T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 CUMA Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar No. 592 Karar Tarihi: Başbakanlık örtülü ödeneğim 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı tsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 2 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Resmî Gazete Kodu : Yasama Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar No. 593 Karar Tarihi; İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 2 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar No. 595 Karar Tarihi: Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor, Genel Kurulun tarihli 3 üncü Birleşimde kabul edilmiştir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlıkça, tarihinde Karma Komisyona gönderilen Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık yazısı incelenmek üzere İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna verilmiştir. Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen tarihli raporuyla "görevi kötüye kullanma" suçu isnat edilen Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Fezleke ve eki dosyalarda; Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Salonu yerleşiminin müzakere ağırlıklı ve günümüz mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına uygun çağdaş bir çalışma ortamına kavuşturulması amacı ile yeniden düzenlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın gün ve 94 Sayılı karan ile proje yarışması açılmasına, projenin Mimarlar Odası Proje Yarışmaları Yönetmeliği Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 hükümleri uygulanması suretiyle ulusal yarışma yolu ve pazarlık ile yaptırılması, yarışmanın gerektirdiği tüm işlemlerin yürütülmesinde Başkanlığa yetki verilmesi kararından sonra; - Anayasa, Kanun ve İçtüzüğün verdiği yetkilerin hiçbir yasal dayanağı olmadan Emlak Konut A.Ş.'ne devredilmesi ve, - Hukuktaki yeri tartışılan bir ihale sistemi ile ihaleyi alan firmaya normalin üzerinde bir kâr sağlayan Meclis Başkanlığı yönünden işin özelliğine rağmen pahalı kabul edilebilecek ihale kabul etmekle. Görevini kötüye kullandığı iddia edilmektedir. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli Komisyonumuza yaptığı yazılı başvuru ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiştir. Karma Komisyonumuz, fezleke ve eki dosyalan incelemiştir. Anayasanın 83 üncü maddesiyle milletvekillerine tanınan dokunulmazlık kurumunun bir ayrıcalık olmadığını, yasama görevini tam bir özgürlük ortamında yerine getirmelerini sağlamaya yönelik bir imkân olduğunu dikkate alan Karma Komisyon;iddialarıve destekleyen delilleri ciddi bulmuş; kamuoyundaki etkilenmeyi gözönünde tutmuş ve böylesi bir olayda milletvekilinin adil yargılanma hakkını da kullanabilmesi için yargının önünün açılmasını sağlamak amacıyla Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Başkan Alila Sav Hatay Sözcü Yalçın Gürtan Samsun Başkanvekili Nejat Arseven Ankara Katip Hayrettin Dilekcan Karabük Üye Üye 1. Cevher Cevheri Ahmet İyimaya Adana Amasya (Oylamaya katılmadı) Üye irfan Köksalan Ankara üye İlker Tuncay Ankara (İmzada bulunamadı) Üye Üye M. Seyfi Oktay Bülent Akarcalı Ankara İstanbul (Karara karşıyım) Üye İsmail Kahraman İstanbul Üye Mehmet Ali Şahin İstanbul Üye Mehmet Sağlam Kahramanmaraş Üye Ali Oğuz İstanbul Üye Mustafa Kamalak Kahramanmaraş Üye Ati Şahin Kahramanmaraş Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Üye Süleyman Arif Emre İstanbul Üye Sümer Oral Manisa Üye Nevzat Ercan Sakarya Üye Şeref Malkoç Trabzon Üye Adil Aşırım Iğdır (İmzada bulunamadı) Üye Fikret Karabekmez Malatya Üye Cemil Erhan Ağrı Üye Tevfik Diker Manisa Üye Teoman Akgür Sakarya Üye Metin Bostancıoğlu Sinop Üye Emin Karaa Kütahya Üye Ali Günay Hatay Üye Nuri Yabuz Afyon (İmzada bulunamadı) Üye Ömer Faruk Ekinci Ankara Üye Abdülbaki Ataç Balıkesir Üye Hanifi Demirkol Eskişehir Üye Mehmet Moğultay İstanbul Üye Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Üye irfan Gürpınar Kırklareli Üye Zeki Çakıroğlu Muğla Üye Ahmet Kabil Rize Üye Abdulkadir Öncel Şanlıurfa Yasama Bölümü Sayfa : 4 Üye. Fethullah Erbaş Van Üye Demir Berberoğlu Eskişehir Üye Naim Geylani Hakkâri Üye Turhan Arınç İzmir Üye ibrahim Yılmaz Kayseri Üye Bülent Arınç Manisa Üye Ergun Özkan Niğde Üye Ayhan Gürel Samsun Üye Yusuf Bahadır Trabzon (İmzada bulunamadı)

5 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı: 98/ /11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 17/8/1998 tarihli ve 1106 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVIT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd.V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMiZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı İ. GÜRDAL E. TARANOĞLU Prof. Dr. S. YILDIRIM Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V. Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 1 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/23).bendi eklenmiştir. "Z/23 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen Batı Karadeniz Acil Sel ve Adana ve Çevresi Depremi Rehabilitasyonu (TEFER) Projesi kapsamında T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) arasında akdedilecek İkraz Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde krediden karşılanamayan ve iç kaynaktan karşılanması gereken ödemeler ve istihdam edilen personel için ödenecek vergi, sosyal sigortalar kurumu ve tasarrufu teşvik primleri gibi ödemelerin yapılmasında" Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Karar'ı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : I

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Yönetmelikler Karar Sayısı: 98/11735 Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 18/8/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesul YILMAZ Başbakan B. ECEVIT İ. SEZGİN Prof. Dr. A. ANDİCAN H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı İ. GÜRDAL M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN E. AŞIK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. C. KAVAK E. AŞIK R.K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Kültür Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı

7 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-12/5/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 2- Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar." Madde 2- Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden 2 nci maddede belirtilen oranda yoksun olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere sakat denir." Madde 3- Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8- Kurumlarca, sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılır. Sınavlar ilk. Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hariç diğer hükümlerine göre yapılır. Ancak, sınav esnasında sakatlığın özelliğine göre, kurum refakatçi bulundurulmasına izin verir. Bu sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak kaydıyla, Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde sakat memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile diğer bilgileri bildirir. Kurumlar tarafından sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece sakatlık grupları arasında bir ayırım yapılmayacağı gibi sakatlık oranına da bir üst sınır getirilmeyecektir. Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır." Madde 4- Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 1- Kurum ve kuruluşların sakal memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan sakatlara ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart. Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle, ekli İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bilgi Formu doldurularak takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde gönderilir." Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI I- TOPLAM SERBEST MEMUR KADRO SAYISI KURUM KADU : 2-TOPLAM SERBEST MEMUR KADRO SAYISININ % 2'si : 3- DOLU SAKAT MEMUR KADRO SAYISI İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN CETVEL-I DERECELER TEŞKİLATI ( ) SINIFI UNVANI T TOPLAM DERECELER TOPLAMI * Merkez, Taşra, Yurtdışı, Dönersermaye, Fon,KefaletSandığı v.b. belirtilecektir. CETVEL-II A- İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN; B- AYRILAN SAKAT MEMURLARİN: KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM SAYİSİ SAKATLIK ORANI (%) SAKATLIK GRUBU EĞİTİM DURUMU İşitme Konuşma. İşitme ve Konuşma Zihinsel Ortopedik Görme Diğer İlköğretim Ortaöğretim 2 Yıllık Yükseköğretim 4 Yıllık Yükseköğretim Lisans Üstü Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: 23488

9 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Osmangazi Üniversitesinden : Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 9/7/1997 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için; genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında aldığı tüm derslerden en az DD ve YT notu alması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciye normal öğretim süresinin yedinci yarıyılının sonunda da diploma verilebilir. Programdaki dersleri en az 3.50 genel not ortalaması ile tamamlayan ve belirtilen koşulları yerine getiren öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE tu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Tebliğler Sanayi ve TicaretBakanlığı, HazineMüsteşarlığı vedış TicaretMüsteşarlığından 1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Seri No: 1 Tanm Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 1998 yılı ürünü kütlü pamuğun gerek bu kuruluşlara, gerekse diğer alıcılara satışında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin 10/09/1998 tarih ve 98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 13/09/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kararnamenin Eki Karar'ın 1 inci maddesi ile 1998 yılı ürünü kütlü pamuğun destekleme primi ödemelerinde uygulanacak hedeffiyatlarile müdahale fiyatlarının tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde; 1998 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak müdahalefiyatlarıaşağıda gösterilmiş olup, hedeffiyattespitinde 10 Cent prim ilave edilir. TİP VE KALİTE İTİBARİYLE 1998 YILIÜRÜNÜKÜTLÜPAMUK MÜDAHALE VE H EGE-ANTALYA EGE TİPİ ÇUKUROVA ;G KALİTELER MÜDAHALE FİYATI MÜDAHALE FİYATI MÜDAHALE FİYATI ST-1 (Randıman Ege/Ege Tipi %39.Çuk %38-BAZ) HB ST HB ST HB ST HB ST HB ST TİP DIŞI yılı ürünü kütlü pamuğun satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Yürütme ve İdare BölümüSayfa 6

11 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Tanımlar Bu tebliğde geçen; "Kararname" deyimi, 1998 yılı ürünü kütlü pamuk üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 10/09/1998 tarih ve 98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, "Bakanlık" deyimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, "Kooperatifler ve Birlikler" deyimi, 3186 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Tanın Satış Kooperatifleri İle Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini, "Banka" deyimi, T.C. Ziraat Bankasını, "Borsa" deyimi, 5590 sayılı Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım satım vefiyatlarınıntespit ve ilam işleriyle meşgul olmak üzere, anılan Kanuna göre kurulan ticaret borsalarını, "Destekleme Primi" veya "Prim" deyimleri, kütlü pamuk üreticilerine Kararname uyarınca bankaca yapılacak ödemeyi, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" deyimi, bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak (Eki) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, Müsteşarlık tarafından mühürlendikten sonra çırçır işletmelerine imza karşılığı verilen ve işletmelerce üreticiden satın ve teslim alman kütlü pamuk karşılığında düzenlenen belgeyi, ifade eder. 2. Uygulama Alanı Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan kütlü pamuk satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Mahlıç (lif) haline getirilmiş ve/veya daha ileri derecede işlenmiş pamuk satışları, prim uygulamasının kapsamı dışındadır. 3. ödeme Şekli İle Ödeme Yer ve Zamanı Kararnamede destekleme priminin, 1999 Mali Yılı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanması, gerekli belgelere istinaden T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan üreticilere ödenmesi kuralı getirilmiştir. Üreticilere ödemeler, 1999 yılı Bütçesinin yürürlüğe girmesinden sonra belirlenecek zamanda yapılır. Tespit edilecek son satış tarihinden sonraki satışlar karşılığında prim ödenmez. Saptanan müdahale fiyatının altındaki satışlara ilişkin destekleme primi ödemelerinde müdahale fiyatı esas alınır. Destekleme primi ödemelerinde yetkili ve görevli kılınan T.C. Ziraat Bankası şubeleri, banka tarafından ayrıca tespit ve ilan edilir, ödemeler; bu şubeler tarafından üreticiye yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz. Aynı çırçır işletmesine yapılan satış ve teslimler için farklı şubelerce prim ödenmez. Ancak, üreticilerin yazılı başvurusu üzerine, tüm denetim, tahakkuk ve diğer işlemlerin, yetkili şubelerce yerine getirilmesi kaydıyla, adlarına tahakkuk eden prim istenen şubeye havale edilir. Bu tür ödeme taleplerinde aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) Üreticiler, prim ödemeleri için Bankaca aranan belgeleri bir dilekçe ekinde Bankanın herhangi bir şubesine teslim ederek primin havalesi istenen şubeyi belirtir. b) Belgeler, dilekçe ve eklerini teslim alan şubece, Bankanın prim ödemekle görevli ve yetkili şubesine gönderilir. c) Prim ödemekle görevli şube; gerekli denetim, tahakkuk ve diğer işlemleri yaptıktan sonra, prim tutarını üretici adına istenen şubeye havale eder. 4. Prim Tu Unu m Hesaplanması Alım-satım işlemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 23 S inci maddesi uyarınca müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapılmışsa, bu makbuzun taşıdığı tarih, satıcının gerçek usulde vergilendirilen çiftçi olması nedeniyle alım satım işlemi karşılığında fatura veya irsaliyeli fatura düzenlenmiş olması halinde ise, aynı Yasanın 230 uncu maddesi gereğince fatura tarihi, satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınır. Birim ürün miktarı için ödenecek "prim tutan", tespit edilen müdahale fiyatı ile hedef fiyatı arasındaki farktan oluşur. Prim tutan, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dolar döviz alış kuru üzerinden ödenir. S. Üretici Belgesi Üretici belgesi 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu uyarınca ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilir. Ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tanm ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Üretici belgelerinin, 1998 yılı içerisinde düzenlenmiş ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir. Üretici belgesinde pamuk ekimi yapılan alan ve üretim miktarı da gösterilir. Ziraat odaları ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri ve muhtarlar, üretici belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler. 6. Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise çeşitli (muhtelif) kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu kütlü pamuk alımlarının, çırçır işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesiyle veya beyannameye ekli dokumla föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir. Bu tur toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri bankaca geçerli sayılır. 7. Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri A. Kooperatif ve birliklerin ortak içi alımları Bu tür alımlarda bu kuruluşlarca, "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Tarafından Yapılacak Devlet Destekleme Alınılan ile ilgili Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlere Bağlı İşlemlere Dair Yönetmelik" in 21 ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre hareket edilir. Tarım Satış Kooperatifleri, ortaklarının 1998 yılı içinde düzenlenmiş olan üretici belgelerini dosyasında bulundurur. Ortaklardan alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Bu makbuzda; asgari ürünün tipi, ekspertiz sonucu saptanan kalitesi, brüt ve net miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutan, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile vergi numarası gösterilir. Müstahsil makbuzlanndaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından ertesi hafta T.C. Ziraat Bankasının prim ödemekle görevlendirilen şubesine gönderilir. B. Kooperatif ve birliklerin ortak olmayan üreticilerden yaptıkları alımlar Kooperatif ve birliklerin ortak dışı alımları için düzenlenen müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı üreticiye (satıcıya) verilir. Aynca, alım satım işlemi alıcı kooperatif veya birlik tararından borsada tescil ettirilerek alım satım beyannamesinin bir nüshası da üreticiye teslim edilir. Çırçır işletmelerince düzenlenerek üreticiye verilmesi öngörülen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" kooperatifler ve birliklerce düzenlenmez. Bu belge yerine; bankanın denetimi yönünden yukarıda kooperatif ve birliklerin "ortak içi alımları" ile ilgili açıklamalar sırasında değinilen tesellüm makbuzu ve alım bordrolanyla ilgili işlemlerin, ortak dışı alımlar için de ayn "alım bordroları" düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesi uygun görülmüştür. C. Çırçır İşletmesinin üreticiden alım yapması Bu tür şanslarda, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı. Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyannca satıcıya teslim edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı : Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yerine getirilememesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde kütlü pamuk bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir. Bu tür satışlarda üreticilere destekleme primi ödenebilmesi için, Dış Ticaret Müsteşarlığından kod numarası verilmiş çırçır işletmelerince düzenlenen, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nun Bankaya ibrazı gerekmektedir. Prim ödemesine konu satışlar sadece, Müsteşarlıkça kod numarası verilen çırçır işletmelerine yapılır. Bu işletmelerce iki nüsha olarak eksiksiz düzenlenen teslimat makbuzunun asıl nüshası üreticiye verilir, diğer nüshası da bu işletmelerce saklanır. D. Çırçır İşletmeleri Dışında Kalan Tüccarın Alım Yapması İkinci aşamada çırçır işletmelerine satış yapılması koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır. a) Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir. b) Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir. c) Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için çırçır işletmelerince düzenlenen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nun ödemeyi yapacak banka şubesine ibrazı gerektiğinden, ikinci aşamada ürün bir çırçır işletmesine satılır ve bu satış ve teslim karşılığında çırçır işletmesince "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"düzenlenir. d) "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu", çırçır işletmeleri tarafından çırçır işletmesine sabş yapan tüccarın üreticilerden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde, her üretici için ayn ayn düzenlenir. Bunun için, kütlü pamuğun satın alındığı üreticilerin kimliği ve ürünle ilgili "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nda yazılı bilgilerin bir dökümü, liste halinde tüccar tarafından çırçır işletmesine tam ve doğru olarak verilir. "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"da bu listelerde yazılı bilgilere göre düzenlenir. e) Bu tür satışlarda, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"nun İmzalar Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilir. İMZALAR Tüccardan Satın Ve Teslim Alan Çırçır Ve Prese İşletmesi Çırçır Ve Prese İşletmesine Satan Ve Teslim Eden Tüccar Tüccara Satan Ve Teslim Eden Ür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 "Kutlu Pamuk Teslimat Makbuzu", çırçır işletmesi ve tüccar tarafından imzalandıktan sonra makbuzun aslı tüccar tarafından kendisinden alım yapılan üreticiye verilir. Makbuzun üreticiye verilen astı, bankaya ibraz edilmeden önce üretici tarafından da ayrıca imzalanır. 8. Prim ödemesi İçin Bankaca Aranacak Belgeler Aşağıda belirtilen belgeler prim ödemesine konu kütlü pamuk ürünü satış tarihinden itibaren 30 gün içinde bankaya ibraz edilir. A. Kooperatif ve Birliklerin ortak içi alımlarında; - Bu kuruluşlarca düzenlenen alım bordrosu, B. Kooperatif ve Birliklerin ortak dışı alımlarında; - Üretici belgesi, - Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ), - Borsa alım satım beyannamesi, - Alım bordrosu, - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. C. Çırçır işletmelerine yapılan satışlarda; - Üretici Belgesi, Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ), - Borsa alım satım beyannamesi, - Müsteşarlıkça kod numarası verilmiş çırçır işletmelerince düzenlenen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu'', - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. D. Tüccara yapılan satışlarda; - Üretici Belgesi, - Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura), - Borsa alım satım beyannamesi, - Tüccarın çırçır işletmesine yaptığı satış ve teslim karşılığında her üreticinin tüccara yaptığı satış miktarlarıyla uyumlu bir şekilde düzenlenmiş "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu", - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. Müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde faturanın) bir fotokopisi aslı ile birlikte Bankaya ibraz edilir. Banka tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair bir ibare konularak alınır, asıl nüsha üzerine de Bankaca uygun görülecek bir işaret konularak üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı