SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013

2 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6 ncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla BİST bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST e başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlarda, işletme sermayesisinde, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yolunda bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, Borsa İstanbul Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. 3

4 II. BORSA GÖRÜŞÜ 4

5 III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu formun örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 8 2. RİSK FAKTÖRLERİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 61 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 84 6

7 KISALTMA VE TANIMLAR AB : Avrupa Birliği BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi C/H : Cari Hesap GVK : Gelirler Vergisi Kanunu BİST/Borsa : Borsa İstanbul A.Ş KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MDV : Maddi Duran Varlık MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MODV : Maddi Olmayan Duran Varlık Ortaklık : Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu EUR : Euro USD : Amerikan Doları Şirket : Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. TRİ : Teminat, Rehin, İpotek TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu UN-COMTRADE : United Nations Commodity Trade İstatistics Database İTKİB : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 7

8 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 Ortaklık hakkında bilgiler Şirket, tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır yılı Nisan ayında tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan Şirket, perakende olarak 1 (bir) adet mağaza ile yola çıkmıştır. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır te firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bandı oluşturulmuştur yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açıldı yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etti de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir da ise Esenyurt ta 2. mağaza ile İzmit mağazası faaliyete geçti. Şirket, 2009 yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada kilit noktası olmaya çalışarak, ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle esas fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet ve 3.058,908.TL tutarında satış yapılmıştır. Bu veriler 2010 yılında adet ve TL olarak gerçekleşmiştir yılında Gebze mağazası hizmete girmiş olup aynı yıl içinde adet ve TL lik satış yapılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde bahsedilen t-shirt vb. mamuller ise hazır alınarak satışı gerçekleştirilmektedir yılında Merter de 750 m 2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermiştir yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyetlere devam edilmiş olup, Rodrigo üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. Şirket, 13 Kasım 2012 tarihli 8192 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 2012 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kıraç Mağazasını kapatmıştır. Şirket, 28 Haziran 2012 tarihli 8100 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Ncity Mağazasını kapatmıştır. Şirket, 13 Mart 2013 tarihli 8277 sayılı ticaret sicil gazetesi ve tarih ve 2013/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Dilovası Mağazası kapatılmıştır. Son durum itibariyle Şirket in Merter Showroom Merkez bina ve Beylikdüzü Mağazası ile Eskule Mağazası şube olarak devam etmektedir. 8

9 1.2.Risk Faktörleri Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, 251 noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler Pay sahipleri malik oldukları hisse senetlerinden iki türlü kazanç elde ederler. Bunlar kar payı (temettü) geliri ve değer artış (sermaye) kazancıdır. Bu iki tür kazancı etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Temettü Riski Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Ortakların elde ettiği toplam temettü geliri sahip oldukları pay adedine, paylarının kar payı dağıtımında imtiyaza sahip olup olmadığına, pay başına dağıtılacak temettü tutarına, brüt temettü üzerinden kesilen vergi oranına göre değişebilir. Bazı hisseler diğer hisselere göre imtiyazları nedeniyle daha fazla temettü hakkına sahip olabilirler. Şirket yönetimi dağıtılabilir karın oluştuğu dönemlerde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile kar dağıtabilir. Söz konusu kar dağıtımı nakden olabildiği gibi yine Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile temettünün sermayeye ilavesi suretiyle yeni pay ihraç edilerek de gerçekleştirilebilir. Öte yandan şirket ilgili mali yılda zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. 9

10 Pay Fiyatına İlişkin Riskler Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Neta Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası BİST de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır Finansal Riskler Sermaye Riski: Şirket sermayeyi yönetirken Şirket in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Şirket sermayeyi borç/özsermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Toplam borçlar Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler Net borç Toplam özsermaye Borç/özsermaye oranı 76% 486% Kredi Riski: Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirmeme riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönemler itibariyle gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket in tahsilat riski, esas olarak müşterilerden doğmaktadır. Şirket in müşterisi konumunda olan alıcılarının riskleri yönetimce yakından takip edilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi risk limitleri ile yönetmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır. Mevcut uygulamada kısa vadeli olarak çalışılmaktadır. Şirket sektörünü çok iyi takip etmekte ve Yönetim en küçük bir riski anında görerek gerekli tedbirleri hemen almaktadır. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri; 31 Aralık 2012 (TL) Alacaklar Ticari Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf 10 Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf

11 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların veya borçlarının gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) Sabit faizli finansal araçlar Finansal varlıklar - - Finansal yükümlülükler Değişken faizli finansal araçlar Finansal varlıklar - - Finansal yükümlülükler - -

12 Likidite riski: Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve nakit benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirket in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Dönen varlıklar/ Kısa vadeli borçlar 2,07 1, ve tarihleri itibariyle Şirket in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir, 31 Aralık 2012 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Aralık 2011 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri

13 FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Diğer Riskler: Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini tekstil sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler: Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyaslarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmaka amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farkılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. 1.3.Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler 13

14 1. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi* Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - *Şirket, 12/07/2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda üyelerin görev süresini 3 yıl olarak belirlemiştir. 2. Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi ADI SOYADI Yavuz Kılıçarslan İş Adresi M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İST Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Şefi / Denetçi Görev Süresi Devam 3. Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 14

15 Huriye Küçükdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl İhraca İlişkin Özet Veriler: Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup, her biri 1 TL itibari değerle adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmış olup, bu payların adedi (A) grubu nama yazılı, adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir ve bu payların devri için hamiline yazılı payların aksine, yönetim kurulunun onayı şarttır. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Bir Payın Nominal Pay Nama / Pay İmtiyaz Nominal Değerleri Grubu Hamiline Sayısı Değeri (TL) Toplamı (TL) A Nama İmtiyazlı B Hamiline İmtiyazsız Toplam Satış, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa da sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi toplam 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ve adresinde ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. İhracçı Şirket Aracı Kurum Halka Arz Öncesi Sermaye Halka Arz Sonrası Sermaye Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri Rodrigo TekstilSanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş TL TL 15

16 Sermaye Artırımı TL Halka Arz Oranı % 29,41 Bir Payın Nominal Değeri 1,00 TL Halka Arz Fiyatı 2,35 TL BİAŞ Birincil Piyasa da Satış Yöntemi Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Satış Süresi Toplam 2 iş günüdür. Sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri sirkülerde ilan edilecektir. Taahhüt Yok İşlem Göreceği Pazar BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu halka arz edilmek üzere hazırlanan nominal değerli payların %25 ine tekabül eden TL lik paylar sermaye artırımı ile borsada satılabilir hale getirilmiştir. Ortaklığın halka arz edilen borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının %25 inden fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde borsada satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 2,35 TL belirlenmiştir. 1.5 Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler: Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - - Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye

17 Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar - - TOPLAM VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) (34.736) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI (65.507) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) (15.049) (4.110) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) (17.544) (19.306) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,1461) 0, İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Şirket in iş modelinin hayata geçmesi için gerekli kaynak ve bu kaynağın geri dönüşümü halka arzdan sağlanacak gelirden elde edilecektir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, Şirket in büyümesini sağlayacak sabit yatırımlar yapmak, işletme sermayesini artırmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yoluna gitmek gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirketin hedefi mağaza sayılarını artırarak, üretimde sağlamayı hedeflediği başarıyı satışlarınada aktarmaktır. Bu amaçla Şirket 5 i yurtdışında, 5 i de yurtiçinde olmak koşuluyla 10 mağaza hedefine yönelmiştir. Yurtiçinde açılacak 5 mağazanın stratejik olarak AVM lerde olması, metrekareye düşen kira bedelini farklılaştırdığı için sabit bir maliyet belirlenmiştir. Yurtdışında ise, kur farkı ve 17

18 ekonomik koşullar değerlendirilerek her mağaza için aynı maliyet hesaplanmıştır. Mağaza maliyetlerdeki oluşabilecek farklılıklar her bir mağaza maliyetinin birbirini ikame edebilecek şekilde hesaplanmıştır.bu çerçevede elde edilecek toplam TL olan halka arz gelirinin kullanılması planlanan yerler aşağıda belirtilmiştir. 1- Rodrigo markasının tescilli olduğu 19 ülkede (Letonya, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tunus, Kazakistan, Mekadonya, Estonya, Litvanya, Ermenistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Gürcistan, Moğolistan, Kırgızistan, Suriye) stratejik ortaklıklar oluşturularak bu ülkelerde 5 adet mağaza ve Şirket in faaliyetleriyle ilgili toptan satış lokasyonları oluşturulması hedeflenmektedir. Mağazalar açılmadan önce sezonluk araştırmalar yapılarak Şirket, markasının hangi ülkede daha fazla talep oluşabileceği tespit edildikten sonra ilgili mağaza açılışları gerçekleştirilecektir. Tek bir ülkenin araştırma süreci yaklaşık bir yılı kapsamaktadır. Çünkü yaz ve kış sezonu ile ilgili piyasa verileri değerlendirilmeden sağlıklı karar alınamaz. Bu nedenle yurtdışında açılması düşünülen mağazalardan 2 si 2014 te, 3 ü 2015 te açılacaktır. Bunun için halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. 2-Yurtiçinde lokasyonu uygun olan yerlerde, özellikle günün koşullarına göre belirlenecek AVM lerde, büyüklüğü 300 m 2 olan 5 adet mağaza ( yılları arası kış sezonunda) açılması hedeflenmektedir. Şirket bunun için halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı mağaza sayılarını toplamda 12 ye çıkarmayı hedeflenmektedir. Şirket açmayı planladığı 5 adet mağazanın 3 adetini 2014 de, 2 adeti 2015 de açılacaktır. Türkiye de açılacak mağazaların AVM metrekare tutarları yüksek olduğundan şirket açacağı 5 mağaza için fazla kaynak ayırmıştır. Şirket mağaza açma süresine kadar halka arzdan elde edeceği fonu işletme faaliyetleri ile ilgili her türlü alanda kullanacaktır. 3- Şirket koleksiyonlarındaki spor giyim çeşitliliğini üretim ve hazır alım yaparak genişletecektir. Bunun için hammadde alımı yapılacak fason üretim gerçekleştirilecektir. Şirket, ürün yelpazesini genişletmek için toplamda halka arz gelirinin TL sini kullanmayı planlamaktadır. Şirketin miktar ve birim fiyat üzerinden sözleşmesi bulunmamasına rağmen, birim fiyatı daha önce alım yaptığı ortalama maliyetlerden belirlemiştir. Şirket ürün geliştirme çalışmalarında sağlayacağı hammaddelerle gömlek, t-short, kemer, çorap, ayakkabı, çanta üretmeyi planlamaktadır. Şirket in üretim yapacağı ürün miktarı ve birim fiyatları aşağıda belirtilmiştir. ÜRÜN MİKTAR (Adet) BİRİM FİYAT (TL)* Adet*Fiyat Gömlek T-short Kemer Çorap Ayakkabı Çanta TOPLAM *Öngörülen birim fiyat ve adetlerle ilgili Şirket herhangi sözleşme imzalamamıştır. Tahmini oluşturulan ürün fiyatları Şirket in daha önce alım yaptığı faturalanmış ürün fiyat bilgilerinin ortalama maliyetinden oluşmuştur. 18

19 4- Kalan tutarla mevcut kısa vadeli borçların ödenmesi planlanmaktadır. Şirket, bunun için ise halka arz gelirinin yaklaşık TL sini kullanmayı planlamaktadır. Şirketin kısa vadeli banka borçları; Eximbank: TL, Vakıfbank: TL, Yapıkredi: TL, Odeobank: TL, Finansbank: TL olarak toplamda TL şeklinedir. Şirketin piyasaya olan ticari borç ödemeleri TL dir. Şirket in banka ve piyasaya olan toplam borcu TL dir. 5-Halka arz maliyeti TL dir. Halka Arz Gelirinin Tahmini Kullanım Yerleri Tutar (TL) Yurtdışında 5 adet mağaza açma hedefi Yurtiçinde 5 adet mağaza açma hedefi Spor giyim çeşitliliğini arttırma amaçlı hammadde alım, üretim yapma hedefi Banka ve Piyasa borçlarının ödenme hedefi Halka arz maliyeti Toplam Personel Hakkında Bilgi 2011 Yılı** Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam **Tablodaki personel sayıları RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. nin devrinden sonrasını ifade etmektedir Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Unvan Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) - - Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam

20 İşin model, tasarım ve numune kısmı şirket bünyesinde yapılırken, ürünün çoğaltma işlemi fason olarak yaptırılmaktadır. Bu nedenden dolayı çalışan sayısında 2011 yılından 2012 yılına 22 kişi azalma yaşanmıştır. Şirket, ürün çoğaltma işlemini dışarda yaptırmakla beraber, şirket bünyesinde bulunan ütü paketleme bölümü kapatılma sonucunda personel azaltımı yapılmıştır. Şirketin şuan personel sayılı 35 kişidir. Personel sayısındaki azalış ütü paket bölümünün kapatılması sebebiyle olmuştur. Şirket, yılları arasında da maliyetleri kısma hedefiyle çalışan sayısını 22 kişi azaltmıştır. Özellikle depo, idari kadro ve pazarlama departmanlarından çalışan sayısını azaltılırken, Şirket bünyesinde bulunan 2 mağazadan da personel azaltımı yapılmıştır. Şirket in şuanki çalışan sayısını belirten tablo aşağıdaki gibidir: Unvan Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) 9 9 Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 3 3 İdari Personel (Beyaz Yaka) 8 8 İdari Personel (Mavi Yaka) - - Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 15 1 Toplam Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler Adı soyadı Bekir Küçükdoğan Sahip olduğu pay grubu A ve B grubu Pay Grubunun nama/hamiline yazılı olduğu A grubu nama yazılı; B grubu hamiline yazılıdır. Sermaye içindeki oranı Sahip olduğu pay adedi % Huriye B grubu Hamiline yazılı % Küçükdoğan Enver B grubu Haminle yazılı % küçükdoğan Cüneyt B grubu Haminle yazılı % küçükdoğan Şükran B grubu Haminle yazılı % İhtiyaroğlu TOPLAM İlişkili Taraflar; Ticari Alacaklar (TL) RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Mahmut Tekstil ekn. Ve Elekt. Tic.San.Ltd.Şti Ortaklardan Alacaklar İlişkili taraf alacak reeskontu (249) (17.068) TOPLAM

21 Ticari Borçlar (TL) Cappon s.r.o (*) Mahmut Küçükdoğan(**) Ortaklara borçlar İlişkili taraf borç reeskontu (3.685) - TOPLAM (*)Şirket hisselerinin %80 ine sahip olduğu Slovakya da kurulu bulunan Cappon s.r.o şirketindeki hisselerii devretmiştir. (**)Şirket in merkez binasına ilişkin kira borçlarından oluşmaktadır. Alışlar (TL) Mahmut Küçükdoğan RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Mahmut Tekstil ekn. Ve Elekt. Tic.San.Ltd.Şti TOPLAM Satışlar (TL) RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti Cappon s.r.o* TOPLAM *Şirket hisselerinin %80 ine sahip olduğu Slovakya da kurulu bulunan Cappon s.r.o şirketindeki hisselerii devretmiştir. 1- İlişkili taraflara yapılan satışlar; hammadde ve mamulden oluşmaktadır. 2- İlişkili taraflardan yapılan alışlar; hammadde, bina kirası ve bilgisayar bakımından oluşmaktadır. 1.9.İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Tertip Grup Nama/ Hamiline İmtiyaz (Var / Yok) Kupür Büyüklüğü (TL) Kupür Adedi Toplam Nominal Tutar (TL) I A Hamiline Var 1 500, ,000 I B Hamiline Yok 1 4,300,000 4,300,000 Toplam ,800,000 Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet 21

22 Öngörülen Tahmini Maliyetler TL SPK Kurul Kayıt Ücreti 595TL BİAŞ Kotasyon Ücreti 2.000TL MKK Üyelik Ücreti 680TL Kamuyu Aydınlatma Platformu 1.500TL Aracılık Komisyonu TL Hukukçu Raporu 5.900TL Ticaret Sicil 5.000TL Bağımsız Denetim TL Noter 3.000TL Toplam Maliyet TL Toplam Pay Nominal Payın Maliyeti 0,1250 İ) Ek Bilgiler Aşağıdaki belgeler M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İST adresindeki ortaklığın merkezi ve belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: Bağımsız Denetim Raporları Bağımsız Hukukçu Raporu Neta Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu 2.RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, 22

23 Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, 251 noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri malik oldukları hisse senetlerinden iki türlü kazanç elde ederler. Bunlar kar payı (temettü) geliri ve değer artış (sermaye) kazancıdır. Bu iki tür kazancı etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Temettü Riski Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Ortakların elde ettiği toplam temettü geliri sahip oldukları pay adedine, paylarının kar payı dağıtımında imtiyaza sahip olup olmadığına, pay başına dağıtılacak temettü tutarına, brüt temettü üzerinden kesilen vergi oranına göre değişebilir. Bazı hisseler diğer hisselere göre imtiyazları nedeniyle daha fazla temettü hakkına sahip olabilirler. Şirket yönetimi dağıtılabilir karın oluştuğu dönemlerde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile kar dağıtabilir. Söz konusu kar dağıtımı nakden olabildiği gibi yine Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile temettünün sermayeye ilavesi suretiyle yeni pay ihraç edilerek de gerçekleştirilebilir. Öte yandan şirket ilgili mali yılda zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa BİAŞ da halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecektir ve bu fiyat arz sonrası BİAŞ da oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat değer tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirketin finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketitasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 23

24 2.3.Finansal Riskler Kredilere İlişkin Riskler Kredi riski Şirketin alacaklı olduğu müşterilerin ya da finansal kuruluşların geri ödeme sıkıntısına düşmeleri veya anlaşmanın gereklerini yerine getirememeleri olasılığından kaynaklanır. Söz konusu riske tabi olan bilanço unsurları şirketin ilgili taraflardan ve diğer taraflardan, ticari olan ya da ticari olmayan alacakları ile bankalardaki mevduat vs. gibi nakit veya nakit benzeri varlıklarıdır. Ticari alacaklar karşılığında çek ve senet gibi finansal araçlar alınsa da karşı tarafın ödeme taahhüdünü yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek söz konusu riski kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli takip edilmektedir. Müşterilerin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak kredi kaliteleri sürekli bir biçimde değerlendirilmektedir. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 31 Aralık 2012 (TL) Ticari Alacaklar Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

25 31 Aralık 2011 (TL) Ticari Alacaklar Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) - - -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Karşılığı 25 ABD Doları Avro Diğer 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar - - -

26 6a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı Net Yabancı Para Pozisyonu ( ) Parasal Kalemler Net Yabancı Para Yükümlülük (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a a a)* Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının Tutarı İhracat İthalat Aşağıdaki tablo Şirket in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10 luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10 luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10 luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) Kar/Zarar Özkaynaklar 26

27 Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2 (2) 2 (2) 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net Etki (1+2) 2 (2) 2 (2) Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 4- Avro net varlık/yükümlülüğü (2.822) (2.822) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro Net Etki (4+5) (2.822) (2.822) Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % değişmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) (2.823) (2.823) Şirketin 2011yılına ait döviz pozisyonu bulunmamaktadır Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve nakit benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2012 itibariyle Şirket in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir. (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Dönen varlıklar/ Kısa vadeli borçlar 2,04 1,07 27

28 ve tarihleri itibariyle Şirket in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir, 31 Aralık 2012 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Aralık 2011 (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. Beklenen vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı 0-12 ay arası 1-5 yıl arası Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri FinansalKiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülükler Diğer Riskler Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini tekstil sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması 28

29 2.4.3.Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması 2.5.Gelişen İşletmeler Piyasası na İlişkin Özel Riskler Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin, sermaye piyaslarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmaka amacıyla kurulmuştur. GİP, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit piyasa olarak organize edilmiştir. GİP in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri HSP ile benzerlik gösterebileceği gibi farklılıklar gösterebilir. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farkılıklar bulunmaktadır. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü, BİAŞ GİP Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. 3. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı RODRİGO : TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Merkez Adresi Fiili Yönetim Adresi : M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İSTANBUL : M. Nesih Özcan Mahallesi Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi No:3 Daire:1 Merter/Güngören/İSTANBUL : İSTANBUL TİCARET ODASI Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz olarak faaliyet gösterecektir. Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ŞİRKETİN : AMAÇ KONUSU : ve Faaliyet Konusu MADDE 4 : Şirketin başlıca amaç ve konusu : 29

30 Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti, Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır.) Ayrıca, amaç ve konularını yerine getirmek için; Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler bayilik ve başbayilikler temsilcilikler kurmak, almak ve vermek, Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak, Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret ve sınai muameleleri yapmak, Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek, Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis 30

31 etmek geçici iştirakler kurmak, mali mes uliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek. İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek. Yuriçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı knowhow, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak. Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim, programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 31

32 hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gereken izinlerin alınması gerekmektedir. Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 5 (BEŞ) 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi A. Şirket tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. B. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 2 Ağustos 2001 tarih 5352 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. C tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. D. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek tl olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. E Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan şirket,perakende olarak 1(bir)adet mağaza ile yola çıkmıştır. F. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır de firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bantı oluşturulmuştur. 32

33 G yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açılmıştır yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etmiştir. H de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir. I da Esenyurt da 2. mağaza ve İzmit mağazası faaliyete geçmiştir. İ yılına kadar ihracat ağırlıklı olarak üretim ve satış politikası devam etmiştir. J yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada kilit noktası olmaya çalışarak, Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet 3.058,908-TL tutarında satış yapılmıştır Yılında adet TL satış gerçekleştilmiş yılında ise adet TL lik satış yapılmıştır. K yılında Gebze mağazası hizmete girmiştir. L yılında merterde 750 m2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermektedir M yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyete devam etmiş olup, Rodrigo Tekstil üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. N tarih ve 2012/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Slovakya Cumhuriyeti nde CAPPON s.r.o. şirketine %80 oranında ortak olma kararı alınmış olup, yılında Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla, Cappon s.r.o şirketindeki hisselerini devretmiştir. Buna ragmen Rodrigo Tekstil, ilerleyen dönemlerde Slovakya Cumhuriyeti ndeki pazardan gelecek talepler doğrultusunda mağazalar açılması planlanmaktadır. Bu yatırım için halka arz gelirinin yurtiçi ve yurtdışı mağaza açılımı için ayrılan kısmı olan TL den kaynak ayrılacaktır Yıllarında Üretim Miktarı ve Kapasite Kullanım Oranları: A yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. B yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. C yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. D yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır yılında kapasite kullanım oranı %94 civarındadır yılında %108 civarında olup 2011 yılında %128 ve 2012 yılında%106 gibi yüksek seyretmiştir. Talep oluşması durumunda kapasite istendiği kadar artırılabilir. Fason üretim nedeniyle bu kapasite kullanım oranları üretimin dikim, yıkama, nakış-ütü paket aşamaları ile ilgilidir. Diğer tüm işlemler fason üretim yaptırıldığı için istendiği kadar atölye bulunması şartıyla istendiği kadar üretim yapılabilir. Bu da kapasitenin çok üstüne çıkabilme avantajı sağlar. Üretimin gelişimi aşama aşama şöyledir: 33

34 1-Firma bünyesinde modeller oluşturulmakta, 2-Hammadde temin edilmekte, 3-Temin edilen kumaşlar kesime sevk edilmekte, 4-Kesilen kumaşlar nakış gerektiriyorsa dışarıdaki fason nakış atölyelerine sevk edilmekte,* 5-Sonrasında dikim için fason dikim atölyelerine aktarılır, 6-Dikilmiş mallar yıkama atölyelerinde yıkamaya tabi tutulduktan sonra ütü paket atölyelerine geçer, 7-Son olarak şirket merkez depoya alınan mallar satışa hazır hale getirilir. *Firmaya ait dikim ve nakış tesisleri bulunmamaktadır. Bu işlemler dışarıda fason olarak yaptırılmaktadır. Fason aşamalar; dikim, nakış, yıkama ve bir kısım ütü-paket işlemlerinden oluşurken,firma bünyesindeki aşamalar; model oluşturma, kesim, bir kısım ütü-paket ve depolama işlemlerini kapsamaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Şirketin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan çıkarılmış sermayesinin TL ye nakit olarak arırılması ve nakit artırılan B grubu hamiline yazılı TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, Söz konusu payların Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda halka arz edilmesine, halka arza ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul a başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 1) Şirket in TL olan çıkarılmış sermayesinin TL kayıtlı semaye tavanı içeriinde kalmak üzere TL na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan TL nominal değerli hamiline yazılı payların halka arz edilmesine, 2) Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden TL tutarındaki payların mevcut ortakların eni pay alma haklarının tmamen kısıtlanması suretiyle söz konusu Kuru Kararı kapsamıda satışa hazır hale geilmesine oybiliği ile karar vermiştir. Tam metni ekte veya de verilmektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 29/06/2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket in kayıtlı sermaye tavanı TL olup, her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 34

35 Şirketin çıkarılmış sermayesi Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerde adet paya ayrılmış olup bu payların adedi (A) grubu nama yazılı adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Şirket Esas Sözleşmesi nde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin TTK hükümleri geçerlidir Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Şirket Esas Sözleşmesi nin 10. maddesinde belirtildiği gibi Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenmekle birlikte, Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına ve toplantı katılım koşullarına ilişkin hususlar söyledir; Toplantıya Çağrı Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 11/8 uyarınca TTK nın 341, 348, 356, 359, 366 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. 35

36 Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır Oy Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387 inci maddesi hükmü saklıdır. Genel kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür Oy Kullanma Şekli; Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Şirket in yönetim kurulunun seçimi, görevleri, süresi ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümler, Esas Sözleşme nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesinde ve Şirketin Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Murahhas Aza Tayini 8. maddesinde belirtilmiştir. Denetçilere ilişkin hükümler ise Esas Sözleşme nin Denetim başlıklı 9. maddesinde ifade edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 7. maddesine göre; 36

37 Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2 si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3 ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4 ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icab ettikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330.maddesi hükmü mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesi nin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu, üyeleri arasından en çok üç sene için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Başkan veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 9. maddesine göre; Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır. Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler. Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Üretime İlişkin Bilgiler 1 Ürün / Hizmet Bilgileri 2011 (Adet) 2012 (Adet)* Denim Pantolon T-Shirt Şort Swit -Shirt

38 2 Mont Kapri Gömlek Etek Aksesuar Grubu *2012 yılına ait ürün adet mikarı Şirket in mağazalarında ve yurtdışında yapılan satışların toplamını ifade etmektedir Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Rodrigo markasının yurtiçi pazardaki payı yaklaşık %1 civarındadır. Ayrıca marka özellikle Rusya, Özbekistan, İran, Mısır gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Sektörde kaliteli hammadde ve model açısından fark yaratan markalar için ciddi anlamda potansiyel mevcuttur. Özellikle Türkiye deki genç nüfus göz önüne alındığında denim üretimi artan bir trend göstermektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin yayınlamış olduğu Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri raporundan da anlaşılacağı üzere Türk denim markaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi pazar payına sahiptirler. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vermekte ve her sezon buna uygun yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Aslında piyasadaki rekabet bir anlamda genç nüfusun denime ilgisini canlı tutmaktadır ve Rodrigo da özellikle bu genç nüfusa cevap verme yolunda ilerlemektedir. Şirketin Avantajları; 1- Sabit bir fabrikanın olmaması üretim esnekliği sağladığı için (fason), maliyet avantajı oluşturmaktadır. İstendiği kadar atölyeye istendiği kadar üretim yaptırılabileceği için kapasite oranında da bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. (Fason üretim yapan şirketle yapılan anlaşmalar sezonluktur.) 2- Şirketin sahip olduğu Rodrigo ve RDG Sport markaları ile üretimini ve satışını gerçekleştiriyor olması avantajdır. 3- Her modeli kısa zamanda pazara uygun üretmek ve satabilmek şirketin avantajıdır. Ayrıca hiçbir şekilde üretimde model kısıtlaması mevcut değildir. Şirket, her modelde rahatlıkla ürün geliştirilebilir ve seri üretim yapılabilir durumdadır. 4- Şirketin kendi bünyesinde sadece iki satış noktasında olması ve iki satış noktasının sabit maliyetine katlanması; buna karşın 251 noktaya malını satış için göndermesi şirket e pazarlama konusunda maliyet avantajı sağlamaktadır. 5- Şirketin 251 tane satış noktasına malını satması, markanın bilinirliliği ve tanınması yönünden avantaj sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde 251 noktada satış markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirliliğini sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde süreklilik arz eden 251 mağazada satış yapılması, markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirlik 38

39 sağlamaktadır. Düzenlenmiş belirli bir sözleşme olmamasına karşın, 251 adet satış noktasını sürekli kılan kriter bu noktalara en az 3 yıldır satış yapılıyor olmasıdır. Bölge - Firma Yıl Bayi Satış Miktarı (Parça) Satış Tutarı (TL) Marmara Bölgesi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu Ege Akdeniz TOPLAM Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması. Şirkette üretilmekte olan denim grubu mamullerin bünyesine giren kumaşlar tekstil kimyasalları Oeko-Tex 100 standardına uygundur. Öncelikle Avrupa Birliği ülkelerinde gelişen tekstil teknolojisi bilinci dünya gündeminde yer almaya başlamış ve ekolojik tekstiller tercih edilmeye başlanmıştır yılında Avusturya Tekstil Enstitüsü, Hohenstein Araştırma Enstitüsü ile birleşerek International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (ECO-TEX) i kurmuştur. Avrupa ve diğer ülkelerde birçok eko tekstil standardı mevcuttur. Bunların içinde en çok kabul göreni Eko-Tex Standart 100 olmuştur. Avrupa Birliği nin tarihli resmi gazetesinin L133/29 nolu sayfasında bildirilen komisyon kararında tekstil ürünlerine verilecek eko-etiket ile ilgili kriterler belirlenmiş ve konu ile ilgili 1999/178/EC kararın düzeltmeleri yapılmıştır. Bu kararda kriterler tekstil ürününde kullanılan elyafa ait kriterler, proses ve kullanılan kimyasallara ait kriterler ve ürünün kullanılan özelliklerine ait kriterler olmak üzere gruplandırılacak olursa; üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık ekolojisi göz önüne alınarak çevreye ve insana zarar vermeyecek kullanım şartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca kumaş dışında; model, dikim, kalıp gibi aşamalar da dünya beden standartlarına uygunluk esas tutulmaktadır. Uygulanan beden ölçü standardı dünya genelinde kabul görmüş olan ölçü birimidir. 7- Hızlı karar verebilme yetisine sahip bir şirket olması. 8- Globalleşme olgusunun üretimde esnekleşmeyi beraberinde getirmesi. 9- Sürekli yeni müşteriler kazanabilmek için Şirket in pazarlama ve satış departmanının detaylı Pazar araştırması yapması ve Şirket e yeni müşteri portföyü katması, 10- Markanın Rusya ve doğu ülkelerinde yeterince tanınıyor olması. (Yurtdışında şirket markalarından Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tescillidir. Yurtdışında aynı markanın satışı için tekrar tescil işlemi gerektiğinden, marka her ülkede ayrı ayrı tescil ettirilmiştir. Türkiye deki Türk Patent Enstitüsü gibi her ülkenin kendine ait marka tescil kurumu yer almakta ve tescil için o ülkedeki ilgili kuruma müracaat edilmektedir. Ön şart, müracaat edilen ülkede aynı markanın tescilli olmamasıdır.) Şirketin Dezavantajları; 1- Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, 39

40 2- Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için kaynağın ayrılamaması, noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, 4- Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, 5- Yurtiçinde ciddi anlamda gelişmiş olan markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması başlıca dezavantajlardır. 6- Tekstil sektörü çok yüksek ve taklit edilemez bir teknoloji gerektirmemektedir. Buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmaması, dolayısıyla emek maliyetinin toplam maliyet içerisinde önemli olmasına yol açması, 7- Depolama maliyetlerinin yüksek olması stoklu üretimin yapılamayarak maliyetlerin artmasına sebep olması ve depolanmış ürünlerin en kısa sürede elden çıkarılması sorunun ortaya çıkması, 8- Yüksek sabit maliyetler, tekstil işletmelerin maliyetlerini kurtarmak için minimum üretim miktarlarının çok yüksek düzeylerde olmasına sebep olur ve işletmeler satmak zorunda oldukları, üretilen bu ürünler için aynı durumdaki diğer işletmelerle rekabet etme zorunluluğuna girmesi, 9- Tekstil sektöründe arzın talepten daha fazla artmasıyla da paralel olarak büyük bir müşteri kapma savaşı vardır ve bu olduğu sürece önemli rekabet avantajına (marka, farklı desen model, kumaş, müşterilerle stratejik işbirliği gibi) sahip olmayan tekstil işletmeleri arasında rekabetin artması. (Kaynak: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt XXVIII Sayı: I S:364) Denim Kumaşı Denim kumaşı, kot kumaşı cinsinden bir kumaş türüdür. Denim kumaş piyasasında, denim kumaşı ile kot gömlek, çanta, şapka, pantolon, bayan elbise üretilmektedir. Dünya Denim Kumaşı Giysi Pazarı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) tarafından hazırlanan Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı için 2014 Tahminleri araştırma raporuna göre, dünya denim giysi pazarı hacminin 2014 yılında 56,2 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Miktar bazında ise 2014 yılında 1 milyar 990 milyon adede yükseleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan, denim sektöründe en yaygın yeni yatırım türü gelişmiş ülkelerdeki firmalarla gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçiler arasında kurulan ''stratejik ittifaklar'' olarak veriliyor. Rodrigo olarak yoluna devam eden Şirket, küreselleşen ekonomiye ayak uydurarak gerek ihracat gerekse ithalat alanında yaptığı ciddi araştırmaları değerlendirerek bu alanlarda çok büyük adımlar atma yolunda ilerlemektedir. Özellikle yurtdışında tescilli markalarının olduğu ülkelerde bayi ağları oluşturarak gerekli ortaklık ve yatırımlara yönelecektir. Yani kısacası, şirket markalarının tescilli olduğu ülkelerdeki mağazalara ortak olmak ya da kendi mağazasını açmak hedeflenmektedir. Bunların başında İran, Rusya gibi ülkeler gelmekte olup yeni pazar araştırmaları da devam edecektir. 40

41 Satış (milyar $) Dünya Denim Kumaşı Pantolon Ticaret Hacmi: Satış (Milyar $) Yıl (Kaynak: İTKİB) Denim kumaş üretiminin %85 i sadece pantolon üretiminde kullanılmaktadır yılı denim pantolon üretimi 2 milyar adettir. Ülkelere Göre Kot Pantolon İthalatı: Ülke Takas Değeri ($) ABD Almanya Fransa İtalya Birleşik Krallık Diğer Ülkeler Toplam İhracat $

42 Kaynak : (United Nations Commodity Trade Statistics Database) - UN COMTRADE Şirket dünyaya açılma politikasını gerçekleştirme yolunda önemli istatistiki verileri gözden geçirmektedir. Özellikle uygun hammadde araştırması ciddi anlamda yürütülmekte olup bu raporun 5.2. başlığı altında bahsedilen ve ekte sunulan ilgili rapordaki veriler dünya genelinde üretimi gerçekleşen denim kumaş bilgilerini içermektedir. Globalleşen ekonomilerde gerek ithalat gerekse ihracat atılımları her alanda avantajlı olabilir. Yurtdışında yapılacak pazar araştırması ile yeni müşteriler bulunacak, aynı zamanda yurtdışı ortaklıkları ile de yeni pazarlara girilmiş olunacaktır. Bulunacak her yeni müşteri, yeni ihracat anlamına gelmekte olup, bu durum ihracat satışlarını ciddi şekilde artıracak ve Şirket in yeni pazarlarda yer almasını sağlayacaktır. Ayrıca, yurtdışında girilecek ortaklıklara da yurtiçinde üretimi gerçekleştirilen mamullerin ihracatı yapılarak Şirket in yurtdışı satışlarının payının artması hedeflenmektedir. Örneğin yurtdışında ortağı olacağımız Slovakya Cumhuriyeti ndeki yeni şirket ve daha sonrasında Rusya, Kazakistan, İran ve diğer Arap ülkelerinde yapmakta olduğumuz pazar araştırmaları neticesinde Şirket in Türkiye dışındaki ülkelere ait ticaret hacmi ivmeli bir şekilde artacaktır. Faaliyetlerin ithalat ayağında ise, yurtdışına yapılacak ihracata paralel olarak kazanılacak döviz, yurtdışında özellikle Uzakdoğu ve pamuk ürünlerinin uygun olduğu ülkelerde denim kumaş araştırması yapılarak kullanılacaktır. Özellikle ihracatçı için çok önemli bir avantaj olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) ile ithalatı yapılacak hammadde, gümrük vergisi, anti-damping, KDV gibi maliyetler katlanılmaksızın teşvik kapsamında olacağından, daha ekonomik koşullarda hammadde alınmış olacaktır. Türkiye Denim Kumaşı Pazarı Dünyada satılan denim giysilerin yüzde 85'ini pantolonlar, satılan pantolonların üçte ikisini de ekonomik denim pantolonlar oluşturuyor. Bu ekonomik denim pantolonların toplam denim pazarındaki payı ise değer olarak yüzde 39 civarında yılından itibaren ekonomik denim pantolonlar değer olarak dünya pazarındaki payını kaybederken premium denilen yüksek fiyatlı, yüksek kaliteli markalı denim 42

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : RODRİGO TEKSTİL

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİ : 1. Raporun İlgili Olduğu hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 2. Şirketin; Ünvanı : RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2013-31.03.2013 b) Şirketin Ticaret Unvanı :ARMA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SAN ve TİC A.Ş. 01/01/ /12/2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SAN ve TİC A.Ş. 01/01/ /12/2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN ve TİC A.Ş. 01/01/2016 31/12/2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2- ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL PROFĠL Egeli & Co. Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO ), Türkiye nin ilk

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.03.2017 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30.06.2016 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz 2012 1 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler 10-13 2 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı