HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE TEMİZLİK TALİMATI"

Transkript

1 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 1 / 17 1.AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde uyulması gereken temizlik faaliyetlerini kapsar. 3.KISALTMALAR: EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 4.TANIMLAR: Temizlik: Kir ve organik atıkların fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik maddelerin ve patojenlerin uzaklaştırılarak, güvenli hale getirilmesi işlemidir. Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere yok edilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak üç kategoride değerlendirilir. Yüksek düzey dezenfeksiyon: Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat) daha kısa sürede (5-20 dakika) uygulanan, bazı bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon seklidir. Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri ve diğer mikroorganizmalara (genellikle 15 dakika) etkili olan dezenfeksiyon seklidir. Düşük düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere (genellikle 10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon seklidir. 5. SORUMLULAR: Temizlik hizmeti alınan firma çalışanları ve hastane idaresi tarafından temizlik faaliyetleri yürütülmesi için görevlendirilenler sorumludur. 6.FAALİYET AKIŞI: HASTANE RİSK DÜZEYİ Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri, Doğumhane. Yüksek Riskli Sterilizasyon Ünitesi, İzolasyon Odaları, Acil Servis, Koroneryoğun Bakım, Laboratuarlar, Genel Klinik Servisleri, Eczane,Ftr ünitesi,radyoloji,morg, Hasta Odaları(Banyo-Tuvalet Dahil), Orta Riskli Mutfak, Poliklinikler, Tedavi,Pansuman, Bekleme Odaları Hemşire, Doktor Odaları (Banyo-Tuvalet Dahil),Arşiv,Tekinik Servis, Ofisler, Düşük Riskli Kafeterya, Depolar, Koridorlar

2 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 2 / Yüksek riskli alanlar: Ameliyathane, merkezi sterilizasyon ünitesi, Doğumhane, İzolasyon odaları ve bu alanların içinde bulunan veya bu alanlarla ilişkili olan, banyo, koridor, personel odalarıdır. Bu alanlarda temizlik sık yapılmalı ve kirlenen yer hemen temizlenmelidir.. Bu alanlarda en üst düzeyde, sık ve etkin temizlik yapılmalıdır Orta riskli alanlar Acil servis, genel klinikler, koroner yoğun bakım ünitesi, laboratuvarlar, radyoloji, bekleme salonları, poliklinikler, eczane, rehabilitasyon ünitesi, bekleme odaları, morg, ve bu alanların içinde bulunan veya bu alanlarla ilişkili olan asansörler, merdivenler, koridorlar, banyolar, toplantı odaları, personel odaları, depolardır. Düzenli olarak temizlik yapılmalı ve aralarda kirlenen yerler temizlenmelidir Düşük riskli alanlar: İdari ofis alanları, Arşiv, teknik servis, çevre alanları, steril olmayan depolar ve bu alanların içinde bulunan veya bu alanlarla ilişkili olan balkonlar, banyolar, toplantı odaları, mutfak, bürolar, personel odaları, depolar, koridorlar, asansörlerdir. Düzenli olarak temizlik yapılmalı ve aralarda kirlenen yerler temizlenmelidir 6.2.Ortak Temizlik kuralları Hastanemizde tün kapalı ve açık alanların temizliği temizlik personelleri tarafından yapılmakta olup, gündüz vardiyasında temizlik hizmetleri şefi, gece vardiyasında ise gece temizlik şefi tarafından kontrol edilerek temizlik kontrol formları ile takip edilir ve kayıt altına alınır. Kontrol periyodu ve sorumlular temizlik kontrol formlarında görülmektedir Tüm temizlik işlemleri de El Hijyeni Talimatına göre eller yıkanır ve kişisel koruyucu ekipman giyerek hareket edilir. Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir Eşya ve yüzey temizliği sırasında kullanılan eldiven, tuvalet ve lavabo temizliğinde kullanılmaz, yeni tek kullanımlık eldiven giyilir Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır Temizleme işleminde kullanılan temizlik ürünleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanan ürünlerdir Yüzeylere kan ve vücut sıvıları bulaşmış ise, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen yer-yüzey dezenfektanı ile temizlenir Kan ve vücut sıvılarının dökülmesi veya saçılması halinde Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme ve Saçılmaları Temizlik Talimatına göre temizlik yapılır Atık kutuları sık aralıklarla kontrol edilir. Atıklar; kutular tam dolmadan Ünite İçi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanır ve atılır. Atıkların toplanması sırasında torbaların ağzı çift boğum yöntemiyle kapatılır ve gün sonunda atık kutularının temizliği deterjanlı su ile yapılır Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre belirlenir ve işlem öncesi hazırlanır Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz Tuvaletler en son temizlenir Kuru süpürme, silkeleme yapılmaz.

3 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 3 / Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjanla yıkanmalı, makine de 20 dakika yıkanmalı, iyice sıkılmalı, kurutulmalı ve asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır Kovalar temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır Servisteki ördek, sürgü gibi malzemeler tek kullanımlıktır Hemşire odası ve doktor odasındaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir Oksijen başlıkları kullanılmasa bile haftada bir temizlenmelidir Sedye, çamaşır arabası, tekerlekli sandalye yüzey ve tekerlekleri gerektikçe deterjan ve su ile silinmelidir. 6.3 Yer Yüzey Temizliği; Hasta yatak altları, etajer altı ve arkaları dahil olmak üzere oda zemini nemli mop ile dip kısmından kapıya doğru s çizerek paspaslanmalıdır Bir odada kullanılan mop başka bir odada kullanılmamalıdır İşlem bitiminde kullanımı biten mop temizlenip kurumaya bırakılmalıdır Oda zemini her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez ve kirlendikçe paspas ile yer yüzey deterjanı kullanılarak temizlenmelidir Hasta odalarında kullanılan paspas başka hiç bir alanın temizliğinde kullanılmamalıdır Her odada ayrı temizleme suyu kullanılır, oda temizliği bitince kovadaki su ve paspas değiştirilir. Ayrıca su kirlendikçe değiştirilmelidir Islak bırakılan her malzeme mikropların üremesi için uygun ortam oluşturmaktadır Eşya ve Yüzey Temizliğinde Bez ve Kovaların Kullanım Alanlarına Göre Renkleri farklı bez ve kova kullanılır. BEZ,MOP VE KOVALARIN KULLANIM ALANINA GÖRE RENKLERİ BÖLÜM/ALAN BEZ ÇEŞİDİ MOP ÇEŞİDİ KOVA ÇEŞİDİ Klozet temizliği Kırmızı bez Kırmızı Mop Kırmızı Kova Nemli alanlar(lavabo,fayans Sarı Bez Sarı Mop Sarı Kova duvarları,armatürler vb.) Duvar,cam,yatak kenarları,dolap pencere çerçeveleri, cam önleri, Mavi Bez Mavi Mop Mavi Kova hasta kapıları ve televizyon vb.yüzeyler Yer, Zemin - - Mavi Mop Zemin temizliğinde mikropların diğer alanlara yayılmasını önlemek için hortum kullanılmamalıdır Tuvalet kapıları ve kapı kolları üstten alta doğru silinmelidir Tuvalet sifon kolu sulandırılmış çamaşır suyu emdirilmiş kağıt havlu ile silinmelidir.

4 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 4 / Her temizlikte bez ve kovalar kullanımdan sonra temizlenerek kuru saklanmalıdır, bezler ve kovalar ayrı muhafaza edilmelidir Oda temizliği temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır Hasta Odalarının Temizliği Kat arabası temizlik elemanı tarafından uygun bir şekilde hazırlanır ve temizlenecek oda kapısının önüne getirilir. Kat arabası hiçbir şekilde odaya alınmaz, sadece temizlik için gerekli malzeme, ekipman ve ürünler odaya alınır Temizlik elemanı, temizlik işine, bölüm hemşiresinden gerekli bilgi ve talimatlar aldıktan sonra başlar Oda havalandırılır Steril olmayan eldiven kullanılarak çöpler günde en az iki kere Atık Yönetim Prosedürüne göre toplanır Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere yıkanıp durulanır Atık kovaları riskli infeksiyöz materyalle kontamine olduysa Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği temizlik maddesi ile dezenfekte edilir Lavabolar günde iki defa ve kirlendikçe temizlenir Pencere kenarı ve kapı kolu günlük temizlenir Hasta yatağı, etajer, sandalye, yemek masası gibi düz yüzeyler deterjanlı su ile günlük ve kirlendikçe temizlenir Duvarlar, kapı ve kapı çevresi gerektiğinde ıslak temizlik veya leke temizliği yapılır Oda zeminindeki kaba kirler çekçek ile temizlenir Kan ve diğer riskli materyalle temasta temizlikten sonra paspas başlığı değiştirilir Sunulan hizmet sırasında kişisel hijyenin sağlanması için mutlaka non-steril eldiven kullanılacaktır Temizlik elemanı bölüm hemşiresinden aldığı bilgiler doğrultusunda oda durumuna göre eldiven harici maske ve önlük kullanmak zorundadır Çalışma yapılan alanlarda işe başlamadan önce uyarı levhası (Islak zemin, kaygan zemin, hizmet dışı vb) konur Temizlik, EKK tarafından belirlenen ürünle ve su (sıcak-soğuk) ile yapılır Temizlik elemanı uygun şekilde hazırladığı dezenfektanlı solüsyon ile temizlik bezini ıslatır ve yemek masasını masa üstünden başlayarak aşağıya doğru ayakları da dahil geri dönmeden silerek temizler Komidin temizliğini, uygun şekilde (ovarak) dezenfektan ile üstünden başlayarak aşağıya doğru, çekmeceler dahil olmak üzere geri dönmeden silerek temizlik işlemini tamamlar Temizlik elemanı dezenfektan ile telefonu ahizeden başlayarak, kablo, telefon makinesi ve bağlantı kabloları da dahil olmak üzere aşağıya doğru geri dönmeden silerek temizlik işlemini tamamlar Çağrı sistemleri ve diğer aksesuarlar, dezenfektan ile çok dikkatli şekilde herhangi bir hasara sebebiyet vermeden geri dönmeden silerek temizlik işlemini tamamlar Odadan hasta çıkış yapmışsa, hasta yatağı kaldırılarak temizlenir. Temizlik elemanı dezenfektan ile yatak başından başlayarak, yatak kolları, ayak ucu, yatak yüzeyi ve yatak altı metal aksam komple silinir.

5 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 5 / Temizlik elemanı dezenfektan ile dolap, pencere önleri, kapılar, kapı kollarını ve diğer aksesuarları geri dönmeden ve herhangi bir hasara sebep olmadan temizler Tüm bu işlemler yapılırken, oda da hasta varsa sessizlik kurallarına uyularak, hasta rahatsız edilmeden çalışır ve hasta ile herhangi bir şekilde işin gerekliliği (izin isteyerek odaya girme vb.) dışında diyaloga girilmez Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra, temizlik elemanı odadaki eksik malzemeleri tamamlar Odada gerekli temizlik yapıldıktan sonra kullanılan malzemeler ve ekipmanlar kat arabasına alınır Temizlik elemanı temizlik sırasında kullandığı önlük, maske, eldiveni kapaklı çöp kutusuna atar Temizlikte kullanılan tüm malzemeler (temizlik bezleri, pedler, moblar ) gün sonunda çamaşır filesine konularak yıkanması için gönderilir. 6.5.Personel Odalarının Temizliği Ofislerin temizliği her gün temizlik personeli tarafından yapılır Oda Havalandırılır Steril olmayan eldiven ile çöpler Atık Yönetim Prosedürüne göre toplanır Çalışma masalarının ve üzerindeki malzemelerin tozu alınır, çöpler toplanır Telefonlar dezenfektan madde ile silinir Temiz alandan kirli alana doğru Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği temizlik maddesi ile silinir Cam, kapı, kapı tokmağı periyodik olarak günlük silinir Zemin yapısına göre elektrikli süpürge veya nemli paspas yapılır Camlar ayda bir silinir Kapılar haftada bir silinir Haftada bir koltuklar silinir Arıza kontrolü yapılıp, varsa arızalar teknik servise bildirilir Bilgisayarlar ve klavyeler her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir. 6.6.Zemin ve Koridor Temizliği Çalışma yapılan alanlarda işe başlamadan önce uyarı levhası (Islak zemin, kaygan zemin, hizmet dışı vb) konur Koridorların temizliği yataklı servislerde günde iki kez genel alanlarda gün boyu kuru temizleme, günde bir kez akşam yıkama ve ıslak paspaslama. Ayrıca gün boyunca kontroller yapılarak gerekli görülen yerlerin temizlikleri yapılır Koridorda kir görülmesi durumunda önce kir temizlenir daha sonra EKK nın belirlediği temizlik maddesi ile temizliği yapılır Asansör önleri paspaslanır Yerler her akşam yıkanır Koridordaki çöpler toplanır, görünür kirlilikte hemen onun dışında haftada bir kez çöp kovaları yıkanır Camlar kontrol edilir, haftada 1 kez silinir Kan ve vücut sıvıları dökülme ve sıçramalarında; Kan/Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramaları Temizleme Talimatına uygun olarak davranılır.

6 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 6 / Banyo ve Duş Temizliği Banyo ve duş, kaba kirinden arındırılır Banyo temizliğinde EKK nın uygun gördüğü temizlik malzemesi kullanılır Lavabo ve kenarları su ve deterjanla temizlenir Lavabo, musluk, banyo sabunluğu ve diğer aksesuarları yüzeylerine uygun temizlik ürünü ve uygun temizlik bezi ile silinir, su ile durulanır ve kurutularak metal kısımlar parlatılır Duş temizlenirken önce fayanslar silinir, arkasından musluk ve duş teknesi silinir En son zemin temizlenir Tuvalet Temizliği Önce sifon çekilmelidir Klozetin içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalıdır Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile deterjan kullanılarak silinmelidir Islak alanlar son olarak durulanmalı ve kurulanmalıdır Tuvalet zemini en son temizlenmelidir Tuvalet temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri kesinlikle başka yerde kullanılmamalıdır Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır Yüksek Riskli Alanlarının Temizliği; Temizliğe başlamadan önce eller yıkanmalı ve eldiven giyilmelidir Temizlik EKK'nin belirlediği dezenfektan kullanılarak yapılmalıdır Kullanılan tüm temizlik bezleri alana ya da odaya özel olmalıdır Her kirlendiğinde ve her hasta değişiminde tekrarlanmalıdır Temizlik arabasında gerekli tüm malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır Kullanılan paspas ve bezler uygun dezenfektan solüsyon ile yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır Gerek görülen yatak takımları değiştirilmeli, kirli çarşaflar torbaya koyulup uzaklaştırılmalıdır. Hasta yatağı nemli bez ile her hasta için ayrı bez ve kova kullanılarak silinmeli ve kurulanmalıdır Cam, kapı ve kapı kollarının temizliği her gün, kirlenme olursa gün içinde tekrar yapılmalıdır Temizlik tüm eşyalar için (masa, dolap, etajer, tuvalet vb) uygun dezenfektan solüsyonla ve uygun bezlerle daima yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır Musluklar püskürtme sistemli, çöp kovaları pedallı olmalı, çöpler uygun renkli torbalarda toplanıp hemen ortamdan uzaklaştırılmalıdır Kan ve vücut sıvıları dökülmüşse önce kağıt havlu ile kabası silinmeli, EKK'nın onayladığı uygun dezenfektan ile silinip, durulanıp, kurulanmalıdır. Kan ve vücut sıvıları dökülme ve sıçramalarında; Kan/Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramaları Temizleme Talimatına uygun olarak davranılır Her temizlik işleminden sonra mutlaka eller yıkanmalı ve kurulanmalıdır Hasta odalarının temizliğinde uygulanması gerekenler

7 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 7 / Çöpler Atıkları Yönetimi Prosedürü ne göre günde en az iki kere toplanmalıdır Çöpler boşaltıldıktan sonra çöp kovaları dezenfekte edilmelidir Yüzey dezenfeksiyonu için kullanılacak solüsyon odada hazırlanmalıdır Hasta ekipmanı, pompa ve cihaz yüzeyleri servis sorumlu hemşiresi veya servis hemşiresi nezaretinde silinmelidir Masa, dolap, etajer vb. yüzeylerin üzerindeki eşyalar kaldırılarak silinmeli, kurulandıktan sonra eşyalar yerlerine konulmalıdır Cam kenarları, karyola kenarlıkları, kapı kolları, sandalye vb. yüzeyler silinmelidir Alana özgü renkleri belirlenmiş bez ve kova kullanılmalıdır Ameliyathanelerin Temizliği Ameliyathane temizliğinde görevli personel bu konuda eğitim almış olmalıdır Özel ameliyathane gereçlerinin temizliğinde o aleti kullanan ekipler görev almalıdır Ameliyathane temizliğinde ameliyat odasındaki görevli hemşire işlemlerin, ameliyat arası temizliğin yapılmasını sağlamalı ve denetlemelidir Ameliyathanede kullanılacak temizlik ekipmanı ve malzemelerin depolandığı, temiz ve kirliler için ayrı yerleri olan bir birim oluşturulmalıdır. Bu birimde paspas ve kovalar temizlenmiş ve kurutulmuş olarak saklanmalıdır Temizlik solüsyonları her oda için ayrı hazırlanmalı, dezenfektanlı solüsyonlar ve yıkama suları her odada ve gerektiğinde değiştirilmelidir Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmelidir Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır Her ameliyattan sonra temizlik ve dezenfeksiyon solüsyonları değiştirilmelidir Dinlenme odaları ve yemek salonu deterjanlı su ile silinir Ameliyat odalarında bulunan havalandırma ızgaraları, haftada bir ve gerektikçe, koridorlardakiler ise iki haftada bir çıkarılarak yıkanır Koridor pervazları ve duvarlarda bulunan eşyalar her gün deterjanlı su ile silinir Soyunma Bölümlerinin Günlük Temizliğinde soyunma dolaplarının dış yüzeyleri ve zemin her gün deterjanlı su ile silinir Günün ilk ameliyatından önce uygulanması gerekenler Tüm aletlerin, eşyaların ve ameliyathane lambalarının tozu alınmalıdır Toz alma işleminde tüy bırakmayan nemli bez kullanılmalıdır. Lambaların reflektör alanları temizlenmelidir Oda zemini uygun dezenfektan ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır Ameliyatlar arasında ve her ameliyatın sonunda uygulanması gerekenler Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Ameliyathanede temizlik amacıyla fırça kullanılmamalıdır.

8 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 8 / Görevli temizlik personeli maske, eldiven, önlük ve bone giymiş olarak ameliyathaneye girerek işleme başlamalıdır Kullanılmış örtüler hemşire kontrolünde silkelenerek, kompresler ve kırmızı atık çöp torbası ya da özel kapalı çamaşır toplama aracına atılmalıdır Kompresler ve diğer atılacak malzemeler dikkatle elden geçirilerek çöp kovasına atılmalıdır. Bu süreçte kullanılan ameliyat aletlerinin kompres içinde kalmamasına özelikle özen gösterilmelidir. Kesici delici atıklar mutlaka özel plastik toplama kapları içine atılmalıdır Örtüler, kompresler arasında delici kesici alet kalmaması görevli hemşire ve toplayan temizlik elemanının sorumluluğundadır Çöpler ve örtüler toplanınca kapların ağzı kapatılarak odadan dışarı alınmalıdır. Yeni ameliyat için yeni bir çöp poşeti takılmalıdır Ameliyat masası ve yakın çevresi EKK nin belirlediği yer yüzey dezenfektanı ile silinmelidir Diğer yüzeyler (ventilasyon cihazı, monitör, lambalar vs.) EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile silinmelidir. Bu silinme aşamasının gerekliliği ve nerelerin silinmesi gerektiği hemşirenin sorumluluğundadır Ameliyathanede hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar temizlenmeli ve EKK nin belirlediği yer yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir Çöpler ve kirli örtüler ayrı ayrı ilgili bölümlere temiz alana uğramadan ulaştırılmalıdır Temizlik için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir Günün sonunda uygulanması gerekenler Odadaki tüm taşınabilir aletler oda dışına çıkarılmalıdır Lambalar, dolaplar vs. aletler EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile silinmelidir Yerler ıslak vakum uygulanarak veya ıslak paspas ile deterjanla temizlenmeli ve EKK nin belirlediği yer yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir Oda dışına çıkarılan malzemelerin tekerlekleri ve yüzeyleri EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile silinmelidir Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyleri gün sonunda 1 EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile silinmelidir Cerrahi el yıkama lavaboları kaba kirlerinden arındırıldıktan sonra EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile temizlenmeli ve kurutulmalıdır Hasta nakil sedyeleri gün sonunda EKK nin belirlediği hızlı etkili yüksek düzey dezenfektan ile silinmelidir Haftalık Temizlik Ameliyat odasındaki tüm hareketli eşyalar oda dışına çıkarılır Duvarlar, 1000 ppm. klor solüsyon ile silinir Dışarı çıkarılan tekerlekli ekipmanlar ve ameliyat masası 1000 ppm. klor solüsyon ile silinerek odaya alınır.

9 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 9 / Kapılar, el yıkama lavaboları, camlar 1000 ppm. klor solüsyon ile silinir Koridorlar, ayılma ünitesi, kirli ve temiz malzemenin gönderildiği alanlar, depolar duvarları ile birlikte 1000 ppm. klor solüsyon ile silinir 6.12.Yoğun bakımlarda temizlik Temizlik personeli, temizliğe, bölüm hemşiresinden gerekli bilgi ve talimatları aldıktan sonra başlar. El hijyenini sağlayarak temizlik için önerilen eldivenlerini giyer.yoğun bakım ünitesi temizliğinde bir sıra takibi esastır. Önce hasta bakım alanları temizlenir. Hasta bakım alanlarında yüzey temizliği yapıldıktan sonra, çöpler toplanır ve yer temizliği en sona bırakılır. Yer temizliği temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır İzolasyon uygulanan hasta yatağı/odası temizliği en sona bırakılır Yoğun Bakım Ünitesinde izolasyon uygulanan hasta yatağı/odasının temizliği İzolasyon Talimatı nda belirtilen izole oda temizliği kurallarına göre yoğun bakım ünitesi temizlik personeli tarafından yapılır Yatay yüzeylerin günlük tozu deterjan veya EPA kayıtlı hastane dezenfektanıyla ıslatılmış bezle alınır. 6.Yoğun Bakımlarda hasta yataklarının kenarları, etejeri, monitör ve pendantları her sabah temizlenmelidir. Ayrıca kirlendikçe ve hasta çıkışından sonra temizlenmelidir. Temizlikte EKK nin onayladığı yüksek düzey dezenfektanlar kullanılmalıdır Temiz araç ve gereçlerin depolandığı ayrı bir bölme olmalıdır. Bu bölümün temiz olmasına dikkat edilmelidir. 8. Yer temizliğinde Genel Hastane Temizliği talimatına uyulur Kan, vücut sıvıları veya hasta çıkartıları ile kirlenmelerde Kan ve vücut sıvısı dökülmelerinde enfeksiyon kontrol kurulu talimatlarına uyulur Çöp kovalarında biriken tıbbi atıklar tıbbi atık toplamada görevlendirilmiş eğitimli temizlik personeli tarafından ağzı bağlanarak tıbbi atık taşıma arabaları ile atık yerine günde iki kez ve gerektiğinde götürülür Temizlik günde iki kez yapılamalı, eğer görünür kirlenme varsa temizlik tekrarlanmalıdır. Islak temizlik yapılan yüzeyler mutlaka kurulanmalıdır Aynı eldivenle odadan odaya veya kirli bir alandan temiz bir alana geçilmemelidir Yoğun bakım ünitesi temizliğinde, Hastane Genel Temizlik Kuralları talimatına uyulur Hastalar arası perdeler kirlendikçe veya izole hastada kullanılmış ise hasta ayrıldıktan sonra veya ayda bir kez yıkanmalıdır Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Temizliği Temel temizlik ilkeleri geçerlidir Temizlik arabası hazırlanmalı, eller El Hijyeni Talimatı doğrultusunda yıkanarak eldiven giyilmelidir Ünite zemini toz kaldırmadan moplanmalıdır Kuvöz dışındaki tüm yüzeyler (hemşire bankoları, cam kenarları, bilgisayarlar, klavyeler, yerler, dolaplar, raflar, kapılar vb.) uygun dezenfektan kullanılarak temizlenmelidir İçinde bebek bulunan kuvöz ve açık yatakların dış temizliği uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlenmelidir.

10 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 10 / Boşalan kuvöz ve açık yatakların ayrıntılı temizliği kuvözün ayrılabilir tüm parçaları çıkarılarak, kuvöz yıkama odasında, uygun görülen dezenfektan ile mekanik-ovularak- temizliği yapılmalıdır. Daha sonra enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği dezenfektan ile uygun dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir Bebek uzun süredir aynı kuvöz de izleniyorsa haftada bir kez bebek başka bir kuvöze alınıp kuvözün ayrıntılı temizliği yapılmalıdır Stetoskop, oftalmoskop, mezüre, bebek tartısı, kan basıncı ölçme aleti gibi araçlar her hastadan sonra EKK nın uygun gördüğü dezenfektan ile temizlenmelidir İzolasyon Uygulaması Yapılan Odaların temizliği Temizlik personeli izolasyon uygulanan odanın temizliğine, kat hemşirelerinden gerekli bilgi ve talimatları aldıktan sonra başlar. Temizliğin sıklığına ilgi birimin sorumlu hemşiresi karar verir İzolasyon uygulanan odanın temizliği, temizlik yapılan alanda en sona bırakılır Hasta Odasının Temizliği başlığında tanımlanan basamaklara aynen uyulur Her türlü temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. yüzeylere temas edilmemelidir. İşlem bitiminde eldiven çıkarılıp tıbbi atık çöp kovasına atılmalı, eller El Hijyeni Talimatı doğrultusunda yıkanmalı, aynı eldivenle odadan odaya veya kirli bir alandan temiz bir alana geçilmemelidir Bu odalar için kullanılan tüm malzemeler odaya özel olmalı, başka odalar için kullanılmamalıdır. Su ve deterjanla yapılan temizliğe ek olarak odada bulunan tüm yüzeyler (duvar hariç) günde en az bir kez ve gerektiğinde EKK nin onayladığı yer yüzey ve hızlı etkli dezenfektanlar kullanılarak temizlenmelidir Odada bulunan kritik aletlerin (monitör, ventilatör, infüzyon pompaları, vb.) yüzeyleri de günde en az bir kez ve gerektiğinde cihaz, dezenfektan solüsyon ile silinir Bu alanda kullanılmış bezler ve moplar, kırmızı renkli tıbbi atık torbasına konarak yıkanacak alana götürülür ve önce 1000 ppm. Klor solüsyonda 10 dakika bekletilir, sonra çamaşır makinesinde yıkanır ve kurutulur Diğer bir odaya ya da başka bir hastaya geçmeden önce eldiven çıkarılmalı, eller yıkanmalı, temizlik bezleri değiştirilmelidir Temizlik bittikten sonra kullanılan tüm malzemeler yıkanmalı ve kurutulmalıdır İzolasyon Odalarının Temizliği Genel temizlik Kuralları geçerlidir. İzolasyon odalarının temizliğinde eldiven, gömlek, maske kullanılır Çöp kovaları dezenfekte edilir ve temiz poşet yerleştirilir Yüzeylerin dezenfeksiyonu için EKK'nın belirlediği düksek düzey dezenfektan solüsyon kullanılır Hasta ekipmanı, pompa ve cihaz yüzeyleri özel ünitelerde ünite sorumlu hemşiresi veya yatak başı hemşiresi nezaretinde silinir Masa, dolap, etajer vb. yüzeyler silinir, kurulandıktan sonra eşyalar yerine konulur Mobilya, yatak, yatak standı, hasta transfer araçları, serum askıları vb. yerlerin temizliği deterjanlı su ile temizlenir, dezenfektan maddesi ile temizlik yapılır. Çevre temizliği muhafaza edilir.

11 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 11 / Şilteler ve yastıklar; Şilteler plastik koruyucu, yastıklarda alez ile kullanılır. Hasta aralarında ve gerektiğinde deterjanlı su ile temizlenir ve %70 alkol veya yüksek düzey dezenfektan maddesi ile temizlik yapılır. Yastık alezi çamaşırhaneye gönderilir. Yastığın veya şiltenin plastik kılıfı delindi ise kılıfı ve şilte değiştirilir veya atılır Ventilatör solunum hatları sterilizasyon ünitesine gönderilerek sterilizasyonu sağlanır. Ventilatör cihazının genel temizliği yapıldıktan sonra, yüksek düzey dezenfektan maddesi ile temizliği yapılır. Filtreler tek kullanımlık olmalı ve kullanım sonrası atılmalıdır Koltuk, oturulan yer ve kolluklar; kullanım sonrası koltukların oturulan yeri ve kolları deterjanlı su ile silinir, durulanır ve yüksek düzey dezenfektan maddesi ile ovularak silinir Orta Riskli Alanların Temizliği Kan ve vücut sıvıları dökülme ve sıçramalarında; Kan/Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramaları Temizleme Talimatına uygun olarak davranılır Bu alanların temizliğinde genel temizlik ürünleri kullanılır Temizlik arabasında gerekli tüm malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır Hasta odalarının temizliğinde uygulanması gerekenler Personel El Hijyeni Talimatına göre ellerini yıkamalı ve steril olmayan eldiven giymelidir Odaların temizliğine çöplerin toplanmasıyla başlanılmalıdır. Çöpler günde en az iki kere toplanmalı, Atıkları Yönetimi Prosedürüne göre uzaklaştırılmalıdır Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak haftada bir kere yıkanıp durulanmalıdır Banyo, lavabo ve tuvaletler günde en az iki kez sıvı deterjanla fırçalanarak temizlenmelidir. Bu bölümlerin temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır Camlar ve kapılar haftada bir, kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün temizlenmelidir Hasta yatağı, etajer, sandalye, yemek masası gibi düz yüzeyler deterjanlı su ile günlük temizlenmelidir Duvarlar, kapı ve kapı çevresine gerektiğinde ıslak temizlik veya leke temizliği yapılmalıdır Pencere, perdeler görünür kir ve tozlanma olduğunda temizlenmelidir Oda zeminindeki kaba kirler çekçek ile temizlenmelidir Kan ve diğer riskli materyalle temasta temizlikten sonra paspas başlığı değiştirilmelidir Hemşire ve doktor odalarının temizliğinde uygulanması gerekenler Temizlik personeli steril olmayan eldiven giymelidir Öncelikle odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalı, Atıkları Yönetimi Prosedürüne göre uzaklaştırılmalıdır Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır Temizlikte su ve sabun kullanılmalıdır Cam ve kapılar haftada bir temizlenmelidir Kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün silinmelidir Bilgisayarlar ve klavyeler her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir.

12 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 12 / Bu odalardaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir Polikliniklerin Temizliği Hafta içi her gün temizlik yapılmalıdır Öncelikle odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalı, Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılmalı, her gün tokmağı silinmeli, Çöp kovaları belirtilen periyota ve kirlendikçe yıkanıp kurulanmalı ve uygun renkte poşet geçirilmeli, Temizlikte su ve deterjan kullanılmalı, ancak ortamda kan ya da vücut çıktısı bulunduğunda uygun konsantrasyonda dezenfektan kullanılmalı, Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesiyle temizlenmeli, Muayene masası deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalı, Telefon ahizeleri her gün deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalı, Muayene masası çarşafı her gün sonunda değiştirilmeli, üzerinde kullanılan kağıt çarşaflar her hastadan sonra değiştirilmeli, Doktor masası deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalı, Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalı, pencere camları her kirlendiğinde temizlenmeli, Zemin mop ile temizlenmeli ve daha sonra paspaslanmalı,paspaslama işlemi S çizecek şekilde yapılmalı, kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanmalı, Gün sonunda kovalar deterjanla yıkanmalı ve kuru olarak saklanmalıdır Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya belirtilen periyotlarda yıkanmalı, Poliklinik duvarları belirtilen periyotlarda temizlenmelidir eğer kan veya vücut çıktısıyla kontamine ise hemen temizlenip dezenfekte edilmeli Düşük Riskli Alanların Temizliği Bu alanların temizliği, tüm alanları kapsayan ortak kurallar çerçevesinde yapılmalıdır 6.18.Önemli Patojenler İçin Öneriler (MRSA, VRE VB.) Standart temizlik ve dezenfeksiyon önerileri uygulanmalıdır Antibiyotik dirençli gram pozitif bakteriler (MRSA, VISA, VRE, VRSA) ile çevre kontaminasyonunu önlemek için standart temizlik ve dezenfeksiyon talimatları uygulanmalıdır Hasta bakım alanlarında kapı kolları, yatak kenarları, komodinler vb. sık dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir Temizlik elemanlarının temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarına uyulması sağlanmalıdır Çoklu dirençli bakterilerle enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır Sterilizasyon amacıyla kullanılan sıvı kimyasal gibi yüksek düzey dezenfektanlar ortam temizliğinde kullanılmamalıdır C.difficile ilişkili enteriti olan hastaların yattığı bölümlerde çevre temizliğinde 1/10çamaşır suyu kullanılmalıdır.

13 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 13 / Çocuk klinikleri ve immün sistemi baskılanmış hastaların bulunduğu bölümlerde respiratuvar ve enterik virüsler ile çevre kontaminasyonunu önlemek için standart temizlik ve dezenfeksiyon talimatları uygulanmalıdır Şüpheli veya kanıtlanmış Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olan hasta odasında santral sinir sistemi dokusu ile çevre kontaminasyonu yoksa rutin dezenfeksiyon yapılmalıdır Şüpheli veya kanıtlanmış CJH olan hastaya müdahale yapılan ameliyathanede veya otopsi alanında doku artıklarını uzaklaştırdıktan sonra 1N sodyum hipoklorid veya ppm serbest klor içeren (1/5 dilüsyon) sodyum hipoklorid ile dekontaminasyon uygulanmalıdır. Bu işlemde kullanılan dezenfektan dakika yüzeyde kalmalı, daha sonra dezenfektan bir emici ile uzaklaştırılmalı ve bol su ile yıkanmalıdır Çevre Temizliği Hastane bahçesi ve çevresi haftanın 7 günü temiz tutulur. Çevre ve bahçe temizliği hastane idaresince belirlenmiş temizlik şirketi elemanları tarafından yürütülür. Kantin ve çevresinin temizliği ise kantin çalışanları tarafından sağlanır Özellikle Acil Servisler, Poliklinik katı ve Hastane ana giriş kapılarının önü devamlı temiz ve bakımlı olacaktır Su giderleri için oluşturulmuş kanallardaki mazgallar günlük olarak temizlenecek ve düzenli olarak yerlerine konulacaktır Evsel atık geçici çöp toplanma merkezinin zemini ve etrafı her gün yıkanacaktır. Bu merkezin kapıları kapalı olarak tutulacaktır Hastane bahçesinde yer alan çöp konteynırlarının kapakları kapalı olacak ve etrafında saçılmış çöp bulunmasına izin verilmeyecektir Yağışlı havalarda poliklinikler ve ana binaların girişlerine personel ve hastaların çamurlu ayakkabılarla girişlerinde kirlenmeyi önlemek için bu amaçla kullanılan örtüler serilecektir Çevre ve bahçe temizliğinde görevli şirket elemanlarının günlük denetimi firma sorumlusu tarafından yapılacaktır Temizlik Malzemeleri Ve Kullanımı ile İlgili Kurallar Lavabo Fırçası: Temizlik malzemelerinin lavabo yüzeylerine uygulanmasında kullanılır. Umuma açık lavabolarda periyodik değiştirilmesi tavsiye edilir. T Paspas Takma Aparatı: Orlon ya da nemli mopların zeminlere uygulanmasında kullanılan aparattır. Tuvalet Fırçası (Klozet İçin): Tuvalet ve klozetlerin iç temizliğinde kullanılır ve aynı bölgede bırakılır. Umuma açık wc lerde periyodik değiştirilmesi tavsiye edilir. Saplı Faraş Süpürge: Zeminlerdeki küçük çöplerin pratik toplanmasında kullanılır. Temizlik Eldiveni (Sarı-Mavi-Kırmızı): Temizlik işlerinde ellerin korunmasında ve kimyasalların ellerle temasını engellemekte kullanılır. Renk kodlamasına göre sadece belirlenen bölgelerde kullanılır. Kullanılan eldiven ters çevrilerek içindeki nemin kuruması sağlanır. Cam Sileceği: Cam yüzeylerin pratik ve hızlı temizliğinde kullanılır. Toz Bezi (Mavi): Nemli olarak duvar, cam, yatak kenarları, dolap pencere çerçeveleri, cam önleri, hasta kapıları ve televizyon, çerçeve vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Renk kodlamasına göre sadece belirlenen renk o bölgede kullanılır.

14 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 14 / 17 Toz Bezi (Sarı): Nemli olarak nemli alanların lavabo, fayans duvarları, armatürler vb. Yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Ren kodlamasına göre sadece belirlenen renk o bölgede kullanılır. Toz Bezi (Kırmızı): Nemli olarak klozetlerin temizliğinde kullanılır. Renk kodlamasına göre sadece belirlenen renk o bölgede kullanılır. T Paspas Mavi Mop-Kova: Yer zemin temizliğinde kullanılır. T Paspas Sarı Mop-Sarı Kova: Nemli alanların lavabo zemini, fayans duvarları gibi alanların temizliğinde kullanılır. Çöp Torbası Kırmızı: Çöp torbası üzerinde Dikkat Hastane Atığı yazmalı ve tehlikeli atık işareti bulunmalıdır. Tehlikeli hastane atıklarının toplanmasında kullanılır. Toplanan poşetler taşınırken vücuttan uzak tutulmalı ve kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır. Z Katlı Dispencer Havlu: Toplu kullanım alanlarında ellerin kurulanmasında kullanılır. Tek kullanımlık olduğu için hijyeniktir. Tuvalet Kâğıdı: Temizlenecek bölgenin el ile temasını engellemek için kullanılan tek kullanımlık kağıt temizlik ürünüdür. Çekpas: Yapılan temizlik ve durulamadan sonra kalan suyun giderlere doğru yönlendirilmesinde kullanılır. WC Koku Giderici Askılı: Banyo ve WC lerde kötü kokuların engellenmesinde kullanılır. Ürün ambalajında 2cm*2cm kesilerek tavana yakın asılmalıdır. Elle temasından kaçınılmalıdır ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN ONAYLADIĞI KİMYASAL VE DEZENFEKTANLAR SIRA MALZEME/SOLÜSYON ADI NO 1 EKOKİM BALİNS WC TEMİZLEYİCİ KULLANIM ALANLARI DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - WC TEMİZLEYECİ OLARAK KULLANILIR. WC LERİN ÜZERİNE VE KIVRIMLARINA SIKILARAK UYGULANIR,FIRÇA İLE TEMİZLEME İŞLEMİ YAPILIR.. BİRKAÇDAKİKA BEKLENİRVE YIKANIR VE DURULANIR. ÇAMAŞIR SUYU VE DİĞER TEMİZLİK MADDELERİ İLE KULLANILMAZ. DERİ VE MUKOZATEMASINDAN KAÇINILIR. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKANIR.

15 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 15 / 17 2 ACTO-ABEM -ACTONAİD SPREY- HIZLI ETKİLEYİCİ DEZENFEKTAN YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA YÜZEY VE EKİPMAN DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILIR. 30 CM MESAFEDEN PÜSKÜRTÜLÜR. TEMİZ BİR BEZLE SİLİNİR VE KURUMAYA BIRAKILIR. ETKİ SÜRESİ 30 SANİYEDİR. DERİ VE MUKOZA TEMASINDAN KAÇINILIR. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKANIR. 3 ACTO- ACTOSOL FLACHE AF - 1 LİTRE-10ML (%1-15DK) - BAKTERİLER İÇİN 1 L,TRE 10 ML %1-30 DK VİRÜSLER İÇİN YER VE YÜZEY TEMİZLEYİCİ YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA KULLANILIR. KOVAYA KOYMUŞ OLUNAN SUYUN İÇİNE YÜZEY TEMİZLEYİCİ DÖKÜLÜR. BİR BEZ VEYA BAŞKA BİR NESNE İLE TEMİZLENECEK BÖLGE SİLİNİR. DERİ VE MUKOZATEMASINDAN KAÇINILIR. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKANIR KLOR TAB. NAD. CC 1,5 LT SUYA 1 TABLET PPM 5 BEMOL MOSC KREM SIVI OVMA MADDESİ EFERSAN YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI ÇOK YÜKSEK VE YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA 1,5 LT'YE 10 ADET (BULAŞ DURUMUNDA) ORTA RİSKLİ ALANLARDA 1,5 LT'YE 5 ADET KULLANILIR. DERİ VE MUKOZA TEMASINDAN KAÇINILIR. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKANIR. KULLANIM SIRASINDA UZUN SÜRE SOLUNMAMALI. YANICI VE PARLAYICI MADDELERDEN UZAK TUTULMALI. ORİJİNAL AMBALAJINDA SULANDIRILMAMALI. GENEL ALANLARDA SİLİNEBİLİR SERT YÜZEYLERDE KULLANILIR DOĞRUDAN YA DA ISLAK BEZ, SÜNGER ÜZERİNE BİR MİKTAR DÖKÜLEREK YÜZEYLER SİLİNİR. DAHA SONRA BOL SUYLA VEYA ISLAK BEZLE DURULANIR.

16 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 16 / 17 6 KİEHL ELOXA-PRİMO KİEHL TORUAN KONZENTİAT 8LT SUYA 25 7 ML. YOĞUN TEMİZLİK - 8 LT SUYA ML 8 NEW SIVI SABUN 9 CORTEX %5-15 SODYUN HYPOCLOROİT 10 DİVERSEY TASKİ JANTEC N 7 11 CORTEX BLUE 12 BALİNS Z KİEHL - SANPURİD CİTRO 14 KİEHL + HERMOHOSPİTAL 15 EKOKİM ETOX FAST CLEAN 16 EKOKİM BEMO MATİK 17 EKOKİM BALİNS - C-300 METAL VE PASLANMAZ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. YÜZEYLERE PÜSKÜRTÜLÜR VE BEZ İLE SİLİNİR. SUYA DAYANIKLI YÜZEYLER İÇİN KULLANILIR. GENEL TEMİZLİK - ORTA VE DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA KULLANILIR. DUVAR VER TEMİZLİĞİNDE SU İLE KARIŞTIRILARAK KULLANILIR. ÇAMAŞIR MAKİNASINDA MOP TEMİZLİĞİNDE AĞIR KİR VE CİLA SÖKÜCÜ OLARAK KULLANILIR. EL TEMİZLİĞİNDE (SIVI EL SABUNU) EL TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR.BİR İKİ DAMLA AVUCA ALINARAK SUYLA KÖPÜRTÜLÜP DURULANIR. OTOMAT MAKİNELER İÇİN ENDÜSTRİYEL ZEMİN OVMA MADDESİ OLARAK KULLANILIR. TÜM ARMATÜRLERDE, KİREÇ ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANILIR. ARMATÜRLERİ ÜZERİNE PÜSKÜRTÜLÜR VE BEZ İLESİLİNEREK TEMİZLENİR. OVL YÜZEYLE CİLA YAPIMINDA KULLANILIR. TÜM SİLİNEBİLİR YÜZEYLERDE KULLANILIR. YÜZEYLERE PÜSKÜRTÜLÜR VE BEZ İLE SİLİNİR. ÇAMAŞIR MAKİNASINDA MOP TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR GENEL TEMİZLİK VE CİLA BAKIMINDA KULLANILIR.

17 DOK. KODU: HD. TL.01 YAYIN TAR: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA 17 / Dezenfektan Kullanımında dikkat edilecek hususlar: Saf dezenfektanlar kullanmadan önce önerilen oranlarda sulandırılmalıdır Dezenfekte edilecek malzemelerin ayrılabilecek bütün parçaları ayrılmalıdır Aletler dezenfektan solüsyonuna atılmadan önce su ve sabunla, fırçalayarak mekanik ön temizlik mutlaka yapılmalıdır Dezenfektanların etki süresi iyi bilinmeli, önerilen temas süresine uyulmalıdır Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalıdır, tarihi geçmiş solüsyon kullanılmamalıdır. Haftada bir kez striple kontrol yapılmalı etkinliği azalan solüsyon değiştirilmelidir Dezenfektan solüsyon azaldıkça üzerine ilave yapılmamalıdır Solüsyonların ağzı mutlaka kapalı olmalıdır Aletler dezenfektanın içine tamamen daldırılmalıdır Solüsyonda gözle görülür kirlenme olduğunda kullanma süresi beklenmeden solüsyon değiştirilmelidir Uygulayıcı işlemi yaparken eldiven, önlük, maske giymelidir Temizlik Solüsyonlarının Hazırlanması Solüsyon temizlenen bölgeye uygun oranda hazırlanmalıdır Solüsyonun etki edeceği süre iyi bilinmelidir Solüsyon işlemden hemen önce hazırlanmalı uzun süre bekletilmemelidir Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenmelidir Temizlik malzemeleri kova içinde bırakılmamalıdır Kullanılan solüsyon başka bir solüsyonla karıştırılmamalıdır Hastane Dış Cephe Temizliği: Hastane tarafından yılda bir defa dış hizmet alımı yolu ile yaptırılmaktadır. Temizlik yapıldığına dair kayıt altına alınır Çatı ve Teras Temizliği: Çatı ve teras temizliği üç aylık periyotlarda temizlik firması tarafından ve temizlik servis gözetimde yapılır. Yapılan temizlik, temizlik formu doğrultusunda yapılır ve kayıt altına alınır. 7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Bölüm Bazlı Temizlik Formlar El Hijyeni Talimatı Atık Yönetimi Prosedürü Kan/Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramaları Temizleme Talimatı Dezenfektan ve Dezanfeksiyon Talimatı Çatı Temizlik Formu HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN HASTANE İDARİ İŞLER KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM MÜDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KOD:TL.18 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi HASTANE TEMİZLİĞİ FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır.

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM:Hastanemizin tüm alanlarını kapsar. 3. KISALTMALAR: EKH:Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 4. TANIMLAR: 4.1.Düşük

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 12 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

1. Eczane temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.

1. Eczane temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır. ECZANE TEMİZLİK TALİMATI KODU:OH.TL.11 YAYINLANMA TARİHİ:02.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:07 1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik eczanede uyulması

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI 1 / 8 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde uyulması gereken temizlik faaliyetlerini

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI A. YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR B. ORTA RİSKLİ ALANLAR 1. Lokal Ameliyathane 2. Sterilizasyon Ünitesi 1. Poliklinikler 2. Hemşire ve doktor odaları Tıbbi Atık Deposu ve Evsel Atık Deposu 3. 3. Radyoloji Ünitesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GENEL TEMİZLİK PLANI

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GENEL TEMİZLİK PLANI A. YÜKSEK RİSKLİ LAR B. ORTA RİSKLİ LAR C. DÜŞÜK RİSKLİ LAR 1. Ameliyathane 2. Sterilizasyon Ünitesi 3. Yoğun Bakım Üniteleri 4. Hemodiyaliz Ünitesi 5. Anjio Ünitesi 6. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ YÖN.PR.08 12.02.2011 07.11.2013 04 1/14 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1. AMAÇ: Diş hekimliği bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, temizliğinin doğru ve etkin yapılması

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF. TL. 21 Yayın Tarihi:12.03.2009 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 03 Sayfa: 1 / 5 1. AMAÇ: Hastane temizliği; öncelikle hastane personelini ve hastaları hastane enfeksiyonlarından

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK TALİMATI KODU: ACL.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:15 1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik acil serviste uyulması gereken

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI Sayfa No 1/9 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE TEMİZLİK PLANI YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 01 BÖLÜM NO 01 STANDART NO 53 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 YATAY BOYUT AMAÇ: Hasta,hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı

Detaylı

Doküman No: YÖN.PL.02 Yayın Tarihi: 06.08.2013 Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: 0 Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI:

Doküman No: YÖN.PL.02 Yayın Tarihi: 06.08.2013 Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: 0 Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI: Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI: 1. Yüzey dezenfektanı olarak 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanmalıdır.(1lt suya 10cc çamaşır suyu) 2. Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01 Yürürlük i:16.11.2012 TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: 24.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Temizlik malzemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Madde No 4.1.4. - 4.1.7. - 4.1.22.

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-8 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 1. Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI REVİZYON NO:02 Sayfa 1 / 10 1. AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Tüm birimleri kapsar. 3.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KODU: YÖN.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/11 1. AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntem

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI KODU: MRG.TL.01 YAYINLAMA TARİHİ: 02.02.2015 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:09 1.AMAÇ:

Detaylı

Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek

Detaylı

Hastane Temizlik Kriterleri. Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi

Hastane Temizlik Kriterleri. Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi Hastane Temizlik Kriterleri Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi AMACIMIZ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmaktır.

Detaylı

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ ve KAPSAM: Hastane genelinde ve çevresinde temizliğin sağlanması, temizlik faaliyetleri için bir yöntem belirlemek ve uygulamaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinin

Detaylı

GENEL TEMİZLİK KURALLARI TALİMATI

GENEL TEMİZLİK KURALLARI TALİMATI SAYFA NO 1/6 1.AMAÇ VE KAPSAM: Hastane ortamında, endemik hastane enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek. Hastanede bulunan tüm birimleri ve çalışan herkesi kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Çevre temizliği

Detaylı

Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza

Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Yeni yayınlandı KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayanlar Kıymet Çelebi Sorumlu HemĢire Madde No Merve Marakoğlu Kalite Yönetim Birimi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü

Detaylı

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN HASTANE TEMİZLİĞİ ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması

Detaylı

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler:

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: SAYFA NO 1/14 Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: ALANLAR Banyolar Tuvaletler ALANLARIN TEMİZLİK PERİYODU En az günde bir kez ve her hastadan sonra fırçalanarak

Detaylı

1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELİYATHANELER STERİLİZASYON ÜNİTESİ YOĞUN BAKIMLAR TIBBİ ATIK DEPOSU TEHLİKELİ ATIK DEPOSU İMMÜNSÜPRESE VE NÖTROPENİK HASTA ODALARI

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI 1.Amaç Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek,

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ TEMİZLİK İnsan hayatında temel bir ihtiyaçtır. Hastane temizliği ise bir zorunluluktur!!! AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek,

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI 1/11 l.amaç Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR Çok Yüksek Riskli

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa Numarası 1/12 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve temizliğinin doğru ve

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanede uygulanan

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek

HASTANE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek Doküman No:YÖN-PR-11 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek 2. KAPSAM: Genel klinikler /birimler,

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON. Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON. Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul Hastanelerin Yüzey Ortam Temizliği Yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunda;

Detaylı

1- AMAÇ: Çevresel kontaminasyonun sorun oluşturmaması için temel önlemleri almak.

1- AMAÇ: Çevresel kontaminasyonun sorun oluşturmaması için temel önlemleri almak. EBOLA VĠRÜS HASTALIĞI (EVH) VE MERS HASTALIĞI TEMĠZLĠK TALĠMATI KODU:OH.TL.12 YAYINLANMA TARİHİ:02.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:06 1- AMAÇ: Çevresel kontaminasyonun sorun oluşturmaması

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 39 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetlerinde günlük işlemleri araştırınız. Örnek günlük

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 19 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, çalışma kuralına uygun olarak eksiksiz ön hazırlık yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri personelinin özellikleri

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-3 27 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, kullanılacak malzemelerin doğru ve eksiksiz olarak dağıtımını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri departmanında

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI Yapılacak İşler NE? Uygulama Sıklığı NE ZAMAN? Kullanılacak Deterjan ve Dezenfektan NE KULLANI- LACAK? Kullanılacak Araçları NE İLE? Maddesinin Kullanım Oranı NE KADAR? Metodu NASIL? Kat arabanızda kullanılması

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar.

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Hastanemiz sağlık ve güvenlik programları kapsamında, antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, kaza ile dökülmesi durumunda alınması gereken önlemler ve dökülmelerde yapılacak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ 2014 ENFEKSİYON KONTROL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Hastanede kalış süresinde uzama Sakat kalım Ölüm Hukuki boyutu Maddi boyutu İş gücü boyutu Manevi

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

TEMİZLİK / HASTANE TEMİZLİĞİ. İnsan hayatında gereklilikten öte temel bir ihtiyaç, Hastane temizliği ise bir zorunluluktur.

TEMİZLİK / HASTANE TEMİZLİĞİ. İnsan hayatında gereklilikten öte temel bir ihtiyaç, Hastane temizliği ise bir zorunluluktur. TEMİZLİK / HASTANE TEMİZLİĞİ İnsan hayatında gereklilikten öte temel bir ihtiyaç, Hastane temizliği ise bir zorunluluktur. Dilek ZENCİROĞLU VKV Amerikan Hastanesi Eğitim Hemşiresi 1 2 HASTANE TEMİZLİĞİ

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÇAM.PR.01 30.09.2013 0 1/6 1.AMAÇ: Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortam oluşturmak. Bu nedenle kullanılan tüm tekstil ürünlerini uygun şartlarda toplanmak, taşımak, yıkamak,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı