TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ Rıdvan YAKA* Burcu ELLİDÖRT** GİRİŞ Yaşlılık, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, ölümden önce yaşanan ve kişinin gerek fiziksel, gerekse zihinsel yönden, bağımsızlıktan bağımlılığa geçtiği dönemdir. 7 Tanımı yapılan yaşlı nüfusun dünya genelindeki nüfusa oranı son yıllarda artış göstermekte ve gelecek yıllarda bu oranın ciddi boyutlara ulaşacağı beklenmektedir. Sağlık, sosyal hizmetler gibi pek çok konuda yapılacak öngörülerde de yaşlı nüfusun artışının göz önünde bulundurulması gerekecektir. Bu çalışmanın ilk bölümünde Birleşmiş Milletler in yayınından alınan dünya genelinde doğurganlığın azalışı ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artışı ile ilgili rakamsal sonuçlar ve tahminler veren grafikler yer almaktadır. İkinci bölümde Türkiye ve İzmir İli için nüfus verileri ve bu verilerin yıllara göre değişimleri incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye İstatistik Kurumu nun yaptığı ve yaşlı nüfus hakkında bilgi veren Aile Yapısı Araştırması ile Huzurevi Memnuniyet Araştırması sonuçları kısaca anlatılmıştır. DÜNYA NÜFUSUNUN YAŞLANDIĞINA DAİR DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 1 Küresel nüfusun yaşlanmasına temel olan süreç demografik değişim olarak bilinen, ölüm ve onu takiben doğurganlığın alçak düzeylere inmesidir. Azalan doğurganlık doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıyla birlikte nispi ağırlığı genç gruplardan yaşlılara kaydırarak dünyanın pek çok bölgesinde nüfusun yaş yapısını yeniden şekillendirmiştir. Uluslararası göçün yaş dağılımlarının değişimindeki rolü doğurganlık ve ölümünkinden çok daha az önemli olmuştur. Şekil 1 de yaşlı nüfusta önemli role sahip bu iki kavramın 50 yıllık gidişatı ve 50 yıllık tahmini gösterilmiştir: 1

2 Şekil 1: Toplam doğurganlık oranı ve doğuşta beklenen yaşam süresi: Dünya ( ) Son yıllarda doğurganlık oranının düşüşü nüfusun yaşlanmasının en önemli göstergelerindendir. Geçen 50 yılda doğurganlık oranı Dünya çapında neredeyse yarıya düşmüştür yıllarında kadın başına düşen çocuk sayısı 5,0 iken yılında 2,7 olmuştur yıllarında bu rakamın 2,1 e düşmesi beklenmektedir. Şekil 2 de de gösterildiği gibi gelişmiş ülkelerde bu rakam Dünya ortalamasından çok daha düşüktür. Gelişmiş ülkeler için yıllarındaki kadın başına düşen çocuk sayısı 2,8 iken yıllarında büyük bir düşüş ile 1,5 olmuştur. 2

3 Şekil 2: Toplam doğurganlık oranı: Dünya ve gelişmişlik oranına göre ülkeler ( ) Doğurganlık oranının düşüşü ile özellikle ileri yaşlardaki ölüm oranı nüfusun yaşlılığı konusunda artan bir önem kazanmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde doğurganlık oranının zamanla azalması ile yaşlı nüfus artışı çoğunlukla ileri yaşlarda hayatta kalabilme ihtimali ile ölçülmektedir. 3

4 Şekil 3: Doğuşta beklenen yaşam süresi: Dünya ve gelişmişlik oranına göre ülkeler ( ) Şekil 3 de doğuşta beklenen yaşam süresinin Dünya ortalamasında yıllarında 46,5 olduğu ve 50 yılda yaklaşık 20 yıl uzayarak yıllarında 66,0 ya ulaştığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde doğuşta beklenen yaşam süresi 50 yıllık sürede 9,4 yıl artış gösterirken, az gelişmiş ülkeler için bu rakam 23,1 yıl olmuştur. 4

5 Şekil 4: Toplam nüfusun ve 60 yaş ve üstü nüfusun yıllık ortalama artış oranları: Dünya ( ) Şekil 4 de görüldüğü gibi yaşlı nüfus Dünya çapında tüm bölgelerde toplam nüfustan çok daha hızlı artmakta ve sonuç olarak yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da yükselmektedir yıllarında hem yaşlı hem de toplam nüfusun büyüme oranı %1,8 civarında olmuştur yıllarında ise yaşlı nüfus için artış oranı %1,9 a çıkarken, toplam nüfus %1,2 ye düşmüştür. İleriki yıllarda bu farkın Amerika da II. Dünya Savaşı sonrasında doğan 'baby boom' (doğumların teşvik edildiği ve en yüksek seviyeye ulaştığı dönem) kuşağının büyük bir bölümünün yaşlı nüfusa dahil olması ile artacağı düşünülmektedir yıllarında yaşlı nüfusun artış oranı %2,8 lere çıkarken, toplam nüfus artışının %0,8 lere ineceği düşünülmektedir. Bu da yaşlı nüfusun bu yıllarda toplam nüfusun 3,5 katı hız ile artacağı anlamına gelir yıllarında yaşlı nüfus artış oranı %1,6, toplam nüfus artışı ise %0,5 olacağı öngörülmüştür. Genel olarak nüfus artış oranları düşecek gibi görünse de yaşlı nüfusun artışının toplam nüfus artışına göre 3 kat hızlı olacağı tahmin edilmektedir. 5

6 Şekil 5: 60 yaş ve üstü nüfusun yıllık ortalama artış oranları: Dünya ve gelişmişlik oranına göre ülkeler ( ) yıllarında 60 yaş üstü nüfusun artış oranı gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde yaklaşık aynı ve %1,8 civarı olmuştur. Zamanla büyüme oranı gelişmiş ülkelerde düşmeye başlamış, az gelişmiş ülkelerde ise artmıştır yılları verilerinden de görülebildiği gibi az gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artış oranı %2,5, gelişmiş ülkelerde ise %0,9 olmuştur. Bu rakamlardan, az gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun gelişmiş ülkelere göre 3 kat fazla arttığı söylenebilir. Bu yüzyılın ikinci çeyreğinin sonunda ( ) az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfus artış oranlarında düşüş beklense de az gelişmiş ülkelerin oranının (%2) gelişmiş ülkelerin oranından (%0,2) 10 kat daha fazla olacağı düşünülmektedir. Gelişmemiş ülkelerde yaşlı nüfus artış oranının sürekli artışta olacağı tahmin edilmektedir yıllarında ise bu oranın %3,7 lere ulaşarak aynı yıllardaki gelişmiş ülkelerin oranından (%0,2) 18 kat daha fazla olacağı öngörülmüştür. TÜRKİYE VE İZMİR NÜFUS VERİLERİ Son 80 yılda Türkiye nin nüfusu 5,2 kat artış göstererek 2007 yılında ya yükselmiştir. İzmir in nüfusu ise bu süre içinde 7 kat artış gösterip e ulaşmıştır

7 yılında İzmir ili ülke nüfusu içinde %3,9 luk paya sahipken 2007 yılında yaklaşık %5,30 luk paya sahip olmuştur döneminde yaş gruplarına göre nüfus artışındaki değişimi inceleyebilmek için TÜİK kaynaklarında toplam nüfus 0-14, ve 65+ olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır yaş grubundaki nüfus üretime katkı sağladığından, üretken nüfus olarak tanımlanmaktadır yaş grubundaki nüfus genç nüfus, 65+ yaş grubundaki nüfus ise yaşlı nüfus olarak tanımlanmakta ve bu iki grup genel olarak ekonomik anlamda bağımlı nüfus olarak kabul edilmektedir Türkiye 0-14 Türkiye Türkiye 65+ İzmir 0-14 İzmir İzmir Şekil 6: Yaş gruplarının toplam nüfusta aldığı yüzdeler: Türkiye-İzmir ( ) Türkiye için döneminde yaş gruplarına göre nüfus artışı incelendiğinde, genel olarak 3 farklı dönemin olduğu gözlenmektedir yılından 1970 yılına kadar olan dönem dikkate alındığında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki payında artış, genç ve üretken nüfusun payında azalış ve yaşlı nüfusun nüfus içinde neredeyse sabit bir paya sahip olduğu gözlenmektedir döneminde çocuk nüfusun payında düşüşün başladığı, genç ve üretken nüfusun ise toplam nüfusta aldığı oranın ciddi oranda artığı ve yaşlı nüfusun payının ise durağanlığına devam ettiği anlaşılmaktadır. Üçüncü ve son dönem olan 1990 sonrası için ise genç nüfus oranındaki 7

8 keskin düşüş ve yaşlı nüfusun payındaki büyük artış dikkat çekmektedir. İzmir iline ait yaş gruplarının toplam nüfustaki oranları Türkiye ile benzer hareketler sergilemesine rağmen çocuk nüfusun toplam İzmir ili nüfusundaki oranının Türkiye deki çocuk nüfus oranına göre düşük, İzmir ili çalışan nüfusun oranının ise Türkiye oranına göre yüksek olduğu görülmektedir. Yaş gruplarının nüfus içindeki oranlarının eğilimleri hem Türkiye hem de İzmir de benzerlik göstermektedir. 80, , , ,87 66,14 71,31 71,96 70,67 60,00 50,00 40,00 30,00 26,41 27,05 25,76 20,00 20,52 21,09 19,95 10,00 7,08 6,08 8,09 8,17 6,95 9,39 0,00 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın TÜRKİYE İZMİR Şekil 7: Cinsiyete göre yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranları: Türkiye-İzmir (2007) 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına 4 bakıldığında İzmir ilindeki çocuk nüfus oranının toplam nüfusa oranının Türkiye oranına göre düşük olduğu netlikle görülmektedir. Şekil 7 de gösterilen sonuçlarda dikkat çeken bir diğer husus ise 65 yaş üstü nüfusa dahil olan kadınların erkeklere oranla hem Türkiye hem de İzmir için daha fazla olduğudur. 8

9 Türkiye Toplam Yaş Bağımlılık Oranı İzmir Toplam Yaş Bağımlılık Oranı Türkiye Yaşlı Bağımlılık Oranı (65 + yaş) İzmir Yaşlı Bağımlılık Oranı (65 + yaş) Şekil 8: Yaş bağımlılık oranları: Türkiye-İzmir ( ) Yaş bağımlılık oranları daha önce de belirtildiği gibi ekonomik anlamda bağımlı olan 0-14 yaş grubundaki genç nüfus ile 65+ yaş grubundaki yaşlı nüfusun, yaş grubundaki üretken nüfusa oranını ifade eder. Şekil 8 de yer alan toplam yaş bağımlılık oranı kavramı yaş grubundaki her 100 kişi için 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kişi sayısıdır. 65 Yaşlı bağımlılık oranı ise yaş grubundaki her 100 kişi için, 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kişi sayısıdır. 2 Bu oranların değişimlerinden çıkarılabilecek sonuç, önceki şekillerdeki sonuçlar gibi zamanla yaşlı nüfusun arttığı ve çocuk nüfusunun azaldığı olacaktır. 9

10 Şekil 9: Nüfus piramitleri: Dünya ( ) 8, Türkiye-İzmir ( ) Kuşaklara göre nüfusun yaş ve cinsiyet yapısındaki değişim nüfus piramitleri ile daha ayrıntılı olarak yorumlanabilir. 2 Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında yaklaşık son 50 yılda meydana gelen değişim, bu yıllardaki nüfus piramitlerinin incelenmesi ile bulunabilir yılına ait nüfus piramitlerinin en önemli özelliği çocuk yaştaki (0-9 yaş) nüfusun fazla olmasıdır. Bu durum doğurganlık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yaşlı kuşaklardaki nüfus, her iki cinsiyet için de ölüm hızının bu yaşlarda yüksek olması nedeniyle hızla azalmaktadır. Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşadığı için ileri yaşlarda kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazladır. 10

11 1955 yılı nüfus piramitleri doğurganlık ve ölümlülüğün yüksek olduğu yaş yapısını yansıtmaktadır yılı nüfus piramitlerinin bir diğer önemli özelliği de, ülke genelinde olduğu gibi, Cumhuriyet öncesi savaş döneminde doğan ve 1955 yılında yaş grubunu oluşturan kuşağın, kendisinden daha genç ve yaşlı kuşaklardan daha az nüfusa sahip olmasıdır. Bu durum, savaş döneminde doğurganlık düzeyinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır yılarına ait nüfus piramitleri 1955 yılı piramitlerine göre çok farklı bir yapı sergilemektedir. Bu piramitlerin en önemli özelliği, 15 yaşından küçük kuşaklarda yaş küçüldükçe o kuşakların nüfusunun azalmasıdır. Bu tip nüfus piramidi, doğurganlık hızının azaldığı durumlarda görülür yılları piramitlerinin diğer önemli özelliği de, ölüm oranındaki düşüşe bağlı olarak, ileri yaşların nüfusundaki azalmanın 1955 yılındakinden daha yavaş ve düzenli olmasıdır. Genel olarak, Türkiye ve İzmir iline ait 2007 nüfus piramitleri gelişmiş ülkelerin piramidine benzer bir yapı göstermektedir. 33,00 31,00 Türkiye İzmir 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17, Şekil 10: Medyan yaş: Türkiye-İzmir ( ) 11

12 Şekil 11: Medyan yaş: Türkiye (2007) 4 Medyan yaş, nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan göstergelerden biridir. 2 Bir nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı medyan yaş olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür. 2 Türkiye de medyan yaş yılları arasında genel olarak 20 civarında değişmekte iken İzmir ilinde 24 e yakın rakamlar olmuştur yılından sonra ise Türkiye ve İzmir ili için bu değerler hızlı bir artış göstermiştir. Bu yıldan sonra da İzmir ilinin medyan yaş değerleri Türkiye nin değerlerine göre ortalama 4 yaş fazla olmuştur. Şekil 11 de Türkiye genelindeki medyan yaş değerleri görülmektedir. Buna göre nüfusun batıya ve kuzeye doğru yaşlandığı açıkça anlaşılmaktadır. 12

13 Türkiye İzmir Şekil 12: Çocuk-Kadın oranı ( ) Genel nüfus sayımlarında, 1970 yılından itibaren kadının yaşamı boyunca doğurduğu çocuk sayısı derlenerek, doğurganlık ile ilgili bilgi elde edilmeye başlanmıştır. Bu bilgi ile birlikte 1980 yılından itibaren güncel doğurganlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla sayımdan önceki son bir yılda gerçekleşen doğumlar derlenmeye başlamıştır. 2 Uzun dönemde doğurganlık düzeyinde gerçekleşen değişim, çocuk-kadın oranına (doğurgan çağdaki yaş- her 1000 kadın için 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı) göre incelenmiştir. 2 Türkiye de doğurgan çağdaki kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı döneminde sürekli artarken, 1960 yılından sonra sürekli bir azalma göstermektedir yılında doğurgan çağdaki her 1000 kadına 698 çocuk düşerken, 2000 yılında her 1000 kadına 362 çocuk düşmektedir. Kadın başına düşen çocuk sayısı son 40 yıl içinde yaklaşık %48 oranında azalma göstermiştir. İzmir ilinde doğurgan çağdaki kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 1955 yılına kadar yükselirken, bu yıldan sonra azalma göstermektedir yılında doğurgan çağdaki her 1000 kadına 515 çocuk düşerken, 2000 yılında her 1000 kadına 254 çocuk düşmektedir. Kadın başına düşen çocuk sayısı son 45 yıl içinde yaklaşık %51 oranında azalma göstermiştir. 13

14 YAŞLI NÜFUSA İLİŞKİN DİĞER ÇALIŞMALAR 2006 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması sonuçlarında 5 hanelerden yaşlılık ile ilgili bilgiler de derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tablolar verilebilir: Diğer 1 1,4 Kadın Erkek Huzurevine giderim 8,2 10,4 Fikrim yok 16,6 19 Evimde bakım hizmeti alırım 15,8 17,7 Çocuklarımın yanında kalırım 53,8 56, Şekil 13: Cinsiyete göre bireylerin yaşlılığıyla ilgili yaşam tercihi: Türkiye (2006) 60 yaş altı nüfusun yaşlılıklarındaki tercihleri incelendiğinde her iki cinsiyet grubunun da yaşlılıklarında çoğunlukla çocukları ile kalmayı tercih ettiği görülmektedir. Yaşlılığındaki yaşam şekli konusunda fikri olmayanlar genel tabloda azımsanmayacak bir yüzdeye sahiptirler. Huzurevine gitmek konusunda nüfusun genelinin istekli olmadığı yine de huzurevine gitme fikrine kadınların erkeklere oranla daha yatkın olduğu söylenebilir. 14

15 Diğer 0 0,2 Kadın Gelinim/damadım benimle birlikte yaşamak istemeyebilir 3,2 2,9 Erkek Bakacak kimsemin olmadığını düşünüyorum 5,4 7,7 Tekbaşıma yaşamaktansa kendi yaşıtlarımla birlikte olmak isterim 7,3 9,2 Huzurevlerindeki imkanlar daha rahat 9,4 13,1 Çocuklarım benimle birlikte yaşamak istemeyebilir 14,4 17,3 Çocuklarıma yük olmak istemem 53,9 56, Şekil 14: Cinsiyete göre bireylerin yaşlılığında huzurevini tercih etme sebepleri: Türkiye (2006) Huzurevini tercih edeceğini belirten 60 yaş altı bireylerin çoğunun nedeni çocuklarını rahatsız etmeme isteğidir. İkinci büyük neden ise çocuklarının kendileri ile yaşamayı istemeyebileceği düşüncesidir. Şekil 13 ve Şekil 14 ün birlikte değerlendirilmesi ile ülkemizde bireylerin yaşlanınca çoğunlukla çocukları ile yaşamayı istediğini, diğer tercihlerini ise çocuklarının kendilerini istememesi ya da çocuklarını rahatsız etmeme düşüncesi doğrultusunda yaptığı söylenebilir. Yaşadığım çevreyi değiştirmek istemiyorum, onlar da buraya gelemiyorlar 28,7 Eşimle ben kendimize yetebiliyoruz 25,3 Ben çocuklarımla kalmak istemiyorum 16,8 Çocuklarımın maddi imkanları zayıf 7,8 Çocuklarımın evi uygun değil 7,6 Çocuklarım beni istemiyor 3,5 Evleri küçük benim için yer yok 2,7 Diğer 2,6 Gelinim/damadım/torunlarım beni istemiyor 2,6 Çocuklarımın evinde benim bakımımı yapabilecek kimse yok 2, Şekil 15: Yaşlı nüfusun çocuklarından ayrı evde yaşama nedenleri: Türkiye (2006) 15

16 Çocukları ile aynı evde yaşamayan 60 yaş üstü bireylere birlikte yaşamayı tercih etmeme nedenleri sorulmuştur. Bireylerin %28,7 si kendilerinin ve çocuklarının yer değiştirmek istememesini neden olarak belirtirken, %25,3 ü eşiyle birbirlerine yettiklerini belirtmişlerdir. Tabloda dikkat çeken bir husus da bireylerin % 7,8 nin çocuklarının maddi imkanı nedeni ile onlarla birlikte yaşamadığıdır. Haftada bir ya da daha sık 42,6 46 Hafta sonlarında 10,7 10,4 Erkek çocuğu Ayda bir 15,7 13,9 Kız çocuğu Sadece bayramlarda 6,2 5,5 Yılda bir iki kez 18,6 17,3 İşleri düştükçe 0,5 0,9 Bir yıldan uzun süredir görüşmüyoruz 3,2 3 Hiç ziyarete gelmiyorlar 2, Şekil 16: Çocukların cinsiyetine göre 60 yaşından büyüklerin çocukları tarafından ziyaret edilme sıklığı: Türkiye (2006) Şekil 16 incelendiğinde ziyaret sıklığının cinsiyete göre ciddi farklılıklar göstermediği ve genel olarak çocukların 60 yaş üstü ebeveynlerini düzenli ziyaret ettiği söylenebilir. Şehir dışında yaşayan çocukların mevcudiyeti yılda bir iki kez seçeneğinde birikme olmasının bir nedeni olarak gösterilebilir. TÜİK tarafından yayınlanan ve yaşlı nüfus hakkında bilgi veren bir diğer önemli kaynak da İzmir İli SHEÇ Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleri Memnuniyet Araştırması dır. İzmir İli Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı Huzurevlerinde yapılan Sosyal Hizmetler Memnuniyet Araştırmasında kısaca aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir 6 : 16

17 Şekil 17: İzmir ili huzurevi memnuniyet araştırması sonuçları: İzmir (2006) Huzurevi Memnuniyet Araştırmasında, huzurevlerinde daimi olarak yatılı kalan toplam 304 yaşlıdan 132 si ile yüz yüze anket yapılabilmiştir. Huzurevinde yaşayan yaşlıların %49,3 ünü erkek, %50,7 sini de kadınlar oluşturmaktadır. Huzurevinde yaşayan yaşlıların %27,9 unu arası yaşlarda, %20,9 unu ise arası yaşlarda olduğu ve %56,1 inin eşinin öldüğü, %26,5 inin de boşanmış olduğu görülmektedir. Araştırmaya göre kurumda kalanların %76,5 inin il-ilçe merkezi, %9,9 unun yurtdışı doğumlu olduğu dikkat çekmektedir. Yaşlıların huzurevinde yaşama konusundaki memnuniyet durumunda %77,3 ile memnun en çok seçilen seçenek olmuştur. 17

18 Huzurevinde kalan yaşlıların %80,3 ünün sosyal güvencesi varken, %19,7 sinin herhangi bir güvencesi bulunmamaktadır. Huzurevine ziyaretçilerin gelme sıklıkları incelendiğinde haftada bir gelme oranının %31,9 ile en büyük paya sahip olduğu, hiç ziyaretçisi gelmeyenlerin ise %24,2 ile 2. sırada yer aldığı söylenebilir. Her gün ziyaretçi gelme sıklığı ise %3 ile sonuncu sıradadır. SONUÇ Dünya da, özellikle gelişmiş ülkelerde, yaşlı nüfusun oranının hızlı bir şekilde yükselmesi bu konunun öneminin artmasına neden olmuştur. Birleşmiş Milletler in 2050 yılına ait tahminlerine göre gelişmişlik düzeyinin doğuşta beklenen yaşam süresi ve doğurganlık oranı üzerinde ciddi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Bu nedenle yaşlanma global bir sorun olarak nitelendirilebilir. Türkiye ve İzmir verilerinin 50 yıllık gelişimleri incelendiğinde ise Türkiye nin de dünya ülkelerindeki değişimi takip ettiği söylenebilir. *TÜİK İzmir Bölge Müdürü, e posta: **TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü Uzman Yrd., e posta: KAYNAKÇA (1) Birleşmiş Milletler, World Population Ageing, , New York (2) DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Türkiye, Ankara (3) DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri İzmir, Ankara (4) TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2007 (5) TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, Ankara (6) TÜİK, İzmir İli SHÇEK Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları ve Huzurevleri Memnuniyet Araştırması, Ankara (7) UNCU, Yeşim; ÖZÇAKIR Alis, Yaşlı Hastaya Birinci Basamakta Yaklaşım, Cilt 6, Sayı 1, s , (8) Birleşmiş Milletler, World Population Prospects, 2006 Revision. 18

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM, İŞGÜCÜ, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNE YANSIMALAR ÖZET BULGULAR

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM, İŞGÜCÜ, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNE YANSIMALAR ÖZET BULGULAR 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM, İŞGÜCÜ, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNE YANSIMALAR ÖZET BULGULAR TÜSİAD ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA tarafından ortaklaşa başlatılan proje

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/06/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi haber bültenini

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016 Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İnşaat Kasım İtibarıyla 2013 Otomobil Satışları 2012 nin Üzerine Çıktı Konut Fiyat Artışında Hızlanma Var İnşaat Sektörü İstihdamında Düşüş Devam Ediyor Turizm

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı 15 Mayıs 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı Hanehalkı İşgücü Anketinde Yeni Düzenlemeler Avrupa Birliğine tam uyum

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Hazırlayan: Göktuğ ŞAHİN, Gazi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TÜİK tarafından 3 Temmuz 2013 saat 10:00 da açıklanan enflasyon ve fiyat

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Ozan Acar, Misafir Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Ozan Acar, Misafir Araştırmacı. Yönetici Özeti 13/07/2015 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Pınar KAYNAK, Araştırmacı Ozan Acar, Misafir Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Mart 2015 işsizlik oranını %10,6 olarak açıklamıştır. İşsiz sayısı Şubat

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU TÜİK tarafından Eylül ayına ilişkin açıklanan enflasyon verilerini incelediğimizde, tüketici fiyatları üzerinde aylık olarak beklentilerin üstünde bir artış yaşandığı

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbirinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Yönetici Özeti 11/11/2016 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Pınar KAYNAK, Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Temmuz 2016 işsizlik oranını %10,7 olarak açıklamıştır. İşsiz sayısı Haziran 2016 dönemine göre %6,3

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

İsmet Koç ve Erhan Özdemir

İsmet Koç ve Erhan Özdemir DOĞURGANLIK 4 İsmet Koç ve Erhan Özdemir Bu bölüm, günümüzdeki ve tamamlanmış doğurganlığın düzeyi, örüntüsü ve değişimi ve ilgili göstergeleri incelemenin yanında, doğum aralıklarını, doğurganlığa başlama

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2016

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2016 İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2016 15 Aralık 2016 İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ DURDU Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal Yönetici Özeti ve Selin Köksal Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞGÜCÜ PİYASASI ve İSTİHDAMIN YAPISI STRUCTURE OF LABOUR FORCE MARKET AND EMPLOYMENT IN TURKEY

TÜRKİYE DE İŞGÜCÜ PİYASASI ve İSTİHDAMIN YAPISI STRUCTURE OF LABOUR FORCE MARKET AND EMPLOYMENT IN TURKEY TÜRKİYE DE İŞGÜCÜ PİYASASI ve İSTİHDAMIN YAPISI STRUCTURE OF LABOUR FORCE MARKET AND EMPLOYMENT IN TURKEY Ferhat ŞENTÜRK 1 ÖZET Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdamın Yapısı Genç bir nüfusa sahip olan

Detaylı

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Temmuz, 2013 1 İçindekiler Giriş... 3 Yöntem...

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 7 : Türkiye de Demografik Dönüşüm Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 7 : Türkiye de Demografik

Detaylı

SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU EYLÜL 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU EYLÜL 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır SEKTÖR GÖRÜŞ YAZISI TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ: FİYAT BALONU ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz aylarda gerek uluslararası gerekse ulusal basında yer alan Türkiye konut pazarında fiyat balonu varlığına ilişkin haberler

Detaylı

Araştırma Notu 11/111

Araştırma Notu 11/111 Araştırma Notu 11/111 15 Nisan 2011 İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Duygu Güner Yönetici Özeti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Ocak 2011 döneminde

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Güney Kazakistan Eyaletinde Yaşlıların Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinin Sorunları

Güney Kazakistan Eyaletinde Yaşlıların Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinin Sorunları Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Ahmet Yesevi Uluslararası kazak-türk üniversitesi Tıp Fakultesi Güney Kazakistan Eyaletinde Yaşlıların Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinin Sorunları Danışman:Prof.DrNurdilla

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor!

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net göç konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eleman.net üyesi 12 bin

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi 2017 Yılı Enflasyon Beklentisi Bu notta, Türkiye de enflasyonun mevcut durumu ile 2017 yılında enflasyonu etkilemesi bekleyen bazı önemli faktörler kısaca irdelenmiştir. Bu çerçevede yılsonu enflasyon

Detaylı

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t)

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t) TÜRKİYE NİN NÜFUSU Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı Nüfus sayımının yapılmadığı son on yıldan bu yana nüfus ve buna bağlı demografik verilerde çelişkili rakamların

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2010 18 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI!

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu tarafından İzmir turizmine yönelik kapsamlı bir istatistik verileri

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Ozan Acar, Misafir Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Ozan Acar, Misafir Araştırmacı. Yönetici Özeti 08/06/205 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Pınar KAYNAK, Araştırmacı Ozan Acar, Misafir Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Şubat 205 işsizlik oranını %,2 olarak açıklamıştır. İşsiz sayısı Ocak

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU 1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU Bu çalışmada 1927 yılından itibaren yapılan 13 genel nüfus sayımında elde verilere göre Samsun ili nüfusunun Türkiye toplam nüfusu içerisindeki durumu, sayım

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ 17 Aralık 2012 Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Eylül 2012 işsizlik oranını %9,1 olarak açıklamıştır. Böylece

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi : Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi : Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi : 2015 1. Çeyrek 10 Haziran 2015 NET İHRACAT BÜYÜMEYİ SIRTLADI Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen Yönetici özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı