TANIMLAR. Kart Sahibi nin banka kayıtlarında belirtilen Daimi İkamet Ülkesi ndeki sürekli ikamet adresidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMLAR. Kart Sahibi nin banka kayıtlarında belirtilen Daimi İkamet Ülkesi ndeki sürekli ikamet adresidir."

Transkript

1 TANIMLAR Kart Sahibi Cnfur paketlerinin geçerlilik tarihleri arasında paketlerden biri veya birkaçını satın alarak aktivasynunu gerçekleştiren ve bilgileri önceden Tur Assist'e bildirilen kişidir. Araç Binek Araçlar için; 1. Tplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şför ile veya şför lmaksızın kiralanmamış, 2. Ağırlığı 3500 kg. ı aşmamış lması kaydıyla, Tur Assist e bilgileri teminat başlamadan önce bildirilen araç anlamındadır. Hafif ticari araç Ağırlığı 3.5 tnu aşmayan ve Tur Assist e bilgileri teminat başlamadan önce bildirilen minibüs, panelvan, pick-up, ambulans tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır ġirket TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi. Daimi Ġkamet Ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Ġkametgah Kart Sahibi nin banka kayıtlarında belirtilen Daimi İkamet Ülkesi ndeki sürekli ikamet adresidir. Arıza Aracın hareketsiz kalmasına neden lan elektrik veya mekanik arıza. Kaza Aracın hareketsiz kalmasına neden lan karaylu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden snucunda meydana gelen tahribat. Knut Kart Sahibi nin adres larak hizmetin başlangıcında Tur Assist e bildirdiği, ikamet amaçlı müstakil larak kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan mesken. Olay 1

2 Her bir teminat için belirlenen şartlar, limitler ve istisnalar çerçevesinde lmak üzere; Tesisat/Elektrik İşleri için OLAY, tesisat üzerinde meydana gelen bir hasara bağlı veya bu hasarın snucu larak tesisatta yapılacak her bir tamirat anlamına gelmektedir. Cam İşleri için OLAY, kırılan her bir yekpare camın takılması anlamına gelmektedir. Çilingir İşleri için OLAY, her bir kilidin açılması anlamına gelmektedir. Hastalık Kart sahibinin sağlık durumunda pliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen, yasal yetkiye sahip bir dktr tarafından tanı knmuş ve teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik ve genel istisnalarda yer almayan bir hastalık. - DğuĢtan Varlan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin snucu larak dğum esnasında mevcut lan hastalık. - Önceden Varlan Hastalık: Kart sahibinin sigrta yaptırmadan önce mevcut lan bir hastalığı. Yaralanma Pliçenin geçerlilik tarihleri arasında kart sahibinin isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden snucunda meydana gelen bir sağlık srunu. KAPSAM Öngörülemeyen bir lay snucunda, layın cğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Kart Sahibi'ne belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır. COĞRAFĠ SINIRLAR TEMĠNATLAR COĞRAFĠ SINIRLAR YOLDA CONFOUR Araç Yardım Türkiye nin her yerinde geçerlidir EVDE CONFOUR Knut Yardım Türkiye nin her yerinde geçerlidir. SEYAHATTE CONFOUR Seyahat Yardım Türkiye nin her yerinde geçerlidir. 2

3 CONFOUR ASİSTANIM Bilgi ve Organizasyn Servisi Türkiye nin her yerinde geçerlidir. YOLDA CONFOUR Araç Yardım Kapsam Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Ot kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti (Sadece binek araçlar için) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi İndirimli Araç kiralama Sınırsız (En yakın servise kadar) Yılda 2 defa/ 300 TL İşçilik-yl Sınırsız (Diğer masraflar kart sahibine ait) İşçilik-yl Sınırsız (Lastik kart sahibine ait) 200 TL (En yakın benzinciye kadar) Organizasyn ARAÇ YARDIM Aracın çekilmesi veya kurtarılması t kapı kilit, lastik değiştirilmesi, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah tan 0 km den itibaren tüm Türkiye de temin edilecektir. 1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aracın en yakın servise naklini temin edecektir. Bir karaylunda giderken aracın devrilme veya şarample yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün labilen durumlarda aracın kurtarılması ve snrasında çekilmesi veya yluna devam etmesi için uygun bir yere knulması için gerekli rganizasyn yılda iki defa 300 TL limite kadar sağlanacaktır. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin larak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.. 2) Ot kapı kilit hizmeti 3

4 Kart sahibine ait aracın kapılarının arızalı lması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dlayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için lay yerine gönderilen anahtarcının yl ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, kart sahibinden direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar kart sahibine aittir. 3) Lastik değiģtirilmesi hizmeti Araç ile ylculuk esnasında luşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut lan yedek lastikle değiştirilmek üzere lay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, bu hizmet dahilinde işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları kart sahibi tarafından ödenecektir. Lastiğin lay yerinde değiştirilememesi halinde ise, aracın en yakın tamirciye nakli 200 limite kadar sağlanacaktır. 4) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmeti Aracın benzininin bitmesi durumunda, Şirket aracın en yakın benzinciye çekilmesini 200 TL limite kadar sağlayacaktır. KOġULLAR 1) Herhangi bir talep halinde Şirketin srumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Kart sahibinin bu ürünün kşullarına uymakta lmaları kşuluna bağlıdır. 2) Kart Sahibi; a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır. b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket e en kısa zamanda telefn edecektir. c) Şirket e gerekli tüm bilgiyi serbest larak temin edecektir. d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya srumluluk kabulünde bulunmayacaktır. 3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir. 4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu üründen daha evvel tanzim edilmiş lup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigrta/Asistans ürünü varsa, bu ürün kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir srumluluk kabul etmeyecektir. ĠSTĠSNALAR 1) Şirketin, dlaylı ya da dlaysız larak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü lmayacaktır : 4

5 a) Bu ürün kapsamında talepte bulunan herhangi bir Kart Sahibi veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri, b) Bu ürün kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dlaylı veya dlaysız meydana gelebilecek ve pliçenin kapsamında lmayan her türlü maddi/bedeni zarar, c) Sel, deprem, vlkanik patlamalar, fırtına ve meter düşmesi gibi lağanüstü laylar snucu rtaya çıkan zararlar, d) Terrizm, isyan ve ayaklanmalar, e) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, f) Nükleer rady-aktivite snucu rtaya çıkan laylar, g) Araç sürücüsünün; (i) İlaç, zehirli veya narktik maddelerin etkisinde lması veya kanındaki alkl düzeyinin aracı kullanmakta lduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde lması, (ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip lmaması. h) Kart Sahibi'nin taşınan ylcu, hayvan veya malın ylcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler, j) Bir Kart Sahibi nin aşağıdakilere katılması: (i) (ii) (iii) (iiii) Yarış, ralli veya benzeri denemeler, Sprtif faaliyetler, Suç hareketleri, Bahisler. k) Kart Sahibi nin kasıtlı hareketleri, l) Tıbbi reçete dışında alınan alkl, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile rtaya çıkan hastalıklar veya patljik durumlar, m) Hamilelik veya dğum yapma, istekli larak dğuma sn vermek, n) Her türlü prtez, gözlük, kntakt lens, işitme cihazları veya suni rganlar, ) Sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı knmuş lsun veya lmasın, varlduğu yetkili bir dktr tarafından pliçe başlangıç tarihinden snra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı larak rtaya çıkan akut kriz, p) Dğuştan lan hastalıklar (Gebelik esnasında luşan veya genetik faktörlerden 5

6 kaynaklanan hastalıklar), q) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikljik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar, r) Akut lmayan diş tedavileri, acil lmayan rehabilitasyn tedavileri s) Hava ambulansı ile tıbbi nakil. t) Teminat altına alınan araca ait eklentiler (römrk, treyler, drse), inşaata yönelik endüstriyel araçlar, tarım araçları, kiralık araçlar, taksiler, mtrsikletler, transmikserler, askeri araçlar, çöp tplama araçları, tanker vb. kapsam dışıdır. 2) Şirket, aşağıdaki masraflardan srumlu lmayacaktır: a) Aracın her türlü tamiri, b) Şirket yetki vermeden, Kart Sahibi tarafından veya nun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları, c) Bu ürün kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bzulması snucu rtaya çıkan masraflar, d) Rapr/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. CONFOUR ASĠSTANIM Bilgi ve Organizasyn Servisi Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler Yl, kaza ve hava durumu bilgileri Knaklama ile ilgili bilgiler Kültürel aktiviteler hakkında bilgi Restranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi Nöbetçi eczane Bilgisi Kurye/Karg Hizmetleri Unutulan eşya Ulaştırma Bilgi Servisi Bilgi Servisi Bilgi Servisi Bilgi Servisi Bilgi Servisi Bilgi Servisi Organizasyn Organizasyn Acil Mesajların iletilmesi 6

7 HĠZMETLERĠN DÜZENLENMESĠ Bütün acil ve bağlantı hizmetlerinin 24 saat/365 gün lmak üzere telefnla Şirket'ten istenmesi gerekecektir. Şirket acil hizmetler için derhal ve bağlantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm sağlayacaktır. Sağlanan acil hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek anlaşmalı hizmet birimleri tarafından yerine getirilecektir. Müşteri temsilcisi Kart Sahibi ne talebinin ayrıntıları ile birlikte, tam isim ve adres, kart ve telefn numarası gibi bazı ayrıntıları sracaktır. Kart Sahibi nin Şirkete istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefn knuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) larak kabul edilecektir. Şirket, her türlü makul kntrlu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kntrlleri dışındaki lağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar snucu tamamen meşgul lması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının snucu larak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir dğrudan hizmeti sağlamayacaktır. Bununla beraber, bu durumlarda, Şirket hizmet kapsamından yararlanmak için Şirketin ön nayını alan Kart Sahibi tarafından yapılacak harcamaları tazmin edecektir. BAĞLANTI HĠZMETLERĠ Şirket, acil hizmet kapsamı dışında kalan tüm narım ve destek işlerini, anlaşmalı lduğu prfesynel hizmet ağı aracılığı ile mesai gün ve saatleri (09:00-18:00) içerisinde gerçekleştirecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili masraflar Kart Sahibi tarafından karşılanacak ancak dsyanın takibi ve kntrlü şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Kart Sahibi nin nayı ile yapılacak/verilecek hizmetinin srumluluğu direkt hizmet birimi/prfesynellerin srumluluğu altında lacaktır. Şirket, her türlü makul kntrlu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kntrlleri dışındaki lağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar snucu tamamen meşgul lması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının snucu larak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir dğrudan hizmeti sağlamayacaktır. BĠLGĠ ve ORGANĠZASYON SERVĠSĠ Bilgi ve rganizasyn servislerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Kart Sahibi tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Kart Sahibi nin isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili dğabilecek srunlardan hizmeti dğrudan sağlayan servis birimi srumlu lacaktır. UlaĢım araçları ile ilgili bilgiler Kart Sahibinin talebi üzerine havaylu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karaylu şirketleri, yat işletmeleri, demirylları seferleri ile ilgili adres ve telefn bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün labilen durumlarda rezervasyn yapılacaktır. 7

8 Yl, kaza ve hava durumu bilgileri Kart Sahibinin talebi üzerine Türkiye de yl ve kaza durumu, tmtiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır. Knaklama ile ilgili bilgi Kart Sahibinin talebi üzerine farklı türdeki knaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün labilen durumlarda rezervasyn yapılacaktır. Kültürel aktiviteler hakkında bilgi Kart Sahibinin talebi üzerine pera, bale, knser, fuar, festival, tiyatr ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün labilen durumlarda rezervasyn yapılacaktır. Restranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi Kart Sahibinin talebi üzerine çeşitli restran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefn ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün labilen durumlarda rezervasyn yapılacaktır. Nöbetçi Eczane Bilgisi Kart Sahibi nin ihtiyaç duyması halinde, Eczacı Odalarının Eczane Nöbet çizelgeleri baz alınarak talep edilen il, ilçe veya semtte bulunması halinde en yakın nöbetçi eczane bilgisinin verilmesi sağlanır. Kurye/Karg hizmetleri Kart Sahibi nin talebi üzerine ihtiyaç duyulan kurye hizmetleri rganizasynu Şirket tarafından 7 gün 24 saat sağlanacaktır. Kurye hizmet bedeli Kart Sahibi tarafından kapıda nakit larak karşılanacaktır. Bu hizmet İstanbul Büyük Şehir Belediye il sınırları içinde geçerlidir. (Bu hizmet Kart Sahibi ne İstanbul Avrupa yakası Beylikdüzü ve snrası, İstanbul Anadlu yakası Şile bölgesi dışındakı ilçe ve semtlerde verilmektedir). Kart Sahibi nin talebi üzerine ihtiyaç duyulan karg hizmetleri rganizasynu ise Şirket tarafından mesai saatleri içerisinde tüm Türkiye de sağlanacaktır. Unutulan eģya UlaĢtırma Kart sahibinin unuttuğu veya an için ulaşmak istediği şey ne lursa lsun, mtrlu kurye ile taşınması mümkün lan cep telefnu, pasaprt, nüfus kimliği, anahtarlık, araba rutsatı gibi ihtiyaçlar veya eşyalar en kısa zaman içinde, bulunduğu nktada kendisine teslim edilir. Teslim ile görevlendirilen kurye bilgileri kart sahibi ile önceden paylaşılır ve yaklaşık ulaşım süre bildirimi yapılır. Kurye ücreti kart sahibi tarafından karşılanacaktır. 8

9 EVDE CONFOUR A/ Knut Yardım Kapsam Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri 200 TL yılda 2 defa 200 TL yılda 2 defa 200 TL yılda 2 defa 200 TL yılda 2 defa Knuta Dktr veya ambulans gönderilmesi 300 TL / yılda 2 defa B/Bağlantı Hizmetleri Prfesynel ev hizmetleri rganizasynu Bilgisayar Destek Hizmeti Bağlantı - Sınırsız Bağlantı Sınırsız KAPSAM Şirket, kart vadesi süresince luşabilecek laylar karşısında knutu krumak maksadıyla bu ürün kapsamındaki acil ev yardım hizmetlerini aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar, istisnalar ve eknmik limitler çerçevesinde tüm Türkiye de sağlayacaktır. 1) Tesisat Kart Sahibi ne ait knut içindeki sıhhi tesisat, direkt knuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç) kadar ki kısmı kapsar. Knutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalrifer tesisatı, kanalizasyn ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma lması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün lduğu durumlarda Şirket gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir. Şirket, kart vadesince azami iki lay lmak kaydıyla lay için 200 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. 9

10 Ġçerik Arıza Tamir İşi: Sıva üstü veya altı pis su brularındaki sızıntı ve akıntının tamiri, Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su brunun tamiri, Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan kalrifer brunun tamiri, Radyatörlerde meydana gelen akıntı ve sızıntıların tamiri, Patlayan spiral (fleksi) bruların tamiri, Küvet, lavab, kzet gider pis su akıntılarının tamiri, Küvet ve lavab sifn akıntı ve sızıntı tamiri, Yer gideri (sifnu) sızıntı ve akıntının tamiri, Arızaya Bağlı Parça Değişimi: Patlayan spiral (fleksi) bruların değişimi, Kırılan tuvalet taşının, klzetin, rezervuarın ve lavabnun yenisi ile değiştirilmesi (malzemeyi sigrtalı tedarik eder), Arızalı batarya, musluk, ara musluk değişimi (malzemeyi sigrtalı tedarik eder), Radyatör değişimi değişimi (malzemeyi sigrtalı tedarik eder),!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Pliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel su tesisat malzemesi kullanılır (su brusu, gider brusu, spiral vb.).!!! Aksesuar malzemeler asistans pliçe kapsamı dışında lup sigrtalı tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavab, klzet, rezervuar vb.). Ġstisnalar Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır. a) Knut içerisindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalrifer tesisatı, kanalizasyn ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri. b) Knutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dlayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer dnanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi lsa) c) Kırım snrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri. d) Su brularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları vb. sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri, e) Hasar kaynağı (tesisat) Sigrtalı knutunda lsa dahi, binanın rtak kullanım veya üçüncü şahısların (kmşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır. f) Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Sigrtalı nın kullanım alanında lsa bile knut'a ait larak kabul edilmeyecektir. g) Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları. 10

11 h) Kanalizasyn veya pis su tesisatlarının tıkanması. 2) Elektrik Kart Sahibi ne ait knut içindeki elektrik tesisatı, knuta ait elektrik sigrtasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar. Hasarın kayanağı knutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bzulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde ve böyle bir tamiratın mümkün lduğu durumlarda, Şirket tesisatı çalışır hale getirmek ve gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı elektrikçisini gönderecektir. Şirket Kart vadesince azami iki lay lmak kaydıyla lay için 200 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Ġçerik Arıza Tamir İşi: Herhangi nktadaki elektrik tesisatındaki arızanın tamiri, Lamba duyunun tamiri, Tavan armatürünün tamiri, Kısa akım rölesinin tamiri, Buhat kutusunda meydana gelen arızanın tamiri, Elektrik anahtarının tamiri, Elektrik prizinin tamiri,, Dimmer elektrik anahtarının tamiri, Sigrtanın tamiri, Sigrta kutusunun tamiri, Arızaya Bağlı Parça Değişimi: Arıza snrası hasar gören lamba srtisinin değişimi, Arıza snrası hasar gören spt lamba srtisinin değişimi, Arıza snrası hasar gören elektrik anahtarı srtisinin değişimi, Arıza snrası hasar gören priz srtisinin değişimi, Arıza snrası hasar gören tpraklama srtisinin değişimi, Arızalı duy, elektrik armatür, kısa akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spt, sigrta vb. malzemenin değişimi,!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Pliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel elektrik tesisat malzemesi kullanılır.!!! Aksesuar malzemeler asistans pliçe kapsamı dışında lup sigrtalı tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spt, sigrta, kısa akım rölesi vb.). Ġstisnalar Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır: a) Elektrik anahtarı, priz, duy, her türlü lamba/flrasan, her türlü elektrik sigrtası, kısa 11

12 akım rölesi vb. elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi, b) Elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış lsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb. cihazların tamiri, c) Knutta veya binada tpraklamanın lmamasından veya yetersiz lmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri, d) Elektrik tesisatı çk eski ve tamir edilemeyecek durumda lması, e) Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları, f) Ana elektrik tesisatına snradan yapılan ek tesisat arızaları. 3) Çilingir Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık snucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması snucu knuta hiçbir giriş ylunun bulunmaması durumunda, böyle bir tamiratın mümkün lduğu durumlarda, Şirket gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir. Şirket kart vadesince azami iki lay lmak kaydıyla lay için 200 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Ġçerik Görev: Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması, Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması, Anahtarın içerde unutulmasına bağlı dış kapının açılması, Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması, Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması, Kilidin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması, Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması, Değiştirme: PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza snrası çalışamaz haldeki kilidin değiştirilmesi, PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza snrası çalışamaz haldeki barelin değiştirilmesi,!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Pliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart kilit, barel, rzet vb. malzeme kullanılır.!!! Aksesuar malzemeler asistans pliçe kapsamı dışında lup sigrtalı tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni, kapı tkmağı vb.). Ġstisnalar a) Anahtarların kpya edilmesi, b) İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi, c) İsteğe bağlı kapının açılması 12

13 4) Cam iģleri Knutun dış cephesinde bulunan dikey camların kırılma yada çatlama snucu hasar görmesi durumunda, Şirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni krumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. Şirket kart vadesince azami iki lay lmak kaydıyla lay için 200 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Ġçerik Değiştirme: Kırılmış veya çatlamış düz camların değiştirilmesi, Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi, Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi, Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb.) değiştirilmesi!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Pliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.!!! Aksesuar malzemeler asistans pliçe kapsamı dışında lup sigrtalı tarafından karşılanır (cam kapı mtru-makinası, cam kapı aksesuarları, cam üzeri reklam byama/yapıştırmaları vb.). Ġstisnalar a) Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi, b) Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi Dktr veya Ambulans Gönderilmesi Knutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama snucu yaralanma durumlarında, Şirket dktrunun kararıyla knuta gidecek ambulansı veya dktr ücreti sene içinde 2 laya kadar lay başına 300 TL larak karşılanacaktır BAĞLANTI HĠZMETLERĠ Şirket, acil hizmet kapsamı dışında kalan tüm narım ve destek işlerini, anlaşmalı lduğu prfesynel hizmet ağı aracılığı ile mesai gün ve saatleri (09:00-18:00) içerisinde gerçekleştirecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili masraflar Kart Sahibi tarafından karşılanacak ancak dsyanın takibi ve kntrlü şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Kart Sahibi nin nayı ile yapılacak/verilecek hizmetinin srumluluğu direkt hizmet birimi/prfesynellerin srumluluğu altında lacaktır. Şirket, her türlü makul kntrlu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kntrlleri dışındaki lağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar snucu tamamen 13

14 meşgul lması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının snucu larak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir dğrudan hizmeti sağlamayacaktır. Prfesynel Ev Destek Hizmetleri Su, sıhhi ve kalrifer tesisatının tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamiri Fayans, kalebdur, kar ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma işleri Elektrik, telefn, bilgisayar hatları gibi işleri Hasar gören çelik, ahşap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, krkuluk vb işlerin tamirini ve gerekiyrsa değişim işleri Her türlü bya ve izlasyn işleri Kırılan her türlü camın değiştirilmesi işleri Sıva, betn, şap ve tuğla-biriket türü duvar tamir işleri Alçıpan / kartnpiyer tamiri ve yenilenmesi işleri Her türlü parke, halıfleks, minefl, muşamba gibi yer kaplama malzemelerinde rtaya çıkacak hasarın tamiri ve değişimi. Yer-Duvar lambiri ahşap kaplama, pencere ve kapı gibi ahşap işlerinin tamiri ve yenilenmesi Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesi Her türlü çatıda rtaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne işini yapan dere ve luk tamiri ve bakımı Bilgisayar Destek Hizmeti Kart Sahibi ne ait bilgisayarın ve çevre birimlerinin (yazıcılar, mdemler, tarayıcılar, digital cihazlar, vs.) kullanılmasına engel luşturan herhangi bir arıza durumunda, Şirket KartSahibi nin adresine teknik servis biriminin gönderilmesini 365 gün/24 saat İstanbul da rganize edecektir. SEYAHATTE CONFOUR 1/ Seyahat Yardım Kapsam Yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil Taburcu lduktan snra daimi ikametgaha nakil Sınırsız Sınırsız Bagaj kaybı Max. 100 Tıbbi danışma İndirimli Araç kiralama Bağlantı Organizasyn KAPSAM Türkiye de Daimi İkametgah ili dışında bir seyahat sırasında meydana gelen öngörülemeyen bir lay snucunda, layın cğrafi sınırların dışında ve öngörülen seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, kart sahibine bu üründe belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır. 14

15 Yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil Kart sahibinin seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket kart sahibini ambulans veya refakatçi dktr ve Şirket in dktru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun lan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli rganizasynu yapacak giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli dnanım ve tıbbi ekip yksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden dktrun düzenleyeceği tıbbi rapr gerekmektedir. Taburcu lduktan snra Daimi Ġkametgah a nakil Kart sahibinin seyhati esnasında aniden geçirdiği hastalık veya yaralanma snucu tıbbi bir merkezde yatarak perasyn gerektiren tedavisinin sna ermesini takiben taburcu lması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah a dönüş için kart sahibinin asıl seyahat için kullanmış lduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket dktru tarafından karar verilirse, Şirket ambulans veya refakatçi dktr ve Şirket in dktru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden dktrun düzenleyeceği tıbbi rapr gerekmektedir. Tıbbi danıģma hizmeti 365 gün 24 saat byunca Şirket dktru tarafından seyahatte lan kart sahibine tıbbi danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tıbbi tanı knmayacak, ilaç önerilmeyecektir. Tıbbi aciliyet durumunda verilen danışma hizmeti, acil durumla ilgili yapılması gereken şeylerin iletilmesini ve acil tıbbi servislere yönlendirmeyi içermektedir. Kayblan, zarar gören, çalınan bagaj Tarifeli uçuşlarda bagajın kayblması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havaylu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havaylunun kayıp, zarar ya da çalınma rapru şartı ile Şirket, kart sahibine 100 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, srumlu havaylu şirketinin ödemiş lduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi dğrultusunda kart sahibine bir ödeme yapılmışsa bu tutar tplamının,kart sahibinin bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi snucu belirlenecektir. Kart sahibi, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havaylu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır. Ġndirimli Araç Kiralama Tur Assist in anlaşmalı firmaları vasıtası ile kiralık araç rganizasynlarında Kart Sahibi %30 a varan özel indirimden faydalanacaktır. Organizasyn servislerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Kart Sahibi tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Kart Sahibi nin isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili dğabilecek srunlardan 15

16 hizmeti dğrudan sağlayan servis birimi srumlu lacaktır. GENEL ĠSTĠSNALAR 1) Şirketin, dlaylı ya da dlaysız larak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü lmayacaktır : 1. Bu paket kapsamında talepte bulunan kart sahibinin hileli ve kasıtlı hareketleri, 2. Bu paket kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dlaylı veya dlaysız meydana gelebilecek ve pliçenin kapsamında lmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 3. Sel, deprem, vlkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meter düşmesi gibi lağanüstü laylar snucu rtaya çıkan zararlar, 4. Terrizm, isyan ve ayaklanmalar, 5. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,savaş 6. Nükleer rady-aktivite snucu rtaya çıkan laylar, akut ve krnik radyasyn hastalıkları ve kmplikasynları, 7. Tıbbi reçete dışında alınan alkl, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile rtaya çıkan hastalıklar veya patljik durumlar, 8. Dğuştan lan hastalıklar (Gebelik esnasında luşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), 9. Rehabilitasyn tedavileri ve fizyterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, hmepati, akupunktur v.b) 10. Hastalık veya kazayla ilişkili lmayan tıbbi danışma ve tedavi, 11. Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış lması, 12. Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler, 13. Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme, 14. Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı larak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri, 15. Pliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı knmuş lsun veya lmasın, 16. varlduğu yetkili bir dktr tarafından pliçe başlangıç tarihinden snra tespit edilen 17. tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı larak rtaya çıkan akut kriz, 18. Aşağıdaki sprların yapılması: hangi türden lursa lsun araba yarışları veya mtsiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi ylcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dlaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, bks, ne türden lursa lsun güreş sprları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balnculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel larak tehlikeli lduğu bilinen her türlü spr veya eğlence faaliyeti. 19. Kart sahibinin sprtif faaliyetlere, ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının snucunda meydana gelen durumlar, 20. Spr federasynları veya benzeri rganizasynlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma 21. Ylcu taşıma yetkisine sahip lmayan bir hava taşıtının ve helikpterlerin bir ylcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, mtrsiklet kullanımı, 22. Suç hareketleri veya bir suça iştirak snucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler, 23. Bir aracın sürücü belgesi lmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi snucunda maruz kalınacak bedensel yaralanmalar 2) Şirket, aşağıdaki masraflardan srumlu lmayacaktır: 16

17 1. Şirket yetki vermeden,kart sahibi tarafından veya nun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Şirket'in nayını alabilmek amacıyla Şirket'e ulaşılamaması durumunda, azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket'e bildirmesi gerekmektedir. Kart sahibi layı gösteren rjinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür.) 2. Cğrafi limitler (T.C. sınırları dahili) dışında, seyahat sna erdikten snra luşan masraflar. 3. Cğrafi saha dışında herhangi bir yardım hizmeti. 4. Rapr/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. 17

ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET)

ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET) ASSİSTANS PAKET 5 (STANDART PAKET) HİZMETLER KONUT YARDIM HİZMETLERİ Çilingir Gönderim Hizmeti Su Tesisatı Hizmeti Elektrik Tesisatı Hizmeti Cam İşleri Hizmeti Evden Eve Nakliye Hizmeti CONCIERGE HİZMETLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 - ANNE VE BEBEK HİZMETLERİ

BÖLÜM 1 - ANNE VE BEBEK HİZMETLERİ HİZMET TÜRÜ KAPSAM BÖLÜM 1 - ANNE VE BEBEK HİZMETLERİ Anne/Babalar için Yeni Dğan Danışma Hattı Yerinde Psikljik Danışma Nöbetçi Eczanelerden İlaç temin hizmeti Aşerme (Bul Getir) Dğum ftğrafı çekimi Medikal

Detaylı

5 gün/günlük azami 4 saat/ 80 TL-saat

5 gün/günlük azami 4 saat/ 80 TL-saat HALK SĠGORTA KONUT YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 600 TL / yılda 3 defa Elektrik işleri 600 TL / yılda 3 defa Cam işleri 600 TL / yılda 3 defa Anahtar işleri 600 TL / yılda 3 defa

Detaylı

ASSİSTANS PAKET 6 (GOLD PAKET)

ASSİSTANS PAKET 6 (GOLD PAKET) ASSİSTANS PAKET 6 (GOLD PAKET) HİZMETLER KONUT YARDIM HİZMETLERİ Çilingir Gönderim Hizmeti Su Tesisatı Hizmeti Elektrik Tesisatı Hizmeti Cam İşleri Hizmeti Tamirat ve Tadilat Hizmetleri Bya Badana Hizmeti

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi Sigortalı Aracın Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 500 TL 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM

Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Asistansım 365 BİNEK ARAÇLAR YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Açıklamalar Kaza durumunda Max. Yılda 2 defa Arıza durumunda Max. Yılda 1 defa Aracın vinç ile kurtarılması Yılda 2 defa Max.500

Detaylı

TANIMLAR. Sigortalı Kişi. Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır

TANIMLAR. Sigortalı Kişi. Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır TANIMLAR Sigortalı Kişi Konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Coğrafi Sınır Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir. Konut Sigortalı Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan,

Detaylı

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ

HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ HALK SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 250 TL / yılda 3 defa Cam işleri Ambulans gönderilmesi

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ Teminatların Özeti ve Limitler Tesisat işleri 150 YTL / yılda 3 defa Detay için tıklayın ( tıklandığında ilgili konu başlığına gitmelidir..) Elektrik işleri

Detaylı

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR)

ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KASKO YARDIM (BİNEK ARAÇLAR) Daimi İkametgah dışında bir seyahat sırasında, öngörülemeyen bir olay meydana gelmesi halinde, Lehdara aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanır.

Detaylı

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Araç Teminatları TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Aracın Çekilmesi Aracın Vinç ile Kurtarılması Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması nedeniyle ikamet ve seyahat Onarılan veya bulunan aracın alınması için

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

PREMIUM ASSİSTANS PAKET

PREMIUM ASSİSTANS PAKET PREMIUM ASSİSTANS PAKET HİZMETLER KONUT YARDIM HİZMETLERİ Çilingir Gönderim Hizmeti Su Tesisatı Hizmeti Elektrik Tesisatı Hizmeti Cam İşleri Hizmeti Elite Kuru Temizleme Hizmeti Elite Ütü Hizmeti ARAÇ

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır.

Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. ANADOLU HİZMET FERDİ KAZA-KONUT YARDIM Sigortalıya aşağıda belirtilen yardım hizmetleri sağlanacaktır. Teminatların Özet ve Limitleri Teminat Kapsam Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız

İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. - Hukuki Danışma Sınırsız İŞYERİ EK 1 SBN SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR İŞYERİ YARDIM Teminatlar ve Limitler a. İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri Elektrik işleri Cam İşleri Anahtar işleri Acil Ambulans

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama HALK SĠGORTA BĠNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti 700 TL 1.350 TL İşçilik (Diğer masraflar

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 200 TL Aracın kurtarılması 250 TL Acil mesajların iletilmesi Sınırsız Karşı

Detaylı

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından ASİSTANLIK HİZMETLERİ Ful pake t yılda bi se fe r 800 TL Ambulans Hizmeti Bilişim Tek Kart Sahibi nin Dünya Sağlık örgütünün tanımladığı kriterlere göre(32 parametre) ani hastalığı veya yaralanması ve

Detaylı

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz:

İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: ANADOLU HİZMET TRAFİK İhtiyacınız olduğunda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı arzu ediyoruz: Öncelikle Anadolu Hizmet telefon numaranızın her an

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın Çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri

EK-3. ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Đşyeri Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 11 EK-3 ĐŞYERĐ YARDIM Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri Elektrik işleri Anahtar işleri Đşyerinde kalan kişinin kurtarılması

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 14 LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR 2015 LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/

Detaylı

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate

Detaylı

AIG Konut Asistans Hizmetleri :

AIG Konut Asistans Hizmetleri : AIG Konut Asistans Hizmetleri : Konutunuzda Acil Müdahale Gerektiren (Cam Kırılması,Elektrik Tesisatı arızası,çilingir hizmeti,su tesisatının patlaması v.b.) durumlarda 7 gün 24 saat 0212 3374256 /444

Detaylı

SILVER. KIA Family Silver Card 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ. Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24

SILVER. KIA Family Silver Card 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ. Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24 KIA Family Silver Card Kia Family Silver Card Acil Yardım: 0850 221 24 24 KIA Family Silver Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kart satın alınmasından 1 hafta sonrasında geçerli olmaya başlayacaktır.

Detaylı

Acil mesajların iletilmesi

Acil mesajların iletilmesi ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi ve Hafif Ticari Trafik Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 3 EK-5 EGE SĐGORTA HUSUSĐ VE HAFĐF TĐCARĐ ARAÇ TRAFĐK YARDIM TEMĐNATLARI VE AÇIKLAMALARI TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER

Detaylı

Teminat Özetleri ve Limitler

Teminat Özetleri ve Limitler LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2013 1 / 11 Araç Teminatları Teminat Özetleri ve Limitler Aracın çekilmesi Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu Aracın çekilmesi Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu (Liberty

Detaylı

PLUST ARAÇ YARDIM ASİSTANLIK PAKET A. KONUT YARDIM HİZMETLERİ

PLUST ARAÇ YARDIM ASİSTANLIK PAKET A. KONUT YARDIM HİZMETLERİ PLUST ARAÇ YARDIM ASİSTANLIK PAKET A. KONUT YARDIM HİZMETLERİ Plust Asistanlık, hizmet vadesi süresince oluşabilecek olaylar karşısında konutu korumak maksadıyla bu ürün kapsamındaki acil ev yardım hizmetlerini

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ Sağlık Yardım Hizmetleri Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Konuta Uzman Doktor Ve Hemşire Gönderim

Detaylı

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ Kasko veya trafik poliçelerinde bu teminatın verilmiş olması şartı ile yardım hizmetlerinden faydalanılacaktır. YARDIM HİZMETİ Yardım hizmeti; kişiler için kaza ve ani hastalık

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler Otel Hizmeti Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ilinin dışında olmak kaydıyla tüm Türkiye de verilmektedir.

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ

SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ SOMPO JAPAN SİGORTA KONUT YARDIM HİZMETLERİ 2013 Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 300 TL / yılda 3 defa Elektrik işleri 300 TL / yılda 3 defa Cam işleri 300 TL / yılda 3 defa Anahtar işleri

Detaylı

HÜR YARDIM TEMİNATLARI

HÜR YARDIM TEMİNATLARI HÜR YARDIM TEMİNATLARI O KM. LİK ÜRÜN Teminatların Özeti ve Limitleri Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Lastik değiştirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA KONUT SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI Teminatlar Özet & Limitleri Tesisat işleri 350 TL / Yılda 3 defa Elektrik işleri 350 TL / Yılda 3 defa Anahtar işleri 350 TL / Yılda

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır

İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ Yardım hizmetleri ancak poliçede alınmış olması kaydıyla geçerli olacaktır İşyeri Yardım Hizmetlerimiz kapsamında meydana gelen bir hasar durumunda herhangi bir şahsi girişimde

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

HALK SĠGORTA HAFĠF TĠCARĠ ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HALK SĠGORTA HAFĠF TĠCARĠ ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HALK SĠGORTA HAFĠF TĠCARĠ ARAÇLAR KASKO YARDIM HĠZMETLERĠ TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat Aracın

Detaylı

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ TRAFİK GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.500 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

AIG İŞYERİ YARDIM 650 TL. Maks.250 TL - yılda 3 defa. Maks. 2 gün-yılda 1 kez Organizasyonu. Bağlantı Hizmetleri. Organizasyon. Organizasyon.

AIG İŞYERİ YARDIM 650 TL. Maks.250 TL - yılda 3 defa. Maks. 2 gün-yılda 1 kez Organizasyonu. Bağlantı Hizmetleri. Organizasyon. Organizasyon. AIG İŞYERİ YARDIM TEMİNATLAR LİMİTLER Dahili su tesisatında oluşan sorunlarda Tesisatçı Gönderilmesi Dahili elektrik tesisatında oluşan sorunlarda Elektrikçi Gönderilmesi Dış camın kırılması durumunda

Detaylı

İşbu Araç Kira Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme ) taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU nun (Kısaca Form ) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Araç Kira Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme ) taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU nun (Kısaca Form ) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Araç Kira Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme ) taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU nun (Kısaca Frm ) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile ABT BİLİŞİM & RENT A CAR. (Kısaca Kiraya Veren

Detaylı

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM

TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Hafif Ticari araç En fazla 675 TL Ağır Ticari ve Özel Maksatlı araç En fazla 1.350 TL (Sadece arıza sonucu çekimler

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla

başına 250 TL Tıbbi danışma hizmeti Poliçede yazılı şartlarla Europ Assistance - Groupama Sigorta/ Konut Yardım Hizmetleri GROUPAMA SİGORTA EUROP ASSISTANCE KONUT SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN YARDIM HİZMET VE ŞARTLARI Teminatların Özet ve Limitleri Tesisat işleri

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

EK-1 EGE SĐGORTA. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Đşçilik Sınırsız (Diğer masraflar Lehdar'a ait)

EK-1 EGE SĐGORTA. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Đşçilik Sınırsız (Diğer masraflar Lehdar'a ait) ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 9 EK-1 EGE SĐGORTA HUSUSĐ KASKO YARDIM TEMĐNATLARI TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ SOMPO JAPAN SİGORTA ACİL YARDIM HİZMETLERİ Önemli Notlar Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin

Detaylı

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir.

-Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı servis yoksa araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir. TRAFİK ÜRÜNÜ ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2 Asistans

Detaylı

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ

A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ KONUT EK 1 SBN SİGORTA KONUT YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR A- ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ Tesisat işleri 450 TL /3 kere Elektrik işleri 450 TL /3 kere Cam İşleri 450 TL /3 kere Anahtar işleri 450

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL

ARAÇ TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi : 750.-TL. Aracın vinç ile kurtarılması : 1.000.-TL KASKO BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ Aracın çekilmesi 750.-TL Aracın vinç ile kurtarılması 1.000.-TL Oto kapı kilit hizmeti ( Çilingir yo l- işçilik ücreti veya en yakın tamirciye nakli 500.-TL Lastik değiştirilmesi

Detaylı

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan tüm yolcular.

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ I. TANIMLAR Sigortalı: Groupama Sigorta tarafından tanzim edilen yürürlükteki Yat Sigortası Poliçesinde adı belirtilmiş ve Yat Sigortası Poliçesi kapsamına dahil

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA ZORUNLU KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ (TRAFİK ASİSTANS) ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI BÖLÜM I - ġartlar A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Hususi Araç : Ticari veya profesyonel anlamda

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

ENERJİM ZAMSIZ- Axa Konut Asistans Hizmeti

ENERJİM ZAMSIZ- Axa Konut Asistans Hizmeti Kimler, Nasıl Yararlanabilir? Sunulan hizmetlerden sadece CK AKDENİZ Elektrik aboneleri, «Enerjim Zamsız» tarifesi kapsamında yararlanabilir. Söz konusu Konut Asistans Hizmeti nden Enerjim Zamsız tarifesi

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

Doktor Onayıyla, Yılda 2 Defa, Olay başı 100 TL

Doktor Onayıyla, Yılda 2 Defa, Olay başı 100 TL VAKIFBANK ASİSTANS HİZMETLERİ TEKNİK YARDIM Aracın Çekilmesi Gezici Konaklama Ulaşım Araç Bilgi Hattı MEDİKAL YARDIM Ambulans Tıbbi Danışma İndirimli Bilgisi Eve Doktor Eve Hemşire Hastahane Acil İlaç

Detaylı

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER 1/ Araç Yardım Kapsam Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Profesyonel sürücü hizmeti Organizasyon

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR)

AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) AS STANS H ZMETLERI (KASKO YARDIM - B NEK ARAÇLAR) Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 500 TL Aracın kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti Lastik de ifltirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı