MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlğn tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandrmak koulu ile eğitim öğretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen değiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaabilirler. Baslmmodüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlğnda satlamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER İrsaliyeler Sevk İrsaliyesi Tama İrsaliyesi Yolcu Listeleri Adisyon Fatura İrsaliyeli Fatura Fatura Yerine Geçen Belgeler Perakende SatBelgeleri Gider Pusülas(Makbuzu) Serbest Meslek Makbuzu Müstahsil Makbuzu...25 UYGULAMA FAALİYETİ...27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...28 ÖĞRENME FAALİYETİ DİĞER TİCARİBELGELER AslmasZorunlu Belgeler Vergi Levhas Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha Fiyatlarmza KDV Dâhildir Levhas Aylk Prim ve Hizmet Belgesi Kymetli Evraklar Bono ( Emre Muharrer Senet) Poliçe Çek Menkul Kymetler Hisse Senedi Tahvil Makbuz Tahsilât Makbuzu Muhasebe Fileri Tahsil Fii Tediye Fii (Ödeme Fii) Mahsup fii Ücret Bordrolar Normal Ücret Hesaplamas Fazla Mesainin Hesaplanmas...52 UYGULAMA FAALİYETİ...54 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...55 MODÜL DEĞERLENDİRME...58 CEVAP ANAHTARLARI...60 ÖNERİLEN KAYNAKLAR i

4 KAYNAKÇA...62 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0011 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Ortak alan MODÜLÜN ADI Ticari Belgeler MODÜLÜN TANIMI Ticari belgelerin hzlve doğru bir ekilde yaplmasyla ilgili bilgi ve becerilerin kazandrldğ öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK Ticari belge düzenlemek. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Genel Amaç İyerinde hzl, pratik ve doğru bir ekilde ticari belgeleri düzenleyebileceksiniz. Amaçlar İyerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleyebileceksiniz. İyerinde diğer ticari belgeleri düzenleyebileceksiniz. Ortam: Büro laboratuar, bilgisayar laboratuar, sf Donam: formlar, belgeler, bilgisayar, bilgisayar masas, sarf malzemeleri, yazc, projeksiyon, tepegöz ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracuygulayarak modül uygulamalarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Gerek i, gerekse özel hayatzda yapmolduğunuz ticari ilikilerden dolayticari belgeleri alma veya bunlardüzenleyip vermek bir vatandalk görevidir. Ticari faaliyete taraf olduğunda ya bir ticari belge düzenleyip kartarafa sunan ya da bu ticari belgeyi alan kii olacaksz. Bu belgeleri alrken ya da düzenlerken Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nda yazlolan usül ve esaslardikkate alacaksz. Aksi takdirde düzenlenen belge geçersiz olacaktr. Muhasebenin görevini yerine getirmesi için bu belgelerin esas ve usüle uygun bir takm defterlere kaydedilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Mesleklerin en iyisi en iyi yapladr. Hangi ii yaparsaz yapz, mesleğinize değer verdiğiniz ve saygduyduğunuz sürece o meslek yücelir. Mesleğinizde ne kadar bilgili olursaz o kadar da söz sahibi olursunuz, bu da size alazda saygnlk kazandracaktr Bu modül ile alamzda kullalan ticari belgeler ile ilgili terimler, tamlar, ksaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadr. Bu sayede okul uygulamalarnda, beceri eğitimlerinizde ve sonraki meslek haytzda ihtiyaç duyacağz kavramlar, belgeler ve ilemleri öğreneceksiniz. Bu konuda meslekî bilgileri kazandğz takdirde ticari belgelerle ilgili ilemleri kolay ve hzlbir ekilde yapabileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İyerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleyeceksiniz. ARAŞTIRMA Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri tedarik ediniz. En yakn muhasebe bürosuna gidip fatura ve diğer belgeler hakknda not alz. Sfa getirerek arkadalarla tartz. 1. FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER Vergi Usül Kanunu nda (VUK) belli ekil ve artlarla bağlanmolan belgeler unlardr: İrsaliyeler Fatura İrsaliyeli fatura Fatura yerine geçen belgeler Gider makbuzu Serbest meslek makbuzu Müstahsil makbuzu VUK a göre bu belgelerin, geçerli belge saylabilmeleri için anlamalmatbaalarda bastrlmolma veya kullalmadan önce notere tasdik ettirilmiolma mecburiyeti vardr İrsaliyeler Mal ve hizmet hareket akdüzenli bir ekilde kontrol etmek, muhasebe belge düzenini sağlamak ve tüm mal ve hizmet satlarn fatura edilmesi için düzenlenmesi zorunlu belgelerdir. Bunlar Sevk irsaliyesi Tama irsaliyesi Yolcu listeleri Adisyon 3

10 Sevk İrsaliyesi Satlmya da satlmak üzere olan bir maln, bir adresten diğerine naklinde ya da ay iletmeye ait iyerleri arasnda tanmasnda düzenlenen ve üzerinde gönderilen maln konusu, birimi ve maln kime ait olduğunun yazldğbelgeye Sevk İrsaliyesi denir. (Şekil 1.1: Sevk irsaliyesi ) Ticari maln satlmasdurumunda, eğer mal satctarafndan tar veya tattrlrsa, sevk irsaliyesi satctarafndan düzenlenir. Satlan mal, satn alan alc(müteri) tarafndan tar veya tattrlrsa sevk irsaliyesi alctarafndan düzenlenir. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak bilgisayar ortamnda düzenlenir ve iki nüshasmutlaka emtiay(mal) tayan tatta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemisaylr. Sevk irsaliyelerinde, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi ayrayryer alacaktr. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aygün olmashalinde de bu tarihler ayrayrkaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemi saylacaktr. Sevk irsaliyesinde u bilgiler bulunur Sevk irsaliyesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Gönderilen maln cinsi ve miktar İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; ad, soyadile varsa ticaret ünva, iadresi, vergi dairesi ve hesap numaras Müterinin (alcn) ad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras, kesildiği saat Mükellefin diğer iyerine veya satlmak üzere bir alcya (müteriye) gönderdiği hallerde maln kime ve nereye gönderildiği Maln, tayana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numaras Düzenleyenin imzas Teslim alan ve teslim edenin imzalar Bu açklamalar doğrultusunda Sevk irsaliyesine bağlolarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olmashalinde, ayrca sevk tarihinin yer almasna gerek bulunmamaktadr. Birden fazla irsaliyenin birletirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaralarn tümünün faturada yer almashalinde ayrca sevk tarihinin yer almasna gerek bulunmamaktadr. 4

11 Stok programlarndan emtia çkilemlerinin yaplmassrasnda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alnmasgerekmektedir. Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasndaki gün farkn ay değiikliğine sebep olmashalinde de (düzenlenme tarihi: sevk tarihi: ) buna bağlfatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7günün esas alnmasgerekmektedir. Şekil 1.1: Sevk irsaliyesi 5

12 İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafndan bu belgede düzenlenme tarihinin yanda ayrca sevk tarihinin yazlmasna gerek bulunmamaktadr Tama İrsaliyesi Araç sahibi tarafndan bir ücret karlğnda yük (eya, mal) tayan gerçek veya tüzel kii olan nakliyecilerin tadklareya için düzenledikleri bir belgedir. (Şekil 1.2: Tama irsaliyesi) Kara, deniz veya hava yolu ile yaplan tamalarda tama irsaliyesi mutlaka üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshastamayyaptranda, bir nüshaseyaytayanda, bir nüshas da tama irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci iletme sahibinde kalr. Tama irsaliyesinde u bilgiler bulunur: Tama irsaliyesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Tama irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarasve sra no su Gönderilen maln cinsi, miktarve nakliye ücreti Tama İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin ad, soyadile varsa ticaret ünva, i adresi, vergi dairesi ve hesap numaras Malgönderenin adsoyad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Alcn (müterinin ) adsoyad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Mükellefin diğer iyerine veya tanmak üzere bir alcya gönderdiği hallerde maln kime ve nereye gönderildiği Aracn sürücüsünün adsoyadve aracn plaka numaras Ancak VUK un mükerrer 257. Maddesine dayalarak, farkladreslerde bulunan birden çok alcya eya tanmassrasnda tek bir Tama İrsaliyesi düzenlenmesi ve irsaliyenin AlcAdresi bölümüne de Ekli Listedeki Muhtelif Müteriler ibaresinin yazlmasuygun görülmütür. Tama irsaliyesine eklenecek listede, tama irsaliyesinin seri ve sra numaras, göndericinin ad-soyad, ünva, gönderinin cinsi ve miktar(adet, ağrlk vb.), alcn adsoyadve gönderinin varmerkezi ile ücreti yer alacaktr. Kendilerine ait nakil vastalaryla kendi eyalartama srasnda tama irsaliyesinin düzenlenmesine gerek yoktur. Çünkü tama irsaliyesinin amacücret karlğnda yük (eya, mal) tayanlarn ekonomi içindeki hareketinin izlenmesine yarayan bir belgedir. Tama irsaliyesini ücret karlğyük (eya, mal) tayan taralndan düzenler. 6

13 Şekil 1.2:Tama irsaliyesi 7

14 Yolcu Listeleri Şehirlerarasyolcu tamaclğyapanlar (TCDD hariç) ile yolcu bileti kesmek zorunda olanlar, tatlarn her seferi için yolcu listesi düzenlemek zorundadr. Bu listeler yolcularn tatta oturma yerlerini planlekilde gösteren bir belgelerdir. (Şekil 1.3: Yolcu listesi) Yolcu listeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshasiletmede, diğer iki nüshasda yolculartayan araçta bulundurulmaldr. Şayet seyahat iletmeleri bilet satiini komisyonu veya acenteler araclğyla yaptryorsa, yolcu listelerinin de bu araclar tarafndan dört nüsha olarak düzenlenip bir nüshasda bu firmalar tarafndan saklar. Firmalar yolcu tama ilerini kendi vastalarn dnda, bir baka iletmeye veya kiilerin vastalaryla tattryorsa, bu durumda da yine yolcu tama listesini ve yolcu tama biletini de seyahat iletmesi tarafndan düzenlenir. Düzenlenen yolcu tama listesinde ve yolcu tama biletinde firmaya ait bilgiler yer alr. Seyahat acenteleri tarafndan bağmsz olarak çaltrlan otobüs sahipleri yapm olduklarhizmet karlğkadar seyahat iletmesine fatura eder. Şehirlerarasyolcu tamaclğyapan ve yolcu bileti kesmek zorunda olan turizm organizasyonu yapan firmalar yolcu tama listesi düzenlemek zorunda değildirler. Çünkü bu tür firmalar yolcu tamaya yönelik değil daha kapsamlbir programa bağlolarak yaplan tama dâhil her türlü hizmetleri yapan bir organizasyona sahip iletmelerdir. Yolcu listesinde aağdaki bilgiler yer alr: Yolcu listesi ibaresi Maliye Bakanlğkliesi veya noter tasdik mührü ekli Yolcu listesinin düzenlenme tarihi Sra ve seri numaras Düzenleyen mükellefin; ad, soyadile varsa ticaret ünva, iadresi, vergi dairesi ve hesap numaras Biletin kesildiği koltuk numaralar Yolcu saysve toplam ücret Tatn plaka numaras Sefer tarihi Hareket saati Matbaaya ilikin bilgiler 8

15 Şekil 1.3: Yolcu listesi 9

16 Adisyon Adisyon hizmet veren (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) iletmelerin müteri isteklerini almakta kullandklarbir belgedir (Şekil 1.4: Adisyon). Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet iletmeleri unlardr: Belediyeler veya Kültür ve Turizm Bakanlğ ndan alnan belge ile iletilen lokanta, gazino gibi iletmeler Gerçek usülde vergilendirilen mükellefler tarafndan çaltrlan ve alkollü içki servisi yapan iletmeler Kurumlar ya da gerçek usülde gelir vergisine tabi yol kenarlarnda hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi iletmeler Sfbelli olmayan birinci veya daha üst sflarda olanlar ve alkollü-alkolsüz içecekler satanlar Şekil 1.4: Adisyon 10

17 Adisyonda aağdaki bilgiler bulunur: Adisyon ibaresi Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sra numaras, saati Maliye Bakanlğibaresi veya noter tasdik mührü ekli Düzenleyenin ad, soyad, varsa ticaret ünva, iadresi, bağlbulunduğu vergi dairesi Maln ve hizmetin türü, miktar Adisyonu düzenleyenin adsoyad Adisyon, müteriden siparialrken en az iki nüsha düzenlenir ve müterinin masasna bir nüshasbraklr. Tahsilât srasnda müteriye ya fatura ya da yazar kasa fii düzenlenerek verilir. Müterinin yiyecek ve içeceklerini kendisinin seçerek aldğve paraspein ödediği iletmelerde adisyon kullalmaz Fatura Resim: l.l: Restoran ve lokantalar adisyon düzenlemek zorundadr Emtia (mal) veya hizmet satan iletmelerde yaplan ikarlğnda, müterinin borçlandğmeblağgöstermek üzere emtiaysatan veya ii yapan tüccar tarafndan müteriye verilen ticari belgedir. Satlarn toptan veya perakende yaplmas, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer sattüketiciye değil malsatacak olan bir iletmeye yapldysa, bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satan göreviyken; mal ve hizmeti satn alan alcda fatura istemek ve almakla görevlidir. Katma değer vergisi oranlar: Un ve mamülleri=% 1 Temel gda = % 8 Krtasiye = % 8 İlaç = % 8 Diğer = % 18 Faturada bulunmasgereken bilgiler unlardr: Fatura ibaresi Maliye Bakanlğibaresi veya noter tasdik mührü ekli 11

18 Faturan düzenlenme tarihi, seri ve sra numaras Faturaydüzenleyenin ad, varsa ticaret ünva, iadresi, bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numaras Alcn (Müterinin) ad, ticaret ünva, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras Maln ve hizmetin türü, miktar, birim fiyatve tutar Satlan mallarn teslim tarihi ve irsaliye numaras Kae ve imza Faturan düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar unlardr: Faturalar sra numarasdâhilinde düzenlenir. Faturalar mürekkepli kalem ile, daktilo veya bilgisayarla düzenlenir. Faturalar en az bir asl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. Fatura, maln teslimi veya hizmetin yapldğtarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemifaturalar hiç düzenlenmemisaylr. Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Kullalacak faturalar notere tasdik ettirilmiveya anlamalmatbaalara bastrlmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar müterinin adve soyadile bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numarasn doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasgösterir belgeyi ibraz etmek zorundadr. Ancak nihai tüketiciye satlan mallar veya yaplan iler için düzenlenecek faturalarda, müterinin belge ibrazve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktr. Faturan batarafnda isahibinin veya namna, imzaya yetkili olanlarn imzasbulunur. Fakat uygulamada iki farklekilde yaplmaktadr: KapalFatura: İletmenin, pein olarak yapmolduğu satlarnda düzenlediği ve alt tarafn kaelenip imzalandğfaturalardr (Şekil 1.5). Açk Fatura: İletmenin, veresiye satlarnda düzenlediği ve üst tarafn kaelenip imzalandğfaturalardr (Şekil 1.6). Tüketicilere ayplmal ve hizmet satan kiilere karhak aramada, fatura delil olarak kullanabilirler. Faturaya itiraz süresi 8 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturan içeriği kabul edilmisaylr. FaturalarGelir Vergisi Kanunu na (G.V.K) göre 5 yl, Türk Ticaret Kanunu na (TTK) göre 10 yl saklama zorunluluğu vardr. VUK 232. Maddesi ne göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sf tüccarlar ile kazancbasit usülde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aağdaki iletmelere fatura vermek ve bu iletmelerden fatura istemek zorundadr. 12

19 Bunlar: Birinci ve ikinci s f tüccarlar ( irketler, ah s i letmeleri) Serbest meslek erbab (avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb) Kazançlarbasit usülde tespit olunan tüccarlar (ayakkabtamircisi, berber) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler Vergiden muaf esnaf (pazarc lar, seyyar sat c lar) Şekil 1.5: Kapalfatura 13

20 Şekil 1.6 : Aç k fatura 14

21 1.3. İ rsaliyeli Fatura İ rsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrayrdüzenlenmesi, mükellefin iyükünü art rd ğ gibi faaliyetlerinin de aksamas na neden olmaktad r (Şekil 1.7: İ rsaliyeli fatura). İ steyen mükellef ler(sat c lar), fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura ad alt nda tek bir belge düzenleyebilir. İ rsaliyeli fatura n kulla lmas, mükellefin isteğ ine bağ l d r. İ rsaliyeli fatura kullanma usülünü seçen mükellefin, ayr ca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur. İ rsaliyeli faturada u bilgiler bulunur: İ rsaliyeli fatura ibaresi Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdiki İ rsaliyeli fatura düzenleyenin ad, ticari ünva, iadresi, bağ lolduğ u vergi dairesi ve hesap numaras Mal n ve hizmetin cinsi, miktar, fiyatve tutar Mal n nereye ve kime gönderildiği; mü terinin ad, ticari ünva, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras İ rsaliyeli fatura n seri ve müteselsil s ra numaras İ rsaliyeli fatura n düzenlenme tarihi ve saati İ rsaliyeli faturaydüzenleyenin imzas Anla malmatbaa ile ilgili bilgiler Ayr ca, düzenlenen irsaliyeli faturalarda Katma Değ er Vergisi (KDV) orave tutar yer almasgerekir. Bu bilgilerin eksik olmashalinde, irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemi say l r. İ rsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esaslar a ağ daki belirlenmi tir: Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalar n ya s ra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrayrkullanabilir. Malsatan mükellefler, irsaliyeli faturay en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri as l olmak üzere iki örneğ ini mü teriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemi say lacakt r. İ rsaliyeli fatura, mükellefler taraf ndan anla malmatbaalara fatura ölçülerinde bast r lacakt r. Bunlarla birlikte, irsaliyeli fatura n alt nda: Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunmashalinde ayr ca sevk irsaliyesi aranmaz. ifadesi bulunmal d r. Sat c n, irsaliyeli fatura düzenlemiolmas durumunda, mal n ta nmasveya ta tt r lmas nda yeniden bir ta ma irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur. İ rsaliyeli fatura uygulamas ndan yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi ba ndan önce irsaliyeli faturalartemin etmeleri (anla malmatbaalara bast rarak) gerekmektedir. Uygulamaya ise hesap döneminin ba nda geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamas na geçmek mümkün değ ildir. 15

22 İ rsaliyeli fatura düzenleme usülünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kulla lmam sevk irsaliyesi ve faturalar vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir. Şekil 1.7 : İ rsaliyeli fatura 16

23 1.4. Fatura Yerine Geçen Belgeler Mükellef, fatura düzenlenmesinin zorunlu olmad ğ al m-sat m ve hizmet i lerinde kay tlar, fatura yerine geçen belgelerle ispat etmek zorundad r. Fatura yerine geçen belgeler unlard r: Perakende sat belgeleri Gider makbuzu (pusülas ) Serbest meslek makbuzu Müstahsil makbuzu Perakende Sat Belgeleri Perakende sat lan madde ve malzemenin aynen veya i lendikten sonra nihai tüketicilere sat lmas d r. Deftere tabi olan mükellefler ile basit usülde tespit edilenler fatura vermek zorunda olmad klarsat lar, perakende sat belgesi ile belgelendirirler. Maliye Bakanl ğ nca belirlenen parasal s ra mayan sat lar için düzenlenen belgelerdir. VUK ta adgeçen perakende sat belgeleri unlard r: Yazarkasa fi i Perakende sat fi i Biletler Yazar Kasa Fi i Yazar kasa cihazkullanmak zorunda olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz ile düzenledikleri belgeye sat fi i denir (Şekil 1.8: Yazar kasa fi i). Sat gerçekle tiğinde düzenlenen sat fi inin bir nüshasmü teriye verilir. Yazar kasalar elektronik haf zalolduğ undan kesilen sat fi leri ile ilgili bilgiler haf zada, sakla r. O gün sat fi lerinin dökümü al r. Al nan bu döküme Z RAPORU denir. Mü teriye verilen sat fi inde, a ağ daki bilgilerin yer al nmaszorunludur: Sat fi i ibaresi Mükellefin ad, soyad, vergi dairesi ve hesap numaras Sat lan mallar n cinsi, tutarve KDV ora Müteselsil finumaras, i lem tarihi, saati Cihaz n onayland ğ gösterir sembol ve cihaz sicil numaras Şekil; 1.2 Yazar Kasa(Ödeme Kaydedici Cihaz) 17

24 Şekil 1. 8: Yazar kasa fi i 18

25 Perakende Sat Fi Yazar kasa n elektrik kesintisi veya sat limitleri her y l Maliye Bakanl ğ nca belirlenen rakam n alt nda olduğ u zaman, i letme sahibinin perakendecilere düzenledikleri bir belgedir. Bu limit 2006 y liçin 520 YTL dir. Bu belge, bir as l ve bir suret olarak düzenlenir. As l belge mü teriye verilirken, kopyas i letmede kal r (Şekil 1.9: Perakende sat fi i). Perakende fi inde bulunmasgereken bilgiler: Perakende sat fi i ibaresi Mükellefin ad, soyad, varsa ünvavergi dairesi ve hesap numaras Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdik mührü ekli Seri ve müteselsil s ra numarasve düzenleme tarihi Sat lan mallar n cinsi, tutar, KDV dâhildir ibaresi Düzenleyenin imzas Şekil 1.9: Perakende sat fi i 19

26 Biletler Bazi letmelerin (sinema, tiyatro, konser salonlar, ula t rma firmasvb.) faaliyetlerini halka arz nda kulland ğ ve içeriğinde ürün ya da hizmeti alacak ki i say s, faaliyetin saati, ücreti ve özelliğ inin yaz ld ğ belgelerdir. En az iki nüsha düzenlenir. As l belge mü teriye verilirken, kopyasi letmede kal r. (Şekil 1.10: Giribileti ve Şekil 1.11: Yolcu bileti) Giribileti veya yolcu ta ma biletinde yer almaszorunlu olan bilgiler unlard r: Giribileti veya yolcu ta ma bileti ibaresi Maliye Bakanl ğkli esi veya noter tasdik mührü ekli İ letme veya mükellefin ad, soyad, varsa ticaret ünva Bağlolduğu vergi dairesi ve hesap numaras Seri ve müteselsil( kesintisiz) s ra numaras KDV li ücreti Yolcu bileti ise; yolcunun adve soyad, gideceği yer ve saati, ücreti ve koltuk numaras Şekil 1.10: Giribileti 20

27 Şekil 1.11: Yolcu bileti Gider Pusülas(Makbuzu) Defter tutmak mecburiyetinde olan ve basit usüle tabi olanlar n, vergiden muaf olanlarla yapt klari ler veya onlardan sat n ald klaremtia için tanzim edip, i i yapana veya emtiaysatana imza ettirilen bir belgedir (Şekil 1.12: Gider pusülas ). Bu gider pusülasvergiden muaf esnaf taraf ndan verilmifatura hükmündedir. İ ki nüsha düzenlen bu belgenin bir nüshasmalsatana veya hizmeti yapana verilir. Diğ er nüshasi letmede kal r. Gider pusülas nda KDV yer almaz. Gider pusülas nda, en az a ağ daki bilgilerin bulunmaszorunludur: Gider pusülasibaresi Maliye Bakanl ğveya noter tasdik mührü ekli Seri ve müteselsil s ra numarasve düzenlenme tarihi Sat lan mal n veya yap lan i in mahiyeti, sat n al nan mal n bedeli, tevkif edilen (kesilen) vergi orave net tutar Malsat n alan veya i i yapt ra n ad, soyad, varsa ticaret ünva, vergi dairesi, hesap numarasve adresi Malsata n ad, soyad, adresi ve imzas VUK un 94 Maddesine göre gider pusülas nda yap lan ödemelerden: Havlu, hal, çar af, yapay çiçek vb. mallara veya bu mallar n üretiminde ödenen hizmet bedeli üzerinden % 2, Diğer mal al mlariçin % 5, Diğer hizmet al mlariçin % 10 ora nda gelir vergisi kesintisi yap l r. 21

28 Şekil 1.12: Gider pusulas Serbest Meslek Makbuzu Meslekî faaliyetlerde bulunan (Mali mü avir, doktor, avukat gibi ) serbest meslek erbaplar, yapm olduklarfaaliyetlerden doğan tahsilâtiçin iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve asl mü teriye bir nüshasda kendiside kalacak ekilde düzenlenen belgeye Serbest meslek makbuzu denir (Şekil 1.13: Serbest meslek makbuzu). Serbest meslek erbaplarbelirlenen oranlarda KDV ve gelir vergisine tabidir. Serbest meslek makbuzundan kesilen gelir vergisini mükellef serbest meslek sahibine değ il; muhtasar beyanname ile vergi dairesine öder. Serbest meslek erbaplar n elde ettikleri kazançlarkdv siz matrah ( vergi hesaplamas nda al nacak tutar) üzerinden %22 gelir vergisine (stopaj) tabidir. Vergi mükellefi olmayan ki ilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan vergi kesintisi yap lmaz. Vergi mükellefi olmayan ki ilere düzenlenen serbest meslek makbuzundan KDV, al nan ücrete tabidir. 22

29 Serbest meslek makbuzlar na bulunmasgereken bilgiler: Makbuzu verenin soyad, adveya ünva, adresi, vergi dairesi ve hesap numaras, Maliye Bakanl ğkli esi ve noter tasdik mührü ekli Al c n (mü terinin) soyad, ad veya ünvave adresi Al nan para n miktarve al ndtarihi Kesinti (gelir vergisi) tutarve KDV tutaryaz l r ve bu makbuzlar serbest meslek erbab taraf ndan imzala r Serbest meslek faaliyetinin türü Serbest meslek makbuzu seri ve s ra numarasdâhilinde takip ettirilir Serbest meslek makbuzunun bas ld ğ matbaa Örnek: Şekil 1.13: te brüt 100 YTL üzerinden muhasebe ücreti olarak mükellef Sebehattin Uysal ad na düzenlenen serbest meslek makbuzudur. Brüt ücret : Gelir vergisi : Net ücret KDV : : NET ALINAN : 100 YTL 22 YTL ( 100 * 0,22) 78 YTL ( ) 18 YTL ( 100* 0,18) 96 YTL ( ) 23

30 Şekil 1.13: Serbest meslek makbuzu 24

31 Müstahsil Makbuzu Birinci ve ikinci s f tüccarlarla defter tutmak zorunda olan çiftçiler ile basit usüle tabi olanlar, vergiden muaf çiftçilerden sat n ald klarmallar n bedeli için düzenlenen bir belgedir. Fatura yerine geçer. İ ki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak, sat cçiftçiye vermeye ve diğerini de çiftçiye imzalatarak almaya mecburdurlar. (Şekil 1.14: Müstahsil makbuzu) Mal, tacir veya çiftçi ad na arac(komisyoncu vb.) taraf ndan al nd ğ nda, müstahsil makbuzunu komisyoncular taraf ndan düzenlenir. Fatura vermek zorunda olmayan çiftçiler vergiden ve KDV den muaft r. Müstahsil makbuzda KDV yer almaz. Müstahsil makbuzunda u bilgiler yer al r: Müstahsil makbuzu ibaresi Maliye Bakanl ğ n mühre veya noter tast k mührü Müstahsil makbuzun seri ve s ra numaras, düzenlenme tarihi Malsat n alan tüccar veya çiftçinin ad, soyad varsa ünva, adresi, vergi numaras Ürünü satan çiftçinin ad, soyad, adresi, imzas Sat n al nan mal n cinsi, miktar, fiyat, bedeli Kesilen gelir vergisi Malala n imzas GVK n 94 Maddesine göre ticaret borsalar ndan tescil ettirilmeden, çiftçilerden sat n al nan ziraî ürünler için yap lan ödemelerden Hayvanlar ve bunlar n mahsulleri için % 2, Diğer zirai mahsuller için % 4, Ticaret borsas na tescil ettirilerek al nan ürünlerden Zirai ürünlerden % 2, Hayvan ve bunlar n mahsulleri için %1 ora nda gelir vergisi kesilir. 25

32 Resim:l.3:Atatürk bir çiftlikte, ziraat i lerinde Şekil 1.14: Müstahsil makbuzu 26

33 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ lem Basamaklar Öneriler İ rsaliyeleri ta mlay z. Ticari belgeleri içerik bak mdan Faturayta mlay z. öğreniniz. İ rsaliyeli faturayta mlay z. VUK da ticari belgeler k sm na bak z. Fatura yerine geçen belgelerden yazar TTK de ticari belgeler k sm kasayta mlay z. inceleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden perakende sat fi ini ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden biletleri ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden gider pusülas (gider makbuzunu) ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzunu ta mlay z. Fatura yerine geçen belgelerden müstahsil makbuzunu ta mlay z. İ rsaliyeleri düzenleyiniz. Aç k faturaydüzenleyiniz. Kapalfaturaydüzenleyiniz. İ rsaliyeli faturaydüzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden perakende sat fi ini düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden biletleri düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden gider pusülas (gider makbuzunu) düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzunu düzenleyiniz. Fatura yerine geçen belgelerden müstahsil makbuzunu düzenleyiniz. 27 K rtasiyeciden ticari belgeleri al z. Muhasebe bürosundan ticari belgeleri elde ediniz. Muhasebe bürosuna giderek belgelerin doldurulmas nda yard mcolunmas isteyiniz. Ticari belgeleri doğ ru olarak doldurunuz. Bilgisayar ortam nda ticari belgeleri düzenleyiniz. Internet ortam ndan ticari belgeleri indiriniz.

34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A- Objektif Testler 1. Ticari bir mal n, bir yerden diğ er bir yere ta nmass ras nda, ta nan mal n cinsini ve miktar gösteren belgeye.. denir. 2. Tüketici koruma yasas na göre tüketici alm olduğu mal ve hizmet kar l ğ al nan mallar için al tarihinden itibaren alm olduğ u faturaya..gün içinde itiraz etmez ise fatura n içeriğini kabul etmiolur. 3. Fatura n düzenlendiğ i anda bedeli ödenmeyen; daha sonra ödenecek ekilde düzenlen ve ka e ve imza n üst k s mda yer ald ğ faturaya.. fatura denir. 4. İ steyen mükellefler fatura ve sevk irsaliyesinin yerine.. adalt nda tek bir belge düzenleyebilir. 5. İ rsaliyeli faturada eğ er teslim eden ve teslim ala n adve soyad, imzalaryer almam sa düzenlenen bu belge. belgedir. 6. Fatura vermek zorunda olan mükellefler, Maliye Bakanl ğ nca belirlenen belirli bir parasal s ra mayan sat lariçin.... fi i düzenler. 7. Fatura vermek ve almak zorunda olan mükellefler, belge verme zorunda olmayanlardan alm olduklarmal ve hizmet kar l ğ nda düzenledikleri belgeye....denir. 8. Fatura vermek ve almak zorunda olan mükellefler, vergiye tabi olmayan çiftçilerden alm olduklar mal kar l ğ nda düzenledikleri belgeye... denir. Değerlendirme Cevaplar zcevap anahtarile kar la t r z. Doğru cevap say zbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanl cevap verdiğ iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad ğ z sorularla ilgili konularfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğ ru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz 28

35 B- Uygulamal Testler 1. A ağ daki bilgilerden yararlanarak sevk irsaliyesini düzenleyiniz. Düzenleme tarihi , fiili sevk tarihi ve seri nu. lu sevk irsaliyesi Selim Ayan, Bahariye Cad.nu:2 Kad köy/ İ STANBUL, Kad köy Vergi Dairesi, Vergi nu: Mal n Cinsi Miktar Birim Fiyat Çorap YTL Bayan pantolon YTL Bayan ceket YTL Sevk irsaliyesi düzenleme EVET HAYIR 1. Mü teriye ait bilgileri doldurdunuz mu 2. Sevk irsaliyesini düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihini yazd z m 3. Mal n cinsini, miktar, birim fiyat yazd z m 4. Teslim eden ve teslim alan imza attm 2. A ağ daki bilgilerden yararlanarak kredili (aç k) faturaydüzenleyeniz. Selim Ayan, Bahariye Cad.nu:2 Kad köy/ İ STANBUL, Kad köy Vergi Dairesi, Vergi nu: dir sevk tarihi,2191 irsaliye nusu, irsaliye tarihi Fatura tarihi Cinsi Miktar Fiyat Tutar Etek YTL Kravat YTL Bay ceket YTL Bayan gömlek YTL KDV ora% 8 Kredili fatura düzenleme EVET HAYIR 1.Mü teriye ait bilgileri doldurdunuz mu 2.Faturaya sevk tarihi, irsaliye nusu, irsaliye tarihini yazd z m 3.Fatura tarihini yazd z m 4.Mal n cinsini, miktar, birim fiyat, tutar yazd z m 5.Fatura n toplam rakam ve yazile yazd z m 6. Aç k (kredili) fatura olarak ka eyi üst k sma vurularak imzaland m 29

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ BELGELER 342PR0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler Kazandırılan Yeterlikler Kanunlara uygun biçimde fatura veya yerine geçen belgeleri

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER

FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER PERAKENDE SATIŞ FİŞİ Perakende Satış Fişi Tanımı: Perakende satış fişi perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 5 FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com A PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ 3 A-PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ YAZARKASA KULLANIMI Yazar kasa, satılan

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 BORÇLAR GELİR-GİDER HESAPLARINI KAPATILMASI ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com > Kredinin Çekilmesi 100-KASA 100.000 300-BNK KRD. 100.000 > Krediye faiz işlenmesi 780-FİNANSMAN

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.04.2014 Sirküler No : 2014 / 19 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No : 435) 03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş 1 Aralık 2012, Ankara Ticari işlem, ticari

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI

ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2008/13 İstanbul, 02.01.2008 Konu : Yiyecek İçecek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE KURSU DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MODÜL 1:TİCARİ DEFTER VE BELGELER... 2 MODÜL 2: FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER... 7 MODÜL 3: İŞLETME DEFTERİ... 16 MODÜL 4: KIYMETLİ

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI

08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI 08.09.2006 / 162 AKARYAKIT SATIŞLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü Karar Tarihi : 23.05.2005 Karar No : 10 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Üyelerin Adı ve Soyadı : Ömer DİNÇKÖK,Ali Raif DİNÇKÖK, Ayça DİNÇKÖK Raif Ali DİNÇKÖK, Erdoğan DAĞDELEN, Murat KILIÇ, Ömer KILINÇ

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU Özgür ÖZKAN 19 Yeşim KAYA** 20 Ali ÖZ 21 1.GİRİŞ İşletmeler, ticari kazancın elde

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı