AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU"

Transkript

1 AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU NUMUNE BİLGİLERİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ FİRMA / KİŞİ FATURA BİLGİLERİ Üretici Firma Numune / Üretici Kodu / Numune Adı Seri/Parti No / Numunenin Alındığı Yer Numuneyi Alan Numune Alım Tarih/Saat Toplam Numune Adeti Özel Bilgi Notu Adı Analiz Amacı / Proje Kodu / Tel / Faks Fatura Kesilecek Firma / Kişi Adresi Vergi Dairesi Adı Vergi No / TC No / Gönderim Şekli Elden Kargo Fax RAPOR TESLİMATI Adres NUMUNE İADE Hayır Evet- Sadece kalanlar İSTENEN ANALİZLER Metot Analiz Onay Metot Analiz Onay *Pestisit Kalıntısı (107 Aktif) (Rusya TS 6183 Nitrat Tayini u ihracat) u *Pestisit Kalıntısı (124 Aktif) 3 TS 6183 Nitrit Tayini u *Pestisit Kalıntısı (209 Aktif) (İTU ) 2 TS EN Metal (Kurşun) u *Pestisit Kalıntısı (333 Aktif ) (OTU) 1 Laboratuvarda uygulanan analiz metotlarını kabul ediyorum. Evet Hayır Analiz sonuçlarının değerlendirilmesini istiyorum. Evet Hayır * işretli analizler akreditasyon kapsamımızdadır. 1 no lu paket içindeki etken madde listesi için EK-1, 2 no lu paket içindeki etken madde listesi için EK-2, 3 no lu paket içindeki etken madde listesi için EK -3 te verilmiştir. Analiz ücreti yatırılmayan numunenin sorumluluğu laboratuvara ait değildir. Analiz ücreti AgriOLabEN Gıda ve Zirai Laboratuvar ING BANK no lu hesaba yatırılmalıdır. IBAN:TR Deney raporları en fazla 7 iş günü içerisinde hazırlanır. Numunenin elden veya kargoyla gönderiminde bu form yetkili kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır. Etac : Modification And Re-Validation Of The Ethyl Acetate-Based Multi-Residue Method For Pesticides In Produce. Talep ettiğimiz testleri AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti tarafından bu formun ön ve arka yüzünde bulunan şartlar dahilinde yapılmasını ve bu hizmet karşılığında uygulanacak fiyat ve ödeme koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından doğacak tüm kayıplar tarafımıza aittir. Form Doldurma Tarihi Yetkili İmza FİRMA KAŞESİ Fatura muhattabı firmanın kaşesini de basmayı unutmayınız..... /.... /.. Aşağıdaki bölüm AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından doldurulacaktır. Teslim Alan/imza: Tarih / Saat: Başvurunun (Varsa eksik bilgi/numune) Tamamlanma Tarihi / Saati: 1. Lütfen başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurunuz. Raporlar, başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. analiz talep formunda talep edilen analizlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltme istekleri,

2 laboratuvar test işlemine başlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz; bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri orjinal bilgiler doğrultusunda yapılır. 2. Analiz talep formu üzerinde başvuran firmanın kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır. Hatalı kaşe ve imza sorumluluğu başvuran firmaya aittir. 3. Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle işleme alınamamış numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda muhafaza edilir. Bu süre içinde işleme alınamamış veya başvuran tarafından geri alınmamış numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir. 4. Numune iadesi istendiğinde, numunelerin 1 hafta içinde başvuran tarafından laboratuvarımızdan alınması gerekir. İstendiği durumda karşı ödemeli olarak kurye ile gönderilebilir. 5. Test raporları sadece ve daima başvurana, formda yazılmış olan mümessil firmalara, ve başvuran tarafından test talep formunda özellikle belirtilmiş olan firmalara iletilir. Bunun dışındaki kişi veya kuruluşlara, başvuranın yazılı izni dışında, hiçbir suretle bilgi verilemez. 6. İthalat/ihracat numunelerinın şahitleri 6 ay, özel istek numunelerinin şahitleri 30 gün saklanır ve sonrasında imha edilir. 7. Rapor tarihinden ihtibaren müsteri analiz sonuçlarına 15 gün içerisinde itiraz edebilir.15 gün sonunda itiraz hakkını kaybeder. 8. İtiraz durumunda müsteri isterse numune tekrar çalışılabilir ya da ücretinin ödenmesi şartıyla şahit numune başka akredite bir laboratuvara gönderilebilir. 9. Fatura muhatabının, başvuran firmadan farklı olması durumunda, analiz talep formunda fatura muhattabının kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır. 10. Müşterinin ödemelerini geciktirmesi / yerine getirmemesi durumunda, AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti kendisine tüm ödemeler yapılmadan yeni analiz raporu hazırlamama hakkına sahiptir. 11. Analizlerin taşeron laboratuvar tarafından yapılacağı durumlarda özel analiz talep başvuru formu elimize ulaştıktan sonra müşteriye yazılı olarak , faks veya telefon yoluyla ulaşılır ve mümkünse yazılı onayı alınır. 12. Taşeron laboratuvara yaptırılan bütün analizlerin sorumluluğu şirketimize aittir. 13. Herhangi bir şikayeti durumunda AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti sorumluluğu, hiçbir koşulda şikayete konu olan kontrat bedelinin 10 katından daha fazla olamaz. 14. Taraflar arasında işbu hizmet sözleşmesinden doğan ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 15. Analiz talebi ile ilgili önerilen en az numune miktarları yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuran, tereddüt ettiği hallerde laboratuvarımıza başvurarak gerekli numune miktarı için rehberlik hizmeti alabilir. 16. Test ve analiz sonuçları, reklamlarda AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Şti in adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün AgriOLabEN Laboratuvar Endüstrisi Gıda, Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılamaz. Aksi halde AgriOLabEN Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Şti tarafından gerek reklamların yayınlanması durdurulacak, gerekse maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla yargı yoluna başvurulacaktır. 17. Testler için Gerekli Miktar: Pestisit : 1-2 kg / Ağır metal : 1 kg / Diğer : 1-2 kg EK-1 FULL KALINTI ANALİZ LİSTESİ (333 etken madde) Acetochlor Dichlorophen Furalaxyl Picoxystrobin 0,05 Acibenzolar-S- Methyl * Dicofol Halfenprox 0,02 Piperonyl-Butoxide Aclonifen 0,05 Dieldrin HCH Alpha Pirimiphos-Ethyl * Acrinathrin Diethofencarb 0,05 HCH-Beta * Pirimiphos-Methyl * Alachlor * Difenoconazole- Heptachlor * Procymidone Aldrin Dimethipin 0,05 A * Profenofos

3 Amitraz * Dimethomorph- B Profluralin 0,02 Azaconazole Dimoxystrobin Heptenophos Prometryn Azinphos-Ethyl 0,2 Dinobuton Hexachlorbenzene Propachlor 0,05 * Azoxystrobin Diphenylamine 0,02 Hexaconazole 0,02 * Propargite Benalaxyl 0,05 Ditalimfos 0,02 İoxynil * Propiconazole- Benfluralin 0,05 Dodemorph- İprodione * Propyzamide * Bifenthrin Endosulfan() İsofenphos 0,05 Prosulfocarb 0,05 Biphenyl * Endosulfan-Alpha İsofenphos-Methyl * Prothiofos Boscalid * Endosulfan-Beta İsoxathion Pyraflufen-Ethyl 0,02 Bromacil 0,02 * Endosulfan-Sulfate * Kresoxim-Methyl * Pyrazophos Bromophos Endrin Lenacil 0,05 * Pyridaben * Bromopropylate Epn 0,05 Lindane * Pyridaphenthion Bromuconazole 0,05 * Epoxiconazole * Lufenuron Pyrifenox * Bupirimate * Esfenvalerate * Malathion Pyrimethanil 0,05 * Buprofezin Ethion Mecarbam 0,05 * Pyriproxyfen Butralin 0,02 Ethiprole Mefenpyr-Diethyl Quinalphos 0,05 Cadusafos * Ethofumesate Mepanipyrim Quinoxyfen 0,02 Captafol 0,02 Ethoprophos 0,02 Mepronil 0,05 Quintozene * Captan Ethoxyquin 0,05 * Metalaxyl Quizalofop-P-Ethyl Carbophenthothion Etofenprox Metazachlor 0,05 Silafluofen Carbosulfan Etoxazole 0,02 Metconazole 0,02 * Simazine Chinomethionat Etridiazole 0,05 Methidation 0,02 Spirodiclofen 0,02 Chlordane-Alfa Etrimfos 0,05 Methoxychlor Spiromesifen 0,02 Chlordane-Gamma Fenamidone 0,02 * Metolachlor * Spiroxamine- 0,02 Chlorfenapyr 0,05 * Fenarimol Metrafenone 0,05 Tebufenpyrad 0,05 Chlorfenvinphos 0,02 * Fenazaquin * Metribuzin Tebupirimfos Chlorothalonil Fenbuconazole 0,02 Mevinphos Tecnazene 0,05 * Chlorpropham * Fenithrothion Myclobutanil Tefluthrin 0,02 * Chlorpyrifos 0,005 Fenoxaprop-P-Ethyl Nitrofen * Terbutryn Chlorpyrifos-Methyl 0,05 * Fenoxycarb Nitrothal-İsopropyl Terbufos Chlorthal-Dimethyl Fenpiclonil Nuarimol Terbuthylazin 0,05 Chlozolinate 0,05 * Fenpropathrin Oxadiazon 0,02 Tetraconazole 0,02 Clofentezine Fenpropimorph 0,05 * Oxadixyl Tetradifon Cycloate * Fenvalerate * Oxyfluorfen Tetrasul Cyfluthrin- Fipronil Parathion 0,03 Thiometon * Cyhalothrin-Lambda Fluazifop-Butyl 0,05 * Parathion-Methyl Tolclofos-Methyl 0,05 * Cypermethrin- Flucythrinate- 0,05 * Penconazole Tri-Allate * Cyproconazole * Fludioxonil * Pendimethalin Triazamate 0,05 * Cyprodinil Flumioxazin 0,05 Pentachloroaniline 0,02 Triazophos Dde,P,P Fluquinconazole 0,05 Pentachloroanisole * Trifloxystrobin Ddt,O,P Flusilazole 0,02 * Permethrin-Cis * Triflumizole Ddt,P,P Flutolanil 0,05 * Permethrin-Trans * Trifluralin * Deltamethrin Flutriafol 0,05 * Phenthoate Triticonazole Diafenthuiron * Fluvalinate,Tau- Phenylphenol,2- * Vinclozolin * Diazinon * Folpet * Phosalone Zoxamide 0,02 Dichlorfenthion 0,02 Formothion * Phosmet Dichloroaniline-3,5 Fuberidazole 0,05 Picolinafen 0, D Dimethirimol * Fosthiazate * Pirimicarb Abamectin Dimethoate * Furathiocarb * Pirimicarb- Desmethyl Acephate Diniconazole 0,02 Hexaflumuron Prochloraz 0,05 * Acetamiprid Dinocap * Hexythiazox Profoxydim 0,05 Aldıcarb () Diphenamid İmazalil 0,05 Propamocarb * Aldicarb Disulfoton () * İmidacloprid * Propoxur Aldicarb- 0,02 * Disulfoton İndoxacarb 0,02 Pyraclostrobin 0,02 Aldicarb- 0,02 * Disulfoton- İprovalicarb 0,05 Rotenone Atrazine * Disulfoton- İsoxaflutole 0,05 Sethoxydim 0,02 Azamethiphos Dithianon Linuron 0,05 Spinosad 0,02 * Azinphos-Methyl Diuron 0,05 Metabenzthiazuron * Tebuconazole * Bendiocarb Dmsa Metamitron 0,02 Tebufenozide 0,05 Bitertanol 0,05 Dmst Methamidophos Temephos Butocarboxim 0,02 Ethiofencarb () Methiocarb () Terbufos () Butoxycarboxim * Ethiofencarb * Methiocarb Terbufos- * Carbaryl * Methiocarb- Terbufos- * Carbendazim/Benomyl * Methiocarb- Thiabendazole 0,05 Carbofuran () Ethirimol 0,02 Methomyl * Thiacloprid * Carbofuran * Famoxadone Methoxyfenozide 0,02 Thiamethoxam Thiocyclam(As * Carbofuran,3-Hydroxy Fenamiphos () Metobromuron Nereistoxine) 0,02 * Carboxin * Fenamiphos Metoxuron Thiodicarb 0,02 Chlorbromuron Monocrotophos Thiofanox () * Chlorfluazuron Sulfoxid * Monolinuron Thiofanox 0,05 * Clomazone Fenhexamid 0,05 Omethoate 0,02 Thiofanox- 0,05 Clothianidin 0,02 Fenpyroximate 0,05 Oxamyl Thiofanox- 0,05 Cycloxydim Fensulfothion () Oxycarboxin 0,05 * Thiophanate-Methyl Cymoxanil Fensulfothion Oxydemeton-Methyl * Tolylfluanid(As Dmst) Demeton () Fensulfothion- * Paclobutrazol * Triadimefon * Demeton Fenthion () Pencycuron 0,02 * Triadimenol Demeton-S-Methyl Fenthion Phenmedipham 0,05 Trichlorfon Demeton-S- Methylsulfone Fenthion- Phorate () Tricyclazole 0,05 Desmedipham 0,05 Fenthion- Phorate 0,02 Triflumuron 0,05 Dichlofluanid Flucycloxuron 0,05 Phorate- 0,02 Triforine 0,05 Dichlorvos Flufenoxuron 0,05 Phorate- 0,02 Vamidathion * Diflubenzuron Formentanate * Phosphamidon EK-2 GC-MS/MS KALINTI ANALİZ LİSTESİ (209 etken madde)

4 Acetochlor Dichlorophen Furalaxyl Picoxystrobin 0,05 Acibenzolar-S- Methyl * Dicofol Halfenprox 0,02 Piperonyl-Butoxide Aclonifen 0,05 Dieldrin HCH Alpha Pirimiphos-Ethyl * Acrinathrin Diethofencarb 0,05 HCH-Beta * Pirimiphos-Methyl * Alachlor * Difenoconazole- Heptachlor * Procymidone Aldrin Dimethipin 0,05 A * Profenofos Amitraz * Dimethomorph- B Profluralin 0,02 Azaconazole Dimoxystrobin Heptenophos Prometryn Azinphos-Ethyl 0,2 Dinobuton Hexachlorbenzene Propachlor 0,05 * Azoxystrobin Diphenylamine 0,02 Hexaconazole 0,02 * Propargite Benalaxyl 0,05 Ditalimfos 0,02 İoxynil * Propiconazole- Benfluralin 0,05 Dodemorph- İprodione * Propyzamide * Bifenthrin Endosulfan() İsofenphos 0,05 Prosulfocarb 0,05 Biphenyl * Endosulfan-Alpha İsofenphos-Methyl * Prothiofos Boscalid * Endosulfan-Beta İsoxathion Pyraflufen-Ethyl 0,02 Bromacil 0,02 * Endosulfan-Sulfate * Kresoxim-Methyl * Pyrazophos Bromophos Endrin Lenacil 0,05 * Pyridaben * Bromopropylate Epn 0,05 Lindane * Pyridaphenthion Bromuconazole 0,05 * Epoxiconazole * Lufenuron Pyrifenox * Bupirimate * Esfenvalerate * Malathion Pyrimethanil 0,05 * Buprofezin Ethion Mecarbam 0,05 * Pyriproxyfen Butralin 0,02 Ethiprole Mefenpyr-Diethyl Quinalphos 0,05 Cadusafos * Ethofumesate Mepanipyrim Quinoxyfen 0,02 Captafol 0,02 Ethoprophos 0,02 Mepronil 0,05 Quintozene * Captan Ethoxyquin 0,05 * Metalaxyl Quizalofop-P-Ethyl Carbophenthothion Etofenprox Metazachlor 0,05 Silafluofen Carbosulfan Etoxazole 0,02 Metconazole 0,02 * Simazine Chinomethionat Etridiazole 0,05 Methidation 0,02 Spirodiclofen 0,02 Chlordane-Alfa Etrimfos 0,05 Methoxychlor Spiromesifen 0,02 Chlordane-Gamma Fenamidone 0,02 * Metolachlor * Spiroxamine- 0,02 Chlorfenapyr 0,05 * Fenarimol Metrafenone 0,05 Tebufenpyrad 0,05 Chlorfenvinphos 0,02 * Fenazaquin * Metribuzin Tebupirimfos Chlorothalonil Fenbuconazole 0,02 Mevinphos Tecnazene 0,05 * Chlorpropham * Fenithrothion Myclobutanil Tefluthrin 0,02 * Chlorpyrifos 0,005 Fenoxaprop-P-Ethyl Nitrofen * Terbutryn Chlorpyrifos-Methyl 0,05 * Fenoxycarb Nitrothal-İsopropyl Terbufos Chlorthal-Dimethyl Fenpiclonil Nuarimol Terbuthylazin 0,05 Chlozolinate 0,05 * Fenpropathrin Oxadiazon 0,02 Tetraconazole 0,02 Clofentezine Fenpropimorph 0,05 * Oxadixyl Tetradifon Cycloate * Fenvalerate * Oxyfluorfen Tetrasul Cyfluthrin- Fipronil Parathion 0,03 Thiometon * Cyhalothrin-Lambda Fluazifop-Butyl 0,05 * Parathion-Methyl Tolclofos-Methyl 0,05 * Cypermethrin- Flucythrinate- 0,05 * Penconazole Tri-Allate * Cyproconazole * Fludioxonil * Pendimethalin Triazamate 0,05 * Cyprodinil Flumioxazin 0,05 Pentachloroaniline 0,02 Triazophos Dde,P,P Fluquinconazole 0,05 Pentachloroanisole * Trifloxystrobin Ddt,O,P Flusilazole 0,02 * Permethrin-Cis * Triflumizole Ddt,P,P Flutolanil 0,05 * Permethrin-Trans * Trifluralin * Deltamethrin Flutriafol 0,05 * Phenthoate Triticonazole Diafenthuiron * Fluvalinate,Tau- Phenylphenol,2- * Vinclozolin * Diazinon * Folpet * Phosalone Zoxamide 0,02 Dichlorfenthion 0,02 Formothion * Phosmet Dichloroaniline-3,5 Fuberidazole 0,05 Picolinafen 0,05 EK-3 LC-MS/MS KALINTI ANALİZ LİSTESİ (127 etken madde) 2-4 D Dimethirimol * Fosthiazate * Pirimicarb Abamectin Dimethoate * Furathiocarb * Pirimicarb- Desmethyl Acephate Diniconazole 0,02 Hexaflumuron Prochloraz 0,05 * Acetamiprid Dinocap * Hexythiazox Profoxydim 0,05 Aldıcarb () Diphenamid İmazalil 0,05 Propamocarb * Aldicarb Disulfoton () * İmidacloprid * Propoxur Aldicarb- 0,02 * Disulfoton İndoxacarb 0,02 Pyraclostrobin 0,02 Aldicarb- 0,02 * Disulfoton- İprovalicarb 0,05 Rotenone Atrazine * Disulfoton- İsoxaflutole 0,05 Sethoxydim 0,02 Azamethiphos Dithianon Linuron 0,05 Spinosad 0,02 * Azinphos-Methyl Diuron 0,05 Metabenzthiazuron * Tebuconazole * Bendiocarb Dmsa Metamitron 0,02 Tebufenozide 0,05 Bitertanol 0,05 Dmst Methamidophos Temephos Butocarboxim 0,02 Ethiofencarb () Methiocarb () Terbufos () Butoxycarboxim * Ethiofencarb * Methiocarb Terbufos- * Carbaryl * Methiocarb- Terbufos- * Carbendazim/Benomyl * Methiocarb- Thiabendazole 0,05 Carbofuran () Ethirimol 0,02 Methomyl * Thiacloprid * Carbofuran * Famoxadone Methoxyfenozide 0,02 Thiamethoxam Thiocyclam(As * Carbofuran,3-Hydroxy Fenamiphos () Metobromuron Nereistoxine) 0,02 * Carboxin * Fenamiphos Metoxuron Thiodicarb 0,02 Chlorbromuron Monocrotophos Thiofanox () * Chlorfluazuron Sulfoxid * Monolinuron Thiofanox 0,05 * Clomazone Fenhexamid 0,05 Omethoate 0,02 Thiofanox- 0,05 Clothianidin 0,02 Fenpyroximate 0,05 Oxamyl Thiofanox- 0,05 Cycloxydim Fensulfothion () Oxycarboxin 0,05 * Thiophanate-Methyl Cymoxanil Fensulfothion Oxydemeton-Methyl * Tolylfluanid(As Dmst) Demeton () Fensulfothion- * Paclobutrazol * Triadimefon

5 * Demeton Fenthion () Pencycuron 0,02 * Triadimenol Demeton-S-Methyl Fenthion Phenmedipham 0,05 Trichlorfon Demeton-S- Methylsulfone Fenthion- Phorate () Tricyclazole 0,05 Desmedipham 0,05 Fenthion- Phorate 0,02 Triflumuron 0,05 Dichlofluanid Flucycloxuron 0,05 Phorate- 0,02 Triforine 0,05 Dichlorvos Flufenoxuron 0,05 Phorate- 0,02 Vamidathion * Diflubenzuron Formentanate * Phosphamidon

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarının Adres :Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No: 114/4 Bornova 35020 İZMİR / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0232 461 09 00 0232 461 28

Detaylı

(Residue&Additive Dept.Resp.) Tasdik Olunur (Approved by) - 20.05.2015. Sorumlu Yönetici (Manager)

(Residue&Additive Dept.Resp.) Tasdik Olunur (Approved by) - 20.05.2015. Sorumlu Yönetici (Manager) ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Analizin Amacı Numuneyi Gönderen Numune Alma Tutanağı ve Sayısı (Protocol Date and Protocol Number of Sample) (Mark-Producer Company Name) Kod

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Deney Laboratuvarı Adresi : Özgürlük Mh. Mertoç Sitesi E Blok No:100/131 33000 MERSİN / TÜRKİYE Tel : 0324 235 99 10 Faks : 0324 235 99 20 E-Posta : Website :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Binevler Mah. Fıstık Araştırma Sok. No:4 Şahinbey 27060 GAZİANTEP/TÜRKİYE Tel : 0 342 336 73 85 Faks : 0 342 338 08 31 E-Posta : gaziantep.gidalab@gthb.gov.tr

Detaylı

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon No: Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR / TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : serifekahya@deppolab.c

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 Borsa Sarayı 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 50 00 Faks : 0256 211 01 88 E-Posta : info@aydin-gidalab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Isparta Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Deney Laboratuvarı Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri 32100 ISPARTA/TÜRKİYE Tel : 0 246 224 12 02 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Anadolu Cd.Gülhane İş Mrkz.B Blok No:23 Z kat İZMİR / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta : : : Website : Yaş Meyve ve Sebze

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Kontrol Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri 32100 ISPARTA/TÜRKİYE Tel : 0 246 224 12 02 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Meydan Mah. Defne Cad.No:50 Kumluca 07350 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0242 889 11 00 Faks : 0242 889 09 99 E-Posta : info@galab-kumluca.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 20 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : gida@mam.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kocatepe Mh. 12. Sk. Megacenter C 29 Blok K:2-3 D:19-30 Bayrampaşa 34045 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 437 08 71 Faks : 0 212 437 08

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR / TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : serifekahya@deppolab.com Website : www.deppolab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Gazi Mah. 1314.Sok. No:7 Yenişehir 33130 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 326 37 72 Faks : 0 324 326 37 97 E-Posta : 33kontrollab@kkgm.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Gazi Mah. 1314.Sok. No:7 Yenişehir 33130 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 326 37 72 Faks : 0 324 326 37 97 E-Posta : 33kontrollab@kkgm.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Güvenlik Mah. 282.sok. No:14/4 Muratpaşa ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 02423457474 Faks : 02423457471 E-Posta : msa@msaanaliz.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Atatürk Cad. No:33 17100 ÇANAKKALE / TÜRKİYE Tel : 0286 2175818 Faks : 0286 2172031 E-Posta : 17kontrollab@kkgm.gov.tr Website : www.canakkaleilkontrol.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Şehit Cem Ersever Cad. No:12 Yenimahalle 06170 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 315 14 24 Faks : 0 312 315 79 34 E-Posta : ankara.gidalab@gthb.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Güvenlik Mah. 282.sok. No:14/4 Muratpaşa ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 02423457474 Faks : 02423457471 E-Posta : msa@msaanaliz.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Atatürk Cad. No:33 17100 ÇANAKKALE / TÜRKİYE Tel : 0286 2175818 Faks : 0286 2172031 E-Posta : 17kontrollab@kkgm.gov.tr Website : www.canakkaleilkontrol.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Kuru Meyveler ve Baharatlar Adresi :Üniversite Cad. No:45 Bornova 35100 İZMİR / TÜRKİYE Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) ve Aflatoksin B1 Tayini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Ege Ünv.Kampüsü, Bornova 35100 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 339 27 54 Faks : 0232 342 09 88 E-Posta : cevregida@mail.ege.edu.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Sırakapılar Mh. 1523.Sok. No:1 20010 DENİZLİ/TÜRKİYE Tel : 0 258 241 11 05 Faks : 0 258 241 07 90 E-Posta : denizlikontrollab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10028 Sok. No:11 Çiğli 35620 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 328 28 44 Faks : 0 232 328 28 74 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3 Alanya 07400 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0 242 513 50 56 Faks : 0 242 513 50 59 E-Posta : mozdemir@alanyacevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Çanakkale Kontrol Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Atatürk Cad. No:33 17100 ÇANAKKALE/TÜRKİYE Tel : 0286 2175818 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR/TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : serifekahya@deppolab.com Website : www.deppolab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kocaeli Kontrol Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Ovacık Mahallesi Burçak Sokak No: 9 41050 BAŞİSKELE 41050 KOCAELİ/TÜRKİYE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3 Alanya 07400 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0 242 513 50 56 Faks : 0 242 513 50 59 E-Posta : mozdemir@alanyacevre.com.tr

Detaylı

BURSA GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2014 ANALİZ FİYATLARI

BURSA GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2014 ANALİZ FİYATLARI BURSA GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2014 ANALİZ FİYATLARI AMBALAJ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ * Analiz Adı FİYAT Ambalaj Laboratuvarı Ambalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Deney Laboratuvarı Adresi : Hükümet Cad. No:282 59100 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel : 02822619577 Faks : 02822633524 E-Posta : tekirdag.gidalab@tarim.gov.tr Website : gidalab.tarim.gov.tr/tekirdag

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3 Alanya 07400 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0 242 513 50 56 Faks : 0 242 513 50 59 E-Posta : mozdemir@alanyacevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kocaeli Kontrol Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Ovacık Mahallesi Burçak Sokak No: 9 41050 BAŞİSKELE 41050 KOCAELİ/TÜRKİYE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Teomanpaşa Mah. Gazi Bulv. No:345 Kepez 07260 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0242 339 12 22 Faks : 0242 339 04 00 E-Posta : info@pro-analiz.com

Detaylı

TS EN ISO 520:2010 GMMAM S:3,TS 2589 FDA/BAM Chapter 3* RHONE DIAGNOSTICS. Ref No:A11- RP71/70N.V6 FOOD ADDITIVES AND

TS EN ISO 520:2010 GMMAM S:3,TS 2589 FDA/BAM Chapter 3* RHONE DIAGNOSTICS. Ref No:A11- RP71/70N.V6 FOOD ADDITIVES AND 2015 GIDA & ATIK SU ANALİZ ÜCRET LİSTESİ 1000 Tane Ağırlığının Tayini Tahıl ve Baklagiller Acılık Tayini Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) * Tüm Gıdalar TS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarı Adresi : Hükümet Cad. No:282 59100 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel : 02822619577 Faks : 02822633524 E-Posta : tekirdag.gidalab@tarim.gov.tr Website : gidalab.tarim.gov.tr/tekirdag

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Köprülü Mah. Mithat Özsan Bulvarı Yüreğir 01230 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 344 19 19 Faks : 0 322 344 17 67 E-Posta : adana.gidalab@gthb.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Tübitak MAM Gıda Enstitüsü Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 677 20 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : gida@mam.gov.tr

Detaylı

AYTB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş. AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA ve SU KONTROL LABORATUVARLARI

AYTB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş. AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA ve SU KONTROL LABORATUVARLARI Adı 1000 Dane Ağrılığının Acılık Aflatoksin (B1, B2, G1, G2 Toplam) Aflatoksin M1 Ağartıcı Madde, Klor Aranması Alifatik Alkoller* Alkil Esterlerinin (Yağ Asitleri Metil Esterleri ve Etil Esterlerinin

Detaylı

UYGULAMA NOTU. Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi

UYGULAMA NOTU. Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi UYGULAMA NOTU Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri M042 Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi HAZIRLAYAN Canerdem Yiğitsoy-Ozan Halisçelik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : 6166 Sok. No:27/A Karacaoğlan Mh. Işıkkent/Bornova 35070 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 472 13 23 Faks : 0 232 472 13 22 E-Posta : nur.altug@ekosmyrna.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/26) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/26) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/26) Deney Laboratuvarı Adresi : Tayakadın Köyü Sokağı Trak Depo G-Blok No:5 22160 EDİRNE / TÜRKİYE Tel : 0 284 268 65 51 Faks : 0 284 268 65 81 E-Posta : info@nanolab.com.tr

Detaylı

Rhone IFU Kuru İncir* 1000 g 209,00 AOAC 999.07

Rhone IFU Kuru İncir* 1000 g 209,00 AOAC 999.07 1000 Tane Ağırlığının Tayini Tahıl ve Baklagiller TS EN ISO 520:2010 2000 g 27,00 Acılık Tayini Gıda Maddeleri GMMAM S:3,TS 2589 200 g 35,00 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarının Adres :Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0 262 677 20 00 0 262 641 23 09 gida@mam.gov.tr

Detaylı

TAZE MEYVE VE SEBZELERDE 2015 YILI HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİM PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI

TAZE MEYVE VE SEBZELERDE 2015 YILI HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİM PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI TAZE MEYVE VE SEBZELERDE 2015 YILI HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİM PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI Amaç Bu Talimatın amacı; Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan

Detaylı

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Oya ZEREN Gökhan EREM Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, MERSİN ÖZET Adana İli,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Deney Laboratuvarı Adresi : Şehit Cem Ersever Cad. No:11/B Yenimahalle 06170 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 315 14 24 Faks : 0 312 315 79 34 E-Posta : ankara.gidalab@gthb.gov.tr

Detaylı

ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1

ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 EK-2 ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 Değerlendirmeleri Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki Maksimum Kalıntı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/29) Deney Laboratuvarı Adresi : Özgürlük Mh. Mertoç Sitesi E Blok No:100/131 33000 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 235 99 10 Faks : 0324 235 99 20 E-Posta : Website : http://www.stalab.com.tr/

Detaylı

BURSA DA PAZARDAN ALINAN LİMONLARDA BAZI İNSEKTİSİT KALINTILARININ SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

BURSA DA PAZARDAN ALINAN LİMONLARDA BAZI İNSEKTİSİT KALINTILARININ SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR BURSA DA PAZARDAN ALINAN LİMONLARDA BAZI İNSEKTİSİT KALINTILARININ SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İsmail AZAR Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Müjgan KIVAN 2008 1 T.C.

Detaylı

MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS

MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat (Common name and ai content)

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

TMMOB 1988 / Titrimetrik. ICP-MS ile Yapılan Analizler. EPA Metot 6020 A/ICP-MS

TMMOB 1988 / Titrimetrik. ICP-MS ile Yapılan Analizler. EPA Metot 6020 A/ICP-MS 1. İÇME - KULLANMA SULARINDA RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim Amaçlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Deney Laboratuvarı Adresi : Ege Ünv.Kampüsü, Bornova 35100 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 339 27 54 Faks : 0232 342 09 88 E-Posta : cevregida@mail.ege.edu.tr Website

Detaylı

DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ Burhan ŞAHİN Ziraat Yüksek Mühendisi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 04.12.2012 PESTİSİT Tarımsal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/54) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/54) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/54) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E-2 D.25 Beylikdüzü 34528 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 855 48 10 Faks : 0 212 855

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/58) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/58) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/58) Deney Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler 34197 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0212 599 1819 Faks : 0212 599 1813 E-Posta : info@analyzer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/34) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/34) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/34) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mh. Dr. Zeki Acar Cd. No:1 Gebze 41470 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 677 29 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.sekreterctue@tubitak.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ. Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. Tarım İl l MüdürlM

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ. Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. Tarım İl l MüdürlM T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. 22.06.2006 Tarım İl l Müdürl 1 Tarım İl l MüdürlM SUNUŞ İlimizde ve Ülkemizde Zirai İlaç Kullanımına Genel Bakış İlimizde Zirai

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 3.750,00. * İletkenlik SM 2510 İletkenlik/TDS;B. /Portatif

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 3.750,00. * İletkenlik SM 2510 İletkenlik/TDS;B. /Portatif 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/130) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/130) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/130) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E-2 D.25 Beylikdüzü 34528 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 855 48 10 Faks : 0 212 855

Detaylı

Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir

Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir Dr. Oner KOÇAK Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir DDT Kalıcı Uygulama Sivrisinek SITMA Evsineği Hamamböceği Bit, Pire, Tahtakurusu

Detaylı

Araştırma Makalesi. Nilda ERSOY 1, Öner TATLI 2, Senar ÖZCAN 3,5, Ebru EVCİL 2, Leyla Şengül COŞKUN 2, Esra ERDOĞAN 4

Araştırma Makalesi. Nilda ERSOY 1, Öner TATLI 2, Senar ÖZCAN 3,5, Ebru EVCİL 2, Leyla Şengül COŞKUN 2, Esra ERDOĞAN 4 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 84-89 ISSN:1309-0550 Konya da Halkın Tüketimine Sunulan Bazı Yumuşak Çekirdekli

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) 79-85 ISSN:1309-0550 LC-MS/MS ve GC-MS le Bazı Sebze Türlerinde Kalıntılarının

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ANALİZ RAPORU. Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No

T.C SAMSUN VALİLİĞİ ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ANALİZ RAPORU. Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No 16 9:45 AB-834-T 217-2862-1 217-2862 28.3.218 Numuneyi Gönderen KişiKurumKuruluş Numunenin Alındığı Adres Numune İzleme Noktası Numunenin Geliş Sebebi Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati Alınış Neden Numune

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/37) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mh. Dr. Zeki Acar Cd. No:1 Gebze 41470 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 677 29 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.sekreterctue@tubitak.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Deney Laboratuvarı Adresi : Florya Asfaltı No:78 Şenlikköy Florya Bakırköy 34810 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 663 39 63 Faks : 0 212 663 42 96 E-Posta : 34kontrollab@kkgm.gov.tr

Detaylı

1/11. 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ

1/11. 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ MEYVE SUYU SEKTÖR PROFİLİ

İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ MEYVE SUYU SEKTÖR PROFİLİ İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ MEYVE SUYU SEKTÖR PROFİLİ GONCAGÜL AVCI MAYIS 2003 MEYVE SUYU SEKTÖR PROFİLİ 1. ÜRÜN TANIMI 2. DÜNYA MEYVE SUYU PİYASASI 2.1. Meyve ve Meyve Suyu Üretimi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Batı Mah. Erol KAYA Cad. No:1 Pendik 34890 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 390 12 80 Faks : 0216 390 12 80 E-Posta : pendik@penvet.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/65) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/65) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/65) Deney Laboratuvarı Adresi : Üç Ocak Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3/B (Ticaret Borsası Kompleksi) MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 2380111 Faks : 0324 2380874 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu Beşiktaş 34335 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0212 212 55 88 Faks : 0212 212 66 77 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Ege Ünv.Kampüsü, Bornova 35100 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 339 27 54 Faks : 0232 342 09 88 E-Posta : cevregida@mail.ege.edu.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı EDGE GIDA YEM ÇEVRE SAĞLIĞI ANALİZ VE LABORATUVAR AR-GE Adresi : Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:11 Işıkkent-Bornova 35070 İZMİR / TÜRKİYE Tel

Detaylı

1.DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR RUHSATA ESAS TAM ANALĠZ(Madde-6)

1.DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR RUHSATA ESAS TAM ANALĠZ(Madde-6) 1.DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR RUHSATA ESAS TAM ANALĠZ(Madde-6) (1 Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete yayımlanan ve 29 Kasım 2010 tarih 27770 sayılı Resmi Gazete'de değişikliğe uğrayan " Doğal

Detaylı

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün ÇEVRE KĠMYASI - ÇEVRE MĠKROBĠYOLOJĠSĠ NUMUNELERĠNDE YASAL YÖNETMELĠKLERE GÖRE YAPILAN ANALĠZLER,NUMUNE MĠKTARLARI,ANALĠZ SÜRELERĠ PAKET FĠYATLARI VE TABLOLARI AġAĞIDADIR 1 -HAVUZ SUYU ANALĠZLERĠ S.B. 15.12.2011

Detaylı

Mülgâ Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin Mevzuat ve GTİP Karşılaştırma Tablosu

Mülgâ Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin Mevzuat ve GTİP Karşılaştırma Tablosu 2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile 2014 Yılı Mülgâ Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin Mevzuat ve GTİP Karşılaştırma Tablosu 1-İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (TSE)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

(DOKTORA TEZĐ) Pelin AKSU Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi:

(DOKTORA TEZĐ) Pelin AKSU Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi: EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (DOKTORA TEZĐ) MEYVE VE SEBZELERDEKĐ PESTĐSĐT KALINTILARININ TAYĐNĐNDE GAZ KROMATOGRAFĐSĐ/KÜTLE SPEKTROMETRESĐ (GC/MS) ĐLE ÇOKLU KALINTI ANALĐZ YÖNTEMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarı Adresi : Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:11 Işıkkent-Bornova 35070 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 435 94 49 Faks : 0 232 435 94 93 E-Posta : info@edge.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Deney Laboratuvarı Adresi : Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:11 Işıkkent-Bornova 35070 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 435 94 49 Faks : 0 232 435 94 93 E-Posta : info@edge.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/31) HİZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Özel Kontrol Laboratuvarı Deney Laboratuvarı Adresi : Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:11 Işıkkent-Bornova 35070 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER KURUM BİLGİLERİ

GENEL HÜKÜMLER KURUM BİLGİLERİ 1) TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave edilmiştir. GENEL HÜKÜMLER 2) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Güneş Mahallesi Toptancı Hal İçi 07260 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0242 339 58 84 Faks : 0242 339 23 25 E-Posta : antalya.gidalab@tarimorman.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI LABORATUVAR ANALİZ LİSTESİ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY LİSTESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI LABORATUVAR ANALİZ LİSTESİ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Talep Edilen Analizler KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Analiz Metodu Talep Edilen Analizler Analiz Metodu Toplam Sertlik SM 2340 C EPA Metot 6020 A Amonyum Spektrofotometrik Kurşun EPA Metot

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.   Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 70-80 ISSN:1309-0550 Üzüm ve Çilekte Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ve GC-MS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : 75. Yıl Mah. Bahri Sarıtepe Cad. No:13 MANİSA/TÜRKİYE Tel : 0 236 302 00 05 Faks : 0 236 302 00 01 E-Posta : ozan.yaman@intertek.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ulusal Referans Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 70 PK: 43 Yenimahalle 06170 ANKARA/TÜRKİYE

Detaylı

2011 2012 FAPAS YETERLİK TESTLERİ PROGRAMI Nisan 2011 Mart 2012

2011 2012 FAPAS YETERLİK TESTLERİ PROGRAMI Nisan 2011 Mart 2012 1. Lütfen katılmak istediğiniz testleri Program sayfalarında işaretleyiniz. Notlar a) İlginizi çekebilecek testleri daha kolay bulabilmeniz için indeks sayfasını kullanabilirsiniz. b) Belirtilen dağıtım

Detaylı

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizi. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN. Canerdem Yiğitsoy Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti.

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizi. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN. Canerdem Yiğitsoy Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M038 LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizi HAZIRLAYAN Canerdem Yiğitsoy Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gıdalarda pestisitlerin LCMSMS ile analizi.

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK . T.C. INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş. INTERTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION & ANALYSIS REPORT Rapor No/ Report No: MS10012148 Tarih/ Date: 19/01/2018 Analizin Amacı/ Purpose of Analysis: Özel İstek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Konya Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Deney Laboratuvarı Adresi : Toprak Sarnıç Mah. Karacigan Camii Sokak No:1A 42090 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 322 34 24 Faks

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş. INTERTEK MANİSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/15) EGE CHELAB Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş. Deney Laboratuvarı Adresi : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10028 Sok. No:11 Çiğli 35620 İZMİR/TÜRKİYE Tel

Detaylı

GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi UYGULAMA NOTU Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri M006 GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi HAZIRLAYAN Yük. Kim. Müh. Hacer Tanacı Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Meyve ve sebzelerde pestisit

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 81-88 ISSN:1309-0550 Bazı Tropikal ve Suptropikal Meyve Türlerinde Pestisit Kalıntıları

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş. INTERTEK MANİSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK INTERTEK TEST HİZMETLERİ A.Ş. INTERTEK MANİSA PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION

Detaylı