V SAYILI LİSTE * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0"

Transkript

1 V SAYILI LİSTE * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan, ksilenol izomerleri ve etil fenol izomerleri karışımı * 27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar (a) * Viskozite endeksi 12 veya daha fazla olan ve - Doymuş ağırlığı %9 veya daha fazla ve - Ağırlıkça %.3'den fazla olmayan kükürt içeren hidrojene, yüksek derecede isoparafenik hidrokarbonlar içeren katalizörle hidromerize edilmiş ve mumu alınmış temel yağlar * Ağırlıkça %99,99 veya daha fazla fakat %99,999 dan fazla olmayan saflıkta telleryum (CAS RN ) Fosfor * Ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN ) * Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta skandiyum ve itriyum, nadir toprak metalleri * Sülfamidik asit (CAS RN ) * Hidrojen iyodür (CAS RN ) 472

2 * Fosforlu asit (CAS RN ) fosfonik asit (CAS RN ) poli(vinil klorid) endüstrisinde yapıştırıcıların üretiminde etken madde olarak kullanılmak için (a) * Yüksek performans sıvı kromatografi kolonları (HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretimi için toz halinde silikon dioksit (CAS RN ) (a) * Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere, partikül büyüklüğü 1 µm'den büyük olan gözenekli beyaz silikadan topaklar (a) * Polietilen imalatı için polimerizasyon katalizörleri üretiminde kullanılmaya mahsus parçacık boyutu 12 µm'den fazla olmayan kalsine edilmiş amorf silikon dioksit tozu * Azot triflorür (CAS RN ) * Baryum hidroksit (CAS RN ) * Toplam ağırlığın % 5'sinden daha az ve 1 mm'den daha büyük partikül büyüklüğüne sahip ağırlık itibariyle; - % 94 veya daha fazla fakat % 98,5 dan fazla olmayan α-al2o3 (CAS RN ), - % 2 (± % 1,5) magnezyum spinel (CAS RN ), - % 1 (± %,6) itriyum oksit (CAS RN ) ve - ya % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN ) - ya da % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN ) ve neodmiyum oksit (CAS RN ) içeren mikro kristal yapıda sinterlenmiş korundum * Spesifik yüzey alanı en az 35 m 2 /g olan aktive edilmiş alümina * "Pseudo-boehmite" şeklinde aluminyum hidroksit oksit * Metalurjide kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN ) (a) 473

3 * - Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saflıkta - Ortalama tanecik büyüklüğü.7 µm veya daha fazla olan fakat 2.1 µm'yi geçmeyen titanyum dioksit (CAS RN ) * Metalurjide kullanılmak üzere, ağırlıkça - %,5'ten fazla olmayan potasyum ve sodyum bileşimi (elemental sodyum ve elemental potasyum olarak belirtilen) - %,1'den fazla olmayan fosfor (elemental fosfor olarak belirtilen) içeren ve ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit (CAS RN ) (a) * Hidroksilamonyum klorür (CAS RN ) * Ağırlıkça %,3 ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit * Zirkonyum dioksit (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten hekzaflorid (CAS RN ) * Lityum hekzaflorfosfat (CAS RN ) * Ağırlık itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN ) * Baryum klorür dihidrat (CAS RN ) * Sulu zirkonyum diklorür oksit * Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında, ağırlıkça % 38 veya daha az sodyum içeren disodyum tetra sülfür * Manganez sülfat monohidrat (CAS RN ) 474

4 * Zirkonyum sülfat (CAS RN ) * Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN ) * Sodyum hipofosfit (CAS RN ) * "European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat; - 2 mg/kg veya daha fazla arsenik, - 2 mg/kg veya daha fazla kalsiyum, - 2 mg/kg veya daha fazla klorürler, - 2 mg/kg veya daha fazla demir, - 15 mg/kg veya daha fazla magnezyum, - 2 mg/kg veya daha fazla ağır metaller, - 3 mg/kg veya daha fazla potasyum, - 3 mg/kg veya daha fazla sodyum, - 2 mg/kg veya daha fazla sülfatlar * Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN ) * Bakır siyanür (CAS RN ) * Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN ) * Amonyum demir (III) hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN ) * Disodyum disilikat (CAS RN ) * Kalsiyum silikat (CAS RN ) 475

5 Sodyum dikromat (CAS RN ) * Diamonyum tetraoksomolibdat (2-) (CAS RN ) * Diamonyum tridekaoksotetramolibdat (2-) (CAS RN ) * Diamonyum volframat (Amonyum paratungstat) (CAS RN ) * En az %59 kobalt içeren lityum kobalt (III) oksit (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN ) * Sentetik beta zeolit tozu * Sentetik kabazit (Chabasite) zeolit tozu * Sodyum selenat (CAS RN ) * Gümüş oksitli bataryaların üretimi için metal içeriği ağırlıkça en az %99,99 gümüş içeren, nitratsız ve karbonatsız gümüş oksit (a) Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) (CAS RN ) Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM) * Helyum- 3 (CAS RN ) * % 95 veya daha fazla bir düzeyde ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su (CAS RN ) * Karbon monoksit (13C) (CAS RN ) 476

6 * Boron-1 ile ağırlıkça %95 ten fazla seviyede zenginleştirilmiş demir borat (CAS RN ) * Ağırlıkça %6 ya da daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan nadir toprak oksitleri içeren ve zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir oksitin her birinden %1'den fazla içermeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla yanma kaybı bulunan nadir toprak konsantresi * Diseryum trikarbonat, hidratlı olsun olmasın (CAS RN ) * Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın * Hidratlaştırılmış olsun yada olmasın seryum lantan neodimiyum praseodimiyum karbonat altbaşlığında yer alanlar hariç, nadir toprak metallerinden itriyumdan ya da skandiyumdan veya bu metallerin karışımlarından organik veya inorganik bileşikler * Fosfin (CAS RN ) * Silan (CAS RN ) * Arsin (CAS RN ) * Partikül büyüklüğü 25 nm den fazla olmayan titanyum nitrit (CAS RN ) * Germenyum tetrahidrit (CAS RN ) * Oksijen engelleyen polimer maddelerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere; -ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta ve -1 ppm demirden fazla olmayan sodyum tetra hidro borat (CAS RN ) (a) 477

7 * Sodyum azid (CAS RN ) * Klor sülfür izosiyanat (CAS RN ) * Saflığı %99'dan az olmayan ve en fazla - %.25 sec-butil bromit - %.6 n-butil bromit -%.6 n-propil bromit içeren 1-brom-2-metilpropan (CAS RN ) * Karbon tetraflorür (tetraflorometan) (CAS RN ) * Perfloro(4-metil-2-penten), (CAS RN ) * 2,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene (CAS RN ) * Perfloroetan (CAS RN ) * 1,1-Difloroetan (CAS RN ) * 1,1,1,3,3 - pentafloropropan (CAS RN ) 478

8 * Eczacılık ürünlerinin üretim için, aşağıdaki özelliklere uyan 1,1,1,2-tetrafloroetan besleme stoğu; Ağırlıkça R134 (1,1,2,2-Tetrafloroetan) içeriği 6 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R143a (1,1,1-Trifloroetan) içeriği 5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R125 (Pentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R124 (1-Kloro-1,2,2,2-tetrafloroetan) içeriği 1 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R114 (1,2-Diklorotetrafloroetan) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R114a (1,1-Diklorotetrafloroetan) içeriği 5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R133a (1-Kloro-2,2,2-Trifloroetan) içeriği 25 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R22 (Klorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R115 (Kloropentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R12 (Diklorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R4 (Metil Klorür) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R245cb (1,1,1,2,2-pentafloropropan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R12B1 (Klorodiflorobromometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R32 (Diflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R31 (Kloroflorometan) içeriği 15 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R152a (1,1-Difloroetan) içeriği 1 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1131 (1-Kloro-2 Floroetilen) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1122 (1-Kloro-2,2-Difloroetilen) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1234yf (2,3,3,3-Tetrafloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1243zf (3,3,3 Trifloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1122a (1-Kloro-1,2-Difloroetilen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafloropropen, +1-Kloro-1,2-Difloroetilen+3,3,3-Trifloropropen) içeriği 4,5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 3 ppm'den fazla herhangi bir belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasal içermeyen, 479

9 Ağırlıkça birlikte bütün belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasalları 1 ppm'den fazla içermeyen, Ağırlıkça 1 ppm'den fazla su içermeyen, Asitlik seviyesi ağırlıkça 1 ppm'den fazla olmayan, Halojenür içermeyen, High Boilers içeriği hacimce %,1'den fazla olmayan, Kokusuz (kötü kokusu olmayan), içeriği oral yada nazal boşluklara ve/veya solunum sisteminin içine alınan medikal aerosoller için sevk maddesi (propellant) üretiminde kullanılmak üzere İyi Üretim Uygulamaları (GMP) altında üretilmiş HFC 134a'nın inhalasyon seviyesinin ileri safsızlaştırılmasına mahsus (CAS RN ) (a) * Trans-1,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene(CAS RN ) * Hekzafloropropan (CAS RN ) * (Perflorobutil) etilen (CAS RN ) * 1 H - perfloroheksan (CAS RN ) * 1,1,1-triklortrifloretan (CAS RN ) * Klortriflor etilen (CAS RN ) * 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [ ] okta deka -7,15-dien, (CAS RN ) * Oktaflorosiklopenten (CAS RN ) * Hekzabromosiklododekan * Klorosiklopentan (CAS RN ) 48

10 * 1,2-Bis (pentabromofenil) etan (CAS RN ) * -,1 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler, -,1 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar, -,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller, içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen * Florobenzen (CAS RN ) * α,α,α,α -Tetrakloro-o -ksilen (CAS RN ) * 3-Kloro-alfa,alfa,alfa-triflorotoluen (CAS RN ) * 1-bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN ) * 2-bromo-9H-florin (CAS RN ) * Sodyum p -stirensülfonat (CAS RN ) * Sodyum 2-metilprop-2-ene-1-sülfonat (CAS RN ) * Nitrometan (CAS RN ) * Nitroetan (CAS RN ) * 1-Nitropropan (CAS RN ) * 2-Nitropropan (CAS RN ) * alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, Trikloronitrometan (CAS RN ) (a) 481

11 * 1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97--7) * Tosil klorür (CAS RN ) * 4-Klorobenzensülfonil klorür (CAS RN ) * Etansülfonil klorür (CAS RN ) * 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disülfonik asit (CAS RN ) * 1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 1--5) * Ağırlıkça %99.85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN ) * 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tertbütanolat (CAS RN ) * Butiltitanat monohidrat homopolimeri (CAS RN ) * Tetra-(2-etilhekzil) titanat (CAS RN ) * 2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN ) * 2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN ) * Titanyum tetrabütanolat (CAS RN ) * Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN ) * Titanyum tetraetonalat (CAS RN ) 482

12 * 3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol (CAS RN ) * Dodeka-8,1-dien-1-ol (CAS RN ) * Propan-1,3-diol (CAS RN ) * Bütan-1,2-diol (CAS RN ) * 2,4,7,9-tetrametil-4,7-dekandiol (CAS RN ) * Dekan -1,1-diol (CAS RN ) * 2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN ) * 2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN ) Mentol (CAS RN ) * Siklohekz-1,4-ilendimetanol (CAS RN ) * 4,4 -izopropilidendisiklohekzanol (CAS RN 8-4-6) * 4-tert -Bütilsiklohegzanol (CAS RN ) * 1-hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetraflorobenzen (CAS RN ) * 2-fenil etanol(cas RN ) * Ağırlıkça %99 ya da daha fazla saflıkta meta-krezol (CAS RN ) ve para-krezol (CAS RN ) karışımı 483

13 * 2-naftol (CAS RN ) * 2,6-Ksilenol (CAS RN ) * Bifenil-4-ol (CAS RN ) * Rezorsinol (CAS RN ) * 6,6 -Di-tert-butil-4,4 -butilidendi-m-kresol (CAS RN ) * 4,4 -(3,3,5-Trimetilsiklohekziliden) difenol (CAS RN ) * 4,4,4 -Etilidintrifenol (CAS RN ) * 4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN ) * 2,3,5-trimetilhidrokinon (CAS RN 7-13-) * 2-metilhidrokinon (CAS RN ) * 6,6,6 -Trisiklohekzil-4,4,4 -bütan-1,1,3-triyltri (m -krezol) (CAS RN ) * Bifenil-2,2 -diol (CAS RN ) * 2,2,2,6,6,6 -hekza-tert -bütil-a-a -a -(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-p -krezol (CAS RN ) * Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol * Pentaflorofenol (CAS RN ) * 4,4 -(perfloroizopropilden) difenol (CAS RN ) 484

14 * 4-Klorofenol (CAS RN ) * 4-Nitrofenol (CAS RN 1-2-7) * 4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN ) * Bis(2-kloroetil)eter (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütil etil eter veya nonaflora bütil metil eterin izomerlerinin karışımı * 3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN ) * 1-Metoksiheptafloropropan (CAS RN ) * 8-metoksisedran (CAS RN ) * Bis(pentabromofenil) eter (CAS RN ) * 1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN ) * 2-(Fenilmetoksi)naftalin (CAS RN ) * 1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN ) * 3,4,5-trimetoksi toluen (CAS RN ) * 4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN ) * Ubikinol (CAS RN ) 485

15 * 2-tert -Bütil-4-hidroksianisol ve 3-tert -bütil-4-hidroksianisol izomerleri karışımı (CAS RN ) * Bis(a,a-dimetilbenzil) peroksit (CAS RN ) * 1,4-Di(2-tert-butilperoksipropil)benzen (CAS RN ) * 1,2-epoksisiklohekzan (CAS RN ) * 2- [(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN ) * 2,3-epoksipropan-1-ol (glisidol) (CAS ) * Alilglisidil eter (CAS RN ) * (2E,4E,6E,8E,1E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,1,12-trideka hekzanal (CAS RN ) * 4-izobutilbenzaldehit (CAS RN ) * 3,4-dimetilbenzaldehit (CAS RN ) * 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN ) * 4-izopropilbenzaldehit (CAS RN ) * 3-Fenoksibenzaldehit (CAS RN ) * 4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN ) * Salisilaldehit (CAS RN 9-2-8) 486

16 * Heptan-2-one (CAS RN ) * 3-metilbütanon (CAS RN ) * Pentan-2-one (CAS RN ) * Siklohekzadek-8-enone (CAS RN ) * (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN ) * Kamfor * Trans-β-damaskone (CAS RN ) * 2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN ) * 1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN ) * Benzofenon (CAS RN ) * 4-fenilbenzofenon (CAS RN ) * 4-metilbenzofenon (CAS RN ) * Benzil (CAS RN ) * 4'-Metilasetofenon (CAS RN ) * 3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN ) 487

17 * 4 -metoksiasetofenon(cas RN 1-6-1) * 2'-Hidroksiasetofenon (CAS RN ) * 2,7-Dihidroksi-9-fluorenone (CAS RN ) * 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN ) * 3,4-dihidroksibenzofenon (CAS ) * 2,2',4,4'- tetrahidroksibenzofenon (CAS RN ) * 2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN ) * 16 a,17a-epoksi-3b-hidroksipregn-5-en-2-one (CAS RN ) * 2,6 -dihidroksiasetofenon (CAS RN ) * 2-Etilantrakinon (CAS RN ) * 2-Pentilantrakinon (CAS RN ) * 1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN ) * p-benzokinon (CAS RN ) * 2,4 -diflorobenzofenon(cas RN ) * Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN ) * 3'-kloropropiyofenon (CAS RN ) 488

18 * 4 -tert-butil-2,6 -dimetil-3,5 -dinitroasetofenon (CAS RN ) * 4-Kloro-4 -hidroksibenzofenon (CAS RN ) * Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN ) * Antimon triasetat (CAS RN ) * 2-metilsiklohekzil asetat (CAS RN ) * tert-butil asetat (CAS RN ) * 3-Asetilfenil asetat (CAS RN ) * Dodek-8-enilasetat (CAS RN ) * Dodeka-7,9-dienilasetat (CAS RN ) * Dodek-9-enil asetat (CAS RN ) * İzobornilasetat (CAS RN ) * 1-Feniletil asetat (CAS RN ) * 2-tert-butilsiklohekzil asetat(cas RN ) * Etilbutirat (CAS RN ) * 3,3-dimetilbutiril klorür (CAS RN ) 489

19 * Nonanoik asit (pelargonik asit) (CAS RN ) * Trimetil ortoformat (CAS RN ) * Alil heptanoat (CAS RN ) * Trietil ortoformat (CAS RN ) * Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN ) * Ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta kobalt borat neodekonoat kompleksleri (CAS RN ) * 2,2-Dimetilbutiril klorür (CAS RN ) * Etil difloroasetat (CAS RN ) * 2-tert -Bütil-6-(3-tert -bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat (CAS RN ) * 2,4-Di-tert -pentil-6-[1-(3,5-di-tert -pentil-2-hidroksifenil) etil] fenilakrilat (CAS RN ) * 2-(2-viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN ) * Hidroksiçinko metakrilat tozu (CAS RN ) * Toz halinde, çinko dimetakrilat (CAS RN ) * 2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN ) * Etil metakrilat (CAS RN ) * Metil 3,3-dimetilpent 4-enoate (CAS RN ) 49

20 * Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanmak üzere (CAS RN ) (a) * Metil 2-floroakrilat (CAS RN ) * Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil) siklopropankarboksilat (CAS RN ) * 3-siklohekzilpropiyonik asit (CAS RN ) * Benzilbenzoat (CAS RN ) * 2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit (CAS RN ) * 3,5-Dinitrobenzoik asit (CAS RN ) * 2-Kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN ) * 3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN ) 3, * 2-metil-3-(4-florofenil)-propiyonil klorür (CAS RN ) * 2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN ) * Metil 4-tert-butil benzoat (CAS RN ) * 6-bromonaftalen-2-karboksilik asit (CAS RN ) * 2-Klorobenzoik asit (CAS RN ) * 3-florobenzoil klorür (CAS RN ) 491

21 * 3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN ) * 4-tert - Butilbenzoik asit (CAS RN ) * 4-Etilbenzoil klorür (CAS RN ) * İbuprofen (INN) (CAS RN ) * m-toluik asit (CAS RN ) * (2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN ) * Bis(p- metilbenzil) okzalat (CAS RN ) * Kobalt oksalat (CAS RN ) * Dimetil malonat (CAS RN ) * Dietil malonat (CAS RN ) * Dimetil but-2-inedioat (CAS RN ) * Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etansülfonat (CAS RN ) * Etilen brassylate (CAS RN ) * Tetradekandioik asit (CAS RN ) * İtakonik asit (CAS RN ) * 1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,1-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit (CAS RN ) 492

22 * 3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN ) * Dialil ftalat (CAS RN ) * Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN ) * Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN ) * Dimetil 2- nitrotereftalat (CAS RN ) * Kalsiyum glikonat laktat (CAS RN ) üretiminde kullanılmak üzere kalsiyum digilikonat monohidrat (CAS RN ) (a) * Kolik Asit (CAS RN ) * 3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) (CAS RN ) * L-Malik asit (CAS RN ) * Monohidroksi naftonik asitler * Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN ) * Hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert -butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN ) * 4-hidroksibenzoikasidin Metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN , , , , , , , veya ) * Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN ) 493

23 * Etil asetoasetat (CAS RN ) * 4-Oksovalerik asit (CAS RN ) * 3,4-Epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat (CAS RN ) * Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN ) * Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN ) * Metil (E) -3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-pronenoat (CAS RN ) * Metil 2-(4-hidroksifenoksi) propionat (CAS RN ) * p-anizik asit (CAS RN 1-9-4) * trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN ) * 4-Metilkatekol dimetil asetat (CAS RN ) * Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN ) * 3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN ) * Alil-(3-metilbütoksi)asetat (CAS RN ) * Sodyum 5-[2-kloro-4-(triflorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN ) * 2,2 -Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN ) * Alüminyum hidroksibis[2,2 -metilenbis(4,6-di-tert-bütilfenil)fosfat] (CAS RN ) 494

24 * Tri-n-hekzilfosfat (CAS RN ) * Trietil fosfat (CAS RN 78-4-) * Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN ) * Tris(2-bütoksietil)fosfat (CAS RN ) * Fenitrothion (CAR RN ) * Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN ) * Dietil sülfat (CAS RN ) * Diallyl 2,2 -oksidietil dikarbonat (CAS RN ) * Dimetil karbonat (CAS RN ) * Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN ) * 2,4-di-tert-butil-5-niktofenil metil karbonat (CAS RN ) Trimetil fosfit (CAS RN ) Trietil fosfit (CAS RN ) * O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit) (CAS RN ) * Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN ) 495

25 * 2,2 -[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-diokzafosfefin] (CAS RN ) * Bis (2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN ) * Fosetil-aluminyum (CAS RN ) * Bis(neopentilglikolat) dibron (CAS RN ) * Dietilamino-trietoksisilan (CAS RN ) * 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür (CAS RN ) * Etil(2-metilalil) amin (CAS RN ) * Alilamin (CAS RN ) * Tetrakis(etilmetilamino)zirkonyum (IV) (CAS RN ) * N,N-dimetiloktilamin-borontriklorür (1:1) (CAS RN ) * Taurin (CAS RN ), %,5 topaklanmayı önleyici ajan silikon dioksit ilavesiyle (CAS RN ) * Tris[3-(dimetilamino)propil] amin (CAS RN ) * Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin (CAS RN ) * Dekametilenediamin (CAS RN ) 496

26 * N -[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN ) * 1,3-siklohekzandimetanamin (CAS RN ) * Siklopropilamin (CAS RN ) * 4-Amino-3-nitrobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 3-kloroanilin (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat (CAS RN ) * 4-nitroanilin (CAS RN 1-1-6) * 2-Nitroanilin (CAS RN ) * 2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN ) * 3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN ) * 4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN ) * 2-kloro-4-nitroanilin (CAS RN ) * 3,5-dikloroanilin (CAS RN ) * 2,5-dikloranilin (CAS RN ) * N-Metilanilin (CAS RN ) 497

27 * 3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN ) * 4-Amino-6-klorotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN ) * 3-Nitro-p -toluidin (CAS RN ) * 4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN ) * 4-Aminobenzotriflorür (CAS RN ) * 3-Aminobenzotriflorür (CAS RN ) * N-Etil-m-toluidin (CAS RN ) * 6-Kloro-α,α,α-trifloro-m-toluidin (CAS RN ) * Difenilamin (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN ) * 2-Aminonaftalin-1,5-disülfonik asit (CAS RN ) ve bunun sodyum tuzlarından biri (CAS RN ) veya ( ) * 7-aminonaftalin -1,3,6-trisülfonik asit (CAS RN ) * Pendimetalin (ISO) (CAS RN ) 3, * N-1-naftilanilin (CAS RN 9-3-2) * 3,4-ksilidin (CAS RN ) 498

28 * 4-heptafloro izopropil-2-metilanilin (CAS RN ) * 4-İzopropilanilin (CAS RN ) * Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, toluen diamin (TDA); % 72 veya daha fazla fakat % 82'den fazla olmayan 4-metil-m-fenilendiamin,ve % 17 veya daha fazla fakat % 22'den fazla olmayan 2-metil-m-fenilendiamin,ve %,23'den fazla olmayan atık katran (tar) % 7 veya daha az su içersin ya da içermesin * 2-Metil-P-fenilendiamin sülfüat (CAS RN ) * p-fenilendiamin (CAS RN ) * p- fenilendiamin ve p- diaminotoluen 'nin mono- ve diklorotürevleri * 2,4-diaminobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 3,5-dietiltoluendiamin izomerlerinin karışımı * 3,3 -diklorobenzidin dihidroklorür (CAS RN ) * 4,4 -Diaminostilbene-2,2 -disülfonik asit (CAS RN ) * (2R,5R)-1,6-Difenilhekzan-2,5-diamin dihidroklorür (CAS RN ) * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorür (CAS RN ) * Titanyum bis (triethanolamin) diizopropoksit (CAS RN ) 499

29 * N,N,N,N -Tetrametil-2,2 -oksibis (etilamin) (CAS RN ) * 2-[2-hidroksietil(oktadesil)amino]etanol (CAS RN ) * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN ) * N,N,N -trimetil-n -(2-hidroksi-etil)2,2 -oksibis(etilamin) (CAS RN ) * Trans-4-aminosiklohekzanol (CAS RN ) * D-(-)-thero-2-amino-1-(p -nitrofenil) propan-1,3-diol (CAS RN ) * 2-etoksietilamin (CAS RN ) * N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N -metil-1,3-propandiamin (CAS RN ) * (1S,4R)-cis-4-amino-2-siklopentan-1-metanol-D-tartrat (CAS RN ) * 2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disülfonik asit (CAS RN ) * 6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit (CAS RN ) * 7-amino-4-hidroksi naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonat (CAS RN ) * Ağırlıkça % 8 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 9-2-) * 3-Aminofenol (CAS RN ) * 5-Amino-o -krezol (CAS RN ) 5

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0 V SAYILI LİSTE 2519.9.1 1 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 277.5. 2 277.99.8 1 * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan,

Detaylı

V SAYILI LİSTE. GÜMRÜK VERGİSİ (%) 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

V SAYILI LİSTE. GÜMRÜK VERGİSİ (%) 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0 V SAYILI LİSTE 2519.9.1 1 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 284.5.9 1 * Ağırlıkça %99,99 veya daha fazla fakat %99,999 dan fazla olmayan saflıkta telleryum (CAS RN

Detaylı

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0 V SAYILI LİSTE 2519.9.1 1 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 277.5. 2 277.99.8 1 * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan,

Detaylı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı EK Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 272602/11 2810.00.90 1,54 kg lık EVA (etilen vinil asetat) paketlerde %22 kobalt

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

(V) SAYILI LİSTE. 2710.11.25 10 * 2,4,4-trimetilpent-1-ene ve 2,4,4-trimetilpent-2-ene isomerlerinin karışımı 0

(V) SAYILI LİSTE. 2710.11.25 10 * 2,4,4-trimetilpent-1-ene ve 2,4,4-trimetilpent-2-ene isomerlerinin karışımı 0 (V) SAYILI LİSTE G.T.İ.P. NO MADDE İSMİ 277.99.11.. 1 * Ham hafif yağlar; ağırlık itibariyle, - % 1 veya daha fazla viniltoluenler, - % 1 veya daha fazla inden ve - % 1 veya daha fazla fakat % 5'den daha

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010

01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010 01 Aralık 2005 Tarih Sayı: 26010 Dış Ticaret Müsteşarlığından Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No:

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722)

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ Amaç (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) (Değişiklik12.08.2008-26965 R.Gazete) Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde

Detaylı

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31)

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31) 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - -

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - - EINECS () CAS () Maddenin Adı -- (*) (**) EK MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ Sınır Değer TWA () STEL () ( Saat) ( Dak.) mg/m () ppm () mg/m ppm Baryum (Ba olarak çözünür, - - - - bileşikleri) Civa oksit

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler Ek-5 Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler GTİP 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar 1301.90.00.31.00 Tababette kullanılanlar 1302.20.10.10.00 Pektik maddeler

Detaylı

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır.

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Yapılacak tayin Kabın tipi a hacim (ml) ve doldurma tekniği Genellikle kullanılan Muhafaza tekniği Analizden önce tavsiye edilen en uzun muhafaz Asitlik ve bazlık 500

Detaylı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 1/1/2012 Tarihi İtibariyle Gümrük Vergisi Müştereken Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlerin Listesi Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39) Resmi Gazete: 04. 12. 2001 Sayı: 24603 Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.) Karar Sayısı : 212/3379 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 212/3379 (1.7.212 t. 28349 s. R.G.) 2/12/1995 tarihli ve 95/766 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

TEBLİĞ. Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

TEBLİĞ. Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 25 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27944 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) Ek1 I Sayılı Liste I Sayılı Liste 2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8

Detaylı

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ 1 K101008 ADİPİK ASİT KG 31,92 TL 2 K101035 AEROSİL 200 %99 KG 85,05 TL 3 K101001 AGAR AGAR KG 346,67 TL 4 K101036 AKRİLİK ASİT %99 LT 28,91 TL 5 K101002 AKTİF KARBON (TOZ) KG 29,13 TL 6 K101034 ALİZARİN

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete : 10.04.2002-24722 Tebliğ No : 2002/27 Gıda Maddelerinde Kullanılan

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)

TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ Kapsam GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25) MADDE 1 (1) Avrupa

Detaylı

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11.1.1 karbonat ( i ) [Kireçtaşı] 11.1.2 Kalkerli deniz kabukları 11.1.3 ve magnezyum karbonat Kireç taşı gibi kalsiyum karbonat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere 06700 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 419 22 82 Faks : 0 312 419 22 84 E-Posta : ekotest@ekotest.com.tr

Detaylı

Çizelge 1 - Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler

Çizelge 1 - Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler Çizelge 1 - in sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Toz Petri Kabı - Yatayda taşınır, tartım odasında - edilir. Çöken Toz C 0-0 - - VOC --- 150-600 4 C nin altında. 2 Hafta Asitlik ve

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından:

1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: 1 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27041 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde 1 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28129 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ. 2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) 1 000 m 3 15

ÖLÇÜ BİRİMİ. 2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) 1 000 m 3 15 27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar: - Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş): 2701.11.00.00.00 - - Antrasit - 60 2701.12

Detaylı

3204 11 00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204 11 00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar FASIL 32 DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER Not 4 Hem bu notta,

Detaylı

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları A. VİTAMİNLER 1) VİTAMİN A retinol retinil asetat retinil palmitat beta-karoten 2) VİTAMİN D kolekalsiferol ergokalsiferol 3) VİTAMİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA MADDELERĠ ĠLE TEMASTA BULUNAN PLASTĠK MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/7)

TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA MADDELERĠ ĠLE TEMASTA BULUNAN PLASTĠK MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/7) 5 Mart 2008 ÇARŞAMBA Sayı : 26807 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA MADDELERĠ ĠLE TEMASTA BULUNAN PLASTĠK MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

Kompaktör & Briketleme & Peletleme

Kompaktör & Briketleme & Peletleme Kompaktör & Briketleme & Peletleme DEKĐMSA Ltd olarak, EURAGGLO ile işbirliği yaparak birçok farklı tekniği kapsayacak şekilde muhtelif Aglomerasyon, Briketleme Makineleri ve Kompaktörler temin etmekteyiz.

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/76 Ref: 4/76

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/76 Ref: 4/76 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/76 Ref: 4/76 Konu: GÜMRÜK VERGĐSĐ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ TARAFINDAN TARĐFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE ĐLĐŞKĐN ĐTHALAT: 2009/22 SAYILI TEBLĐĞ

Detaylı

GTIP 28. FASIL -İNORGANİK KİMYASALLAR IN HAMMADDE KAYNAĞI OLABİLECEK MADEN CEVHERLERİNİN TANIMLANMASI

GTIP 28. FASIL -İNORGANİK KİMYASALLAR IN HAMMADDE KAYNAĞI OLABİLECEK MADEN CEVHERLERİNİN TANIMLANMASI GTIP 28. FASIL -İNORGANİK KİMYASALLAR IN 2009-2014 (ilk 6 ay) SÜRECİNDEKİ DIŞ TİCARETİNİN İRDELENMESİ VE HAMMADDE KAYNAĞI OLABİLECEK MADEN CEVHERLERİNİN TANIMLANMASI Dr. Caner Zanbak Türkiye Kimya Sanayicileri

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER Numune Analit Fiyat ( ) Ambalaj Maddeleri Sodyum Meta bisülfit 70 Her bir parametre için Fiziksel Konrol 5 Özel bölümlerde yer almayan kimyasal analizlerde

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt - 30

2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt - 30 I. KİMYASAL ELEMENTLER 28.01 Flor, klor, brom ve iyot: 2801.10.00.00.00 - Klor - 25 2801.20 - İyot : 2801.20.00.10.00 - - Resüblime iyot - 25 2801.20.00.90.00-25 2801.30 - Flor; brom: 2801.30.10.00.00

Detaylı

Boya Sanayi için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar

Boya Sanayi için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar Dış Hacime Dayanıklı Rutil Titanyum Dioksitler TIOXIDE TR 81 Alümina ve zirkonyum kaplı, rutil tip titanyum dioksit pigment, kaplamaları sayesinde mükemmel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Neden avantajlı?... Hammadde stoğundan, dolayısıyla yüksek stok maliyetinden kurtulma düşük stok maliyeti

Neden avantajlı?... Hammadde stoğundan, dolayısıyla yüksek stok maliyetinden kurtulma düşük stok maliyeti Neden avantajlı?... Ocak 06 Her tip solvent bazlı sistemde kullanılabilme.. Basit işlem Tart, karıştır ve doldur. Düşük işçilik, Yüksek solid miktarı (high solid content) ve akışkanlık (flowable) dolayısıyla

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

1/39 İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GTİP İCMAL RAPORU

1/39 İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GTİP İCMAL RAPORU 152000001000 HAM GLİSEROL 24.879,46 21.163,49-14,94 152000009000 GLİSERİNLİ SULAR VE GLİSERİNLİ LESİVLER 167.053,10 142.239,04-14,85 152110001000 HAM BİTKİSEL MUMLAR 3.775,53 40.641,70 976,45 152110009000

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 22.09.2006-26267 Tebliğ No 2006/37 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC-

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- Kapsam T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- 96/61/EC) Yönergesi Y Kapsamı A. Teoman SANALAN 1. Enerji sanayii 1.1.Öng ngörülen ısıl

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri

7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri 7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri Genel Prensipler Herhangi bir bilinmeyen organik bileşiğin karakterizasyonunda bazı elementsel bileşenler hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir.

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. PET G LEVHA İŞLEME ÖZELLİKLERİ Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. İçerik 1. Kimyasal Dayanıklılık 2. İmalat 3. Şekillendirme 4. Yapıştırma & Bağlama 5. Kaplama 6.

Detaylı

BAŞLIK 21 - GIDA VE İLAÇLAR BÖLÜM I - GIDA VE İLAÇ İDARESİ Sağlık ve İnsan Hizmetleri BÖLÜMÜ ALTBÖLÜM B - insan tüketimi için gıda (DEVAMI)

BAŞLIK 21 - GIDA VE İLAÇLAR BÖLÜM I - GIDA VE İLAÇ İDARESİ Sağlık ve İnsan Hizmetleri BÖLÜMÜ ALTBÖLÜM B - insan tüketimi için gıda (DEVAMI) BAŞLIK 21 - GIDA VE İLAÇLAR BÖLÜM I - GIDA VE İLAÇ İDARESİ Sağlık ve İnsan Hizmetleri BÖLÜMÜ ALTBÖLÜM B - insan tüketimi için gıda (DEVAMI) BÖLÜM 175 - DOLAYLI GIDA KATKI: yapıştırıcılar ve kaplamalar

Detaylı

Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir.

Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir. 5. ÇEVRE GÜVENLİĞİ Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir. 5.1. Kimyasal Atıklar Kimyasal atıkların nötralize edilerek depolanması daha fazla kimyasal harcanması ve oluşabilecek

Detaylı

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması.

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Advanced Polymer Coatings in ürettiği, kimyasal madde ve ürün taşımacıları için mevcut en iyi yük tankı kaplama sistemi ve bütün

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) POLİPROPİLEN (PP), POLİSTİREN (PS), POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, R = genel formülüyle tanımlan monomerlerden

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ

KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ KİMYA LABORATUVARI HİZMETLERİ Komple deneylerde parantez içerisinde belirtilen poz.no'lar M.2' den sonraki rakamları kapsamaktadır. POZ ÇİMENTOLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (Komple) Portland Çimentosu (Minerolojik

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU 1/8 1 Jelatin Aranması Yoğurt AOAC 920.106-25 Geltin in milk prod. 38 3 gün 2 Askorbik Asit Tüm Gıdalar Z. Lebensm. 1980 Unters. Forsch. 171, 446 448 190 3 gün 3 Auramin Makarna,Bulgur,irmik,şeh riye 4

Detaylı