V SAYILI LİSTE * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0"

Transkript

1 V SAYILI LİSTE * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan, ksilenol izomerleri ve etil fenol izomerleri karışımı * 27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar (a) * Viskozite endeksi 12 veya daha fazla olan ve - Doymuş ağırlığı %9 veya daha fazla ve - Ağırlıkça %.3'den fazla olmayan kükürt içeren hidrojene, yüksek derecede isoparafenik hidrokarbonlar içeren katalizörle hidromerize edilmiş ve mumu alınmış temel yağlar * Ağırlıkça %99,99 veya daha fazla fakat %99,999 dan fazla olmayan saflıkta telleryum (CAS RN ) Fosfor * Ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN ) * Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta skandiyum ve itriyum, nadir toprak metalleri * Sülfamidik asit (CAS RN ) * Hidrojen iyodür (CAS RN ) 472

2 * Fosforlu asit (CAS RN ) fosfonik asit (CAS RN ) poli(vinil klorid) endüstrisinde yapıştırıcıların üretiminde etken madde olarak kullanılmak için (a) * Yüksek performans sıvı kromatografi kolonları (HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretimi için toz halinde silikon dioksit (CAS RN ) (a) * Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere, partikül büyüklüğü 1 µm'den büyük olan gözenekli beyaz silikadan topaklar (a) * Polietilen imalatı için polimerizasyon katalizörleri üretiminde kullanılmaya mahsus parçacık boyutu 12 µm'den fazla olmayan kalsine edilmiş amorf silikon dioksit tozu * Azot triflorür (CAS RN ) * Baryum hidroksit (CAS RN ) * Toplam ağırlığın % 5'sinden daha az ve 1 mm'den daha büyük partikül büyüklüğüne sahip ağırlık itibariyle; - % 94 veya daha fazla fakat % 98,5 dan fazla olmayan α-al2o3 (CAS RN ), - % 2 (± % 1,5) magnezyum spinel (CAS RN ), - % 1 (± %,6) itriyum oksit (CAS RN ) ve - ya % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN ) - ya da % 2 (± % 1,2) lantanum oksit (CAS RN ) ve neodmiyum oksit (CAS RN ) içeren mikro kristal yapıda sinterlenmiş korundum * Spesifik yüzey alanı en az 35 m 2 /g olan aktive edilmiş alümina * "Pseudo-boehmite" şeklinde aluminyum hidroksit oksit * Metalurjide kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN ) (a) 473

3 * - Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saflıkta - Ortalama tanecik büyüklüğü.7 µm veya daha fazla olan fakat 2.1 µm'yi geçmeyen titanyum dioksit (CAS RN ) * Metalurjide kullanılmak üzere, ağırlıkça - %,5'ten fazla olmayan potasyum ve sodyum bileşimi (elemental sodyum ve elemental potasyum olarak belirtilen) - %,1'den fazla olmayan fosfor (elemental fosfor olarak belirtilen) içeren ve ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit (CAS RN ) (a) * Hidroksilamonyum klorür (CAS RN ) * Ağırlıkça %,3 ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit * Zirkonyum dioksit (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten hekzaflorid (CAS RN ) * Lityum hekzaflorfosfat (CAS RN ) * Ağırlık itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN ) * Baryum klorür dihidrat (CAS RN ) * Sulu zirkonyum diklorür oksit * Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında, ağırlıkça % 38 veya daha az sodyum içeren disodyum tetra sülfür * Manganez sülfat monohidrat (CAS RN ) 474

4 * Zirkonyum sülfat (CAS RN ) * Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN ) * Sodyum hipofosfit (CAS RN ) * "European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat; - 2 mg/kg veya daha fazla arsenik, - 2 mg/kg veya daha fazla kalsiyum, - 2 mg/kg veya daha fazla klorürler, - 2 mg/kg veya daha fazla demir, - 15 mg/kg veya daha fazla magnezyum, - 2 mg/kg veya daha fazla ağır metaller, - 3 mg/kg veya daha fazla potasyum, - 3 mg/kg veya daha fazla sodyum, - 2 mg/kg veya daha fazla sülfatlar * Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN ) * Bakır siyanür (CAS RN ) * Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN ) * Amonyum demir (III) hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN ) * Disodyum disilikat (CAS RN ) * Kalsiyum silikat (CAS RN ) 475

5 Sodyum dikromat (CAS RN ) * Diamonyum tetraoksomolibdat (2-) (CAS RN ) * Diamonyum tridekaoksotetramolibdat (2-) (CAS RN ) * Diamonyum volframat (Amonyum paratungstat) (CAS RN ) * En az %59 kobalt içeren lityum kobalt (III) oksit (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN ) * Sentetik beta zeolit tozu * Sentetik kabazit (Chabasite) zeolit tozu * Sodyum selenat (CAS RN ) * Gümüş oksitli bataryaların üretimi için metal içeriği ağırlıkça en az %99,99 gümüş içeren, nitratsız ve karbonatsız gümüş oksit (a) Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) (CAS RN ) Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM) * Helyum- 3 (CAS RN ) * % 95 veya daha fazla bir düzeyde ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su (CAS RN ) * Karbon monoksit (13C) (CAS RN ) 476

6 * Boron-1 ile ağırlıkça %95 ten fazla seviyede zenginleştirilmiş demir borat (CAS RN ) * Ağırlıkça %6 ya da daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan nadir toprak oksitleri içeren ve zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir oksitin her birinden %1'den fazla içermeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla yanma kaybı bulunan nadir toprak konsantresi * Diseryum trikarbonat, hidratlı olsun olmasın (CAS RN ) * Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın * Hidratlaştırılmış olsun yada olmasın seryum lantan neodimiyum praseodimiyum karbonat altbaşlığında yer alanlar hariç, nadir toprak metallerinden itriyumdan ya da skandiyumdan veya bu metallerin karışımlarından organik veya inorganik bileşikler * Fosfin (CAS RN ) * Silan (CAS RN ) * Arsin (CAS RN ) * Partikül büyüklüğü 25 nm den fazla olmayan titanyum nitrit (CAS RN ) * Germenyum tetrahidrit (CAS RN ) * Oksijen engelleyen polimer maddelerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere; -ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta ve -1 ppm demirden fazla olmayan sodyum tetra hidro borat (CAS RN ) (a) 477

7 * Sodyum azid (CAS RN ) * Klor sülfür izosiyanat (CAS RN ) * Saflığı %99'dan az olmayan ve en fazla - %.25 sec-butil bromit - %.6 n-butil bromit -%.6 n-propil bromit içeren 1-brom-2-metilpropan (CAS RN ) * Karbon tetraflorür (tetraflorometan) (CAS RN ) * Perfloro(4-metil-2-penten), (CAS RN ) * 2,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene (CAS RN ) * Perfloroetan (CAS RN ) * 1,1-Difloroetan (CAS RN ) * 1,1,1,3,3 - pentafloropropan (CAS RN ) 478

8 * Eczacılık ürünlerinin üretim için, aşağıdaki özelliklere uyan 1,1,1,2-tetrafloroetan besleme stoğu; Ağırlıkça R134 (1,1,2,2-Tetrafloroetan) içeriği 6 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R143a (1,1,1-Trifloroetan) içeriği 5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R125 (Pentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R124 (1-Kloro-1,2,2,2-tetrafloroetan) içeriği 1 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R114 (1,2-Diklorotetrafloroetan) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R114a (1,1-Diklorotetrafloroetan) içeriği 5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R133a (1-Kloro-2,2,2-Trifloroetan) içeriği 25 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R22 (Klorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R115 (Kloropentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R12 (Diklorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R4 (Metil Klorür) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R245cb (1,1,1,2,2-pentafloropropan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R12B1 (Klorodiflorobromometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R32 (Diflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R31 (Kloroflorometan) içeriği 15 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça R152a (1,1-Difloroetan) içeriği 1 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1131 (1-Kloro-2 Floroetilen) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1122 (1-Kloro-2,2-Difloroetilen) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1234yf (2,3,3,3-Tetrafloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1243zf (3,3,3 Trifloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1122a (1-Kloro-1,2-Difloroetilen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafloropropen, +1-Kloro-1,2-Difloroetilen+3,3,3-Trifloropropen) içeriği 4,5 ppm'den fazla olmayan, Ağırlıkça 3 ppm'den fazla herhangi bir belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasal içermeyen, 479

9 Ağırlıkça birlikte bütün belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasalları 1 ppm'den fazla içermeyen, Ağırlıkça 1 ppm'den fazla su içermeyen, Asitlik seviyesi ağırlıkça 1 ppm'den fazla olmayan, Halojenür içermeyen, High Boilers içeriği hacimce %,1'den fazla olmayan, Kokusuz (kötü kokusu olmayan), içeriği oral yada nazal boşluklara ve/veya solunum sisteminin içine alınan medikal aerosoller için sevk maddesi (propellant) üretiminde kullanılmak üzere İyi Üretim Uygulamaları (GMP) altında üretilmiş HFC 134a'nın inhalasyon seviyesinin ileri safsızlaştırılmasına mahsus (CAS RN ) (a) * Trans-1,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene(CAS RN ) * Hekzafloropropan (CAS RN ) * (Perflorobutil) etilen (CAS RN ) * 1 H - perfloroheksan (CAS RN ) * 1,1,1-triklortrifloretan (CAS RN ) * Klortriflor etilen (CAS RN ) * 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [ ] okta deka -7,15-dien, (CAS RN ) * Oktaflorosiklopenten (CAS RN ) * Hekzabromosiklododekan * Klorosiklopentan (CAS RN ) 48

10 * 1,2-Bis (pentabromofenil) etan (CAS RN ) * -,1 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler, -,1 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar, -,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller, içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen * Florobenzen (CAS RN ) * α,α,α,α -Tetrakloro-o -ksilen (CAS RN ) * 3-Kloro-alfa,alfa,alfa-triflorotoluen (CAS RN ) * 1-bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN ) * 2-bromo-9H-florin (CAS RN ) * Sodyum p -stirensülfonat (CAS RN ) * Sodyum 2-metilprop-2-ene-1-sülfonat (CAS RN ) * Nitrometan (CAS RN ) * Nitroetan (CAS RN ) * 1-Nitropropan (CAS RN ) * 2-Nitropropan (CAS RN ) * alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, Trikloronitrometan (CAS RN ) (a) 481

11 * 1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97--7) * Tosil klorür (CAS RN ) * 4-Klorobenzensülfonil klorür (CAS RN ) * Etansülfonil klorür (CAS RN ) * 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disülfonik asit (CAS RN ) * 1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 1--5) * Ağırlıkça %99.85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN ) * 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tertbütanolat (CAS RN ) * Butiltitanat monohidrat homopolimeri (CAS RN ) * Tetra-(2-etilhekzil) titanat (CAS RN ) * 2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN ) * 2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN ) * Titanyum tetrabütanolat (CAS RN ) * Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN ) * Titanyum tetraetonalat (CAS RN ) 482

12 * 3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol (CAS RN ) * Dodeka-8,1-dien-1-ol (CAS RN ) * Propan-1,3-diol (CAS RN ) * Bütan-1,2-diol (CAS RN ) * 2,4,7,9-tetrametil-4,7-dekandiol (CAS RN ) * Dekan -1,1-diol (CAS RN ) * 2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN ) * 2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN ) Mentol (CAS RN ) * Siklohekz-1,4-ilendimetanol (CAS RN ) * 4,4 -izopropilidendisiklohekzanol (CAS RN 8-4-6) * 4-tert -Bütilsiklohegzanol (CAS RN ) * 1-hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetraflorobenzen (CAS RN ) * 2-fenil etanol(cas RN ) * Ağırlıkça %99 ya da daha fazla saflıkta meta-krezol (CAS RN ) ve para-krezol (CAS RN ) karışımı 483

13 * 2-naftol (CAS RN ) * 2,6-Ksilenol (CAS RN ) * Bifenil-4-ol (CAS RN ) * Rezorsinol (CAS RN ) * 6,6 -Di-tert-butil-4,4 -butilidendi-m-kresol (CAS RN ) * 4,4 -(3,3,5-Trimetilsiklohekziliden) difenol (CAS RN ) * 4,4,4 -Etilidintrifenol (CAS RN ) * 4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN ) * 2,3,5-trimetilhidrokinon (CAS RN 7-13-) * 2-metilhidrokinon (CAS RN ) * 6,6,6 -Trisiklohekzil-4,4,4 -bütan-1,1,3-triyltri (m -krezol) (CAS RN ) * Bifenil-2,2 -diol (CAS RN ) * 2,2,2,6,6,6 -hekza-tert -bütil-a-a -a -(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-p -krezol (CAS RN ) * Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol * Pentaflorofenol (CAS RN ) * 4,4 -(perfloroizopropilden) difenol (CAS RN ) 484

14 * 4-Klorofenol (CAS RN ) * 4-Nitrofenol (CAS RN 1-2-7) * 4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN ) * Bis(2-kloroetil)eter (CAS RN ) * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütil etil eter veya nonaflora bütil metil eterin izomerlerinin karışımı * 3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN ) * 1-Metoksiheptafloropropan (CAS RN ) * 8-metoksisedran (CAS RN ) * Bis(pentabromofenil) eter (CAS RN ) * 1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN ) * 2-(Fenilmetoksi)naftalin (CAS RN ) * 1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN ) * 3,4,5-trimetoksi toluen (CAS RN ) * 4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN ) * Ubikinol (CAS RN ) 485

15 * 2-tert -Bütil-4-hidroksianisol ve 3-tert -bütil-4-hidroksianisol izomerleri karışımı (CAS RN ) * Bis(a,a-dimetilbenzil) peroksit (CAS RN ) * 1,4-Di(2-tert-butilperoksipropil)benzen (CAS RN ) * 1,2-epoksisiklohekzan (CAS RN ) * 2- [(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN ) * 2,3-epoksipropan-1-ol (glisidol) (CAS ) * Alilglisidil eter (CAS RN ) * (2E,4E,6E,8E,1E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,1,12-trideka hekzanal (CAS RN ) * 4-izobutilbenzaldehit (CAS RN ) * 3,4-dimetilbenzaldehit (CAS RN ) * 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN ) * 4-izopropilbenzaldehit (CAS RN ) * 3-Fenoksibenzaldehit (CAS RN ) * 4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN ) * Salisilaldehit (CAS RN 9-2-8) 486

16 * Heptan-2-one (CAS RN ) * 3-metilbütanon (CAS RN ) * Pentan-2-one (CAS RN ) * Siklohekzadek-8-enone (CAS RN ) * (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN ) * Kamfor * Trans-β-damaskone (CAS RN ) * 2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN ) * 1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN ) * Benzofenon (CAS RN ) * 4-fenilbenzofenon (CAS RN ) * 4-metilbenzofenon (CAS RN ) * Benzil (CAS RN ) * 4'-Metilasetofenon (CAS RN ) * 3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN ) 487

17 * 4 -metoksiasetofenon(cas RN 1-6-1) * 2'-Hidroksiasetofenon (CAS RN ) * 2,7-Dihidroksi-9-fluorenone (CAS RN ) * 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN ) * 3,4-dihidroksibenzofenon (CAS ) * 2,2',4,4'- tetrahidroksibenzofenon (CAS RN ) * 2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN ) * 16 a,17a-epoksi-3b-hidroksipregn-5-en-2-one (CAS RN ) * 2,6 -dihidroksiasetofenon (CAS RN ) * 2-Etilantrakinon (CAS RN ) * 2-Pentilantrakinon (CAS RN ) * 1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN ) * p-benzokinon (CAS RN ) * 2,4 -diflorobenzofenon(cas RN ) * Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN ) * 3'-kloropropiyofenon (CAS RN ) 488

18 * 4 -tert-butil-2,6 -dimetil-3,5 -dinitroasetofenon (CAS RN ) * 4-Kloro-4 -hidroksibenzofenon (CAS RN ) * Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN ) * Antimon triasetat (CAS RN ) * 2-metilsiklohekzil asetat (CAS RN ) * tert-butil asetat (CAS RN ) * 3-Asetilfenil asetat (CAS RN ) * Dodek-8-enilasetat (CAS RN ) * Dodeka-7,9-dienilasetat (CAS RN ) * Dodek-9-enil asetat (CAS RN ) * İzobornilasetat (CAS RN ) * 1-Feniletil asetat (CAS RN ) * 2-tert-butilsiklohekzil asetat(cas RN ) * Etilbutirat (CAS RN ) * 3,3-dimetilbutiril klorür (CAS RN ) 489

19 * Nonanoik asit (pelargonik asit) (CAS RN ) * Trimetil ortoformat (CAS RN ) * Alil heptanoat (CAS RN ) * Trietil ortoformat (CAS RN ) * Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN ) * Ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta kobalt borat neodekonoat kompleksleri (CAS RN ) * 2,2-Dimetilbutiril klorür (CAS RN ) * Etil difloroasetat (CAS RN ) * 2-tert -Bütil-6-(3-tert -bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat (CAS RN ) * 2,4-Di-tert -pentil-6-[1-(3,5-di-tert -pentil-2-hidroksifenil) etil] fenilakrilat (CAS RN ) * 2-(2-viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN ) * Hidroksiçinko metakrilat tozu (CAS RN ) * Toz halinde, çinko dimetakrilat (CAS RN ) * 2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN ) * Etil metakrilat (CAS RN ) * Metil 3,3-dimetilpent 4-enoate (CAS RN ) 49

20 * Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanmak üzere (CAS RN ) (a) * Metil 2-floroakrilat (CAS RN ) * Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil) siklopropankarboksilat (CAS RN ) * 3-siklohekzilpropiyonik asit (CAS RN ) * Benzilbenzoat (CAS RN ) * 2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit (CAS RN ) * 3,5-Dinitrobenzoik asit (CAS RN ) * 2-Kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN ) * 3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN ) 3, * 2-metil-3-(4-florofenil)-propiyonil klorür (CAS RN ) * 2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN ) * Metil 4-tert-butil benzoat (CAS RN ) * 6-bromonaftalen-2-karboksilik asit (CAS RN ) * 2-Klorobenzoik asit (CAS RN ) * 3-florobenzoil klorür (CAS RN ) 491

21 * 3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN ) * 4-tert - Butilbenzoik asit (CAS RN ) * 4-Etilbenzoil klorür (CAS RN ) * İbuprofen (INN) (CAS RN ) * m-toluik asit (CAS RN ) * (2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN ) * Bis(p- metilbenzil) okzalat (CAS RN ) * Kobalt oksalat (CAS RN ) * Dimetil malonat (CAS RN ) * Dietil malonat (CAS RN ) * Dimetil but-2-inedioat (CAS RN ) * Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etansülfonat (CAS RN ) * Etilen brassylate (CAS RN ) * Tetradekandioik asit (CAS RN ) * İtakonik asit (CAS RN ) * 1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,1-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit (CAS RN ) 492

22 * 3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN ) * Dialil ftalat (CAS RN ) * Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN ) * Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN ) * Dimetil 2- nitrotereftalat (CAS RN ) * Kalsiyum glikonat laktat (CAS RN ) üretiminde kullanılmak üzere kalsiyum digilikonat monohidrat (CAS RN ) (a) * Kolik Asit (CAS RN ) * 3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) (CAS RN ) * L-Malik asit (CAS RN ) * Monohidroksi naftonik asitler * Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN ) * Hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert -butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN ) * 4-hidroksibenzoikasidin Metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN , , , , , , , veya ) * Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN ) 493

23 * Etil asetoasetat (CAS RN ) * 4-Oksovalerik asit (CAS RN ) * 3,4-Epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat (CAS RN ) * Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN ) * Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN ) * Metil (E) -3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-pronenoat (CAS RN ) * Metil 2-(4-hidroksifenoksi) propionat (CAS RN ) * p-anizik asit (CAS RN 1-9-4) * trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN ) * 4-Metilkatekol dimetil asetat (CAS RN ) * Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN ) * 3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN ) * Alil-(3-metilbütoksi)asetat (CAS RN ) * Sodyum 5-[2-kloro-4-(triflorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN ) * 2,2 -Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN ) * Alüminyum hidroksibis[2,2 -metilenbis(4,6-di-tert-bütilfenil)fosfat] (CAS RN ) 494

24 * Tri-n-hekzilfosfat (CAS RN ) * Trietil fosfat (CAS RN 78-4-) * Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN ) * Tris(2-bütoksietil)fosfat (CAS RN ) * Fenitrothion (CAR RN ) * Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN ) * Dietil sülfat (CAS RN ) * Diallyl 2,2 -oksidietil dikarbonat (CAS RN ) * Dimetil karbonat (CAS RN ) * Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN ) * 2,4-di-tert-butil-5-niktofenil metil karbonat (CAS RN ) Trimetil fosfit (CAS RN ) Trietil fosfit (CAS RN ) * O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit) (CAS RN ) * Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN ) 495

25 * 2,2 -[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-diokzafosfefin] (CAS RN ) * Bis (2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN ) * Fosetil-aluminyum (CAS RN ) * Bis(neopentilglikolat) dibron (CAS RN ) * Dietilamino-trietoksisilan (CAS RN ) * 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür (CAS RN ) * Etil(2-metilalil) amin (CAS RN ) * Alilamin (CAS RN ) * Tetrakis(etilmetilamino)zirkonyum (IV) (CAS RN ) * N,N-dimetiloktilamin-borontriklorür (1:1) (CAS RN ) * Taurin (CAS RN ), %,5 topaklanmayı önleyici ajan silikon dioksit ilavesiyle (CAS RN ) * Tris[3-(dimetilamino)propil] amin (CAS RN ) * Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin (CAS RN ) * Dekametilenediamin (CAS RN ) 496

26 * N -[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN ) * 1,3-siklohekzandimetanamin (CAS RN ) * Siklopropilamin (CAS RN ) * 4-Amino-3-nitrobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 3-kloroanilin (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat (CAS RN ) * 4-nitroanilin (CAS RN 1-1-6) * 2-Nitroanilin (CAS RN ) * 2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN ) * 3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN ) * 4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN ) * 2-kloro-4-nitroanilin (CAS RN ) * 3,5-dikloroanilin (CAS RN ) * 2,5-dikloranilin (CAS RN ) * N-Metilanilin (CAS RN ) 497

27 * 3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN ) * 4-Amino-6-klorotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN ) * 3-Nitro-p -toluidin (CAS RN ) * 4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN ) * 4-Aminobenzotriflorür (CAS RN ) * 3-Aminobenzotriflorür (CAS RN ) * N-Etil-m-toluidin (CAS RN ) * 6-Kloro-α,α,α-trifloro-m-toluidin (CAS RN ) * Difenilamin (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN ) * 2-Aminonaftalin-1,5-disülfonik asit (CAS RN ) ve bunun sodyum tuzlarından biri (CAS RN ) veya ( ) * 7-aminonaftalin -1,3,6-trisülfonik asit (CAS RN ) * Pendimetalin (ISO) (CAS RN ) 3, * N-1-naftilanilin (CAS RN 9-3-2) * 3,4-ksilidin (CAS RN ) 498

28 * 4-heptafloro izopropil-2-metilanilin (CAS RN ) * 4-İzopropilanilin (CAS RN ) * Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, toluen diamin (TDA); % 72 veya daha fazla fakat % 82'den fazla olmayan 4-metil-m-fenilendiamin,ve % 17 veya daha fazla fakat % 22'den fazla olmayan 2-metil-m-fenilendiamin,ve %,23'den fazla olmayan atık katran (tar) % 7 veya daha az su içersin ya da içermesin * 2-Metil-P-fenilendiamin sülfüat (CAS RN ) * p-fenilendiamin (CAS RN ) * p- fenilendiamin ve p- diaminotoluen 'nin mono- ve diklorotürevleri * 2,4-diaminobenzensülfonik asit (CAS RN ) * 3,5-dietiltoluendiamin izomerlerinin karışımı * 3,3 -diklorobenzidin dihidroklorür (CAS RN ) * 4,4 -Diaminostilbene-2,2 -disülfonik asit (CAS RN ) * (2R,5R)-1,6-Difenilhekzan-2,5-diamin dihidroklorür (CAS RN ) * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorür (CAS RN ) * Titanyum bis (triethanolamin) diizopropoksit (CAS RN ) 499

29 * N,N,N,N -Tetrametil-2,2 -oksibis (etilamin) (CAS RN ) * 2-[2-hidroksietil(oktadesil)amino]etanol (CAS RN ) * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN ) * N,N,N -trimetil-n -(2-hidroksi-etil)2,2 -oksibis(etilamin) (CAS RN ) * Trans-4-aminosiklohekzanol (CAS RN ) * D-(-)-thero-2-amino-1-(p -nitrofenil) propan-1,3-diol (CAS RN ) * 2-etoksietilamin (CAS RN ) * N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N -metil-1,3-propandiamin (CAS RN ) * (1S,4R)-cis-4-amino-2-siklopentan-1-metanol-D-tartrat (CAS RN ) * 2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disülfonik asit (CAS RN ) * 6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit (CAS RN ) * 7-amino-4-hidroksi naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN ) * Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonat (CAS RN ) * Ağırlıkça % 8 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 9-2-) * 3-Aminofenol (CAS RN ) * 5-Amino-o -krezol (CAS RN ) 5

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları EK I Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları 1. Tatlandırıcılar: Sofralık tatlandırıcılarda veya gıdalarda tatlı tat vermek amacıyla

Detaylı

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ Bölüm Fasıl G.T.İ.P. S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler 0403.10.51.90.00 Diğerleri 0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler

Detaylı

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ Bölüm Fasıl G.T.İ.P. S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler 0403.10.51.90.00 Diğerleri 0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (ESKİ ADI İLE: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN,

Detaylı

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/506 22/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜ RKİYE ANKARA ŞUB SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN ANKARA SİNCAN / ANKARA İlgi:

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ

TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ Ek-2 EHLİKELİ MADDELER LİSESİ Ek-2 Yönetmelik çerçevesinde tehlikeli olarak belirlenen madde veya madde gruplarının sınıflandırma ve etiketleme bilgrini de kapsayan listedir. 60 Ek- 2 İÇİN ÖNSÖZ Giriş

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER (Ek:RG-24/2/2010-27503) EK-2 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR Alkidler, % YATIRIMLARINIZI KORUYORUZ Deniz ve ağır sanayi boyaları sağlayıcısı olarak 1915 te kurulmuş olan Hempel bugün sanayi boyaları konusunda öncülük eden global

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt : XXV, Sayı : 1, 2012 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol : XXV, No: 1, 2012

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

ÖNSÖZ. eğerli hekimler,

ÖNSÖZ. eğerli hekimler, Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Esin A. KÜRKÇÜ a. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr ÖZET

Esin A. KÜRKÇÜ a. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr ÖZET BOYA SEKTÖRÜNDE SOLVENT KULLANIMI: İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKELERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Esin A. KÜRKÇÜ a a İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı