BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim aracı olarak kullanılması bilgisayar ağları ile olanaklı olmaktadır yılında ilk geliştirilen bilgisayar ağıyla yalnız dört bilgisayar arasında bağlantı kurulabilirken, bugün bir bilgisayar ağı ile değişik ve birbirinden uzak yerlerde kurulu bulunan binlerce bilgisayar arasında iletişim sağlanabilmektedir. Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar ağı, birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulmuş bir veri aktarım ya da iletişim sistemidir. Birden çok bilgisayarın, çeşitli iletişim ortamları vasıtasıyla, kaynakları paylaşmak üzere, birbirleri ile iletişim kurduğu ortamdır. İki ya da daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Ağ içindeki bilgisayarlar birbiriyle iletişim kurabilirler ve veri paylaşırlar. Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulur? Kaynak paylaşımına ve iletişime ihtiyaç duyulan her yerde bilgisayar ağları kullanılmaktadır. Böylece dosyaların, donanımların ve yazılımların güvenli ve verimli kullanımı sağlanabilir. Bilgisayarlar arasında ağ kurulması ayrıca yönetim ve destek görevlerinin de kolayca yapılmasını sağlar. Ağ yöneticisi tek bir yerden ağ üzerindeki diğer bilgisayarları yönetebilir. Örneğin bir programı yüklemek ya da kullanıcının bir sorunu gidermek için kullanıcının bilgisayarına gitmeye gerek kalmadan ağ üzerinden (uzaktan) müdahale edilebilir. Sunucu (Server): Bir ağdaki kaynakları yöneten ana bilgisayara verilen isimdir. Bir ağ içinde yönettikleri işlemlere göre farklı sunucu bilgisayarlar bulunabilir. Dosya sunucusu, Uygulama sunucusu, Veri tabanı sunucusu, E-posta sunucusu, Web sunucusu, FTP sunucusu vb. Sunucular sürekli çalıştıklarından genellikle özel olarak tasarlanmış bilgisayarlar kullanılır. Büyük ölçekli ağlarda farklı görevler için farklı bilgisayarlar kullanılmaktadır. Sunucu donanımı belirlenirken aynı zamanda sunucuda kurulacak ağ işletim sistemine de karar verilir. Ağ işletim sistemleri Microsoft Windows Server, UNIX, Linux, Novell Netware dir. İş istasyonları (Workstations): Bilgisayar ağında yönetici olmayan bilgisayarlardır. Terminal veya istemci (client) olarak da isimlendirilir. Eskiden sunucu ve istemcinin aynı işletim sistemine sahip olması şartken şu anda bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. 1

2 Ağ üzerinde bilgisayarların nasıl yapılandırıldığına göre ağlar ikiye ayrılır: Eşler arası ağ (Peer-to-peer Network): Her bilgisayar eşittir ve erişim hakları onaylanmış ağdaki diğer bilgisayarlarla iletişim kurabilirler. Eşler arası ağlarda genellikle sınırlı sayıda bilgisayar birbirine bağlıdır. Bu bilgisayarlar düzey olarak aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak kullanılması söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığıyla isteyen kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurar ya da dosya alışverişi yapabilirler. Dosya, yazıcıları ve diğer kaynakları paylaşabilir. Ağa herkes bağlanabilir. Merkezi dosya depolaması yoktur. Güvenlik her kullanıcı tarafından ayarlanır. Kolay kurulum ve bakım imkânı vardır. Düşük maliyetli ve sınırlı genişleme olanağına sahiptir. Sunucu tabanlı ağ (Server-based Network): İstemci/Sunucu (Client/Server) Bu tip ağlarda ana bilgisayar olarak sunucu vardır. Ana makine üzerinde ağ yönetimi yapılır. Ayrıca ağa girecek ya da bağlanacak her bilgisayar bu ana makine üzerinde yer alan kullanıcı hesaplarına göre kontrol edilerek bağlantı gerçekleştirilir. Böylece kullanıcı ve dosya temelinde güvenlik sağlanmış olur. Bunun dışında kullanıcının girişinde kimlik bilgilerinin kontrolü (authentication) işlemi yapılmış olur. Dosya, yazıcıları ve diğer kaynakları paylaşabilir. Yalnızca yetkili kullanıcılar ağa erişebilir. Merkezi dosya depolama vardır. Merkezi güvenlik kontrolü sağlanabilir. Daha karmaşık kurulum ve bakım gerektirir. Yüksek maliyetlidir. Sınırsız genişleme imkânı vardır. İstemciler diğer istemcilerle değil yalnızca sunucularla iletişim kurarlar. İstemcilerde standart işletim sistemleri ya da özel işletim sistemleri bulunur. Her sunucu belli bir iş üzerinde uzmanlaşabilir.( Dosya sunucusu, Yazıcı Sunucusu, E-posta sunucusu vb.) *** Windows ortamında eşler arası ağlar çalışma grubu (workgroup) olarak, sunucu temelli olan ağlar ise etki alanı (domain) olarak bilinir. 2

3 İletim teknolojilerine göre ağlar sınıflandırılırken yayın ağları ve anahtarlamalı ağlar olmak üzere iki grupta sınıflandırılır: Yayın Ağları (Broadcasting Networks): Yayın ağlarında ise tek bir iletişim ortamı ağa bağlı tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılır. Bir bilgisayarın gönderdiği veri paketi, diğer tüm bilgisayarlar tarafından görülür. Yayın yapacak bilgisayar önce iletim ortamında başka bir bilgisayarın veri paketi gönderip göndermediğini izler. Veri paketi gönderen başka bilgisayar yoksa göndermek istediği veriyi paketler halinde iletişim ortamına aktarır. Her bir pakette verinin gönderilmesi hedeflenen bilgisayar ya da bilgisayarların adresleri vardır. Veriyi alması için adreslenen bilgisayarlar iletişim ortamından kendilerine gelen paketi alırlarken diğer bilgisayarlar paketin adres kısmında kendi adresleri olmadıklarını gördükten sonra gelen veri paketi için başka bir işlem yapmazlar. Yayın ağlarına örnek olarak veri yolu topolojisi ve halka topolojisi gibi paket radyo ağları ile uydu ağları verilebilir. UYDU AĞI HALKA AĞI VERİ YOLU AĞI Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks): Bu ağlarda veri, alıcı-verici bilgisayarlar arasında bir dizi düğüm*** ile iletilir. Alıcı ve verici dışındaki diğer düğümler verinin içeriği ile ilgilenmez. Amaç, iki nokta arasında veriyi hedefe varana kadar bir düğümden diğerine aktararak taşımaktır, kullanılan düğümler arasında bir bağlantı kurulur. Kurulan bağlantının niteliğine göre anahtarlamalı ağlar Devre Anahtarlamalı Ağlar ve Paket Anahtarlamalı Ağlar olmak üzere ikiye ayrılır. *** Düğüm, bilgisayar ağı içinde gerekli protokollerin bir kısmına veya tamamına sahip sisteme düğüm denir. Örneğin bilgisayarlar ve ağ cihazları birer düğümdür. 3

4 Bilgisayar ağları kapsadığı alana göre sınıflandırılırken üç sınıfa ayrılır: Yerel Alan Ağları (Local Area Networks-LAN), Metropolitan Alan Ağları (Metropolitan Area Networks-MAN), Geniş Alan Ağları (Wide Area Networks-WAN) Yerel alan ağları (Local Area Networks-LAN): Genelde tek bir bina içerisinde kurulan ağları tanımlar. LAN için temel amaç aynı yapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde okunması ve işlenmesini sağlamak. Metropolitan Alan Ağları (Metropolitan Area Networks-MAN): Daha geniş bir bilgisayar ağ grubunu kapsar. Metropolitan adıyla anılmasının sebebi, bu tür ağların genelde bir şehrin tümünü veya büyük bir kısmını kapsıyor olmasıdır. Geniş alan ağları (Wide Area Networks): Geniş alan ağları ülkenin veya dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış yerel alan ağlarını ya da metropolitan alan ağlarını birbirlerine bağlar. Kullanım amaçlarına göre ağlar farklı isimler ile gruplandırılabilir: Eğitim amaçlı bilgisayar ağı, Güvenlik amaçlı bilgisayar ağı, Ticari amaçlı bilgisayar ağı, Özel amaçlı bilgisayar ağı, vb. 4

5 Ağ (Network) Topolojileri Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman) OSI 1. katman Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı) OSI 2. katman Yerel alan ağlarında en fazla kullanılan topolojiler Yıldız (Star) Topolojisi, Veri Yolu (Bus) Topolojisi, Ağaç (Tree) Topolojisi, Halka (Ring) Topolojisidir. Yıldız (Star) Topolojisi: Birden fazla bilgisayarın merkezinde hub ya da switch ile birbirine bağlanması ile oluşan topolojidir. Ağın merkezindeki hub ya da switch ağa bağlı bilgisayarlar arasındaki veri iletişimini koordine eder. Star topolojini avantajları hızlı kurulum, switch kullanılarak rahat genişleyebilmesi, bağlantıda gelebilecek bir kablo kopukluğunda tüm ağın etkilenmemesi, hub ya da switch üzerindeki led'ler sayesinde hata tespitinin kolay olması, dezavantajları ise UTP kablo ile bağlantı mesafesinin 100 metreyi geçmesi durumunda sinyal iletimi olamayacağından bağlantının sağlanamamasıdır. Ağ cihazında bir arıza olursa tüm ağ devre dışı kalacaktır. Hub ve Switch: Hub kullanılması durumunda kaynak bilgisayardan alınan veri paketleri diğer bilgisayarlara yayın (broadband) yöntemi ile gönderilir. Yani kaynak bilgisayardan gönderilen veriler diğer tüm bilgisayarlar tarafından görülür. Bu tip veri transferi gereksiz yere veri transfer yoğunluğuna sebep olur. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak üzere switch isimli akıllı hub özelliğinde ağ cihazları geliştirilmiştir. Switch ler kaynak bilgisayardan aldıkları verileri ağ içinde sadece adres bilgisi ile gösterilen hedef bilgisayarlara gönderirler. Switch'lerin hub'lardan farkı daha akıllı olmalarıdır. İletilmesi istenilen paketi sadece istenilen yere dağıtır bütün ağa göndermez. Switch in görevi giriş portlarına gelen paketleri istenen çıkış portlarına aktarmaktır. Hub ise bir uçtan gelen bilgiyi gitmesi gereken uca göndermez, tüm uçlara birden gönderir. Bu durumda her bilgisayar hub'dan gelen verinin kendine ait olup olmadığını tespit etmek zorundadır. HUB SWITCH 5

6 Veri Yolu (Bus) Topolojisi: Bus topolojisinde ağdaki tüm bilgisayarlar paylaşılan koaksiyel kablo ile (bazen omurga ya da segment olarak da adlandırılır) bağlıdır. Bu topoloji yayın (broadcast) yöntemine dayanır. Tek bir iletişim ortamı (örneğin bir kablo) ile bilgisayarların birbirleriyle iletişimi sağlanır. Bilgisayarlar veri yoluna musluk (tap) adı verilen bir bağ ile bağlanmışlardır. Bilgisayarlar ile iletişim ortamı arasında çift-yönlü bir iletişim (full-duplex) vardır. İletişim hattının sonunda bir sonlandırıcı (terminator) bulunur. Sonlandırıcı kendisine gelen sinyali emerek iletişim ortamından yansımaların oluşmasını önler. Bus topolojisinin avantajı hub ya da switch gibi elemanlara ihtiyaç duyulmamasıdır. Böylece maliyet düşer. Dezavantajları ise hattın belli bir yerinde kopukluk olduğu zaman tüm ağın etkilenmesi, ağın toplam uzunluğunun 185 metreyi geçmemsi ve en fazla 35 bilgisayar bağlamaya izin verilmesidir. Ayrıca arıza tespiti zordur. (10Mbs hızında, segment yani bilgisayarları dolaşan kablo en fazla 185 metre olabilir, Aynı segmente 30'dan fazla bilgisayar bağlanamaz, her bir bilgisayar arasında en az 0.5m mesafe bırakılmalıdır) Halka (Ring) Topolojisi: Halka yerleşim biçiminde bilgisayarlar bir halka biçiminde birbirine bağlıdır. Herhangi bir sonlandırma işlemi yapılmaz. Sinyaller bir döngü içinde dönerler. Bununla birlikte halka yerleşim biçimi aktif bir ağ biçimidir. Diğer bir deyişle halka üzerinde yer alan bilgisayarlar verinin ve sinyallerin iletilmesinden sorumludurlar. Bu nedenle halkada yer alan bir bilgisayarın arızalanması bütün ağın çökmesi anlamına gelir. Veriler halka boyunca tek yönde iletilir. Burada kablonun belli bir tarafında arıza olsa dahi veri kablonun öbür tarafından gönderilir ve veri aktarımı devam eder. Bu topolojinin dezavantajı ise kompleks bir yönetim sisteminin olmasıdır. Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır. Halka yerleşim biçiminde sinyallerin dolaşımını kontrol etmek için token (JETON) adı verilen bir bilgi kullanılır. Token bilgisayarlar arasında dolaşır. Sinyal gönderecek bilgisayar bulunduğunda token o bilgisayar tarafından değiştirilir ve diğer bilgisayarı bulması için sinyalle birlikte yollanır. 6

7 Yıldız Bağlı Halka (Star-Wired Ring): Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak halka şeklinde bağlıdır ve jetonlar dairesel olarak ağda ilerler. Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır. Bu MAU da veriler dairesel olarak gider. Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir. Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu (token) alır. Ağaç (Tree) Topolojisi: Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır. Yapısı başucu adı ile bilinen bir noktadan başlar. Bir veya daha fazla kablo bu noktadan başlar ve her biri dallara ayrılabilir. Yine herhangi bir istasyondan çıkan veri, tüm hat boyunca yayılır ve tüm istasyonlar tarafından alınır. Dallara ayrılmış ağaç yapısı iletişim ortamının paylaşılıyor olması ile birlikte ortam erişim kontrolü mekanizmalarının kullanılmasını gerektirir. Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir. Avantajları her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır, birçok çalışma grubu bir araya getirilebilir. Dezavantajları her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır. Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir. Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur. 7

8 8

9 Ethernet kartı (Ağ kartı): Bilgisayarların ağa bağlanarak veri iletişimi yapabilmelerini sağlayan donanım birimleridir. Bilgisayarlar verileri ikili sayı sisteminde yani 1 ve 0 olarak işler ve saklarlar. Ağ kartları da dijital veriyi diğer sistemlere iletme görevini yerine getirir. Sinyaller bilgisayarın kasasındaki devreler üzerinde sorunsuzca seyahat eder. Ancak bu sinyaller bilgisayarın dışına çıktıklarında ister istemez daha uzun mesafelerde yol almak zorundadır. Bu aslında oldukça zor bir iştir. Çünkü yüksek frekanstaki zayıf elektrik sinyalleri dış etkenlere karşı çok hassastır. Ağ kartları işte bu verinin iletiminde oldukça sinyallerin bilgisayarın veri yollarından ağ kablosuna aktarılması (veri gönderirken) ve kablodan tekrar bilgisayarın veri yoluna aktarılması (veri alırken) işini görürler. Dolayısı ile ağ kartının ilk göze çarpan görevi bilgisayarın veri yollarındaki veriyi dış dünyaya aktarmaktır. Ağ kartları bilgisayarın ağ üzerindeki kimliğini de temsil ederler. OSI nın 2. Katmanında görev yaparlar. Ethernet kartının görevleri Bilgisayardaki verileri alır ve kabloya iletir. Aynı şekilde, kablodaki verileri alır ve bilgisayara iletir. Kablodan alınan verinin bilgisayar için olup olmadığını belirler. Bilgisayarla kablo arasında veri akışını kontrol eder. Ağ adresinin bir paketi hedefe ulaştırmasında kendi adresini kullanır. Bu adrese MAC adresi denir. Ethernet ağlarında bu bilgi 48-bitlik MAC (Media Access Control) adresidir. Her ağ adaptörü tek bir MAC adresine sahiptir. Bilgisayarın ethernet kartının MAC adresini görmek için Windows 9x ortamında Winipcfg.exe, Windows NT/2000 ortamında ise ipconfig.exe programlarını Run mönüsünden çalıştırmanız yeterlidir. 9

10 MAC Adresi: MAC adresi ile bilgisayarlar ağ üzerinden kendilerine ulaşan veri paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlarlar. Bilgisayar; paketin ilk bölümü olan alıcı adresindeki MAC adrese bakar ve kendi MAC adresiyle kontrol eder. Eğer gelen paket kendine aitse alır, değilse göz ardı eder. Her ağ kartı içinde üretilirken kaydedilmiş ve dünyada bir eşi olmayan bir numara mevcuttur. Media access control address (MAC) olarak adlandırılan bu adres 48 bit'tir. Ağ kartları bir diğer ağ kartına veri yollarken alıcıyı diğerlerinden ayırmak için bu MAC adresini kullanır. Ağ kartı üreten firmalar, önce IEEE (Institue of Electrical and Electronics Engineers) ye başvurur ve 24 bit'lik bir üretici kodu (her üreticiye farklı kod veriliyor) alırlar. Sonra ürettikleri her karta ilk 24 biti üretici kodu, son 24 biti ise her kartta farklı olacak şekilde MAC adresini koyarlar. Bir ağ kartı MAC adresi şu şekilde olabilir: Üretici kodu Kart seri numarası Tabii bu şekilde ikili sistemdeki sayıların okunması bizim için zor olduğundan MAC adresleri onaltılık sayı sistemine çevrilerek ifade edilir. Tipik bir MAC adresi A-00-AF şeklindedir. Onaltılık (Hexadecimal) olan bu adreste her bir karakter 4 bite karşılık gelir. Böylece 12x4=48'dir. Buna göre ilk 6 rakam yani üretici kodu, son 6 rakam ise bu kartın seri numarasıdır. MAC adresi bütün olarak değerlendirildiğinde dünyada üretilen her ağ kartı farklı bir MAC adresine sahip demektir. MAC adresi ağ kartını satın aldığınıza zaten kartın üstündeki bir elektronik çipe kodlanmış haldedir. Bu adres normalde değiştirilemez (son dönemde bu işi yapan programlar ortaya çıktı). Ancak MAC adresini değiştirmeniz, hatta ne olduğunu bilmeniz bile çoğu zaman gereksizdir. 10

11 Kablo: Ağ ilk başta bilgisayarlar arasında fiziksel bir bağlantıya ihtiyaç duyar. Böylece veri bitleri bilgisayarlar arasında aktarılabilir. Kablolar bilgisayar ve ağ cihazları arasında veri iletişimini sağlar. Ağ topolojisine ve kullanılan cihazlara uygun olarak kablo seçimi yapılır. Koaksiyel (Coaxial) Kablo Twisted-Pair (Çift Bükümlü) Kablo UTP (Unshielded Twisted-Pair / Koruyucusuz Çift Bükümlü Kablo) STP (Shielded Twisted-Pair / Koruyuculu Çift Bükümlü Kablo) Fiber-Optik Kablo Kablo tiplerine göre kablonun ucunu sonlandırmak ve bilgisayardaki ethernet kartlarına bağlanmasına sağlamak amacıyla kullanılan aparatlara konektör adı verilir. CAT3-5 kablo için RJ-45 konektör, koaksiyel kablo için BNC konektör kullanılır. Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo: Bir koaksiyel kablo bir iletken metal telin önce plastik bir koruyucu ile ardından manyetik koruma için bir metal örgü ve dış bir kaplamadan oluşur. Bu koruma katları iletilen verinin dış etkenlerden korunmasını amaçlar. Koaksiyel kablonun içindeki tel iletken verileri oluşturan elektronik sinyallerin taşınmasını sağlar. İç tel genellikle bakırdır. Koaksiyel kablo televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır. Yerel ağlarda koaksiyel kablolar kullanım kolaylığı sağlamaması yüzünden günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Fakat uzun mesafeli iletişim sağladıkları unutulmamalıdır. Eş eksenli (koaksiyel) kablo iki çeşittir: İnce (Thin Coax) koaksiyel kablo (taşıma mesafesi 185 metre) ve kalın (Thick Coax) koaksiyel kablo (taşıma mesafesi 500 metre) 11

12 Koaksiyel kabloların network adaptörüne bağlanması için, ayrıca iki kablonun birbirine eklenmesi için değişik birimler kullanılır. Bu birimler şunlardır: BNC kablo konnektörü BNC T konnektör BNC Barrel konnektörü BNC Sonlandırıcı BNC (British Naval Connector) kablo konnektörü kablonun ucunda yer alır. T konektör ise koaksiyel kabloyu network adaptörüne bağlamak için kullanılır. Barrel konektör ise iki koaksiyel kablonun birbirine bağlanmasını sağlar. Sonlandırıcılar ise kablonun sonunda yer alırlar. Bus topolojisinde kurulan ağlarda kullanılan koaksiyel kablonun iki ucunda sonlandırıcı kullanılır. Bu sonlandırıcılar kablonun sonuna gelen sinyali yok ederler. 10Base2 (Thinnet) Ağı Uygulaması (10 Ağın hızını belirtir, yani 10 Mega Bit/Saniye, Base Ağ Baseband olarak çalışmaktadır, 2 Kablonun maksimum uzunluğunu belirtir 200 metre) 12

13 10Base5 (Thicknet) (10 Ağın hızını belirtir, yani 10 Mega Bit/Saniye, Base Ağ Baseband olarak çalışmaktadır, 5 Kablonun maksimum uzunluğunu belirtir 500 metre) Çift Bükümlü (Twisted-Pair) Kablo: Çift bükümlü kablo birbiri üzerine bükülmüş iki bakır tel içeren yuvarlak bir kablodur; bir kablo içinde iki ya da sekiz çift tel olabilir. İki grup çift bükümlü kablo vardır. Korumalı Çift Bükümlü Kablo (Shielded Twisted Pair--STP) Korumasız Çift Bükümlü Kablo (UnShielded Twisted Pair --UTP) Korumasız Çift Bükümlü Kablo (UTP-Unshielded Twisted Pair): 10 BaseT olarak da adlandırılmaktadır. UTP, telefon kablolarına benzeyen, kurulması kolay ve düşük maliyetli bir kablodur. Bükümlü yapı elektriksel sinyallerin birbirleri üzerindeki etkileri nötrleştirir. UTP kablolar ağ cihazlarına RJ-45 adi verilen ve telefon bağlantılarında kullanılan RJ-11 e çok benzeyen konektörlerle bağlanırlar. UTP kablonun çok çeşitli kaliteleri vardır. Kalite yükseldikçe kablo o kadar iyi ve güvenilir olur. CAT3 ve CAT5 standartlarında kullandığımız UTP kablo genel olarak yerel alan ağlarında kullanılır. IEEE standartlarına göre; 10Base-T (10 Mbps),100Base-T (100 Mbps) ve 1000Base-T (1000 Mbps) yerel alan ağlarında bir kablo en fazla 100 m olabilir. 13

14 Kategori Uygulama Alanı 1 (CAT1) Yalnızca ses, veri iletimi yapılmaz 2 Ses ve 1 Mbps ye kadar veri iletimi. 3 Ses ve 10 Mbps ye kadar veri iletimi. 4 Ses ve 20 Mbps ye kadar veri iletimi 5 Ses ve 100 Mbps ye kadar veri iletimi. 5e Ses ve 622 Mbps ye kadar veri iletimi. 6 Ses ve 1 Gps ye kadar veri iletimi. 7 Ses ve 10 Gps ye kadar veri iletimi. *** Telefon Kablosu (CAT1 UTP kablosu) RJ-11 konektör ile sonlandırılır. 14

15 ÇAPRAZ KABLO BAĞLANTISI Bağlantı Yapma Basamakları: Kablo ucunu soyma, Sarılı çiftleri çözme, Telleri renk sırasına dizme, Telleri uygun ve eşit ölçüye getirme, Telleri konnektöre yerleştirme, Gözle kontrol, Sıkma, Test. Araçlar: UTP (Cat5/5e/6) kablo, RJ45 konnektörler, Kablo soyucu, Yan keski, Sıkma pensesi Düz bağlantı kablosu (Straight Through Cable) 15

16 Çapraz bağlantı kablosu (Cross-Over Through Cable) 16

17 Kablonun dış yalıtım kısmını 1 1½ soyun, Soyma esnasında içerideki tellerin dışındaki yalıtım kesilmemesine dikkat edin. Telleri çözerek renk sırasına dizin. (TIA/EIA 568A: YB-Y TB-M MB-T KB-K veya TIA/EIA 568B: TB-T YB-M MB-Y KB-K) Tellerin uçlarını aynı hizaya getirin, Yaklaşık ½ uzunluğunda soyulmuş kısım bırakın. Telleri renk sırasını bozmadan konnektöre yerleştirin, üstteki şekilde sol üst 1 numaradır. Tüm teller könnektörün sonuna değiyor mu? Yalıtım plastiği şekilde görüldüğü gibi içeri girdi mi? Konnektörü sıkma pensesinin (8P) içine yerleştirin. Telleri ittirirken penseyi sıkıca sıkın. 17

18 Fiber Optik Kablo: 1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber üzerinden veri aktarımı da yapılabileceği fikrini ortaya attılar. Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar az seviyelere indirildi ki, fiber veri aktarımı için bakır'a göre çok daha avantajlı bir konuma geldi. Fiber'in en önemli özelliği elektromanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir. Fiber-optik kablolar verileri ışık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır. Fiber-optik kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Fiber optik kablonun çok düşük hata oranı vardır ve elektromanyetik girişime maruz kalmaz. Verilerin güvenliği açısından daha iyidir. Çünkü ışık olarak temsil edilen veriler başka bir ortama alınamazlar. Normal kabloların gidemeyeceği kadar uzun mesafeler için fiber optik kabloları kullanılır. 70 Km ye kadar uzayabilen geniş alanlarda elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır. Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir. Işık fiber optik kabloda dengeli bir şekilde yol alır ve buna mod denir. Tek Mod Fiberler (Single Mode Fiber- SMF) : Işığın tek bir modda ya da tek bir yolda ilerlemesine olanak tanırlar. Düşük sinyal kayıplarının olduğundan uzun mesafeli ve yüksek veri iletişim hızının gerektirdiği durumlarda kullanılırlar. Fiber optik kablonun merkez kısmı ışığın dalga boyunun sadece birkaç katıdır. Çok Modlu Fiberler (Multi Mode Fiber- MMF) : Işığın birden fazla modunu ileten fiberlerdir. Işın çarpışmaları meydana gelebileceğinden kısa mesafeler için kullanılır. Fiber optiğin dalga boyu 50 mikro metre veya daha fazladır. Böylece çok sayıda mod taşınabilir. 18

19 Her bir fiberden tek yönlü haberleşme sağlanır. İki yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir. Veya bir fiberde hem veri gönderimi hem de verinin alımını sağlayan iki ayrı yol olmalıdır. Fiber Optik Kablo Konnektörleri: 19

20 Bilgisayar Ağlarının Yapısal Modeli ve İletişimi (Internetworking) Bilgisayarlar arası iletişim için 1978 yılında ISO tarafından geliştirilen OSI (Open System Interconnection - Açık Sistem Bağlantıları) referans modelinde, iki bilgisayar sistemi arasında yapılacak olan iletişim problemini çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemi önerilmiştir. Bir başka deyişle bu temel problem 7 adet küçük probleme parçalanmış ve her bir problem için ayrı ayrı bir çözüm oluşturulmaya çalışılmıştır. Katmanlı yapının amacı iletişimin gerçekleşebilmesi için çözülmesi gereken problemleri gruplara ayırarak birbirinden bağımsız hale getirmektir. Verinin kablo iletimi en alt katman olarak fiziksel katman tarafından gerçekleştirilir. Veri alma durumunda kablodan fiziksel tarafından okunan veriler üst katmanlara doğru iletilir. Veri gönderme durumunda ise her katman altındaki katmana veriyi iletirken veriyi parçalara ayırıp kendisi ile ilgili veriler eklemektedir. 7 katmanın en altında yer alan iki katman yazılım ve donanım kullanılarak, üstteki beş katman ise genelde yazılım ile çözülmüştür. OSI modeli, bir bilgisayarda çalışan uygulama programının iletişim ortamı üzerinden başka bir bilgisayarda çalışan diğer bir uygulama programı ile olan iletişiminin tüm adımlarını tanımlar. En üst katmanda görüntü ya da yazı şeklinde yola çıkan bilgi, alt katmanlara indikçe makine diline dönüşür ve sonuç olarak 1 ve 0 lardan ibaret elektrik sinyalleri halini alır. 20

21 OSI katmanlarının tanımlanan temel görevleri: 1- Fiziksel: Bu katman ağın elektriksel ve mekanik karakteristiklerini belirler. Modülasyon teknikleri, çalışma voltajı, frekansı vs. bu katmanın temel özelliklerindendir. OSI referans modeli bir ağ uygulaması değildir. OSI sadece her katmanın görevini tüm detayları ile tanımlar. Gerçekleştiren firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Veri gönderimi sırasında fiziksel katman 0 ve 1 bitlerinden oluşan çerçevelerin nasıl elektrik, optik veya radyo sinyallerine çevrileceğini tanımlar. Veri iletiminin gerçekleşebilmesi için iletişimde bulunan iki bilgisayarın fiziksel katmanında aynı protokolleri kullanması gerekmektedir. 2- Veri İletim: Bu katman fiziksel katmana ulaşım stratejisini belirler. Fiziksel adresleme, ağ topolojisi, akış kontrolü vs. bu katmanın görevlerindendir. Köprü cihazları bu katmanda çalışır. Verinin gönderileceği bilgisayarın tanımlanması, kablonun kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi ve gelen verilerin kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. 3- Ağ: Bağlantıyı sağlayan ve ulaşılmak istenen bilgisayara giden yolu bulan katmandır. Yönlendirme protokolleri bu katmanda çalışır. İletilecek veri paketini iki nokta arasında taşımak için yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Adresleme, yönlendirme, mantık protokolleri gibi fonksiyonları yerine getirir. 4- Taşıma: Bu katman gelen bilginin doğruluğunu kontrol eder. Bilginin taşınması esnasında oluşan hataları yakalar ve bunları düzeltmek için çalışır. Üst katmandan gelen veriyi parçalara ayırarak bunları alt katmana doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Verinin iletimi sırasında oluşan hataları tespit edip bu hataları düzeltmeye çalışır. 5- Oturum: İki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini fark ettiği katmandır. Veriyi gönderen ve alacak olan bilgisayarlar arasında oturum kurulmasını, sürdürülmesini ve sonlandırılmasını sağlar. Bir oturum sayesinde kullanıcı uzaktaki zaman paylaşımlı bir sisteme bağlanır veya iki bilgisayar arasında veri transferi yapılır. Oturumlar aynı anda tek veya çift yönlü olarak yapılır. 6- Sunum: Bu katmanda gelen paketler bilgi haline dönüştürülür. Bilginin karakter set çevrimi veya değiştirilmesi, şifreleme vs. görevlerini üstlenir. İletilen verinin söz dizimi ve semantiği ile ilgilenmektedir. Gönderilen verinin alıcı tarafından anlaşılabilir olup olmadığını kontrol eder. 7- Uygulama: Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Kelime işlemci, elektronik tablo, sunu, banka terminali programları vs. bu katmanın parçalarıdır. Uygulama programlarının çalıştığı çerçeveyi yani ağa erişim için kullanacağı protokolleri sağlar. Bilgisayar ağı erişiminde genel olarak dört tip bağlantı aygıtı kullanılır. Tekrarlayıcı (repeater), köprü (bridge), yönlendirici (router), ve ağ geçidi (gateway). Tekrarlayıcılar tamamen protokol bağımsız olarak fiziksel katmanda çalışır ve fiziksel genişleme amaçlı kullanılırlar. İletişim Modları Half Duplex (Yarı Çift Yönlü) : Half duplex sinyallerin iki yönlü ancak ayni anda bir yöne doğru iletilebilmesi anlamına gelir. Bir telefon kanalı sıklıkla iletimin yalnızca tek bir yönde yapılmasına izin veren bir yankı bastırıcı (echo suppressor) içerir. Duplex (Full Duplex Çift Yönlü) : Full-Duplex teriminin anlamı tam hız ile iki yönlü iletim yapması anlamına gelir. Full duplex sinyallerin ayni anda iki yönlü iletilebilmesi anlamına gelir. Full Duplex çalışma sekli alınan sinyalin gönderilen sinyalin yansımasından ayrılabilmesi yeteneğini gerektirir. Bu ya gönderiş ve alış sinyallerinin farklı frekans bantlarında yer aldığı ve filtreleme ile birbirinden ayrıldığı FDM (frequency division multiplexing) ile veya yankı yok etme devreleri (Echo Canceling) ile yapılır. Simplex (Tek yönlü) : Sinyalin yalnızca bir yönde geçebilmesi demektir. Bu çalışma seklinde veri iletimi yalnızca bir yönde gerçekleşir. 21

22 AĞ CİHAZLARI: Bir ağı sade bilgisayar ekleyerek genişletemeyiz. Bu bize kablo ile bağlama işleminin zorlaşması, sinyal zayıflaması gibi sebeplerden sorun yaratır. Bu sebeple bir ağı genişletmek, güvenliğini sağlamak ve aynı zaman da hiyerarşi kazandırmak için bazı cihazlar kullanmalıyız. Hub, Switch, Repeater (Tekrarlayıcı veya Yineleyici), Bridge (Köprü), Router (Yönlendirici), Firewall (Güvenlik Duvarı), Gateway (Ağ geçidi) Hub: Hub yıldız topoloji ağlarda merkezi bağlantı üniteleridir. Hub kendisine bağlanılan tüm düğümlerin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Hub'ların bir kısmı sadece bağlantıyı sağlarken, bir kısmı gelişmiş sorun giderme yeteneklerine sahiptir. Bazıları da sinyalleri güçlendirerek network'ün hızını artırırlar. Veriler ağ içinde paket denilen veri grupları halinde taşınır. Hub bir bilgisayardan bir paket aldığında o paketi, paketin hangi bilgisayara gönderildiğine bakmaksızın, kendisine bağlı olan tüm bilgisayarlara gönderir. Ağda bulunan tüm bilgisayarlar paketi görebilir ancak paketin gönderildiği bilgisayar onunla bir şeyler yapabilir. Hub, OSI nın (Open System Interconnection) 1. Katmanı olan fiziksel katmanda görev yapar. Hub a kaç bilgisayar bağlanacağını Hub ın port sayısı belirler. Hub lar genelde portlu olarak üretilirler. Eğer yeterli sayıda port yoksa genellikle Hub lar arasında bağlantı yapılarak port sayısı artırılabilir. Hub lar da ağ kartları gibi belirli veri iletim hızları mevcuttur. Genellikle 10/100/1000 Mbps (mega bit per second=saniyede 10 6 x bit) hıza sahip Hub lar kullanılmaktadır. Kullanılan ağ kartı ve Hub arasında hangi cihaz düşük hıza sahipse veri iletimi de onun hızında gerçekleşir. Ağ kartı 10 Mbps hızında, Hub 100 Mbps hızında ise ağın veri iletim hızı ağ kartının hızı ile belirlenir. Hub üzerinde hangi portun kullanıldığının ve portların sırasının bir önemi yoktur. İstenilen bilgisayar istenilen porta bağlanabilir, fakat bağlantı yapılırken kablolara bilgisayar numarası etiket olarak verilirse bir arıza olması durumunda Hub üzerindeki Led lere bakaraka hatalı bilgisayarı bulmak kolaylaşır. Hub ın çalışması için genellikle özel bir adaptör ile 12V besleme gerilimine ihtiyaç duyulur. Bunun yanında bazı Hub lar için Uplink (Aktarım) portu da bulunabilir. Uplink portunun görevi Hub lar arasında veri aktarımı sağlamaktır. Eğer birden fazla Hub kullanılarak LAN genişletilecekse Uplink portundan faydalanılır. Ağ kurulurken genellikle bağlanacak bilgisayar sayısı kadar portu olan Hub seçilir. Daha sonra ağ genişletilecek olursa mevcut Hub ın uplink portundan eklenecek yeni bir Hub ın herhangi bir boş portuna çapraz-kros (crossover) kablo ile bağlantı yapılır. 22

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Hulusi TURGUT 2004 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 ÜNİTE 1 OSI REFERANS MODELİ VE KATMANLI İLETİŞİM... 9 1.1 HİYERARŞİK AĞ MODELİ... 9 1.2 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) OSI MODELİ...

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.0.0 1910010426 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli markasıdır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK İNTERNET EYLÜL 2012 İÇERİK İnternet nedir? İnternetin Tarihçesi Ne işe yarar? Bilgisayar Ağları Ağı oluşturan bileşenler Ağı oluşturan cihazlar Ağın sınıflandırılması Domain-IP-URL Kavramları İnternete

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu Sürüm 3.0.0.6 TEKNOTEL Copyright 2002-2005 TEKNOTEL. Tüm hakları saklıdır. 1 / 93 Bu ürün veya döküman telif hakları ile korunmaktadır

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

Sabit Diskler Nasıl Çalışır?

Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Bilgisayardaki donanımlardan hiçbiri sabit disk sürücüden daha fazla dikkat çekmemiştir. Ya da daha çok sorun çıkarmamıştır. Bunun için iyi bir neden vardır. Eğer sabit sürücü

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı