FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN"

Transkript

1 FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 27 Mayıs 2013 VAN

2 Fungal Enfeksiyon İnsidansı Abelson ve ark Pediatrics 2005

3 DEĞİŞEN KONAK SEÇİCİ BASINÇ ARTAN MANTAR ENFEKSİYONLARI FUNGAL PATOJENLER ÇEVRE KOŞULLARI

4 TRANSNET: IFDs in HSCT Recipients (69 pediatrics) 2 Jun 2012 Kontoyiannis D P, et al. Clin Infect Dis. 2010;50:

5 İnvazif Kandidiazis Aspergilloz Zigomikozis

6 İnvazif Kandidiazis ABD de kan izolatları sıralamasında 3. sırada Aspergilozis Zigomikozis

7 İnvazif Kandidiazis ABD de kan izolatları sıralamasında 3. sırada Aspergilozis Fungal sepsis arasında %207 arttı Zigomikozis

8 İnvazif Kandidiazis ABD de kan izolatları sıralamasında 3. sırada Aspergilozis Fungal sepsis arasında %207 arttı Zigomikozis Çocuklarda fungal sepsis %13 mortalite oranı ile ikinci sırada

9 KANDİDEMİ OLGULARINDAKİ ARTIŞ %600 %300 %300 Candida lar nozokomiyal KDİ ler arasında dördüncü, YBÜ deki KDİ ler arasında üçüncü en sık etken Martin GS, NEJM 2003;348:

10 Yüzde İnsidans Zaoutis T, Coffin SE, et al. PIDJ 2004 Zaoutis, et al. CID 2005

11 Yüzde İnsidans Zaoutis T, Coffin SE, et al. PIDJ 2004 Zaoutis, et al. CID 2005

12 Kandidiazis: Tür dağılımı C. albicans C. parapsilosis C. glabrata Pappas, 2003 Zaoutis, 2005 Abelson, 2005 Pappas, et al CID 2003 Zaoutis, T, et al. Diagn Micro Infect Dis 2005 Jonathan A. Abelson, et al Pediatrics 2005

13 Kandidiazis: Türe Bağlı Ölüm Oranları 60% Candida Mortality Rates by Species Adult (N=1447) vs. Pediatric (N=144) 50% 40% Adults Pediatrics 30% 20% 10% 0% C. Albicans C. Parapsilosis C. Tropicalis C. Glabrata Pappas PG, et al. Clin Infect Dis. 2003;37:

14 Pediatrik hemato-onkoloji hastalarında mortalite N: 1052 kanserli çocuk n: 148 fungal enf. var (%14) Fungal enf. geçiren hemato-onko hastalarında ex oranı geçirmeyenlere göre daha fazla (OR: 5.0; p<0.0001) Aspergillus enf. Mortalite: %85 Candida enf. Mortalite: %63 Diğer enf. Mortalite: %40 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005: 27(3):

15 Hastane mortalitesi (%) Tedavi gecikmesinin kandida mortalitesindeki rolü < > 48 Antifungal tedavi başlangıcında ki gecikme (saat) Morrell M, et al. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49:3640 5

16 Uygun Tedavi Başlanılmalı Mortalite (%) İlgili Faktör Evet Hayır RR (95% CI) p değeri Uygun empirik antifungal ( ) 0.02 Uygun ilk ilaç ( ) < Genel olarak uygun ( ) < İlaç yok ( ) < n = 207 hasta; %52 Candida albicans ve %22 Candida glabrata Parkins MD, et al. J Antimicrob Chemother 2007; 60:613 8

17 Kandidiazis: Antifungal Tedavi AMB LAMB FLUC ECHIN VORI Zaoutis TE. ICAAC 2006

18 60

19 ANTİFUNGAL AĞACIN MEYVELERİ posakonazol vorikonazol itrakonazol FLUKONAZOL ketokonazol ABLC ABCD amphoterisin B azoller mikafungin ravukonazol isavukonazol kandinler LF-AMB anidulafungin kaspofungin

20 EKİNOKANDİNLERİN ETKİ MEKANİZMASI Mantar hücre duvarı Mantar hücre duvarı Hücre membranı Β (1-3)-D-glukan Hücre membranı Glukan sentaz inh. β(1-3)-d-glukan prekürsörleri β(1-3)-d-glukan prekürsörleri

21 EŞDEĞER ÜÇÜZLER- EKİNOKANDİNLER HANGİ EKİNOKANDİN Kaspofungin Anidulafungin Mikafungin

22 Antifungal İlaçların Etki Spektrumu C.albicans C.parapsilosis C.tropicalis C.lusitaniae C.glabrata C.krusei C.guillermondii Cryptococcus Aspergillus Scedosporium Fusarium Rhizopus Zygomiceti P.jirovecii AmB Fcz Itz Vcz Pcz Cf Mf Af

23 EKİNOKANDİNLER Wagner C. Pharmacology 2006.

24 EKİNOKANDİN İN VİTRO Çok Yüksek Etkinlik Çok Etkin Biraz Etkili Etkisiz Candida albicans Candida parapsilosis Coccidioides immitis Zygomycetes Candida glabrata Candida gulliermondii Blastomyces dermatididis Cryptococcus neoformans Candida tropicalis Aspergillus fumigatus Scedosporium spp Fusarium spp Candida krusei Aspergillus flavus Paecilomyces variotii Trichosporon spp Candida keyfr Aspergillus terreus Histoplasma capsulatum Pneumocystis jiroveci Candida lusitaniae

25 EKİNOKANDİNLER, Candida spp. FUNGİSİDAL VE BİYOFİLMDEKİ ORGANİZMALARA ETKİLİ Control CAS CSLM of planktonic C. albicans cells treated with antifungal agents. Images utilize CAAF and FUN-1 staining, a 63x oil immersion objective, and 2x magnification. Green CAAF staining highlights blastospore cell walls. Kuhn, et al. Antimicrob Agent Chemother 2002; 46:

26 % Viability (XTT Assay) EKİNOKANDİNLERİN BİYOFİLM TABAKADAKİ Candida ETKİNLİĞİ Antifungal Killing vs. Biofilm-Embedded Candida spp. Echinocandin response in azolerefractory esophagitis 100 FLU AMB CAS Drug Conc (µg/ml) 10 days after echinocandin therapy Ramage, et al. Antimicrob Agent Chemother 2002; 46: 3634

27 Biyofilmlerin Antifungal direnci Azoller biyofilme etkisiz. Ekinokandinler ve lipozomal Amp B biyofilme etkilidir. Kuhn et al. Antimicrob Agents Chemother Jacobson MI. Antimicrob Agents Chemother 2008.

28 Concentration (mg/l) Farmakokinetik/Farmakodinamik Profil C max /MIC > 4 (Candida) Konsantrasyon Bağımlı 40 C max /MEC > 10 (Aspergillus) AUC/MIC> 250 (tissue or plasma) Yüksek dozda ve az sıklıkta verilince daha, yüksek etkinlik 10 0 PAFE:conc.-dependent prolonged up to 12 hours against Candida species 0, MIC Time (hours) 8

29 Antifungal Ajanların Doku Penetrasyonları AmB fluco itra vori posa caspo mica anidula liver kidney urines spleen lung cns eye bone soft tissues good in neonates, with high doses scarce insufficient few data

30 Metabolizma & İlaç Etkileşimleri Lipp HP, Mycoses, 2008 Kaspofungin Anidulafungin Mikafungin Metabolizma > %90 degradasyon, Halka formu kanda veya dokularda açılır, Karaciğerde peptid hidroliz, N-asetilasyon, %41 renal ve %34 fekal eliminasyon (28 günde) > %90 degradasyon kanda; Hepatik metabolizma yok, fekal eliminasyon, fruktoz intoleransında kullanılmamalı >%90 degradasyon; hepatik aril sulfataz ile parçalanma, COMT ve Cyp 450 (minor oranda), %71 fekal ve %10 renal ekskresyon İlaç Etkileşimleri Siklosporin caspofungin in AUC sini %35 arttırır. Tacrolimus düzeyini % 25 azaltır Efavirenz, nelfinavir, nevirapin, fenitoin, rifampin, dekzametazon ve karbamazepin caspofungin düzeyini azaltabilir Siklosporin anidulafungin AUC sini % 22 arttırır Sirolimus AUC sini %21 arttırır Nifedipin AUC ve pik düzeyleri artar Siklosporin; Metabolizması inhibe olur

31 Stabilite & Saklama Özellikleri Anidulafungin 100 mg/30 ml Vial Kaspofungin 50 mg/10 ml vial 70 mg/10 ml vial Mikafungin 50 mg/10 ml vial 100 mg/10 ml vial Saklama koşulları <25 C, 3 sene 2-8 C, 2 sene <25 C, 3 sene Dilüsyon sonrası stabilite 25 C de 24 saat 25 C, 24 saat 2-8 C, 48 saat 25 C, 96 saat, ışıktan korunmalı Dilüsyon normal saline 5%DW EVET EVET EVET HAYIR EVET EVET

32 İSTENMEYEN ETKİLER Drugs 2011; 71(1)

33 Antifungallerin İstenmeyen Etkileri Hipokalemi Hipomagnezemi Hipoglisemi Calcium AmB-D Hipokalsemi L-AmB Hipokalsemi Caspo Hiperkalsemi Vori Lionakis Mayo Clin Proc 2008; 83:1046

34 EKİNOKANDİNLER - KARŞILAŞTIRMALI IA-Kurtarma Mukozal Kandidiazis İnvazif Kandidiazis FEN PFX CAS Lisanslı Lisanslı Lisanslı Lisanslı Veri var MİCA Veri var Lisanslı Lisanslı Var (BII-ECIL) Lisanslı ANID Veri az Lisanslı Lisanslı Yok Yok

35 Caspofungin

36 Kullanım Önerileri FDA 2001, Erişkin Onayı Ağustos 2008, Pediatri Onayı Eylül 2008 EMEA onayı 3 ay ve üzeri çocuklar Ösofageal ve İnvazif Kandidiyazis in primer tedavisi İnvazif Aspergillozis de kurtarma tedavisi Febril nötropenide ampirik tedavi

37

38

39 Direnç Gelişimi Nadirdir. Diğer sınıflarla çapraz direnç yok Direnç mekanizması: FKS1 ve FKS2 genlerinde mutasyonlar Bu genler 1,3-β-D-glucan synthase enzimini kodlar. C.albicans ve C.glabrata suşlarında MIK düzeylerinde artış ve tedavi başarısızlığı bildirilmiş Caspofungin direnci micafungin ve anidulafungin direnciyle birlikte...

40 Yüksek oranda proteine bağlanır

41 Çocuklarda yarı ömür 3 te bir daha kısa Yüksek oranda proteine bağlanır

42 Yükleme 70 mg/m2 İdame 50 mg/m2 Çocuklarda yarı ömür 3 te bir daha kısa Yüksek oranda proteine bağlanır

43 Yükleme 70 mg/m2 İdame 50 mg/m2 Çocuklarda yarı ömür 3 te bir daha kısa Karaciğer, böbrek ve barsak düzeyleri serumdan yüksek Kalp, beyin ve kas dokusunda düşük Akciğer ve dalakta serum ile aynı Yüksek oranda proteine bağlanır

44

45 Protokol 044 Çalışma Tasarımı: Randomize, çift kör (ve sponsor körlemeli), çok merkezli Caspofungin 70 ilk gün / 50 mg/m 2 idame Lipozomal Amfoterisin 3 mg/kg/gün Persistan ateşi olan nötropenik pediatrik hastalarda (2 17 yaş) güvenlilik ve etkinliğinin değerlendirilmesi Maertens ve ark Pediatr Infect Dis J 2010; 29:415

46 Başarı (%) Protokol ,4% 26/56 28% 7/25 MITT (Primer Analiz) 36% 16/45 EP (Sekonder Analiz) Caspofungin L-AmB 25% 5/20 Maertens ve ark Pediatr Infect Dis J 2010; 29:415

47 Başarı (%) Protokol Caspofungin 42% 34% 23/56 190/556 Pediyatrik Yetişkin L -AmB 33% 28% 181/539 7/25 Pediyatrik Yetişkin Walsh ve ark, NEJM 2005; Maertens ve ark Pediatr Infect Dis J 2010; 29:415

48 Başarı (%) Protokol Caspofungin 56/56 56/56 25/25 24/25 90 L-AmB 51/ / % 96% 100% 100% 91% 84% 43% 32% % NA Başlangıçta var olan FE tedavisi Yeni FE görülmemesi Tedaviden sonra 7 gün hayata kalma Etkinlik veya advers olay nedeni ile tedavi kesilmemesi 24/56 8/25 Nötropeni sırasında ateş olmaması Maertens ve ark Pediatr Infect Dis J 2010; 29:415

49 Protokol 044 İlaca Bağlı En Sık Görülen AO Caspofungin L-AmB % % Taşikardi 2 11 Kusma 2 8 Titreme 2 8 Ateş Başağrısı 9 0 Döküntü 9 0 Düşük Potasyum 4 11 Artmış Bilirübin 0 6 Maertens ve ark Pediatr Infect Dis J 2010; 29:415

50

51 Protokol 043 Çalışma Tasarımı: Açık Etiketli, karşılaştırmasız, 3 ay 17 yaş arası çocuklarda caspofungin in dökümante kandida ve aspergillusta etkinliğini araştıran çalışma Caspofungin Kandida enfeksiyonları için primer Aspergilloz enfeksiyonları için kurtarma tedavisi olarak başlandı Tedaviden sonra, güvenlilik değerlendirmesi 14. günde, relaps 28. günde değerlendirildi Zaoutis ve ark Pediatrics 2009

52 Başarı (%) Protokol Invazif Kandidiaz 81% 73% 30/37 İnvazif Aspergilloz 80/109 50% 50% 45% 5/10 37/83 Pediyatrik Yetişkin Pediyatrik Yetişkin Zaoutis ve ark Pediatrics 2009, Mora-Duarte ve ark NEJM 2002, Maertens ve ark CID 2004

53

54 Anidulafungin Farmakokinetik Plazma proteinlerine %99 bağlanma Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak konsantrasyonları serumun 3-6 katıdır Deri, kas dokusu ve BOS konsantrasyonları çok düşüktür.

55 Anidulafungin Farmakokinetik Sitokrom P450 etkileşimi yoktur Plazma proteinlerine %99 bağlanma Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak konsantrasyonları serumun 3-6 katıdır Deri, kas dokusu ve BOS konsantrasyonları çok düşüktür.

56 Anidulafungin Farmakokinetik Sitokrom P450 etkileşimi yoktur Plazma proteinlerine %99 bağlanma Hepatotoksik veya nefrotoksik Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak konsantrasyonları serumun 3-6 değildir. katıdır Deri, kas dokusu ve BOS konsantrasyonları çok düşüktür.

57 Anidulafungin Farmakokinetik invazif Erişkinlerde kandidiyazis ve ösofageal kandida enfeksiyonlarında endikedir. Plazma proteinlerine %99 bağlanma Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak konsantrasyonları serumun 3-6 değildir. katıdır Deri, kas dokusu ve BOS konsantrasyonları çok düşüktür. Sitokrom P450 etkileşimi yoktur Hepatotoksik veya nefrotoksik

58 Anidulafungin Farmakokinetik invazif Erişkinlerde kandidiyazis ve ösofageal kandida enfeksiyonlarında endikedir. Plazma proteinlerine %99 bağlanma Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak konsantrasyonları serumun 3-6 değildir. katıdır Çocuklarda Deri, kas dokusu onaylı değildir ve BOS konsantrasyonları çok düşüktür. Sitokrom P450 etkileşimi yoktur Hepatotoksik veya nefrotoksik

59 Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) 2-8 yaş arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. Akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek konsantrasyonlara ulaşırken BOS da hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

60 Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) YD da 2-8 yaş Candida arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve menenjitinde klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. kullanılmış Akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek konsantrasyonlara ulaşırken BOS da hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

61 Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik Erişkinlerde immün kompromize hastaların invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde (invazif aspergilloz dahil) ve kökhücre nakli vakalarının profilaksisinde etkili bulunmuştur. %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) 2-8 yaş arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. Akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek konsantrasyonlara ulaşırken BOS da hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

62 Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik Erişkinlerde immün kompromize hastaların invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde (invazif aspergilloz dahil) ve kökhücre nakli vakalarının profilaksisinde etkili bulunmuştur. %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) 2-8 yaş arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. Pediatride invazif kandidiazisde lipozomal Akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek amfoterisin B ile konsantrasyonlara ulaşırken BOS da eşdeğer bulunmuş. hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

63 Avrupa da Nisan 2008 de çocuk ve yenidoğanlarda kullanım onayı aldı. Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik Erişkinlerde immün kompromize hastaların invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde (invazif aspergilloz dahil) ve kökhücre nakli vakalarının profilaksisinde etkili bulunmuştur. %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) 2-8 yaş arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. Pediatride invazif kandidiazisde lipozomal Akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek amfoterisin B ile konsantrasyonlara ulaşırken BOS da eşdeğer bulunmuş. hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

64 Avrupa da Nisan 2008 de çocuk ve yenidoğanlarda kullanım onayı aldı. Micafungin (Mycamine) Farmakokinetik Erişkinlerde immün kompromize hastaların invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde (invazif aspergilloz dahil) ve kökhücre nakli vakalarının profilaksisinde etkili bulunmuştur. %99.5 oranında proteine bağlanır (özellikle albümin) 2-8 yaş arası çocuklarda micafunginin dağılımı ve klirensi büyük çocuk ve erişkinle benzerdir. Nefrotoksik ve hepatotoksik Pediatride invazif kandidiazisde lipozomal Akciğer, değil karaciğer, dalak ve böbrekte çok yüksek amfoterisin B ile konsantrasyonlara ulaşırken BOS da eşdeğer bulunmuş. hiç saptanamamaktadır. 2 mg/kg/gün dozu prematüre bebeklerde ve çocuklarda yeterli klinik yanıt sağlamaktadır.

65 65

66 Ampirik Tedavide Antifungal Önerileri AmBisome (AI) 3 mg/kg Kaspofungin (AI) 50 mg ABCL (BI) 5 mg/kg ABCD (BI) 4 mg/kg Vorikonazol (BI) 2X3 mg/kg İtrakonazol (BI) 200 mg IV Amfoterisin B (BI-DI) mg/kg Flukonazol (CI) 400 mg IV

67 Çocuklarda İnvazif Kandidiazis Tedavisi (ESCMID Guidelines 2011) 1st line Recommendation Literature Comments Liposomal amphotericin B 3 mg/kg AI Queiroz-Telles 2008 Caspofungin 50 mg/m2 AI Micafungin < 40 kg 2-4 mg/kg AI > 40 kg mg Fluconazole 8-12 mg/kg BI Voriconazole 7 mg/kg q12 BI >12 years as adults Anidulafungin 3 mg/kg loading dose, 1.5 mg/kg maintenance BIII 2nd line Walsh 2005, Neely 2009 Queiroz-Telles 2008, Hope 2007 Rex 1994, Rex 2003 Neely 2010, Walsh 2004 Benjamin 2006 No loading dose; maximum 70 mg/day EMA warning Optimal dosage not defined; Avoid if previous exposures to triazoles; If allowed by local epidemiology; Not critically ill Optimal dosage not defined; Need for TDM; Variable pharmacokinetics; Risk of drug interactions; No data in children < 2 years Possible pediatric dosages, more studies in progress ABLC 5 mg/kg AII Wiley 2005 Infusion toxicity

68 Kandidemi/ İnvazif Kandidiazis tedavisinde ilk tercih antifungal ilaçlar Antifungal ilaç Amfoterisin B lipid kompleks Kaspofungin Flukonazol Liposomal amfoterisin B Mikafungin Vorikonazol Kanıt düzeyi C II B II B II B II B II B II

69 Tiplendirme Sonrası Kandida Tedavisi-1 İlaç Tür Genel Hematolojik hasta Mikafungin C.albicans AI BII C.krusei BI BII C.glabrata BI BII Anidulafungin C.albicans AI BII C.krusei BI BII C.glabrata BI BII Kaspofungin C.albicans AI BII C.krusei BI BII C.glabrata BI BII

70 İnvazif Aspergilloz: Antifungal Tedavi AMB LAMB ECHIN VORI Zaoutis TE. ICAAC 2006

71 İnvaziv Pulmoner Aspergilloz Primer Tedavi Vorikonazol (AI) 2X6 mg/kg ilk gün sonra 4 mg/kg/gün Oral başlangıç CIII AmBisome (BI) 3-5 mg/kg Abelcet (BII) 5 mg/kg Kaspofungin (CIII) İtrakonazol (CIII) IV başlanmalı ABCD DI Amfoterisin B DI Kombinasyon CIII

72 İnvaziv Pulmoner Aspergilloz Salvage Tedavi AmBisome (BI) Vorikonazol başarısızlığı? ABCL (BII) Vorikonazol başarısızlığı? Kaspofungin (AII) Vorikonazol başarısızlığı? Posakonazol (BII) Vorikonazol başarısızlığı? Vorikonazol (AI) Primer tedavide kullanılmadı ise İtrakonazol (CIII) Yetersiz veri

73 İnvaziv Pulmoner Aspergilloz Kombinasyon Tedavisi Primer Tedavi (CIII) Salvage Kaspofungin + Lipid Amfo B Kaspofungin + Vorikonazol Amfo B (herhangi biri) + Azol (CII) (CII) Veri yok

74 17 hastada 19 İFE atağında kombinasyon tedavisi 4 proven, 12 probable, 3 possible hepsi ampirik olarak lipozomal Am-B alırken 11 inde tedaviye kaspofungin eklendi 6 sında kaspofungin ve vorikonazol başlandı Yanıt %68,4, 12 haftalık yaşam oranı %75 Ciddi yan etki Ø. Kombinasyon tedavisi çocuklarda güvenli ve etkili Yilmaz Karapinar et al.mycoses.2009;54:232-4.

75

76 40 hematolojik malignitesi olan IA tespit edilen çocuk ve adolesan, 13 KIT sonrası 13 hazırlık rejimi sırasında 14 hastalık alevlenmesi sırasında 31 hasta şiddetli nötropenik Primer tedavi: 12 / 20 Kurtarma tedavi: 9 / 20 Toplam başarı % günlük sağ kalım %70

77 Pediatrik Mukormikozis ABLC B II 1 Liposomal AmB B II 1 Posaconazole CIII 2 Combination therapy CIII Hyperbaric oxygen, cytokines, granulocytes transfusions (CIII) 1 Liposomal amphotericin B should be preferred in CNS infection and/or renal failure 2 Limited data exist to support use of posaconazole as first line treatment. May be used as an alternative in the 2nd line setting when amphotericin B is contraindicated

78 Kandidiazisde yüksek doz Kaspofungin 104 hastaya standart doz (70 mg d1 ve 50 mg idame) 100 hastaya yüksek doz (150 mg gün) 60 hasta aktif maligniteli, sadece 15 i nötropenik ve 10 nakil hastası %42 C.albicans, %21 C.parapsilosis ve %10 C.glabrata Her iki grupta da yan etki gelişimi ve tedavi bırakma sadece %2 Betts et al. CID, 2009

79 79

80 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER Yrd.Doç.Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Sepsisli olgu sayısı Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler

Detaylı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EKĠNOKANDĠNLER Dr. Tuba TURUNÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BAMÇAĞ 16-18 Aralık 2011 Sunum Planı Etki Mekanizmaları Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD PROFİLAKSİ Önlemek istediğimiz şeyin tedavisi

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Profilaksi TEDAVİ İHTİYACI OLMAYAN

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM Dr.Rabin SABA Medstar Hastanesi Antalya EKMUD İZMİR 18.02.2016 EPİDEMİYOLOJİ Hematolojik malignite ve KH nakillerinde en önemli mortalite ve morbidite nedeni

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Doç Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Antifungal Uygulama Stratejileri Profilaksi:

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD PROFİLAKTİK AMPİRİK PRE-EMPTİF HEDEFE YÖNELİK FUNGAL İNFEKSİYON OLASILIĞI NE

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD YENİ ANTİFUNGALLER Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Mantarların sınıflandırılması l Mayalar Candida Cryptococcus Trichosporon Dimorfik f mayalar Blastomyces

Detaylı

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi AZOLLER Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kandidemi Mortalite Etken % % Mortalite KNS 31.9 21 S aureus 15.7 25 Enterococci 11.1 32 Candida spp. 7.6 38 E. coli 5.7 24 Klebsiella

Detaylı

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD (5.Haziran.2015-Afyon) İnvaziv Fungal

Detaylı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Chandrasekar P, Eur J Hematol, 2010 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich -

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antifungal profilaksi Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tedavi Stratejileri Tedavi Profilaksi Ampirik Pre-emptif Etkene yönelik 4 40 1 39

Detaylı

İnvazif Fungal Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım. Enfeksiyon Hastalıkları. Dr. Yeşim TAŞOVA 21 Nisan 2012 İstanbul

İnvazif Fungal Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım. Enfeksiyon Hastalıkları. Dr. Yeşim TAŞOVA 21 Nisan 2012 İstanbul İnvazif Fungal Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Yeşim TAŞOVA 21 Nisan 2012 İstanbul Dr. Ersin ASLAN İnvazif Fungal Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım Enfeksiyon

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri

Antifungal Duyarlılık Testleri 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Antalya KURS 3: SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA TANI ve TEDAVİ Antifungal Duyarlılık Testleri Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR ETKİ SPEKTRUMLARI KULLANIM ENDİKASYONLARI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR DR ALPAY AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU: Benign

Detaylı

REHBERLER VE SORUNLAR

REHBERLER VE SORUNLAR REHBERLER VE SORUNLAR Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı FUNGAL ENFEKSİYON TEDAVİSİ HALA ZOR GÖREVİMİZ TEHLİKE! 1-2 cm /

Detaylı

CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler. Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler. Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SUNUM PLANI Antifungal duyarlılık testleri (AFDT) ile ilgili temel bilgiler

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAMÇAG Mantar Sempozyumu 13 Aralık 2015-Kuşadası HIV/AIDS Epidemiyoloji

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI: Curr Opin Infect Dis 2012, 25:107 115 Hastaların daha iyi tedavi

Detaylı

Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi

Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal İlaçların Tarihsel Gelişimi

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Artan farkındalık ve tanısal gelişmeler

Detaylı

Antifungal Tedavide Direnç. Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Antifungal Tedavide Direnç. Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal Tedavide Direnç Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal Tedavide Direnç İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Sıklık Tanımlama

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI: Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? İkinci basamak tedavisi - geç dönem tanı ve salvage

OLGU TARTIŞMALARI: Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? İkinci basamak tedavisi - geç dönem tanı ve salvage OLGU TARTIŞMALARI: Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? İkinci basamak tedavisi - geç dönem tanı ve salvage Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Pediatride İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Empirik Preemptif Tedavisi

Pediatride İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Empirik Preemptif Tedavisi Pediatride İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Empirik Preemptif Tedavisi Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Pediatristler,

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv Antifungal Tedavide Kombine Kullanım Esin ŞENOL* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Ahmet KALKAN* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL KANIT ve KILAVUZ ÖNERİLERİ

İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL KANIT ve KILAVUZ ÖNERİLERİ BAMÇAG-2009 İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL KANIT ve KILAVUZ ÖNERİLERİ 12/12/2009 Hamdi Akan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ABD de Sepsis Epidemiyolojisi 1979-2000

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA

ANTİFUNGAL TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA ANTİFUNGAL + TEDAVİ: YENİ MİLENYUMA + SORU: FB nin pahalı kadrosuna karşınaldığı sonuçlar nasıl açıklanabilir? 1. Teknik adam yetersizliği 2. Oyuncuların şımarması 3. Kulüp başkanı 4. Hakemlerin yanlı

Detaylı

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yoğun Bakımlarda Nozokomiyal

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları KANDİDÜRİ Olgu Sunumları Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ÇeĢme / Aralık 2009 Olgu - 1 56 yaģında, erkek hasta ġikayeti yok

Detaylı

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Suzan Şahin Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ nakli (transplantasyon), vücutta

Detaylı

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 İstanbul

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 İstanbul Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 016 İstanbul İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Candida türleri Aspergillus türleri Pneumocystis jirovecii Cryptococcus neoformans Candida dışı maya mantarları

Detaylı

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi Dr.Hava YILMAZ 08.12.2012 Rehberler Rehberler IDSA ECIL NCCN ESCMID ESMO ECIL (European Conference on Infections Leukemia ) IDSA ( Infectious Diseases

Detaylı

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle Dr. Hamdi Akan 29.03.2014 Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs Kaynak 19. yy: modern Latin, pro- 2 [önce] + Greek phulaxis nöbet tutma. Bir hastalığı

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZ. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZ. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZ Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 61 erkek DM (Diyet) Usual interstisyel pnömoni (Aralık 2004) 40 mg/gün kortikosteroid 150 mg/gün azotioprin 16

Detaylı

[Bülent Antmen] BEYANI

[Bülent Antmen] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [Bülent Antmen] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri:

Antifungal Duyarlılık Testleri: 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Belek-Antalya Antifungal Duyarlılık Testleri: Ne zaman? Hangi Yöntemler? Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Hematoloji Hastalarında invazif fungal infeksiyonlar Risk sitotoksik kemoterapinin

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mantar ve yabancı cisim infeksiyonları Mantar biyomateryaller Yabancı cisim infeksiyonları

Detaylı

PEDİATRİK HASTALARDA ANTİFUNGAL TEDAVİ STRATEJİLERİ

PEDİATRİK HASTALARDA ANTİFUNGAL TEDAVİ STRATEJİLERİ ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):298-304 PEDİATRİK HASTALARDA ANTİFUNGAL TEDAVİ STRATEJİLERİ Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR. Dr. Murat Akova

İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR. Dr. Murat Akova İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR Dr. Rabin Saba Dr. Murat Akova Dr. Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda yeni risk grupları var mı? İNVAZİV ASPERGİLLOZ Risk Faktörleri ve Direnç Prof Dr

Detaylı

INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ. Dr. Tiraje Celkan

INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ. Dr. Tiraje Celkan INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ Dr. Tiraje Celkan Dr. Ates Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Enfeksiyon

Detaylı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Metod Avantajlar Dezavantajlar Kültür Özgün Altın standart Histopatoloji Etken direk

Detaylı

Güncel Antifungal Tedavi. Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Güncel Antifungal Tedavi. Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Güncel Antifungal Tedavi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Ġnvazif fungal infeksiyonlar immunosupresif hastada morbidite ve mortalitenin

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

Yoğun Bakımda Mantar. Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017

Yoğun Bakımda Mantar. Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017 Yoğun Bakımda Mantar Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017 Amanita phalloides (Köygöçüren mantarı, evcikkıran, ölüm meleği

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 Antifungal ilaçlar Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 1 Mikozlar (Fungal Enfeksiyonlar) Yüzeysel: Dermatomikozlar (dermatofitler tarafından oluşturulan,

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular. Dr. Murat Akova

İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular. Dr. Murat Akova İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular Dr. Rabin Saba Dr. Murat Akova Dr. Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda yeni risk grupları var mı? İNVAZİV ASPERGİLLOZ Risk Faktörleri ve Direnç Prof Dr

Detaylı

Candida Enfeksiyonları. Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Candida Enfeksiyonları. Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Candida Enfeksiyonları Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklarında Neden Epidemiyoloji? Enfeksiyonun sıklığı ve yaygınlığı hakkında bilgi edinme Enfeksiyona sebep olan riskler

Detaylı

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı şımları Gaziantep 2008 Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri (+Onkoloji Hastanesi) 800 yatak / 5 milyon nüfus

Detaylı

Olgu eşliği de kateter ka aklı. Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji

Olgu eşliği de kateter ka aklı. Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji Olgu eşliği de kateter ka aklı fungemi ö eti i Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji F.B aş a a Sağ MCA infarkt ve sol hemipleji ta ısı la öroloji

Detaylı

PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):25-31 PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Ateş KARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU: 34 yaşında kadın hasta AML-M5 nedeniyle 3 ay önce allo-hsct uygulanıyor

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Antifungal duyarlılık testlerinde Etest. Dr.M.Ali SARAÇLI

Antifungal duyarlılık testlerinde Etest. Dr.M.Ali SARAÇLI Antifungal duyarlılık testlerinde Etest Dr.M.Ali SARAÇLI GĠRĠġ Antifungal duyarlılık test çalıģmalarında artıģ var. Ġdeal yöntem nedir? EĢik değerleri tanımlanmıģ 2/42 UYGULANMAKTA OLAN YÖNTEMLER Sıvı

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

İnvaziv Mantar Hastal ğ Olan Erişkin Refrakter Malign Hematolojik Olgular

İnvaziv Mantar Hastal ğ Olan Erişkin Refrakter Malign Hematolojik Olgular İnvaziv Mantar Hastal ğ Olan Erişkin Refrakter Malign Hematolojik Olgular Durum Saptamas Hematolojide altta yatan hastalık, uzamış nötropeni ve kaçınılmaz olarak fungal kolonizasyon/infeksiyonla birlikte

Detaylı

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken 22.02.2017 Sunum Planı 1. Stewardship tanımı 2. Antifungal yönetimi gerekli mi? 3. Antifungal yönetimi nasıl yapılmalı? 4. Karşılaşılan sorunlar 5. Öneriler Stewardship

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs KÖKEN 19. yüzyıl: modern Latin pro- 2 [önce] + Yunanca phulaxis koruma

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu Febril Nötropeni Simpozyumu 24. 02.2008, Ankara Profilaksiler HPERCVAD (metotreksat+ siklofosfamid+vinkristin+adriablastin+deksametazon) protokolü alan

Detaylı

Aspergilloziste Erken Tanı ve Serodiagnoz. Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aspergilloziste Erken Tanı ve Serodiagnoz. Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aspergilloziste Erken Tanı ve Serodiagnoz Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aspergilloziste Mortalite Düzeyleri Type/site of aspergillosis Pulmonary Aspergillosis Number of cases %

Detaylı

Transplantasyon ve Fungal Enfeksiyonlar Yrd.Doç.Dr. Betil Özhak Baysan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Fırsatçı mikozlar, immünsistemi baskılanmış olgularda önemli bir morbidite

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Dr Ahmet KALKAN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ İnvazifFungal İnfeksiyonların

Detaylı

POLYEN GRUBU ANTİFUNGALLER

POLYEN GRUBU ANTİFUNGALLER POLYEN GRUBU ANTİFUNGALLER Dr. Gülşen Mermut İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAMÇAG Mantar Simpozyumu 12-13 Aralık 2009 Çeşme Mantarlar Ökaryot hücre yapısı Hücre duvarı kitin Hücre zarı ergosterol

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ Doç. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yan etki (DSÖ tanımı) İlacın farmakolojik özellikleri ile ilişkili olarak, insanda kullanılan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yetişkin hastalarda kandidemi dahil invazif kandidiyazis tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yetişkin hastalarda kandidemi dahil invazif kandidiyazis tedavisinde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ERAXIS 100 mg infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Anidulafungin 100 mg Çözündürülerek hazırlanan çözelti

Detaylı

FEN YÖNETİMİ:ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

FEN YÖNETİMİ:ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR FEN YÖNETİMİ:ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı TEDAVİDE YOL HARİTASI Zaman kaybedilmemeli Erken

Detaylı

Antifungal Direnç Sorunu

Antifungal Direnç Sorunu KLIMIK Antimikrobiyal Yönetim Sempozyumu 6-8 Ekim 2016 Istanbul Antifungal Direnç Sorunu Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Küf Türlerinin Epidemiyolojisi Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvaziv fungal infeksiyonlar İnsidans Tüm dünyada mortalitesi

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Biyolojik Belirteçler : Galaktomannan Aspergillus türlerinin

Detaylı

CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat)

CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat) WPC-CAN-IV-042004 CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat) FORMÜL Bir flakonda: Kaspofungin (asetat) 50 mg Sükroz 39 mg Mannitol 26 mg Glasiyal asetik asit 2 mg Sodyum

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Pediatrik Candida Enfeksiyonları: Tek Merkez Deneyimi Childhood Candida Infections: Single Center Experience Eren Çağan 1, Ahmet Soysal 2,

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Okmeydanı Tıp Dergisi ():-7, 5 doi:.5/otd.5. Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Hakan Temiz *, Sevim Temiz **, Şafak Kaya *** * S.B.

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara EUCAST The European Committee

Detaylı

AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ANTİFUNGALLER Eski antifungaller Amfoterisin B Birinci jenarasyon

Detaylı

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Aspergillus türleri Candida türleri Candida dışı maya mantarları Aspergillus dışı küf mantarları Cryptococcus neoformans

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Güncel Yaklaşım

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Güncel Yaklaşım İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Güncel Yaklaşım Oturum Başkanı: Dr. Rejin Kebudi (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı) Pediatrik İnvazif Fungal İnfeksiyonda Erken Tedavinin Önemi

Detaylı