TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 81-2 (EN 81-2/AC:1999 dahil) Mart 2002 ICS ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 2: HİDROLİK ASANSÖRLER Safet rules for the construction and installation of lifts - Part 2: Hdraulic lifts TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibe Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve ugulamaa daanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaa çıkacak gelişme ve değişikliklere udurulması mümkün olduğundan ilgililerin aınları izlemelerini ve standardın ugulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretile ardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi Imalât ve hizmet sektörlerinde faaliet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına ugun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Ugunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine vea ambalâjına konulduğu malların vea hizmetin ilgili Türk Standardına ugun olduğunu ve mamulle vea hizmetle ilgili bir problem ortaa çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Ugunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine vea ambalâjına konulduğu malların vea hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası vea diğer ülkelerin standardlarına vea Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere ugun olduğunu ve mamulle vea hizmetle ilgili bir problem ortaa çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DIKKAT! TS işareti ve anında er alan saı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına ugun üretildiğine dair üreticinin beanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizason konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz Bu standard; CEN tarafından kabul edilen EN 81-2 (1998)+AC (1999) standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri Hazırlık Grubu'nca TS EN 81-2 (1997)'nin revizonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 7 Mart 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek aımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce aımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

4 İçindekiler Ön söz Giriş Genel Prensipler Kabuller Kapsam Atıf apılan standard ve/vea dokümanlar Tarifler Birimler ve semboller Birimler Semboller Asansör kuusu Genel hükümler Asansör kuusu duvarları Kuunun duvarları, kuu tabanı ve kuu tavanı Kabin girişine bakan asansör kuusu duvarları ve durak kapılarının apısı Kabin vea dengeleme ağırlığının altında bulunan hacimlerin korunması Asansör kuusundaki koruma önlemleri Kuu üst boşluğu, kuu alt boşluğu Asansör kuusundaki asansöre ait olmaan teçhizat Asansör kuusu adınlatması Acil durumda kurtarma Makina ve makara daireleri Genel kurallar Girişler Makina dairelerinin apısı ve donanımı Makara dairelerinin apısı ve donanımı Durak kapıları Genel kurallar Kapı ve kapı kasalarının daanımı Kapıların ükseklik ve genişlikleri Durak kapısı eşikleri, kılavuzları ve askı tertibatı Durak kapıları çalışırken korunma Yerel adınlatma ve "kabin katta" sinal ışıkları Durak kapılarının kilitlenmesi ve kilitli olmasının denetlenmesi Otomatik çalışan kapıların kapanması Kabin ve dengeleme ağırlığı Kabinin üksekliği Kullanılabilir kabin alanı, bean ükü, kabindeki insan saısı Kabinin duvarları, tabanı ve tavanı Kabin eteği Kabin girişi Kabin kapıları Kabin kapıları çalışırken korunma Kapanmakta olan kapının tekrar açılması Kabin kapılarının kapalı olduğunun elektriksel denetlenmesi Çok panelli, panelleri mekanik olarak bağlantılı sürmeli kabin kapıları Kabin kapısının açılması İmdat kapakları, imdat geçiş kapıları Kabin üstü Kabin üstü siperi... 33

5 8.15 Kabin üstündeki teçhizat Havalandırma Adınlatma Dengeleme ağırlığı Askı tertibatı, serbest düşmee, aşağı önde aşırı hıza ve kabinin kamasına karşı tedbirler Askı tertibatı Makara ve halat çaplarının oranı, halat ve zincirler için bağlantılar Yükün halatlar vea zincirler arasında dengelenmesi Kasnaklar ile zincir makaraları için korunma Serbest düşmee, aşağı önde aşırı hıza ve kabinin kamasına karşı tedbirler Dengeleme ağırlığının serbest düşmesine karşı tedbirler Güvenlik tertibatı Kenetleme tertibatı Güvenlik tertibatı ve kenetleme tertibatı için çalıştırma araçları Oturma tertibatı Elektrikli kama düzeltme sistemi Kılavuz ralar, tamponlar ve sınır güvenlik kesicileri Kılavuz ralarla ilgili genel kurallar Kabin ve dengeleme ağırlığının kılavuzlanması Kabin tamponları Kabin tamponlarının strokları Sınır güvenlik kesicisi Kabin ile kabin girişine bakan kuu duvarı ve kabin ile dengeleme ağırlığı arasındaki açıklıklar Genel kurallar Kabin ile kabin girişine bakan kuu duvarı arasındaki açıklık Kabin ve dengeleme ağırlığı arasındaki açıklık Tahrik makinası Genel kural Kaldırıcı Boru donanımı Makinanın durdurulması ve durma durumunun denetlenmesi Hidrolik kumanda ve güvenlik tertibatı Basıncın kontrolü Tank Hız Özel durum çalışması Kaldırıcıdaki makaraların vea zincir makaralarının korunması Tahrik makinalarındaki koruma tedbirleri Motor hareket süresi sınırlaıcısı Endirekt tahrikli asansörler için gevşek halat (zincir) güvenlik tertibatı Hidrolik sıvısının aşırı ısınmasına karşı tedbirler Elektrik tesisat ve aksamı Genel kurallar Kontaktör, ardımcı kontaktör, elektrik güvenlik devrelerine ait elemanlar Motorlar ve diğer elektrik cihazlarının korunması Ana anahtarlar (şalterler ) Elektrik tesisatı Adınlatma ve prizler Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler Arıza analizi ve elektrik güvenlik tertibatı Kumandalar İkaz levhaları, işaretlemeler ve işletme talimatı... 68

6 15.1 Genel kurallar Kabin Kabin üstü Makina ve makara daireleri Kuu Hız regülâtörü Kuu alt boşluğu Tamponlar Kat isimleri Elektrik tesisatındaki işaretlemeler Durak kapıları için kilit açma anahtarı Alarm tertibatı Durak kapılarının kilitleme tertibatı Güvenlik tertibatı Özel durum aşağı hareket valfı El pompası Asansör grupları Tank Boru kırılma valfı / tek önlü debi sınırlama valfı Muaeneler, deneler, tutulacak kaıtlar ve bakım İşletmee almadan önceki muaene ve deneler Asansör dosası Asansör işletme talimatı Ek A 73 Elektrik güvenlik tertibatının listesi Ek B 74 Kilit açma üçgeni Ek C 75 (Bilgi için) Teknik belge dosası Ek D 77 Asansör hizmete alınmadan önce apılan muaene ve deneler Ek E 80 (Bilgi için) Periodik muaene ve deneler. Önemli bir değişiklik vea bir kazadan sonra apılması gereken muaene ve deneler Ek 81 Güvenlik elemanları, uumluluğun doğrulanması için dene işlemleri Giriş Durak kapısı kilitleme tertibatı Güvenlik tertibatı Hız regülâtörleri Tamponlar Elektronik elemanlar içeren elektrik güvenlik devreleri Boru kırılma valfı /tek önlü debi sınırlama valfı Ek G 103 (Bilgi için) Kılavuz raların hesaplanması Ek H 132 Elektronik devre elemanları - Göz önüne alınmaacak arızalar Ek J 139 Sarkaç çarpma deneleri

7 Ek K 144 Kaldırıcıların, silindirlerin, rijit boruların ve bağlantı elemanlarının hesabı Ek ZA 150 (Bilgi için) Avrupa birliği direktiflerinin temel kurallarına vea diğer şartlarına dair standard maddeleri

8 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları Bölüm 2: Hidrolik asansörler 0 Giriş 0.1 Genel Bu standardın amacı, insan ve ük asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine karşı insan ve eşaları korumak maksadıla ilgili güvenlik kurallarını tanımlamaktır. 1) Asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili olarak aşağıdaki konularda bir inceleme apılmıştır Aşağıda belirtilenlerin neden olduğu muhtemel riskler: a) Koparma; b) Ezme; c) Düşme; d) Darbe; e) Mahsur kalma; f) Yangın çıkması; g) Elektrik çarpması; h) Aşağıdaki nedenlerden malzemelerin hasara uğraması: 1) Mekanik hasar; 2) Aşınma; 3) Paslanma Güvenliği sağlanacak kişiler: a) Kullanıcılar; b) Servis ve bakım personeli; c) Asansör kuusu, makina dairesi ve varsa makara dairesi dışındaki kişiler Güvenliği sağlanacak maddeler: a) Kabindeki ükler; b) Asansörün parçaları; c) Asansörün monte edildiği bina. 0.2 Prensipler Standardın hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır: Bu standard tüm elektrik, mekanik ve apı konstrüksionuna ve tesislerine ugulanabilir tüm genel teknik kurallara vea bina kısımlarının angından korunmasına tekrar temas etmemektedir. Gerek asansör imalâtına özgü olması ve gerekse asansör kullanımının diğer başka konularda olduğundan çok daha önemli olması nedenile, sağlıklı bir apım için belli zorunlukları tespit etmek gerekli görülmüştür Bu standard, sadece Asansör Direktifinin temel güvenlik kurallarını göz önüne almaz, bunlara ek olarak bina ve inşaatlarda asansör apımı ile ilgili asgarî kuralları da belirtir. Bazı ülkelerde bina apımı ile ilgili göz ardı edilemeecek önetmelikler vardır. Bunlardan tipik olarak etkilenen, makina ve makara dairelerinin en az üksekliklerile ve bunların giriş kapılarının boutlarıla ilgili bölümlerdir Asansör parçalarının ağırlıkları, bout ve/vea şekilleri, elle hareket ettirilmelerine engel oluorsa, bunlar; a) Kaldırma ekipmanını bağlamak için tertibatla donatılmalı vea b) Böle bir tertibatın monte edilebileceği bir şekilde tasarımlanmalı (meselâ: diş çekilmiş delikler gibi) vea 1) Bu standardın çeşitli maddelerinin anlamlarına gerektiğinde açıklık getirmek için bir orum komitesi kurulmuştur. Yaınlanan orumlar millî standardizason kuruluşlarından temin edilebilir. 1

9 c) Kaldırma ekipmanının rahatça bağlanabileceği şekilde apılmalıdır Bu standard mümkün olduğu kadar sadece, asansörün güvenli işletilmesi açısından malzeme ve cihazlarla ilgili uulması gerekli kuralları belirler Müşteri ile asansör firması arasında aşağıdaki konularda görüşmeler apılmıştır: a) Asansörün kurallara ugun olarak kullanılması; b) Çevre koşulları; c) İnşaatla ilgili problemler; d) Asansörün kurulduğu erle ilgili diğer konular. 0.3 Kabuller Komple asansör tesisinde kullanılan her parça için mümkün olan riskler dikkate alınmıştır. Kurallar bunlara göre belirlenmiştir Bu parçalar: a) Mühendisliğin genel ugulamalarına ve hesap metotlarına göre, bütün hata çeşitleri göz önüne alınarak tasarımlanmış; b) Mekanik ve elektrik olarak ii düzenlenmiş; c) Yeterli daanıklılıkta ve ugun kalitede imal edilmiş ve d) Kusursuz malzemeden mamul olmalıdır. Asbest gibi zararlı maddeler kullanılmamalıdır Asansör parçaları ii bakım görmüş ve ii çalışır durumda, özellikle, ıpranmış bile olsa gerekli ölçülerini muhafaza etmiş olmalıdır Asansör parçaları, önceden tahmin edilebilir çevre etkileri ve özel çalışma şartları asansörün güvenli çalışmasını etkilemeecek şekilde seçilmeli ve erleştirilmelidir Yük taşıan parçaların tasarımlanması ile, bean ükünün %0 ile %100 ü arasındaki bütün ükler için asansörün güvenli çalışması sağlanmalıdır Bu standardın elektrik güvenlik tertibatı ile ilgili kuralları, bütün bu kurallar erine getirildiğinde, elektrik güvenlik tertibatında medana gelebilecek bir arızanın göz önüne alınması gerekmeecek şekilde düzenlenmiştir Kullanıcılar, asansörlerin kurallara ugun kullanımı sırasında, kendi ihmallerinden ve kasıtlı olmaan ancak dikkatsizce hareketlerinden zarar görmeecek şekilde korunmalıdır Bir kullanıcı bazı durumlarda dikkatsiz bir hareket apabilir. Anı anda iki dikkatsiz hareket ve/vea asansörün kullanma talimatının ihlali ihtimali göz önüne alınmamıştır Bakım çalışmaları sırasında, normal olarak kullanıcıların erişemeeceği bir güvenlik tertibatı bilinçli olarak devre dışı bırakılıorsa, asansörün güvenli çalışması garanti edilemez. Ancak kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bakım talimatına ugun olarak tamamlaıcı tedbirler alınmalıdır. Bakım personelinin bakım talimatına ugun davranacağı ve bu konuda eğitildiği kabul edilmektedir Bir şahsın ugulaabileceği ata kuvvetler olarak aşağıda belirtilen değerler göz önüne alınmıştır: a) Statik kuvvet : 300 N; b) Çarpma kuvveti : 1000 N Aşağıda belirtilen durumların dışında, tekniğin genel kurallarına ve bu standardın kurallarına ugun olarak imal edilmiş bir mekanik cihaz, fark edilmesi imkânı olmadan tehlike aratacak bir duruma gelemez. Aşağıdaki mekanik arızalar göz önüne alınmıştır: a) Askı halatlarının kopması; b) Yardımcı halat, zincir ve kaış ile bağlantıların tümünün kopması vea gevşemesi; c) Hidrolik sistemde kırılma (Piston hariç); d) Hidrolik sistemde ufak sızıntı (Piston dahil); 2

10 Kabinin en alt durak seviesinden serbest düşerek, serbest düşmee vea aşağı önde aşırı hıza karşı tertibatların çalışmasından önce tamponlara çarpması ihtimali kabul edilebilir olarak göz önüne alınmıştır Madde da sözü edilen arızalardan hiçbirinin medana gelmemesi durumunda, bean üküne kadar herhangi bir ükle üklü kabinin aşağı öndeki hızının, aşağı ön bean hızını % 8 den fazla aşmadığı varsaılmıştır Asansörün kurulduğu bina içindeki organizason, bir imdat çağrısı apıldığında fazla bir gecikme olmadan duruma müdahale edebilmei sağlamalıdır (Madde 0.2.5) Ağır parçaların kaldırılması için tedbirlerin alındığı varsaılmıştır (Madde 0.2.5) Makina dairelerindeki ve elektrik cihazları varsa makara dairelerindeki ortalama sıcaklığın, cihazların doğru çalışmalarını sağlamak için, bunların adığı ısıı hesaba katarak, +5 C ile +40 C arasında korunduğu göz önüne alınmıştır Aşağı önde aşırı hıza karşı tedbir olarak debi sınırlama/ tek önlü debi sınırlama valflarıla donatılmış olan asansörlerde kabinin tampon (vea tamponlara) vea oturma tertibatına çarpma hızı olarak, aşağı ön bean hızı v d + 0,3 m/s hesaba katılmalıdır Bean üküne bağlantılı olarak kabin alanı Çizelge 1.1 de belirtilenden daha büük olan kabine sahip ük asansörlerinde kabinin şahıslarla tamamen dolması tehlikeli bir durum aratmamalıdır. 1 Kapsam 1.1 Bu standard, sabit olarak ve eni monte edilmiş, belli duraklara hizmet eden, düşeden 15 den fazla eğimli olmaan kılavuz ralar arasında, piston, halat vea zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/vea ük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan hidrolik asansörlerin apım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar. 1.2 Bu standardın kurallarına ek olarak özel durumlarda tamamlaıcı kurallar göz önüne alınmalıdır (patlama tehlikesi olan atmosfer, uç değerlerdeki iklim şartları, sismik koşullar, tehlikeli üklerin nakliesi, vb.). 1.3 Bu standard; a) Madde 1.1 de belirtilenlerden başka tahrik sistemi olan asansörleri; b) Asansör eri ugun olmadığında, mevcut binalara kurulan hidrolik asansörleri; 2) c) Bu standard ürürlüğe girmeden önce kurulan bir asansörde apılan önemli değişiklikleri (Ek-E) d) Paternoster, maden asansörleri, tiatro asansörleri, otomatik depolama asansörleri, kovalı asansörler, inşaat asansörleri, gemi asansörleri, deniz petrol arama ve sondaj plâtformlarındaki montaj ve bakım asansörlerini; e) Kılavuz raların düşele aptığı açının 15 i geçtiği asansörleri; f) Asansörlerin naklie, montaj, onarım ve söküm işlerini; g) Bean hızı 1 m/s i aşan hidrolik asansörleri kapsamaz. Ancak, bu standard bu konularda da fadalı bir temel oluşturabilir. Asansörün güvenli kullanımı için bir anlamı olmadığından gürültü ve titreşimler, bu standardda söz konusu edilmemektedir. 1.4 Bu standard, asansörün angın esnasında kullanılması için gerekli ek kuralları kapsamaz. 2) Mevcut binalar, asansör apımına karar verilmeden önce kullanılan vea kullanılmış olan bir apıdır. İçi tamamen enilenen bir apı, eni bir apı olarak kabul edilmelidir. 3

11 2 Atıf apılan standard ve/vea dokümanlar Bu standardda, tarih belirtilerek vea belirtilmeksizin diğer standard ve/vea dokümanlara atıf apılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde ugun erlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra apılan tadil vea revizonlar, atıf apan bu standardda da tadil vea revizon apılması şartı ile ugulanır. Atıf apılan standard ve/vea dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC vb. No Adı (İngilizce) TS No 1) EN 294 Safet of machiner- Safet distances to TS EN 294 prevent danger zones being reached b the upper limbs EN 1050 Safet of machiner- Principles for risk TS EN 1050 assessment EN Hot rolled products of non allo structural TS 2162 steels- Technical deliver conditions EN EN leible cables for lifts TS 9761 EN EN Environmental testing- Part 2: Tests - TS 2090 Test c : Vibration (sinusoidal) EN Basic environmental testing procedures- Part 2:Tests - Test Ea and guidance: Shock EN Basic environmental testing procedures- Part 2: Tests - Test Eb and guidance: Bump EN Base materials for printed circuits- Part 2: Specifications- Specification N 2: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flammabilit (vertical burning test) EN Base materials for printed circuits- Part 2: Specifications- Specification N 3: Epode cellule paper copper-clad laminated sheet of defined flammabilit (vertical burning test) EN EN Isolating transformers and safet isolating transformers-requirements Low-voltage switchgear and controlgear- Part 4: Contactors and motor-starters- Section 1: Electromechanical contactors and motor-starters TS 2155 EN TS 2184 EN TS 3933 EN TS 3934 EN TS 277 EN TS EN EN Low-voltage switchgear and controlgear- - Part 5: Control circuit devices and switching elements- Section 1 : Electromechanical control circuit devices EN Safet of information technolog equipment, - including electrical business equipment EN Printed boards- Part 1: Generic specification - EN Electromagnetic compatibilit- Product - famil standard for lifts, escalators and passenger conveors- Emission EN Electromagnetic compatibilit- Product famil standard for lifts, escalators and passenger conveors- Immunit Adı (Türkçe) Makinelerde Güvenlik - El ve Kolların Tehlikeli Bölgelere Erişmesine Karşı Güvenlik Mesafeleri Makinelerde Güvenlik - Risk Değerlendirmesi Prensipleri Genel Yapı Çelikleri Kablolar - Yassı Polivinil Klorür Kılıflı Asansör Kabloları Elektronik Cihaz ve Bileşenlere Ugulanacak Çevre Şartlarına Daanıklılık Temel Dene Metotları - Dene c : Titreşim (Sinüs Biçimli) Denei Çevre Şartlarına Daanıklılık Temel Dene Metotları - Bölüm 2: Deneler - Dene E a ve Kılavuz Mekanik Darbe Çevre Şartlarında Temel Dene Metotları Bölüm 2: Deneler- Dene E b ve Kılavuz: Çarpma Baskılı Devreler İçin Temel Malzemeler- Bölüm 2: Özellikler- Özellik No:2: Ekonomik Kaliteli Bakır Kaplı enolik Selüloz Kağıt Tabakalar Baskılı Devreler İçin Metal Kaplanmış Temel Malzeme - Bakır Kaplanmış Epoksi Selüloz Kâğıt Tabakalar - Aleve Daanıklı (Ek 2 - Cu) Aırma Transformatörleri ve Güvenlik Aırma Transformatörleri - Kurallar Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 4: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri - Kısım 1: Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri TS EN Elektromanetik Uumluluk- Asansörler, Yürüen Merdivenler ve Yürüen Bantlar İçin Ürün Grubu Standardı- Bağışıklık 1) TSE Notu: Atıf apılan standardların TS numaraları ve Türkçe isimleri 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 4

12 EN, ISO, IEC Adı vb. No (İngilizce) pren ire resistance tests of lift landing doors- Method of test and evaluation IEC Insulation co-ordination for equipment within low-voltage sstems- Part 1: Principles, requirements and tests IEC ) HD 21.1 S3 HD 21.3 S3 HD 21.4 S2 HD 21.5 S3 HD 22.4 S3 HD 214 S2 Semiconductor devices- Discrete devices and integrated circuits- Part 5: Optoelectronic devices Polvinl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V- Part 1: General requirements Polvinl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for fied wiring Polvinl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fied wiring Polvinl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: leible cables (cords) Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - Part 4: Cords and fleible cables Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions HD Basic environmental testing procedures S2 2) Part 2 : Tests - Test N: Change of temperature HD 360 S2 Circular rubber insulated lift cables for normal use HD S2 Electrical installations of buildings- Part 4: Protection for safet- Chapter 41: Protection against electric shock HD S1 Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electrical equipment- Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors HD S1 Electrical installations of buildings- Part 6 : Verification -Chapter 61: Initial verification ISO luid power sstems and components Graphic smbols and circuit diagram- Part 1: ISO 6403 Graphic smbols Hdraulic fluid power- Valves controlling flow and pressure- Test methods ISO Passenger lifts and service lifts- Guide rails for lifts and counterweights- T tpe TS No - Adı (Türkçe) TS 8162 (90) Yalıtım Koordinasonu - Alçak Gerilim Sistemlerinde, Cihazların Yalıtma Aralıkları ve Yüzesel Kaçak Yolu Uzunlukları Dahil TS 7987 IEC TS 9756 HD 21.1 S3 TS 9758 HD 21.3 S3 TS 9759 HD 21.4 S2 TS 9760 HD 21.5 S3 TS 9765 HD 22.4 S3 TS 3338 TS 9766 HD 360 S2 TS IEC TS TS 4789 Yarı İletken Elemanlar - Münferit Elemanlar ve Tümleşik Devreler - Bölüm 5: Optoelektronik Elemanlar Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Bean Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 1: Genel Özellikler Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Bean Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 3: Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Bean Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 4: Sabit Tesisat İçin Kılıflı Kablolar Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Bean Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 5: Bükülgen Kablolar (Kordonlar) Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - Bean Gerilimi En Çok 450/750 V Olan B1.4 Kordonlar ve Bükülgen Kablolar Katı Yalıtım Malzemeleri - Yüzesel Kaçaklar İle İlgili Mukaese ve Daanıklılık İndislerinin Taini - Nemli Ortam Şartlarında Kablolar - Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları Binalarda Elektrik Tesisatı Bölüm 4- Güvenlik Korunması Grup 41- Elektrik Çarpmasına Karşı Korunma Elektrik Tesisatı - Binalarda Elektrik Teçhizatı Seçimi ve Montajı Topraklama Tertibatları ve Koruucu İletkenler Asansör Kılavuz Raları ve Bağlama Pabuçları 2) TSE Notu: IEC iptal, erine IEC , IEC , IEC , IEC ve IEC standardları geçmiştir. HD iptal, erine EN (TS 2095 EN ) standardı geçmiştir. 5

13 3 Tarifler Bu standardın ugulaması için aşağıdaki tarifler geçerlidir: Anî frenlemeli güvenlik tertibatı (instantaneous safet gear) (parachute à prise instantanée) (Sperrfangvorrichtung): Kılavuz ralar üzerindeki frenleme hareketi anî olan bir güvenlik tertibatı. Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı (instantaneous safet gear with buffered effect) (parachute à prise instantanée avec effet amorti) (Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung): Kılavuz ralara etki ederek çok kısa bir mesafede duran ve ancak kabin vea dengeleme ağırlığındaki frenleme etkisini bir tampon sistemi ardımı ile umuşatan bir tertibat. Asansör kuusu (well) (gaine) (Schacht): Kabin ve varsa dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk; genellikle kuu dibi, kuu duvarları ve kuu tavanı ile sınırlanmıştır. Aşağı ön valfı (down direction valve) (soupape descente) (Abwärtsventil): Kabinin aşağı önde hareketini sağlaan hidrolik devresinde bulunan, elektrikle kumanda edilen bir valf. Basınç sınırlama valfı (pressure relief valf) (limiteur de pression) (Druckbegrenzungsventil): Bir boşaltma olunu açarak basıncın önceden belirlenmiş bir değerde sınırlanmasını sağlaan valf. Bean hızı (rated speed) (vitesse nominale) (Nenngeschwindigkeit): Asansörün tasarımlandığı, metre/sanie olarak ifade edilen kabin hızı değeri: v m Yukarı ön bean hızı (m/s); v d Aşağı ön bean hızı (m/s); v s Bean hızları v m ve v d den büük olanının değeri (m/s) Bean ükü (rated load) (charge nominale) (Nennlast): Asansörün tasarımlandığı ük değeri. Boru kırılma valfı (rupture valve) (soupape de rupture) (Leitungsbruchventil): Önceden belirlenen önde büük bir akışın neden olduğu basınç farkı aarlanan bir değeri aştığında otomatik olarak kapanan bir valf. Debi sınırlama valfı (restrictor) (réducteur de débit) (Drossel): Giriş ve çıkışı daraltılmış bir kesitle birbirine bağlı olan valf. Dengeleme ağırlığı (balancing weight) (masse d équillibrage) (Ausgleichgewicht): Kabin ağırlığının tümünü vea bir kısmını dengeleerek enerji tasarrufu apan kütle. Direkt tahrikli asansör (direct acting lift) (ascenseur à action directe) (direkt angetriebener Aufzug): Silindir vea pistonu kabin vea kabin iskeletile direkt olarak bağlantılı olan hidrolik asansör. Elektrik güvenlik zinciri (electric safet chain) (chaîne électrique des sécurités) (Elektrische sicherheitskette): Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü. Elektrikli kama düzeltme sistemi (electrical anti-creep sstem) (sstème électrique anti-dérive) (elektrisches Absinkkorrektursstem): Kama tehlikesine karşı alınan tedbirlerin tümü. En küçük halat kopma ükü (minimum breaking load of a rope) (charce de rupture minimale d'un câble) (Mindestbruchkraft eines Seiles): Halat anma çapının karesi ile (mm² olarak), halat tellerinin anma daanımı (N/mm² olarak) ve halat apısına bağlı bir katsaının çarpımına eşit ük. Endirekt tahrikli asansör (indirect acting lift) (ascenseur à action indirecte) (indirekt angetriebener Aufzug): Piston vea silindiri, taşıma organları (halatlar, zincirler) vasıtasıla kabin vea kabin iskeletile bağlı olan hidrolik asansör. Etek (Aak koruucu) (apron) (garde-pieds) (Schürze): Kabin eşiği vea durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşe doğrultuda uzanan düzgün bir kısım. 6

14 Geri dönüşsüz valf (non return valve) (clapet de non retour) (Rückschlagventil): Akışa bir önde izin veren bir valf. Güvenlik halatı (safet rope) (câble de sécurité) (Sicherheitsseil): Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin ve dengeleme ağırlığına bağlanan ardımcı halat. Güvenlik tertibatı (safet gear) (parachute) (angvorrichtung): Aşağı önde aşırı hız vea askı tertibatının kopması halinde devree girerek kabin vea dengeleme ağırlığını ralarda frenleerek sabit tutan, mekanik bir tertibat. Hız regülâtörü (overspeed governor) (limiteur de vitesse) (Geschwindigkeitsbegrenzer): Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen. Hidrolik asansör (hdraulic lift) (ascenseur hdraulique) (hdraulischer Aufzug): Kaldırma işi, hidrolik sıvısını kabini direkt vea endirekt olarak etkileen bir kaldırıcıa sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıla gerçekleşen asansör (Birden fazla motor, pompa ve/vea kaldırıcı kullanılmış olabilir). İskelet (sling) (étrier) (Rahmen): Kabin, karşı ağırlık vea dengeleme ağırlığını taşıan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir. Kabin (car) (cabine) (ahrkorb): Asansörün insan ve/vea ükleri taşıan bir parçası. Kabin bükülgen kablosu (travelling cable) (câble pendentif) (Hängekabel): Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki esnek bir kablo. Kaldırıcı (jack) (vérin) (Heber): Silindir ve pistondan medana gelen bir hidrolik çalıştırma birimi. Kapama valfı (shut-off valve) (robinet d isolement) (Absperrventil): Her iki önde hidrolik akışına izin veren vea akışı engelleen, elle kumanda edilen bir valf. Kamalı güvenlik tertibatı (progressive safet gear) (parachute à prise amortie) (Bremsfangvorrichtung): Kılavuz raları etkileerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin vea dengeleme ağırlığında medana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı. Kenetleme tertibatı (clamping device) (dispositif de blocage) (Klemmvorrichtung): Etkili olunca kabinin aşağı önde hareketini frenleen ve hareket olunun her noktasında sabit tutan, kamaı sınırlaıcı bir mekanik tertibat. Kılavuz ralar (guide rails) (guides) (ührungsschienen): Kabin vea varsa dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları. Kilit açılma bölgesi (unlocking zone) (zone de déverrouillage) (Entriegelungszone): Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge. Kullanıcı (user) (usager) (Benutzer): Asansörden ararlanan kişi. Kullanılabilir kabin alanı (available car area) (surface utile de la cabine) (Nutzfläche des ahrkorbes): Döşemeden 1 m ükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında olcu ve üklerin ararlanabileceği alan. Kuu alt boşluğu (pit) (cuvette) (Schachtgrube): Kabinin gittiği en alt durak seviesinin altındaki asansör kuusu kısmı. Kuu üst boşluğu (head room) (partie supérieure de la gaine) (Schachtkopf): Kabinin gittiği en üst durak seviesinin üstündeki asansör kuusu kısmı. 7

15 Lamine cam (laminated glass) (verre feuilleté) (Verbundsicherheitsglas VSG): 2 vea daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesile medana gelen güvenlik camı. Makara dairesi (pulle room) (local des poulies) (Rollenraum): tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda. Makina dairesi (machine room) (local des machines) (Triebwerksraum): Makina vea makinaların ve/vea ilgili donanımın bulunduğu oda. Otomatik sevieleme (re-levelling) (isonivelage) (Nachstellen): Asansör durduktan sonra, ükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviesinin aarlanması. Oturma tertibatı (pawl device) (dispositiv à taquet) (Aufsetzvorrichtung): Kabinin aşağı önde istenmeen hareketlerini frenlemee ve sabit durdurucularla kabini tutmaa araan mekanik bir tertibat. Sevieleme (levelling) (nivelage) (Einfahren): Durak seviesinde durma hassasietini iileştiren bir sistem. Tahrik makinası (lift machine) (machine) (Triebwerk). Pompa, pompa motoru ve kumanda valflarından oluşan, asansörün hareket etmesini ve durmasını sağlaan birim. Tam ük basıncı (full load pressure) (pression à pleine charge) (Druck bei Vollast): Kabin bean ükü ile üklü ve en üst durakta duruorken kaldırıcıa doğrudan bağlı olan hidrolik sistemi etkileen statik basınç. Tampon (buffer) (amortisseur) (puffer): Hidrolik vea alarla (vea benzeri tertibatla) frenlemei sağlaan, hareket olu sonundaki esnek bir durdurucu engel. Tek önlü debi sınırlama valfı (one wa restrictor) (clapet freineur) (Drossel-Rückschlagventil): Hidrolik akışını bir önde serbest bırakan, diğer önde sınırlı izin veren valf. Tek önde etkili kaldırıcı (single acting jack) (vérin à simple effet) (einfachwirkender Heber): Sıvı basıncının bir önde hareketi sağladığı ve diğer önde hareketi er çekimi etkisinin sağladığı bir kaldırıcı. Yolcu (passenger) (usager) (ahrgast): Asansör ile taşınan herhangi bir şahıs. Yük asansörü (goods passenger lift) (ascenseur de charge) 3) (Lastenaufzug): Genellikle insan refakatinde ük taşınması için öngörülen asansör. 3) ascenseur de charge deimi, standardın ransızca baskısına, CEN in üç resmi dilindeki metnin harmonize edilmesi ve basitleştirilmesi amacıla eklenmiştir. Başka ve özel bir asansör türünü tanımlamaz. 8

16 4 Birimler ve semboller 4.1 Birimler Kullanılan birimler, Uluslararası Birimler Sistemi nden (SI) seçilmiştir. 4.2 Semboller Semboller, kullanıldıkları formüllerde açıklanmıştır. 5 Asansör kuusu 5.1 Genel hükümler Bu maddedeki kurallar, bir vea daha fazla kabinli asansör kuuları ile ilgilidir Bir asansörün dengeleme ağırlığı, kabin ile anı asansör kuusunda bulunmalıdır Bir asansörün kaldırıcıları, kabininin bulunduğu asansör boşluğunda bulunmalıdır. Kaldırıcılar kuu zemininin içine vea başka hacimlere sarkabilir. 5.2 Asansör kuusu duvarları Her asansör kuusu a) Duvar, kuu tabanı ve kuu tavanı ile vea b) Yeterli serbest hacim ile çevrilmiş olmalıdır Tamamen kapalı asansör kuusu Bir binanın içinde, angının aılmasına karşı korunmak için asansör kuusu gereklise, bu kuu tamamen deliksiz duvar, kuu tabanı ve kuu tavanı ile çevrilmiş olmalıdır. Kabul edilebilir açıklıklar sadece şunlardır: a) Durak kapıları açıklıkları; b) Muaene ve imdat kapıları ile muaene kapaklarının açıklıkları; c) Yangın esnasında gaz ve dumanın çıkması için apılmış menfezlerin açıklıkları; d) Havalandırma açıklıkları; e) Asansör kuusu ile makina ve makara daireleri arasındaki sabit delikler; f ) Madde 5.6 a göre asansörler arasındaki tel kafesli bölmelerdeki açıklıklar Kısmen kapalı asansör kuusu Bir binanın içinde, angının aılmasına karşı korunmak için asansör kuusu gerekli değilse, (meselâ büük galeri vea avlulardaki, kulelerdeki panorama asansörleri), bu kuu aşağıdaki kuralların erine getirilmesi kadıla tamamen kapalı olmak zorunda değildir. a) Normal olarak insanların girebileceği erlerde duvarlar aşağıda belirtilen durumlar için eterli ükseklikte olmalıdır: Asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike aratmamalıdır; Şahısların doğrudan vea elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir. Duvarların üksekliği, Şekil 1 ve Şekil 2 e ugun olarak aşağıdaki kurallar erine geldiğinde eterli saılır: 1) Durak kapılarının olduğu kenarlarda en az 3,5 m; 2) Diğer kenarlarda en az 2,5 m ve buna ek olarak asansörün hareketli kısımlarına olan ata mesafe en az 0,5m. Asansörün hareketli kısımlarına olan ata mesafe 0,5 m den fazla ise, 2,5 m değeri, asansörün hareketli kısımlarına olan ata mesafe 2,0 m olduğunda en az 1,1 m olacak şekilde tedricen azaltılabilir; b) Duvarlar deliksiz olmalıdır; c) Duvarlar koridor, galeri vea merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalıdır (Şekil 1); d) Başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır (Madde 5.8 b ve Madde c); e) Bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır (Madde 0.3.3). 9

17 Not - Kısmen kapalı kuusu olan asansörler, ancak erleşim ve çevre şartları iice incelendikten sonra apılmalıdır. D H H H 150 mm D C 3,5 m C : Kabin H : Duvarların üksekliği D : Asansörün hareketli kısımlarına olan ata mesafe (Şekil 2) Şekil 1 - Kısmen kapalı asansör kuusu 10

18 H [m] 3,5 3,0 en az 2,5 2,0 1,5 1,1 1,0 0,5 en az 0,5... 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 D [m] Şekil 2 - Kısmen kapalı asansör kuusu, Mesafeler Muaene ve imdat kapıları, muaene kapakları Kullanıcıların güvenliği vea servis için zorunlu olan durumların dışında, muaene ve imdat kapıları ile muaene kapaklarının apımına izin verilmez Muaene kapılarının üksekliği en az 1,4 m, genişliği ise en az 0,6 m olmalıdır. İmdat kapılarının üksekliği en az 1,8 m, genişliği ise en az 0,35 m olmalıdır. Muaene kapakları en fazla 0,5 m ükseklikte ve en fazla 0,5 m genişlikte olmalıdır Birbirini takip eden durak kapısı eşikleri arasındaki mesafe 11 m i geçtiği takdirde, kapı eşikleri arasındaki mesafe 11 m i geçmeecek şekilde imdat kapıları konulmalıdır. Bitişik çalışan kabinlerde Madde 'e göre imdat geçiş kapıları bulunuorsa bu kurala gerek oktur Muaene ve imdat kapıları ile muaene kapakları, kuu içine doğru açılmamalıdır Kapı ve kapakların, anahtarsız kapanıp kilitlenebilen kilitleri olmalıdır. Muaene ve imdat kapıları kilitli olsalar bile, kuu içinden anahtarsız açılabilmelidir. 11

19 Asansörün çalışması ancak, kapı ve kapakların kapalı olması durumunda mümkün olmalıdır. Bu amaç için Madde de belirtilen özelliklere ugun elektrik güvenlik tertibatı kullanılmalıdır. Kuu dibine girmek için kullanılan kapı vea kapılarda (Madde ), bu kapı vea kapılarla tehlikeli bölgelere girilemiorsa elektrik güvenlik tertibatı kullanılmasına gerek oktur. Normal işletmede kabinin vea dengeleme ağırlığının patenleri, etekleri vb. dahil en alt kısımları ile kuu tabanı arasında en az 2 m mesafe varsa, bu şart erine gelmiş saılır. Kabin bükülgen kablosu, hız regülâtörüne ait gergi tertibatı ve benzeri tertibatın varlığı tehlike tehdidi olarak görülmez Muaene ve imdat kapıları ile muaene kapakları deliksiz olmalı ve mekanik daanıklılık açısından durak kapılarının özelliklerine sahip bulunmalı ve ilgili binanın angından korunması için geçerli önetmelik kurallarını sağlamalıdır Kuunun havalandırılması Kuu gerektiği kadar havalandırılmalıdır. Asansör kuusu, asansörle ilgisi olmaan hacimlerin havalandırılması için kullanılmamalıdır. Not - İlgili standard vea önetmelik olmaması durumunda asansör kuusu tavanında, kuu ata kesit alanının en az %1 i kadar havalandırma açıklıkları öngörülmesi tavsie edilir. 5.3 Kuunun duvarları, kuu tabanı ve kuu tavanı Kuunun apısı millî imar mevzuatına ugun olmalı ve en azından; tahrik makinasından, güvenlik düzeninin çalışması sırasında kılavuz ralardan, kabindeki dengesiz üklerden, tamponların çalışmasından, kabinin ükleme ve boşaltılmasından, vb. kanaklanan üklere daanabilecek şekilde olmalıdır Kuu duvarlarının daanımı Asansörün güvenli çalışması için kuu duvarları eterli mekanik daanıma sahip olmalıdır. Duvarların iç vea dış üzeinin herhangi bir noktasında dike olarak 5 cm² lik uvarlak vea kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N luk bir kuvvet ugulandığında: a) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve b) 15 mm den fazla esnememelidir. (Madde 5.4) Normal olarak şahısların erişebileceği erlerdeki düz vea şekil verilmiş cam paneller, Madde de belirtilen üksekliğe kadar lamine camdan mamul olmalıdır Kuu alt boşluğu tabanının daanımı Kuu alt boşluğu tabanı, asılı kılavuz ralar hariç, her kılavuz raın altında kılavuz raın kütlesinden (kg) kanaklanan kuvvet (N) ve güvenlik tertibatının çalışması anında medana gelen kuvveti (N) taşıabilmelidir (Madde G.2.3 ve Madde G.2.4) Kuu alt boşluğu tabanı, her bir kabin tamponunun altında, bean ükü ile üklü kabin kütlesinden kanaklanan statik kuvvetin 4 katını taşıabilmelidir: 4 12 ( P Q) g n + Burada: P Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ, kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg); Q Bean ükü (Kütle) (kg); g n Standard erçekimi ivmesi ( 9,81 m/s 2 ) dir Kuu alt boşluğu tabanı, dengeleme ağırlığının hareket sahası altında, dengeleme ağırlığının kütlesinden kanaklanan statik kuvvetin 4 katını taşıabilmelidir: 4 g n q P

20 Burada; P Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg), g n Standard erçekimi ivmesi ( 9.81 m/s 2 ), q Denge katsaısı (Madde G.2.4) dir Kuu alt boşluğu tabanı, her bir kaldırıcının altında, kaldırıcıı etkileen ük ve kuvvetleri (N) taşıabilmelidir Kuu tavanının daanımı Madde ve Madde de belirtilen kurallardan bağımsız olarak kılavuz raların asılı olması durumunda askı noktaları en azından Madde G.5.1 de belirtilen ük ve kuvvetlere daanabilmelidir Oturma tertibatının çalışmasıla medana gelen düşe kuvvetlerin hesaplanması Oturma tertibatının çalışmasıla sabit durdurucular üzerine gelen toplam düşe kuvvet aklaşık olarak aşağıdaki formüller ile hesaplanabilir: a) Geri dönüş hareketi tamponlanmış ve tamponlanmamış enerjii depolaan tipte alı tamponu olan oturma tertibatı: ( P Q) g n + 3 n b) Enerjii harcaan tipte tamponu olan oturma tertibatı: ( P Q) g n + 2 n Burada: Oturma tertibatı çalıştığında her bir sabit durdurucua gelen düşe kuvvet (N); P Boş kabin ve kabine asılı parçaların, meselâ, kabin bükülgen kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatları/zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg); Q Bean ükü (Kütle) (kg); n Oturma tertibatı saısı. 5.4 Kabin girişine bakan asansör kuusu duvarları ve durak kapılarının apısı Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuu duvarları vea duvar bölümlerile ilgili aşağıda belirtilen kurallar, kuunun bütün üksekliği bounca ugulanmalıdır. Kabin ile kabin girişine bakan kuu üzei arasındaki açıklıklar için Madde 11'e bakınız Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuu duvarları vea duvar bölümlerinden oluşan kuu üzei, kabin kapısının tüm genişliği bounca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir üze oluşturmalıdır Kuu duvarı, her durak kapısı eşiği altında aşağıda belirtilen kurallara ugun olmalıdır: a) Kuu duvarı, her durak kapısı eşiği altına en az, kilit açılma bölgesinin arı uzunluluğuna 50 mm ilâvesile bulunan uzunlukta düşe bir üzele bağlanmalı ve genişliği kabin giriş genişliğini her iki andan en az 25 mm aşmalıdır; b) Bu üze sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dike olarak 5 cm² lik uvarlak vea kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N luk bir kuvvet ugulandığında: 1) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve 2) 10 mm den fazla esnememelidir; c) Çıkıntılar 5 mm'den daha az olmalıdır, 2 mm i aşan çıkıntılar atala en az 75 lik bir açı apacak şekilde pahlanmalıdır; d) Bunlara ek olarak; 13

21 1) a bir alttaki durak kapısının en üst kısmına bağlanmalı, 2) vea ata düzlemle en az 60 açı apan sert ve düzgün bir pah ile aşağıa doğru uzatılmış olmalıdır. Bu pahın ata düzlemdeki izdüşümü 20 mm den az olmamalıdır. 5.5 Kabin vea dengeleme ağırlığının altında bulunan hacimlerin korunması Kabin vea dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli üke göre inşa edilmeli ve; a) Dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalı, vea b) Dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır. Not - Asansör kuuları tercihen, şahısların girebileceği hacimlerin üstüne erleştirilmemelidir. 5.6 Asansör kuusundaki koruma önlemleri Dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuu tabanından en fazla 0,3 m den başlaıp en az 2,5 m üksekliğe kadar uzanan sert bir aırıcı bölme ile korunmalıdır. Genişlik, en az dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki anına 0,1 m ilâvesile bulunan genişliğe eşit olmalıdır. Bu bölme delikli malzemeden apılmışsa, EN 294 Madde e ugun olmalıdır Asansör kuusunda birden fazla asansör varsa, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında aırıcı bölme bulunmalıdır. Bu bölme delikli malzemeden apılmışsa, EN 294 Madde e ugun olmalıdır Bu bölme en az, kabin vea dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlaıp, en alt durak seviesinden en az 2,5 m üksekliğe kadar uzanmalıdır. Bölmenin genişliği, Madde deki şartların erine getirildiği durumlar haricinde, bir kuu dibinden diğerine geçişi engelleecek kadar olmalıdır Kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin vea dengeleme ağırlığı) olan ata uzaklığı 0,5 m den az ise, aırıcı bölme, tüm kuu üksekliğinde apılmalıdır. Aırıcı bölmenin genişliği en az, hareketli parçanın vea bunun korunulması gereken kısımlarının genişliğinin her iki anına 0,1 m ilâvesile elde edilen genişlik kadar olmalıdır. 5.7 Kuu üst boşluğu, kuu alt boşluğu Üst güvenlik boşluğu Piston, Madde te belirtilen kaldırma sınırlaması ile belirlenen en üksek seviesine eriştiğinde anı zamanda aşağıdaki altı şart erine getirilmiş olmalıdır. a) Kabin kılavuz raı uzunluğu, ukarı önde en az 0,1 + 0,035 v m ² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir; 4) b) Boutları Madde de verilen değerlere ugun olan kabin üstünün, (Madde c de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviesile, kuu tavanının en alt seviesi (kabin izdüşümüne rasgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşe mesafe en az 1,0 + 0,035 v m ² metre olmalıdır; c) Kuu tavanının en alt kısmından; 1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki kabin üstündeki en üksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035 v m ² metre olmalıdır; 2) Patenler vea makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşe hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en üksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v m ² metre olmalıdır; 4) 0,035 v m ² değeri, % 115 bean hızındaki sıçrama mesafesinin arısına tekabül eder. 0,5 (1,15 v m )² /(2 g n ) 0,0337 v m ² değeri uvarlak olarak 0,035 v m ² kabul edilmiştir. 14

22 d) Kabin üzerinde, 0,5 m 0,6 m 0,8 m boutlarından küçük olmaan, bir üzei üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek er bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği hacim içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları ve bağlantıları er alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşe üzelerinden 0,15 m den fazla mesafede bulunmamalıdır; e) Kuu tavanının en alçak kısımlarıla, ukarı doğru kalkmış piston başının en üksek kısımları arasındaki düşe serbest mesafe en az 0,1 m olmalıdır; f) Direkt tahrikli asansörlerde, a, b ve c şıklarında belirtilen 0,035 v m ² değeri göz önüne alınmamalıdır Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada dengeleme ağırlığı kılavuz raının uzunluğu, ukarı önde en az 0,1 + 0,035 v d ² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir Kuu alt boşluğu Kuunun alt kısmında, tampon, kaldırıcı ve kılavuz ra kaideleri ile drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar ata tabanı olan bir kuu alt boşluğu bulunmalıdır. Kılavuz ralar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır Durak kapısı dışında kuua giriş kapısı varsa, bu kapı Madde de belirtilen kurallara ugun olmalıdır. Bu kapı, kuu alt boşluğu derinliğinin 2,5 m i aşması ve binanın buna elverişli olması durumunda apılmalıdır. Başka bir giriş oksa, etkili kişilerin kuu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolaca erişilebilen sabit bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat, asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, anı zamanda aşağıdaki beş şart erine getirilmiş olmalıdır: a) Kuu alt boşluğunda, bir üzü üzerinde duran, boutları en az 0,5 m 0,6 m 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir hacim bulunmalıdır; b) Kuu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşe mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Bu mesafe: 1) Kenetleme tertibatı blokları, oturma tertibatı, kabin eteği vea düşe hareket eden sürmeli kapı parçalarının en alt kısımları ile bitişik duvarlar; 2) Kabinin en alt kısımları ile kılavuz ralar arasında, 0,15 m ata bir mesafede en fazla 0,1 m e düşürülebilir; c) Kuu tabanına monte edilmiş cihazların en üksek kısımları, meselâ kaldırıcı mesnetleri, borular ve diğer bağlantı parçaları ile b.1 ve b.2 şıklarında belirtilenler haricinde kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşe mesafe en az 0,3 m olmalıdır. d) Kuu tabanı vea kuu tabanına monte edilmiş teçhizatın üstü ile aşağı inmiş piston başının en alçak kısımları arasındaki serbest düşe mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Buna rağmen piston başının altına istenmeden girilmesi engellenmişse (meselâ: Madde e ugun aırıcı bölme konularak) bu serbest mesafe 0,5 m den en az 0,1 m e düşürülebilir. e) Direkt tahrikli bir asansör kabininin altında bulunan teleskopik kaldırıcının en alt kılavuz bileziği ile kuu tabanı arasındaki serbest düşe mesafe en az 0,5 m olmalıdır Kabin, kaldırıcının tam kapanmış esnek durdurucusula belirlenen en üst konumunda duruorken, varsa dengeleme ağırlığı raının uzunluğu en az 0,1 m + 0,035 v m ² metre harekete izin vermelidir Kuu alt boşluğunda aşağıdakiler bulunmalıdır: a) Kuu alt boşluğuna giriş kapısından ve kuu döşemesinden erişilebilen, Madde ve Madde 15.7 nin kurallarına ugun bir durdurma anahtarı; b) Bir elektrik prizi (Madde ); c) Kuu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuu adınlatmasını açıp kapamaa araan bir anahtar (Madde 5.9). 15

23 5.8 Asansör kuusundaki asansöre ait olmaan teçhizat Asansör kuusu sadece asansöre ait olmalı, burada asansöre ait olmaan kablo, cihazlar vb. bulunmamalıdır. Bununla beraber kuu içinde, üksek basınçlı sıcak su ve buharlı olmamak kadıla, asansör kuusuna ait ısıtma teçhizatı bulunabilir. Ancak ısıtma cihazlarının kumanda ve aar tertibatı kuu dışında erleştirilmiş olmalıdır. Madde e ugun asansörlerde; a) Kuu duvarları varsa: duvarlar içindeki alan; b) Kuu duvarları oksa: asansörün hareketli kısımlarından 1,5 m ata mesafe içindeki alan (Madde ) kuu olarak kabul edilir. 5.9 Asansör kuusu adınlatması Asansör kuusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir adınlatma sağlaacak sabit bir adınlatma tesisatı bulunmalıdır. Kuu adınlatması, kuunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba vea lambalardan medana gelmelidir. Madde deki özel duruma başvurulması halinde, kuu akınındaki adınlatma eterli ise, asansör kuusunu arıca ışıklandırmaa gerek oktur Acil durumda kurtarma Asansör kuusu içinde çalışan kişilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden vea kuu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alınmamışsa, bu risklerin oluştuğu erlere alarm tertibatı konulmalıdır. Alarm tertibatı Madde ve Madde te belirtilen kurallara ugun olmalıdır. 6 Makina ve makara daireleri 6.1 Genel kurallar Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/vea kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraa alnız etkili kişiler müdahale edebilmelidir (bakım, kontrol ve kurtarma). Makina vea makara daireleri asansör dışındaki bir amaç için kullanılmamalıdır. Buralarda asansöre ait olmaan kanallar, kablolar ve diğer cihazlar bulunmamalıdır. Bu odalarda aşağıdaki teçhizat bulunabilir: a) Yürüen merdiven vea servis asansörlerine ait tahrik makinaları; b) Yüksek basınçlı sıcak su vea buhar esaslı olmamak kadıla bu hacimlerin iklimlendirilmesi vea ısıtılması için kullanılan donanım; c) Elektrikli teçhizata karşı kullanılmaa ugun, üksek çalışma ısılı angın detektörleri vea angın söndürücüler. Bunlar uzun bir zaman süresince kararlı ve istenmeden medana gelebilecek etkilere karşı eterince korunmuş olmalıdır Saptırma kasnakları, kabin izdüşümü dışında bulunmak kadıla ve muaene, dene ve bakım işlemlerinin kabin üstünden vea kuu dışından güvenlikle apılabilmesi durumunda, kuu üst boşluğunda er alabilir Makina daireleri asansör boşluğuna bitişik değilse, makina dairesi ile kuu arasındaki hidrolik boru tesisatı ve elektrik iletkenleri, bu amaç için özel arılmış kanal vea oluk vea kanal kısmı vea oluk kısmı içine döşenmiş olmalıdır (Madde ). 6.2 Girişler Makina vea makara dairelerinin içine kadar olan geçiş olları şu şekilde olmalıdır: a) Bir vea daha fazla, sabit olarak tesis edilmiş adınlatma armatürlerile eterli şekilde adınlatılmalıdır; b) Özel hacimlerden geçmee gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmelidir. 16

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 81-2 (EN 81-2/AC:1999 dahil) Mart 2002 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 2: HİDROLİK ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10922 EN 81-1 (EN 81-1:1998 + AC:1999 dahil) Nisan 2001 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER Safet rules

Detaylı

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 81-1+A3 TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 933-2 Nisan 1996 1.Baskı ICS 73.080; 91.100.15 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER KISIM 2: TANE BOYUTU DAĞILIM TAYİNİ-DENEY ELEKLERİ, ELEK GÖZ AÇIKLIKLARINI

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 81-1+A3 TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ ĐÇĐN GÜVENLĐK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRĐKLĐ ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 7568 EN ISO 4172 Mart 2003 ICS 01.100.30 TEKNİK ÇİZİMLER YAPI UYGULAMA ÇİZİMLERİ ÖNYAPIMLI YAPILARIN MONTAJ ÇİZİMLERİ Technical drawings - Construction drawings - Drawings

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ İSTEM DIŞI KABİN HAREKETİ UNINTENDED CAR MOVEMENT Asansör kabininin katta kapısı açık iken kontrolsüz olarak hareket etmesi İstem Dışı Kabin Hareketi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR VE İŞLEVLERİ Asansörler yüzlerce elemandan oluşmaktadır. Bu elemanların bazıları seri güvenlik elemanlarıdır;

Detaylı

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 19 EN 81-20 VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Barış Güzel RST Elektronik Asansör San. Tic. A.Ş.

Detaylı

İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO/RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ KARTAL 18106476/01 1355166 12/10/2015 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 Şubat 2006 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR Maintenance for lifts and escalators Rules for maintenance instructions

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007

TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/21 ICS: 91.140.90 TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN 81-2: 1998/A2: 2004 eki esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 181 ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Nafi Baran S&Q Mart Muayene ve Belgelendirme nbaran@sqmart.com ÖZET Bu çalışmada amaç, asansörlerde kullanılan

Detaylı

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin : Taban eğimi J o =0.000 olan trapez kesitli bir sulama kanalı ince çakıl bir zemine sahip olup, bu malzeme için kritik kama gerilmesi τ cb =3.9 N/m dir. Bu kanaldan 35 m 3 /s lik debi iletilmesi halinde

Detaylı

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş...... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı...

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 269 MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Mehmet Melih Küçükçalık

Detaylı

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not -

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not - BOYUT TABLOLARI Boyut tabloları asansör kuyu ebatları hakkında genel bilgi vermek içindir. Daha farklı kuyu ölçülerine de ve daha farklı tiplerde de asansör yapılmaktadır. Ancak beyan yüküne göre minimum

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2 İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO / RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ T.C PENDİK BELEDİYESİ 104133434/01 KİE1.705.0.AS10516 31.05.2016 24 HAZİRAN 2015 tarih ve 29396 sayılı

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR

ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 143 ÇELİK TEL HALATLAR İÇİN SONLANDIRICILAR Ünsal SOLMAZOĞLU Szutest Teknik kontrol ve Belgelendirme Hizm. Tic. Ltd. Şti unsal@szutest.com.tr ÖZET Halat uçları sürtünme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler i. Amaca Uygun Kullanım... 2 ii. Garanti Şartları Ve Sorumluluk... 2 iii. Tamponda Yapısal Degişiklikler... 2 iv. Tamponlar Çalışırken Oluşabilecek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 1 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 2.3. Tesisatlar 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi 2017 İstanbul T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım Meslek ve Sektör Meslekler toplumun ihtiyacından doğar. Bu ihtiyaca cevap verecek kurumların oluşması zaman içinde sektörü oluşturur. İhtiyaç duyanlar ve bunu karşılayanlar bir ticaret içindedirler. Ticaretin

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Bakım Çalışmaları

Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Bakım Çalışmaları Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bakım Çalışmaları Önce Güvenlik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ne göre; İş Ekipmanları güvenli olmalıdır.

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0092-3 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0092-3 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0092-3 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı ÖNSÖZ Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler i. Önemli Bilgiler... 2 ii. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 Kullanma Talimatı... 3 Bakım Talimatı... 3 1. Giriş... 4 2. Parça Tanımları...

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun) Sprinkler borulaması tanımı Standart sadece EN 12259-1 de belirtilen sprinkler tipleri için geçerlidir. Sprinkler ile korunması gerekmeyen bölmeler Bina içerisinde kimi bölgelerin sprinkler ile korunmasına

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 27 EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Ercan Tirikon 1, Serdar Güvenç 2 1,2 Ake Asansör 1 etirikon@ake.com.tr,

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı