TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM"

Transkript

1 T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1 Ekonominin Genel Dengesi (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişim) 2 Ekonominin Genel Dengesi (Cari Fiyatlarla, GSYH'ya Yüzde Pay) 3 Geçmiş Program ve OVP'lerdeki GSYH büyüme tahminleri ve gerçekleşmeler 4 Temel Makroekonomik Göstergelerin Tahmin ve Gerçekleşmeleri 5 BÖLÜM-2: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 7 Dönemler İtibarıyla Yıllık Ortalama Reel Büyüme Hızları 8 Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler 9 GSYH Sektörel Reel Büyüme Hızları 10 GSYH'ya Sektörel Katkılar 11 GSYH'da Sektörel Paylar 12 Harcama Yoluyla GSYH (Sabit Fiyatlarla Yüzde Değişme) 13 Harcama Yoluyla GSYH (Büyümeye Katkılar) 14 Harcama Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) 15 BÖLÜM-3: ÜRETİM GÖSTERGELERİ 16 Üretim Göstergeleri 17 BÖLÜM-4: TALEP GÖSTERGELERİ 18 Talep Göstergeleri 19 BÖLÜM-5: BEKLENTİ ANKETLERİ 20 TCMB Beklenti Anketi Seçilmiş Göstergeler 21 Ekonomik Güven Endeksi 22 Sektörel Güven Endeksleri 23 BÖLÜM-6: İSTİHDAM ve GELİR DAĞILIMI 24 İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 25 Yıllık Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi 27 Çeyreklik Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi 28 Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı 29 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı 30 Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları Döneminde Ortalama Asgari Ücretteki Gelişmeler 32 Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler 33

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-7: ENFLASYON ve DÖVİZ KURU 34 Fiyatlardaki Gelişmeler 35 Yİ-ÜFE ve TÜFE'de Aylık Gelişmeler 36 Tüketici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler 37 Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri 38 Yurt İçi Üretici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler 39 Döviz Kurları 40 BÖLÜM-8: DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ 41 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 42 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Verileri 44 İhracat 45 İthalat 46 İhracat ve İthalat Yüzde Değişimler 47 Cari İşlemler Dengesi 48 Cari Açığın Finansmanı 50 Cari Açığın Finansmanı (kümülatif) 51 Sermaye Hareketleri 52 Sermaye Hareketleri (Vade Türüne Göre) 54 Turizm Göstergeleri 55 BÖLÜM-9: MALİ PİYASALAR ve BANKACILIK SEKTÖRÜ 56 TCMB Gösterge Faiz Oranları 57 Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 58 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Mevduatları 59 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredileri 60 Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dağılımı 61 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarının Gelişimi 62 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri Türlerinin Gelişimi 63 Bank. Sek. Takibe Düşen Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları 64 Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler 65 TL Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 66 Bankaların Açık Pozisyonu 67 Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Tercihleri 68 Yurtdışı Yerleşiklerin Net Portföy Hareketleri 70 5 Yıllık Ülke CDS* Verileri 71

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-10: BORÇLANMA 72 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 73 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 74 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Döviz Yapısı 75 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Faiz Yapısı 76 Kamu Net Borç Stoku 77 Merkez Bankası Politika Faizleri ve Hazine İhalelerinde Oluşan Aylık Faiz Oranı 78 Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 79 Hazine İhaleleri Bileşik Faiz Oranı ve Vade Yapısı 80 Hazine İç Borç Ödemeleri 81 Hazine Finansman Programı 82 BÖLÜM-11: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 83 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 84 Türkiye'de Toplam Vergi Yükü 86 Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları 88 Genel Devlet Dengesi 90 Kamu Kesimi Genel Dengesi 92 BÖLÜM-12: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE BAZI GÖSTERGELER 94 Seçilmiş Ülkelerin GSYH Büyüklükleri 95 Seçilmiş Ülkelerde GSYH Artış Hızları 96 Seçilmiş Ülkelerde Çeyreklik GSYH Reel Büyüme Hızları 97 Seçilmiş Ülkelerin GSYH Büyüklükleri (SAGP, Milyar Dolar) 98 Seçilmiş Ülkelerde Kişi Başına GSYH (SAGP, Dolar) 99 Kişi Başına GSYH (Dolar) 100 İşsizlik Oranları 101 İşgücüne Katılım Oranları -Toplam 102 İşgücüne Katılım Oranları -Erkek 103 İşgücüne Katılım Oranları -Kadın 104 Dünyadaki Enflasyon Oranları 105 Seçilmiş Ülkelerde Uygulanan Politika Faizleri 106 Yıllar İtibarıyla Toplam Vergi Yükü 107

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-12: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE BAZI GÖSTERGELER (DEVAMI) OECD Ülkelerinde Vergi Yükü 108 Vergi Yükü Dağılımı 109 Mahalli İdareler Dahil Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü 110 Mal ve Hizmetler Üzerindeki Vergi Yükü 111 Mülkiyet Üzerindeki Vergi Yükü 112 Dolaylı -Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı 113 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları 115 AB Ülkelerinde KDV Oranları 116 Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 117 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 118 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 119 Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 120 Merkezi Yönetim Faiz Giderleri 121 Merkezi Yönetim Faiz Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payı 122 Genel Yönetim Bütçe Giderleri 123 Genel Yönetim Bütçe Gelirleri 124 Seçilmiş Ülkelerde Genel Yönetim Bütçe Dengesi 125 AB Ülkelerinde Genel Yönetim Bütçe Dengesi 126 Genel Yönetim Faiz Dışı Dengesi 127 Genel Yönetim Faiz Giderleri 128 Genel Yönetim Faiz Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payı 129

6 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

7 2 Ekonominin Genel Dengesi (1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişim) (1) 2017 (2) 2018 (2) 2019(2) TOPLAM TÜKETİM 4,8 8,1 10,4 7,0 5,0 5,4-0,2-0,7 5,9 7,5 0,3 5,2 2,0 5,1 5,8 3,8 4,5 4,4 Kamu 5,2-1,4 1,6 1,4 9,9 5,4 3,3 3,8 1,6 5,7 6,4 6,9 3,8 5,6 11,8 0,4 2,1 2,0 Özel 4,7 9,3 11,4 7,6 4,5 5,4-0,6-1,1 6,3 7,7-0,3 5,0 1,8 5,0 5,0 4,3 4,8 4,6 TOPLAM YATIRIM 29,0 11,7 17,0 18,7 13,4 6,4-4,2-28,8 47,8 15,9-8,1 11,5-2,1 1,5-0,9 5,0 4,8 4,7 Kamu 28,9-15,9-6,1 39,6-3,6 16,4 7,6 1,6 8,2 0,9 13,4 16,6-9,1 15,6 2,4 8,0 3,1-2,5 Özel 29,0 20,8 22,3 15,0 17,1 4,6-6,6-35,7 62,0 19,5-12,4 10,2-0,1-2,0-1,9 4,1 5,3 6,9 SABİT SERMAYE YATIRIMI 15,1 15,0 27,7 17,7 13,4 3,7-5,6-19,5 30,5 17,0-2,4 4,7-1,5 3,9 0,1 5,1 5,2 5,5 Kamu 13,0-13,9-8,2 34,2 2,1 12,6 5,8-1,2 19,1-3,1 10,4 20,6-6,3 9,4 3,5 8,9 3,5-2,7 Özel 15,8 25,8 36,8 14,9 15,6 2,2-7,8-23,6 33,8 22,2-5,0 0,9-0,2 2,4-0,8 4,0 5,7 8,0 STOK DEĞİŞİMİ (3) 2,1-0,4-1,9 0,1-0,1 0,6 0,3-2,3 2,5-0,2-1,5 1,6-0,2-0,6-0,2-0,1-0,1-0,2 Kamu 0,6-0,1 0,1 0,2-0,2 0,1 0,1 0,1-0,5 0,2 0,1-0,2-0,2 0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 Özel 1,6-0,3-2,0-0,1 0,1 0,5 0,3-2,4 3,0-0,4-1,6 1,7 0,0-0,8-0,2 0,0-0,1-0,3 TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR) 8,8 8,8 11,7 9,5 7,0 5,7-1,2-7,4 13,5 9,5-1,8 6,7 1,0 4,2 4,2 4,1 4,5 4,4 Net Mal ve Hizmet İhracatı (3) -2,2-3,3-2,4-1,4-0,3-1,2 1,9 2,7-4,4-1,1 4,0-2,6 2,0-0,3-1,1 0,2 0,4 0,5 Mal ve Hizmet İhracatı 6,9 6,9 11,2 7,9 6,6 7,3 2,7-5,0 3,4 7,9 16,3-0,2 7,4-0,9-0,4 5,8 6,5 6,6 Mal ve Hizmet İthalatı 20,9 23,5 20,8 12,2 6,9 10,7-4,1-14,3 20,7 10,7-0,4 9,0-0,3 0,2 3,5 4,5 4,6 4,4 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 3,2 4,4 5,0 5,0 Net Faktör Gelirleri -12,4-2,7-14,8-10,0 10,1-8,5 5,0 12,6-16,8 5,7-1,2 20,4-3,9 24,8-10,3 3,1-0,5 0,3 Net Dış Alem Cari Transferleri -18,4-62,5-4,3 20,2 12,1 4,2-15,0 28,0-41,3 0,7-17,2-12,7 20,1 9,0 32,0 14,2 9,6 7,5 GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG) 6,3 4,8 9,8 8,7 6,9 4,8 0,6-4,9 9,3 8,8 2,1 4,0 3,1 3,8 3,4 4,4 5,1 5,1 KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 113,4 15,2 63,1 54,8 24,2-6,4-3,5-15,5 31,1 25,7 2,2 9,6 2,1 14,1 0,0 0,7 5,3 4,5 Kamu Tüketimi 5,2-1,4 1,6 1,4 9,9 5,4 3,3 3,8 1,6 5,7 6,4 6,9 3,8 5,6 11,8 0,4 2,1 2,0 Kamu Tasarrufu -36,9-23,1-119,4 882,8 47,0-20,4-14,1-52,4 153,4 59,0-2,5 12,8 0,1 24,1-12,0 1,2 9,3 7,4 Kamu Yatırımı 28,9-15,9-6,1 39,6-3,6 16,4 7,6 1,6 8,2 0,9 13,4 16,6-9,1 15,6 2,4 8,0 3,1-2,5 Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı ÖZEL HARCANABİLİR GELİR 3,5 4,2 6,6 4,5 4,5 6,6 1,1-3,5 6,8 6,3 2,1 3,0 3,3 1,9 4,1 5,1 5,0 5,2 Özel Tüketim 4,7 9,3 11,4 7,6 4,5 5,4-0,6-1,1 6,3 7,7-0,3 5,0 1,8 5,0 5,0 4,3 4,8 4,6 Özel Tasarruf 0,3-9,9-9,5-8,3 4,6 12,4 8,8-13,4 8,8 0,1 14,4-5,6 10,9-11,9-0,7 10,2 6,5 7,9 Özel Yatırım 29,0 20,8 22,3 15,0 17,1 4,6-6,6-35,7 62,0 19,5-12,4 10,2-0,1-2,0-1,9 4,1 5,3 6,9 Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı Toplam Yurt içi Tasarruflar 12,5-7,5 7,2 16,2 14,5 2,6 3,5-20,9 25,6 13,9 8,8-0,2 7,3-0,8-5,1 7,0 7,5 7,7 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) OVP Tahmini (2) Program (3) GSYH Büyümesine Katkı

8 3 Ekonominin Genel Dengesi (Cari Fiyatlarla, GSYH'ya Yüzde Pay) (1) 2017 (2) 2018 (2) 2019(2) TOPLAM TÜKETİM 80,3 83,0 82,9 83,1 82,5 83,8 82,3 85,8 85,7 84,8 84,7 85,6 84,0 84,5 85,6 84,5 83,7 83,2 Kamu 9,9 9,7 9,2 9,0 9,5 9,9 10,0 11,3 11,0 10,8 11,6 11,8 12,0 12,1 13,3 12,7 12,5 12,1 Özel 70,4 73,4 73,7 74,2 73,0 73,9 72,3 74,6 74,7 74,0 73,2 73,8 72,0 72,3 72,3 71,8 71,2 71,1 TOPLAM YATIRIM 18,0 18,0 19,8 20,4 22,4 21,4 22,1 15,3 19,8 23,8 20,4 20,9 20,3 18,4 17,8 18,8 19,4 19,5 Kamu 4,9 3,7 3,2 4,0 3,7 3,9 4,3 4,4 4,1 4,1 4,4 4,9 4,4 5,0 4,9 5,1 5,0 4,6 Özel 13,1 14,3 16,6 16,4 18,7 17,5 17,8 10,9 15,8 19,7 16,0 16,0 15,9 13,4 12,9 13,8 14,4 14,9 SABİT SERMAYE YATIRIMI 17,1 17,4 20,7 21,4 22,6 21,8 20,2 17,2 19,2 22,1 20,6 20,6 20,4 20,7 20,5 20,7 20,7 20,8 Kamu 4,9 3,8 3,2 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 5,0 4,6 4,9 4,9 5,1 5,0 4,7 Özel 12,2 13,6 17,5 17,6 18,9 17,9 16,1 13,1 15,0 18,0 16,3 15,6 15,8 15,8 15,7 15,6 15,7 16,1 STOK DEĞİŞİMİ 0,9 0,6-1,0-1,0-0,2-0,4 1,9-1,9 0,6 1,7-0,1 0,3-0,1-2,3-2,7-1,8-1,3-1,3 Kamu 0,0-0,1 0,0 0,2-0,1 0,1 0,2 0,3-0,2 0,0 0,2 0,0-0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Özel 0,9 0,7-0,9-1,2-0,1-0,4 1,7-2,2 0,8 1,7-0,3 0,4 0,1-2,4-2,8-1,8-1,3-1,3 TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR) 98,4 101,0 102,6 103,5 104,9 105,2 104,4 101,1 105,6 108,7 105,2 106,5 104,2 102,9 103,4 103,4 103,1 102,8 Net Mal ve Hizmet İhracatı 1,6-1,0-2,6-3,5-4,9-5,2-4,4-1,1-5,6-8,7-5,2-6,5-4,2-2,9-3,4-3,4-3,1-2,8 Mal ve Hizmet İhracatı 25,2 23,0 23,6 21,9 22,7 22,3 23,9 23,3 21,2 24,0 26,3 25,6 27,9 28,0 26,3 27,6 28,7 29,5 Mal ve Hizmet İthalatı 23,6 24,0 26,2 25,4 27,6 27,5 28,3 24,4 26,8 32,6 31,5 32,2 32,1 30,8 29,7 31,0 31,7 32,2 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Net Faktör Gelirleri -2,1-1,8-1,4-1,1-1,1-1,0-1,0-1,2-0,9-1,0-0,9-1,1-1,0-1,4-1,1-1,2-1,1-1,1 Net Dış Alem Cari Transferleri 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG) 98,9 98,5 98,9 99,2 99,2 99,4 99,3 99,2 99,3 99,3 99,3 99,1 99,1 98,8 99,1 99,1 99,1 99,2 KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 5,1 5,5 8,2 11,8 13,7 12,3 11,8 10,4 12,5 14,5 14,5 15,2 15,1 16,5 16,0 15,4 15,5 15,4 Kamu Tüketimi 9,9 9,7 9,2 9,0 9,5 9,9 10,0 11,3 11,0 10,8 11,6 11,8 12,0 12,1 13,3 12,7 12,5 12,1 Kamu Tasarrufu -4,8-4,1-1,0 2,8 4,2 2,4 1,7-0,8 1,5 3,7 2,9 3,4 3,1 4,4 2,7 2,7 3,0 3,3 Kamu Yatırımı 4,9 3,7 3,2 4,0 3,7 3,9 4,3 4,4 4,1 4,1 4,4 4,9 4,4 5,0 4,9 5,1 5,0 4,6 Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı -9,8-7,8-4,2-1,2 0,5-1,5-2,6-5,3-2,5-0,4-1,5-1,5-1,3-0,6-2,2-2,4-2,0-1,3 ÖZEL HARCANABİLİR GELİR 93,9 93,0 90,6 87,4 85,5 87,1 87,5 88,7 86,8 84,8 84,9 83,9 84,1 82,3 83,1 83,6 83,7 83,8 Özel Tüketim 70,4 73,4 73,7 74,2 73,0 73,9 72,3 74,6 74,7 74,0 73,2 73,8 72,0 72,3 72,3 71,8 71,2 71,1 Özel Tasarruf 23,4 19,6 16,9 13,2 12,5 13,2 15,2 14,2 12,1 10,8 11,7 10,1 12,1 10,0 10,8 11,9 12,4 12,7 Özel Yatırım 13,1 14,3 16,6 16,4 18,7 17,5 17,8 10,9 15,8 19,7 16,0 16,0 15,9 13,4 12,9 13,8 14,4 14,9 Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı 10,3 5,3 0,4-3,1-6,2-4,3-2,6 3,3-3,7-9,0-4,3-5,9-3,8-3,4-2,1-1,9-2,0-2,2 Toplam Yurt içi Tasarruflar 18,6 15,5 16,0 16,0 16,7 15,6 16,9 13,3 13,6 14,4 14,6 13,5 15,2 14,3 13,5 14,6 15,5 16,0 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) OVP Tahmini (2) Program

9 4 Geçmiş Program ve OVP'lerdeki GSYH büyüme tahminleri ve gerçekleşmeler yılı Programı 4, yılı Programı 5, yılı Programı 5, yılı Programı 4,8 OVP ,0 5,0 5,0 OVP ,0 7,0 7,1 OVP ,5 5,7 5,7 OVP ,0 5,5 6,0 OVP ,0 3,5 4,0 5,0 OVP ,8 4,5 5,0 5,5 OVP ,5 4,0 5,0 5,0 OVP ,2 4,0 5,0 5,0 OVP ,6 4,0 5,0 5,0 OVP ,3 4,0 5,0 5,0 OVP ,0 4,5 5,0 5,0 OVP ,2 4,4 5,0 5,0 Gerçekleşme 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0

10 5 Temel Makroekonomik Göstergelerin Tahmin ve Gerçekleşmeleri T G T G T G T G T G T G T G T G GSYH Büyüme Hızı 4,0 6,2 5,1 5,3 5,0 9,4 4,8 8,4 5,0 6,9 7,0 4,7 5,5 0,7 5,0-4,8 TÜFE Yıl Sonu (Yüzde Değişme) 35,0 29,7 20,0 18,4 12,0 9,3 8,0 7,7 5,0 9,7 4,0 8,4 4,0 10,1 5,9 6,5 İhracat (FOB) 35,1 36,1 45,9 47,3 62,0 63,2 72,4 73,5 83,5 85,5 104,4 107,3 137,5 132,0 98,5 102,1 İthalat (CIF) 49,5 51,6 67,2 69,3 95,5 97,5 115,0 116,8 135,5 139,6 166,0 170,1 218,0 202,0 134,0 140,9 Dış Ticaret Açığı -14,4-15,5-21,4-22,1-33,5-34,4-42,6-43,3-52,0-54,0-61,6-62,8-80,5-69,9-35,5-38,8 Cari İşlemler Dengesi -1,8-0,6 7,7-7,6-14,4-14,2-21,3-21,0-30,7-31,2-36,4-36,9-51,5-39,4-11,0-11,4 Cari İşlemler Dengesi / GSYH -1,0-0,3-3,2-2,5-4,9-3,6-5,9-4,4-7,9-5,9-7,4-5,7-6,4-5,3-1,8-1,8 İşsizlik Oranı (yüzde) 7,5 10,3 9,5 10,5 10,3 9,7 10,3 10,1 9,9 9,7 9,9 10,3 11,0 14,8 14,0 Kaynak:Kalkınma Bakanlığı, Yıllık Programlar ve OVP'ler T: Tahmin, G: Gerçekleşme

11 6 Temel Makroekonomik Göstergelerin Tahmin ve Gerçekleşmeleri T G T G T G T G T G T G T T T T GSYH Büyüme Hızı 3,5 9,2 4,5 8,8 4,0 2,1 4,0 4,2 4,0 3,0 4,0 4,0 3,2 4,4 5,0 5,0 TÜFE Yıl Sonu (Yüzde Değişme) 7,5 6,4 7,8 10,4 7,4 6,2 6,8 7,4 9,4 8,2 7,6 8,8 7,5 6,5 5,0 5,0 İhracat (FOB) 111,7 113,9 134,8 134,9 149,5 152,5 153,5 151,8 160,5 157,6 143,9 143,8 143,1 153,3 170,0 193,1 İthalat (CIF) 177,5 185,5 236,9 240,8 239,5 236,5 251,5 251,7 244,0 242,2 207,1 207,2 198,0 214,0 236,9 261,8 Dış Ticaret Açığı -65,8-71,7-102,1-105,9-90,0-84,1-98,0-99,9-83,5-84,6-63,2-63,4-54,9-60,7-66,9-68,7 Cari İşlemler Dengesi -39,3-44,6-71,7-74,4-58,7-48,0-58,8-63,6-46,0-43,6-31,7-32,2-31,3-32,0-31,7-31,2 Cari İşlemler Dengesi / GSYH -5,4-6,1-9,4-9,6-7,3-6,1-7,1-7,7-5,7-5,4-4,4-4,5-4,3-4,2-3,9-3,5 İşsizlik Oranı (yüzde) 12,2 11,9 10,5 9,8 9,0 9,2 9,5 9,0 9,6 9,9 10,2 10,3 10,5 10,2 10,1 9,8 Kaynak:Kalkınma Bakanlığı, Yıllık Programlar ve OVP'ler T: Tahmin, G: Gerçekleşme

12 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

13 8 Dönemler İtibarıyla Yıllık Ortalama Reel Büyüme Hızları (Yüzde) DÖNEMLER TARIM SANAYİ HİZMETLER GSYH ,2 9,3 7,2 7, ,8 9,3 6,7 5, ,8 6,3 5,6 4, ,6 5,9 4,5 4, ,4 4,5 3,9 3, ,7 3,6 4,4 3, ,3 5,3 5,3 4, (*) 1,7 3,4 4,6 3, (*) 2,3 5,3 5,3 4,7 Kaynak: TÜİK (*) 1998=100 bazlı yeni milli gelir serisine göre hesaplanmıştır. İnşaat sektörü sanayiye dahil edilmiştir. Önceki satırlarda ise inşaat sektörü, hizmetler sektörüne dahil edilmiştir.

14 9 Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler GSYH (Milyar TL) GSYH (Milyar Dolar) GSYH Artış Hızı (%) 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 Kişi Başına Gelir (Dolar) Kişi Başına Gelir (SAGP)

15 10 GSYH Sektörel Reel Büyüme Hızları Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Tarım 3,6 2,4 6,1 3,1 3,5-2,1 7,0 3,2 6,9 10,9 2,2 2,4-1,0 Sanayi -8,6 13,9 10,0 1,6 4,1 3,5 3,3 0,5 4,0 1,5 7,2 5,7 3,9 İmalat -7,3 13,8 10,0 1,7 3,7 3,7 3,8 1,2 4,8 1,3 7,8 5,7 3,0 İnşaat -16,1 18,3 11,5 0,6 7,4 2,2 1,7-2,7 1,9 2,0 5,4 6,5 7,0 Hizmetler -1,8 7,6 8,8 2,5 5,5 4,3 4,9 4,1 4,2 5,1 6,1 5,0 3,6 Ticaret -10,4 13,6 11,2 0,0 5,1 1,9 2,2 1,2 2,4 0,5 4,8 5,5 3,4 Ulaştırma -7,8 11,0 10,4 2,0 3,9 3,1 3,0 1,2 2,2 2,4 6,1 3,6 1,1 Finansal Hiz. 8,5 6,8 9,6 3,2 9,8 7,3 10,0 6,7 9,9 13,6 9,8 6,5 5,5 GSYH -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 2,5 3,7 3,9 5,7 4,7 3,1

16 11 GSYH'ya Sektörel Katkılar Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Tarım 0,3 0,2 0,6 0,3 0,3-0,2 0,6 0,1 0,5 1,5 0,2 0,1-0,1 Sanayi -2,8 4,3 3,3 0,5 1,3 1,2 1,1 0,2 1,4 0,5 2,3 1,9 1,3 İmalat -1,7 3,2 2,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,3 1,2 0,3 1,9 1,5 0,8 İnşaat -1,0 1,0 0,7 0,0 0,4 0,1 0,1-0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 Hizmetler -1,0 4,4 5,0 1,5 3,2 2,5 2,9 2,5 2,4 2,8 3,7 3,1 2,1 Ticaret -1,3 1,7 1,4 0,0 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,6 0,7 0,4 Ulaştırma -1,0 1,3 1,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1 Finansal Hiz. 0,9 0,8 1,1 0,4 1,2 0,9 1,3 0,9 1,2 1,7 1,4 0,9 0,7 GSYH -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 2,5 3,7 3,9 5,7 4,7 3,1

17 12 GSYH'da Sektörel Paylar Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Tarım 8,3 8,4 8,0 7,9 7,4 7,1 7,6 3,9 6,3 12,5 6,8 3,8 5,9 Sanayi 22,9 23,6 24,4 23,8 23,6 24,1 23,4 24,2 24,7 21,7 23,3 24,2 24,6 İmalat 15,1 15,5 16,1 15,5 15,3 15,8 15,6 16,5 16,5 13,9 15,6 16,7 16,3 İnşaat 3,8 4,2 4,5 4,4 4,4 4,6 4,4 4,5 4,8 4,1 4,2 4,5 4,9 Hizmetler 59,6 57,2 56,3 57,5 57,6 57,7 57,4 60,4 56,8 54,7 58,0 60,4 58,1 Ticaret 10,8 10,9 11,9 11,9 12,0 11,9 11,6 11,6 12,1 11,1 11,8 11,3 12,2 Ulaştırma 11,2 11,1 11,6 12,0 11,9 11,9 11,6 10,8 11,9 11,6 12,3 10,5 11,4 Finansal Hiz. 4,5 3,7 3,1 3,3 3,3 3,1 3,1 3,3 3,1 3,0 3,2 3,0 3,2 GSYH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18 13 Harcama Yoluyla GSYH (Sabit Fiyatlarla Yüzde Değişme) Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Toplam Tüketim -1,0 6,0 7,3 0,4 5,3 1,9 5,0 4,1 5,7 4,5 5,8 7,6 6,8 Kamu Tüketimi 7,8 2,0 4,7 6,1 6,5 4,7 6,7 2,8 7,3 8,0 8,1 10,9 15,9 Özel Tüketim -2,3 6,7 7,7-0,5 5,1 1,4 4,8 4,3 5,5 3,9 5,4 7,1 5,2 Sabit Sermaye Yatırımı -19,0 30,5 18,0-2,7 4,4-1,3 4,0 0,7 10,1 1,3 3,5 0,0-0,6 Kamu S.S.Y. -0,6 17,7-2,2 10,3 24,1-8,2 7,7-0,8 9,8 9,6 9,9 4,3 4,7 Özel S.S.Y. -22,5 33,6 22,3-4,9 0,5 0,3 3,1 0,9 10,2-0,5 1,6-0,8-1,6 Stok Değişimi(1) -2,3 2,5-0,2-1,5 1,6-0,2-0,6 0,5-1,9 0,3-1,2 0,1 0,2 Toplam Nihai Yurtiçi Talep -5,1 10,8 9,8-0,4 5,1 1,1 4,8 3,3 6,8 3,7 5,3 5,9 4,9 Toplam Yurtiçi Talep -7,4 13,5 9,5-1,8 6,7 1,0 4,2 3,8 4,8 4,0 4,3 6,0 5,1 Net Mal ve Hizmet İhracatı (1) 2,7-4,4-1,1 4,0-2,6 2,0-0,3-1,4-1,2-0,1 1,3-1,5-2,1 Mal ve Hizmet İhracatı -5,0 3,4 7,9 16,3-0,2 7,4-0,9-1,4-2,7-1,4 2,0 2,4 0,2 Mal ve Hizmet İthalatı -14,3 20,7 10,7-0,4 9,0-0,3 0,2 3,6 1,4-1,3-2,6 7,3 7,7 GSYH(Harcama) -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 2,5 3,7 3,9 5,7 4,7 3,1 (1) GSYH Büyümesine Katkı

19 14 Harcama Yoluyla GSYH (Büyümeye Katkılar) Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Toplam Tüketim -0,8 4,9 5,8 0,3 4,1 1,5 3,9 3,2 4,3 3,3 4,7 6,1 5,2 Kamu Tüketimi 0,8 0,2 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,3 0,8 0,8 1,1 1,2 1,7 Özel Tüketim -1,6 4,7 5,3-0,3 3,4 1,0 3,2 2,9 3,5 2,6 3,6 4,9 3,4 Sabit Sermaye Yatırımı -4,5 6,1 4,3-0,7 1,1-0,3 0,9 0,2 2,5 0,3 0,9 0,0-0,1 Kamu S.S.Y. 0,0 0,7-0,1 0,4 1,0-0,4 0,3 0,0 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 Özel S.S.Y. -4,4 5,4 4,4-1,1 0,1 0,1 0,6 0,2 2,1-0,1 0,3-0,2-0,3 Stok Değişimi -2,3 2,5-0,2-1,5 1,6-0,2-0,6 0,5-1,9 0,3-1,2 0,1 0,2 Toplam Nihai Yurtiçi Talep -5,3 11,0 10,1-0,4 5,2 1,2 4,8 3,4 6,8 3,6 5,6 6,1 5,0 Toplam Yurtiçi Talep -7,6 13,5 9,9-1,9 6,8 1,0 4,3 3,9 4,9 3,9 4,4 6,2 5,2 Net Mal ve Hizmet İhracatı 2,7-4,4-1,1 4,0-2,6 2,0-0,3-1,4-1,2-0,1 1,3-1,5-2,1 Mal ve Hizmet İhracatı -1,3 0,9 1,9 3,9-0,1 1,9-0,2-0,4-0,8-0,4 0,5 0,6 0,0 Mal ve Hizmet İthalatı -4,0 5,2 3,0-0,1 2,5-0,1 0,1 1,0 0,4-0,3-0,8 2,1 2,2 GSYH(Harcama) -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 3,0 4,0 2,5 3,7 3,9 5,7 4,7 3,1

20 15 Harcama Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Toplam Tüketim 86,2 86,0 85,1 85,0 85,9 84,2 84,3 86,3 83,2 79,1 90,8 88,1 86,2 Kamu Tüketimi 14,7 14,3 13,9 14,8 15,1 15,3 15,7 15,1 15,0 14,4 18,1 16,3 17,4 Özel Tüketim 71,5 71,7 71,2 70,2 70,8 68,9 68,7 71,1 68,2 64,6 72,6 71,8 68,8 Sabit Sermaye Yatırımı 16,9 18,9 21,8 20,3 20,3 20,1 20,3 20,8 22,7 17,9 20,5 21,0 22,6 Kamu S.S.Y. 3,7 4,0 3,8 3,9 4,7 4,3 4,4 3,6 4,3 4,2 5,5 3,5 4,4 Özel S.S.Y. 13,2 15,0 18,0 16,4 15,6 15,9 15,9 17,2 18,4 13,7 15,0 17,5 18,1 Stok Değişimi -1,9 0,6 1,7-0,1 0,3-0,1-1,8-2,7-1,7 3,1-8,0-5,5-4,1 Mal ve Hizmet İhracatı 23,3 21,2 24,0 26,3 25,6 27,9 28,0 26,4 27,9 29,1 28,2 26,3 26,5 Mal ve Hizmet İthalatı 24,4 26,8 32,6 31,5 32,2 32,1 30,8 30,7 32,2 29,1 31,4 29,9 31,1 GSYH(Harcama) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

21 ÜRETİM GÖSTERGELERİ

22 17 Üretim Göstergeleri (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) 2016 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Toplam Sanayi Üretimi 3,6 8,6 4,8 0,7 7,1 1,2-8,4 2,8-4,1 Ara Malı 2,2 9,7 4,6 1,4 2,0-0,3-10,3 1,4-3,0 Dayanıklı Tüketim Malı 7,1 5,2 1,7-3,3 2,5-5,5-15,7 1,6-9,3 Dayanıksız Tüketim Malı 6,1 12,3 5,8 4,3 10,1-0,2-9,6 6,5-7,8 Yatırım Malı -1,2 4,6 6,7-5,8 19,8 1,1-11,9-0,7-3,9 İmalat Sanayii Üretimi 3,2 9,2 5,5 0,5 8,1-0,4-11,0 2,2-5,0 Madencilik Üretimi 4,5 9,7-3,2-4,5-0,7 7,8-0,6 4,3 2,3 Enerji Üretimi 5,6 4,1 3,2 3,9 3,8 10,6 3,1 5,3-1,2 Elektrik Üretimi 4,4 3,4 2,6 3,2 2,6 8,7 2,1 3,7-3,2 2,6 Otomotiv Üretimi -4,3 10,6 4,2 3,1 43,0 6,0-2,6-2,5 0,6 8,7 Beyaz Eşya Üretimi 8,1 6,8 8,9 5,9 13,6 6,2-3,2 13,2-0,5 Toplam Sanayi Ciro Endeksi 10,0 17,1 10,4 4,4 9,7 5,7-7,8 4,5-2,7 İmalat Sanayii Ciro Endeksi 9,9 17,4 10,6 4,8 9,9 5,6-7,7 4,3-3,1 Reel Kesim Güven Endeksi 0,1 1,1 2,4 2,0 0,8 1,8 2,5-0,1 7,3 1,2 Endeks Değerleri İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı 74,9 73,5 74,3 75,3 75,7 76,1 75,7 75,2 76,6 76,4 PMI (Üretim, SA) 50,9 50,3 49,2 48,9 49,4 47,4 47,6 47,0 48,3 49,8

23 TALEP GÖSTERGELERİ

24 19 Talep Göstergeleri (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) 2016 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Elektrik Talebi 4,6 3,7 2,6 4,0 3,0 9,1 2,6 4,5-2,6 2,8 Otomobil Satışı -4,7-0,6 3,7-6,5 17,4 4,9-29,0-12,6 9,1 32,9 Otomobil İhracatı -20,4 17,4 3,0 6,7 66,0 11,6 33,2 44,5 17,1 26,5 Beyaz Eşya Satışı 11,4 11,6 9,1-2,0 3,0 5,4-6,7 6,6 0,1 Beyaz Eşya İhracatı 5,2 9,7 10,2 9,3 15,3 8,6-1,1 16,1-0,7 Perakende Satış Hacmi Endeksi (Takvim Etkisinden Arı. Sabit Fiyat, KDV Dâhil) 0,1 8,1 4,0 3,4 1,3 1,7-2,7 0,1 1,0 Gıda, İçecek, Tütün Satış Hacmi 3,6 6,1 5,3 3,6 2,4 0,8 0,3 0,3-3,2 Gıda Dışı (Otomotiv Yakıt Hariç) -0,7 8,5 4,3 5,2 1,4 2,3-8,8 0,2 1,1 Açılan Şirket Sayısı 6,9 16,5 17,4-2,4-3,8-5,7-34,3-10,2-29,1 3,5 Kapanan Şirket Sayısı -21,6-21,6-22,0-32,0-19,6 85,7-41,2-8,9 22,5 52,7

25 BEKLENTİ ANKETLERİ

26 21 TCMB Beklenti Anketi Seçilmiş Göstergeler Cari Cari ayın TÜFE Beklentisi Yılsonu TÜFE Beklentisi Gelecek 12 aylık dönemin TÜFE beklentisi 24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%) Gelecek 12. Ayın Devlet Tahvili İhalesi Yıllık Bileşik Faiz Oranı Beklentisi ( % ) Para Piyasası Gecelik Yıllık Basit Faiz Oranı Beklentisi (Cari ayın) Cari Ay Sonu Bankalar arası Döviz Piyasası Dolar Kuru Beklentisi (TL) Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi (TL) Gelecek 12 Ay Sonundaki Dolar Kuru Beklentisi (TL) Cari Yıl Sonu Yıllık Cari İşlemler Dengesi Beklentisi Cari Yıl Sonu GSYH Büyüme Beklentisi Gelecek Yıl Sonu Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi Dönem Eki.15 1,26 8,25 7,34 6,88 10,42 10,35 2,95 2,99 3, ,14 2,93 3,16 Kas.15 0,43 8,36 7,42 6,84 10,26 10,28 2,87 2,93 3, ,59 2,95 3,30 Ara.15 0,07 8,53 7,56 6,86 10,56 10,32 2,94 2,94 3, ,13 3,22 3,36 Oca.16 1,21 8,19 7,92 7,12 10,94 10,42 3,02 3,17 3, ,70 3,43 3,78 Şub.16 0,68 8,48 7,96 7,29 10,85 10,49 2,97 3,15 3, ,64 3,57 3,90 Mar.16 0,77 8,29 7,89 7,23 10,37 10,47 2,90 3,11 3, ,32 3,59 3,88 Nis.16 0,92 7,91 7,78 7,14 9,67 10,03 2,87 3,08 3, ,46 3,62 3,88 May.16 0,65 7,80 7,81 7,14 9,95 9,70 2,97 3,11 3, ,47 3,60 3,89 Haz.16 0,11 7,64 7,60 6,95 9,64 9,19 2,94 3,10 3, ,87 3,67 3,88 Tem.16 0,26 7,81 7,59 7,03 9,24 8,77 2,91 3,05 3, ,45 3,67 3,87 Ağu.16 0,33 8,21 7,61 7,16 9,25 8,45 2,95 3,07 3, ,79 3,47 3,78 Eyl.16 0,72 8,07 7,62 7,11 9,36 8,18 2,97 3,07 3, ,49 3,40 3,72 Eki.16 1,32 7,81 7,61 7,01 9,43 8,00 3,08 3,12 3, ,31 3,20 3,59

27 22 Ekonomik Güven Endeksi (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim) Ekonomik güven endeksi Tüketici güven endeksi Reel kesim güven endeksi Hizmet sektörü güven endeksi Perakende ticaret sektörü güven endeksi İnşaat sektörü güven endeksi 1 0,1-0,1-1,8 1,9-1,7-0,5 2-1,2 0,5-2,0 0,8-0,3 2,8 3-10,3-5,4-2,8-0,6-0,1-1,4 4 2,2 1,5 1,5-0,6-1,3-2,3 5 1,2-1,6 1,3 0,2 1,3 3,0 6-4,1 3,4-2,1-1,1 0,4 1,6 7 3,6-2,7 1,4 1,1 0,2-2,6 8 0,0-3,6 0,0-0,2-1,7-0,9 9-16,0-6,1-3,3-2,1-3,5-1, ,7 7,3 3,9 0,1 2,4-0, ,9 22,9 6,4 1,9 4,6 5,0 12-3,8-4,6-1,3-1,0-0,4 0,7 1-16,8-2,7-2,7-6,6 3,6-1,4 2-14,8-7,0-0,7-3,5-2,4-1,3 3 9,5 0,5-1,0 4,8 4,1-1,7 4-6,1 2,2 1,5-3,8-5,9 0,1 5 12,0 0,4 0,0 5,1-0,1-2,9 6 1,3 1,0-1,3 1,3-4,0 2,2 7 14,9-3,5 1,9 5,3 3,9 2,5 8-24,1 11,1-3,1-9,7-2,3-4,2 9 20,8-0,2 4,0 5,7-3,2 3,2 10-8,3-0,3-3,1-1,8-1,8-0,8 Not: Endeksler mevsimsel arındırılmış olarak raporlanmaktadır.

28 23 Sektörel Güven Endeksleri Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi İnşaat Sektörü Güven Endeksi Gelecek 3 Ayda Son 3 Aylık Dönemde Gelecek 3 Ayda Toplam Gelecek 3 Gelecek 3 Ayda Gelecek 3 Aylık Gelecek 3 Ayda Toplam Gelecek 3 Alınan Gelecek 3 Gelecek 3 Son 3 Ayda Hizmetlere Toplam Çalışan Ayda Satış Tedarikçilere Dönemde İş Çalışan Ayda Satış Son 3 Ayda Siparişlerin Ayda Toplam Ayda Satış Son 3 Ayda Hizmetlere Olan Talep Çalışan Sayısı Fiyatları Son 3 Ayda Mevcut Stok Verilebilecek Hacmi Sayısı Fiyatları İnşaat Mevcut Çalışan Sayısı Fiyatları Endeks İş Durumu Olan Talep Beklentisi Sayısı Beklentisi Beklentisi Endeks İş Durumu Seviyesi Sipariş Miktarı Beklentisi Beklentisi Beklentisi Endeks Faaliyetleri Düzeyi Beklentisi Beklentisi ,2 92,8 92,7 109,1 90,4 105,2 107,5 100,8 91,6 103,2 103,6 107,4 98,8 124,0 80,5 91,9 61,1 99,9 111, ,0 93,0 92,8 114,3 92,9 107,2 108,9 105,4 95,3 98,8 114,4 121,9 103,9 114,1 84,5 92,8 64,7 104,4 112, ,0 93,2 92,3 111,5 94,6 104,7 110,8 104,9 98,1 97,3 112,8 119,4 101,3 111,2 85,1 95,5 64,7 105,5 113, ,5 84,9 85,3 107,4 93,3 99,9 115,5 108,8 112,4 99,9 108,4 114,0 102,4 127,0 83,9 94,7 71,2 96,7 110,5 2 89,2 84,5 84,9 98,3 89,1 99,7 106,7 106,2 102,5 101,9 105,5 114,2 100,1 125,7 82,8 92,2 66,9 98,7 111,0 3 93,5 89,7 86,1 104,7 90,8 101,7 107,7 110,5 111,3 101,5 108,9 118,8 99,7 126,6 81,4 99,0 65,1 97,8 107,1 4 89,9 85,3 84,3 100,2 87,6 99,0 103,2 103,9 100,3 99,9 101,4 111,6 96,6 123,7 81,5 100,7 64,0 99,0 102,4 5 94,5 90,8 88,2 104,5 88,0 98,0 105,0 103,8 100,2 100,0 104,4 111,3 101,0 125,0 79,2 89,8 66,2 92,2 105,5 6 95,8 90,9 90,0 106,4 86,2 100,3 104,6 99,6 92,2 98,8 103,0 107,9 97,6 118,5 80,9 88,0 65,9 95,9 102, ,9 94,4 92,2 116,0 87,7 106,4 108,7 103,6 97,4 101,6 110,4 111,7 100,0 111,9 83,0 96,0 67,8 98,1 106,3 8 91,1 85,3 83,1 104,8 88,2 99,8 106,4 101,2 92,5 99,9 103,7 111,1 102,6 116,3 79,4 90,9 64,4 94,4 104,7 9 96,2 88,7 87,7 112,2 90,1 106,8 109,3 98,0 83,1 100,5 106,2 110,4 96,7 112,8 82,0 96,2 64,6 99,4 107, ,5 88,3 86,7 108,4 86,4 101,9 107,7 96,2 89,1 99,4 105,2 100,2 97,2 118,4 81,3 90,9 62,8 99,8 109,6 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) ,1-0,8 0,7 0,5-2,8 0,5-2,8 2,4 2,1-0,8 3,3 6,1 1,5-0,9-0,5 0,1-4,4 2,1-0,2 11 1,9 0,2 0,1 4,7 2,7 1,9 1,2 4,6 4,0-4,3 10,4 13,5 5,2-8,0 5,0 1,0 5,9 4,5 1,2 12-1,0 0,2-0,5-2,4 1,9-2,3 1,8-0,4 2,9-1,6-1,4-2,1-2,5-2,5 0,7 2,9 0,1 1,1 1, ,6-8,9-7,7-3,7-1,4-4,6 4,2 3,6 14,6 2,6-3,9-4,5 1,0 14,2-1,4-0,9 9,9-8,4-2,8 2-3,5-0,4-0,4-8,5-4,5-0,2-7,6-2,4-8,8 2,0-2,7 0,1-2,2-1,0-1,3-2,6-6,0 2,2 0,5 3 4,8 6,1 1,4 6,5 1,8 2,1 0,9 4,1 8,6-0,4 3,3 4,1-0,4 0,7-1,7 7,3-2,7-0,9-3,5 4-3,8-4,9-2,1-4,2-3,5-2,7-4,2-5,9-9,8-1,5-6,9-6,1-3,1-2,3 0,1 1,8-1,5 1,3-4,4 5 5,1 6,4 4,7 4,3 0,4-1,0 1,7-0,1-0,1 0,1 2,9-0,3 4,6 1,1-2,9-10,9 3,4-6,9 3,1 6 1,3 0,2 2,0 1,8-2,0 2,4-0,4-4,0-8,0-1,2-1,3-3,0-3,4-5,2 2,2-1,9-0,4 4,1-2,6 7 5,3 3,8 2,5 9,1 1,8 6,0 3,9 3,9 5,6 2,8 7,2 3,5 2,5-5,6 2,5 9,1 2,9 2,2 3,3 8-9,7-9,6-9,9-9,7 0,6-6,2-2,1-2,3-4,9-1,6-6,1-0,6 2,6 3,9-4,2-5,4-5,0-3,7-1,5 9 5,7 4,0 5,6 7,1 2,1 7,1 2,7-3,2-10,2 0,5 2,4-0,6-5,7-3,0 3,2 5,9 0,3 5,2 2,5 10-1,8-0,4-1,2-3,4-4,1-4,6-1,5-1,8 7,2-1,1-1,0-9,2 0,5 4,9-0,8-5,6-2,8 0,5 2,2

29 İSTİHDAM ve GELİR DAĞILIMI

30 25 İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Yeni Seri) İşgücüne Katılma Oranı (%) 44,9 44,5 44,3 44,9 45,7 46,5 47,4 47,6 48,3 50,5 51,3 52,1 52,6 Sivil İşgücü (Bin Kişi) Sivil İstihdam (Bin Kişi) Tarım Tarım Dışı Sanayi Hizmetler (İnşaat dahil) İşsiz (Bin Kişi) İşsizlik Oranı (%) 9,5 9,0 9,2 10,0 13,1 11,1 9,1 8,4 9,0 9,9 10,3 10,1 11,3 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,0 11,1 11,2 12,3 16,0 13,7 11,3 10,3 10,9 12,0 12,4 12,4 13,7 Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%) 17,5 16,5 17,3 18,6 22,9 19,9 16,8 15,8 17,1 17,9 18,5 18,3 19,9 İstihdamın Sektörel Dağılımı (Yüzde Pay) Tarım 25,5 23,3 22,5 22,4 23,1 23,3 23,3 22,1 21,2 21,1 20,6 22,2 21,0 Tarım Dışı 74,5 76,7 77,5 77,6 76,9 76,7 76,7 77,9 78,8 78,9 79,4 77,8 79,0 Sanayi 21,6 21,9 21,8 22,0 20,3 21,1 20,8 20,5 20,7 20,5 20,0 19,3 19,0 Hizmetler 47,3 48,8 49,6 49,5 50,4 49,1 48,7 50,2 50,9 51,0 52,2 51,0 52,6 İnşaat 5,6 6,0 6,1 6,0 6,3 6,6 7,2 7,2 7,2 7,4 7,2 7,5 7,4 Yıllık Ağustos Dönemi (3.Ç.)

31 26 İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Yeni Seri) TÜİK İŞGÜCÜ DURUMU (Mevsim etkilerinden arındırılmamış) TÜİK İŞGÜCÜ DURUMU (Mevsim etkilerinden arındırılmış) Yıllar (Bin kişi 15+ yaş) İşgücü İstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı (%) İstihdam oranı (%) İşsizlik oranı (%) İşgücü Durumu İstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı (%) İstihdam oranı (%) 2015 OCAK ,0 44,3 11, ,0 45,8 10,3 ŞUBAT ,1 44,4 11, ,9 45,7 10,3 MART ,4 45,0 10, ,0 45,8 10,3 NİSAN ,1 46,2 9, ,1 45,9 10,2 MAYIS ,7 46,9 9, ,4 46,1 10,2 HAZİRAN ,1 47,1 9, ,4 46,1 10,3 TEMMUZ ,4 47,2 9, ,4 46,2 10,3 AĞUSTOS ,1 46,8 10, ,3 46,1 10,3 EYLÜL ,1 46,8 10, ,6 46,3 10,2 EKİM ,6 46,2 10, ,6 46,2 10,4 KASIM ,2 45,8 10, ,6 46,3 10,3 ARALIK ,9 45,4 10, ,6 46,3 10, OCAK ,7 45,0 11, ,6 46,4 10,1 ŞUBAT ,8 45,3 10, ,6 46,4 10,1 MART ,3 46,1 10, ,7 46,6 9,9 NİSAN ,0 47,2 9, ,9 46,7 9,9 MAYIS ,5 47,5 9, ,0 46,6 10,4 HAZİRAN ,4 47,1 10, ,7 46,0 11,0 TEMMUZ ,7 47,0 10, ,8 46,0 11,2 AĞUSTOS ,6 46,7 11, ,9 46,0 11,4 Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları Not : Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam değişkeni, mevsimsellikten arındırılmış tarım, inşaat, hizmet değişkenleri ile herhangi bir mevsimsellik etkisi taşımayan sanayi sektörlerinin toplamından elde edilmiştir. İşsizlik değişkeni ise mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsiz ile mevsimsellikten arındırılmış tarımdaki işsiz serilerinin toplamından elde edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış genç işsizlik oranı ise doğrudan yöntemle hesaplanmıştır. Mevs. Düz. İşsizlik Oranı (%)

32 27 Yıllık Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi (Çalışılan Saate Göre) (2010=100) Yıllar TL Cinsi Dolar Cinsi (1) (2) (3)=2/1 (4) (5)=4/3 (6) (7) (8) (9)=5/6 (10)=5/7 (11)=5/ ,9 98,9 91,3 74,9 82,1 78,5 86,8 89,4 104,6 95,0 91, ,5 98,3 91,5 84,2 92,2 86,7 86,5 95,5 106,3 107,1 96, ,7 88,6 92,5 91,7 99,6 92,1 103,2 108,1 108,3 96,5 92, ,0 100,0 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,2 100,2 100, ,2 110,1 103,6 109,3 105,5 106,5 111,4 116,8 99,1 95,0 90, ,4 112,9 102,2 121,9 119,3 115,9 119,5 115,8 102,9 99,8 103, ,8 116,3 103,0 137,7 133,6 124,6 126,8 127,0 107,3 105,6 105, ,5 120,5 105,2 153,5 145,9 135,7 145,8 146,1 107,6 100,1 100, ,6 124,3 109,4 173,9 159,1 146,1 168,0 148,0 109,0 95,7 107,7 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Çalışılan Saat Endeksi Üretim Endeksi Saatlik İşgücü Verimi (1) TÜİK, Üç Aylık Sanayi İşgücü Girdi Göstergeleri (2010=100) Saatlik İşgücü Maliyet Endeksi Nominal Birim Ücret Endeksi TÜFE Endeksi (2) TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Dolar Kuru Endeksi Euro Kuru Endeksi (3) (2) / (1) Reel Birim Ücret Endeksi Euro Cinsi (4) TÜİK, Üç Aylık İşgücü Maliyeti Endeksi (2010=100) (5) (4) / (3) (6) TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi (2010=100) (7)-(8) TCMB Döviz Alış Kurları kullanılmıştır. (9) (5) / (6) (10) (5) / (7) (11) (5) / (8)

33 28 Çeyreklik Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi (Çalışılan Saate Göre) (2010=100) Yıllar TL Cinsi Dolar Cinsi (1) (2) (3)=2/1 (4) (5)=4/3 (6) (7) (8) (9)=5/6 (10)=5/7 (11)=5/ ,5 107,7 98,4 116,5 118,4 113,8 119,4 117,9 104,1 99,2 100, ,5 114,9 104,0 119,0 114,5 115,6 119,9 116,0 99,1 95,5 98, ,6 112,0 102,2 125,7 123,0 115,3 119,7 112,9 106,6 102,7 109, ,8 116,8 104,4 126,5 121,1 119,1 119,1 116,5 101,7 101,7 104, ,8 109,1 97,5 132,2 135,5 122,0 118,7 118,2 111,1 114,2 114, ,6 118,6 104,4 134,0 128,4 123,6 122,5 120,6 103,9 104,9 106, ,7 116,3 103,2 139,8 135,4 124,9 131,1 130,8 108,4 103,3 103, ,2 121,2 107,1 144,7 135,2 128,0 135,0 138,6 105,6 100,1 97, ,5 115,3 101,6 147,5 145,1 131,8 147,7 152,6 110,1 98,2 95, ,0 121,9 106,0 150,5 142,0 135,2 140,8 145,6 105,0 100,9 97, ,0 120,6 105,8 156,9 148,3 136,5 144,1 144,1 108,7 102,9 102, ,6 124,2 107,4 159,0 148,1 139,2 150,7 142,0 106,4 98,2 104, ,4 116,7 102,9 166,6 161,8 141,6 163,9 139,3 114,3 98,7 116, ,9 126,3 110,8 170,2 153,6 145,7 177,8 148,1 105,4 86,4 103, ,2 120,9 108,7 181,2 166,8 146,4 189,5 159,1 113,9 88,0 104, ,0 133,4 115,0 177,5 154,4 150,5 193,8 160,1 102,6 79,7 96, ,1 123,3 109,0 201,9 185,1 153,8 196,3 163,1 120,4 94,3 113,5 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Çalışılan Saat Endeksi Üretim Endeksi Saatlik İşgücü Verimi 2 113,4 130,0 114,6 203,6 177,7 155,8 192,9 164,3 114,0 92,1 108,1 (1) TÜİK, Üç Aylık Sanayi İşgücü Girdi Göstergeleri (2010=100) Saatlik İşgücü Maliyet Endeksi Nominal Birim Ücret Endeksi TÜFE Endeksi (2) TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Dolar Kuru Endeksi Euro Kuru Endeksi (3) (2) / (1) Reel Birim Ücret Endeksi Euro Cinsi (4) TÜİK, Üç Aylık İşgücü Maliyeti Endeksi (2010=100) (5) (4) / (3) (6) TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi (2010=100) (7)-(8) TCMB Döviz Alış Kurları kullanılmıştır. (9) (5) / (6) (10) (5) / (7) (11) (5) / (8)

34 29 Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı TÜRKİYE Yüzde % 20 lik Dilimler Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 6,0 6,1 5,8 6,4 6,4 6,2 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 6,3 İkinci % 20 10,7 11,1 10,5 10,9 10,9 10,7 11,1 11,0 11,0 10,9 11,0 10,9 Üçüncü % 20 15,2 15,8 15,2 15,4 15,4 15,3 15,6 15,5 15,6 15,4 15,6 15,5 Dördüncü % 20 21,9 22,6 22,1 21,8 22,0 21,9 21,9 21,9 22,0 21,8 22,2 22,0 Beşinci %20 46,2 44,4 46,5 45,5 45,3 46,0 44,9 45,2 45,0 45,2 44,7 45,3 Gini Katsayısı 0,400 0,380 0,403 0,387 0,386 0,394 0,380 0,383 0,382 0,382 0,379 0,386 KENT Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 6,4 6,4 6,2 6,9 6,7 6,6 6,9 6,8 7,0 7,0 İkinci % 20 10,8 11,5 10,7 11,2 11,1 10,9 11,4 11,1 11,3 11,1 Üçüncü % 20 15,3 16,0 15,3 15,5 15,5 15,4 15,7 15,5 15,6 15,4 Dördüncü % 20 21,4 22,6 22,0 21,6 21,9 21,7 21,6 21,8 21,6 21,6 Beşinci %20 46,1 43,5 45,8 44,8 44,8 45,5 44,3 44,8 44,6 44,9 Gini Katsayısı 0,390 0,370 0,390 0,380 0,380 0,390 0,370 0,380 0,370 0,380 KIR Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 6,3 6,1 5,8 6,6 6,7 6,6 6,8 6,6 6,4 6,8 İkinci % 20 11,2 11,3 10,6 11,1 11,3 11,5 11,5 11,3 11,2 11,5 Üçüncü % 20 15,8 15,9 15,3 15,9 15,7 16,0 16,0 15,9 15,8 15,9 Dördüncü % 20 22,7 22,6 22,3 22,3 22,1 22,6 22,4 22,4 23,0 22,7 Beşinci %20 43,9 44,2 46,2 44,1 44,2 43,3 43,3 43,8 43,5 43,1 Gini Katsayısı 0,370 0,380 0,400 0,370 0,370 0,360 0,360 0,370 0,370 0,360 Kaynak: TÜİK, 21 Eylül 2016 Not: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.

35 30 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı TÜRKİYE Yüzde % 20 lik Dilimler Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 5,1 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,9 6,1 6,2 6,1 İkinci % 20 9,9 10,6 10,4 10,3 10,6 10,6 10,6 10,7 10,9 10,7 Üçüncü % 20 14,8 15,2 15,2 15,1 15,3 15,2 15,3 15,2 15,3 15,2 Dördüncü % 20 21,9 21,5 21,9 21,5 21,9 21,7 21,7 21,4 21,7 21,5 Beşinci %20 48,4 46,9 46,7 47,6 46,4 46,7 46,6 46,6 45,9 46,5 Gini Katsayısı 0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 0,391 0,397 KENT Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 6,2 6,9 6,7 6,6 6,9 6,8 7,0 7,0 İkinci % 20 10,7 11,2 11,1 10,9 11,4 11,1 11,3 11,1 Üçüncü % 20 15,3 15,5 15,5 15,4 15,7 15,5 15,6 15,4 Dördüncü % 20 22,0 21,6 21,9 21,7 21,6 21,8 21,6 21,6 Beşinci %20 45,8 44,8 44,8 45,5 44,3 44,8 44,6 44,9 Gini Katsayısı 0,415 0,394 0,395 0,405 0,389 0,394 0,391 0,392 KIR Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Birinci % 20 5,8 6,6 6,7 6,6 6,8 6,6 6,4 6,8 İkinci % 20 10,6 11,1 11,3 11,5 11,5 11,3 11,2 11,5 Üçüncü % 20 15,3 15,9 15,7 16,0 16,0 15,9 15,8 15,9 Dördüncü % 20 22,3 22,3 22,1 22,6 22,4 22,4 23,0 22,7 Beşinci %20 46,2 44,1 44,2 43,3 43,3 43,8 43,5 43,1 Gini Katsayısı 0,406 0,375 0,378 0,380 0,379 0,385 0,377 0,365 Kaynak: TÜİK, 21 Eylül 2016 Not: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.

36 31 Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları Fert yoksulluk oranı (%) Yöntemler TÜRKİYE Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06 0,03 0,06 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 30,3 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06 1,62 1,58 KENT Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,4 3,07 0,96 0,97 0,94 0,6 0,64 KIR Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14 0,13 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88 5,13 Kaynak: TÜİK, 2015 Yoksulluk Çalışması Sonuçları (18 Ekim 2016) (1) 1 $ ın SGP üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari değerleri kullanılmıştır.

37 Döneminde Ortalama Asgari Ücretteki Gelişmeler ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYET (TL) İşverenden Yapılan Toplam Kesinti (TL) SSK Primi (TL) İşsizlik Sigortası Primi (TL) BRÜT ASGARİ ÜCRET (TL) İşçiden Yapılan Toplam Kesinti (TL) SSK Primi (TL) İşsizlik Sigortası Primi (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL) NET ASGARİ ÜCRET (TL) ARTIŞ ORANLARI İşverene Maliyet Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret Toplam Kesinti Artış Oranı İşverenden Yapılan Kesinti Artış Oranı İşçiden Yapılan Kesinti Artış Oranı ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER Net Asgari Ücret / İşverene Maliyet Net Asgari Ücret / Brüt Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret / İşverene Maliyet Toplam Kesinti / İşverene Maliyet Toplam Kesinti / Brüt Asgari Ücret İşveren Kesintisi / Brüt Asgari Ücret İşçi Kesintisi / Brüt Asgari Ücret Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ,0 905,0 992,0 1110,0 1215,0 1350,6 1515,9 2017,6 146,0 160,0 176,0 196,0 215,0 248,0 278,0 371,0 133,0 145,0 159,0 178,0 195,0 226,0 254,0 338,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 33,0 680,0 745,0 817,0 914,0 1000,0 1102,5 1237,5 1647,0 143,0 157,0 172,0 193,0 212,0 234,0 263,0 346,0 95,0 104,0 114,0 128,0 140,0 154,0 173,0 231,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 16,0 37,0 40,0 44,0 50,0 54,0 60,0 68,0 86,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 9,0 13,0 537,0 588,0 644,0 720,0 788,0 868,5 974,8 1301,0 9,0% 9,6% 9,7% 11,8% 9,5% 11,2% 12,2% 33,1% 9,0% 9,6% 9,7% 11,8% 9,5% 10,2% 12,2% 33,1% 9,0% 9,5% 9,6% 11,8% 9,4% 10,2% 12,2% 33,5% 8,9% 9,8% 9,7% 11,9% 9,6% 13,0% 12,3% 32,4% 9,0% 9,6% 9,7% 11,8% 9,5% 15,4% 12,2% 33,1% 8,8% 10,0% 9,8% 12,0% 9,7% 10,5% 12,3% 31,7% 65,0% 65,0% 64,9% 64,9% 64,9% 64,3% 64,3% 64,5% 79,0% 78,9% 78,9% 78,9% 78,8% 78,8% 78,8% 79,0% 82,3% 82,3% 82,3% 82,3% 82,3% 81,6% 81,6% 81,6% 35,0% 35,0% 35,1% 35,1% 35,1% 35,7% 35,7% 35,5% 42,5% 42,6% 42,6% 42,6% 42,7% 43,7% 43,7% 43,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,0% 21,1% 21,1% 21,1% 21,2% 21,2% 21,2% 21,0%

38 33 Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler 2002 Aralık (TL) 2016 Temmuz (TL) Nominal Artış Oranı (2016 Temmuz / 2002 Aralık) Reel Artış Oranı (12) (2016 Temmuz / 2002 Aralık) En Düşük Memur Maaşı (1) (2) 392,0 2245,5 472,9% 73,9% En Yüksek Memur Maaşı (1) (2) (3) 3074,1 9471,1 208,1% -6,5% Ortalama Memur Maaşı (1) (2) 577,9 2623,7 354,0% 37,8% Ortalama Kamu İşçisi Ücreti (4) 1012,0 3510,3 246,9% 5,3% Net Asgari Ücret (5) 184,3 1301,0 606,1% 114,3% En Düşük SSK Emekli Aylığı (6) (7) (11) 257,0 1287,5 401,0% 52,1% Ortalama SSK Emekli Aylığı (6) (7) (11) 276,0 1326,6 380,7% 45,9% En Düşük Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı (6) (7) (8) 65,8 907,2 1278,2% 318,3% Ortalama Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı (6) (7) (8) 110,4 1043,6 845,2% 186,9% En Düşük Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (6) (7) (9) 150,0 1164,7 676,5% 135,7% Ortalama Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (6) (7) (9) 261,0 1376,3 427,3% 60,0% En Düşük Emekli Sandığı Aylığı (6) (7) 376,5 1489,3 295,5% 20,0% Ortalama Emekli Sandığı Aylığı (6) (7) 502,0 1851,6 268,8% 11,9% Özürlü Aylıkları (7) 24,5 489,7 1900,4% 507,1% 65 Yaş Aylığı (7) 24,5 217,4 788,1% 169,5% Muhtar Aylıkları 97,4 1375,6 1312,8% 328,8% Öğrenim Kredisi (10) 45,0 400,0 788,9% 169,8% Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TCMB (1) Memur maaşlarının hesabında aile yardımı dikkate alınmış olup asgari geçim indirimi (2016 yılı Ocak ayı için 185,29 TL) dikkate alınmamıştır. (2) 2002 yılı Ekim ayında bütün memurlara seyyanen yapılan ödemeler 75 TL olarak dikkate alınmıştır. (3) En yüksek memur maaşı olarak Başbakanlık Müsteşarının maaşı dikkate alınmıştır. (4) İşçi ücret artışlarında sadece genel artış ve seyyanen artış oranları dikkate alınmış olup asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır. (5) Net asgari ücret hesabında bekar çalışan için yapılan asgari geçim indirimi dikkate alınmıştır. (6) SSK, Bağ-Kur Tarım, Bağ-Kur Esnaf ve Emekli Sandığı emekli aylıkları, 2002 yılı Aralık ayındaki düzeyler esas alınarak yapılan artışlara göre güncellenmiştir. (7) Vergi iadesi uygulaması yerine getirilen ek ödeme rakamları dahil edilmemiştir. (8) Bağ-Kur Tarım emeklilerinde en düşük emekli aylığı için 1. basamak, ortalama emekli aylığı için 6. basamak dikkate alınmıştır. (9) Bağ-Kur Esnaf emeklilerinde en düşük emekli aylığı için 1. basamak, ortalama emekli aylığı için 12. basamak dikkate alınmıştır. (10) Öğrenim kredisinde her yılın ilk aylarında açıklanan öğrenim kredisi miktarı esas alınmıştır. (11) 2013 yılından itibaren uygulamaya geçen intibak farkları dahil edilmemiştir. (12) Reel artış oranlarının hesabında, TÜİK 1994 temel yıllı TÜFE serisinin 2006 yılı sonrası için 2003 temel yıllı TÜFE serisine göre ileriye yürütülmüş hali kullanılmıştır.

39 ENFLASYON ve DÖVİZ KURU

40 35 Fiyatlardaki Gelişmeler GSYH Deflatörü 7,1 9,3 6,2 12,0 5,3 5,7 8,6 6,9 6,1 8,5 7,4 Yıllık Ortalama ÜFE (*) 5,9 9,3 6,3 12,7 1,2 8,5 11,1 6,1 4,5 10,3 5,3 TÜFE (**) 8,2 9,6 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,7 Yıl Sonu ÜFE (*) 2,7 11,6 5,9 8,1 5,9 8,9 13,3 2,5 7,0 6,4 5,7 TÜFE (**) 7,7 9,7 8,4 10,1 6,5 6,4 10,4 6,2 7,4 8,2 8,8 Kaynak: TÜİK *2005 yılından önce TEFE verileridir, **2003 yılı için 1994 = 100 bazlı endeks kullanılmıştır,

41 36 Yİ-ÜFE ve TÜFE'de Aylık Gelişmeler (2003=100) TÜFE Yurt İçi ÜFE Aylık 12 Aylık Aylık 12 Aylık Ocak 1,98 1,1 1,82 7,75 7,24 9,58 3,32 0,33 0,55 10,72 3,28 5,94 Şubat 0,43 0,71-0,02 7,89 7,55 8,78 1,38 1,2-0,2 12,4 3,1 4,47 Mart 1,13 1,19-0,04 8,39 7,61 7,46 0,74 1,05 0,4 12,34 3,41 3,8 Nisan 1,34 1,63 0,78 9,38 7,91 6,57 0,09 1,43 0,52 12,98 4,8 2,87 Mayıs 0,4 0,56 0,58 9,66 8,09 6,58-0,52 1,11 1,48 11,28 6,52 3,25 Haziran 0,31-0,51 0,47 9,16 7,2 7,64 0,06 0,25 0,41 9,75 6,73 3,41 Temmuz 0,45 0,09 1,16 9,32 6,81 8,79 0,73-0,32 0,21 9,46 5,62 3,96 Ağustos 0,09 0,4-0,29 9,54 7,14 8,05 0,42 0,98 0,08 9,88 6,21 3,03 Eylül 0,14 0,89 0,18 8,86 7,95 7,28 0,85 1,53 0,29 9,84 6,92 1,78 Ekim 1,9 1,55 1,44 8,96 7,58 7,16 0,92-0,2 0,84 10,1 5,74 2,84 Kasım 0,18 0,67 9,15 8,1-0,97-1,42 8,36 6,06 Aralık -0,44 0,21 8,17 8,81-0,76-0,33 6,36 5,71 Kaynak TÜİK

42 37 Ekim Ayı Tüketici Fiyatlarındaki Gelişmeler (% Değişme) Ağırlık Aylık Ocak-Ekim 12 Aylık Yıllık Ortalama (%) TÜFE 100,00 1,55 1,44 7,86 6,23 7,58 7,16 7,69 7,89 Gıda ve alkolsüz içecekler 24,25 0,76 1,76 8,42 2,87 8,69 5,20 11,69 6,69 Alkollü içecekler ve tütün 4,82-0,01-0,01 5,68 22,60 5,67 22,61 4,61 14,60 Giyim ve ayakkabı 7,38 11,43 10,43 5,53 2,70 5,78 6,07 6,34 8,06 Konut 15,79 0,81-0,24 5,69 4,52 6,04 5,53 7,75 6,64 Ev eşyası 7,78 1,39 0,59 9,64 5,03 10,72 6,28 8,21 9,42 Sağlık 2,57 0,41 0,18 6,73 8,95 7,11 9,39 7,63 9,21 Ulaştırma 15,38 1,40 2,00 7,85 9,66 4,04 8,19 1,12 6,56 Haberleşme 4,38 0,25-0,06 3,42 2,66 3,18 2,80 2,72 2,83 Eğlence ve kültür 3,54 0,47-1,03 12,35 3,15 10,86 2,42 8,04 8,18 Eğitim 2,53 1,03 0,31 6,16 9,35 6,43 9,58 7,28 7,70 Lokanta ve oteller 6,98 0,67 0,70 12,48 7,62 13,77 8,34 13,59 10,97 Çeşitli mal ve hizmetler 4,60 1,05 0,42 10,81 9,16 11,57 9,34 9,80 11,35 Çekirdek Enflasyon ( I_endeksi ) 57,61 2,22 1,61 8,66 6,22 8,92 7,04 7,94 8,84 Kaynak: TÜİK

43 Ekim Ayı İtibarıyla Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (2003=100) Grup-Kapsam Aylık Ocak-Ekim 12 Aylık Yıllık Ortalama TÜFE 1,55 1,44 7,86 6,23 7,58 7,16 7,69 7,89 A-Mevsimlik ürünler hariç 0,76 0,47 8,05 6,92 7,92 7,25 7,54 7,96 B-İşlenmemiş gıda ürünleri hariç 1,64 1,23 7,53 7,01 7,31 7,62 6,96 8,21 C-Enerji hariç 1,67 1,51 8,53 6,37 8,76 7,53 8,81 8,65 D-(B) ve (C) 1,79 1,28 8,25 7,32 8,65 8,13 8,14 9,17 E-(C) ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç 1,76 1,63 8,70 5,39 8,94 6,59 9,09 8,26 F-(E) ve fiyatları yönetilen/ yönlendirilen diğer dolaylı vergiler hariç ürünler, 1,82 1,68 8,73 5,26 8,99 6,50 9,11 8,23 G-(F) ve (B) 1,99 1,43 8,46 6,11 8,90 7,00 8,41 8,74 H-(D) ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç 1,93 1,41 8,30 6,06 8,74 7,01 8,38 8,67 I-(C), gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 2,22 1,61 8,66 6,22 8,92 7,04 7,94 8,84 Kaynak: TÜİK

44 39 Ekim Ayı Yurt İçi Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler (% Değişme) Aylık Ocak-Ekim 12 Aylık Yıllık Ortalama Yurt İçi ÜFE -0,20 0,84 7,59 4,66 5,74 2,84 5,58 3,83 Ara Malı -0,61 1,14 7,52 5,45 6,30 3,65 5,18 4,70 Dayanıklı Tüketim 1,07 0,24 14,14 10,02 13,67 8,42 8,32 11,71 Dayanıksız Tüketim -0,23-0,13 7,04 4,16 7,45 3,86 11,40 4,41 Enerji 0,08 2,35 3,23 0,39-5,22-5,25-5,35-6,59 Sermaye Malı 0,15 0,67 10,74 4,99 8,91 4,36 5,32 7,93 Kaynak: TÜİK

45 40 Döviz Kurları Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Dolar 2,8713 2,9172 3,0070 2,9407 2,8917 2,8347 2,9266 2,9170 2,9576 2,9629 2,9601 3,0679 Euro 3,0894 3,1697 3,2669 3,2628 3,2064 3,2134 3,3147 3,2774 3,2710 3,3208 3,3165 3,3866 Sepet Kur 2,9804 3,0435 3,1369 3,1017 3,0490 3,0241 3,1207 3,0972 3,1143 3,1418 3,1383 3,2273 TCMB Reel Kur 98,6 97,5 98,6 99,7 100,7 101,5 98,9 100,2 100,9 99,7 99,8 98,5 (*): Sepet Kur: 0.5 Dolar Euro (**):TCMB Reel Kur Endeksi (TÜFE Bazlı, 2003=100) Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

46 DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ

47 42 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi (milyon dolar) İhracat (fob) İthalat (cif) Dış Ticaret Dengesi Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Hacmi / GSYH (yüzde) 38,0 38,2 41,2 39,5 42,8 42,7 45,0 39,4 İhracat / İthalat (yüzde) 69,9 68,1 64,8 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 Enerji İthalatı Brent Petrol Varil Fiyatı (dolar) 23,4 28,9 38,6 54,9 65,0 75,3 95,7 63,3 Cari İşlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) -0,3-2,5-3,6-4,4-5,9-5,7-5,3-1,8 Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) 0,3-1,7-2,8-3,6-5,3-5,0-5,1-2,3 Seyahat Gelirleri Net Doğrudan Yatırım Doğrudan Yatırım Girişi TCMB Brüt Döviz Rezervleri TCMB Toplam Rezervler Kaynak: TÜİK, TCMB

48 43 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi (milyon dolar) İhracat (fob) İthalat (cif) Dış Ticaret Dengesi Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Hacmi / GSYH (yüzde) 40,9 48,5 49,5 49,0 50,0 48,8 İhracat / İthalat (yüzde) 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 69,4 Enerji İthalatı Brent Petrol Varil Fiyatı (dolar) 80,2 113,4 112,0 109,4 97,5 52,5 Cari İşlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) -6,1-9,6-6,1-7,7-5,4-4,5 Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) -6,0-9,0-6,8-6,3-5,0-5,0 Seyahat Gelirleri Net Doğrudan Yatırım Doğrudan Yatırım Girişi TCMB Brüt Döviz Rezervleri TCMB Toplam Rezervler Kaynak: TÜİK, TCMB

49 44 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Verileri Ekim Ocak-Ekim TİM Seçilmiş Gruplar İhracatı (milyon dolar) /'15 (%) /'15 (%) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri , ,5 Tekstil ve Hammaddeleri , ,9 Kimyevi Maddeler , ,4 Hazır Giyim Konfeksiyon , ,2 Otomotiv Endüstrisi , ,8 Elektrik Elektronik , ,4 Makine ve Aksamları , ,9 Demir ve Demir Dışı Metaller , ,4 Çelik , ,2 Çimento ve Toprak Ürünleri , ,4 TOPLAM , ,9 Kaynak: TİM

50 45 İhracat (ISIC Rev.3, milyar dolar) Ocak-Eylül Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl Toplam İhracat 13,2 11,7 11,8 9,5 12,4 12,8 12,0 12,1 12,9 9,8 11,8 10,9 107,2 104,2 Ana Metal Sanayi 1,5 0,8 0,8 0,9 2,2 1,8 1,0 1,9 1,8 1,4 1,4 1,1 14,6 13,6 Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar 1,8 1,7 1,7 1,3 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,5 1,5 1,7 13,4 15,0 Giyim Eşyası 1,1 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 9,5 9,7 Tekstil Ürünleri 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 1,2 9,8 9,9 Makine ve Teçhizat 1,1 1,0 1,2 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 0,8 1,0 0,9 8,8 8,7 Gıda Ürünleri ve İçecek 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 7,3 7,1 Kimyasal Madde ve Ürünler 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 5,5 5,2 Radyo,TV,Haber. Teçhizatı ve Cihazları 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 1,2 Tarım ve Hayvancılık 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 3,8 3,5 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 2,9 2,8 Metal Eşya Sanayi 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 4,8 4,5 Altın İhracatı 0,7 0,1 0,0 0,2 1,5 1,0 0,3 1,1 0,8 0,7 0,5 0,3 6,6 6,5 Kaynak: TÜİK

51 46 İthalat (BEC, milyar dolar) Ocak-Eylül Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl Toplam İthalat 16,9 16,0 18,0 13,5 15,6 17,8 16,2 17,2 19,5 14,7 16,6 15,3 156,4 146,3 Tüketim 2,5 2,3 2,6 1,6 2,3 2,7 2,3 2,5 2,6 2,0 2,4 2,2 21,3 20,5 Binek Otomobil 0,8 0,8 0,9 0,2 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 6,7 6,9 Diğer 1,7 1,5 1,6 1,3 1,5 1,8 1,5 1,5 1,6 1,2 1,6 1,5 14,6 13,6 Yatırım 2,9 2,7 3,3 2,1 2,8 3,4 3,0 3,1 4,0 2,9 2,8 2,6 26,0 26,8 Ara Malı 11,5 11,0 12,1 9,7 10,5 11,6 10,8 11,5 12,8 9,8 11,4 10,4 108,7 98,6 Enerji (27, Fasıl) 2,8 2,6 3,0 2,2 2,0 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,4 2,1 29,4 19,5 Altın İthalatı 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 2,7 3,5 Kaynak: TÜİK

52 47 İhracat ve İthalat Yüzde Değişimler (Bir önceki yılın aynı dönemine göre) Nominal Fiyat Miktar İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat ,8-3,8-1,4-2,9 5,3-0, ,7-14,4-9,6-15,6 1,0 1, Ç1 8,5-2,2-1,8-2,7 10,5 0,5 Ç2 4,7-7,1-0,1-1,0 4,8-6,1 Ç3 2,9-2,8-0,2-1,2 3,2-1,7 Ç4-0,5-2,6-3,4-6,6 3,0 4, Ç1-7,7-9,0-7,8-13,2 0,1 4,9 Ç2-8,9-12,7-9,1-14,9 0,3 2,6 Ç3-12,0-17,4-10,7-17,3-1,5-0,3 Ç4-6,5-18,4-11,0-17,1 5,0-1, Ç1-6,4-10,6-8,6-15,9 2,6 6,0 Ç2 1,5-2,9-5,4-10,9 7,6 8,9 Ç3-3,3-6,0-3,1-6,8-0,1 0,8 Kaynak: TÜİK

53 48 Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) Yıllık Ocak-Eylül CARİ İŞLEMLER HESABI DIŞ TİCARET DENGESİ İhracat İhracat f.o.b Bavul Ticareti İthalat İthalat c.i.f Uyarlama: Navlun ve S HİZMETLER DENGESİ Gelir Gider Taşımacılık Seyahat Gelir Gider Taşımacılık ve Seyahat Hariç Net Hizmet BİRİNCİL GELİR DENGESİ Ücret Ödemeleri Yatırım Geliri Doğrudan Yatırım Portföy Yatırımları Diğer Yatırımlar Faiz Geliri Faiz Gideri İKİNCİL GELİR DENGESİ Kaynak: TCMB

54 49 Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 CARİ İŞLEMLER HESABI DIŞ TİCARET DENGESİ İhracat İhracat f.o.b Bavul Ticareti İthalat İthalat c.i.f Uyarlama: Navlun ve Sigorta HİZMETLER DENGESİ Gelir Gider Taşımacılık Seyahat Gelir Gider Taşımacılık ve Seyahat Hariç Net Hizmet BİRİNCİL GELİR DENGESİ Ücret Ödemeleri Yatırım Geliri Doğrudan Yatırım Portföy Yatırımları Diğer Yatırımlar Faiz Geliri Faiz Gideri İKİNCİL GELİR DENGESİ Kaynak: TCMB

55 50 Cari Açığın Finansmanı (milyon dolar) TOPLAM FİNASMAN İHTİYACI (I+II+III) CARİ AÇIK (I) BORÇ SENEDİ ve KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (II) DİĞER VARLIKLAR (III) FİNANSMAN KAYNAKLARI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) BORÇ SENETLERİ VE KREDİ KULLANIMLARI (IV.a+IV.b+IV.c=IV) BORÇ SENETLERİ (IV.a) UZUN VADELİ KREDİLER (IV.b) KISA VADELİ KREDİLER (NET) (IV.c) NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR (FDI) (V) NET HİSSE SENETLERİ (VII) MEVDUATLAR (NET) (VIII) DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (IX) NET HATA NOKSAN (X) BANKALAR EFEKTİF VE MEVDUATI (XI) REZERV DEĞİŞİMİ (XII) Kaynak: TCMB

56 51 Cari Açığın Finansmanı (milyon dolar, kümülatif) Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 TOPLAM FİNASMAN İHTİYACI (I+II+III) CARİ AÇIK (I) BORÇ SENEDİ ve KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (II) DİĞER VARLIKLAR (III) FİNANSMAN KAYNAKLARI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) BORÇ SENETLERİ VE KREDİ KULLANIMLARI (IV.a+IV.b+IV.c=IV) BORÇ SENETLERİ (IV.a) UZUN VADELİ KREDİLER (IV.b) KISA VADELİ KREDİLER (NET) (IV.c) NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR (FDI) (V) NET HİSSE SENETLERİ (VII) MEVDUATLAR (NET) (VIII) DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (IX) NET HATA NOKSAN (X) BANKALAR EFEKTİF VE MEVDUATI (XI) REZERV DEĞİŞİMİ (XII) Kaynak: TCMB

57 52 Sermaye Hareketleri (milyon dolar) SERMAYE HESABI FİNANS HESABI Doğrudan Yatırımlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Portföy Yatırımları Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Yatırımlar Efektif ve Mevduatlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Ticari Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Rezerv Varlıklar NET HATA NOKSAN Kaynak: TCMB

58 53 Sermaye Hareketleri (milyon dolar) Ocak-Eylül SERMAYE HESABI FİNANS HESABI Doğrudan Yatırımlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Portföy Yatırımları Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Yatırımlar Efektif ve Mevduatlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Ticari Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Rezerv Varlıklar NET HATA NOKSAN Kaynak: TCMB

59 54 Sermaye Hareketleri (Vade Türüne Göre, milyar dolar) Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 SERMAYE HESABI FİNANS HESABI Doğrudan Yatırımlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Portföy Yatırımları Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Yatırımlar Efektif ve Mevduatlar Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Ticari Krediler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler Net Varlık Edinimi Net Yükümlülük Oluşumu Rezerv Varlıklar NET HATA NOKSAN Kaynak: TCMB

60 55 Turizm Göstergeleri Gelen Turist Sayısı (Bin Kişi) Seyahat Geliri (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: TCMB, Kültür ve Turizm Bakanlığı

61 MALİ PİYASALAR ve BANKACILIK SEKTÖRÜ

62 57 TCMB Gösterge Faiz Oranları TCMB Gecelik Borç Alma Faiz Oranı (%) Ocak.. 44,00 26,00 17,00 13,50 17,50 15,50 13,00 6,50 1,50 5,00 4,75 8,00 7,50 7,25 Şubat 57,00 44,00 24,00 16,50 13,50 17,50 15,25 11,50 6,50 1,50 5,00 4,50 8,00 7,25 7,25 Mart 54,00 44,00 22,00 15,50 13,50 17,50 15,25 10,50 6,50 1,50 5,00 4,50 8,00 7,25 7,25 Nisan 48,00 41,00 22,00 15,00 13,25 17,50 15,25 9,75 6,50 1,50 5,00 4,00 8,00 7,25 7,25 Mayıs 48,00 41,00 22,00 14,50 13,25 17,50 15,75 9,25 6,50 1,50 5,00 3,50 8,00 7,25 7,25 Haz. 48,00 38,00 22,00 14,25 17,25 17,50 16,25 8,75 6,50 1,50 5,00 3,50 8,00 7,25 7,25 Tem. 48,00 35,00 22,00 14,25 17,50 17,50 16,75 8,25 6,50 1,50 5,00 3,50 7,50 7,25 7,25 Ağu. 46,00 32,00 22,00 14,25 17,50 17,50 16,75 7,75 6,50 5,00 5,00 3,50 7,50 7,25 7,25 Eylül 46,00 29,00 20,00 14,25 17,50 17,25 16,75 7,25 6,50 5,00 5,00 3,50 7,50 7,25 7,25 Ekim 46,00 26,00 20,00 14,00 17,50 16,75 16,75 6,75 5,75 5,00 5,00 3,50 7,50 7,25 7,25 Kas. 46,00 26,00 20,00 13,75 17,50 16,25 16,25 6,50 1,75 5,00 5,00 3,50 7,50 7,25 Aralık 44,00 26,00 18,00 13,50 17,50 15,75 15,00 6,50 1,50 5,00 5,00 3,50 7,50 7,25 TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı (%) Ocak.. 51,00 31,00 22,00 16,50 22,50 19,50 15,50 9,00 9,00 12,50 8,75 12,00 11,25 10,75 Şubat 62,00 51,00 29,00 20,50 16,50 22,50 19,25 14,00 9,00 9,00 11,50 8,50 12,00 10,75 10,75 Mart 61,00 51,00 27,00 19,50 16,50 22,50 19,25 13,00 9,00 9,00 11,50 7,50 12,00 10,75 10,50 Nisan 55,00 48,00 27,00 19,00 16,25 22,50 19,25 12,25 9,00 9,00 11,50 7,00 12,00 10,75 10,00 Mayıs 55,00 48,00 27,00 18,50 16,25 22,50 19,75 11,75 9,00 9,00 11,50 6,50 12,00 10,75 9,50 Haz. 55,00 45,00 27,00 18,25 22,25 22,50 20,25 11,25 9,00 9,00 11,50 6,50 12,00 10,75 9,00 Tem. 55,00 41,00 27,00 18,25 22,50 22,50 20,25 10,75 9,00 9,00 11,50 7,25 12,00 10,75 8,75 Ağu. 53,00 38,00 27,00 18,25 22,50 22,50 20,25 10,25 9,00 9,00 11,50 7,75 11,25 10,75 8,50 Eylül 53,00 35,00 24,00 18,25 22,50 22,25 20,25 9,75 8,75 9,00 10,00 7,75 11,25 10,75 8,25 Ekim 53,00 31,00 24,00 18,00 22,50 21,50 19,75 9,25 8,75 12,50 9,50 7,75 11,25 10,75 8,25 Kas. 51,00 31,00 24,00 17,75 22,50 20,75 18,75 9,00 8,75 12,50 9,00 7,75 11,25 10,75 Aralık 51,00 31,00 22,00 17,50 22,50 20,00 17,50 9,00 9,00 12,50 9,00 7,75 11,25 10,75

63 58 Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri (Yüzde) Kredi/ Varlıklar Kredi/ Mevduat YP Mevduat/ Top. Mevduat TGA (Brüt)/ Krediler Likidite Yeterlilik Oranı Aktif Karlılığı Özkaynak Karlılığı Sermaye Yeterlilik Oranı Net YP Poz./ Yasal Sermaye Bankacılık Aktifleri/ GSYH Bankacılık Kredileri/ GSYH ,5 43,2 57,3 17,5.. 16,4 135,6 25,1.. 60,7 14, ,9 48,3 48,6 11,5.. 2,5 18,1 30,9 0,5 54,9 14, ,7 55,4 44,7 6,0.. 2,4 15,8 28,2-0,2 54,8 17, ,8 65,7 36,8 4,7.. 1,7 12,2 23,7-0,2 62,7 24, ,8 74,3 39,4 3,7.. 2,6 21,0 21,9 0,3 65,9 28, ,1 83,2 35,4 3,5 168,5 2,8 24,8 18,9 0,3 69,0 33, ,2 84,1 35,3 3,7 166,9 2,0 18,7 18,0-0,1 77,1 38, ,1 80,6 33,7 5,3 169,5 2,6 22,9 20,6 0,5 87,6 41, ,2 88,5 29,7 3,7 165,1 2,5 20,1 19,0 0,1 91,6 47, ,1 101,0 33,9 2,7 151,8 1,7 15,5 16,6 0,4 93,8 52, ,0 106,1 32,6 2,9 157,1 1,8 15,7 17,9 2,0 96,7 56, ,5 114,1 37,2 2,7 146,5 1,6 14,2 15,3-0,5 110,5 66, ,2 121,6 37,2 2,8 144,3 1,3 12,2 16,3-2,2 114,1 71, ,0 123,4 42,6 3,1 143,5 1,2 11,3 15,6 1,3 120,7 76, I 62,8 123,0 42,7 3,3 143,9 0,3 3,1 15,5 0,9 120,0 75, II 63,4 124,1 41,4 3,3 144,3 0,8 7,2 15,8-0,5 120,8 76, III 63,5 124,5 38,9 3,3 143,5 1,2 11,0 16,0 0,1 - - Kaynak: BDDK, TÜİK

64 59 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Mevduatları Tarih* Toplam (1) (Milyar TL) Yıllık % Değişim TP (Milyar TL) Yıllık % Değişim YP (Milyar $) Yıllık % Değişim ,5 25,9 56,3 25,3 44,3 8, ,6 12,5 75,7 34,5 48,0 8, ,3 24,0 103,2 36,3 56,7 18, ,0 28,3 149,6 45,0 59,8 5, ,7 22,9 175,6 17,4 75,8 26, ,5 16,2 217,6 23,9 94,8 25, ,9 26,3 279,6 28,5 89,8-5, ,3 12,6 318,7 14,0 98,6 9, ,4 19,3 402,5 26,3 100,2 1, ,8 13,5 441,0 9,6 100,6 0, ,4 13,5 499,1 13,2 123,0 22, ,0 21,7 584,7 17,2 138,1 12, ,3 11,9 646,9 10,6 143,0 3, ,9 17,5 695,1 7,4 155,8 9, I 1.024,7 15,0 653,6 16,3 142,9-4, I 1.172,4 14,4 706,6 8,1 161,8 13, II 1.082,5 19,3 656,2 10,0 160,1 9, II 1.205,1 11,3 745,2 13,6 159,7-0, III 1.143,8 21,0 672,7 9,6 156,7 6, III 1.227,9 7,4 789,4 17,3 146,4-6, Ekim 1.126,5 20,6 661,6 11,1 160,6 5, Ekim 1.250,7 11,0 804,4 21,6 144,0-10, ,1 19,6 679,1 12,5 158,2 3, ,7 13,0 825,3 21,5 142,4-10,0 Kaynak: TCMB * Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır. (1) Banka mevduatları dahil değildir.

65 60 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredileri Tarih* Toplam (Milyar TL) Yıllık % Değişim TP (Milyar TL) Yıllık % Değişim YP (Milyar TL) Yıllık % Değişim ,5 3,8 17,8 1,7 14,7 6, ,6 49,5 32,5 82,6 16,1 9, ,2 60,9 60,6 86,5 17,6 9, ,7 73,6 113,4 87,1 22,3 26, ,3 40,2 163,8 44,5 26,5 18, ,3 26,3 214,1 30,7 26,1-1, ,3 24,6 262,3 22,5 37,0 41, ,5 10,7 284,4 8,4 47,0 27, ,9 44,8 385,8 35,6 94,1 100, ,6 32,2 485,7 25,9 148,9 58, ,0 18,8 587,6 21,0 166,4 11, ,4 34,3 754,4 28,4 257,9 55, ,3 18,4 880,8 16,8 317,5 23, ,2 19, ,6 14,4 422,7 33, I 1.275,3 21,8 918,7 18,2 356,6 32, I 1.454,3 14, ,1 11,9 426,2 19, II 1.349,3 24,5 969,7 19,4 379,7 39, II 1.506,8 11, ,6 9,6 444,3 17, III 1.423,2 25,0 986,7 17,2 436,5 47, III 1.557,0 9, ,8 10,6 466,1 6, Ekim 1.419,9 24,1 997,0 17,1 422,8 44, Ekim 1.576,6 11, ,2 9,6 483,4 14, ,8 22,0 996,0 16,9 411,7 36, ,3 13, ,7 10,2 504,6 22,5 Kaynak: TCMB *Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır.

66 61 Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dağılımı 2016 Eylül (Stok, Milyon TL) Toplam İçindeki Pay (%) 2015 Aralık (Stok, Milyon TL) Toplam İçindeki Pay (%) 2016 Eylül/2015 Aralık Değişim (%) İskontolu Kredileri , ,3 18,3 İhracat Kredileri , ,8 7,1 Yatırım Kredileri , ,6 11,2 İşletme Kredileri , ,3 11,0 İhtisas Kredileri , ,1 17,6 Tüketici Kredileri , ,6 4,9 Kredi Kartları , ,4 5,5 Diğer Krediler , ,9 5,0 Toplam Krediler , ,0 8,4 Kaynak: BDDK

67 62 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarının Gelişimi Tüketici Kredileri Bireysel Kredi Kartları Toplam Tarih* Toplam Bakiye Toplam Bakiye (Milyar Toplam Bakiye Yıllık % Değişim Yıllık % Değişim (Milyar TL) TL) (Milyar TL) Yıllık % Değişim ,3-2,6 4,1 67,6 6,4 33, ,0 160,9 6,6 61,0 12,6 96, ,9 115,0 13,8 109,1 26,7 111, ,5 120,7 17,0 23,4 45,5 70, ,2 62,1 21,2 24,5 67,4 48, ,6 42,1 25,8 21,5 91,4 35, ,1 23,6 32,8 27,1 113,9 24, ,8 10,7 34,8 6,3 124,6 9, ,0 43,6 44,0 26,5 173,0 38, ,4 30,5 55,0 24,9 223,4 29, ,9 15,1 70,4 28,1 264,3 18, ,6 27,7 82,4 17,0 330,0 24, ,8 13,4 72,5-12,0 353,3 7, ,0 8,6 76,4 5,4 381,5 8, I 291,1 15,6 71,8-8,6 362,9 9, I 309,0 6,1 76,2 6,0 385,1 6, II 299,5 14,9 73,9-2,7 373,4 11, II 316,2 5,6 78,9 6,9 395,1 5, III 303,3 12,0 77,2 3,9 380,5 10, III 321,2 5,9 81,9 6,2 403,2 6, Ekim 302,6 10,8 77,0 4,2 379,6 9, Ekim 326,1 7,7 80,9 5,1 406,9 7, ,0 10,0 76,7 4,0 379,7 8, ,8 8,5 80,7 5,2 409,5 7,9 Kaynak: TCMB *Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır.

68 63 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri Türlerinin Gelişimi Konut Taşıt Diğer Tüketici Tarih* Toplam Bakiye (Milyar TL) Yıllık % Değişim Toplam Bakiye (Milyar TL) Yıllık % Değişim Toplam Bakiye (Milyar TL) Yıllık % Değişim ,5 2,4 0,6-46,1 1,2 56, ,9 80,0 2,2 266,7 3,0 150, ,6 188,9 4,3 95,5 6,0 100, ,4 375,3 6,1 41,6 10,0 67, ,2 79,3 6,4 4,5 17,6 75, ,8 39,1 5,9-7,9 28,9 64, ,5 21,8 5,3-8,9 38,2 32, ,3 12,7 4,1-23,1 43,4 13, ,6 43,3 5,6 37,7 62,7 44, ,6 23,0 7,4 30,1 86,5 37, ,9 15,2 8,0 8,6 100,0 15, ,9 28,0 8,5 6,9 129,1 29, ,2 13,9 6,8-20,7 148,8 15, ,1 14,3 6,3-6,3 155,6 4, I 131,2 17,3 6,4-19,3 153,4 16, I 146,4 11,6 6,3-2,7 156,3 1, II 138,2 20,4 6,4-14,3 155,0 12, II 151,1 9,3 6,4 0,6 158,7 2, III 141,1 18,1 6,3-8,8 155,9 8, III 154,4 9,4 6,3-0,3 160,5 3, Ekim 141,5 16,8 6,2-8,6 155,0 6, Ekim 157,3 11,2 6,3 1,3 162,5 4, ,8 15,9 6,2-8,5 155,0 5, ,9 12,0 6,3 2,2 163,6 5,5 Kaynak: TCMB *Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır.

69 64 Bank. Sek. Takibe Düşen Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları Tarih Tüketici Kredileri (2) Bireysel Kredi Kartları (2) Toplam (2) Tüketici Kredileri (3) Bireysel Kredi Kartları (3) Tüketici Kredisi ve/veya Bireysel Kredi Kartları (3)(4) ,2 12,0 6, ,7 8,7 4, ,9 6,3 3, ,1 5,4 3, ,0 5,7 2, ,4 7,4 3, ,2 9,0 4, ve İtibarıyla Ocak-Eylül Toplamı ,2 8,7 4, ,6 9,3 4, Kaynak: TCMB, TBB Risk Merkezi (1) 2013 yılı Mayıs ayına kadar veriler TCMB, Haziran 2013'den itibaren TBB Risk Merkezi tarafından hazırlanmıştır. (2) Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır. (3) Katılım bankaları dahil değildir. Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı (Akım) (1) (4) İlgili yıllarda ve ay bazında sadece bireysel kredi, sadece kredi kartı ve hem bireysel kredi hem kredi kartı dolayısıyla, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısını göstermektedir.

70 65 Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler (Akım Değerler) Tarih Protestolu Senet Sayısı (1) Bir Önceki Yılın Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişim Karşılıksız Çek Sayısı (2) Aynı Dönemine Göre % Değişim Karşılıksız Çeklerin Bankalara İbraz Edilen Toplam Çeklere Oranı (%) , , , , , , , , , , , , , , , ,3 6, , ,0 4, , ,4 2, , ,3 4, , ,7 3, , ,9 2, , ,1 3, Ocak-Ekim , ,1 3, Ocak Ekim , ,5 3, Ekim , ,6 3, Ekim , ,0 3,9 Kaynak: TCMB, TBB Risk Merkezi (1) Protestolu senet bilgileri 2010 yılına kadar TCMB'den alınmış olup 2011 yılından bu yana TBB Risk Merkezi'nden alınmaktadır. (2) Karşılıksız çek bilgileri 2008 yılına kadar TCMB'den alınmış olup 2009 yılından bu yana TBB Risk Merkezi'nden alınmaktadır.

71 66 TL Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım, %) Tarih İhtiyaç Taşıt Konut Ticari ,3 47,3 48,3 49, ,9 39,3 40,4 40, ,6 26,4 27,8 26, ,6 19,2 17,7 20, ,9 19,2 18,3 18, ,9 19,2 18,3 18, ,7 19,6 18,6 18, ,0 17,6 15,6 14, ,5 11,5 11,1 8, ,2 11,8 11,6 10, ,6 13,2 12,4 14, ,3 10,7 9,7 10, ,6 13,4 11,9 13, ,0 14,0 12,3 14, I. Ç. 17,8 16,1 14,4 16, II. Ç. 17,6 15,6 14,1 15, III. Ç. 17,4 15,3 12,9 14, Ekim 16,7 14,7 12,1 14, Kasım* 16,3 14,0 11,9 14,1 Kaynak: TCMB *11 Kasım 2016 itibarıyladır.

72 67 Bankaların Açık Pozisyonu (Milyon Dolar) Bilanço İçi Döviz Pozisyonu Net Genel Döviz Pozisyonu (1) Tarih* Kamu Kamu Özel Yab. Özel Mev. Yab. Mev. KYB Kat. TOP. Mev. Mev. Mev. Mev. KYB Kat. TOP I II III Kaynak: BDDK * Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır. (1) Bankaların yabancı para net genel pozisyonu hesaplanırken, bilanço içi işlemler dışında bankaların swap, forward işlemleri gibi bilanço dışında gösterilen işlemlerinden kaynaklanan yabancı para pozisyonları da dahil edilmektedir.

73 68 Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon TL) Tarih TP Mevduat (Katılım Fonu) YP Mevduat (Katılım Fonu) (1) Repo DİBS (2) Eurobond (3) Menkul Kıymet Yatırım Fonu Hisse Senedi Özel Sektör Tahvili Emeklilik Yat. Fonu TOPLAM Mart Haziran Eylül Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine, MKK, EGM (1) Yabancı para cinsinden mevduatlara 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren Kıymetli Maden Depo Hesapları verisi eklenmiştir. (2) DİBS'lerin TCMB tarafından Resmi Gazetede ilan edilen değerlerini yansıtmaktadır. (3) Banka emanetinde tutulan Eurobond ların piyasa değerini ifade etmektedir.

74 69 Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon Dolar) Tarih TP Mevduat YP Mevduat Hisse Özel Sektör (Katılım Fonu) (Katılım Fonu) (1) DİBS (2) Senedi Tahvili (3) Repo Eurobond (4) Diğer (5) TOPLAM Mart Haziran Eylül Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz , Ağustos Eylül , Ekim Kaynak: TCMB, BDDK, MKK (1)Yabancı para cinsinden mevduatlara 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren Kıymetli Maden Depo Hesapları verisi eklenmiştir. (2)Aralık 2011'e kadar olan verilere Repo da dahildir. (3)Ocak 2015'e kadar olan değerler Diğer Menkul Kıymetler içerisinde yer almaktadır. (4)Banka emanetinde tutulan Eurobond ların piyasa değerini ifade etmektedir. (5) Haziran 2011'den bu yana varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, kira sertifikaları ve diğer menkul kıymetleri içermektedir.

75 70 Yurtdışı Yerleşiklerin Net Portföy Hareketleri (Akım, Milyon Dolar) Tarih Hisse Senedi DİBS (1) Repo Özel Sektör Borçlanma Senetleri TOPLAM * Q Q Q Q Q Q Q Q4* Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 16* Kaynak: TCMB (1) 2011 yılına kadar olan değerlere Repo da dahildir. *11 Kasım 2016 tarihine kadar toplam net hareket

76 71 5 Yıllık Ülke CDS* Verileri (İlgili Dönem Ortalamaları) Tarih Bre. Çekya Çin G. Afr. G. Kore Hind. Mac. Mek. Pol. Rus. Male. Şili End. Türk Mart Haziran Eylül Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım** Kaynak: Reuters * CDS: Credit Default Swap (Kredi Risk Takası) ** Söz konusu tarih itibarıyla son bir aylık ortalama.

77 BORÇLANMA

78 73 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyon Dolar) (Milyon ABD Doları) KAMU SEKTÖRÜ TCMB ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE TOPLAM BRÜT DIŞ KISA UZUN TOPLAM KISA UZUN TOPLAM KISA UZUN DIŞ BORÇ BORÇ VADELİ VADELİ DIŞ BORÇ VADELİ VADELİ DIŞ BORÇ VADELİ VADELİ STOKU STOKU STOK STOK STOKU (I) STOK STOK STOKU (II) STOK STOK (III) (I+II+III) TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) , , , , , , , , , , , , , , Ç ,1 Ç ,5

79 74 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Eylül (Milyar TL) İç Borç Stoku 194,39 224,48 244,78 251,47 255,31 274,83 330,01 352,84 368,78 386,54 403,01 414,65 440,12 463,1 Dış Borç Stoku 88,421 92,046 86,738 93,58 78, ,49 111,5 120,72 149,57 145,66 182,83 197,48 237,49 249,8 Toplam Borç Stoku 282,81 316,53 331,52 345,05 333,49 380,32 441,51 473,56 518,34 532,2 585,84 612,13 677,62 712,9 (GSYH'ya Oran, %) İç Borç Stoku 42,7 40,2 37,7 33,2 30,3 28,9 34,6 32,1 28,5 27,3 25,8 23,7 22,4 21,6 Dış Borç Stoku 19,4 16,5 13,3 12,3 9,3 11,1 11, ,6 10,3 11,7 11,3 12,1 11,6 Toplam Borç Stoku 62,2 56, ,5 39, ,3 43, ,6 37,6 35,0 34,5 33,2

80 75 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Döviz Yapısı (Milyon TL) TL Döviz Toplam TL (%) Döviz (%) ,7 31, ,9 29, ,8 26, ,9 27, ,6 23, ,2 33, ,9 29, ,3 26, ,4 29, ,6 27, ,8 31, ,7 32, ,0 35, Eylül ,0 35,0

81 76 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Faiz Yapısı (Yüzde) Sabit Faizli Değişken Faizli TÜFE ye Endeksli ,9 44,6 6, ,8 40,3 5, ,2 44,3 5, ,0 40,8 5, ,8 37,5 6, ,0 37,3 5, ,4 38,0 8, ,0 32,8 11, ,2 28,4 12, ,8 25,9 14, ,5 22,1 16, ,2 18,3 16, ,6 17,7 14, Eylül 68,6 16,4 15,0

82 77 Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL) KAMU BRÜT İÇ BORÇ STOKU KAMU BRÜT DIŞ BORÇ STOKU KAMU BRÜT TOPLAM BORÇ STOKU (I) TCMB NET VARLIKLARI (II) KAMU VARLIKLARI (III) İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NET VARLIKLARI (IV) KAMU NET TOPLAM BORÇ STOKU (I - II - III - IV) KAMU NET TOPLAM BORÇ STOKU / GSYH (%) ,2 102,0 257,2 25,4 11,3 5,0 215,6 61, ,1 95,6 297,7 24,7 13,1 8,9 251,0 55, ,1 97,9 333,0 27,9 17,2 13,3 274,6 49, ,8 91,5 351,3 30,8 32,2 18,0 270,3 41, ,3 97,6 365,9 45,7 38,3 23,7 258,2 34, ,3 82,3 355,5 41,8 34,6 30,7 248,4 29, ,8 112,5 408,3 60,4 41,5 38,4 268,0 28, ,4 118,4 465,7 66,0 47,7 42,1 309,9 32, ,9 128,2 497,1 86,2 47,2 45,9 317,8 28, ,6 159,0 546,5 143,2 59,8 53,5 290,1 22, ,4 154,5 562,9 189,5 71,6 61,2 240,6 17, ,3 193,1 623,4 271,1 84,2 70,4 197,7 12, ,4 206,8 650,2 304,4 77,4 81,4 187,1 10, ,2 247,9 722,2 376,2 91,8 93,1 161,1 8, Ç1 479,6 245,8 725,5 377,1 89,9 95,3 163,1 8,1 Ç2 485,7 257,2 742,9 394,6 103,1 97,5 147,7 7,2

83 78 Merkez Bankası Politika Faizleri ve Hazine İhalelerinde Oluşan Aylık Faiz Oranı Hazine Bileşik Haftalık Repo

84 79 Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları (Milyar TL) Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. 1-Toplam Borç Servisi 152,8 150,3 141,2 143,8 188,6 183,2 176,7 178,4 128,8 131,3 120,4 57,9 İç Borç Servisi 135,0 132,1 122,0 127,4 172,1 167,1 156,5 157,0 107,3 107,1 94,0 46,5 Anapara 99,3 97,1 81,6 84,0 130,8 128,1 117,9 117,8 67,0 67,4 56,3 29,0 Faiz 35,8 35,1 40,4 40,7 41,3 39,1 38,5 39,3 40,3 39,8 37,6 17,5 Dış Borç Servisi 17,8 18,2 19,1 19,1 16,5 16,1 20,2 21,4 21,5 24,1 26,5 11,4 Anapara 11,0 11,5 12,0 11,9 8,8 8,6 11,5 12,4 12,1 13,5 14,6 5,6 Faiz 6,8 6,7 7,2 7,2 7,7 7,4 8,7 9,0 9,5 10,6 11,9 5,7 2-Finansman 152,8 150,3 141,2 143,8 188,6 183,2 176,7 178,4 128,8 131,3 120,4 57,9 Diğer Finansman 21,1 29,2 29,8 28,7 24,3 28,5 27,4 32,8 29,1 33,4 24,3 8,7 Toplam Borçlanma 131,7 121,1 111,4 115,1 164,3 154,7 149,3 145,6 99,7 97,9 96,1 49,1 Dış Borçlanma 12,5 9,3 9,5 13,6 13,7 13,5 14,8 17,7 11,8 7,5 16,3 8,5 İç Borçlanma 119,1 111,6 101,9 101,5 150,6 141,2 134,6 127,9 88,0 90,4 79,9 40,6 Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 88,0 84,5 83,5 81,4 87,5 84,5 86,0 81,5 82,0 84,4 85,0 87,3

85 80 Hazine İhaleleri Bileşik Faiz Oranı ve Vade Yapısı Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz Ocak , , , , , ,1 Şubat , , , , , ,0 Mart 604 9, , , , , ,1 Nisan 787 9, , , , , ,6 Mayıs , , , , , ,6 Haziran 805 9, , , , , ,3 Temmuz , , , , , ,0 Ağustos 896 8, , , , , ,7 Eylül , , , , , ,5 Ekim 752 8, , , , , ,7 Kasım , , , , ,3 Aralık , , , , ,9 Ocak-Aralık , , ,7 1,942 9, ,5

86 81 Hazine İç Borç Ödemeleri (Milyon TL)

87 82 Hazine Finansman Programı (Milyar TL)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 17 Mart 2017 Bilgi için İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: GAYRİ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Ocak 216 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER 1 T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 5 Ekim 2012 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. BÜYÜME,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 24 Mayıs 2013 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. OVP

Detaylı

Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde GÖSTERGELER PROJEKSİYON SANAYİ ÜRETİMİ: Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda artarken, aylık bazda ise geriledi. TÜİK in sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre takvim etkisinden arındırılmış endeks,

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2011 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ocak 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,90 10,61 10,80 11,13 Yıllık Ort. 8,28 6,95 8,89 11,11 Aylık 0,41 0,56 2,36 0,38 Yeni

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Mayıs 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,17 8,28 9,63 8,06 Yıllık Ort. 6,64 8,68 9,21 10,57 Aylık 2,42-0,21 0,15 0,53 2012

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Şubat 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,16 10,43 10,87 9,15 Yıllık Ort. 7,76 7,48 9,23 10,96 Aylık 0,73 0,56 1,72-0,09 2012

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU % TÜFE ÜFE Ekim 2011 2012 2011 2012 Yıllık 7,66 7,80 12,58 2,57 Yıllık Ort. 5,93 9,53 10,26 7,80 Aylık

Detaylı

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla)

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla) TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP: 2011-2013 dönemini kapsayan orta program nihayet açıklandı. Program 2011-2013 dönemini kapsıyor, ancak

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Temmuz 2011 2012 2011 2012 Yıllık 6,31 9,07 10,34 6,13 Yıllık Ort. 6,37 9,11 9,59 9,88 Aylık -0,41-0,23-0,03-0,31 2012

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ENFLASYON % TÜFE ÜFE Nisan 2011 2012 2011 2012 Yıllık 4,26 11,14 8,21 7,65 Yıllık Ort. 6,79 8,59 9,17 10,72 Aylık 0,87 1,52 0,61 0,08 2012

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi azaldı GÖSTERGELER PROJEKSİYON CARİ İŞLEMLER DENGESİ: Merkez Bankası nın ödemeler dengesi verilerine göre Eylül ayında oluşan fazlayla birlikte, Eylül ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler dengesi 46 milyar 58

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Temmuz 2018 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Temmuz 2018 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Temmuz 2018 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... ii I. GSYH, SANAYİ ÜRETİMİ VE TALEP UNSURLARINDAKİ GELİŞMELER... 1 1. GSYH ve Sektörel Büyüme

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 07 Kasım 2016

HAFTALIK RAPOR 07 Kasım 2016 Eki.8 Nis.9 Eki.9 Nis.1 Eki.1 Eki.1 HAFTALIK RAPOR 7 Kasım 216 Enflasyon Ekim ayında beklentilerin altında %1.44 arttı. Ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı gruplarında beklendiği

Detaylı

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,76 TR21 Bölgesinde ise %7,65 olarak gerçekleşti

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,76 TR21 Bölgesinde ise %7,65 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Türkiye TR21 TÜFE de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,46, bir önceki

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017 Kas.12 Şub.13 May.13 Ağu.13 Şub.14 May.14 Ağu.14 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.16 May.16 Ağu.16 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Oca.1 Mar.1 May.1 Tem.1 Eyl.1

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 2016

HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 2016 Haz.8 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1 Ara.1 Haz.16 HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 216 Cari işlemler açığı Haziran ayında 4.9 milyar dolar seviyesinde

Detaylı

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.63 Altın (USD) 1,295 Mart 19 EUR/TRY 6.32 Petrol (Brent) 68.4 BİST - 100 93,784 Gösterge Faiz 22.8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -7.3% 19.7% 13.5%

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,98 TR21 Bölgesinde ise %7,49 olarak gerçekleşti

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,98 TR21 Bölgesinde ise %7,49 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Türkiye TR21 TÜFE de (2003=100) 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,29 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre%4,53

Detaylı

TR21 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %22,61 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti

TR21 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %22,61 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Türkiye TR21 TÜFE de (2003=100) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,78, bir önceki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,88, TR21 Bölgesinde ise %7,85 olarak gerçekleşti

TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,88, TR21 Bölgesinde ise %7,85 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Türkiye TR21 TÜFE de (2003=100) 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 12 Kasım 2018

HAFTALIK RAPOR 12 Kasım 2018 HAFTALIK RAPOR 12 Kasım 218 Ekim de Üretici Enflasyonunda Yıllık Bazda Düşüş Yaşandı. Ekim de tüketici enflasyonunda yükseliş devam etti. TÜFE Ekim de aylık bazda %2.67, yıllık bazda ise %2.24 yükseldi.

Detaylı

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER.

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5,32 Altın (USD) 1.319 Şubat 19 EUR/TRY 6,06 Petrol (Brent) 66,0 BİST - 100 104.530 Gösterge Faiz 18,8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -10.0% 19.7% 13.5%

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 217Q3 217Q4 218Q1 218Q2

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 9 Temmuz 2018

HAFTALIK RAPOR 9 Temmuz 2018 HAFTALIK RAPOR 9 Temmuz 18 Enflasyon tarihi yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon Haziran da beklentilerin oldukça üzerinde bir artışla %1.39 a yükseldi. Çekirdek enflasyon ve Yİ-ÜFE de de artış devam etti.

Detaylı

Günlük Bülten 02 Nisan 2013

Günlük Bülten 02 Nisan 2013 Bülten 02 Nisan 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,84 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, yurtdışı piyasaların tatil olması sebebiyle hacimsiz geçen günü %0,2 düşüşle 1,4 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 11 Eylül 2018

HAFTALIK RAPOR 11 Eylül 2018 Gıda ve alkolsüz iç. Alkollü iç. ve tütün Giyim ve ayakkabı Konut Ev eşyası Sağlık Ulaştırma Haberleşme Eğlence ve kültür Eğitim Lokanta ve oteller Çeşitli mal ve hizmetler HAFTALIK RAPOR 11 Eylül 18 Enflasyondaki

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 12 Haziran 2017

HAFTALIK RAPOR 12 Haziran 2017 Şub.11 Tem.11 Ara.11 Eki.12 Mar.13 Ağu.13 Oca.14 Haz.14 Nis.1 Eyl.1 Şub.16 Tem.16 Ara.16 HAFTALIK RAPOR 12 Haziran 217 Mayıs ayında enflasyonda yıllık bazda düşüş başladı. Mayıs ayında tüketici fiyatları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi 2010 2011 2012 2013 2014 Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 18 Kasım 2013

HAFTALIK RAPOR 18 Kasım 2013 Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Oca.12 May.12 Oca.13 May.13 HAFTALIK RAPOR 18 Kasım 213 Eylül ayında cari işlemler açığı 3.2 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti Geçtiğimiz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 18 Mart 2013

HAFTALIK RAPOR 18 Mart 2013 Mar.7 Ağu.7 Oca.8 Haz.8 Kas.8 Nis.9 Eyl.9 Şub.1 Tem.1 Ara.1 May.11 Eki.11 Mar.12 Ağu.12 Oca.13 Oca.8 Mar.8 May.8 Tem.8 Eyl.8 Kas.8 Oca.9 Mar.9 May.9 Tem.9 Eyl.9 Kas.9 Oca.1 Mar.1 May.1 Tem.1 Eyl.1 Kas.1

Detaylı

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.04 Altın (USD) 1,313 Nisan 18 EUR/TRY 4.90 Petrol (Brent) 75.9 BİST - 100 104,283 Gösterge Faiz 14.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.26% 9.9% 10.8% 10.8%

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 7 Ocak 2019

HAFTALIK RAPOR 7 Ocak 2019 HAFTALIK RAPOR 7 Ocak 19 Enflasyon yılı %. ile sonlandırdı. 18 yılı enflasyon açısından oldukça hareketli bir yıldı. Yıl içinde güçlü iç talep, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve kurdaki sert artışla birlikte

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 26 Kasım 2018

HAFTALIK RAPOR 26 Kasım 2018 Eyl.13 Ara.13 Mar.14 Haz.14 Ara.14 Mar.1 Haz.1 Ara.1 Mar.16 Haz.16 Ara.16 Mar.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.13 Ara.13 Mar.14 Haz.14 Ara.14 Mar.1 Haz.1 Ara.1 Mar.16 Haz.16 Ara.16 Mar.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 02 Aralık 2013

HAFTALIK RAPOR 02 Aralık 2013 Oca.13 Şub.13 Mar.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 HAFTALIK RAPOR 2 Aralık 213 Dış ticaret açığı Ekim ayında 7.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 20 Mart 2017

HAFTALIK RAPOR 20 Mart 2017 Oca.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.8 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Tem.11 Oca.12 Tem.12 Oca.13 Tem.13 Oca.14 Tem.14 Oca.1 Tem.1 Oca.16 Tem.16 Oca.12 Haz.12

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

1.56% -4.1% 20.3% 11.4% % Kasım 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18

1.56% -4.1% 20.3% 11.4% % Kasım 18 Ekim 18 Kasım 18 Aralık 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.29 Altın (USD) 1,258 Aralık 18 EUR/TRY 6.05 Petrol (Brent) 51.9 BİST - 100 91,527 Gösterge Faiz 20.9 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 1.56% -4.1% 20.3% 11.4%

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 11 Aralık 2017

HAFTALIK RAPOR 11 Aralık 2017 May.8 Kas.8 May.9 Kas.9 May.1 Kas.1 May.11 Kas.11 May.12 Kas.12 May.13 Kas.13 Kas.14 May.1 Kas.1 May.16 Kas.16 May.17 HAFTALIK RAPOR 11 Aralık 217 Enflasyon Kasım da tarihi yüksek seviyeye çıktı. Kasım

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ DENGE: 2009 yılında ne kadar küçüldüğümüzü TÜİK in 31 Mart ta yapacağı açıklamayla öğreneceğiz. Hükümet,

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Ekonomi Raporu. 13 Nisan Bu Haftaki Yazımız..

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Ekonomi Raporu. 13 Nisan Bu Haftaki Yazımız.. Haftalık Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar 13 Nisan 212 Bu Haftaki Yazımız.. Son açıklanan veriler ışığında makroekonomik tahminlerimizde revizyona gidiyoruz... Son dönemde gerek

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 10 Aralık 2018

HAFTALIK RAPOR 10 Aralık 2018 HAFTALIK RAPOR 1 Aralık 218 Enflasyon Yedi Ay Sonra İlk Defa Geriledi. Kasım da tüketici enflasyonu kurdaki geri çekilme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve vergi indirimlerinin etkisiyle bir önceki aya göre

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 28 Mayıs 2018

HAFTALIK RAPOR 28 Mayıs 2018 Haz.14 Eyl.14 Ara.14 Mar.1 Haz.1 Eyl.1 Ara.1 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 HAFTALIK RAPOR 28 Mayıs 218 Mart ayında sanayi üretim endeksi piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçtiğimiz haftalarda

Detaylı

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.16 Altın (USD) 1,218 Kasım 18 EUR/TRY 5.87 Petrol (Brent) 58.7 BİST - 100 95,416 Gösterge Faiz 20.3 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% 4.6% 21.6% 11.1%

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018 Eki.6 Mar.7 Ağu.7 Haz.8 Kas.8 Nis.9 Eyl.9 Şub. Tem. Ara. May.11 Eki.11 Mar.12 Ağu.12 Haz.13 Kas.13 Nis.14 Eyl.14 Şub.1 Tem.1 Ara.1 May.16 Eki.16 Mar.17 Ağu.17 Tem.6 Oca.7 Tem.7 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Tem. Tem.11

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TR21 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %18,44 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti

TR21 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %18,44 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Türkiye TR21 TÜFE de (2003=100) 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Temmuz 2012

HAFTALIK RAPOR 16 Temmuz 2012 May.7 Ağu.7 Kas.7 Şub.8 May.8 Ağu.8 Kas.8 Şub.9 May.9 Ağu.9 Kas.9 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.11 May.11 Ağu.11 Kas.11 Şub.12 May.12 Oca.5 Haz.5 Kas.5 Nis.6 Eyl.6 Şub.7 Tem.7 Ara.7 May.8 Eki.8 Mar.9 Ağu.9

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 10 Nisan 2017

HAFTALIK RAPOR 10 Nisan 2017 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1 Eyl.1 Ara.1 Haz.16 Ara.16 HAFTALIK RAPOR 1 Nisan 217 Enflasyon Mart ayında Ekim 28 den sonraki en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici enflasyonu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Kasım 2012

HAFTALIK RAPOR 05 Kasım 2012 May.9 Ağu.9 Kas.9 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.11 May.11 Ağu.11 Kas.11 Şub.12 May.12 Ağu.12 Mar.7 Tem.7 Kas.7 Mar.8 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Tem.11 Kas.11 Mar.12 Tem.12 Oca.7

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2018

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2018 Kas.13 Şub.14 May.14 Ağu.14 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.16 May.16 Ağu.16 Şub.17 May.17 Ağu.17 HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 218 Sanayi Üretim Endeksi Kasım ayında arındırılmış verilerle yıllık bazda %7 artarken

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 Haz.6 Ara.6 Haz.7 Ara.7 Haz.8 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 13 Kasım 2017

HAFTALIK RAPOR 13 Kasım 2017 Ara.13 Mar.14 Haz.14 Ara.14 Mar.1 Haz.1 Ara.1 Haz.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 HAFTALIK RAPOR 13 Kasım 17 Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında arındırılmış verilerle yıllık bazda %.4 artarken aylık bazda %.6

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 20 Ocak 2014

HAFTALIK RAPOR 20 Ocak 2014 HAFTALIK RAPOR 2 Ocak 214 Kasım ayında cari işlemler açığı 3.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan ve 3.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Kasım ayı cari işlemler açığı

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 10 Mart 2014

HAFTALIK RAPOR 10 Mart 2014 HAFTALIK RAPOR 1 Mart 214 Şubat ayında enflasyon aylık bazda %.43 yükseldi. Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre %.43 oranında artarak beklentilere yakın gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonunda ulaştırma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı