TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esaslarını belirler. KAPSAM Madde 2- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlere ait ücretlendirme usul ve esasları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri (Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4) kapsar. HUKUKİ DAYANAK Madde 3- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunun 2/i ve 11/C Maddelerine ve Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarına istinaden hazırlanmıştır. KISALTMALAR VE TARİFLER Madde 4- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarında kullanılan kısaltma ve tarifler esas alınmıştır.

3 İKİNCİ BÖLÜM Ücretler ÜCRETLER Madde 5- Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlerin muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücret kalemleri aşağıda verilmiştir: 5.1- Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı 5.2- Ön İnceleme Hizmet Ücreti 5.3- Başvuru Değerlendirme Ücreti 5.4- İnceleme Hizmet Ücreti 5.5- Muayene ve Deney Ücreti 5.6- Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti 5.7- Muayene ve Deney Raporu Sonuç Değerlendirme Ücreti 5.8- Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Üretim Yeri İnceleme Raporu Değerlendirme Ücreti 5.9- Deney Gerektirmeyen Ticari Model İlave Ücreti 5.10-Ayniyet Beyanı Kapsamında Değerlendirme Rapor Ücreti Maktu Belge Ücreti Yabancı Dilde Düzenlenen İnceleme Dokümanı/Rapor Ücreti Marka Kullanma Ücreti Deney Belgesi Ücreti Birim Doğrulama Belgesi Ücreti Güvenli Yeşil Bina Belgesi Ücreti İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti Diğer Hizmet Ücretleri

4 ÜRÜN BELGELENDİRME GİDERLERİ AVANSI Madde 5.1- Belge talebinde bulunan başvuru sahibi kuruluştan, ilk başvuru aşamasında belgelendirme hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere, Ek-1 belirtilen miktarda alınan ücrettir. Başvuru sahibi TSE den Belgeli ise avans talep edilmez. ÖN İNCELEME HİZMET ÜCRETİ Madde 5.2- Firmanın talep etmesi halinde, Standart/Kriter bazında firmanın teknolojik, kalite kontrol, personel yeterliliği vb. şartlarını değerlendirmek maksadıyla numune alınmaksızın gerçekleştirilen ve belgelendirmeye esas teşkil etmeyen incelemedir. İnceleme sonucunda Ön İnceleme Raporu düzenlenir. Bu ücret, Ön İnceleme Hizmeti ve Ön İnceleme Raporu için tahakkuk ettirilen ücrettir. (Başvuru değerlendirme ücreti tahakkuk ettirilmez.) Ön İnceleme Rapor sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz. BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ Madde 5.3- Belgelendirme Başvurusunda (Marka Müracaatı) bulunan kuruluşun, Standart/Kriter bazında başvuru dokümanları ve eklerinin, teknik ve idari incelemesinin değerlendirmesi için tahakkuk ettirilen ücrettir. Kuruluşun, başvurudan vaz geçmesi durumunda, bu ücret iade edilmez. İNCELEME HİZMET ÜCRETİ Madde 5.4- İnceleme Hizmet Ücreti, Görevli inceleme Uzmanı/ Uzmanlarının (Aday Uzmanlar hariç), gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme sayısından, inceleme yapılmasından bağımsız olarak, incelemenin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına (Yol süresi dahil) tahakkuk ettirilen ücrettir. İnceleme için geçen süre, günü tamamlamaması veya aynı gün birden fazla başvuru /belge sahibi Kuruluşta inceleme yapılması halinde, her bir başvuru/belge sahibi için ayrı ayrı tam olarak ilgili inceleme hizmet ücreti tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Üretim Yeri İncelemesi), Kuruluşun üretim yeri, üretim prosesi, personel, kalite kontrol vb. şartlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi için Kuruluşta üretim yeri (yurtiçi/yurtdışı) incelemesinin yapıldığı gün başına ve uzman sayısından bağımsız olarak Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. (Üretim yeri İnceleme hizmet ücreti, Üretim yeri incelemesi süresince gerçekleştirilen muayene/deney veya numune alma hizmetini de kapsar.) (Yurt dışı incelemelerde, inceleme hizmet türünden bağımsız olarak görevli olunan Kuruluş/gün bazında İnceleme Hizmet Ücreti(Yurtdışı) ücreti tahakkuk ettirilir.)

5 İnceleme Hizmet Ücreti (Muayene /Deney ve/veya Numune Alma hizmeti için), Kuruluşta Üretim Yeri İncelemesi tamamlanmasından sonraki gün/günlerde veya sadece Muayene/Deney ve/veya Numune alma hizmetinin gerçekleştiği gün başına ve uzman sayısına göre Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Uluslararası çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen( EEPCA/IECEE vb.), Uluslararası çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde EEPCA/IECEE vb. kuruluşlar adına İnceleme yapılan Kuruluşta gerçekleştirilen Üretim yeri incelemesi veya Muayene/deney veya Numune alma incelemesi hizmetleri için uzman sayısından bağımsız ve gün başına göre İnceleme yapılan kuruluşa veya Adına inceleme yapılan kuruluşa Ek-1 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Diğer Kuruluşlar adına Gerçekleştirilen), Diğer kuruluşlar adına İnceleme yapılan Kuruluşta gerçekleştirilen Üretim yeri incelemesi veya Muayene/deney veya Numune alma incelemesi hizmetleri için gün başına ve uzman sayısına göre İnceleme yapılan kuruluşa veya Adına inceleme yapılan kuruluşa Ek-1 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Güvenli Yeşil Bina İncelemesi) İnceleme yapılan bina/proje incelemesi için binanın/projenin m 2 bazında alanına ve uzman sayısına göre Ek-4 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Birim Doğrulama İncelemesi), İnceleme yapılan kuruluşta gerçekleştirilen Birim doğrulama incelemesi hizmetleri için gün bazında ve uzman sayısına göre Ek-1 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Yolda geçen süre için), uzman sayısından bağımsız olarak ulaşım için yolda geçen gün başına Görev olurunda yer alan Kuruluş sayısına eşit olarak Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. Ayrıca, Tüm incelemelerde ilgili İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti (Madde 5.17) tahakkuk ettirilir. MUAYENE VE DENEY ÜCRETİ Madde 5.5- Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürün üzerinde ilgili standart/kritere göre laboratuvarlarda yapılan muayene ve deneyler sonucunda ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen ya da Laboratuvar tarafından Belgelendirme Merkezi Başkanlığına tahakkuk ettirilmesi için bildirilen ücrettir. Muayene ve deneylerin ücretleri, başvuru /belge sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir. Ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, TSE İnceleme Uzmanı/Uzmanlarınca üretim yerinde muayene ve deney yapılması veya Enstitü laboratuvarları dışında deney yapma/deney takibi yapılması durumunda söz konusu muayene ve deney için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir.

6 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME RAPOR ÜCRETİ Madde 5.6- Ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, Başvuru/belge sahibi tarafından ibraz edilen ve BM tarafından kabul edilen muayene ve deney raporlarının sonuçlarının değerlendirilerek düzenlenen rapor için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. MUAYENE VE DENEY RAPORU SONUÇ DEĞERLENDİRME ÜCRETİ Madde 5.7- Ürün belgelendirme faaliyetinde alınan numunelerle ilgili olarak, dış laboratuvarlar (TSE Laboratuvarları hariç) tarafından hazırlanan muayene ve deney raporlarının değerlendirilmesi işlemleri için belgelendirmeye esas standart/kriter (G İşareti Hariç) başına Ek- 1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDA ÜRETİM YERİ İNCELEME RAPORU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ Madde 5.8- Uluslararası anlaşmalar (CCA, CB, ENEC, vb.) kapsamında yapılan belgelendirmeler için üretim yeri inceleme raporu değerlendirme işlemleri için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. DENEY GEREKTİRMEYEN TİCARİ MODEL İLAVE ÜCRETİ Madde 5.9- Belge sahibinin, standart/kriter bazında aynı ticari markalı belgeli ürünlerinde ilave ticari model için ayniyet beyanı ile yaptığı deney gerektirmeyen ticari model değişikliklerinin veya ilavesinin değerlendirilmesi işlemleri için belge başına Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. AYNİYET BEYANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPOR ÜCRETİ Madde Kuruluşun, TSE veya Anlaşmalı kuruluşlar tarafından standart/kriter ve ticari marka bazında belgelendirilmiş aynı ürünü için; -Aynı üretim yerinde, aynı standart/kriter ve aynı belge kapsamında farklı ticari marka için ayniyet beyanı ile belgelendirilme başvurusu durumunda veya -Belgelendirme Başvurusunda bulunan kuruluşun, TSE veya Anlaşmalı kuruluşlar tarafından standart/kriter ve ticari marka bazında belgelendirilmiş farklı bir kuruluşun üretim yerinde (fason anlaşması) üretilen aynı ürünü için aynı standart/kriter, ve aynı belge kapsamında farklı ticari marka ile ayniyet beyanı ile belgelendirilme başvurusu durumunda; Ayniyet beyanına göre yapılan belgelendirme işlemleri için herbir ticari marka başına değerlendirmeye ait rapor için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir.

7 MAKTU BELGE ÜCRETİ Madde Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her belge için aşağıda belirtilen durumlarda için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. (Bu ücret, Belgenin ilk düzenlenmesinde ve belge yenilemede alınmaz) (TSE den Ürün Belgesi olan Kuruluşlar için tarihine kadar bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri Madde 5.11 i yerine Geçici Madde-1 geçerlidir. Bakınız Geçici Madde 1) Belgenin aslının kaybolması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi durumunda, Adres değişikliği, kapsam değişikliği, standart/kriter değişikliği gibi nedenlerle belgenin yeniden düzenlenmesi durumunda, Belgenin birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumunda IECEE kurallarına göre üye olmayan ülkeden başvuru sahibi veya üretim yeri bulunması durumunda CB ek ücreti olarak, Belgenin yabancı dilde imzalı bir kopyasının talep edilmesi durumunda (Yabancı dilde düzenlenen belgenin geçerlilik tarihi ve belge numarası Asıl belge(türkçe) ile aynı olmalıdır.) TSE den kaynaklanan yazım hatalarından ve mücbir sebeplerden dolayı yeniden belge tanzim edilmesi durumunda bu ücret alınmaz. YABANCI DİLDE DÜZENLENEN İNCELEME DOKÜMANI/RAPOR ÜCRETİ Madde Belgeli kuruluşun talebi halinde, Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve/veya İncelemeye ait dokümanların talep edilen farklı bir yabancı dilde düzenlenmesi için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. MARKA KULLANMA ÜCRETİ Madde TSE ye ait markaların kullanma hakkının verildiği ürünler ile ilgili her bir belge için, her yılın ocak ayı içerisinde belgenin bir önceki kullanıldığı yıla ait marka kullanım (yıllık) için Ek-1 (Ek-2 ve Ek-3) Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. İlk defa verilen belgeler için; marka kullanma ücreti, o yılın sonuna kadar belgenin kullanıldığı süre için hesaplanarak tahakkuk ettirilir.

8 Belge iptali yapılması durumunda; marka kullanma ücreti, aylık bazda tahakkuk ettirilir. (Belgenin, Belgelendirme Komisyonu tarafından iptal edildiği tarihteki ayın tümü için kullanılmış olduğu kabul edilir) (TSE den Ürün Belgeli olan Kuruluşlar için bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri Ek-2 Çizelgesi, tarihinde yürürlüğe girecektir. Bakınız Geçici Madde 2) DENEY BELGE ÜCRETİ Madde 5.14 TS, TSEK, CB, SASO v. b. standart, kriter/şartname vb. teknik dokümanlarda, Deney Belgesinin verildiği her belge için, Ek-1 de belirtilen Deney Belgesi ücreti tahakkuk ettirilir. Deney belgesinde, belge yenilemesi yapılmaz. Belge iptali yapılması durumunda, Deney belgesi ücreti iade edilmez. CB Deney Belgesi düzenlenir. üç yıl süreli, Diğer Deney Belgeleri (TSE,SASO vb.) bir yıl süreli BİRİM DOĞRULAMA BELGE ÜCRETİ Madde TS, TSEK, CB, SASO v. b. standart, kriter/şartname/teknik dokümanlarda vb. bazında, Birim Doğrulama Belgesinin verildiği her belge için, Ek-1 de belirtilen Birim Doğrulama Belgesi ücreti tahakkuk ettirilir. Birim Doğrulama belgesinde, belge yenilemesi yapılmaz. Belge iptali yapılması durumunda, Birim doğrulama belgesi ücreti iade edilmez. Birim Doğrulama Belgesi üç yıl süreli düzenlenir. GÜVENLİ YEŞİL BİNA BELGE ÜCRETİ Madde 5.16 Güvenli Yeşil Bina Belgesinin verildiği her belge için, Ek-4 de belirtilen Belge ücreti tahakkuk ettirilir. Güvenli Yeşil Bina belgesinde, belge yenilemesi yapılmaz. Belge süresi 5 (beş) yıldır. Belge iptali yapılması durumunda, Güvenli Yeşil Bina belgesi ücreti iade edilmez.

9 İNCELEME HİZMET GİDERLERİ ÜCRETİ Madde İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların (aday uzmanlar hariç), ulaşım, konaklama, harcırah giderleri (Görev olurundaki kuruluş sayısına eşit olarak) ve Belgelendirme Komisyonu giderleri (Komisyon üyelerinin TSE dışından görevlendirilmesi halinde), ilgili başvuru/belge sahibi kuruluşlara Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. Uzmanların günlük harcırahlarında TSE Yolluk ve Giderler Talimatında belirtilen ücretler esas alınır. DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ Madde Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde bulunmayan yeni konularla ilgili ücretlendirme kapsamında tahakkuk ettirilen ücrettir. Bu ücretler, Belgelendirme Merkez Başkanının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayıyla uygulamaya konulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretlerin Duyurulması ve Ödenmesi ÜCRETLERİN DUYURULMASI Madde 6- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, TSE internet sayfasında ilan edilir. TSE nin bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerini önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkı mahfuzdur. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ Madde 7- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretler ilgili belgelendirme aşamalarında tahakkuk ettirilir. Başvuru sahibi/belge sahibi, faturalandırılan ücretleri, TSE Belgelendirme Yönergesi, İlgili Belgelendirme Usul ve Esasları ile bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri belirtilen esaslar çerçevesinde, en geç 1(bir) ay içerisinde hiçbir ihtara gerek olmadan ödemekle yükümlüdür.

10 ÖDEME YAPMA ŞEKLİ Madde 8- Fatura ödemeleri TSE nin muhasebe veznelerine makbuz karşılığı, bankalardaki BM hesap numaralarına ödeme referansı olarak fatura numarası belirtilerek veya TSE nin göstereceği sair ödeme vasıtaları ile yapılır. Madde 9- BM den hizmet alan Başvuru sahibi/belge sahibi, zamanında ödemediği faturalarla ilgili borcunu, tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür. Gecikme zammı, borcun muaccel olduğu tarihten itibaren hesaplanır. Borçlarını süresi içinde ödemeyenlere 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunun 1. maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanır. YURT DIŞINDA VERİLEN HİZMET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ Madde 10- BM tarafından yurtdışında verilen hizmetlerde, yabancı para cinsinden bir değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T. C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. Madde 11- KKTC de verilen belgelendirme hizmetlerinin ücret tahakkukunda yurtiçi belgelendirmesi için belirlenen ücretler esas alınır. Ancak KDV alınmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler ÜCRET KATEGORİLERİNİN BELİRLENMESİ Madde 12- Marka kullanma ücret kategorilerinin, standart/kriter bazında belirlenmesi ve değişiklik yapılması Standart/Kriter Risk ve Ücret Kategorisi Belirleme Talimatı na göre İlgili Sektör Müdürlüğü tarafından belirlenir.

11 HİZMET TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE ÜCRETLENDİRME Madde 13- Belgelendirme hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir aşamasında başvuru sahibinin hizmet talebinden vazgeçmesi halinde bu hususun TSE ne bildirim tarihine (TSE evrakına kayıt tarihi) kadar geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin, Başvuru sahibi standart/kriter bazında her başvurusu için Başvuru Değerlendirme ücretini ödemekle yükümlüdür. TEBLİGAT Madde 14- BM tarafından Başvuru sahibi/belge sahibi kuruluşlara tahakkuk ettirilen faturalar, ilgili kuruluş tarafından TSE ye bildirilen adreslere gönderilir. Başvuru/belge sahibi adres değişikliğini TSE ye yazılı olarak, TSE Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları nda belirtilen süre içerisinde bildirmekle mükelleftir. Söz konusu yazılı bildirimin TSE ye ulaşmasından önce, başvuru /belge sahibinin TSE de kayıtlı adresine, resmi tebligat yöntemi ile gönderilecek fatura dahil her türlü yazışma tebligat hükmündedir. TAMAMLAYICI EKLER Madde 15-Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri tamamlayıcı ekleri aşağıda verilmiştir. EK-1: Ürün Belgelendirme Hizmetleri Ücret Çizelgesi, EK-2: Marka Kullanma Ücretleri Çizelgesi EK-3: Kablo ve Kordonlar (HAR PD-7 Kapsamında) için TSE-HAR Marka Kullanma Ücretleri Çizelgesi, EK-4: Güvenli Yeşil Bina Belgesi Belge Ücretleri Çizelgesi,

12 GEÇİCİ MADDELER GEÇİÇİ Madde 1- MAKTU BELGE ÜCRETİ (TSE den Ürün Belgesi olan mevcut Kuruluşlar için tarihine kadar bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri Madde 5.11 i yerine Geçici Madde-1 geçerlidir.) Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her belge karşılığı tahakkuk ettirilen ücrettir. Ayrıca aşağıda belirtilen hallerde Ek-1 Tabloda belirtilen belge ücreti tahakkuk ettirilir. Belge kullanma tarihi biten belgenin yeniden düzenlenmesi halinde, Belgenin aslının kaybolması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi halinde, Adres değişikliği, kapsam değişikliği, standart/kriter değişikliği gibi nedenlerle belgenin yeniden düzenlenmesi durumunda, Belgenin birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi halinde, IECEE kurallarına göre üye olmayan ülkeden başvuru sahibi veya üretim yeri bulunması halinde CB ek ücreti olarak, TSE den kaynaklanan yazım hatalarından ve mücbir sebeplerden dolayı yeniden belge tanzim edilmesi halinde bu ücret alınmaz. (AÇIKLAMA: Belgeli kuruluşların, Belge yenileme işleminde tahakkuk ettirilen ve İlk defa Belge alan Kuruluşlardan tahakkuk ettirilen Maktu Belge Ücreti ücret kalemi, bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri kabul tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, Bu ücret kalemi Ek-2 ve Ek-3 de belirtilen Markaların Kullanma Ücretlerine ilave edilmiştir.) GEÇİCİ MADDE 2 Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, Ek-2 de Marka Kullanma Ücretleri (Yıllık) Çizelgesi nde belirtilen Ücret Kategorileri, TSE den Ürün belgesi olan Kuruluşlar için tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. (AÇIKLAMA: Yürürlükte olan Ücret kategorileri A, B, C, D, E yerine; Yürürlükte olan A kategorisi iptal edilmiş ve mevcut B kategorisi A, C kategorisi B, D Kategorisi C ve E Kategorisi D olarak değiştirilmiş ve Ücret kategorisine göre Marka Kullanma Ücretleri bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri Ek-2 Çizelgesinde belirtilmiştir.)

13 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Madde 16- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, TSE Yönetim Kurulunun tarihli ve 34/148 sayılı kararına istinaden kabul edilmiş olan TSE Belgelendirme Merkezi Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Yönergesi yürürlükten kalkar. YÜRÜRLÜK Madde 17- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, TSE Yönetim Kurulunun 29/04/2014 tarihli, 50 sayılı toplantısı ve 236 nolu kararına istinaden 05/05/2014 tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 18- Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri hükümlerini TSE Belgelendirme Merkez Başkanlığı yürütür.

14 EK-1 ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ ÜCRET ÇİZELGESİ Sıra ÜCRET ÇEŞİDİ Ücret (TL) 1 Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı (Yurtiçi) Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı (Yurtdışı) Ön İnceleme Hizmet Ücreti 1050 (Kuruluş/(Adam/Gün)) 3 Başvuru Değerlendirme Ücreti (Standart/Kriter başına) 210 (G İşareti hariç) Başvuru Değerlendirme Ücreti (Güvenli Yeşil Bina) Ek-4 4 İnceleme Hizmet Ücreti (Üretim Yeri İncelemesi) 730 (Yurtiçi) (Kuruluş/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Yurtdışı) (Kuruluş/Gün) 1550 İnceleme Hizmet Ücreti (Uluslararası çok taraflı 1550 anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen; EEPCA/IECEE vb.) (Kuruluş/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Diğer kuruluşlar adına 800 Gerçekleştirilen) (Adam/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Muayene /Deney ve/veya 360 Numune Alma hizmeti için) (Yurt içi) (Kuruluş/ (Adam/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Güvenli Yeşil Bina İncelemesi) Ek-4 (m 2 bazında) (Yurt içi) İnceleme Hizmet Ücreti (Birim Doğrulama İncelemesi) 1050 (Kuruluş/ (Adam/ Gün) (Yurt içi) İnceleme Hizmet Ücreti (Yolda geçen süre için) 360 (Gün/Kuruluş sayısı) (Yurt içi) 5 Muayene ve Deney Ücreti (İnceleme Uzmanı/Uzmanlarınca gerçekleştirilen) TSE DKLMB nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50 si 6 Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti TSE DKLMB nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50 si 7 Muayene ve Deney Raporu Sonuç Değerlendirme Ücreti (Standart/Kriter başına) (G işareti Hariç) 8 Uluslar arası anlaşmalar kapsamında üretim yeri inceleme raporu değerlendirme ücreti 9 Deney Gerektirmeyen Ticari Model ilave Ücreti (Belge başına)

15 EK-1 (DEVAM) ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ ÜCRET ÇİZELGESİ Sıra ÜCRET ÇEŞİDİ Ücret (TL) 10 Ayniyet Beyanı Kapsamında Değerlendirme Rapor Ücreti -Her ticari marka için taban fiyat 500TL den az olmamak üzere TSE DKLMB nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50 si 11 Maktu Belge Ücreti Yabancı Dilde Düzenlenen İnceleme Dokümanı/Rapor Ücreti (Talep halinde) 300+ Sayfa başına 50 (en fazla 1000 ) 13 Marka Kullanma Ücreti (Yıllık) Ek-2 ve Ek-3 14 Deney Belgesi Belge Ücreti (Not 1) Birim Doğrulama Belgesi Belge Ücreti Güvenli Yeşil Bina Belgesi Belge Ücreti Ek-4 17 İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti 1-İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların, görevlendirme süresine göre ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri (Adam/Kuruluş sayısı) 2- Belgelendirme Komisyonu ücreti (Komisyon üyelerinin TSE dışından görevlendirilmesi halinde) giderleri 3-Ulaşım giderleri (Ulaşımın TSE araçları ile sağlanması durumunda) (Ulaşım Ücreti/Kuruluş sayısı) Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.. 1)Kuruluş başına, İnceleme heyeti giderleri 2)Kuruluş başına, Belgelendirme Komisyon ücreti 3) Ulaşım Ücreti = 70 TL/Gün + (Gidiş geliş kilometre toplamı X 0, 50 TL)

16 EK -2 MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ (YILLIK) ÇİZELGESİ Marka Kullanma Ücretleri(Yıllık) Çizelgesi MARKA TS UYGUNLUK MARKASI(TSE) TSE ÜCRET KATEGORİ Sİ Taban Ücret(TL) İlave Kapsam Ücreti(TL) Tavan Ücret(TL) Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D KRİTERE UYGUNLUK MARKASI TSE-EX Kalite Uygunluk Markası TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası TSE E1- Formaldehit Emisyon Markası Marka Kullanma Ücretleri(Yıllık) Çizelgesi (Devam) MARKA TSE YILDIZ ÜCRET KATEGORİSİ TSE ÇİFT YILDIZ ÜCRET KATEGORİSİ ÜCRET KATEGORİSİ Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Taban Ücret(TL) İlave Kapsam Ücreti(TL) Tavan Ücret(TL) Not 1: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. Not 2: İlave kapsam ücreti olarak, belge üzerinde belirtilen, her bir sınıf, tip, tür, çeşit, föy, ticari model vb. için ilave ücret alınır. Not 3: Genel verilen kapsamlar ve/veya seri kapsamlar (sınıf, tip, tür, çeşit, föy, ticari model vb.) ilgili ücret kategorisinin tavanından ücretlendirilir. Not 4: Üretim yeri Yurtdışı olan Belgeler için TSE ye ait Markaların Marka Kullanma Ücreti (Yıllık), Ücret Kategorisi D ye göre ücretlendirilir. Not 5: Kapsam Genişletme işlemlerinde, ilave kapsam ücreti marka kullanma ücreti hesaplanırken tam ücret olarak tahakkuk ettirilir. Not 6: Kapsam Daraltma işlemlerinde; daraltılan kapsamın ücreti daraltma işlemi esnasında tam ücret olarak tahakkuk ettirilir.

17 EK-3 KABLO VE KORDONLAR (HAR PD-7 KAPSAMINDA) İÇİN TSE-HAR MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ (YILLIK) ÇİZELGESİ TSE-HAR Belgesi Marka Kullanma Ücreti (Yıllık) (Belge Başına) Ücret (TL) Tek Damarlı Kablo 3650 Asansör Kabloları 3650 Çok Damarlı Kablo/Kordonlar 5250 Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.

18 EK-4 GÜVENLİ YEŞİL BİNA BELGESİ ÜCRET ÇİZELGESİ Toplam Alan (m²) Başvuru Değerlendirme Ücreti (TL) İnceleme Hizmet Ücreti (TL) Belge Ücreti (TL) > Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/34/148 numaralı Yürürlük Tarihi : 21/07/2014 HELAL BELGELENDİRME

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50-236 sayılı

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Doküman : YTBD-00-00-YYN-01 Rev. : 00 Sayfa : 1 / 13 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET Yönetim Kurulu Karar : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar No : XX/81-371 Numaralı Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 Değişiklik Karar No

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ YKK : XIX/98-438 Yürürlük Tarihi : 15/04/2015 Başka bir Onaylanmış

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar No : XX/81-371 Numaralı Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 1 TABLO 1: MODÜLLERE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar : XX/34-148 Yürürlük Tarihi : 08/01/2016 TS ISO/IEC 15408-CC ORTAK KRİTERLER STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar : XX/81-368 Yürürlük Tarihi : 01.01.2017 Doküman Revizyon Tarihi 02.01.2017 10 TS ISO/IEC 15408-CC ORTAK KRİTERLER

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Doküman Revizyon Tarihi 20/06/2016 09 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar : XX/40-170 Yürürlük Tarihi : 17/02/2016 1/18 Doküman Revizyon Tarihi

Detaylı

HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ

HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ YKK : 07.07.2011 tarih ve XVIII/5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02.11.2012 Revizyon

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/60/271 Yürürlük Tarihi : 10/07/2014 Revizyon Karar No : 12/05/2016 tarih ve XX/52-248

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, Türk Standardlarına, EN Standardlarına, Teknik şartnamelere göre talep edilen uygunluk muayenelerinin yapılması usul ve esaslarını belirler.. Kapsam IEP Belgelendirme Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM YÖNERGESİ YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 Revizyon Tarihi : 13/08/2014 XIX/64-293 Revizyon No : 01 Revizyon Yürürlük Tarihi : 13/08/2014

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZ BAŞKANLIĞI ARAÇ TİP ONAYI TEKNİK SERVİS HİZMETİ USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 Revizyon Tarihi

Detaylı

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak 17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. (4. Mükerrer) Sayı : 27097 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK

31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. (4. Mükerrer) Sayı : 27097 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ T.C. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi personelinin, yurtiçi ve yurtdışına idari

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ADRES SUUDİ ARABİSTAN İÇİN YÜKLEME ÖNCESİ GÖZETİM İHRACATÇI REHBERİ TSE KALİTE KAMPÜSÜ ÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI NO:10 GEBZE KOCAELİ TEL: 0262

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

A) GENEL KURALLAR B) ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

A) GENEL KURALLAR B) ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN UYGULANMASINDA GEÇERLİ OLAN GENEL KURALLAR ( SIRA NO:2) A) GENEL KURALLAR 1) Bu usul ve esas kapsamındaki

Detaylı

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ALTERNATİF VE TEMİZ ENERJİLİ KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARININ TASARIMI, YAPIMI VE/VEYA YARIŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE (*)(**) Amaç Madde 1. Alternatif

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : 11.10.2012/XVIII/57-438 Yürürlük Tarihi : 11.10.2012 Revizyon Tarihi : - Revizyon No :

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ YKK : 07.07.2011/XVIII-5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02/11/2012 Revizyon No : 01 Revizyon

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI (TSE Otomotiv Merkezi Başkanlığı Araç Tadil, İnceleme, Onay ve Belgelendirme Yönergesi) YKK : 10/07/2014 XIX/60-272

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

1 / 9 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 9 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu talimatın amacı, DHB ürün/hizmet Belgelendirme Merkezi nin, Türkiye de ve uluslar arası alanda yapmakta olduğu helal gıda ve ürün belgelendirmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 30 / 06 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ Belge Kodu: GD-GHY Sayfa: ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... İ İÇİNDEKİLER... İİ REVİZYON KAYITLARI... İİİ REVİZYON TARİHÇESİ... İV YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ... İV

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 15/07/2015 tarih ve XX/10-42 numaralı Yürürlük Tarihi : 15/07/2015 Sayfa 1/14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

SENATO 2017/06-IV

SENATO 2017/06-IV 15.06.2017 SENATO 2017/06-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.02/1221 23/11/2012 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2012/36 Bilindiği üzere Kurumumuzla

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/1165-15892 Yerli Malı Tebliğ Taslağı Görüş Talebi Ankara, 31/07/2014 SİRKÜLER (G-2014) Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı