e-sağlık/sağlık Net Bölüm - 3 Sunu 1 Sağlık Bilişim Sistemleri ve Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sağlık/sağlık Net Bölüm - 3 Sunu 1 Sağlık Bilişim Sistemleri ve Yönetimi"

Transkript

1 e-sağlık/sağlık Net Bölüm - 3 Sunu 1

2 SUNU PLANI Türkiye Sağlık Sistemi Sağlıkta e- Dönüşüm Sağlık Net ve E-Sağlık Uygulama Örnekleri Bölüm - 3 Sunu 2

3 Türkiye nin Sağlık Sistemi (Yapılanma Dönemi) (Koruyucu Hizmetlerin Önceliği) (Milli Sağlık Politikası Çalışmaları) (Sosyalizasyon Dönemi) Sonrası Sağlık Politikaları 2003 Sonrası Sağlık Politikaları Bölüm - 3 Sunu 3

4 (Yapılanma Dönemi) 1920 de 3 sayılı kanunla kuruluş Daha çok savaş yaraları sarılmış Mevzuat gelişimi İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar Bölüm - 3 Sunu 4

5 (Koruyucu Hizmetlerin Önceliği) 1937 yılına kadar Dr. Refik Saydam dönemi Halen geçerli olan birçok kanun çıkarılmış Planlama modeli, Mecburi hizmet getirilmiş ve serbest çalışması yasaklanmış, Geniş bölgede tek amaçlı dikey örgütlenme Rehber olması için numune hastaneleri açılmış, Bölüm - 3 Sunu 5

6 (Milli Sağlık Politikası Çalışmaları) Milli sağlık Politikası süreci, Nüfus esaslı entegre sağlık hizmetleri, Hastanelerin Sağlık bakanlığına devri, 1946 da SSK kuruldu 1952 de AÇS hizmetleri başlatıldı ayrıca sigortalı işçiler için hastaneler açılmaya başladı Tıpta uzmanlaşma ön plana çıktı, Bölüm - 3 Sunu 6

7 (Sosyalizasyon Dönemi) 1961 de 224 sayılı kanun çıktı fiilen 1963 de başladı 1983 de tüm ülkeye yayıldı (yaygın,sürekli,entegre,kademeli) 1965 de Nüfus Planlaması hakkında kanun çıktı Dar bölgede çok yönlü hizmet, 1967 de Genel Sağlık Sigortası (GSS) için kanun taslağı bakanlar kuruluna sunulamadı 1969 da 2. beş yıllık kalkınma planında GSS kurulması öngörüldü, 1971 de GSS mecliste kabul edilmedi, 1974 de GSS meclise sunuldu görüşülemedi, 1978 de tam gün yasası çıktı, 1980 de tekrar kaldırıldı Bölüm - 3 Sunu 7

8 sonrası Sağlık Politikaları 1982 anayasası, (60 ve 56.maddeler) 1987 de Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmış, ancak uygulamaya konulamamıştır da DPT tarafından Sağlık Sektörü Master Plan Etüd çalışması-sağlık reformları, 1992 de yeşil kart uygulaması başlamış, 1993 de Ulusal Sağlık Politikası (destek, çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmet sunumu ve sağlıklı Türkiye) 1998 ve 2000 de GSS taslak kanun çalışması ve sonuçlanmamıştır. Bölüm - 3 Sunu 8

9 yıllarında yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenleri şunlardır Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak genel sağlık sigortasının kurulması, Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi, Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi, Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması. Görüldüğü gibi bu dönem teorik çalışmaların yapıldığı ancak bunların yeterince uygulama alanı bulamadığı bir dönem olmuştur. Bölüm - 3 Sunu 9

10 2003 Sonrası Sağlık Politikaları ve Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı 16 Kasım 2002 tarihinde Sağlık Bakanlığı Acil Eylem Planı açıklanmış, 2003 yılı başında da Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. SDP, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesini hedeflemektedir ve 8 bileşen üzerine kurgulanmıştır. Bölüm - 3 Sunu 10

11 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın Bileşenleri (2003) 1-Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı 2-Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası 3-Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi a) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği b) Etkili, kademeli sevk zinciri c) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri 4-Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü 5-Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları 6-Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon 7-Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma 2007 sonrası ilave edilen 3 yeni başlık: 1-Daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları 2- Tarafların harekete geçirilmesi ve sektörler arası işbirliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu 3-Uluslar arası alanda ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri 8-Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi Bölüm - 3 Sunu 11

12 SDP nın Etik, Politik ve Metodolojik Temelleri Sağlıkta Politika Çemberi ETİK Değerlendirme POLİTİKA Sorun Tanımlama ve Teşhis Uygulama Politika Geliştirme Politik Karar Bölüm - 3 Sunu 12 * Marc J. Roberts ve ark. 12

13 SDP nın Etik,Politik ve Metodolojik Temelleri FİNANSMAN Sağlıkta Dönüşümün Başlıca Kontrol Mekanizmaları HEDEF KİTLE ÖDEME ETKİLİ SAĞLIK GÖSTERGELERİ ORGANİZASYON KALİTELİ VATANDAŞIN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMASI DÜZENLEME ULAŞILABİLİR VATANDAŞ MEMNUNİYETİ DAVRANIŞ Bölüm - 3 Sunu 13 PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ PERFORMANS HEDEFLERİ

14 SDP nın Etik,Politik ve Metodolojik Temelleri Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı Akılcı ilaç ve malzeme yönetimi Genel Sağlık Sigortası Eğitim ve Bilim Kurumları Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü Sağlık hizmeti Bilgili ve motive İnsan gücü Kalite ve Akreditasyon Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi e-sağlık Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları Çok yönlü sağlık sorumluluğu Sınır ötesi sağlık hizmetleri Bölüm - 3 Sunu 14

15 PROGRAMIN BİLEŞENLERİ Sağlık Bilgi Sistemi Elektronik hasta kaydı Elektronik provizyon ve faturalama Merkezi veri tabanı Sosyal güvenlik kuruluşları ile bilgi entegrasyonu e-radyoloji Uzaktan eğitim Sağlık politika belirleyicilerine güvenli veri Bölüm - 3 Sunu 15

16 Bilgi Toplamaktan, Bilgi İşlemeye.. Tek Düzen Muhasebe Sistemi devreye alındı. Hastane Bilgi Sistemlerinin geliştirilerek yaygınlaşması sağlandı. Yeşil Kart veri tabanı oluşturuldu, Yeşil kartlıların da Emekli Sandığı reçete kontrol sistemine dahil olmaları sağlandı. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi modülüne işlerlik kazandırıldı, bütün personel hareketleri bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi, İhale Bilgi Sistemi ve her yıl yenilenen Sağlık Envanteri ile hizmet planlama ve sunumu daha objektif esaslara dayanmaktadır. İlaç ve Uluslar arası Hastalık Sınıflandırma kodları uygulamaya koyuldu yılı içinde Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sağlık Bilgi Referans Sunucusu, Elektronik Sağlık Kaydı Veritabanı ve Karar Destek Sistemi hayata geçirildi Organ nakli bekleyen vatandaşlara en uygun organı bularak en kısa sürede hizmet vermek ve kayıt dışı organ naklinin önüne geçmek için Organ Nakli ve Doku Bilgi Bankası hizmete başladı Ayrıca 2007 yılında tüm sağlık kurumlarından veri akışının başlatılması ve ülke çapında yaygınlaştırılması için e-sağlık Uygulaması başladı. Bölüm - 3 Sunu 16

17 ICEBERG Sağlık kaydı bütünlüğü e-sağlık Sağlık hizmet i Uygulamalar Klinik Yönetimsel Web-tabanlı İş akışları Altyapı Ulusal Belirleyiciler Veri kaynakları Hastane / uygulama Hizmet sunucular ve hastalar Endüstri / hizmet üreticileri Mevzuat belirleyiciler / hizmet sunucuları Bölüm - 3 Sunu 17 Standartlar Güvenlik, haberleşme, ağlar Veri, kodlama, sınıflama Mimari yapılar Ulusal e-sağlık otoritesi

18 E-Sağlık Projeleri Sağlık.NET ( Sağlık.NET 2 ) E-Radyoloji HSBS ( Halk Sağlığı Bilgi Sistemi ) ESK ( Elektronik Sağlık Kayıtları ) Karar Destek Sistemleri Bölüm - 3 Sunu 18

19 E-Sağlık Projeleri Gelişimi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi 2005 :DÜZCE pilot il olarak başladı, Henüz ilgili mevzuat oluşmamış, sahada aile hekimliği ile ilgili yeterli farkındalık yok. İl Sayısı : 1 (Pilot Uygulama) 2006,2007 AHBS için MSVS geliştirildi ve diğer firmaların da kullanımı için Ocak 2007 de ilan edildi, SKRS 1 oluşturuldu, KDS geliştirildi : AHBS deki tecrübelerle Sağlık-NET geliştirildi USVS, MSVS, SKRS 2, HL7 geliştirildi, 2010: 46 il eklendi ve yıl sonunda tüm Türkiye'de uygulamaya başlandı Bölüm - 3 Sunu 19

20 E-Sağlık Projeleri Gelişimi Sağlık.NET 1 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumlarından veri toplanması için kurulmuş bilgi sistemidir Analiz çalışmaları tamamlandı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) 1. e-sağlık Kongresi (İzmir) yapıldı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 1.0 ve ICD-10 (TR) kitapları yayımlandı İl bazında ICD-10 Egitimleri 2009: 15 Ocak : Sağlık-Net veri toplamaya hazır hale geldi. Sağlık-Net entegrasyonu Kurumsal performans göstergeleri arasına alındı. Bölüm - 3 Sunu 20

21 Neden e-sağlık? 1 Veri Standardizasyonunun sağlanması 2 e-sağlık 3 Yöneticiler için veri-analiz desteği(kds) 4 5 Bölüm - 3 Sunu 21 Elektronik Sağlık Kaydının oluşturulması Veri akışının hızlanması Kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliğin arttırılması

22 Veri Toplama Yöntemi (Hedef) Merkez Teşkilat Birimleri SAGLIK-NET Taşra Teşkilat Birimleri (Veri üreten birimler) Bölüm - 3 Sunu 22 22

23 e-sağlık Birlikte Çalışılabilirlik Tedarik kurumları Ödeyici Kurumlar İkinci basamak Sağlık Kurumları (Devlet hst, vb) Özel Sağlık Kurumları (Hast, Pol. vb) ESK DATABASE Lab. Birinci basamak Sağlık Kurumları (Toplum Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş, Sıtma Savaş vb.) Üçüncü Basamak Sağlık Kurumu (EAH, Üniversite hst,özel dal hst,gata vb) Bölüm - 3 Sunu 23 Aile Hekimliği

24 Sonuç-1 Kaliteli Veri Tam Veri Doğru Veri Yeterli Kapsam Bölüm - 3 Sunu 24

25 Sağlık net ve E-sağlık uygulama Örnekleri Sağlık.NET2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki sisteminin birleştirilmesi sonucu oluşturulan sistemdir. Sağlık.NET2 01.Ağustos 2012 tarihinden beri sahada kullanılmaktadır. AHBS Sağlık.NET Sağlık.NET2 Bölüm - 3 Sunu 25

26 Neden Sağlık.NET2 Bakanlıkta birbirinden bağımsız iki (2) farklı sistemi vardı. Hastaların bilgileri iki (2) ayrı sistemde oluşmaya başlamıştı. Bu iki sistem birbiri arasında bir entegrasyon yoktu. Teknik altyapı olarak bazı performans sorunları vardı. Veri kayıpları vardı. Bölüm - 3 Sunu 26

27 Sağlık.NET2 içeriği Sağlık.NET2; USVS 2.0 da belirtilen Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve bu veri setlerinin kombinasyonlarında oluşmuş Gönderim Paketlerinden (GP) oluşur. Bölüm - 3 Sunu 27

28 Gönderim Paketleri Gönderim Paketleri USVS 2.0 da belirtilen Minimum Sağlık Veri Setlerinin (MSVS) kombinasyonlarında oluşturulmuş. MSVS gruplarıdır. Bölüm - 3 Sunu 28

29 Gönderim Paketleri Sağlık.NET2 (SN2) şuan yedi (7) adet gönderim paketi içermektedir. İhtiyaca ve duruma göre bu paketler artırılabilir. 1. Vatandaş Kayıt GP. 2. Hasta Özlük GP. 3. HIV GP. 4. Muayene GP. 5. Yatan Hasta GP. 6. Tetkik Sonuç GP. 7. Ölüm GP Bölüm - 3 Sunu 29

30 Gönderim Paketleri 1/3 Vatandaş Kayıt GP. Tanımı Herhangi bir birime kayıtlı olmayan hastaların birime kaydedilmesi için kullanılabilir. Kim Gönderir Aile Hekimleri yollayabilir. Hasta Özlük GP. Tanımı Herhangi bir birime kayıtlı olan hastanın sistemde kayıtlı bilgilerinin güncellemesi için kullanılır. Kim Gönderir Aile Hekimleri yollayabilir. HIV GP. Tanımı HIV ile ilgili bildirim, tedavi ve izlemler gönderilmesin de kullanılır. Kim Gönderir; Yetkili tüm kurumlar Bölüm - 3 Sunu 30

31 Gönderim Paketleri 3/3 Yatan Hasta GP. Tanımı Herhangi bir sağlık kuruluşunda yatan bir hasta için yatış sürecinde yapılan muayene ve diğer işlemlerin yollanmasında kullanılır. Kim Gönderir; SN2 sistemi ile uyum sağlayan ve yataklı tedavi yapan tüm kurumlar yollayabilir. Ölüm GP. Tanımı Ölüm bildirimi durumlarında yollanmasında kullanılır. Kim Gönderir; SN2 sistemi ile uyum sağlayan tüm kurumlar yollayabilir. Bölüm - 3 Sunu 31

32 Minimum Sağlık Veri Setleri MSVS; Sağlık verisi toplamak için oluşturulmuş formlardır. MSVS ler USVS 2.0 da tanımlanmıştır. Gönderim paketleri bu MSVS lerin Kombinasyonlarında oluşmaktadır. Toplam 65 adettir. 15 adet MSVS tanıya bağlı özel msvs lerdir. Bu MSVS ler ilgili birimlerin talebi ile oluşturulmuştur. Bölüm - 3 Sunu 32

33 Minimum Sağlık Veri Setleri Tanıya Bağlı Özel MSVS ler 1. Kanser, 2. Obezite, 3. Diyabet, 4. Diyaliz, 5. Verem, 6. Kuduz, 7. Parazite Hastalıklar, 8. Kronik Hastalıklar, 9. Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç) 10. İntihar girişimi, 11. Madde Bağımlılığı, 12. Organ Nakli, 13. Kök Hücre Nakli, 14. Zehirlenme, 15. Madde Bağımlılığı ve Tütün kullanımı Bölüm - 3 Sunu 33

34 Minimum Sağlık Veri Setleri Genel MSVS ler Bu MSVS ler özel bir tanıya hitap etmeyen Genel MSVS lerdir. 1. Reçeteler (Muayene sonucu ortaya çıkan), 2. Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç), 3. İzlemler (Gebe, Bebek & Çocuk), 4. Aşılar, 5. Ağız ve Diş Sağlığı, 6. Kan Bağışı Bölüm - 3 Sunu 34

35 Hasta Tipleri Sağlık.NET2 (SN2) ile herkesin verisi toplanabilir. 1. TCK Numarası olan her vatandaşın 2. Henüz TCK Numarası almamış yeni doğanın 3. Pasaport olan her yabancının 4. TCK numarası ve Pasaportu da olmayan her bireyin (ör.: Mülteciler) Bölüm - 3 Sunu 35

36 Hedef Sağlık.NET2 (SN2) ile; 1. Tedavi ve Teşhis için gelmiş tüm bireylerin sağlık faaliyetlerinin verileri toplamak 2. Kurumları tedavi yöntemleri için gerekli olan verileri oluşturmak ve sisteme dahil etmek 3. Bu verileri ihtiyacı olan tüm kurumlara raporlamak Bölüm - 3 Sunu 36

37 Sağlık-Net Mimarisi Servisler Kurumsal Uygulamalar Teletıp Randevu Bilgi Sistemi Portal Karar Destek Sistemi SKRS Elektronik Sağlık Kaydı Sunucu ve ağ Servi Ölçeklenebilir, Sürdürülebilir, Yönetilebilir VTYS Sunucuları Uygulama Sunucuları Güvenlik Yön. Bilgi Güvren. Pol. Hasta Veritabanı Kimlik Doğrulama IT Personeli Kimlik ve Rol ve Erişim Yön. Sağlık Çalışanı Veritabanı Güvenli Erişim için Ağ Serv. Kullanıcılar Araş. Kur. Bölüm - 3 Sunu Kurum Çalışn. Hastalar Sağlık Çal.. Aile Hek. Hastaneler Sağlık Bilişim Sistemleri SGK ve Sağlık Yönetimi Plan.

38 E-Sağlık Projeleri Sağlık.NET USVS 2.0 ve şu an 2.1 sürümleri ile tüm sağlık hizmet sunucularından veri toplamak için geliştirilmiştir. Diğer E-Sağlık projelerine sağlık verisi sağlar ( HSBS, E-Radyoloji vs ) Karar Destek Sistemi için temel verileri sağlar. Bölüm - 3 Sunu 38 38

39 Sağlık.NET Proje Hedefi Sağlık.NET tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan tüm sağlık verisini toplamak hedefi ile geliştirilmiştir. Oluşturulan bu sağlık verileri öncelikle vatandaşların sağlık hizmetini daha iyi alabilmeleri için kullanılmaktadır. Bu veriler ile hizmet kalitesini arttıracak diğer projeler içinde kaynak görevini üstlenmektedir. Bölüm - 3 Sunu 39 39

40 E-Sağlık Projeleri Sağlık.NET Tüm vatandaşlarımızın kayıtları mevcuttur, ülkemize giriş yapan yabancılar ile vatansız diye tanımladığımız diğer gurupları da kapsar. Aylık 70 milyonun üzerinde USVS paketi işlem görmektedir. Ülkemiz bu ölçekte veriyi Uluslararası standartlara uygun şekilde veri toplamayı başarabilen nadir ülkelerden birtanesidir. Bölüm - 3 Sunu 40 40

41 Sağlık-NET Nedir? H A S T A N E L E R A İ L E H E K İ M L E R İ V A T A N D A Ş L A R VERİ ALIMI (HL7) VERİ GÖNDERİMİ (HL7) K A R A R V E R İ C İ L E R ESK VERİ TABANI Bölüm - 3 Sunu 41 Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)

42 Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü(SKRS) sağlık bilgi sistemi standartlarını ve kodlama sistemlerini bir araya getiren bunları açık teknolojilerle (XML web servisleriyle) paylaşan ve gerektiğinde kolay güncelleme imkânları sağlayan bir referans ve paylaşım sistemidir. SKRS 3 sürümü USVS 2.0 kapsamında hazırlanmış ve yayına hazır hale getirilmiştir. Bölüm - 3 Sunu 42 42

43 USVS nin en önemli fonksiyonu karşılıklı işlerlik temeli oluşturmasıdır. Bu nedenle Veri Elemanı Belirleme Algoritmasında aşağıdaki etkenler göz önüne alınmıştır. Bakanlığımızda politika geliştirme, izleme, değerlendirme, denetleme, istatistik, analiz ve raporlama amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı, Herhangi bir bilginin elde edilmesindeki yararı, Bir hastanın sağlık dosyasında mutlaka bulunması gereken bir veri olup olmadığı, Hasta dosyasında yer alması gerekse de doktorların mutlaka elektronik ortamda ve hızlı şekilde ulaşmaları gereken bir veri olup olmadığı, Pratikte doktorlar tarafından bir bilgi sistemine kaydedilmesi/girilmesi mümkün bir veri olup olmadığı Bölüm - 3 Sunu 43 43

44 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Veri den Bilgi ye ulaşmak için önce terminolojide birlik SÖZLÜK 540 Veri Elemanı 65 MSVS ISO Bölüm - 3 Sunu 44

45 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Gönderim Paketi (7 Adet) Muayene gönderim Paketi MSVS (65 Adet) Vatandaş Kayıt msvs Muayen e msvs Veri Elemanı (540 Adet) Hasta Kimlik No Adı Soyadı Cinsiyet Doğum Tarihi Uyruk Muayene Başlangıç zamanı Muayene Bitiş zamanı Ek Tanı Hikayesi + Bölüm - 3 Sunu 45 45

46 Neler Yapılacak? Kurum Bazında Mali Veri Setleri Kurum Bazında 2013 İdari Veri Setleri MVS 2013 Sağlık Veri Setleri Bölüm - 3 Sunu 46 Vatandaş Bazında

47 Sağlık Kodlama Referans Sunucusu Sağlık Bilgi Sistemlerinde ortak bir kodlama standardı oluşturarak,birlikte çalışabilirlik zemini sağlayan, Türkiye sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmasına katkı veren, Açık teknolojilerle ( XML Web Servisleriyle) paylaşan, bir referans bilgi sistemidir. Bölüm - 3 Sunu 47 47

48 Sağlık Kodlama Referans Sunucusu SKRS Sistemin İşleyişi Yazılım Geliştiriciler Aile Hekimleri XML Web Servisleri XML Web Servisleri SKRS Sunucusu Hastaneler Bölüm - 3 Sunu 48 Diğer 48 Kurumlar 48 48

49 SKRS Web Servisleri SKRS Bölüm - 3 Sunu 49 49

50 Tüm görüntü ve raporlara ait verilerin ortak bir platform aracılığı ile toplanması, paylaşılması, görüntü ve raporların istemi yapan hekim, kişinin bağlı olduğu aile hekimi veya yetki verdiği diğer hekimler arasında paylaşılması için hızlı ve güvenli bir elektronik ortamın oluşturulması. Bölüm - 3 Sunu 50 50

51 Sistemin işlerliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması amacı ile ihtiyaç duyulan görüntüleme, raporlama ve depolama kapasitelerine göre e-radyoloji Veri Merkezi oluşturulmuştur. Sağlık ağının oluşturulması ile diğer veri merkezlerimizde de dağıtık yapı kullanılabilecektir. Aile Hekimlerinin Radyolojik Tetkiklerini kolay bir şekilde isteyebilmeleri ve sonuçları görebilmeleri, hastaneler arası raporlama ve görüntüleme hizmetleri için bir sistem oluşturulmuştur. Bölüm - 3 Sunu 51 51

52 Bölüm - 3 Sunu 52 52

53 Halk Sağlığının Korunması görevini en alt birimi olan Toplum Sağlığı Merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için planlanmıştır. Mevcutta 3 modül tarafımızdan geliştirilmiştir. Planlama ve analiz çalışmalarının devam eden 23 ün üzerinde modül bulunmaktadır. Modüller arasında; Kanser Tarama Bağışıklama Sağlığın Korunması Bölüm - 3 Sunu 53 Bulaşıcı Hastalıklar. 53

54 Toplumdaki bireylerin doğumdan ölüme kadar oluşan tüm sağlık geçmişinin tutulduğu ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde sağlık ağı üzerinde paylaşılan güvenli bir sistemdir. ESK demografik bilgilerden muayeneye, kronik hastalıklardan bağışıklamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayabilmektedir. Bölüm - 3 Sunu 54 54

55 Bölüm - 3 Sunu 55 55

56 Sağlıkta bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek ve bu alandaki uluslararası ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, T.C. Sağlık Bakanlığı nı Uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek ve saygınlığını artırmak, AB projeleri vasıtasıyla Avrupa Konseyi çapında temsil gücünü artırmak, AB ye giriş sürecine katkı sağlamak. Yürütülen Uluslararası Projeler: epsos (Sağlık verilerinin paylaşımı) EMPOWER (Tip 2 Diyabet hastalarının online takibi) PALANTE (Ankilozan Spondilit hastalarının online takibi) Bölüm - 3 Sunu 56 56

57 Hedefler? Bölüm - 3 Sunu 57 57

58 1. Yazılım geliştiricilerin akreditasyonlarının yapılması ve belgelendirilmesi. 2. Kamu Hastaneleri Bilgi Sistemi 3. Türkiye Sağlık İstatistik Bilgi Sistemi 4. E-Hekim Portali 5. Vatandaş Portali 6. Sahada oluşan verinin daha iyi alınabilmesi için USVS kapsam ve yapısında değişiklikle yapılması. 7. Aile Hekimlerinin vatandaşlara hizmet verirken yönlendirme yapabilmek üzere direk MRS randevusu verebilmelerinin sağlanması. 8. Aile Hekimlerinin vatandaşlara hizmet verirken yönlendirme yapabilmek üzere direk MRS randevusu verebilmelerinin sağlanması. Bölüm - 3 Sunu 58 58

59 1. ESK uygulamasını hayata geçirmek Hedefler 2. Sağlık bilişim standartlarını belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak. 3. Kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını belirlemek ve uygulamak. 4. Merkezi sistem ve ağ yapısını kurmak, 5. Karar Destek Sistemi kapsamında veri ambarını kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını başlatmak ve yaygınlaştırmak 6. (KDS Raporları, Sağlık Göstergeleri Raporları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Veri Madenciliği) Bölüm - 3 Sunu 59

60 Hedefler 1. Görüntüleme (radyoloji, patoloji, EKG, vb.) alanında uzaktan sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi, Tele-Tıp ve Tele-Sağlık sistemlerini hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak. 2. (tele-tıp, Kronik hastalıkların uzaktan takibi, Filmsiz hastane konseptinin yaygınlaştırılması, teletıp merkezinin kurulması) Bölüm - 3 Sunu 60

61 Sağlık - NET Hedef TELETIP Sayısal Güvenlik e-imza Mevcut Sistemler USVS Aile Hekimleri Hastane SKRS Karar Destek Sistemleri Poliklinik Hastane Elektronik Sağlık Kaydı Sağlık Sigortası Entegrasyonu Eczane Eğitim ve Ar. Hastaneleri Sağlık Bakanlığı Ağ Yönetimi Bölüm - 3 Sunu 61 Lab. Eczane Hastane 61

62 Özet-1 Sistemindeki kaçaklar ve gereksiz harcamalar büyük oranda önlenmiş olacak İlaç Takip Sistemi, Tüm Hastaların aldıkları hizmetin elektronik takibi, e-sağlık sisteminde hasta mahremiyeti ve bilgi Bölüm - 3 Sunu 62 62

63 Özet-2 Veri zengini olurken Bilgi fakiri Olmamak, Üstün Teknoloji en İyisidir? Bilgiyi ve sistemi yönetmek, Sistem tarafından yönetilir hale gelmek. Bölüm - 3 Sunu 63 63

64 Son Söz Tanımlamadığımız veriyi sınıflandıramayız, Sınıflandıramadığımız veriyi de ölçemeyiz, Ölçemediğimiz veriyi de değerlendiremeyiz. Bölüm - 3 Sunu 64 64

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Gündem Yabancılar & içeriği Gönderim Paketleri Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Sağlık Turizm i ve 2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki

Detaylı

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur Sağlık.NET Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

E-Sağlık Koordinatörü

E-Sağlık Koordinatörü Türkiye de e-sağlık Dr. Nihat YURT E-Sağlık Koordinatörü Sağlık Bakanlığı E-Devlet Paneli ODTÜ Vişnelik 25 Mart 2009 Gündem Veri Toplama Yöntemleri Veri Toplamada Sorunlar e-sağlık Kapsamında Sağlık-Net

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ...

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ... S a y f a 3 S a y f a i ĐÇĐNDEKĐLER SAĞLIK NET NEDĐR?... SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ...... 2 SAĞLIK KODLAMA REFERANS SUNUCUSU (SKRS)... 2 MĐNĐMUM VERĐ

Detaylı

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 11 Hastane (7 Eğitim Araştırma) 4000 Yatak Kapasitesi Günlük 35-40 bin Poliklinik 2.5 milyon

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 23776858/157.05 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 14.11.2014 tarihli ve 67523305-700/2014.5181.5446 sayılı yazı Kanser

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769/700 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 11.11.2014 tarihli ve 2014.5679.84410

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

HEALTH-TIC 2012 PALANTE. Erdem ALPAY SRDC Ltd.

HEALTH-TIC 2012 PALANTE. Erdem ALPAY SRDC Ltd. HEALTH-TIC 2012 PALANTE Erdem ALPAY SRDC Ltd. 1 PALANTE Proje Numarası: Proje Kısaltması: ICT-CIP-297260 PALANTE Proje İsmi: PAtient Leading and managing their healthcare through EHealth Hastaların esağlık

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Sağlık Net Hata Kodlarına Göre Yapılacak İşlemler KULLANICI KLAVUZU Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi: 25.05.2013 1 Sisoft Sağlık Bilgi

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi e-sağlık Faaliyetleri

e-dönüşüm Türkiye Projesi e-sağlık Faaliyetleri e-dönüşüm Türkiye Projesi e-sağlık Faaliyetleri Dr. Nihat YURT Sağlık Bakanlığı Bilgi hastalıkların en büyük düşmanıdır. Bilgi hayat kurtarıcıdır. Gündem e-sağlık Tanımı Sağlıkta Dönüşüm Programı AB Programları

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Ekim2014

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Ekim2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ekim2014 1 SağlıkNET SağlıkNET Vatandaş olan veya olmayan tüm bireyleri kapsayan, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlıkta Dönüşüm Programı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler

Takdim Planı. * Sağlıkta Dönüşüm Programı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler Takdim Planı * Sağlıkta Dönüşüm Programı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 01.06.2007 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / lar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Kapsamı : Ülkemiz

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz-

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Strength Weakness Opportunities Threads TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Strength İnsan Sağlığı Çocuklardaki aşılama oranlarında gözle görülür iyileşmeler

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türkiye de Sağlık Reformu: Sağlıkta Dönüşüm Projesi Doç. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi HUSEP Sunum içeriği Sağlık Reformunun

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.8 Sayfa 1 / 12 Online Protokol V1.8 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri. * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri. * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu Reform öncesi Türkiye de sağlıkta geri ödeme, 3 farklı sigorta sistemiyle

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU 1 Sisoft Sağlık Bilgi Versiyon Bilgisi Doküman No Versiyon 2.0.0.558 Tarih 30.01.2014 2 Sisoft Sağlık Bilgi Sağlık-NET Klinik Veri Gönderim İşlemleri

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

MÜCAHİT MUTLUGÜN. mucahit@uekae.tubitak.gov.tr +90 262 6481338

MÜCAHİT MUTLUGÜN. mucahit@uekae.tubitak.gov.tr +90 262 6481338 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile Entegrasyon MÜCAHİT MUTLUGÜN Başuzman Araştırmacı mucahit@uekae.tubitak.gov.tr +90 262 6481338 Gündem EKDS Genel Tanıtımı EKDS Elemanları Kimlik Doğrulama

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

HAFTA 5 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI -2 HEDEFLER

HAFTA 5 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI -2 HEDEFLER ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI -2 YÖNETİM VE ORGANİZASYON HEDEFLER Bu konunun sonunda, 1980 lerden günümüze kadar ülkemizdeki sağlık politikalarını kavrayabileceksiniz. İÇİNDEKİLER Türkiye

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ HASTA KAYIT PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-01 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/7 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için 2 Biz Kimiz? Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı hastalık ve kazaların

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Nedir KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar Yrd.Doç.Dr.Cengiz Konuksal SASDER 4.ULUSAL KONGRESİ, 5-8 KASIM 2015-ANTALYA YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005 DEN 2015 E DEĞİŞEN NE?

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi HIMSS EMRAM AŞAMALARI Stage 7: Tümüyle elektronik Medikal kayıt, HCO (sağlık kuruluşu) EMR nin yan

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır.

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır. 1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ ÖN BÜRO HASTA KAYIT HASTA ARAMA PROTOKOL ARAMA YENİ HASTA LİSTESİ 1.1. ÖN BÜRO Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere iki ayrı şekilde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

ÜNİTE YENİ DÖNEMDE ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Prof. Dr.

ÜNİTE YENİ DÖNEMDE ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Prof. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER YENİ DÖNEMDE ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ Bakanlık Teşkilatı Sağlık Bakanı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi

Detaylı