Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler"

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( A / D ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - radley Allen - radley A PowerFlex Sürücüler Sayfa 5,6,7,8 MeanWell MeanWell Güç Kaynaklarý Sayfa 9 MeanWell Ýnverterler Sayfa 10 MeanWell D -D Çeviriciler Sayfa 11 ARO Engineering ARO Engineering Güç Kaynaklarý Sayfa GEMO GEMO Akllý Röleler / PL Sayfa 13 GEMO Sýcaklýk Kontrol ihazlarý Sayfa 14 GEMO Sayýcýlar Sayfa 15,16 VÝGOR Akü GEMO Sayýcýlar Sayfa 17 3D Mühendislik 3D Kablo Yüksük ve Pabuçlarý Sayfa 18 ENGESER ENGESER Kablo aðlarý ve Aksesuarlarý Sayfa 19 ELEMATÝ Kablo Sistemleri ELEMATÝ Daralan Makaronlar Sayfa 0

4 Sayfa 1 AD Serisi D Sürücüler: AD 5 AD 150 Malzeme Kodu Açýklama Fiyat AD 5.N AD 5. AD 5.E D Drive / 1,1KW / 1PH / OVA / 180VD / FIELD VD A D Drive /,KW / 1PH / OVA / 180VD / FIELD VD A D Drive / 3,6KW / 1PH / OVA / 180VD / FIELD VD A AD 75.H AD 75.S AD 75.M AD 75.A D Drive / 4,6KW / 1PH / OVA / 180VD / FIELD VD 3A D Drive / 7,5KW / PH / 38OVA / 80VD / FIELD VD 3A D Drive / 15KW / PH / 38OVA / 80VD / FIELD VD 3A D Drive / KW / PH / 380VA / 80VD / FIELD VD 3A AD 150.U AD 150.A AD 150.I D Drive / 30KW - 70A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 45KW - 105A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 56KW - 5A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A AD 150.H AD 150.K AD 150.F AD 150.A D Drive / 76KW - 170A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 90KW - A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 0KW - 70A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 150KW - 350A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A AD 150.HH.0 AD 150.HH.5 AD 150.HH.35 D Drive / KW - 400A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 50KW - 575A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A D Drive / 350KW - 800A / 3PH / 40OVA / 440VD / Q / FIELD 10A AD 5 AD 5 P AD 75 AD 150 AD 150 P AD 5 ontrol oard AD 5 Power oard AD 75 ontrol oard AD 150 ontrol oard AD 150 Power oard AD 150.HP A hopper < Thyristör hariç > AD 150.HP A hopper < 3xA Thyristör Dahil > 355

5 Sayfa ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý - Mikroiþlemci Teknolojisi - Akýllý, Tam Otomatik Þarj Kontrolü - Anahtarlamalý Kaynak - Sabit Akým ve Gerilim - Sabit ve Yüzey Þarj Metodu - Paralel ve Seri aðlanabilirlik - Küçük Yüzey Akýmý Modu - A Giriþ RF Filtresi - Güç Faktörü Düzeltme - Kýsa Devre Korumalý - Aþýrý Sýcaklýk Korumalý - Aþýrý Gerilim Korumalý - Akü Hatasý Kontrolü - Tüm Kontroller SÝNOPTÝK LED PANELDEN izlenebilir Masaüstü (Desktop) A Serisi Akü Þarj ihazlarý Yacht lar için A Serisi Akü Þarj ihazlarý Masa Üstü (Desktop) Güç Çýkýþ A ,5 0W 13, 8A 71$ A W 7V 4A 71$ A ,5 40W 13, 16A 88$ A W 7V 8A 88$ A W 54V 4A 91$ Yat lar için (For Yacht) Güç Çýkýþ A ,4 A ,4 A ,4 300W 360W 600W 14,4V 6,4V 14,4V 5A 15A 50A 10$ 145$ 75$ A ,4 70W 6,4V 30A 75$ Yat lar için (For Yacht) Özel Güç Çýkýþ A ,4 / 6,4 350W 14,4V / 6,4V 5A / 15A 400$ A ,4 (Kademeli) 350W 14,4V 5A / 15A / 5A 475$

6 Sayfa 3 LED (Light-Emitting-Diode) ve mikro-iþlemci birlikteliðiyle tasarlanan Yeni nesil tepe lambalar.000 saat e varan çalýþma ömrüne sahiptirler. Geneleksel Flamanlý ampullerin ve Xenon Tüplü ampullerin özellikle sarsýntýlar nedeniyle meydana gelen ýþýk arýzalarý giderilmiþ olup bu nedenle meydana gelen iþletme sorunlarý Power Led lambalarla giderilmiþ oldu. Wicem Technology Power ledlerle yapýlan led li tepe lambalarý geliþtirmiþtir. Led baþýna 350mA akým geçirilmiþtir. öylece tepe lambalarýnýn görünürlüðü arttýrýlýþtýr. (Görüþ alaný açýk olduðunda denizde 3-4 mil den gözükmektedir.) Ayrýca Wicem Technology yüksek (50- metre) fabrika bacalarý için alttan kumandalý kontrolör de geliþtirmiþtir. u kontrol ünitesi sayesinden yüksek bacadaki tepe lambanýzý; 1-Karanlýkta yanmasýný gündüz sönmesini saðlayabilirsiniz -Yanýp sönme frekansýný ayarlayabilirsiniz 3-Sürekli yanmasýný saðlayabilirsiniz 4-Acil durumda uçak ve helikoptere Mors alfabesilye S.0.S iþareti vererek uyarabilirsiniz 5-Ýsterseniz tepe lambasýnýn verdiði ýþýk þiddetiniz ayarlayabilirsiniz Power led li tepe lambalarýný denizde bir þamandýra üzerinde kullanmak isterseniz s geçirmez tuzlu sudan etkilenmeyen ve güneþ enerji paneli ile enerjilenen þamandýra lambasý olarak kullanabilirsiniz; Karadan denize bir deniz feneri olarak kullanabilirsiniz, enerjisini tamamen güneþten alan vir deniz feneri yapabilirsiniz. Deniz ulaþýmýný uygun yanma sönme efektleri mikro-iþlemciye programlanmaktadýr. Kara yollarý bakým ve onarýmarýnda rahatlýkla kullanabilirsiniz. Yüksek binalarýn üzerinde uyarý lambasý olarak GSM baz isasyonlarý - TV vericileri yansýtýcýlarý üzerinde Forklift ve Ýþ makinalarýnda ikaz ve uyarý lamasý olarak kullanýlýr. Standart olarak V / 4V / 36V / 48V / V / veya D çalýþma gerilimlerinde üretilmektedir. Tüm tasarýmlarý WIEM TEHNOLOGY tarafýndan yapýlan Tepe Lambalarý ASA tarafýndan üretilmektedir. AS-LDF PWL-V V D 600 TYPE POWER LED Adet 50 AS-LDF PWL-4V 4V D 600 TYPE POWER LED Adet 50 AS-LDF PWL-36V 18-36V D 600 TYPE POWER LED Adet 60 AS-LDF PWL-7V 36-7V D 600 TYPE POWER LED Adet 60 AS-LDF PWL-0V 600 TYPE POWER LED Adet 70 AS-LDF SEA-V Solar Deniz Feneri (Solar Marine Lantern) V D 40W Güneþ, Otomatik Þarj Ünitesi, Mikro-iþlemci Kontrollü Þarj, 14 Saat Karanlýkta %30 Duty-ycle 1,4Ah 360 HORÝZANTAL Renkler: Kýrmýzý, Sarý, Yeþil, Mavi 4 Ultra-Parlak Power Led >.000 Saat Ömür, POLÝKARON -UV LENS 1450 AS-LDF PWL-V Çalýþma Gerilimi Power Led Gövde Tipi Sýra Kodu Led li Flaþör ASA Üretimi ASA elektrik ve kontrol sistemleri san.tic.ltd.þti Körfez Sanayi Sitesi 9.lok No: Ýzmit / KOAELÝ / TURKEY Tel: /77 Fax:

7 Sayfa 4 Eurotherm Drives (SSD) A Drives ,75 to 15kW Plus 690+ Integrator Series 0,75kW to 1,000kW Inverter - V/Hz from 0,5 to 7,5kW Eurotherm Drives (SSD) D Drives 506/ 507/ /507/508 Up to kw Up to 9kW 514 Up to 9kW 590Plus 590+ Integrator Series from 15 to 700 amps

8 Sayfa 5 PowerFlex 4M A Sürücü Kullanýcýlara kompakt ve yer tasarrufu saðlayan bir tasarýmla güçlü motor hýzý kontrol imkaný sunan PowerFlex A sürücü, PowerFlex sürücü ailesinin en küçük ve tasarruflu üyesidir. Uygulama esnekliði, pratik kablolama ve programlama kolaylýðý sunan bu sürücü yer tasarrufu ve kullanýmý kolay A sürücü gerektiren uygulamalarda makine seviyesinde hýz kontrolü için idealdir. Sýnýflandýrmalar:...0V...40V V 0,...1,1kW / 0,5...1,5 g / 1,6...6A 0,...7,5kW / 0, g / 1,6...6A 0,4...11kW / 0, g / 1,5...4A Made in USA Ürün Özellikleri Motor Kontrolü Haberleþme Kullanýcý Arabirimi Kasa Sertifikalar - 50 derecede kayýpsýz çalýþma - Monofaze (-40V) ürünler 0,-,kw arasý - Trifaze ( V) ürünler 0,4-11kw arasý Hz Çýkýþ Frekansý - 3 adet yarý programlanabilir adet programlanabilir - toplam 5 digital giriþ - 1 adet programlanabilir röle çýkýþý - 1 adet programlanabilir analog giriþ (V veya ma) V / Hz Kontrolü Dahili RS 485 Dahili programlama tuþtakýmý ve LED Display Ip0 UL E cul -Tick PowerFlex 4M Monofaze,...40VA, 50/60Hz, Ip0 - Rs485 Haberleþme Portu (Multi - Drop) - 5,5kw ve sonra dahili kýyýcý - 1 dakika %150, 3 saniye % yüklenebilirlik - V/Hz kontrol (Her fazda ayrý sensör) - A ve kasada DIN ray montaj - Drive Explorer veya Drive Executive ile programlama imkaný - Zero-Stacking (Sürücüler boþluk getirmeden yan yana konulabilir) Ürün Kodu F-A1P6N103 F-AP5N103 F-A4PN103 F-A8P0N103 F-A011N103 Sürücü Oranlarý kw Hp Çýkýþ Akýmý(A) 0, 0,4 0,75 1,5, 0,5 0, ,6,5 4, 8 11 oyut YükxGenxDer 174x7x136 mm 174x7x136 mm 174x7x136 mm 174xx136 mm 174xx136 mm Kasa Tipi A A A Fiyat (Euro) PowerFlex 4M Trifaze, VA, 50/60Hz, Ip0 Ürün Kodu Sürücü Oranlarý kw Hp Çýkýþ Akýmý(A) oyut YükxGenxDer Kasa Tipi Fiyat (Euro) F-D1P5N103 F-DP5N103 F-D4PN103 F-D6P0N103 F-D8P7N103 F-D013N104 F-D018N104 F-D04N104 0,4 0,75 1,5, 3,7 5,5 7,5 11 0, , ,5,5 4, 6 8, x7x136 mm 174x7x136 mm 174x7x136 mm 174xx136 mm 174xx136 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm A A A

9 Sayfa 6 PowerFlex 40 A Sürücü PowerFlex 40 A Sürücü OEM lere, makine üreticilere son kullanýcýlara kullanýmý kolay, kompakt bir paket içerisinde geliþmiþ performanslý motor kontrolü sunar. PowerFlex 40, uygulama performansýný arttýrmaya yardýmcý olmak üzere düþük hýzdaki tork taleplerini karþýlamak için senseörsüz vektör kontrol özelliðine sahiptir. Esnek paketleme seçenekleri ve kompleks olmayan programlama yapýsý sayesinde bu sürücü hýzlý ve kolay bir þekilde monte edilebilir ve birçok farklý uygulama için yapýlandýrýlabilir. PowerFlex 40 serisi, Ip66 ve flanþ baðlantý modelleri ile korozif, nemli ve tozlu zor ortamlarda problemsiz çalýþma saðlar. Sýnýflandýrmalar:...0V...40V V V 0,37...1,1kW / 0,5...1,5 g /,3...6A 0,37...7,5kW / 0, g /,3...33A 0, kW / g / 1,4...4A 0, kW / g / 1,7...19A Made in USA Ürün Özellikleri Motor Kontrolü Haberleþme Kullanýcý Arabirimi Kasa Sertifikalar - 50 derecede kayýpsýz çalýþma - Monofaze (-40V) ürünler 0,-,kw arasý - Trifaze ( V) ürünler 0,4-11kw arasý Hz Çýkýþ Frekansý, Auto Tune özelliði - 1 adet programlanabilir analog giriþ (V veya ma) - 4 adet programlanabilir toplam 7 digital giriþ - DIN ray montaj imkaný ( tipi kasalarda) - 1 adet programlanabilir röle çýkýþý - adet programlanabilir opto çýkýþý V / Hz Kontrolü - Sensörsüz Vektör Konrolü Entegre RS 485, Genel Endüstriyel Protokol Entegre programlama tuþ takýmý ve LED Display Ip0, Ip30, Ip66/NEMA 4X UL E cul -Tick PowerFlex 40 Monofaze,...40VA, 50/60Hz, Ip0 - PID /Timer/ounter/asic Logic/Step Logic/Trim fonksiyonlarý - Zero-Stacking (Sürücüler boþluk getirmeden yan yana konulabilir) - Drive Explorer veya Drive Executive ile programlama imkaný - 1 dakika %150, 3 saniye % yüklenebilirlik - RS 485 haberleþme (Multi - Drop) - Ip66 veya 600V opsiyonlarý - Haberleþme opsiyonlarý - Vektör veya V/Hz kontrol - Dahili Kýyýcý - PT giriþi Ürün Kodu -AP3N104 -A5P0N104 -A8P0N104 -A0N104 0,4 0,75 1,5, Sürücü Oranlarý kw Hp Çýkýþ Akýmý(A) 0,5 1 3,3 PowerFlex 40 Trifaze, VA, 50/60Hz, Ip0 Ürün Kodu -D1P4N104 -DP3N104 -D4P0N104 -D6P0N103 -D010N103 -D0N104 -D017N104 -D04N104 0,4 0,75 1,5, 4 Sürücü Oranlarý 0, kw Hp Çýkýþ Akýmý(A) 5,5 7,5 11 7, ,4, , oyut YükxGenxDer 180xx136 mm 180xx136 mm 180xx136 mm 60x130x180 mm oyut YükxGenxDer 180xx136 mm 180xx136 mm 180xx136 mm 180xx136 mm 180xx136 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm Kasa Tipi Kasa Tipi Fiyat (Euro) Fiyat (Euro)

10 Sayfa 7 PowerFlex 400 A Sürücü Allen-radly PowerFlex 400 serisi A sürücüler, özel olarak tasarlanmýþ dahili fonksiyonlarý ile fan-pompa, kompresör, HVA ve bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonu kolaylaþtýrýr. Özellikle kompresör uygulamalarýnda özel tasarým sayesinde dünya genelinde ileri gelen kompresör üreticilerinin tercihi olmuþtur. Geniþ güç seçenekleri, esnek ve yerden tasarruf saðlayan tasarýmý, kolay devreye alým ve kullaným özellikleri ile deðiþken torklu fan-pompa uygulamalarýnýn ideal çözümüdür. Sürücü Oranlarý Motor Kontrolü Haberleþme Kullanýcý Arayüzü Kasa Ek Özellikler Sertifikalar...40V =>,...37kW / Hp / A V =>,...50kW / Hp / A V/Hz Kontrolü Dahili RS 485, Endüstriyel Protokoller Dahili programlama tuþtakým ve LED Display IP0,IP30 Fan ve Pompa uygulamasýn için PID/PIP UL, IE, E, cul, -Tick, UL508 Plenum Rating Made in USA Ürün Özellikleri - 50 derecede kayýpsýz çalýþma - Trifaze ( V),kW - 50kW ile geniþ güç aralýðý Hz Çýkýþ Frekansý - Endüstriyel Fan-Pompa, HVA ve Kompresör uygulamalarýna uygunluk - Yardýmcý motor kontrol seçeneði, artan/azalan demande göre fan-pompalarýn sýralý çalýþma imkaný - 3 adet yarý programlanabilir 4 adet programlanabilir toplam 7 digital giriþ - Standart olarak RS 485 haberleþme, Metasys N, P1 (Plant Floor Network) - Pompa ve Fan fonksiyonlarý (4 pompa veya fana kadar sistemin kontrolü) PowerFlex 400 Trifaze, VA, 50/60Hz, Ip0 Ürün Kodu -D6P0N103 -D010N103 -D0N103 -D017N103 -D0N103 -D030N103 -D038A103 -D045A103, 4 5, Sürücü Oranlarý kw Hp Çýkýþ Akýmý(A) 15 18, , , ,5 - Driver Explorer veya Drive Executive ile programlama imkaný - 110kW a kadar D; 13 ve üstü kw larda A dahili þok bobini - adet programlanabilir analog giriþ (V veya ma) - adet programlanabilir analog çýkýþ (V veya ma) - 1 dakika %110, 3 saniye %150 yüklenebilirlik - adet programlanabilir röle çýkýþý - adet programlanabilir optp çýkýþý - Seçilebilir pompa / Fan eðrileri - Space Vektör veya V/Hz fonksiyonlarý - 8 röleye kadar geniþleme imkaný - Freze / Fire fonksiyonlarý - PID ve Uyku Modu oyut YükxGenxDer 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 436x50x06 mm 436x50x06 mm Kasa Tipi D D Fiyat (Euro) D060A x50x06 mm D D07A x370x60 mm E D088A x370x60 mm E D105A x370x60 mm E D14A x370x60 mm E D170A x45x80 mm F

11 Sayfa 8 PowerFlex 70 A Sürücü PowerFlex 70 güç, kontrol ve operatör arayüzü için kompakt bir paket sunar ve yer tasarrufu, basitlik ve güvenilirlik için tasarlanmýþtýr. u sürücü, mimarinize kolay bir þekilde entegre etmeniz ve birçok uygulama gereksinimleri için kolayca yapýlandýrmanýz amacýyla geniþ kapsamlý özelliklere sahiptir. PowerFlex 70 serisi Ip66 ve flanþ baðlantý modelleri ile korozif, nemli ve tozlu zor ortamlarda problemsiz çalýþma saðlar. Sýnýflandýrmalar:...40V V V 0, ,5kW / 0,5...5 g /,...70A 0, kW / 0, g / 1,1...7A 0, kW / 0, g / 0,9...5A Made in USA Motor Kontrolü Haberleþme Kullanýcý Arayüzü Kasa Güvenlik Ek Özellikler Sertifikalar V/Hz Kontrolü, Sensörsüz Vektör Kontrolü, Flux Vektör Kontrolü Genel Endüstriyel Protokeller Operatör Paneli (Opsiyonel) Ip0, Flanþ Montaj, Ip656 / NEMA 4X DriveGuard Safe Torque - Off / EN954-1 at.3 Encoderli veya Encodersiz geri besleme hýz ve tork kontrolü Elyaf(iplik) uygulamalý için Pjump ve Traverse fonksiyonlarý UL, IE, E, cul, -Tick, UL508 Plenum Rating Ürün Özellikleri - 50 derecede kayýpsýz çalýþma - Trifaze ( V) ürünler 0,5kW - 37kW arasý Hz Çýkýþ Frekansý - Dahili EM filtre ve Giriþ Þok obini - 6 adet programlanabilir digital giriþ - adet programlanabilir digital çýkýþ - adet programlanabilir analog giriþ (V veya ma) - adet programlanabilir analog çýkýþ (V veya ma) - Encoder giriþ opsiyonu - Dahili kýyýcý - Safe - Tork Off Opsiyonu EN954-1 at.3 uyumlu - 3 farklý motor datasý ve parametrei oluþturma imkaný TM - FORE Teknoloji vektör kontrol, vektör veya V/Hz Kontrol - Açýk ve kapalý çevrim hýz ve tork kontrol - Uyku modu, PID, Fiber uygulamalarý (Traves, P-Jump gibi) - Haberleþme opsiyonlarý TM - FORE Teknoloji vektör sayesinde açýk çevrimde kapalý çevrim hassasiyeti - A motor kayma konpanzasyonu - Ip66 Opisyonu - PID ve Uyku Modu PowerFlex 70 Trifaze, VA, 50/60Hz, EM Filtre, Ip0 Ürün Kodu 0A1P3A0AYNAN0 0AP1A0AYNAN0 0A3P5A0AYNAN0 0A5P0A0AYNAN0 0A8P7A0AYNAN0 0A011A0AYNAN0 0A015A0AYNAN0 0A0A0AYNAN0 Normal Þart kw 0,37 0,75 1,5, 4 5,5 7,5 11 Aðýr Þart 0,5 0,55 1,1 1, ,5 7,5 1,3,1 3,5 5 8,7 11,5 15,4 Çýkýþ Akýmý(A) kw Nominal 60 sn 3 sn oyut YükxGenxDer 35x171x180 mm 35x171x180 mm 35x171x180 mm 35x171x180 mm 35x171x180 mm 300x185x180 mm 300x185x180 mm 350x0x180 mm Kasa Tipi D Fiyat (Euro) A030A0AYNAN x0x180 mm D A037A0AYNAN0 18, x0x180 mm D A043A0AYNAN0 18, x0x180 mm D A060A0AYNAN x80x07 mm E A07A0AYNAN x80x07 mm E ,4,4 4,5 5,5 9, , 4, 1,9 3, 6 7,5 13, 17,4 3,1 33

12 Sayfa 9 A - D Güç Kaynaklarý (NES Serisi) Güç Volt NES W 3A 13$ NES W V 1.3A 13$ NES W 4V 0.7A 13$ NES W 5A 17.4$ NES - 5-5W V.1A 17.4$ NES W 4V 1.1A 17.4$ NES W V 4.A 1.6$ NES W 1 3.4A 1.6$ NES W 4V.A 1.6$ NES W 48V 1.1A 1.6$ NES W 0A 8.6$ NES W 9V 11.A 8.6$ NES - - W V 8.5A 8.6$ NES W 1 7A 8.6$ NES W 4V 4.5A 8.6$ NES W 48V.3A 8.6$ NES W 55A 8$ NES W V 5A 8$ NES W 1 0A 8$ NES W 4V 13A 8$ NES W 7V 11.7A 8$ NES W 48V 6.7A 8$ A - D Güç Kaynaklarý (Ray Montaj) Güç Volt DR DR DR DR W 45W 75W 75W V 4V V 4V 3.5A A 6.3A 3.A DR - 0-0W V 10A DR W 4V 5A DR W 48V.5A DRP W 4V 10A DRP W 48V 5A DRP W 4V 0A DRP W 48V 10A 30.$ 30.$ 48.$ 48.$ 58$ 58$ 58$ 98$ 98$ 148$ 148$

13 Sayfa 10 D - A Powep Inverter (Modifiye Sinüs) Güç Giriþ Voltajý Çýkýþ Voltajý A W V D 44$ A W V D 64$ A W 4V D 64$ A W V D 0$ A W 4V D 0$ A301-1K0 0W V D 50$ A30-1K0 0W 4V D 50$ A301-1K7 1500W V D 360$ A30-1K7 1500W 4V D 360$ A301 - K5 500W V D 696$ A30 - K5 500W 4V D 696$ A301-4K0 4000W V D 10$ A30-4K0 4000W 4V D 10$ D - A Power Inverter (Sinüs) Güç Giriþ Voltajý Çýkýþ Voltajý S W V D 90$ S W 4V D 90$ S W 48V D 90$ S W V D 550$ S W 4V D 550$ S W 48V D 550$ S W V D 860$ S W 4V D 860$ S W 48V D 860$ TS - - W V D 60$ TS W 4V D 60$ TS W 48V D 60$ TS W V D 90$ TS W 4V D 90$ TS W 48V D 90$ TS - 0-0W V D 670$ TS W 4V D 670$ TS W V D 860$ TS W 4V D 860$ TS W V D 100$ TS W 4V D 100$

14 Sayfa 11 D - D onverter (Regüleli Ýki Çýkýþ) Güç Giriþ Çýkýþ Akým NSD10 - D5 10W V 50-0mA.8$ NSD10 - D 10W V V 0-40mA.8$ NSD10 - D15 10W V mA.8$ NSD10-48D5 10W - 7V mA.8$ NSD10-48D 10W - 7V V 0-40mA.8$ NSD10-48D15 10W - 7V mA.8$ DWA - 05 W 9-18V 00mA 33.4$ DWA - W 9-18V V 500mA 33.4$ 50,8 x 5,4 x 10mm DWA - 15 W 9-18V 1 400mA 33.4$ DW - 05 W 18-36V 00mA 33.4$ DW - W 18-36V V 500mA 33.4$ DW - 15 W 18-36V 1 400mA 33.4$ DW - 05 W 36-7V 00mA 33.4$ DW - W 36-7V V 500mA 33.4$ DW - 15 NSD15 - D5 W 15W 36-7V V 1 400mA mA 33.4$ 8.8$ 31,8 x 0,3 x,mm NSD15 - D 15W V V 30-60mA 8.8$ NSD15 - D15 15W V mA 8.8$ NSD15-48D5 15W 18-7V 4V mA 8.8$ NSD15-48D 15W 18-7V 30-60mA 8.8$ NSD15-48D15 15W 18-7V V 0-500mA 8.8$ SDM30 - S3 15W 18-36V 3.3V 500mA 43.6$ SDM30 - S5 30W 9-18V 500mA 43.6$ SDM30 - S 30W 9-18V V ma 43.6$ SDM30 - S15 30W 9-18V mA 43.6$ SDM30-4S3 30W 9-18V 3.3V 500mA 43.6$ SDM30-4S5 30W 18-36V 500mA 43.6$ SDM30-4S 30W 18-36V V ma 43.6$ 50,8 x 38 x 9,8mm SDM30-4S4 30W 18-36V mA 43.6$ SDM30-48S3 30W 18-36V 3.3V 500mA 43.6$ SDM30-48S5 30W 36-7V 500mA 43.6$ SDM30-48S SDM30-48S4 30W 30W 36-7V 36-7V V 1 ma 1700mA 43.6$ 43.6$ 50,8 x 50,8 x 16mm

15 Sayfa A - D Güç Kaynaklarý (Ray Montaj) 0W - 4W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt AD F 4A 4$ 90 x 74 x 45 mm AD F AD F V 4V A 1A 4$ 4$ 48W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt 90 x 74 x 45 mmm AD FS AD FS V 4V 4A A 8$ 8$ W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt 110 x 1 x 56 mm AD - 1-4F 4V 4A 38$ 0W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt 110 x 1 x 75 mm AD F 4V 5A 5$ 150W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt 110 x 1 x 75 mm AD S 4V 6.3A 60$ 40W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt 110 x 1 x 75 mm AD S 4V 10A 80$ 360W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt AD S 4V 15A $ 110 x 1 x 75 mm AD V / 14A / 3A 160$ AD V / 7A / 3A 160$ 500W Ray Montaj Güç Kaynaklarý Volt AD S 4V 4A 8$ 110 x 1 x mm

16 Sayfa 13 Smart Relay / PL Smart Relay / PL - P ortamýnda çalýþan grafik tabanlý GEMO LADDER EDITOR (ücretsiz); programlama, simülasyon program aktarma, þifreli geri yükleme - 8 sayýsal giriþ-filtre özellikli, 0 sayýsal çýkýþ (10 u geniþleme modelinde), 3 zaman rölesi, 3 sayýcý (16 bit, ileri/geri seçmeli), 3 sayýcý karþýlaþtýrýcý, hýzlý sayýcý, 48 yardýmcý röle, 4 adet 0-10V Analog giriþ, adet PT Sýcaklýk kontröl VD veya...40va besleme seçeneði - Ebat 5x91x60mm (ExxD) - P ortamýnda çalýþan grafik tabanlý GEMO LADDER EDITOR (ücretsiz); programlama, simülasyon program aktarma, þifreli geri yükleme - 8 sayýsal giriþ-filtre özellikli, 0 sayýsal çýkýþ (10 u geniþleme modelinde), 3 zaman rölesi, 3 sayýcý (16 bit, ileri/geri seçmeli), 3 sayýcý karþýlaþtýrýcý, hýzlý sayýcý, 48 yardýmcý röle, 4 adet 0-10V analog giriþ, adet PT Sýcaklýk kontröl VD veya...40va besleme seçeneði - Ebat 5x91x60mm (ExxD) Extension Module (Geniþleme Modülü) - AR-A ve AR-S için Giriþ Çýkýþ geniþleme modülü - 14 Sayýsal giriþ, 10 sayýsal çýkýþ, adet 0-10V analog giriþ, 1 adet PT sýcaklýk sensör giriþi VD veya...40va besleme seçeneði - Ebat 5x91x160mm (ExxD) PL / Smart Relays ihaz Tipi Giriþ Sayýsal Giriþler Analog Giriþler Sayýsal Çýkýþlar Gerçek Zaman Saati Fiyat AR-A-4VD-14D 4VD 14 0 TL AR-A-4VD-14D-RT 4VD 14 VAR 35 TL AR-A-4VD-DA 4VD 0 TL AR-A-4VD-DA-RT 4VD VAR 35 TL AR-A-30VA-14D 30VA 14 0 TL AR-A-30VA-14D-RT 30VA 14 VAR 35 TL AR-A-30VA-DA 30VA 0 TL AR-A-30VA-DA-RT 30VA VAR 35 TL AR-S-4VD-14D 4VD TL AR-S-4VD-14D-RT 4VD 14 VAR 5 TL AR-S-4VD-DA 4VD 10 TL AR-S-4VD-DA-RT 4VD VAR 5 TL AR-S-30VA-14D 30VA TL AR-S-30VA-14D-RT 30VA 14 VAR 5 TL AR-S-30VA-DA 30VA 10 TL AR-S-30VA-DA-RT 30VA VAR 5 TL AR-G1-4VD-14D Geniþleme 4VD TL AR-G1-4VD-DA Geniþleme 4VD 17 TL AR-G1-30VA-14D Geniþleme 30VA TL AR-G1-30VA-DA Geniþleme 30VA 17 TL

17 Sayfa 14 Multi Input Auto-Tune Pýd Thermostat (Sýcaklýk Kontrol ihazlarý) DT 109 / DT 107 / DT 106 / DT Multi-Input çift kontak sýcaklýk kontrol cihazý, Seçilebilir sensör tipi: T/ (J,K,S,R,T), PT- - Auto-tune PID, Anti-windup özelliði - P,PI,PD,PID veya On-Off kontrol formu, PID modunda otomatik Overshoot engelleme özelliði - Set ve alarm deðierleri için üst ve alt limit seçme imkaný, Isýtma / Soðutma fonksiyonu, Set ve Proses deðerlerinin ayný anda izlenebilme imkaný, T/ için ortam sýcaklýk kompanzasyonu, Pt için hat kompanzasyonu, Ölçüm deðerine Offset ekleme imkaný - Soðutma çýkýþý için gecikme özelliði, Þifreli giriþ ile veri güvenliði, Sensör arýzalarýný algýlama özelliði, Opsiyonel SSR çýkýþ yeteneði - Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný - Ebat DT109:96x96, DT107:7x7, DT106:48x96, DT104:48x48mm Auto-Tune Pýd Thermostat With Timer (Sýcaklýk Kontrol ihazlarý) TT 109 / TT 107 / TT Dahili zaman röleli multi-input çift kontak sýcaklýk kontrol cihazý, Seçilebilir sensör tipi: T/ (J,K,S,R,T), PT- - Auto-tune PID, Anti-windup özelliði, - P,PI,PD,PID veya On-Off kontrol formu, PID modunda otomatik Overshoot engelleme özelliði - Set ve alarm deðierleri için üst ve alt limit seçme imkaný, Isýtma / Soðutma fonksiyonu, Set ve Proses deðerlerinin ayný anda izlenebilme imkaný, T/ için ortam sýcaklýk kompanzasyonu, Pt için hat kompanzasyonu, Ölçüm deðerine Offset ekleme imkaný - Soðutma çýkýþý için gecikme özelliði, Þifreli giriþ ile veri güvenliði, Sensör arýzalarýný algýlama özelliði, Opsiyonel SSR çýkýþ yeteneði - Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný - Ebat TT109:96x96, TT107:7x7, TT104:48x48mm Sýcaklýk Kontrol ihazlarý Ebat (mm) Fiyat DT 900 DT 71 DT 781 Ekonomik Seri: , Fe-onst, On/Off kontrol, programlamabilir histeresiz ve üst limitli, digital göstergeli, tek kontak sýcaklýk konrol cihazý 96x96 7x7 48x48 66 TL 66 TL 64 TL DT 109A DT 107A DT 106A DT 105A DT 104A /1300/1750, Seçilebilir sensör giriþli (J,K,S,R,T,Pt), 0,1 seçimli (Pt), On/Off, P,PI,PD,PID (Auto-tune) Isýtma/Soðutma fonksiyonlu Offset ayarlý, Alarm ve heat çýkýþlý, Soðutma çýkýþý için gecikme özelliði, opsiyonel SSR çýkýþlý, çift kontak sýcaklýk kontrol cihazý (DT106A dik tip, DT105A yatay tip) 96x96 7x7 48x96 48x96 48x TL 104 TL 104 TL 104 TL 96 TL TT 109 TT 107 TT Dahili zaman röleli sýcaklýk kontrol cihazý /1300/1750, Seçilebilir sensör giriþli (J,K,S,R,T,Pt), 0,1 seçimli (Pt), On/Off, P,PI,PD,PID (Auto-tune) Off özelliði (99:59 dk), Alarm On ile seçilebilir, Offset ayarlý, Alarm ve heat çýkýþlý, 96x96 7x7 48x48 13 TL 13 TL 13 TL

18 Preset Up / Down ounter (Sayýcýlar) DS 04 / DS 07 / DS 17 Sayfa ile arasýnda seçilebilen kalibrasyon çarpaný, Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma, Switch yaklaþým sensörü ve encoder sayma imkaný, Seçilebilir sayma frekansý 0, 500, 500, 7500Hz - 1. Ile 3. asamak arasýnda ayarlanabilir desimal nokta(ds 0x), 1.ile 5. asamak arasýnda ayarlanabilir desimal nokta (Ds17), 7 çeþit giriþ/10 çeþit çýkýþ seçme imkaný, PRESET1 (mutlak veya baðýl seçme imkaný), Enerji kesildikten sonra açýlýþta, enerji kesildiði andaki son sayma deðerini yükleme imkaný, Sayma deðerine Offset ekleme imkaný, Þifreli giriþ ile veri güvenliði - Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný - Ebat DS 17/DS 07:7x7, DS 04:48x48mm Digital Timer DZ 309 / DZ 307 / DZ Start / Reset / Gate giriþli, çift çýkýþlý panel tipi zaman rölesi (DZ 309, DZ 307) - Start / Reset / Gate giriþli, tek çýkýþlý panel tipi zaman rölesi (DZ 304) - x4 7 Segment led display, 8 ayrý çalýþma modu (DZ 309, DZ 307), 13 ayrý çalýþma modu (DZ 304), Saat / Dakika / Saniye sayma seçenði, Enerji kesilmesine karþý Out1 & Out konumlarý ile son sayma deðerini hafýzada tutabilme imkaný (Rezerv özelliði) - Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafýzada tutabilme, Soketli kelmens ile kolay baðlantý imkaný - Ebat DZ 309:96x96, DZ 307:7x7, DZ 304:48x96 Sayýcýlar ve Zaman Röleleri (Timer) DS 17A DS 04 DS 107A DZ 900 DZ 71 DZ 48 DZ 481 DZ 309 DZ 307 DZ 304 Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 6 hane, rezervli, SS çýkýþlý ileri/geri sayýcý Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 4 hane, rezervli, SS çýkýþlý ileri/geri sayýcý Proximity ve encoder giriþli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 4 hane, rezervli, SSR çýkýþlý ileri/geri sayýcý Ekonomik Seri: Enerji ile Ani ve Gecikmeli kontak, 99.9sn/999sn/99.9dk/999dk (seçmeli), seçmeli FLAÞÖR modlu Digital Göstergeli zaman rölesi (RZ 48 START Giriþli) Çift çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, 30VA giriþli, 0,1sn...99 saate kadar programlanabilir Çift çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, kuru kontak/proximity, giriþli, 0.1sn...99 saate kadar programlanabilir, SS çýkýþlý Tek çýkýþlý, çift göstergeli, 4 hane, kuru kontak/proximity, giriþli, 0.1sn...99 saate kadar programlanabilir, SS çýkýþlý Ebat (mm) 7x7 7x7 48x48 96x96 7x7 48x48 48x48 96x96 7x7 48x48 Fiyat 0 TL 104 TL 96 TL 49 TL 49 TL 49 TL 45 TL 104 TL 104 TL 96 TL

19 Sayfa 16 Isýtma/Soðutma Fonksiyonlu On/Off Sýcaklýk Kontrol ihazý LT 10 Universal ontroller Indicator U 107 / U 104 Analogue Digital Thermostat Timer AT 961 / AZ Çift kontak sýcaklýk kontrol cihazý - Sensör tipi: PT - On/Off kontrol formu - Seçmeli ýsýtma ve soðutma fonksiyonu - Set ve alarm deðeri için ayrý ayrý histeresiz ayarlama imkaný - Soðutma fonksiyonu için devreye alma öncesi dahili ayarlanabilir gecikme zaman rölesi(kompresör koruma özelliði) - Þifre korumalý - Yüksek hassasiyet - Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafýzada tutabilme - Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný Soðutma Grubu LT 10 - Multi-input; ma / V universal controller - Çift çýkýþlý (OUT & ALARM) - Seçilebilir giriþ sinyal tipi 0..0mA, 4..0mA, 0..1V, 0..10V - Kullanýcý tarafýndan belirlenen alt ve üst kalibrason deðerleri ( ), - Set ve Proses deðerlerinin ayný anda izlenebilmesi imkaný - Þifreli giriþ ve veri güvenliði - Yüksek hassasiyet, doðruluk - Opsiyonel SSR çýkýþ seçeneði - Ebat: U 107:7x7 PT Sensör giriþli, Isýtma/soðutma fonksiyonlu, Alarm ve Heat çýkýþlý, mutlak, baðýl veya sensör arýzalý alarm seçimli, soðutma çýkýþý için geçikme özelliði, Sensör arýzasý durumunda ayarlanabilir çýkýþ imkaný, çift kontak sýcaklýk kontrol cihazý AT 691 Analog Termostat - Analog Set kumandalý tek kontak sýcaklýk kontrol cihazý - Sensör tipi: T/, (J), Fe-onst - Set veya Proses deðerlerinin digital göstergeden izlenebilme imkaný - T / ortam sýcaklýk kompanzasyonu - Ebat AT 961: 96x96 AZ 691 Analog Termostat - Analog SET kumandalý zaman rölesi - Set veya Kalan zaman deðerlerinin digital göstergeden izlenebilme imkaný dk, 4.0 dk, 40.0 sn, 4.0 sn(seçmeli) - Ebat AZ 961: 96x96 Ebat (mm) 36x7 Fiyat 7 TL Universal ontroller (Indicator) U 107 U 104 Seçilebilir 0..0mA / 4..0mA / 0-10V / 0-1V giriþli, kalibrasyonlu, nokta kaydýrmalý, On/Off kontrollu, çift çýkýþlý, opsiyonel SSR çýkýþlý universal controller Ebat (mm) 7x7 48x48 Fiyat 104 TL 96 TL Analog Digital Termostat Timer Ebat (mm) Fiyat AT , Fe-onst On/Off veya Zaman oransal (seçmeli), digital göstergeli, analog SET li sýcaklýk kontrol cihazý 96x96 69 TL

20 Sayfa 17 Vigor Industrial Dry Type attery (Endüstriyel Kuru Tip Akü) Teknik Özellikler: - Tam kapalý, kuru tiptir. Tamamen bakýmsýzdýr. - Saðlam yapýsý ve uygun dizayn ile sýzdýrmaz bir yapýya sahiptir. - ütün hücreler özel Emniyet Valflerine sahiptir. - Akülerin Ýçerisinde kullanýlan Kalsiyum - Metal alaþýmlý ýzgaralar uzun ömür ve yüksek performans saðlamaktadýr. - Tampon þarjda veya çok döngülü sistemde çalýþmaya müsaittir. - Hücre kutu ve kapaklarý yüksek kaliteli AS plastiðinden üretilmiþtir. - Ýç direnç düþük olduðu için stoklama esnasýndaki þarj kayýplarý düþüktür. - Uluslararasý hava taþýmcýlýðý dahil her türlü taþýmaya uygundur. Kullaným Alanlarý: - Ýletiþim ihazlarý - Alarm Sistemleri - Kontrol ihazlarý - Acil Aydýnlatma Sistemleri - Jeofizik ihazlar - Kesintisiz Güç Kaynaklarý - Telekominikasyon ihazlarý - Güneþ Enerji Sistemleri Ürün Kodu Product ode Akü Gerilimi (V) att. Voltage (V) Akü Kapasitesi (Ah) att. apacity (Ah) Uzunluk (mm) Length (mm) Geniþlik (mm) Width (mm) Yükseklik (mm) Height (mm) Fiyat $ Price $ AS - 6 / ,50 AS - 6 / ,50 AS - / 1,3 1, ,00 AS - / 4,5 4, ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00 AS - / ,00

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol.

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu PowerFlex Sürücü Ailesi Avantajı 2 Bir Bakışta PowerFlex

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon ve Sürücü Teknolojileri

Endüstriyel Otomasyon ve Sürücü Teknolojileri Fiyat Listesi Şubat 2015 Endüstriyel Otomasyon ve Sürücü Teknolojileri 1 Elektrik motorları bakım ve onarımında yepyeni bir merkez var! www.siemens.com.tr/motorbakim Dünya çapında üretimini yapmakta olduğumuz

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 Ba lıklar Temel Tanımlar Sistem Parametrelerine Giri Genel Đ letme Hususları Parametre Index Yapısı

Detaylı

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ olarak amacımız müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ihtiyaç duydukları çözümleri azami ölçüde en az maliyetle karşılamak, müşteri ihtiyaçlarını müşteri memnuniyeti temel alınarak en uygun şekilde

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul )

İÇİNDEKİLER. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul ) İÇİNDEKİLER DİJİTAL PANEL METRELER.. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul ) 5 N25 - Programlanabilir Dijital Panel Metre,

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter EZM-775 7X7DIN /8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter? 6 dijit aktüel, 6 dijit set göstergesi? setli çalisma?, pause ve ChA - ChB sayma girisleri? NPN / PNP giris tipi seçimi? Programlanabilir

Detaylı

Koruma Röleleri Kılavuzu 2012

Koruma Röleleri Kılavuzu 2012 Otomasyon ve Bilgi Sistemleri Koruma Röleleri Kılavuzu 2012 2012 www.schneider-energy.pl [ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Kılavuzda Kullanılan ANSI Kodlarının Listesi 2 Kılavuzda kullanılan ANSI kodlarının

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr V3.1 Makine kontrolünde olsun dediğiniz her şey bu platformda Her ihtiyaca uygun

Detaylı

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi WAGO ile Alternatif ve Akılcı Çözümler Rogowski Bobinleri, 855 Serisi 500 A/2000 A AC Akımların ölçümü için. Kablo yada baraları sökmeden kolay ve hızlı

Detaylı