flora Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "flora Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması"

Transkript

1 flora K I S A R A P O R / S H O R T C O M M U N I C AT I O N Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması Investigation of Giardia intestinalis in Fresh Stool Specimens By Using Microscopy and EIA Kerem Yaman 1, Ayşegül Taylan Özkan 2, Gülay Akarsu 1, Cahit Babür 3, Mesut Mungan 3 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 2 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye 3 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye ÖZET En sık görülen intestinal protozoon parazitlerden biri olan Giardia intestinalis fekal-oral yolla bulaşmakta ve dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Prevalansı, kişisel hijyen ve sanitasyon eksikliğiyle doğrudan ilişkilidir. Prevalansının dünya genelinde %2-30, ülkemizin çeşitli bölgelerinde % arasında değiştiği bildirilmiştir. Tanısında en ekonomik ve pratik seçenek olan fekal örneklerin mikroskopi ile incelenmesi için tecrübeli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tek örneğin incelenmesi durumunda da duyarlılığının düşük olduğu vurgulanmaktadır. Mikroskopiye alternatif olarak dışkıda antijenlerin tanınmasına yönelik EIA (Enzim Immun Assay), DFA (Direkt Floresan Antikor) testi gibi bazı immünolojik yöntemler geliştirilmiştir. Çalışmamızda, taze dışkı örneklerinde G. intestinalis varlığının hem mikroskopi hem de EIA yöntemleri kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarına gönderilen 180 hastanın taze dışkı örneği, mikroskobik muayenesi yapıldıktan sonra ticari EIA kiti ile çalışılmıştır. İki yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mikroskobik inceleme, nativ-lugol yöntemiyle formol-etil asetat çöktürme yönteminden sonra uygulanmıştır. Yapılan mikroskobik incelemede, 180 fekal örneğin yedisinde G. intestinalis saptanırken, 17 dışkı örneğinde Blastocystis hominis, dört tanesinde Entamoeba histolytica/dispar, bir tanesinde de Entamoeba coli kisti olmak üzere toplam 22 dışkı örneğinde diğer protozoonlara rastlanmıştır. EIA yöntemiyle, mikroskobik incelemede G. intestinalis saptanan yedi örneğe ek olarak iki tane örnekte daha G. intestinalis antijeni saptanmıştır. Giardiyaz tanısında EIA, deneyimli personel gerektirmemesi, çok sayıda örneğin birlikte çalışılabilmesi, yüksek duyarlılık ve özgüllük göstermesi gibi nedenlerle tercih edilebilir. Ancak diğer bağırsak parazitlerinin atlanmaması için mikroskopiyle birlikte kullanılması gerektiği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Giardia; İmmünoenzim teknikleri; Mikroskopi 54 Geliş Tarihi/Received: 08/04/ Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03/06/2014

2 Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması Yaman K, Taylan Özkan A, Akarsu G, Babür C, Mungan M. SUMMARY Investigation of Giardia intestinalis in Fresh Stool Specimens By Using Microscopy and EIA Kerem Yaman 1, Ayşegül Taylan Özkan 2, Gülay Akarsu 1, Cahit Babür 3, Mesut Mungan 3 1 Department of Medical Parasitology, Faculty of Medicine, University of Ankara, Ankara, Turkey 2 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Hitit, Corum, Turkey 3 National Parasitology Reference Laboratory, Turkey Public Health Center, Ankara, Turkey Giardia intestinalis is one of the most common intestinal protozoan parasite, having a worldwide distribution. Its transmission is by fecal-oral route and is directly related to lack of sanitation and personal hygiene. Giardiasis prevalence is reported to range between 2% and 30% in the world and between 1.9% and 37.7% in different regions of Turkey. The most practical and economic method for the diagnosis of giardiasis is the microscopic examination of the fecal samples. On the other hand, this method needs experienced personnel and its sensitivity in single specimen is reported to be low. As an alternative to microscopy, antigen detection methods such as EIA (Enzyme Immunoassay) and DFA (Direct Fluorescent Antibody) tests have been developed. Our aim in this study was to investigate the presence of G. intestinalis in fresh fecal specimens by using both microscopic method and EIA. The fresh fecal samples of one hundred and eighty patients who applied to Turkish National Institute of Public Health, National Parasitology Reference Laboratory were included in this study. Initially, the samples were examined by microscopy both with native/lugol method and after formol-etyl acetate sedimentation method. The fresh samples separated for EIA were studied according to the manual of the commercial kit and the results were compared. According to the microscopic examination results of 180 fecal specimens examined, while seven samples were positive for G. intestinalis, 22 samples were found to be positive for other protozoa consisting Blastocytis hominis (n= 17), Entamoeba histolytica/ dispar (n= 4) and Entamoeba coli (n= 1). EIA examination revealed that nine of the samples, including the ones detected by microscopy, contained antigens of G. intestinalis. EIA in giardiasis diagnosis is a reasonable choice since it does not require experienced personnel, many samples could be tested simultaneously and it has a high sensitivity and specificity. However, in order not to miss the diagnosis of other possible intestinal parasites, it should be done together with microscopic examination. Key Words: Giardia; Immunoenzyme techniques; Microscopy GİRİŞ Giardia intestinalis dünyada yaygın olarak görülen, fekal-oral yolla bulaşan bir protozoon parazittir. Karakteristik morfolojiye sahip trofozoid ve dış ortam koşullarıyla standart klorlama işlemlerine dayanıklı olan kist formuna sahiptir. Özellikle altyapı problemi yaşayan, yeterli sanitasyon ve kişisel hijyenin olmadığı ülkelerde önemli bir enterik patojen olup, prevalansı %2-30 arasında değişmektedir [1]. İnfeksiyon, ülkemizde farklı bölgelerde yapılan araştırmalarda % oranları arasında değişen bir görülme sıklığına sahiptir [1,2]. Giardiyaz çoğunlukla asemptomatik seyretmekte fakat özellikle çocuklarda yağda eriyen vitaminlerin ve minerallerin emilimini bozarak malabsorpsiyona ve gelişme geriliğine yol açabilmektedir [3]. Tanı konurken ilk seçenek dışkı örneklerinin mikroskobik incelenmesidir. Uygulama maliyeti düşük olmakla beraber trofozoidlerin tipik morfolojilerini ve hareketlerini çabuk kaybetmeleri, kistlerin aralıklı atılımları ve tecrübesiz personel nedeniyle mikroskopinin tanı değeri azalabilmektedir. Giardiyazdan şüphelenildiğinde, 10 gün içinde üç örnek alınıp incelenmesi gerekmektedir. Enterotest ve duodenal biyopsi gibi invaziv yöntemler pek tercih edilmemektedir. Dışkı örneklerinde parazite ait antijenik yapıların tespit edilmesine yönelik enzim immünassay (EIA), direkt floresan antikor (DFA) ve dipstick testlerinin kullanımı giderek artmaktadır [4]. Bu testlerin çoğunda parazitin hem kist hem de trofozoid formunda bulunan Giardia ya özgül 65 kda luk glikoprotein (GSA 65) aranmaktadır. Bazı ticari tanı kitlerinde çeşitli monoklonal antikorların kullanılmasıyla, Entamoeba ve Cryptosporidium gibi parazitler de Giardia ile birlikte taranabilmektedir. Bu testlerin çoğunda parazitin hem kist hem de trofozoid formunda bulunan Giardia ya özgül GSA 65 için arama yapılmaktadır [5]. Giardia kist formunun duvarı iki ayrı tabakadan oluşmaktadır. Dışta filamentöz tabaka ve içte membranöz tabaka yer almaktadır. Trofozoid formdan kiste dönüşüm başladığında duvar yapısını oluşturan ağırlıklı olarak N-asetilgalaktozamin sentezi artış göstermektedir. Aynı dönemde parazitte farklı genlerin up-regülasyonu da olmaktadır. Bu genler arasında kist duvar proteinlerinin ekspresyonunu sağlayan genler CWP-1 ve CWP-2 de bulunmaktadır. Lösin- 55

3 den zengin bu yapılar kistleşmenin belirteci olarak kullanılmakta ve kist formlarının tanısını koymak amacıyla da tanı kitlerinde tercih edilmektedir [6,7]. Bu yöntemler içinde giardiyaz tanısında diğer parazitlerle çapraz tepkime göstermeyen DFA yöntemi refererans yöntem olarak kabul edilmektedir. Genel olarak bu yöntemlerin mikroskopiye karşı avantajı az miktardaki parazit ile de pozitif sonuç verebilmesidir [8-10]. Bu çalışmada taze dışkı örneklerinin EIA yöntemi ve direkt mikroskopi ile G. intestinalis yönünden araştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD Çalışmamızda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarına gelen 180 hastanın taze dışkı örneği incelenmiştir. Bu hastaların 103 ü erkek, 77 si kadın ve yaş ortalaması da 30.9 yıl olarak kaydedilmiştir. Örnekler, Ağustos-Ekim 2012 tarihinde gastrointestinal şikayetler ve ishal nedeniyle Ankara da bulunan çeşitli hastanelerden ileri inceleme amacıyla gönderilen hastalardan alınmıştır. Dışkı örneklerine nativ-lugol yöntemi ve formol-etil asetat çöktürme yönteminden sonra mikroskobik muayene yapılmıştır. Hasta örnekleri, CWP-1 antijenine karşı oluşmuş poliklonal antikorlarla kaplı plakların kullanıldığı G. intestinalis EIA kiti (Serazym G. intestinalis EIA, Seramun, Germany) ile de çalışılmıştır. EIA, üretici firmanın kullanım kılavuzundaki kurallara uygun olarak yapılmış ve plaklar Thermo marka plak okuyucuda okunarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar mikroskopi sonrası elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. BULGULAR EIA yöntemiyle çalışılan 180 örnekten 9 (%5) unda G. intestinalis antijeni pozitif olarak bulunmuştur. Bu örneklerden 2 (%22.2) sini mikroskopi ile negatif bulunan örnekler oluşturmuştur (Tablo 1). Mikroskobik inceleme sonuçlarına göre 17 (%9.4) örnekte Blastocystis hominis, 4 (%2.2) örnekte Entamoeba histolytica/dispar ve 1 (%0.6) örnekte Entamoeba coli kisti görülmüştür. Farklı parazitlerin pozitif olduğu örneklerin hiçbirinde G. intestinalis bakımından pozitifliğe rastlanmamıştır. TARTIŞMA Giardiazis çoğunlukla belirti vermeden seyretse de değişik derecelerde ishal ve malabsorpsiyona Tablo 1. Giardia intestinalis için mikroskopi ve EIA sonuçları G. intestinalis EIA pozitif G. intestinalis EIA negatif Mikroskopi 7 - pozitif Mikroskopi negatif Toplam hasta EIA: Enzim immünassay. yol açabilmektedir. Türkiye de G. intestinalis araştırmaları çoğunlukla epidemiyolojik çalışmalardır. Örneğin; Bursa da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çeşitli bölümlerden incelenmek üzere laboratuvara gönderilen hastalar arasında G. intestinalis oranı %3.2 olarak bulunmuştur [11]. Muğla da, Ekinci ve arkadaşları sadece nativ-lugol yöntemiyle 663 örnek incelemiş ve farklı parazitlerin yanı sıra 18 (%2.7) örnekte G. intestinalis saptamışlardır [12]. İstanbul da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Laboratuvarına yılları arasında gelen dışkı örneğinin nativ-lugol ve formol-etil asetat yöntemiyle 411 (%1.4) inde G. intestinalis bulunmuştur [13]. Sivas ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran hastaların dışkı örneklerinde bu protozoona %3.7 oranında rastlanmıştır [14]. Bizim çalışmamızda saptadığımız %5 oranı bu çalışmalara benzer olup biraz daha yüksektir. Bu sonucun, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarına gelen hastaların değişik merkezlerden yönlendirilen hastalar olmasıyla ilgisi olabileceği düşünülmüştür. Ülkemizde çoğu parazitoloji laboratuvarında, G. intestinalis in tanısı için ilk tercih edilen yöntem mikroskobik incelemedir. Mikroskopinin yanında protozoon antijenlerinin dışkıda saptanması amacıyla DFA, ELISA ve immünokromatografik yöntemlere de başvurulmaktadır. Şimdiye kadar değişik antijenlerin kullanıldığı laboratuvarlarda yapılan kitlerle ve ticari kitlerle farklı duyarlılık ve özgüllükler elde edilmiştir [15]. Giardia türleri, insanların yakın temasta olduğu hayvanlarda da infeksiyona yol açmaktadır. Köpeklerde dört farklı tanı tekniğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, çinko sülfat ile yüzdürme, immünfloresan 56

4 Giardia intestinalis in Taze Dışkı Örneklerinde Mikroskopi ve EIA Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması Yaman K, Taylan Özkan A, Akarsu G, Babür C, Mungan M. işaretleme, ELISA ve dipstick yöntemleri uygulanarak, giardiyazlı 20 köpekten elde edilen dışkılar incelenmiştir. En yüksek duyarlılık (%90) immünfloresan işaretlemeyle saptanmıştır. Dipstick testi ve ELISA testi immünfloresan yöntemini takip etmiştir [16]. İspanya nın kırsal bir bölgesinde yapılan bir çalışmada, çocuk ve sığır dışkısı örneklerinde Giardia ve Cryptosporidium araştırılmıştır. Her iki parazit için koproantijen ELISA ve immünkromatografi yapılmıştır. Ayrıca Cryptosporidium için immünfloresan ve Giardia için mikroskopi uygulanmıştır. Çocuklarda elde edilen sonuçlarda Cryptosporidium ve Giardia için sırasıyla %0.9 ve %3.1 prevalans değeri saptanmış ve ELISA ve immünkromatografik yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri benzer bulunmuştur [17]. Bu protozoon infeksiyonunun tanısında kullanılan yöntemlerden biri olan EIA ticari kitlerinin duyarlılık ve özgüllüklerini saptamaya yönelik çalışmalardan birinde dokuz farklı EIA kiti ile 100 adet pozitif örnek çalışılmış ve tüm kitler %92-99 duyarlılık ve %100 özgüllük göstermiştir [18]. Benzer bir çalışmada Aldeen ve arkadaşları da dokuz farklı kiti değerlendirmişler;duyarlılık oranlarını % arasında, özgüllük oranlarını % arasında bulmuşlardır [19]. Maraha ve Buiting in çalışmasında dört kit karşılaştırılmış, özgüllükleri %100 bulunurken, duyarlılıklarının %63-91 arasında değiştiği saptanmıştır [20]. ELISA ve mikroskopi yöntemlerinin karşılaştırıldığı bazı çalışmalarda ELISA duyarlılığı daha fazla bulunmuştur. ELISA ile saptanıp, mikroskopi ile saptanamayan örneklerin tekrarlanan mikroskobik incelemelerinde Giardia kistlerine rastlanmıştır [21,22]. Ancak Giardia nın duyarlı bir şekilde tanısının konması için gerek EIA, gerekse mikroskopi ile çoklu dışkı örneklerinin incelenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır [23]. Ayrıca, üç ayrı protozoonu saptayabilen ticari EIA testinin tarama testi olarak kullanılabileceği, diğer bağırsak parazitlerinin aranması için de mikroskobik muayenenin yapılabileceği bildirilmiştir [24]. Ülkemizde giardiyaz tanısında direkt mikroskopinin ve EIA yönteminin karşılaştırılmasıyla ilgili çalışmalar daha az sayıdadır ve değişik sonuçlar alınmıştır. Elazığ da Gödekmerdan ve arkadaşları, 260 örnekten mikroskopiyle 52 (%20) sinde, EIA ile 66 (%25.4) sında pozitifliğe rastlamışlardır [25]. Özekinci ve arkadaşlarının çalışmasında 188 dışkı örneğinin 141 inde direkt mikroskopi ile G. intestinalis pozitif bulmuş, bu örneklerden 136 sı EIA ile de pozitif saptanmıştır. Mikroskopi ile negatif olarak saptanan 47 örnekte EIA ile 9 pozitif, 38 negatif sonuç alınmıştır. EIA duyarlılığı %96.5, özgüllüğü ise %80.9 olarak hesaplanmıştır [26]. Doğruman Al ve arkadaşları, 44 giardiyaz şüpheli örneğin 37 (%84) sini Trikrom boyama ardından mikroskobik incelemeyle, 39 (%88.6) unu monoklonal EIA ile, 35 (%79.5) ini de referans test olarak kabul edilen DFA ile pozitif olarak bulmuşlardır. Referansa göre Trikrom duyarlılığı %85.7, özgüllüğü %77.8; EIA duyarlılığı %88.6, özgüllüğü %88.9 bulunmuştur [27]. Akyar ve arkadaşları, Giardia antijeni pozitif olarak saptanan 343 hastanın dışkılarının mikroskobik incelenmesinde 34 (%10) ünde Giardia kistleri görmüşlerdir. Giardia antijeni negatif olarak saptanan 2757 hastanın dışkılarının mikroskobik incelenmesinde ise hiçbirinde giardia kisti görülmemiştir [28]. Çalışmamızda, EIA ile dokuz, mikroskopi ile yedi hastaya tanı konulmuş ve diğer protozoonların saptandığı örneklerde de EIA veya mikroskopi ile Giardia ya rastlanmamıştır. Giardiyaz tanısında EIA yöntemi, kolay uygulanması ve yüksek duyarlılık oranlarıyla mikroskobik incelemelerin önemli bir tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Parazitin morfolojik yapısındaki bozulmalardan etkilenmemesi, fazla sayıda örneğin aynı anda incelenme şansının olması ve değerlendiren kişinin yeterliliğine ve yorum gücüne bağımlı olmaması EIA nın avantajlarındandır [5,29]. Tek dışkı örneğinin incelenmesinde direkt mikroskobik muayeneye göre daha duyarlı bir yöntem olarak görünebilir ancak mikroskobik muayene sırasında dışkıda bulunabilecek diğer parazitleri saptayamaması ve göreceli yüksek maliyeti nedeniyle klinik olarak giardiyazdan şüphelenilen ancak mikroskopiyle tanısı konulamayan hastalarda kullanımının daha yararlı olduğu düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Ak M, Türk M, Güneş K. Giardiosis. Özcel MA (ed). Tıbbi Parazit Hastalıkları. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları No:22, 2007: Uyar Y, Taylan Özkan A. Amebiyazis, giardiazis ve kriptosporidiyazis tanısında antijen arama yöntemlerinin yeri. T Parazitol Derg 2009;33:

5 3. Şimşek Z, Zeyrek FY, Kurcer MA. Effect of giardia infection on growth and psychomotor development of children aged 0-5 years. J Trop Pediatr 2004;50: Garcia LS. İntestinal protozoa: Flagellates and ciliates. In: Garcia LS (ed). Diagnostic Medical Parasitology. 5 th ed. Washington: ASM Press, 2007: Vidal AMB, Catapani WR. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) immunoassaying versus microscopy:advantages and drawbacks for diagnosing giardiasis. Sao Paulo Med J 2005;123: Erlandsen SL, Macechko PT, Van Keulen H, Jarroll EL. Formation of the Giardia cyst wall:studies on extracellular assembly using immunogold labeling and high resolution field emission SEM. J Eukaryot Microbiol 1996;43: Lauwaet T, Davids BJ, Reiner DS, Gillin FD. Encystation of Giardia lamblia:a model for other parasites. Curr Opin Microbiol 2007;10: Grigoriew GA, Walmsley S, Law L, Chee SL, Yang J, Keystone J, et al. Evalutaion ofthe Merifluor immunofuorescent assay for the detection Cryptosporodium and Giardia in sodium acetate formalin fixed stools. Diagn Microbiol Infect Dis 1994;19: Tee GH, Moody AH, Cooke AH, Chiodini PL. Comparison of techniques for detecting antigens of Giardia lamblia and Cryptosporidium parvum in faeces. J Clin Pathol 1993;46: Zimmerman SK, Needham CA. Comparison of conventional stool concentration and preserved smear methods with Merifluor Cryptosporidium/Giardia Direct Immunofuorescence Assay and ProSpect Giardia EZ Microplate Assay for detection of Giardia lamblia. J Clin Microbiol 1995;33: Alver O, Özakın C, Töre O. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde yıllarında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg 2012;36: Ekinci B, Karacaoğlan E, Bulucu E, Sül N. Muğla ili Merkez ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitleri araştırılması. T Parazitol Derg 2011;35: Köksal F, Başaltı İ, Samastı M. A Retrospective evaluation of the prevalence of intestinal parasites in İstanbul. T Parazitol Derg 2010;34: Değerli S, Özçelik S, Çeliksöz A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg 2005;29: Duque-Beltran S, Nicholls-Orejuela RS, Arevalo- Jamaica A, Guerrero-Lozano R, Montenegro S, James MA. Detection of Giardia duodenalis antigen in human fecal eluates by Enzyme-linked immunosorbent assay using polyclonal antibodies. Mem Inst Oswaldo Cruz 2002;97: Rishniw M, Liotta J, Bellosa M, Bowman D, Simpson KW. Comparison of 4 Giardia diagnostic tests in diagnosis of naturally acquired canine subclinical giardiasis. J Vet Intern Med 2010;24: Cardona GA, Carabin H, Goni P, Arriola L, Robinson G, Fernandez- Crespo JC, et al. Identification and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in children and cattle populations from the province of Alava, North of Spain. Sci Total Environ 2011;412: Garcia LS, Shimizu RY. Evaluation of nine Immunoassay kits (Enzyme Immunoassay and Direct Fluorescence) for detection of Giardia lamblia and Cryptosporodium parvum in human fecal specimens. J Clin Microbiol 1997;35: Aldeen WE, Carroll K, Robinson A, Morrison M, Hale D. Comparison of nine commercially available Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for detection of Giardia lamblia in fecal specimens. J Clin Microbiol 1998;36: Maraha B, Buiting AGM. Evaluation of four immunoassays for the detection of Giardia lamblia antigen in stool specimens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19: Addiss DG, Mathews HM, Stewart JM, Wahlquist SP, Williams RM, Finton RJ, et al. Evaluation of commercially available enzyme-linked immunosorbent assay immunoassay to detect Giardia lamblia antigen in stool. J Clin Microbiol 1991;29: Schieven BC, Hussain Z. Evaluation of an enzyme-immunoassay test kit for diagnosing infections with Giardia lamblia. Serodiagn Immunother Infect Dis 1990;4: Hanson KL, Cartwright CP. Use of an enzyme immunoassay does not eliminate the need to analyze multiple stool specimens for sensitive detection of Giardia lamblia. J Clin Microbiol 2001;39: Sharp SE, Suarez CA, Duran Y, Poppiti RJ. Evaluation of the Triage Micro Parasite Panel for detection of Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/entamoeba dispar, and Cryptosporidium parvum in patient stool specimens. J Clin Microbiol 2001;39: Gödekmerdan A, Özkeklikçi A, Bulut V, Kalkan A, Kaplan M. Giardia intestinalis tanısında mikroskobi ve Enzyme-Linked Immunosorbent assay yöntemlerinin karşılaştırılması. T Parazitol Derg 1998;22: Özekinci T, Uzun A, Suay A, Elçi S, Akpolat N, Atmaca S. Giardiazisin tanısında Enzym Immuno Assay (EIA) ve direkt inceleme yöntemlerinin karşılaştırılması. T Parazitol Derg 2005;29: Doğruman Al F, Kuştimur S, Özekinci T, Balaban N, İlhan MN. The use of enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and direct fluorescent antibody (DFA) methods for diagnosis of giardia intestinalis. T Parazitol Derg 2006;30: Akyar I, Gültekin M. Dışkı örneklerinde ELISA yöntemi ile saptanan Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia antijenlerinin beş yıllık sürveyansı. Turkiye Parazitol Derg 2012;36: Gaafar MR. Evaluation of enzyme immunoassay techniques for diagnosis of the most common intestinal protozoa in fecal samples. Int J Infect Dis 2011;doi: /j. ijid Yazışma Adresi/Address for Correspondence Doç. Dr. Ayşegül Taylan Özkan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çorum-Türkiye 58

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 350-354 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0588 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen

Detaylı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem 40 Dicle Tıp Dergisi / Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 2013; 40 (1): 40-44 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0221 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2005 2008 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2005 2008 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 27 31, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR

GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 266-270, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology 2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji

Detaylı

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak parazitlerinin dağılımı: Retrospektif bir Çalışma

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak parazitlerinin dağılımı: Retrospektif bir Çalışma JCEI / 2015; 6 (3): 269-273 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0531 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir Eğitim Araştırma Hastanesi nde üç yıllık bağırsak

Detaylı

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium)

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) (Uz. Dr. Yavuz UYAR) Parazit hastalıklarının etkenleri direkt olarak görülemediği veya görülmesi zor olduğu durumlarda bu

Detaylı

Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3): 161 165, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007 Aralık 2009 Yılları

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 50-54 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması*

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 114-122 Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Comparison of Direct

Detaylı

Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (Suppl-A): A155-A159, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6089 RESEARCH ARTICLE Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ Dr. Özcan Deveci Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D 1 Sunum Planı Giriş Bakteriyel enfeksiyonlarda hızlı tanı testleri

Detaylı

İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması

İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması ARAŞTIRMA Giardia İntestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması İshalli Dışkı Örneklerinde Giardia Intestinalis Koproantijenlerinin ELISA ile Araştırılması T A D Investigation of Giardia Intestinalis

Detaylı

Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi

Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 59-64, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı Özgün Araştırma / Original Investigation 147 Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği nde 2006-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı Incidence of Intestinal

Detaylı

yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı

yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2006-2010 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin

Detaylı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgularla Parazitoloji Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgu 1 13 yaşında çocuk hasta İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki diyare

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 296-301, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı *

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı * Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı na 2011-2013 yılları arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin

Detaylı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 70 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Çiçek Journal ve ark. İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. 2011; 38 (1): 70-75 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İshalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 THE PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN DIYARBAKIR CITY IN 2001

DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 THE PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN DIYARBAKIR CITY IN 2001 ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 7-12 Türk Hij Den Biyol Derg 2002 DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE BARSAK PARAZİT PREVALANSI 2001 Ali CEYLAN 1 Hamit ACEMOĞLU 1 Nezahat ÖZERDEM 2 Davut ÖZBAĞ 3 Kadri GÜL 2 ÖZET

Detaylı

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*)

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*) İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi (*) Mustafa KAPLAN(**), S. Aytaç POLAT(***) (*) 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi nde sunulmuştur (23-28

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı

Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı The frequency of luminal parasites among the primary school children from different settlements

Detaylı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 328-333, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Asım

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Gözkenç N, Şahin İ, Yazar S AMİBİYAZİS TANISINDA NATİV-LUGOL, SEDİMANTASYON VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Saline-Iodine Preparation, Sedimentation

Detaylı

İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması

İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması Cumhuriyet Üniversitesi (( Tıp Fakültesi İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması Investigation of Intestinal Parasites Among the Fourth Class Primary School

Detaylı

Teoman Zafer APAN 1 Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 2 Ümran DAĞAŞAN ÖZLÜK 3 ÖZET

Teoman Zafer APAN 1 Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 2 Ümran DAĞAŞAN ÖZLÜK 3 ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 59-64 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 1998 YILINDA KIRIKKALE DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA BAŞVURAN HASTALARDA BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI * Teoman Zafer

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi Türkiye oloji Dergisi, 29 (3): 193-199, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye oloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Dağılımlarının

Detaylı

Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı

Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 368-374 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0433 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı Pervalence of intestinal

Detaylı

Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı

Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (1): 54-58, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri

Detaylı

Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34

Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34 Makale 5 Kaynaklar bölümünde düzeltme var! Bkz! 34 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2009; 23 (4): 179-183 AMOEBİASİS TANISINDA DIŞKI ÖRNEKLERİNİN NATİF VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİ İLE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ne Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ne Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması 72 Özgün Araştırma / Original Investigation Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması The Epidemiology Research

Detaylı

Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları

Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (4): 289-293, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları

Detaylı

Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica ve Entamoeba dispar ın Araştırılmasında Direkt Mikroskopi ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırılması #

Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica ve Entamoeba dispar ın Araştırılmasında Direkt Mikroskopi ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırılması # Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica ve Entamoeba dispar ın Araştırılmasında Direkt Mikroskopi ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırılması # Selin NAR*, Efsun AKBAŞ*, Berrin ESEN* * Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (2): 120-125, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması

Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(3): 432-438 Kemik İliği Transplant Hastalarında Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Varlığının IFA-MAbs Yöntemiyle Araştırılması

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 308-312, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı 194 Özgün Araştırma / Original Investigation Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2005-2008 Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı The Distribution of Intestinal

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ABSTRACT. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, ANKARA 2

ABSTRACT. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, ANKARA 2 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ - 2017 Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İçme kullanma sularındaki Cryptosporidium ookist ve Giardia kistlerinin

Detaylı

Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu

Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 74-79 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 261-265, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim

Detaylı

ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE

ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE Dicle Tıp Dergisi/ Dicle Medical Journal (2016) 43 (4) :521-526 DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0723 ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE Giresun İli ndeki Sularda Parazitlerin Varlığı The Presence of Parasites

Detaylı

10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi

10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi ARAŞTIRMA Bağırsak Parazitleri ve Gelişme Geriliği T A D 10-16 Yaş Arasındaki İlköğretim Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Gelişme Geriliğine Etkisi Effect of Intestinal Parasites on Weight and Height

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi

Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(4) 231-235 (2007) Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri Yaygınlığının İncelenmesi Nilgün Daldal*, Ülkü Karaman*, Özlem Makbule

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Giardiyazın (Giardia intestinalis enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Parazitoloji Tanı Standartları

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr. SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Parazitoloji AD, İzmir Sunu akışı

Detaylı

Gülay BÖREKÇİ, Asiye ÜZEL. Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, Türkiye

Gülay BÖREKÇİ, Asiye ÜZEL. Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mersin, Türkiye Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 63-72, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdundaki

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Prevalansı

Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi Prevalansı Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 105-113 Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Encephalitozoon intestinalis ve Prevalence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*

Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi* Van Tıp Dergisi: 4 (4): 205-210, 1997 Sosyo-ekonomik düzeyin barsak parazitlerinin dağılımına etkisi. Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 346-350, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili

Detaylı

Bir Devlet hastanesi çalışanlarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı Frequency of intestinal parasites in employees of a state hospital

Bir Devlet hastanesi çalışanlarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı Frequency of intestinal parasites in employees of a state hospital Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical P. Fırat Journal ve ark. Devlet hastanesi çalışanlarında parazit sıklığıcilt / Vol 37, No 3, 267-271 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir Devlet hastanesi çalışanlarında

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki #

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Araştırma Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Canan KÜLAH, Füsun BEĞENDİK CÖMERT, Elif AKTAŞ, Nagehan ÖZLÜ, Zafer MENGELOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Özgün Araştırma / Original Investigation 277 Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Investigation of Intestinal Parasites and Level of Hygiene Knowledge of School

Detaylı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Son yıllarda, immün sistemi baskılanmış kişilerde ve erkek homoseksüellerde enterik parazitozların arttığı gözlenmektedir. Mukozanın immünolojik

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 553-557 Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Two Diarrhea Cases Caused by Cyclospora cayetanensis Mutalip ÇİÇEK 1, Feyzullah UÇMAK

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

1988-1998 YILLARI ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.

1988-1998 YILLARI ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 51-56 Türk Hij Den Biyol Derg 2002 1988-1998 YILLARI ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk YORULMAZ 1 ÖZET

Detaylı

VAN YÖRESİNDE HELICOBACTER PYLORI PREVALANSI, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI*

VAN YÖRESİNDE HELICOBACTER PYLORI PREVALANSI, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI* ANKEM Derg 2012;26(1):30-34 doi: 10.5222/ankem.2012.030 Araştırma VAN YÖRESİNDE HELICOBACTER PYLORI PREVALANSI, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI* Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa

Detaylı

ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA 2007: 21 (5): 195-199 http://www.fusabil.org Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi Cihangir AKDEMĐR 1 Erdoğan SOYUÇEN 2 1 Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Giardiasis in dyspeptic patients

Giardiasis in dyspeptic patients AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (3): 132-136 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Dispepsili hastalarda Giardiazis sıklığı Giardiasis in dyspeptic patients Fulya G. DEMİRÇEKEN 1, İrfan SOYKAN 2, Zarife KULOĞLU 3,

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Yasemin Derya Gülseren Ali Kudret Adiloğlu, Mihriban Yücel, Levent Filik,

Detaylı

Bilimsel Bir Proje Çalışması

Bilimsel Bir Proje Çalışması Bilimsel Bir Proje Çalışması Projenin Adı: Parazit Yapma Öğrenci: Dilara Erzurumluoğlu Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi-2015 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: İlkokul tuvaletlerinde

Detaylı

Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (2): 120-124, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Taze ve Formaldehitle Saklanmış Dışkı Örneklerinde Cryptosporidiosisin

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS VARLIĞININ ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS VARLIĞININ ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 433-438 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS VARLIĞININ ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF RESPIRATORY

Detaylı

Kırşehir Devlet Hastanesi, Kırşehir, Türkiye. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Kırşehir Devlet Hastanesi, Kırşehir, Türkiye. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye 44 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical T. Demir Journal ve ark. Kırşehir Bölgesi H.Pylori prevalansı 2011; 38 (1): 44-48 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kırşehir bölgesindeki dispeptik hastalarda Helicobacter

Detaylı

YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ?

YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ? ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):127-130 YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ? Ülgen Zeki OK Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA okulgen@yahoo.com

Detaylı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonunun sıklığı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonunun sıklığı Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number:1B0015 MEDICAL SCIENCES Neslihan Keleştemur Received: September 2009 Mustafa Kaplan Accepted: January 2010

Detaylı

Özlem Aycan Kaya Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7312 rukiye@inonu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Malatya-Turkey

Özlem Aycan Kaya Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7312 rukiye@inonu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Malatya-Turkey ISSN:1306-31 e-journal of New World Sciences Academy 20, Volume: 6, Number: 1, Article Number:1B002 MEDICAL SCIENCES Rukuye Aylaz Received: October 20 Özlem Aycan Kaya Accepted: January 20 Metin Atambay

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İSHALLİ HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A/B SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI*

İSHALLİ HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A/B SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI* Araştırma ANKEM Derg 2013;27(2):55-59 doi:10.5222/ankem.2013.055 İSHALLİ HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A/B SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI* Zübeyde LALE 1, Funda DOĞRUMAN AL 1, Işıl

Detaylı

flora Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı

flora Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı Rotavirus and Adenovirus Incidences in Diarrheas Existing in the

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı