SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013

2 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6 ncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla BİST bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST e başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlarda, işletme sermayesisinde, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yolunda bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, Borsa İstanbul Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. 3

4 II. BORSA GÖRÜŞÜ 4

5 III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu formun örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 8 2. RİSK FAKTÖRLERİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 61 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 84 6

7 KISALTMA VE TANIMLAR AB : Avrupa Birliği BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi C/H : Cari Hesap GVK : Gelirler Vergisi Kanunu BİST/Borsa : Borsa İstanbul A.Ş KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MDV : Maddi Duran Varlık MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MODV : Maddi Olmayan Duran Varlık Ortaklık : Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu EUR : Euro USD : Amerikan Doları Şirket : Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. TRİ : Teminat, Rehin, İpotek TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu UN-COMTRADE : United Nations Commodity Trade İstatistics Database İTKİB : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 7

8 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 Ortaklık hakkında bilgiler Şirket, tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır yılı Nisan ayında tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan Şirket, perakende olarak 1 (bir) adet mağaza ile yola çıkmıştır. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır te firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bandı oluşturulmuştur yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açıldı yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etti de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir da ise Esenyurt ta 2. mağaza ile İzmit mağazası faaliyete geçti. Şirket, 2009 yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada kilit noktası olmaya çalışarak, ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle esas fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet ve 3.058,908.TL tutarında satış yapılmıştır. Bu veriler 2010 yılında adet ve TL olarak gerçekleşmiştir yılında Gebze mağazası hizmete girmiş olup aynı yıl içinde adet ve TL lik satış yapılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde bahsedilen t-shirt vb. mamuller ise hazır alınarak satışı gerçekleştirilmektedir yılında Merter de 750 m 2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermiştir yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyetlere devam edilmiş olup, Rodrigo üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. Şirket, 13 Kasım 2012 tarihli 8192 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 2012 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kıraç Mağazasını kapatmıştır. Şirket, 28 Haziran 2012 tarihli 8100 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Ncity Mağazasını kapatmıştır. Şirket, 13 Mart 2013 tarihli 8277 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 2013/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Dilovası Mağazası kapatılmıştır. Son durum itibariyle Şirket in Merter Showroom Merkez bina ve Beylikdüzü Mağazası ile Eskule Mağazası şube olarak devam etmektedir. 8

9 1.2.Risk Faktörleri Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, 251 noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler Pay sahipleri malik oldukları hisse senetlerinden iki türlü kazanç elde ederler. Bunlar kar payı (temettü) geliri ve değer artış (sermaye) kazancıdır. Bu iki tür kazancı etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Temettü Riski Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Ortakların elde ettiği toplam temettü geliri sahip oldukları pay adedine, paylarının kar payı dağıtımında imtiyaza sahip olup olmadığına, pay başına dağıtılacak temettü tutarına, brüt temettü üzerinden kesilen vergi oranına göre değişebilir. Bazı hisseler diğer hisselere göre imtiyazları nedeniyle daha fazla temettü hakkına sahip olabilirler. Şirket yönetimi dağıtılabilir karın oluştuğu dönemlerde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile kar dağıtabilir. Söz konusu kar dağıtımı nakden olabildiği gibi yine Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile temettünün sermayeye ilavesi suretiyle yeni pay ihraç edilerek de gerçekleştirilebilir. Öte yandan şirket ilgili mali yılda zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. 9

10 Pay Fiyatına İlişkin Riskler Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Neta Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası BİST de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır Finansal Riskler Sermaye Riski: Şirket sermayeyi yönetirken Şirket in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Şirket sermayeyi borç/özsermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Toplam borçlar Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler Net borç Toplam özsermaye Borç/özsermaye oranı 76% 486% Kredi Riski: Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirmeme riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönemler itibariyle gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket in tahsilat riski, esas olarak müşterilerden doğmaktadır. Şirket in müşterisi konumunda olan alıcılarının riskleri yönetimce yakından takip edilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi risk limitleri ile yönetmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır. Mevcut uygulamada kısa vadeli olarak çalışılmaktadır. Şirket sektörünü çok iyi takip etmekte ve Yönetim en küçük bir riski anında görerek gerekli tedbirleri hemen almaktadır. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri; 31 Aralık 2012 (TL) Alacaklar Ticari Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf 10 Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf

11 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların veya borçlarının gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) Sabit faizli finansal araçlar Finansal varlıklar - - Finansal yükümlülükler Değişken faizli finansal araçlar Finansal varlıklar - - Finansal yükümlülükler - -

12 Likidite riski: Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve nakit benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirket in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Dönen varlıklar/ Kısa vadeli borçlar 2,07 1, ve tarihleri itibariyle Şirket in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir, 31 Aralık 2012 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Aralık 2011 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri

13 FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Diğer Riskler: Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini tekstil sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler: Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyaslarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmaka amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farkılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. 1.3.Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler 13

14 1. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi* Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - *Şirket, 12/07/2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda üyelerin görev süresini 3 yıl olarak belirlemiştir. 2. Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi ADI SOYADI Yavuz Kılıçarslan İş Adresi M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İST Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Şefi / Denetçi Görev Süresi Devam 3. Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 14

15 Huriye Küçükdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl İhraca İlişkin Özet Veriler: Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup, her biri 1 TL itibari değerle adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmış olup, bu payların adedi (A) grubu nama yazılı, adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir ve bu payların devri için hamiline yazılı payların aksine, yönetim kurulunun onayı şarttır. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Bir Payın Nominal Pay Nama / Pay İmtiyaz Nominal Değerleri Grubu Hamiline Sayısı Değeri (TL) Toplamı (TL) A Nama İmtiyazlı B Hamiline İmtiyazsız Toplam Satış, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa da sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi toplam 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ve adresinde ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. İhracçı Şirket Aracı Kurum Halka Arz Öncesi Sermaye Halka Arz Sonrası Sermaye Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri Rodrigo TekstilSanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş TL TL 15

16 Sermaye Artırımı TL Halka Arz Oranı % 29,41 Bir Payın Nominal Değeri 1,00 TL Halka Arz Fiyatı 2,35 TL BİAŞ Birincil Piyasa da Satış Yöntemi Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Satış Süresi Toplam 2 iş günüdür. Sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri sirkülerde ilan edilecektir. Taahhüt Yok İşlem Göreceği Pazar BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu halka arz edilmek üzere hazırlanan nominal değerli payların %25 ine tekabül eden TL lik paylar sermaye artırımı ile borsada satılabilir hale getirilmiştir. Ortaklığın halka arz edilen borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının %25 inden fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde borsada satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 2,35 TL belirlenmiştir. 1.5 Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler: Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - - Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye

17 Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar - - TOPLAM VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) (34.736) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI (65.507) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) (15.049) (4.110) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) (17.544) (19.306) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,1461) 0, İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Şirket in iş modelinin hayata geçmesi için gerekli kaynak ve bu kaynağın geri dönüşümü halka arzdan sağlanacak gelirden elde edilecektir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, Şirket in büyümesini sağlayacak sabit yatırımlar yapmak, işletme sermayesini artırmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yoluna gitmek gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirketin hedefi mağaza sayılarını artırarak, üretimde sağlamayı hedeflediği başarıyı satışlarınada aktarmaktır. Bu amaçla Şirket 5 i yurtdışında, 5 i de yurtiçinde olmak koşuluyla 10 mağaza hedefine yönelmiştir. Yurtiçinde açılacak 5 mağazanın stratejik olarak AVM lerde olması, metrekareye düşen kira bedelini farklılaştırdığı için sabit bir maliyet belirlenmiştir. Yurtdışında ise, kur farkı ve 17

18 ekonomik koşullar değerlendirilerek her mağaza için aynı maliyet hesaplanmıştır. Mağaza maliyetlerdeki oluşabilecek farklılıklar her bir mağaza maliyetinin birbirini ikame edebilecek şekilde hesaplanmıştır.bu çerçevede elde edilecek toplam TL olan halka arz gelirinin kullanılması planlanan yerler aşağıda belirtilmiştir. 1- Rodrigo markasının tescilli olduğu 19 ülkede (Letonya, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tunus, Kazakistan, Mekadonya, Estonya, Litvanya, Ermenistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Gürcistan, Moğolistan, Kırgızistan, Suriye) stratejik ortaklıklar oluşturularak bu ülkelerde 5 adet mağaza ve Şirket in faaliyetleriyle ilgili toptan satış lokasyonları oluşturulması hedeflenmektedir. Mağazalar açılmadan önce sezonluk araştırmalar yapılarak Şirket, markasının hangi ülkede daha fazla talep oluşabileceği tespit edildikten sonra ilgili mağaza açılışları gerçekleştirilecektir. Tek bir ülkenin araştırma süreci yaklaşık bir yılı kapsamaktadır. Çünkü yaz ve kış sezonu ile ilgili piyasa verileri değerlendirilmeden sağlıklı karar alınamaz. Bu nedenle yurtdışında açılması düşünülen mağazalardan 2 si 2014 te, 3 ü 2015 te açılacaktır. Bunun için halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. 2-Yurtiçinde lokasyonu uygun olan yerlerde, özellikle günün koşullarına göre belirlenecek AVM lerde, büyüklüğü 300 m 2 olan 5 adet mağaza ( yılları arası kış sezonunda) açılması hedeflenmektedir. Şirket bunun için halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı mağaza sayılarını toplamda 12 ye çıkarmayı hedeflenmektedir. Şirket açmayı planladığı 5 adet mağazanın 3 adetini 2014 de, 2 adeti 2015 de açılacaktır. Türkiye de açılacak mağazaların AVM metrekare tutarları yüksek olduğundan şirket açacağı 5 mağaza için fazla kaynak ayırmıştır. Şirket mağaza açma süresine kadar halka arzdan elde edeceği fonu işletme faaliyetleri ile ilgili her türlü alanda kullanacaktır. 3- Şirket koleksiyonlarındaki spor giyim çeşitliliğini üretim ve hazır alım yaparak genişletecektir. Bunun için hammadde alımı yapılacak fason üretim gerçekleştirilecektir. Şirket, ürün yelpazesini genişletmek için toplamda halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. Şirketin miktar ve birim fiyat üzerinden sözleşmesi bulunmamasına rağmen, birim fiyatı daha önce alım yaptığı ortalama maliyetlerden belirlemiştir. Şirket ürün geliştirme çalışmalarında sağlayacağı hammaddelerle gömlek, t-short, kemer, çorap, ayakkabı, çanta üretmeyi planlamaktadır. Şirket in üretim yapacağı ürün miktarı ve birim fiyatları aşağıda belirtilmiştir. ÜRÜN MİKTAR (Adet) BİRİM FİYAT (TL)* Adet*Fiyat Gömlek T-short Kemer Çorap Ayakkabı Çanta TOPLAM *Öngörülen birim fiyat ve adetlerle ilgili Şirket herhangi sözleşme imzalamamıştır. Tahmini oluşturulan ürün fiyatları Şirket in daha önce alım yaptığı faturalanmış ürün fiyat bilgilerinin ortalama maliyetinden oluşmuştur. 18

19 4- Kalan tutarla mevcut kısa vadeli borçların ödenmesi planlanmaktadır. Şirket, bunun için ise halka arz gelirinin yaklaşık TL sini kullanmayı planlamaktadır. Şirketin kısa vadeli banka borçları; Eximbank: TL, Vakıfbank: TL, Yapıkredi: TL, Odeobank: TL, Finansbank: TL olarak toplamda TL şeklinedir. Şirketin piyasaya olan ticari borç ödemeleri TL dir. Şirket in banka ve piyasaya olan toplam borcu TL dir. 5-Halka arz maliyeti TL dir. Halka Arz Gelirinin Tahmini Kullanım Yerleri Tutar (TL) Yurtdışında 5 adet mağaza açma hedefi Yurtiçinde 5 adet mağaza açma hedefi Spor giyim çeşitliliğini arttırma amaçlı hammadde alım, üretim yapma hedefi Banka ve Piyasa borçlarının ödenme hedefi Halka arz maliyeti Toplam Personel Hakkında Bilgi 2011 Yılı** Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam **Tablodaki personel sayıları RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. nin devrinden sonrasını ifade etmektedir Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Unvan Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) - - Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam

20 İşin model, tasarım ve numune kısmı şirket bünyesinde yapılırken, ürünün çoğaltma işlemi fason olarak yaptırılmaktadır. Bu nedenden dolayı çalışan sayısında 2011 yılından 2012 yılına 22 kişi azalma yaşanmıştır. Şirket, ürün çoğaltma işlemini dışarda yaptırmakla beraber, şirket bünyesinde bulunan ütü paketleme bölümü kapatılma sonucunda personel azaltımı yapılmıştır. Şirketin şuan personel sayılı 35 kişidir. Personel sayısındaki azalış ütü paket bölümünün kapatılması sebebiyle olmuştur. Şirket, yılları arasında da maliyetleri kısma hedefiyle çalışan sayısını 22 kişi azaltmıştır. Özellikle depo, idari kadro ve pazarlama departmanlarından çalışan sayısını azaltılırken, Şirket bünyesinde bulunan 2 mağazadan da personel azaltımı yapılmıştır. Şirket in şuanki çalışan sayısını belirten tablo aşağıdaki gibidir: Unvan Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) 9 9 Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 3 3 İdari Personel (Beyaz Yaka) 8 8 İdari Personel (Mavi Yaka) - - Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 15 1 Toplam Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler Adı soyadı Bekir Küçükdoğan Sahip olduğu pay grubu A ve B grubu Pay Grubunun nama/hamiline yazılı olduğu A grubu nama yazılı; B grubu hamiline yazılıdır. Sermaye içindeki oranı Sahip olduğu pay adedi % Huriye B grubu Hamiline yazılı % Küçükdoğan Enver B grubu Haminle yazılı % küçükdoğan Cüneyt B grubu Haminle yazılı % küçükdoğan Şükran B grubu Haminle yazılı % İhtiyaroğlu TOPLAM İlişkili Taraflar; Ticari Alacaklar (TL) RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Mahmut Tekstil ekn. Ve Elekt. Tic.San.Ltd.Şti Ortaklardan Alacaklar İlişkili taraf alacak reeskontu (249) (17.068) TOPLAM

21 Ticari Borçlar (TL) Cappon s.r.o (*) Mahmut Küçükdoğan(**) Ortaklara borçlar İlişkili taraf borç reeskontu (3.685) - TOPLAM (*)Şirket hisselerinin %80 ine sahip olduğu Slovakya da kurulu bulunan Cappon s.r.o şirketindeki hisselerii devretmiştir. (**)Şirket in merkez binasına ilişkin kira borçlarından oluşmaktadır. Alışlar (TL) Mahmut Küçükdoğan RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Mahmut Tekstil ekn. Ve Elekt. Tic.San.Ltd.Şti TOPLAM Satışlar (TL) RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Cappon s.r.o* TOPLAM *Şirket hisselerinin %80 ine sahip olduğu Slovakya da kurulu bulunan Cappon s.r.o şirketindeki hisselerii devretmiştir. 1- İlişkili taraflara yapılan satışlar; hammadde ve mamulden oluşmaktadır. 2- İlişkili taraflardan yapılan alışlar; hammadde, bina kirası ve bilgisayar bakımından oluşmaktadır. 1.9.İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Tertip Grup Nama/ Hamiline İmtiyaz (Var / Yok) Kupür Büyüklüğü (TL) Kupür Adedi Toplam Nominal Tutar (TL) I A Hamiline Var 1 500, ,000 I B Hamiline Yok 1 4,300,000 4,300,000 Toplam ,800,000 Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet 21

22 Öngörülen Tahmini Maliyetler TL SPK Kurul Kayıt Ücreti 595TL BİAŞ Kotasyon Ücreti 2.000TL MKK Üyelik Ücreti 680TL Kamuyu Aydınlatma Platformu 1.500TL Aracılık Komisyonu TL Hukukçu Raporu 5.900TL Ticaret Sicil 5.000TL Bağımsız Denetim TL Noter 3.000TL Toplam Maliyet TL Toplam Pay Nominal Payın Maliyeti 0,1250 İ) Ek Bilgiler Aşağıdaki belgeler M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İST adresindeki ortaklığın merkezi ve belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: Bağımsız Denetim Raporları Bağımsız Hukukçu Raporu Neta Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu 2.RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, 22

23 Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, 251 noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri malik oldukları hisse senetlerinden iki türlü kazanç elde ederler. Bunlar kar payı (temettü) geliri ve değer artış (sermaye) kazancıdır. Bu iki tür kazancı etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Temettü Riski Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Ortakların elde ettiği toplam temettü geliri sahip oldukları pay adedine, paylarının kar payı dağıtımında imtiyaza sahip olup olmadığına, pay başına dağıtılacak temettü tutarına, brüt temettü üzerinden kesilen vergi oranına göre değişebilir. Bazı hisseler diğer hisselere göre imtiyazları nedeniyle daha fazla temettü hakkına sahip olabilirler. Şirket yönetimi dağıtılabilir karın oluştuğu dönemlerde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile kar dağıtabilir. Söz konusu kar dağıtımı nakden olabildiği gibi yine Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile temettünün sermayeye ilavesi suretiyle yeni pay ihraç edilerek de gerçekleştirilebilir. Öte yandan şirket ilgili mali yılda zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa BİAŞ da halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecektir ve bu fiyat arz sonrası BİAŞ da oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat değer tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirketin finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketitasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 23

24 2.3.Finansal Riskler Kredilere İlişkin Riskler Kredi riski Şirketin alacaklı olduğu müşterilerin ya da finansal kuruluşların geri ödeme sıkıntısına düşmeleri veya anlaşmanın gereklerini yerine getirememeleri olasılığından kaynaklanır. Söz konusu riske tabi olan bilanço unsurları şirketin ilgili taraflardan ve diğer taraflardan, ticari olan ya da ticari olmayan alacakları ile bankalardaki mevduat vs. gibi nakit veya nakit benzeri varlıklarıdır. Ticari alacaklar karşılığında çek ve senet gibi finansal araçlar alınsa da karşı tarafın ödeme taahhüdünü yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek söz konusu riski kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli takip edilmektedir. Müşterilerin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak kredi kaliteleri sürekli bir biçimde değerlendirilmektedir. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 31 Aralık 2012 (TL) Ticari Alacaklar Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

25 31 Aralık 2011 (TL) Ticari Alacaklar Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Karşılığı 25 ABD Doları Avro Diğer 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar - - -

26 6a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Net Yabancı Para Pozisyonu ( ) Parasal Kalemler Net Yabancı Para Yükümlülük (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a a a)* Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının Tutarı İhracat İthalat Aşağıdaki tablo Şirket in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10 luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10 luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10 luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) Kar/Zarar Özkaynaklar 26

27 Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2 (2) 2 (2) 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net Etki (1+2) 2 (2) 2 (2) Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 4- Avro net varlık/yükümlülüğü (2.822) (2.822) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro Net Etki (4+5) (2.822) (2.822) Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % değişmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) (2.823) (2.823) Şirketin 2011yılına ait döviz pozisyonu bulunmamaktadır Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve nakit benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirket in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir. (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Dönen varlıklar/ Kısa vadeli borçlar 2,04 1,07 27

28 ve tarihleri itibariyle Şirket in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir, 31 Aralık 2012 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Aralık 2011 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Diğer Riskler Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini tekstil sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması 28

29 2.4.3.Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması 2.5.Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyaslarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmaka amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farkılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. 3. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı RODRİGO : TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Merkez Adresi Fiili Yönetim Adresi : M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İSTANBUL : M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İSTANBUL : İSTANBUL TİCARET ODASI Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz olarak faaliyet gösterecektir. Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ŞİRKETİN : AMAÇ KONUSU : ve Faaliyet Konusu MADDE 4 : Şirketin başlıca amaç ve konusu : 29

30 Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti, Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır.) Ayrıca, amaç ve konularını yerine getirmek için; Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler bayilik ve başbayilikler temsilcilikler kurmak, almak ve vermek, Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak, Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret ve sınai muameleleri yapmak, Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek, Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis 30

31 etmek geçici iştirakler kurmak, mali mes uliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek. İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek. Yuriçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı knowhow, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak. Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim, programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 31

32 hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gereken izinlerin alınması gerekmektedir. Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 5 (BEŞ) 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi A. Şirket tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. B. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 2 Ağustos 2001 tarih 5352 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. C tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. D. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek tl olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. E Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan şirket,perakende olarak 1(bir)adet mağaza ile yola çıkmıştır. F. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır de firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bantı oluşturulmuştur. 32

33 G yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açılmıştır yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etmiştir. H de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir. I da Esenyurt da 2. mağaza ve İzmit mağazası faaliyete geçmiştir. İ yılına kadar ihracat ağırlıklı olarak üretim ve satış politikası devam etmiştir. J yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada kilit noktası olmaya çalışarak, Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet 3.058,908-TL tutarında satış yapılmıştır Yılında adet TL satış gerçekleştilmiş yılında ise adet TL lik satış yapılmıştır. K yılında Gebze mağazası hizmete girmiştir. L yılında merterde 750 m2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermektedir M yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyete devam etmiş olup, Rodrigo Tekstil üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. N tarih ve 2012/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Slovakya Cumhuriyeti nde CAPPON s.r.o. şirketine %80 oranında ortak olma kararı alınmış olup, yılında Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla, Cappon s.r.o şirketindeki hisselerini devretmiştir. Buna ragmen Rodrigo Tekstil, ilerleyen dönemlerde Slovakya Cumhuriyeti ndeki pazardan gelecek talepler doğrultusunda mağazalar açılması planlanmaktadır. Bu yatırım için halka arz gelirinin yurtiçi ve yurtdışı mağaza açılımı için ayrılan kısmı olan TL den kaynak ayrılacaktır Yıllarında Üretim Miktarı ve Kapasite Kullanım Oranları: A yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. B yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. C yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. D yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır yılında kapasite kullanım oranı %94 civarındadır yılında %108 civarında olup 2011 yılında %128 ve 2012 yılında%106 gibi yüksek seyretmiştir. Talep oluşması durumunda kapasite istendiği kadar artırılabilir. Fason üretim nedeniyle bu kapasite kullanım oranları üretimin dikim, yıkama, nakış-ütü paket aşamaları ile ilgilidir. Diğer tüm işlemler fason üretim yaptırıldığı için istendiği kadar atölye bulunması şartıyla istendiği kadar üretim yapılabilir. Bu da kapasitenin çok üstüne çıkabilme avantajı sağlar. Üretimin gelişimi aşama aşama şöyledir: 33

34 1-Firma bünyesinde modeller oluşturulmakta, 2-Hammadde temin edilmekte, 3-Temin edilen kumaşlar kesime sevk edilmekte, 4-Kesilen kumaşlar nakış gerektiriyorsa dışarıdaki fason nakış atölyelerine sevk edilmekte,* 5-Sonrasında dikim için fason dikim atölyelerine aktarılır, 6-Dikilmiş mallar yıkama atölyelerinde yıkamaya tabi tutulduktan sonra ütü paket atölyelerine geçer, 7-Son olarak şirket merkez depoya alınan mallar satışa hazır hale getirilir. *Firmaya ait dikim ve nakış tesisleri bulunmamaktadır. Bu işlemler dışarıda fason olarak yaptırılmaktadır. Fason aşamalar; dikim, nakış, yıkama ve bir kısım ütü-paket işlemlerinden oluşurken,firma bünyesindeki aşamalar; model oluşturma, kesim, bir kısım ütü-paket ve depolama işlemlerini kapsamaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Şirketin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan çıkarılmış sermayesinin TL ye nakit olarak arırılması ve nakit artırılan B grubu hamiline yazılı TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, Söz konusu payların Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda halka arz edilmesine, halka arza ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul a başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 1) Şirket in TL olan çıkarılmış sermayesinin TL kayıtlı semaye tavanı içeriinde kalmak üzere TL na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan TL nominal değerli hamiline yazılı payların halka arz edilmesine, 2) Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden TL tutarındaki payların mevcut ortakların eni pay alma haklarının tmamen kısıtlanması suretiyle söz konusu Kuru Kararı kapsamıda satışa hazır hale geilmesine oybiliği ile karar vermiştir. Tam metni ekte veya de verilmektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 29/06/2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket in kayıtlı sermaye tavanı TL olup, her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 34

35 Şirketin çıkarılmış sermayesi Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmış olup bu payların adedi (A) grubu nama yazılı adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Şirket Esas Sözleşmesi nde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin TTK hükümleri geçerlidir Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Şirket Esas Sözleşmesi nin 10. maddesinde belirtildiği gibi Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenmekle birlikte, Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına ve toplantı katılım koşullarına ilişkin hususlar söyledir; Toplantıya Çağrı Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 11/8 uyarınca TTK nın 341, 348, 356, 359, 366 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. 35

36 Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır Oy Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387 inci maddesi hükmü saklıdır. Genel kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür Oy Kullanma Şekli; Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Şirket in yönetim kurulunun seçimi, görevleri, süresi ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümler, Esas Sözleşme nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesinde ve Şirketin Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Murahhas Aza Tayini 8. maddesinde belirtilmiştir. Denetçilere ilişkin hükümler ise Esas Sözleşme nin Denetim başlıklı 9. maddesinde ifade edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 7. maddesine göre; 36

37 Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2 si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3 ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4 ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icab ettikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330.maddesi hükmü mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesi nin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu, üyeleri arasından en çok üç sene için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Başkan veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 9. maddesine göre; Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır. Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler. Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Üretime İlişkin Bilgiler 1 Ürün / Hizmet Bilgileri 2011 (Adet) 2012 (Adet)* Denim Pantolon T-Shirt Şort Swit -Shirt

38 2 Mont Kapri Gömlek Etek Aksesuar Grubu *2012 yılına ait ürün adet mikarı Şirket in mağazalarında ve yurtdışında yapılan satışların toplamını ifade etmektedir Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Rodrigo markasının yurtiçi pazardaki payı yaklaşık %1 civarındadır. Ayrıca marka özellikle Rusya, Özbekistan, İran, Mısır gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Sektörde kaliteli hammadde ve model açısından fark yaratan markalar için ciddi anlamda potansiyel mevcuttur. Özellikle Türkiye deki genç nüfus göz önüne alındığında denim üretimi artan bir trend göstermektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin yayınlamış olduğu Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri raporundan da anlaşılacağı üzere Türk denim markaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi pazar payına sahiptirler. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vermekte ve her sezon buna uygun yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Aslında piyasadaki rekabet bir anlamda genç nüfusun denime ilgisini canlı tutmaktadır ve Rodrigo da özellikle bu genç nüfusa cevap verme yolunda ilerlemektedir. Şirketin Avantajları; 1- Sabit bir fabrikanın olmaması üretim esnekliği sağladığı için (fason), maliyet avantajı oluşturmaktadır. İstendiği kadar atölyeye istendiği kadar üretim yaptırılabileceği için kapasite oranında da bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. (Fason üretim yapan şirketle yapılan anlaşmalar sezonluktur.) 2- Şirketin sahip olduğu Rodrigo ve RDG Sport markaları ile üretimini ve satışını gerçekleştiriyor olması avantajdır. 3- Her modeli kısa zamanda pazara uygun üretmek ve satabilmek şirketin avantajıdır. Ayrıca hiçbir şekilde üretimde model kısıtlaması mevcut değildir. Şirket, her modelde rahatlıkla ürün geliştirilebilir ve seri üretim yapılabilir durumdadır. 4- Şirketin kendi bünyesinde sadece iki satış noktasında olması ve iki satış noktasının sabit maliyetine katlanması; buna karşın 251 noktaya malını satış için göndermesi şirket e pazarlama konusunda maliyet avantajı sağlamaktadır. 5- Şirketin 251 tane satış noktasına malını satması, markanın bilinirliliği ve tanınması yönünden avantaj sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde 251 noktada satış markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirliliğini sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde süreklilik arz eden 251 mağazada satış yapılması, markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirlik 38

39 sağlamaktadır. Düzenlenmiş belirli bir sözleşme olmamasına karşın, 251 adet satış noktasını sürekli kılan kriter bu noktalara en az 3 yıldır satış yapılıyor olmasıdır. Bölge - Firma Yıl Bayi Satış Miktarı (Parça) Satış Tutarı (TL) Marmara Bölgesi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu Ege Akdeniz TOPLAM Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması. Şirkette üretilmekte olan denim grubu mamullerin bünyesine giren kumaşlar tekstil kimyasalları Oeko-Tex 100 standardına uygundur. Öncelikle Avrupa Birliği ülkelerinde gelişen tekstil teknolojisi bilinci dünya gündeminde yer almaya başlamış ve ekolojik tekstiller tercih edilmeye başlanmıştır yılında Avusturya Tekstil Enstitüsü, Hohenstein Araştırma Enstitüsü ile birleşerek International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (ECO-TEX) i kurmuştur. Avrupa ve diğer ülkelerde birçok eko tekstil standardı mevcuttur. Bunların içinde en çok kabul göreni Eko-Tex Standart 100 olmuştur. Avrupa Birliği nin tarihli resmi gazetesinin L133/29 nolu sayfasında bildirilen komisyon kararında tekstil ürünlerine verilecek eko-etiket ile ilgili kriterler belirlenmiş ve konu ile ilgili 1999/178/EC kararın düzeltmeleri yapılmıştır. Bu kararda kriterler tekstil ürününde kullanılan elyafa ait kriterler, proses ve kullanılan kimyasallara ait kriterler ve ürünün kullanılan özelliklerine ait kriterler olmak üzere gruplandırılacak olursa; üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık ekolojisi göz önüne alınarak çevreye ve insana zarar vermeyecek kullanım şartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca kumaş dışında; model, dikim, kalıp gibi aşamalar da dünya beden standartlarına uygunluk esas tutulmaktadır. Uygulanan beden ölçü standardı dünya genelinde kabul görmüş olan ölçü birimidir. 7- Hızlı karar verebilme yetisine sahip bir şirket olması. 8- Globalleşme olgusunun üretimde esnekleşmeyi beraberinde getirmesi. 9- Sürekli yeni müşteriler kazanabilmek için Şirket in pazarlama ve satış departmanının detaylı Pazar araştırması yapması ve Şirket e yeni müşteri portföyü katması, 10- Markanın Rusya ve doğu ülkelerinde yeterince tanınıyor olması. (Yurtdışında şirket markalarından Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tescillidir. Yurtdışında aynı markanın satışı için tekrar tescil işlemi gerektiğinden, marka her ülkede ayrı ayrı tescil ettirilmiştir. Türkiye deki Türk Patent Enstitüsü gibi her ülkenin kendine ait marka tescil kurumu yer almakta ve tescil için o ülkedeki ilgili kuruma müracaat edilmektedir. Ön şart, müracaat edilen ülkede aynı markanın tescilli olmamasıdır.) Şirketin Dezavantajları; 1- Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, 39

40 2- Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için kaynağın ayrılamaması, noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, 4- Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, 5- Yurtiçinde ciddi anlamda gelişmiş olan markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması başlıca dezavantajlardır. 6- Tekstil sektörü çok yüksek ve taklit edilemez bir teknoloji gerektirmemektedir. Buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmaması, dolayısıyla emek maliyetinin toplam maliyet içerisinde önemli olmasına yol açması, 7- Depolama maliyetlerinin yüksek olması stoklu üretimin yapılamayarak maliyetlerin artmasına sebep olması ve depolanmış ürünlerin en kısa sürede elden çıkarılması sorunun ortaya çıkması, 8- Yüksek sabit maliyetler, tekstil işletmelerin maliyetlerini kurtarmak için minimum üretim miktarlarının çok yüksek düzeylerde olmasına sebep olur ve işletmeler satmak zorunda oldukları, üretilen bu ürünler için aynı durumdaki diğer işletmelerle rekabet etme zorunluluğuna girmesi, 9- Tekstil sektöründe arzın talepten daha fazla artmasıyla da paralel olarak büyük bir müşteri kapma savaşı vardır ve bu olduğu sürece önemli rekabet avantajına (marka, farklı desen model, kumaş, müşterilerle stratejik işbirliği gibi) sahip olmayan tekstil işletmeleri arasında rekabetin artması. (Kaynak: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt XXVIII Sayı: I S:364) Denim Kumaşı Denim kumaşı, kot kumaşı cinsinden bir kumaş türüdür. Denim kumaş piyasasında, denim kumaşı ile kot gömlek, çanta, şapka, pantolon, bayan elbise üretilmektedir. Dünya Denim Kumaşı Giysi Pazarı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) tarafından hazırlanan Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı için 2014 Tahminleri araştırma raporuna göre, dünya denim giysi pazarı hacminin 2014 yılında 56,2 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Miktar bazında ise 2014 yılında 1 milyar 990 milyon adede yükseleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan, denim sektöründe en yaygın yeni yatırım türü gelişmiş ülkelerdeki firmalarla gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçiler arasında kurulan ''stratejik ittifaklar'' olarak veriliyor. Rodrigo olarak yoluna devam eden Şirket, küreselleşen ekonomiye ayak uydurarak gerek ihracat gerekse ithalat alanında yaptığı ciddi araştırmaları değerlendirerek bu alanlarda çok büyük adımlar atma yolunda ilerlemektedir. Özellikle yurtdışında tescilli markalarının olduğu ülkelerde bayi ağları oluşturarak gerekli ortaklık ve yatırımlara yönelecektir. Yani kısacası, şirket markalarının tescilli olduğu ülkelerdeki mağazalara ortak olmak ya da kendi mağazasını açmak hedeflenmektedir. Bunların başında İran, Rusya gibi ülkeler gelmekte olup yeni pazar araştırmaları da devam edecektir. 40

41 Satış (milyar $) Dünya Denim Kumaşı Pantolon Ticaret Hacmi: Satış (Milyar $) Yıl (Kaynak: İTKİB) Denim kumaş üretiminin %85 i sadece pantolon üretiminde kullanılmaktadır yılı denim pantolon üretimi 2 milyar adettir. Ülkelere Göre Kot Pantolon İthalatı: Ülke Takas Değeri ($) ABD Almanya Fransa İtalya Birleşik Krallık Diğer Ülkeler Toplam İhracat $

42 Kaynak : (United Nations Commodity Trade Statistics Database) - UN COMTRADE Şirket dünyaya açılma politikasını gerçekleştirme yolunda önemli istatistiki verileri gözden geçirmektedir. Özellikle uygun hammadde araştırması ciddi anlamda yürütülmekte olup bu raporun 5.2. başlığı altında bahsedilen ve ekte sunulan ilgili rapordaki veriler dünya genelinde üretimi gerçekleşen denim kumaş bilgilerini içermektedir. Globalleşen ekonomilerde gerek ithalat gerekse ihracat atılımları her alanda avantajlı olabilir. Yurtdışında yapılacak pazar araştırması ile yeni müşteriler bulunacak, aynı zamanda yurtdışı ortaklıkları ile de yeni pazarlara girilmiş olunacaktır. Bulunacak her yeni müşteri, yeni ihracat anlamına gelmekte olup, bu durum ihracat satışlarını ciddi şekilde artıracak ve Şirket in yeni pazarlarda yer almasını sağlayacaktır. Ayrıca, yurtdışında girilecek ortaklıklara da yurtiçinde üretimi gerçekleştirilen mamullerin ihracatı yapılarak Şirket in yurtdışı satışlarının payının artması hedeflenmektedir. Örneğin yurtdışında ortağı olacağımız Slovakya Cumhuriyeti ndeki yeni şirket ve daha sonrasında Rusya, Kazakistan, İran ve diğer Arap ülkelerinde yapmakta olduğumuz pazar araştırmaları neticesinde Şirket in Türkiye dışındaki ülkelere ait ticaret hacmi ivmeli bir şekilde artacaktır. Faaliyetlerin ithalat ayağında ise, yurtdışına yapılacak ihracata paralel olarak kazanılacak döviz, yurtdışında özellikle Uzakdoğu ve pamuk ürünlerinin uygun olduğu ülkelerde denim kumaş araştırması yapılarak kullanılacaktır. Özellikle ihracatçı için çok önemli bir avantaj olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) ile ithalatı yapılacak hammadde, gümrük vergisi, anti-damping, KDV gibi maliyetler katlanılmaksızın teşvik kapsamında olacağından, daha ekonomik koşullarda hammadde alınmış olacaktır. Türkiye Denim Kumaşı Pazarı Dünyada satılan denim giysilerin yüzde 85'ini pantolonlar, satılan pantolonların üçte ikisini de ekonomik denim pantolonlar oluşturuyor. Bu ekonomik denim pantolonların toplam denim pazarındaki payı ise değer olarak yüzde 39 civarında yılından itibaren ekonomik denim pantolonlar değer olarak dünya pazarındaki payını kaybederken premium denilen yüksek fiyatlı, yüksek kaliteli markalı denim 42

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL ve mevcut ortaklardan Esas Holding

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı