Türkiye de Enerji Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Enerji Borsası"

Transkript

1 Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi KASım 2013 Türkiye de Enerji Borsası Doç. Dr. Fatih Macit Dr. Cemil Ertem

2 Doç. Dr. Fatih Macit 1982 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Ordu Fen Lisesi'nde tamamladı yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü nü bitirdi yılları arasında ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde tam burslu olarak ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin ardından Beykent Üniversitesi'nde iki yıl süre ile İktisat Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Fatih Macit in uzmanlık alanları arasında işgücü piyasası, para politikası, uygulamalı ekonometri, uluslararası finans ve Türk bankacılık sektörü bulunmaktadır. Bu alanlarda uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Şu an Süleyman Şah Üniversitesi İktisat Bölümü nde Bölüm Başkanı ve Ekonomik Etüdler Merkezi Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Türkiye de Enerji Borsası Dr. Cemil Ertem Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise finans ve iktisat alanlarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yaptı. İstanbul Üniversitesi nde iktisat ve finans dersleri verdi. İktisat ve siyaset konusunda uzun yıllardır çeşitli dergi ve gazetelerde yazan Ertem, Nokta ve Forbes dergilerinde köşe yazarlığından sonra Taraf gazetesinde, kurulduğundan yakın zamana kadar, ekonomi-politik yazıları yazdı. Halen ekonomi-politik yazılarına Star Gazetesi nde devam eden ve TV 24 te ekonomi yorumları yapan Ertem, Today s Zaman Gazetesi nde de köşe yazarlığı yapmaktadır. Dr. Ertem, 2011 yılı MÜSİAD En İyi Ekonomi Yazarı ödülünü almıştır. Cemil Ertem, halen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı ( ANKA Teknoloji Üniversitesi) Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Dr. Ertem in uzmanlık alanları; bilgi ekonomisi, alternatif iktisat, büyüme ve para teorileridir. Dr. Ertem in Etkileşim Yayınları ndan Bitişler ve Başlangıçlar, WikiLeaks Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz (Özgür Uçkan la), Dünyayı Durduran 60 Gün (Markar Esayan la) adlı kitapları çıkmıştır. 2 Yayıncı: Hazar Strateji Enstitüsü Tasarım&Prodüksiyon: İnfomag Yayıncılık Ebulula Mardin Caddesi, 4.Gazeteciler Sitesi A-8/1 1. Levent - İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Yazışma Adresi: Veko Giz Plaza, Maslak Meydan Sok., No:3 Kat:4 Daire:11-12 Maslak, Şişli-İstanbul- TÜRKİYE Telefon: Fax: Web:

3 GİRİŞ 1990 lı yılların ardından gelen siyasi istikrar ortamı ile birlikte Türkiye ekonomisi son on yıllık süreçte ciddi bir ilerleme kaydetmiştir yılları arasında ortalama ekonomik büyüme, 2009 yılındaki küresel krizden dolayı yaşanan sert daralmaya rağmen %5 in üzerinde gerçekleşirken kişi başına düşen GSYİH, doların üstüne çıkmıştır. Ekonomik büyüme, enerji talebinin de hızlı bir şekilde artmasını beraberinde getirmiştir. Grafikte de görüleceği üzere, son on yılda toplam enerji tüketimi %60 ın üzerinde artış gösterirken özellikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının çok düşük seviyelerde kalması ekonomiyi ciddi anlamda ithal enerjiye bağımlı hale getirmiştir. Bu durumun aslında Türkiye ekonomisini makroekonomik anlamda bir çıkmaza götürdüğü daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Politika yapıcılar ekonomik büyümeyi canlandırmak istediklerinde bu durum ithal enerji talebinde ciddi bir artışa neden oluyor ve beraberinde cari açık yükseliyor. Artan cari açık finansal istikrarı tehdit ettiği için birkaç yıl yaşanan yüksek büyümenin ardından ekonomiyi yavaşlatma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla politika yapıcılar ekonomik büyüme, cari açık ve enflasyon arasında tercih yapmak durumunda kalıyor ve toplam enerji tüketiminde ithal enerjiye olan aşırı bağımlılığın bu durumda çok büyük bir rolünün olduğu görülüyor. Mevcut görünümde Türkiye nin enerji profilinin, özellikle elektrik üretimindeki yapının irdelenmesi ve enerji borsasının bu anlamda yapacağı katkı bu raporun ana konuları durumundadır. Bunun yanında enerji borsasının sadece elektrik piyasası ile sınırlandırılmaması ve bunun en kısa zamanda doğal gaz ve petrol piyasaları ile zenginleştirilmesinin önemi de hazırlanan raporun önemli başlıklarından biri konumundadır. Türkiye de Enerji Borsası 3

4 Birincil Enerji Tüketimi (mtoe) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60, Birincil Enerji Tüketim Kaynakları %35 Türkiye de Enerji Borsası Petrol Doğal Gaz Kömür Hidro Yenilenebilir %1,3 %26,4 %11 %26,3 Türkiye enerji GÖrünüMÜ gelişmiş ülkenin ciddi şekilde fayda- Ekonomik büyüme ve sanayi üretimindeki artışa paralel bir şekilde Türkiye de elektrik tüketimi de son yıllarda önemli bir artış gerçekleştirmiştir yılları arasında net tüketim yıllık ortalama %6,6 oranında artış göstermiş ve 2012 yılı sonu itibariyle net tüketim GWh seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam kurulu güç ise MWh dan MWh a yükselmiştir. Türkiye deki elektrik üretiminin en önemli konularından bir tanesi üretimde yenilenebilir veya yerli kaynakların kullanımının son derece sınırlı olmasıdır. Üretilen elektrik enerjisinin temel enerji kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde doğal gazın %43,6 ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hidrolikten üretimin %24,2 si, kömür, fuel oil ve motorinden ise toplam elektrik üretiminin %14,6 sı karşılanmaktadır. Birçok Politika yapıcılar ekonomik büyüme, cari açık ve enflasyon arasında tercih yapmak durumunda kalıyor. Bu durumda toplam enerji tüketiminde ithal enerjiye olan aşırı bağımlılığın çok büyük bir rolünün olduğu görülüyor. landığı nükleer enerjiden ise Türkiye elektrik üretiminde faydalanmamaktadır. Türkiye nin ithal ettiği doğal gazı elektrik üretiminde çok büyük boyutlarda kullanıyor olması hem sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tehdit etmekte hem de cari açık ve enflasyon gibi önemli makroekonomik değişkenlerde bozulmaya yol açmaktadır. Mevcut durumda Türkiye nin elektrik üretiminde doğal gazın payının azaltılması ve yerli kaynakların ön plana çıkartılabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji borsası bu anlamda yeni yatırımların önünün açılması açısından önemli bir rol oynayacaktır. Elektrik piyasasında fiyat oluşumlarının daha sağlıklı bir tabana oturması ve geleceğe yönelik fiyat konusunda belirsizliği kaldırması enerji borsasının yatırımcılara sunacağı iki önemli fayda olarak göze çarpmaktadır. 4

5 Türkiye de Enerji Borsası 55000, , , , , , , ,0 Türkiye Kurulu Güç 60000, Enerji Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı Doğal Gaz Hidrolik Rüzgar Diğer Kömür, Fuel Oil, Motorin Linyit %0 %3 %15 %15 %24 %44 ENERJİ Borsasının rolü Kurulacak olan enerji borsasında EPİAŞ ın kontrolünde spot piyasa ve BİST tarafından işletilecek olan türev piyasa birlikte yer alacaktır. Enerji borsasının kurulması elektrik piyasasına yönelik yapılması gereken yatırımları teşvik edecek bazı unsurlar içermektedir. İlk olarak enerji borsası ile birlikte elektrik piyasasında daha sağlıklı fiyat oluşumları gözlemlenmeye başlanacaktır. Borsalar sadece tüketici ve üreticilerin buluştuğu bir yer değil tüm alıcı ve satıcıların bir araya geldiği bir platformdur. Mevcut durumda elektrik fiyatları gün öncesi piyasalarda TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından belirlenmektedir. Kurulacak borsa 5

6 Türkiye de Enerji Borsası 6 ile birlikte arz ve talep dinamiklerini dikkate alan tüm alıcı ve satıcılar bir araya gelmiş olacak ve likiditenin sağlanması ile birlikte daha sağlık bir fiyat oluşumu gerçekleşecektir. Bu durum elektrik piyasasına yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından ciddi bir güven unsuru olacaktır. Bu anlamda bir başka konu da nihai tüketicinin kullandığı elektrik fiyatında bir düşüş olup olmayacağıdır. Bu konu hakkında şimdiden bir öngörüde bulunmak oldukça zor görünmektedir. Fiyatların hangi yönde hareket edeceği tamamen piyasadaki arz ve talep dinamiklerine bağlı olarak işleyecektir. Burada tüketiciyi tedirgin edecek bir husus piyasada derinliğin kaybolduğu dönemlerden aşırı fiyat yükselişlerinin gerçekleşme ihtimalidir. Fakat kamunun elindeki büyük barajları özelleştirme kapsamına almayarak belli bir kurulu gücü kontrolünde bulundurması, bu ihtimali son derece zayıflatmaktadır. Kamunun gerektiğinde dengeleyici bir rol üstlenerek elindeki kurulu güç ile piyasaya arz yönünde müdahale edebilecek olması piyasada oluşabilecek aşırı fiyat oynaklıklarının önüne geçebilecektir. BİST tarafından işletilecek olan türev piyasalar ile birlikte geleceğe yönelik fiyatlar daha öngörülebilir hale gelecek ve yatırımcılar açısından önemli bir belirsizlik ortadan kalkmış olacaktır. Enerji borsasının elektrik piyasasına yapılacak yatırımlar konusunda getireceği önemli bir katkı da elektrik fiyatları konusunda belirsizliği önemli ölçüde ortadan kaldırması olacaktır. Elektrik piyasasına yapılan yatırımlar çok büyük ölçekli yatırımlar olup yapılan yatırım neticesinde satılacak ürünün

7 fiyatının belirsiz olması yatırım kararları konusunda olumsuz bir durum oluşturmaktadır. BİST tarafından işletilecek olan türev piyasalar ile birlikte geleceğe yönelik fiyatlar daha öngörülebilir hale gelecek ve yatırımcılar açısından önemli bir belirsizlik ortadan kalkmış olacaktır. Bu da elektrik piyasasına yönelik yatırımların daha hızlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır. Enerji borsası ile fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesinin sadece yatırımcılar açısından değil nihai tüketici için de önemli faydalar getirmesi düşünülmektedir. Özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren üreticiler için elektrik önemli bir girdi konumunda bulunmakta olup elektrik fiyatlarındaki belirsizlik firmaların maliyet hesaplamaları açısından öngörülebilirliği azaltmaktadır. Enerji borsası bünyesinde işletilecek olan türev piyasa ile birlikte üretici kullanacağı elektriğin fiyatını önceden bilme fırsatına sahip olacak ve maliyet hesaplarını buna göre yapma şansını bulacaktır. Üretim maliyetleri konusunda böyle bir belirsizliğin ortadan kalkması firmanın esas işine odaklanmasına imkân tanıyacak ve üretim verimliliğinin artmasını sağlayacaktır. Şah Deniz 2 doğal gazının Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınma rotası. ENERJİ Borsası VE Güney GAZ KORİDORU Türkiye de kurulacak olan enerji borsası ilk etapta spot ve türev piyasada sadece elektrik ticaretinin yapılacağı bir borsadır. Bununla birlikte orta-uzun vadede doğal gaz ve petrol piyasalarının da devreye sokulması büyük önem arz etmektedir. Burada özellikle doğal gaz piyasası anlamında Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve son yıllarda Güney Gaz Koridoru kapsamında geliştirilen projeler itibariyle çok büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Enerji borsası bu bağlamda Türkiye nin boru hatlarının geçtiği, enerji koridoru olan bir ülke olmakla kalmayıp aynı zamanda alıcı ve satıcıların buluştuğu, enerjiyi fiyatlayan bir ülke olmasına katkıda bulunacaktır. Güney Gaz Koridoru özellikle 1990 lı yılların başından itibaren Avrupa Birliği nin gündeminde olan bir konu durumundaydı. Ana amaç Hazar Bölgesi ve Orta Doğu daki doğal gazın Avrupa pazarlarına ulaştırılması ve böylece tedarik çeşitlendirmesi sağlayarak AB nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaktı. Projenin öncelikli hedefi Türkmen Türkiye de Enerji Borsası 7

8 Türkiye de Enerji Borsası 8 gazının Avrupa pazarlarına taşınması idi ancak bugüne kadar bu amacın gerçekleşme şansı olmadı. Türkiye ve Azerbaycan ın geliştirdiği TA- NAP projesi ile birlikte Güney Gaz Koridoru bu iki ülkenin liderliğinde tekrar bölgedeki enerji denkleminin içinde yer almaya başlamıştır yılından hayata geçmesi beklenen proje ile birlikte Şah Deniz 2 gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması planlanmaktadır. İlk etapta getirilecek 16 milyar metreküp doğal gazın 6 milyar metreküpünü Türkiye alacak ve kalan kısmı da Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla Avrupa pazarlarına aktarılmış olacaktır. Enerji borsası Türkiye yi boru hatlarının geçtiği, enerji koridoru olan bir ülke haline getirmekle kalmayıp aynı zamanda alıcı ve satıcıların buluştuğu, enerjiyi fiyatlayan bir ülke olmasına katkıda bulunacaktır. Böylece Azerbaycan Güney Gaz Koridoru kapsamında Avrupa ya doğal gaz tedarikine başlayan ilk ülke konumunda bulunacaktır. Türkiye ve Azerbaycan ın liderliğinde ortaya çıkan TANAP projesi, Güney Gaz Koridoru kavramını daha somut hale getirmiş ve bölgedeki diğer kaynakların da buraya eklenerek Avrupa nın gelecekte artacak doğal gaz talebini karşılamada ciddi bir alternatif olma yoluna girmiştir. Türkiye nin doğusunda dünyadaki toplam doğal gaz rezervlerinin yaklaşık üçte biri yer alırken batısında ise bu enerjiye muhtaç büyük bir coğrafya bulunmaktadır. Dolayısıyla TANAP projesi ve

9 Kurulacak borsa ile birlikte arz ve talep dinamiklerini dikkate alan tüm alıcı ve satıcılar bir araya gelmiş olacak ve likiditenin sağlanması ile birlikte daha sağlıklı bir fiyat oluşumu gerçekleşecektir. likiditenin artmasını sağlayacak önemli bir konu da arz çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Avrupa da doğal gaz piyasasının bulunduğu borsalarda likiditenin düşük olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi arz çeşitliliğinin olmaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Güney Gaz Koridoru nun enerji borsası bünyesindeki doğal gaz piyasasına yapacağı en büyük katkı ciddi bir tedarikçi ülke çeşitliliği sağlayacak olmasıdır. Azerbaycan başlangıç itibariyle Güney Gaz Koridoru na gaz tedariki yapacak ilk ülke konumunda bulunmaktadır. Şah Deniz 2 sahası Azerbaycan ın şu an üretim yapılan en büyük doğal gaz sahası olmakla birlikte ülkenin farklı bölgelerinde 2,5 trilyon metreküpe (tcm) yakın rezerv bulunmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru kapsamındaki önemli tedarikçilerden biri olmayı uzunca bir süre devam ettirme imkânı bulacaktır. Enerji borsası bünyesinde işletilecek olan doğal gaz piyasasında gaz tedariki yapabilecek diğer iki önemli kaynağın Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz gazı olması düşünülmektedir. Irak ın kuzey kısmında yaklaşık 2-3 tcm civarında kanıtlanmış rezerv bulunmaktadır. Bununla beraber bölgesel hükümetin Bağdat taki merkezi hükümetle Türkiye de Enerji Borsası sonrasında geliştirilecek yeni boru hattı projeleri ile birlikte bu enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden taşınma ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu durum yıllardan beri konuşulan, Türkiye nin bir enerji koridoru olmasının somut bir hale gelmesini de sağlayacaktır. Enerji borsasının doğal gaz ticaretini de içerecek biçimde şekillendirilmesi bu anlamda Türkiye nin sadece boru hatlarının geçtiği bir ülke olarak kalmayıp aynı zamanda doğal gaz alıcı ve satıcılarının buluştuğu ve fiyatlamanın yapıldığı bir ülke olmasına da olanak sağlayacaktır. Kurulacak olan enerji borsası bünyesindeki doğal gaz piyasasında alıcı ve satıcıların bir araya gelmesi ve 9

10 Türkiye de Enerji Borsası 10 bazı sorunlarını çözmesi ile birlikte bu bölgenin de ciddi bir doğal gaz üretim potansiyeli bulunmaktadır. Buradan çıkarılacak olan doğal gaz için en ticari ulaşım yolu da Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına açılması olacaktır. Doğu Akdeniz de şu an 1 tcm civarında kanıtlanmış rezerv bulunmakla birlikte yapılan çalışmalarla bu rakamın biraz daha artması muhtemeldir. Burada bulunan gaz için de ana hedef Avrupa pazarlarıdır ve bunun hangi güzergâh üzerinden, nasıl bir yöntemle taşınacağı konusunda değişik alternatifler bulunmaktadır. Fakat bu gazın Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşınmasının diğer alternatiflere göre en az beş kat daha kârlı olduğu bilinmektedir. Bütün Türkiye ve Azerbaycan ın liderliğinde ortaya çıkan TANAP projesi Güney Gaz Koridoru kavramını daha somut hale getirmiş ve bölgedeki diğer kaynakların da buraya eklenerek Avrupa nın gelecekte artacak doğal gaz talebini karşılamada ciddi bir alternatif olma yoluna girmiştir. bu kaynakların yanında uygun şartlar oluşması durumunda İran ve Türkmen gazının da Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşma ihtimali ortaya çıkacaktır. Bütün bu alternatif doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden geçerek Avrupa pazarlarına ulaşması Türkiye yi Avrupa nın artan enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir transit ülke konumuna getirecektir. Enerji borsası bünyesinde doğal gaz ticaretine de yer verilmesi Türkiye nin sadece transit bir ülke olmakla kalmayıp aynı zamanda enerjiyi fiyatlayan bir ülke olmasına da imkân tanıyacaktır. Doğal gaz gibi bir emtianın fiyatlamasının Türkiye deki enerji borsa-

11 sında yapılmasının İstanbul un bölgenin önemli finans merkezlerinden biri olmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. SONUÇ Enerji Borsası projesi, yalnızca enerji piyasalarındaki arz ve talebe bağlı olarak, fiyatlamanın daha sağlıklı ve spekülatif olmaktan uzak olmasını sağlamayacak, enerjiden hareket ederek, Türkiye den başlamak üzere, enerji üreticisi ülke coğrafyasıyla ki bu büyük ölçüde Orta Doğu ve Hazar Bölgesi dir Avrupa ekonomisi arasında finansal bağları da güçlendirecektir. Dolayısıyla enerji borsası, AB, Türkiye ve ön Asya coğrafyası arasında TANAP ve TAP ile kurulmakta olan köprünün piyasa KAYNAKÇA BP, Statistical Review of World Energy. BP, UK. TUIK Veritabanı, VeriTabanlari.do, (Erişim: ). Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Elektrik İstatistikleri, istatistikler.aspx, (Erişim: ) tarafını düzenleyen önemli bir adımdır. Bu adım, enerjide Azerbaycan-Türkiye eksenini de güçlendirecektir. Türkiye Enerji Borsası nın, böylece, Güney ve Doğu Avrupa, Hazar Bölgesi/Avrasya ve Orta Doğu nun çok önemli bir kısmını kapsayacağını ve bu bölgede finansal ve ekonomik olarak güçlü bir regülasyon aracı olacağını söyleyebiliriz. Kuzey Irak, Azerbaycan, Hazar enerji hatları ve tabii Güney Gaz Koridoru enerji çıkışı fiyatlamaları Türkiye Enerji Borsası na bağlı olarak fiyatlandığında karşımıza enerjide hiç şüphesiz yeni bir dönem başlayacaktır. Bu, hem enerji arzı yapan hem de enerji ithal-talep eden ülkeler açısından çok önemli bir ekonomik ve finansal istikrar aracıdır. Böylece, Türkiye Enerji Borsası, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Hazar Bölgesi için enerjiden başlayan bir fiyat istikrarı, ekonomik görünebilirlik getirecektir. Bilindiği gibi, bugüne değin bütün bu bölgede enerji fiyatlamaları, ağırlıklı olarak tekelci yapıların inisiyatifinde olmuştur. Güvenilir bir fiyat mekanizması artan taleple birlikte arzın da bu talebe uygun en iyi fiyattan cevap vermesini sağlayacaktır. Sonuçta bu, nihai tüketici için daha uygun ve iyi bir fiyatı beraberinde getireceği gibi, şimdiye değin karşılaştığımız arz yönlü yoklukları ve buna bağlı fiyat şişkinliklerini önleyecektir. Bu durum, özellikle Türkiye için enerji maliyetlerinde kamudan, şirketlere kadar daha görünür ve düşük maliyetli bir piyasayı garanti edecektir. Ayrıca borsa, enerji özelleştirmelerinde görülen verimsiz, uygun ölçekte olmayan, piyasaya adapte olamayacak şirketleri de eleyecektir. Böylece enerji alanında piyasa yeknesaklığı ve buna bağlı fiyat optimizasyonu sağlanacaktır. Sonuç olarak, Güney Gaz Koridoru merkez olmak üzere, yukarıda önemle işaret ettiğimiz tüm adımlar Türkiye de bir enerji borsasını gerektiriyor. Böyle olunca bu borsa yalnız Türkiye ve bölge ile ilgili bir arz-talep ve buna bağlı fiyat dolayısıyla piyasa merkezi olmayacak, bu borsa, dünyadaki enerji fiyatlamasının temel sinyallerini verecek önemli bir enerji piyasası kılavuzu olacak ve enerji oyununu piyasa kurallarına göre yeniden yazacaktır. Türkiye de Enerji Borsası 11

12

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU

BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU DR. CEMIL ERTEM HASEN Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi Uzmanı DR. CEMIL ERTEM 76 Her ne kadar Avrupa da enerji kullanımı azalıyor gibi

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

Rusya-AB-Türkiye üçgeninde Türk Akımı

Rusya-AB-Türkiye üçgeninde Türk Akımı SAYI: 105 temmuz 2015 Rusya-AB-Türkiye üçgeninde Türk Akımı Erdal Tanas Karagöl, Mehmet Kızılkaya Güney Akım yerine Türk Akımı nın tercih edilmesinin nedenleri nelerdir? Türk Akımı nın muhtemel geçiş güzergahının

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ?

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Hazar Strateji Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ 2012 FAALİYET RAPORU Kazancı Holding olarak 1960 yılından bugüne her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. Holding çatımızın altındaki tüm şirketlerimiz

Detaylı