ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilen Stajyer.'nun dosyasının ve sunmuş olduğu savunmasının..a.ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilen Stajyer..'in dosyasının ve sunmuş olduğu savunmasının. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Baromuz üyesi 'ın hakkındaki başvurusunun değerlendirilmesi KARAR ÖZETİ Stajyer..'nun tarih,.gelen evrak sayılı yazılı açıklamaları ve staj sicil dosyasında bulunan Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile diğer belgeler uyarınca; ilgilinin staj yaptığı dönemde.'nda kıdemli müfettiş olarak çalıştığı sabit olduğundan Stajyer.'nun TBB Staj Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinmesine, ( Aras'ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla) Stajyer 'in tarih,. gelen evrak sayılı yazılı açıklamaları ve staj sicil dosyasında bulunan Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile diğer belgeler uyarınca; ilgilinin staj yaptığı dönemde 'nda müfettiş yardımcısı olarak çalıştığı sabit olduğundan Stajyer..'in TBB Staj Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinmesine, ( Aras'ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla) Dosyanın incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,

2 4 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 5 AVUKAT.. Baromuz üyesi.'ın, adına tahakkuk ettirilen Baro yıllık kesenek borcunu kabul etmediğini bildiren dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun Merhum.'in halen devam etmekte olan Sincan. Hukuk Mahkemesi'nin.. Esas sayılı dava dosyasını takip etmek üzere lık Kanunu'nun 42. maddesi doğrultusunda görevlendirilen.'in, sağlık sorunları nedeniyle kendisine verilen görevlendirmenin geri alınması talepli dilekçesinin..'ın tarih. gelen evrak sayılı dilekçesi ile fiilen avukatlık yapmadığını,. Müsteşarlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalıştığını beyan etmiş ise de ilgilinin Baromuz levhasında kayıtlı olduğu ve baro keseneği ödeme yükümlülüğü için fiili avukatlık yapmış olma koşulu bulunmadığından aidat borcunun silinmesine yönelik talebinin reddine, Sincan.Hukuk Mahkemesi nin Esas sayılı dosyasının incelenerek, Yönetim Kurulunu bilgilendirmek üzere Sincan İlçesi Baro Temsilcisi Berrin Öztürk ün görevlendirilmesine,

3 6 AVUKAT 7 STJ. AV.. lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca Baromuz levhasındaki kaydının silinmesi söz konusu olduğundan tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, dosyasının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği lık Staj Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca stajın kesintisiz yapılacağı kuralını ihlal etmiş olduğu anlaşıldığından Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, dosyasının incelenmesi...'ün tarih,.. gelen evrak sayılı dilekçesi ile Baromuz levhasından silinme isteminde bulunduğu anlaşılmakla, lık Kanunu'nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Stajyer 'in lık Staj Yönetmeliği'nin 32. ve lık Kanunu'nun 71. maddesine göre davet edildiği, ancak hazır olmadığı görüldü, Ankara Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın ilgilinin stajının hükümsüz sayılmasına ilişkin kararı uyarınca, Stajyer 'in TBB Staj Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinmesine,

4 8 STJ. AV... 9 AVUKAT.. Türkiye Barolar Birliği lık Staj Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca stajın kesintisiz yapılacağı kuralını ihlal etmiş olduğu anlaşıldığından Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, dosyasının incelenmesi. lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca Baromuz levhasındaki kaydının silinmesi söz konusu olduğundan tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, dosyasının incelenmesi. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,. sayılı dosyalarında.hakkında verilen. tarihli, 10 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Esas, Karar sayılı 6 ay süre ile işten yasaklama cezasının infazı hakkındaki yazısının Stajyer..'in lık Staj Yönetmeliği'nin 32. ve lık Kanunu'nun 71. maddesine göre davet edildiği, ancak hazır olmadığı görüldü, Ankara Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın ilgilinin stajının hükümsüz sayılmasına ilişkin kararı uyarınca, Stajyer..'in TBB Staj Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinmesine,.'a lık Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca yapılan davetin muhattabın taşınmış olması nedeniyle iade edildiği, tebligatın Baromuz levhasında bulunan büro adresine gönderildiği anlaşılmakla, lık Kanunu'nun 72/son maddesi uyarınca..'un dinlenmesinden vazgeçilmesine, aynı kanunun 72/c maddesi uyarınca 'un Baromuz levhasından silinmesine,.. hakkında.. gün ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ruhsatnamesinin geri alınarak iptaline ve adının bir daha yazılmamak üzere Baro levhasından silinmesine karar verilmiş olduğundan, Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın kararının infazının hukuken ve fiilen mümkün olmadığı anlaşılmakla kararın ilgilinin sicil dosyasında muhafaza edilerek yukarıda belirtilen silme kararının iptali halinde infaz edilmesine,

5 11.BAROSU BAŞKANLIĞI BAROSU BAŞKANLIĞI BAROSU BAŞKANLIĞI. Barosu Başkanlığı'nın, Baromuz üyeleri.,. ve. hakkındaki tarihli yazısının değerlendirilmesi..'ın,.. hakkındaki tarihli dilekçesinin Barosu Başkanlığı'nın,. hakkındaki tarihli yazısının..barosu Başkanlığı'nın,.. 'in.. hakkındaki tarihli dilekçesini içeren yazısının. Barosu Başkanlığı'nın tarih,.. gelen evrak sayılı yazısı, ekindeki tutanak, fotoğraflar, faaliyet belgesi, vergi levhası ve diğer belgeler dikkate alınarak,.. ve.. hakkında bağlı bulundukları baro dışında sürekli faaliyette bulundukları iddiasıyla ayrı ayrı re'sen disiplin soruşturması açılmasına,.. Baro Başkanlığı'na kararın bildirilmesine,.'dan konu hakkında yazılı bilgi istenmesine, Barosu Başkanlığı'nın yazısına istinaden 'dan konu hakkında yazılı bilgi istenmesine, Dilekçenin eksiklikler tamamlanmak üzere soruşturma bürosuna gönderilmesine,

6 15 KADIN HAKLARI MERKEZİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş AVUKAT ÖZLEM KIZILYAZI Kadın Hakları Merkezi'nin tarihinde Yüksel Caddesi'nde, tarihinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlemeyi planladıkları imza kampanyasının Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün otomatik hacim düzeltici ve haberleşme sistemi hakkındaki yazısının Özlem Kızılyazı'nın, Baromuz Hakları Merkezi'nde görev alma talepli başvurusunu içeren dilekçesinin değerlendirilmesi Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan kadınlara ilişkin ve/veya kadınlar aleyhine ilişkin hükümlerin, iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla tarihinde Yüksel Caddesi'nde, tarihinde Abdi İpekçi Parkı'nda imza kampanyası düzenlenmesine, imza kampanyasına Tülay Çelikyürek, İlkay Hasgül, Ceyda İlhan, Aslıhan Aksoy, Damla Erbuğa, Sevim Tütüncüoğlu Örs, Tülay Örücü, Beyhan Aksu, Güler Kaya, Değer Güngör. Günnur Altıok Erol ve Sevil Ceylan Ertut'un katılmalarına, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yazısında belirtilen evrakların ve eksikliklerin tamamlanması, gerektiğinde sayacın yenilenerek bedelin ödenmesi için Baro Müdürü'ne görev verilmesine, Özlem Kızılyazı'nın Hakları Merkezi üyeliğine atanmasına, kararın ilgiliye ve merkeze tebliğine,

7 18 AVUKAT BEYZA ELİF GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 20 AVUKAT. 21 AVUKAT MUHSİN BUDAKER tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi Ankara Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, il spor merkezlerinin denetimi konulu yazısının.'un, CMK eğitim semineri için yatırmış olduğu bedelin, seminerin iptal edilmiş olması sebebiyle iadesini talep eden dilekçesinin.'ın, Barokartına yatırmış olduğu ,00.TL. tutarındaki bedelin hesabına yatırılması talepli dilekçesinin Muhsin Budaker'in, Çayyolu Semt Temsilciliği bünyesinde kurulan gruplar için Baromuzun işbirliğini talep eden dilekçesinin Mazeretin kabulüne, Yazının rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne ve Löklüoğlu'na tevdiine, CMK eğitim semineri yeterli katılım olmadığı için ertelendiğinden, ilgilinin talebinin kabulü ile eğitim için yatırmış olduğu bedelin banka hesabına iadesine, Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,..'ın, Barokartının ve yatırmış olduğu bedellerin muhasebe personelimiz Murat Çelik tarafından kontrol edilerek raporlanmasına, bu rapor uyarınca var ise iadesi gereken miktarın tespiti ve iade edilmesi için Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Korkmaz'ın Baromuzu temsilen Çayyolu Semt Meclisi'nde görevlendirilmesine,

8 ŞULE HAYKIR 24 AVUKAT İBRAHİM RİTA İSLİ 26 DENETLEME KURULU Şule Haykır'ın, arkadaşları ile birlikte düzenlemeyi planladığı karma resim sergisi için ABEM sanat galerisinin 2014 yılı Ekim ayı ya da Kasım ayı içerisinde uygun olan bir tarih aralığında tahsisini talep eden dilekçesinin tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi Rita İsli'nin, düzenlemeyi planladığı tezhip sergisi için ABEM sanat galerisinin 2014 yılı kasım ayı içerisinde uygun bir tarih aralığında tahsisini talep eden dilekçesinin Baromuz Denetleme Kurulu'nun gün ve 2014/2 sayılı raporunun değerlendirilmesi Şule Haykır'a düzenlemeyi planladığı karma resim sergisi için Ekim 2014 tarihlerinde Av. Atila Sav Sanat Galerisi'nin günlük 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na, diğer konularda Sayman Güleç Uçakhan'a görev verilmesine, Mazeretin kabulüne, Rita İsli'ye düzenlemeyi planladığı tezhip sergisi için Kasım 2014 tarihlerinde Av. Atila Sav Sanat Galerisi'nin günlük 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na, diğer konularda Sayman Güleç Uçakhan'a görev verilmesine, Bilgi edinildi,

9 27 RE'SEN AVUKAT M SELAMİ ÇEKMEGİL SALİH GÖKÇE 30 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ 14 Temmuz etkinliklerinin düzenlenmesi hususunun M. Selami Çekmegil'in, hazırlamış olduğu Tilki Tuzağı isimli eserin basımının Baromuzca yapılması talepli dilekçesinin İktisadi İşletme personeli Salih Gökçe nin sürdürmekte olduğu görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi Alternatif Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi'nin tarihinde düzenlenen seçimli toplantısına ilişkin tutanağın Aksoy, Güleç Uçakhan, Bezginli, Mehan, Cabbar ve Korkmaz'dan oluşan etkinlik komisyonu oluşturulmasına, komisyon tarafından düzenlenmesi planlanan etkinliklerin hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmasına, Eserin basımı talebinin reddine, Bilgi edinildi, Alternatif Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi Başkanlığı'na Nejdet Göğüsdere (9165), Başkan Yardımcılığı'na Örücü (11258) ve Yazman Üyeliğe Mesut Yıldırım'ın (24485) seçilmelerinin onaylanmasına, listenin güncellenerek web sayfasında yayınlanmasına,

10 31 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 32 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 33 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 34 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ın tarihli dilekçesi hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun.'un tarihli dilekçesi hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun 'ün tarihli dilekçesi hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Adli Yardım istemcisi M.K. ile yeni bir taahhütname yapılması hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Hukuk Müşavirliğinin görüşü, mevcut mevzuat hükümleri ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 64/89 sayılı kararı çerçevesinde Devlet memuru olan bir kişinin ücretsiz izin almak koşuluyla, ücretsiz izin aldığı dönemde avukatlık stajını yapabileceği hususunun başvurucuya bildirilmesine, ( Orhan Şimşek in karşı oyuyla, oyçokluğuyla) Hukuk Müşavirliğinin görüşü, mevcut mevzuat hükümleri ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 64/89 sayılı kararı çerçevesinde Devlet memuru olan bir kişinin ücretsiz izin almak koşuluyla, ücretsiz izin aldığı dönemde avukatlık stajını yapabileceği hususunun başvurucuya bildirilmesine, ( Orhan Şimşek in karşı oyuyla, oyçokluğuyla) Hukuk Müşavirliğinin görüşü, mevcut mevzuat hükümleri ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 64/89 sayılı kararı çerçevesinde Devlet memuru olan bir kişinin ücretsiz izin almak koşuluyla, ücretsiz izin aldığı dönemde avukatlık stajını yapabileceği hususunun başvurucuya bildirilmesine, ( Orhan Şimşek in karşı oyuyla, oyçokluğuyla) Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi M.K. ile taahhüdün ihlaline alacağın tamamının muaccel hale geleceği ve takibe geçileceği kaydı konularak, bir önceki taahhütnameye göre maddi bir kayıp olmaksızın, borcun 10 eşit taksitle tahsiline yönelik taahhütname yapılmasına,

11 35 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 36 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Adli Yardım İstemcisi D.Ö.'in itirazı hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan alınan, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı'nın... sayılı yazısı ve Danıştay. Dairesi'nin. gün ve.. Esas ve. Karar sayılı kararı hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda Adli Yardım İstemcisi D.Ö. in itirazının reddine,. tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı aleyhine açılan Ankara... İdare Mahkemesi'nin.Esas sayılı davası sonucunda verilen kararın Danıştay. Dairesi'nin..Esas,.Karar sayılı ilamı ile bozulduğu ve bu bozma kararı üzerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından. tarihli karar ile adına düzenlenen.. seri numaralı Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi'nin aynı kurulun tarihli kararı ile iptal edilmiş olduğu bildirildiğinden,..'ın lık Kanunu'nun 72/a maddesine göre avukatlığa kabul için kanunun aradığı şartları sonradan kaybedilmiş olması nedeniyle Baromuz levhasındaki kaydının silinmesi ihtimaline binaen, aynı kanunun 71. maddesi uyarınca sözlü açıklamaları dinlenmek ve yazılı açıklamaları istenmek üzere tarihinde saat 15:30'da yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmesine,

12 37 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 38 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 39 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 40 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'dan alınan tarihli şikayet dilekçesi ve bu doğrultuda.'dan alınan ek beyanlar hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun Baromuz eski üyesi.. ın baro kesenek borcu hakkındaki tarihli dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.. Hukuk. ve hakkındaki yazısının 'nın hakkındaki dilekçesinin.. hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığına, 'ın baro kesenek borçları ile ilgili isteminin; Hukuk Müşavirliği'nin görüşü de gözetilerek reddine, baro keseneği borçlarını ödemesi zorunluluğunun ilgilisine yazılı olarak bildirilmesine,.. (Eski Kayıtlı) ve. hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,.hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve soruşturma esas defterine kayıt yapılarak ayrı esas numarası verilmesine, bu iddialar ile soruşturma sayılı dosyadaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında her iki dosyanın da birleştirilmek üzere gündeme alınmasına,

13 41 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 42 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 43 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 44 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 45 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 46 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ..'ün.. hakkındaki dilekçesinin.'in.. hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin 'ın hakkındaki dilekçesinin 'ın ve hakkındaki dilekçesinin ün hakkındaki dilekçesinin.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, ( Bezginli, Korkmaz ve Orhan Şimşek'in karşı oylarıyla, oy çokluğuyla) ( Aras görüşmeye ve oylamaya katılmamıştır.).. ve.. hakkında ayrı ayrı hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ( Güleç Uçakhan görüşmeye ve oylamaya katılmamıştır.) hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

14 İŞL İŞL İŞL İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M..Hukuk ( ) sayılı.. hakkındaki yazısının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M..Hukuk (.) sayılı hakkındaki yazısının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M. Hukuk (, ) sayılı ve hakkındaki yazısının in hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, TBB Yönetim Kurulu'nun tarih Esas, sayılı kararı uyarınca hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

15 İŞL İŞL İŞL İŞL 'in hakkındaki dilekçesinin.. Vekili 'un.. hakkındaki dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M ( Vekili..) sayılı.. hakkındaki yazısının 'ın.. hakkındaki dilekçesinin 1 - TBB Yönetim Kurulu'nun tarih Esas, sayılı kararı uyarınca hakkında disiplin soruşturması açılmasına, 2 - TBB Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, tanıklar dinlenmek üzere muhakkik üye olarak Mehan'ın atanmasına, TBB Yönetim Kurulu'nun tarih Esas, sayılı kararı uyarınca hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Verilen süreye ve yapılan tebligata rağmen avans yatırılmadığından, re'sen araştırılacak bir husus da bulunmadığından. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,

16 İŞL İŞL İŞL İŞL 'nin hakkındaki dilekçesinin 'ın.hakkındaki dilekçesinin.. 'in. hakkındaki dilekçesinin.'in.. hakkındaki dilekçesinin Verilen süreye ve yapılan tebligata rağmen avans yatırılmadığından, re'sen araştırılacak bir husus da bulunmadığından. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, Verilen süreye ve yapılan tebligata rağmen avans yatırılmadığından, re'sen araştırılacak bir husus da bulunmadığından.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,.. hakkında re sen disiplin soruşturması açılmasına ve soruşturma esas defterine kayıt yapılarak ayrı esas numarası verilmesine, bu iddialar ile soruşturma sayılı dosyadaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında her iki dosyanın da birleştirilmek üzere gündeme alınmasına,.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,

17 59 MUHASEBE DENİZ ALKIŞ BÜŞRA ELLİGIRAM ESRA KARAKAYA NAZ ÖZER BERNA GÖKTAŞ GÖZÜKARA TUĞÇE ATAR GÜLÜMSER ÇAKIR Ankara Basketbol Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi'nin, seri numaralı, tarihli, Nisan-Mayıs ayı salon kullanım bedeli karşılığı KDV dahil 2.950,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun. Ankara Basketbol Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi'nin, seri numaralı, tarihli, Nisan-Mayıs ayı salon kullanım bedeli karşılığı KDV dahil 2.950,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,

18 İZZET ONUR NAZLIAKA IŞIL KAYAPINAR EYLEM AYŞEM ÜNLÜ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, 1136 sayılı lık Kanunu nun 72/e maddesi uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, MUSTAFA DEMİR ERSİN YILMAZ VOLKAN GEMCİ MURAT ERTÜRK OĞUZ KAAN PEHLİVAN RAHMİ ÖZCAN İHSAN İVEDİ KORAY BOZKURT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına,

19 ŞEFİKA ÖZKAN SEDA CEYHAN AYÇA BÜŞRA BALCIOĞLU AYŞEGÜL HARMANDA SABRİYE BESTE KABAÇAM BAHAR GÖZÜM MUSTAFA KEREM OLGAÇ MERVE ARI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Baromuzdan Manisa Barosu'na nakil gitme istemi. Baromuzdan Muğla Barosu'na nakil gitme istemi. Eski: Şakir Erkan Göksu (5083), Yeni: Savaş Çelik (15502) Eski: Tamer Dinçöz (7843), Yeni: Tolga Çetinkaya (14266) Baro Levhası'na yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Manisa Barosu na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Muğla Barosu na gönderilmesine, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, SEMİH YÜKSEKTEPE TURGUT TÜRK İSMAİL AKDAŞ Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, Uşak Barosu'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,

20 NEJAT ATINÇ SELİME HİDAYET YÜCEL AYSUN ÖZDEMİR SOYDAN BÜŞRA ELLİGRAM MEHMET EMİN TASLAK SERKAN HARMANKAYA UĞUR TAŞKIRAN EMRE YURTALAN SALİM ÇÖKLÜ 98 FİLİZ GÜNGÖR İstanbul Barosu'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,

21 SALİH GÜNER KANAT ALİ ARMAĞAN KARACA KADRİYE FUNDA UYSAL AVUKAT AVUKAT AVUKAT Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. 2013/Ş.249 sayılı disiplin soruşturmasının 2013/Ş.381 sayılı disiplin soruşturmasının Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,. gün sayılı karar ile hakkında soruşturma açılan. e ilişkin iddialar ile, soruşturma sayılı dosyadaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında her iki dosyanın da birleştirilmek üzere gündeme alınmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. ve.. hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, 104 AVUKAT 2013/Ş.383 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, 105 RE'SEN (.) AVUKAT /Ş.455 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

22 RE'SEN (AVUKAT ) AVUKAT AVUKAT AVUKAT RE'SEN ( ) AVUKAT 2013/Ş.485 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.13 sayılı disiplin soruşturmasının 2014/Ş.59 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere ve hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

23 109.. VEKİLİ AVUKAT.. AVUKAT.. AVUKAT /Ş.91 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. ve.. hakkında ayrı ayrı; 1-. Derneği hakkında İcra Müdürlüğünün. sayılı dosyası üzerinden yürüttükleri icra takibinde, farklı farklı tarihlerde toplamda ,00.-TL tahsil ettikleri halde, şikayetçi müvekkiline eksik ve gecikmeli ödeme yaptığı iddialarına ilişkin olarak disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, 2-. Derneği hakkında. İcra Müdürlüğünün. sayılı dosyası üzerinden yürüttükleri icra takibinde, tarihli reddiyat makbuzu karşılığında dosyadan ,00.-TL tahsil ettikleri halde müvekkili müştekiye uhdelerinde tuttukları iddiasına ilişkin olarak disiplin kovuşturması açılmasına, 110 Re'sen AVUKAT. 2014/Ş.105 sayılı disiplin soruşturmasının. gün. sayılı karar ile hakkında soruşturma açılan. in. ye yönelik iddiaları ile,. soruşturma sayılı dosyadaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında her iki dosyanın da birleştirilmek üzere gündeme alınmasına,

24 MUHASEBE. AVUKAT. 2014/Ş.179 sayılı disiplin soruşturmasının Hukuk Müşavirliğinde çalışan avukatların maaşlarında yapılacak artışın değerlendirilmesi 113 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezi'nin 2012/2920 sayılı dosyasında. 'in tevkil yetkisi talebinin 114 AVUKAT SAYGIN Kütüphanemizdeki eksik kitapların alınması talebinin, 115 AVUKAT SAYGIN Kütüphanemizde bulunan fazla kitaplara ilişkin talebinin 116 AVUKAT MEHMET ABDULLAH TOKER Stajyer lar Dayanışma ve Tanışma Etkinliği düzenlenmesi talebinin TBB Yönetim Kurulu'nun. tarih. Esas,. sayılı kararı uyarınca. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Baro personeline yapılan maaş artışı da göz önünde bulundurularak, Baromuz avukatlarının maaşlarının brüt %... oranında arttırılmasına, Adli Yardım Merkezi'nin 2012/2920 sayılı dosyasında. 'in. Aile Mahkemesi'nin. Esas sayılı dosyasında vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına, Yazıcıoğlu'nun dilekçesi ekinde belirtilen 25 adet kitabın toplam 2.421,00.TL bedel ile satın alınmasına ve kütüphanemiz arşivine kayıtlarının yapılmasına, alım konusunda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Baromuza ait Necatibey Caddesi 51 numarada bulunan binada yeni bir kütüphane oluşturulması ihtimali bulunduğundan, şu anda ihtiyaç fazlası olan kitapların uygun bir yerde muhafaza edilmesine, Stajyer lar Halı Saha Futbol Turnuvasının final maçının tarihinde Ahlatlıbel tesislerinde yapılacağı göz önünde bulundurularak, yine Stajyer ların Dayanışma ve Tanışma Pikniği'nin aynı tarihte Ahlatlıbel Tesislerinde yapılmasına, stajyerlerin ulaşımı için araç tahsis edilmesine,

25 117 AVUKAT ÇAĞLAR ALTUN 18 Nisan - 3 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Hava Hukuku Sertifika Programı'nda görev alan eğitimcilere ücret ödenmesi talebinin 118 AVUKAT ÇAĞLAR ALTUN 13 Haziran 2014 tarihinde Sivil Hava Aracı Kazalarının Soruşturulması konulu atölye çalışması düzenlenmesi talepli dilekçesinin 119 AVUKAT MEHMET SAVAŞ ÖZDAĞ 120 AVUKAT MEHMET İLKER ÖZKURT Yasa İzleme Enstitüsü'nün kuruluş yıldönümüne ilişkin etkinlikler düzenlenmesi talebinin Nihan Erdoğan'ın TOMAK Alt Kurulu'nda görev alma talebinin Dilekçede belirtilen eğitimcilere, yine dilekçede belirtilen her bir ders saati karşılığı 60,00.TL ücret ödenmesine, ödemelerin dilekçedeki banka hesaplarına yapılmasına, Sayman Güleç Uçakhan a yetki verilmesine, 1-13 Haziran 2014 tarihinde Sivil Hava Aracı Kazalarının Soruşturulması konulu atölye çalışması düzenlenmesine, 2 - Aynı gün 14:00-17:00 saatleri arasında bir dersliğin atölye çalışması için tahsisine, 3 - Diğer konular ile ilgili olarak koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine, 1 - Enstitü üyeleri ile Baromuz Yönetim Kurulu üyelerinin ve isteyen Baromuz mensubu meslektaşların katılımı ile tarihinde saat 14:00'de Anıtkabir ziyareti yapılmasına, 2 - Talep edilen diğer etkinlikler konusunda koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Aras ve Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi Yönergesi, merkez üyelerinin en çok elli kişi ile sınırlı olduğuna dair düzenlemeye haiz olduğundan, Nihan Erdoğan'ın CMK Merkezi Üyesi olmaksızın Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda görevlendirilmesine,

26 121.. hakkındaki dilekçesinin 122 RE'SEN Hava Hukuku Kurulu'nun isminin değiştirilmesi hususunun MİKDAT ÇETİN NUH METE YÜKSEL İktisadi İşletme personeli Mikdat Çetin in sürdürmekte olduğu görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi Hakimlikten Baromuz levhasına yazılma isteminin. 'in yazılı açıklamaları da dikkate alınarak,. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, Hava Hukuku Kurulu'nun isminin Hava ve Uzay Hukuku Kurulu olarak değiştirilmesine, Bilgi edinildi, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'nın; Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 tarih ve 99/14 sayılı, Baro levhasına yazılma ve ruhsatname düzenlenmesi talebinin reddi 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AVUKAT.., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak hakkında verilen. tarih ve. sayılı Yönetim Kurulu kararına itirazını içeren dilekçesinin 2 AVUKAT..'ın, halen yedek

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 38402 TÜRAVAK Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın, Türavak Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmeleri tarafından sunulan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27542 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2 27352 ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 3 27055 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi... nın 24.06.2014 tarihli, Baromuz levhasına yeniden hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun KARAR ÖZETİ Baromuz eski üyesi...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 ANKARA NOTER ODASI 2 HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 3 AV. KONU olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtan hakkında yapılan başvuru doğrultusunda, Ankara Noter Odası Başkanlığı'ndan alınan

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 67382 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av. hakkında daha önce verilen. gün ve.. Esas,.. Karar sayılı altı ay süre ile işten çıkarma cezasının, TBB Disiplin

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AVUKAT... İLGİLİ KONU...'in, lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine ilişkin Baromuz Yönetim Kurulu'nun... gün ve... sayılı kararına yapmış

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı