2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2010 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde 29,1 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla, harcama birimlerinden toplanan 106,7 Milyon TL ödenek talebinden 78,6 Milyon TL kesinti yapılarak bütçe teklifi hazırlanmıştır KODU AÇIKLAMA SSM 2010 TAVANI (TL) SSM HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK (TL) YAPILAN KESİNTİ TUTARI (TL) TAVAN AŞIM TALEBİ TUTARI (TL) KBÖ (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TAVAN AŞIM TALEBİNDE BULUNULAMIYOR SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplam 3,9 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Söz konusu ekleme işlemi önceki yıl bütçesinden ödenekleştirilemeyen finansman karşılığı gerçekleştirilmiştir. 1. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a. Bütçe Giderleri : 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri dikkate alındığında toplam 15,2 Milyon TL harcama yapılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ TUTAR (TL) 01-Personel Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : Cari Transferler : Sermaye Giderleri : 0 1

2 Sermaye giderlerinde hiç harcama yapılmamış olmasının nedeni; hizmet binası inşaatı projesinin ilk altı aylık ödemeleri, özel bütçe ödeneği sağlanamadığından, 3238 sayılı Kanun çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ndan yapılmış olup, Kurumsal Kaynak Yönetimi yatırım projesinde ise, EDASYS muayene ve kabul süreci tarihinde başlatılmış olup, hata ve eksiklerin giderilmesi süreci halen devam etmektedir. Proje kapsamında yüklenici firmaya herhangi bir ödeme yapılmamış olup, projenin başarı ile tamamlanması halinde ödemenin 2010 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Müsteşarlığımızda yürüyen işlerin elektronik ortama aktarılması ve iyileştirilmesi için EDASYS ile entegre bir şekilde çalışabilmesi için kurumsal iş süreçlerinin analizi çalışmalarına başlanılmış olup 2010 yılı ilk çeyreğinde de devam edilmiştir. Diğer taraftan sanayileşme portali yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir. b. Bütçe Gelirleri : Müsteşarlık Bütçesi gelirlerinin en büyük bölümü Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) ndan aktarılan kaynaktan karşılanmakta, kalan kısmı ise iştirak, faiz ve kira gelirlerinden oluşmaktadır yılı ilk yarısında SSDF den yaklaşık 10 Milyon TL pay ayrılmıştır. Gelirlere ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2 de verilmektedir. c. Finansman : Müsteşarlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince Fon gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Müsteşarlık, Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Mali Planda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Müsteşarlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel bütçenin tamamına yakını SSDF den aktarılan payla karşılanmaktadır. d. Savunma Sanayi Destekleme Fonu : Fon 5018 sayılı Kanun gereğince bütçe dışında olup, yıllara sari gelir ve gider gerçekleşmelerini gösterir tablo EK-3 te verilmiştir. 2. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2010 döneminde Müsteşarlığımız Uygulama Stratejisi çerçevesinde, Harcama Birimlerine tevdi edilmiş hedeflere yönelik faaliyetler ve bu konudaki ilerlemelere EK-4 te yer verilmiştir. 2

3 3. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a. Bütçe Giderleri: 2010 yılı için kabul edilen kesinleşmiş ödeneklerden kalan yaklaşık toplam 14 Milyon TL nin harcanması beklenmektedir. Bu tahmini harcamanın önemli tutarı personel harcamaları olup, tavan sebebiyle teklif edilemeyen ödenek taleplerinin ödenek eklenmesi ve Müsteşarlığımızın 25.Yıl kutlama organizasyonu için gerekli olabilecek ödenekler dolayısıyla bir aşma yaşanabileceği düşünülmektedir. b. Bütçe Gelirleri: Gerekli kaynak SSDF den aktarılarak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda öncelikle geçen yıl ödenekleştirilemeyen finansman karşılıklarından kalan tutar kullanılacaktır. c. Finansman: Müsteşarlığın Özel Bütçesinin finansmanında, 3238 sayılı Kanun un Fon gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir hükmü gereğince bir sıkıntı yaşanmayacaktır. 3

4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,41 48,32 52, PERSONEL GİDERLERİ ,46 50,38 55,15 MEMURLAR ,60 52,11 49,87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,64 50,66 54,99 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,42 26,16 89, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,42 51,02 56,07 MEMURLAR ,67 51,89 48,73 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,87 50,94 56,78 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,82 49,59 57,41 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,25 61,19 35,66 YOLLUKLAR ,30 45,26 62,48 GÖREV GİDERLERİ ,08 99,58 0,38 HİZMET ALIMLARI ,66 49,71 64,59 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,63 52,23 8,37 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,18 37,69 25,52 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,85 17,40 200,62 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,94 53,46 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,84 67,69 71,84 GÖREV ZARARLARI ,40 96,40 89,41 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,93 45,35 58,66 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0,00 0,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00

5 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,82 32,19 34, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,42 39,16 1, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,69 2,54 5, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,58 50,37 73, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,66 59,34 132, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,66 59,34 132, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,70 32,13 39, Faiz Gelirleri ,44-2,36 62, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,29 32,12 38, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,49 45,80 92, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,60 62, , Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 2

6 EK-3 SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU GELİR - GİDER DURUMU 3

7 EK-4 OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve GERÇEKLEŞME DURUMU Birim Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Hedefler 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir. 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir. Faaliyetler/Performans Göstergeleri Süreç adımlarının atlanmasını önleyecek sistematik oluşturulacaktır Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir. 1. Çeyrek (2010) 2. Çeyrek (2010) Yönetim Sistemi Dokümanları oluşturuldu. Üst yönetime sunulma çalışmaları devam etmektedir. Süreçlerin elektronik ortama aktarılmasıyla ilgili faaliyetler başlatılmıştır. Yönetim Sistemi Dokümanları Üst Yönetime sunuldu. Tamamlanan Dokümanların Onay süreci yerine getirilerek. Portalde yayınlanması sağlandı Süreçlerin elektronik aktarılması yoluyla sayısal verilerin otomatik olarak takibi ve kayıt altına alınması kapsamında bir çalışma grubu kurulacaktır. Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir. 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir. 1.1 Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir Süreçler sayısal verilerle takip edilecektir Pilot Maliyet + uygulamaları için Ar-Ge ve proje dairelerine destek verilecektir Standart sözleşmenin ELD ve Garanti maddelerinin kuvvetlerin lojistik konseptleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır Aylık Proje Faaliyet Raporu verileri yeni portale taşınmıştır. Kara Konuşlu Uzaktan ED/ET Projesi kapsamında Aselsanda EHA Dairesi ile birlikte yürütülen faaliyetlerle iligi gelişmeler kapsamında toplantılara katılım sağlandı. Halen Sözleşme kapsamında uygulamalar takip edilmektedir. Ar-Ge Özgür Projesi kapsamında PYP faaliyetleri Proje Grubunca yürütülmekte ve istenildiğinde PYP ile ilgili sözlü görüş verilmiştir. Deniz, Hava ve Kara Araçları lıkları tarafından yürütülen projelerden örnekler seçilerek ELD ekleri, iş tanımları ve sözleşmelerin/tçd'lerin ilgili maddeleri incelenmiştir. Kara Konuşlu Uzaktan ED/ET Projesi kapsamında Sözleşme kapsamında uygulamalar takip edilmektedir. Ar-Ge Özgür Projesi kapsamında PYP'si beklenmektedir. 4

8 1.1-Performans Hedefi: 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısının takibine yönelik bir sistem oluşturulacaktır. 1.1.SP01 PTD, TÇD, Sözleşme değişiklik sayısı PTD Revizyon Sayısı: Performans Hedefi: 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısının takibine yönelik bir sistem oluşturulacaktır. 1.1.SP02 Takvim gerçekleşme yüzdesi Performans Hedefi: 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısının takibine yönelik bir sistem oluşturulacaktır. 1.1.SP03 Bütçe gerçekleşme yüzdesi Performans Hedefi: 2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik sayısının takibine yönelik bir sistem oluşturulacaktır. 1.1.SP04 Teslimat gerçekleşme yüzdesi Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje faaliyetleri süre gerçekleşmeleri 6 kırılımla takip ve analiz edilecektir. Proje bilgileri yeni portale taşınmıştır. Kara Araçları 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir. Sözleşme İmzası (1 adet-kbrn Mobil Arazi Laboratuvarı Sözleşmesi) PYP rev 2 onayı (1 adet-kbrn Mobil Arazi Laboratuvarı Sözleşmesi) 5

9 Deniz Araçları 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir. Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Projeleri İhalesi teklif değerlendirme çalışmaları Haziran 2010 tarihinde tamamlanmış ve 15 Haziran 2010 tarihinde SSİK'e arz edilmiştir. Havuzlu Çıkarma Gemisi Projesi PTD'si 1 Ağustos 2008'de gelmiş, Proje Yönetim Planı ve Beratı 8 Şubat 2010'da üstyönetime sunulmuştur. Sismik Araştırma Gemisi Tedariki'ne yönelik Teklife Çağtrı Dosyası 28 Mayıs 2010 tarihinde Yüklenici Adayları'na iletilmiştir. Hava Araçları 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir. MEBS 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir. MEDAS-2 Projesi 29 Aralık 2009 tarih itibariyle tamamlanmıştır. - Mobil Radar (Hv.K.K.lığı) Projesi ile Hassas Yaklaşma ve İniş Sistemleri Projesine ilişkin Yapılabilirlik Etüdü tamamlanmıştır. 35 mm Oerlikon Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi (OMPMT) Proje beratı 05 Şubat 2010 tarihinde alınmış ve Dönem-1 Sözleşmesi 11 Mart 2010 tarihinde imzalanmıştır. Roket-Füze ve Mühimmat 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir. Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi ve 35 mm Oerlıkon Ateş İdare Cihazı Modernizasyonu ve Tedariki (KMNAİHSSS ve AİC) Projeleri Proje beratları 05 Şubat 2010 tarihinde alınmış ve Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) Sözleşmesi 18 Mart 2010 tarihinde imzalanmıştır. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesine ilişkin Teklif Değerlendirme Planı 17 Mart 2010 tarihinde onaylanmıştır. 14 Ocak 2010 tarihinde Modern Makineli Tüfek (MMT) Projesi TÇD'si yayımlanmıştır. 6

10 Elektronik Harp ve Algılayıcılar Kara Araçları Deniz Araçları Hava Araçları 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır Proje grubu bazında dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı takip ve analiz edilecektir PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri 1-Sabit Tesis Karıştırıcı Sistem Tedariği Teklife Çağrı Dosyası yayınlanmıştır. Mayın Tarama Gemisi ve Liman Kıyı Romörkörü projeleri için yapılabilirlik etüdünün hazırlanmasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar icra edilmiştir. Mayın Tarama Gemisi ve Liman Kıyı Romörkörü projeleri için yapılabilirlik etüdünün hazırlanmasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar icra edilmiştir. MEBS Roket-Füze ve Mühimmat 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri Milli Taktik Data Link geliştirilmesi hususunda fizibilite çalışmasına başlanmıştır. ADY Teknik Uygulanabilirlik Çalışması Endüstri, TSK ve diğer kurum/kuruluşlarla paylaşımıştır. - Mobil Radar (Hv.K.K.lığı) Projesi ile Hassas Yaklaşma ve İniş Sistemleri Projesine ilişkin Yapılabilirlik Etüdü tamamlanmıştır. Tek-Er Tarafından Kullanılan Orta Menzilli At Unut Tipi Tanksavar Silahı Projesine ilişkin yapılabilirlik Etüdü'nün tamamlanması için 09/04/2010 tarihine kadar ilave süre verilmiştir. Milli Taktik Data Link geliştirilmesi hususunda fizibilite çalışmasına devam edilmiştir. ADY Teknik Uygulanabilirlik Çalışması Endüstri, TSK ve diğer kurum/kuruluşlarla paylaşıldıktan sonra ANEL ARGE ve STSM AŞ'den gelen alt fizibilite önerileri değerlendirmeye alınmıştır. 7

11 Elektronik Harp ve Algılayıcılar Tedarik Yönetimi 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri PPBS sürecinde SSM tarafından yürütülmesi öngörülen projeler için, projenin SSM ye intikali beklenmeksizin yapılabilirlik etüdleri SHP çalışmaları ile Savunma Planlama ve Lojistik Seminerlerine Müsteşarlığın programlı katılımı 1- DIRCM (Yönlendirimiş Kızılötesi Karıştırıcı) Sistemi Geliştirilmesi konulu Yapılabilirlik Etüdü ve yol haritası Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili makamlara sunulmuştur. 2- MSB-ArGe tarafında çalışmaları tamamlanan Füze İkaz Sistemi Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi sonrasında, Füze İkaz Sistemi Geliştirilmesi Yapılabilirlik Etüdü değerlendirmesine devam edilmiştir. 3-Sabit Tesis Karıştırıcı Sistem Tedariği Teklife Çağrı Dosyası yayınlanmıştır. Proje Daireleri ihtiyacına bağlı olarak yapılabilirlik e tüdleri gerçekleştirilmektedir. Rehber Yapılabilir Etüdü Yönergesi güncellenmiş ve Müsteşarlık Portaline eklenmiştir. 1.2 Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır. 1.2-Performans Hedefi: 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır. 1.2.SP01 SSM nin modernizasyon projelerinden aldığı pay 1.2-Performans Hedefi: 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır. 1.2.SP02 Proje Grubu tarafından dönem içerisinde tamamlanan ana süreç sayısı 1.2-Performans Hedefi: 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır. 1.2.SP03 Proje faaliyetlerinin 6 kırılımda süre gerçekleşmeleri 1 adet TÇD yayımı (LPD): PTD-TÇD: 376 gün (revize PTD'ye göre) 5 adet sözleşme imzası, ortalama TÇD-Sözleşme: 398 gün. KBRN Projesi: PTD- Fizibilite: 178, Fizibilite-TÇD: 144, TÇD yayım-teklif alma: 143, Teklif alma-tdp Onay: 18 PTD- TÇD: 322, TÇD-Sözleşme: Performans Hedefi: 2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM ye bildirilmesi)- Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır. 1.2.SP04 Daire Başkanlıkları ve Proje Grupları bazında kişi başına yürütülen proje sayısı 8

12 Kalite-Test ve Sertifikasyon Kalite-Test ve Sertifikasyon Kalite-Test ve Sertifikasyon Kalite-Test ve Sertifikasyon Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir. 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir. 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir. 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir. 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir Savunma firmalarının kalite yönetim sistemlerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması desteklenecek ve takip edilecektir Savunma sanayii çevresel test kabiliyetleri envanteri oluşturularak, sözleşmelerdeki tüm ihtiyaçlara cevap veren ve akredite edilmiş bir alt yapıya kavuşturulacaktır Müsteşarlığımız projeleri kapsamında tedarik edilen yazılım ürünlerinin test edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacı ile Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır Yazılım Kalite Faaliyetleri Uygulama Rehberi oluşturulacaktır. Firma İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri sürdürülmektedir. Savunm Sanayi test kabiliyetleri araştırılarak envanteri çıkarılmıştır. TÜBİTAK UME'nin gerçekleştirdiği benzer faaliyetler dikkate alınarak TUSAŞ yerleşkesinde hava platformlarının girebileceği EMI/EMC laboratuvarı kurulmasına karar verilmiş ve bu amaçla fizibilite çalışmaları yapılmıştır. EMI/EMC laboratuvarı finansman ve projelendirme çalışmaları sürüdürülmektedir. Merkezin dünyadaki benzer uygulamaları incelenmiş ve görev ve sorumlulukları araştırılmıştır. Müsteşarlığımız bünyesindeki uygulamaların nasıl olacağı konusunda çalışmalar yürütülmüştür Alt sistem ve sistem seviyesinde doğrulama ve geçerleme süreçleri yeniden tanımlanarak, Ürün Hizmet Kabul İşlemleri Yönergesi bu süreçler temel alınarak güncellenecektir. Nihai aşamaya getirilmiştir. Firma İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri sürdürülmektedir. 9

13 *Uçuşa Elverişlilik süreçlerinin hazırlanması kapsamında, prosedür, form ve iş talimatı listeleri onay çalışmalarına devam edilmektedir. Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3 Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından etkinleştirilecektir Ulusal Askeri Havacılık Otoritesi kurulana kadar, Müsteşarlığımız sorumluluğunda yürütülen projelerde, uçuş emniyeti riskleri ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul edilebilir seviyede tutulacaktır. *Uçuşa Elverişlilik süreçlerinin hazırlanması kapsamında, prosedür, form ve iş talimatı listeleri onay çalışmalarına devam edilmektedir. *TAHSO Kanun Taslağı konusunda 24 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen, Proje Yönetim Grubu toplantısına katılım sağlanarak, SSM görüşleri sunulmuştur. * 14 Mart 19 Mart 2010 tarihleri arasında, 2.NATO FINAS STANAG 4671 CST Uçuşa Elverişlilik Standardı ve 5.NATO FINAS Döner Kanat İHA (USAR-RW) Uçuşa Elverişlilik Standardı toplantılarına katılım sağlanmıştır. *HAVA SOJ, TAKTİK IHA GELİŞTİRME ve GENEL MAKSAT HELKOPTERİ Projeleri kapsamında Proje Sertifikasyon Modeli ve İştanımı çalışmaları yürütülmektedir. *24 Şubat 2010 tarihli TAHSO Kanun Taslağı konusunda Müsteşarlığımız görüşleri oluşturularak, 07 Mayıs 2010 tarihinde MSB.lığına iletilmiştir. *Haziran 2010 içerisinde Vestel Savunma Firmasına STANAG 4671 konusunda bilgilendirme yapılmıştır. * 30 Mart 2010 tarihinde, Savunma Sanayi firmalarının ve ilgili Silahlı Kuvvetler temsilcilerinin katılımı ile İnsansız Hava Araçları Uçuşa Elverişlilik Sempozyumu geçekleştirilmiştir. *ARI ve ERCİYES Projeleri kapsamında, Uçuş İzni konusunda TUSAŞ A.Ş. firması ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP01 Kalite, Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı nda Temel Kalite Eğitimleri almış olan personel sayısı 5 kişi 10

14 Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP02 Ürünlerin kabule sunuldukları tarih ile kabul edildikleri tarih arasında geçen süre Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP03 Projeler kapsamında üretim faaliyeti sürdürülen yerli savunma sanayii firmaları sayısı 64 Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP04 Kalite güvence temsilcisi bulunan firma sayısı 27 Yerli 4 Yabancı toplamda 31 firma. Bunlardan; 15 Ankara içi, 5 Ankara dışı, 5 Tersane, 6 tanesi Yurtdışında bulunmaktadır. 24 Yerli 6 Yabancı toplamda 30 firma. Bunlardan; 15 Ankara içi, 4 Ankara dışı, 5 Tersane, 6 tanesi Yurtdışında bulunmaktadır. Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP05 SSM tarafından firmalarda görevlendirilen Kalite Güvence Temsilcisi sayısı Ankara içi 24 Ankara dışı 5 Tersaneler 7 Yurtdışı 5 Ankara içi 29 Ankara dışı 5 Tersaneler 7 Yurtdışı 5 Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP06 SSM Ofis Yönergesi Ek inde yer alan KGT Görev ve Sorumluluklarından türetilmiş kriterlere göre KGT performansları Çalışma sürdürülmektedir. 11

15 Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP07 Firma inceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen savunma sanayii firmaları listesi * VESTEL Savunma Sanayi A.Ş * Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş * YONCA-ONUK Tersanesi * RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş *DEARSAN GEMİ İNŞAAT SANAYİİ A.Ş *OTOKAR OTOMOTİV ve SAVUNMA SANAYİ A.Ş Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.DP08 Uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışması yürütülen proje listesi * ERCİYES (C-130 Modernizasyon) * ARI(T-38 Modernizasyon) * HÜRKUŞ (Türk Başlangıç Eğitim Uçağı) * JSF (F-35,Joint Strike Fighter) * ATAK Helikopteri * ERCİYES (C-130 Modernizasyon) * ARI(T-38 Modernizasyon) * HÜRKUŞ (Türk Başlangıç Eğitim Uçağı) * JSF (F-35,Joint Strike Fighter) * ATAK Helikopteri Kalite-Test ve Sertifikasyon 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.3.SP01 Proje Kalite Uyum Sertifikası verilen firma sayısı VESTEL Savunma Sanayi A.Ş firmasına PKUS verilmiştir. METEKSAN SAVUNMA SANAYİİ A.Ş., ÇAN Ortak Girişimi, RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş firmalarına PKUS verilmiştir. Kalite-Test ve Sertifikasyon Kara Araçları Deniz Araçları 1.3-Performans Hedefi: İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. 1.3.SP02 Sanayi Güvenliği Uyum sertifikası verilen firma sayısı Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır. VESTEL Savunma Sanayi A.Ş firmasına SGUS verilmiştir. Mayın Temizleme Sistemleri Projesi ve Araca Monte Multi-Spektral Sis Cihazı Projesi kapsamında PYP ve Proje Beratı hazırlama çalışmaları kurumsal stratejiler doğrultusunda devam etmektedir. Havuzlu Çıkarma Gemisi Proje Yönetim Planı ve Beratı hazırlanmış ve üstyönetime sunulmuştur. METEKSAN SAVUNMA SANAYİİ A.Ş., ÇAN Ortak Girişimi, RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş firmalarına SGUS verilmiştir. 12

16 Hava Araçları MEBS 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır. Link 16 Terminal Tedariki Projesi PYP'si güncellenmiştir. Roket-Füze ve Mühimmat 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır. KMNAİHSSS ve AİC ile OMPMT Projeleri kapsamında Şubat 2010 tarihinde Sözleşme öncesi proje beratları hazırlanmış ve PYP sunumları yapılmıştır. AİHSFS ve OİHSFS Projeleri kapsamında Mart 2010 tarihinde TÇD yayımı öncesi proje beratları hazırlanmış ve PYP sunumları yapılmıştır. Elektronik Harp ve Algılayıcılar Tedarik Yönetimi 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır Henüz sözleşmeye bağlanmamış her bir proje için Proje Beratı ve PYP hazırlanacak; bu dokümanlar içerisinde kurumsal stratejiler ile ilişkiler kurulacaktır. 1-Denizaltılar için Akustik Aldatıcı/ Karıştırıcı Sistem Tedariği ve Entegrasyonu Projesi için PYP hazırlanması çalışmalarına devam edilmiştir. 2-HEHDM Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezinin Kurulması ve Teknik Destek Hizmeti Tedariki Projesi için PYP hazırlanması çalışmalarına devam edilmiştir. Kasım Ayında yayımlana PYP Dokumanı ve PYP Sunumu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Halen PYP sunumları yapılan PYP dokumanlarının Müsteşarlık Onaylarının alınması ve TYDB'na gelmesi beklenmektedir PYP sunumu yapılan projelerin PYP Dokumanlarının Müsteşarlık Makam Olurunun alınması ve Portalde TYDB'lığınca yayımlanması çalışmaları devam etmektedir. Tedarik Yönetimi 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir PYP formatı güncellenecek ve takibi PYP içeriği ile ilgili olarak, Müsteşarlığımız gelecek faaliyetlerinde projelerin etkin şekilde takibini sağlayacak bir yapıya kavuşturulması ve bunun uygulaması çalışmaları yapılmıştır. PYP Dokümanı ve PYP Sunumu içeriside Üst Yönetim Toplantısında PYP'de; ilgili sistemin dünyada hangi ülkelerin tedarik ettiği, aynı ve farklı özelliklerinin yer alması hususu düzenlenmiştir. 13

17 Sanayileşme İşbirliği 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir Sektörel strateji dokümanının takibine yönelik Eylem Planı oluşturulacak; uygulanma oranı yıllık olarak tespit edilecektir İhracat stratejisi dokümanının takibine yönelik bir sistematik oluşturulacaktır. 1. Tamamlandı. 2. Başlandı. Sanayileşme 1.4-Performans Hedefi: Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum 1.4.SP01 Sektörel Strateji Dokümanı nın gerçekleşme notu İşbirliği 1.4-Performans Hedefi: Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum 1.4.SP02 İhracat Stratejisi nin gerçekleşme notu Tedarik Yönetimi 1.4-Performans Hedefi: Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum 1.4.SP03 Proje yönetim planı eksik olan proje sayısı PYP'ler TÇD'den önce sunulmaktır. Projelerin PTD'leri Müsteşarlığa geldikten sonra PYP'ler yapılabilmektedir. PYP'leri eksik olan ve halen Sözleşmeye bağlanmış Projeler mevcuttur. SSİK kaakrı ile değişiklik olması halinde bu projelerin PYP'leri düzenlenm ekte veya revize edilmektedir. Sanayileşme 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır Projelere ve sanayi hedeflerine ilişkin olarak savunma sanayii bilgilendirilecektir. THY Teknik, Sistem Teknik ve OSTİM'e ziyaretler gerçekleştirilmiş/sunumlar yapılmıştır. Portal hazırlığına ilişkin SSM Bilgi İşlem Şb.Md.lüğü ile koordinasyon sağlanmıştır. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır Savunma Sanayii alanında proje yarışmaları desteklenecektir Yılı YFYİ yarışmasına ilişkin gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sanayileşme Sanayileşme Kara Araçları 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır. 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır. 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır Belirli bir uygulama ve etkinlik takvimine göre, sektörel bazda endüstri günleri düzenlenecektir Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir. Çalışmalarına başlanmıştır Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir. Araca Monte Multi-Spektral Sis Cihazı Projesi kapsamında gerekli olan kimyasalın yurtiçinden tedarikine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 14

18 Deniz Araçları Hava Araçları MEBS 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır. 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır. 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir. Havuzlu Çıkarma Gemisi Teklife Çağrı Dosyası Teknik Şartname'de yurt içinden tedarik edilecek sistem ve alt sistemler belirlenmiştir. Sismik Araştırma Gemisi Tedariki kapsamında yurt içinden tedarik edilebilecek sistem ve alt sistemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. AİHSFS ve OİHSFS Projelerinin yurtdışı teknik alınması suretiyle yurtiçi geliştirme yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Sismik Araştırma Gemisi Tedariki kapsamında yurt içinden tedarik edilebilecek sistem ve alt sistemler belirlenmiş ve TÇD'de yer almıştır. Roket-Füze ve Mühimmat 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir. TÇD'si yayımlanan MMT Projesinin yurt dışı teknik destek alınmaksızın, MKEK ana yükleniciliğinde, optik nişangah biriminin Aselsan A.Ş ve makineli tüfek tasarlanması ve geliştirmesinin Kale Kalıp alt yükleniciliklerinde olmak suretiyle Sözleşme bedelinin %70 oranında YİKO çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Elektronik Harp ve Algılayıcılar Sanayileşme 2.1 TSK nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır. 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO Teklife Çağrı Dosyaları nda yer almak üzere yurt içinden tedariki zorunlu olan sistem ve alt sistemler tespit edilecektir. 2.1.DP01 Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin sayısı DP02 Sözleşmeye bağlanan yurtiçi geliştirme projelerinin tutarı 2.1.DP03 SSM Projeleri çerçevesinde ulaşılan ortalama Yerli Katkı Oranı Proje Grupları ile çalışılmaya başlanmıştır. 15

19 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP01 TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı {YİKO} 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP02 Toplam proje sözleşme bedelleri içerisinde Ar-Ge ve yurtiçi geliştirme projelerinin yüzdesi 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP03 Toplam sektör cirosu 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP04 Dolaysız sektör cirosu milyar $ 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP05 Dolaylı sektör cirosu 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP06 Savunma cirosu / toplam ciro oranı 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP07 Mühendis sayısı 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP08 Toplam personel sayısı 2.1-Performans Hedefi: 2010 yılı için % 50 YİKO 2.1.SP09 Savunma personeli sayısı Sanayileşme 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. Sektör Kabiliyet Analizi çalışmaları kapsamında Daire Başkanlıklarından Ürün Kırılımları istenmiştir. Kara Araçları 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. - 16

20 Deniz Araçları 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. Hava Araçları 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. MEBS 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. TSK Taktik Data Link Harekat Merkezi Projesi kapsamında güncellenecek olan PTD ile ilgili olarak sektör kabiliyet analizi çalışmalarına devam edilmiştir. - Mobil Radar (Hv.K.K.lığı) Projesi ile Hassas Yaklaşma ve İniş Sistemleri Projesinin Yapılabilirlik Etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışmaları yapılmıştır. ADY TUÇ Raporu sonrasında, STM AŞ ve ANEL ARGE firmaları ile TODES ve ISSDN Çalışmaları için Çalışma Yönetim Planları hazırlıklarına başlanmıştır. Roket-Füze ve Mühimmat 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. Tek Er Tarafından Kullanılan Orta Menzilli At Unut Tipi Tanksavar Silahı Projesi fizibilitesi kapsamında Aselsan, Roketsan, MKEK ve TÜBİTAK SAGE'nin kabiliyet analizi değerlendirilmektedir. Elektronik Harp ve Algılayıcılar 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Yapılabilirlik etüdlerinde kullanılmak üzere sektör kabiliyet analizi çalışması yapılacaktır. - 17

21 Tedarik Yönetimi 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Sözleşmeler kapsamında yerli firmalara, üreticisi oldukları sistemin fabrika seviyesi bakım yeteneğinin kazandırılması sağlanacak; bu yönde kamu tesislerine yeni yatırım yapılmayacaktır. Sanayileşme 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler Projeler kapsamında ve sektörde yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla çalışma ve raporlama yapılacaktır. Projeler kapsamında malzeme-tesis yatırım ve işgücü tekrarlarının önlenmesine yönelik yaptırım içeren merkezi takip ve onay mekanizması oluşturulması çalışmalarına başlanması talimatı alınmıştır. Sanayileşme 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler SASAD ın sektör verileri toplama faaliyetlerinde birlikte çalışılacak, SASAD a destek verilecektir. 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP01 Sektörün kişi başı ciro ortalaması 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP02 Sektör büyüme oranı 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP03 İhracat içerisinde offsetin payı 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP04 Ciro içerisindeki yabancı girdi (ithalat) miktarı 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP05 İhracatın ithalatı karşılama oranı 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP06 İhracat-ithalat sıralaması 18

22 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP07 Siparişi alınmış iş tutarı (backlog) 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP08 Siparişlerin vadesi 2.2-Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı $ ciro ortalamasına ulaşılacaktır. 2.2.SP09 Uzun vadeli siparişlerin teslimatlara oranı Sanayileşme 2.3 Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir Yan Sanayi Entegrasyon Prosedürü yayımlanacaktır. Yan Sanayi Bütünleştirme Esasları dokümanı hazırlanmıştır ve Yönetime arz edilmiştir. Sanayileşme 2.3 Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir Savunma sektörü için KOBİ danışma merkezi oluşturulacaktır. KDM çalışma esasları dokümanı hazırlıklarına başlanmıştır. Sanayileşme 2.3 Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir KOBİ teşvik kredi mekanizması oluşturulacaktır. Vakıfbank ile imzalanan Savunma Sanayii Destek Protokolü çerçevesinde, 36 firmadan gelen başvuruların, 29'u olumlu ve 7'si olumsuz bulundu. Uygun bulunan kredilerin toplam miktarı 16 Milyon Dolar ve 7,65 milyon TL olarak gerçekleşti. 2.3-Performans Hedefi: Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı verilecektir. 2.3.SP01 Sözleşmeler kapsamında yan sanayi/kobi lere verilen iş tutarı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi 2.4 Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET lerin etkin olarak çalışması 2.4 Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET lerin etkin olarak çalışması Ar-Ge Yol Haritası nın kurumsal paylaşımı Ar-Ge ve MÜKNET lerin sürekli finansmanı için kaynak ayrılmasına yönelik çalışma (SSİK Kararı) yapılacaktır. Savunma Ar-Ge Yol Haritası'nın güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Güncellenmiş çalışmanın Daire Başkanlıkları ile paylaşımı yılları için kaynak sağlanmıştır yılına kadar bu konuda bir çalışma yapılmasına gerek yoktur. 19

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2018 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2018 YILI

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2012

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılında

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2012 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık 34 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/218 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0 Giriş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul dan Dünyaya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 218 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL TEMMUZ 218 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı