THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX"

Transkript

1 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Feri KARAHAN Arş. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversiesi, İşleme Bölümü, Küahya, M. Mesu KAYALI Prof. Dr., Dumlupınar Üniversiesi, İ.İ.B.F., İşleme Bölümü, Küahya, ÖZET: Bu çalışma, Türkiye endeks piyasalarında 7 Nisan 2009 arihinde işlem görmeye başlayan IST30 Borsa Yaırım Fonu nun İMKB-30 spo ve vadeli endeks piyasalara olan uzun dönemli öncül ardıl ilişkisine ekisini araşırmakadır. Araşırmada, fonun işlem öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem kurgulanmışır. Fon öncesi dönemde 427, fon sonrası dönemde ise 548 günlük kapanış değerleri araşırma verilerini oluşurmakadır. Spo ve vadeli endeks işlemler arasındaki uzun dönemli öncül ardıl ilişkisinin es edilmesinde eşbüünleşme esi, VECM ve Granger VECM analizleri kullanılmışır. Çalışmada uzun dönemde endeksler arasında bir öncül ardıl ilişkinin varlığı ve fon sonrası dönemde de bu ilişkinin devam eiği bulgusuna ulaşılmışır. Her iki dönemde de vadeli endeks piyasaları spo endeks piyasalara öncülük emekedir. Bu sonuç, Subrahmanyam (99) ve Goron ve Pennacchi (993) nin eorik argümanlarıyla uyumludur. Anahar Kelimeler: Endeks Yaırım Araçları, Öncül Ardıl İlişkisi, Zaman Serisi Analizleri, Borsa Yaırım Fonları Jel Sınıflaması: C22, G4, G5 THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX ABSTRACT: This sudy examines how he incepion of IST30 Exchange Traded Funds on April 7, 2009 impacs he long erm lead-lag relaionship beween ISE-30 spo and fuures index markes in Turkey. Using deailed daa from Borsa Isanbul, we form wo periods before and afer he inroducion of IST30 ETF. Firs period includes 427 days before and second period includes 548 days afer inroducion of IST30 ETF. We used coinegraion es, vecor error correcion model and Granger VECM ess o examine long erm lead-lag relaionship beween spo and fuures index markes before and afer he incepion of IST30 ETF. Consisen wih our firs hypohesis, we find long erm lead-lag relaionship and index fuures lead spo index in boh periods. This resul is compaible wih heoreical argumens of Subrahmanyam (99) and Goron and Pennacchi (993). Keywords: Index Insrumens, Lead Lag Relaionship, Time Series Analysis, Exchange Traded Funds JEL Classificaion: C22,G4,G5. GİRİŞ Borsalarda piyasa fiyaını belirleyen emel fakör yaırımcıların menkul kıymelere olan arz ve alepleridir. Genel ekonomik durum, menkul kıymee konu olan sekörün durumu, piyasa performans bilgileri, menkul kıymein ai olduğu şirke veya şirkeler hakkında bilgiler yaırımcıların arz ve aleplerinin oluşmasını ekileyen başlıca unsurlardır. Menkul kıyme piyasalarında yaırımcıların eşi koşullarda ve aynı zamanda bilgilendirilmesi piyasanın düzgün bir biçimde işleyebilmesini sağlamakadır. Piyasaya ulaşan yeni bilgiler yaırımcıların düşüncelerini değişirmeke ve yaırım kararlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmakadır. Son yıllarda finansal piyasalarda yaırımcılar için farklı alernaifler gelişirilmişir. Zamanla yenilenen ve finansal ürünlerin çeşilendirildiği piyasalarda oluşan her farklı uygulama yaırımcılar arafından yoğun ilgi görmekedir. Bu yaırım alernaiflerinin en dikka çekenlerinden bir anesi endeks yaırım araçlarıdır. Dünyada son 20 yıllık geçmişe bakıldığında endeks piyasalara ilginin dikkae değer bir arış eğiliminde olduğu görülmekedir. Endeks vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa yaırım fonları, endeks menkul kıymelerin en fazla dikkai çeken yaırım araçlarıdır. Ülkemizde de yeni bir araç olan borsa yaırım fonları bu çalışmanın emelini oluşurmakadır. Özellikle 2000 yılından iibaren üm dünyada hızla yaygınlaşmaya başlayan borsa yaırım fonları, gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarında alernaif bir yaırım aracı olarak oraya çıkan bir fon ürüdür. Borsa yaırım fonları menkul kıyme borsalarında hisse senedi gibi alınıp saılabilen ve işlem görebilen fonlardır. Yaırım fonu, yaırım oraklığı ve hisse senelerinin özelliklerinin bir araya gelmesi şeklinde de düşünülebilen ve ülkemizde ilk olarak 2005 yılında faaliye gösermeye başlayan borsa yaırım fonları, yaırımcılar için önemi gigide aran bir alernaif olmuşur. 2. LİTERATÜR Endeks piyasalarla ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir endeks yaırım aracı sisem içerisine girdiğinde piyasada bilgi akışının hızlanması (Chan, 992; Kawaller vd., 987; Soll ve Whaley, 990; Harris vd., 994; Choi ve Subrahmanyam 994; Chu vd., 999; Chu ve Kayalı, 2006; Kayalı ve Çelik, 200), piyasanın likidiesinde arış yaşanması (Hegde ve McDermo, 2004; Richie ve Madura, 2007; De Winne vd., 20), içerdikleri hisse senelerinde volailie düzeylerinin düşmesi (Grossman S. J., 988; Hill ve Jones, 988; Edwards, 988; Lee ve Ohk, 992; Kasman ve Kasman, 2008; Pilar ve Rafael, 2002) bulgularına ulaşılmışır. Bununla birlike piyasada göserge nieliğinde bir yaırım aracı olması, içerdiği hisse senelerine doğru ekin bilgi akışı sayesinde Bu Makale Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü nce Kabul Edilen, Feri KARAHAN ın Prof. Dr. M. Mesu KAYALI nın Danışmanlığında Yazdığı, Borsa Yaırım Fonlarının Endeks Piyasalarında Uzun Dönemli İlişki ve Volailie Üzerindeki Ekisi: İmkb-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama Başlıklı Dokora Tezinden Derlenmişir. 29

2 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences daha ekin fiyalandırılması (Engle ve Sarkar, 2006; Goron ve Pennacchi, 993; Chu ve Hsieh, 2002), endeks arbirajı ile daha ekin bir yapının oluşması (Fremaul, 99; Acker ve Tian, 2000; Kurov ve Lasser, 2002), konuları üzerinde durulmakadır Ülkemizde endeks menkul kıymelerin piyasalara ekisi üzerine yapılan akademik çalışmalar vadeli işlem sözleşmeleri ile endeks arasındaki ilişki konularına yoğunlaşmakadır. Vadeli işlem sözleşmelerinin endeks üzerinde öncül yapıya sahip olduğu bulgusuna ulaşan çalışmaların (Özen vd., 2009; Kayalı ve Çelik, 200) yanı sıra endeksin vadeli işlem sözleşmeleri üzerine öncül bilgiye sahip olduğunu içeren çalışmalar da (Sevil vd., 2008; Başdaş, 2009; Kasman ve Kasman, 2008) lieraürde yer almakadır. Borsa yaırım fonları ile ilgili çalışmalar da ülkemizde yer almakadır (Kayalı, 2007a; Kayalı, 2007b; Kayalı, 2007c; Gozbasi ve Erdem, 200; Kayalı ve Ünal, 2009; Kayalı ve Çelik, 200). Chu vd. (999) S&P 500 endeksi üzerine yapığı fiya oluşumu ile ilgili çalışmasında fuures piyasaların hem spo hem de borsa yaırım fonu fiyalandırmasında öncül olduğu bulgusuna ulaşmışır. Çalışmada piyasa yapısı ve menkul kıyme oluşumu ile ilgili dör farklı hipoez üzerinden hareke edilmişir. Kaldıraç hipoezi ile özel bilgi sahibi yaırımcıların öncelikle fuures piyasalara yaırım yapıklarını ifade eden çalışma, işlem maliyei hipoezi ile yaırımcılara en düşük fiya adımları ile hareke eden piyasanın öncü olacağı vurgusunda bulunmuşur. Upick kuralı 2 hipoezi ile bu kuralın fuures piyasalarda yer almamasından öürü daha ekin fiyalama sağlandığı ve fuures fiyaların diğer yaırım araçlarından daha ekili bir yapıya sahip olduğu savunulmuşur. Son hipoez olan; piyasa derinliği hipoezi ile piyasa mikro yapısını en iyi yansıan araçların borsa yaırım fonları ve fuures sözleşmeler olduğu iddia edilmişir. Fiya oluşumunda fuures piyasaların öncül göserge olması ise kaldıraç hipoezindeki üsünlüğü ve upick kuralının işlememesi nedenlerine bağlı olarak açıklanmışır. Çalışmada her üç piyasa arasında fiya harekelerinin uzun dönemli sokasik bir rendle birbirlerine bağlı oldukları faka piyasadaki şoklara eş zamanlı cevap vermedikleri vurgulanmakadır. Hisse senedi piyasalarında yapılan çalışmalar ele alındığında, Kawaller vd. (987) Sandar & Poor s 500 endeksi fuures ve spo piyasaları arasında dakikalık gösergelerle yapıkları çalışmalarında, yine Hasbrouck (2003) Sandar & Poor s 500 endeksi fuures ve spo piyasalara yapığı çalışmasında, spo fiyaların fuures fiyaları akip eiği bulgusuna ulaşmışır. Kayalı ve Çelik (200) çalışmalarında İMKB30 endeksinin IST30 borsa yaırım fonunun işleme başlamasından sonraki süreçe üç farklı piyasada fiya oluşumunu incelemişlerdir. Çalışmanın kapsamı 7 Nisan 2009 ve 6 Haziran 200 arihleri aralığındadır. Çalışma sonucunda İST30 BYF ve İMKB30 vadeli endeks sözleşmesi ile İMKB30 spo endeks ve İMKB30 vadeli endeks sözleşmesi arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını espi emişlerdir. Faka aynı ilişkinin İMKB30 spo endeks ve İST30 BYF arasında bulunmadığı vurgulanmakadır. Vadeli piyasaların, İMKB30 spo endeks ve İST30 borsa yaırım fonu için öncül olduğu çalışmada ifade edilmekedir. Bu piyasalar için zayıf formda ekinlik hipoezi ise reddedilmişir. Özen vd. (2009) 4 Şuba Şuba 2009 arihlerini kapsayan ve İMKB30 endeksi ile İMKB30 üzerine düzenlenen fuures sözleşmeleri arasındaki kısa ve uzun dönemli fiya ilişkilerini oraya koymaya çalışıkları araşırmalarında, 024 günlük verileri haa düzelme modeline dayalı Granger nedensellik analizleri ile es emişlerdir. Sonuça uzun dönemde vadeli piyasadan spo piyasaya doğru, kısa dönemde ise İMKB den a doğru nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Sevil vd. (2008) Şuba 2005-Eylül 2007, Başdaş (2009) Şuba 2005-Mayıs 2008 döneminde fuures piyasalarla spo piyasalar arasında öncül-ardıl ilişkisini es emişler ve spo fiyaların fuures fiyalara öncül göserge olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buna ilave olarak Başdaş çalışmasında öncül ardıl ilişkisini dör model çerçevesinde karşılaşırmışır. Subrahmanyam (99) ve Goron ve Pennacchi (993) eorik çalışmalarında sepe menkul değerlerin yaırımcıların ilgisini çekme nedenlerini bu yaırım araçlarının çok sayıda menkul kıyme içermesinden dolayı ers seçim maliyelerinin düşük olması ve çok sayıda menkul kıyme yerine ek bir menkul kıymee yaırım yapma olanağı ile işlem maliyelerinin düşük olmasına bağlamakadırlar. Subrahmanyam (99) çalışmasında sepe menkul kıymelerin dayanak varlıklara göre piyasa fiyaının oluşması ile ilgili bilgiyi daha fazla yansıığı sonucuna ulaşmışır. Bununla birlike daha sonra yapığı çalışmasında (Jegadeesh & Subrahmanyam, 993) elde eiği bulgularla bu düşüncesini desekleyici sonuçlara ulaşmışır. Sepe menkul kıymeler bir piyasa gösergesi olarak endeks piyasalarında dayanak varlıklardan daha önce ve daha fazla bilgiye ulaşır ve bilgi akışını hızlandırırlar. Yaırımcılar öncül göserge olarak bir ekonominin genel seyrini endeks piyasalardan akip ederler ve yaırım kararlarını alırken endeks piyasaların fiya harekelerinden yararlanırlar (Chan, 992; Kawaller vd., 987; Soll ve Whaley, 990; Harris vd., 994; Choi ve Subrahmanyam, 994; Chu vd., 999; Chu ve Kayalı, 2006; Kayalı ve Çelik, 200). Grossman ve Sigliz (980) ekin bir piyasada bilgi maliyeinin ve risk düzeylerinin azalışının özel bilgi sahibi kişilerin daha büyük pozisyon almalarını sağlayarak fiya siseminin bilgi kaliesini arıracağını savunmakadır. Yazarlara göre, özel bilgi sahibi olmayan bir alım-saımdaki arış, özel bilgi sahibi yaırımcıların da sayısını arıracak ve bu arış ile birlike bilgi kaliesinde bir arış yaşanacakır. Bilgi maliyeindeki arış ise özel bilgi sahibi yaırımcıların oranını düşürecekir. Bu varsayımlar alında endeks yaırım araçlarının sayısının, nieliğinin ve çeşililiğinin arması bilgi kaliesi, bilgi çeşililiği ve ekinliğinin üzerinde bir arış yaraması beklenen bir durumdur. Örneğin, borsa yaırım fonlarının piyasaya girişi ile birlike endeks yaırım araçlarına yaırım yapma kolaylığı ve maliyei sayesinde bilgili piyasa yaırımcılarının bu alana daha fazla yaırım yaparak piyasayı daha ekin bir yapıya ulaşırmaları öngörülebilir. 2 Spo piyasalarda upick kuralı, endeksi oluşuran her bir hisse senedi üzerinden açığa saış işlemlerinde uygulanarak yaırımcıların hisse senedinin fiyaının düşeceği beklenisi ile yüksek fiyaan saış yapma olanağı verdiği için spo piyasalarda beklenileri olumsuz yönde ekileme ve dolayısıyla endeksin piyasayı bunalıma sürükleyici şekilde aşağı yönlü hareke emesine sebep olabildiğinden borsa yöneimleri bu kuralı spo piyasalarda uygulamakadır (Çelik, 202). 30

3 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Büün bu eorik ve ampirik bulgular değerlendirildiğinde, çalışmanın hipoezi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: H: İST30 Borsa Yaırım Fonu nun İMKB de işlem görmeye başlaması, İMKB-30 endeks piyasasındaki uzun dönemli ilişkide bir değişiklik yaramaz. 3. VERİ Bu çalışmada veri sei iki dönem olarak ele alınmakadır. Birinci dönem İST30 borsa yaırım fonunun işleme başlama arihinden önceki dönem verilerini ele almakadır ( ). İMKB30 endeksinin kapanış değerleri ve İMKB30 kapanış değerlerinden 427 ade günlük veri borsa yaırım fonu öncesini oluşururken ETF sonrası dönemde 548 ade günlük kapanış fiyaları veri seini oluşurmakadır ( ). Veriler İMKB nin kendi siesinden ve verileri de vadeli işlemler ve opsiyon borsasının siesinden elde edilmişir. Çalışmada analizler E-views 5.. programı kullanılarak yapılmışır. Çalışmanın Aralığı Hisse senelerini emsilen endeksin günlük kapanış fiyalarının doğal logariması ve birinci dereceden farkları alınarak, endeks kapanış fiyaı serilerinden aşağıdaki gibi geiri endeks serileri oluşurulmuşur. P, anındaki İMKB-00 kapanış fiyaı endeks değeridir. 4. METODOLOJİ Serilerin durağanlık analizleri yapıldıkan sonra değişkenler arası uzun dönemli ilişki es edilmişir. Uzun dönemli ilişkinin es edilmesinde coinegraion (eşbüünleşme) analizi kullanılmışır. Lieraürde eşbüünleşme analizinin es edilmesinde üç farklı yönem kullanılmakadır. Bunlar Engle ve Granger (987) iki adımlı yönem, Engle ve Yoo (987) üç adımlı yönem ve VAR emelli Johansen (990) yönemidir. Engle ve Granger ve Engle ve Yoo yönemlerinin sınırlı örneklem gibi bir akım sınırlılıkları bulunmakadır. Faka Johansen yönemi bu sınırlılıkların üsesinden geldiğinden dolayı bu çalışmada kullanılması öngörülmekedir. VAR emelli Johansen yönemi aşağıdaki şekilde modellenir; y = y + β 2 y β k y k β + ζ Eşilike y ζ I() değişken vekörünü ve haa erimi vekörünü gösermekedir. Eşilik aşağıdaki şekilde yazılabilir; y = y + Γ y + Γ. y Γ y k 2 2 k ( k ) + ζ Burada ; = ( k j= β ) I ve Γ = ( β ) I i i i j= j Çalışmanın devamında değişkenler arasında uzun dönemli dengeli bir ilişkinin varlığını espi emek amacı ile Vecor Error Correcion Model (VECM) modeli uygulanacakır. Basi VECM modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir; z = α y + α + ζ 2 ( z θy ) z θy Burada ederken, α i ifadesi haa düzelme erimini, θ ifadesi z ve y değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkiyi emsil ifadesi ise z ve y değişkenleri arasındaki kısa vadedeki ilişkinin değişimini gösermekedir. 3

4 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Son olarak değişkenler arası ilişkinin yönünün espiinde VECM Granger nedensellik esi uygulanacakır. z y p p α i z i + φi y i + ψ ε i= i= = α + + ν 0 p p σ i y i + γ i z i + δε i= i= = α + + ξ 2 δ Burada ; ψ ve haa erimi kasayılarını ifade emekedir. 0 hipoezi burada y değişkeninin z değişkeni veya z değişkeninin y değişkeni üzerinde herhangi bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmadığı yönündedir (Brooks, 2002). 5. AMPİRİK Bulgular Verilerin açıklayıcı isaisikleri aşağıdaki gibidir; Tablo : Verilere ai açıklayıcı isaisikler BYF Öncesi Dönem BYF Sonrası Dönem Oralama Medyan Maksimum Minimum Oralama Medyan Maksimum Minimum S. Sapma S. Sapma Kurosis Skewness n Kurosis Skewness n Durağanlık Analizi Uygulamada kullanılan veri seleri zaman serisi olduğu için analize geçmeden önce ele alınan dönem içerisinde serilerin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekmekedir. Durağanlık eslerinde genellikle birim kök esleri yani uni roo es kullanılmakadır. Birim kök eslerinde amaç serinin birim kök içerip içermediğini araşırmakır. Eğer seri birim kök içeriyorsa o seri durağan değildir. Bu nedenle çalışmada, öncelikle analize alınan serilerin durağanlıkları es edilmiş ve durağan olmayan serilerin durağan hale geirilmesi ve analize durağan şekilde kaılması sağlanmışır. Ele aldığımız zaman serilerinin durağanlıkları, durağanlık eslerinde yaygın olarak kullanılan Genişleilmiş Dickey-Fuller (Augmened Dickey-Fuller-ADF) (979) birim kök esleri ile sapanmışır. Eğer mulak değer ADF, Mac Kinnon kriik değerinden büyükse, seri durağandır, aksi akdirde durağan değildir. Kurulacak hipoezimiz aşağıdaki gibidir; H0: birim kök var; seri durağan değil H: birim kök yok; seri durağan 32

5 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Tablo 2 : BYF Öncesi Dönem Birim Kök Tesi Sonuçları BYF Öncesi Dönem BYF Sonrası Dönem Trendsiz Model Fiya Trendli Model Tes İs. ( değ) Olasılık Değ. (p değ ) Tes İs. ( değ) Olasılık Değ. (p değ) Geiri Tes İs. ( değeri) Trendsiz Model Fiya Trendli Model Olasılık Değ. (p değeri) Tes İs. ( değ) Olasılık Değ. (p değ) Geiri **Trendsiz model için %, %5 ve %0 anlam düzeyinde MacKinnon Kriik değerleri sırasıyla 3.45, -2.87, dir. Trendli model için ise -3.97, -3.42, -3.3 dür. Durağanlık esinde kullanılan diğer bir yönem de serilerin ookerelasyon (ACF) ve kısmi ookorelasyon (PACF) grafiklerinin incelenmesidir. İKMB30 ve Spo İMKB30 geiri endekslerine ilişkin ACF ve PACF grafikleri incelendiğinde, her iki seriye ai sıralı gecikmeler güven aralığı içinde kaldığından seriler durağandır. Eşbüünleşme Tesi Eşbüünleşme analizinden önce, durağan olmayan zaman serileri arasında isikrarlı bir uzun dönem ilişkisinin var olup olmadığının sınanması gerekmekedir. Engle ve Granger, ele alınan serilerin düzey değerlerinin durağan bir yapıya sahip olmamaları durumunda dahi, ilgili seriler arasında oluşurulabilecek doğrusal bir bileşimin, bu seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi oraya çıkarabileceğini öne sürmüşlerdir. Başka bir ifadeyle, eş büünleşme yaklaşımı, durağan olmayan değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının uzun donemde durağan olmasına ve zaman serileri arasındaki uzun dönemli ilişkinin modellenmesine ve ahmin edilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Tablo 3 : BYF Öncesi Dönem Eşbüünleşme Tesi Sonuçları H0 Özdeğer İz Tes İsaisiği %5 Kriik Değer Olasılık ** (eigenvalue) - r= * r H0 Özdeğer Max- Eigen %5 Kriik Değer Olasılık ** (eigenvalue) İsaisiği - r= * r * % 5 anlamlılık düzeyinde bos hipoezin reddedildiğini göserir. **MacKinnon-Haug-Michelis (999) e göre olasılık (p-values) degerlerini göserir. İz Tesi sonuçlarına gore eşbüünleşme vekör sayısı görülmekedir. Değişkenler arasında eşbüünleşmenin olmadığını iddia eden H0: r = 0 hipoezi için İz es isaisiği değeri % anlamlılık düzeyindeki kriik değerden büyük olduğu için, söz konusu boş hipoez reddedilmişir. Buna karşılık, değişkenler arasında en çok (H0:r ) eşbüünleşik ilişki olduğunu iddia eden hipoez ise kabul edilmişir. Bu sonuçlara göre, sisemde bir ade eşbüünleşme vekörü bulunmakadır. İz esi % 5 anlamlılık düzeyinde ane eşbüünleşme eşiliği olduğunu göserir. 33

6 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Tablonun ikinci kısmı ise Maksimum Öz Değer esi sonuçlarını gösermekedir. Bu ese göre değişkenler arasında eşbüünleşmenin olmadığını iddia eden H0: r = 0 hipoezi için Maksimum Öz Değer es isaisiği değeri % anlamlılık düzeyindeki kriik değerden büyük olduğu için, H0 hipoezi reddedilmişir. Buna göre, Maksimum Öz Değer es sonuçları da, sisemde bir ade eşbüünleşme vekörü olduğu sonucunu vermekedir. Yapılan eşbüünleşme esi sonuçlarına göre hem Trace hem de Maximum Öz Değe isaisiğine göre, değişkenler arasında ade eşbüünleşme vekörü bulunmakadır. Bu durumda durağan olmayan değişkenlerden oluşan sisem, uzun dönemde orak denge nokasına doğru hareke emekedir. Tablo 4: BYF Sonrası Dönem Eşbüünleşme Tesi Sonuçları H0 Özdeğer İz Tes İsaisiği %5 Kriik Değer Olasılık ** (eigenvalue) - r= * r * H0 Özdeğer Max- Eigen %5 Kriik Değer Olasılık ** (eigenvalue) İsaisiği - r= * r * % 5 anlamlılık düzeyinde bos hipoezin reddedildiğini göserir. **MacKinnon-Haug-Michelis (999) e göre olasılık (p-values) degerlerini göserir. Değişkenler arasında eşbüünleşmenin olmadığını iddia eden H0: r = 0 hipoezi icin İz es isaisiği değeri % anlamlılık düzeyindeki kriik değerden büyük olduğu için, söz konusu boş hipoez reddedilmişir. Buna karşılık, değişkenler arasında en çok (H0:r ) eşbüünleşik ilişki olduğunu iddia eden hipoez ise reddedilmişir. Bu sonuçlara göre, sisemde iki ade eşbüünleşme vekörü bulunmakadır. İz esi % 5 anlamlılık düzeyinde 2 ane eşbüünleşme eşiliği olduğunu göserir. Maksimum Öz Değer esi sonuçlarına göre değişkenler arasında eşbüünleşmenin olmadığını iddia eden H0: r = 0 hipoezi için Maksimum Öz Değer es isaisiği değeri % anlamlılık düzeyindeki kriik değerden buyuk olduğu için, H0 hipoezi reddedilmişir. Buna gore, Maksimum Oz Değer es sonuçları da, sisemde bir ade eşbüünleşme vekörü olduğu sonucunu vermekedir Yapılan eşbüünleşme esi sonuçlarına göre hem Trace hem de Maximum Öz Değer isaisiğine göre, değişkenler arasında 2 ade eşbüünleşme vekörü bulunmakadır. Bu durumda durağan olmayan değişkenlerden oluşan sisem, uzun dönemde orak denge nokasına doğru hareke emekedir. Vecm Tesi Eşbüünleşme konusundaki ilerlemeler, durağan olmayan ve eşbüünleşik olmayan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin espi edilmesi için VAR, durağan olmayan ancak eşbüünleşik olan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin espi edilmesi için ise vekör haa düzelme modelinin (VECM) kullanılmasının daha uygun olduğunu deseklemekedir (Brooks, 2002). Bunun nedeni, VAR modelinde değişkenlerin birinci farklarının kullanılmasının uzun dönem ilişkisini oradan kaldırması ve yalnızca kısa donem ilişkilerin gözlenebilmesine olanak anımasıdır. Bundan dolayı değişkenler arasındaki kısa ve uzun donem dinamiklerinin espi edilmesine olanak sağlamayan sandar Granger nedensellik esinin yerine, haa düzelme modeline dayalı nedensellik esi (VECM Granger Nedensellik) uygulanmaka ve kısa ve uzun donem ilişkileri ayır edilebilmekedir. Tablo 5: BYF Öncesi Dönem VECM Tahmini esi sonuçları IMKB30- SPOTIMKB30 EC - DL SPOT - DL SPOT ** [ ] [ ] DL [.95074] [ ] DL ** [ ] [ ] [.] İşarei değerlerini göserir D fark operaörünü, L log operaörünü EC ise haa düzelme erimini ifade emekedir. Tablo spo ve vadeli sözleşmelerinin birbirleri arasındaki ilişkiyi gösermekedir. Uzun dönemli ilişki gösergesi olarak haa düzelme erimi 0,03906 değeri ile poziif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilmekedir. Dahası kısa dönemli ilişki parameresi olarak değeri, kısa dönemde de anlamlı bir ilişkinin varlığının ifadesidir. 34

7 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Tablo 6 : BYF Sonrası Dönem VECM Tahmini esi sonuçları IMKB30- SPOTIMKB30 DL SPOT DL EC - DL SPOT - DL SPOT -2 DL - DL ** [0.3304] [ ] [ ] ** [ ] [.60538] [.66923] [ ] [ ] [.2336] [ ] [.] İşarei değerlerini göserir D fark operaörünü, L log operaörünü EC ise haa düzelme erimini ifade emekedir. Uzun dönemli ilişki gösergesi olarak haa düzelme erimi değeri ile poziif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilmekedir. Dahası kısa dönemli ilişki parameresi olarak değeri, kısa dönemde de anlamlı bir ilişkinin varlığının ifadesidir. Granger Vecm Tesi VECM Granger analizine göre Vadeli Piyasa Spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir hipoezi reddedilir. Buna göre %5 anlam düzeyinde vadeli piyasa spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahipir denilebilir. Tablo 7: BYF Öncesi Dönem Granger VECM esi sonuçları Boş hipoez Wald Tesi (x 2 ) Olasılık Değeri Vadeli Piyasa Spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir ** Spo piyasa Vadeli Piyasanın üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir VECM Granger analizine göre Vadeli Piyasa Spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir hipoezi reddedilir. Buna göre %5 anlam düzeyinde vadeli piyasa spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahipir denilebilir. Tablo 8: BYF Sonrası Dönem Granger Vecm Tesi Sonuçları Boş hipoez Wald Tesi Olasılık (x 2 ) Değeri Vadeli Piyasa Spo piyasa üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir ** Spo piyasa Vadeli Piyasanın üzerinde nedensel bir ekiye sahip değildir SONUÇ Bu çalışma, İST30 Borsa Yaırım Fonu nun, İMKB de işlem görmeye başlamasından önceki ve sonraki dönemde, İMKB-30 endeks piyasasında uzun dönemli ilişkisi üzerindeki ekisini incelemekedir. Çalışmada, İST30 Borsa Yaırım Fonu nun piyasaya girişi ile birlike var olan endeks piyasaları üzerindeki ekileri öncül ardıl ilişkisi bağlamında incelenmişir. Araşırma yönemi olarak İST30 Borsa Yaırım Fonu nun işleme başlama arihi baz alınarak öncesi ve sonrası piyasa harekeleri üzerinden anlamlı modeller oluşurulmaya çalışılmışır arihi ile işleme başlayan İST30 Borsa Yaırım Fonu nun öncesinde 427 gün ( arihinden başlayarak) sonrasında 548 gün ( arihine kadar) çalışmanın veri aralığını oluşurmakadır. Her iki dönem için İMKB-30 endeksine ai spo ve vadeli piyasa verileri kullanılmışır. Kullanılan veriler borsada işlem gördükleri gün sonu kapanış değerleri üzerinden hesaplamalara abi uulmuşur. Veriler İMKB nin kendi siesinden ve verileri de vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının sielerinden elde edilmişir. Öncelikle serilerin durağanlık analizleri yapılmış olup seriler durağan hale geirildiken sonra değişkenler arası uzun dönemli ilişki es edilmişir. Uzun dönemli ilişkinin es edilmesinde eşbüünleşme analizi kullanılmışır. Borsa yaırım fonlarının işleme başlamadan öncesi dönemde uzun dönemli eşbüünleşme ilişkisi analizlerinde çıkan sonuçlar hem race hem de maximum özdeğer isaisiğine göre bir ade eşbüünleşme varlığına işare emekedir. Borsa yaırım fonu sonrasında ise iki ade eş büünleşme vekörü bulunduğuna işare emeke, bu durumda durağan olmayan değişkenlerden oluşan sisem uzun dönemde orak denge nokasına doğru hareke emeke olduğunu gösermekedir. 35

8 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Değişkenler arası uzun dönemli dengeli bir ilişkinin varlığını espi emek amacıyla Vecor Error Correcion Modeli kullanılmışır. VECM analizi sonuçlarına göre borsa yaırım fonunun işleme başlamasından önceki dönemde spo ve vadeli sözleşmelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi göseren uzun dönemli ilişki gösergesi olarak haa düzelme erimi 0,03906 değeri ile poziif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilmekedir. Kısa dönemli ilişki parameresi olarak değeri, kısa dönemde de anlamlı bir ilişkinin varlığının ifadesidir. Borsa yaırım fonu işleme başlamasından sonraki dönemde ise spo ve vadeli sözleşmelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi göseren uzun dönemli ilişki gösergesi olarak haa düzelme erimi değeri ile poziif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilmeke, kısa dönemli ilişki parameresi olarak değeri, kısa dönemde de anlamlı bir ilişkinin varlığının ifadesidir. Her iki dönem orak olarak incelendiğinde endeksler arasındaki kasayı değerlerindeki arış oluşan bağın borsa yaırım fonu işlem arihi ile birlike arış göserdiği sonucuna ulaşırmakadır. İlişki yönünün espiinde uygulanan Granger VECM esi sonucunda, her iki dönemde de vadeli piyasaların spo piyasalara nedensel bir ekiye sahip olduğu hipoezi reddedilmiş ve bilgi akışının vadeli piyasalardan spo piyasalara doğru öncül göserge olduğu bulgusuna ulaşılmışır. Analiz sonuçları, bu çalışmanın hipoezi olan H: İST30 Borsa Yaırım Fonu nun İMKB de işlem görmeye başlaması, İMKB-30 endeks piyasasındaki uzun dönemli ilişkide bir değişiklik yaramaz. hipoezini desekleyici nielikedir. Subrahmanyam (99) ve Goron ve Pennacchi (993) nin çalışmalarına paralel olarak borsa yaırım fonlarının piyasaya girişi ile birlike piyasadaki öncül ardıl ilişkisinin yönünde bir değişim olmamaka ve haa birbirleri arasındaki bağ ve bilgi akışı olumlu düzeyde ekilenmekedir. Bu durum ise piyasada bilgi akışı hızının yeni bir endeks yaırım aracının işlem görmesi ile birlike olumlu ekilendiğini ifade emekedir. BYF öncesi dönemde spo ve fuures piyasalarının günlük fiya grafikleri FIYAT 80, , , , , , ,000 III IV I II III IV I 20 III IV I II III IV I BYF öncesi dönemde spo ve fuures piyasalarının günlük geiri grafikleri DSPOT D III IV I II III IV I -.2 III IV I II III IV I BYF Sonrası Dönem Fiya Serisi Grafikleri 00,000 SPOT 00 90, , , , , , ,000 II III IV I II III IV I II 30 II III IV I II III IV I II

9 BYF öncesi Dönem Geiri Serisi Grafikleri Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences DSPOT D II III IV I II III IV I II -.08 II III IV I II III IV I II KAYNAKÇA Acker, L. F., ve Tian, Y. (2000). Arbirage and valuaion in he marke for sandard and poor's deposiary receips. Financial Managemen, s Akerlof, G. A. (970, Augus). The Marke for Lemons: Qualiy Uncerainy and Marke Mechanism. The Ouarerly Journal of Economics, s Başdaş, Ü. (2009, Ocober). Lead-Lag Relaionship beween he Spo Index and Fuures Price for he Turkish Derivaives Exchange. SSRN Working Paper. Brooks, C. (2002). Inroducory Economerics for Finance. Cambridge Universiy Press. Chu, Q. C., VE Hsieh, W.-L. G. (2002). Pricing efficiency of he S&P 500 index marke evidence from he Sandard & Poor's deposiary receips. The Journal of Fuures Markes, s Chu, Q. C., ve KayalI, M. M. (2006). Sandard & Poor s Deposiary Receips and he Marke Qualiy of S&P 500 Index Fuures. Applied Economerics and Inernaional Developmen, s ÇELİK, İ. (202). Vadeli İşlem Piyasasında Fiya Keşfi. İsanbul: İMKB. Deville, L. (2008). Exchange Traded Funds: Hisory, Trading and Research. M. D. C. Zopounidis içinde, Handbook of Financial Engineering (s. -37). Paris: Dauphine Universiy, CNRS, DRM-CEREG. De winne, R., GressE, C., ve Plaen, I. (2009). How does he Inroducion of an ETF Marke wih Liquidiy Providers Impac he Liguidiy of he Underlying Socks? Economomics Papers from Universiy Paris Dauphine. De winne, R., Gresse, C., ve Plaen, I. (20, June). Liquidiy, Risk Sharing Benefis from he Inroducion of an ETF. Working Paper. Edwards, F. R. (988). Does Fuures Trading Increases Sock Marke Volailiy? Financial Analyss Journal, s Elon, E. J., Gruber, M. J., Comer, G., ve Lİ, K. (2002, July). Spiders Where Are he Bugs. The Journal of Business, s Engle, R., VE Sarkar, D. (2006, Summer). Premiums-Discouns and Exchange Traded Funds. Journal of Derivaives, s Floros, C., ve Vougas, D. V. (2007). Lead-Lag Relaionship beween Fuures and Spo Markes in Greece: Inernaional Research Journal of Finance and Economics, s Fremaul, A. (99, Ocober). Sock Index Fuures and Index Arbirage in a Raional Expecaions Model. The Journal of Business, s Gasineau, G. (200). An Inroducion o Exchange Traded Funds. The Journal of Porfolio Managemen, Goron, G. B., ve Pennacchi, G. G. (993, January). Securiy Baskes and Index-Linked Securiies. The Journal of Business, s Gozbasi, O., ve Erdem, E. (200, Ocak). Are Exchange-Traded Funds Effecive Insrumens To Inves In Islamic Markes? Early Evidence From Dow Jones Djim Turkey Ef. İkisa İşleme ve Finans, s Grossman, S. J. (988a, July). "An Analysis of he Implicaions for Sock and Fuures Price Volailiy of Program Trading and Dynamic Hedging Sraegies. The Journal of Business, s. Vol. 6, No. 3pp

10 Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences Grossman, S. J. (988b, July). Program Trading And Marke Volailiy: A Repor On Inerday. Financial Analyss Journal, s Grossman, S., VE Sigliz, J. (980). On he Impossibiliy of Informaionally Efficien Markes. American Economic Review, Gujarai, D. (994). Basic Economerics. New York: McGraw-Hill. Hasbrouck, J. (2003, December). Inraday Price Formaion in U.S. Equiy Index Markes. The Journal of Finance, s Hegde, S. P., ve Mcdermo, J. B. (2004). The Marke Liquidiy of Diamonds, Q's, and Their Underlying Socks. Journal of Banking & Finance, s Hill, J. M., ve Jones, F. J. (988, July). Equiy Trading, Program Trading, Porfolio Insurance, Compuer Trading and All Tha. Financial Analyss Journal, s Jegadeesh, N., ve Subrahmanyam, A. (993, April). Liquidiy Effecs of he Inroducion of he S&P 500 Index Fuures Conrac on he Underlying Socks. The Journal of Business, s Kasman, A., VE Kasman, S. (2008). The impac of fuures rading on volailiy of he underlying asse in he Turkish sock marke. Physica A, s Kawaller, I. G., Koch, P. D., VE Koch, T. W. (987, December). The Temporal Price Relaionship Beween S&P 500 Fuures and he S&P 500 Index. The Journal of Finance, s. Vol. 42, No. 5 pp Kayalı, M. M. (2007a). Pricing Efficiency of Exchange Traded Funds in Turkey: Early Evidence from he Dow Jones Isanbul 20. Inernaional Research Journal of Finance and Economics, s Kayalı, M. M. (2007b). Do Turkish Spiders Confuse Bulls and Bears?: The Case of Dow Jones Isanbul 20. Invesmen Managemen & Financial Innovaions, s Kayalı, M. M. (2007c). Borsa Yaırım Fonlarında Haalı Fiyalama Ve Arbiraj Fırsaları Dow Jones İsanbul 20 Örneği.. Ulusal Finans Sempozyumu, (s ). Zonguldak. Kayalı, M. M., ve Çelik, S. (200). Price Discovery in Turkish Index Markes: Empirical Evidence from ISE-30 Index. Inernaional Research Journal of Finance and Economics, s Kayalı, M. M., ve Ünal, S. (2004). İndeks hisseler ve indeks arbirajına ekileri. Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi, s. -3. Kayalı, M. M., ve Ünal, S. (2009, April). Tracking Accuracy of Large and Small-CAP ETFS: an Empirical Analysis of The Isanbul Sock Exchange. Souh Eas European Journal of Economics and Business, s. 4():07-2. Kurov, A. A., ve Lasser, D. J. (2002, March). The Effec of he Inroducion of Cubes on he Nasdaq-00 Index Spo-Fuures Pricing Relaionship. The Journal of Fuures Markes, s Lee, S. B., VE Ohk, K. Y. (992, Ocober). Sock Index Fuures Lising and Srucural Change in Time-Varying Volailiy. The Journal of Fuures Markes, s Lin, C.-C., Chan, S.-J., VE HSU, H. (2006). Pricing efficiency of exchange raded funds in Taiwan. Journal of Asse Managemen, s Özen, E., Bozdoğan, T., VE Zügül, M. (2009). The Relaionship of Causaliy Beween he Price of Fuures Transacions Underlying Sock Exchange and Price of Cash Marke: The Case of Turkey. Middle Easern Finance and Economics, s Pilar, C., ve Rafael, S. (2002). Does derivaives rading desabilize he underlying asses?. Applied Economics Leers, s Richie, N., ve Madura, J. (2007). Impac of he QQQ on Liquidiy and Risk Of The Underlying Socks. The Quarerly Review of Economics and Finance, s Sevil, G., Sayilir, Ö., ve Yalama, A. (2008). Lead-Lag Relaionships beween Spo and Fuure Sock Markes in Turkey. Academy of World Business Markeing & Managemen Developmen, (s ). Brazil. Soll, H., ve Whaley, R. (990). The dynamics of sock index and sock index fuures reurns. Journal of Financial and Quaniaive Analysis, s. 25, Subrahmanyam, A. (99). A heory of rading in sock index fuures. The Review of Financial Sudies, s

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 2009, Volume IV Spring SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME İbrahim Güran YUMUŞAK Durmuş Çağrı YILDIRIM ÖZET

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134 ADA ÜLKELERİNDE TURİZM TALEBİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ TOURISM DEMAND IN THE ISLAND COUNTRIES: THE CASE OF NORTHERN CYPRUS TURKISH REPUBLIC ÖZET

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil 16 Sayı 4 Ekim 216 SS. 587 / 598 GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ THE ANALYSIS

Detaylı

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, October 24-25, 2013

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING Ankara, October 24-25, 2013 Paper ID Number: 222 Paper prepared for he EY Inernaional Congress on Economics I "EUROPE AND GOBA ECONOMIC REBAANCING" Ankara, Ocober 24-25, 2013 Gazi Universiy Deparmen of Economics Türkiye İş Gücü Piyasasi

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı