EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ"

Transkript

1 EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I - NAKİT DEĞERLER Efektif Deposu Yoldaki Paralar Satın Alınan Çekler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler Kıymetli Maden Deposu II - BANKALAR T.C. Merkez Bankası 2.2 Diğer Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar Yurt dışı Merkez ve Şubeler III ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) IV SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) V PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR VI TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR VII - KREDİLER 7.1 Kısa Vadeli Krediler İskonto Senetleri ve İştira Senetleri (Net) Faktoring İşlemlerinden Alacaklar Kısa Vadeli Açık İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı İthalat Kredileri Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler Kısa Vadeli İhtisas Kredileri Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve Hesapları) Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler Yurt dışı Kısa Vadeli Krediler 7.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve Hesapları) Orta ve Uzun Vadeli Açık İhracat Garantili Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İhracat Garantili Yatırım 1

2 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler Yurt dışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler 7.3 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatsız Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatlı Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatsız Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Krediler Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler 7.4 Donuk Alacaklar Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler (Net) Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) VIII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) IX ZORUNLU KARŞILIKLAR X KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI XI DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XII İŞTİRAKLER (Net) XIII BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIV VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) XV BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) XVI MENKULLER (Net) XVII GAYRİMENKULLER (Net) XVIII AYNİYAT MEVCUDU XIX AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 2

3 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI XX MUHTELİF ALACAKLAR XXI BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider Hesapları Hariç) XXII ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu Bakiye Vermesi Durumunda) XXIII KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR XXIV - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 24.1 Menkul Değerler (Net) 24.2 Krediler (Net) 24.3 Donuk Alacaklar (Net) 24.4 Diğer XXV - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 25.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 25.2 Vadeli Döviz Alımları 25.3 Futures Para Alımları 25.4 Swap Para Alımları 25.5 Para Opsiyonları 25.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - MEVDUAT Döviz Tevdiat Hesapları Kıymetli Maden Depo Hesapları Bankalararası Mevduat Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı II PARA PİYASALARINA BORÇLAR III REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR IV MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR V - ALINAN KREDİLER T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.2 Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler Yurt içi Bankalardan Kullanılan Krediler Yurt içi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler Sermaye Benzeri Krediler Yurt dışından Kullanılan Krediler Yurt dışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri VI KARŞILIKLAR (Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) VII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) VIII FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3

4 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI IX FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) X KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU XI YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER XII İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XIII İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) XIV ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XV BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR XVI MUHTELİF BORÇLAR XVII ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR XVIII ÖDEME EMİRLERİ XIX KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR XX - (291) ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı Bakiye Vermesi Durumunda) XXI - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.1 Krediler 21.2 Diğer XXII - VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 22.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 22.2 Vadeli Döviz Satımları 22.3 Futures Para Satımları 22.4 Swap Para Satımları 22.5 Para Opsiyonları 22.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Özkaynak Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%) 4

5 EK-2 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Adı Bin YTL KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI I - NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.1 Efektif Deposu 1.2 T.C. Merkez Bankası 1.3 Diğer Nakit Değerler (Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, Vadesi Gelmiş Menkul Değerler, Kıymetli Maden Deposu) II - BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.1 Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar 2.2 Diğer Mali Kuruluşlar III - PARA PİYASALARI IV - TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V - ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 5.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.2 Hisse Senetleri 5.3 Diğer Menkul Değerler VI - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 6.1 Hisse Senetleri 6.2 Diğer Menkul Değerler VII- KREDİLER 7.1 Kısa Vadeli Krediler 7.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler 7.3 Donuk Alacaklar 7.4 Özel Karşılıklar (-) VIII- FAKTORİNG ALACAKLARI IX - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER(Net) X - KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 10.1 Kiralama Alacakları 10.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) XI - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 11.1 Kredilerin 11.2 Menkul Değerlerin 11.3 Diğer(Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XII - ZORUNLU KARŞILIKLAR XIII - MUHTELİF ALACAKLAR XIV - KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 5

6 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 14.1 Mali İştirakler 14.2 Mali Olmayan İştirakler XV - KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 15.1 Mali Ortaklıklar 15.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XVI - KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) XVII - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 17.1 Defter Değeri 17.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVIII - DİĞER AKTİFLER (Gider Hesapları ile Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler Hesabı Hariç) XIX - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 19.1 Menkul Değerler (Net) 19.2 Krediler (Net) 19.3 Donuk Alacaklar (Net) 19.4 Diğer XX - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 20.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 20.2 Vadeli Döviz Alımları 20.3 Futures Para Alımları 20.4 Swap Para Alımları 20.5 Para Opsiyonları 20.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - MEVDUAT 1.1 Döviz Tevdiat Hesabı 1.2 Kıymetli Maden Depo Hesapları 1.3 Bankalararası Mevduat Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı II - PARA PİYASALARI III - REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR IV - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR V - ALINAN KREDİLER 5.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.2 Alınan Diğer Krediler Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan VI - FAKTORİNG BORÇLARI VII - KİRALAMA BORÇLARI (Net) 7.1 Kiralama Borçları 7.2 Ertelenmiş Kiralama Giderleri ( - ) VIII - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6

7 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 8.1 Tahviller 8.2 Bonolar 8.3 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler IX - FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 9.1 Mevduatın 9.2 Alınan Kredilerin 9.3 Repo İşlemlerinin 9.4 Diğer(Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) X - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XI - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XII - MUHTELİF BORÇLAR XIII- KARŞILIKLAR(Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) XIV - SERMAYE BENZERİ KREDİLER XV - AZINLIK HAKLARI XVI - XVII - DİĞER YABANCI KAYNAKLAR TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.1 Krediler 17.2 Diğer XVIII- VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 18.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 18.2 Vadeli Döviz Satımları 18.3 Futures Para Satımları 18.4 Swap Para Satımları 18.5 Para Opsiyonları 18.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon Konsolide Özkaynak Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Konsolide Özkaynak Standart Oranı (%) 7

8 EK-3 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI... KATILIM BANKASI A.Ş Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu DÖVİZ VARLIKLARI Hesap Adı Bin YTL I - NAKİT DEĞERLER Efektif Deposu Yoldaki Paralar Satın Alınan Çekler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler Kıymetli Maden Deposu II - BANKALAR T.C. Merkez Bankası 2.2 Diğer Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar ve Finans Kuruluşları Yurt dışı Merkez ve Şubeler III ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) IV SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) V PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR VI - KREDİLER 6.1 Kısa Vadeli Krediler Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı Kısa Vadeli İhracat Kredileri Kısa Vadeli İthalat Kredileri Kısa Vadeli İşletme Kredileri Kısa Vadeli Diğer Krediler Kısa Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve Hesapları) Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler Yurt dışı Kısa Vadeli Krediler 6.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve Hesapları) Orta ve Uzun Vadeli İhracat Garantili Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli İşletme Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler 8

9 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI Yurt dışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler 6.3 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Krediler Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler 6.4 Donuk Alacaklar Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler (Net) Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) VII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) VIII ZORUNLU KARŞILIKLAR IX KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI X DİĞER KÂR PAYI GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XI İŞTİRAKLER (Net) XII BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) XIV BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) XV MENKULLER (Net) XVI GAYRİMENKULLER (Net) XVII AYNİYAT MEVCUDU XVIII AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR XIX MUHTELİF ALACAKLAR XX BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider hesapları hariç) XXI ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu bakiye vermesi durumunda) XXII KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR XXIII - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 23.1 Menkul Değerler (Net) 23.2 Krediler (Net) 23.3 Donuk Alacaklar (Net) 23.4 Diğer XXIV - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 24.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 9

10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI 24.2 Vadeli Döviz Alımları 24.3 Futures Para Alımları 24.4 Swap Para Alımları 24.5 Para Opsiyonları 24.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - TOPLANAN FONLAR Özel Cari Hesaplar Kıymetli Maden Depo Hesapları Özel Cari Hesaplar - Bankalar Katılma Hesapları Katılma Hesapları - Özel Fon Havuzları II PARA PİYASALARINA BORÇLAR III - ALINAN KREDİLER T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2 Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler Yurt içi Bankalardan Kullanılan Krediler Yurt içi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler Sermaye Benzeri Krediler Yurt dışından Kullanılan Krediler Yurt dışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri IV KARŞILIKLAR (Gider hesaplarına yansıtılan genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) V KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) VI KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) VII KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU VIII YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER IX İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ X İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net) XI ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XII MUHTELİF BORÇLAR XIII ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR XIV ÖDEME EMİRLERİ XV - (291) ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı bakiye vermesi durumunda) XVI - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.1 Krediler 16.2 Diğer 10

11 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI XVII - VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 17.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 17.2 Vadeli Döviz Satımları 17.3 Futures Para Satımları 17.4 Swap Para Satımları 17.5 Para Opsiyonları 17.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Özkaynak Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%) 11

12 EK-4 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI... KATILIM BANKASI A.Ş. Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Adı Bin YTL KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI I - NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.1 Efektif Deposu 1.2 T.C. Merkez Bankası 1.3 Diğer Nakit Değerler (Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, Vadesi Gelmiş Menkul Değerler, Kıymetli Maden Deposu) II - BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.1 Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar ve Finans Kuruluşları 2.2 Diğer Mali Kuruluşlar III - PARA PİYASALARI IV - ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 4.1 Hisse Senetleri 4.2 Diğer Menkul Değerler V - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 5.1 Hisse Senetleri 5.2 Diğer Menkul Değerler VI- KREDİLER 6.1 Kısa Vadeli Krediler 6.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler 6.3 Donuk Alacaklar 6.4 Özel Karşılıklar (-) VII - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) VIII - KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 8.1 Kiralama Alacakları 8.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) IX - KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 9.1 Kredilerin 9.2 Menkul Değerlerin 9.3 Diğer (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) X - ZORUNLU KARŞILIKLAR XI - MUHTELİF ALACAKLAR XII - KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 12.1 Mali İştirakler 12.2 Mali Olmayan İştirakler XIII - KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12

13 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 13.1 Mali Ortaklıklar 13.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XIV - KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) XV - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 15.1 Defter Değeri 15.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVI - DİĞER AKTİFLER (Gider Hesapları ile Aktiflerimizin Vadeli Satışından XVII - Kazanılmamış Gelirler Hesabı Hariç) TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 17.1 Menkul Değerler (Net) 17.2 Krediler (Net) 17.3 Donuk Alacaklar (Net) 17.4 Diğer XVIII - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 18.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 18.2 Vadeli Döviz Alımları 18.3 Futures Para Alımları 18.4 Swap Para Alımları 18.5 Para Opsiyonları 18.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - TOPLANAN FONLAR 1.1 Özel Cari Hesaplar 1.2 Kıymetli Maden Depo Hesapları 1.3 Özel Cari Hesaplar - Bankalar 1.4 Katılma Hesapları 1.5 Katılma Hesapları - Özel Fon Havuzları II - PARA PİYASALARI III - ALINAN KREDİLER 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2 Alınan Diğer Krediler Yurt içi Bankalar ve Kuruluşlardan Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan IV - KİRALAMA BORÇLARI (Net) 4.1 Kiralama Borçları 4.2 Ertelenmiş Kiralama Giderleri ( - ) V - İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net) VI - KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI 6.1 Katılma Hesaplarının 6.2 Kullanılan Kredilerin 6.3 Diğer (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) 13

14 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI VII - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER VIII - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XI - MUHTELİF BORÇLAR X - KARŞILIKLAR (Gider hesaplarına yansıtılan genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) XI - SERMAYE BENZERİ KREDİLER XII - AZINLIK HAKLARI XIII - DİĞER YABANCI KAYNAKLAR XIV - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.1 Krediler 14.2 Diğer XV- VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 15.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 15.2 Vadeli Döviz Satımları 15.3 Futures Para Satımları 15.4 Swap Para Satımları 15.5 Para Opsiyonları 15.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon Konsolide Özkaynak Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Konsolide Özkaynak Standart Oranı (%) 14

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot (31.12.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 146.337 47.398 193.735 60.664 51.822 112.486 1.1.Kasa 29.512-29.512 22.284-22.284

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot (30.06.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 87.535 48.206 135.741

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 221 305 84 541 625 1.1 Kasa 33 0 33 84 0 84 1.2 Efektif

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU MİLYAR TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004) ( 31/12/2003 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 69.949 59.419 129.368 107.671

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 106 405 511 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 80.104 59.988 140.092 74.313

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2006 ) ( 31 / 12 / 2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2003 ) ( 31/12/2002 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 97.415 48.817 146.232 50.101 52.282 102.383

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar (Bin Yeni Türk Lirası)

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar (Bin Yeni Türk Lirası) 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar TSKB Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Diğer(+/-) Diğer (+/-)

Diğer(+/-) Diğer (+/-) EK-1-E V. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU Dipnot (01/01/2006-30 / 09 / 2006 ) (01/01/2005-30 / 09 / 2005 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,795 25,923 39,718 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

- - - faaliyetlere ilişkin varlıklar (net)

- - - faaliyetlere ilişkin varlıklar (net) ING Finansal Kiralama A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bilanço (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 7.287-7.287

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 11.080 16.987 28.067 5.983 15.649 21.632

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 1 1 II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı