BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;"

Transkript

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK LİSANS İÇİN; BAŞVURU ŞARTLARI 1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 almış olmak. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES şartı aranmaz. 2-Başvuru ön koşulu olan yabancı dil şartı değiştirilmiş olup, öğrencinin tez teslim aşamasında YDS den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. ÖNEMLİ: Adaylar en geç 25 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 23:30 a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvuru sayfasında Araştırma görevlileri isimlerinin başına Arş. Gör. İfadesini koymaları gerekmektedir. Başvurular adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru linkinden: alınacaktır. DOKTORA İÇİN; 1- ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65 almış olmak. - Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerinde süreye bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır. 2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olmak - YDS belgesi olmayıp KPDS, TOEFL, IELTS ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. ÖNEMLİ: Adaylar en geç 25 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 23:30 a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. Başvuru sayfasında Araştırma görevlileri isimlerinin başına Arş. Gör. İfadesini koymaları gerekmektedir. Başvurular adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru linkinden: alınacaktır. Özel Şartlı Öğrenci Alımı: Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınlarının başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Kontenjan, öğrenci alan her program için 1 öğrenci ile sınırlıdır. Başvuru Dilekçesi: (37 nolu Özel Şartlı Öğrenci Olma Talebi Dilekçesi) Özel Öğrenci Alımı: Özel öğrenci kontenjanı, tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl 2 öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Başvuru Dilekçesi: (36 nolu Özel Öğrenci Olma Talebi Dilekçesi) Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı: Başvurular şahsen veya posta yolu ile yada adresine gerekli evraklar scan edilerek E-posta yolu ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES yada eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz. Lisans yada yüksek lisans not ortalaması 4 lük not sisteminde en az 2.50 başvuru şartı olup, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, BD/SD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Yabancı Uyruklu öğrenci kabulü aşağıda ilana çıkan programlar için geçerlidir. Başvuru Dilekçesi: / (Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi) Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar: Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş) Not Döküm belgesi (Tercüme edilmiş) Yabanci dil belgesi sureti (Yüksek lisans öğrencileri hariç) Pasaport (Başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta) Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi Türkçe yeterlik belgesi 1

2 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALES sınav puanının %50 si, Lisans mezuniyet notunun (4 lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50 si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI: Not: ALES Sınavı başvuru şartı olmaktan çıkarılmış olup aşağıdaki şekildeki gibi değerlendirmeye alınacaktır. -Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir. -Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. DOKTORA PROGRAMLARI: ALES sınav puanının % 50 si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4 lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 30 u ve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20 si (yazılı puanının % 10 u, sözlü puanının % 10 u) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75 dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 55 puan almış olmak başvuru koşuludur değerlendirmeye alınmaz. Özel öğrenci kontenjanı, tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50 si, Mezuniyet notunun %50 si. dikkate alınarak hesaplanır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.5) Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar: Diploma veya mezuniyet belgesi Not Döküm belgesi ALES belgesi, Özel Şartlı Öğrenci (engelli öğrenci ve 1. derece şehit yakınları) kontenjanı sadece Tezli Yüksek Lisans için açılır ve tüm programlar için bir öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.7) Başvuran adayların ALES sınav puanının %50 si ve Lisans mezuniyet notunun (4 lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50 si dikkate alınarak saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES yada eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz. Lisans ya da yüksek lisans not ortalaması 4 lük not sisteminde en az 2.50 başvuru şartı olup, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, BD/SD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.8) Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1) Ön Başvuru Beyanı(imzalı) 2) ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM Şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) Enstitü tarafından onaylanır 3) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 4) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 5) Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 6) 3 adet fotoğraf 7) Nüfus Cüzdan fotokopisi 8) Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde ) 9) Özgeçmiş (Doktora kayıtları için) 10) Harç Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans Programları için) 11) Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir. 12) Yaşam Boyu Öğrenme Programına Başvuracak adayların en az 3 yıllık öğretmenlik mesleği deneyimine sahip olduğunu belirten belge getirmeleri gerekmektedir. 13) Posta Pulu Ücreti 25 TL Bilgi için: 2

3 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ Ön Başvuru Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) Temmuz 2013 Kazananların İlanı 05 Ağustos 2013 Kesin Kayıt Tarihi Ağustos 2013 Yedek Öğrenci İlanı 16 Ağustos 2013 Saat: 17:30 Yedek Öğrenci Kaydı(Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) Boş kalan kontenjanlara 21 Ağustos 2013 Saat 16:00 da enstitü binasında hazırda bulunan adaylardan puan sıralamasına bakılarak alınacaktır Ağustos 2013 Saat: a Kadar. Derse Yazılma (internet üzerinden) Eylül 2013 Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) Eylül 2013 Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2013 Pazartesi Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir. Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları şahsen veya posta ile Özel Statülü Öğrenci başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir. ÖZEL ÖĞRENCİ /ÖZELŞARTLI ÖĞRENCİ (ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ Ön Başvuru Tarihi 19 Temmuz -20 Ağustos 2013 Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 06 Eylül 2013 Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) Eylül 2013 Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2013 Pazartesi DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ Ön Başvuru Tarihi (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) Temmuz 2013 Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 30 Temmuz 2013 Saat:10:00 Kazananların İlanı 05 Ağustos 2013 Kesin Kayıt Tarihi Ağustos 2013 Yedek Öğrenci İlanı 16 Ağustos 2013 Saat: 17:30 I.Yedek Öğrenci Kaydı(Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) Boş kalan kontenjanlara 21 Ağustos 2013 Saat 16:00 da enstitü binasında hazırda bulunan adaylardan puan sıralamasına bakılarak alınacaktır Ağustos 2013 Saat: a Kadar. Derse Yazılma (internet üzerinden) Eylül 2013 Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) Eylül 2013 Güz Yarıyılı Başlangıcı 23 Eylül 2013 Pazartesi 3

4 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET EĞİTİM BİLİMLERİ ABD Eğitim Programları ve Öğretimi 15 - Herhangi bir örgün lisans programı mezunu olmak. Eğitim Yönetimi ve Denetimi 8 - Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 15 - Lisans Mezuniyetinin PDR alanında tamamlamış olmak. Yükseköğretim 6 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Yaşam Boyu Öğrenme 6 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı nda en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak. İLKÖĞRETİM ABD Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği ile Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin birinden mezun olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi 15 - İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olmak veya Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışıyor olmak. Sınıf Öğretmenliği 12 - Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olmak veya Sınıf Öğretmeni olarak çalışıyor olmak. Matematik Eğitimi 5 -Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinin birinden mezun olmak. TÜRKÇE ABD Türkçe Eğitimi 10 - Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin birinden mezun olmak. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLER ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 - BÖTE mezunu olmak. 4

5 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 20+2* -Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümleri ile Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bölümlerinin birinden mezun olmak. *ÖYP kapsamında kabul edilecek öğrenciler içindir. ORTA ÖĞRETİM VE SOSYAL ALANLAR ABD Tarih Eğitimi 5+2* -Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümü mezunu olmak. -*Eğitim Fakültesinin herhangi bir programından yada Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler alanlarının birinden mezun olan öğrenciler için 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD İngiliz Dili Eğitimi 5 - İngiliz Dili, Amerikan Dili, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Almanca Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi programlarının herhangi birinden mezun olmak ve - YDS (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. 5

6 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS KONT. MEZUNİYET EĞİTİM BİLİMLERİ ABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) 25+15* - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. *15 Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli arasından başvuranlar içindir. İLKÖĞRETİM ABD - Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olmak veya Sınıf Öğretmeni olarak çalışmak. Sınıf Öğretmenliği (Tezsiz)** 20+10* *10 Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli arasından başvuranlar içindir Not: **Dersler Cumartesi günleri Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü nde yapılacaktır. - Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ile; Matematik Eğitimi (Tezsiz) 20+10* - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinin birinden mezun olmak. *10 Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli arasından başvuranlar içindir TÜRKÇE ABD Yabancılara Türkçe Eğitimi (Tezsiz)** 30+10* -Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yabancı Dil Eğitimi ile Filoloji bölümlerinin birinden mezun olmak. *10 Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline arasından başvuranlar içindir Not: ** Dersler Cumartesi günleri Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü nde yapılacaktır. 6

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI EĞİTİM BİLİMLERİ ABD Eğitimde Psikolojik Hizmetler 10 - Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini PDR alanında tamamlamış olmak. İLKÖĞRETİM ABD Fen Bilgisi Öğretmenliği 5+2* -Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek lisans mezunu olmak veya Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu olmak. *ÖYP kapsamında kabul edilecek öğrenci sayısı 2. Not: Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları eğitim alanında Bilimsel Hazırlık Dersleri alacaktır. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLER ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 10+2* - Lisans mezuniyetinin BÖTE ve/veya Bilgisayar Öğretmenliği olması ve/veya eşdeğer program olması; Yüksek Lisans mezuniyetinin BÖTE olması. *ÖYP kapsamında kabul edilecek öğrenciler içindir. TÜRKÇE ABD Türkçe Eğitimi 6+2* - Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Yabancılara Türkçe Öğretimi veya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programlarının birinden mezun olmak. * ÖYP kapsamında kabul edilecek öğrenciler içindir. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 8+2* - Yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon programlarının birinde yapmış olmak. * ÖYP kapsamında kabul edilecek öğrenciler içindir. 7

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 -Öğretim Yılı Güz yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr.

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı İç Denetim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, Doktora ve programlarına

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI. 2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 1) Öğrencinin yatay geçişle ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini alarak sınavlarını başarmış ve genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az altmış

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi üstü

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2014201 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve i Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Yüksek Lisans başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR A- GENEL KOŞULLAR:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR A- GENEL KOŞULLAR: 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı