.0 Kutu İçeriği..2. 4.0 Panel Açıklamaları. HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU Model No. HDMI1100 1.0 Giriş...1 2.0 Teknik Özellikler.... 1 3.0 Kutu İçeriği..2 4.0 Panel Açıklamaları. 2 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma...3 Extend HD AV to 100m Over One Cat5e/6

Detaylı

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems L CD 5-0 LPZ 0 A - veya daha yüksek bölgeler için, doğrudan korunacak cihaza bağlanarak kullanılırlar. Dengeli veya dengesiz arayüzlü kablolu ölçü ve kontrol sistemlerinde kullanılırlar. IEC 66-, GB 880.

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Universal UK-660 Kumanda Universal UK-660 Kumanda & İnternet Machina & Internet Machina Dijital SD Uydu Alıcısı Digital SD Satellite Receiver 360 derece dönebilen Scart

Detaylı

Kablolu Dağıtım Çözümleri. Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx

Kablolu Dağıtım Çözümleri. Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx Kablolu Dağıtım Çözümleri Fiber Optik, Koaksiyel, RF, IF, FTTx 1990 dan beri... Tron Elektronik, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu TV (CATV/SMATV) uygulamaları için geniş bantlı iletim ekipmanlarının

Detaylı

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches Sensörler Proximity Switches S Serisi Yaklaşım Anahtarları S Series Proximity Switches Genel Özellikler 3 General Specifications 3 ndüktif Yaklaşım Anahtarları Teknik Özellikler 4 Boyutlar 5 Inductive

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz GENEL ÖZELLİKLER Push Pull teknolojisi ile yüksek çıkış seviyesi Geri dönüş bandında çalışma olanağı 35dB ye ileri yön kazanç seçenekleri Düşük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

2016 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. iyiye değil, en iyiye sahip olmak için...

2016 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. iyiye değil, en iyiye sahip olmak için... 2016 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE iyiye değil, en iyiye sahip olmak için... Universal veya Universal UK-660 Kumanda Universal UK-660 Kumanda & İnternet Machina & Internet Machina Dijital SD Uydu Alıcısı

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

ALTYAPI MALZEMELERİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLEN TEDARİKCİ ADI MALZEME/İŞÇİLİK

ALTYAPI MALZEMELERİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLEN TEDARİKCİ ADI MALZEME/İŞÇİLİK MALZEME/İŞÇİLİK ALTYAPI MALZEMELERİ BİRİM TÜRKSAT KODU TKS-ALT 50 MM HDPE BORU metre TKS-ALT-01 75 MM HDPE BORU metre TKS-ALT-02 BİRLEŞTİRME MANŞONU Adet TKS-ALT-03 2X40 HDPE BORU metre TKS-ALT-04 2X40

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 4 digital inputs, 4 universal digital channels FEN20-4DIP-4DXP

Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 4 digital inputs, 4 universal digital channels FEN20-4DIP-4DXP FLC/ARGEE programlanabilir EtherNet/IP slave Modbus TCP slave PROFINET slave 2 RJ45 ports for the Ethernet connection Integrated Ethernet switch 10/100 Mbps 4 digital inputs 4 universal digital channels,

Detaylı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı NES DC.DRV.00 Tanıtım Dokümanı 10.08.016 Giri Tasarım ve yazılım faaliyetleri tamamen yerli olarak firmamız tarafından gerçekle tirilen Endüstriyel DC motorlar için geli tirilmi mikroi lemci kontrollü

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi Evde veya Seyahatte Müzik Dinleyin itempo TM 350, Genius itempo TM ipod hoparlör serisinin en son üyesidir. Bu tek parça, kompakt, taşınabilir hoparlör sistemi özellikle ipod un evde veya açık havada kullanılması

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

[Emerald XS 30 4 C ] Data Sheet.

[Emerald XS 30 4 C ] Data Sheet. Dijital programlanabilir işitme cihazı GC (Kazanç kontrol) TC (Ses tını kontrol) PC (Yüksek rekansta maksimum çıkış) MPO (Alçak rekansta maksimum çıkış) AGC (Otomatik kazanç kontrol) 16 kanal 32 bant (8

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 13 No: 2152

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 13 No: 2152 2013 Bu belge; günümüz şartlarında uygulanmakta olan ve uygulanması gerektiği düşünülen Analog ve Sayısal Merkezi Uydu ve Tv Yayın sistemleri için gereken sistem, malzeme, proje ve uygulama standartlarını

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Asansör Grubu Ürünler Lift Products

Asansör Grubu Ürünler Lift Products Asansör Grubu Ürünler Asansör Grubu Ürünler PA Serisi Asansör Revizyon Kutuları Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 PA Series Lift Push Button Station General Specifications and Technical

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 90 dbuv 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM ONU50. Optik dönüştürücülerdir. Fiberoptik LNB ve Çevirici Optik Node 22-24 Splitter

İÇİNDEKİLER. 90 dbuv 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM ONU50. Optik dönüştürücülerdir. Fiberoptik LNB ve Çevirici Optik Node 22-24 Splitter Headcompact 8x8 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Divitron Serisi QAM 4x4 Analog Headend 2-4 Dijital Headend 5-7 Kompakt Headend Transmodülatör Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz SMW WDL DRO inde yüksek abo-

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı