YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ MATRİSİ Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 Ek C. Hak liği Matrisi PEİ Kategorisi Kayıp Türü İş Nedeniyle Gelir / Gelir Yaratıcı Yöntemlerin Hak likleri Krediyle Rezervuar Kotunun Üzerine İskan (kendi imkanlarıyla iskanları ile iskanı seçen PEİ ler de bu yardımlardan faydalanabilirler) Projeden Etkilenen İnsan (PEİ) A. Durum 1. Sadece Ev veya Yapı Kaybeden, Ancak Arazi Olmayan Haneler (HH Hane halkını belirtir) A.1. Mal leri: A. 2. Kiracılar Devlet Eliyle İskana Olanlar (diğerleri için kategori D ye bakınız). -Kadastro çalışmalarından sonra ortaya çıkan Zilyetlik sahibi haneler devlet eliyle iskana olacaklardır. Olunan Olunmayan - Projeden etkilenen alanlar kamulaştırılacaktır. -Anlaşma yapıldıktan sonraki 45 gün içinde uygun -Objektif Kriter göz önünde bulundurulacaktır -Ödeme yapılmadan önce istimlak edilemez. - likte ortaklık olması sahip olunan arsa miktarı esas alınarak ödeme yapılacaktır. ya değildir (eğer olursa) mal kaybı veya zararı tazmin edilecektir. (eğer olursa) mal kaybı veya zararı tazmin edilecektir sökme, nakliyat ve montaj masrafları tazmin edilecektir. sökme, nakliyat ve montaj masrafları Artvin valiliğince devlet eliyle iskan edilenlere sağlanacaktır. -Mal kamulaştırılan olarak ele alınır. Bu nedenle, ne dahil malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir. UD UD - kıymet takdiri ile ticari binaların bedelleri ikame değeri göz önünde bulundurularak hesaplandığından ticari aktivitelerden elde edilen gelirler tam olarak tazmin edilmektedir. - Ormanlardan yararlanma haklarını kaybeden köylüler, ormanlara yakın yerlere iskan edileceklerdir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır. - Ticari gelirlerini ticaret yaptıkları yapıyı kaybettikleri için kaybeden mülk sahibi olmayan haneler, devlet eliyle iskanı seçtikleri takdirde kendi işyerlerine sahip olabileceklerdir. Bu sayede sağlanan krediler ile gelirlerini en azından proje öncesi durumlarındaki gibi restore edebilecektir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır alanında ikamet ediyor işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. tahsis edilmeden önce iskan haklarından vazgeçebilirler. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). alanında ikamet ediyor işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). --Kentsel ve kırsal iskanda iskan edilen kişilerin yeniden üretkenliklerini kazanabilmeleri için, aşağıda bahsedilen kredi ve yardımlar sağlanacaktır: a) Donatım Kredisi: Yeniden yerleşim alanlarında üretimi artırmak için gerekli sayıda hayvan, motorlu araç, alet ve ekipmanlar ayni veya nakdi şekilde sağlanabilir. Bu kredi en çok 2 yıllık geri ödemesiz dönemden sonra 7 yıl içerisinde geri ödenir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur. b) İşletim Kredisi: Bu kredi üretim masrafları için ayni veya nakdi olarak verilir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur ve bir yıl içinde geri ödenmelidir. İhtiyaç olursa bu kredi birbirini takip eden 3 yıl alınabilir. c) Karşılıksız İskan Yardımı: Geri-ödemesiz yardımlar yeniden iskan edilenler için alanından ayrıldıkları günden itibaren verilir. İskan edilen kişi yaşamını kazanmaya başladıktan sonra bu yardım kesilir. Fiziksel olarak çalışamayan ve desteği olmayan yeniden iskan edilen kişiler için bu yardım 2 yıla kadar uzatılabilir. Bununla birlikte, mutlak ihtiyaç olduğunda, TKİB bu süreyi daha da uzatabilir. -Yardımlar en çok iki yıl sağlanabilir. Yardım miktarı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. -Yeniden yerleşimin yapılabileceği bir iskan alanının olmaması veya inşaatın vaktinde tamamlanamaması durumlarında yeri değiştirilen kişilere arsa ve konut kredisi sağlanır. Bir konut değerine tekabül eden bu kredinin miktarı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatları kullanılarak elde edilir. Bu kredinin miktarı TKİB tarafından onaylanmalıdır. 5 yıllık mühletten sonra bu kredi eşit taksitlere bölünerek 20 yıl içinde geri - Devlet eliyle kırsal iskan isteyen hak sahipleri (iskan hakkına sahip olma şartları arasında başlıcalar alanında ikamet ediyor olmak, kamuda memur ya da kadrolu işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor -Kamu çalışanları ve emeklilerin (maaşını devletten alan) başvurabilmeleri için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve orada oturuyor olmaları gerekmektedir - Hak sahipliği talepleri hane halkı bazında değerlendirilecektir (haneler devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). -Arsa maliyeti 5 yıl içinde geri - Ev, tarımsal yapılar ve gerekli yapılar için inşaat kredileri verilecektir (Toplam maliyetin %75 i). Bu kredi 5 yıllık mühletten sonraki 20 yıl içinde %12 yıllık faizle geri -Köylülerin çoğunluğunun istemesi (kısmi için). - sürecinde herhangi bir problem ortaya çıkarsa ( nde anlaşmazlık, ihtilaflı sahiplik, kayıtlı olmayan tapular veya sahibinin olmaması gibi), sorun mahkemelerce çözümlenecektir. Bu süreçteki tüm masraflar proje sponsoru (DSİ) tarafından -Hak sahipleri kamulaştırılan binalarının inşaat malzemelerini taşıyabilir ve yeniden kullanabilirler. -Etkilenen bölge Kalkınmada Öncelikli İller dır. Bundan dolayı vergi indirimleri gibi yatırım teşvikleri ve iş olanakları PEİ lerin gelir restorasyonu için uygun olacaktır. -Hak sahipleri valilik tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir - KOBİ ler ile ilgili kalkınma projeleri SRAP, KOSGEB ve Başbakanlık tarafından desteklenecektir. (bakınız Bölüm 7.4). - Gerekli teşvik ve fonlar DPT tarafından bölgedeki kalkınma projeleri için sağlanacaktır. (bakınız - PEİ lere gerekli eğitimler SRAP ve KOSGEB tarafından sağlanacaktır. (bakınız - Balıkçılığın gelişimi için PEİ lere DSI tarafından destek verilecektir. (bakınız - Çeşitli programlardan (TKİB) krediler ve bağışlar sağlanacaktır. (bakınız Bölüm 7.6 ve 7.7). - SRAP yerel yatırımları kalkınma faaliyetlerini destekleyecektir (bakınız - Müteahhit PEİ lerin inşaatta istihdamlarına öncelik verecektir. (bakınız Bölüm 7.5 ). - İskan edilenlerin, geri ödemesiz günlük yardımlar sağlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 5

3 Ek C. Hak liği Matrisi (Devamı) PEİ Kategorisi Kayıp Türü İş Nedeniyle Gelir / Gelir Yaratıcı Yöntemlerin Hak likleri Krediyle Rezervuar Kotunun Üzerine İskan (kendi imkanlarıyla iskanları ile iskanı seçen PEİ ler de bu yardımlardan faydalanabilirler) B. Durum 2 Ev (yapı) ve Araziye Olan Haneler B.1. Mal leri : B. 2. Mal Sahibi Olmayanlar: Devlet Eliyle İskana Olanlar (diğerleri için kategori D ye bakınız). -Kadastro çalışmalarından sonra ortaya çıkan Zilyetlik sahibi haneler devlet eliyle iskana olacaklardır. Olunan Olunma -yan - Projeden etkilenen alanlar ve mülkler kamulaştırılacaktır. -Anlaşma yapıldıktan sonraki 45 gün içinde uygun -Objektif Kriter göz önünde bulundurulacaktır -Ödeme yapılmadan önce istimlak edilemez. - likte ortaklık olması sahip olunan arsa miktarı esas alınarak ödeme yapılacaktır. ya değildir tazmin edilecektir Artvin valiliğince devlet eliyle iskan edilenlere sağlanacaktır. -Mal kamulaştırılan olarak ele alınır. Bu nedenle, malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir. -Tazmin prosedürü alanı dışındaki ürünlere bir zarar verilirse 6200 sayılı DSİ Kanunu nun 35. maddesi uyarınca bu zarar - kamulaştırılan malın bir bileşeni olarak ele alınır. Bu nedenle, malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir. -, kıymet takdiri ile ticari binaların bedelleri ikame değeri göz önünde bulundurularak hesaplandığından ticari aktivitelerden elde edilen gelirler tam olarak tazmin edilmektedir. - Ormanlardan yararlanma haklarını kaybeden köylüler, ormanlara yakın yerlere iskan edileceklerdir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır. - Tarım gelirlerini tarım yaptıkları araziyi kaybettikleri veya değiştirdikleri için kaybeden arazi sahibi olmayan hanelere, devlet eliyle iskanı seçtikleri takdirde kendi yıllık asgari ücreti kazandırabilecek bir toprak sağlanacaktır. - Asgari ücretin üzerinde kazanan hanelerin tarım gelirlerinin tazmini ve en azında proje öncesi duruma getirebilmek için proje özelinde yardım/destek olarak ek krediler sağlanacaktır. - Ticari gelirlerini ticaret yaptıkları yapıyı kaybettikleri için kaybeden mülk sahibi olmayan haneler, devlet eliyle iskanı seçtikleri takdirde kendi işyerlerine sahip olabileceklerdir. Bu sayede sağlanan krediler ile gelirlerini en azından proje öncesi durumlarındaki gibi restore edebilecektir. - Ormanlardan yararlanma haklarını kaybeden köylüler, ormanlara yakın yerlere iskan edileceklerdir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır. - Devlet eliyle kırsal iskan isteyen hak sahipleri (iskan hakkına sahip olma alanında ikamet ediyor olmak, kamuda memur ya da kadrolu işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). alanında ikamet ediyor işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). -Kentsel ve kırsal iskanda iskan edilen kişilerin yeniden üretkenliklerini kazanabilmeleri için, aşağıda bahsedilen kredi ve yardımlar sağlanacaktır: a) Donatım Kredisi: Yeniden yerleşim alanlarında üretimi artırmak için gerekli sayıda hayvan, motorlu araç, alet ve ekipmanlar ayni veya nakdi şekilde sağlanabilir. Bu kredi en çok 2 yıllık geri ödemesiz dönemden sonra 7 yıl içerisinde geri ödenir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur. b) İşletim Kredisi: Bu kredi üretim masrafları için ayni veya nakdi olarak verilir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur ve bir yıl içinde geri ödenmelidir. İhtiyaç olursa bu kredi birbirini takip eden 3 yıl alınabilir. c) Karşılıksız İskan Yardımı: Geri-ödemesiz yardımlar yeniden iskan edilenler için alanından ayrıldıkları günden itibaren verilir. İskan edilen kişi yaşamını kazanmaya başladıktan sonra bu yardım kesilir. Fiziksel olarak çalışamayan ve desteği olmayan yeniden iskan edilen kişiler için bu yardım 2 yıla kadar uzatılabilir. Bununla birlikte, mutlak ihtiyaç olduğunda, TKİB bu süreyi daha da uzatabilir. -Yardımlar en çok iki yıl sağlanabilir. Yardım miktarı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. -Yeniden yerleşimin yapılabileceği bir iskan alanının olmaması veya inşaatın vaktinde tamamlanamaması durumlarında yeri değiştirilen kişilere arsa ve konut kredisi sağlanır. Bir konut değerine tekabül eden bu kredinin miktarı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatları kullanılarak elde edilir. Bu kredinin miktarı TKİB tarafından onaylanmalıdır. 5 yıllık mühletten sonra bu kredi eşit taksitlere bölünerek 20 yıl içinde geri - Devlet eliyle kırsal iskan isteyen - sürecinde herhangi bir hak sahipleri (iskan hakkına sahip problem ortaya çıkarsa ( olma nde anlaşmazlık, ihtilaflı sahiplik, alanında ikamet kayıtlı olmayan tapular veya sahibinin ediyor olmak, kamuda memur ya olmaması gibi), sorun mahkemelerce da kadrolu işçi olmamak, esnaf ve çözümlenecektir. Bu süreçteki tüm küçük tüccarlar için bir yılda asgari masraflar proje sponsoru (DSİ) ücretin 12 katından az kazanıyor tarafından -Kamu çalışanları ve emeklilerin (maaşını devletten alan) başvurabilmeleri için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve orada oturuyor olmaları gerekmektedir bazında değerlendirilecektir (haneler devlet eliyle iskana hak sahibi aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). -Arsa maliyeti 5 yıl içinde geri - Ev, tarımsal yapılar ve gerekli yapılar için inşaat kredileri verilecektir (Toplam maliyetin %75 i). Bu kredi 5 yıllık mühletten sonraki 20 yıl içinde %12 yıllık faizle geri -Köylülerin çoğunluğunun istemesi (kısmi için) -Hak sahipleri kamulaştırılan binalarının inşaat malzemelerini taşıyabilir ve yeniden kullanabilirler. -Etkilenen bölge Kalkınmada Öncelikli İller dır. Bundan dolayı vergi indirimleri gibi yatırım teşvikleri ve iş olanakları PEİ lerin gelir restorasyonu için uygun olacaktır. -Hak sahipleri valilik tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir - KOBİ ler ile ilgili kalkınma projeleri SRAP, KOSGEB ve Başbakanlık tarafından desteklenecektir. (bakınız Bölüm 7.4). - Gerekli teşvik ve fonlar DPT tarafından bölgedeki kalkınma projeleri için sağlanacaktır. (bakınız Bölüm 7.6 ve 7.7). - PEİ lere gerekli eğitimler SRAP ve KOSGEB tarafından sağlanacaktır. (bakınız - Balıkçılığın gelişimi için PEİ lere DSI tarafından destek verilecektir. (bakınız - Çeşitli programlardan (TKİB) krediler ve bağışlar sağlanacaktır. (bakınız - SRAP yerel yatırımları kalkınma faaliyetlerini destekleyecektir (bakınız - Müteahhit PEİ lerin inşaatta istihdamlarına öncelik verecektir. (bakınız Bölüm 7.5 ). - İskan edilenlerin, geri ödemesiz günlük yardımlar sağlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 5

4 Ek C. Hak liği Matrisi (Devamı) PEİ Kategorisi Kayıp Türü İş Nedeniyle Gelir / Gelir Yaratıcı Yöntemlerin Hak likleri Krediyle Rezervuar Kotunun Üzerine İskan (kendi imkanlarıyla iskanları ile iskanı seçen PEİ ler de bu yardımlardan faydalanabilirler) C. Durum 3 Sadece Arazi Kaybeden Ancak Ev (yapı) Kaybetmeyen Haneler C.1. Mal leri: C. 2. Kiracılar Devlet Eliyle İskana Olanlar (diğerleri için kategori D ye bakınız). -Kadastro çalışmalarından sonra ortaya çıkan Zilyetlik sahibi haneler devlet eliyle iskana olacaklardır. Olunan Arazinin Olunma -yan Arazinin - Projeden etkilenen alanlar ve mülkler kamulaştırılacaktır. -Anlaşma yapıldıktan sonraki 45 gün içinde uygun -Objektif Kriter göz önünde bulundurulacaktır -Ödeme yapılmadan önce istimlak edilemez. - likte ortaklık olması sahip olunan arsa miktarı esas alınarak ödeme yapılacaktır. ya değildir tazmin edilecektir Artvin valiliğince devlet eliyle iskan edilenlere sağlanacaktır. -Mal kamulaştırılan olarak ele alınır. Bu nedenle, malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir. -Tazmin prosedürü - alanı dışındaki ürünlere bir zarar verilirse 6200 sayılı DSİ Kanunu nun 35. maddesi uyarınca bu zarar - kamulaştırılan malın bir bileşeni olarak ele alınır. Bu nedenle, malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir. -, kıymet takdiri ile ticari binaların bedelleri ikame değeri göz önünde bulundurularak hesaplandığından ticari aktivitelerden elde edilen gelirler tam olarak tazmin edilmektedir. - Ormanlardan yararlanma haklarını kaybeden köylüler, ormanlara yakın yerlere iskan edileceklerdir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır. -, kıymet takdiri ile ticari binaların bedelleri ikame değeri göz önünde bulundurularak hesaplandığından ticari aktivitelerden elde edilen gelirler tam olarak tazmin edilmektedir. - Ormanlardan yararlanma haklarını kaybeden köylüler, ormanlara yakın yerlere iskan edileceklerdir. restorasyonu için tüm köy sakinleri meraların uygun olduğu yerlere iskan edileceklerdir, mera uygun değilse ahır sağlanacaktır. BAİB krediler sağlayacaktır. alanında ikamet ediyor işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). alanında ikamet ediyor işçi olmamak, esnaf ve küçük tüccarlar için bir yılda asgari ücretin 12 katından az kazanıyor - bedelleri BAİB in banka hesabına aktarılacaktır. devlet eliyle iskana aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). -Kentsel ve kırsal iskanda iskan edilen kişilerin yeniden üretkenliklerini kazanabilmeleri için, aşağıda bahsedilen kredi ve yardımlar sağlanacaktır: a) Donatım Kredisi: Yeniden yerleşim alanlarında üretimi artırmak için gerekli sayıda hayvan, motorlu araç, alet ve ekipmanlar ayni veya nakdi şekilde sağlanabilir. Bu kredi en çok 2 yıllık geri ödemesiz dönemden sonra 7 yıl içerisinde geri ödenir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur. b) İşletim Kredisi: Bu kredi üretim masrafları için ayni veya nakdi olarak verilir. Bu kredinin faiz oranı %10 dur ve bir yıl içinde geri ödenmelidir. İhtiyaç olursa bu kredi birbirini takip eden 3 yıl alınabilir. c) Karşılıksız İskan Yardımı: Geri-ödemesiz yardımlar yeniden iskan edilenler için alanından ayrıldıkları günden itibaren verilir. İskan edilen kişi yaşamını kazanmaya başladıktan sonra bu yardım kesilir. Fiziksel olarak çalışamayan ve desteği olmayan yeniden iskan edilen kişiler için bu yardım 2 yıla kadar uzatılabilir. Bununla birlikte, mutlak ihtiyaç olduğunda, TKİB bu süreyi daha da uzatabilir. -Yardımlar en çok iki yıl sağlanabilir. Yardım miktarı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. -Yeniden yerleşimin yapılabileceği bir iskan alanının olmaması veya inşaatın vaktinde tamamlanamaması durumlarında yeri değiştirilen kişilere arsa ve konut kredisi sağlanır. Bir konut değerine tekabül eden bu kredinin miktarı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatları kullanılarak elde edilir. Bu kredinin miktarı TKİB tarafından onaylanmalıdır. 5 yıllık mühletten sonra bu kredi eşit taksitlere bölünerek 20 yıl içinde geri - Devlet eliyle kırsal iskan isteyen - sürecinde herhangi bir hak sahipleri (iskan hakkına sahip problem ortaya çıkarsa ( olma nde anlaşmazlık, ihtilaflı sahiplik, alanında ikamet kayıtlı olmayan tapular veya sahibinin ediyor olmak, kamuda memur ya olmaması gibi), sorun mahkemelerce da kadrolu işçi olmamak, esnaf ve çözümlenecektir. Bu süreçteki tüm küçük tüccarlar için bir yılda asgari masraflar proje sponsoru (DSİ) ücretin 12 katından az kazanıyor tarafından -Kamu çalışanları ve emeklilerin (maaşını devletten alan) başvurabilmeleri için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve orada oturuyor olmaları gerekmektedir bazında değerlendirilecektir (haneler devlet eliyle iskana hak sahibi aileler olarak ele alınmıştır; bakınız Bölüm 4). -Arsa maliyeti 5 yıl içinde geri - Ev, tarımsal yapılar ve gerekli yapılar için inşaat kredileri verilecektir (Toplam maliyetin %75 i). Bu kredi 5 yıllık mühletten sonraki 20 yıl içinde %12 yıllık faizle geri -Köylülerin çoğunluğunun istemesi (kısmi için) -Hak sahipleri kamulaştırılan binalarının inşaat malzemelerini taşıyabilir ve yeniden kullanabilirler. -Etkilenen bölge Kalkınmada Öncelikli İller dır. Bundan dolayı vergi indirimleri gibi yatırım teşvikleri ve iş olanakları PEİ lerin gelir restorasyonu için uygun olacaktır. -Hak sahipleri valilik tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir - KOBİ ler ile ilgili kalkınma projeleri SRAP, KOSGEB ve Başbakanlık tarafından desteklenecektir. (bakınız Bölüm 7.4). - Gerekli teşvik ve fonlar DPT tarafından bölgedeki kalkınma projeleri için sağlanacaktır. (bakınız Bölüm 7.6 ve 7.7). - PEİ lere gerekli eğitimler SRAP ve KOSGEB tarafından sağlanacaktır. (bakınız - Balıkçılığın gelişimi için PEİ lere DSI tarafından destek verilecektir. (bakınız - Çeşitli programlardan (TKİB) krediler ve bağışlar sağlanacaktır. (bakınız - SRAP yerel yatırımları kalkınma faaliyetlerini destekleyecektir (bakınız - Müteahhit PEİ lerin inşaatta istihdamlarına öncelik verecektir. (bakınız Bölüm 7.5 ). - İskan edilenlerin, geri ödemesiz günlük yardımlar sağlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 5

5 Ek C. Hak liği Matrisi (Devamı) PEİ Kategorisi Kayıp Türü İş Nedeniyle Gelir / Gelir Yaratıcı Yöntemlerin Hak likleri Krediyle Rezervuar Kotunun Üzerine İskan (kendi imkanlarıyla iskanları ile iskanı seçen PEİ ler de bu yardımlardan faydalanabilirler) D. Mal liği Olmayan Haneler (arazi ve yapı) D.1. -Etkilenen bölge Kalkınmada Öncelikli İller dır. Bundan dolayı vergi indirimleri gibi yatırım teşvikleri ve iş olanakları PEİ lerin gelir restorasyonu için uygun olacaktır. -Hak sahipleri valilik tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir - - KOBİ ler ile ilgili kalkınma projeleri SRAP, KOSGEB ve Başbakanlık tarafından desteklenecektir. (bakınız Bölüm 7.4). - Gerekli teşvik ve fonlar DPT tarafından bölgedeki kalkınma projeleri için sağlanacaktır. (bakınız Bölüm 7.6 ve 7.7). - PEİ lere gerekli eğitimler SRAP ve KOSGEB tarafından sağlanacaktır. (bakınız - Balıkçılığın gelişimi için PEİ lere DSI tarafından destek verilecektir. (bakınız - Çeşitli programlardan (TKİB) krediler ve bağışlar sağlanacaktır. (bakınız PEİ ler Devlet Eliyle İskana Hak Sahibi Değillerdir, Çünkü; Yıllık kazançları yıllık asgari ücretten fazladır. sahasında 3 yıldan az süredir oturuyorlardır,türk İskan Kanununca aile sayılamama durumu vardır Ancak diğer devlet yardımlarına hak sahipliği vardır. (Şekil 7.8.) Olunmayan Arazinin ve Hak Sahibi Olmayan - Mal kamulaştırılan olarak ele alınır. Bu nedenle, tazmin edilir. Kiracı malının değerini arsa sahibinden talep etmelidir - Eğer PEİ arazide kiracı ise ürün kamulaştırılan malın bir bileşeni olarak ele alınır. Bu nedenle, ne dahil malının değerini arsa sahibinden talepetmelidir. - Ticari gelirlerini ticaret yaptıkları yapıyı kaybettikleri için kaybeden mülk sahibi olmayan haneler, devlet eliyle iskanı seçtikleri takdirde kendi işyerlerine sahip olabileceklerdir. Bu sayede sağlanan krediler ile gelirlerini en azından proje öncesi durumlarındaki gibi restore edebilecektir. - Tarım gelirlerini tarım yaptıkları yapıyı kaybettikleri için kaybeden mülk sahibi olmayan haneler, devlet eliyle iskanı seçtikleri takdirde kendi arazilerine sahip olabileceklerdir. Bu sayede sağlanan krediler ile gelirlerini en azından proje öncesi durumlarındaki gibi restore edebilecektir. Hak Sahibi Olmayan Hak Sahibi Olmayan Hak Sahibi Olmayan - SRAP yerel yatırımları kalkınma faaliyetlerini destekleyecektir (bakınız Örneğin, inşaat safhası faydaları, ekstra krediler, bütün dolaylı iyileştirmeler ile kalkınma projeleri. (Şekil 7.9.) D.2. Kamu Çalışanı olduklarından dolayı Devlet Eliyle İskana Olamayan PEİ ler diğer devlet yardımlarına hak sahipliği vardır. Bu kategorideki PEİ ler düzenli maaşlar, sigorta, emekli aylıkları ve harcırahlar ile desteklenmektedirler ve yer değiştirmelerinden dolayı gelirleri etkilenmeyeceklerdir. Taşınma sırasında harcırah ve günlükleri, çalışmadıkları süre zarfındaki ücretleri devlet tarafından ödendiği için yeniden yerleşimin etkileri diğer kategorilerden daha az olacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 5

6 Ek C. Hak liği Matrisi (Devamı) Projeden Etkilenen Kurumlar Projeden Etkilenen Kurumlar 1) Çevre ve Orman Bakanlığı 2) Köy İdaresi (Köy muhtarı ve köy ihtiyar heyeti) Kayıp Türü Arazi Ortak malların kaybı [arsa, bina ve diğer malların (mezarlık vs.) kaybı Hak likleri Geçici Edinim / İrtifak Hakkı Mal İş kaybı nedeniyle gelir Krediyle Rezervuar (kendi imkanlarıyla iskanları ile kaybı Kotunun Üzerine İskan iskanı seçen PEİ ler de bu (alışılagelmiş yardımlardan faydalanabilirler) pazar yeri, müşteriler vs.) -Proje için gerekli - Proje için gerekli -Malların tazmin COB orman UD UD UD UD UD UD araziler DSİ ye arazi için irtifak hakkı COB a arazilerini devredilir. tesis edilecektir. tazminatsız Bedel ödenmez. Bunun için bedel şekilde DSI ye ödenmeyecektir. nakil eder ve köylülerin suyun geldiği alandaki ağaçları kesmelerine izin verilmiştir. -Köy İdaresine uygun tazmin ödenecektir -Köy İdaresine uygun -Köy İdaresine uygun -Köy İdaresine uygun tazmin UD UD UD UD Mezarlıklar proje sponsoru (DSİ) tarafından taşınacaktır. UD 3) Hazine (Maliye Bakanlığı) Arazi kaybı -Proje için gerekli araziler DSİ ye devredilir - Proje için gerekli arazi için irtifak hakkı tesis edilecektir. -Proje için gereken mallar (varsa) DSİ ye tahsis edilecektir. UD UD UD UD UD UD UD 4) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Mera kaybı -DSİ nin talebi üzerine mera sınıfı değiştirilecektir. Arazi önce Hazineye kaydedilecek daha sonra DSİ ye tahsis edilecektir 5) Diğer Resmi Kurumlar Arsa, bina ve diğer malların (telefon hatları, elektrik hatları, su kanalları vs.) kaybı. -Taşınmaz mallar DSİ ye devredilecektir. -Mülkün değeri ilgili kuruma ödenecektir -DSİ nin talebi üzerine mera sınıfı değiştirilecektir. Arazi önce Hazineye kaydedilecek daha sonra DSİ ye tahsis edilecektir -Geçici kullanım için gerekli değer hak sahibi kuruma -Malların (varsa) TKİB e Taşınabilen sökme, nakliyat ve montaj masrafları ilgili kuruma TKİB e tazmin - 20 yıllık ot -Hak sahibi kuruma uygun UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 5

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 4 YASAL ÇERÇEVE

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt gelir grubu projelerine başvurmak için alt gelir grubu şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. Pekiyi bu alt gelir grubuna dahil misiniz değil misiniz Kimler

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 10 ŞİKAYETLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ).İSTANBUL KAYAŞEHİR 17. BÖLGE TOPLU UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İstanbul ili Kayaşehir Toplu Konut Uygulaması çerçevesinde,

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI İçindekiler Önsöz...7 Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ... 22 1. Kapsam:

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN DOĞUKIŞLA VADİSİ 1.ETAP PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi 1.Etap Projesi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Hatay Antakya Günyazı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Kocaeli Arızlı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİNİZ! Dönüşüm başlıyor, ben nereden başlayacağım diyorsanız tüm sorularınızın cevabı Deniz de!

HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİNİZ! Dönüşüm başlıyor, ben nereden başlayacağım diyorsanız tüm sorularınızın cevabı Deniz de! HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİNİZ! Dönüşüm başlıyor, ben nereden başlayacağım diyorsanız tüm sorularınızın cevabı Deniz de! Ücretsiz Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti İçin: 444 36 34 denizmortgage.com

Detaylı

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN 7523 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 4123 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Adıyaman Kahta 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Sivas Merkez Kılavuzmahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Ankara Mamak 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER. Haziran/2011 ayı sonuna kadar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Mayıs/2011 ayı sonuna kadar

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER. Haziran/2011 ayı sonuna kadar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Mayıs/2011 ayı sonuna kadar 17 (7) YURT-KUR 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca daha önce yapılandırılan ancak ihlal edilen öğrenim ve katkı kredisi Haziran/2011 ayı sonuna Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İlgili

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Malatya Merkez Konak Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ARDAHAN MERKEZ 1. ETAP KENTSEL YENİLEME ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Ardahan Merkez 1. Etap Kentsel Yenileme Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BALIKESİR GÖNEN SARIKÖY ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (72 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BALIKESİR GÖNEN SARIKÖY ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (72 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BALIKESİR GÖNEN SARIKÖY ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (72 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Balıkesir Gönen Sarıköy Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Antalya Merkez Çıplaklı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KÜTAHYA TAVŞANLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 118 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KÜTAHYA TAVŞANLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 118 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KÜTAHYA TAVŞANLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 118 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Kütahya - Tavşanlı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Ankara-Beypazarı (240) Toplu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Malatya Beydağı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Alt Gelir Grubu Konut Projesi başvuruları, 04-22 Nisan 2011

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KIRŞEHİR KAMAN KENTSEL YENİLEME PROJESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Kırşehir Kaman Alt Gelir Grubu Konut

Detaylı

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. KENTSEL DÖNÜŞÜM SORU VE CEVAPLAR 1) Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir? Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. 2) Riskli binalar nasıl tespit edilecek?

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ŞANLIURFA MAŞUK 5.BÖLGE 1.ETAP PROJESİ - ALT GELİR GURUBU SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Şanlıurfa Maşuk 5.Bölge 1.Etap Projesi kapsamında Alt Gelir Grubu için İdaremiz tarafından inşa ettirilmekte

Detaylı

2-B Kanun Tasarısı Yasalaştı

2-B Kanun Tasarısı Yasalaştı On5yirmi5.com 2-B Kanun Tasarısı Yasalaştı Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören ve kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan kanun tasarısı yasalaştı. Yayın Tarihi : 19 Nisan 2012 Perşembe

Detaylı

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler - Arsa toplam 530 dönümdür. Bakanlık tarafından K.S.S. tanımlı tahsislidir. (belgesi p.p. sunuda) - K.S.S. Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve bugüne

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

2-B tasarısı komisyonda kabul edildi

2-B tasarısı komisyonda kabul edildi 2-B tasarısı komisyonda kabul edildi Mart 15, 2012-4:19:18 TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 2B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısını kabul etti. TBMM Tarım,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir? http://www.kentseldonusum.gov.tr/ İlk Adım Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor Riskli binalar

Detaylı

2B yasa tasarısı Meclis te

2B yasa tasarısı Meclis te 2B yasa tasarısı Meclis te Şubat 01, 2012-11:27:16 Hazineye ait tarım arazilerinin satışına dair kanun tasarısı (2/B) TBMM Başkanlığına sunuldu. Orman Köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ERZİNCAN TERCAN TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Erzincan Tercan Toplu Konut uygulaması kapsamında 60 adet konut

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BİLECİK BOZÜYÜK ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bilecik Bozüyük Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ISPARTA GELENDOST 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Isparta

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARABÜK SAFRANBOLU AKÇASU MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Karabük Safranbolu Akçasu Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi. İstanbul 5.12.2013

Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi. İstanbul 5.12.2013 Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi 1 İstanbul 5.12.2013 Türkiye Bina Stoku ve Riskli Binalar Bina Sayısı 19 Milyon 1998 Öncesi Üretilen Yapılar 14 Milyon Riskli Bina Sayısı 7 Milyon Dönüşüm

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KUBİLAY JES Aydın ili, Germencik ilçesindedir. BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM A.

ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KUBİLAY JES Aydın ili, Germencik ilçesindedir. BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM A. 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri Proje Bileşenleri & Gereken Araziler

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21 15 İÇİNDEKİLER ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÎLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN A.

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: 139 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi başvuruları, 13 24

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ARDAHAN MERKEZ SUGÖZE ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ARDAHAN MERKEZ SUGÖZE ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ARDAHAN MERKEZ SUGÖZE ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: 192 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesinden İdaremizde kalan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Kargı Toplu

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bolu Yeniçağa Projesi kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri EK-1 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN T A Ş I N M A Z I N Adı Soyadı/Unvanı T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları

Detaylı

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN Kasım 20, 2006-12:00:00 BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ'LERİN BORÇLARININ

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU UYGULAMALARI

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU UYGULAMALARI T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU UYGULAMALARI Adres: Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 BAYBURT Telefon: 0458 211 11 68-69 Fax: 0458 211 11 66 e-posta: bayburt@csb.gov.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KÜTAHYA İNKÖY MAHALLESİ ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Kütahya Merkez İnköy Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) İçerik Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Kapsam Kapsam Dışında Kalan Binalar Teminat Dışında Kalan Haller Maliyet Sıkça Sorulan Sorular Sigorta Kapsamı Zorunlu Deprem

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü DERS NO#6 KONU: Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr İş alanlarımız.. Arazi Yönetimi Taşınmaz mal hukuku-kadastrosu Kentsel

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ GAYRİMENKUL MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Detaylı

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 9459 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5366 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/7/2005

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı HATAY REYHANLI ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Hatay Reyhanlı Alt Gelir Grubu Konut

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam:

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, Tüzükler Külliyatı nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam: TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı