MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlğn tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandrmak koulu ile eğitim öğretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen değiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaabilirler. Baslmmodüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlğnda satlamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER İrsaliyeler Sevk İrsaliyesi Tama İrsaliyesi Yolcu Listeleri Adisyon Fatura İrsaliyeli Fatura Fatura Yerine Geçen Belgeler Perakende SatBelgeleri Gider Pusülas(Makbuzu) Serbest Meslek Makbuzu Müstahsil Makbuzu...25 UYGULAMA FAALİYETİ...27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...28 ÖĞRENME FAALİYETİ DİĞER TİCARİBELGELER AslmasZorunlu Belgeler Vergi Levhas Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha Fiyatlarmza KDV Dâhildir Levhas Aylk Prim ve Hizmet Belgesi Kymetli Evraklar Bono ( Emre Muharrer Senet) Poliçe Çek Menkul Kymetler Hisse Senedi Tahvil Makbuz Tahsilât Makbuzu Muhasebe Fileri Tahsil Fii Tediye Fii (Ödeme Fii) Mahsup fii Ücret Bordrolar Normal Ücret Hesaplamas Fazla Mesainin Hesaplanmas...52 UYGULAMA FAALİYETİ...54 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...55 MODÜL DEĞERLENDİRME...58 CEVAP ANAHTARLARI...60 ÖNERİLEN KAYNAKLAR i

4 KAYNAKÇA...62 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0011 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Ortak alan MODÜLÜN ADI Ticari Belgeler MODÜLÜN TANIMI Ticari belgelerin hzlve doğru bir ekilde yaplmasyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandrldğ öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK Ticari belge düzenlemek. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Genel Amaç İyerinde hzl, pratik ve doğru bir ekilde ticari belgeleri düzenleyebileceksiniz. Amaçlar İyerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleyebileceksiniz. İyerinde diğer ticari belgeleri düzenleyebileceksiniz. Ortam: Büro laboratuar, bilgisayar laboratuar, sf Donam: formlar, belgeler, bilgisayar, bilgisayar masas, sarf malzemeleri, yazc, projeksiyon, tepegöz ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracuygulayarak modül uygulamalarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Gerek i, gerekse özel hayatzda yapmolduğunuz ticari ilikilerden dolayticari belgeleri alma veya bunlardüzenleyip vermek bir vatandalk görevidir. Ticari faaliyete taraf olduğunda ya bir ticari belge düzenleyip kartarafa sunan ya da bu ticari belgeyi alan kii olacaksz. Bu belgeleri alrken ya da düzenlerken Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nda yazlolan usül ve esaslardikkate alacaksz. Aksi takdirde düzenlenen belge geçersiz olacaktr. Muhasebenin görevini yerine getirmesi için bu belgelerin esas ve usüle uygun bir takm defterlere kaydedilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Mesleklerin en iyisi en iyi yapladr. Hangi ii yaparsaz yapz, mesleğinize değer verdiğiniz ve saygduyduğunuz sürece o meslek yücelir. Mesleğinizde ne kadar bilgili olursaz o kadar da söz sahibi olursunuz, bu da size alazda saygnlk kazandracaktr Bu modül ile alamzda kullalan ticari belgeler ile ilgili terimler, tamlar, ksaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadr. Bu sayede okul uygulamalarnda, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek haytzda ihtiyaç duyacağz kavramlar, belgeler ve ilemleri öğreneceksiniz. Bu konuda meslekî bilgileri kazandğz takdirde ticari belgelerle ilgili ilemleri kolay ve hzlbir ekilde yapabileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İyerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleyeceksiniz. ARAŞTIRMA Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri tedarik ediniz. En yakn muhasebe bürosuna gidip fatura ve diğer belgeler hakknda not alz. Sfa getirerek arkadalarla tartz. 1. FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER Vergi Usül Kanunu nda (VUK) belli ekil ve artlarla bağlanmolan belgeler unlardr: İrsaliyeler Fatura İrsaliyeli fatura Fatura yerine geçen belgeler Gider makbuzu Serbest meslek makbuzu Müstahsil makbuzu VUK a göre bu belgelerin, geçerli belge saylabilmeleri için anlamalmatbaalarda bastrlmolma veya kullalmadan önce notere tasdik ettirilmiolma mecburiyeti vardr İrsaliyeler Mal ve hizmet hareket akdüzenli bir ekilde kontrol etmek, muhasebe belge düzenini sağlamak ve tüm mal ve hizmet satlarn fatura edilmesi için düzenlenmesi zorunlu belgelerdir. Bunlar Sevk irsaliyesi Tama irsaliyesi Yolcu listeleri Adisyon 3

10 Sevk İrsaliyesi Satlmya da satlmak üzere olan bir maln, bir adresten diğerine naklinde ya da ay iletmeye ait iyerleri arasnda tanmasnda düzenlenen ve üzerinde gönderilen maln konusu, birimi ve maln kime ait olduğunun yazldğbelgeye Sevk İrsaliyesi denir. (Şekil 1.1: Sevk irsaliyesi ) Ticari maln satlmasdurumunda, eğer mal satctarafndan tar veya tattrlrsa, sevk irsaliyesi satctarafndan düzenlenir. Satlan mal, satn alan alc(müteri) tarafndan tar veya tattrlrsa sevk irsaliyesi alctarafndan düzenlenir. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak bilgisayar ortamnda düzenlenir ve iki nüshasmutlaka emtiay(mal) tayan tatta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemisaylr. Sevk irsaliyelerinde, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi ayrayryer alacaktr. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aygün olmashalinde de bu tarihler ayrayrkaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemi saylacaktr. Sevk irsaliyesinde u bilgiler bulunur Sevk irsaliyesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Gönderilen maln cinsi ve miktar İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; ad, soyadile varsa ticaret ünva, iadresi, vergi dairesi ve hesap numaras Müterinin (alcn) ad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras, kesildiği saat Mükellefin diğer iyerine veya satlmak üzere bir alcya (müteriye) gönderdiği hallerde maln kime ve nereye gönderildiği Maln, tayana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numaras Düzenleyenin imzas Teslim alan ve teslim edenin imzalar Bu açklamalar doğrultusunda Sevk irsaliyesine bağlolarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olmashalinde, ayrca sevk tarihinin yer almasna gerek bulunmamaktadr. Birden fazla irsaliyenin birletirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaralarn tümünün faturada yer almashalinde ayrca sevk tarihinin yer almasna gerek bulunmamaktadr. 4

11 Stok programlarndan emtia çkilemlerinin yaplmassrasnda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alnmasgerekmektedir. Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasndaki gün farkn ay değiikliğine sebep olmashalinde de (düzenlenme tarihi: sevk tarihi: ) buna bağlfatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7günün esas alnmasgerekmektedir. Şekil 1.1: Sevk irsaliyesi 5

12 İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafndan bu belgede düzenlenme tarihinin yanda ayrca sevk tarihinin yazlmasna gerek bulunmamaktadr Tama İrsaliyesi Araç sahibi tarafndan bir ücret karlğnda yük (eya, mal) tayan gerçek veya tüzel kii olan nakliyecilerin tadklareya için düzenledikleri bir belgedir. (Şekil 1.2: Tama irsaliyesi) Kara, deniz veya hava yolu ile yaplan tamalarda tama irsaliyesi mutlaka üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshastamayyaptranda, bir nüshaseyaytayanda, bir nüshas da tama irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci iletme sahibinde kalr. Tama irsaliyesinde u bilgiler bulunur: Tama irsaliyesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Tama irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarasve sra no su Gönderilen maln cinsi, miktarve nakliye ücreti Tama İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin ad, soyadile varsa ticaret ünva, i adresi, vergi dairesi ve hesap numaras Malgönderenin adsoyad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Alcn (müterinin ) adsoyad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Mükellefin diğer iyerine veya tanmak üzere bir alcya gönderdiği hallerde maln kime ve nereye gönderildiği Aracn sürücüsünün adsoyadve aracn plaka numaras Ancak VUK un mükerrer 257. Maddesine dayalarak, farkladreslerde bulunan birden çok alcya eya tanmassrasnda tek bir Tama İrsaliyesi düzenlenmesi ve irsaliyenin AlcAdresi bölümüne de Ekli Listedeki Muhtelif Müteriler ibaresinin yazlmasuygun görülmütür. Tama irsaliyesine eklenecek listede, tama irsaliyesinin seri ve sra numaras, göndericinin ad-soyad, ünva, gönderinin cinsi ve miktar(adet, ağrlk vb.), alcn adsoyadve gönderinin varmerkezi ile ücreti yer alacaktr. Kendilerine ait nakil vastalaryla kendi eyalartama srasnda tama irsaliyesinin düzenlenmesine gerek yoktur. Çünkü tama irsaliyesinin amacücret karlğnda yük (eya, mal) tayanlarn ekonomi içindeki hareketinin izlenmesine yarayan bir belgedir. Tama irsaliyesini ücret karlğyük (eya, mal) tayan taralndan düzenler. 6

13 Şekil 1.2:Tama irsaliyesi 7

14 Yolcu Listeleri Şehirlerarasyolcu tamaclğyapanlar (TCDD hariç) ile yolcu bileti kesmek zorunda olanlar, tatlarn her seferi için yolcu listesi düzenlemek zorundadr. Bu listeler yolcularn tatta oturma yerlerini planlekilde gösteren bir belgelerdir. (Şekil 1.3: Yolcu listesi) Yolcu listeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshasiletmede, diğer iki nüshasda yolculartayan araçta bulundurulmaldr. Şayet seyahat iletmeleri bilet satiini komisyonu veya acenteler araclğyla yaptryorsa, yolcu listelerinin de bu araclar tarafndan dört nüsha olarak düzenlenip bir nüshasda bu firmalar tarafndan saklar. Firmalar yolcu tama ilerini kendi vastalarn dnda, bir baka iletmeye veya kiilerin vastalaryla tattryorsa, bu durumda da yine yolcu tama listesini ve yolcu tama biletini de seyahat iletmesi tarafndan düzenlenir. Düzenlenen yolcu tama listesinde ve yolcu tama biletinde firmaya ait bilgiler yer alr. Seyahat acenteleri tarafndan bağmsz olarak çaltrlan otobüs sahipleri yapm olduklarhizmet karlğkadar seyahat iletmesine fatura eder. Şehirlerarasyolcu tamaclğyapan ve yolcu bileti kesmek zorunda olan turizm organizasyonu yapan firmalar yolcu tama listesi düzenlemek zorunda değildirler. Çünkü bu tür firmalar yolcu tamaya yönelik değil daha kapsamlbir programa bağlolarak yaplan tama dâhil her türlü hizmetleri yapan bir organizasyona sahip iletmelerdir. Yolcu listesinde aağdaki bilgiler yer alr: Yolcu listesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Yolcu listesinin düzenlenme tarihi Sra ve seri numaras Düzenleyen mükellefin; ad, soyadile varsa ticaret ünva, iadresi, vergi dairesi ve hesap numaras Biletin kesildiği koltuk numaralar Yolcu saysve toplam ücret Tatn plaka numaras Sefer tarihi Hareket saati Matbaaya ilikin bilgiler 8

15 Şekil 1.3: Yolcu listesi 9

16 Adisyon Adisyon hizmet veren (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) iletmelerin müteri isteklerini almakta kullandklarbir belgedir (Şekil 1.4: Adisyon). Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet iletmeleri unlardr: Belediyeler veya Kültür ve Turizm Bakanlğ ndan alnan belge ile iletilen lokanta, gazino gibi iletmeler Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler tarafndan çaltrlan ve alkollü içki servisi yapan iletmeler Kurumlar ya da gerçek usülde gelir vergisine tabi yol kenarlarnda hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi iletmeler Sfbelli olmayan birinci veya daha üst sflarda olanlar ve alkollü-alkolsüz içecekler satanlar Şekil 1.4: Adisyon 10

17 Adisyonda aağdaki bilgiler bulunur: Adisyon ibaresi Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sra numaras, saati Maliye Bakanlğibaresi veya noter tasdik mührü ekli Düzenleyenin ad, soyad, varsa ticaret ünva, iadresi, bağlbulunduğu vergi dairesi Maln ve hizmetin türü, miktar Adisyonu düzenleyenin adsoyad Adisyon, müteriden siparialrken en az iki nüsha düzenlenir ve müterinin masasna bir nüshasbraklr. Tahsilât srasnda müteriye ya fatura ya da yazar kasa fii düzenlenerek verilir. Müterinin yiyecek ve içeceklerini kendisinin seçerek aldğve paraspein ödediği iletmelerde adisyon kullalmaz Fatura Resim: l.l: Restoran ve lokantalar adisyon düzenlemek zorundadr Emtia (mal) veya hizmet satan iletmelerde yaplan ikarlğnda, müterinin borçlandğmeblağgöstermek üzere emtiaysatan veya ii yapan tüccar tarafndan müteriye verilen ticari belgedir. Satlarn toptan veya perakende yaplmas, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer sattüketiciye değil malsatacak olan bir iletmeye yapldysa, bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satan göreviyken; mal ve hizmeti satn alan alcda fatura istemek ve almakla görevlidir. Katma değer vergisi oranlar: Un ve mamülleri=% 1 Temel gda = % 8 Krtasiye = % 8 İlaç = % 8 Diğer = % 18 Faturada bulunmasgereken bilgiler unlardr: Fatura ibaresi Maliye Bakanlğibaresi veya noter tasdik mührü ekli 11

18 Faturan düzenlenme tarihi, seri ve sra numaras Faturaydüzenleyenin ad, varsa ticaret ünva, iadresi, bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numaras Alcn (Müterinin) ad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Maln ve hizmetin türü, miktar, birim fiyatve tutar Satlan mallarn teslim tarihi ve irsaliye numaras Kae ve imza Faturan düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar unlardr: Faturalar sra numarasdâhilinde düzenlenir. Faturalar mürekkepli kalem ile, daktilo veya bilgisayarla düzenlenir. Faturalar en az bir asl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. Fatura, maln teslimi veya hizmetin yapldğtarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemifaturalar hiç düzenlenmemisaylr. Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Kullalacak faturalar notere tasdik ettirilmiveya anlamalmatbaalara bastrlmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar müterinin adve soyadile bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numarasn doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasgösterir belgeyi ibraz etmek zorundadr. Ancak nihai tüketiciye satlan mallar veya yaplan iler için düzenlenecek faturalarda, müterinin belge ibrazve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktr. Faturan batarafnda isahibinin veya namna, imzaya yetkili olanlarn imzasbulunur. Fakat uygulamada iki farklekilde yaplmaktadr: KapalFatura: İletmenin, pein olarak yapmolduğu satlarnda düzenlediği ve alt tarafn kaelenip imzalandğfaturalardr (Şekil 1.5). Açk Fatura: İletmenin, veresiye satlarnda düzenlediği ve üst tarafn kaelenip imzalandğfaturalardr (Şekil 1.6). Tüketicilere ayplmal ve hizmet satan kiilere karhak aramada, fatura delil olarak kullanabilirler. Faturaya itiraz süresi 8 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturan içeriği kabul edilmisaylr. FaturalarGelir Vergisi Kanunu na (G.V.K) göre 5 yl, Türk Ticaret Kanunu na (TTK) göre 10 yl saklama zorunluluğu vardr. VUK 232. Maddesi ne göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sf tüccarlar ile kazancbasit usülde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aağdaki iletmelere fatura vermek ve bu iletmelerden fatura istemek zorundadr. 12

19 Bunlar: Birinci ve ikinci s f tüccarlar ( irketler, ah s i letmeleri) Serbest meslek erbab (avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb) Kazançlarbasit usülde tespit olunan tüccarlar (ayakkabtamircisi, berber) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler Vergiden muaf esnaf (pazarc lar, seyyar sat c lar) Şekil 1.5: Kapalfatura 13

20 Şekil 1.6 : Aç k fatura 14

21 1.3. İ rsaliyeli Fatura İ rsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrayrdüzenlenmesi, mükellefin iyükünü art rd ğ gibi faaliyetlerinin de aksamas na neden olmaktad r (Şekil 1.7: İ rsaliyeli fatura). İ steyen mükellef ler(sat c lar), fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura ad alt nda tek bir belge düzenleyebilir. İ rsaliyeli fatura n kulla lmas, mükellefin isteğ ine bağ l d r. İ rsaliyeli fatura kullanma usülünü seçen mükellefin, ayr ca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur. İ rsaliyeli faturada u bilgiler bulunur: İ rsaliyeli fatura ibaresi Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdiki İ rsaliyeli fatura düzenleyenin ad, ticari ünva, iadresi, bağ lolduğ u vergi dairesi ve hesap numaras Mal n ve hizmetin cinsi, miktar, fiyatve tutar Mal n nereye ve kime gönderildiği; mü terinin ad, ticari ünva, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras İ rsaliyeli fatura n seri ve müteselsil s ra numaras İ rsaliyeli fatura n düzenlenme tarihi ve saati İ rsaliyeli faturaydüzenleyenin imzas Anla malmatbaa ile ilgili bilgiler Ayr ca, düzenlenen irsaliyeli faturalarda Katma Değ er Vergisi (KDV) orave tutar yer almasgerekir. Bu bilgilerin eksik olmashalinde, irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemi say l r. İ rsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esaslar a ağ daki belirlenmi tir: Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalar n ya s ra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrayrkullanabilir. Malsatan mükellefler, irsaliyeli faturay en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri as l olmak üzere iki örneğ ini mü teriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemi say lacakt r. İ rsaliyeli fatura, mükellefler taraf ndan anla malmatbaalara fatura ölçülerinde bast r lacakt r. Bunlarla birlikte, irsaliyeli fatura n alt nda: Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunmashalinde ayr ca sevk irsaliyesi aranmaz. ifadesi bulunmal d r. Sat c n, irsaliyeli fatura düzenlemiolmas durumunda, mal n ta nmasveya ta tt r lmas nda yeniden bir ta ma irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur. İ rsaliyeli fatura uygulamas ndan yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi ba ndan önce irsaliyeli faturalartemin etmeleri (anla malmatbaalara bast rarak) gerekmektedir. Uygulamaya ise hesap döneminin ba nda geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamas na geçmek mümkün değ ildir. 15

22 İ rsaliyeli fatura düzenleme usülünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kulla lmam sevk irsaliyesi ve faturalar vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir. Şekil 1.7 : İ rsaliyeli fatura 16

23 1.4. Fatura Yerine Geçen Belgeler Mükellef, fatura düzenlenmesinin zorunlu olmad ğ al m-sat m ve hizmet i lerinde kay tlar, fatura yerine geçen belgelerle ispat etmek zorundad r. Fatura yerine geçen belgeler unlard r: Perakende sat belgeleri Gider makbuzu (pusülas ) Serbest meslek makbuzu Müstahsil makbuzu Perakende Sat Belgeleri Perakende sat lan madde ve malzemenin aynen veya i lendikten sonra nihai tüketicilere sat lmas d r. Deftere tabi olan mükellefler ile basit usülde tespit edilenler fatura vermek zorunda olmad klarsat lar, perakende sat belgesi ile belgelendirirler. Maliye Bakanl ğ nca belirlenen parasal s ra mayan sat lar için düzenlenen belgelerdir. VUK ta adgeçen perakende sat belgeleri unlard r: Yazarkasa fi i Perakende sat fi i Biletler Yazar Kasa Fi i Yazar kasa cihazkullanmak zorunda olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz ile düzenledikleri belgeye sat fi i denir (Şekil 1.8: Yazar kasa fi i). Sat gerçekle tiğinde düzenlenen sat fi inin bir nüshasmü teriye verilir. Yazar kasalar elektronik haf zalolduğ undan kesilen sat fi leri ile ilgili bilgiler haf zada, sakla r. O gün sat fi lerinin dökümü al r. Al nan bu döküme Z RAPORU denir. Mü teriye verilen sat fi inde, a ağ daki bilgilerin yer al nmaszorunludur: Sat fi i ibaresi Mükellefin ad, soyad, vergi dairesi ve hesap numaras Sat lan mallar n cinsi, tutarve KDV ora Müteselsil finumaras, i lem tarihi, saati Cihaz n onayland ğ gösterir sembol ve cihaz sicil numaras Şekil; 1.2 Yazar Kasa(Ödeme Kaydedici Cihaz) 17

24 Şekil 1. 8: Yazar kasa fi i 18

25 Perakende Sat Fi Yazar kasa n elektrik kesintisi veya sat limitleri her y l Maliye Bakanl ğ nca belirlenen rakam n alt nda olduğ u zaman, i letme sahibinin perakendecilere düzenledikleri bir belgedir. Bu limit 2006 y liçin 520 YTL dir. Bu belge, bir as l ve bir suret olarak düzenlenir. As l belge mü teriye verilirken, kopyas i letmede kal r (Şekil 1.9: Perakende sat fi i). Perakende fi inde bulunmasgereken bilgiler: Perakende sat fi i ibaresi Mükellefin ad, soyad, varsa ünvavergi dairesi ve hesap numaras Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdik mührü ekli Seri ve müteselsil s ra numarasve düzenleme tarihi Sat lan mallar n cinsi, tutar, KDV dâhildir ibaresi Düzenleyenin imzas Şekil 1.9: Perakende sat fi i 19

26 Biletler Bazi letmelerin (sinema, tiyatro, konser salonlar, ula t rma firmasvb.) faaliyetlerini halka arz nda kulland ğ ve içeriğinde ürün ya da hizmeti alacak ki i say s, faaliyetin saati, ücreti ve özelliğ inin yaz ld ğ belgelerdir. En az iki nüsha düzenlenir. As l belge mü teriye verilirken, kopyasi letmede kal r. (Şekil 1.10: Giribileti ve Şekil 1.11: Yolcu bileti) Giribileti veya yolcu ta ma biletinde yer almaszorunlu olan bilgiler unlard r: Giribileti veya yolcu ta ma bileti ibaresi Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdik mührü ekli İ letme veya mükellefin ad, soyad, varsa ticaret ünva Bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numaras Seri ve müteselsil( kesintisiz) s ra numaras KDV li ücreti Yolcu bileti ise; yolcunun adve soyad, gideceği yer ve saati, ücreti ve koltuk numaras Şekil 1.10: Giribileti 20

27 Şekil 1.11: Yolcu bileti Gider Pusülas(Makbuzu) Defter tutmak mecburiyetinde olan ve basit usüle tabi olanlar n, vergiden muaf olanlarla yapt klari ler veya onlardan sat n ald klaremtia için tanzim edip, i i yapana veya emtiaysatana imza ettirilen bir belgedir (Şekil 1.12: Gider pusülas ). Bu gider pusülasvergiden muaf esnaf taraf ndan verilmifatura hükmündedir. İ ki nüsha düzenlen bu belgenin bir nüshasmalsatana veya hizmeti yapana verilir. Diğ er nüshasi letmede kal r. Gider pusülas nda KDV yer almaz. Gider pusülas nda, en az a ağ daki bilgilerin bulunmaszorunludur: Gider pusülasibaresi Maliye Bakanl ğveya noter tasdik mührü ekli Seri ve müteselsil s ra numarasve düzenlenme tarihi Sat lan mal n veya yap lan i in mahiyeti, sat n al nan mal n bedeli, tevkif edilen (kesilen) vergi orave net tutar Malsat n alan veya i i yapt ra n ad, soyad, varsa ticaret ünva, vergi dairesi, hesap numarasve adresi Malsata n ad, soyad, adresi ve imzas VUK un 94 Maddesine göre gider pusülas nda yap lan ödemelerden: Havlu, hal, çar af, yapay çiçek vb. mallara veya bu mallar n üretiminde ödenen hizmet bedeli üzerinden % 2, Diğer mal al mlariçin % 5, Diğer hizmet al mlariçin % 10 ora nda gelir vergisi kesintisi yap l r. 21

28 Şekil 1.12: Gider pusulas Serbest Meslek Makbuzu Meslekî faaliyetlerde bulunan (Mali mü avir, doktor, avukat gibi ) serbest meslek erbaplar, yapm olduklarfaaliyetlerden doğan tahsilâtiçin iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve asl mü teriye bir nüshasda kendiside kalacak ekilde düzenlenen belgeye Serbest meslek makbuzu denir (Şekil 1.13: Serbest meslek makbuzu). Serbest meslek erbaplarbelirlenen oranlarda KDV ve gelir vergisine tabidir. Serbest meslek makbuzundan kesilen gelir vergisini mükellef serbest meslek sahibine değ il; muhtasar beyanname ile vergi dairesine öder. Serbest meslek erbaplar n elde ettikleri kazançlarkdv siz matrah ( vergi hesaplamas nda al nacak tutar) üzerinden %22 gelir vergisine (stopaj) tabidir. Vergi mükellefi olmayan ki ilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan vergi kesintisi yap lmaz. Vergi mükellefi olmayan ki ilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan KDV, al nan ücrete tabidir. 22

29 Serbest meslek makbuzlar na bulunmasgereken bilgiler: Makbuzu verenin soyad, adveya ünva, adresi, vergi dairesi ve hesap numaras, Maliye Bakanl ğkli esi ve noter tasdik mührü ekli Al c n (mü terinin) soyad, ad veya ünvave adresi Al nan para n miktarve al ndtarihi Kesinti (gelir vergisi) tutarve KDV tutaryaz l r ve bu makbuzlar serbest meslek erbab taraf ndan imzala r Serbest meslek faaliyetinin türü Serbest meslek makbuzu seri ve s ra numarasdâhilinde takip ettirilir Serbest meslek makbuzunun bas ld ğ matbaa Örnek: Şekil 1.13: te brüt 100 YTL üzerinden muhasebe ücreti olarak mükellef Sebehattin Uysal ad na düzenlenen serbest meslek makbuzudur. Brüt ücret : Gelir vergisi : Net ücret KDV : : NET ALINAN : 100 YTL 22 YTL ( 100 * 0,22) 78 YTL ( ) 18 YTL ( 100* 0,18) 96 YTL ( ) 23

30 Şekil 1.13: Serbest meslek makbuzu 24

31 Müstahsil Makbuzu Birinci ve ikinci s f tüccarlarla defter tutmak zorunda olan çiftçiler ile basit usüle tabi olanlar, vergiden muaf çiftçilerden sat n ald klarmallar n bedeli için düzenlenen bir belgedir. Fatura yerine geçer. İ ki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak, sat cçiftçiye vermeye ve diğerini de çiftçiye imzalatarak almaya mecburdurlar. (Şekil 1.14: Müstahsil makbuzu) Mal, tacir veya çiftçi ad na arac(komisyoncu vb.) taraf ndan al nd ğ nda, müstahsil makbuzunu komisyoncular taraf ndan düzenlenir. Fatura vermek zorunda olmayan çiftçiler vergiden ve KDV den muaft r. Müstahsil makbuzda KDV yer almaz. Müstahsil makbuzunda u bilgiler yer al r: Müstahsil makbuzu ibaresi Maliye Bakanl ğ n mühre veya noter tast k mührü Müstahsil makbuzun seri ve s ra numaras, düzenlenme tarihi Malsat n alan tüccar veya çiftçinin ad, soyad varsa ünva, adresi, vergi numaras Ürünü satan çiftçinin ad, soyad, adresi, imzas Sat n al nan mal n cinsi, miktar, fiyat, bedeli Kesilen gelir vergisi Malala n imzas GVK n 94 Maddesine göre ticaret borsalar ndan tescil ettirilmeden, çiftçilerden sat n al nan ziraî ürünler için yap lan ödemelerden Hayvanlar ve bunlar n mahsulleri için % 2, Diğer zirai mahsuller için % 4, Ticaret borsas na tescil ettirilerek al nan ürünlerden Zirai ürünlerden % 2, Hayvan ve bunlar n mahsulleri için %1 ora nda gelir vergisi kesilir. 25

32 Resim:l.3:Atatürk bir çiftlikte, ziraat i lerinde Şekil 1.14: Müstahsil makbuzu 26

33 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ lem Basamaklar Öneriler İ rsaliyeleri ta mlay z. Ticari belgeleri içerik bak mdan Faturayta mlay z. öğreniniz. İ rsaliyeli faturayta mlay z. VUK da ticari belgeler k sm na bak z. Fatura yerine geçen belgelerden yazar TTK de ticari belgeler k sm kasayta mlay z. inceleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden perakende sat fi ini ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden biletleri ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden gider pusülas (gider makbuzunu) ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzunu ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden müstahsil makbuzunu ta mlay z. İ rsaliyeleri düzenleyiniz. Aç k faturaydüzenleyiniz. Kapalfaturaydüzenleyiniz. İ rsaliyeli faturaydüzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden perakende sat fi ini düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden biletleri düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden gider pusülas (gider makbuzunu) düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzunu düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden müstahsil makbuzunu düzenleyiniz. 27 K rtasiyeciden ticari belgeleri al z. Muhasebe bürosundan ticari belgeleri elde ediniz. Muhasebe bürosuna giderek belgelerin doldurulmas nda yard mcolunmas isteyiniz. Ticari belgeleri doğ ru olarak doldurunuz. Bilgisayar ortam nda ticari belgeleri düzenleyiniz. Internet ortam ndan ticari belgeleri indiriniz.

34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A- Objektif Testler 1. Ticari bir mal n, bir yerden diğ er bir yere ta nmass ras nda, ta nan mal n cinsini ve miktar gösteren belgeye.. denir. 2. Tüketici koruma yasas na göre tüketici alm olduğu mal ve hizmet kar l ğ al nan mallar için al tarihinden itibaren alm olduğ u faturaya..gün içinde itiraz etmez ise fatura n içeriğini kabul etmiolur. 3. Fatura n düzenlendiğ i anda bedeli ödenmeyen; daha sonra ödenecek ekilde düzenlen ve ka e ve imza n üst k s mda yer ald ğ faturaya.. fatura denir. 4. İ steyen mükellefler fatura ve sevk irsaliyesinin yerine.. adalt nda tek bir belge düzenleyebilir. 5. İ rsaliyeli faturada eğ er teslim eden ve teslim ala n adve soyad, imzalaryer almam sa düzenlenen bu belge. belgedir. 6. Fatura vermek zorunda olan mükellefler, Maliye Bakanl ğ nca belirlenen belirli bir parasal s ra mayan sat lariçin.... fi i düzenler. 7. Fatura vermek ve almak zorunda olan mükellefler, belge verme zorunda olmayanlardan alm olduklarmal ve hizmet kar l ğ nda düzenledikleri belgeye....denir. 8. Fatura vermek ve almak zorunda olan mükellefler, vergiye tabi olmayan çiftçilerden alm olduklar mal kar l ğ nda düzenledikleri belgeye... denir. Değerlendirme Cevaplar zcevap anahtarile kar la t r z. Doğru cevap say zbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanl cevap verdiğ iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad ğ z sorularla ilgili konularfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğ ru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz 28

35 B- Uygulamal Testler 1. A ağ daki bilgilerden yararlanarak sevk irsaliyesini düzenleyiniz. Düzenleme tarihi , fiili sevk tarihi ve seri nu. lu sevk irsaliyesi Selim Ayan, Bahariye Cad.nu:2 Kad köy/ İ STANBUL, Kad köy Vergi Dairesi, Vergi nu: Mal n Cinsi Miktar Birim Fiyat Çorap YTL Bayan pantolon YTL Bayan ceket YTL Sevk irsaliyesi düzenleme EVET HAYIR 1. Mü teriye ait bilgileri doldurdunuz mu 2. Sevk irsaliyesini düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihini yazd z m 3. Mal n cinsini, miktar, birim fiyat yazd z m 4. Teslim eden ve teslim alan imza attm 2. A ağ daki bilgilerden yararlanarak kredili (aç k) faturaydüzenleyeniz. Selim Ayan, Bahariye Cad.nu:2 Kad köy/ İ STANBUL, Kad köy Vergi Dairesi, Vergi nu: dir sevk tarihi,2191 irsaliye nusu, irsaliye tarihi Fatura tarihi Cinsi Miktar Fiyat Tutar Etek YTL Kravat YTL Bay ceket YTL Bayan gömlek YTL KDV ora% 8 Kredili fatura düzenleme EVET HAYIR 1.Mü teriye ait bilgileri doldurdunuz mu 2.Faturaya sevk tarihi, irsaliye nusu, irsaliye tarihini yazd z m 3.Fatura tarihini yazd z m 4.Mal n cinsini, miktar, birim fiyat, tutar yazd z m 5.Fatura n toplam rakam ve yazile yazd z m 6. Aç k (kredili) fatura olarak ka eyi üst k sma vurularak imzaland m 29

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE İRSALİYE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

BORSA OPS YON SÖZLE MES

BORSA OPS YON SÖZLE MES BORSA OPS YON SÖZLE MES Ba ak Bak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ara rma Görevlisi Özet Borsa opsiyon sözle meleri, belirli finansal varl klar n al veya sat na ili kin olarak opsiyon al

Detaylı

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ AHMET ALP Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı