04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004"

Transkript

1 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna 1 Araç-ç Eπlence K lavuzu-004

2 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna HEYECAN VER C BULUΩLAR Poneer araç-ç eπlence chazlar n n canl ses le araç sürme tamamen farkl br perspektf kazan r. CD RDS radyolar n geleceπe haz r görünümler le duyular n z ttretn. ler teknoloj buluµlar, tüm özellkler çeren CD RDS radyolardan klask radyo teyp serlerne kadar her Poneer ana-üntesnde bulunur. Mükemmel uygunlukta chazlar arayan sürücüler çoklu-cd paketnn kullan m kolayl π n cdd br µeklde dkkate almal d r. Küçük yerler çn deal olarak tasarlanm µ olan kompak D-S n f amplfkatör sayesnde saf ve temz ses bol mktarda mevcuttur. Eπer arad π n z gürleyen bas se, Poneer n subwoofer koleksyonu kesn br üstünlük saπlar. Bu ses çeµns, TS-E hoparlörlern son moda stlnden, saπlam görünümlü TS-G hoparlörlerne ve sparµ üzerne tak lan hoparlörlern tam uymas na kadar her beπen çn br µey çeren br çeµt sunar. Hang Poneer seçersenz seçn, sonuç araç yaµam n z heyecan verc yapacakt r.

3 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :07 Pagna 3 Ç NDEK LER ANA ÜN TELER 4 CD RDS RADYOLAR 5 ÇOKLU-CD PAKETLER 14 RDS KASET TEYPL RADYOLAR 16 Ç FT-DIN RADYO 19 ÇOKLU-CD ÇALARLAR 0 AKSESUARLAR 1 AMPL F KATÖR LER, SUBWOOFER LAR VE HOPARLÖRLER D-SINIFI AMPL F KATÖR 3 AÇIK T P SUBWOOFER LAR 4 E-MOTION HOPARLÖRLER 5 TS-G HOPARLÖRLER 6 S PAR Ω ÜZER NE TAKILAN HOPARLÖRLER 7 SÖZLÜK 8 ÖZELL K VE SPES F KASYON TABLOLARI 9 [ 3 ]

4 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :08 Pagna 4 ANA-ÜN TELER CANLI LER TEKNOLOJ ANA-UN TELER Geleceπn ler teknolojsne sahp ses özellkler le donat lm µ olan Poneer n yenlkç sers herhang br otomobln ç görünümüne kesnlkle ses h z nda br gösterµ katacakt r. Tam zevknze göre ayarlanm µ olan Poneer n genµ mükemmel ana-ünte yelpazes ses beklentlernz yükseltecektr. MP3 ya da WMA çalmay terch ednz, veya djtal yolda Poneer n seçkn süper-berrak D4Q djtal AM/FM radyosu le lerleynz. En yüksek s n f CD RDS radyolardan kasetl veya çoklu-cd paketlerne kadar tüm modeller en son Poneer teknolojs çerr. Poneer PC Baπlant Kt le Kend OEL Anmasyonunuzu Yarat n Kµsel blgsayar n zdak beπendπnz djtal fotoπraflar n z (BMP, JPEG ya da PNG format nda) ya da djtal vdeo flmlernz (AVI format nda)seçp DEH-P9400MP MP3/WMA CD ana-üntenzde 60 kareye kadar OEL flmler yaratablrsnz. Kullan c dostu PC baπlant kt yaz l m görüntülernz düzenleyeblmenze ve bunlara özel efektler ve metnler ekleyeblmenze olanak tan r. Bunu tam stedπnz gb yapablmenz çn çerçeve boyutunu, zamanlamay ve s ralamay deπµtreblrsnz. Dπer br seçenek se doπrudan nternet baπlant s na t klayarak ya da stesn zyaret ederek kullan ma haz r fon görüntülern, sevye göstergelern, flmler ve daha az düzeltme olanaklar na sahp olan PC Lnk Lght yaz l m n ndreblrsnz.

5 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :09 Pagna 5 DEH-P9400MP WMA/MP3/CD RDS RADYOLARI YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLARI Standart Bu en gelµmµ CD RDS Radyo mükemmel ses performans, özellkler ve nefes kesc görünümün eµsz br kombnasyonunu sunar. Hem WMA hem de MP3 dosyalar n çalar ve hatta pakete Seçenek Tuµu Kontroller ekler. Motorlu ön panel büyük çft renkl beyaz/mav OEL gösterges çerr. OEL gösterges sz programlanm µ standart flmler ve hareketsz görüntülerle eπlendrmekle kalmaz, ayr ca PC Baπlant Kt üzernden kend anmasyonunuzu ekleyeblmenze de olanak saπlar. Kendnden DSP ses µleme mükemmel ayarlanm µ, zevknze uydurulmuµ dnleme keyfn garant eder. 3 H-Volt RCA ön kuvvetlendrc ç k µ ndan en üst düzeyde faydalanmak çn Standart Mod ve Aπ Modu aras nda seçm yap n ve hoparlör kurulumunuzu kend kµsel zevknze göre yap land r n. Kendnden DSP Kendnden DSP le stedπnz ses tam stedπnz µeklde kµselleµtrn. Auto EQ ve ASL (Auto Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) ses kaltesn akustk olarak ayarlar ve korur. Zaman Ayar ve Standart/Aπ modu gb aπ kontrolü özellkler tamamen kµselleµtrlmµ sstem kurulumuna olanak saπlar. Djtal 13-bantl grafk dengeleyc (ekolayzer) düµük, orta ve yüksek frekanslar mükemmel br µeklde dengelerken Kaynak EQ Belleπ (Source EQ Memory) her br ses kaynaπ çn kµselleµtrlmµ ton ayarlar n bellekten çaπ r r. 5 dengeleme eπrs belleπne lave olarak br de nce ses ayarlar çn nüans kontrol µlev mevcuttur. Standart/Aπ Modu Standart mod: ön, arka ve subwoofer kanallar le geleneksel hoparlör kurulumu. Aπ modu (resme bak n): düµük-, orta-, ve yüksek-frekans kanallar ön, arka ve subwoofer kanallar n n yern al r. Kesm frekans ve fltre eπm, sevye ve faz her br kanal çn ayarlanablr. DSP A MODU YÜKSEK - HPF 1,6 k 16 khz - Eπm -1/-6 db/oct. - Sevye -4 la 0 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) ORTA - LPF 1,6 k 16 khz - HPF 31,5 00 Hz - Eπm (LPF) -6/-1 db/oct. Eπm (HPF) -/-1/-6/0 db/oct. - Sevye -4 la 0 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) ALÇAK - LPF 31,5 00 Hz - Eπm -/-1/-6 db/oct. - Sevye -4 la 6 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 5 ]

6 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :11 Pagna 6 DEH-P8400MP WMA/MP3/CD RDS RADYO Standart Bu çok yönlü ana-ünte maπazada sz etkleyeblecek her µeye sahptr. Öncelkle, hemen hemen bütün ses CD s le lgl formatlar le uyumludur: Önceden kaydedlmµ CD, CD-R/RW, MP3 ve WMA formatlar. Çft ön panel tasar m, yüz yukar bakarken temel blgler, aµaπ bakarken se OEL seçeneklern sunar. Bu, gözlernz çn br zyafettr, ayr ca standart dreksyon uzaktan kumandas le kullan m önceklerden daha kolayd r. ASL her zaman eµt ses sevyelern garant ederken, 3 H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µlar harc amplfkatörlerle (kuvvetlendrcler) brlkte en y performans saπlar. Çft Ön Panel Tasar m µte Poneer den faydal br fkr. Zarf gümüµ reng görünümlü hareket ettrleblr ön panel kapat ld π nda ekranda sadece temel verler gözükür. lave blg ya da eπlence arzulad π n zda sadece br düπmeye basman z yeterldr. Düπmeye bas ld π nda motorlu gösterge kayarak aç l r ve daha büyük olan 3-D anmasyonlu komple OEL ekran gözükür. Tam stedπnze baπlan n DEH-P8400MP bu en üst s n f araç ç deneymn daha da etkleyc k lmak üzere genµ baπlant olanaklar sunar. IP-Bus baπlant s, br Çoklu-CD deπµtrc ya da br DAB radyo gb brden fazla kaynaπ kend ana-üntenzden kontrol edeblmenze olanak saπlar. 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc sayesnde üstün ses performans çn dört hoparlör baπlayablr, ya da buna alternatf olarak daha da güçlü ses çn harc kuvvetlendrcler baπlamak üzere H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µlar n kullanablrsnz. S STEM ΩEMASI TS-A171C TS-A171C DEH-P8400MP Ön Hoparlörler Arka Hoparlörler IP-Bus GEX-P700DAB TS-A690 TS-A690 CDX-P170 Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

7 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :1 Pagna 7 YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR DEH-P77MP WMA/MP3/CD RDS RADYOLAR steπe Baπl CD-SR100 Eπer tasar m mantran z se, kendnz bu zarf ana-ünteye tekrar bakarken bulacaks n z. µlev ve µekln deal kombnasyonu le bu alümnyum kapl CD radyo, çarp c parlak nokta matrsl LED gösterges le karmaµ k olmayan ses vrtüözlüπü çn tasarlanm µ br ergonomk kullan c ara yüzüne sahptr. DEH-P77MP en üstün br araç-ç ses performans sergleycsnde aranablecek her µeye sahptr. Dnleme keyfnz çn Poneer mühendsler taraf ndan özel olarak seçlen elemanlar aras nda ünlü Burr Brown µrketnden efsanev 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc ve D/A dönüµtürücüler de yer al r. Yüksek asl na uygunluk ve yüksek teknoloj Poneer n yen D4Q radyosu ve WMA/MP3 uyumluluπu ve ayr ca özel olarak tasarlanm µ dengeleyc (ekolayzer) sstem le el ele gder. Net br µeklde, bu ana-ünte ses le lgl son maj-yarat c d r. Parlak beyaz nokta matrs göstergel gerçek alümnyum ön panel Ωekl, µlev ve µlevsellkte Mükemmellk Zarafet vurgulanmad π nda, DEH-P77MP nn gerçek alümnyum ön panel harka görüleblrlk saπlayacak µeklde parlak br nokta matrs gösterge le tamamlanm µt r. Kullan m bast kullan c ara yüzü ve az say da düπme mükemmel br µlevsellk sunar. DEH-P77MP nn çekc ancak pratk çft döner tasar m bast ve nettr. Tüm µlevlere erµeblmek çn sadece ergonomk olarak tasarlanm µ µlev kontrolünü basarak döndürmek yeterldr. Ses sevyes ayar nda hssettπnz kalte duygusunu takdr edeceksnz. Ayr ca, DEH-P77MP nn steπe baπl br ara yüz kt* üzernden baπland π nda çoπu arac n orjnal uzaktan kumandas le kullan lablmesne olanak saπlayan Kablolu Uzaktan Kumandas da cabas. Profesyonel kaltede Burr Brown 1-bt lk D/A Dönüµtürücüler DEH-P77MP çersne tak lan Burr Brown marka 4-bt çözünürlüklü 1-bt lk Djtal/Analog (D/A) dönüµtürücüler le yarat lan mükemmel derecede düzgün ve son derece asl na uygun ses, sz yere serecektr. Çok genµ dnamk aral ktan ve ayr ca mükemmel snyal/gürültü oran ndan sorumlu olan bu bleµenler gerçekten br kalte standard oluµturur. Tasar mda yer alan dπer ses yleµtrc elemanlar aras nda yüksek kaltede kondansatörler ve çok düµük gürültülü tasar m say lablr. * Daha fazla blg çn 1. sayfadak aksesuarlar bölümüne bak n z. Döner µlev kontrolü Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 7 ]

8 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :13 Pagna 8 DEH-P7600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO Y E N steπe Baπl CD-SR100 D4Q djtal AM/FM radyolu bu yen gelµtrlmµ WMA/MP3/WAV/CD ana-üntes le elde edeceπnz tam olarak son teknoloj le elt br ses performans d r. lk göze çarpan heyecan verc OEL anmasyonlu ekran d r, ancak, sz gerçekten etks alt na alacak olanlar chaz n çersndedr. lave kuvvetlendrcler ve hoparlörler ekleyeblmenze olanak saπlayan 3 H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µ gb lave ses yleµtrc özellkler sayesnde, araç ç akustπnz hçbr zaman bu denl hatas z ses vermemµt. LPF l ve HPF l EEQ+ dengeleycy (ekolayzer) kullanarak br tuµa dokunarak arzulad π n z ses ayarlar n yap n z. Dahas, Doπrudan Subwoofer Sürücü (Drect Sub Drve) EEQ+ y kendnden 4 x 50 W l k kuvvetlendrc le brlkte subwoofer yüksek doπrulukta güçlü br ses elde etmek üzere doπrudan sürer. Ya da IP-Bus baπlant lar sayesnde arac n z br taµ nablr multmedya (çoklu ortam) merkezne dönüµtürür. Sstemnz Genµletn DEH-P7600MP nn üç Yüksek voltajl (H-Volt) RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ le, araç-ç ses sstemnze kolayca lave kuvvetlendrcler ve hoparlörler ekleyeblrsnz. Hang kurulumu seçmµ olursan z olun, krstal berrakl π nda dstorsyonsuz ses ç k µ n n keyfn süreceπnzden emn olursunuz. Aµaπ da üç ön-kuvvetlendrc ç k µ n kullanarak sstemnz kµselleµtrmenn br yolu gösterlmµtr: ön ve arka hoparlörler çn br 4-kanall kuvvetlendrc ve ayr ca subwoofer çn köprülenmµ -kanall br kuvvetlendrc. Poneer n EEQ+ s n n H-Volt RCA ön-kuvvetlendrc ç k µlar le kombne edlmes gereksnm duyduπunuz tam esneklk le tam stedπnz ses yaratablmenze olanak saπlar. Doπrudan Subwoofer Sürücü 4 x 50 W l k MOSFET güç kuvvetlendrcs le EEQ Plus teknolojsn, dπer br eµsz Poneer teknolojs özellπ olan Doπrudan Subwoofer Sürücü özellπ le brleµtrn. Bu, ön hoparlörlernz x 50 W le kuvvetlendreblmenze ve lave br kuvvetlendrc kullanmaks z n muhteµem tam bas sesn keyfne varmak çn, arka ç k µlara ( Ohm modunda) 70 W l k fltrelenmµ kuvvetlendrlmµ br subwoofer ekleyeblmenze olanak saπlar. Bu, gümbürdeyen bas seslern hayranlar çn kolay br çözümdür. S STEM ΩEMASI Alçak Geçren Fltre DEH-P7600MP TS-A171C TS-A171C (50/80/15 Hz) Faz* (Normal/Ters) Sevye (+/- 1 db) TS-W5C GM-X574 1-kanal (Ω modu) (-kanal (4Ω modu)) TS-E1076 TS-A690 Ön RCA Ön- Kuvvetlendrc Ç k µ Arka RCA Ön- Kuvvetlendrc Ç k µ Subwoofer RCA Ön-Kuvvetlendrc Ç k µ GM-X37 TS-W5C TS-A690 Yüksek Geçren Fltre (50/80/15 Hz) * FH-P4100R ve KEH-P600R(B) modellernde mevcut deπldr. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

9 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :14 Pagna 9 DEH-P6600R CD RDS RADYO YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR steπe Baπl CD-SR100 Tüm özellklere sahp olan bu CD Radyo le µahane ses parmaklar n z n ucundad r. Özgün tasarlanm µ yüksek kaltel OEL ekran sze çeµtl µlevlerde eµlk eder. Bastçe br tuµa dokunarak, vurgulanm µ ses eπrler sçn EQ-EX l EEQ+ gb, ses-yleµtrc teknolojlere erµleblr. BMX (Bmetrc Equalzer) MP3 gb djtal olarak s k µt r lm µ seslere, snyal ç k µ sevyesn ve tonla lgl karakterstkler snyal grµ sevyesne göre ayarlayarak, canl laµt r r. ASL (Auto Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) manzaralar n ard ndak harc yol gürültüsünü kompanze ederken, D4Q teknolojs de çok önem gerektren koµullar alt nda AM/FM al µ n optmze eder. Tam araç-ç eπlence çn, çoklu ortama (multmedya) haz r steπe baπl özellkler aras nda br çoklu-cd çalar çn çoklu IP-Bus kontrolü, DVD-oynat c, DAB radyo veya dahas br TV al c s say lablr. DAB Kontrolü IP-Bus baπlant s özellπne sahp olan Poneer ürünler saf CD-kaltesnde sesl djtal radyonun keyfne varmak çn sevyel DAB kontrolü sunar Tam kontrol ve Harc (External, EXT) kontrol. Tam Kontrol DAB radyonuzun, DAB snyal kaybedldπnde DAB ve FM RDS aras nda Otomatk Geçµ yapmas gb kullan µl özellklernden tamamen yararlanablmenze olanak saπlar. Harc Kontol se, DAB den FM e otomatk geçµ harcnde, Servs Bleµen Seçm gb çoπu DAB özellπnn kontrol edleblmesne olanak saπlar. Göz Kamaµt r c Hareketl Grafkler Poneer n OEL gösterges kesnlkle parlak br y ld zd r. Bu dnamk gösterge heyecan verc ekran koruyucu görüntüler ve ayr ca dπer eµsz 3- boyutlu görüntüler gb çok say da eπlence özellklern çerr. Göstergenn ak ll µlevsellπ br bak µta kullan m blglern kontrol edeblmenze ve onaylayablmenze olanak saπlar. Bu arada, genµ kapsaml kontrolü, doπrudan güneµ µ π nda dah yüksek kontrast ve parlakl π, ve genµ zleme aç s n da unutmay n. OEL göstergeler araç-ç eπlencenze br parça büyü eklemenn y br yoludur! Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 9 ]

10 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :16 Pagna 10 DEH-P5600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO steπe Baπl CD-SR100 Harka ses çn gereksnm duyduπunuz her µey WMA, MP3 ve WAV format yeteneklerne sahp olan bu CD RDS radyoda mevcuttur. Br Alçak Geçren Fltre ve br Yüksek Geçren Fltreye sahp olan EEQ+ hassas stasyon ayar, baπ ms z bas ve tz kµselleµtrmes çn SFEQ, Doπrudan Subwoofer Sürücüsü ve yen bulunmuµ EQ-EX düπmes le ses hçbr zaman daha düzgün olmam µt. Br dokunuµta EQ eπrs mümkün olan en dolu ses çn mükemmel br µeklde optmze edleblr. Çoklu IP-Bus kontrolü sze br çoklu- CD çalar, DVD oynat c, TV ya da DAB radyo le tam br araç-ç çoklu ortam (multmedya) sstem yaratablme olanaπ sunar. lave kullan µl l klar aras nda mevcut dreksyon uzaktan kumandas sstem ve steπe baπl adaptör le kullan lmak üzere kablolu uzaktan kumanda grµ say lablr. Ve çok-renkl göstergey mükemmel br µeklde tamamlayan kullan µl d µar aç l r döner ses sevyes düπmesn unutmay n. Ayr ca DEH-P56MP model olarak k rm z düπme ayd nlatmas le de temn edleblr. EQ-EX EEQ çn lave Vurgulama EQ-EX (Dengeleyc Genµletme/ Equalser Expanson) le dengeleyc ayarlar n z güçlendrn. Geçerl EEQ eπrs belleπn genµletmek çn sadece EQ-EX düπmesne basman z yeterldr. Her br eπrnn karakterstkler daha da dramatk br etk verecek ve müzπnze yen s n rlar getrecek µeklde genµletlr. Kazanç (db) EEQ GÜÇLÜ MODU EEQ EEQ + EQ-EX Frekans (Hz) MP3 le Daha Fazla Müzk MP3 le, yoldayken br dsk y π n le uπraµmaks z n- en sevdπnz müzklerden daha fazla dnleyn. Yüksek düzeyde s k µt r lm µ MP3 dosyalar le br dsk 10 müzk CD sne eµdeπerdr. En sevdπnz parçalar en fazla 8 alt klasör çersnde düzenleyn. Rasgele S rada Çalma, Tekrarl Çalma ve Çalmaya Ger Dönme gb standart özellkler dnlemey daha kolaylaµt r r. MP3 parçalar daha mant kl br s ra le, dosya-dosya, çalar. lave olarak, dosya yolu bulma özellπ bell br parçay bulmay kolaylaµt r r. Kaba Arama (Rough Search) br klasördek 10 dosyay ler yada gerye doπru atlayablmenze olanak saπlar. Poneer MP3 çalarlar, çokoturumlu (mult-sesson) dskler, ayn dsk üzernde ROM ve ses dosyalar n n bulunduπu kar µ kmodlu (mxed-mode) CD ler ve Wndows XP nn kendnden CD yak c yaz l m le yak lm µ olan CD ler destekler. Bütün Poneer MP3 çalarlar ISO9660 Sevye 1 ve ve Romeo & Jolet dosya sstemler le uyumludur. Poneer çalarlar n heps, 16 kbps den 30 kbps ye kadar ve VBR (Varable Bt Rate/Deπµken Bt H z ) kay tlar n µleyeblecek nefes kesc tamponlama (bufferng) yeteneklerne sahptr! Not: CD-R ve CD-RW dskler kullanmadan önce sonland r lmal d r. WMA (Wndows Meda Audo) le Wn-Wn Audo WMA, Mcrosoft taraf ndan gelµtrlmµ olan müzk s k µt rma format orjnal müzk parçan z n dosya boyutunu en düµük düzeye ndrrken 64 Kb/s kadar düµük h zlarda dah y ses kaltesn sürdürür. WMA br CD üzerne bell br ses kaltesnde daha fazla dosya s πd rablmenze, ya da ayn say dak dosyay MP3 e göre daha yüksek br ses kaltesnde s πd rablmenz saπlar. Poneer n WMA ürünler bütün standart s k µt rma oranlar n (48 Kbps ~ 19 Kbps) ve ayr ca WMA metn format n * destekler. Poneer n WMA ana-üntelernn** CD mekanzmalar WMA çalmay güçlendrr. Parçalar dosya dosya çal n r. Güçlendrlmµ dosya yolu bulma özellπ sayesnde parçalar çok daha kolay bulablrsnz. Kaba Arama (Rough Search) br klasördek 10 dosyay ler ya da gerye doπru atlar. DEH-P7600MP modelnde, Klasör Arama (Folder Search) özellπ çalmakta olan parçay durdurmaks z n farkl klasörler aras nda arama yapmaya olanak saπlar. Dahas, Poneer n yen WMA çalarlar 9 Sers kaydedlmµ dosyalar üzernde WMA Sürüm 8 özellklern destekler, ancak Kay ps z Ses Format n (Lossles Audo Format) ya da dπer yen Ser 9 özellklern desteklemez. * Poneer WMA/MP3 çalarlar Paket modunda (UDF format ) yaz lm µ olan dosyalar desteklemez. ** DEH-P9400MP, DEH-P8400MP, DEH-P77MP, DEH-P7600MP, DEH-P5600MP serler, DEH-P3600MP sers. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

11 04-C-PREVIEW-TU 1/1/03 10:56 Pagna 11 YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR DEH-P3600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO Sahp olunablr fyatta, üstelk tüm özellkler çeren bu CD radyonun buz beyaz CD Metn özellπne sahp olan gösterges sadece br baµlang çt r. DEH-P3600MP WMA, MP3 ve WAV gb bütün yayg n djtal ses formatlar le uyumludur. Mükemmel radyo al µ çn D4Q yu ve kµselleµtrlmµ güçlü ses çn Poneer n 4 x 50 W l k MOSFET güç kuvvetlendrcsn ekleyn. Ses deneymn art rmak çn ön kuvvetlendrc ç k µ n kullanarak kuvvetlendrcler ve hoparlörler baπlay n, ya da çoklu IP-Bus kontrolü sayesnde br TV al c s, DVD oynat c veya çoklu-cd deπµtrc le etkleyc br araç-ç eπlence merkez yarat n. Bunlar n hepsne sahp olablrsnz. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-P36MP model olarak da temn edleblr. Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-P3600MPB model olarak da temn edleblr. Arac n z Çoklu Ortama (Multmedya) Kavuµturun! Poneer P-sers ana-üntelernde bulunan IP-Bus baπlant s üzernden çoklu kaynak kontrolü sayesnde arac n z kolayl kla taµ nablr br çoklu ortam merkezne dönüµtüreblrsnz. Poneer n IP-Bus l tüm CD radyolar µmd öngörülmemµ ya da harc kaynak üntesn kontrol edeblr ve kaynak ünteler* çn ya tam kontrol ya da harc (EXT) kontrol saπlar. Poneer n steπe baπl kaynak ünteler aras ndan seçm yap n; bunlar IP-Bus üzernden kend ana-üntenze baπlay n. Böylece ana-ünte çoπu µlev kumanda edecektr. Sakl br TV al c s n ve Poneer n üstün kaltel renkl ekranlar ndan brn baπlay n gösterge panel üzer, gösterge panel ç ön ya da arka ekranlar çeren ürün yelpazemz aras ndan br seçm yap n- ve yolda en sevdπnz televzyon programlar n n zevkn ç kart n. IP-Bus baπlant s özellπne sahp Poneer anaüntenz bunu çal µt rablr. Ya da br flm ya da konser zlemek çn br DVD oynat c ekleyn. Saf yüksek- kaltel djtal radyonun keyfne varmak çn akl n zdan br DAB radyo mu geçyor? Burada herkes çn br µey var. Ve eπer bunlar n tümüne sahp olmak styorsan z? Ωmd sahp olablrsnz! * Lütfen 9-. sayfalardak seçmµ olduπunuz ana-ünteye at olan ayr nt l özellkler lstesne bak n z. S STEM ΩEMASI AVX-70 GEX-P700DAB Jpeg GEX-6400TVP IP-Bus RGB DEH-P36MP Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 11 ]

12 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :0 Pagna 1 DEH-P600R CD RDS RADYO Karmaµ k olmayan bu CD RDS radyo, Poneer n yen bulunmuµ 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrcs sayesnde güçlü ama dstorsyonsuz ses verrken, canl -kablo kaltesndek ses EEQ le zevke göre ayarlanablr. D4Q djtal AM/FM radyo al c s brbrne yak n verclern yer ald π bölgelerde dah kesn ve net br radyo stasyonu al µ saπlar. Mevcut dreksyon uzaktan kumanda sstem ve steπe baπl adaptör le kullan lmak üzere br kablolu uzaktan kumanda grµ ve ayr ca br DAB radyo al c s ya da çoklu-cd deπµtrc gb lave br komponent baπlamak çn çoklu IP-Bus kontrolü de vard r. Hatta, CD-RB0 adaptör kablosunu kullanarak Yedek (Aux) grµne br taµ nablr CD, MnDsc ya da MP3 çalar da baπlayablrsnz. Son olarak, özgün stlde tam kapakl ön panel tasar m ve özgün stlde ama kullan µl d µar aç l r döner ses sevyes düπmes say lablr. Br Kuvvetlendrc Ekleyn, Ses Art r n Eπer mevcut ses ayr br kuvvetlendrc le kµselleµtrmek styorsan z, RCS ön-kuvvetlendrc ç k µ harc br kuvvetlendrc çn kolay br baπlant olanaπ saπlar. Bu sstem kurulumunda kuvvetlendrc, art r lm µ güç yönetm ve gümbürdeyen baslar çn br subwoofer sürer. Ön ve arka hoparlörler doπrudan ana-ünteye baπlan r. Bu kadar bast olmas na karµ n art r lm µ güç yönetm ve tümüyle yleµtrlmµ ses kaltes sunar. Rakpsz Ses Kaltes MOSFET kuvvetlendrcler müzk dnleme hayranlar nca erµlemez ses kaltes sunmalar yla tan n r. MOSFET kuvvetlendrcler son derece yüksek doπrusall k saπlarlar ve pratkte dstorsyonu tamamen ortadan kald r rlar, bunun sonucu olarak da dπer seçeneklern tümünden üstün br performans ortaya ç kar. Poneer n MOSFET 50 s bu rakpsz performans sevyesn etkleyc br 4 x 50 W l k güç pompalayarak sunar. S STEM ΩEMASI DEH-P600R * TS-A171C TS-A171C Güç THD+n GM-X ,100 Geleneksel 0,010 TS-A690 TS-A690 0,001 Mosfet50 0,1 1,0 10,0 100,0 Ön Hoparlörler Arka Hoparlörler Subwoofer RCA Ön-Kuvvetlendrc Ç k µ TS-W5C Bu çok düz kazanç eπrs sayesnde, MOSFET kuvvetlendrclern ses dstorsyonu Bpolar kuvvetlendrclernknn çok küçük br yüzdes kadard r. * KEH-103 ve KEH-1033 modellernde mevcut deπldr. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

13 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :4 Pagna 13 DEH-1600R CD RDS RADYO YEN YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR Bu göz al c üstelk uygun fyatl CD RDS radyo kaltel ses çn gereksnm duyduπunuz lavelere sahptr. Radyo tutkunlar kesn ve net br radyo al µ saπlayan D4Q djtal AM/FM radyo al c s n kesnlkle takdr edeceklerdr. Hem CD-R hem de CD-RW çalablen sstem ses zevknze göre ayarlayablmenz çn 5 bellek modlu EEQ ve ses sevyesn sonuna kadar getrmenz çn 4 x W ç k µ gücü le sunulur. RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ daha µaµ rt c br ses deneym çn lave br kuvvetlendrc baπlayablmenze olanak saπlar. Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-1600RB model olarak da temn edleblr. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-16R model olarak da temn edleblr. Ses Tasar m n z br Düπmeye Dokunman za Kalm µt r EEQ daha önceklerden farkl olarak ses çaba sarf etmekszn kµselleµtreblmenze yard m eden kullan µl br teknolojdr. Arac n z n çersnde en y ses ayarlar n elde etmek çn sadece EQ düπmesne bas n. EEQ çok say da ses özellπne sahptr: 5 fabrka ç k µ ayarl dengeleme eπrs belleπ, 3-bantl parametrk ya da programlanablr dengeleyc, 3-modlu ses doygunlaµt rma (loudness) ve/veya 3-modlu ön görüntü kesknleµtrcs. Uzaktan Kumandan z Kablo le Baπlay n Ωmd Poneer ana-üntenz arac n z n mevcut dreksyon uzaktan kumandas le çal µt rablrsnz. Bu ana-üntelern arka yüzlernde brer mn-jak grµler bulunur. steπe baπl br kablolu uzaktan kumanda kontrol adaptörünü kullanarak, ana-ünte doπrudan arac n uzaktan kumanda sstemne baπlanablr. Arac n za uygun br adaptör bulunup bulunmad π n öπrenmek çn yerel baynz le temas kurunuz, ya da Poneer n web stesn zyaret ednz. D4Q Djtal AM/FM Radyo D4Q komµu kanaldan yay nlanan daha kuvvetl snyaln neden olduπu s k s k rastlanan radyo paraztler çn çözümdür. Bu Poneer djtal µlem teknπ ses performans n ve al c seçclπn yleµtrr. D4Q radyo al c lar djtal IF (ara frekans) µlemler ve br yüksek performansl analog front end n brlkte kullan lmas sayesnde yüksek duyarl l πa sahptr. Bunun sonucu olarak µehr d µ nda sürüµ çn deal olan genµ al µ bölges elde edlr. lave olarak, D4Q çok yollu gürültüden etklenmez. H zl çal µmas yans yan radyo snyallernn etklern ortadan kald r r. D4Q nun komµu kanallardan gelen paraztler alg lay p daha gürültü duyulablr hale gelmeden ortadan kald ran, ve güçlü br komµu kanal snyal mevcutken de yüksek seçclπ sürdüren; çok say da komµu kanallardan yay n yapan stasyonlar n bulunduπu alanlar çn deal olan karmaµ k djtal kontrol sstem sayesnde paraztsz radyo dnlemek mümkündür. Entegre yüksek h zl PLL devres ve gelµmµ kontrol yaz l m sayesnde son derece düzgün µebeke takb dama en y frekansa stasyon ayar yapar. D4Q yüksek br snyal/gürültü oran, -oldukça olumsuz al µ koµullar alt nda dah- son derece kararl stereo ay r m ve düµük dstorsyon taraf ndan desteklenen her yönden yüksek kaltede br ses performans n garant eder. D4Q le saf br dnleme keyf çn optmum radyo al µ ve yüksek sevyel ses performans ndan emn olablrsnz. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 13 ]

14 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :4 Pagna 14 Ortak Çekclk Br Poneer çoklu-cd paket. Mükemmel br µeklde uydurulmuµ yüksek güçlü ana-ünte ve en µahane ses veren ve hç sorunsuz monte edlen 6-dsklk çoklu-cd çalardan daha çekc ve daha kolay ne olablr k? lerleyn. Bu ayart lmaya karµ drenmeyn. MCD600CD CD RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Müstesna br teklf m ar yorsunuz? O zaman bu heps tek paket olarak sunulan yüksek güçlü CD RDS radyo ve br 6-dsklk çoklu-cd çalar olaπan d µ mktarda CD çalma yeteneπ çn deal br seçmdr. MOSFET 4 x 50 W ve EEQ gb önde gelen Poneer teknolojs güçlü, saf ses garant ederken, D4Q djtal µlemler de AM/FM radyo al c s performans n gelµtrr. Genµletme olas l klar da göz önüne al nm µt r: RCA önkuvvetlendrc ç k µ na lave br kuvvetlendrc baπlayablrsnz ve CD-RB0 adaptör kablosu le Yedek Grµ (Aux) kullanarak br taµ nablr CD çalar, MnDsc çalar ya da MP3 çalar dah baπlayablrsnz. Ana-üntenn özgün stlde tam kapakl ön panel tasar m, saydam beyaz LCD gösterge ve kullan µl d µa aç l r döner ses sevyes düπmes paketn mükemmellπn tamamlar. MCD600RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le MCD600RDS-B model olarak da temn edleblr. steπe baπl CD-SR100 Bu çoklu-cd paketn deneynz, yüksek güçlü kaset teypl radyo ve br 6-dskl çoklu-cd çalar n bütün kaltel özellklern elde edeceksnz. Paket, kµselleµtrlmµ ses çn Poneer teknolojs le yüklüdür. Kendnden tak l br MOSFET 4 x 50 W kuvvetlendrc, subwoofer n z harc kuvvetlendrc gerektrmekszn süreblen EEQ Plus ve lave ses kademelendrme kontrolü çn SFEQ le kombne edlmµtr. Nha ses kµselleµtrmes çn, RCA önkuvvetlendrc ç k µ mevcuttur. Son olarak, daha güvenl sürüµ çn steπe baπl uzaktan kumanda desteπ vard r, ve kolay kullan ml d µa aç lan döner ses sevyes düπmesnn keyfn ç kartacaks n z. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

15 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :6 Pagna 15 MCD400RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le MCD403RDS model olarak da temn edleblr. Ayr cal kl br paket styorsunuz. Bu gereksnmlern karµ lamal. Bütün müzk dnleme gereksnmlernz karµ lamak üzere br kasetl RDS radyo ve br 6-dskl çoklu-cd çalar ednyorsunuz. Yüksek kaltel kendnden 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc ve kolay kullan ml EEQ ses kontrolü sayesnde ses yönetmek çok kolayd r. Çok-renkl LCD ekran n ve ayn zamanda µ k tam kapak tasar m n keyfn ç kartacaπ n zdan emnsnz. YÜKSEK GÜÇLÜ ÇOKLU-CD PAKETLER MCD0RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le MCD033 RDS model olarak da temn edleblr. Bu kasetl radyo ve 6-dskl çoklu-cd çalar kombnasyonu sadece güvenlr br performans sergleycs olmakla kalmaz, mükemmel br uyumluluktan da emn olablrsnz. Ana-üntede mükemmel µebeke takb çn yüksek h zl br ak ll radyo al c s ve en y hale getrlen kµselleµtrlmµ ses ayarlama saπlayan kullan µl BTB (Bass Treble Boost/Bas Tz Güçlendrc) bulunur. Ses kµselleµtrmek çn br kuvvetlendrc eklemey düµünmenz halnde, kullan lmak üzere RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ da sunulmuµtur. Son olarak, nane yeµl LCD gösterge chaza taze br görünüm katar. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 15 ]

16 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :8 Pagna 16 KEH-P700R KASETL RDS RADYO Bu kasetl radyo eπlmler belrler. OEL ekran br spektrum analzörü ve saπ/sol kanal sevye gösterges le blglendrr ve eπlendrr. HPF l EEQ Plus a ve 3 RCS ön-kuvvetlendrc ç k µ na sahptr, bu sayede kend stedπnz ses gerçekten kendnz tasarlayablrsnz. Dolby B kasetn fon h µ rt s n maskeler. ASL (Automatc Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) en sevdπnz ezgler sabt br sevyede keyfle dnleyeblmenz çn ses sevyesn harc gürültüyü telaf edecek µeklde ayarlar. Standart dreksyon uzaktan kumandas le eller serbest b rakan telefon görüµmes hoparlör grµ güvenl ve konforlu sürüµü garant eder. Standart ASL (Automatc Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) Sürüµ esnas nda, araç çersndek gürültü sürüµ h z na ve yol koµullar na baπl olarak s k s k deπµr. Otomatk Ses Sevyelendrcs (ASL) snyal µlemler yaparak deπµen gürültü sevyelern gösterr, d µar dan gelen gürültüyü maskelemek çn otomatk olarak elektrkl ses sevyes ayarlar n ve frekanslar n ayarlar. Dolby B Poneer n KEH-P700R model, çoπu stüdyo kay tl kasetler le kullan lablen Dolby B Gürültü Azaltma Sstem nden* (Dolby B Nose Reducton System) faydalan r. Sadece Dolby B düπmesne basarak an nda snyal/gürültü oran n yleµtreblr ve fondak h µ rt y azaltablrsnz. Sznle Ayn Yolda lerleyen Teknoloj Poneer n EEQ Plus sstem sze bütün araçlar sunar: olas her br ses kaynaπ çn arac n z n çersnde yüksek doπrulukta ses ayar yapablmenz saπlayan br 3-bantl programlanablr parametrk dengeleyc (ekolayzer) ve tam düµük- ve yüksek- frekans kontrolü saπlamak çn br Alçak Geçren Fltre (LPF) le br Yüksek Geçren Fltre (HPF). Kolay ayar çn fabrka ç k µ nda ayarlanm µ olan beµ dengeleme eπrs belleπne ve üç ses doygunluπu moduna güveneblrsnz. EEQ Plus le daha önce olduπundan farkl br µeklde, kend stedπnz gb araç-ç ses dnleyebleceksnz. * Dolby ve çft-d semboller Dolby Laboratores Lcensng Corporaton µrketnn tcar markalar d r. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ l k yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

17 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 : Pagna 17 KEH-P600R KASETL RDS RADYO Bu kasetl radyo rüyalar n zdak ses yaratablmenz çn teknoloj le yüklenmµtr. 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc güçlü, dstorsyonsuz ses yarat rken, alçak geçren fltrel (LPF) EEQ Plus olaπan n ötesnde kµselleµtrlmµ ses çn lave stasyon ayar na olanak saπlar. Chaz n ön-kuvvetlendrc ç k µ ses sstem tasar m n z ayr br kuvvetlendrme le daha da ler götüreblmenze olanak saπlar. SFEQ, yüksek doπrulukta ses kademelendrmes çn, ön ve arka, bas ve tz ayarlar n baπ ms z olarak kontrol edeblmenz saπlar. Bu arada, bu ana-ünte uzaktan kumanda uyumluluπu özellπne de sahptr. steπe baπl CD-SR100 YÜKSEK GÜÇLÜ KASETL RDS RADYOLAR Mav-renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le KEH-P600RB model olarak da temn edleblr. KEH-P400R KASETL RDS RADYO EEQ çeren bu kasetl radyoda müthµ br ses kaltes elde etmek çn kendnden 4 x 50 W l k MOSFET güç kuvvetlendrcs mevcuttur. Bu anaüntenn görsel etks çok renkl LCD gösterges ve tam kapakl ön panel tasar m le mükemmellk vaat eder. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le KEH-P403R model olarak da temn edleblr. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 17 ]

18 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :31 Pagna KEH-P0R KASETL RDS RADYO Bu rotay zleyn, hayal k r kl π na uπramazs n z. Bu kasetl radyo, yüksek ses performans çn, yüksek h zl ak ll RDS radyo al c s ve 4 x 40 W l k kuvvetlendrc gb güvenlr µlevlerle donat lm µt r. Bell br noktada sstemnz genµletmek steyeblrsnz. IP-Bus, çoklu-cd çalar n z mükemmel br µeklde kontrol edeblmenz ve RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ da lave br kuvvetlendrc baπlayablmenz saπlar. Küçük br laveye ne dersnz? Poneer n kµselleµtrlmµ Bas ve Tz ayarlar çn cevab olan BTB (Bas Treble Boost/Bas Tz Güçlendrme) ses ayarlar n deneyn. KEH-103 KASETL RADYO Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le KEH-P033R model olarak da temn edleblr. Bu temel kasetl ünte BTB (Bas Treble Boost/Bas Tz Güçlendrme) ses ayarlar gb Poneer teknolojs le donat lm µt r. Yüksek ses kaltenz 4 x 40 W l k kuvvetlendrc le garant edlmµtr ve Kaynak Sevyes Ayarlay c s (SLA, Source Level Adjuster) bütün ses kaynaklar çn ses sevyesn ayn sevyede tutar. Temel kaset µlevler ve ntelkl sesn yan s ra Poneer kaltes söz konusudur. Yanl µ yapm µ olmazs n z! BTB le lave Ses Ayar Bas Tz Güçlendrme (BTB, Bass Treble Boost) ses ayar bast ama etkn br ses kµselleµtrme µlevdr. Sadece düπmeye basarak, hem bas hem de yüksek-frekans aral π ndak frekanslar güçlendren 3 dengeleme eπrs belleπ aras nda geçµ yapablme olanaπ n z vard r. Art k önceklerden farkl olarak sstem kend terchnz olan ses zevkne göre ayarlamak çok kolay. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le KEH-1033 model olarak da temn edleblr. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

19 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :34 Pagna 19 FH-P4100R Ç FT-DIN KASETL /CD L RDS RADYO YÜKSEK GÜÇLÜ Ç FT-DIN RADYO Eπer mükemmel çft-din uyumluluπuyla br araya getrlmµ harka br ses aray µ ndaysan z, Poneer n FH-P4100R Kasetl/CD l RDS radyosunun performans nefesnz kesecektr. Bu ana-üntede gerçek optmum ses çn kendnden tak l 9-bantl grafk dengeleycl tam ses djtal snyal µlemcs (DSP) vard r ve chaz steπe baπl uzaktan kumanda le kontrol edleblr. Chaz üzerndek düπmeler -DIN haz rl kl Volkswagen (VW) marka araçlara uymas çn k rm z ayd nlatmal d r. lave özellk: h rs za karµ güvenlk çn söküleblr ön panel. steπe baπl CD-SR100 Lütfen br çok araç model çn özel çft-din montaj ktlernn temn edlebleceπnden haberdar olunuz: Opel çn ADT-OP150, Mercedes çn ADT-MB140 ve Volkswagen çn ADT-VA13. Ses, Tam Olmas n stedπnz Gb Poneer n Djtal Snyal µlemcs (Dgtal Sgnal Processng) teknolojs, br otomobln çersndek esnek olmayan, düzensz µekll hacm gb ses kaltesn bozablen mükemmel olmayan araç ç dnleme koµullar n ve seyr gürültüsünü düzeltr. DSP ayr ca yüksek-, düµük- ve ortafrekans bölgelernn kµselleµtrlmµ dengelemesn elde etmenz garant eden akustk karakterstklern nce ayarla üstün kontrolünü de saπlar. Kendnden DSP bütün ses kaynaklar n z n sesn yleµtrrken, Kaynak Dengeleme Belleπ (Source EQ Memory) de her br ses kaynaπ çn ton ayarlar n çaba sarf etmenz gerekmekszn bellekten çaπ r r. Ve rock, pop ve dπer türdek müzkler çn en y çalma karakterstklern yaratmak çn, bellekte saklanan beµ dengeleme eπrs le dört ses alan ayar vard r: Caz, Konser Salonu, Stüdyo ve Stadyum. Djtal Dnleme Konumu Seçcs ses alan ve stereo maj n önceden bellekte tutulan araç çndek dört oturma konumu çn, br konser salonunun akustπn tekrar yaratmak stedπnzde, en y sevyelere otomatk olarak ayarlar. Djtal Ses Alan Kontrolü (SFC, Sound Feld Control) müzπn ambans n vurgulamak çn deπµen derecelerde yans ma (eko) uygular, bu arada BBE se ses dalgalar n n h z n ayarlayarak, düµük frekanslara geckmeler ekleyerek ve tz frekanslar bölgesn haffçe güçlendrerek, müzπe doπal berrakl π n n tekrar kazand r lmas na yard mc olur. Kµselleµtrlmµ Dengeleme Djtal Ses Alan Kontrolü Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 19 ]

20 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :35 Pagna 0 ÇOKLU-CD ÇALARLAR CDX-P170 1-DISKL ÇOKLU-CD ÇALAR CDX-P670 6-DISKL ÇOKLU-CD ÇALAR Hem 6-dskl hem de 1-dskl çoklu-cd çalarlar, szlere nereye araç sürersenz sürün üstün performans sunmak çn, -CD-R/RW dskler çn Atlayarak Çalma (Skp Play) gb- en son teknolojye sahptr. Bunun ötesnde, CD metn (CD Text) özellπ le ana-üntenz üzernde CD blglernn görsel olarak doπrulanmas n n keyfn süreceksnz. CDX-FM657 GENEL AMAÇLI ÇOKLU-CD ÇALAR CD sesnn netlπnn keyfn ç karmak steyen sürücüler çn, zaten yüksek kaltede br FM stereo radyo (terchen br Poneer ana-üntes) le donat lm µ olan br araç çersnde an nda 6-dskl br sstem yaratman n kolay ve oldukça ekonomk br yolu br CDX-FM657 lave etmektr. CDX-FM657, CD sesnn kaltes baπlanacaπ FM radyonun kaltes taraf ndan belrlenmekle brlkte, herhang br FM radyo le kullan lablen, genel amaçl br üntedr. Bu çoklu-cd çalar djtal parça gösterges ve uzaktan kumanda le brlkte, djtal ses zevkne gden yolda, yüksek-deπerl, kolay sahp olunablr br üründür. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z.

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

PRS PIONEER REFERANS SER S

PRS PIONEER REFERANS SER S PRS PIONEER REFERNS SER S s e s t e m ü k e m m e l l k y e n d e n t a n m l a n d Ses, kesnlkle Poneer n Referans Sers PRS den daha y olamaz. Poneer bunu blyor. Çok kaltel br ses ustal π ve deneym söz

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

TS-E699 TS-E209 777 0,922 637 16,712 660 0,590

TS-E699 TS-E209 777 0,922 637 16,712 660 0,590 E-motion serisi 2001 Pioneer yine baµard! Dinleyenleri heyecanland rmak ve gözleri doyurmak üzere tasarlanm µ Pioneer E-Motion hoparlörleri yüksek performansl ses kalitesine yeni bir standart getiriyor.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

"SERVİS TORK ANAHTARI" CT, Nm

SERVİS TORK ANAHTARI CT, Nm Anahtarları SYSTEM 5000-1 CT "SERVİS TORK ANAHTARI" 5000-1 CT, 10 0 Sürekl tekrarlanalen torklama hassasyet ± % Sesl ve ttreşml hssedlelr tork erşm uyarısı Sıkma ve sökme yön ayarı çn kısa yol gevşetmes

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Tutkularınıza bağlanın

Tutkularınıza bağlanın Tutkularınıza bağlanın Araç İçi Eğlence Rehberi 2008 Bağlantı kurun Birinci sınıf ana ünite, güçlü amplifikatör ve ses zengini hoparlörler arasından seçim yaparak araç içi eğlence sisteminizi yeniden yaratın.

Detaylı

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları.

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları. Anahtar Özellkler Ant statk özellğ. 3 (toz toplamaz). 4 Mav LED ışık. Tasarruflu ampullerde kırpışma yapmama 5 özellğ. UV dayanımlı. 2 (sararma yapmaz). Malzeme ABS. Şık dzayn. 6 Estetk görünüm. Yaylı,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

R Fidan Elektronik ses sistemlerinde lider

R Fidan Elektronik ses sistemlerinde lider R Fidan Elektronik ses sistemlerinde lider FM Modeli : GENEL ÖZELLİKLER LD-1 Çift USB Girişli - Çift SD Kartlı Çift Bluetooth'lu Çift dijital ekran- Dvd'li - 4 Karaoke Çıkışlı - Full Dijital FM Radyolu

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVTV-01 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Güvenlik bilgileri... 3 Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler... 4 Kanal seçici (tuner) baπlant s... 4 Uzaktan kumanda...

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

FWD-85X9600P. Dijital bilgi ekranı olarak kullanılabilen 85 inç BRAVIA Profesyonel 4K LED ekran. Genel Bakış

FWD-85X9600P. Dijital bilgi ekranı olarak kullanılabilen 85 inç BRAVIA Profesyonel 4K LED ekran. Genel Bakış FWD-85X9600P Dijital bilgi ekranı olarak kullanılabilen 85 inç BRAVIA Profesyonel 4K LED ekran Genel Bakış 4K (3840 x 2160 piksel): Full HD'den dört kat daha kaliteli 16:9 4K çözünürlüklü FWD-85X9600P,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Ses bariyerlerini zorlamak

Ses bariyerlerini zorlamak Ses baryerlern zorlamak r roket gb yüksekler zorlayan Poneer amplfkatörler ve Subwoofer ları en zorlu ses testlernde performanslarının zrves çn güçlern brleştrrler. İçlernden gelen vahş güç grdapları,

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Gideceğiniz Yolu Yeniden Belirleyin

Gideceğiniz Yolu Yeniden Belirleyin Gideceğiniz Yolu Yeniden Belirleyin Araç İçi Eğlence Rehberi 2007 Keyifli Bir Sürüş Her iki elinizi direksiyondan ayırmaksızın dünyanın kontrolünü elinizde tutun. Pioneer, sizi ve yolcularınızı saatler

Detaylı

PRS PIONEER REFERANS SERİSİ

PRS PIONEER REFERANS SERİSİ PRS PIONR RRNS SRİSİ KUSURSUZ SS YRLYIN PRS Poneer Referans Sers le krstal berraklığında sesn lüksüne dalın. n üst düzeyde ses uzmanlığı ve deneym söz konusu olunca, başka hçbr ses ürünü üretcs yanına

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Araba İçi Eğlence Rehberi 2005

Araba İçi Eğlence Rehberi 2005 Araba İçi Eğlence Rehberi 2005 KENDİNİZİ İFADE EDİN Siz özgünsünüz. Kendi seçimlerinizi yapıyor, Kendi fikirlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Mükemmelden azıyla yetinmiyorsunuz. Yalnızca en iyisini istediğiniz

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül Muğla-Mlas/Bodrum Havaalanı Yen Dış Hatlar Termnal Bnası Jr: Mustafa A. Aslaner (başkan), Mustafa Atk, Mehmet Eğlmez, Orhan Şahnler, Fath Gorbon, Affan Yatman, Sat Kozacıoğlu. Ödüller: 1. Ödül: 2. Ödül:

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10.

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10. Öneren kişinin yorumları: 1 1 Veriler Ankraj tipi ve çapı: HUS-H 14 Efektif gömme derinliği: h ef = 90 mm, h nom = 110 mm Malzeme: 1.5523 Değerlendirme Servisi Raporu: Hilti Teknik Data Verildiği Tarih

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM

FABRİKA İSTANBUL AVRUPA YAKASI İST. LEVENT ADANA BURSA BODRUM İşle t Yü k m M s e as kt r a K YÜ LI İK Şantyeler Etknlkler Şebekeden Uzak Yerler NO HIZ E Teknk Servs Uygulama Alanları Tarım SEK KALİT EKO ş Kuru ma Özel Gen Çözüm Yelpazes Telekom HOLLANDA TANZANYA

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti Bakım Mühendisliğinde En Son Teknolojiler : İşin Uzmanından! VibraTek 02/2016 Teknik Bülten 6 1.0 Giriş YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME Dr. İbrahim H. Çağlayan Uyarıcı

Detaylı