T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 CUMA Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar No. 592 Karar Tarihi: Başbakanlık örtülü ödeneğim 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı tsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 2 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Resmî Gazete Kodu : Yasama Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar No. 593 Karar Tarihi; İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 2 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar No. 595 Karar Tarihi: Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor, Genel Kurulun tarihli 3 üncü Birleşimde kabul edilmiştir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlıkça, tarihinde Karma Komisyona gönderilen Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık yazısı incelenmek üzere İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna verilmiştir. Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen tarihli raporuyla "görevi kötüye kullanma" suçu isnat edilen Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Fezleke ve eki dosyalarda; Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Salonu yerleşiminin müzakere ağırlıklı ve günümüz mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına uygun çağdaş bir çalışma ortamına kavuşturulması amacı ile yeniden düzenlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın gün ve 94 Sayılı karan ile proje yarışması açılmasına, projenin Mimarlar Odası Proje Yarışmaları Yönetmeliği Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 hükümleri uygulanması suretiyle ulusal yarışma yolu ve pazarlık ile yaptırılması, yarışmanın gerektirdiği tüm işlemlerin yürütülmesinde Başkanlığa yetki verilmesi kararından sonra; - Anayasa, Kanun ve İçtüzüğün verdiği yetkilerin hiçbir yasal dayanağı olmadan Emlak Konut A.Ş.'ne devredilmesi ve, - Hukuktaki yeri tartışılan bir ihale sistemi ile ihaleyi alan firmaya normalin üzerinde bir kâr sağlayan Meclis Başkanlığı yönünden işin özelliğine rağmen pahalı kabul edilebilecek ihale kabul etmekle. Görevini kötüye kullandığı iddia edilmektedir. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli Komisyonumuza yaptığı yazılı başvuru ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiştir. Karma Komisyonumuz, fezleke ve eki dosyalan incelemiştir. Anayasanın 83 üncü maddesiyle milletvekillerine tanınan dokunulmazlık kurumunun bir ayrıcalık olmadığını, yasama görevini tam bir özgürlük ortamında yerine getirmelerini sağlamaya yönelik bir imkân olduğunu dikkate alan Karma Komisyon;iddialarıve destekleyen delilleri ciddi bulmuş; kamuoyundaki etkilenmeyi gözönünde tutmuş ve böylesi bir olayda milletvekilinin adil yargılanma hakkını da kullanabilmesi için yargının önünün açılmasını sağlamak amacıyla Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Başkan Alila Sav Hatay Sözcü Yalçın Gürtan Samsun Başkanvekili Nejat Arseven Ankara Katip Hayrettin Dilekcan Karabük Üye Üye 1. Cevher Cevheri Ahmet İyimaya Adana Amasya (Oylamaya katılmadı) Üye irfan Köksalan Ankara üye İlker Tuncay Ankara (İmzada bulunamadı) Üye Üye M. Seyfi Oktay Bülent Akarcalı Ankara İstanbul (Karara karşıyım) Üye İsmail Kahraman İstanbul Üye Mehmet Ali Şahin İstanbul Üye Mehmet Sağlam Kahramanmaraş Üye Ali Oğuz İstanbul Üye Mustafa Kamalak Kahramanmaraş Üye Ati Şahin Kahramanmaraş Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Üye Süleyman Arif Emre İstanbul Üye Sümer Oral Manisa Üye Nevzat Ercan Sakarya Üye Şeref Malkoç Trabzon Üye Adil Aşırım Iğdır (İmzada bulunamadı) Üye Fikret Karabekmez Malatya Üye Cemil Erhan Ağrı Üye Tevfik Diker Manisa Üye Teoman Akgür Sakarya Üye Metin Bostancıoğlu Sinop Üye Emin Karaa Kütahya Üye Ali Günay Hatay Üye Nuri Yabuz Afyon (İmzada bulunamadı) Üye Ömer Faruk Ekinci Ankara Üye Abdülbaki Ataç Balıkesir Üye Hanifi Demirkol Eskişehir Üye Mehmet Moğultay İstanbul Üye Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Üye irfan Gürpınar Kırklareli Üye Zeki Çakıroğlu Muğla Üye Ahmet Kabil Rize Üye Abdulkadir Öncel Şanlıurfa Yasama Bölümü Sayfa : 4 Üye. Fethullah Erbaş Van Üye Demir Berberoğlu Eskişehir Üye Naim Geylani Hakkâri Üye Turhan Arınç İzmir Üye ibrahim Yılmaz Kayseri Üye Bülent Arınç Manisa Üye Ergun Özkan Niğde Üye Ayhan Gürel Samsun Üye Yusuf Bahadır Trabzon (İmzada bulunamadı)

5 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı: 98/ /11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 17/8/1998 tarihli ve 1106 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVIT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd.V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMiZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakanı İ. GÜRDAL E. TARANOĞLU Prof. Dr. S. YILDIRIM Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V. Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 1 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/23).bendi eklenmiştir. "Z/23 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen Batı Karadeniz Acil Sel ve Adana ve Çevresi Depremi Rehabilitasyonu (TEFER) Projesi kapsamında T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) arasında akdedilecek İkraz Anlaşması'nın uygulanması çerçevesinde krediden karşılanamayan ve iç kaynaktan karşılanması gereken ödemeler ve istihdam edilen personel için ödenecek vergi, sosyal sigortalar kurumu ve tasarrufu teşvik primleri gibi ödemelerin yapılmasında" Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Karar'ı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : I

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Yönetmelikler Karar Sayısı: 98/11735 Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 18/8/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesul YILMAZ Başbakan B. ECEVIT İ. SEZGİN Prof. Dr. A. ANDİCAN H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı İ. GÜRDAL M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN E. AŞIK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. C. KAVAK E. AŞIK R.K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Kültür Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı

7 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-12/5/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 2- Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar." Madde 2- Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden 2 nci maddede belirtilen oranda yoksun olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere sakat denir." Madde 3- Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8- Kurumlarca, sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılır. Sınavlar ilk. Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hariç diğer hükümlerine göre yapılır. Ancak, sınav esnasında sakatlığın özelliğine göre, kurum refakatçi bulundurulmasına izin verir. Bu sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak kaydıyla, Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde sakat memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile diğer bilgileri bildirir. Kurumlar tarafından sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece sakatlık grupları arasında bir ayırım yapılmayacağı gibi sakatlık oranına da bir üst sınır getirilmeyecektir. Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır." Madde 4- Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 1- Kurum ve kuruluşların sakal memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan sakatlara ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart. Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle, ekli İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bilgi Formu doldurularak takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde gönderilir." Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI I- TOPLAM SERBEST MEMUR KADRO SAYISI KURUM KADU : 2-TOPLAM SERBEST MEMUR KADRO SAYISININ % 2'si : 3- DOLU SAKAT MEMUR KADRO SAYISI İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN CETVEL-I DERECELER TEŞKİLATI ( ) SINIFI UNVANI T TOPLAM DERECELER TOPLAMI * Merkez, Taşra, Yurtdışı, Dönersermaye, Fon,KefaletSandığı v.b. belirtilecektir. CETVEL-II A- İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN; B- AYRILAN SAKAT MEMURLARİN: KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM SAYİSİ SAKATLIK ORANI (%) SAKATLIK GRUBU EĞİTİM DURUMU İşitme Konuşma. İşitme ve Konuşma Zihinsel Ortopedik Görme Diğer İlköğretim Ortaöğretim 2 Yıllık Yükseköğretim 4 Yıllık Yükseköğretim Lisans Üstü Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: 23488

9 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Osmangazi Üniversitesinden : Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 9/7/1997 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için; genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında aldığı tüm derslerden en az DD ve YT notu alması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciye normal öğretim süresinin yedinci yarıyılının sonunda da diploma verilebilir. Programdaki dersleri en az 3.50 genel not ortalaması ile tamamlayan ve belirtilen koşulları yerine getiren öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE tu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Tebliğler Sanayi ve TicaretBakanlığı, HazineMüsteşarlığı vedış TicaretMüsteşarlığından 1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Seri No: 1 Tanm Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 1998 yılı ürünü kütlü pamuğun gerek bu kuruluşlara, gerekse diğer alıcılara satışında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin 10/09/1998 tarih ve 98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 13/09/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kararnamenin Eki Karar'ın 1 inci maddesi ile 1998 yılı ürünü kütlü pamuğun destekleme primi ödemelerinde uygulanacak hedeffiyatlarile müdahale fiyatlarının tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde; 1998 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak müdahalefiyatlarıaşağıda gösterilmiş olup, hedeffiyattespitinde 10 Cent prim ilave edilir. TİP VE KALİTE İTİBARİYLE 1998 YILIÜRÜNÜKÜTLÜPAMUK MÜDAHALE VE H EGE-ANTALYA EGE TİPİ ÇUKUROVA ;G KALİTELER MÜDAHALE FİYATI MÜDAHALE FİYATI MÜDAHALE FİYATI ST-1 (Randıman Ege/Ege Tipi %39.Çuk %38-BAZ) HB ST HB ST HB ST HB ST HB ST TİP DIŞI yılı ürünü kütlü pamuğun satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Yürütme ve İdare BölümüSayfa 6

11 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Tanımlar Bu tebliğde geçen; "Kararname" deyimi, 1998 yılı ürünü kütlü pamuk üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 10/09/1998 tarih ve 98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, "Bakanlık" deyimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, "Kooperatifler ve Birlikler" deyimi, 3186 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Tanın Satış Kooperatifleri İle Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini, "Banka" deyimi, T.C. Ziraat Bankasını, "Borsa" deyimi, 5590 sayılı Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım satım vefiyatlarınıntespit ve ilam işleriyle meşgul olmak üzere, anılan Kanuna göre kurulan ticaret borsalarını, "Destekleme Primi" veya "Prim" deyimleri, kütlü pamuk üreticilerine Kararname uyarınca bankaca yapılacak ödemeyi, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" deyimi, bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak (Eki) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, Müsteşarlık tarafından mühürlendikten sonra çırçır işletmelerine imza karşılığı verilen ve işletmelerce üreticiden satın ve teslim alman kütlü pamuk karşılığında düzenlenen belgeyi, ifade eder. 2. Uygulama Alanı Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan kütlü pamuk satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Mahlıç (lif) haline getirilmiş ve/veya daha ileri derecede işlenmiş pamuk satışları, prim uygulamasının kapsamı dışındadır. 3. ödeme Şekli İle Ödeme Yer ve Zamanı Kararnamede destekleme priminin, 1999 Mali Yılı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanması, gerekli belgelere istinaden T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan üreticilere ödenmesi kuralı getirilmiştir. Üreticilere ödemeler, 1999 yılı Bütçesinin yürürlüğe girmesinden sonra belirlenecek zamanda yapılır. Tespit edilecek son satış tarihinden sonraki satışlar karşılığında prim ödenmez. Saptanan müdahale fiyatının altındaki satışlara ilişkin destekleme primi ödemelerinde müdahale fiyatı esas alınır. Destekleme primi ödemelerinde yetkili ve görevli kılınan T.C. Ziraat Bankası şubeleri, banka tarafından ayrıca tespit ve ilan edilir, ödemeler; bu şubeler tarafından üreticiye yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz. Aynı çırçır işletmesine yapılan satış ve teslimler için farklı şubelerce prim ödenmez. Ancak, üreticilerin yazılı başvurusu üzerine, tüm denetim, tahakkuk ve diğer işlemlerin, yetkili şubelerce yerine getirilmesi kaydıyla, adlarına tahakkuk eden prim istenen şubeye havale edilir. Bu tür ödeme taleplerinde aşağıdaki işlemler yerine getirilir. a) Üreticiler, prim ödemeleri için Bankaca aranan belgeleri bir dilekçe ekinde Bankanın herhangi bir şubesine teslim ederek primin havalesi istenen şubeyi belirtir. b) Belgeler, dilekçe ve eklerini teslim alan şubece, Bankanın prim ödemekle görevli ve yetkili şubesine gönderilir. c) Prim ödemekle görevli şube; gerekli denetim, tahakkuk ve diğer işlemleri yaptıktan sonra, prim tutarını üretici adına istenen şubeye havale eder. 4. Prim Tu Unu m Hesaplanması Alım-satım işlemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 23 S inci maddesi uyarınca müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapılmışsa, bu makbuzun taşıdığı tarih, satıcının gerçek usulde vergilendirilen çiftçi olması nedeniyle alım satım işlemi karşılığında fatura veya irsaliyeli fatura düzenlenmiş olması halinde ise, aynı Yasanın 230 uncu maddesi gereğince fatura tarihi, satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınır. Birim ürün miktarı için ödenecek "prim tutan", tespit edilen müdahale fiyatı ile hedef fiyatı arasındaki farktan oluşur. Prim tutan, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dolar döviz alış kuru üzerinden ödenir. S. Üretici Belgesi Üretici belgesi 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu uyarınca ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilir. Ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tanm ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Üretici belgelerinin, 1998 yılı içerisinde düzenlenmiş ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir. Üretici belgesinde pamuk ekimi yapılan alan ve üretim miktarı da gösterilir. Ziraat odaları ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri ve muhtarlar, üretici belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler. 6. Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise çeşitli (muhtelif) kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu kütlü pamuk alımlarının, çırçır işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesiyle veya beyannameye ekli dokumla föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir. Bu tur toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri bankaca geçerli sayılır. 7. Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri A. Kooperatif ve birliklerin ortak içi alımları Bu tür alımlarda bu kuruluşlarca, "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Tarafından Yapılacak Devlet Destekleme Alınılan ile ilgili Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlere Bağlı İşlemlere Dair Yönetmelik" in 21 ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre hareket edilir. Tarım Satış Kooperatifleri, ortaklarının 1998 yılı içinde düzenlenmiş olan üretici belgelerini dosyasında bulundurur. Ortaklardan alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Bu makbuzda; asgari ürünün tipi, ekspertiz sonucu saptanan kalitesi, brüt ve net miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutan, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile vergi numarası gösterilir. Müstahsil makbuzlanndaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından ertesi hafta T.C. Ziraat Bankasının prim ödemekle görevlendirilen şubesine gönderilir. B. Kooperatif ve birliklerin ortak olmayan üreticilerden yaptıkları alımlar Kooperatif ve birliklerin ortak dışı alımları için düzenlenen müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı üreticiye (satıcıya) verilir. Aynca, alım satım işlemi alıcı kooperatif veya birlik tararından borsada tescil ettirilerek alım satım beyannamesinin bir nüshası da üreticiye teslim edilir. Çırçır işletmelerince düzenlenerek üreticiye verilmesi öngörülen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" kooperatifler ve birliklerce düzenlenmez. Bu belge yerine; bankanın denetimi yönünden yukarıda kooperatif ve birliklerin "ortak içi alımları" ile ilgili açıklamalar sırasında değinilen tesellüm makbuzu ve alım bordrolanyla ilgili işlemlerin, ortak dışı alımlar için de ayn "alım bordroları" düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesi uygun görülmüştür. C. Çırçır İşletmesinin üreticiden alım yapması Bu tür şanslarda, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı. Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyannca satıcıya teslim edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı : Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yerine getirilememesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde kütlü pamuk bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir. Bu tür satışlarda üreticilere destekleme primi ödenebilmesi için, Dış Ticaret Müsteşarlığından kod numarası verilmiş çırçır işletmelerince düzenlenen, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nun Bankaya ibrazı gerekmektedir. Prim ödemesine konu satışlar sadece, Müsteşarlıkça kod numarası verilen çırçır işletmelerine yapılır. Bu işletmelerce iki nüsha olarak eksiksiz düzenlenen teslimat makbuzunun asıl nüshası üreticiye verilir, diğer nüshası da bu işletmelerce saklanır. D. Çırçır İşletmeleri Dışında Kalan Tüccarın Alım Yapması İkinci aşamada çırçır işletmelerine satış yapılması koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır. a) Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) aslı, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir. b) Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir. c) Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için çırçır işletmelerince düzenlenen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nun ödemeyi yapacak banka şubesine ibrazı gerektiğinden, ikinci aşamada ürün bir çırçır işletmesine satılır ve bu satış ve teslim karşılığında çırçır işletmesince "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"düzenlenir. d) "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu", çırçır işletmeleri tarafından çırçır işletmesine sabş yapan tüccarın üreticilerden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde, her üretici için ayn ayn düzenlenir. Bunun için, kütlü pamuğun satın alındığı üreticilerin kimliği ve ürünle ilgili "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu" nda yazılı bilgilerin bir dökümü, liste halinde tüccar tarafından çırçır işletmesine tam ve doğru olarak verilir. "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"da bu listelerde yazılı bilgilere göre düzenlenir. e) Bu tür satışlarda, "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu"nun İmzalar Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilir. İMZALAR Tüccardan Satın Ve Teslim Alan Çırçır Ve Prese İşletmesi Çırçır Ve Prese İşletmesine Satan Ve Teslim Eden Tüccar Tüccara Satan Ve Teslim Eden Ür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 9 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 "Kutlu Pamuk Teslimat Makbuzu", çırçır işletmesi ve tüccar tarafından imzalandıktan sonra makbuzun aslı tüccar tarafından kendisinden alım yapılan üreticiye verilir. Makbuzun üreticiye verilen astı, bankaya ibraz edilmeden önce üretici tarafından da ayrıca imzalanır. 8. Prim ödemesi İçin Bankaca Aranacak Belgeler Aşağıda belirtilen belgeler prim ödemesine konu kütlü pamuk ürünü satış tarihinden itibaren 30 gün içinde bankaya ibraz edilir. A. Kooperatif ve Birliklerin ortak içi alımlarında; - Bu kuruluşlarca düzenlenen alım bordrosu, B. Kooperatif ve Birliklerin ortak dışı alımlarında; - Üretici belgesi, - Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ), - Borsa alım satım beyannamesi, - Alım bordrosu, - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. C. Çırçır işletmelerine yapılan satışlarda; - Üretici Belgesi, Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ), - Borsa alım satım beyannamesi, - Müsteşarlıkça kod numarası verilmiş çırçır işletmelerince düzenlenen "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu'', - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. D. Tüccara yapılan satışlarda; - Üretici Belgesi, - Müstahsil makbuzu (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura), - Borsa alım satım beyannamesi, - Tüccarın çırçır işletmesine yaptığı satış ve teslim karşılığında her üreticinin tüccara yaptığı satış miktarlarıyla uyumlu bir şekilde düzenlenmiş "Kütlü Pamuk Teslimat Makbuzu", - Vergi kimlik numarasını gösterir belge. Müstahsil makbuzunun (gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde faturanın) bir fotokopisi aslı ile birlikte Bankaya ibraz edilir. Banka tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair bir ibare konularak alınır, asıl nüsha üzerine de Bankaca uygun görülecek bir işaret konularak üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

16 Sayfa: 16 RESMÎGAZETE 9Ekim Sayı: Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler Kararnamede, Hazine Müsteşarlığı ve Bankanın prim ödemelerinin denetimini sağlayacak her türlü tedbiri almaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri düzenlenen pamuk kontrol sonuç raporlarını aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve Bankaya gönderirler. TC. Ziraat Bankası Şubeleri sadece kendi çalışma bölgelerine giren ve önceden tespit edilecek çırçır fabrikalarının makbuzları karşılığı ödeme yapacaklarından, çırçır işletmeleri her haftft sonu düzenledikleri teslimat makbuzlarının bir dökümünü bağlı bulundukları T.C. Ziraat Bankası şubesine gönderirler. Üreticilere yapılacak destekleme primi ödemeleri için Bankaya ibrazı zorunlu belgeler arasında bulunan ve ticaret borsalarınca Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği" nin 52 inci maddesine göre üç nüsha olarak düzenlenen "Borsa Alım Satım Beyannamesi", bu tür muamelelerde dört nüsha olarak düzenlenir ve "Borsa Mim Satım Beyannameleri"nin bir nüshası, talep edilmesi halinde ilgili Banka Şubesine gönderilir. Anılan ticaret borsaları, satıcı taran üretici olan tescil işlemlerinde, borsaca hangi belgeler istenildiğini ve yapılacak diğer işlemleri anlatan bir açıklamayı metin haline getirerek ilgililerin görebileceği uygun bir yere asarlar. 10. Hukuki ve Cezai Sorumluluk Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında T.Ceza Kanununun ve Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır. Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Tarım Satış Kooperatifleri, Birlikler, çırçır işletmeleri ve diğer ilgililerden geri alınır. Ayrıca; destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışıfiyatlaalım satım tescili yaptırdığı anlaşılanlar prim uygulamasından yararlandırılmazlar. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

17 9 Ekim Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ÇIRÇIR VE PRESE İŞLETMESİ KÜTLÜ PAMUK TESLİMAT MAKBUZU Çırçır ve Prese İşletmesinin: Ticaret Unvanı Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Kimlik Numarası Bağlı Olduğu DTS Denetmemen Grup Başkanlığı Kod Numarası Seri No Sıra No Tanzim Tarihi (Ek:1) Üreticinin; Adı Soyadı Baba Adı Adresi Doğum Tarihi ve Yeri Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası Kütlü Pamuğun; Tip ve Kalitesi Fiyatı (TL/Kg) Teslimat Tarihi Müstahsil Makbuzunun/Faturanın Tarih ve Numarası PRİME ESAS MİKTAR -Rakam ile (Kg) -Yazıile (Kg) İMZALAR Satan ve TeslimEden Satın Alan ve Teslim Alan Çırçır ve Prese Üretici İşletmesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: Aksaray Valiliğinden : Karar No : 9 Karar Tarihi : 1/9/1998 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu 1/9/1998 tarihinde Vali Emir DURMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 20/8/1997 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Çeşitleri" tebliği çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/8/1998 tarih ve ve sayılı genelgeleride dikkate alınarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan konuyla ilgili 97/01 sayılı genelge hükümlerine göre ekmek ve çeşitlerinin ambalajıyla ilgili olarak tüketime sunulması konusunda fırıncılar odasınında katılımının sağlanarak fırıncıların eğitimi Tarım İl Müdürlüğünce yapılmasına, b) Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin konunun önemini anlatmak, vatandaşların bilinçlendirilmesini temin etmek üzere yazılı ve görsel basın kanalıyla bilgilendirme açıklamaları yapmasına, programlar düzenlemesine, c) Aksaray Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü elemanlarından oluşan denetim ekibi kurularak, ekmek ve çeşitlerinin ambalajlı olarak tüketime sunulmasının sürekli olarak denetlenmesine, ç) Denetim ekiplerinin fırınlarda üretim ve satış yerlerinin 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türk Gıda Kodeksi hükümleri çerçevesinde sağlıklı olup olmadığı konusunda hassasiyet göstermelerine, sağlıklı olmayanların gerekli şartlan taşımaları için eğitim ve uyan görevlerini yerine getirmelerine, aksine davranışta ısrar eden fırınların faaliyetten alıkonması için gerekli işlemlerin yapılmasına, d) Fırınlar ve gıda imal yerlerinde çalışanların tümünün sağlık karnelerinin bulunmasına, gerekli sağlık kontrollerinin yasal periyotlarda uygulamasına özen gösterilmesine, 2. İlimiz Yenimahalle (Gerentol)'da Aksaray Belediyesince hayvan besicilerine tahsis edilen yerin insan ve çevre sağlığı yönünden incelenerek rapor tutmak üzere Çevre ve Sağlık Bakanlığından uzman personel talep edilmesine, 3. Şebekeye bağlı okul ve yurtların su depolarında ayda bir kez süper klorlama yapılmasına, klorlamada kullanılacak klor tabletlerinin Sağlık Müdürlüğü ekiplerince belirlenecek miktarda atılması ve 12 saat bekledikten sonra deponun yıkanmasına, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak çalışmasına, 4. Eğitim ve öğretim döneminin başlaması nedeniyle ilk ve orta dereceli okullardaki kantinlerde satışa sunulan gıda maddelerinin ve burada çalışan personelin hijyenik yönden denetiminin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortak hareket edilerek yapılmasına, a) Kantin işletmecileri tarafından haiz oldukları şartlan gösterir talimatnamenin kantin içerisinde denetim görevlilerinin her an görebilecekleri bir şekilde asılmasına ve okul idareleri tarafından ihale şartnamelerine dahil edilmesine, b) Oluşturulan komisyon tarafından kantinlerin her 15 günde bir, okul idaresi tarafından ise sürekli denetlenmesine, c) Kantin denetim raporlarının her ay sonu yapılacak İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilmesine, d) Okul kantinlerinde çalışan personelin portör muayene kartlarının okul idareleri ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak denetlenmesine, 5. 26/12/1997 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kuaför, berber ve güzellik salonlarının denetiminlerinin aksatılmadan devam ettirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

19 9 Ekim Sayı: YARGI BÖLÜMÜ RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Yargıtay Kararı Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden : Esas : 1998/4961 Karar : 1998/5982 Mahkemesi : Samandağ Sulh Hukuk Tarihi : 25/6/1996. Nosu : 1996/ /273 Davacı (K.Davalı) : Selahattin Aydın Davalı (K.Davacılar) : Hasan Güngör Üçüncü Kişi : Davacı (K. davalı) vekili tarafından, davalılar (K. davacılar) aleyhine 25/6/1996 gününde verilen dilekçe ile kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil K. davacılar vekili tarafından da aynı tarihli dilekçeleri ile alacak istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davaların kabulüne dair verilen 25/6/1996 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı emir yoluyla istenilmekle dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü. Yargı Bölümü Sayfa: 1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 9 Ekim Sayı: KARAR Davacı, Bursa İli Hamitler Köyü 1197 parselde kayıtlı taşınmazını harici satış sözleşmesiyle davalılara satıp teslim ettiği halde, bedelinin ödenmediğini ileri sürerek tahsilini istemiştir. Davalılar, alacak davasını kabul etmişler ancak, karşılık dava ile de anılan taşınmazın adlarına tescilini istemişlerdir. Mahkemece, her iki davanın da kabulüne karar verilmiştir. H.U.M.K.nun 13. maddesi "Gayrimenkule müteallik davalar gayrimenkulun bulunduğu mahal mahkemesinde ikame olunur" hükmünü içerir. Anılan madde mutlak yetki kuralı olup bu kural, kabul ve karşılık dava yoluyla, yetki anlaşmalarıyla aşılamaz. Bu nedenle, Mahkemenin yetkisiz olduğunu gözetmemesi ve İmar Yasası 18/son maddesi hükmüne aykırı olarak taşınmazın paylı olarak tesciline karar verilmesi doğru görülmediğinden Cumhuriyet Başsavcılığının ve Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine Kanun yararına bozma isteğinin kabulü gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle; Mahkeme hükmünün H.U.M.K.nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlıkça Resmî Gazete'de yayınlatılmasına 14/9/1998 gününde oybirliği ile karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa : 2

BAŞBAKANLIK MAKAMINA İlgi: 1 inci Tak. Hv. K. K.lığı As. Sav.lığmm 18 Mayıs 1998 gün ve AS.SAV.: 1998/5863 sayılı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA İlgi: 1 inci Tak. Hv. K. K.lığı As. Sav.lığmm 18 Mayıs 1998 gün ve AS.SAV.: 1998/5863 sayılı Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 736) Bilecik Milletvekili Bahattın Şeker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 16) Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE 3 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29087 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2014 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102) -2292- TÜRKIYE'DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.05.2011 Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 Konu: 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE ĐLK TAKSĐT ÖDEME SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN KARAR YAYINLANMIŞTIR 30.04.2011 tarih ve 27920

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı