MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011

2 1. GİRİŞ PROJE NEDİR? PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR? TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR? PROJENİZİ SUNARKEN BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURMALISINIZ?...7 I. PROJE TANIM Başlık Projenin Uygulanacağı Yer(ler) Proje Maliyeti ve Serhat Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Özet Amaçlar Gerekçelendirme Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek? Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması Yöntem Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar Süre ve Faaliyet Planı Performans Göstergeleri BEKLENEN SONUÇLAR Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki

3 2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu; Hedef Grupların ve /veya Varsa Ortakların Teknik Ve Yönetim Kapasiteleri; Somut Çıktılar Çarpan Etkileri Sürdürülebilirlik Mali Boyut Kurumsal Boyut Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? Mantıksal Çerçeve (EK C) Görünürlük Faaliyetleri PROJE BÜTÇESİ (EK B) BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI II. BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ İşletmeniz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı? İşletmenizin şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir? İşletmenizin yönetim kurulu / komitesinin / yöneticilerinin listesi Sermaye Yapısı PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ Benzer Proje ve Faaliyet Tecrübesi Projenin Amacı ve Yeri Projenin Sonuçları İşletmenizin Projedeki Rolü (Lider Kuruluş Veya Ortak) Ve Projeye Katılım Derecesi Projenin Maliyeti Projeye Finansman Katkısı Sağlayanlar (İsim, Katılan Tutar) Kaynaklar Gelirler Mali veri İşgücü/ Personel durumu Ekipman ve ofisler Diğer ilgili kaynaklar SERHAT KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR Alınan Mali Destekler

4 4.2 Sonuçlanmamış Başvurular III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER ORTAKLIK BEYANNAMESİ IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ

5 1. GİRİŞ 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun a dayanarak, 25 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Serhat Kalkınma Ajansı; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden oluşan TRA2 bölgesinin gelişimini ve kalkınmada sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. Serhat Kalkınma Ajansının temel amacı, Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaçla, Ajans TRA2 Bölgesi için katılımcılık esasına dayanarak ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için önem arz eden öncelikleri Bölge Planı hazırlayarak tespit etmiştir. TRA2 Bölgesinin bölge planında belirlenen vizyonu aşağıdaki şekildedir; Doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya ya açılan ticaret ve lojistik merkezi bir Serhat Bölgesi. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Ajans mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teknik ve mali destek programları düzenleyerek Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı güden işletmelerin projelerine destek sağlamaktadır. Projelerinizin idari ve uygunluk kriterlerini sağlamaları ve teknik ve mali değerlendirme aşamasında başarılı bulunabilmesi için belirli unsurları içermeleri ve çeşitli kurallar gözetilerek düzenlenmeleri gerekmektedir. İyi bir fikrin proje aşamasına getirilebilmesi ve paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından azami düzeyde faydalanabilmeleri, proje hazırlama ve yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile bu kılavuz hazırlanmıştır. 4

6 2. PROJE NEDİR? Proje belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur. Bu tanıma göre, bir proje aşağıdaki şartları mutlaka sağlamalıdır; Belirli bir yerde uygulanmalı, Takvimi olmalı, Bütçesi olmalı, Tanımlanmış faaliyetleri olmalıdır. Her fikir bir proje midir? Hayır, değildir. Bir fikrin proje olabilmesi için aşağıdaki sorulara cevap verebilecek olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Nerede uygulayacaksınız? Ne kadar sürede bitireceksiniz? Belirlediğiniz yer ve sürede gerçekleştireceğiniz faaliyetler için ne kadar mali kaynağa ihtiyacınız var? Belirlediğiniz yerde ve sürede hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz? 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR? Bir proje fikri geliştirirken kullanılan yöntemlerden biri de Proje Döngüsü Yönetimidir. (Project Cycle Management-PCM) Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir. PROJE FİKRİNİN OLUŞMASI DEĞERLENDİRME ANALİZ- İNCELEME UYGULAMA PLANLAMA FİNANSMAN 5

7 Proje Fikrinin Oluşması: İhtiyacınız ve amaçlarınıza istinaden projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu tasarım aşamasıdır. Proje Fikrinin Analizi/ İncelenmesi: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşamadır. Planlama/ Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşamadır. Finansman: Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması aşamadır. Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Proje fikrinizi geliştirirken sorunlarınızı analiz etmeli, projenizin iyileşmesine gelişmesine katkı sağlayacağı ve ortadan gidermeye çalışacağı sorunları ortaya koymalısınız. Bu projenin hazırlanmasına sebep olan sorunlar nelerdir? Sektörünüzün, faydalanıcılarınızın, hizmet verdiğiniz grupların sorunları neler? Tespit ettiğiniz sorunların sebepleri neler? Bu sorunlardan hangileri daha önemli ve etkili? Hangileri sizi doğrudan etkiliyor? Hangileri sizi dolaylı yollardan etkiliyor? Ortaya koyduğunuz sorunları ortadan kaldırarak neyi hedeflediğinizi açıkça anlatmalısınız. Projeniz faaliyet gösterdiğiniz sektörün, bölgenin, hangi sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor? Proje ile amacınız ne olacak? Ortaya koyduğunuz sorunu gidermek için belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğinizi ifade etmelisiniz. Sizinle doğrudan ilgili olarak ortaya koyduğunuz problemlerin çözümünde nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Hedefinize ulaşmak için belirlediğiniz stratejide kimlerle birlikte hareket edeceğinizi ve hangi grupların etkileneceğini hesaba katmalısınız. Projenizden kimler/hangi kurumlar/ kaç kişi/kaç kurum olumlu olarak etkilenecek ve fayda görecek? Kimlerle/hangi kurumlarla ortaklıklar kuracaksınız? Kimlerin/hangi kurumların desteğini göreceksiniz ve/veya ihtiyaç duyacaksınız? Yukarıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar neticesinde projenin hayata geçirilmesi için gereken temel gerekçeler ve yapılar orta çıkar. Başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve gibi temel başvuru belgelerinin içeriğinin hazırlanabilmesi için gereken çatı kurulmuş olur. Bundan sonra gerekli başvuru belgeleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar göz önüne alınmalıdır. 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR? Bir teklif çağrısı; bir mali destek programında başvuru koşulları, destek miktarı ve türleri, başvuru süresi, değerlendirme süreci gibi desteğe başvuru yapabilmek için gereken bilgilerin 6

8 hibe desteği sağlayan kuruluş tarafından ilanıdır. Örneğin, SERKA Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Mali destek programları için teklif çağrıları belirli dönemlerde, kısıtlı bir süre için ilan edilir. Her teklif çağrısının konusu, mali destek sağlanacak öncelikli faaliyet alanları, uygun başvuru sahipleri ve uygun maliyetleri programın genel hedefine ve özel amaçlarına uygun olarak program başvuru rehberinde tanımlanır. Başvuru rehberi programa ilişkin her türlü kural ve kriterlerin tanımlandığı ve hazırlık aşamasında size yol gösterecek bir dokümandır. Başvuru rehberleri program hedef ve önceliklerini, uygun başvuru sahiplerine, uygun faaliyetlere ve uygun maliyetlere ilişkin kuralları ve projenizi hangi bilgi ve belgeleri kullanarak sunuma hazır hale getirmeniz gerektiğine ilişkin uyarıları içerir. Bu yüzden, projelerinizi başvuru rehberini detaylı şekilde inceledikten sonra hazırlamaya başlamanız ısrarla önerilmektedir. Başvuru rehberlerinde ifade edilen uygunluk kriterlerini sağlayamayan başvuru sahipleri ve öncelikler ile uyumlu olmayan proje teklifleri her ne kadar özgün, nitelikli ve iyi tasarlanmış olursa olsun program kapsamında destek alamazlar. Kısacası, Ajans mali destek programlarına başvurabilmeniz için uygun başvuru sahiplerinden istenen şartları taşımanız, teklif çağrısı için belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında başvurmanız ve projenizin programın amaç ve hedeflerine hizmet edecek şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Örneğin, bir KOBİ nin ürün geliştirme projesine kamu kurum ve kuruluşları için ilan edilmiş olan bir alt yapı programı çerçevesinde mali destek sağlanamaz. 5. PROJENİZİ SUNARKEN BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURMALISINIZ? Mali destek programları kapsamında talep edilen temel başvuru evrakı başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, özgeçmiş, iş planı (kar amacı güden işletmeler için), fizibilite şablonu (altyapı programları için) olarak listelenebilir. Bu dokümanda, başvuru esnasında sunmanız gereken başvuru formunun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar formun içeriği ile uyumlu şekilde detaylı olarak belirtilmektedir. Başvuru formunun ana başlıkları ve başlıkların içeriği aşağıdaki şekildedir: I. PROJE: Projenin adı, amaçları, gerekçeleri, faaliyetleri, yöntemi, performans göstergeleri, sonuçları, sürdürülebilirliğine ilişkin bilgiler ve bütçesi gibi konuların izah edildiği bölümdür. II. BAŞVURU SAHİBİ: Başvuru sahibine ilişkin her türlü kimlik bilgisi, geçmiş iş ve proje deneyimleri, mali ve kurumsal kapasitesinin ifade edildiği bölümdür. III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI: Başvuru sahibinin projede ortağı/ortakları olması halinde, bu ortağın/ortakların kimlik bilgisi, geçmiş iş ve proje deneyimleri, teknik ve kurumsal kapasitesinin ifade edildiği ve proje ortaklığına ilişkin beyannamenin bulunduğu bölümdür. IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ: Başvuru sahibinin projede iştirakçileri olması halinde, bu iştirakçilerin kimlik bilgisi, geçmiş iş ve proje deneyimleri, teknik ve kurumsal kapasitesinin ifade edildiği ve projede iştirakçi olarak yer aldığına dair beyannamenin bulunduğu bölümdür. 7

9 V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ: Başvuru sahibinin proje teklifinin tam ve doğru olarak hazırlandığına, kapasitesinin projeyi yürütmeye yeterli olduğuna ve başvuru sunmak için hiçbir mali, hukuki engel bulunmadığına ilişkin beyanının bulunduğu bölümdür. Başvuru formu başvuru teslim edildikten sonra değiştirilemez. Başvuru formunun her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalıdır Başvuru formu doldurulurken yukarıdaki tüm başlıkların ve alt kısımlarının tam ve doğru şekilde doldurulduğundan, sayfa sınırlamalarını aşmadığınızdan emin olunuz. Aşağıda başvuru formundaki ana ve alt başlıkların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar yer almaktadır. I. PROJE Projenize ilişkin bütün ayrıntıları açıkladığınız bu bölümü eksiksiz şekilde, mümkün olduğunca net ifadeler, güncel ve somut veriler kullanarak doldurmanız ve projenizi doğru ve anlaşılabilir şekilde anlatmanız değerlendirme aşamasında başarılı puanlar alabilmeniz açısından önem taşımaktadır. 1. TANIM 1.1 Başlık Proje başlığınız çok uzun olmamalı, proje içeriği hakkında bilgi ve fikir verici olmalıdır. 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) Projenin uygulanacağı yerleri ayrıntılı ve doğru şekilde (ilçe, belde, köy vb düzeyde)ifade etmeniz gerekmektedir. 1.3 Proje Maliyeti ve Serhat Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin toplam uygun maliyeti, Ajans tan istenen destek tutarı ve projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi bu kısımda eksiksiz ve Bütçe (Ek B) Ekinde yer alan bilgilerle uyumlu şekilde belirtilmelidir. 1.4 Özet Özet tablosunu eksiksiz doldurunuz. (En fazla 1 sayfa) Projenin Süresi ay 1.9. Süre ve Faaliyet Planı kısmı ile uyumlu ve gerçekçi süreyi yansıtacak şekilde doldurunuz. Projenin amaçları Ortak(lar) Hedef grup(lar) /Müşteriler Nihai Yararlanıcılar Genel Amaç(lar) Özel Amaç 1.5 Amaçlar kısmında geniş şekilde anlatacağınız genel ve özel amaçlarınızı madde madde yazınız. Varsa ortaklarınızın adını yazınız. 1.6 Gerekçelendirme başlığı altında detaylı şekilde açıklayacağınız hedef gruplarınızın (projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlar) tanımını ve tahmini sayılarını giriniz. 1.6 Gerekçelendirme başlığı altında detaylı şekilde açıklayacağınız nihai yararlanıcılarınızın (uzun vadede, 8

10 geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlar) hedef gruplarınızın tanımını ve tahmini sayılarını giriniz. Beklenen Sonuçlar Temel Faaliyetler 2.Beklenen Sonuçlar kısmında detaylı şekilde açıklayacağınız proje faaliyetlerinizin sonuçlarını madde madde yazınız. 1.7 Faaliyetler kısmında detaylı şekilde açıklayacağınız proje faaliyetlerinizi madde madde yazınız. 1.5 Amaçlar Bu kısımda projenizin genel ve özel amaçlarını açıklamanız gerekmektedir. Her projenin amaçlarının başvuruda bulunulan Programın amaç ve öncelikleri ile uyumlu olması gerekir. Program amaç ve öncelikleri ile uyumlu olmayan proje teklifleri teknik ve mali değerlendirme aşamasında dezavantajlı olacak ve düşük puan alacaktır. Genel ve özel amaçlarınızı belirlerken zaman, bütçe, idari ve mali kapasiteniz gibi kısıtlılıklarınızı göz önüne alınız. Projenin, uzun vadede ulaşmanın mümkün olduğu bir genel amacı ve kısa vadede proje faaliyetleri ile ulaşabilecek birden çok ama gerçekçi sayıda özel amaçları olmalıdır. Amaçlar yazılırken genel, büyük ölçekli ve projenizin kapasitesi ve faaliyetleri ile ulaşılması mümkün olamayacak gerçek dışı ve abartılı ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Örneğin, sadece sizin projeniz ile bölgedeki istihdam sorunun çözülmesi mümkün değildir. Projeniz bu sorunun çözümüne ufak bir katkı sağlayabilecektir. Amaçlarınız projeniz ile ortadan kaldırmayı, iyileştirmeyi önerdiğiniz sorunlara işaret etmelidir. Dolayısı ile projenin genel amacı ve özel amacını/amaçlarını doğru ve detaylı bir şekilde ortaya koyabilmek, tekrarlara düşmemek adına sorun analizi ve hedef analizi yapmanız önerilir. Sorun analizi, projenin çözmekte rol oynayacağı/katkı sağlayacağı temel sorunun belirlenmesi ve bu soruna bağlı alt sorunların da tanımlanmasıdır. Hedef analizi ise, sorun analizinde belirlenen temel sorunu ve alt sorunları olumluya çeviren önermeler ortaya koymaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda, denilebilir ki projenin genel amacı, temel sorunun çözümüne yönelik bir hedef, özel amaç(lar) ise, alt sorun(lar)un çözümüne yönelik hedef(ler)tir. Özel amaçların, proje sonunda ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi özellikte olması gerekir ve başvuru sahibi, bu amaçların gerçekleştiğini proje sonunda ispat etmekle yükümlüdür. Projenin genel amacının, başvuruda bulunulan mali destek programının özel amaçlarından en az birine uzun vadede katkı sağlaması beklenir. Özel amaçlarınızın ise faaliyetlerinizin sonucunda gerçekleşecek olumlu etkileri yansıtması beklenir. Özel amaçlar faaliyetler ile karıştırılmamalıdır. Örneğin; Bir eğitimin gerçekleşmesi, bir makinenin alınması özel amaç değil, faaliyettir. Eğitim sonucunda katılımcıların teknik kapasite, bilgi ve becerilerinin artırılması, alınan makine ile üretim miktarında artış sağlamak ise faaliyetlerinize bağlı olarak ulaşabileceğiniz özel amaçlardır. 9

11 Özel amaçlar mümkün olduğunca sayısal olarak ifade edilebilmelidir. Örneğin; Makine ve ekipman modernizasyonu ile üretim miktarında %20 artış sağlamak. 1.6 Gerekçelendirme Bu bölümde, projenizin neden desteklenmesi gerektiğini açıklamalısınız. Bu gerekçeleri yazarken genel ve belirsiz ifadelerden kaçınmalı, mümkünse istatistikler, raporlar, somut veriler ve bu bilgilerin kaynaklarını da ifade ederek desteklemelisiniz. Kurumunuzun/ şirketinizin/ hedef gruplarınızın ihtiyaçlarını, projenizle ilgili sorunlarını net ve somut ifadelerle yazınız. Kullanılacak bu verilerin objektif ve güvenilir kaynaklardan sağlanması ve bu kaynakların ilgili kısımlarda belirtilmesi, sağlam temellere dayandırılmış bir proje için büyük önem taşımaktadır. Projenizin teklif çağrısı kapsamında başka projeler ile yarışacağını dolayısı ile desteklenmesi için güçlü ve somut gerekçeler sunmadığınız sürece desteğe hak kazanmak için yeterli puan alamayabileceğini hatırlayınız Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Bir projenin mali destek almak için sunulduğu programla ilişkisi değerlendirme aşamasında azami önem taşımaktadır. Projeniz çok iyi hazırlanmış olsa dahi program kapsamında öncelikli bir alanda değil ise desteklenemez. Dolayısı ile faaliyetleriniz ve amaçlarınız mali desteğe başvurduğunuz programa uygun olmalıdır. Başvuru rehberinde program için belirtilen amaç ve öncelikleri dikkatlice okumalı ve bu kısımda projenizin uyumunu ifade etmelisiniz. Programla ilişkili olmayan projeler yeterli başarı puanını alamayacaktır. Hedeflere ulaşmada projenin sağlayacağı katkının seviyesi ve projenin, program öncelikleriyle doğrudan ve güçlü şekilde ilişkili olması projeyi tercih edilebilir kılacaktır. Projenin ilgili olduğu bütün önceliklerle ilgili açıklama yapılması gerekmektedir. Bazı projeler belirli programlar için açıklanan birden çok öncelikle dahi ilgili olabilir. Bu durumda projenin ilgililik kısmından alacağı puan da artabilecektir. Bu kısmı doldururken sadece başvuru rehberlerinde kullanılan ifadelerle yetinmeyiniz ve genel ifadeler kullanmaktan kaçınınız. Projenize özgü durumları açıklayıp doğrudan, somut, anlaşılır ilişkiler kurmaya çalışınız Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması. Bir projenin nerede uygulanacağı proje tasarımının bir parçasıdır. Her bölge faaliyetler açısından kendi özel koşullarını yaratır. Ayrıca her sorun her bölge için eşit derecede önem arz etmeyebilir. Projenizin bölgenin belirli bir konudaki sorunlarına getireceği çözümler, sağlayacağı katkılar bu kısımda izah edilmelidir. Projenin uygulanması planlanan bölgede, projeyle ilişkili (sektörel, idari, coğrafi, iklimsel, vb.) sorunlar ele alınırken mümkün olduğunca istatistiki verilere, kanıtlara yer verilmelidir. Hedef bölgenin sorun ve ihtiyaçları net ve gereken detay seviyesinde ele alınmalıdır. Bölgenin 10

12 genel sorunlarını uzun uzun anlatmak yerine kendi faaliyet alanınıza ve konunuza odaklanmanız uygun olacaktır Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları Bu bölümde projenizin hedef grupları ve nihai yararlanıcıları belirtilerek, bu grupların sayı ve özellikleri açıklanmalıdır. Hedef grup/gruplar dar kapsamlı olup projeden kısa vadede doğrudan etkilenecek kişilerden oluşmaktadır. Bu grupların mümkün olduğunca tanımları yapılmalı, sayıları ve projeden nasıl etkilenecekleri de ifade edilmelidir. Nihai yararlanıcılar ise daha geniş kapsamlı olup projeden daha uzun vadede dolaylı olarak etkilenecek kişi gruplarına karşılık gelmektedir. Aynı şekilde bu grupların da tanımlarını vermeli ve faaliyetlerinizin uzun vadedeki etkilerinin bu gruplara nasıl yansıyacağını izah etmelisiniz. Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar genel geçer ifadeler kullanılarak yazılmamalıdır. Bu grupları belirlerken konunuzla ilgilisi olmayanları dışarıda tutunuz. Projenizin yer ve zaman gibi kısıtlarını unutmadan gerçekçi tahminler yapınız Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek? Projenin etkilerinin muhatapları olan bu grupların neden seçildiğini gerekçelendirmelisiniz. Faaliyetlerinizin gerçek anlamda bu gruplar için olumlu etkileri olacağını ortaya koymanız beklenmektedir. Proje konusunun bu grupların ihtiyaç ve sorunları ile ilişkisi ortaya konulmalı ve projeye konu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında bu ihtiyaç ve sorunların ne derece çözüleceği sırayla belirtilmelidir. Projenin, hedef grup ve nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermede yetersiz olacağı veya ilgisiz olduğu görülürse, bu durum başvurunun ilgili bölümünden düşük puan alınmasına sebep olacaktır. 1.7 Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması Faaliyetler, sözleşme imzalanmasını izleyen dönemde amaçlarınıza ulaşmak için yapacağınız her bir iş, etkinlik ve işlemi ifade eder. Kısıtlı bir zaman diliminde yapılacakları için iyi düşünülmüş, hepsinin doğrudan amaca ulaşmaya hizmet edecek şekilde riskler ve aksaklıklar gözetilerek tasarlanmış olmaları beklenir. Faaliyetler başvuru sahibi ve ortakları tarafından uygulanacak şekilde belirli bir zaman dilimi, belirli bir bütçe ve sonuçları da belirtilerek ifade edilmelidir. Toplam proje süresi kapsamında 11

13 gerçekleştirme konusunda tereddüttünüz olan, gerekli izin ve belgeleri edinmekte zorlanacağınız ve projenizi uygulama aşamasında riske atabilecek faaliyetleri yeniden düşünmelisiniz. Ayrıca, idari ve mali kapasitenizi aşacak faaliyetler öngörmeniz halinde bunları nasıl gerçekleştireceğinizi de açıklamalısınız. Faaliyetlerin bazıları kapsamlı olabilir ve tek başlıkta açıklamak yetersiz kalabilir. Bu sebeple bu türden faaliyetler, alt faaliyet başlıkları halinde açıklanmalıdır. Bu kısımda faaliyetlerinizi tarihsel/ kronolojik bir sıra ile ifade ediniz. Bu kısımda izah edilmeyen faaliyetler için bütçede (Ek B) maliyet öneremeyeceğinizi unutmayınız. Proje ile doğrudan ilgisi olmayan veya başvuru rehberindeki kurallar kapsamında uygun olarak tanımlanmayan faaliyetleriniz projenizin başarı puanının olumsuz etkileyebilecektir. Unutmayınız ki projenizin başarılı olması halinde öngördüğünüz bütün faaliyetleri yapmanız gerekecektir. Bütçenizle uyumlu, personelinizin ve mali imkanlarınızın elverdiği, iklim, coğrafya, vb. sebeplerden kaynaklanabilecek aksaklıklar ve riskler göz önüne alınmış bir faaliyet planlaması yapmak sizin yararınıza olacaktır. 1.8 Yöntem. Bu kısımda proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılacak yöntemler ve bu yöntemlerin seçilme nedenleri açıklanmalıdır. Yöntem bir işi ne şekilde yapacağınızı ifade eder. İş yapma yönteminizi seçerken kaynaklarınızı, ortaklarınızı, zamanınızı doğru kullanmanız gerekmektedir. Bütün faaliyetleriniz için kimin, nerede, ne zaman, ne şekilde görev ve sorumluluk alacağını açıklamaya özen gösteriniz. Her faaliyetin bir yöntemi vardır. Örneğin makine ve ekipman alımının ihale mi doğrudan temin şeklinde mi yapılacağı, bir eğitimin kim tarafından nerede, ne şekilde verileceği açıklanması gereken yöntemsel sorulardır Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemin nedenleri ve gerekçeleri. Faaliyetleri gerçekleştirmek için belirlenen yöntemlerin neden seçildiği ve bunun gerekçeleri bu kısımda açıklanmalıdır. Bu yöntemlerin, beklenen sonuçlara ulaşmada size nasıl kolaylık sağlayacağı, sorunları giderip ihtiyaçları gidermede ne derece etkin bir rol oynayacağı açıkça belirtilmelidir. Proje faaliyetleri gerçekleştirilirken ortaklar ve iştirakçilerle işbirliği söz konusu ise, işbirliğinizin biçimini mutlaka açıklayınız. Ajans desteğini belirtecek görünürlük faaliyetlerinin yer almasına dikkat ediniz Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız. Benzer bir projenin tarafınıza/ kurumunuzca aynı bölgede/ilde/ilçede uygulanmış olması ve yeni projenizin de bunun sonuçlarını çoğaltmak, geliştirmek, güçlendirmek amacı ile hazırlanması halinde bu niyetinizin burada izah edilmesi gerekir. Bu projeye ayrıca neden ihtiyaç duyulduğunu da açıklamalısınız. 12

14 1.8.3 Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız. Projeniz bölgedeki veya kurumunuzdaki daha büyük ölçekli ve uzun vadeli bir işin bir parçası, öncülü, tamamlayanı olarak tasarlanmış olabilir. Aynı faaliyetleri için mükerrer destek sağlanmayacağını unutmayarak, projenizin desteklenmesi halinde bu daha büyük ölçekli programa nasıl katkı sağlayacağınızı anlatmalı ve projenizin önemini bir de bu açıdan izah etmelisiniz Proje takibi ve iç/dış değerlendirme prosedürleri. Bu bölümde, proje amaçlarına ulaşmada ve başvuruda belirtilen performans göstergelerini elde etme hususlarında yapılacak iç ve dış değerlendirme faaliyetlerinin sorumluları, bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ve ne zaman yapılacağı soruları cevaplanmalıdır. Kısaca, projenin nasıl takip ve kontrol edileceğinin anlatıldığı bölümdür. Proje takibi, proje kapsamındaki faaliyetlerin sürelerinin, maliyetlerinin ve gerçekleşmelerinin takip edilmesidir. Bu takip için öncelikle faaliyet planı ve bu plan dahilindeki dokümanlar (makbuzlar, faturalar, irsaliye fişleri vb.) kullanılacaktır. İç değerlendirme kapsamında, proje faaliyetlerinin sonuçlara, genel ve özel amaçlara katkının hangi düzeyde olduğunu görmeyi sağlar. Proje sahipleri iç değerlendirme işlemlerini haftalık ve/veya aylık toplantılar şeklinde gerçekleştirebilir. Ayrıca, ara ve nihai raporların hazırlanması ve görünürlük rehberine ve kurallarına uyulması, satın alım hükümlerine göre satın alımların yapılması da değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dış değerlendirme ise, istenen hibe miktarından ötürü hesapların denetimi için yeminli mali müşavirin görevlendirilmesi ve proje harcamalarının tarafınca onaylanmasını içerir. Bu değerlendirme kapsamındaki harcama, bütçede denetim kalemi olarak gösterilebilir Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri. Bu bölümde, başvuru sahibinin, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin öngördüğü ortak/iştirakçi/alt yüklenici varsa sıralanarak ne derece katkı sağlayacakları ve üstlenecekleri roller açıklanmalıdır. Ayrıca bu aktörlerin neden bu rolleri üstlendikleri de teknik ve mali kapasiteleri göz önüne alınarak gerekçelendirilmelidir. Projedeki ortak/ortaklar, projenin hazırlık ve yürütme aşamalarında sorumluluğu ve yetkiyi paylaşır ve yaptığı/yaptıkları masraflar başvuru sahibinin yaptığı harcamalarla aynı niteliktedir. İştirakçiler, proje kapsamında doğrudan menfaat elde etmeden, proje yararlanıcısına faaliyetlerin yürütülmesinde katkı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Alt yükleniciler ise, proje kapsamındaki bazı mal ve hizmet alımlarının ihale edildiği kuruluşlar olup proje başladıktan sonra ihale sürecinde seçilirler. 13

15 1.8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) Projenin başlangıcından bitişine kadar bütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alacak kişilerin projeyle ilgisi ve üstleneceği görevin önemi açıklanmalıdır. Bu açıklamalarda, kişinin sorumlu olduğu faaliyetler açıkça belirtilmelidir. Projede kilit rol oynayacak proje koordinatörünün yetkinliği ve yeterliliği, başvuru sahibinin idari ve mali kapasitesi değerlendirilirken önemli rol oynayacaktır. Ekipte yer alan diğer kişilerin de, eğitim ve tecrübe açısından yeterli düzeyde olması ve üstleneceği faaliyetleri yerine getirecek seviyede ilgili olması, bu bölümden yüksek bir puan alınabilmesi için gereklidir. Bu kısmı mutlaka detaylı şekilde doldurunuz ve başvuru dosyasına özgeçmişleri ekleyiniz Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar Bu bölümde, proje faaliyetleri uygulanırken gerekli olduğu düşünülen araçların (makine, ekipman, araç, teçhizat vb.) neler olduğu açıklanmalıdır. Bunlara ofis ekipmanları, eğitim doküman-materyalleri, görünürlük materyalleri, tanıtım bilgilendirme materyalleri, web sitesi dahil edilebilir. 1.9 Süre ve Faaliyet Planı Bu bölümde, öncelikle proje kapsamında öngörülen bütün faaliyetler için belirlenen toplam süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ilgili yönetmelikte işaret edilen mücbir sebepler dışında hiçbir koşulda uzatılamayacağı ve başvuru rehberinde öngörülen azami ve asgari sürelere uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu sebeple, proje süresi hesaplanırken, uygulama esnasında karşılaşılabilecek muhtemel aksaklıklar da hesaba katılmalıdır. Faaliyet planı ise, proje kapsamındaki bütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken zamanın ve sorumlusunun gösterildiği tablodur. Bu planda proje için temel faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli alt faaliyetler alt alta sıralanır. Faaliyetler, gerçekleşme sırasına göre mantıklı bir şekilde birbirini takip etmelidir. Bu bölümde öngörülen süreler, proje başvuru formunun diğer kısımlarında belirtilen sürelerle tutarlı olmalıdır. Faaliyet Ay Uygulama birimi Örnek Örnek Örnek Hazırlık faaliyeti 1 (başlık) Uygulama faaliyeti 2 (başlık) Hazırlık Faaliyeti 2 (başlık) Yerel ortak 1 Yerel ortak 1 Yerel ortak 2 14

16 İlgili 1.7. Faaliyetler kısmında ifade edilen her bir faaliyeti ayrı ayrı ve gereken uygulama süresini işaretlemek sureti ile belirtiniz. Faaliyetten kimin/kurumun/şirketin sorumlu olacağını belirtiniz. Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır Performans Göstergeleri Performans göstergeleri projenizin başarısını ve somut sonuçlarını ölçmek ve ispat etmek amacı ile belirlenir. Göstergeler faaliyetin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı, kaç kişinin/ kurumun/ şirketin vb. faydalanacağı, ne tip sonuçları (ürün/ katılımcı sayısı/ yayın miktarı/ makine ve ekipman sayısı/ yüz ölçüm vb. ) elde edileceği, ne kadar zaman alacağı gibi sorulara cevap verebilmesi gerekmektedir. Göstergelerinizin projenizin faaliyetlerine ve konusuna özgü, ölçülebilir, ulaşılabilir akılcı ve somut ve zaman belirtecek şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Projenizin genel amacı, özel amacı ve sonuçları için ayrı ayrı performans göstergeleri belirtmeniz gerekmektedir. Özellikle, projenizin özel amacı ve sonuçları için her bir faaliyetinizin hedef grubunu, kapsamını, zamanını, yerini, uygulama biçimini, niteliğini göstergeler yolu ile ifade edebilmeniz projenizin önemini ve uygulanabilirliğini ispat etmenize katkı sağlayacaktır. Performans göstergelerinizi belirlerken başvuru rehberinin ekinde sunulan göstergeler listesinden projenize uygun olanları seçiniz. Projenizin konusuna bağlı olarak listede olmayan ancak sizin için önemli diğer göstergeleri de lütfen ekleyiniz. Burada ifade ettiğiniz göstergelerin mantıksal çerçevede belirtilenlerle uyumlu olmasına özen gösteriniz. Örnek performans göstergeleri: Şirketimizin faaliyet gösterdiği tekstil sektöründe üretim hacminin bölge düzeyinde %2 artırılması, Proje kapsamında geliştirilecek yeni ürün neticesinde kurumsal müşteri sayımızın 10 firmadan 30 firmaya çıkarılması, Proje kapsamında dokuz ay içerisinde şirketimizde üretim hattında istihdam edilen işçi sayısının 5 den 10 a çıkarılması 2. BEKLENEN SONUÇLAR Başvuru Formunun (Ek A) bu kısmında proje faaliyetlerinizin sonucunda elde edeceğiniz sonuçları aşağıdaki başlıklara uygun şekilde ifade etmeniz beklenmektedir. 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki Başvuru formunun ilgili kısmında projeniz için belirttiğiniz hedef grupların ve yararlanıcılarınızın faaliyetlerinizden nasıl etkileneceğini, faaliyetleriniz ile faydalanıcı ve hedef grupların durumunun nasıl iyileştirileceğini, nasıl gelişeceğini ifade etmeniz gerekmektedir. 15

17 2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu; Bu kısımda; Projenizin konusu ve faaliyetlerinizle bağlantılı olacak şekilde aşağıdaki sorulara cevap verecek bilgileri sayısal veriler ve örnekler ile destekleyerek cevaplamaya çalışınız. Hedef grup ve yararlanıcılarınızın mevcut durumu nedir? Hedef grup ve yararlanıcıların ne tip sorunları bulunmaktadır? Giderilmesi gereken eksiklikler ve ihtiyaçlar nedir? Faaliyetleriniz hedef grup ve yararlanıcılarınızın mevcut durumunu nasıl değiştirecektir? Hedef Grupların ve /veya Varsa Ortakların Teknik Ve Yönetim Kapasiteleri; Yukarıda ilgili kısımda hedef grup ve faydalanıcılarınızın mevcut durumunu izah ettikten sonra bu kısımda ise; yine projenizin konusu ve faaliyetlerinizle bağlantılı olacak şekilde aşağıdaki sorulara cevap verecek bilgileri sayısal veriler ve örnekler ile destekleyerek cevaplamaya çalışınız. Hedef grupların ve/veya ortakların teknik kapasitesi faaliyetleri neticesinde nasıl gelişecektir? Hedef grupların ve/veya ortakların yönetim kapasitesi faaliyetleriniz neticesinde nasıl gelişecektir? 2.2 Somut Çıktılar Somut çıktılar her bir proje faaliyetiniz tamamlandığında ortaya çıkacak ürün ve etkiyi ifade etmektedir. Somut çıktıların projenizin faaliyetlerine ve konusuna özgü, ölçülebilir, ulaşılabilir, akılcı ve somut şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Genel ve belirsiz ifadelerden ve kaçınılmalıdır. Her bir faaliyetinizin somut çıktısını belirlemeniz faaliyetin proje için önemini ispat edebilmeniz ve bütçede yer verebilmeniz için gerekmektedir. Somut çıktılar faaliyetler ile karıştırılmamalı, faaliyetlerin bir sonucu olarak düşünülmelidir. Proje faaliyetleri kapsamında üretilecek her türlü ürün, kullanılan malzeme, üretilen promosyon ve görünürlük malzemesi, basılı yayın sayısı/ miktarı, eğitim/ toplantı sayısı ve katılımcı sayıları, katılımcı sertifikaları, raporlar, anketler, vb. somut çıktılar olarak ifade edilmelidir. Örnek somut çıktılar: Proje görünürlüğü kapsamında 500 adet broşür, 200 adet afiş, 2 adet tabela Ara, 1 Nihai rapor, 1 adet harcamalar için denetim raporu Makine ve ekipman alımı kapsamında 2 adet kesim makinesi, Eğitim kapsamında 5 kişiye 7 günlük makine kullanma eğitimi 2.3 Çarpan Etkileri Projenizin sonuçlarının ve etkilerinin nasıl çoğaltılacağı, başka kurum/ şirketlere nasıl aktarılacağını ifade etmeniz projenizin bölge-sektör ve faaliyet alnınız için katma değerini 16

18 ispat edebilmeniz açısından önemlidir. Faaliyetleriniz sonucunda üretilen bilgi-ürün başka kurumlara/ şirketlere de örnek olabilecekse, başka sektörlerin gelişmesine ve güçlenmesine, tedarikçilerin ihtiyaçlarının giderilmesine olumlu etki sağlayabilecekse, benzer faaliyetlerin bölgede çoğalmasına katkı sağlayacaksa projeniz için olumlu puan sağlayacaktır. Projenin çarpan etkilerini tanımlarken kim tarafından, nasıl, projenin hangi amacını gerçekleştirecek şekilde örnek alınacağı belirtilmelidir. Proje kapsamındaki yayınlar, eğitim ve katılımcı sayısı, internet sitesi kurulması gibi faaliyetler çarpan etkisini artıracaktır. 2.4 Sürdürülebilirlik Bu kısımda, faaliyetler ve mali destek süreci tamamlandığında öngördüğünüz sonuçların devamlılığını nasıl sağlayacağınızı ifade etmeniz gerekmektedir. Mali desteğin gerçek anlamda amacına ulaşabilmesi ve başarılı bir proje gerçekleştirebilmek için mutlaka mali ve kurumsal sürdürülebilirliğe ilişkin tedbirler öngörülmesi gerekmektedir. Projenizin sürdürülebilirliği aşağıdaki üç ana başlıkta açıklanmalıdır Mali Boyut Projenin mali açıdan sürdürülebilirliğini ifade ederken aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışınız. Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? Ne çeşit finansman kaynakları kullanarak işletmenizin faaliyetlerini sürdürmeyi ve geliştirmeyi planlıyorsunuz? Proje piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip mi? Proje kapsamında kurulan tesisin/ işletmenin giderleri nasıl sağlanacak? Geliştirmeyi öngördüğünüz ürün ve hizmetlerin talep göreceği pazar ve hedef kitle yeterli mi? Kurumsal Boyut Projenin kurumsal açıdan sürdürülebilirliğini ifade ederken aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışınız. Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı? Projenizin varsa ortakları ile işbirliğiniz faaliyetler tamamlandıktan sonra da devam edebilecek mi? Proje kapsamında gerçekleşen istihdamın sürdürülebilirliği için gerekli şartları (eğitim, giderler, vb.)sağlayabilecek misiniz? İşletmeniz geçmiş deneyimleri kurumsal sürdürülebilirliğinizi nasıl destekliyor? 17

19 2.4.3 Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? Projeniz kapsamındaki faaliyetlerin sonuçlarının sürdürülebilir kalkınmaya ve beşeri ortama olumlu etkileri olmalıdır. Ayrıca faaliyetlerinizin çevresel olumsuz etkileri kesinlikle bulunmamalı, faaliyetler neticesinde oluşabilecek çeşitli olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik risklerin göz önüne alınarak giderilmesine yönelik tedbirlerin ifade edilmesi gerekmektedir. 2.5 Mantıksal Çerçeve (EK C) Mantıksal çerçeve başvuru formunda ifade ettiğiniz genel hedef, projenin özel amacı, beklenen sonuçlar ve faaliyetlerin başarı göstergelerini, doğrulama kaynaklarını ve varsayımları da içerecek şekilde özetlendiği bir formdur. Proje hazırlamaya başlarken öncelikle mantıksal çerçeveyi doldurmanız faaliyetlerinizin proje amacınıza ve genel hedefinize nasıl katkı sağlayacağını ve sebep sonuç ilişkilerini nasıl kurduğunuzu gösterebilmeniz, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının nasıl kontrol edileceğini ve riskleri nasıl yöneteceğinizi ifade etmeniz açısından kolaylık sağlayacaktır. Mantıksal çerçeve başvuru dosyanızın önemli bir parçasıdır. Lütfen boş bırakmayınız. Mantıksal çerçeveyi başvuru formunuzda ifade ettiğiniz faaliyetler ve çıktılar ile uyumlu şekilde doldurunuz. Başarı göstergeleri başvuru formunda ifade ettiğiniz gösterge ve çıktılar ile uyumlu olmalıdır. (projenize özgü, belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, süresi belli) Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağını doğrulama kaynakları kısmına ekleyiniz. Maliyetleri eklemeyi unutmayınız. Projenizin amacı, sonuçları ve faaliyetleri açısından varsayımlarınızı ve muhtemel riskleri ekleyiniz. 2.6 Görünürlük Faaliyetleri Mali destek sağlanan her projede Ajans katkısının hedef gruplara, faydalanıcılara, diğer kurum kuruluşlara görünür kılınması gerekmektedir. Bu kapsamda proje uygulama aşamasında Ajans tanıtım ve görünürlük rehberi esas alınacaktır. Projenizi hazırlarken öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerini detaylı (adet, büyüklük, süre vb.) ve faaliyet takvimine de işleyecek şekilde ifade etmeniz ve bütçede de ilgili kalemde belirtmeniz gerekmektedir. Örnek görünürlük faaliyetleri; Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logolarının bulunduğu tabela, afiş, poster, broşür vb. Logo bulunan promosyon malzemeleri Araç giydirme, vb. 18

20 3. PROJE BÜTÇESİ (EK B) Proje bütçesi, faaliyet bütçesi, finansman kaynakları ve maliyetlerin gerekçelendirilmesi olmak üzere üç ayrı parçadan oluşmaktadır. Proje bütçenizi hazırlarken mutlaka her üç kısmında tam ve doğru olarak doldurulmasına özen gösteriniz ve aşağıdaki hususlara dikkat ediniz. Faaliyet bütçesinde başvuru formunda ifade ettiğiniz bütün faaliyetlere ilişkin gerekli başlıklar altına maliyetleri yazmanız gerekmektedir. Başvuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün değildir. Her bir maliyetin insan kaynakları, seyahat, ekipman ve malzeme, yerel ofis/ proje maliyetleri, diğer maliyetler, küçük ölçekli inşaat işleri olmak üzere ilgili olduğu başlığın altına yazılması gerekmektedir. Bütçe, sadece Ajans katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Maliyetler ilgili başlığın altına yazılırken mutlaka Başvuru rehberinde ifade edilen alt ve üst destek sınırları gözetilmelidir. (örneğin; küçük ölçekli inşaat işleri için uygun maliyet destek miktarının %30 unu kesinlikle geçemez.) Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Başvuru rehberinde ifade edilen uygun maliyetler listesi dışındaki maliyetlerin bütçeye konulmaması gerekmektedir. Bütçe kalemlerinin KDV dahil fiyatlara göre verilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önce kontrol süreci bulunmaktadır. Kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Bu kontrollerin sonucunda başvuru sahibinin ilave açıklama yapması istenebilir ve ayrıca Serhat Kalkınma Ajansı destek tutarında indirim yapabilir. Bu nedenle, Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması ve maliyetlerin gerekçelendirilmesine ilişkin kısmın detaylı şekilde doldurulması gerekmektedir. Gerekçesi ve içeriği anlaşılmayan maliyetler projenin başarılı bulunması halinde toplam proje bütçesinden düşürülebilecektir. 4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Projenin gerçekleşmesi için öngörülen bütçe açısından beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi bu kısımda verilmelidir. Varsa ortaklar tarafından sağlanacak mali katkı ifade edilmelidir. Talep edilen mali desteğin oranı ve faydalanıcı tarafından sağlanacak eş finansman için burada ifade edilen oranlar ileriki aşamalarda esas alınacağından tam ve doğru şekilde doldurduğunuzdan emin olunuz. 19

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı