Tel : (90-312) Tele-Fax : (90-312) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr"

Transkript

1 MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması imkân ve mekanizmalarının tartışılarak değerlendirildiği bir forum olarak etkili olabilmektir. Korozyon Dergisi nde konu ile ilgili olmak üzere Türkçe ve İngilizce de özgün makaleler, çeviri yazıları, öncelikle uygulama alanına hitap eden araştırma sonuçları, uygulama alanında edinilen bilgi ve deneyimlerin konu alındığı yazılar, tarama ve tanıma yazıları, konferans raporları ve kitap eleştirileri yayınlanır. Korozyon Dergisi ne gönderilecek yazılar 14 daktilo sayfasını geçmeyecek şekilde aşağıdaki düzende hazırlanmalıdır: (1) Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), (2) Yazar(lar)ın ad(lar)ı, (3) Yazar(lar)ın 50 kelimeyi geçmeyen kısa özgeçmiş(ler)i, (4) 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler, (5) Makale, (6) Kaynakça. Yazarların makale yazım kuralları olarak Korozyon Dergisi nde daha önce yayınlanmış yazıları örnek almaları önerilir. JOURNAL OF CORROSION The objective of the journal is to provide an effective forum for the investigation of developments related to the scientifi c and technological infrastructure of corrosion prevention, as also for the discussion and evalution of adaption and application possibilities and procedures for these developments. The journal publishes original articles, translations, research results, especially related to practical applications, papers treating information from case-studies, survey and review articles, conference reports and book reviews in English and Turkish on the subject or corrosion. Contributions to the journal should not excead 14 typed pages in length and be prepared in the manner given below: (1) Title of article (Turkish and English) (2) Name(s) of author(s) (3) Biographical data of author(s) not exceed 50 words (4) Turkish and English summaries not to exceed 100 words each (5) Text of the article and (6) References. Authors may consult articles published in back issues of the journal for guidance in the preparation of their manuscripts. SAHİBİ / OWNER KOROZYON DERNEĞİ THE CORROSION ASSOCIATION YAYIN YÖNETMENİ PUBLISHING DIRECTOR Mustafa Doruk Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD Mustafa Doruk Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Saadet Üneri Ankara Üniversitesi, Ankara Ali Fuat Çakır İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Semra Bilgiç Ankara Üniversitesi, Ankara Necil Kurtkaya Elek. Y. Muh. Oktay Akat AKAT Mühendislik A.Ş. Ankara YAYIN DANIŞMA KURULU PUBLISHING ADVISORY BOARD Hayri Yalçın Gazi Üniversitesi, Ankara Mehmet Erbil Çukurova Üniversitesi, Adana Ahmet Çakır Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Mustafa Ürgen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Melike Kabasakaloğlu Gazi Üniversitesi, Ankara Gözen Bereket Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Timur Koç Gazi Üniversitesi, Ankara Kadri Aydınol Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Fatma Erdem Türkiye Şeker Fab. A.Ş., Ankara Vedat Yalçın Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Yves M. Günaltun Petroleum Institute of Abu Dhabi Abu Dhabi Kemal Nişancıoğlu Norwegian Institute of Technology NTH-Trondheim, Norway M.Tettamanti De Nora S.p.A., Milano, İtaly H.M. Shalaby Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait KOROZYON DERGİSİ yılda iki defa olmak üzere Korozyon Derneği tarafından yayınlanır ve ücretsiz olarak dağıtılır. Yazışma adresi : Korozyon Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, ANKARA JOURNAL OF CORROSION is published two times a year by the Corrosion Association in Turkey, Department of Metalurgical and Materials Engineering, Middle East Technical University, ANKARA/TURKEY Tel : (90-312) Tele-Fax : (90-312) , Dizgi ve Baskı : Poyraz Ofset - İvedik O.S.B. 2. Matbaacılar Sitesi (578.) Sk. No. 9 ANKARA Tel : (312) Fax : (312)

2 KOROZYON DERNEĞİNDEN HABERLER Derneğimizin üyesi olduğu Avrupa Korozyon Federasyonu (EFS) nin 2013 Eylül ayında Portekiz in Estroil kentinde yapılan toplantısında yönetim ve danışma kurullarına çalışma dönemi için yeni üyeler atandı. Derneğimiz kurucu üyelerinden Prof.Dr.A.Fuat Çakır EFS Yöneticiler Kuruluna (BoA) en yüksek oyu alarak ikinci defa, derneğimiz üyesi ve Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tunç Tüken ise EFC Bilim ve Teknoloji Danışma Komitesi (STAC) ne seçildiler. Prof. Çakır ve Prof. Tüken i kutlar, üstlendikleri bu önemli görevde başarılı olmalarını dileriz. Bilindiği gibi, Avrupa Korozyon Federasyonu çatısı altında çeşitli ilgi alanlarında etkinlik gösteren 21 çalışma grubu bulunmaktadır. Çalışma gruplarının görevi, korozyon ve önlenmesi konularında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, yayın, araştırma ve diğer etkinlikler için öneri ve girişimlerde bulunmak olarak özetlenebilir. Federasyon son dönemde aldığı bir kararla, grup çalışmalarına katılımın daha geniş bir tabana yayılması ve böylece üye kuruluşların bilgi paylaşım sürecine etkili olarak katılmalarını sağlamak yönünde yararlı bir adım attı. Bu çerçevede Derneğimiz 17 araştırma grubuna katılmak üzere üyelerimizden isimler önerdi (EFC araştırma gruplarına önerilen üyelerimizin tam listesi derneğimiz web sayfasında görülebilir). Önerilen üyelerin olanaklar ölçüsünde grup toplantılarına katılmaları, ve bilgi alış verişi için tüm iletişim kanallarından yararlanmaları beklenmektedir. Bilindiği gibi, Derneğimiz her iki yılda bir uluslar arası düzeyde korozyon sempozyumu düzenlemektedir. Bunlardan XIII. Uluslar arası Korozyon Sempozyumu Ekim 2014 tarihinde Elaziğ da yapılacaktır Derneğimiz onur üyesi Prof.Dr.Saadet Üneri nin adı ile sunulacak bu etkinliğin organizasyonunu Fırat Üniversitesi üstenecektir. Sanayide görevli ve korozyon sorunu ile er geç tanışmaya aday mühendis ve teknik elemanlar için eğitim kursları düzenlemek Derneğimizin başlıca amaçlarındandır. Bu çerçevede Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim seminerine MAN Türkiye AŞ. den 36 kişi katıldı. Korozyonun temel ilkeleri, korozyonun türleri, korozyonu önlemede temel yaklaşımlar ve atmosferik korozyon konularının işlendiği seminerin sonunda uygulanan sınavda ba- NEWS FROM THE CORROSION ASSOCIATION At the meeting held in September, 2013 at Estroil/Portugal the European Federation of Corrosion (EFC) re-elected the members for its administrative and advisory bodies for the term Prof.Dr.A.Fuat Çakır, one of the founding members of our association has been elected to the Board of Administrators (BoA) for the second time having highest number of votes. Also one of our members, Prof.Dr.Tunç Tüken from Çukurova University has been elected to the Science and Technology Advisory Committee (STAC). We wood like to congratulate Prof. Çakır and Prof. Tüken and wish much success them during performing this important mission. As known, there are 21 working parties operated by European Federation of Corrosion that work in different areas. Missions of these working groups could be summarized as to monitor recent scientifi c and technological developments regarding corrosion and its prevention, provide feedbacks and suggestions to publications, research and other type of activities.. Recently the federation took the necessary steps to encourage participation of scientists from different background to working groups to enhance exchange of information and knowledge in more convenient ways with member societies. In line of this initiative, our association elected and proposed several of our members to participate 17 working group in the federation. (You can fi nd full list of proposed members from our association website). It is expected from our proposed members to use all means to attend respective working party meetings and exploit all communication channels for information exchange as much as they can. As known, our association has been organizing international corrosion symposium, once two years. The next one, 13rd International Corrosion Simposium will be held on October 2014 in Elazig for the name of our honorary member Prof.Dr.Saadet Uneri. The Fırat University will support the activity as the host organization. Our association organizes courses and training about corrosion and its impacts for industrial professionals and engineers regularly who will face such problems early or late in future. In line of this effort, our association organized a seminar at MAN Türkiye A.Ş. during December people attended to this seminar in which specifi c topics such as basic principles of corrosion, types of corrosion, basic measures to prevent corrosion and atmosp-

3 şarılı olanlara katılım belgesi verildi. Uygulama alanında karşılaşılan korozyon sorunlarını tanımlamak ve giderilmeleri için çözüm önermek derneğimizin bugüne değin başarı ile sürdürdüğü etkinlik alanlarındandır. Uluslar arası bir şirketin istemi üzerine derneğimiz tarafından görevlendirilen bir ekip Libya nın Sitre kenti yakınında, sahilde stoklanmış çelik saçların uğradığı korozyonu değerlendirerek kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Aşağıdaki resimler görevli ekibimizce yerinde yapılan araştırmadan kareler sunmaktadır. Gerek eğitim, gerekse uygulama alanı için dilimizde yazılmış eserlerin önemi ve gerekliliği yadsınamaz. Derneğimiz korozyon konusunda dilimizde mevcut yayınların çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi için atılımlarını ara vermeden sürdürmeye özen göstermiştir. Korozyon Derneği yayını olarak yaşama geçirilen Prof.Dr.Saadet Üneri nin Korozyon ve Önlenmesi, ve Prof.Dr.Mehmet Erbil in Korozyon: İlkeler ve Önlemler adlı eserlerini, Prof.Dr.Mustafa Doruk un yazdığı ve yakın gelecekte edinilebilecek Metalik Malzemeler ve Korozyon adlı kitap izleyecektir. Derneğimiz için önemli saydığımız yayınlardan biri de Korozyon Dergisi dir. Derginin düzenli yayınını sağlamak için, mevcut kısıtların giderilmesi yönündeki çabalarımızı artırmamız gerekmektedir. İcten esenlik ve başarı dileklerimizle, heric corrosion were covered. At the end of seminar an evaluation test was performed to certify successful participants. Another principal mission of our association is to analyze corrosion failures in practice and propose solutions to these problems. By a request of an international company, an inspection team formed within our association for the assessment of corrosion of the tank steel plates stored in a coastal area due the atmospheric conditions and other effects near Sirte, Libya The photos below show the on-site investigation by scientists assigned by the association for this particular task. Publications written in our language are important sources for education as well as for the assessment and solution of corrosion problems. Our association continues its effort to increase and diversify such sources with due diligence. Corrosion and Its Prevention by Prof. Dr. Saadet Üneri and Corrosion: Principals and Prevention by Prof. Dr. Mehmet Erbil, will follow a new book entitled Metallic Materials and Corrosion by Prof. Dr. Mustafa Doruk which will be available in near future. Another signifi cant publication of our association is the Corrosion Journal. Obviously, we have to intensify our efforts to overcome limitations in order to provide its regular publication. With sincere wishes of success,

4 INHIBITION BEHAVIOR OF BENZONITRILES ON MILD STEEL IN HCl SOLUTION G. SIĞIRCIK T. TÜKEN M. ERBIL ABSTRACT The aim of this study is to investigate the inhibition effi ciency of benzonitriles with functional amine groups in different positions, for mild steel corrosion in 0.5 M HCl solution. For this purpose, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic measurements were realized. The obtained experimental results were evaluated by the basis of polarization curves, polarization resistance and capacitance values. The surface analysis was also carried out by scanning electron microscopy technique. The results show that all these inhibitors have a good inhibition effect on mild steel in 0.5 M HCl solution. Also, the position of amine group affects the inhibitor effi ciency. BENZONİTRİLLERİN HCl ÇÖ- ZELTİSİNE BIRAKILMIŞ KARBON ÇELİĞİ ÜZERİNDEKİ İNHİBİTÖR ETKİNLİĞİ Bu çalışmada, 0,5M HCl çözeltisi içinde yumuşak çeliğin korozyonu üzerine, molekülünün farklı konumlarında amin fonksiyonel grubu bulunan benzonitrillerin inhibitor etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla, elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EES) ve potansiyodinamik ölçümler ve taramalı elektron mikroskobu tekniği ile yüzey analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler, polarizasyon eğrileri, polarizasyon direnci ve çift tabaka kapasitesi bazında değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çalışılan inhibitörlerin 0,5 M HCl çözeltisinde yumuşak çelik üzerinde iyi bir inhibisyon gösterdiğini ve inhibitörlerin etkinliğinde amin gruplarının molekül yapısındaki konumlarının da önemli olduğunu göstermiştir. 1. INTRODUCTION It is well known that mild steel is widely used material in a variety of industrial applications. The use of inhibitor in order to protect metal from corrosion is still in the foreground of many researchers. The effect of inhibitor depends on the molecular structure, size and the number of electron richfunctional groups. Furthermore, the surface state and surface potential of used metal can play important role for the inhibition effi ciency. Mostly used acid corrosion inhibitors are functionalized organic compounds. Benzonitrile compounds could be good inhibitor due to their molecular structure. Also, the number and position of functional groups should be considered in aspect of their activating effect on the aromatic ring. This issue should be taken into account for discussion of benzonitrile compounds as corrosion inhibitors. 2. EXPERIMENTAL Mild steel samples (MS) were cylindrical rods measuring 0.8 cm in the radius (0.502cm 2 exposure surface area). The working surface area was polished mechanically withsic paper to a 1200 grit fi nish, then degreased with 1:1 ethanol/water mixture and washed with distilled water, fi nally dried at room temperature. The corrosive test solution (0.5 M HCl) was prepared by dilution of analytical grade 37% HCl with distilled water. The concentration range of employed inhibitors 2-aminobenzonitrile (2-AB), 3-aminobenzonitrile (3-AB) was to M in 0.5 M HCl. The electrochemical cell consisted of a three electrode set up where the auxiliary electrode was a platinum sheet (2 cm 2 surface area) and Ag/AgCl (3M KCl)electrode was used as the reference. All the potentials given in this paper are referred to this electrode. The EIS measurements were obtained at instantaneous open circuit potential, in a frequency range of 1 mhz-100 khz, peak to peak perturbation voltage was 14 mv. The polarization curves were recorded with a scan rate of 2 mv/s, where the initial potential was the corrosion potential value reached after 1 h of exposure time. The surface morphology of the mild steel samples after 6 days immersion in HCl solution with and without inhibitor was investigated by SEM. 4

5 3. RESULT AND DISCUSSION 3.1. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) The corrosion behavior of mild steel in 0.5 M HCl solution with and without inhibitors was investigated by EIS at 25 o C.In Fig. 1 and 2 the EIS results were given for two different inhibitors. As can be seen from these fi gures, the plots of mild steel yield a slightly depressed semicircle. The real impedance at lower and higher frequencies at Nyquist plot is handled as polarization resistance. Electrochemical equivalent circuit used for modeling mild steel/solution interface is given in Fig. 3. CPE is the constant phase element, Rs and Rp are solution resistance and polarization resistance, respectively Z'' Z phase angle Z' Frequency (Hz) Figure 1. The EIS result of mild steel in 0.5 M HCl solutions (-) and containing ( ), ( ), ( ), M( )2-AB. (solid lines show fi tted results) Şekil ( ), ( ), ( ), M( ) 2-AB içeren 0,5 M HCl (-) çözeltisine bırakılan karbon çeliğiyle elde edilen EES sonuçları (koyu çizgiler fi tted sonuçları göstermektedir) Z'' Z phase angle Z' Frequency (Hz) Figure 2. The EIS result of mild steel in 0.5 M HCl solutions (-) and containing ( ), ( ), ( ), M ( )3-AB. (solid lines show fi tted results) Şekil ( ), ( ), ( ), M( ) 3-AB içeren 0,5 M HCl (-) çözeltisine bırakılan karbon çeliğiyle elde edilen EES sonuçları (koyu çizgiler fi tted sonuçları göster-mektedir). 5

6 Rs CPE Rp Figure 3. The equivalent circuit used to identify and fi t the EIS results. Şekil 3. EES sonuçlarını belirleme ve fi t etmede kullanılan eşdeğer devre. The double layer capacitance value (C dl ) calculated by using the following equation: 1 C dl = 2πƒmax R p Z ( Z - R s ) wheref max is the frequencyat which the imaginary component ()of the Nyquist plot is maximum, is the reel impedance at the same point. The surface coverage factor was calculated by using the following equation: C 0 and C are the double layer capacitances of dl dl the surfaces obtained in the solutions without and with inhibitor, respectively. The inhibition effi ciency was calculated from the surface coverage factor (IE% a ). The inhibition effi ciency was also calculated from the polarization resistance (IE% b ) by using the following equation: where and are the polarization resistancesobtained in the solutions without and with inhibitor, respectively. The EIS results were listed in Table 1. Table 1. EIS results. Çizelge 1. EES sonuçları Inhibitor C (M) Rp (Ω) Cdl(μF) n IE% a IE% b Blank AB AB

7 As it is seen from Table 1 with the addition of inhibitors the polarization resistances of mild steel have increased. The values which are related to open surface area have decreased. 3.2 Potentiodynamic polarization measurements The potentiodynamic polarization curves of mild steel in 0.5 M HClsolution without inhibitor and different range of inhibitor concentration were shown in Fig. 4 and 5. As it can be seen from fi gures, both anodic and cathodic current values decreased with addition of inhibitors. 3.3 Adsorption isotherm and thermodynamic parameters The inhibition effi ciency of inhibitors is related their adsorption ability on the metal surface. An inhibitor reduces the corrosion rate by covering active centers on the metal surface. So, it is important to determine surface coverage factor, θ. The lineer relationships of C/θ versus C (in Fig. 6) suggest that the adsorption of 2-AB, 3-AB on the mild steel obeys the Langmuir adsorption isoterm. This isotherm means that the adsorption of the molecule on metal surface is monolayer. Langmuir isoterm can be expresses by the following equation: where C inh is inhibitor concentration and K ads is the adsorption equilibrium constant. (a) C (10-3 ) C (10-3 ) Figure 4. The potentiodynamic polarization curves of mild steel in 0.5 M HCl( ) and containing ( ), ( ), ( ), M ( )2-AB. Şekil ( ), ( ), ( ), M ( )2-AB.içeren 0.5 M HCl( ) çözeltisine bırakılan karbon çeliğinin potansiyodinamik eğrileri. (b) C (10-3 ) C (10-3 ) C (10-3 ) Figure 5. The potentiodynamic polarization curves of mild steel in 0.5 M HCl( ) and containing ( ), ( ), ( ), M ( )3-AB. Şekil ( ), ( ), ( ), M ( )3-AB içeren 0.5 M HCl( ) çözeltisine bırakılan karbon çeliğinin potansiyodinamik eğrileri. Figure 6. Langmuir adsorption plots for mild steel in 0.5 M HCl containing different concentrations of 2-AB (a), 3-AB (b). Şekil 6. Çeşitli miktarlarda 2-AB (a), 3-AB (b) içeren 0,5 M HCl çözeltilerine bırakılan karbon çeliği için Langmuir yüzerme eğrileri, The free energy of adsorption) of the inhibitors on mild steel surface can be determined using the following equation: The calculated and results were listed in Table 2. The values of there calculated as and ) 7

8 kj/mol for 2-AB and 3-AB, respectively. The negative value of free energy of adsorption indicates spontaneous adsorption of inhibitor molecules on mild steel surface. These values show that the adsorption is mostly physical adsorption. Table 2. The andvalues of 2-AB and 3-AB on mild steel in 0.5 M HCl. Çizelge 2. 2-AB and 3-AB içeren 0.5 M HCl çözeltisine bırakılan karbon çeliği için ve değerleri. (kj/mol) 2-AB 0,240 x AB 1,067 x Scanning electron microscopy studies The SEM images of mild steel in the absence and presence of M 2-AB and 3-AB after 6 days immersion time are given in Fig. 7. The surface of mild steel was strongly damaged in the absence of inhibitor due to metal dissolution in corrosive solution. However, the SEM images of mild steel in the presence of inhibitors are very different (Fig. 7b and c). As long as the inhibitor molecules covered the surface, the corrosion rate reduced signifi cantly. Thus, there was less much damage on the mild steel surface. a b c Figure 7. The SEM images of mild steel in the absence (a) and presence of M 2-AB (b) and 3-AB (c) after 6 days immersion time. Şekil M 2-AB (b) ve 3-AB (c) içeren çözeltilere bırakılmş karbon çeliğinden elde edilen SEM görüntüleri. 4. CONCLUSION (1) Both 2-AB and 3-AB have good corrosion inhibition effi ciency for mild steel in 0.5 M HCl solution. (2) The potentiodynamic polarization results show that these compounds which inhibit both anodic metal dissolution and also cathodic hydrogenevolution reaction have mixed type inhibitor properties. (3) The adsorption isotherm of 2-AB and 3-AB molecules on the mild steel in 0.5 M HCl solution obey Langmuir adsorption isotherm with high correlation coeffi cient. (4) SEM images show that these inhibitor molecules form a good protective fi lm on the metal surface. REFERENCES 1. I. Ahamad, R. Prasad, M.A. Quraishi, Corrosion Science 52 (2010) R. Solmaz, G. Kardaş, M. Çulha, B. Yazıcı, M. Erbil,ElectrochimicaActa 53 (2008) R. Agrawal, T.K.G. Namboodhiri, Journal of Applied Electrochemistry 27 (1997) S. Ghareba, S. Omanovic,ElectrochimicaActa 56 (2011) K.F. Khaled,ElectrochimicaActa 48 (2003) R.A. Prabhu,T.V. Venkatesha, A.V. Shanbhag, G.M. Kulkarni, R.G. Kalkhambkar,Corrosion Science 50 (2008) AUTHORS Gökmen SIĞIRCIK, Tunç TÜKEN, Mehmet ERBIL Cukurova University, Science & Arts Faculty, Chem. Dept., 01330, Adana, Turkey Yazarlarla iletişim için: 8

9 SYNERGISM CAUSED BY A BLEND OF NITRITE BASED INHIBITORS AND VACCINIUM MYRTILLUS (BLUEBERRY) PLANT EXTRACT ON BOILER STEEL IN DE-AERATED WEAK ACID A. TURHAN B. KARAHAN A. ALBAYRAK H. EKINCI A. ÇAKIR SUMMARY This article presents results of an interdisciplinary project focusing on the development of a hybrid type of inhibitors composed of inorganic and plant based natural substances. Hence use was made of total plant extract Vaccinium myrtillus (VM) mixed with nitrite based inorganic inhibitors with additional chemicals, commercially named as Technophos (TP), at different ratios in fully de-aerated M blank solution. The effects of the presence of TP ( ppm), VM ( ppm ) and their synergistic mixture (TP+VM) on EN boiler steel in fully de-aerated solution sequentially at temperatures of on the ability to act as corrosion inhibitors were investigated by Tafel extrapolation, Potentiodynamic anodic polarization and optical microscopy methods. The aim of this work was to study the inhibiting effi ciency of Vaccinium myrtillus in presence and absence of TP in mildly acidic solution. Corrosion effi ciency (IE%) of inhibitors was estimated by Tafel extrapolation technique. Results indicated an increase in IE% upon the addition of TP in blank solution at varying concentration between ppm with increasing temperature beyond 25. Results obtained for VM extract also revealed some protection at concentrations and temperatures used in blank solution. However no systematic approach could be made regarding IE% with increasing concentration and temperatures. Highest IE% of 82% was recorded at 40 for 100 ppm VM. Additions of (TP+VM) resulted in a 100 fold decrease in corrosion current density (i corr ) at all temperature except 25 when compared with no inhibitor. A corresponding increases in inhibition effi ciency as high as 94-99% was recorded at different mixtures of (TP+VM) concentrations. Potentiodynamic anodic polarization in de-aerated blank solution was performed at all temperatures studied. Effectiveness of inhibitors either single or mixed state was evaluated for polarization curve of 40 o C, since it was most explicitly displayed among others with regard to active-passive transition region, critical current density (i crit ), passive current (i p ) and passivation potential (E pp ). Addition of inhibitors increased i p while decreasing i crit. The highest decrease in i crit was found with a blend of (TP+VM). A competitive adsorption between inhibitor molecules on an active surface involving formation of a chelating complex was proposed to explain these changes. Thermodynamic, kinetic and adsorption characteristics of TP and VM were determined. Adsorption of (TP+VM) on EN boiler steel surface was found to obey Langmuir adsorption isotherm at temperatures40 studied. NİTRİT ESASLI İNHİBİTÖR VE MERSİN YAPRAĞI (BLUEBERRY- VM) ÖZÜTÜ KARIŞIMININ HAVASIZ ZAYIF ASİTLERDEKİ KAZAN ÇELİKLERİ ÜZERİNDE SİNERCİK ETKİSİ Bu makalede inorganik ve bitki esaslı doğal madde karışımından meydana gelen hibrit türü korozyon önleyicilerin geliştirilmesi üzerine yürütülen disiplinler arası bir projenin sonuçları verilmiştir. Çalışma içinde başka kimyasallar da bulunan esaslı, ticari adı Technophos (TP) olan inorganik inhibitörü ve mersin yaprağı özütünün farklı oranlardaki karışımının havası tamamen giderilmiş M çözeltisi içindeki korozyon önleyici özellikleri üzerine yürütülmüştür. TP ( ppm), VM ( ppm ) ve sinercik karışımların (TP+VM) lerdeki havasız çözeltilerde EN kazan sacı üzerindeki korozyon koruyucu olarak etkileri Tafel ekstrapolasyonu, potansiyodinamik anodik polarizasyon ve optik mikroskop metotları ile araştırılmıştır. Çalışmanı amacı VM nin TP içeren ve içermeyen hafi f asidik çözeltilerdeki koruyucu etkinliğini araştırmaktır. İnhibitörlerin koruyucu etkinliği (%IE) Tafel eksrapolasyon tekniği ile hesaplanmıştır. Sonuçlar 25 o C üzeri sıcaklıklarda referans çözeltiye yapılan ppm arasındaki TP ilavelerinde %IE nin arttığını göstermiştir. VM ekstresi ile elde edilen sonuçlar referans çözeltide kullanılan bazı konsantrasyon ve sıcaklıklarda korumanın olduğunu göstermiştir. Ancak konsantrasyon ve sıcaklık artışlarında %IE ile ilgili sistemli bir yaklaşım yapmak mümkün değildir. En yüksek %IE (%82), koruyucu etkinliği 40 o C ve 100 ppm VM de kaydedilmiştir. 25 o C hariç tüm sıcaklıklarda yapılan (TP+VM) ilaveleri, inhibitörsüzlerle karşılaştırıldığında, korozyon akım yoğunluğunda (i kor ) 100 kat azalma yaratmıştır. Farklı (TP+VM) konsantrasyonlarında %94-99 gibi yüksek koruma etkinliği kaydedilmiştir. Çalışılan tüm sıcaklıklardaki havasız referans çözeltilerde i potansiyodinamik anodik polarizasyon çalışmaları yürütülmüştür. İnhibitörlerin tekil veya karışık haldeki koruyucu etkinliği, aktif-pasif geçiş bölgesi, kritik akım yoğunluğu (i kr ), pasif akım (i p ) ve pasif potansiyel (E pp ) değerleri bakımında en belirgin ve açık olduğundan, 40 o C deki polarizasyon eğrileri ile değerlendirilmiştir. İnhibitörlerin katkısı i kr değerini azaltırken i p değerini artırmıştır. i kr değerindeki en yüksek artış (TP+VM) karışımında gözlenmiştir. Bu değişiklikleri açıklamak için inhibitör molekülleri arasında şelat (chelating) oluşumuna yol açan soğrulma yarışı önerilmiştir. TP ve VM nin termodinamik, kinetik ve soğrulma özellikleri belirlenmiştir. (TP+VM) nin EN kazan çelik yüzeyindeki soğrulmasının 40 o C sıcaklıklarda Langmuir soğrulma teorisine uyduğu bulunmuştur. 9

10 1. INTRODUCTION Use of inhibitors is a signifi cant means to prevent corrosion of structural materials occurring under aqueous conditions. In cases where other preventive measures such as design, materials selection, coatings etc., are likely to fail to protect metals and alloys from corrosion, altering the environment in such cases by the use of corrosion inhibitors becomes the only possible means of corrosion prevention. Due to some restriction imposed on structural materials owing to their inherent and unavoidable properties usage of inhibitors becomes indispensable. Application of inhibitors ranges from chemical to production and manufacturing industries, including utilities such as gas distribution, drinking water and sewage systems etc. Cost of corrosion prevention is negligible small when compared to the amounts spend to invest on industrial installations. Therefore every penny of the investment spend on corrosion prevention is well worth for considering. However the extent of investments, expected to be made in USA alone in 2012, amounts to one trillion dollars, which underlines the importance of corrosion prevention alone. The number of published articles in corrosion literature also indicates the ever growing interest in corrosion inhibitors. Types of inhibitors and mechanism of inhibition are well documented in detail in corrosion literature where their classifi cation and vivid account of mode of protections are featured 1-5. The most prominent aspect of corrosion prevention by inhibitors depends solely on the interaction between molecules of inhibitors and the surface of metallic materials resulting either in a two dimensional adsorption (chemisorption or physisorption) layer or a three dimensional oxide layers which are closely related to the chemical and molecular structures of inhibitor ions. Chemisorption types of inhibitors, mostly organic compounds, contain heteroatoms like N, S, P and O atoms, capable of forming coordinate covalent bond with metals due to their free electron pairs. Chemisorption takes place when the free electrons of these atoms are donated to the metal cations on the surface and forms a strong coordination bond resulting in high effi cacy of inhibition. Easy donation of electrons by these heteroatoms induces high rate of inhibition. The increasing order of inhibition effi cacy have been reported to follow the sequence O < N < S < P 1, 3, 6. This is the reverse order of electronegativity of these atoms. Accordingly S atoms are less electronegative than N atoms which means to say that S atoms are less effective in drawing electrons to themselves, therefore are better electron donor resulting in improved inhibition. Therefore heteroatoms form active centres of the organic inhibitors for the process of adsorption on the metal surface. The strength of chemisorptions bond depends on the electron density on the donor atom of the functional group as well as polarizability of the group. It is stated that replacement of H atom in the aromatic rings by some functional groups such as -NH 2, -NO 2 and COOH improves inhibition owing to the high electron density of the heteroatoms of the functional group 7. According to H. Wang as cited in reference [8] the compounds containing both nitrogen and sulphur found in some synthetic organic compounds such as mercapto-triazol were reported to provide excellent inhibition, compared with compounds containing only nitrogen or sulphur atoms. There has been a number of works where the presence of functional groups, such as HC=N, N=N, -CHO, R-OH, C=C, etc., in the inhibitor molecule, the aromaticity, molecular and chemical structures and electron density at the donor atoms were reported to infl uence the adsorption of the inhibitor molecule over corroding metal surface promoting effective inhibition 6, Upon the attachment of the organic inhibitors, the electron density in the metal at the point of attachment changes which in return results in the deceleration of anodic and cathodic reactions. Thus electrons produced at the anode are consumed at the cathode side. As far as structural characteristics are concerned, the inhibition effi ciency of straight chain amines was claimed to increase with the increasing number of carbon atoms in the chain up to Increasing length of carbon chain beyond 10 was told to be indifferent in terms of inhibitor effi ciency, due to the decreasing solubility of the organic inhibitors. A vast number of works devoted in corrosion prevention of metallic materials has been published ever since the considerable efforts has been deployed to develop chromate-free inhibitors for the last couple of decades. In vast majority of the inhibitors literature it has been almost unanimously agreed that the inhibition mechanisms are largely associated with the ability of adsorption of inhibitor s molecules on the protected metal surface which in return grossly depends on the molecular structure of the inhibiting components. It has also been agreed that although considerable attention was devoted to developing chromate-free inhibitors either inorganic or organic, fi nding a suitable replacement was not fully achieved 16. However efforts were made to develop more effective and effi cient inhibitors by combining organic and inorganic components to provide environmentally friendly, multi-functional corrosion 10

11 inhibitors High-throughput screening (HTS) methods introduced by S.R. Taylor et al. 19 to test combination of inhibitors (synergistic effect) have revealed that the synergistic combinations of nonchromate inhibitors have exhibited better corrosion inhibition properties exceeding those of chromate. The synergistic inhibition effects between plant extracts and inorganic inhibitors, though very rare in inhibitor s literature, was reported to improve corrosion of EN boiler steel in de-aerated 10-4 M solution 18. Synergistic effects produced by combination of the rare earth and organic inhibitor components were also reported recently to mitigate stress corrosion cracking (SCC) of high strength steels and fi liform corrosion 19. The results of screening methods, as reported in a review paper by G. Gece 20, have indicated many structural similarities of drugs and corrosion inhibitors, such as carbocyclic and heterocyclic systems existing ubiquitously in both structures. It was also indicated that drugs as classifi ed in this work contain heteroatoms containing lone pair of electrons as well as aromatic rings with delocalised Π-electron systems acting as active adsorption centres. Corrosion, as an undesirable phenomenon, can simply be defi ned as a degradation of metallic materials causing to lose their integrity by the anodic metal dissolution reaction with the surrounding environmental conditions. Oxidation of metal atoms occurs in almost every type of corrosion and results in formation of metallic ions which either dissolve in aqueous environment or form corrosion compounds. Formation of corrosion compounds might take place both in aqueous solution or on metallic surfaces with or without any capacity to protect the surface from further corrosion. Preventing metal atoms from getting oxidised in some ways would bring about the protection of metallic materials to some extent. As one of the most signifi cant corrosion preventive measures, the use of inhibitors are highly regarded among others due to the applicability in situ conditions without any interruption of the ongoing processes. Inhibitors, when used in small amounts in aqueous environment, reduce the rate of corrosion and/or oxidation of materials exposed to that environment. This is to say that the inhibitors act as an anticorrosive or antioxidant agents by forming a protective fi lms of some forms on the metal surface. In this regards corrosion scientists have long been after fi nding suitable chemicals with a high antioxidant activity reconciled by their eco-friendly attributes. This is just the case where plant extracts with naturally occurring constituents raised scientist s interest not just in domains such as medicine, nutrition, fl avouring, beverages, dyeing, repellents, fragrances and cosmetics as stated in 22 but also in corrosion prevention 3, 21, 23, 24. Therefore intensive efforts motivated by the desire to replace toxic inhibitors used for corrosion prevention has been going on for the last couple of decades. Studies on plant extracts as antioxidant agent has started as early as, if not earlier than, works on anticorrosive activity of natural plant extracts. The use of vegetal tannins, for example, was reportedly disclosed since Total equivalent antioxidant capacity (TEAC) of plant extracts are generally related to their phenolic contents whose determination were reported to depend on the methods of extraction and chemicals used thereby 26. Antioxidant capacity of some medicinal plants was ascribed to the contribution made by phenolic and fl avonoid compounds and strong correlation as high as was determined between antioxidant activity and the contents of fl avonoid and phenolic compounds 22. However total phenolic contents were reported not to have necessarily incorporated in all the antioxidants found in plant extracts 27, 28. Accordingly it was stated that same aqueous extracts with a higher phenolic content than some others may have lower antioxidant activity. In view of these fi ndings antioxidant (components inhibiting oxidation) activity of plant extracts may not always be associated with their phenolic contents. A number of factors were found to infl uence the concentration of the active constituent s particularly phenolic compounds present in the plant extracts. Time and period of collection, geographical origin and climatic conditions, method of extraction, type of the solvents used for extraction, part of the plants such as leaves, bark, fl owers, fruits used for extraction are a few of the noticeable factors to mention here 29, 30. According to Marcus et al. cited in 29 the infl uence of these factors could be such dominant that even lead to the absence of active constituents in the same plant collected from different regions. A positive correlation between the polyphenolic contents and solvent s dielectric constant (R=0.728, P<0.05) was reported to exist indicating how signifi cant infl uence could the dielectric constant of the solvent chosen for extraction play on the total phenolic contents and subsequently on the antioxidant activity of the plant extract 29. Plants belong to the world s most precious legacy and mankind enjoys much goodness provided by the plant world. Now they are exploited for their extracts for a variety of reasons, corrosion prevention being just one of them. Therefore the extracts rich in polyphenolic compounds have now been studied for their activity to prevent or mitigate corrosion of metals. However there are a number 11

12 of factors that infl uence the concentration of the constituents, phenolic compounds in particular. Extracts when used as prospect echo-friendly inhibitor; question is generally raised as to how the main constituents of plant extracts can be associated with their chemical and structural properties. However there are limited amount of inhibitor literature where structural and chemical properties of the components existing as the main ingredients in natural extracts were investigated 16, 21. A number of structurally-related compounds some with others without similar substructures attached were tested for their capacity to inhibit corrosion of high strength aluminium alloys, namely AA2024 and AA Among the functional groups tested, SH (thiol) group, besides the orthoand para- positions to a carboxylate on a monoaromatic ring and substitution of N for C in certain position of aromatic ring were found to display a high inhibitive activity, while hydroxyl group with slight and carboxylate little or no capacity to inhibit on their own. SH (thiol) group was found to be the most effective to inhibit aluminium alloys, unless the inhibiting capacity of an aromatic component is disrupted by substituting for N in the ring. An argument was put forth saying that this interruption would be caused by the remaining N on the ring withdrawing electrons from the thiol group and reducing its activity. Some phenolic compounds such as (1) o-aminophenol, (2) catechol, (3) salicaldehyde and (4) salicylic acid was investigated for their inhibition effi ciency tested on carbon steel in HCl acid with and without some potassium salts 21. This is one of the few works where inhibition effi ciency of the inhibitors was investigated in association with chemical structure of inhibiting molecules. Thermodynamic parameters of adsorption process such as, and were determined to assess the inhibition effi ciency. All parameters found indicated a spontaneous physisorption with decreasing inhibition effi ciency in the order: 1>2>3>4. The negative values of and indicated exothermic nature of the adsorption process. Kinetic parameters for the adsorption process also indicated same inhibition mechanism for the inhibitors since E a increases in with the presence of inhibitors. In this work fi nding were based on the adsorption capacity of the inhibitors explained in terms of electronegativity and electron donating capacity of the inhibitors molecules. According to the functional groups accommodated in inhibitor molecules, the inhibition effi ciency of the inhibitors as determined by weight loos and electrochemical technique were shown to decrease in the following order: -NH 2 > -OH > -CHO > -COOH. It is obvious from the fi ndings that, compounds 1 and 2 containing electron donating groups (-NH 2, -OH) with lone pairs on the atoms next to the π-system activate the aromatic ring through a resonance donating effect. Thus, electron density on the ring is increased and the compound becomes more nucleophilic leading to an increase in the inhibition effi ciency. Compounds 3 and 4 however, as they contain electron withdrawing groups (-CHO, -COOH) with electronegative atoms next to the π-system, deactivate the aromatic ring through a resonance withdrawing effect. These electron withdrawing groups by removing electron density from the π-system make the compounds less nucleophilic therefore they have lower inhibition effi ciency compared to compounds 1 and 2. Among these substituents, NH 2 is the most electron donating and COOH is the most electron withdrawing one which correlates well with the order of the inhibition effi ciency. A special effort has been put forth to explain inhibiting mechanisms in association with the chemical and molecular structure of some plant extracts, hypericum perforatum, vaccinium myrtyllus (blueberry) in particular. Computer modelling techniques are powerful tools for studying the mechanism of corrosion and foretelling molecular structures that are better as corrosion inhibitors. Researchers have begun to use theoretical data in their studies to support their experimental results as well as to fi nd a solution by consuming lesser chemicals. The geometry of the inhibitor in its ground state and energy of its molecular orbital (HOMO-LUMO) calculated using computational methodologies were shown to be well correlated with inhibitor s activity. According to the frontier molecular orbital theory, high E HOMO values indicate that the molecule has a tendency to donate electrons to acceptor molecules with unoccupied molecular orbital whereas low E LUMO values mean that the molecule has a tendency to accept electrons. K.F. Khaled studied the inhibition performance of triazole derivatives (triazole, aminotriazole and benzotriazole) on mild steel in 1M HCl both experimentally and computationally 31. They found out that aminotriazole was the best inhibitor among these three. According to the quantum chemical parameters for triazole derivatives, max. charge on N-atoms was calculated to be highest for aminotriazole which enhanced the stronger adsorption possibility of it on iron surface. Actually, it is well known that, the more negative the atomic charges of the adsorbed centre, the more easily the atom donates its electrons to the unoccupied orbital of the metal. Also, highest E HOMO value of aminotriazole enhanced the assumption that it would 12

13 adsorb better on iron surface. The negative sign of E HOMO is generalized as an indicator that adsorption is physisorption. In addition to this, adsorption power in other words inhibitor effi ciency was correlated with dipole moments such that as dipole moment decreases, inhibitor effi ciency increases. According to the experimental results, inhibition effi ciency of the aminotriazole was the best with 90.2% at a concentration of 10-2 M and ΔG ads value is KJ/mol indicating that adsorption mechanism was typical of physisorption. In another study, the interaction between L-tryptophan molecule and iron surface was investigated using computational modelling. L-tryptophan molecular structure was optimized and probable negative and positive charge centres were found within the molecule. It was stated that negative charge centres can offer electrons to the iron atoms to form coordinate bond and positive charge centres can accept electrons from iron atoms to form back-bonding. This dual interaction was assumed to be the reason of the excellent corrosion inhibition. 1.1 Nomenclatures related to the contents of plant extracts Aromaticity: An aromatic compound contains; i) delocalized conjugated π-system, ii) coplanar structure with contributing atoms arranged in one or more ring and iii) 4n + 2 number of π electrons (Hückel s Rule). The positions of the 6 p-orbitals of benzene is shown on the left fi gure. Since they are out of the plane, these orbitals can interact with each other and become delocalized. Phenolics: Phenol is an organic compound with the chemical formula C 6 H 5 OH. The molecule consists of a phenyl group (-C 6 H 5 ) bonded to a hydroxyl group (-OH). There is an interaction between the delocalised electrons in the benzene ring and one of the lone pairs on the oxygen atom. The donation of the oxygen s lone pair into the ring system increases the electron density around the ring. That makes the ring much more reactive than it is in benzene itself. It also helps to make the -OH group s hydrogen a lot more acidic than it is in alcohols. Heterocyclic Aromatic Compounds: In heterocyclic compounds an element other than carbon is present in the ring. Heterocyclic compounds containing nitrogen, oxygen, or sulfer are by far the most common and they are quite commonly encountered in nature. Pyridine, pyrrole, furan and thiophene are examples of heterocyclic aromatic compounds. Steric effects: The infl uence of the spatial confi guration of reacting substances upon the rate, nature, and extent of reaction. Steric effects arise from the fact that each atom within a molecule occupies a certain amount of space. If atoms are brought too close together, there is an associated cost in energy due to overlapping electron clouds and this may affect the molecule s preferred shape (conformation) and reactivity. Flavonoids: Flavonoids are polyphenolic compounds found in plants and are categorized according to their chemical structures into fl avonols, fl avones, fl avanones, isofl avones, catechins, anthocyanidins and chalcones. The fl avonoids have drawn attention because of their potential benefi cial effects on human health. They have been reported to have antiviral, anti-allergic, antiplatelet, anti-infl ammatory, antitumor and antioxidant activities. 2. EXPERIMENTAL 2.1 Inorganic inhibitor The inorganic nitrite based inhibitor, commercially named as Technophos (TP), was provided by Günsu A.S, manufacturers of household and industrial cleaning products and water treatment chemicals, in Antalya-Turkey. Inhibition effi ciency of TP was studied earlier by this group and its inhibition characteristics with and without Hypericum Perforatum (HP) has been reported [18]. Inhibiting attributes of TP in combination of blueberry was studied and reported in this work. 13

14 2.2 Preparation of plant extracts and Determination of their total phenolic and flavonoid contents Vaccinium myrtillus (blueberry) plant powder (15 g) provided by a regional company in Izmir was extracted with ethanol in a Soxhlet extractor for 16 h. The extraction solvent was evaporated in an oven at o C to dryness. Crude extract was evaluated for their total phenolic and fl avonoid contents as well as for DPPH radical scavenging activity as described in 18. Four different plants selected from the Turkish species was considered as a candidate of prospect inhibitors, but only blueberry extract was studied and reported for their inhibitive attributes in this work. Some characteristic of the selected plant extracts are given in Table 1. Main ingredients of the plant extracts studied in this work and some other are given in Table 2. Structure of some main ingredients of the studied plant extracts are shown in Table 3. Table 1. Antioxidant activity of plant extracts in association with total fl avonoid and phenolic contents selected for corrosion studies. Çizelge 1. Korozyon çalışmaları için seçilen bitki özütlerinin toplam fl ovanoid ve fenolik içerikleri ile ilgili antioksidan aktiviteleri Plant Extract Extraction Yield % Total fl avonoid contents (QEmg /100mg) Total phenolic contents (GAE mg/100mg) Radical scavenging activity, DPPH % Rosmarinus Offi cinalis Olea europea Vaccinium Myrtillus Hypericum Perforatum Table 2. Main ingredients of plant extracts studied. Çizelge 2. Çalışılan bitki özütlerinin ana içerikleri Extracts 1. ST. John s wort (Hypericum perforatum) 2. Blueberry (Vaccinium myrtyllus) 3. Mimosa (Acacai Mearnsii) 4. Quebracho Red Wood (Schinopsis Lorentzii) Main ingredients 1.a. Protohypericin 1 1.b.Protopsedohypericin 1.c. Hypericin 1 1.d. Pseudohypericin 1 1.e. Quercetin 1 1.f. Quercitrin 1 1.g.Isoquercitrin 1 1.h. Hyperoside 1 1.i Rutin 1 1.j. Hypuercitrinerforin 1.k. 8-Biapigenin 1 1.l Tannic acid 1 2.a Gallic acid 2 2.b Cafeic acid 2 2.c Coumaric acid 2 2.d Ferulic acid 2 2.e Catechin 2 2.f Epicatechin 2 2.g Quercetin 2 2.h Kaempferol 2 2.i Delphinidin 2 2.j Cyanidin 2 2.k Petunidin 2 2.l Peonidin 2 2.m Malvidin 2 3.a C-glycosylfl avones 3 3.b Isoorintin 3 3.c Rhamnosylorientin 3 3.d Hydroxymaysin 3 3.e Cassiaoccidentalin 3 3.f Quercitrin 4 3.g Myricitrin 4 3.h Catechin 4 3.i Gallocatechin 4 3.j Mearnsitrin 4 3.k Quercetin 4 3.l Myricetin 4 4.a Catechin 5 4.b Epicatechin 5 4.c Gallocatechin 5 4.d Epigallocatechin 5 4.e Fisetinidol 5 4.f Gallic acid 5 4.g Chlorogenic acid 5 1. S.H. Hansen, A. G. Jensen, C. Cornett, I. Bjornsdottir, S. Taylor, B. Wright, I.D. Wilson, High-performance liguid chromatography online coupled to highfi eld NMR and Mass spectrometry for structure elucidation of constituents of Hypericum Perforatum,Anal. Chem., 71, (1999), K. Riihinen, L. Jaakola, S. Karenlampi, A. Hohtola, Organ-specifi c distribution of phenolic compounds in bilberry (Vaccinium myrtillus) and northblue blueberry (Vaccinium corymbosum x V. angustifolium), Food Chemistry, 110, (2008) L.M. de M. Camargo, J. Fe re zou, L. W. Tinoco, C. R. Kaiser, S. S. Costa, Flavonoids from Mimosa xanthocentra (Leguminosae: Mimosoideae) and molecular modeling studies for isovitexin-200-o-a-l-rhamnopyranoside rotamers, Phytochemistry Letters, (2012). 4. A.M. MacKenzie, The fl avonoids of the leaves of Acacia mearnsii Phytochemistry, Volume 8, Issue 9, September 1969, Pages ]. 5. P.B. Venter, M. Sisa, M. J. van der Merwe, S. L. Bonnet, J. H. van der Westhuizen, Analysis of commercial proanthocyanidins. Part 1: The chemical composition of quebracho (Schinopsis lorentzii and Schinopsis balansae) heartwood extract Original Research Article Phytochemistry, 73, 2012,

15 Table 3. Chemical structures of the main ingedients fort he studied plant extracts. Çizelge 3. Çalışılan bitki özütlerinde bulunan ana içeriklerin kimyasal yapıları. Some compounds present in the mentioned plant extracts Structure Phenolic Compounds Cafeic Acid (R 1 =OH, R 2 =H) p-coumaric Asit (R 1 =H, R 2 =H) Ferulik asit (R 1 =OCH 3, R 2 =H) Gallic Acid (R 1 =OH, R 2 =OH) Chlorogenic acid (ester formed between caffeic acid and L-quinic acid) Kaempferol (fl avonol) (R 1 =R 2 =H) Quercetin (fl avonol) (R 1 =OH, R 2 =H) Quercitrin (fl avonol-glycoside) (R 1 =OH, R 2 =H, R 3 =Rha) Rutin (fl avonol-glycoside) (R 1 =OH, R 2 =H, R 3 =Rutinose) Flavonol backbone Flavonoids Hyperoside (fl avonol-glycoside) (R 1 =OH, R 2 =H, R 3 =Gal) Catechin (fl avan-3-ol) Catechin Cyanidin (R 1 =OH, R 2 =H) Delphinidin (R 1 =R 2 =OH) Peonidin (R 1 =OCH 3, R 2 =H) Petunidin (R 1 =OH, R 2 =OCH 3 ) Malvidin (R 1 =R 2 =OCH 3 ) Anthocyanidin backbone Anthraquinones Hypericin Hypericin 2.3 Characterization of plant extracts using FTIR analysis The infrared spectra of the plant extracts were recorded with a Perkin Elmer Spectrum BX instrument equipped with ATR apparatus in the spectra range between 4000 and 650 cm-1 with a resolution of 4 cm-1 and 25 scans per sample. FTIR analysis of hypericum perforatum, vaccinium myrtyllus (blueberry) are given in Fig.1 15

16 0,35 0, Vaccinium Myrtillus, VM Absorbance 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 Hypericum Perforatum,HP Figure 1. FT-IR absorbance spectra of VM and HP extracts. Şekil 1. VM ve HP özütlerinin FT-IR abzorbans spektrumları Wavenumber (cm -1 ) Table 4. FT-IR absorbance spectra of VM and HP extracts and their identifi cations Çizelge 4. VM ve HP özütlerinin FT-IR abzorbans spektrumları ve tanımlayıcı özellikleri. Wavenumber (cm -1 ) Vaccinium Myrtillus,VM (Bluberry) Wavenumber (cm -1 ) Hypericum Perforatum, HP (St. John s wort) O-H stretching (Phenolic) O-H stretching (Phenolic) 2937 C-H stretching (Aromatic) 2937 C-H stretching (Aromatic) 2832 C-H stretching (OCH 3 ) 2855 C-H stretching (cyclic) 1705 (C=O)OH stretching 1714 (C=O)OR stretching 1646 C=O stretching (Ketone) 1648 C=O stretching (Ketone) 1597 C=C stretching(aromatic) 1597 C=C stretching(aromatic) 1457 C=C stretching(aromatic) 1435 C=C stretching(aromatic) 1341 C-O stretching (Phenolic) 1369 C-O stretching (Phenolic) C-H in plane bending (Aromatic) C-H in plane bending (Aromatic) or or C-O stretching (Phenolic) C-O stretching (Phenolic) 1000 C-O stretching (Phenolic) 1050 C-O stretching (Phenolic) O-H bending (Phenolic) or CH out of plane bending (Aromatic) O-H bending (Phenolic) or CH out of plane bending (Aromatic) Both Bluberry and St Johns wort plant extracts show similar characteristic absorption peaks as shown in Table 4. However, the intensity of absorption due to C=C (1597 cm -1 ) in the aromatic rings is much lower in VM compare to HP (Fig. 1).From this result better inhibition effi ciency is expected from HP as it has more π-electrons. 16

17 2.4 Electrolyte and Specimen preparation The corrosion tests were performed in a mixture of 10-4 M H 2 SO 4 (Merc k) and 0.25 M K 2 SO 4 soluti on (Sigma Aldrich) named as a blank solution with ph=4.62. However addition of TP has increased ph value of blank solution from 4.62 to 9-11 depending on the amount of addition. Preparation of the electrolytes, the test specimens and test setup were carried out as described previously 18. The chemical composition (wt%) of working electrode used for the experiments was C:0.1, Si:0.22, Mn:0,44, P:0.012, S:0.012 and Fe: balance. 2.5 Potentiodynamic polarization studies Electrochemical experiments were carried out in the conventional three-electrode cell with a graphite counter electrode (CE) and a saturated calomel electrode (SCE) coupled to a fi ne lugging capillary as the reference electrode (RE). To minimize ohmic contribution in the cell circuit, the lugging capillary was kept close to working electrode (WE). All polarization experiments were performed using Gamry reference 3000 potentiostat/galvanostat corrosion measurement system according to ASTM G59 norm 32 and G102 norm 33. Before potentiodynamic polarization tests the electrode was immersed in the test solution under open circuit condition and open circuit potential (OCP) was measured for 55 min. until a steady state was attained. Potentiodynamic polarization curves in uninhibited and inhibited solution were carried out in test solution at 25, 40, 60 and 80 ±1 C and Arrhenius plots were obtained by measuring corrosion current density at these temperature. The potential was increased at a rate of 0.17mV/s (0.6 V/h) for Tafel extrapolation measurement curves and changed within a potential range of ± 30 mv around OCP. Corrosion potential (E corr ) and corrosion current density (i corr ) were measured within a selected range of ±15 mv on Tafel curve. Potentiodynamic Anodic Polarization curve measurement was obtained at a scan rate of 1 mv/s starting from cathodic potential (E corr -100 mv) going to anodic direction 1500 mv. The aim of potentiodynamic anodic polarization was to enable inhibitors molecule interacts directly on the bare surface for comparison purposes. In order to check the reproducibility and consistency of the results, each experiment was repeated at least two or more times and the average of repetitions were recorded correspondingly. Inhibition effi ciencies, %IE, and polarization resistance, R p were calculated using the equations (1) and (2): - (1) (2) where and are corrosion current densities in absence and presence of inhibitor, and are anodic and cathodic Tafel constants respectively. 3. RESULT AND DISCUSSION 3.1 Tafel extrapolation measurements Kinetic of corrosion reactions occurring on mild steel surfaces in solution at various concentrations of TP and VM were studied through polarization measurements Effect of TP concentration and temperature on inhibition efficiency Corrosion inhibition of TP was evaluated at various temperatures and concentrations by Tafel extrapolation technique insolution. The electrochemical parameters and the corresponding inhibition effi ciency obtained from Tafel polarization measurements are given in Table 5. Electrochemical parameters shown in Table 5 indicate an increase in inhibition effi ciency as a functi on of temperature as compared to blank solution. This increase remained rather low at 25 o C and varied between 11-40%. At higher temperatures there was a remarkable increase varying between 80-95% at different concentrations. Change in inhibition effi ciency with increasing temperature is given in Fig.2. The highest inhibition effi ciency of 40% at 25 o C was obtained at 800 ppm TP, while at higher temperatures 200 ppm seems to suffi ce to obtain a high IE% around 95%. The signifi cant increase in IE% of TP with temperature beyond 25 o C indicates that the deployment of TP in blank solution at temperatures 40 o C is benefi cial to decrease the rate of corrosion reaction. IE% ppm 400 ppm ppm 800 ppm 1000 ppm T, o C Figure 2. Inhibition effi ciency of TP as a function of temperatures at different concentrations in blank solution. Şekil 2 Ana çözeltideki farklı konsantrasyonlarda sıcaklığın fonksiyonu olarak TP nin koruyucu etkinliği. 17

18 Table 5. Kinetic parameters derived from Tafel polarization plots and inhibition effi ciencies of mild steel in solution c ontaining ppm TP at different temperature.. Çizelge 5. Tafel polarizasyonu kinetik parametreleri ve farklı sıcaklıklardaki ana çözelti içinde ppm arasındaki konsantrasyonlarda TP nin imalat çeliği üzerindeki koruyucu etkin T ( o C) Concentration of TP, ppm β a β c E corr OCP (mv/dec) (mv/dec) (mv) (mv) i corr x10-4 R p IE% (ma/ cm 2 ) (Ω cm 2 ) Blank Blank Blank Blank Corrosion of metals in near neutral and alkaline solution oxygen reduction reaction can occur as shown in equation (3). 4O 2 +2H 2 O+4e - 4OH - (3) Nitrite as an oxidizing inhibitor has no direct effect on anodic oxidation of iron; rather it involves primarily in the cathodic reactions as shown in equations (3.1) which increase the ph of solution near electrode surface and accelerates anodic metal dissolution accordingly 34 NO H+ +6e - NH + +2H O (3.1) 4 2 The consumption of protons in equation (3.1) increases ph and promotes the formation of oxide fi lm on the surface according to reaction (3.2) 35, (3.2) At the defected sites of a passive fi lm where anodic metal dissolution takes place, hydrolysis of is expected to produce ferrous hydroxide according to the following reaction (4) (4) Acidity caused by the reaction (4) in the anodic sites is counterbalanced by the presence of ions in the solution and ph is shifted to 9. Nitrite ions was reported to perform better in solution with ph 18

19 higher than 6. Ferrous hydroxide thus produced by the reaction (4) was reported to have converted to a more protective iron oxide according to the following reaction (5): (5) Passivation and then adsorption of NO - in the 2 metal oxide layer was presumed as a mechanism of corrosion prevention which was facilitated by B 4 O -2. The oxidizing power of 7 NO- in forming a passive ferric oxide layer was further proved by the XPS 2 data from NO - induced fi lm and reported to have 2 composed largely of γ-fe 2 O As regard to the formation of a passive oxide layer, seemingly acts as an anodic-active inhibitor that prevents local corrosion at defected sites of the fi lm. The increasing effi ciency of with increasing temperature 40 O C, as shown in Fig. 2, complies with the assumption that increase in anodic dissolution process with increasing temperature accelerate the rate of fi lm formation according to the reaction (5). This process of fi lm formation by nitrite ions in slightly alkaline solution may not ignore the adsorption of ions on the metal as postulated by Kuznetsov Effect of VM con centration and temperature on inhibition efficiency As regards to the corrosion inhibition of most organic component there is general agreement on the mechanism of inhibitory action controlled by adsorption mechanism. Some of the concepts largely gained acceptance as regards to adsorption mechanism. The electrochemical test measurements indicated that the extract inhibit the corrosion processes by blocking the available cathodic and anodic sites of the metal surface through adsorption of the extract chemical constituents on the metal/solution interface 39. According to D. Schweinsgberg et al., as reported in 39, this phenomenon could take place via (i) electrostatic attraction between the positively charged protonated nitrogen atom and negatively charged mild steel surface (cathodic sites) (ii) dipole-type interaction between unshared electron pairs of oxygen atom or p electrons-interaction with the vacant, low energy d-orbitals of Fe surface atoms (anodic sites) and (iii) a combination of all of the above (mixed type). According to Martinez and Hucovic, as cited in 40, corrosion inhibition by organic components is brought about by two means: (i) the available reaction area is decreased by absorption causing so-called geometric blocking effect; and (ii) the activation energy on anodic and/or cathodic reaction during the course of corrosion inhibition process is modifi ed by the adsorption. In cases where geometric blocking effect is stronger than energy effect, no shift in the corrosion potential should be observed. The polarization parameters obtained with addition of varying VM concentrations are given in Table 6. VM addition caused signifi cant decrease in IE%, when 100 ppm VM was added in blank solution at 25 o C. There is hardly any change in between blank solution and VM at three concentrations (20, 60, 100 ppm) tested at all temperatures as seen in Table 6. Since the displacement in E corr <<85 mv VM can be regarded as mixed type of inhibitors as reported in 41. However addition of TP at all temperatures tested shifted E corr in anodic direction more than 100 mv signifying the anodic character of TP (See Table 5). Table 6 also indicates some small changes with no noticeable trend in β a and β c upon addition of VM into the blank solution which was in line with small changes in E corr indicating VM as a mixed type of inhibitors, similar to some studies on plant extracts 42, 43. A dark blue fi lm was produced during the electrochemical polarization studies in solution of VM extract alone at all temperatures and concentrations tested. According to Brouillard and Favre as reported in 44 similar fi lm formation in solutions containing natural polyphenolic compounds with a catechol group in their B-ring was reported to form a complex with di- and thrivalent ions. A noticeable increase up to 3 to 4 folds in β a and β c was recorded upon the addition of 100 ppm VM into blank solution at 25 which resulted in an increase in corrosion current density almost 40 folds. This increase was accompanied by the peeling off the dark blue deposits (a complex fi lm) formed on the surface during the time interval of the Tafel polarization. VM addition at concentration greater than 60 ppm was assumed to form a loosely bond complex fi lm on the surface with a high internal stresses causing the complex to peel off. Formation of this dark blue complex fi lm taking place indiscriminately all over the surface, at anodic and cathodic sites, could also account for the mixed type of character of VM. Solution temperatures at 40 and 60 seemed to cause a stress relaxation of the fi lm and increased the adherence to the surface providing better protection as indicated in increased IE%. These results seemed to be in conformity with some other studies of plant extract where increase in temperature was reported to have caused an increase in IE% 45, 46. However this argument didn t seem to apply for 80 where all concentration of VM provided smaller IE% than obtained for other temperatures. In line with these β a and β c increased at 80 at all VM concentrations tested with respect 19

20 Table 6. Kinetic parameters derived from Tafel extrapolation plots, inhibition effi ciencies and synergistic parameters of mild steel in blank solution in the absence and presence of TP, VM and mixture of TP and VM at different ratio of concentrations. Çizelge 6. TP ve VM içermeyen, her birini tek olarak ve farklı konsantrasyon oranlarındaki karışımlarını içeren dört farklı sıcaklıktaki ana çözeltide imalat çeliğinin Tafel polarizasyonu kinetik parametreleri, özütlerin koruyucu etkinlikleri ve sinercik parametreleri T( o C) TP, VM, β a β c E corr i corr x10-4 Rp %IE S θ ppm ppm (mv/ dec) (mv/dec) (mv) (ma/ cm 2 ) (Ω cm 2 ) Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİT ORTAMINDA YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONUNA GLİKOLİK ASİT ETOKSİLAT 4-NONİLFENİL ETER İN İNHİBİTÖR DAVRANIŞINA HALOJENÜR İYONLARININ ETKİSİ

SÜLFÜRİK ASİT ORTAMINDA YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONUNA GLİKOLİK ASİT ETOKSİLAT 4-NONİLFENİL ETER İN İNHİBİTÖR DAVRANIŞINA HALOJENÜR İYONLARININ ETKİSİ SÜLFÜRİK ASİT ORTAMINDA YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONUNA GLİKOLİK ASİT ETOKSİLAT 4-NONİLFENİL ETER İN İNHİBİTÖR DAVRANIŞINA HALOJENÜR İYONLARININ ETKİSİ E. BAYOL, Y. SÜRME, A. A. GÜRTEN Niğde Üniversitesi,

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Özet. Anahtar Kelimeler: Yumuşak çelik, Korozyon, İnhibitör, 1-(2-Hidroksietil)-2-İmidazolidion. Abstract

Özet. Anahtar Kelimeler: Yumuşak çelik, Korozyon, İnhibitör, 1-(2-Hidroksietil)-2-İmidazolidion. Abstract 1-(2-HİDROKSİETİL)-2-İMİDAZOLİDİON (2-HEI) in,5 M HCl ÇÖZELTİSİ İÇİNDE YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONUNA ETKİSİ Ayşen Sarı, Reşit Yıldız, Fatma Sevim Akgül ve İlyas Dehri Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ*

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* The Development of Alumina Formed on Aluminium Using Sulphuric Acid Anodizing Technique Suzan KONUKLU Kimya

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ASETOASETİK ESTER KONDENSASYONU

ASETOASETİK ESTER KONDENSASYONU ASETOASETİK ESTER KONDENSASYONU ASETOASETİK ESTER KONDENSASYONU İki karbonil grubu arasında doymuş bir karbon atomu olan bileşiklere ere β-dikarbonil bileşikleri denir.bu bileşikler organik sentezlerde

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:1Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Metamorphism and Metamorphic Rocks

Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphic rocks (from the Greek meta, change and morpho, shape ) constitute the third major group of rocks. They result from the transformation of other rocks by metamorphic

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı