T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ŞUBAT

2 İçindekiler Sunuş Giriş Yılı Öncelikleri Yılı Faaliyetleri Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri İcra Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri İletişim ve Ajans Tanıtım Faaliyetleri Elektronik Kanalların Yönetimi Yüz yüze Görüşmeler Basılı Materyaller Açık Alan Kanalları Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Bölge Planı'nın Uygulamaya Konmasına İlişkin Faaliyetler Bölge Planı'nın Hazırlanması Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri İşbirliği Faaliyetleri Organizasyonlar Mali Destekler Teknik Destekler Yatırım Destek ve Bölge Tanıtım Faaliyetleri Yatırımcı İle İlişkiler Bölge Tanıtım Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Mali Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi Teknik Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi Ajansın Performansının Değerlendirilmesi Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler

3 Sunuş Ankara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Çalışma Programı, Ajansın 2013 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doküman, 2013 yılına ilişkin gösterge niteliğinde çalışma programına yönelik stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ile Kalkınma Bakanlığının belirlediği esaslar referans alınmıştır yılında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı Stratejik Planında, Ajansın çalışma ilkeleri olarak ifade edilen Katılımcılık, Erişilebilirlik, Bilimsellik, Tarafsızlık, Şeffaflık, Sürdürülebilirlik, Çevresel ve Toplumsal Duyarlılık ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının sürdürülmesine yönelik faaliyetler, tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler,2014 bölge planının hazırlık faaliyetleri, 2011 yılında hazırlanan bölge planının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak mali ve teknik destekler ile bunların izlenmesi faaliyetleri ve yatırım destek faaliyetleri şeklinde özetlenebilir. 3

4 1. Giriş Ankara Kalkınma Ajansı tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51 Düzey 2 bölgesinde kurulmuştur. Yönetim Kurulu kararı ve DPT nin onayı ile atanan Genel Sekreter tarihinde görevine başlamıştır. Ajans, Ankara nın Çankaya ilçesinde Öveçler Mahallesi Cd. No: 11 adresinde faaliyet göstermektedir. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği İş Geliştirme ve Strateji Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Kurumsal İletişim Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi ile Yatırım Destek Ofisinden oluşmaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı nda 2013 yılı başı itibarıyla Genel Sekreterin dışında 1 iç denetçi, 32 uzman ve 6 destek personeli çalışmaktadır yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansının temel stratejilerini belirlemek üzere oluşturulan Stratejik Plan, Ajans Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ajansın misyonu ve vizyonu stratejik planda aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Misyon Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek Vizyon Ankara yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu ve 100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu, ajansın danışma organı olup, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunmaktadır yılı içerisinde Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu ve tarihlerinde olmak üzere 2 defa toplanmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Kalkınma Kurulundan seçim ile gelen üç üyeden oluşmaktadır. Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Valisi Sayın Alâaddin Yüksel dir. Yönetim Kurulu Ajansın karar organı olarak her ay düzenli olarak toplanmaktadır. 4

5 Yılı Öncelikleri Ankara Kalkınma Ajansı 2013 yılı çalışmalarını 2012 yılı içerisinde hazırlanan Stratejik Plan çerçevesinde sürdürecektir yılı çalışmalarında, birincil, ikincil ve üçüncül paydaşlar düzeyinde yapılan Ajans Algı Analizi çalışmasında tespit edilen konu başlıkları, öncelikler, beklentiler ve sorun alanları da dikkate alınacaktır. Ajans ın kurumsallaşmasının sürdürülmesi amacıyla mevcut insan kaynakları politikası geliştirilecek, Ajans ın uzun dönemde ihtiyaç duyacağı insan kaynağı kapasitesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca iç kontrol ve risk yönetim sisteminin güçlendirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Ajans kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yolunda da çalışmalar yapılacaktır. Ajansın Ankara da tanınırlığının arttırılması, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, birlikte çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve bölgesel stratejilerin oluşturulması amaçlarıyla bölgedeki paydaşlarla ilişkiler geliştirilecek, Ajansın tanıtımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ankara ya yerli ve yabancı yatırımların yönlendirilmesi amacıyla Ankara ya yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek, Ankara da yatırım imkânları ve temel özellikleri araştırılarak raporlar hazırlanacak ve bu tür faaliyetleri yürütecek olan Yatırım Destek Ofisinin beşeri ve kurumsal kapasitesi artırılacaktır sonrası dönemi kapsayacak olan yeni Bölge Planı hazırlıkları 2012 yılı ile birlikte başlamış olup, bu doğrultuda planlama çalışmalarının yöntemi belirlenerek buna uygun iş planı hazırlıkları yapılmıştır. Konu ile ilgili hazırlıklar 2013 yılı içinde yoğunlaştırılarak bölge planı yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır yılında hazırlanan Bölge Planının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak mali ve teknik destek mekanizmalarının etkin kullandırılmasının sağlanması amacıyla, bölgede proje hazırlama kültürü oluşturulması için çalışmalara devam edilecek, planda yer alan strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesi hedeflenecektir. Bu yönde, destek süreç ve sonuçlarının etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ajans 2013 yılı planlama, araştırma-geliştirme ve destek önceliklerini belirlerken Ankara Bölge Planı, Orta Vadeli Programları, Hükümet Programı ve Kalkınma Bakanlığı Çalışma Planında yer alan öncelikler değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen öncelik alanları belirlenmiştir. Bölgenin rekabet gücünün arttırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması Kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti, kümelere özel destek uygulamalarının tasarlanması Girişimcilik, sosyal girişimcilik ve girişim sermayesi Dezavantajlı kesimlerin (kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar gibi) yaşam kalitelerinin artırılması ve hayata, özellikle de kent hayatına katılımlarının sağlanması Çok taraflı işbirliği modellerinin geliştirilmesi İstihdamı artırıcı faaliyetler, istihdam yoğun hizmet sektörlerinin geliştirilmesi Bölgenin gerek arz gerek talep yönlü nitelikli işgücü piyasası araştırmalarının yapılması, işgücü piyasasının etkin çalışmasına yönelik uygulamaların tasarlanması, desteklenmesi ve eğitim hizmetlerinin işgücü talebine uyumlu hale getirilmesi Bölgesel yenilik sistemi model çalışması ve bölgesel yenilikçilik merkezi kurulması çalışmaları Bölgeye daha fazla yatırımcı çekilmesinin sağlanması 5

6 Yılı Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansının 2013 yılı faaliyetleri kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri, iletişim ve tanıtım faaliyetleri, planlama ve koordinasyon faaliyetleri, proje ve faaliyet destekleme ve bunların izlenmesi faaliyetleri ile yatırım destek faaliyetlerinden oluşacaktır Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Ajansın temel kurumsal amacı, Kanun ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen tüm görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek üzere her türlü tedbiri almak ve yapılan tüm işlerin mevzuata uygun olmasını temin etmektir. Bunun yanında insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, personel motivasyonunu yüksek düzeyde tutacak ortamın tesis edilmesi, bilişim teknolojilerinin daha etkin kullanılması için çalışmalar yapılması ile iç kontrol ve risk yönetimi yapısının güçlendirilmesi konularında çalışmalar sürecektir Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Yönetim Kurulu Ankara Kalkınma Ajansında Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü şekilde ayda en az bir defa gündemde yer alan konuları karara bağlamak üzere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu, Kalkınma Ajanslarının hareket yönünü ve hızını belirleyen en önemli mekanizmadır. Bu kurulda yer alan üyelerin kalkınma ajanslarının kuruluş ve işleyiş felsefesini yakından tanımaları büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yurtiçinde ve yurtdışında çalışma ziyaretleri gerçekleştirmeleri planlanmaktadır. Yurtdışı ziyaretlerinde ajans deneyimi ülkemizden daha eskiye dayanan ve bu deneyimden olumlu sonuçlar elde etmiş olanlar başta olmak üzere bölgesel kalkınma alanında başarı elde etmiş ülkelerin ziyaret edilmesi ve bu yolla Ankara da kurulması planlanan Bilişim Vadisi benzeri bir yapılanma için deneyim paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır Kalkınma Kurulu Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulunun 2013 yılında mevzuatta öngörüldüğü şekliyle en az iki defa toplanması amaçlanmakta, toplantılarından en az birinin geniş kapsamlı değerlendirmelere imkan sağlamak üzere kongre merkezi hüviyeti bulunan bir tesiste gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 6

7 İcra Faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi, ajans personeline yönelik eğitimler, destek ve donanım ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile iç kontrol ve risk analiz çalışmaları, kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri kapsamında Genel Sekreterlikçe yürütülen icra faaliyetleridir İnsan Kaynakları Yönetimi Ankara Kalkınma Ajansı, yüklendiği kalkınmaya öncülük etme sorumluluğunu yerine getirebilmede en önemli ihtiyaçlarından birini insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ile Ajans, iyi eğitimli personel istihdam eden, iş süreçleri ve sorumlulukların tanımlandığı ve kayıt altına alındığı, performansı objektif kriterlere göre değerlendirilen bir insan kaynağı politikası belirleyerek, insan kaynağı sermayesini sürekli geliştirmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynağı kapasitesini artırmak amacıyla, performans ölçüm sisteminin etkin şekilde işletilmesi, personelin kişisel becerilerini artıracak eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır. Hizmet içi eğitim programları dizayn edilirken personelin bilgi beceri ve niteliklerinin bölgesel ve kurumsal önceliklere göre stratejik bir yaklaşımla geliştirilmesine hizmet etmesi göz önünde bulundurulacaktır Personel Ödemeleri Ajansta Kalkınma Ajanslarının kuruluş sürecinde amaçlandığı şekilde üst düzey eğitim almış kaliteli bir insan kaynağı profili oluşturulmuştur. Bunun yanında 2012 yılı 2. Yarısında tamamlanan personel alım sürecinde bu nitelikte personelin istihdamı sağlanmıştır. Özellikli personelin muhafaza edilmesinin ön koşulu, Ajansta istikrarlı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, başta personel ücret politikası olmak üzere bu çalışma ortamını sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara devam edecektir. Ajans, personel kalitesini doğrudan etkileyecek olan maddi haklarının tespiti konusunda mevzuat dahilinde düzenlemeler yapacaktır. Ajans, Bakanlar Kurulu kararı ile uygulaması 2013 yılına kadar ertelenen, personel giderlerinin Ajansın bir önceki yıl topladığı gelirlerin %15 inin aşmaması kuralına uygun hareket edecektir Performans Ölçümü Çalışanın performansının değerlendirilmesi, çalışanlarının kendi potansiyellerinin; yöneticilerin ise personellerinin özgün niteliklerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını ve böylelikle çalışmalardan daha etkin sonuçlar alınmasını sağlar. Ayrıca böyle bir sistemin varlığı; personelin işini daha etkin yapmasını, gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesini, kurum içi iletişimin daha nitelikli hale gelmesini ve kariyer planlamasının daha etkin şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Ajans, personelin performansını ölçmeye ve geliştirmeye yönelik olarak bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Parasal bir ödül içermeyen sistemde, kişinin performansı yılbaşında üst amiri ile belirlediği gösterge niteliğinde çıktıların ve yine önceden tanımlanmış yetkinlikler başlıklarının yılsonunda değerlendirilmesi suretiyle ölçülmektedir. Önceden konulmuş hedeflerin gerçekleşme oranlarının yılsonu itibarıyla ölçüldüğü geleneksel sistemlerin dışında, Ajans içerisinde iş dağılımının ve yapılan her işin gerçekleşmesinin takip edilebileceği, kişilerin performansını ölçmeye yönelik anlık 7

8 raporlamaların yapılabileceği elektronik performans takip sistemlerine yönelik olarak da 2013 yılı içerisinde çalışmalar yürütülecektir Eğitim Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansında, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her yıl Aralık ayında Yönetim Kuruluna sunulan İnsan Kaynakları Raporunda, insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler kapsamında, eğitim ihtiyaç analizine dayanan bir eğitim planı hazırlanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi, personelin görevlerinin, bu görevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin sağlanması ve geliştirilmesi için gerekli eğitim konu başlıklarının belirlenmesi ve bu başlıkların personel ile amiri tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Eğitim planı, söz konusu analiz sonucunda ortaya çıkan eğitim konu başlıklarının, ajansın diğer faaliyetleri de dikkate alınarak, bir yıllık süreye yayılarak planlanması ile elde edilmektedir. Yapılacak eğitim ihtiyaç analizi neticesinde oluşturulacak plan kapsamında, Ajans personelinin temel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla proje döngüsü yönetimi, mali analiz, risk analizi, kümelenme analizi, rekabet analizi, sektör analizi, etki analizi, istatiksel analiz ve benzeri konularda mesleki gelişime yönelik eğitimler, SGK, gelir vergisi kanunu, iş kanunu, kamu ihale mevzuatı, genel hukuk ve benzeri konularda mevzuat eğitimleri, ofis ve istatistik analiz programlarının kullanımı ve benzeri konularda da bilgi sistemleri eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler, Ajansa ait salonlarda yapılabileceği gibi, eğitim verecek olan kurumlara ait tesislerde de olabilecektir. Birinci durumda eğitici ve eğitim materyali masrafı söz konusu iken, ikinci durumda eğitici, eğitim materyali ve eğitimlerin il dışında olması halinde yolluk masrafları söz konusu olacaktır Çalışma Ziyaretleri Ankara Kalkınma Ajansında, çalışma ziyaretleri aynı zamanda insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesi yolunda informal bir eğitim faaliyeti olarak görülmekte ve bunu uygun olarak bu ziyaretlerin planlaması yapılmaktadır. Kurumsal gelişim, iş geliştirme ve strateji, program yönetimi, proje izleme ve değerlendirme ile yatırım destek çalışmaları başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilen çözüm yolları ile iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kalkınma ajanslarına ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bilgilendirme ve paylaşım ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışma ziyaretlerindeki genel amaç bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, bölgenin rekabet gücünün artırılması bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgenin tanıtımının yapılmasıdır Destek ve Donanım İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Faaliyetler Ajans faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için karşılanması gereken rutin ihtiyaçları bulunmaktadır. Ajansın 2013 yılındaki taşınır - taşınmaz mal ve hizmet alımları bu ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde olacaktır. Bu alımlar gerçekleştirilirken Ajans ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde tanımlanmasına ve ihtiyaçların temininin dönemselleştirilmesine dayalı bir harcama sistemi oluşturulacaktır. Alımlar yapılırken harcamaların etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine azami derecede önem gösterilecektir. Mal ve hizmet temininde kalite ve işlevsellik unsurları daima göz önünde bulundurulacaktır. 8

9 Taşınır temini Ajans hizmet binasında yeni ya da öngörülemeyen durumlar ortaya çıkması halinde tefrişata yönelik mobilya ve teknik ekipmanlardan oluşan demirbaş alımı yapılabilecektir. Demirbaşların dışında Ajansın faaliyetleri devam ettirebilmesi için gerekli kırtasiye ürünü, sarf malzemesi, Ajans içinde oluşturulan kütüphanede muhafaza edilecek süreli ve süresiz yayınlar, temsil ve ağırlama amacıyla kullanılacak ikramlık malzemeler, akaryakıt, abonelikler ve benzeri malzemeler cari harcamalar adı altında satın alınacaktır Taşınmaz temini Ajansımızın hizmet verdiği mevcut bina kira yoluyla temin edilmiş, kira sözleşmesi tarihinde başlamak üzere tarihinde 2 yıl süre için imzalanmıştır tarihinde düresi dolacak sözleşmenin bir yıllığına daha uzatılması öngörülmektedir. Ancak Ankara Kalkınma Ajansı kuruluşundan bu yana tanınırlığını ve iletişim içerisinde olduğu paydaş sayısını artırmıştır. Ajans faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla asgari maliyetler ile kiralama yoluyla temin edilen binadan, daha çok imkan sunan bir binaya geçme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla 2013 yılı içerisinde Ankara nın merkezi bir yerinde uygun bir arsa satın alınarak yeterli şartlara sahip bir Ajans hizmet binası yaptırılması öngörülmektedir Hizmet temini Ajansların katalizör görevi yapan küçük birer organizasyon olarak tasarlanmış olması ve personel sayısının sınırlandırılması gibi nedenler çeşitli fonksiyonların dışarıdan hizmet veya destek alınarak gerçekleştirmesi gereğini doğurmaktadır. Fakat dışarıdan sağlanacak hizmetlerin Ajansın görevlerinin kritik bileşenleri olmamasına ve gizlilik açısından zafiyete yol açmamasına özen gösterilmektedir. Ajansta halen genel hizmet, temizlik ve güvenlik hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yolu ile karşılanmaktadır yılı sonunda bunlara yönelik açık ihaleler yapılacak ve 2013 yılı için hizmet sözleşmeleri imzalanacaktır yılı sonunda sonraki yıl için yine açık ihale ile alım yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen temizlik, güvenlik ve genel hizmet alımları dışında tercümanlık, reklam, organizasyon, basım, tasarım, kargo, medya takip hizmetleri alımından oluşan destek hizmetleri alımları ile mali müşavirlik, hukuk, dış denetim ve basın konuları başta olmak üzere danışmanlık hizmetleri alımları gerçekleştirecektir. Mevcut makam aracı ve genel hizmet araçlarına ilave olarak ihtiyaca göre artırılabilecek sayıda şoförlü veya şoförsüz araç kiralama konusunda ulaşım hizmetleri alımı yapılacaktır. Ajans uzmanları tarafından geliştirilen internet sitesi ve kritik verilerin yedeklenmesi için kiralık sunucu hizmeti, internet ortamında Ankara yatırım portalı kurulması, mevcut bilişim alt yapısının geliştirilmesi, bakımı ve onarımı hizmetleri ile uzaktan eğitim uygulamaları oluşturulması ve her türlü yazılımın temini konularında bilgi teknolojileri hizmetleri temini başlığı altında hizmet alımı gerçekleştirilecektir İç Kontrol ve Risk Analiz Faaliyetleri Ajansta iç kontrol sistemi oluşturulması faaliyetleri kapsamında kanun ve yönetmeliklerde ajans tarafından yerine getirilmesi öngörülen görevler analiz edilmiş, personel rol tanımları belirlenmiş, yetkinlik ve eğitim analizleri yapılmıştır. Yönetmeliklerde yer almayan konularda 9

10 yayınlanan yönerge ve talimatlar sayesinde, Ajans bünyesinde yürütülen her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi sağlanmıştır. Genel Sekreterin başkanlığını yaptığı, birim başkanları ve bazı uzmanlardan oluşan iç kontrol grubu eliyle, Ajansın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yapacağı çalışmalar süreç analizleri ile belirlenmiş, iş süreçleri oluşturulmuştur. Süreçlerdeki adımlarda oluşabilecek riskler tanımlanmış, risklerin etki ve olasılık değerleri belirlenmiş ve bu risklerin önlenmesi amacıyla kontroller oluşturulmuştur. Bu grup belirli dönemlerde toplanacak, riskleri değerlendirecek ve güncelleyecektir Denetim Faaliyetleri Mali Yönetim Yeterliği İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları, mali yönetim yeterlik denetimi hazırlıkları ile örtüştürülmüştür. Kriterlerde belirtilen hususlar yönerge, talimat ve benzeri alt mevzuat ile düzenlenmiş, uygulamaların mevzuat dahilinde yapılması sağlanmıştır. Mali yönetim yeterlik denetimi 2012 yılı ocak ayı ortasında geçirilmiş ve denetim olumlu sonuçlanmıştır. Denetim yönetmeliğine göre mali yönetim yeterlik denetimleri 5 yıl ara ile yapılmaktadır İç denetim Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde yapılacak olan iç denetim süreci, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı nda iç denetim faaliyetleri yıllarını kapsayan ve Yönetim Kurulunca onaylanmış üç yıllık denetim planı ve buna dayanılarak her yıl yapılan risk analizleri çerçevesinde Genel Sekreter onayı ile oluşturulan yıllık denetim programları çerçevesinde yapılmaktadır yılı denetim programı hem güvence hem de danışmanlık faaliyetlerini içermekte olup, danışmanlık faaliyetleri yıl boyunca güvence hizmetlerinden arta kalan boş zamanlar dikkate alınarak birimlerin talepleri üzerine resmi olarak raporlama şeklinde veya gayri resmi olarak toplantı ve çalıştaylara katılmak suretiyle yapılacaktır yılı sonunda 3 yıllık iç denetim planının uygulanmasına ilişkin olarak kontrol öz-değerlendirme (Control Self-Assessment) çalışması yapılacaktır. Bunun için bütçeden TL ayrılması planlanmıştır. Risk temelli güvence hizmetleri ile ilgili olarak revize edilen üç yıllık planımız kapsamında 2013 İç Denetim Programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 10

11 2013 İÇ DENETİM FAALİYETLERİ Tarih Süre (adam. gün) A İç Denetim Yönetimi ve Gözetimi Faaliyetleri B - İç Denetim Faaliyetleri Muhtelif 30 No Süreç Denetlenen Alan Birim Denetim Türü Risk Önceliği Tarih Aralığı Bilgi sistemlerinin yönetimi ve IT güvenlik süreci Program performans göstergeleri ile sektörel göstergelerin belirlenerek proje sonuçlarını ve etkilerini değerlendirip PYB ye veri sağlama süreci Uygulama mekanizmalarının genel çerçevesi ile yararlanıcı/ BD/ DK değerlendirme kriterlerinin oluşturulması süreci Bölge planı ve kurumsal stratejik plan doğrultusunda Desteklerin kapsamı, zamanlaması ve bütçe dağılımlarının planlanması süreci İdari-Teknik süreçler DHB Risk Bazlı İç Denetim Yüksek Teknik değerlendirme IDB Risk Bazlı İç Denetim Yüksek Program Rehberi PYB Risk Bazlı İç Denetim Yüksek Strateji-raporlama İGSB Risk Bazlı İç Denetim Yüksek Kurumsal kimlik oluşturulması ve bilinirliğin arttırılmasının kaliteli hizmet sağlayıcıları ve Tanıtım-Organizasyon kaliteli tanıtım materyalleriyle elde edilmesi KİB Risk Bazlı İç Denetim Yüksek süreci Yatırımcılara bilgi verme, işlerini takip etmek, koordine etme ve izleme süreci D - Diğer Görevler ve İhtiyat İçin Ayrılan Kaynak Girişimci rehberliği YDO Risk Bazlı İç Denetim Yüksek Program Dışı Denetim, Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri (MÖB birimi kurularak teknik ve mali değerlendirmelerin ayrıştırılması, KAYS modüllerinin iç kontrol açısından değerlendirilmesi) E - Yapılacak Diğer Çalışmalar (Kontrol öz-değerlendirme çalışmasına eşlik etmek) TOPLAM DENETİM KAYNAĞI (A+B+C+D+E) 180 Süre (adam. gün) Dış denetim Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetiminin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve raporlanmasından oluşan dış denetim, yeterli donanımı haiz firmalar tespit edilerek mevzuata uygun şekilde yaptırılmakta, Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmaktadır. Önceki yıllarda mevzuatta öngörülen süreler içinde dış denetim yaptırılmış ve ilgili makamlara sunulmuştur yılının dış denetim raporunda eleştiriye konu husus yer almamaktadır yılının dış denetimini yapacak firma doğrudan temin usulü ile belirlenerek sözleşme mevzuatta belirtildiği şekilde ve denetim konusu hesap döneminin sona ermesinden bir ay önce imzalanacaktır. Denetim 2013 yılı mart ayı sonuna kadar tamamlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktır Sayıştay denetimi 2012 yılı Ağustos ayı içinde Ajansımızı ziyaret eden Sayıştay denetçilerine Ajansları tanıtan bir sunum yapılmıştır yılı ilk çeyreğinde geçirilmesi beklenen Sayıştay denetimine yönelik hazırlık çalışmaları, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında devam etmektedir İletişim ve Ajans Tanıtım Faaliyetleri Ajansın kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında yürütmesi gereken faaliyetler tanıtım, bilgilendirme, teşvik etme, işbirliğine gitme ve öncü olma şeklinde sıralanabilir sayılı kanunda belirlenen görev ve sorumluluklar ile Ankara Kalkınma Ajansınca Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler yanyana konulduğunda Ankara ve ilçelerinde yaşayan 11

12 nüfusun bireysel ve kurumsal anlamda Ajansın varlığından, temel işlev ve hizmetlerinden haberdar edilmesi Ajansın bölge için yüklendiği misyonu gerçekleştirebilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu yüzden farklı sosyoekonomik ve kültürel tabakalarda, farklı yaş dilimleri ve meslek gruplarında kendisini anlatabilecek bir iletişim kanalları ağı kurmalı ve bu ağı en güncel ve şeffaf biçimde değerlendirmelidir. Ajans verdiği tüm hizmetleri isteklilerin bilgi ve ilgisine sunabilmesi, doğru iletişim yapması ve yüksek rekabetin yaşandığı eğitim ve benzeri bazı hizmetlerinde önceliklendirme ve seçimi çok iyi ve tutarlı biçimde yapması şarttır. Üstlendiği bir çok sorumluluk, eğitimli, bilinçli ve istekli birey ve kurumların belli bir amaç doğrultusunda bir araya getirilmesini gerektirmektedir. İletişim ve tanıtım faaliyetleri bu kapsam ve çerçevede planlanarak 2013 yılı içerisinde etkin bir biçimde sürdürülecektir Elektronik Kanalların Yönetimi Ülkemizde internet erişiminin ucuzlaması ve yaygınlaşması, internete bağlı ev ve birey sayısında hızlı bir artış yaşanması sonucunu doğurmuştur. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar piyasasındaki gelişmeler teknolojik gelişmelere adaptasyon hızı yüksek olan vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilmekte ve hemen hemen her yeni teknolojik ürün beklentilerin üzerinde bir hız ve adetle pazarla buluşmaktadır. E-devlet hizmetlerinin sayı ve kalitesinin SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi birçok kurumda hızla artması vatandaşların bu hizmetlere olan talebini ve alışkanlığını artırmıştır. Dilekçe hakkı ve Bilgi Edinme Kanunu hakkında artan bilinç vatandaşların kurumlardan daha nitelikli ve tam hizmet talep etmesi sonucunu doğurmaktadır. Vatandaşların Ajansın kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen tüm işlemlerinden en kısa sürede tam olarak bilgilendirilmesi, Ajansın görev alanlarıyla ilgili bilgi ve veri taleplerinin hızlı ve doğru olarak cevaplanması e-devlet dönüşümüne uyumda kritik derecede önem taşımaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı 2013 senesinde aşağıda sayılan elektronik kanalları geliştirmek, güvenliğini ve erişilebilirliğini güvence altına almak üzere yatırımlarına devam edecektir İnternet Sitesi Yönetimi 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen Algı Analizi çalışmasına göre hem birincil hem de ikincil ve üçüncül paydaşlar açısından web sitesi %60 oranında Ajans faaliyetlerinin takip edildiği mecralardan biridir senesinde de ajans faaliyetlerinin duyurulması, Ankara nın tanıtımının yapılması ve diğer önemli hususlarda ajans internet sitesi etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir Sosyal Medya Yönetimi Hâlihazırda Ajansa ait Facebook sayfasında web sitesinde yayınlanan haberlerin yanı sıra kısa vadede gerçekleşecek olay ve etkinliklerin duyurusu yapılmaktadır. Bu özelliğiyle Ajans web sitesine göre daha proaktif bir yapıda olan Facebook sayfasında popülarite düzenli olarak takip edilmektedir yılı içerisinde Facebook un sunduğu programlama imkânlarından (API) yararlanılarak ziyaretçiler açısından kullanışlı olabilecek Ankara uygulamaları geliştirilecektir. Ayrıca, Ajans 2013 yılı içerisinde geri bildirim almak, anket yapmak ve kanaat oluşturmak amaçlarıyla diğer sosyal medya araçları olan Twitter ı ve Linkedin i kullanmaya devam edecektir. 12

13 Yüz yüze Görüşmeler Kabuller Proje başvuru sahipleri ve yararlanıcılar, seminer ve eğitim katılımcıları ile diğer kurum ve kuruluşların personeli Ajansı en sık ziyaret eden kitleyi oluşturmaktadır. Ajans hizmet binasına gelen ziyaretçilerin saygı ve nezaket çerçevesinde karşılanması, ilk muhatap oldukları güvenlik personelinden son muhatap oldukları personele kadar doğru biçimde hitap edilip, ağırlanması Ajansın dışarıya verdiği imaj açısından son derece önemlidir. Bu amaçla, 2013 yılında tüm personele yönelik olarak verilen iletişim ve protokol eğitimlerine devam edilecektir Ziyaretler Ajansın mevzuatla belirlenen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, Genel Sekreter ve ajans uzmanları tarafından diğer kişi ve kurumlara sıklıkla ziyaretler gerçekleştirilmektedir yılında yapılacak ziyaretlerin planlanmasında 2012 yılı içerisinde yaptırılan Ajans Algı Analizi çalışması da göz önünde bulundurulacaktır. Bu çalışma sonucunda tespit edilen hususlardan ikincil ve üçüncül paydaşlardaki bilinirliğin artırılması ve birincil paydaşların Ajansı ve çalışmalarını daha iyi anlamasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu ziyaretlerin uygun olanlarında Ajansı tanıtıcı materyallerin götürülmesine dikkat edilmektedir Ajansça düzenlenen toplantılar 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen Algı Analizi çalışmasına göre Ajansça düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile diğer toplantılar Ajansın ikincil ve üçüncül paydaşları açısından %31,6 lık oranla Ajans faaliyetlerinin takip edildiği mecrayı oluşturmuştur yılında bu oranın artırılması amacıyla daha etkin ve sık toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır Basılı Materyaller Tanıtım ve Promosyon Malzemeleri Ajansın tanıtımında kullanılacak önemli bir araç da promosyon malzemeleridir. Ajans logolu kupa, ajanda, not kağıdı ve benzeri promosyon materyalleri Ajansın tanınırlığını artırmada etkilidir. Yıl içerisinde birçok kişi ve kuruma gönderilen ajanda, takvim ve not defterleri sayesinde Ajansın görünürlüğü artırılmaktadır Kitapçık, broşür ve haritalar Ajans çalışmalarını duyurmak, Ajans ve Ankara nın tanıtımını gerçekleştirmek üzere bu kanal daha etkin kullanılacaktır Açık Alan Kanalları Billboardlar Ajans çalışmalarını duyurmak, Ajans ve Ankara nın tanıtımını gerçekleştirmek üzere bu kanal da daha etkin kullanılmaya başlanacak, mali destek programları, doğrudan faaliyet desteği ve teknik desteklere gelen nitelikli proje sayısının arttırılması gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. 13

14 3.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Ajansın mevzuatla belirlenen önemli amaçlarından biri olan Bölge Planında belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi, Ankara Bölge Planının hazırlanmasının koordine edilmesi, bölgede öne çıkan konu ve alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bölgedeki kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile bunlara yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar sürecektir Bölge Planı'nın Uygulamaya Konmasına İlişkin Faaliyetler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve yıllarını kapsayan Ankara Bölge Planı nın amacı; bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak, yerel dinamikleri ve içsel potansiyeli değerlendirmek, katılımcılığı ve işbirliğini artırmak, tabandan tavana bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlamak, bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak, bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabet gücünü harekete geçirmek ve bölgeye ileriye yönelik hedeflere ulaşmada rehberlik etmektir. Bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde rol oynayan Ankara Bölge Planı, dönemi içinde gerçekleştirilecek olan Ajans faaliyetleri ile Ajans tarafından sağlanacak tüm mali ve teknik desteklerin çerçevesinin de belirlenmesi açısından yol gösterici durumundadır. Ankara Bölge Planı nın uygulama ve izlenmesi aşamasında kullanılmak amacıyla hazırlanacak interaktif bir web sitesinin kullanıma açılması önem arz etmektedir. Bu web sitesinden bir sonraki plan hazırlığı döneminde de yararlanılacaktır Bölge Planı'nın Hazırlanması Bölge Planı hazırlıkları 2012 yılı ile birlikte başlamış olup, bu doğrultuda planlama çalışmalarının yöntemi belirlenerek buna uygun iş planı hazırlanmış ve plan hazırlıklarına yönelik ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bölge Planı nda kullanılan verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan düzenli aralıklarla toplanmasını sağlayacak stratejiler hayata geçirilecek ve buna uygun teknolojik altyapı kurulacaktır. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hareket edilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurulacak, entegrasyonu sağlanacak ve bilgi teknolojileri yönetimi konusunda Ajans uzmanlarına eğitim verilecektir. Veri toplama ve derleme aşamasında ayrıca 2010 yılı sonunda pilot olarak hayata geçmiş olan İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) uygulamasından da yararlanılmaktadır yılında Kalkınma Bakanlığı nın Bölgesel Yapısal Modelleme Çalışmaları başlamış; bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen TRB2 Düzey 2 Bölgesinde başlatılan bölgesel girdi-çıktı çalışmalarının aşamalı olarak 2013 yılında diğer bölgelere ve Ankara bölgesine yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bölge Planı hazırlık aşamasında 2012 yılının ilk yarısında Çamlıdere, Çubuk, Gölbaşı, Kazan, Keçiören ve Kızılcahamam ilçelerinde ilçe çalıştayları düzenlenmiştir yılı son çeyreği ve 2013 yılı içerisinde ilçelerde tematik bölgesel çalışmalar yapılacaktır. Sivil toplum, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerden temsilcilerin katılacağı çalıştaylarda Ankara Kalkınma Ajansının faaliyetlerinin tanıtılması, ilçelerde kalkınmanın önündeki engel ve sorunların tespit edilmesi, söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Tematik bölgesel çalışmalar paydaşlar ile iletişimin sürekliliğinin 14

15 sağlanması, planlama çalışmalarına katılımın artırılması ve bir sonraki bölge planının hazırlanması için ön hazırlık niteliğinde olacaktır. Bölge Planı Hazırlama Takvimi Faaliyetler 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Tematik, bölgesel ve sektörel analizler Ortak Akıl / Odak Grup / Kalkınma Kurulu Toplantıları Bölge Planının ilk taslağının tamamlanması ve görüşülmesi Bölge Planı Taslağının Yönetim Kuruluna Sunulması Bölge Planının Kalkınma Bakanlığı na Sunulması Bölge Planına nihai halinin verilmesi Bölge Planının Basımı ve Yayımı Sektörel araştırmaları tamamlayıcı nitelikte olarak bölgedeki, Türkiye deki ve dünyadaki bu sektörlerde uzmanlaşmış akademisyenler, işadamları, yöneticiler, bürokratlar ve bilgi sahibi diğer kişileri bir araya getirerek hem sektöre ilişkin düşünce, tecrübe ve bilgilerinden yararlanmak hem de beyin fırtınası ve sinerji yaratılması yoluyla yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin oluşturmak amaçlı sektörel toplantılar düzenlenecektir. Sektörel odak toplantıları olağan kaynaklardan, araştırmalardan ya da raporlardan temin edilmesi imkanı olmayan bilgilere ulaşılması bakımından önem taşımaktadır. Etkinlikler yerel düzeyde olabileceği gibi ulusal ve uluslararası ölçekte de olabilecektir. Toplantılar Ajans tarafından düzenlenmesi yanında hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. Oluşan raporlar Ajans, yerel ve merkezi düzeydeki karar alıcılar, üniversiteler, yatırımcılar, kamu kuruluşları ve diğer yararlanıcıların kullanımına sunulacaktır. Toplantıların sonuçları bir rapor haline getirilerek basılmak ve aynı zamanda internet kanalı ile yayınlanmak yoluyla dağıtımı sağlanacaktır. Bölge Planı sürecinde katılımcılığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, daha önceden belirlenmiş kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden gelecek temsilcilerin katılımıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Bu toplantılar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecek olup, çıkacak raporlar Bölge Planı na girdi sağlayacaktır. Ayrıca Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi ANAR tarafından Ankara Kalkınma Ajansına yönelik yapılan algı analizine göre ikincil ve üçüncül paydaşların % 37 si Ankara Bölge Planı ndan haberdar ve içeriği ile ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade etmişken, paydaşların % 37 si ise bu plandan haberdar olduğunu ama içerikle ilgili bir fikri olmadığını beyan etmiştir. Dolayısıyla Bölge planının Ankara ilinde bölge/ilçe çalıştayları yoluyla tanıtılma ihtiyacı bulunmaktadır. 15

16 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Ankara nın durumunun daha iyi anlaşılması ve tanıtılması amacıyla Ankara nın merkez ve çevre ilçelerine ait raporlar hazırlanacaktır. Bunun yanı sıra, ilçelerde yapılan çalıştay sonuçları rapor haline getirilerek bu raporlara entegre edilecektir. Her bir ilçe için ayrı ayrı hazırlanan bu raporlar, ilçelerin ekonomik, sosyal, kültürel, mekansal ve idari durumunu ortaya koyacak çalışmalar olacaktır. Hazırlanacak olan bu raporlar Ankara da yatırım yapacak olan yerli ve yabancı girişimciler için bir rehber olma özelliğinin yanı sıra bölge planı çalışmaları için de ön hazırlık işlevi görecektir. Daha önce gerçekleştirilmiş olan ilçe çalıştaylarından çıkan sonuçların da yer alacağı bu raporlar Ajans tarafından verilecek mali ve teknik desteklerin mekansal dağılımı için altlık oluşturabilecektir. Bölge Planı nda öne çıkan ve Ankara için stratejik öneme sahip sektörlerde rekabet gücünü artırmak, mevcut ve oluşma potansiyeli olan kümeleri saptamak ve desteklemek amacıyla kümelenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kalkınma Bakanlığı ve tüm Kalkınma Ajanslarıyla kümelenme alanında ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetler küme yönetişim modelinin belirlenmesi, küme yol haritalarının hazırlanması, küme yol haritalarının yer alacağı küme mukayese sistemini de barındırması öngörülen küme konusundaki güncel gelişmelerin ve haberlerin takip edileceği veri tabanının hazırlanmasını içermektedir. Ajans aynı zamanda, bölgede sosyo-ekonomik ve çevresel alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçları ve öne çıkan sektörlerde uygun yatırım alanlarını tespit etmek gibi konularda araştırmalar yapacak/yaptıracaktır. Bu çerçevede doğrudan faaliyet desteği kapsamında Ankara'da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi, Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor, Üniversite-Kent Entegrasyonu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara Kentsel Yoksulluk Haritası, ve İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Önerileri: Orman Ekosistemleri gibi konularda araştırmalar yaptırılmıştır. Bunların yanısıra, Ankara'da mesleki eğitim ve ara eleman, üniversiteler ve genç nüfusun durumu, inovasyon merkezi, çevre, Ankara girişimcilik potansiyeli ve bunu hızlandıracak stratejiler gibi konular da araştırılacaktır. Sektörlerin mevcut durumu, sorunları ve gelişme potansiyellerini değerlendirmek ve yatırım potansiyellerini ortaya koymak amacıyla araştırmalar yapılacak/yaptırılacaktır. Ankara ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak Bölge Planı nda öne çıkan sektörler ya da Bölge için önem arz eden konular ile yeni gelişmeler kapsamında İl de araştırılmaya ihtiyaç duyulan veya bilgi eksikliği bulunan alanlarda yapılan sektörel araştırmalar sonucunda oluşan raporlar yerel ve merkezi düzeydeki karar alıcılar, üniversiteler, yatırımcılar, kamu kuruluşları ve diğer yararlanıcıların kullanımına sunulacaktır. Sektörel araştırmalar ve raporlar ile diğer çalışmalar için gerekli olan ancak mevcutta herhangi bir çalışma bulunmayan ya da dünyadaki gelişmeler sonucunda araştırılma ihtiyacı ortaya çıkan konularda bilgi üretilmesi veya mevcut bilgilerin güncellenmesi, bilgi açığının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Kalkınma Bankası ile yapılan ortak çalışma ile Ankara nın Dış Ticaret Potansiyeli ve Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Ortopedik Araçların İmalatı Sektör Analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılında da benzer çalışmalara devam edilecektir. Araştırma yapılması planlanan bazı sektörler ve konular yenilikçilik, savunma sanayi, jeotermal enerji, yenilenebilir enerji, kültür ve yaratıcı endüstriler, tarımsal üretim ve kırsal endüstriler, iş ve inşaat makineleri, çevre, göç, dezavantajlı gruplar, eğitim ve sağlıktır. 16

17 Ajans, Kalkınma Bakanlığı nın Kalkınma Ajanslarıyla ortak çalışma programı kapsamında uygulanan destek programlarının değerlendirilmesine ilişkin metodoloji seçeneklerinin belirlenmesi çalışmasında da yer alabilecektir. Ajans, Bölgesel Yenilik Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model çalışması yaparak pilot uygulamaların hayata geçirilmesi için diğer ajanslarla ortak çalışmalar yürütecektir yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve diğer ajansların katılımı ile girişim sermayesinin modellenmesi ve buna yönelik mevzuatın düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır yılı içerisinde de girişim sermayesi çalışmaları devam edecektir. Ajans, Bölge Planında öne çıkan sektörlerde uygun yatırım alanlarının tespitine yönelik çalışmalar yapacaktır. 17

18 İşbirliği Faaliyetleri Bölge içi ve dışından başta kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla tematik alanlarda işbirliği yapılarak, Bölge Planı nda belirtilen hedeflere ulaşılması planlanmaktadır. Bu etkinlikler, bölgedeki diğer paydaşlarla ortak proje hazırlama ve başvuru, diğer ajanslarla, kurum ve kuruluşlarla tematik olarak yapılan işbirlikleri şeklinde olabilir. Bu kapsamda sanayi, turizm, göç ve kümelenme konularında diğer kurumlarla işbirliği kurulması planlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası görünürlüğü artıracak projelere katılım değerlendirilecektir. Nitekim 2012 yılında 7. Çerçeve kapsamındaki Regions of Knowledge ICT gibi Avrupa Birliği projelerine başvuruda bulunulmuştur ikinci yarısında Kalkınma Bakanlığı nın koordinatörlüğünde yürütülen sonuçları 10. Kalkınma Planında yer alacak Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi (BGUS) kapsamında Ankara ilinde paydaşlara yönelik olarak ortak akıl toplantıları ve odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir. MARKA ile ortak yürütülen İpekyolu Turizm Koridoru çalışması 2013 yılında da devam ettirilecektir. İŞKUR ile ortaklaşa IPA bölgesel rekabet edebilirlik ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile insan kaynakları bileşenleri altında işsizlik ile genç ve kadın istihdamına yönelik çalışmalar yürütülecektir yılında diğer ajanslarla işbirliği içerisinde sosyal girişimcilik politika belgesi hazırlanmıştır yılında sosyal girişimcilik stratejisinin çalıştay, konferans, eğitim ve düzenli toplantılarla geliştirilmesinin ve mevcut uygulama araçları ile desteklenmesinin yine tüm Kalkınma Ajanslarının katılımlarıyla yapılması planlanmaktadır. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, araştırma ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yabancı ülke ziyaretlerinde bulunulması planlanmaktadır. Diğer ülkelerdeki Kalkınma Ajansı modellerini incelemek, Ankara'da kurulması planlanan inovasyon merkezi ile ilgili olarak gözlem yapmak ve tecrübe paylaşmak amacıyla 2013 yılı ilk yarısında Avrupa'da İngiltere ve İrlanda'ya ziyaret düzenlenmesi planlanmaktadır. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında tarım, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda doğabilecek diğer işbirliği faaliyetleri de değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde bu ülkelere ziyaretler düzenlenebilecektir Organizasyonlar Ajans 2013 yılı içinde, belirlemiş olduğu önceliklerde konferans, sempozyum ve çalıştay gibi bazı organizasyon faaliyetleri düzenleyecektir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı ortak çalışma programında da yer almakta olan, Bölgesel Yenilik Konferansı diğer ajanslarla birlikte yeniliğin farklı ölçekleri (ülke-bölge-il / pazar-sektör-firma) arasındaki ileri-geri ilişkilerin belirlenmesi, bölgesel yenilik sisteminin tanımının yapılması, uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla düzenlenecektir. 18

19 Bölgesel rekabet edebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik sermayesi gibi konularla, Ankara Bölge Planında öne çıkan sektörler ve diğer konularla ilgili olarak Ajans konferans, çalıştay ve sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır. 19

20 3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Proje ve faaliyet destekleme, yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması, bölge için kritik öneme sahip hususların öncelikli hale getirilerek uygulamaya aktarılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için gerekli ve yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesi amaçlarıyla mali ve teknik destek sağlamak anlamına gelmektedir. Ajans sağladığı destekler ile belirlenmiş alanlarda mevcut ve potansiyel aktörler arasında bütünsel etki yaratmak amacıyla işbirliğini sağlamak, yenilikçi ürün ve yaklaşımları geliştirmek, dünyada gelişen ürün ve hizmet farklılaşmasına hizmet edecek ileri teknoloji transferini sağlamak, bu alanlarda nitelikli insan kaynağının gelişmesine yardımcı olmak vb. hususlarda öncelikli mali ve teknik destekler sunarak kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. Ajans destekleri ile kalkınmanın gerektirdiği tüm sermaye sağlanmış olmayacağından kalkınmada öncelikli alanların belirlenerek bu alanlarda dönemsel yoğunlaşmalara gidilmesi ve örnek projeler yoluyla kalkınmayı hızlandırıcı etki oluşturulması proje ve faaliyet desteklemede temel amaç olacaktır. Aynı zamanda, verilen desteklerde az gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanacaktır. Bu uygulamalar, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen destek programlarından edinilen tecrübeler doğrultusunda Ajans ın dönemsel olarak sunduğu mali ve teknik desteklerde konuların az gelişmiş bölge ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına göre belirlenmesi şeklinde olabileceği gibi, söz konusu bölge ve gruplara yönelik ayrı bir bütçe tahsisi veya ek puan verilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. Proje ve faaliyet destek programlarının yürütülmesinde, yararlanıcıların hizmetlere erişebilirliğini artırmak, program uygulayıcılarının daha etkin, verimli ve hızlı çalışmalarını sağlamak adına güncel iletişim metotları ile yazılım ve donanımların kullanılmasına dikkat edilecektir. Teknik kapasite açısından da Ajans desteklerinden yeterince yararlanma düzeyine sahip olmayan bölge ve grupların desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını teminen kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ilişkin faaliyetler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bu amaçla proje ve faaliyet destek programlarının tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri çevre ilçelerde de, saha uygulamalı olarak yerinden yürütülecektir. Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılında yürüteceği proje ve faaliyet destek programlarının amaç, öncelik ve konularının, Ankara Bölge Planı'nda belirlenen amaç, stratejik amaç ve hedeflerle uyumluluğu gözetilecektir. Ajans 2013 yılında proje teklif çağrısı öngörmemektedir. Ajansın 2013 yılında sağlayacağı tüm destekleri bölgesel gelişme öncelikleriyle ilişkilendiren ve 3 yıllık dönemi kapsayan destek stratejisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Proje Teklif Çağrısı Yöntemi (PTÇ) Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFD) Teknik Destek Programı (TD) Güdümlü Proje Desteği (GPD)

21 Bölgesel Gelişme Öncelikleri PTÇ DFD TD GPD PTÇ DFD TD GPD PTÇ DFD TD GPD Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara İstihdamla istikrarlı büyüyen rekabetçi Ankara Yenilikçi ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sunulduğu erişilebilir bölge Ankara Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve yaşam kalitesi yüksek Ankara Mali Destekler Ajansın 2013 yılı içinde sağlayacağı mali destekler doğrudan finansman desteği (Doğrudan Faaliyet Desteği) şeklinde olacaktır. Proje teklif çağrısı, Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulaması öngörülmemektedir. Ajans, 2014 yılı mali destek programlarının ilan ve hazırlık çalışmalarına 2013 yılı üçüncü çeyreğinde başlayacaktır Doğrudan Faaliyet Desteği Ajans, TR51 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme amaçlı iş ve teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması için yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi ile büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere yönelik desteklerine 2013 yılında uygulayacağı Doğrudan Faaliyet Destek Programı ile devam edecektir. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında eş finansman zorunlu olmayacak, ancak eş finansman öngören faaliyetler öncelikli olarak desteklenecektir. Bu destek kapsamında uygulanacak faaliyetlerin süresi azami 3 (üç) ay ile sınırlıdır. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olmayacak şekilde yönetim kurulunca belirlenerek, hazırlanacak başvuru rehberinde kamuoyuna duyurulacaktır. Bu duyuruyu müteakiben potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, proje tekliflerinin hazırlanması ve başvuru usul ve esasları konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilecektir. Ajansa teslim edilen başvurular ilgili mevzuat gereğince Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarınca oluşturulacak değerlendirme komisyonu marifetiyle 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilerek, başarılı bulunan teklifler Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulunun onayını müteakip sözleşme imzalanacak ve ödemeler gerçekleştirilecektir. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında ayrılan mali destek miktarı 2013 yılı gelir bütçesinden önceki yıllara ait programlara ilişkin ödemeler için ayrılan kısım çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %2 sidir. 21

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ŞUBAT 2013 1 İçindekiler Sunuş... 3 1. Giriş... 4 2. 2013 Yılı Öncelikleri... 5 3. 2013 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı