PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI"

Transkript

1 E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2 Bu kitap Avrupa Komisyonu nun katkısı ile hazırlanmıştır. Bütün hakları saklı olup kaynak göstermek kaydı ile alıntı yapılabilir. Kitabın içeriğinden Avrupa Komisyonu sorumlu değildir. 1. BASKI LDV.Gn S1 Basım Tarihi: Basım Adedi: 3000

3 E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI İdari ve Mali Rehber Nihai Rapor Hazırlama Rehberi Hayatboyu Öğrenme Programı Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı Leonardo da Vinci Projeleri Ulusal Öncelikleri Anahtar Kelimeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

4 Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci, Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Amacı, ülkelerarası işbirliği kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için: ; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No: Çankaya/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Leonardo da Vinci Programı 2007 Ankara Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

5 ÖNSÖZ Türkiye'nin 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle tam katılım sağladığı AB Eğitim ve Gençlik Programları, AB sürecinde Türkiye'nin gündemine eğitim konusunda giren en önemli yeniliklerden birisidir. Genel eğitimden yüksek öğrenime, mesleki eğitimden yetişkin eğitimine kadar farklı eğitim düzeylerini bünyesinde toplayan AB Eğitim ve Gençlik Programları, ülkemiz açısından birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. Bu programlardan biri olan ve organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı, AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Amacı, ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi, mesleki eğitimde beceri ve yeteneklerin ve böylece de istihdamın artırılması, yeniliklerin teşvik edilmesi ve Avrupa boyutunun yükseltilmesi olan Leonardo da Vinci Programının hedef kitlesini ise her kademedeki mesleki eğitim kuruluşları, KOBİ'ler, kamu kuruluşları, yerel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Leonardo da Vinci programının esas noktası, temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori ve uygulama içeren faaliyetlerden, özellikle iş bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teşvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı uygulamaların değişimlerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir gelmesi sağlanarak hem ülkelerarası işbirliği hem de iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje Döngüsü El Kitab adlı bu yayım, Leonardo da Vinci Programı kapsamında hazırlanan projelerin idari ve mali açılardan yürütülmesinden, projeler kapsamında raporlamanın ne şekilde yapılacağına kadar oldukça geniş bir çerçevede proje sahiplerine pratik destek sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Diğer taraftan, projelerin temel kapsam ve içeriklerini belirlediklerinden Hayatboyu Öğrenme Programını kuran Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile Türkiye Ulusal Öncelikleri de kitapta yer almıştır. Son olarak ise, projeler çerçevesinde sıklıkla karşılaşılan bazı İngilizce kavramların Türkçe karşılıkları belirtilmiştir. Proje Döngüsü El Kitab 'n n 'nın gerek proje sahiplerine gerekse proje hazırlamak isteyen kişi ve kurumlara yardımcı olmasını umuyoruz. Bu kitapçık proje sahiplerine ve diğer ilgili kişilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmış olup program kurallarında ve uygulamalarında meydana gelebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemeler için internet sayfamıza (www.ua.gov.tr) başvurulması gerekir. Leonardo da Vinci Program Koordinatörlü ü

6

7 E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI Hareketlilik Projeleri DAR VE MAL REHBER 2007 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

8

9 G R fi İdari ve Mali Rehber, Leonardo da Vinci Hareketlilik projelerine yönelik bir yardım ve yönetim aracı olup Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ABEGPM) ile yararlanıcı arasında imzalanan Mali Katkı Sözleşmesinin bir parçasıdır. Mali yönetimin amacı, projelerin uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Rehberde yazılı olan kural ve tavsiyeler, Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik projeleriyle bağlantılı olarak yüklenilen tüm harcamaları kapsamaktadır. Rehberde kullanılan bazı kavramlar: Yararlan c Kurum 1 : Öngörülen prosedürlere uygun olarak, program kapsamında ülkelerarası işbirliği için bir teklif verme niyetini beyan eden herhangi bir resmi, yarı resmi veya özel kurumdur. Yararlanıcı, projeyi yürütmede genel sorumluluğu üstlenir. Kat l mc : Bir hareketlilik projesiyle, çalışmakta veya eğitim görmekte olduğu veya ikamet ettiği ülkeden başka bir ev sahibi ülkeye gönderilen tüm gerçek kişilerdir. Bir kişi bir teklif çağrısı döneminde sadece bir kez katılımcı olabilir. Hareketlilik projelerinde reşit olmayan kişilere veya engellilere refakat eden kişiler projenin katılımcısı sayılmazlar ama mali destek alabilirler. Proje Orta : Gönderen kuruluş (Yararlanıcıdan başkası ise), ev sahibi kuruluş ve aracı kuruluş, proje ortağı olarak adlandırılmıştır. Ev sahibi kurulufl: Hareketlilik dönemi boyunca katılımcıları kabul edip ev sahipliği yapan şirket, kurum veya kuruluştur. ABEGPM-Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Ortakl k: Yararlanıcı Kurum ile proje ortakları arasındaki proje ilişkisi Ortaklık olarak adlandırılır. I.HAREKETL L K FAAL YET Ç N TEKL F HAZIRLAMA 7 dari ve Mali Rehber Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik faaliyeti kapsamında proje teklifi hazırlamaya başlamak için adresinde yer alan aşağıdaki belgeler kullanılabilir: Konsey Kararı, AB Teklif Çağrısı, Başvuru Formu, Hareketlilik Projeleri Başvuru Rehberi, Hareketlilik Projeleri İdari ve Mali Rehberi. 1 Daha önceki yıllarda, projede yer alacak gerçek kişileri ifade etmek için kullanılan yararlanıcı (beneficiary) kavramı, 2007 yılı itibariyle proje sunan kurumu ifade etmektedir. Bu itibarla, yararlanıcı kavramı, önceden kullanılmakta olan proje sahibi (promoter) kavramının yerini almıştır.

10 II. KABUL ED LEN B R PROJEN N YÖNET M II.1. PROJE TARAFLARI II.1.1. ABEGPM ile YARARLANICI KURUM ARASINDAK L fik LER ABEGPM, yararlanıcı kurum ile yapmış olduğu mali katkı sözleşmesinin şartlarına uygun olarak, mali yönleri de dahil olmak üzere sözleşmenin bir bütün olarak uygulanmasını izlemekten sorumludur. Ayrıca, ABEGPM sözleşmenin idari ve mali yönetimine ilişkin tüm konularda yararlanıcının esas irtibat noktasıdır. Yasal veya mali etkisi olan herhangi bir talep, yazılı olarak ABEGPM'ye gönderilmelidir. Özellikle de sözleşmeye esaslı bir değişiklik getirmesi muhtemel bir talebin, akit kuruluş adına imzalamaya yetkili kişinin orijinal imzasıyla ve değişiklikten makul bir süre önce sunulması gerekir. Böyle bir talep yalnızca proje sahibi kurum adına imzalamaya yetkili kişi ve ABEGPM tarafından imzalanan bir değişiklik şeklinde kabul edilebilir. Yararlanıcı kurum, hareketlilik projesinin uygulanmasından, proje için sağlanan mali desteğin kullanılmasından ve yararlanıcılarına ödenen meblağlardan ABEGPM'ye karşı birinci dereceden sorumludur. Buna uygun olarak, yararlanıcı kuruluş ABEGPM'ye uygun raporlamayı sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve projenin uygun şekilde yürütülmüş olduğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri toplayacaktır. ABEGPM ile yap lacak olan bütün yaz flmalarda Genel Koordinatörlük, lgili Program, proje numaras ve ABEGPM'deki proje sorumlusu mutlaka belirtilmelidir. dari ve Mali Rehber 8 Örnek: Sn... Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Progamlar Merkezi Baflkanl Hayatboyu Ö renme Genel Koordinatörlü ü Leonardo da Vinci Program, Hareketlilik Projeleri Proje No: LLP-LDV-VETPRO-07-TR-... Yararlanıcı kuruluş, Rap4Leo'yu 2 kullanarak projeyle ilgili talep edilen bütün verileri girmekle yükümlü olup, bunun için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrea ABEGPM tarafından sağlanacaktır. II YARARLANICI KURUM LE PROJE ORTA I/ORTAKLARI ARASINDAK L fik LER Bilgi paylaşımının, etkili bir proje yönetimi için vazgeçilmez olduğu göz önüne alınarak, yararlanıcı kurum ve ortaklar, projenin uygun şekilde yürütülmesine ilişkin tüm faydalı bilgileri ortaklığın her bir üyesine ileteceklerdir. 2 Rap4Leo, hareketlilik projelerini internet aracılığıyla oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan olan bir araçtır. Adresi: Ayrıntılı bilgi için:

11 Eğer yararlanıcı kurum, yegane gönderen kurum değilse; bir başka deyişle projede birden fazla gönderen ortak varsa, diğer gönderen ortaklar ile bir sözleşme yapacaktır. İlaveten, gönderen ortak ve ev sahibi ortağın hak ve yükümlülükleri, genel olarak iki tarafın, yararlanıcı ile ABEGPM arasında yapılan Sözleşmeye uymasını şart koşan bir sözleşme ile resmi hale getirilmelidir. Benzer şekilde, gönderen ortak ile katılımcının hak ve yükümlülükleri, yararlanıcı Kurum ve ABEGPM arasında yapılan sözleşmeye iki tarafın uymasını şart koşan başka bir sözleşmede resmi hale getirilmelidir. 3 Diğer taraftan özellikle reşit olmayan katılımcıların yer aldığı projelerde, yararlanıcı Kurum refakatçi kişi ile de bir sözleşme yapar ve katılımcıların listesi ile katılımcıların ebeveynlerinden, çocuklarının yurtdışına seyahatlerine ilişkin alınan vekaletnameleri de bu sözleşmeye ekler. II.2. PROJEDE DE fi KL K TALEPLER II.2.1.HAREKETL L K TAR H VE PROGRAMLARININ DE fimes Yararlanıcı kurum, ilk teklif edilen Hareketlilik tarih ve programının değiştirilmesini talep edebilir. Bu amaçla, değişiklik talebini ivedilikle ABEGPM'ye sunmalıdır. Akış sayısı ve süresinin ayrıntıları, durum değerlendirmesini mümkün kılmak için tüm durumlarda zorunludur. Yetki verilmemiş ve/veya gerekçesiz değişiklikler yapılmış olması durumunda, ABEGPM, değerlendirmeden sonra söz konusu değişikliğe karşılık gelen mali desteğin geri ödenmesini talep etme hakkını saklı tutar. II.2.2 PROJE SÜRES DE fi KL G Mali katkı sözleşmesinin imzalanmasından sonra yapılmak istenen her türlü değişiklik için taraflar arasında yazılı bir ek sözleşme yapılması gerekir. Yararlanıcı herhangi bir değişiklik isteğini usulünce gerçeleştirilen ve ABEGPM tarafından kabul edilen haller dışında değiştirilmek istenen kısmın hüküm ve sonuçlarını doğurmasından makul bir süre önce ve en geç faaliyetin sona eriş tarihinden İKİ AY önce iletmelidir. Bu süreyi geçirmiş değişiklik talepleri ABEGPM tarafından dikkate alınmayacaktır. 9 dari ve Mali Rehber 2007 II.2.3. BÜTÇE DE fi KL Yararlanıcı kurum, gerekli olması durumunda, verilen Topluluk mali desteği çerçevesinde değişiklik talep edebilir. Bu değişiklikler şunları kapsayabilir: 3 Standart sözleşme modellerine adresinden ulaşılabilir.

12 a) Yurtdışı yerleştirme faaliyeti süresinin değiştirilmesi, b) Yurtdışı proje ortağının bulunduğu ülkenin değiştirilmesi, c) Katılımcı sayısının değiştirilmesi. Yararlanıcı kurumun teklif ettiği değişiklikler, ABEGPM tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir. Bununla birlikte, tahsis edilen mali desteği artırıcı değişiklikler kabul edilmez. Ancak, sürenin düşürülmesi, yararlanıcı sayısının azaltılması vb. bütçe azaltıcı nitelikteki değişiklikler, proje mali desteğinde de mütekabil düşüşü gerektir. II.3. HARCAMALARIN UYGUNLU U Hareketlilik projeleri çerçevesindeki harcamaların uygunluğu, harcamaların genel çerçevesi, mahiyeti, gerekçesi ve miktarına göre değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle bütün harcamalar uygun kabul edilmemektedir. Diğer taraftan harcamaların uygunluğu, mekansal açıdan da belli kısıtlamalara tabidir. Şöyle ki; uygun harcamalar sadece Leonardo da Vinci programına katılan ülkeler arasında gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin harcamalarla sınırlıdır. Harcamaların uygunluğu, harcamaların genel çerçevesi, mahiyeti ve miktarına göre değerlendirilecektir. Kabul edilebilir harcamalar aşağıda yer alan Mali Destek bölümünde belirtilmiştir. D KKAT! 1) Aşağıda sayılan harcamalar, hiçbir şekilde uygun harcama olarak nitelendirilmeyecektir: dari ve Mali Rehber 10 Programa katılmayan ülkelerde gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin harcamalar; Mali katkı sözleşmesinde belirtilen genel proje süresi içinde yapılmayan harcamalar; Projeyle doğrudan bağlantısı olmayan harcamalar; Proje faaliyeti çerçevesinde gerekçelendirilemeyen harcamalar; Banka ücretleri ve borç faizleri; Kur işlemlerinden doğan kayıplar; KDV. 2) Projeler kapsamında sağlanan mali destek kullanılarak alındığı beyan edilmesine rağmen, gerçekte alınmayan veya alınmış gibi fatura kestirilmesi durumunda ya da alınan hizmetler için yapılmış olan fiili ödemeden daha yüksek bedellerle fatura kestirilmesi durumunda, yapılan harcamalar ve sunulan belgeler geçerli kabul edilmeyecek ve gerekli idari ve cezai kovuşturmalar için işlem başlatılacaktır. II.4. MAL DESTEK Hareketlilik faaliyet alanı kapsamında kabul edilen projelerin desteklenmesi amacıyla öngörülen Avrupa Komisyonu mali katkısı, katılımcı sayısına göre hesaplanmaktadır. Katılımcı sayısında yapılan bir azaltma, mali katkının buna karşılık gelen miktarda azaltılmasına neden olur. Projelerin kalitesini artırmak için, AB mali desteği dışında, diğer kaynaklardan da destek sağlanabilir. Proje kapsamında ki tüm harcamaların, en ekonomik şekilde yapılması gerekir.

13 II.4.1 HARCAMA TÜRLER : Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamında sağlanan mali destek çerçevesinde yapılacak olan harcamalar iki türe ayrılmaktadır: Gerçek Usulde Harcama (real cost) Götürü Usulde Harcama (lump sum) II Gerçek Usulde Harcama: Gerçek usulde harcamadan kasıt, yapılan harcamalara ilişkin miktarların harcamaya esas oluşturan fatura, makbuz, bilet vb. belgelerle kanıtlandığı harcama türüdür. Proje Proje kapsamında gerçek usulde harcanabileceği belirtilen harcama kalemlerinin mutlaka belgelerle desteklenmesi gerekir. GERÇEK USULDE HARCANACAK KALEMLER VETPRO Projeleri için Seyahat IVT, PLM Projeleri için Yerlefltirme süresi 4 haftadan az ise, Seyahat, Pedagojil, Kültürel ve Dil Hazırlık Yerlefltirme süresi 4 hafta veya üzeri ise Pedagojil, Kültürel ve Dil Hazırlık II Götürü Usulde Harcama Götürü usulde harcamadan kasıt, yapılan harcamalara ilişkin miktarlar için beyan dışında herhangi bir belgenin talep edilmediği harcama türüdür. Beyan, ilgili harcamaların yapıldığını göstermektedir. GÖTÜRÜ USULDE HARCANACAK KALEMLER VETPRO Projeleri için IVT, PLM Projeleri için Yönetim ve İzleme, İaşe-İbate* Yerlefltirme süresi 4 haftadan az ise, Yönetim ve İzleme, İaşe-İbate*, Yerlefltirme süresi 4 hafta ve üzeri ise Yönetim ve İzleme, Seyahat, İaşe-İbate* (Seyahat Dahil) dari ve Mali Rehber 11 *İaşe-ibate kaleminden herbir katılımcının banka hesaplarına yapılan havalelere ilişkin banka dekontları her halükarda talep edilecektir.

14 II.4. 2 HAREKETL L K PROJELER MAL DESTEK KALEMLER Hareketlilik projelerine sağlanan mali destekler şu kalemlerden oluşmaktadır: a) Yönetim ve İzleme (+ Sigorta) b) Seyahat c) İaşe-İbate, d) Pedagojil, Kültürel ve Dil Hazırlık Yukarıdaki kalemler için verilen mali destekler, proje türüne, yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetin süresine ve gidilen ülkeye göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte engelli kişiler 4 için her bir kalemden verilecek miktarlar artırılabilir. Refakatçi kişilerin gerektiği hallerde ise (örneğin, reşit olmayanların dahil olduğu projeler, tıbbi gözetim gerektiren kişilerin, fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin bulunduğu projeler) refakatçilere söz konusu gruptaki engelsiz katılımcılara verilen miktarda mali destek sağlanır. II YÖNET M VE ZLEME (+S GORTA) Yönetim ve İzleme, projenin örgütlenmesini, izlenmesini ve değerlendirmesini, yararlanıcının ve ortaklarının hazırlık ve takip ziyaretleri için yapılabilecek giderlerini ve proje çerçevesinde yapılan, fotokopi ve faks gibi harcamaları kapsamaktadır. Yönetim ve izleme kaleminden sağlanacak mali destek, IVT ve PLM türü projeler için, proje süresinin 9 haftaya kadar olduğu durumlarda katılımcı başına 250 g; 9 hafta ve üzerinde olması durumunda ise 300 g'dur. VETPRO türü projelerde ise bu kalemden sağlanabilecek azami mali destek (sigorta dahil) kişi başına 150 Euro'dur. dari ve Mali Rehber Teklif Yılı itibariyle, sigorta için ayrıca mali destek verilmeyerek sigorta harcamaları da yönetim ve izleme kalemine dahil edilmiştir. Sigorta:Yurtdışına çıkmadan önce bütün yararlanıcıların sigortalanması gerekir. Sigorta poliçelerinin aşağıda sıralanan üç alanı kapsaması gerekir: Yararlanıcıların yurtdışında neden olabileceği muhtemel zararları kapsayan hukuki sorumluluk (legal-civil responsibility/civil liability), Yurtdışı seyahat sırasında ve yurtdışında bulunan sürede meydana gelebilecek sağlık/kaza/hastalık/maluliyet sorumluluğu, Gerektiğinde yararlanıcıyı ülkesine geri gönderme masrafları 4 Engelli kişi, fiziksel, zihinsel ve sosyal yeteneklerinin en az % 40'ını doğumda veya sonradan meydana gelen bir kaza sonucunda yitirmiş kişidir. Engelli katılımcıların yetkili kurumlardan aldıkları resmi belge veya kimlik kartlarını ibraz etmeleri talep olunacaktır.

15 Bu üç durumu da kapsayan sigorta poliçesi yapılmadan önce, katılımcıların kendi ülkelerinde sahip oldukları herhangi bir sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bunlara sahip olup olmadıklarını araştırmaları gerekir. Katılımcı bunlardan birine veya birkaçına, kendi sosyal güvenlik çerçevesi içerisinde sahipse, bu durumda kendisini kapsayan hususları poliçesi dışında tutarak, sigorta harcamaları konusunda önemli bir indirime gidebilir. Bu indirim, proje maliyetleri açısından önemli olacaktır; zira daha önce ayrı bir kalem olarak hibe sağlanan sigorta kalemi, 2007 yılında başlayan Hayatboyu Öğrenme Programı ile birlikte Yönetim ve İzleme kalemi içerine dahil edilmiştir (bkz: EK). Not: Refakatçi uygun görülen projelerde, bu kişilere ilişkin sigorta harcaması, yönetim-izleme kaleminden karşılanabilir. D KKAT! Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı faaliyet süresini kapsamayan poliçeler, Proje kapsamında gidilen ülke dışındaki bir ülkeyi kapsayan poliçeler, Proje katılımcısı adına yapılmayan poliçeler, İlgili olmayan sigorta poliçeleri (hayat sigortası, vb.), Yurtdışı yerleştirme faaliyeti süresini aşan sigorta poliçeleri. GEÇERL B R HARCAMA OLARAK KABUL ED LMEYECEKT R! II SEYAHAT Projelere seyahat kaleminden yapılan mali desteğin içeriği ve kullanım şartları, bazı özellikler göstermektedir: Bu kaleme sadece Türkiye'den proje ortağı olan ülkeye gidiş tarihinde ve o ülkeden de Türkiye'ye dönüşünde yapılan bütün seyahat harcamaları dahildir. Birbaşka deyişle, proje ortağı ülkeye gidiş ve Türkiye'ye dönüşü dışında yapılan seyahat harcamaları, yapılan harcamanın niteliği ulaşıma ilişkin olsa bile bu kaleme dahil edilemeyecektir. Seyahatin kapsamı Türkiye'de bulunduğunuz yer ile yurtdışı proje ortağınızın bulunduğu yer arasında yurtdışına gidiş ve ülkeye dönüşüyle sınırlıdır. Belirtilen yerler dışına yönelik bir seyahat yapılmasının gerekmesi durumunda, bunun projeyle ilgisinin ve gerekçesinin ya proje başvuru formunda ilgili bölümde belirtilmesi ya da sonradan yazılı olarak ABEGPM'ye bildirilmesi ve onayının alınması gerekir. dari ve Mali Rehber 13 Yararlanıcıların en ekonomik seyahat şeklini kullanmaları gereklidir. Hava yoluyla yapılacak seyahatlerde, mümkün olduğunca indirimli tarifelerden yararlanmaya çalışılmalı, proje maliyetini artıracak aktarmalardan kaçınılmalı ve herhalükarda ekonomi sınıf bilet kullanılmalıdır.

16 Refakatçi kişi için ayrıca mali desteğin sağlandığı projelerde, refakatçi kişinin seyahat masrafları da kabul edilebilir harcamadır. Vize ve yurtdışına çıkış harcı için yapılan harcamalar, seyahat kalemine dahildir. Leonardo da Vinci Hareketlilik projelerinde seyahat kalemi için sağlanan mali destek tutarı, kişi başına 600 Euro'dur. IVT ve PLM proje türü için yurtdışı proje yerleştirme faaliyetinin 4 hafta ve üzeri olduğu durumlarda seyahat kalemi, iaşe-ibate kalemine dahil olarak götürü usulde harcama niteliği taşır. Diğer durumlarda ise gerçek usulde harcama niteliğindedir. II AfiE- BATE İaşe-İbate harcama kalemi desteği, proje faaliyeti çerçevesinde yurtdışında kalınan süre içerisinde yeme-içme ve konaklama için yapılacak harcamaları kapsamakta olup proje türüne, gidilecek olan ülkeye ve yurtdışında kalınacak olan süreye göre değişmektedir. Ayrıntılar için lütfen EK'e bakınız. İaşe-İbate desteğinin projede yer alarak yurtdışına çıkacak olan herbir katılımcıya, katılımcının banka hesabına yapılacak bir havaleyle ödenmesi gerekir. Elden ödeme yapılmasına izin verilmemektedir. İaşe-ibate harcamaları götürü usule tabidir. Götürü usulde yapılan harcamalar için herhangi bir belge talep edilmemekle birlikte, iaşe ibate kaleminden proje katılımcılarının herbirinin payına düşen miktarın, katılımcıların banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun proje sonunda mutlaka Nihai Rapora eklenmesi gerekir 5. II PEDAGOJ K, KÜLTÜREL VE D L HAZIRLI I dari ve Mali Rehber 14 Projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtdışı faaliyet öncesi, proje katılımcılarının gidecekleri ülkenin diline, kültürüne ve mesleki yaşamına hazırlanmaları özel önem taşımaktadır. Özellikle, IVT ve PLM türü proje katılımcılarının çoğunlukla mesleki hayatına yeni başlayanlardan oluşması nedeniyle bu tür bir hazırlığın mutlaka alınması gerekmektedir. Nitekim Leonardo da Vinci mali katkısı çerçevesinde IVT ve PLM türü projelere aşağıdaki miktarlarda bu kalemden ilave destek sağlanmaktadır: Yerleştirme süresinin 9 haftadan az olması durumunda kişi başı 250 g. Yerleştirme süresinin 9 hafta ve üzeri olduğu durumda ise kişi başı 350 g. Dil hazırlık; temel dil bilgisi vasıtasıyla, günlük yaşamda karşılaşılabilecek durumlarla baş edebilmeye yönelik iletişim becerilerinin ve yeteneğinin geliştirilmesini ve katılımcının iş hayatında çalışabilmesine imkan sağlamak üzere, hedef mesleki alana yönelik dil becerilerinin kazandırılmasını amaçlamalıdır. 5 Nihai Rapora eklenecek diğer belgelerle ilgili olarak bakınız: Nihai Rapor Hazırlama Rehberi.

17 Kültürel hazırlık, iki bölümden oluşmaktadır: kısa vadede katılımcılar ev sahibi ülke hakkında bilgi edinmeli; uzun vadede ise kültürler arası bir çevrede nasıl yaşayacakları ve çalışacakları konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu hazırlığın amacı, ev sahibi ülke hakkında, yararlanıcıların yurtdışına çıkmadan önce belli ölçülerde ön bir bilgiye sahip olmasını sağlamak olmalıdır. Mesleki hazırlıklar, alınacak eğitim içeriğinin ve yaklaşımının, yerleştirmeye katılacak katılımcıların alışkın oldukları yaklaşım ve içerikten farklı olduğunu anlamalarını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu şekilde, katılımcılar alacakları eğitimi analiz edebilecek ve bu yeni bilgilerden yararlanabileceklerdir. Bu hazırlıklar, yerleştirme öncesinde yapılmalıdır. Yerleştirme programı esnasında planlanan bir dil, kültürel ve pedagojik hazırlık tavsiye edilmemektedir. Dil hazırlığı Türkiye'de gerçekleştirildiği taktirde, hazırlık süresinin yerleştirme süresinin dışında olduğuna, fakat yurtdışında gerçekleştirildiğinde hazırlık süresinin, yerleştirme süresine dahil olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer yararlanıcılar yurtdışında dil kursuna katılıyorlarsa, bu kursun mesai saati ve günleri dışında gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kalem kapsamında yapılan harcamalar proje türüne bakılmaksızın gerçek harcama niteliğindedir. Bu nedenle, gerçekleşen harcamaların, mutlaka belgelendirilmesi gerekir. Yapılacak olan hazırlık, yerleştirme faaliyetinin içeriği ile doğrudan bağlantılı olmalıdır. Hazırlığın içeriği, yararlanıcı kurum ile katılımcı arasındaki sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Proje katılımcılarına dil kursu alınmasının gerekmesi durumunda, yararlanıcı kurum bu hizmet için en az üç adet fiyat teklifi almalıdır. (Ayrıntılar için Nihai Rapor Hazırlama Rehberine bakınız). II.5. PROJEN N MAL YÖNET M II.5.1. GENEL dari ve Mali Rehber 15 Projenin mali yönetimi, proje kapsamında hedeflenen amaçları en etkin ve ekonomik şekilde ve tamamıyla Leonardo da Vinci program kurallarına uygun şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar. Yukarıdaki bölümlerde ayrıntılarıyla açıklanan mali destek kalemleri ve gerçekleştirilen harcamaların tamamı projenin mali yönetimi kapsamına girmektedir.

18 II.5.2. BANKA HESABI ABEGPM ile yararlanıcı kurum arasında mali katkı sözleşmesinin imzalanabilmesi ve ardından mali desteğin aktarılabilmesi için bir banka hesabı açtırılması gerekmektedir. Bu hesaba ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: a) Proje sahibi kurum adına açılmış olması, b) Euro cinsinden olması, c) Vadesiz olması. Bu hesaba yatırılacak mali katkının çekilebilmesi için kurumunuz adına yetkili (ita amiri, sayman, muhasebeci vb.) en az iki kişinin müşterek imza ile yetkili olması ve bu yetkinin de hesabı açtırmış olduğunuz bankadan alacağınız bir yazıyla belgelendirilmesi gerekir NOT: Kurumunuzun birden fazla projesi varsa, her bir proje için ayrı hesap açtırılması tavsiye edilir. Proje sahibi üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir fakülte ya da yüksekokul ise, açılacak olan banka hesabının o fakülte ya da yüksekokul adına açılması gerekir. Bununla birlikte, bazı üniversitelerde, bünyelerinde yer alan saymanlıklar vasıtasıyla tek bir hesap açtırılmasına yönelik bir uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, proje numarası belirtilerek aktarılacak mali destek tutarının ilgili projeye aktarıldığının/aktarılacağının tespit edilebilir olması gerekmektedir. II.5.3. DAH L MUHASEBE VE PROJE ZLEME S STEM dari ve Mali Rehber 16 Yararlanıcı kurum, proje finansman kaynaklarını ve projeye ilişkin olan ve proje döneminde yüklenilen harcamaları teşhis etmeyi mümkün kılan bir analitik muhasebe sistemi veya uygun bir dahili sisteme sahip olmalıdır. Bu çerçevede, mümkün olduğu ölçüde, projeyi yürütmekten sorumlu kişilerin, mali yönetimden sorumlu olan kişilerden farklı olmasına dikkat edilmelidir.

19 EK - Mali Katk Miktarlar n n Hesaplanmas nda Esas Al nan Miktarlar ve Kurallar Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri için sağlanan mali destek kalemleri şu şekildedir: A-1. Seyahat Kalemi: Yerleştirme faaliyetinin 4 hafta ve 4 haftanın üzerinde olduğu durumlarda seyahat harcamaları iaşe-ibate bedeline dahildir ve ayrıca seyahat için katkı talep edilemez ( götürü usulde harcama ). Yerleştirme süresi 4 haftadan kısa olan projelerde ise, seyahat harcaması, iaşe-ibate harcamalarına dahil değildir ve kişi başı en fazla 600 g'a kadar mali destek sağlanabilir. Bu son durumda seyahat harcamaları, gerçek usulde harcama olarak değerlendirilir. A-2 Sigorta Kalemi: Sigorta harcamaları, yönetim ve izleme kaleminden karşılanır. A-3. Yönetim- zleme ve Haz rl k Kalemi: Yönetim-İzleme ve Hazırlık kalemi kapsamında sağlanan mali katkılar, yerleştirme süresine ve proje türüne göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Katılımcı hazırlığı olarak adlandırılan pedagojik, kültürel ve dil hazırlığı için sağlanan mali katkı miktarları gerçek harcama olarak değerlendirilecektir. Yönetim zleme Haz rl k (Pedagojik, Kültürel ve Dil Haz rl k) IVT-PLM (1 kifli için) 9 haftaya kadar 9 hafta ve üzeri 9 haftaya kadar 9 hafta ve üzeri 250 (sigorta dahil) 300 (sigorta dahil) dari ve Mali Rehber VETPRO (1 kifli için) 150 (sigorta dahil) - 17 A-4. afle- bate Kalemi: İaşe-İbate kalemi kapsamında sağlanan mali katkılar, proje teklifi aşamasında bildirilen yerleştirmenin gerçekleştirileceği ülkeye, yerleştirme süresine ve proje türüne göre aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

20 VETPRO grubu için afle-ibate bedelleri 2007 Haftal k ÜLKELER Günlük 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Almanya - DE İspanya - ES İtalya - IT Yunanistan - GR Portekiz - PT Polonya - PL Slovenya - SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Slovakya - SK dari ve Mali Rehber 18 Lihtenştayn - LI Belçika - BE Lüksemburg - LU Avusturya - AT Hollanda - NL İsveç - SE Fransa - FR Finlandiya - FI İrlanda - IE Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

21 IVT-PLM grubu için afle-ibate bedelleri 2007 ÜLKELER 4 haftaya kadar haftal k (yol hariç) 4 haftaya kadar haftal k (yol dahil) 1 Ayl k 1 ay aflan süreler için haftal k Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Polonya - PL Slovenya -SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Portekiz - PT Yunanistan - GR Slovakya -SK Almanya - DE Belçika - BE Lüksemburg - LU İspanya -ES Avusturya - AT Hollanda - NL İtalya - IT İsveç - SE Finlandiya - FI Fransa - FR İrlanda - IE Lihtenştayn - LI dari ve Mali Rehber 19 Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

22

23 E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI Hareketlilik Projeleri N HA RAPOR HAZIRLAMA REHBER 2007 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

24 Bafllarken Nihai rapor, adından da anlaşılacağı üzere, Leonardo da Vinci Hareketlilik Projelerinin son aşamasıdır. Proje başvuru teklifinin sunulmasıyla başlayıp değerlendirme, seçim, kabul ve uygulama gibi aşamalardan geçen proje süreci, nihai raporun sunulmasıyla son aşamasına ulaşmış olmaktadır. Nitekim bu nedenle proje sonunda sunulan bu rapor, deyim yerindeyse o projenin röntgenini çekmekte ve projenin sağlıklı uygulanıp uygulanmadığına ilişkin en önemli göstergeyi oluşturmaktır. Diğer taraftan nihai rapor, kurumunuzun projeyi ne ölçüde başarılı yürüttüğünün ve mali kurallara uyulup uyulmadığının en önemli kontrol aracıdır. Başarıyla gerçekleştirilen bir projede, nihai raporda istenilen bilgilerin eksik ve yüzeysel olarak aktarılması, projenizin iyi yönetilmediği şeklinde bir algılamaya sebep olabileceği gibi, örneğin yapılan harcamaların belgelendirilmemesi, belgelerin uygun şekilde sunulmaması, hesaplamaların doğru yapılamaması da proje mali yönetiminin başarısız olduğunun işareti sayılacak ve bazı durumlarda mali sorumluluklara sebep olabilecektir. Bu rehber ile; Nihai raporun uygun şekilde hazırlanması için asgari kuralları hatırlatmak, Başvuru sahiplerinin nihai raporları hazırlamasına yardımcı olmak ve Nihai rapor aşamasında kullanılabilecek bilgileri sunmak, amaçlanmaktadır. Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri Nihai Rapor Hazırlama Rehberi nin proje sahiplerine yardımcı olmasını umuyoruz. Leonardo da Vinci Program Koordinatörlü ü

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ 2009 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 Başlarken......3

Detaylı

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ 2010 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 GİRİŞ...3 I. NİHAİ

Detaylı

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ

NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ 2011 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 GİRİŞ... 3 I. NİHAİ

Detaylı

Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri

Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Projeleri NİHAİ RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 GİRİŞ... 3 I. NİHAİ

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK ULUSAL AJANS TÜRKİYE 2005 GİRİŞ İdari ve Mali Elkitabı, yerleştirme/değişim (YE/DE) projeleri için bir yardım ve yönetim aracıdır. Bu elkitabı, Ulusal Ajans (UA), ile

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ NİHAİ RAPOR REHBERİ 2015 Proje Süreci, proje başvuru

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı Proje Açılış Toplantısı 08.12.2012 2012-1-TR1-LEO02-37903 YEREL MEDYANIN AB STANDARTLARINDA DEMOKRASİYE KATKISI: Genç Gazeteciler Avrupa daki Yerel Medya Yapısını Öğreniyor Proje Sahibi Balıkesir Gazeteciler

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ 2015 Proje Süreci, proje

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof,

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13 ÖĞRETİM PROGRAMI/İŞ PLANI OLUŞTURMA ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13 Gidilecek kurumun akademik takvimi incelendikten sonra, ilgili kişi ile yazılaşılarak ziyaret edilecek tarih ve ders

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Nedir? Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin, 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders verme

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI 4 Mart 2013 - ANKARA İÇERİK Erasmus Proje Türleri Proje Döngüsü Erasmus Hareketlilik Projelerinde Genel Kurallar ERASMUS PROJE TÜRLERİ Hareketlilik Yoğun Programlar

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi Hayatboyu Öğrenme Programı - 2007-2013 Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi 2009 Ankara NOT: Bu rehber, Yenilik Transferi (TOI) proje sahibi kurumlarımıza, projelerine

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 26 Ekim 15 Kasım 2016 tarihleri arasında

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:30 Final Raporu Sunumu

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA/ANKARA. Tel: +90 312 409 60 00

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA/ANKARA. Tel: +90 312 409 60 00 Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yararlanıcı Rapor Sonuçlarına İlişkin İSTATİSTİKLER (2005-2008 Dönemi) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İstatistikler

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ 24.04.2006 / 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları. Final Raporu Rehberi

Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları. Final Raporu Rehberi Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları Final Raporu Rehberi Raporun Gönderilmesi 1. Raporu indireceğiniz link e-posta ile tarafınıza iletilmiştir. 2. Link e tıkladığınızda ECAS

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation KATALOG Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation NEDEN ERTEK-İSTANBUL? Ertek İstanbul, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında (Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig ve Erasmus) proje

Detaylı

LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ)

LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ) LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ) Projemiz kabul edildi. İlk olarak ne yapmamız gerekmektedir? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Projeler genel hatlarıyla

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-3) PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 9 30 Ekim 2017 tarihleri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 2016-2017 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER 1. GİTMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER.. 3-4 2. BELGELER.. 5-6 2.1. Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce tamamlamanız / yanınıza

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları SIKÇA SORULAN SORULAR

Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları SIKÇA SORULAN SORULAR Hayatboyu Öğrenme/ Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları SIKÇA SORULAN SORULAR Başvuru formunda belirtmiş olduğumuz hareketliliklerin yeri, tarihi, süresi ve sayılarında değişiklik yapabilir miyiz?

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Gönderen kurumun adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt/ İSTANBUL Kurum

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ GENEL ŞARTLAR, BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLAR

ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ GENEL ŞARTLAR, BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLAR ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ GENEL ŞARTLAR, BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLAR Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı: Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Erasmus+ Programı kapsamında staj yapılacak kuruluşlar hangileri olabilir? Erasmus+ Programı kapsamında Yerleştirme/staj

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

1 Haziran 2016 Ankara

1 Haziran 2016 Ankara IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı "Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi" Kapsamında Desteklenen

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 2020 SEYAHAT DESTEĞİ 1. Desteğin Tanımı ve Kapsamı U2020 Seyahat Desteği,

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelimizin 06.11.2013 29.11.2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

İlk Duyuru Tarihi: 06.12.2012 Son Başvuru Tarihi: 26.12.2012 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2013

İlk Duyuru Tarihi: 06.12.2012 Son Başvuru Tarihi: 26.12.2012 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2013 ERASMUS PROGRAMI PERSONEL HAREKETLĐLĐĞĐ (Ders Verme/Eğitim Alma) 2012-13 İlk Duyuru Tarihi: 06.12.2012 Son Başvuru Tarihi: 26.12.2012 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2013 Personel hareketliliği

Detaylı