Köprülerin Dinamik Analizlerinde Ölçeklendirilmiş Deprem Kayıtlarının Kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köprülerin Dinamik Analizlerinde Ölçeklendirilmiş Deprem Kayıtlarının Kullanımı"

Transkript

1 3. Köprüler Viydükler Sempozyumu, Myıs 2015 TMMOB İnşt Mühendisleri Odsı Burs Şubesi. Köprülerin Dinmik Anlizlerinde Ölçeklendirilmiş Deprem Kyıtlrının Kullnımı Mustf Ergün 1, Şevket Ateş 2 Özet Son yıllrd ypısl nlizde ve teknolojide meydn gelen gelişmeler syesinde, zmn tnım lnınd hesp yöntemi, köprülerin tsrımınd ve dinmik nlizlerinde yygın olrk kullnılmy bşlnmıştır. Bu tür nlizlerin gerçekleştirilmesindeki en önemli konu dikkte lınn bölgeye it tsrım ivme spektrumu ile uyumlu kyıtlrın seçilmesi ve bu kyıtlrın ölçeklendirilmesidir. Bu çlışmd, onr det ykın fy ve uzk fy yer hreket kyıtlrı bir tkım kriterler dikkte lınrk seçilmiş ve zmn tnım lnınd ölçeklendirme yöntemi kullnılrk Eurocode 8 yönetmelik tsrım ivme spektrumun, Selection nd Scling Progrm (SESCAP) kullnılrk ölçeklendirilmiştir. Progrmdn elde edilen veriler, SAP2000 progrmınd modeli oluşturuln izolsyonlu verev bir köprü modelinin zmn tnım lnınd dinmik nlizlerinde kullnılmıştır. Köprü tbliyesi ile köprü ort yğı eğilme momenti değerleri her bir yer hreketinin ölçekli y d ölçeksiz olmsı durumlrın göre elde edilmiştir. Ayrıc, ykın fy yer hreketleri ile uzk fy yer hreketlerinin ypısl dvrnış üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlr tblolr ve grfiklerle krşılştırılmlı olrk sunulmuştur. Anhtr Sözcükler. Zmn tnım lnınd nliz, Deprem kyıtlrının seçilmesi, Deprem kyıtlrının ölçeklendirilmesi, Zmn tnım lnınd ölçeklendirme, SESCAP. Giriş Depremlerin neden olduklrı cn ve ml kyıplrını önlemek ve en z indirmek mcıyl mühendislik lnınd ve teknolojisinde çok syıd gelişmeler kydedilmiştir. Ypıln gelişmelerden biri de ypılrın olmuş ve olbilecek depremlere krşı nlizlerinin ve tsrımlrının ypılmsıdır. Geleneksel olrk, ypılr etkiyen deprem yüklerinin hesbınd; eşdeğer sttik deprem yükü yöntemi ve mod birleştirme yöntemi kullnılmktdır. Fkt son yıllrd ypısl nlizde ve teknolojide sğlnn gelişmelerle birlikte zmn tnım lnınd hesp yöntemi ypılrın tsrımınd ve nlizinde yygın olrk kullnılmktdır. Ypılrın deprem nlizlerinde, zmn tnım lnınd hesp yöntemi; zmn tnım lnınd doğrusl elstik vey zmn tnım lnınd doğrusl elstik olmyn nliz şeklinde iki türlü kullnılbilir. Son yıllrd hem teknolojide meydn gelen gelişmeler hem de bu kyıtlrın elde edilebileceği veri bnklrının yygınlşmsı, gerçek deprem kyıtlrının ölçeklendirilmesiyle ilgili ypıln çlışmlr büyük hız kzndırmıştır. Genel olrk, ivme kyıtlrı y tsrım spektrumlrı ile uyumlu olck şekilde ypy yollr, y sismik 1 Krdeniz Teknik Üniversitesi, İnşt Müh. Bölümü, 61080, Trbzon, Tel: (0462) , E-Post: 2 Krdeniz Teknik Üniversitesi, İnşt Müh. Bölümü, 61080, Trbzon, Tel: (0462) , E-Post:

2 kynk ve dlg yyılım özellikleri dikkte lınrk benzetim yolu ile y d gerçek depremlerden elde edilmektedir (Abrhmson, 1993), (Bommer ve Acevedo, 2004). Doğrusl ve doğrusl olmyn zmn tnım lnınd nlizlerin gerçekleştirilebilmesi için uygun deprem kyıtlrının seçilmesi önemli bir konudur. Arştırmcılrın üzerinde ortk bir knıy ship olduklrı bir metodun geliştirilememesi nedeniyle, yönetmeliklere dynn çeşitli metotlr deprem kyıtlrının seçilmesinde kullnılmktdır. Örneğin; Eurocode 8, gerçek deprem kyıtlrının dinmik nlizlerde bir girdi olrk kullnımın izin vermektedir (Iervolino ve diğ., 2009). (Hchem ve diğ., 2010), Amerik Birleşik Devletleri, Çin, Avrup Birliği Ülkeleri, Yeni Zelnd ve Tyvn gibi ülkelerde deprem yer hreket kyıtlrının seçilmesi ve ölçeklendirilmesi konusund kullnıln yöntemler ve yönetmelik şrtlrını inceleyerek rlrındki frklılıklr ve benzerlikleri orty koymuşlrdır. Uygun deprem kyıtlrının seçilmesinden sonr, bu kyıtlrın yönetmelik tsrım spektrumlrın ölçeklendirilmesi gerekmektedir. Zmn tnım lnınd ölçeklendirme, frekns tnım lnınd ölçeklendirme, dlglrl spektrl eşleştirme ve spektrum uyumlu ypy kyıt üretimi gibi frklı metotlr deprem kyıtlrın it tepki spektrumu ile tsrım spektrumu rsındki vr oln frklılıklrı zltmk için kullnıln yöntemlerdir (Fhjn, 2010). Genel olrk, deprem kyıtlrının ölçeklendirilmesinde iki metot yygın olrk kullnılmktdır; zmn tnım lnınd ölçeklendirme (Fhjn, 2008), (Iervolino ve diğ., 2009), (Kyhn ve diğ., 2011) ve frekns tnım lnınd ölçeklendirme (Bolt ve Gregor, 1993). Ykın fy yer hreketleri, yüksek hızlı drbe içeren büyük kinetik enerji girişi ile ypıyı krşı krşıy bırkn hreket olrk tnımlnmktdır. Bu nedenle, ykın fy bölgelerinde yer ln ypılrın emniyetini sğlybilmek mcıyl çeşitli çlışmlr ypılmktdır. (Alvi ve Krwinkler, 2000) çlışmlrınd ykın fy yer hreketlerine mruz tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin elstik ve elstik olmyn dvrnışlrını incelemişlerdir. (Lio ve diğ., 2004) uzk fy ve ykın fy yer hreketlerine mruz izolsyonlu ve izolsyonsuz sürekli kirişli köprülerin dinmik dvrnışlrını krşılştırmışlrdır. (Dicleli ve Buddrm, 2007) ykın fy yer hreketlerine mruz sismik izolsyonlu köprülerin tsrımlrı için Eşdeğer Lineer (EL) nliz metodundn bhsetmişlerdir. Günümüzdeki deprem yönetmelikleri, deprem kyıtlrının seçilmesi ve ölçeklendirilmesi konusunu gerekenden çok dh bsit bir şekilde ele lmktdır. Deprem yönetmeliklerinin, sırdn ypılrın dinmik nlizleri için yeterli olduklrı fkt sismik girdilerin belirlenmesi, uygun bir ypısl modelin kurulmsı ve güçlü mühendislik hükümlerinin gerekli olduğu köprü gibi dh krmşık ypılrın sismik nlizleri için yetersiz kldıklrı görülmektedir (Ktsnos ve diğ., 2010). Oyski deprem mühendisliği çısındn çok önemli bir konu oln yer hreketlerinin seçilmesi ve ölçeklendirilmesi konusu yönetmeliklerde dh çok yer bulmlıdır. Çlışm beş bölümden oluşmktdır. Birinci bölümde köprülerin tsrımınd ve nlizinde yygın olrk kullnıln zmn tnım lnınd nliz yöntemi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu nlizlerin gerçekleştirilmesinde kullnılmsı gereken deprem kyıtlrının elde edilebileceği kynklrdn ve bu kyıtlrın seçilmesinde dikkte lınck prmetrelerden bhsedilmiştir. İkinci bölümde zmn tnım lnınd ölçeklendirme yöntemi dikkte lınrk MATLAB GUI r yüz progrmı ile oluşturuln SESCAP progrmındn bhsedilmiştir. SESCAP kullnılrk her bir

3 deprem kydı tsrım ivme spektrumun ölçeklendirilmiştir. Üçüncü bölümde SAP2000 progrmınd modeli oluşturuln verev köprünün nlitik modeli hkkınd bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde yer hreket kyıtlrı kullnılrk mevcut köprünün deprem nlizleri gerçekleştirilmiştir. Köprü tbliyesi kesit etkileri ile köprü ort yğı eğilme momenti değerleri her bir yer hreketinin ölçekli y d ölçeksiz olmsı durumlrın göre çizilmiş ve krşılştırılmıştır. Beşinci bölümde ise elde edilen tüm sonuçlr değerlendirilerek gerçek deprem kyıtlrının ölçeklendirilmiş ve ölçeklendirilmemiş hllerinin bir köprünün dinmik dvrnışını gerçekçi bir şekilde belirlemedeki etkileri krşılştırılrk sunulmuştur. Ayrıc ykın fy ve uzk fy yer hreketlerinin ypısl dvrnış üzerindeki etkileri incelenmiştir. Zmn Tnım Alnınd Ölçeklendirme Yöntemi Zmn tnım lnınd ölçeklendirme yönteminin hesp dımlrı (Fhjn, 2008) Şekil 1'de kış diygrmı yrdımıyl gösterilmiştir. Bşl PEER veri bnksınd bulunn kyıtlrın büyüklük, fylnm meknizmsı, mesfe ve zemin koşullrı gibi özellikleri listelenir %5 sönüme ship olck şekilde kyıtlrın yty bileşenlerinin herbiri için tepki spektrumlrı oluşturulur TB gerçek hedef TA ST T 2 B gerçek S (T) TA = S (T)S (T) >0.20 ST vey <0.05 ST E Kyıtlr elenir H Ölçeklendirilmiş tepki spektrumlrı oluşturulur Tepki spektrumlrı elenir H Tepki spektrumlrı rsındn süre ve genlikleri bkımındn yönetmelikte verilen şrtlrı sğlymyn kyıtlr elenir T B TA gerçek hedef hedef TGH = S (T)-S (T) /S (T) E 1 OGH(%) = TGH 100 k Ölçekleme ktsyılrı ve ornsl göreceli htlrı en küçük oln ilk elli kyıt lınır ve bunlrdn tsrım spektrumu ile en iyi eşleşen 10 det kyıt seçilir Son Şekil 1. Zmn Tnım Alnınd Ölçeklendirme Yönteminin Hesp Adımlrının Akış Diygrmı Yrdımıyl Gösterimi.

4 Deprem Kyıtlrının SESCAP İle Ölçeklendirilmesi SESCAP bilgisyr progrmı yrdımıyl Tblo 1-2'de verilen deprem kyıtlrı Eurocode 8 yönetmelik tsrım spektrumun ölçeklendirilmiştir. Tblo 1. Ölçeklendirme İşlemi İçin Seçilen Ykın Fy Yer Hreketleri. Kyıt No Deprem Adı Trih Kyıt İstsyonu Mw¹ r²(km) Zemin³ P0006 Imperil Vlley El Centro Arry # C P0031 Prkfield Cholme # C P0032 Prkfield Cholme # C P0099 Hollister Hollister City Hll C P0148 Coyote Lke Gilroy Arry # C P0150 Coyote Lke Gilry Arry # C P0161 Imperil Vlley Bonds Comer C P0180 Imperil Vlley El Centro Arry # C P0224 Livermore Livermore-Fgunds Rnch C P0454 Morgn Hill Hlls Vlley C Tblo 2. Ölçeklendirme İşlemi İçin Seçilen Uzk Fy Yer Hreketleri. Kyıt r² Deprem Adı Trih Kyıt İstsyonu Mw¹ No (km) Zemin³ P0037 Borrego Mtn El Centro Arry # C P0039 Borrego Mtn Terminl Islnd C P0170 Imperil Vlley Delt C P0215 Livermore Sn Rmon Fire Sttion C P0267 Victori, Mexico Chihuhu - - C P0319 Westmorlnd Westmorlnd Fire Sttion C P0447 Morgn Hill Hollister City Hll C P0725 Superstin Hills(B) El Centro Imp. Co. Cent C P0813 Lnders Hemet Fire Sttion C P0870 Lnders LA-E Vemon AV C Deprem büyüklüğü, Fy en ykın mesfe, Zemin sınıfı Şekil 2. SESCAP Progrmının An Penceresi Ekrn Görüntüsü.

5 Progrmın n penceresinde yer ln Buildings ve Bridges menüleri vsıtsıyl, binlrın ve köprülerin zmn tnım lnınd doğrusl ve doğrusl olmyn nlizleri için gerekli oln ölçeklendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği lt pencerelere ulşılmktdır. Şekil 3. P0161 Kyıt Nolu, Bonds Comer İstsyon Kydı, Imperil Vlley Depremine Ait Ölçeklendirme İşlemi Ekrn Görüntüsü. Tblo 3. Ykın Fy Yer Hreketlerine Ait Ölçeklendirme Sonuçlrı. Kyıt Ölçeklendirme Ht Deprem Adı Trih Kyıt İstsyonu No Ktsyısı (%) P0006 Imperil Vlley El Centro Arry #9 3,1172 2,5615 P0031 Prkfield Cholme #5 2,4110 6,2523 P0032 Prkfield Cholme #8 3,4573 8,3269 P0099 Hollister Hollister City Hll 5,6545 7,9313 P0148 Coyote Lke Gilroy Arry #2 3,0626 6,3826 P0150 Coyote Lke Gilry Arry #4 3,5655 4,5214 P0161 Imperil Vlley Bonds Comer 1,1997 5,0457 P0180 Imperil Vlley El Centro Arry #8 1,8208 6,0399 P0224 Livermore Livermore-Fgunds Rnch 3,8146 8,0282 P0454 Morgn Hill Hlls Vlley 3,5644 4,2277 Tblo 4. Uzk Fy Yer Hreketlerine Ait Ölçeklendirme Sonuçlrı. Kyıt Ölçeklendirme Ht Deprem Adı Trih Kyıt İstsyonu No Ktsyısı (%) P0037 Borrego Mtn El Centro Arry #9 9,6096 8,7993 P0039 Borrego Mtn Terminl Islnd 78, ,6855 P0170 Imperil Vlley Delt 2,7728 3,7100 P0215 Livermore Sn Rmon Fire Sttion 17,4948 2,5065 P0267 Victori, Mexico Chihuhu 6,3547 5,6676 P0319 Westmorlnd Westmorlnd Fire Sttion 2,0744 3,5725 P0447 Morgn Hill Hollister City Hll 10,6457 5,9189 P0725 Superstin Hills(B) El Centro Imp. Co. Cent. 3,1427 3,7881 P0813 Lnders Hemet Fire Sttion 9,9571 6,4432 P0870 Lnders LA-E Vemon AV 19, ,7182

6 KENAR AYAK A Kenr Ayk A Ort Ayk 1 Ort Ayk 2 Kenr Ayk B Köprü Modeli Berger/Abm mühendislik firmsı trfındn hzırlnn köprü, Amerik Birleşik Devletleri Federl Kryolu İdresi Sismik Tsrım Kursund tsrım örneği olrk kullnılmıştır (Berger/Abm mühendislik firmsı, 1996). Köprünün plnı ve boy kesiti Şekil 4'de görülmektedir. Kenr Ayk A 30,48 m 97,54 m 97,54 m Ort Ayk 1 Ort Ayk 2 36,58 m 30,48 m 1 3 Kenr Ayk B 2 2 7,93 m 3 1 Şekil 4. Köprü Plnı ve Boy Kesiti. Tbliyesi yerinde dökme öngermeli, kutu kesitli ve 30º eğrilikli kirişlerden oluşn köprü; 36,58 m uzunluğund bir det ort çıklık ve 30,48 m uzunluğund iki det kenr çıklıktn oluşmkt olup toplmd 97,54 m uzunluğunddır. Diresel kesitlerden oluşn ort yklr her bir r kst ikişer det olmk üzere toplm dört dettir. Ayrıc, her bir r kst ort yklr bşlık kirişleri ile birbirlerine bğlnmıştır. Köprünün geometrisi, kesit ve temel özellikleri Amerik Birleşik Devletleri Federl Kryolu İdresi trfındn sunuln tsrım örneği ile tmmen ynıdır. Verev köprünün, deprem ivmeleri ltındki dvrnışı gelişmiş bir sonlu elmnlr yzılımı oln SAP2000 pket progrmı kullnılrk incelenmiştir. Köprünün sonlu elmnlr modelinde, üst ypı ve yklr çubuk elmnlrdn oluşturulmuştur. Köprü üç şeritli rç trfiğine hizmet etmektedir.

7 Bulgulr ve İrdelemeler Deprem nlizleri sonucund köprü tbliyesi ve köprü ort yğı boyunc meydn gelen eğilme momenti değerleri uzk fy ve ykın fy yer hreketlerinin ölçeklendirilmemiş ve ölçeklendirilmiş durumlrı dikkte lınrk çizilmiş ve krşılştırılmlı olrk sırsıyl Şekil 5-6 ve Şekil 7-8 de görülen grfiklerle sunulmuştur. Ölçeksiz Kyıtlr Ölçekli Kyıtlr Şekil 5. P0170, P0319 ve P0725 Kyıt Numrlı Uzk Fy Yer Hreketlerinin Yty Bileşenine Mruz Köprü Tbliyesi Eğilme Momentleri Sınır Değerlerinin Tbliye Boyunc eğişimi. Ölçeksiz Kyıtlr

8 Ölçekli Kyıtlr Şekil 6. P0031, P0161 ve P0180 Kyıt Numrlı Ykın Fy Yer Hreketlerinin Yty Bileşenine Mruz Köprü Tbliyesi Eğilme Momentleri Sınır Değerlerinin Tbliye Boyunc Değişimi. Ölçeksiz Kyıtlr Ölçekli Kyıtlr Şekil 7. P0170, P0319 ve P0725 Kyıt Numrlı Uzk Fy Yer Hreketlerinin Yty Bileşenine Mruz Köprü Ayğı Eğilme Momentleri Sınır Değerlerinin Tbliye Boyunc Değişimi.

9 Ölçeksiz Kyıtlr Ölçekli Kyıtlr Şekil 8. P0180, P0161 ve P0031 Kyıt Numrlı Ykın Fy Yer Hreketlerinin Yty Bileşenine Mruz Köprü Ayğı Eğilme Momentleri Sınır Değerlerinin Tbliye Boyunc Değişimi. Sonuçlr Bu çlışmd, gerçek deprem kyıtlrının ölçeklendirilmiş ve ölçeklendirilmemiş durumlrının bir köprünün dinmik dvrnışını gerçekçi bir şekilde belirlemedeki etkileri bir köprü modeli üzerinde incelenmiştir. Elde edilen verilerden şğıdki sonuçlr çıkrtılmıştır; - Anlizlerde dikkte lınn kyıtlr it ölçeklendirme ktsyısı ve ornsl göreceli ht gibi ölçeklendirme prmetrelerinin diğer kyıtlr göre dh küçük olm nedeni, bu kyıtlr it ivme dvrnış spektrumlrı ile tsrım ivme spektrumu rsındki genlik frkının küçük olmsındn kynklnmktdır. Bu frkın küçük olmsı, bu kyıtlrın tsrım ivme spektrumu ile iyi bir uyum içinde olduklrını ve nlizlerde kullnılmlrı gerekliliğini göstermektedir. - Bu çlışmd köprü tbliyesi ve yğın it kesit etkisi değerlerinin küçük değerlerde olmsı, ypıy yerleştirilen izoltörlerin ypıy etkiyen deprem yüklerinin zltılmsınd etkili olduğunu göstermektedir. - Dinmik nlizler sonucund elde edilen grfikler incelendiğinde, ykın fy yer hreketleri köprü tbliyesi ve yğı boyunc uzk fy yer hreketlerine göre dh büyük kesit etkileri oluşturmktdır. Anck, deprem mühendisliği çısındn bu kdr önemli olmsın rğmen, ykın fy yer hreketleri ile lklı yönetmeliklerde yeterince bilgi yoktur. Oyski ykın fy etkisinin yönetmeliklerde yer lmsı, fy ykın bölgelerde büyük cn ve ml kyıplrını önleyeceği gibi deprem sonrsınd çıkbilecek büyük sorunlrı d zltcktır.

10 - Herhngi bir ypının dinmik nlizini gerçekleştirirken tek bir deprem kydının kullnılmsı durumund ypısl dvrnışın, o bölgenin deprem krkteristiğini değil sdece tek bir yer hreketinin etkilerini ynsıtmktdır. Bu çlışmdn elde edilen sonuçlr, dh gerçekçi ve dh doğru sonuçlrın elde edilebilmesi için en z üç det deprem kydının dinmik nlizlerde kullnılmsı gerekliliğini ifde etmektedir. - Yer hreketi etkisi ltınd elde edilen sonuçlrın birbirleriyle krşılştırılbilmeleri, yönetmelik tsrım ivme spektrumu ile krşılştırılbilmeleri ve dinmik nlizlerde yol gösterici olbilmeleri için ölçeklendirilmeleri gerekliliği görülmektedir. Bu şekilde yer hreketleri rsındki genlik frklılıklrının zltılmsıyl ypısl dvrnış üzerinde oluşturduklrı etki frklılıklrı minimize edilebilmektedir. Kynklr [1] Abrhmson, N.A., (1993). ''Non-Sttionry Spectrl Mtching Progrm RSPMATCH'', User Mnul. [2] Alvi, B. ve Krwinkler, H., (2000). ''Considertion of Ner-Fult Ground Motion Effects in Seismic Design'', 12 th World Conference on Erthquke Engineering, Aucklnd, New Zelnd. [3] Bolt, B. A. ve Gregor, N. J., (1993). ''Synthesized Strong Ground Motions for the Seismic Condition Assessment of the Estern Portion of the Sn Frncisco By Bridge'', Report UCB/EERC-93/12, University of Cliforni, Erthquke Engineering Reserch Center, Berkeley, CA. [4] Bommer, J.J. ve Acevedo, A., (2004). ''The use of rel erthquke ccelerogrms s input to dynmic nlysis'', Journl of Erthquke Engineering. 8(1): [5] CEN. Eurocode 8, ''Design of Structures for Erthquke Resistnce''. Prt 1: Generl Rules, Seismic Actions nd Rules for Buildings. Finl Drft pren 1998, Europen Committee for Stndrdiztion, Brussels. [6] CEN. Eurocode 8, ''Design of Structures for Erthquke Resistnce''. Prt 2: Bridges. Finl Drft pren 1998, Europen Committee for Stndrdiztion, Brussels. [7] Dicleli, M. ve Buddrm, S., (2007). ''Equivlent Liner Anlysis of Seismic- Isolted Bridges Subjected to Ner-Fult Ground Motions with Forwrd Rupture Directivity Effect'', Engineering Structures, 29, 1, [8] Fhjn, Y.M., (2008). ''Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tsrım İvme Spektrumun Uygun Gerçek Deprem Kyıtlrının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi'', İMO Teknik Dergi, , Yzı 292. [9] Fhjn, Y.M., (2010). ''Selection, Scling nd Simultion of Input Ground Motion for Time History Anlysis of Structures'', Seminr nd Lunch on Erthquke Engineering nd Historic Msonry.

11 [10] Hchem, M.M., Mthis, N.J., Wng, Y.Y., Fjfr, P., Tsi, K-C., Inghm, J.M., Oyrzo-Ver, C.A. ve Lee, S., (2010). ''An Interntionl Comprison of Ground Motion Selection Criteri for Seismic Design'', Joint IABSE fib Conference, My 3-5, Dubrovnik, Croti. [11] Iervolino, I., Cosenz, E.ve Glsso, C., (2009). ''Shedding Some Light on Seismic Input Selection in Eurocode 8'', Eurocode 8 Perspectives from the Itlin Stndpoint Workshop, 3-12, Doppivoce, Npoli, Itly. [12] Ktsnos, E.I., Sextos, A.G. ve Mnolis, G.D., (2010). ''Selection of Erthquke Ground Motion Records: A Stte-of-the-Art Review from Structurl Engineering Perspective'', Soil Dynmics nd Erthquke Engineering, 30, 4, [13] Kyhn, A.H., (2011). ''Eurocode-8 ile Uyumlu Ölçeklendirilmemiş İvme Kydı Setlerinin Armoni Arştırmsı Tekniği ile Elde Edilmesi'', Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konfernsı, Ekim, ODTÜ, Ankr. [14] Lio, W-I., Loh, C-H., Lee, B-H., (2004). ''Comprison of Dynmic Response of Isolted nd Non-Isolted Continuous Girder Bridges Subjected to Ner-Fult Ground Motions'', Engineering Structures, 26, 14, [15] MthWorks, (2010). ''MATLAB, The Lnguge of Technicl Computing'', Versiyon (R2010). [16] SAP2000, (2008). ''Integrted Finite Element Anlysis nd Design of Structures'', Computers nd Structures Inc, Berkeley, Cliforni, USA. [17] URL-1, Pcific Erthquke Engineering Reserch Center (PEER).

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Akdemik Bilişim 1 - XII. Akdemik Bilişim Konfernsı Bildirileri 1-1 Şut 1 uğl Üniversitesi Değişken Klınlıklı İzotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu, Yunus Özçelikörs Eskişehir

Detaylı

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh.

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTE UYGULAASININ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. üh. Ayç KATİPOĞLU Anbilim Dlı :

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Değişken Klınlıklı İotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu 1, Yunus Öçelikörs 1 1 Eskişehir Osmngi Üniversitesi, İnşt ühendisliği Bölümü, Eskişehir mhsrcoglu@ogu.edu.tr, unuso@ogu.edu.tr

Detaylı

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme *

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * İMO Teknik Dergi, 2012 5751-5775, Yazı 368 Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * Ali Haydar KAYHAN* ÖZ Bu çalışmada zaman tanım alanında analiz için kullanılabilecek gerçek ivme kayıtlarının

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Syı: sh. 5-66 Ok 0 X ÇAPRAZLI ÇELİK SİSTEMLERDE BASINÇ ÇUBUĞUNUN ELASTİK BURKULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF ELASTIC BUCKLING

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

UMAS 2017 INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

UMAS 2017 INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİR ASKERİ HİZMET TAŞITINDA KULLANILAN PARABOLİK YAPRAK YAYIN YAY KARAKTERİSTİĞİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ Mehmet Murt Topç 1*, İlker Bhr 2 1Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

SİSMİK İZOLASYON SİSTEMİ PARAMETRELERİNDEKİ RASTGELE DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYON METODUYLA İNCELENMESİ

SİSMİK İZOLASYON SİSTEMİ PARAMETRELERİNDEKİ RASTGELE DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYON METODUYLA İNCELENMESİ . Türiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konfernsı 5-7 Eylül MKÜ HATAY ÖZET: SİSMİK İZOLASYON SİSTEMİ PARAMETRELERİNDEKİ RASTGELE DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYON METODUYLA İNCELENMESİ H.

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi. Computer Aided Analysis of Pile Foundations

Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi. Computer Aided Analysis of Pile Foundations Akdemik Bilişim 2013 XV Akdemik Bilişim Konfernı Bildirileri 23-25 Ock 2013 Akdeniz Üniveritei, Antly Kzık Temellerin Bilgiyr Detekli Anlizi Devrim Alky 1, Burk Yeşil 2 1 Yrd Doç Dr, Pmukkle Üniveritei,

Detaylı

GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI ÖZET: GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI T. Uçar 1 ve O. Merter 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Potasyum (K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile İrdelenmesi

Potasyum (K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile İrdelenmesi Potsyum (K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arsındki İlişkinin Kümeleme Anlizi Yöntemi ile İrdelenmesi Keml TURHAN, Ysemin Zeynep ENGİN KURT, Asım ÖREM, Sbih KAMBUROĞLU, Burçin b b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi

Güç Sistemleri Analizi İçindekiler Güç Sistemleri Anlizi GİRİŞ.... GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL ÇALIŞMALAR...4. NOTASYON...6.3 TEK FAZLI EVREE GÜÇ...7.4 ÜÇ FAZLI ENGELİ EVRELERE GÜÇ...9.5 PER-UNİT (BAĞIL) BÜYÜKLÜKLER...9.6

Detaylı

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü Bildirişimli Mtemtiğin Q Sürü Bellekli 3D II Internet Sürüsü Prof. Dr. Fevzi Ünlü Mtemtik ve Bilisyr Bilimleri Profesörü Ee Üniversitesi ve Yşr Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi İzmir Özet Q ve

Detaylı

POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI

POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI Tnım: P ( ) polinomu Q ( ) polinomun bölündüğünde bölüm B ( ), Kln ( ) 0 durumd, P ( ) = Q( ). B( ) yzılır. K = olsun. Bu Q ( ) ve B ( ) polinomlrın P ( ) polinomunun

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines Yüzey Mıkntıslı Doğru Akım Motor Tsrımı Design Of Surfe Mounted Permnent Mgnet Mhines Tyfun GÜNDOĞDU, Güven KÖMÜRGÖZ Elektrik Mühendisliği Bölümü İstnul Teknik Üniversitesi tyfun.gundogdu@gmil.om, komurgoz@itu.edu.tr

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS)

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A LE U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı