DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ- I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ- I"

Transkript

1 1

2 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ- I Devlet Destekli Tarım Sigortalarında asıl amaç: - Doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları; - Kâr amacı olmadan, sigorta prensipleri çerçevesinde ve teknik esaslara dayalı olarak; çağdaş, güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemle, kısmen de olsa karşılayıp; - Üreticileri, uzun vadede gelir istikrarına kavuşturarak, üretimde devamlılığı sağlamaktır. 2

3 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ -II Önemli olan diğer bir amacı da; Bitkisel ve hayvansal üretimde, sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra, kamu bütçe disiplini açısından gerekli olan ve doğal afet ve hastalık risklerinden dolayı; Oluşabilecek belirsiz bütçe yükünün, planlı ve öngörülebilir hale getirilmesidir. Dolayısıyla; Bütün bu nedenler ve gerekçelerden hareketle; tarımsal üretimde, sürdürülebilir bir üretim için doğal risklere karşı, modern koruma tedbirlerinin; yani, tarım sigortalarının uygulanması zorunluluğu vardır. 3

4 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ -III Nitekim; bütün bu açıklamalar ve gerçekler ışığında; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, Sayın M. Mehdi EKER in, basın ve yayın organlarında yer alan ifadesiyle; - Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Türk Tarımına sağlanan, devrim niteliğinde bir yasadır/uygulamadır. Aynı zamanda; Hükümetin ve Bakanlığımızın, Sosyal Devlet anlayışı ile yürürlüğe koyduğu, Sektöre yönelik; önemli bir, S O S Y A L S O R U M L U L U K projesidir. 4

5 SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1- Yasal Düzenlemeler 2- Kurumsal Yapı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Devlet, STK ve Özel Sektör işbirliğinin tarafları Aracılık hizmeti alımı yapılan Ticari/Özel Sigorta Şirketleri Hizmet alımı yapılan İşletici Şirket 3- Gönüllülük esasına dayalı bir Sigorta Sistemi 4- Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS ye) kayıtlı olma 5- Devletin Prim ve Hasar Fazlası Desteği 6- Denetim 5

6 Ülkelerin Gelişmişlik Durumuna Göre Tarım Sigortalarının ve Hayat Dışı Sigorta Branşlarının Penetrasyon Oranları 3,50% 3,00% 3,15% 2,50% 2,00% 1,99% 1,89% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Yüksek Gelir Grubu Ülkeler 0,29% Orta Yüksek Gelir Grubu Ülkeler 0,16% 1,14% Orta Düşük Gelir Grubu Ülkeler 0,01% 0,69% Düşük Gelir Grubu Ülkeler 0,42% Türkiye 1,06% Tarım Sigortaları Primleri/Tarımsal Gelir Hayat Dışı Primler/GSMH Kaynak: Cummins and Mahul 2009; World Bank Survey Türkiye: GSMH 2011 TUİK, Prim Üretimi: TARSİM 2011, Türkiye Sigorta Birliği

7 DÜNYA DA, TARIM SİGORTALARININ PRİM ÜRETİMİ YÖNÜNDEN COĞRAFİ DAĞILIMI (2011) Dünya Tarım Sigortaları Toplam Prim Üretimi: 24 Milyar $ ABD & Kanada (% 56) Avrupa (% 16) Asya (% 23) Afrika (% 0,7) Latin Amerika (% 3) Aus & YZ (% 0,7) 7

8 DÜNYA DA BRANŞ BAZINDA TARIM SİGORTALARI (2011) Hayvan Hayat Sigortası % 4 Bitkisel Ürün Sigortaları % 90 At Sigortası % 2 Sera Sigortası % 2 Su Ürünleri Sigortası % 1 Özel Orman Sigortası % 1 8

9 Herhangi bir doğal afet riskinin, sigorta kapsamına alınabilmesi Kullanılabilir nitelikteki istatistiki verilerin varlığına ve elde edilmesine, Gerekli analizlerin ve aktüeryal hesaplamaların yapılmasına, Hasar tespitlerinin yapılabilirliğine, Sisteme getireceği yüklere, Bütçe imkânlarına (ödenecek devlet desteği ve hasar fazlası desteği hesaplamaları yapılarak), Reasürans imkânlarına, Eksperlerin sayısının ve niteliğinin yeterliliğine, Bakanlar Kurulu Kararı na, bağlıdır. 9

10 Teminat kapsamındaki bir riskin sigortalanabilmesi Sigorta konusu ürünün/parselin/işletmenin sigorta için gerekli kriterleri taşımasına, Sigortaya konu olan yerde, riskin gerçekleşmesinin mutlak/beklenen nitelikte olmamasına, Yeterli verilerin elde edilmesine, Gerekli analizlerin/hesaplamaların (istatistik, ihtimal, aktüerya v.s. hesaplamaları ve analizlerinin) yapılmasına, Sisteme getireceği (+) ve (-) yüklerin hesap edilmesine, Eksperlerin, kapsama alınan konu/risk ile ilgili eğitimine, Sigorta konusu riskin sigortalanabilir olması için fiyatının, primin çiftçi tarafından ödenebilir makul seviyede olmasına bağlıdır. 10

11 KURUMSAL YAPI Devlet (4 üye) Sivil Toplum Kuruluşları (2 üye) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2 üye) Hazine Müsteşarlığı (2 üye) HAVUZ YÖNETİM KURULU (7 Üye) Türkiye Sigorta Birliği (1 üye) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1 üye) TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM) İŞLETİCİ ŞİRKET (1 üye) 11

12 BİTKİSEL ÜRÜN ve HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BRANŞLARI BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI SERA SİGORTASI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI 12

13 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER Kapsam Riskler (Tehlikeler) Süt Sığırları ve Mandalar (4 ay -7 yaş) ile Erkek Besi Sığırları (4 ay -3 yaş) Sığır vebası, tüberküloz, brucelloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar hariç (anthrax ve kuduz teminat kapsamına dahildir) olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları. Gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma ve yavru ölümü riski, Koşullar Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET e) kayıtlı olmak. 13

14 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ ÖNEMLİ HALLER a) İhbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç), b) Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri, c) Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına, mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar, ç) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar, d) Teknik Şartlarda, Tarife ve Talimatlarda belirtilen haller dışında kalan durumlar hariç olmak üzere; infertiliteye bağlı mecburi kesimler, e) Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları, f) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen verimlerdeki düşüklükler, g) Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler, h) Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar. 14

15 a)süt Sığırları Prim Fiyat Tablosu SÜT SIĞIRLARI SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Prim Fiyatları Müşterek Sigorta Oranı Hayvan Sayısı Muafiyetsiz 1,5% Muafiyetli 4% Muafiyetli Mastitis ve Meme Problemleri, Ayak ve Tırnak Hastalıkları, Genital Hastalıklar ve İnfertilite Problemleri İçin Diğer Durumlar ,50% 30% 20% ,00% 30% 20% ,50% 6,50% 4,50% 30% 20% ,00% 6,00% 4,00% 30% 20% ,00% 5,50% 3,50% 30% 20% 501 ve üzeri 8,00% 4,00% 2,50% 30% 20% 15

16 BESİ SIĞIRLARI SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Sigorta süresi 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler şeklindedir. Sigorta süresinin son bulmasından evvel satış veya devir sureti ile sigortalının elinden çıkan hayvanların sigortası kendiliğinden sona erer. b) Besi Sığırları Muafiyetsiz Prim Fiyat Tablosu Hayvan Sayısı Prim Fiyatları (Muafiyetsiz) 12 aylık 9 aylık 6 aylık 3 aylık Müşterek Sigorta Oranı ,7% 4,7% 3,8% 2,9% 20% ,4% 4,4% 3,6% 2,8% 20% ,1% 4,1% 3,4% 2,7% 20% ,8% 3,8% 3,2% 2,6% 20% 501 ve üzeri 4,5% 3,5% 3,0% 2,5% 20% 16

17 BESİ SIĞIRLARI SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Sigorta süresi 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler şeklindedir. Sigorta süresinin son bulmasından evvel satış veya devir sureti ile sigortalının elinden çıkan hayvanların sigortası kendiliğinden sona erer. c) Besi Sığırları Muafiyetli Prim Fiyat Tablosu Hayvan Sayısı Prim Fiyatları (%4 Muafiyetli) 12 aylık 9 aylık 6 aylık 3 aylık Müşterek Sigorta Oranı ,5% 1,8% 1,5% 1,2% 20% ,3% 1,7% 1,4% 1,1% 20% ,1% 1,6% 1,3% 1,0% 20% 501 ve üzeri 1,9% 1,5% 1,2% 0,9% 20% 17

18 İllerin Risk Kategorileri Ve Prim Fiyat Faktörü HAYVAN HAYAT SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Poliçede yer alan hayvan sayısına göre, yukarıdaki tabloda görülen prim fiyatları, hayvanların bulunduğu ilin risk faktörü ve poliçede belirtilen toplam sigorta bedeli ile çarpılarak, ödenecek toplam prim tutarı bulunur. İlin Risk Kategorisi Uygulanacak Risk Faktörü 1,0 1,15 1,30 18

19 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI PRİM FİYATI ÖRNEKLERİ (SÜT SIĞIRI ve MANDALAR) Hayvan Sayısı Grubu Bir Hayvanın Sigorta Bedeli (TL) Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL) Muafiyetsiz %1,5 Muafiyetli % 4,0 Muafiyetli ve üzeri

20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI PRİM FİYATI ÖRNEKLERİ (BESİ SIĞIRI- MANDA)

21 Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları Bakanlık ve benzeri kuruluşlar tarafından ihale usulü dağıtımı yapılarak müteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar hariç olmak üzere, 1.Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında mevcut tarife üzerinden % 10 indirim uygulanır. 2.İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. 3.Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim indirimi Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 4.Poliçe yenilemelerinde, sigortalı geçen son 4 yıl içindeki, hasar ödemesi yapılan yıl sayısına ve kümülatif hasar prim oranına göre uygulama yılındaki tarife primine göre indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır. Arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde; Hasar prim oranının % 50 nin altında kalması halinde uygulanan indirim oranı aynen devam eder. Hasar prim oranının % olması halinde indirim oranı % 50 oranında azaltılır. Hasar prim oranının % 70 in üzerinde olması halinde indirim hakkı düşer. Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatına % 25 ilave yapılır. 21

22 Büyükbaş Hayvanlarda Sovtaj; Sigortalı hayvanın, her hangi bir nedenle, ölmeden önce kesilmesi veya kestirilmesi ile mecburi kesim hallerinde; etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceğinin, Eksper raporuna bağlanması durumlarında, bu kısımlara ait bedelin, sovtaj olarak değerlendirilmesi ve ödenecek tazminattan düşülmesidir. Hasarlı hayvanın, derisinin yararlanılabilir olması halinde, sigortalı, deriyi yüzsün ya da yüzmesin, sigorta bedelinin en az % 2 si; hasarlı hayvanın etinden yararlanılması halinde, hayvanın sigorta bedelinin en az % 30 u sovtaj olarak belirlenir. Sigortalı hayvanın, enfeksiyondan kaynaklanmayan genital bozuklukları ile damızlık vasfını yitirmesi gibi nedenlerle, kesime sevk edilmesi halinde, sovtaj bedeli, sigorta bedelinin en az % 50 si olarak hesap edilir. 22

23 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Örnek: 1 Muafiyetsiz Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hasar Tazminat Hesaplaması; Sigorta bedeli : TL Hasar Nedeni : Fracture Hasar şekli : Mecburi kesim %20 müşterek sigorta : TL Fatura Bedeli : TL Sovtaj Bedeli : TL (Madde 4 gereğince % 30 Et bedeli + % 2 Deri bedeli ) Tazminat bedeli : ( ) = TL 23

24 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Örnek: 2 Muafiyetsiz Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hasar Tazminat Hesaplaması; Sigorta bedeli : TL Hasar Nedeni : Laminitis chronica Hasar şekli : Mecburi kesim %30 müşterek sigorta : TL Fatura Bedeli : TL Sovtaj Bedeli : TL (Madde 4 gereğince %30 Et bedeli + % 2 Deri bedeli ) Tazminat bedeli : ( ) = TL 24

25 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Örnek: 3 Muafiyetli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hasar Tazminat Hesaplaması; Sigortalı hayvan sayısı : 35 Toplam Sigorta Bedeli : TL (4.500 TL / hayvan) Hasarlı hayvan sayısı : 2 Hasar şekli : 1.Hasar Ölüm, 2.Hasar Mecburi Kesim Hasar nedeni : 1.Hasar RPT, 2.Hasar Pneomonia *0,4 (muafiyet oranı %4) : TL - (Birinci hasar, sigorta bedeli TL) Muafiyet Tutarı: TL TL = TL (kalan muafiyet tutarı) - (İkinci hasar, sigorta bedeli TL) TL TL : TL (yeni sigorta bedeli) %20 müşterek sigorta : 540 TL Fatura Bedeli : TL Sovtaj Bedeli : 864,00TL (Madde 4 gereğince %30 Et bedeli + % 2 Deri bedeli ) Tazminat bedeli : ( ) = TL 25

26 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER Kapsam Riskler (Tehlikeler) Koşullar Koyun ve keçi ile koç ve tekeler (6 ay-5 yaş) a) Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hayvan hastalıkları hariç (anthrax ve kuduz teminat kapsamına dahildir) olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları. b) Gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, c) Her türlü kaza ile vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, ç) Zehirli çayır otları ve yem e bağlı zehirlenmeler, d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, e) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET e) Kayıtlı Olmak. 26

27 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ ÖNEMLİ HALLER a)ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç), b)hırsızlık, değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar, c) Sigortalının, gerekli tedbirleri almaması nedeniyle, meydana gelen vahşi hayvan saldırısı sonucundaki hasarlar ve kayıplar ç) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler, d) Teknik şartlar doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar e)infertiliteye bağlı mecburi kesimler. 27

28 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Hayvan Sayısı Prim Fiyatı(%) Yıllık Muafiyet Oranı (Toplam Sigorta Bedelinin) (%) Müşterek Sigorta Oranı (%) Müşterek Sigorta Oranı (Uçurumdan Yuvarlanma, Kurt Parçalaması v.b (%) ve üzeri *Uçurumdan yuvarlanma ve kurt parçalaması vb. nedenlerle meydana gelen hasarlar, poliçe dönemi içerisinde, iki olayla sınırlıdır. 28

29 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI PRİM FİYATI ÖRNEKLERİ (KOYUN, KEÇİ - KOÇ ve TEKELER) Hayvan Sayısı Grubu Bir Hayvanın Sigorta Bedeli (TL) Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL) ve üzeri

30 Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve benzeri kuruluşlar tarafından ihale usulü dağıtımı yapılarak müteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar hariç olmak üzere, a) İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. b) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim indirimi Tarım Sigortaları Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. *Poliçe yenilemelerinde, sigortalı geçen son 4 yıl içindeki, hasar ödemesi yapılan yıl sayısına ve kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primine göre indirim veya yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır. Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatına % 25 ilave yapılır. 30

31 Küçükbaş Hayvanlarda Sovtaj; Sigortalı hayvanın, her hangi bir nedenle, ölmeden önce kesilmesi veya kestirilmesi ile mecburi kesim hallerinde; etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceğinin, Eksper raporuna bağlanması durumlarında, bu kısımlara ait bedelin, sovtaj olarak değerlendirilmesi ve ödenecek tazminattan düşülmesidir. Hasarlı hayvanın, derisinin yararlanılabilir olması halinde, sigortalı, deriyi yüzsün ya da yüzmesin, sigorta bedelinin en az % 2 si; hasarlı hayvanın etinden yararlanılması halinde, hayvanın sigorta bedelinin en az % 30 u sovtaj olarak belirlenir. 31

32 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Örnek: 4 Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hasar Tazminat Hesaplaması; Poliçede meydana gelen hasarlarda poliçe dönemi içerisinde muafiyet tutarını aşmayan hasarlar ödenmez. Yıllık muafiyet tutarı aşıldıktan sonra meydana gelen hasarlar Teknik şartlar, Tarife ve Talimatları nın 7. Maddesine göre ödenir. 32

33 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Sigortalı hayvan sayısı : 35 Toplam Sigorta Bedeli : TL (* 700 TL / hayvan) Hasarlı hayvan sayısı : 2 Hasar şekli : Mecburi Kesim Hasar nedeni : Gıdai Indigetion *0,3 (muafiyet oranı %3) : 735 TL - Birinci hasar, sigorta bedeli : 700 TL Muafiyet Tutarı: 735 TL 700 TL = 35 TL (kalan muafiyet tutarı) - İkinci hasar, sigorta bedeli : 700 TL 700 TL 35 TL : 665 TL (yeni sigorta bedeli) %20 müşterek sigorta : 133 TL Fatura Bedeli : 200 TL Sovtaj Bedeli : 212,80 TL (Madde 4 gereğince %30 Et bedeli + % 2 Deri bedeli ) Tazminat bedeli : (665,00 133,00) 212,80 = 319,20 TL 33

34 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER Kapsam Riskler (Tehlikeler) Kapalı sistemde üretimi yapılan kümes hayvanları ölüm riski. İhbarı mecburi hastalıklar hariç, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kaza ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler. Koşullar Kümes Hayvanları Kayıt Sistemine kayıtlı olmak ve Biogüvenlik önlemleri ile hijyen kurallarının sağlanmış olması. 34

35 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ ÖNEMLİ HALLER a) İhbarı mecburi hastalıklar, b) Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar, c) Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri d) Poliçe başlangıcından önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri, e) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral hastalıklarda 5 gün, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 8 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle, sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi, f) Hırsızlık ve yer değiştirme halleri. 35

36 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU 2013 Kategori (Yetiştirme Amacı) Prim (%) Broiler 1,30 Kategori (Yetiştirme Amacı) Prim (%) Yumurta Tavuğu Civcivi 2,75 Yumurta Tavuğu 3,50 Damızlık ve Ana Damızlık Civciv 2,25 Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk 3,25 Hindi 3,50 Devekuşu 7,50 36

37 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI PRİM FİYATI ÖRNEKLERİ Kategori (Yetiştirme Amacı) Hayvan Sayısı Sigorta Bedeli (TL) Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL) Broiler Yumurta Tavuğu

38 Kümes Hayvanları Hayat Sigortası İndirim Uygulamaları İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır. Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanır. Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda uygulanacak prim indirimi, Tarım Sigortaları Havuz Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 38

39 Kategori (Yetiştirme Amacı) Muafiyet Oranı (%) Hasar Olayı Süresi Hastalık Hasar Olayı Süresi Diğer (Kaza, doğal afet vb.) Broiler 3 1 hafta 48 saat Yumurta Tavuğu Civcivi 3 2 hafta 48 saat Yumurta Tavuğu 3 1 ay 48 saat Damızlık ve Ana Damızlık Civciv 3 2 hafta 48 saat Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk 3 1 ay 48 saat Besi Hindisi (Dişi) 3 2 hafta 48 saat Besi Hindisi (Erkek) 3 2 hafta 48 saat Damızlık Hindi 3 2 hafta 48 saat Devekuşu 5 3 hafta 72 saat 39

40 TAZMİNATIN HESAPLANMASI Örnek:5 Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Sigortalı hayvan sayısı : Hasarlı hayvan Sayısı : Hasar anındaki hayvanların yaşı : 18 hafta Toplam Poliçe Sigorta Bedeli (TL) : Beher hayvan sigorta bedeli (TL) : Muafiyet oranı : 3% Muafiyet tutarı (TL) : Hasar tablosu karşılık değeri : 100% Hasar anındaki birim değer : Hasar tutarı (TL) : Tazminat [(hasar tutarı - muafiyet) X % 80] : ,40 ÖDENECEK TAZMİNAT : ,40 TL 40

41 KÜMES HAYVANLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (Yumurta Tavuğu) Yaş Değer Oranı % 5 aylık (17 nci haftadan itibaren) aylık 95 7 '' 90 8 '' 84 9 '' '' '' '' '' '' '' 37 16'' '' 18 ''

42 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ Hasar/Tazminat Ödemeleri; Hayvan Hayat Sigortalarında; Dosya ikmal edildikten sonraki, 1 Ay (30 Gün) içerisinde sigortalıya ödenir. 42

43 HASARLAR NASIL ÖDENECEK? BİTKİSEL ÜRÜNLER SİGORTASI; HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTASI; HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI 43

44 Yılları Arası Kaydedilen Önemli Gelişmeler I 2007 yılı itibariyle yavru atma riski sigorta kapsamına alınmıştır, 2008 yılı itibariyle hayvan sayısı ve işletme bazında teknik şartlarda belirtilen kriterlerin sağlanması halinde, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar da belirtilen indirimler uygulanmaya başlanmıştır, 2009 yılı itibariyle hayvanların bulunduğu iller 1 inci ve 2 inci derece olmak üzere iki risk kategorisine ayrılmış ve risk faktörü oluşturulmuştur, 2009 yılı itibariyle Hayvan Hayat Sigortalarında, süt sığırlarının tarım sigortası kapsamına alınma yaşı 1 yaşından 7 inci aya indirilmiştir, 2010 yılı itibariyle Hayvan Hayat Sigortalarında, süt sığırlarının tarım sigortası kapsamına alınma yaşı 7 inci aydan 4 üncü aya indirilmiştir, 2010 yılı itibariyle poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki hafta(14 gün) olan bekleme süresi kaldırılmıştır, 2010 yılı itibariyle Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların hasar ihbarlarının tek merkezden alınması ve alınacak ihbarlara atanacak eksperlerin otomatik olarak sistemden atama yapılması sağlanmıştır, 44

45 Yılları Arası Kaydedilen Önemli Gelişmeler II 2011 yılı itibariyle erkek besi sığırları teminat kapsamına alınmıştır, 2011 yılı itibariye koyun keçi ile koç ve tekeler teminat kapsamına alınmıştır, 2012 yılı itibariyle mandalar teminat kapsamına alınmıştır, 2012 yılı itibariyle hastalıklara bağlı olarak müşterek sigorta oranları belirlenmiştir, 2012 yılı itibariyle deri bedeli sovtaj uygulaması oranı % 2 ye düşürülmüştür. 45

46 Tarım Sigortalarında Uygulanan Yeni Teknolojiler 2010 yılı itibariyle geliştirilen uygulama ile hasar fotoğraflarının sistem üzerinden yüklenmesi sağlanmıştır, 2011 yılı itibariyle risk inceleme sırasında alınan resimler ile hasar ekspertizi sırasında alınan resimlerin sistem üzerinden ve aynı işlem adımında karşılaştırılması için yeni uygulama geliştirilmiştir, 2011 yılı itibariyle hasarlara ilişkin tüm bilgilerin, sistem üzerinden acenteler ve sigorta şirketleri tarafından detaylı bir şekilde görülmesini sağlayacak hasar durum görüntüleme menüsü revize edilmiştir, 2012 yılı itibariyle Radyo frekanslı tanımlama projesi (mikroçip) pilot proje olarak uygulanmaya başlanmıştır. 46

47 YILLAR BAZINDA POLİÇE SAYISI DEĞERLERİ Branş Adı Poliçe Sayısı (Adet) Büyükbaş Hayvan Hayat Küçükbaş Hayvan Hayat Kümes Hayvanları Hayat Toplam

48 48

49 YILLAR BAZINDA SİGORTA BEDELİ DEĞERLERİ Sigorta Bedeli (TL) Branş Adı Hayvan Hayat , Küçükbaş Hayvan Hayat Kümes Hayvanları Hayat Toplam

50 YILLAR BAZINDA PRİM ÜRETİMİ DEĞERLERİ Branş Adı Büyükbaş Hayvan Hayat Küçükbaş Hayvan Hayat Kümes Hayvan Hayat Prim Üretimi (TL) Toplam

51 ÜRETİCİNİN ÖDEDİĞİ PRİMLER VE TAZMİNAT TUTARI- MİLYON TL ( ) HAYVAN HAYAT SİGORTASI BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI ÜRETİCİNİN ÖDEDİĞİ PRİM (MİLYON TL) TOPLAM TAZMİNAT (MİLYON TL) 51

52 YILLARI HASAR/PRİM DENGESİ (MİLYON TL) (914) (883) (1.417) (1.290) Devletin Prim Desteği Çiftçinin Ödediği Prim Gerçekleşen Hasarlar Beklenen Hasarlar Operasyon Masrafları Aracılık Masrafları 52

53 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK, BU SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ NDE; kâr amacı olmadan, sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde; Doğruluk, Şeffaflık, Hesap verebilirlik, Sürdürülebilirlik ve Güvenilirlik ile Tarım ve Hayvancılık sektörüne hizmet, E S A S A L I N M A K T A D I R. 53

54 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ Ayrıca; Devlet Destekli, 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, Tarım Sigortalarının kapsamını, açık bir şekilde belirlemiş olup; kapsama alınacak doğal riskler/afetler ve tarımsal ürünler, açık bir şekilde belirtilmiştir. Hırsızlık, kaybolma, vb. durumlar gibi doğal risk/afet niteliğinde olmayan, sosyal içerikli riskler, Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında değildir. Bu tür riskler, tekli risk sigortası şeklinde, özel/ticari sigorta şirketleri tarafından sigorta edilebilmektedir. 54

55 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ Geniş tabanlı, toplumsal bir İMECE sistemi diye de tabir ettiğimiz, bu sigorta yoluyla, sisteme dahil olan üreticiler, herhangi bir doğal afet ya da hastalık nedeniyle hasar yaşadıklarında, bir yerlerden yardım beklemek yerine; belirli bir bedel ödeyerek, tarımsal ürünlerini sigorta yaptırmak suretiyle, bir nevi ellerini taşın altına koymanın verdiği RAHATLIK ve ÖZ GÜVENLE, hak ettikleri hasar tazminatını, gönül rahatlığı ile almanın huzurunu yaşamış olacak ve üretim faaliyetlerine devam edeceklerdir. Havuz yönetimi ve ilgili diğer paydaşlar; üreticiye, çiftçiye, yetiştiriciye bu duyguyu, kalıcı olarak yaşatmak için; sürekli olarak, sistemi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar. 55

56 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ SON SÖZ; - Hasar gören; üreticinin, çiftçinin ve yetiştiricinin hakkını aldığı; hakketmediği halde, hasar tazminatı almak isteyenlerin de engellendiği, bir sigorta sistemi kurulmaya çalışılmaktadır. - Zira; Sigortacılık; Doğruluk, Dürüstlük ve Güven işidir " 56

57 Saygılarımızla TEŞEKKÜR EDERİZ. 57

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SOYKÜTÜĞÜ, ÖNSOYKÜTÜĞÜ VE DÖL KONTROLÜ PROJELERİ TOPLANTISI ANTALYA 25.11.2015 HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Tarım Sigortaları 1 Resmi Gazete 18/05/2006 sayı 26172 Devlet Bakanlığından: TARIM SİGORTALARI UYGULAMA

Detaylı

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması. Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular;

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular; Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular; 1. Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında hangi riskler teminat altına alınmaktadır? a) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK TÜRKİYE DE SİGORTACILIK Sigortacılıkla ilgili kanunlar; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (2007), 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu (2005), 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu DASK (2012) Toplam sigorta

Detaylı

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 2015 yılında üreticilerin yaptıracakları Tarım Sigortaları şartları yayınlandı. Bakanlığımız, her yıl üreticilerin ürünlerini doğal afetlerden koruması amacıyla yapmasını

Detaylı

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu GİRİŞ Sigorta, her şey yolunda giderken, ileride ortaya çıkması muhtemel bir takım risklere karşı

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI (DDTS)

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI (DDTS) DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI (DDTS) Tarım sektörünü tehdit eden risklerin belirli bir kısmının teminat altına alınabilmesi amacıyla, sigorta sisteminin devreye sokulması düşünülerek 21.06.2005 tarihinde

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 2015 YILI SUNUMU

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 2015 YILI SUNUMU TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 2015 YILI SUNUMU DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE, TARIM SİGORTALARININ (RİSK YÖNETİMİNİN) BAŞLANGICI Avrupa da ilk Tarım Sigortası, Bitkisel ürünlerde Dolu Riski poliçesi olarak,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ. Dr. Ramazan KADAK Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ. Dr. Ramazan KADAK Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ Dr. Ramazan KADAK Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R - TARIM IN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ - TARIM SEKTÖRÜNDE

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1)5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Tarife ve Talimatlar dikkate alınır. A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan büyükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi

Detaylı

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.

Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI. TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI. TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI 2013-2023

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI 2013-2023 TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI 2013-2023 Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortaları Ankara 10-11-12 Nisan 2013 TÜRKİYE DE TARIMSAL KATMA DEĞERİN DAĞILIMI Bitkisel üretim, % 65 Hayvansal üretim,

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28

Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim :28 Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü

Detaylı

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar

Detaylı

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI Ali KARACA 1 Adnan GÜLTEK 2 Ahmet Savaş İNTİŞAH 3 Bekir ENGÜRÜLÜ 4 Ahmet KARLIOĞLU 5 ÖZET Tarımsal teknolojide meydana gelen gelişmeler, doğal risklerin etkilerini

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça

Detaylı

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim 2010 12:24

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Cuma, 15 Ekim 2010 12:24 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı

Detaylı

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

Teminat, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

Teminat, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.01.2013 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine

Detaylı

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar.

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar. 21.06.2005 / 25852 Kanun Tarım Sigortaları Kanunu Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2017 DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2017 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

TARIM SİGORTASI KANUNU

TARIM SİGORTASI KANUNU TARIM SİGORTASI KANUNU Yayımlandığı R.Gazete: 21.06.2005-25852 Kanun No: 5363 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI ÇALIŞTAYI (2014-2023) ÖN SONUÇ RAPORU

TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI ÇALIŞTAYI (2014-2023) ÖN SONUÇ RAPORU 1 2 TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI ÇALIŞTAYI (2014-2023) ÖN SONUÇ RAPORU 3 TARIM SİGORTALARININ GELECEK 10 YILI ÇALIŞTAYI (2014 2023) ÖN SONUÇ RAPORU İçindekiler: 1. Giriş 2. Dünyada Tarım Sigortaları

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 14/6/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852

TARIM SİGORTALARI KANUNU. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 14/6/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2016

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2016 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR-2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

DEVLET DESTEKLĠ TARIM SĠGORTALARI SĠSTEMĠ (TARSĠM) Tarifeler 2015

DEVLET DESTEKLĠ TARIM SĠGORTALARI SĠSTEMĠ (TARSĠM) Tarifeler 2015 DEVLET DESTEKLĠ TARIM SĠGORTALARI SĠSTEMĠ (TARSĠM) Tarifeler 2015 DEVLET DESTEKLĠ BĠTKĠSEL ÜRÜN SĠGORTASI 2 BĠTKĠSEL ÜRÜN SĠGORTASI PRĠMLERĠN UYGULANMASINDA DĠKKATE ALINAN KRĠTERLER Risk Ürün Hassasiyet

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İçindekiler Mesajlar 4 T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Mesajı 5 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. M. Mehdi Eker in Mesajı Yönetim Kurulu 6 Tarım Sigortaları

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRÜN VE HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BRANŞLARI SERA SİGORTASI

BİTKİSEL ÜRÜN VE HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BRANŞLARI SERA SİGORTASI BİTKİSEL ÜRÜN VE HAYVAN HAYAT SİGORTALARI BRANŞLARI BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI SERA SİGORTASI BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI TARİFE ve TALİMATLAR - 2015

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI TARİFE ve TALİMATLAR - 2015 DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ HAT SİGORTASI TARİFE ve TALİMATLAR - 2015 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, bio-güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI. Zeki KARAKURT Genel Müdür Yardımcısı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ.

TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI. Zeki KARAKURT Genel Müdür Yardımcısı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ. TÜRKİYE DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI Zeki KARAKURT Genel Müdür Yardımcısı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ. ÜRETİM DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI: BRANŞLAR Bitkisel Ürün Sigortası 1.311.373

Detaylı

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasına aşağıdaki Tarif uygulanır.

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasına aşağıdaki Tarif uygulanır. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 14.3.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Tarım ürünleri sigortası;

Tarım ürünleri sigortası; DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ (TARSİM) 23-26 26 Şubat 2017 SUYMERBİR - ANTALYA TARIM ÜRÜNLERİ SİGORTASININ GENEL ÖZELLİKLERİ Tarım ürünleri sigortası; Üstü açık fabrika olarak kabul edilen

Detaylı

MESAJLAR KURUMSAL YAPI. 1 Misyon, Vizyon 6 Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu

MESAJLAR KURUMSAL YAPI. 1 Misyon, Vizyon 6 Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 2 TARIM SİGORTALARI HAVUZU 2012 FAALİYET RAPORU MESAJLAR 1 Misyon, Vizyon 6 Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu KURUMSAL YAPI 10 Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi 11 Kurumsal

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI PAKET OLARAK ALINAN TEMİNATLAR DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER - 2013 TEMİNAT KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İnsanlığı Bekleyen Beş Büyük Tehlike ve Sürdürülebilir Tarım. Yusuf Cemil SATOĞLU TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Antalya 31 Mart 2017

İnsanlığı Bekleyen Beş Büyük Tehlike ve Sürdürülebilir Tarım. Yusuf Cemil SATOĞLU TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Antalya 31 Mart 2017 İnsanlığı Bekleyen Beş Büyük Tehlike ve Sürdürülebilir Tarım Yusuf Cemil SATOĞLU TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Antalya 31 Mart 2017 Dünya Ekonomik Forumu ndan 700 Uzman Uyarıyor ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA İNSANLIĞI

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2017

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2017 DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2017 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1. BÖLÜM: GENEL BAKIŞ 1.1. Sigorta Muhasebesi Kuralları...4 1.2. Sigorta Muhasebesi İlkeleri...9 1.3. Sigortacılık

Detaylı

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü DASK & TARSİM 05.05.2017 Bilal TÜRKMEN Yüzölçümün %66 sı I. ve II. Derece, Nüfusun %70 i bu bölgelerde, 1902-2000 117 hasarlı deprem, 1999 yılı Marmara Depremi %4 seviyesinde sigortalılık oranı 2000 yılı

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen bio-güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gereklidir:

Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen bio-güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gereklidir: Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, bio-güvenlik

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası 2014 YILI FAALİYET RAPORU Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Bitkisel Ürün Sigortası Sera Sigortası Su Ürünleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

( tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik)

( tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik) Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (22.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

Detaylı

TARIM SİGORTACILIĞI; DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIM SİGORTACILIĞI; DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ TARIM SİGORTACILIĞI; DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2013 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanunda belirtilen sorumlulukların hangileri Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorumlu Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat kapsamı altına alınabilmektedir. DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2016

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2016 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR -2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar

Detaylı

a) Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskınının ürünlerde verdiği miktar kaybı,

a) Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskınının ürünlerde verdiği miktar kaybı, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 14.3.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı