TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI"

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) PSTN, Centrex, TT Digital İkili Hat veya TT Digital Çoklu Hat Abonelerinin ( Abone ) 23 Kasım 2012 (bu tarih dâhil)- 31 Aralık 2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom 12/24/36 ay süreli Kurumsal Cihaz Kampanyası na ( Kampanya ) katılmaları mümkündür: a) PSTN, Centrex, 7 Rakamlı Özel Servis Numarası, TT Dijital İkili Hat veya TT Dijital Çoklu Hat hizmetlerinden birinde Türk Telekom tüzel kişi abonesi olmak, b) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak, c) Son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak, d) Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya ya başvuruyor olmak, e) Kampanya dan yararlanacak hat(lar) için İş StandartHatt, Şirket Hatt, İş Konuşkan Hatt, İş Saniye Hatt, İş Klasik Hatt, İş Fiks Hatt, Grupstandart, TT İş Avantaj, İş Avantaj 3 Yöne, İş Avantaj Her Yöne, Kamu Avantaj, Kamu Avantaj Her Yöne Tarifelerinden herhangi birinde abone olmak ve bu hat(lar) ın (tercih edilen Kampanya Süresi ne göre) tarife paketini 3500 Fatura Hesabı, 2000 Fatura Hesabı veya 1000 Fatura Hesabı ndan biri olarak belirlemek, f) Kampanya ya katılım tarihini takip eden ilk fatura dönemi itibariyle 12 (on iki) ay/24 (yirmi dört) ay/36 (otuz altı) ay ( Kampanya Süresi) tamamlanmadan Kampanya dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Kampanya kapsamında kendisine ücretsiz olarak hediye edilen her bir Ürün için işbu Koşullar da belirtilmiş olan Piyasa Bedeli ni tek seferde Türk Telekom a ödemeyi taahhüt etmek, g) Kampanya dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvurmak. Yukarıdaki şartları taşıyan Abone ye bulunduğu Fatura Hesabı na ve Fatura Hesabı Derecesi ne göre sayısı belirlenecek olan ve özellikleri Ek 1 deki Ürün Listesi nde belirtilen Cihazlar ( Ürünler ) hediye edilecektir. Abone ye Kampnaya kapsamında hediye edilecek Ürün ler A, B ve C Grubu olarak sınıflandırılmış olup, Abone, bulunduğu Fatura Hesabı nın (Tarife Paketi nin) Derecesi ne göre sayısı belirlenmek koşuluyla, bu Gruplar içerisinden istediği Ürün ü/ Ürünler i (Ürün ün sotokta kalmaması durumunda verilemiyor olması durumu hariç olmak üzere) talep etme hakkına sahiptir. Ancak, A Grubu içerisindeki her 1 (bir) adet Ürün, B grubu içerisindeki 2 (iki) adet Ürün e veya C grubu içerisindeki 4 (dört) adet Ürün e karşılık geldiğinden, Abone 1 (bir) adet A Grubu Ürün ü yerine 2 (iki) adet Ürün ü veya 4 (dört) adet C Grubu Ürün ü talep etme hakkına sahiptir. Abone, ayrıca her 1 (bir) adet Ürün hakkı yerine 2 (iki) adet C Grubu Ürün tercih edebilir. Bu kapsamda, örneğin; Kampanya kapsamında bulunduğu Tarife Paketi nin derecesine göre 3 (üç) adet A grubu Ürün alma hakkına sahip olan bir Abone, tercihini A Grubu içerisinde 3 (üç) adet Ürün talep etme veya A Grubu içerisinde 2 (iki) adet ve içerisinden 2(iki) adet Ürün seçme veya A Grubundan 2(iki) adet, ndan 1 (bir) adet ve C grubundan 2 (iki) adet Ürün seçme şeklinde kullanabilir. 1. Abone nin bulunduğu Fatura Hesabı na göre Abone ye ücretsiz olarak verilecek Ürün sayısı herbir Fatura Hesabı açısından aşağıda belirtilmiştir: Fatura Hesabı, Abone nin Kampanya ya dahil olan hat(lar) ı açısından tarife paketinin (KDV ve ÖİV dahil; sabit ücret +DID Ücretleri + kullanım ücretleri + paket ücreti)- yapılan indirimler) karşılığında [aylık 3500 TL (üçbinbeşyüz Türk Lirası) veya katları/aylık 2000 TL (ikibin Türk Lirası) ve katları/ aylık 1000 TL (bin Türk Lirası) ve in katları] olduğu bir havuz sistemidir. Kampanya kapsamında Abone nin içinde bulunacağı Fatura Hesabı üç çeşittir: 3500 Fatura Hesabı: 12 aylık Kampanya Süresi açısından geçerli olan hesaptır TL nin her bir katı bir derecedir. Bu Hesap Türün de her bir derece için 1 (bir) adet A Grubu/2 (iki) adet /4(dört) adet C Grubu Ürün ücretsiz olarak Abone ye hediye edilecektir Fatura Hesabı: 24 aylık Kampanya Süresi açısından geçerli olan hesaptır TL nin her bir katı bir derecedir. Bu Hesap Türü nde her bir derece için 1 (bir) adet A grubu/ 2(iki) adet /4(dört) adet C Grubu Ürün ücretsiz olarak Abone ye hediye edilecektir Fatura Hesabı: 36 aylık Kampanya Süresi açısından geçerli olan hesaptır TL ye ilave olarak 2000 TL nin herbir katı bir derecedir. Bu Hesap Türü nde her bir derece için 1 (bir) adet A Grubu/2 (iki) adet /4(dört) adet C Grubu Ürün ücretsiz olarak Abone ye hediye edilecektir. Abone tercih ettiği Kampanya Süresi açısından birden fazla Fatura Hesabı oluşturabilir. (Örneğin; Abonenin Kampanya dan yararlandırmak istediği 100 adet telefon hattı varsa ve Abone, 12 aylık Kampanya Süresi ni tercih ettiyse, 50 hattını birinci derecede 3500 Fatura Hesabına, geri kalan 50 hattını üçüncü derecede 3500 Fatura Hesabına dahil edebilir. Abone nin her bir Fatura Hesabı için maksimum alabileceği Ürün adeti 15 (onbeş) adet A Grubu Ürün/ 30 (otuz) adet / 60 (altmış) adet C Grubu Ürün şeklinde sınırlandırılmıştır. Bir hat, farklı veya aynı Kampanya Süresi kapsamında, aynı anda birden fazla Fatura Hesabı nda yer alamaz. Abone nin Havuz Uygulaması dışındaki tek bir hattının Kampanya dan yararlandırılması durumunda, Kampanya kapsamında kaldığı süre boyunca Fatura Hesabı bedeli Abonelik Sözleşmesi/ilgili Hizmet Formu hükümleri kapsamında söz konusu hattın bağlı olduğu fatura adresine; Havuz Uygulaması kapsamındaki hatların Kampanya dan yararlandırılması durumunda ise, Kampanya kapsamında kaldığı süre boyunca havuzdaki telefonların fatura tutarları ile Fatura Hesabı bedeli arasındaki fark Abonelik Sözleşmesi/ ilgili Hizmet Formu hükümleri kapsamında Pilot Numara olarak gösterilen numaranın bağlı olduğu fatıra adresine aylık olarak gönderilecektir. A Grubu içerisindeki 1 (bir) adet Ürün ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) / içerisindeki 2 (iki) adet Ürün ün toplam Piyasa Bedeli (cari fiyatı)/ C Grubu içerisindeki 4 (dört) adet Ürün ün Toplam Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dahil TL (ikibin Türk Lirası) olup, Kampanya dan işbu Katılım Sayfa No: 1

2 Koşulları nın 3, 4, 4.1, 4.2 ve 5. bent hükmünde/maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, Kampanya kapsamında Abone ye ücretsiz olarak verilen her 1 (bir) adet A Grubu Ürün ayrı ayrı olmak üzere /her 2 (iki) adet Ürün için ( a tane 2 adet Ürün için= a X TL olacak şekilde) ayrı ayrı olmak üzere/her 4 (dört) adet C Grubu Ürün için (b tane 4 adet C Grubu Ürün= b x TL Olacak şekilde) Piyasa Bedeli olan KDV dahil TL nin tamamı Abone den tahsil edilecektir. Taahhütname nin yürürlüğünden doğan %0,825 (binde sekiz virgül yirmi beş) oranındaki damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. 2. Kampanya kapsamında Abone ye hediye edilecek Ürün lerin özellikleri EK 1 de belirtilmektedir. 3. Abone nin Kampanya dan yararlandığı süre boyunca, Havuz kapsamı dışında tek hattı açısından Kampanya dan yararlanması durumunda, söz konusu hatta ilişkin Abonelik Sözleşmesi ni/ilgili Hizmet Formu nu; Havuz Uygulaması kapsamında Kampanya dan yararlanması durumunda ise Pilot Numara ya ilişkin Abonelik Sözleşmesi ni/ilgili Hizmet Formu nu ve/veya (ister tek hat ile ister Havuz Uygulaması kapsamında Kampanya dan yararlanıyor olsun) işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda, işbu Koşulların 4. bent hükmü uygulama alanı bulacaktır. 4. Abone nin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Kampanya kapsamında kendisine ücretsiz olarak hediye edilen her bir A grubu Ürün/her 2 (iki) adet Ürün/her 4 (dört) adet C Grubu Ürün açısından Piyasa Bedeli nin Abone den talep edileceği haller şöyledir: Abone nin Kampanya Süresi tamamlanmadan, eğer Havuz Uygulaması dışında tek hattı açısından Kampanya dan yaralanıyorsa, söz konusu hattının iptal edilmesi, bu hatta ilişkin abonelikten vazgeçmesi, bu hatta ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hatta ilişkin Abonelik Sözleşmesi ni feshetmesi, hattının kapatılması/iptali, Kampanya dan çıkma talebinde bulunması veya hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi, Abonelik Sözleşmesi ni/ilgili Hizmet Formu nu feshetmesi, Abonelik Sözleşmesi nin/ilgili Hizmet Formu nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi nin hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle hattın kapatılması/iptali; Havuz Uygulaması kapsamında Kampanya dan yararlanıyorsa, Havuz Uygulaması ndaki tüm hatlara ilişkin aboneliklerden vazgeçmesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki hatlarından biri, birkaçı veya tamamına ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi nedeniyle Havuz Uygulaması kapsamında tüm aboneliklerin iptal edilmesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki tüm Abonelik Sözleşmelerini/ ilgili Hizmet Fornmları nı feshetmesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki hatlarının kapatılması/iptali gibi nedenlerle Havuz Uygulaması ndan yararlanmasını sağlayacak hattının kalmaması, Havuz Uygulaması kapsamındaki Pilot Numarasını devretmek istemesi, Havuz Uygulaması kapsamındaki hatlarının birinin, birkaçının veya hepsinin abonelik türünü değiştirmesi veya Abone nin Kampanya Süresi dolmadan Kampanya dan çıkma talebinde bulunması, işbu Katılım Koşulları nın ve Kampanya Taahhütnamesi nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya (Havuz Uygulamasından yararlanması için gerekli olan tüm) hatlara ilişkin aboneliklerinin/(havuz Uygulaması dışında tek hattı açısından Kampanya dan yararlanıyorsa) söz konusu hatta ilişkin aboneliğinin herhangi bir nedenle Kampanya Süresi tamamlanmadan sona ermesi durumunda, Kampanya kapsamında kendisine ücretsiz olarak hediye edilen her 1 (bir) adet A grubu/her 2 (iki) adet B grubu Ürün/her 4 (dört) adet C Grubu Ürün açısından, işbu Katılım Koşulları nın 1. maddesinde belirtilen Piyasa Bedeli ni (KDV dahil TL) Türk Telekom a tek seferde ödemekle yükümlüdür Abone, Kampanya dan vazgeçme, Kampanya kapsamındaki hatta/hatlara ilişkin aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü irade beyanını ve ilgili her türlü talebini (hizmetin durdurulmasına imkân sağlayan, akabinde fesih için yazılı beyanın gerekli olduğu ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 18. maddesinde belirtilen internet üzerinden veya müşteri birimi aranarak gerçekleştirilecek fesih bildirimi hakkına halel gelmemek koşuluyla) yazılı olarak Türk Telekom a iletmekle yükümlüdür Kampanya dan faydalanan Abone nin Katılım Taahhütnamesi ni imzaladığı tarihten itibaren tercih etmiş olduğu Kampnaya Süresi (12/24/36 ay) içerisinde, Abonelik Sözleşmesi ni/ilgili Hizmet Formu nu devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi ni devretmek istemesi durumunda, Abone, aboneliği sona erdirilmeksizin, kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları nın 4. bent hükmünde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur. 5. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom dan aldığı hizmete ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde hizmetin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone nin hizmete ilişkin aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone nin Kampanya dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz. Bu durumda, Abone nin, Ürün ün mülkiyetine sahip olması ve Ürün den yararlanmaya devam etmesi nedeniyle, 4. bent hükmü uygulama alanı bulur ve Abone (Kampanya kapsamında kendisine ücretsiz olarak hediye edilen her 1 (bir) adet A grubu/her 2 (İki)adet B grubu/ her 4 (dört) adet C Grubu Ürün ün Piyasa Bedeli ni (KDV Sayfa No: 2

3 dahil TL. yi) Türk Telekom a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Tüm nakil taleplerinde Abone nin ikametgah belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom a ibraz etmesi gerekmektedir. 6. Abone nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu PSTN, Centrex, TT Digital İkili Hat veya TT Digital Çoklu Hat Aboneliği Sözleşmesi nin/hizmet Formu nun bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır. 7. Türk Telekom, Kampanya ya başvuru süresi içerisinde ve Abone nin tercih ettiği Kampanya Süresi (12/24/36 ay) boyunca tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. 9. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün deki ayıplardan dolayı Ürün üreticisine veya Türk Telekom a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün le ilgili her türlü talepte/şikâyette Ürün le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza durumunda Abone nin Ürünın yetkili servisi veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Ürün ler için irtibata geçilecek iletişim bilgileri Ek 1 de belirtilmiştir. 10. Ürün/Ürünler, Kampanya Taahhütnamesi nin imzalanmasını müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde Türk Telekom un satış birimleri tarafından (ofis, ilgili satış yöneticisi gibi) Abone ye teslim edilecektir. 8. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ 11. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün/Ürünler in tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 12. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom da kalacak, aslı gibidir şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone ye verilecek şekilde düzenlenmiştir. Aşağıda yer verilen tabloda (a), (b) ve (c) seçeneklerinden yanına (x) işareti koyduğum seçenekte belirtilen sürenin tercih ettiğim Kampanya Süresi olduğunu ve Tarife Paketimin (Fatura Hesabımın) derecesiyle birlikte aşağıda belirtildiğini, Kampanya Süresi Tarife Paketi (Fatura Hesabı) Fatura Hesabı Fatura Hesabının Derecesi (a) 12 aylık Kampanya Süresi Fatura Hesabı x Katı TL (b) 24 aylık Kampanya Süresi Fatıra Hesabı x Katı TL (c) 36 aylık Kampanya Süresi Fatura Hesabı x Katı TL Kampanya kapsamında hediye edilecek Tüm Ürünler i A Grubu içerisinden tercih etmek istediğimi Tüm Ürünler i içerisinden tercih etmek istediğimi Tüm Ürünler i C Grubu içerisinden tercih etmek istediğimi Ürünler in bir kısmını A Grubu, bir kısmını, bir kısmınıda C grubu içerisinden tercih etmek istediğimi (Ürün Grubu tercihine yönelik olara yukarıdaki seçeneklerden sadece bir tanesi işaretlenebilir.) Kampanya kapsamında; Tüm Ürünler i A Grubu içerisinden tercih etmem durumunda Tüm Ürünler in içerisinden tercih etmem durumunda Tüm Ürünler in C Grubu içerisinden tercih etmem durumunda adet A Grubu, adet, adet C Grubu, Sayfa No: 3

4 Ürün ün/ Ürünler in bir kısmını A Grubu, bir kısmını, bir kısmınıda C Grubu içerisinden tercih etmek istemem durumunda ise; adet A grubu adet B grubu adet C grubu Ürün ün Ek teki Ürün Listesi nde işaretlediğim Ürünler olduğunu, (Tek hatla Kampanya dan yararlanmam durumunda) Türk Telekom un hizmet numaralı tarifesinde PSTN, Centrex, 7 Rakamlı Özel Servis Numarası, TT Dijital İkili Hat veya TT Dijital Çoklu Hat, hizmetlerinden birinde tüzel kişi abonesi olarak/(havuz Uygulaması kapsamında Kampanya dan yararlanmam durumunda) bağlı oldukları pilot numarasıyla birlikte içerdiği/kapsadığı alt numaralar ve numaraların tabi olduğu tarifeleri Ek teki Hizmet Listesi nde belirtilmiş olan PSTN, Centrex, 7 Rakamlı Özel Servis Numarası, TT Dijital İkili Hat veya TT Dijital Çoklu Hat hizmetlerinin tüzel kişi abonesi olarak, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, Koşullar da belirtilen özelliklere sahip Ürün üzerinden Kampanya dan faydalanacağımı, (kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olmam durumun hariç olmak üzere) işbu Taahhütname nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan %0,825 (binde sekiz virgül yirmibeş) oranındaki damga vergisini ödeyeceğimi, yukarıda işaretlediğim Kampanya Süresi nin tamamlanmasından önce Katılım Koşulları nın 3, 4.1., 4.3. ve 5. bent hükmünde/maddesinde belirtilen sebeplerle veya herhangi bir nedenle Kampanya ve/veya PSTN, Centrex, 7 Rakamlı Özel Servis Numarası, TT Dijital İkili Hat veya TT Dijital Çoklu Hat aboneliğimin son bulması durumunda, [Kampanya kapsamında tarafımıza ücretsiz olarak hediye edilen her 1 (bir) adet A grubu/ her 2 (iki) adet / her 4 (dört) adet C Grubu ] Ürün açısından, Katılım Koşulları nın 1. maddesinde belirtilmiş olan Piyasa Bedeli ni (KDV dahil TL) ) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, Türk Telekom un talebi üzerine, Türk Telekom un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ekler: Ek 1: Ürün Listesi Ek 2: Hizmet Listesi Tarih: Abone Unvanı/Adı: Yetkili Kişi Adı Soyadı : İmza Sayfa No: 4

5 EK 1 Ürün(Cihaz) Listesi Tercih etmiş olduğunuz Ürün ün yanındaki kutucuğu işaretmeniz rica olunur. Ürün Marka/Model APPLE YENI IPAD 64 GB Wi-Fi + 4G Panasonic/WV-SW 559 1/3 ccd day / nıght h.264 vandal network ( ıp ) kamera 3 megapiksel (2048x1536) çözünürlük H.264/mpeg4 /jpeg vıdeo streamıng 2 mp (1920x1080) de 15 fps görüntü aktarımı. Entegre 2,8-8 mm autoırıs varıfocal Lens Min. Işık yoğunluğu gündüz 0,74 lux, gece 0,06 lux ( f1.2 )Super dynamıc ve abs ile 128x dynamıc range Ip66 vandal proof muhafaza Nemi moleküller halinde egzos eden elektroliz filtre Auto back focus (abf) ve dijital gürültü azaltma fonk.4 bölgeli vıdeo motıon detector 8 bölgeli prıvacy zone, auto ımage stabılızer Yüz algılama ve bilginin xml ve video stream ile gönderimi Sd/sdhc* hafıza kartına manual ve alarm kayıt, network kesintisi durumunda yedekleme (*max. 32 gb) Full duplex bı-dırectıonal interaktif ses iletişimi Ipv4/ıpv6 desteği, poe, unıcast/multıcast Distribütör Firma Bilgileri Apple Yetkili Teknik Servisi: Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Limited Şirketi Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No:9 Maltepe İnternet adresi: Telefon numarası: Kategori A Grubu A Grubu Motorola Xoom Tablet Platform: Android 3.0, Ekran: 10,1 inch, Çözünürlük: 1280x800, İşlemci: 1 GHz dual-core /NVIDIA Terga 2, RAM: 1 GB RAM, Bellek: 32 GB, Kamera: 2 Megapixel, Geri Kamera:5 Megapixel AF - LED Flash, 720 / 30p Video, Mobil: 3G - 4G LTE yükseltilebilir, Wireless:802.11a/b/ g/n, Bluetooth: EDR, Batarya: 6,500 mah, İncelik/ Ağırlık: 12.7 mm/ 725 g Motorola Yetkili Teknik Servisi Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Limited Şirketi Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No:9 Maltepe/İst. İnternet adresi: Telefon numarası: Panasonic/WV-SP302E 1/3 day / nıght h.264 network ( ıp ) kamera.h.264/ mpeg4 /jpeg vıdeo streamıng800x600 de h.264 ve jpeg formatında 30 fps görüntü aktarımı Min. Işık yoğunluğu gündüz 0,15 lux, gece 0,1 lux ( f1.2 )Super dynamıc ve abs ile 128x dynamıc range, 16x sens-up Focus assıst, dijital gürültü azaltma fonk.4 bölgeli vıdeo motıon detector 2 bölgeli prıvacy zone, auto ımage stabılızeryüz algılama ve bilginin xml ve video stream ile gönderimi Sd/sdhc* hafıza kartına manual ve alarm kayıt, network kesintisi durumunda yedekleme (*max. 16 gb)full duplex bı-dırectıonal interaktif ses iletişimi Ipv4/ıpv6 desteği, poe, nıcast/ multıcast Sayfa No: 5

6 Panasonic/WV-SF 332E 1/3 day / nıght h.264 network ( ıp ) dome kamerah.264/ mpeg4 /jpeg vıdeo streamıng800x600 de h.264 ve jpeg formatında 30 fps görüntü aktarımı Entegre 2,8-10 mm (3.6x) autoırıs varıfocal lens Min. Işık yoğunluğu gündüz 0,2 lux, gece 0,13 lux ( f1.3 ) Super dynamıc ve abs ile 128x dynamıc range, 16x sens-up Focus assıst, dijital gürültü azaltma fonk. 4 bölgeli vıdeo motıon detector 2 bölgeli prıvacy zone, auto ımage stabılızer Yüz algılama ve bilginin xml ve video stream ile gönderimi Sd/sdhc* hafıza kartına manual ve alarm kayıt, network kesintisi durumunda yedekleme (*max. 32 gb) Full duplex bı-dırectıonal interaktif ses iletişimi Ipv4/ ıpv6 desteği, poe, unıcast/multıcast Panasonic/WV-SP 305E 1,3 day/nıght H264 megapiksel (1280x960) çözünürlük network ( IP ) kamera 16:9 formatta 1280x720 (720/30p) hd çözünürlük h.264/mpeg4 /jpeg vıdeo streamıng 1,3 mp de h.264 ve jpeg formatında 30 fps görüntü aktarımı min. IŞIK yoğunluğu gündüz 0,22 lux, gece 0,15 lux ( f1.2 )super dynamıc ve abs ile 128x dynamıc range, 16x sens-up focus assıst, dijital gürültü azaltma fonk. 4 bölgeli vıdeo motıon detector 2 bölgeli prıvacy zone, auto ımage stabılızer yüz algılama ve bilginin xml ve video stream ile gönderimi sd/sdhc* hafıza kartına manual ve alarm kayıt, network kesintisi durumunda yedekleme (*max. 16 gb)full duplex bı-dırectıonal interaktif ses iletişimi ıpv4/ıpv6 desteği, poe, unıcast/multıcast Panasonic/WV-SP 306E 1/3 day / nıght h.264 network ( ıp ) kamera 1,3 megapiksel (1280x960) çözünürlük 16:9 formatta 1280x720 (720/30p) hd çözünürlük 1,3 mp de h.264 ve jpeg formatında 30 fps görüntü aktarımı Min. Işık yoğunluğu gündüz 0,22 lux, gece 0,04 lux ( f1.2 )Super dynamıc ve abs ile 128x dynamıc range, 16x sens-up Auto back focus (abf), dijital gürültü azaltma fonk. 4 bölgeli vıdeo motıon detector 2 bölgeli prıvacy zone, auto ımage stabılızer Yüz algılama ve bilginin xml ve video stream ile gönderimi Sd/sdhc* hafıza kartına manual ve alarm kayıt, network kesintisi durumunda yedekleme (*max. 16 gb) Full duplex bı-dırectıonal interaktif ses iletişimi Ipv4/ıpv6 desteği, poe, nıcast/multıcast Sayfa No: 6

7 BlackBerry PlayBook OS 2.0 Tablet Platform: BlackBerry Tablet işletim sistemi, Ekran: 7 inç LCD, Çözünürlük: 1024x600, İşlemci: 1 GHz çift çekirdekli işlemci, RAM: 1 GB RAM, Bellek: 32 Gb Kamera: 3 Megapixel, Geri Kamera:5 Megapixel 1080p HD video kayıt desteği, Wireless:802.11a/b/g/n, Bluetooth: EDR Blackberry Yetkili Teknik Servisi İletişim Merkezi : Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Limited Şirketi Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No:9 Maltepe İnternet adresi : Telefon numarası : C Grubu Panasonic/WV-ST 162 H.264/Mpeg-4/Mjpeg, 3x Dıgıtal Zoom, Cmos Görüntü, Tv Bağlantı, Harici 2 Giriş, Ses Algılama Sensörü, Gizlilik Modu (Privacy Mode), Ssl Desteği, Lan Kablosu Üzerinden Besleme, Uzaktan Pan-Tılt Kontrol, Tam Ekran İzleme, Cepten İzleme, Entegre Mikrofon, 3 Lux Görüntü Gece Modu İle Birlikte C Grubu *Her 1 (bir) adet A Grubu Ürün hakkı yerine 2 (iki) adet B grubu Ürün veya 4 (dört) adet C grubu Ürün tercih edilebilir. ** Her 1 (bir) adet Ürün hakkı yerine 2 (iki) adet C grubu Ürün tercih edebilir. EK 2 Hizmet Listesi (Kampanyadan faydalanacak Hat listesi) Sayfa No: 7

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ IPAD AIR ONLY WIFI TABLET 47-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Ev Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı