NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/ /01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 1696 sayılı yazısı incelenerek, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Polat TÜRKER, 07 Ekim Ocak 2011 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tarih 2010/23-13 sayılı kararı ile Kanada /Toronto Üniversitesi Mount Sinai Hastanesi Murray Koffler Urologic Welness Centre Üroonkoloji AraĢtırma Kliniğinde araģtırmacı ve gözlemci olarak çalıģmak üzere Kanada da görevlendirilmiģti. Ancak adı geçen öğretim üyesinin çalıģmalarının tamamlanmaması nedeniyle görev süresinin 3 (üç) ay süreyle uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 07 Ocak Nisan 2011 tarihleri arasında yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.. KARAR 02: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 862 sayılı yazısı incelenerek, ÖYP kapsamında Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi Kadrosuna atanan Nurullah KAYACI nın, 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun sayılı kararı (ÖYP AraĢtırma Görevlisi, halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu araģtırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine ÖYP kapsamına dahil olarak devam edebilmeleri) uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesine, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2 KARAR 03: Üniversitemiz Rektörlük Okutman (Ġngilizce) kadrosuna baģvuran adayların tarihinde (Saat 14:00-Rektörlük Toplantı Salonu) yapılacak sınavlarında görevlendirilecek jürinin belirlenmesi Üniversitemizin Rektörlük Biriminde istihdam edilmek üzere ilan edilen Yabancı Dil Okutman kadrolarına baģvuracak adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca GiriĢ Sınavı Jürilerinin (Ġngilizce) aģağıdaki öğretim üyelerinden oluģturulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Rektörlük Okutmanlık (İngilizce) Sınav Jürileri: Dil: İngilizce Jüriler -Asil Prof. Dr. Cevat ERDAL (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) Yrd. Doç. Dr. Tatiana GOLBAN Yrd. Doç. Dr. Buğra ZENGĠN Yedek Doç. Dr. Petru GOLBAN (Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü) (Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü) (Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümü) KARAR 04: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 032 incelenerek, sayılı yazısı Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet DEMĠRCĠ nin, Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda eğitim-öğretim yılı bahar döneminde okutulacak olan Besin Kimyası ve Analizleri dersini (haftada 4 saat) vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/d Maddesi uyarınca Ġstanbul da görevlendirilmesinin; yolluk ve gündelikleri (gidiģdönüģ) ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Arel Üniversitesi nce karģılanarak, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 988 sayılı yazısı incelenerek, ÖYP kapsamında Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü AraĢtırma Görevlisi Kadrosuna atanan ġerife ġafak ın, 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun sayılı kararı (ÖYP AraĢtırma Görevlisi, halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu araģtırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine ÖYP kapsamına dahil olarak devam edebilmeleri) uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesine, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3 KARAR 06: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 987 sayılı yazısı incelenerek, Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Feride ġermin UTKU nun, TÜBĠTAK 2218 Doktora Sonrası Yurtiçi AraĢtırma Burs Programı kapsamında yürütülen Gepi Tabanlı Moleküler Yapıların ve Sistemlerin OluĢturulması ve Pratik Uygulamalarda Kullanımı konulu projede çalıģmalar yapmak üzere Ġstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji AraĢtırma Merkezinde, tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle, haftada 2 gün (PerĢembe, Cuma) 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 92 sayılı yazısı incelenerek, görüģüldü Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN ın, Amerika BirleĢik Devletleri North Carolina Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi McDowell Küresel Bilgi Teknolojileri AraĢtırma Merkezinde araģtırmalar yapmak üzere 01 Haziran- 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Amerika BirleĢik Devletlerinde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca ÖYP kapsamında araģtırma görevlisi kadrosuna atanarak 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Genel Kurul Kararının 1. maddesi ÖYP araştırma görevlisi, halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine ÖYP kapsamına dahil olarak devam edebilmeleri uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere aģağıda belirtilen öğretim elemanları Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tabloda belirtilen kararlarıyla görevlendirilmiģtir. Ancak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile yapılan görüģmeler sonucu aģağıdaki tabloda belirtilen kararlarda yer alan 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ifadesinin iptal edilerek adı geçen öğretim elemanlarının doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Genel Kurul Kararının 1. Maddesi uyarınca ÖYP kapsamında ilgili üniversitelere mecburi hizmet yüklenerek görevlendirilmeleri, kadro tahsisi için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ad-Soyad-Yönetim Kurulu Tarihi * Meltem CAN tarih ve 27/05 sayılı karar * Nurullah KAYACI tarih ve 01/02 sayılı karar Üniversite Ad- Soyad-Yönetim Kurulu Tarihi Üniversite Hacettepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi * Eralp ERDOĞAN tarih ve 28/01 sayılı karar * Melda KESER tarih ve 24/14 sayılı karar Ankara Üniversitesi Marmara Üniversitesi

4 * ġerife ġafak tarih ve 01/05 sayılı karar Uludağ Üniversitesi * Yusuf ġahġnkaya tarih ve 27/06 sayılı karar Ġstanbul Teknik Üniversitesi * Elçin Deniz ELA tarih ve 27/03 sayılı karar Gazi Üniversitesi KARAR 09: 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca ÖYP kapsamında araģtırma görevlisi kadrosuna atanarak 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi, 39. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı kararı (Yabancı Dili Puanı 65 puan ve üstü olup da yurtdışı dil kurslarından faydalanmak istemeyen Araştırma Görevlilerinin, Başkanlığımızca ilan edilecek lisansüstü eğitim programlarına başvurularını ilgili Üniversiteye bireysel olarak yapmalarına, Üniversitelerin değerlendirme ve yerleştirmeyi adayların ÖYP puanlarına göre belirlemeleri) uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere aģağıda belirtilen öğretim elemanı Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tabloda belirtilen kararıyla görevlendirilmiģtir. Ancak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile yapılan görüģmeler sonucu aģağıdaki tabloda belirtilen kararda yer alan 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ifadesinin iptal edilerek adı geçen öğretim elemanının doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Genel Kurul Kararının 3. Maddesi uyarınca ÖYP kapsamında ilgili üniversiteye mecburi hizmet yüklenerek görevlendirilmesi, kadro tahsisi için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ad -Soyad- Yönetim Kurulu Tarihi Hicran KARATAġ tarih ve 28/02 sayılı karar Hacettepe Üniversitesi Üniversite KARAR 10: 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca araģtırma görevlisi kadrosuna atanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Genel Kurul Kararının 2. maddesi (ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim programı söz konusu Kurul Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamındaki lisansüstü eğitim yapabilecek anabilim dalları arasında değilse ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanmamaları kaydıyla), 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi (lisansüstü eğitime devam ettikleri üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesi) ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 2. maddesinin (i) bendine göre aģağıdaki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının ilgili üniversitelere mecburi hizmet yüklenerek doktora eğitimi için görevlendirilmeleri, kadro tahsisi için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ad- Soyad Üniversite Heysem KAYA Denizcan KUTLU Kadir TEMĠZ Boğaziçi Üniversitesi Ankara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi

5 KARAR 11: 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca araģtırma görevlisi kadrosuna atanarak 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı 2. kararı (ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim programı söz konusu Kurul Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamındaki lisansüstü eğitim yapabilecek anabilim dalları arasında değilse ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanmamaları kaydıyla) uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Burcu KURT Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tarih ve 27/04 sayılı kararı ile Marmara Üniversitesi nde görevlendirilmiģtir. Ancak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile yapılan görüģmeler sonucu Üniversitemizce alınan kararda yer alan 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ifadesinin iptal edilerek adı geçen öğretim elemanının 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi (lisansüstü eğitime devam ettikleri üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesi), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı 2. kararı ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 2. maddesinin (i) bendine göre ilgili üniversitede mecburi hizmet yüklenerek doktora eğitimi için görevlendirilmesi, kadro tahsisi için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 12: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Rektörlük Okutman kadrosunda olup, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan Okt. Serkan AYDIN ın, Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye Bilinçli Gençlik Projesi kapsamında tarihinde Ankara da düzenlenecek toplantıya Üniversitemizi temsilen katılmak üzere 10 Ocak- 12 Ocak 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nın 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 13: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Devlet Planlama TeĢkilatında, Üniversitemiz AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere 19 Ocak 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 01: Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 20/01/ /02 Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 33 sayılı yazısı Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dumrul GÜLEN in, Amerika BirleĢik Devletleri/ Nebraska Eyaleti Nebraska Tıp Merkezi Patoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü Transplantasyon Ġmmunolojisi Laboratuarında çalıģmalar yapmak üzere 24 Ocak Mart 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Amerika BirleĢik Devletlerinde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6 KARAR 02: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 61 sayılı yazısı incelenerek, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih HOROZOĞLU nun, Amerika BirleĢik Devletleri Columbia Üniversitesi Medical Center da bulunan Edward Harkness Eye Institude de çalıģmalar yapmak üzere 01 Mayıs Ağustos 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Amerika BirleĢik Devletlerinde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sonel BOSNALI nın, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde eğitim-öğretim döneminde okutulacak olan ANT 523 Linguistik Antropoloji dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40-d. Maddesi uyarınca haftada 3 (üç) saat Ġstanbul da görevlendirilmesinin; yolluk (gidiģ- dönüģ) ve gündelikleri ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Yeditepe Üniversitesi nce karģılanarak, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemiz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 04 sayılı yazısı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı nda görev yapan AraĢ. Gör. Sami NAR ve Uzman Evren KÖKSAL ın, ġubat 2011 tarihleri arasında Malatya/ Ġnönü Üniversitesi nde yapılacak olan Akademik BiliĢim Konferansı na katılmak üzere 28 Ocak ġubat 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelik ve konaklamalı olarak Malatya da görevlendirilmeleri, yolculuklarını uçakla yapmaları, yolluk-gündelik ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7 KARAR 05: Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 546 sayılı yazısı ile ekleri Sağlık Yüksekokulunda uygulanması planlanan HemĢirelikte Klinik Eğitim Modeli Okul- Hastane Entegrasyonu Projesi kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca üretken üniversite modelinde akademik personelin ve öğrencilerimizin Tıp Eğitiminde Fakülte-Hastane Eğitim Modelinin aynısının Sağlık Yüksekokulu-Hastane Eğitim Modeli olarak da uygulanmasına olanak sağlanması, bu kapsamda yer alacak öğretim elemanları ve öğrencilerin, Tıp Fakültesinin öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde aynı sosyal ve mali haklara sahip olması ve iki birimimiz arasında söz konusu entegrasyonun tarihinden itibaren uygulanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 38 sayılı yazısı ile ekleri incelenerek, Rektörlük Okutman kadrosunda olup, Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okt. Berrak BEġĠKÇĠ KAYA nın, 2547 sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca tarihinde bitecek olan görev süresinin bu tarih itibariyle 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulunca uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 36 sayılı yazısı ile ekleri incelenerek, Rektörlük Okutman kadrosunda olup, Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan Okt. Pınar YÜNCÜ nün, 2547 sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca tarihinde bitecek olan görev süresinin bu tarih itibariyle 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulunca uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, tarihinde Ankara Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8 KARAR 09: Üniversitemiz Üniversitelerarası Kurul Üyesi Prof. Dr. Ahmet ÇITIR ın, tarihinde Ankara Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Rektörlük için ilan edilen 4 (dört) adet Ġngilizce Okutmanı kadrosuna baģvuran adaylardan; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca ön değerlendirme sonucu giriģ sınavına alınan adaylardan; tarihinde GiriĢ Sınav Jürisi tarafından yapılan yazılı sınav sonunda baģarılı olanların (EK:01) 2547 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca Üniversitemizin Rektörlük Ġngilizce Okutmanı kadrosuna atanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. EK: Liste (1 sayfa) Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 27/01/ /03 KARAR 01: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı incelenerek, Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent EKER in, Malezya/Kuala Lumpur da düzenlenecek olan ICCST8 (Aihth Internaional Conference on Composite Science and Technology) isimli konferansta Developing Packing By Using Smart Material Which Helps to Realize Spoilage in Yoghurt konulu bildiriyi sunmak üzere Mart 2011 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk ve katılım ücretli olarak Malezya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk ve katılım ücretinin belirlenen kriterler kapsamında Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin TUNA nın, Amerika BirleĢik Devletleri/Kaliforniya Eyaletinde bulunan Western Regional Research Center de Phenomic Analysis of Natural and Induced Variation in Brachypodium Distachyon konusunda araģtırmalar yapmak üzere tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Amerika BirleĢik Devletleri nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9 KARAR 03: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fadul ÖNEMLĠ nin, Fransa Ulusal Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (INRA) nde Ayçiçeğinde Hastalıklara Dayanıklılık Islahı konusunda araģtırmalar yapmak üzere tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Fransa da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR:04 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 81 sayılı yazısı Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Cevat AKTAġ ın, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezinde Embriyoloji Laboratuar sorumlusu eğitimi almak üzere tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Ġstanbul da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR:05 Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanlarından AraĢ. Gör. Özgür SAĞLAM ın, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Yunanistan/Thesally Üniversitesi Crop Production and Rural Environment, Department of Afgriculture, Agricultural Zoology and Entomology Laboratuarlarında çalıģmalar yapmak üzere tarihleri arasında 5 (beģ) ay süreyle yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Yunanistan da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR:06 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programında görev yapan Öğr. Gör. Osman DAĞ ın, tarihleri arasında Antalya da düzenlenecek olan Uluslararası Altın Kep yarıģmasına Üniversitemizi temsilen katılmak üzere tarihleri arasında (yol hariç) 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Antalya da görevlendirilmesi, yolluk-gündeliğinin Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nın 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10 KARAR:07 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın ve 84 sayılı yazısı ile ekleri incelenerek, Üniversitemiz Tıp Fakültesinin iliģik listede belirtilen uzmanlık dallarında, Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcıları Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca uzmanlık eğitimi için; 2011 yılı Nisan Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı (TUS) sonucu 12 (oniki) öğrenci kadrosu ayrılması ve kadro kullanım izinlerinin alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. EK: TUS 2011 Nisan Dönemi sonunda Talep Edilen ve Kullanım Ġzni Ġstenen Öğrenci Kontenjan Listesi (2 sayfa) KARAR:08 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, 10 ġubat 2011 tarihinde Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nda Üniversitemiz ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 70 sayılı yazısı Üniversitemiz Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nda görev yapan Öğr. Gör. Hakan DEMĠRKOL un, tarihinde Üniversitemizin projeleriyle ilgili LAB Mühendislik Bürosunda görüģmelerde bulunmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca gündelikli olarak Ġstanbul da görevlendirilmesi, gündeliğinin Üniversitemiz Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 11/02/ /04 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı için ilan edilen 1. Derece Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Recep ALP in, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince durumunu ve bilimsel niteliklerini incelemek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. Hülya APAYDIN (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Yahya ÇELĠK (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı 1. Derece Doçent kadrosuna yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11 KARAR 02: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı incelenerek, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tarih ve 2011/03-05 sayılı kararı ile Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanlarından AraĢ. Gör. Özgür SAĞLAM ın, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Yunanistan/Thesally Üniversitesi Crop Production and Rural Environment, Department of Afgriculture, Agricultural Zoology and Entomology Laboratuarlarında çalıģmalar yapmak üzere tarihleri arasında 5 (beģ) ay süreyle yolluksuz- gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmiģti. Ancak söz konusu görevlendirme tarihinin tarihleri olarak değiģtirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, tarihinde KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere tarihinde (yol hariç) 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelik ve konaklamalı olarak görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündelik ve diğer giderlerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemiz Üniversitelerarası Kurul Üyesi Prof. Dr. Ahmet ÇITIR ın, tarihinde KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere tarihinde (yol hariç) 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelik ve konaklamalı olarak görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündelik ve diğer giderlerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemizin çeģitli komisyonlarında; üye değiģikliklerinin ve yeni üye görevlendirilmelerinin ekteki Ģekliyle kabul edilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. EK: Komisyon Listesi (1 sayfa) KARAR 06: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 56 sayılı yazısı ÖYP kapsamında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü Ġktisat Tarihi Anabilim Dalında görev yapan AraĢ. Gör. Ali ĠLHAN ın, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat Bölümünde çalıģmalarda bulunmak üzere tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve maaģlı olarak Bursa da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12 KARAR 07: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 55 sayılı yazısı ÖYP kapsamında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü Ġktisat Teorisi Anabilim Dalında görev yapan AraĢ. Gör. CoĢkun AKDENĠZ in, Ege Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümünde çalıģmalarda bulunmak üzere tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve maaģlı olarak Ġzmir de görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 57 sayılı yazısı ÖYP kapsamında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalında görev yapan AraĢ. Gör. Kadir TEMĠZ in, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü nde çalıģmalar yapmak üzere tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve maaģlı olarak Ġstanbul da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapmakta olan AraĢtırma Görevlilerinin anılan Kanunun 33/a maddesine göre atamalarının yapılmasına iliģkin Ziraat Fakültesi Dekanlığı ndan gelen yazılar Üniversitemiz birimlerinde boģ bulunan AraĢtırma Görevlisi kadrolarının Ziraat Fakültesi Dekanlığına (Bölüm/Anabilim dalı bazında) aktarımının yapılmasına ve Fen Bilimleri Enstitüsü nde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre görev yapan AraĢtırma Görevlilerinin anılan Kanunun 33/a maddesine göre atamalarının yapılabilmesi ve Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı tarih ve sayılı yazısının 2. Maddesinin (a) bendi uyarınca 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesinin (d) fıkrasına göre atanan ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere olanların baģarı durumu göz önünde bulundurularak Üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacı dolayısıyla doktora öğrenimini tamamladıktan sonra istihdamında öğretim elemanı ihtiyacı da dikkate alınarak atamalarının yapılabilmesi için kadro aktarımının uygun olduğuna ve gerekli iznin Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığından istenilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Muratlı Meslek Yüksekokulu Kimya Programında Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Yrd. Doç. Dr. AyĢe AFACAN nın, tarihinde sona erecek olan görev süresinin uzatılması amacıyla, durumunu incelemek üzere Üniversite Rektörü tarafından belirlenen Prof. Dr. Ömer ZAĠM (Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi), Prof. Dr. Naz Muhammed ATABAY (Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi) ve Doç. Dr. Metin TÜLÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi) nün öğretim üyesi ile ilgili olumlu görüģlerini belirttikleri kiģisel raporları, adayın son 3 (üç) yıllık faaliyetleri ve bilimsel çalıģmaları dikkate alınarak 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca Yrd. Doç. Dr. AyĢe AFACAN nın tarihinde bitecek görev süresinin bu tarih itibariyle 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

13 KARAR 11: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 144 sayılı yazısı ile ekleri incelenerek, Rektörlük Okutman kadrosunda olup Çorlu Mühendislik Fakültesi nde görev yapan Okt. Özlem ÇEZĠKTÜRK KĠPEL in, 2547 sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca tarihinde bitecek olan görev süresinin bu tarih itibariyle 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 01/03/ /05 KARAR 01: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı için ilan edilen 1. Derece Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Aysun SAĞBAġ ın, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince durumunu ve bilimsel niteliklerini incelemek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. Rızvan EROL (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi), Prof. Dr. Türkay DERELĠ (Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. T. Erkan TÜRE (Ġstanbul ġehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi) nin adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 1. Derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında ders veren öğretim elemanlarının tarihinden itibaren ders yüklerinin ve ek ders ücretlerinin ekteki Ģekilde tespitine ve ek ders ücretlerinin 2914 Sayılı Kanun un 11. Maddesi ne göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun 2011 Mali Yılı Bütçesinin tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. EK: NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Ders Yükleri ve Ek Ders Ücretleri Listesi

14 KARAR 03: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılında II.Öğretimde ders veren öğretim elemanlarının tarihinden itibaren ders yüklerinin ve ek ders ücretlerinin 2914 Sayılı Kanun un 11. Maddesi ne göre ekteki Ģekilde tespitine ve ek ders ücretlerinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun 2011 Mali Yılı Bütçesinin tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. EK: NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (2. Öğretim) Ders Yükleri ve Ek Ders Ücretleri Listesi KARAR 04: Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulunun II. Öğretim bölümünde; 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanunun 3/f Maddesi ve 12. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili Maddeleri gereğince aģağıdaki listede belirtilen öğretim elemanları ile idari personele yasal çalıģma saati bitiminden sonra fazla çalıģma yaptırılarak, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fazla çalıģma ücretlerinin Yabancı Diller Yüksekokulu 2011 Mali Yılı Bütçesinin tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Fazla ÇalıĢma Yapacak Akademik ve Ġdari Personel Ġsim Listesi Unvanı Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK Okutman Hakan D. ERSÖZ Okutman Dudu BAL ÖZBEK Meral TİRYAKİ Nurşin KOÇ Görevi Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Şef

15 KARAR 05: Rektörlük DıĢ ĠliĢkiler Biriminde görev yapan Okutman Duygu DOĞAN ın, Hayatboyu Öğrenme Programı/ Grundtvig Programı Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında Nisan 2011 tarihleri arasında Ġngiltere/Exeter de düzenlenecek olan UK referans numaralı hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmak üzere Nisan 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Ġngiltere de görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 921 sayılı yazısı incelenerek, Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Yapı ĠĢletmesi Anabilim Dalında ÖYP kapsamında görev yapan AraĢ. Gör. ġirzat AKGÜN 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller in Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yabancı dil eğitimi almak üzere Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde görevlendirilmiģti. Ancak adı geçen öğretim elemanının tarihli dilekçesinde belirttiği; 2010 KPDS-ĠNGĠLĠZCE Sınavından 77 puan aldığı ve görevlendirilmesinin sonlandırılması talebinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı incelenerek, Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Programı Psikiyatri HemĢireliği Bölümünde ÖYP kapsamında görev yapan AraĢ. Gör. Bahanur MALAK 2547 sayılı Kanunun 35. ve 39. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller in Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yabancı dil eğitimi almak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi nde görevlendirilmiģti. Ancak adı geçen öğretim elemanının tarihli dilekçesinde belirttiği; 2010 ÜDS-ĠNGĠLĠZCE Sınavından puan aldığı ve görevlendirilmesinin sonlandırılması talebinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz mülkiyetine ait Değirmenaltı YerleĢkesi Kampüsümüzde bulunan 2571 ve 2573 parsel nolu taģınmazların Teknolojik GeliĢtirme Bölgesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

16 KARAR 09: Üniversitemiz ġarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 309 sayılı yazısı incelenerek, Kadrosu Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalında olup ġarköy Meslek Yüksekokulunda görev yapan Doç. Dr. Gassan KÖKLÜ nün, Ġsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi Bitki Biyolojisi ve Orman Genetiği Bölümünde Tahıl ve Otları Ġnfekte Eden Virüslerin Moleküler Epidemiyolojisi konusunda çalıģmalar yapmak üzere 26 Nisan- 22 Temmuz 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Uppsala/Ġsveç te görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Rektörlük birimlerinde görev yapan iliģikte belirtilen idari personelin eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Saray Meslek Yüksekokulu bünyesinde ikinci öğretim kapsamında 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca fazla çalıģma yapmak üzere görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. EK: Fazla ÇalıĢma Yapacak Ġdari Personelin Bilgileri ve Görev Yerleri KARAR 11: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere 07 Mart 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk-gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk-gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 12: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuriye AKBAY ın, Amerika BirleĢik Devletleri/ Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Bölümü nde doktora sonrası araģtırmalar yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 18 Nisan Nisan 2012 tarihleri arasında yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17 KARAR 13: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı incelenerek Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin AKDEMĠR in, Amerika BirleĢik Devletleri/ Florida Üniversitesi Institute of Food and Agricultural Sciences de çalıģmalar yapmak üzere 17 Haziran- 16 Eylül 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Amerika BirleĢik Devletleri nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 14: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı incelenerek Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Canan TUNA nın Yeni Zelanda/ Grassland Research Centre da çalıģmalar yapmak üzere 22 Ağustos- 22 Kasım 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Yeni Zelanda da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 15: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ORAK ın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nda Üniversitemiz ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere 05 Mart 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk ve gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk- gündeliklerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18 Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 10/03/ /06 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı için ilan edilen 1. Derece Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Makbule Cavidan ARAR ın, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince durumunu ve bilimsel niteliklerini incelemek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. Kadir KAYA (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Gülden UĞUR (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ġsmail Hakkı CĠNEL (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) in adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1. Derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 237 sayılı yazısı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap AKDEMĠR in, Amerika BirleĢik Devletleri/Florida Üniversitesi College of Engineering Department of Mechanical and Aerospace Engineering de çalıģmalar yapmak üzere 17 Haziran- 18 Eylül 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile YurtdıĢına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yükseköğretim Kurulunun tarihinde almıģ olduğu sayılı karar uyarınca destek alarak yolluksuz, gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında görev yapan AraĢ. Gör. Eray ÖNLER in, Bulgaristan/ Ruse Üniversitesi Department of Automatics, Information and Control Engineering te çalıģmalar yapmak üzere 12 Mart- 10 Nisan 2011 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluğunun Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19 KARAR 04: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 14 Mart 2011 tarihinde Ġstanbul/BahçeĢehir Üniversitesi nde yapılacak olan Yüksek Öğretimin Finansmanı konulu konferansa katılmak üzere 14 Mart 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca gündelikli olarak Ġstanbul da görevlendirilmesi (yolculuğunu resmi araçla yapması), gündeliğinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ORAK ın, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 23 Mart 2011 tarihinde Gebze/TUSSĠDE de yapılacak olan Yükseköğretim Çalıştayı na katılmak üzere 23 Mart 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca gündelikli olarak Kocaeli de görevlendirilmesi (yolculuğunu resmi araçla yapması), gündeliğinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı tarafından; Üniversitemiz kampus alanı içerisinde yer alan mevcut birimlere, ileride kurulması muhtemel diğer birimlere ve kampus alanı dıģında yer alan bölgelere doğal gaz hattının ulaģtırılması amacı ile yapılan çalıģmalar sonucu doğalgaz hattının geçirileceği alanlar hazırlanan proje ile tespit edilmiģtir. Adı geçen daire baģkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 12/a. Maddesi ve 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 30. Maddesi gereğince Kullanma Hakkı Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Anonim ġirketine ait olmak üzere, Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkının, Üniversitemiz hesabına KamulaĢtırma Bedelinin ödenmesi koģuluyla tesis edilmesi, ayrıca söz konusu doğalgaz firması ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ORAK ın yetkili kılınmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol KAYĠġOĞLU nun, 24 Mart 2011 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde yapılacak olan Nisan 2010 Dönemi Doçentlik Sınavında jüri üyesi olarak bulunmak üzere 24 Mart 2011 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluk ve gündelikli olarak Adana da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması, yolluk- gündelik giderlerinin Üniversitemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden karģılanmasının uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

20 KARAR 08: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ahmet MENTEġ in, Kıbrıs/Lefke Avrupa Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi nde eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel DavranıĢ derslerini okutmak üzere haftada 2 (iki) gün süreyle (Cuma, Cumartesi) 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Kıbrıs ta görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla ATEġ in, Kıbrıs/Lefke Avrupa Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Türk Vergi Sitemi ve Uygulamaları dersini okutmak üzere 15 (onbeģ) günde bir, 2 (iki) gün süreyle (Salı, ÇarĢamba) 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak Kıbrıs ta görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. H. Veli AYDIN ın, Yunanistan Selanik Aristotelio Üniversitesi Eğitim Akademisi ile Makedonya Üniversitesi nde çalıģmalar yapmak üzere 07 Mart- 06 Haziran 2011 tarihlerinde 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve yurtiçi maaģlı olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 24/03/ /07 KARAR 01: Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra PAKĠN ALBAYRAKOĞLU nun, Genelkurmay BaĢkanlığı Harp Akademileri Stratejik AraĢtırmalar Enstitüsü nde eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Güvenlik ve Güvenlik Stratejileri dersini haftada 1 (bir) gün (pazartesi günleri) okutmak üzere 2547 sayılı Kanunun 40/c Maddesi uyarınca Ġstanbul da görevlendirilmesi, yolluk- gündelikleri (gidiģ- dönüģ) ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Genelkurmay BaĢkanlığı Harp Akademileri Stratejik AraĢtırmalar Enstitüsü nce karģılanarak, durumun ilgili Enstitüye bildirilmesinin uygun olduğuna, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

KARAR 22.01- Personel Daire BaĢkanlığı nın 31.05.2010 tarih ve 3053 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 22.01- Personel Daire BaĢkanlığı nın 31.05.2010 tarih ve 3053 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Personel Daire

Detaylı

2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI 06/01/2009 2009/01

2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI 06/01/2009 2009/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2009 2009/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan 20.10.2008 tarih ve 492 sayılı

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Personel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Doç. Dr. Ali Uğur EMRE ()-(Ġzinli) Prof. Dr. Rafet KOCA () Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami ()-( Ġzinli) SALĠHOĞLU Prof. Dr. ġükrü

Detaylı

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/2008 2008/01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 08 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 01.07.2013

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 350 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 09.08.2017 30 350-357 Üniversitemiz Rektörlüğünün 01/08/2017 tarihinde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Devlet Konservatuvarı

Detaylı

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 20 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin, 17.09.2013

Detaylı

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 20.01- Fen-Edebiyat

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Sürekli Eğitim

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Dekan V.) Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan)-(Görevli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN () Prof. Dr. Rafet

Detaylı

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Üniversitemiz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 33.01- Personel Daire

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 01 Nisan 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 26.03.2013

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 25.05. 617 9 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 11.01- Sağlık Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. ġ. Deniz AKDUMAN ()-(Ġzinli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Rafet KOCA () Doç. Dr. Ali Uğur EMRE () Yrd.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 163 Toplantı Tarihi: 14.10.2014 Salı Toplantı Saati: 11.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI 21/01/ /01

ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI 21/01/ /01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 21/01/2010 2010/01 KARAR 01: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 01.07.2013 Pazartesi Günü saat 11.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

KARAR Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4270 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4270 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 35.01- Personel Daire

Detaylı

KARAR Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve 160 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve 160 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 40.01- Üniversitemiz

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 44.01-2547 sayılı

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Personel Daire

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.12.2016 Saat 10:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Selçuk KESER Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2014-19948 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/11/2013 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1 T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5.1.2012 2012/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 5.1.2012 PerĢembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer ġ. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/11/2016 2016/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16/11/2016 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31/10/2008 Bölüm Adı : Ön Değerlendirme Tarihi : 06/11/2008 Kadro Tipi : Okutman Sonuç Açıklama Tarihi : 10/11/2008 Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : 5 Özel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 13.01.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

KARAR Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü nün tarih ve 9248 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü nün tarih ve 9248 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 07.01- Öğretim Üyesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.10.2006 2006/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 19.10.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.06.2016 tarihinde saat 10.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN baģkanlığında aģağıdaki gündem maddelerini görüģmek üzere toplanmıģtır.

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6 Evrak Tarih ve Sayısı: 2/02/2016-133076 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2015 tarihinde saat 1:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ : İstanbul Üniversitesi-1997 : Gazi Üniversitesi-2006 YRD.DOÇ. ATANMA : 2010 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI NO : 190 Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof.Dr.Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanarak gündemdeki

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 02.05.2017 tarihinde Saat 12:30 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 13.01- Personel Daire

Detaylı

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 220 Tarih : 23.07.2014 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Mart 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU : İstanbul Üniversitesi-1998 : Trakya Üniversitesi-2004 YRD.DOÇ. ATANMA : 2008 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 16.01- Sağlık Araştırma

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 1 2016/1/1 06/01/2016 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında sunulan hizmetlerden Grup Çalışma Odaları, Kareller, Tablet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Mustafa AYDIN Prof. Rafet KOCA Prof. Banu DOĞAN GÜN Doç. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Yavuz Sami SALİHOĞLU TOPLANTIYA KATILMAYANLAR (Dekan Vekili) Prof. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye)-(İzinli)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.09.2005 2005/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08.09.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 17 Eylül 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28/09/2011 Çarşamba Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : 30.09.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18 Fakültemiz Yönetim Kurulu 30.09.2010 PerĢembe günü Saat 13.30 da Dekan Prof. Dr.

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.05.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler Fakülte Yönetim Kurulumuz 18/08/2015 tarihinde saat 11:00 de Dekan V. Prof.Dr.Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Kimya Bölümü Başkanlığının 15/09/2014 tarih ve 50124

Detaylı

KARAR Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 24 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 24 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 02.01- Fen-Edebiyat

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI S.D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 14.10.2014 348 14 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1. Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN 5. Doç.Dr. Zuhal YETKİN

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17.06.2010 2010/9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17.06.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

KARAR Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 18.01- Fen-Edebiyat

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU TOPLANTIYA KATILMAYANLAR (Dekan Vekili) Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR -(İzinli)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

KARAR Üniversitelerarası Kurul un tarihli yazısı görüşüldü.

KARAR Üniversitelerarası Kurul un tarihli yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 43.01-Üniversitemiz

Detaylı

KARAR Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 235 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 235 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 24.01- Zile Meslek

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih : 26 Ağustos 2014 Toplantı Sayısı : 32 Karar:1 Üniversitemizde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarından, bir kısmının Üniversitemiz çeşitli birimlerine

Detaylı

17/01/2017 tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulunda alınan kararlar onaylandı.

17/01/2017 tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulunda alınan kararlar onaylandı. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Dekan V. Prof.Dr.Nermin KILIÇ başkanlığında toplandı. Gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. KARAR NO: 2017/16 17/01/2017 tarihinde

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67631 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/06/2014 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.04.2006 2006/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 13.04.2006 2006/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3.04.2006 2006/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 3.04.2006 Perşembe günü saat :00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN Prof. Dr. Rafet KOCA Doç. Dr. Ahmet DURSUN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.03.2004 2004/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11.03.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı