Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle"

Transkript

1

2 Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde yașayan herkese hizmet için; dini, dili, kültürü ve rengi ne olursa olsun önce insan felsefesiyle ișe bașladık. İstanbul da yașayan herkesin, șehrin geçmișine, geleceğine, tarihine, kültürüne sahip çıkmaları, bir birey olarak kendilerini ifade etmeleri, bir meslek sahibi olabilmeleri ve bu güzel șehri sahiplenmeleri için eğitimsiz ve mesleksiz kimse kalmasın dedik. İște bu yüzden biz, yüz binlerce insanın meslek edinmesini sağlayan İSMEK kurslarını kısa sürede dünyayı hayran bırakacak bir konuma tașıdık. Neredeyse her mahallede bir kurs merkezi açarak tüm İstanbulluları kucakladık. Çünkü biz bu halkın ne kadar onurlu olduğunu fırsat verilirse neler yapabileceğini çok iyi biliriz! O yüzden İSMEK kursları, bu onurlu halkın hayallerine cevap veren bir halk üniversitesi oldu. İSMEK; ekmek vermek yerine, nasıl ekmek yapılacağını öğretti! İSMEK in kapısını çalan sevgili dostlarımız; bu hazineyi keșfeden șanslı İstanbullulardan oldu. Kimi yeteneklerini keșfetti, kimi yeni bir șeyler öğrenmenin tarifsiz mutluluğunu yașadı, kimisi de bir iș sahibi olarak, yarınlara güvenle bakmaya bașladı. Sayın bașbakanımızdan devraldığımız bayrağı, doruklara tașırken, beraber yürüdüğümüz bu yolda sizlerin mutluluğu ve gülümsemesi yolumuzu aydınlattı, gücümüzü artırdı. Tüm kalbimle inanıyorum ki; yüzbinlerce İstanbulluyu kucaklayan bu halk üniversitesi, bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek İstanbul için, Türkiye için büyük bir șans olan İSMEK varlığını sürdürecek. Milyonlarca insanın hayatında yepyeni sayfaların açılmasını sağlayacak. Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle We are putting our heart and soul in enhancing the life quality of this exceptional city which is a historical and natural wonder and providing a peaceful future that the residents of Istanbul will hopefully look forward to. We set out with the philosophy of humanity comes fi rst for taking service to everybody without any discrimination of religion, language, culture and colour. We remarked training and vocation for everyone so as for the inhabitants of Istanbul to claim the past, future, history and culture; express themselves as an individual, acquire a profession and appropriate this wonderful city. Therefore we placed İSMEK courses that enable hundreds of thousands people to acquire a profession in a condition admired by the whole world. We embraced all residents of Istanbul by opening a course centre in nearly all the neighbourhood of the city. Because we know very well how honourable these people are and what they can do when provided with the opportunity. Hence the İSMEK courses have become a public university that meets the dreams of these honourable people. İSMEK has taught how to fi sh instead of giving fi sh. Our dear friends applying at İSMEK are the lucky ones exploring this treasury. Some of them have explored their own abilities and some enjoyed the indefi nable pleasure of learning something new and some others start looking to future with confi dence by acquiring a profession. While taking the fl ag that we have received from the Mr. Prime Minister to the peaks, your blissful and smiling faces have illuminated our ways and given us strength. I believe with all my heart that this public university that has embraced hundreds of thousand residents of Istanbul so far will carry on shedding light on our ways. Being a chance for Istanbul and Turkey, İSMEK will continue its existence and enable millions of people to open a new page in their life. With my wishes of peaceful, happy and prosperous future illuminated by the education...

3 İÇİNDEKİLER / CONTENS 4-5 İstanbul Büyükșehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Training Courses (İSMEK) Eğitim Verdiğimiz Branșlar Our Training Branches 6-7 Eğitim İlkelerimiz Our Education Principles Yetișkin Eğitiminde İSMEK Modeli / İSMEK Eğitim Merkezleri The İSMEK Model in Adult Education / İSMEK Course Centres 8-9 Tarihçesi History Huzurevleri, Darülacezeler, Ceza ve Tutukevleri Nursing Homes Poorhouses Jails and Detention Houses Hedef Kitlesi / Faaliyet Alanları Target Audience / Activity Scopes Müzik İhtisas Merkezleri Music Specialization Centres Yasal Dayanakları ve Müfredatı Legal Basis and Curriculum Spor Eğitim Merkezleri Sport Training Centres Eğitim Süreci ve Sertifika Training Process and Certificate Özürlü Eğitim Merkezleri The Disabled Training Centres Yönetim Șekli / Eğitim Metodu Method of Management / Training Method Satıș ve Sergi Merkezleri Sales and Exhibition Centres Sosyal Fonksiyonları Social Functions Atölyeler ve Uygulama Merkezi Workshops and Application Centres Kurs Merkezleri Course Centres Seminerler Seminars

4 40-41 Sergi ve Fuarlar Exhibitions and Fairs Bilgisayar Teknolojileri Computer Technologies Sempozyum, Panel, Konferans ve Yarıșmalar Symposiums, Panels, Conferences and Competitions El Sanatları Handicrafts Web Sitesi Web Site Türk İslam Sanatları Turkish - Islamic Arts Yayınlar Publications Müzik Eğitimleri Music Trainings İSMEK Modelinin Üretim Boyutu / İSMEK Modelinin İstihdam Boyutu The Production Dimension of İSMEK Model / The Employment Dimension of İSMEK Model Dil Eğitimleri Language Trainings EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ OUR TRAINING PROGRAMS Spor Eğitimleri Sport Training İSMEK Eğitimleri İSMEK Trainings Sosyal ve Kültürel Eğitimler Social and Cultural Trainings İSMEK te Eğitimi Verilen Branșlar Training Programs at İSMEK İSMEK İSMEK Mesleki ve Teknik Eğitimler Vocational and Technical Trainings 96 İSMEK YÖNETİM MERKEZİ İSMEK MANAGEMENT CENTRE

5 İstanbul Büyükșehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) İSMEK İstanbulluların; kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur. 4

6 Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Training Courses (İSMEK) İSMEK is a common-public education organization supplementing formal education by aiming at enhancing personal background of Residents in Istanbul, improving vocational and artistic knowledge of them, raising city culture and the experience of the life in the metropolis, helping them become an active producer instead of a passive consumer, contributing to their revenue generation, enhancing their employability. 5

7 Eğitim İlkelerimiz İSMEK, Millî Eğitim Bakanlığı nın ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür. Bu ilkeler arasında; Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır. İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir. Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır. Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır. vb. bulunmaktadır. 6

8 Our Education Principles İSMEK maintains its trainings in compliance with the principles specified in the 5. Article of the relevant regulations of the Ministry of National Education. Among those principles are; To be open to all: The trainings are carried out for all the public s use and special care is shown for the individuals needing special education. To provide the needs: The trainings are appropriate for the personal and social needs. Continuity: The trainings are arranged as for the life-long benefits of the individuals. Planned Education: Education-teaching affinities, production, man power and employment relations are considered in accordance with development plans. Innovation and Open to Improvement: The training programs are continuously improved in relations with the educationteaching methods, scientific and technological changes in class materials and the needs of the environment and country. Willingness: It is essential that the individuals and the society attend to the programs voluntarily. 7

9 Tarihçesi İSMEK, 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlanmıştır. İlk yıl 3 kurs merkezinde, 3 branşta, 141 kursiyerle başlayan eğitimler, eğitim dönemi itibariyle İstanbul un 38 ilçesinde, 218 kurs merkezinde, 123 branşta, 230 bin kursiyere ulaşmıştır. İSMEK eğitimlerinden bugüne kadar 810 bini aşkın İstanbullu yararlanmıştır. (güncel bilgiler için: Bu haliyle birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda kursiyere sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye nin en büyük halk üniversitesi haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır. 8

10 History İSMEK has commenced its activities as a social fabric project during the period of Mr. Recep Tayyip Erdogan who was then the Istanbul Metropolitan Municipality Mayor in Beginning with 141 attendees in three branches in three course centres, the trainings have reached to coursetakers in 123 branches in 218 course centres in 38 districts of Istanbul as of education period. Over residents have benefited from İSMEK trainings so far. (See: for up-to-date information) Having more trainees than the students of various universities, İSMEK has become the biggest public university of Turkey with the number of the trainees and courses, the diversity of the training programs and the high-class productions resulting from such programs. Today İSMEK is regarded as a model institution both in our country and the whole world. 9

11 Hedef Kitlesi Dünya genelinde yetişkin eğitiminin profili, toplumlara ve katmanlarına göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki en yaygın yetişkin eğitimi kurumu olan İSMEK in hedef kitlesi de oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kursiyerlerimiz arasında; ev kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, okuma yazma bilmeyenler, özürlüler, mahkumlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış kursiyerlerimizin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da İSMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir. İSMEK te eğitim alabilmek için 16 yaşını doldurmak gerekmekte, üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır. Faaliyet Alanları İSMEK, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, sempozyumlar, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar gerçekleştirmektedir. 10

12 Target Audience The profiles of adult education vary according to the societies and their layers across the world. The target audience of İSMEK being the most popular adult education institution has a great diversity. Among our trainees are housewives, young girls and boys, the unemployed, workers, illiterate citizens, the disabled, prisoners, the aged and pensioners. As it is seen, our trainee profile includes individuals from the every part of the society. Apart from those leaving the formal education at a given level, the individuals having completed their whole education may also prefer İSMEK trainings. So as to benefit from İSMEK trainings, it is obligatory to be at the age of sixteen. There is no top age limit. Activity Scopes Apart from free-of-charge artistic and vocational trainings, İSMEK carries out such organizations as exhibitions, seminars, symposiums, fairs, publications, competitions, panels, conferences. 11

13 Yasal Dayanakları ve Müfredatı İSMEK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7/v maddesinde belirtilen: Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak hükmü ve, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir sayılı belediyeler kanunu ve Eğitim Müdürlüğü nün yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı) nin imzaladıkları protokol çerçevesinde eğitimler sürdürülmektedir. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir. 12

14 Legal Basis and Curriculum İSMEK carries on its trainings pursuant to above 7/v section titled the duties and responsibilities of metropolitan, district and first degree municipalities of Metropolitan Municipality Law numbered 5216; To execute all types of social and cultural services to adults, old and disabled people, women, young people and children with health centres, hospitals, mobile health units; and with this purpose establish social facilities, provide occupational and skill training courses, exploit these or get them exploited; during the execution of these services make cooperation with the universities, faculties, occupational high schools, public foundations and civil public organizations. İSMEK provides its trainings in compliance with the provisions of Ministry of National Education, Common Public Education General Directorate Regulations, Municipalities Law numbered 5393, Provincial Directorate of Education Regulations and the Protocol that Istanbul Metropolitan Municipality and Istanbul Governorate (City Public Education Directorate) have jointly agreed upon. The lessons and the curriculum are also specified according to the foregoing regulations. 13

15 Eğitim Süreci ve Sertifika Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu İSMEK kursiyeri olabilmektedir. Buna göre İSMEK te kursiyer alt yaş sınırı 16 dır. Üst yaş sınırı ise yoktur. Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta; dersler Ekim ayında başlamaktadır. Haziran ayında ise eğitim dönemi sona ermektedir. MEB in belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3,5 aydan 10 aya kadar süren eğitimlerin yanı sıra bazı branşlarda bir sonraki dönem de devam eden tekamül kursları verilmektedir. Branşın kredisini dolduran ve başarılı olan kursiyerlere, MEB onaylı Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen kursiyerlere de Kurs Katılım Belgesi verilmektedir. İSMEK in vermiş olduğu MEB onaylı kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye de geçerlidir. Ayrıca bazı branşlarda uluslararası akreditasyona sahip yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılarak ülkemiz dışında da geçerliliğe sahip sertifika verilmeye başlanmıştır. 14

16 Training Process and Certificate All the Residents in Istanbul completing obligatory primary school age may be a İSMEK trainee. So the bottom age limit so as to be able to attend İSMEK courses is sixteen. There is no top age limit. Each year the registrations are made in September and the courses begin in October. The training period ends in June. Within the frame of the curriculum prepared by Ministry of National Education, the course period ranges from 3.5 months to 10 months. Additionally in some branches there are perfection courses that continue for the next period. The successful trainees completing the credits of the branch receive Course Graduation Certificate approved by Ministry of National Education, those trainees attending to the courses but can not succeed in finishing the course are awarded with Course Attendance Certificate. The course graduation certificates approved by Ministry of National Education are valid in the every part of Turkey. Moreover, for some branches İSMEK starts to issue certificates that are valid overseas in collaboration with the foreign institutions having international accreditation. 15

17 Yönetim Șekli İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışmalar, İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet alımı şeklinde oluşturulan İSMEK Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Eğitim Metodu Uygulamalı eğitim metoduna dayanan İSMEK, eğitim ortamında tanışma, kaynaşma, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik, insan merkezli bir eğitim programıdır. İSMEK te bütün eğitimler ücretsiz olup, eğitim branşları kursiyerlerden gelen taleplere göre belirlenmektedir. Dileyen herkes başvuru önceliğine göre kontenjanlar ölçüsünde eğitimlerden ücretsiz yararlanma hakkına sahiptir. 16

18 İSMEK YÖNETİM ŞEMASI İBB Başkanı İBB Genel Sekreteri İBB Genel Sekreter Yardımcısı İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İBB Eğitim Müdürü Genel Koordinatör Genel Danışman Koord. Yrd. Koord. Yrd. Koord. Yrd. Koord. Yrd. Yayın Editörü Koord. Danışmanı Koord. Danışmanı Kurslar Departmanı İnsan Kaynakları Ortak Projeler STK İşbirlikleri Eğitim Hizmetleri ve Halk Eğitim Mrk. ile İlişkiler Onay Takip Kurs Merkezleri Kiralama - Tahsis Bakım Onarım ve Altyapı Hizmetleri Bilgi İşlem Mali İşler Medya ile İlişkiler ve Kurumsal İletişim Satış Merkezleri Tanıtım ve Yayınlar Web sitesi Sergi ve Fuar Organizasyonları İSMEK Atölyeleri Halk Seminerleri Açılış ve Tören Organizasyonları İSMEK MANAGEMENT BOARD Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Istanbul Metropolitan Municipality General Secretary Istanbul Metropolitan Municipality Deputy General Secretary IMM Head of Human Resources and Department of Education IMM Education Director General Coordinator General Counsel Coordinator Assistant Coordinator Assistant Coordinator Assistant Coordinator Assistant Publications Editor Coordinator Counsel Coordinator Counsel Department of Courses Human Resources Joint Projects NGO Partners Educational Services and Public Education Center Relations Approval Follow-up Course Centres Renting Allocation, Maintenance, Repair and Infra-Structure Services Data Processing Financial Affairs Press Relations and Corporate Communication Sale Centres Promotions and Publications Web Site Exhibition and Fair Organizations İSMEK Workshops Public Seminars Inaugurations and Ceremonies Method of Management İSMEK fulfils its activities under the Directorate of Education, Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Human Resources and Department of Education. The studies are carried out by İSMEK General Coordinating Office constituted as the service receiver by IMM Directorate of Education. Training Method Based on an applied training method İSMEK is a human-oriented training program aiming at strengthening acquaintance, contraction, solidarity and collaboration. All the programs of İSMEK are free, training branches are determined according to the requests from the course-takers. Everyone can freely benefit from the trainings on space-available basis according to the application priority. 17

19 Sosyal Fonksiyonları İSMEK eğitimleri, İstanbulluların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamaktadır. Kursiyerlerimizi rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan gruplar, İstanbul un kozmopolit yapısını yansıtmakta, yaş, din, dil, ırk, uyruk, eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir ayrım gözetilmeden pek çok insan kurs merkezlerinde bir araya gelmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve etkileşim en üst şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıdan İSMEK eğitimleri, toplumsal barışın korunup geliştirilmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar icra etmektedir. 18

20 Social Functions İSMEK trainings bring the abilities of Residents in Istanbul into daylight by exploring them, enhance their employability, enrich their awareness and background experiences and enable them earn money by producing. By rehabilitating our trainees, cleaning up their loneliness, preparing them a social environment with making friends, bringing in self-confidence; our course centres have great importance in creating a cultural mosaic. The attendant groups reflect the cosmopolitan structure of Istanbul. A lot of people from different backgrounds gather in the course centres without any discrimination of age, religion, language, race, nationality, education level, sex, social status etc. In such places cultural sharing and interaction actualize at utmost levels. Therefore; İSMEK trainings implement highly important functions in maintaining and improving social peace. 19

21 Kurs Merkezleri Ülkemizde yetişkin eğitimi uygulamaları genelde şehrin merkezi noktalarında gerçekleştirilmektedir. İSMEK ise kurs merkezlerini şehir merkezinin yanı sıra kentin dört bir yanına kadar yayarak eğitim hizmetini İstanbulluların ayağına götürmüştür. Bu modelde halkın talep ve tercihleri yerinde incelenmekte, alan araştırmaları yapılmakta elde edilen verilere göre kurs merkezleri açılmaktadır. Eğitim verilen binalar tahsis veya kiralama olarak hizmet sunmaktadır. İSMEK 2009 yılı itibari ile, neredeyse İstanbul un mahallelerine kadar yayılmış 218 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve meslek eğitimi hizmeti vermektedir. Bu konudaki güncel bilgilere adresinden ulaşılabilir. 20

22 Course Centres Training applications are generally carried out in city centres in our country. However; İSMEK has brought the training services to all the residents in Istanbul by expanding the course centres to the every part of the city. With such a model the requests and preferences of the public are examined in situ, field researches are carried out and course centres are opened in accordance to the data received. The course buildings serve either as allocation or as rent. İSMEK serving free artistic and vocational training has extended its range nearly to the all neighbourhoods of Istanbul as of You can reach the up-to-date information at 21

23 Eğitim Verdiğimiz Branșlar Mesleki Teknik Eğitimler: Bahçıvanlık, Berberlik Eğitimi, Bilgisayarlı Modelistlik, Bilgisayarlı Stilistlik, Cilt Bakımı, Deri Hazır Giyim, Eğitici Annelik, Erkek Terziliği, Ev Hizmetleri, Ev Tekstili, Ev Yönetimi, Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Girişimcilik, Hazır Giyim, Hukuk Sekreterliği, İş Makineleri Formasyon Eğitimi, Kitap Ciltçiliği, Kuaförlük, Manikür - Pedikür Eğitimi, Misafir Hizmetleri Görevlisi, Moda - Tekstil Tasarımı, Modelistlik, Nikah Şekeri Yapımı, Osmanlı Mutfağı, Otopark Görevlisi Eğitimi, Pasta ve Bisküvi Yapımı, Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu, Reklamcılık ve Tanıtım, Restoran - Kafeterya İşletmeciliği, Sahne Makyajı, Sinema TV, Soğuk Mutfak, Stilistlik, Tıp Sekreterliği, Trikotaj, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Yazı Atölyesi, Yemek, Yönetici Asistanlığı Bilgisayar Teknolojileri: Bilgisayar Bakım-Onarım, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe Yardımcılığı, Grafikerlik, On Parmak Klavye, Web Tasarımı El Sanatları: Ahşap Boyama, Ahşap Oymacılığı, Cam Boyama, Cam Süslemeciliği ve Porselen Boyama, Çakıl Taşları ile Resim, Deri Aksesuarları, Desen Tasarımı, El Nakışı, El Sanatları, Fantezi Giyim, Filografi, Folyo, Gemi Maket Yapımı, Giyim, Gümüş - Sim Örücülüğü, İğne Oyası, İpek Boyama (Batik), İpek Halı Dokuma, Kırkyama, Kumaş Boyama, Kurdele Nakışı, Makine Nakışı, Mefruşat, Mozaik, Örücülük - Şiş Örücülüğü, Resim, Rölyef, Seramik, Suni Çiçek Yapımı, Takı Tasarımı, Tel Kırma, Telkari, Vitray, Yün Örücülüğü Türk İslam Sanatları: Çini, Ebru, Hat, Kalem İşi, Minyatür, Sedef İşçiliği, Tezhip Müzik Eğitimi: Bağlama,Gitar, Halk Oyunları, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Keman, Klarnet, Klasik Kemençe, Ney, Piyano, Ritim, Solfej, Şan, Tambur, Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Müziği Repertuarı, Türk Sanat Müziği, Ud, Yan Flüt, Yaylı Tambur Dil Eğitimi: Arapça, İngilizce, Osmanlıca Spor Eğitimleri: Aerobik-Step, Body Building-Fitness Sosyal ve Kültürel Eğitimler: Benim Ailem, Diksiyon, Görme Engelliler- Bağımsız Hareket, Görme Engelliler-Okuma Yazma, İşitme Engelliler-İşaret Dili, Okuma Yazma, Protokol ve Görgü Kuralları, Sağlık Bilgisi,Türkçe 22

24 Our Training Branches Vocational Technical Trainings: Gardening, Hairdressing, Computerized Model Designer, Computerized Style Designer, Skin Care, Leather Confection, Tutoring Motherhood, Tailoring, Home Services, Home Textile, Home Management, Photography, Journalism, Entrepreneurship, Confection, Legal Secretaries, Heavy Equipment Training, Bookbinding, Coiffure, Manicure-Pedicure Training, Guest Service Personnel, Fashion-Textile Designing, Model Designing, Wedding Candy Designing, Ottoman Cuisine, Parking Lot Personnel Training, Confectionery and Biscuit Baking, Radio Programming and Emceeing, Advertising and Promotion, Restaurant and Café Management, Theatrical Make-up, Cinema and TV, Cold Cuisine, Style Designing, Medical Secretary Training, Flat Knitting, Nursing of Old and ill Persons, Writing Workshop, Cooking and Executive Assistant. Computer Technologies: Computer Maintenance and Repair, Computer Operator Training, Computerized Accounting Assistant Training, Graphic Designing, Ten-finger Keyboard Training, Website Designing. Handicrafts: Wood Dyeing, Wood Engraving, Glass Dyeing, Glass Ornament and Chinaware Dyeing, Drawings with Pebble Stones, Leather Equipments, Pattern Designing, Embroidery, Art crafts, Fancy Dress, Philography, Folio, Model Ship Building, Dressing, Armour Knitting, Point Lace, Silk Dyeing (Batik), Silk Carpet Weaving, Fibre Dyeing, Patchwork, Ribbon Embroidery, Machine Embroidery, Furnishing, Mosaic Training, Knitting, Drawing, Relief Training, Ceramic Training, Artificial Flower Designing, Jewellery Designing, Tel Kırma (Bartın Work), Filigree Training, Stained Glass Training, Wool Knitting. Turkish Islamic Arts: Chinaware, Marbling, Calligraphy, Turkish Kalem İşi (Hand-Carved), Miniature, Mother of Pearl Craft, Illumination. Music Training: Baglama (Instrument with three double strings), Guitar, Folklores, Kemane, Zither, Shepherd s Pipe, Violin, Clarinet, Classical Kemencha, Reed Flute, Piano, Rhythm, Solfege, Vocal Training, Tamboura, Western Music, Turkish Folklore Music, Turkish Music Repertoire, Turkish Artistic Music, Oud, Side Flute, Stringed Tamboura. Language Courses: Arabic, English, Ottoman Turkish. Sport Trainings: Aerobic-Step, Body Building, Fitness. Social and Cultural Trainings: My Family, Elocution, Visually-Impaired-Independent Move, Visually-Impaired-Literacy, Hearing Impaired-Sign Language, Literacy, Codes of Conduct and Etiquette, Hygiene, Turkish. 23

25 Yetișkin Eğitiminde İSMEK Modeli İSMEK, gerek ulaştığı kursiyer sayısı, gerek branş çeşitliliği, gerekse İstanbul un dört bir yanında mahallelere kadar yayılmış kurs merkezleri ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kuruma da model olmuştur. Pek çok yerel yönetim, İSMEK in çalışma sistemini ve faaliyetlerini örnek alarak benzer nitelikte sanat ve meslek eğitimi kursları açmaktadır. Ayrıca bugüne kadar; Almanya, Hollanda, İsveç, Suudi Arabistan, Tunus, Bosna Hersek, Suriye, Fas, Etiyopya, Dağıstan ve Kazakistan dan gelen çeşitli heyetler, İSMEK i ziyaret ederek bilgi almış, kendi ülkelerinde de benzeri yapılar oluşturmayı ve ortak projelere imza atmayı istediklerini belirtmişlerdir. İSMEK Eğitim Merkezleri İSMEK te yürütülen sanat ve meslek eğitimleri çeşitli merkezlerde gerçekleştirilmektedir. Bu merkezler; Kurs Merkezleri - Müzik İhtisas Merkezleri - Türk İslam Sanatları Merkezleri - Özürlü Eğitim Merkezleri - Spor Eğitim Merkezleri - Satış ve Sergi Merkezleri - Atölyeler - Huzurevleri, Darülacezeler - Ceza ve Tutukevleri - Sivil toplum kuruluşları niteliğindeki dernek ve vakıflar vb. şeklinde gruplandırılabilir. 24

26 The İSMEK Model in Adult Education İSMEK has been taken as a model by a lot of domestic and foreign institution because of the number of course-takers, branch diversity and activity range that has reached to the every neighbourhood of Istanbul. Many district governments have opened similar artistic and vocational training programs by taking İSMEK s operating system and activities as the basis. Moreover; a lot of committees from Germany, Holland, Sweden, Saudi Arabia, Tunisia, Bosnia and Herzegovina, Syria, Morocco, Ethiopia, Dagestan and Kazakhstan have visited İSMEK and gathered information so far. They declared that they would like to constitute similar structures and collaborate within joint projects. İSMEK Course Centres The artistic and vocational trainings of İSMEK are carried out in various centres. These centres can be categorized as: Course Centres Music Specialization Centres Turkish-Islamic Arts Centres, Disabled Training Centres Sport Training Centres - Sales and Exhibition Centres Shops Nursing Homes Poorhouse Jails and Detention Houses Nongovernmental Organization such as Associations and Foundations 25

27 Huzurevleri, Darülacezeler, Ceza ve Tutukevleri İSMEK, hizmet duraklarından olan huzurevleri ve darülacezelerde yaşayan yaşlıların, rehabilite olmaları ve huzurlu bir yaşam sürmeleri amacıyla, çeşitli dallarda eğitimler sunmaktadır. Halen Maltepe Huzurevi ve Kadıköy Darülaceze de eğitim hizmetleri devam etmektedir. Huzurevleri ve darülacezelerde verilen eğitimler arasında halk oyunları, İngilizce, resim, diksiyon, el sanatları, ud, bağlama, bilgisayar işletmenliği vb. branşlar bulunmaktadır. İSMEK, T.C. Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaparak, mahkumların cezaevindeki zamanlarını değerlendirmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve tahliye olduklarında bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çocuk ıslahevlerinde, ceza ve tutukevlerinde de eğitim vermektedir. Halen; Silivri Cezaevi, Üsküdar Paşakapısı Tutukevi, Kartal Cezaevi, Ümraniye Cezaevi, Metris Cezaevi, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile Maltepe Çocuk Cezaevi nde eğitimler devam etmektedir. Bu eğitimler arasında; berberlik, resim, ahşap boyama, giyim, yemek, ebru, İngilizce, aerobik, step, fitness, bağlama, ve halk oyunları bulunmaktadır. 26

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot?

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisidir. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Eylül / September 2013 www. ifteistanbul.com Hayalleriniz

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı