T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme Üniversitemizin Vizyonu Üniversitemizin Misyonu Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Yılı Proje Uygulamaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öneriler 25

3 1. Yönetici Özeti Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürelsanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmiştir yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürebilir hale getirilmesi olmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla kısacası her türlü fiziki altyapılarıyla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3

4 Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 4

5 2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin Misyonu Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Amaçlar Araştırma faaliyetlerini arttırmak Yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin kapasitesini arttırmak Üniversitenin tanınırlığını arttırmak Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek Üniversite -toplum ilişkilerini kurmak ve geliştirmek Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesini sağlamak Hedefler Bilimsel yayınların sayısını arttırmak Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje sayısını arttırmak Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak Basın yayın araçlarını daha etkin hale getirmek Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantıları sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal ve yerel medya temsilcilikleri ile bilgi alışverişinde bulunmak Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek Halka yönelik ürün/hizmetleri kalite yönünden geliştirmek Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 5

6 Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek Yeni altyapı ve fiziksel alanlar kazandırmak Üniversitemiz öğrencilerinin yararlanacağı eğitim amaçlı altyapı ve fiziksel ortamlar sağlamak Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılmasını sağlamak Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirmek 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı gelirleri Tablo1 de verilmiştir. Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri GELİRLER TUTAR Hazine Yardımları ,65 Cari ,00 Sermaye ,00 Diğer Yardımlar ,65 Öz Gelirler ,04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,74 Sermaye Gelirleri 2.094,00 Diğer Gelirler ,30 TOPLAM ,69 6

7 , ,00 CARİ TL SERMAYE ÖZGELİR CARİ SERMAYE ÖZGELİR Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemizin açık alanlarını gösteren veriler Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye/Hazine Diğer Toplam (m 2 ) Rektörlük Binası Ziraat, Mühendislik, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri- Uygulama Oteli Merkezi Derslikler S.H.M.Y. O. Binası Iğdır Meslek Yüksekokulu Binası ve Teknik Bilimler MYO binası Yeni Kampus Alanı TOPLAM Açıklama Iğdır Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampus Alanıdır. Üniversitemize ait taşınmazdır. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tahsis edilmiştir. Üniversitemize ait taşınmazdır Üniversitemizin toplam alan miktarı ( m 2 ) 7

8 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsisi yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait Karaağaç yerleşkesinde bulunan alanda Üniversitemize ait Merkezi Derslik ve Sosyal Tesis alanı olarak iki hizmet binası inşa edilmiştir. Karaağaç Kampüsü, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu na hizmet vermektedir. Yeni yerleşke alanımız Suveren kampus alanı olarak belirlenmiş olup, Rektörlük hizmet binası inşaatı, ve merkezi laboratuvar yapımı bitmiştir. Ayrıca Suveren Kampüs Alanı altyapım işi, 96 dairelik Lojman, Ziraat Fakültesi Hizmet Binası, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Derslikler ve kampus alanının çevre düzenlenmesi yapım işi Üniversitemizin 2014 yılında tamamıyla bitirilmesi hedeflenmektedir Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleşmeleri Tablo 3 ve Grafik 2 de verilmiştir. Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM HARCAMA Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı , , , ,77 İdari ve Mali İşler , , , ,31 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,00 0, , ,66 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. 83% Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk. 1% İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 16% Grafik Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8

9 Üniversitemizin 2013 yılı yatırım ödeneklerin % 83 lük kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gerçekleşen harcamalar bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmiştir Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 2013 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar, Üniversitemizin firmalarla yaşanan kanuni süreçler, ihale uhdesinde kalan firmaların belirlenen sürelerde yapım işlerini sonlandırmamaları, ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeler şeklinde sıralanabilir Yılı Proje Uygulamaları Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 2013 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Toplam Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Ödenek 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi , ,00 0, , , H Muhtelif İşler (DAP) ,00 0,00 0, , , H Muhtelif İşler (Taşıt Hibe) ,00 0,00 0, ,00 0, H Kampus Alt Yapısı (DAP) ,00 0,00 0, , , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,00 0, , , H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) , ,00 0, , , K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ,00 0,00 0, , , H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0, , , ,82 TOPLAM , , , , , Yılı Projelerin Kanuni Bütçe Ödenekleri 0% 9% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 9% Muhtelif İşler (DAP) 10% Kampus Alt Yapısı (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisi 57% 4% 11% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) Merkezi Araştırma Laboratuarı ) Derslik ve Merkezi birimler Grafik Yılı Yatırım Uygulamaları 9

10 Derslik ve Merkezi birimler 50% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 0% Muhtelif İşler (DAP) 7% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 18% Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 5% Kampus Alt Yapısı (DAP) 8% Açık ve Kapalı Spor Tesisi 12% Grafik Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı Derslik ve Merkezi birimler 0, , ,00 Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 0, , , ,52 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) , , ,33 Açık ve Kapalı Spor Tesisi , , ,98 HARCANAN Kampus Alt Yapısı (DAP) Muhtelif İşler (DAP) 0 0, , , ,00 EKLENEN KBÖ Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 4.130, , ,00 Grafik Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10

11 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Üniteler Etüt projesi için 2013 yılı Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı sonuna kadar 4.130,00 TL (% 1,03) harcama gerçekleşmiştir , ,00 0, ,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Medikososyal Binası ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Derslik Binası Orta Aks Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Çim Saha) Lojman Projesi Enerji Nakil Hattı Projesi TOPLAM 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.130,00 TL 4.130,00 TL 2013H Muhtelif İşler (DAP) Muhtelif İşler projesi için 2013 yılı Kanuni Bütçe Ödeneği ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten toplam ,02 TL harcanarak toplam ödenekten %75 harcama gerçekleşmiştir. 11

12 , ,02 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları Muhtelif işler kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen alanlarda harcama yapılmıştır. MUHTELİF İŞLER Harcamalar Büro Mobilyaları Alımı ,07 İş Yeri ve Büro Makine ve Teçhizat Alımı ,89 Derslik Malzemesi Alımları ,14 Laboratuvar Cihaz Alımı ,46 Zirai Gereç Alımı 7.871,78 Taşıt Alımı ,30 Kütüphane Veri Tabanı Alımı ,66 Bakım Onarım (Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk) ,05 Yazılım Alımı ,31 TOPLAM ,02 TL 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı, sondaj ve giriş takısının yapım işi çalışmaları için yürütülen faaliyetler 2013 yılında da devam etmektedir yılı kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, ,98 TL harcama yapılarak kanuni bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 85 olarak gerçekleşmiştir. 12

13 , ,98 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-8 Kampus Altyapısı Projesi (DAP) Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Kampus Altyapısı Terfi Merkezi Çevre Duvarı Ve Giriş Takı Sondaj Harcamalar ,97 TL 0,00 TL ,67 TL ,34 TL TOPLAM ,98 TL 2009H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Üniversitemiz Lojman ve sosyal tesis yapım için 2013 yılı kanuni bütçe ödeneği ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde ,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır yılı içinde toplam harcama miktarı ,52 TL (%96) tutarında gerçekleşmiştir , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13

14 LOJMAN VE SOSYAL TESİS Harcamalar 12 Blok 96 Daire Lojman ,52 TL Rektör Konutu ,00 TL TOPLAM ,52 TL 2011K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi araştırma Laboratuvarı projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu bütçenin tamamı özel hesaba aktarılmış ve toplam ,59 TL harcama yapılmıştır. Binanın yapımı tamamlanmış olup 2014 yılında laboratuvar malzemeleri alımları yapılacaktır , ,59 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI MERKEZİ LABORATUVAR Harcamalar ,59 TL TOPLAM ,59TL 14

15 2011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı spor Tesisleri projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde ,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır yılı içinde toplam harcama miktarı ,33 TL (%86) tutarında gerçekleşmiştir , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ Harcamalar 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu ,33 TL TOPLAM ,33 TL 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılında ,82 TL harcama yapılmıştır Yılı içinde ,00 TL ödenek ise başka projelere aktarılmıştır. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Merkezi Derslik Ve Sosyal Tesis Rektörlük Binası Ziraat Fakültesi Merkezi Derslik TOPLAM Harcamalar 0,00 TL ,36 TL ,54 TL ,92 TL ,82 TL 15

16 , ,82 0, ,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler: 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Alt Yapı Yapım İşi Temmuz 2011 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında Üniversitemizin içme suyu, yangın hattı, kanalizasyon, su deposu, yollar ve çevre düzenlemesi gibi işler yaptırılmaktadır. Yapım işi %23 seyiyesindedir. 16

17 Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren kampus alanı çevre duvarı ve giriş takı çalışmaları 2013 yılında başlamış, %5 oranında ilerleme kaydedilmiştir. 2 Adet 280 Metre Derinlikte İçme ve Kullanma Suyu İçin Sondaj İşi 2012 Aralık ayında başlayıp 2013 yılında bitmiştir. 17

18 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Rektörlük Binası Yapım işi 17 Mayıs 2011 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 25 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Yapım işi % 104 oranında gerçekleştirilmiştir. Rektörlük Binası 18

19 Rektörlük Binası Rektörlük Binasının içi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Ziraat Fakültesi Yapım işi18 Nisan 2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 27 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. İşin fiziki gerçekleşme oranı % 77 dur. 19

20 Ziraat Fakültesi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampus Alanı Merkezi Derslik Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme oranı % 86 dır. Suveren Kampüs Alanı Merkezi Derslik 20

21 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan 96 Daire Lojman Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %79 dir. 96 Adet Lojman Yapım İşinin Maket ve İnşaat Halleri Rektörlük Konutu Yapım işinin etüt projesi tamamlanmış olup 2013 yılında yapım işlerine başlanmış olup, yapım işi %48 seviyesindedir. 21

22 Rektörlük Konutu 20011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Yapım işi fiziki olarak % 97 seviyesindedir Kişilik Kapalı Spor Salonu 22

23 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DHK) Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampüs alanında modern teknolojiye uygun olarak yapımı devam eden laboratuvar binası yapımı devam etmektedir. Merkezi Laboratuvar yapım işi de başlayıp yapım işi bitmiştir yılında malzeme alımlarına başlanacaktır. Merkezi Laboratuvar 23

24 Merkezi Laboratuvar 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler: 2013H Muhtelif İşler (DAP) 2013 yılı içinde bu proje kapsamında aşağıdaki alımlar yapılmıştır. Alım Yapılan Yerler Devlet Malzeme Ofisi nden alınan Malzemeler Adet Mobilya Alımı (Dosya Dolabı, Sandalye, Sehpa vb) -46 Adet Yazıcı, 40 Adet Dizüstü, 2 Adet Tarayıcı, 5 Adet Projeksiyon, 6 Adet Klima -625 Adet Sıra, 2 Adet Öğretmen Masası ve 35 adet Bank -Kırtasiye Malzemeleri - 1 Adet Kamyon Kasası, 2 adet Otobüs ve 1 Adet Kepçe Muhtelif Firmalardan Alınan Malzemeler - 11 Adet Dizüstü,Bilgisayar ve Bilgisayar Yedek Parçaları - 76 Adet Makine (Klima, Televizyon, Projeksiyon, Fotoğraf ve Kamera, Güç Kaynağı) - 2 Adet Yön Bulma Cihazı - Diğer Çeşitli Mal ve Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 53 Adet Lab. Malzemesi - 1 adet Trinoküler Mikroskop - 5 Kalem Lab. Ölçü Aleti 24

25 Yazılım Alımları -Ölçüm Yazılımı (Lab. İçin) -EBYS sistemi -Öğrenci ve Personel Sistemi (Bakım Onarım Dahil) 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılında 5 adet veri tabanı alımı yapılmıştır. 4. Öneriler Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır. 25

26 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma- Haberleşme Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri İktisadi Sosyal TOPLAM

27 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) H Proje No (3) Proje Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H H Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis H Muhtelif İşler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Taşıt Hibe ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır TOPLAM Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) K Proje No (3) Proje Adı (4) Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır TOPLAM Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 27

28 Faaliyet Raporunda Kullanılan Tablo ve Grafik Listesi Tablolar Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 6 Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu 7 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu 8 Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 9 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti 26 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) 27 Grafikler Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 7 Grafik Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8 Grafik Yılı Yatırım Uygulamaları 9 Grafik Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı 10 Grafik Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10 Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları 11 Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları 12 Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13 Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları 14 Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları 15 Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 16 28

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 5 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU - 0 Çankırı - 2011 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme 3 2.1. Üniversitemizin Vizyonu 3 2.2.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER...

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER... İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1:

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 Üniversitemiz, toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde, amaç ve hedeflerini

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı