ICANAS EYLÜL 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICANAS 38 10-15 EYLÜL 2007"

Transkript

1 ICANAS EYLÜL 2007 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Ankara / TÜRKİYE

2 YURTTA SULH CİHANDA SULH 38. ICANAS Yürütme Kurulu Adres : Atatürk Bulvarı, Nu: 217, Kavaklıdere-ANKARA/TÜRKİYE Tel : Belgegeçer: Ağ Sayfası : E-posta :

3 ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi kelimelerinin baş harflerinden oluşarak ICANAS kısa adını alan ve 133 yıllık geçmişi bulunan uluslararası kongre; dil, tarih, edebiyat, din, felsefe, antropoloji, kültür, çevrebilim, ekonomi, uluslararası ilişiler, müzik gibi sahalara ait konuları bilimin yöntem ve imkânlarıyla incelemek üzere farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamını bir araya getirmektedir. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ICANAS kongrelerinin 37 ncisi 2004 yılında Rusya Federasyonu nun başkenti Moskova da, 36 ncısı 2000 yılında Kanada nın Montreal kentinde, 35 incisi ise 1997 yılında Macaristan ın Budapeşte kentinde düzenlenmiştir. Moskova da gerçekleştirilen 37. ICANAS toplantısında, 38. ICANAS Kongresi nin Türkiye de düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda, 38. ICANAS Kongresi Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilecektir. 38. ICANAS TÜRKİYE toplantısını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı düzenleyip gerçekleştirecektir. Hükûmet adına eşgüdüm, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafından sağlanacaktır. ÖNCEKİ KONGRELER ULUSLARARASI DOĞU BİLİMCİLER KONGRESİ 1. Paris, Londra, St. Petersburg, Floransa, Berlin, Leyden, Viyana Stockholm ve Christiania (Oslo), Londra, Cenevre, Paris, Roma, Hamburg, Cezayir, Kopenhag, Atina, Oxford, Leyden, Roma, Brüksel, Paris, İstanbul, Cambridge, Münih, Moskova, Yeni Delhi, Ann Arbor, Kanberra, Paris, 1973 ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA İNSANİ BİLİMLER KONGRESİ 30. Mexico City, Tokyo ve Kyoto, 1983 ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ 32. Hamburg, Toronto, Hong Kong, Budapeşte, Montreal, Moskova, 2004

4 YURTTA SULH CİHANDA SULH KATILIMCILARA SAYGILARIMLA Dünya, barışla savaş arasında sıkışarak, kaynaklarını dikkatsizce tüketmekte ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluk duygusunun aşılanmadığı, geçmişin insanlarına karşı hesap verme bilincinin geliştirilemediği bir ortama dönüşmektedir. Bu bağlamda dünya, kişi, topluluk ve toplum ölçeğinde derin bir bencilliği ve huzursuzluğu yaşamaya devam etmektedir. Oysa, bundan tam 72 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne, dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda olmuş gibi, onunla alâkadar olmalıyız. Hadise (bize) ne kadar uzak olursa olsun, bu esastan şaşmamak lâzımdır. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükûmetleri bencillikten kurtarır. diyerek, insanlık ailesinin barış ve esenlik içerisinde varlığını sürdürmesinin önemine işaret etmiş ve insanlığın bugün yaşadığı pek çok sorunun çözüm anahtarını da bu sözünde ortaya koymuştur. 20. yüzyıl, bilimin, sanatın ve dinin, yeteri kadar barış ve huzur getirdiği bir zaman dilimi olamamıştır. Bu yüzyılda, iki büyük dünya savaşı ve yüzyılın sonunda ise, neredeyse bir dünya savaşına benzeyen Orta Doğu savaşları olmuştur. 20. yüzyılda, sömürgeci anlayışların veya üstünlük kompleksi türünden olumsuzlukların doğurduğu soğuk ve sıcak savaş biçiminde yürüyen uluslararası çatışmalar, her geçen yılla birlikte artmıştır. Bu konudaki düşündürücü durumlardan birisi de, boylamlar arasında kalan ülkelerin yeraltı ve yerüstü servetlerinin ilk 20 boylam içinde yaşayan ülkelerce biçimlendirilmekte olmasıdır. Bilimin, sanatın ve dinin bile görmezden geldiği bu acı gerçek, 100 boylamlık bir dilimde yaşayan devletlerin ve halkların, bölgede süregelen açık veya örtülü çatışmaların zararlarını yaşamalarına yol açmıştır. Dünyanın bu gergin ortamı karşısında bilim, sanat ve spor alanlarının yumuşatıcı, yaklaştırıcı ve barış içinde bir arada yaşatıcı gücünden yararlanılmasına, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Ancak, öncelikle kanaat önderlerinin, büyük siyaset adamlarının ve bilginlerin barışa inanması ve barış bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk, Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyerek dünya ülkeleri arasında her türlü iletişimin, ekonomik ve sosyal iş birliğinin geliştirilmesinin ancak ve ancak, barış ortamında mümkün kılınabileceği gerçeğini bundan tam 76 yıl önce özlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ilke doğrultusunda, medeniyetler arası çok yönlü iş birliğinin gerçekleşmesi umuduyla 38. ICANAS ın dünya barışı ve bilimine katkı sağlamasını diliyor, Yurtta Sulh Cihanda Sulh parolasıyla tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum. Prof. Dr. Sadık TURAL 38. ICANAS Başkanı

5 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 134. maddesi gereğince, tarihinde kabul edilen 2876 sayılı Kanun la kurulmuştur. Amacı; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve devrimlerini, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak olan Atatürk Yüksek Kurumu; Atatürk Araştırma Merkezi (Kuruluşu 1983), Türk Dil Kurumu (Kuruluşu 1932), Türk Tarih Kurumu (Kuruluşu 1931) ve Atatürk Kültür Merkezi (Kuruluşu 1983) olmak üzere dört bağlı kuruluşuyla birlikte faaliyet göstermektedir. Ağustos 2000 tarihinden başlayarak Prof. Dr. Sadık TURAL ın (Edebiyat Bilimcisi, Edebiyat Tarihçisi) başkanlığını yaptığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: Millî mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyeti nin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalıcı ve sahip olucu; Kültür, dil ve tarih değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini araştırılıp incelenmesini ve toplumda yaratılan bütün maddi ve manevi kültür değerlerinin sürekli düzenli ve kapsamlı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı; Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî ahlak değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve gözetici doğrultuda hareket edici; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklararası anlayışta ve söyleyişte birleştirici; Türk tarihini, Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini inceleme sırasında elde edilen sonuçları yayıcı; çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, geçen 23 yıllık zaman dilimi içerisinde Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları tarafından, toplam 2250 eser, 750 dolayında süreli yayının basımı ve 20 CD nin çıkarılması sağlanmıştır. Ayrıca, Atatürk Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları tarafından kuruluş tarihinden bugüne kadar ulusal ve uluslararası olmak üzere 3500 dolayında konferans, panel, sempozyum ve kongre düzenlenmiştir. 38. ICANAS Kongresi hazırlıklarını yapmak üzere Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde ICANAS 38 Bürosu oluşturulmuştur. Çalışmalara akademik katkı sağlanmak üzere Türk üniversitelerinden alınan öğretim üyesi desteğiyle sahasında uzman araştırmacılardan oluşturulan Ulusal Düzenleme Kurulu ve ana konu sorumluları kongrede görev almışlardır.

6 ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU Abdıldacan AKMATALİYEV (Kırgızistan) Vijdan ALİ (Ürdün) Jugderyn BORR (Moğolistan) Nizami CAFEROV (Azerbaycan) Kamal EL KORSO (Cezayir) Peter B. GOLDEN (ABD) Jean-Louis Bacque-GRAMMONT (Fransa) Halil GÜVEN (Kuzey Kıbrıs) Mansura HAYDAR (Hindistan) Gyorgy HAZAI (Macaristan) Hu Cin HUA (Çin) Nimatulla İBRAGİMOV (Özbekistan) Şakir İBRAYEV (Kazakistan) Mustafa İSEN (Türkiye) Abdallah J. JASSBİ (İran) Quacem Abdo KACEM (Mısır) Barbara KELLNER-HEİNKELE (Almanya) Mitsuki KUMEKAWA (Japonya) Charles Le BLANC (Kanada) Andrew MANGO (İngiltere) Lesya V. MATVEEVA (Ukrayna) Naeem QUREISHI (Pakistan) Rostislav B. RYBAKOV (Rusya) Jikido TAKASAKİ (Japonya) Abduljelil TEMİMİ (Tunus) Romila THAPAR (Hindistan) Sadık TURAL (Türkiye) Dmitri D. VASİLYEV (Rusya)

7 Beşir ATALAY** ULUSAL DÜZENLEME KURULU* Sadık TURAL Zeki Cemil ARDA Tuncer BAYKARA Ahmet BURAN Zeki DİLEK Cemalettin TAŞKIRAN Mustafa AKBULUT Başkan*** Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd.*** Eş Genel Sekreter Eş Genel Sekreter Şükrü Halûk AKALIN*** Seçil Karal AKGÜN Ayşe AYATA Salim CÖHCE Emel DOĞRAMACI Nevzat GÖZAYDIN Bozkurt GÜVENÇ Yusuf HALAÇOĞLU*** Osman HORATA*** Mustafa İSEN Esin KÂHYA Utkan KOCATÜRK Zeynep KORKMAZ Bülent OKAY Hasan ONAT İlber ORTAYLI Zeynep Bağlan ÖZER Osman Fikri SERTKAYA Kâzım YETİŞ * Kurul Üyelerinin biyografileri tarihinde ağ sayfasında yer alacaktır. ** Prof. Dr., Hükûmet adına eşgüdümden sorumlu Devlet Bakanı. *** Kurul Üyelikleri Yüksek Kurumdaki resmî görevleri süresince devam edecektir.

8 Etkinlikler KONGRE ETKİNLİKLERİ VE BAŞVURU 1. Açılış toplantısı 2. Ana konular altında bildiri sunumları 3. Paneller ve yuvarlak masa toplantıları 4. Ünlü bilim adamlarıyla sohbetler 5. Sergiler ve tanıtımlar 6. Kültürel programlar, ağırlamalar ve geziler Bildiri Sunum Dilleri Türkçe, İngilizce ve Rusça Kongreye Katılım Başvurusu ve Özet Formu 38. ICANAS Kongresi ne katılmak için ekteki Kayıt Formu nu doldurmanız ve bu formu 1 Nisan 2007 tarihinden önce, sunacağınız bildirinin özeti ile birlikte Yürütme Kuruluna göndermeniz gerekmektedir. Bildiri özetinin yukarıda belirtilen dillerden biriyle 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir. Ekte verilen Özet Formu na yazılması gereken bildiri özetinin teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Program : Kişisel Bilgisayarlar için Microsoft Word. Yazı Karakteri : Times New Roman. Yazı Büyüklüğ : 12 Punto. Paragraf : 1,25 cm içerden. Satır Aralığı : Tek. Ad-Soyad : Büyük harf, 12 Punto, koyu renk ve sağ üst köşede. Ülke Adı : Büyük Harf, 12 Punto, açık renk ve sağ üst köşede. Bildiri Başlığı : Büyük harf, 14 punto ve koyu renk olarak sayfaya ortalı. Bildiri Metni : A-4 kâğıdına kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılacaktır. Elektronik posta dışında, başvurularını posta ve belgegeçer ile yapan katılımcıların Özet Formu na ilişkin CD yi de adresimize göndermeleri rica olunur.

9 ICANAS 38 YURTTA SULH CİHANDA SULH ANA KONULAR VE SORUMLULARI l- DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ (Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ) 2- TARİH VE MEDENİYETLER TARİHİ (Prof. Dr. Salim CÖHCE) 3- DİN (Prof. Dr. Hasan ONAT) 4- FELSEFE (Prof. Dr. Esin KÂHYA) 5- MADDİ KÜLTÜR (Prof. Dr. Mustafa ARLI) 6- DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI (Prof. Dr. Bülent OKAY) 7- ÇEVRE, KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ (Prof. Dr. Ayşe AYATA) 8- KÜLTÜREL DEĞİŞİM, GELİŞİM VE HAREKETLİLİK (Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ) 9- EKONOMİ (Prof. Dr. Ayhan TAN) 10- ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK) 11- EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ (Prof. Dr. Kâzım YETİŞ) 12- MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI (Prof. Dr. Mustafa AKBULUT) 13- MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ (Prof. Dr. Ali UÇAN)

10 38. ICANAS KONGRESİ ANA KONULAR VE ALT BAŞLIKLARI 1- DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ Asya ve Kuzey Afrika Dil Aileleri Altay Filolojisi Dil Türleri Dildeki Değişmeler, Gelişmeler ve Dil Ölümleri Dil Değiştirme ve Kod Kayması Dil İlişkileri ve Etkileşimleri Çok Dillilik ve İletişim Sorunları Dil Edinimi, Eğitimi ve Öğretimi Dil-Kültür ve Kimlik İlişkileri Karşılaştırmalı Dil Bilimi Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Araştırmaları ve Bilgisayarla Doğal Dil İşleme Dil Bilgisi Araştırma Yöntemleri 2- TARİH VE MEDENİYETLER TARİHİ Afro-Asya ve Avrasya Tarih, Kültür ve Coğrafya Alanları Tarihî Coğrafya Meseleleri Kültür ve Medeniyet Meseleleri Teolojik ve Teopolitik Meseleler Aydınlatıcı, Yönlendirici Şahsiyetler, Kanaat Önderleri Göç, Ulaşım, Ticaret Yolları ve Yapıları Sanat Tarihi ve Arkeoloji Çalışmaları Elektronik Ortamlı Tarihî ve Kültürel Atlaslar 3- DİN Dinlerde Temel Ortak Değerler Modernizm ve Küreselleşme Karşısında Dinin Geleceği Küresel Şiddet ve Terörü Önlemede Dinin Rolü Din-Siyaset İlişkisi: Demokrasi, Laiklik, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları

11 Din-Bilim ve Din-Kimlik, Din-Uygarlık, Din-Kültür İlişkisi İnanç Özgürlüğü ve Din Eğitimi-Öğretimi. Son Yüzyılda Asya, Avrasya ve Afro-Asya daki Dinlerin Durumu (Yorumlar, Kurumlaşmalar) İslam da Tasavvuf ve Hoşgörü: Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre Örnekleri ve Diğer Dinlerdeki Paralelleri 4- FELSEFE Doğu ve Batı Felsefeleri ve Doğu-Batı Felsefeleri Arasındaki İlişki Bilgi Problemi ve Bilim Kuramının Temel Sorunları Ahlak Felsefesi ve Etik (Bilim Etiği ve Tıp Etiği) Bilim Tarihi-Bilim-Felsefe İlişkisi Türklerin Bilim ve Felsefeye Katkıları Doğu ve Batı Uygarlıkları Arasındaki Bilimsel Etkileşim ve Tarihî Açıdan Değerlendirilmesi Felsefe-Din İlişkisi İslam Felsefesinin Batı ya Etkileri Türk Hümanizmi ve Mevlâna 5- MADDİ KÜLTÜR Beslenme ve Mutfak Kültürü Halk Tıbbı Bitki Yetiştirme Kültürü Giyim, Kuşam ve Süslenme Kültürü Ağaç, Deri, Taş, Gümüş, Bakır İşlemeciliği Halk Mimarisi ve Barınma Kültürü El Dokuması Halı, Kilim ve Yaygı Üretimi Yeni Teknolojilerin Maddi Kültür Alanında Kullanımı 6- DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI Doğubilimin Tanımı ve Tarihçesi Doğubiliminde Felsefenin Yeri ve Önemi Doğu Kültürünün Genel Yapısı Doğubilimleri Araştırmalarının Bilime Katkıları Doğubilimlerinde Asya ve Afrika Dilleri Öğretimi Doğubilimleri Araştırmalarında Uluslararası Eşgüdüm ve İş Birliğinin Sağlanması

12 Doğubilimlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler 7- ÇEVRE, KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ Nüfus ve Nüfus Artışı Gençlik Sorunları Yaşlanma ve Yaşlı Toplumlar Kırsal Yaşam, Göç ve Kentleşme Yaşam Standardı ve Yaşam Kalitesi Sosyal Güvenlik ve Sağlık Çevrebilim ve Çevre Sorunları-Çözümleri Su Havzalarının Kullanımı 8- KÜLTÜREL DEĞİŞİM, GELİŞİM VE HAREKETLİLİK Kültürel Değişim ve Gelişme Kavramları Asya ve Afrika Halklarının Kimlik Arayışları Kültürel Kimlik Araştırmaları Medeniyet Doğa İlişkileri ve Bağımlılığı Doğu daki Batı Etütleri; Batı daki Doğu Etütleri Bilinmeyen Gelecek Kaygısı (Bilim, Teknoloji, Kültür, Küreselleşme, Ulusallaşma Karşısında Postmodernizm, Çevrebilim, Yaşamın Sürdürülebilirliği, Savaş ve Barış) Dünya ve İnsanlık Nereye Gidiyor? 9- EKONOMİ Asya ve Afrika nın Ekonomi Tarihi Asya ve Afrika da Ekonomik Gelişme Sanayi ve Tarımdaki İktisat Politikaları: Sonuçlar, Problemler ve Çözümler Asya ve Afrika'nın Bölgesel ve Küresel Ekonomik Bütünleşmesi 10-ULUSLARARASI İLİŞKİLER Bölgesel İş Birliği ve Çatışma Konuları Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları, Asılsız İddialar ve Kirletilmiş Bilgiler Uluslararası İlişkiler, Terörizm ve Küreselleşme Uluslararası İlişkilerde Kriz Yönetimi Uluslararası Örgütler, Uluslar Üstü Örgütler ve Uluslararası İlişkiler Ekonomi Politikaları Enerji Politikaları Su Politikaları (Akarsular, Barajlar)

13 Uluslararası İlişkilerin Diğer Boyutları: Ticaret, Ekonomi, Toplum, Kültür, Bilim, Siyaset, Turizm, Sağlık, Eğlence, Askeriye, Güvenlik, Teknoloji Yeni Dünya Düzeni: Bugün, Yarın Asya nın ve Kuzey Afrika nın Güncel Jeopolitiği Asya nın ve Kuzey Afrika nın Güncel Uluslararası Politikadaki Yeri Barışın Felsefesini Kuranlardan Mustafa Kemal Atatürk 11- EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ Edebiyat Eserlerinin Gelişmesinde Halk Kültürü Mirasının Yeri Üslup İncelemeleri Doğu ve Batı Üslubunun Özellikleri Modern Edebî Metinlerde Gelenek Asya ve Afrika Edebiyatında Mistisizm Edebiyat Tarihi Yazma Çalışmaları Asya ve Afrika Edebî Eserleri Metin Tahlil Yöntemleri Edebiyat Eleştirisi Halk Edebiyatına Ait Derlemeler Edebiyat Bilimi Ansiklopedik Sözlükleri 12-MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI Müze, Arşiv ve Kütüphane Kaynaklarının Elektronik Ortama Aktarılması Doğubilimleriyle İlgili Kitap Kültürü Gelişen Teknoloji Işığında Telif Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Arşivlerin Uluslararası İlişkilerdeki Önemi Medeniyetlerin Gelişiminde Arşivlerin, Yayınevlerinin, Müzelerin ve Kütüphanelerin Rolü Elektronik Yayıncılık Bilgi Bankaları 13- MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ Asya ve Afrika da Müzik Kültürleri Müziğin Kişisel, Toplumsal, Ulusal ve Uluslararası İşlevleri Gelenekli Müziğin Korunması, Yaşatılması, Notaya Alınıp Arşivlenmesi Müzikte Teknolojik Gelişmeler ve Çalgılar Müzikte Yozlaşma ve Kirlenme Asya ve Afrika da Müzik Eğitimi Yurtta Sulh Cihanda Sulh Sürecinde Müzik

14 GENEL BİLGİLER Ev Sahibi ANKARA Akdeniz, Karadeniz, Avrupa ve Ortadoğu ülkesi olarak medeniyetler, kültürler, dinler ve inançlar arasında bir dostluk köprüsü oluşturmakta olan Türkiye, jeopolitik konumuyla dünyanın sayılı stratejik ülkeleri arasında yer almaktadır. Zengin tarihî ve kültürel alt yapısıyla da doğu ve batı kültürlerinin ve medeniyetlerinin kavşağı durumundadır. Türkiye, kültürlerarası dostluğu ve iş birliğini esas alan ICANAS geleneğinin bir devamı niteliğindeki 38 sayılı toplantıya 2007 yılında Başkent Ankara da ev sahipliği yaparak, dünya bilimine katkıda bulunmaya hazırlanmaktadır. Beş milyona yaklaşan nüfusuyla Ankara, Türkiye nin ikinci büyük kentidir. Ankara aynı zamanda önemli bir kültür ve sanat merkezidir Eylül 2007 tarihleri arasında 38. ICANAS a ev sahipliği yapacak olan başkent, Anadolu nun kalbinde yer alan antik kültürlerin beşiği olmuş tarihî bir kent konumundadır. Ankara adının kökeninin çapayı bulan Frik Kralı Midas a atfen Ancyra yani Çapa kelimesinden ya da diğer bir görüşle kentin çevresinde yetişen üzümlerden dolayı Farsça üzüm anlamındaki Engür sözcüğünden geldiği iddia edilmektedir. Ankara nın tarihi, Paleolitik çağa uzanmaktadır. Bugünkü Ankara nın ilk yerleşim yerinin Ankara Kalesi nin yer aldığı tepe olduğu tahmin edilmektedir. Ankara; Hattiler, Hititler, Frigyalılar, Kimmerler, Persler, Lidyalılar, Makedonlar, Galatlar, Romalılar ve Selçukluların egemenliğine geçmiştir yılı sonlarına doğru Ankara bir Selçuklu kenti olmuştur yılı sonrasında ise Ankara artık bir Osmanlı kentidir yılına gelindiğinde, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu da emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini bu kentten yönlendirmeye başlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ni Ankara da açmıştır. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent ilan edilmiştir. Zengin bir kültürel dokuya sahip olan Ankara; Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Fatih, Gazi, Hacettepe, Ufuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Gülhane Askerî Tıp Akademisiyle Türkiye nin önemli eğitim merkezidir. Tarihî kent eski Ankara, Ulus semti ve çevresini kapsamaktadır. Tarihî Ankara Kalesi nde bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere Türkiye nin en önemli müzeleri ve belli başlı anıtları eski Ankara da yer almaktadır. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma birçok cami, türbe, medrese, hamam vb. yapıların bulunduğu bölgede eski Ankara evleri ve konakları da mimari açıdan dikkat çekicidir. Kale içinde yer alan tarihî mekânların bir bölümü turistik restoran olarak hizmet vermektedir. Roma dönemi eserlerinden Ogüst (Augustus) Tapınağı, Roma Hamamı ve Julyen (Julianus) Sütunu da eski Ankara da yer alan turistik mekânlardandır. Ankara nın en önemli mimari yapılarından ve en çok ziyaret edilen mekânlarından birisi, 1953 yılında Ulu Önder Atatürk için yaptırılmış olan Anıtkabir dir. Ulus taki Cumhuriyet Anıtı, Yenişehir deki Zafer Anıtı, Atatürk ve Harbiyeli Anıtı, Mimar Sinan Heykeli şehirde yer alan sanat eserlerinden bazılarıdır. Ayrıca 13. yüzyılda yaptırılan turkuaz rengindeki mihrap çinileriyle ünlü Aslanhane Camii, Kütahya çinileriyle bezeli Hacıbayram Camii ve Türbesi, Ankara daki en büyük ve en modern camii olan Kocatepe Camii gibi eserler de önemli yapılardandır.

15 Atatürk Orman Çiftliği ve onun içinde yer alan Atatürk Evi, Gordion Müzesi, Türkiye Tabiat Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de görülmeye değer mekânlardandır. Çıkrıkçılar Yokuşu, Bakırcılar Çarşısı ve civarı karakteristik Türk el işçiliğine ait çeşitli bakır ve pirinç hatıra eşyalarının satıldığı eski ve şirin alışveriş merkezleridir. Türkiye nin en hareketli sanat kentlerinden biri olan Ankara, tiyatro, opera, müzik ve diğer etkinlikleriyle de önemli bir sanat merkezi konumundadır. Ankara nın modern çehresini oluşturan Çankaya ilçesi kentin gözde alışveriş merkezlerinin, otel, kafe ve restoranlarının yer aldığı kesimidir. İçinde döner restoranı, kafe ve seyir terası bulunan Atakule Ankara ya hâkim bir mekânda yine bu bölgede yer alan bir mimari eserdir. Artan park sayısıyla yeşil çehresi günden güne zenginleşen Ankara, 1980 yılından sonra Eskişehir ve Gölbaşı istikametine uzanan üniversite kampüsleri, alışveriş ve sanat merkezleriyle mimari yönden süratle gelişen modern bir kent hâline dönüşmüştür. Ulaşım Ankara içinde ulaşım, otobüs, metro, taksi ve diğer ulaşım araçlarıyla sağlanabilmektedir. Kent içi otobüs ulaşımı 1,30 YTL olup, Ankara nın her kesimine hizmet verilmektedir. Ankara nın raylı ulaşım sistemi olan Metro, Kızılay merkezli olarak Dikimevi-Kızılay- Aşti, ve Kızılay-Batıkent yönünde hizmet vermekte olup ulaşım bedeli 1,30 YTL dir. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara Esenboğa Havalimanı ndan, kent içine ulaşım Ulus Semtindeki HAVAŞ istasyonu servisleriyle sağlanmaktadır. Havalimanı ndan otellerinize intikalinizde yardımcı olunacağı gibi, otellerinizden kongre merkezine gidiş-dönüş işlemleriniz de tarafımızdan sağlanacaktır. Hava Durumu Dört mevsimin bir arada yaşandığı Türkiye nin başkentinde Eylül ayı ortalama sıcaklığı o C dolayında olup, yağmur şeklinde yağış görülebilmektedir. Para Birimi Türkiye nin para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) dır. 1 Amerikan Dolarının (ABD) günlük değişim değeri (kuru), 1,45 YTL dir (Aralık 2006). Avrupa Birliği (AB) para birimi AVRO. 1 AVRO nun günlük değişim değeri (kuru), 1,86 YTL dir (Aralık 2006). Eylül 2007 de YTL(TL) nin günlük değişim değeri (kuru)nde farklılık olabilir. Paranız hava alanında, bankalarda ve döviz bürolarında değiştirilebilir.

16 Kongre Merkezi Kongre merkezi olan Bilkent Otel kent merkezine 13 km. uzaklıkta, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer almaktadır. Bilkent Otel 1991 yılından bu yana uluslararası çağdaş otelcilik anlayışını, kesintisiz değişim ve atılım ilkesiyle birleştirerek 5 yıldızlı bir otelin gerektirdiği donanıma sahiptir. 11 adet toplantı ve konferans salonuyla bilim ve iş dünyasına da geniş kapsamlı olarak hizmet vermektedir. BİLKENT OTEL ERİŞİM KROKİSİ

17 Kayıt Ücreti Yabancı uyruklu katılımcılardan alınacak 150 $ (Amerikan Doları) ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcılardan alınacak 100 YTL tutarındaki Kongre kayıt bedelinin 20 Nisan 2007 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu konudaki ayrıntılar, kayıt formunda yer almaktadır. Konaklama Katılımcılar, Ankara da şehir merkezinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile misafirhane ve yurtlarda konaklayabileceklerdir. Katılımcıların kongre binasına gidiş-dönüşleri tarafımızdan temin edilecektir. Otel Ücretleri: (Kongre etkinliği esnasında otel ücretlerinde değişiklik olabilir.) Günlük Oda Fiyatları 5 Yıldızlı Otel: 4 Yıldızlı Otel: 3 Yıldızlı Otel: Misafirhaneler: Üniversite Yurdu: Vize ve Kayıt Bilgisi Tek kişilik oda: 120 $ (Karşılığı YTL) İki kişilik oda : 150 $ (Karşılığı YTL) Tek kişilik oda: 60 $ (Karşılığı YTL) İki kişilik oda : 90 $ (Karşılığı YTL) Tek kişilik oda: 50 $ (Karşılığı YTL) İki kişilik oda : 80 $ (Karşılığı YTL) Tek kişilik oda: YTL İki kişilik oda: YTL Kişi başı 20 $ (Karşılığı YTL) Vize uygulanan ülkelerden gelecek katılımcıların pasaportlarının kimlik bilgilerini içeren sayfasının fotokopisini kayıt formu ile birlikte Organizasyon Yürütme Kurulu na 1 Nisan 2007 tarihinden önce iletmeleri gerekmektedir.

18 Ayrıca belgegeçer ve e-posta ile gönderilen fotokopiler de kabul edilecektir. Vize başvuruları konusunda, Türk Elçilikleri tarafından kolaylık sağlanacak olup vize başvurularının 3. Genelgenin akabinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Türkiye nin vize uyguladığı ülkeler konusunda ağ sayfasının consular information-for foreigners bölümüne bakılabilir. III. (Üçüncü) Genelge 38. ICANAS Kongresi ne katılımların kesinlik kazandığı III. Genelge, resmî davetin yanında, hizmetler, sergiler, gezilere katılım ve ulaşım bilgileri ile diğer hususları içerecektir. ICANAS 38 in Yürütme Kurulu Adresi: Adres : Atatürk Bulvarı, Nu: Kavaklıdere-ANKARA/TÜRKİYE Tel : Belgegeçer: Ağ Sayfası: E-posta : ICANAS 38 de Önemli Tarihler 2006 Haziran Aralık I. Genelgenin gönderilmesi II. Genelgenin gönderilmesi Elektronik kaydın başlaması Başvuruların ve otel rezervasyonlarının kabulü 2007 Mart III. Genelgenin gönderilmesi 31 Mart Bildiri özetlerinin son kabul tarihi 1 Nisan Son kayıt tarihi 1 Haziran Otel rezervasyonlarının son tarihi 9 Eylül Katılımcıların geliş tarihi Eylül ICANAS 38 in toplantı tarihi Eylül Gezi programları Eylül Katılımcıların ayrılması

19 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Eylül 2007 Ankara, Türkiye Kayıt Formu Katılımcı Soyadı: Adı: Cinsiyeti: Bayan Bay Çalıştığı Kurum: Bölümü: Unvanı: Ödeme Tutarı: Ödeme Şekliniz Kredi Kartı Nakit Ödeme Kredi Kartı Bilgisi: Visa Mastercard Kart nu. (Ön Yüzdeki 16 Rakam): (CIV - Arka Yüzdeki Son Üç Rakam): Geçerlilik Süresi: Kart Sahibi: İmza: Özgeçmiş ve Yayınları: Adres: Şehir: Posta Kodu: Ülke: Telefon: Belgegeçer: E-posta Adresi: Kayıt Ücreti: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları: 100 YTL Yabancı Uyruklu Katılımcılar: 150 $ (Amerikan Doları) Konaklama (Günlük Oda Fiyatları): 5 Yıldızlı Otel: Tek kişilik oda: 120 $ İki kişilik oda : 150 $ 4 Yıldızlı Otel: Tek kişilik oda: 60 $ İki kişilik oda : 90 $ 3 Yıldızlı Otel: Tek kişilik oda: 50 $ İki kişilik oda : 80 $ Misafirhaneler: Tek kişilik oda: YTL İki kişilik oda : YTL Üniversite Yurdu: Kişi başı 20 $ (Karşılığı YTL) NOT: Buradaki ücretler (kahvaltı ve KDV dâhil) sizi bilgilendirmek üzere verilmiştir. Konaklama ücretlerini önceden ödeyebileceğiniz gibi konaklayacağınız yerin resepsiyonuna da ödeyebilirsiniz. Lütfen kayıt formunu 1 Nisan 2007 tarihinden önce gönderiniz. ICANAS-38 Yürütme Kurulu, Atatürk Bulvarı, Nu: Kavaklıdere-ANKARA/TÜRKİYE Tel: Belgegeçer: Ağ Sayfası: E-posta:

20 Özet Formu Soyadı: Adı: E-posta adresi: Bildirinin Sunulacağı Ana Konu ve Alt Konu Başlığı: Bildiri Başlığı: Bildiri Özeti: Anahtar kelimeler:

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Romanya nın başkenti Bükreş ve

Romanya nın başkenti Bükreş ve SUNUŞ Yayın Türü ve Basım Tarihi Bülten (Yerel Süreli) - Ocak 2012 Yunus Emre Vakfı Adına Sahibi Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Adnan Tekşen Yayın Yönetmeni Ali Tandoğan Yönetim

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

% 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ

% 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ AS MERKEZ' de !! % 100 DEPREM GÜVENLİĞİ % 70 ISI TASARRUFU ÇEVRE DOSTU KANADA TEKNOLOJİSİ Satış Ofisi: Park Cad. Alımcı Park Vilları No: 3/1 Çayyolu / ANKARA Tel: 0312-241 98 00 Merhaba, Hatıralarımla

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu TÜRKİYE ve ALMANYA CİLT II TOPLUM, SAĞLIK ve EĞİTİMDE ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Editörler Erol

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

uluslararasý sempozyum bildirileri

uluslararasý sempozyum bildirileri uluslararasý sempozyum bildirileri 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 02-05 Aralık 2010 / Lefke - K.K.T.C. BİLDİRİLER KİTABI EkoAvrasya Yayın No: 2011/1 ISBN 978-605-87972-0-8 Baş Editör

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014

NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014 NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014 Ankara, 2015 NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı