ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS"

Transkript

1 ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS Güray Küçükkocaolu Özet stanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda Elektronik Alım-Satım Sistemi ne getirilen son iki yenilik Elektronik Emir letimi adı altında uygulamaya konulan Disketle Emir letimi ve Express-API yöntemiyle emir gönderimidir. Bu iki yöntemin etkinliklerini ölçme üzerine yapılan bu çalımada, Disketle Emir letimi yönteminin stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açtıı, açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri, Disketle Emir letimi uygulaması balamadan önce çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından bu deerlerde önemli oranda düü gözlemlendii, Express-API ile emir iletim yönteminde ise insan faktörüyle birlikte hisse senedi fiyatlarında, disketle emir iletim yönteminde uygulanan fiyatlamanın etkisinin azaldıı, açılıta oluan getirilerin tekrar yükselme eilimine girdii görülmütür. Anahtar Kelimeler: Mikroyapı; Getiri; Açılı Fiyatı; stanbul Menkul Kıymetler Borsası Abstract On August 13th, 2001 the the Istanbul Stock Exchange (ISE) has refined its trading system to include Floppy Diskette order mechanism in its computerized system. On January 4 th, 2004 the exchange has introduced EX-API order mechanism for its members to send their orders directly to the trading system of the ISE by using their Dr. Güray Küçükkocaolu, Bakent Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü, Balıca Kampüsü, Ankara. Tel : /1728, 1

2 own computer systems and get the responses immediately. The efficiency properties of these two different systems are of corresponding concern to exchange members, regulators and policy makers. This paper examines the process of price discovery and presents a study of intra-day patterns of stock market activity under two order levels: (1) A Floppy Diskette Order Mechanism, where orders accumulated in non-trading hours received by the ISE members by electronic means prior to the sessions are entered to the trading system via floppy diskettes through trading terminals and matched in a continuous auction system according to time and priority as in a normal session, (2) EX-API Order Mechanism, where orders are sent directly to the trading system of the ISE along with the floppy diskette orders. We further observe that market quality is improved at market openings after the implementation of the floppy diskette order mechanism, however EX-API order mechanism deteriorates the price formation at open. Keywords: Market microstructure; Stock market returns; Opening price; Istanbul Stock Exchange I. Giri Son yıllardaki bilgi ilem teknolojisinde görülen geliim sayesinde birçok menkul kıymet borsası, elektronik ortamda alım-satım sistemlerini devreye sokmu ve gün içerisinde gerçekleen ilemleri yine elektronik ortamda kayıt altına almaya balamıtır. Bu geliim sayesinde, borsaların temel ilevlerinde, özellikle de menkul kıymetlerle ilgili bilgilere kolayca ulama ilevinde büyük deiimler olmu, elektronik ortamda gerçekleen alım-satım ilem bilgileri yatırımcılara ve aratırmacılara en ucuz maliyetle, hızlı bir ekilde sunulmaya balanmıtır. Gün içinde oluan ilem verilerinin yatırımcılara ve aratırmacılara sunulmasıyla birlikte, piyasaların yapısallıkları üzerinde bir çok aratırma yapılmaya balanmıtır. Gün içi ilem verilerini kullanan aratırmacıların ilgisini çeken konuların baında borsaların gün içi getiri ve volatilite (fiyat hareketlilii) davranıını ölçme fikri gelmektedir. Aratırmacılara göre, gün içerisinde oluan hisse senedi fiyatlarının hangi deer aralıklarında deitiini gözlemleyebilen yatırımcılar seans içinde yaptıkları alım-satım ilemlerinde bu deiimi göz önünde bulunduracaklardır. Hisse senetlerinin gün içindeki fiyat deiimleriyle 2

3 oluan getiri ve volatilite deerleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan bu yatırımcılar gün içi stratejilerini ve yatırım zamanlamalarını yine bu deerlere göre belirleyeceklerdir. Hisse senetlerinin gün içindeki hareketlerini incelemeye yönelik yapılan çalımaların genel bulgusu hisse senedi piyasalarının açılıta ve kapanıta daha hareketli olduu üzerinedir. Bu bulgular hisse senetlerinin açılıtaki ve kapanıtaki; getirilerinin, toplam ilem hacimlerinin, volatilitelerinin, alım-satım emirlerinin, alım-satım arasındaki fiyat farkının gün boyu oluan deerlere göre daha yüksek olduu üzerinedir. Hisse senetlerinin gün içi hareketlerini inceleyen aratırmacıların dikkatini çeken en önemli iki bulgu ise getiri ve volatilite üzerinedir. Gün içi getiri ve volatilite üzerine ilk kapsamlı çalıma Wood, McInish ve Ord (1985) tarafından yapılmıtır. New York Stock Exchange de gün içi getiri ve volatilite deerlerini ölçen Wood, McInish ve Ord, getiri ve volatilite erisinin U eklinde bir formasyona sahip olduunu, getirinin ve volatilitenin seansın açılıında ve kapanıında, gün içerisindeki dier dilimlere göre daha yüksek olduunu tespit etmitir. Hisse senedinin getiri ve volatilite deerlerinin gün boyunca oluturduu U eklindeki formasyon Smirlock ve Starks (1986), Harris (1986, 1989), Jain ve Joh (1988), McInish ve Wood (1990a), Lockwood ve Linn (1990), Gerethy ve Mulherin (1991), Wei (1992), Foster ve Viswanathan (1993), Jang ve Lee (1993), Berry ve Howe (1994), Chan ve dierleri (1996) tarafından New York Stock Exchange - ABD, Chan, Christie ve Schultz (1995) tarafından NASDAQ - ABD, McInish ve Wood (1990b) tarafından Kanada, Chang ve dierleri (1993), Andersen, Bollerslev ve Cai (2000) tarafından Japonya, Choe ve Shin (1993), Cheung (1995) tarafından Hong Kong, Copeland ve Jones (2000) tarafından Kore, Norden (1993), Niemeyer ve Sandas (1995) tarafından sveç, Lowengrub ve Melvin (2002) tarafından Almanya, Yadav ve Pope (1992) tarafından ngiltere, Hillion ve Suominen (1998b) tarafından Fransa ve Tezölmez (2000), Bildik (2001), Küçükkocaolu (2003) tarafından Türkiye nin Menkul Kıymetler Borsaları nda gözlemlenmitir. Bu çalımanın amacı, stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem gören 10 adet hisse senedinin gün içi getirilerini incelemek ve gün içi getiri bulguları ııında MKB nin kullandıı elektronik emir iletim sisteminin gün içi getiri deerlerine olan etkilerini bulmaktır. 3

4 Çalımanın ikinci bölümünde, MKB ve borsada kullanılan elektronik emir iletim sistemi, gün içi fiyat oluumu hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, MKB de ilem gören 10 firmanın günlük ilem defterlerinden oluan veri seti kullanılarak, gün içi getiri, volatilite ve dier istatiksel hesaplamalar yapılmı ve bulgular hakkında bilgi verilmitir. Sonuç kısmında, çalımada elde edilen tüm bulgular özetlenmi ve sonuçların genel bir deerlendirmesi yapılıp, pazarın etkinliini artırmaya yönelik bir takım önerilerde bulunulmutur. II. Hisse Senetleri Piyasası nda Elektronik Emir letim Sistemi Bu bölümde, çalımanın bulgularının yorumlanabilmesi için sistem hakkında bilgi sahibi olmayan okuyuculara elektronik emir iletim sisteminin ileyii hakkında kısa bir bilgi verilmitir. Sistemin etkinliini aratıran bu çalıma, elektronik iletim modu sırasında oluan fiyatların gün içi getiriler üzerindeki etkisini aratırmaktadır. MKB nin ilk yıllarında fiyatların yazıldıı ilem panolarının kullanımı ile tek fiyat-çok fiyat veya Toplu Açılı Fiyatı Yöntemi olarak adlandırılan sistemle ilemler yürütülmekteydi. Bu sistem Kasım 1988 e kadar geçerli oldu. Daha sonra, 1993 yılı Aralık ayına kadar yine panolara emirlerin aktarılmasıyla Çok Fiyat, Sürekli Müzayede Sistemi uygulanmasına geçildi yılı Aralık ayında ilk olarak düük ilem hacimli 50 hisse senedi bilgisayar ortamında ilem görmeye baladı. Kasım 1994 e kadar aamalı olarak tüm hisse senetleri bilgisayarlı sisteme alındı ve pano kullanımı Kasım 1994 te tamamıyla sona erdirildi. Böylece, Kasım 1988 ile Kasım 1994 arasında panolar aracılııyla uygulanan Çok Fiyat, Sürekli Müzayede Sistemi, Kasım 1994 ten sonra bilgisayar aracılııyla Elektronik Alım-Satım Sistemi olarak ilemeye devam etti Elektronik Alım-Satım Sistemi MKB hisse senetleri piyasası nda, 3 Aralık 1993 tarihinde kısmen uygulanmasına balanılan elektronik alım-satım sistemi, 21 Kasım 1994 tarihinde tamamlanmı ve tüm hisse senetleri elektronik ortamda ilem görmeye balamıtır. Hisse senedi ilemleri biri sabah dieri öleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır. Elektronik alım-satım sistemi ilem hızını ve buna balı olarak günlük ilem hacmini önemli ölçüde artırmıtır. 4

5 Hisse senetleri piyasası nda fiyatlar, alım ve satım emirlerini fiyat ve zaman öncelii esaslarına göre otomatik olarak eletiren elektronik alım-satım sistemi aracılııyla, Çoklu Fiyat-Sürekli Müzayede yöntemine göre olumaktadır. Temsilciler, alıcı ve satıcıların emirlerini MKB de ve üye merkez ofislerinde bulunan ilem terminalleri aracılııyla elektronik alım-satım sistemi ne girerler. Alıcı ve satıcıların hangi üyeler olduu ancak ilem gerçekletikten sonra görülebilir. Üye temsilcilerinin seans sırasında bekleyen emirlerin hangi üyelere ait olduu dıında, emir ve ilemlere ait her türlü bilgiye erime imkanı vardır. Bu terminallere ilave olarak her aracı kurumun merkez ofisinde alım-satım sistemi ne eriim imkanı olan terminaller de borsa üyelerinin kullanımına sunulmutur Elektronik Emir letimi MKB hisse senetleri piyasası nda elektronik alım-satım sistemine getirilen son iki yenilik Elektronik Emir letimi adı altında uygulamaya konulan Disketle Emir letimi ve Express-API yöntemiyle emir gönderimidir. lk olarak tarihinde disketle emir iletimi ile balayan bu uygulama, ardından tarihinde Express-API yöntemiyle emir gönderimi sisteme dahil edilmitir. 2.2.a. Disketle Emir letimi Disketle emir iletimi ilk olarak tarihinde sadece birinci seansı kapsayacak ekilde yürürlüe girmi, ardından yeni bir düzenlemeyle birlikte 13 Austos 2001 tarihinden itibaren ikinci seansı da kapsayacak ekilde düzenlenmitir. Disketle emir iletimi uygulaması, 1999 sonu ve 2000 balarında yaanan yüksek ilem hacmi ve yatırımcıların youn ilgisi nedeniyle, emirlerin aracı kurulularca MKB sistemine zamanında iletilemediine yönelik ikayetler dikkate alınarak, özellikle seans dıında elektronik kanallardan (nternet, ATM, ubeler-network, interaktif telefon sistemi) youn olarak emir toplayan borsa üyelerinin emir iletimlerini kolaylatırmak için, Uzaktan Eriim Sistemine geçilmesine kadar ara bir çözüm olarak gelitirilmitir. 5

6 2.2.b. MKB Express API (Ex-API) Kanalıyla Emir letimi MKB Express-API (Ex-API), hisse senetleri piyasası elektronik alım-satım sistemi ile üyelerin merkezi sistemlerini elektronik bir altyapı, iletiim protokolü ve kullanım yöntemi aracılııyla balamak, üyelerin bu yapı vasıtasıyla emir ilemlerini (emir giri, emir düzeltme, emir bölme, emir iptal, emir durum sorgusu fonksiyonlarını) elektronik ortamda yürütebilmelerini salamak için oluturulmu bir mesajlama arayüzüdür. Bu arayüz, üye sistemi ile hisse senetleri piyasası temsilci ekranı (MKB Ex-API Bilgisayarı) arasındaki iletiim yöntemlerini ve mesaj yapılarını belirlemektedir. Bu yapı sayesinde üyeler, mesajlama yöntemini kullanarak kendi bilgisayar sistemleri aracılıı ile MKB alım-satım sistemi ne dorudan (MKB kullanıcı terminalleri ile klavye ve ekranların kullanılmasına gerek kalmaksızın) eriebilmekte; emir gönderme, emir iyiletirme, emir bölme, emir iptali ve emir durum sorgusu gibi temel bazı fonksiyonları dorudan gerçekletirebilmektedir. Ex-API uygulamasıyla birlikte yetkilendirilmi her üye, kendi internet sitesinden, ubelerinden, irket merkezindeki terminallerinden ve dier kaynaklardan süre ile kısıtlı kalmaksızın elektronik olarak iletecei emirleri sisteminde toplayarak gerekli risk kontrollerinin yapılmasının ardından üye merkez ofisinde bulunan Ex-API terminali aracılııyla piyasaların açıldıı andan itibaren, hisse senetleri piyasası alım-satım sistemi ne elektronik olarak aktarabilmektedir. Bu yöntemle üyelerin, müterilerine daha hızlı hizmet vermesi ve toplanan emirlerin kısa bir süre içerisinde üye sistemi tarafından öncelik sırasına göre hisse senetleri piyasası alım-satım sistemi ne iletilmesi mümkün olmakta ve Ex-API terminaline gelecek cevap mesajlarının üye sistemi tarafından ilenmesi sonucunda emir ve ilem teyitleri, hesap bazında detaylı olarak anında izlenebilmektedir. Disketle emir gönderimi, sadece elektronik emir iletimi sırasında mümkün iken Ex-API yöntemi kullanılarak emir iletimi ise, hem elektronik emir iletimi sürecinde hem de üye temsilci terminalleri aracılııyla emir gönderimi sürecinde, yani tüm seans süresi içerisinde mümkün olabilmektedir. 6

7 2.3. Elektronik Emir letimi lem Yöntemi Seans öncesinde alınmı olan emirlerin ilgili oldukları seansa (1. veya 2. seans) aktarılmasını salayan elektronik emir iletimi uygulaması ile emirler birinci seans için 09:30 09:45, ikinci seans için ise 14:00-14:10 saatleri arasında sadece disket ve Ex-API ile kabul edilmekte ve mevcut sürekli müzayede ortamında, zaman ve fiyat öncelikleri ile ileme tabi tutulmaktadır. Bu uygulamada disketle iletilecek emirler için, birinci seansta saat 09:15 te, ikinci seansta ise saat 13:45 te balayan, gerçekletirilmesi zorunlu olmayan, ön test aamasından geçirilerek, birinci seansta saat 09:30, ikinci seansta ise saat 14:00 ten itibaren disketteki yazım sırasına uygun olarak sisteme gönderilebilmektedir. Ön test aaması disketteki hataların belirlenerek emirlerin sisteme gidip gitmeyeceinin ve hangi emirlerin hangi sebeple gönderilmeyeceinin belirlenerek kullanıcıya gösterilmesini salayan bir kontrol mekanizmasıdır. Elektronik Emir letimi Modu adı verilen süreçte brokerlar tarafından seans salonunda bulunan terminallerde, sorgu ve klavyeler aracılııyla emir girii yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. Gerçekleen ilemler ve ilem görmeyen emirlere ait bilgiler elektronik emir iletimi modunun sona ermesinin ardından, Ex-API ve ilem terminallerinden klavye ile emir giriinin balaması ile birlikte, birinci seans için saat 9:45, ikinci seans için saat 14:10 dan itibaren sorgu ekranlarından görülebilmekte ve bu emirler üzerinde klavye ile emir iyiletirme, emir bölme ve emir iptal fonksiyonları gerçekletirilebilmektedir. Ancak elektronik emir iletimi devam ederken emirler üzerinde herhangi bir iyiletirme, bölme veya iptal ilemi yapılamamaktadır. Hisse senetleri piyasası nda geçerli seans saatleri ve bu saatlerde yapılabilecek ilemler aaıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmitir (Tablo 1). 7

8 Tablo 1. stanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Seans Saatleri SEANSLAR SAAT AÇIKLAMA 1. SEANS Elektronik Emir letim Modu Klavye ve Ex-API Disket Ön Test Aaması 09:15-09:30 Bu aamada, sadece disketler test edilebilir. Disket ve Ex-API Test edilen emirler bu aamada ile Emir letim 09:30-09:45 sisteme gönderilecek ve ilemler Aaması gerçekleebilecektir. Bu aamada, tüm sorgular ve ile Emir letimi 09:45-12:00 fonksiyonlar kullanılabilecektir. ARA 12:00-13:45 2. SEANS Elektronik Emir letim Modu Klavye ve Ex-API Disket Ön Test Aaması 13:45-14:00 Bu aamada, sadece disketler test edilebilir. Disket ve Ex-API Test edilen emirler bu aamada ile Emir letim 14:00-14:10 sisteme gönderilecek ve ilemler Aaması gerçekleebilecektir. Bu aamada, tüm sorgular ve ile Emir letimi 14:10-16:30 fonksiyonlar kullanılabilecektir. Kaynak: Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, MKB Yayınları, 17. Basım, stanbul, Temmuz, III. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Gün çi Getiri ve Volatilite 3.1. Veri Seti ve Firmalar Çalımanın bu bölümünde, MKB de ilem gören 10 hisse senedi için gün içi getiri, volatilite ve dier istatiksel deer hesaplamaları yapılacaktır. Çalımada kullanılan veri seti stanbul Menkul Kıymetler Borsası ndan salanmı olup, toplam 10 firmanın 279 günlük Firma lem Defteri kayıtlarını içermektedir. Çalıma için seçilen firmalar tarihinde MKB Ulusal-30 ve Ulusal-100 endeksi kapsamında yer alan firmalar olup (Tablo 2), her biri rassal olarak seçilmitir. 8

9 tarihi itibariyle MKB Ulusal-30 ve Ulusal 100 endeksinde yer alan, çalıma için seçilen firmalar aaıdaki tabloda gösterilmitir. Tablo 2. Firmalar FRMALAR AKÇANSA ÇMENTO SANAY VE TCARET A.. AKSGORTA A.. ALARKO HOLDNG A.. ALCATEL TELETA TELEKOM. END. TC. A.. ARÇELK A.. ENKA HOLDNG YATIRIM A.. FORD OTOMOTV SANAY A.. MGROS TÜRK T.A.. NETA NORTHERN ELECTRIC TELEKOM. A.. TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. SEMBOL AKCNS AKGRT ALARK ALCTL ARCLK ENKA FROTO MIGRS NETAS SISE 3.2. zlenen Yöntem Çalımanın veri seti için seçilen zaman dilimi (279 gün) olup bu dönem üç alt dilime ayrılmıtır. Bu üç alt dilimi oluturan ara dönemin seçimi elektronik emir iletim yönteminin (disketle emir iletimi) borsa üyeleri tarafından tam anlamıyla uygulanmaya balandıı tarihi ile yine aynı yöntem içinde tarihinde uygulamaya konulan Express-API kanalıyla emir iletimi olarak yapılmıtır. Çalıma için seçilen ilk dönem, tarihleri arasında belirlenmitir (93 Gün). Birinci dönem için borsanın seans saatleri birinci seans için 10:00-12:00, ikinci seans için 14:00-16:00 olarak incelenmeye alınmıtır. Bu dönem içinde gerçekleen önemli bir uygulama ise disketle emir iletiminin birinci seans için ilk balangıç tarihinin olmasıdır. Böyle bir uygulamaya ramen tarihine kadar bu emir iletim sistemi borsa üyeleri tarafından nadir olarak kullanılmıtır tarihleri arasında sisteme gönderilen nadir sayıdaki disket emirlerinin veri setini ve hesaplamaları etkileyecek güçte olmadıı gözlemlenmitir. Veri setinin ilk döneminde tarihleri 9

10 arasında yer alan 93 günlük, 15 er dakikalık fiyat bilgileri 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmi ve her bir zaman dilimi arasındaki getiri ve volatilite hesaplamaları yapılmıtır. Çalımanın ikinci dönemini tekil eden zaman dilimi tarihleri arasıdır (93 gün). Disketle emir iletiminin her iki seansta uygulanmaya balanmasıyla, MKB de seans saatlerinde de deiiklie gidilmi, böylece hesaplanan getirilerin gün içindeki daılımı bu deiiklikten etkilenmitir. Bu dönem için borsanın seans saatleri, birinci seans için 9:30-12:00, ikinci seans için 14:00-16:30 olarak incelemeye alınmıtır. Her iki seans için uygulanmaya konulan disketle emir iletimi bu dönemde borsa üyeleri tarafından sıkça kullanılmaya balanmıtır. Bu dönemde tarihleri arasında yer alan 93 günlük 15 er dakikalık fiyat bilgileri 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmitir. Çalımanın üçüncü dönemini tekil eden zaman dilimi tarihleri arasıdır (93 gün). Elektronik Emir letimi sistemine getirilen Ex-API kanalıyla emir iletimi yenilii çalımanın son dönemini tekil etmektedir tarihinde uygulamaya konulan Ex-API kanalıyla emir iletimi yöntemi veri setinin üçüncü döneminde tarihleri arasında yer alan 93 günlük, 15 er dakikalık fiyat bilgileri seçilmi ve her bir zaman dilimi arasındaki getiri ve volatilite hesaplamaları yapılmıtır. Bu hesaplamalar dorultusunda Elektronik Emir letim Sisteminin, özellikle Disketle Emir letimi ve Ex-API Kanalıyla Emir letimi yöntemlerinin, piyasanın mikro yapısı üzerine olan etkileri incelenmitir. Bu dönemde tarihleri arasıda yer alan 93 günlük 15 er dakikalık fiyat bilgileri 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmitir. Birinci seansın açılı fiyatı için bir önceki günün kapanı fiyatı, ikinci seansın açılı fiyatı için de birinci seansın kapanı fiyatı kullanılmıtır. 10

11 lk dönem için seçilen günlük 17 fiyat, ikinci ve üçüncü dönem için seçilen günlük 21 fiyat aralıının zaman dilimleri arasındaki getiri Getiri hisse,zaman = (Fiyat zaman+15 Fiyat zaman )/ Fiyat zaman (1) denklemiyle hesaplanmı olup ilk dönem için günlük 16, ikinci ve üçüncü dönem için günlük 20 getiri deeri bulunmutur. Hisse senetlerinin 15 er dakikalık getirileri bulunduktan sonra her bir zaman dilimi için volatilite deerleri ve dier istatistiki veriler hesaplanmıtır. Son olarak her üç dönemi ve dönemler arasındaki deiimi gösteren getiri ve volatilite grafikleri çizilmi ve bulgular üzerinde tartıılmıtır Bulgular Çalıma için seçilen 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulguları disketle emir iletimi yöntemi tam anlamıyla uygulamaya konulmadan önce tarihleri arasında incelendiinde; gün içi getirinin birinci seansın baında ve ikinci seansın sonunda, gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve U eklinde olduu (Grafik 1), standard sapmanın seans balarında ve seans sonlarında gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve Çift-U eklinde olduu (Grafik 2) tespit edilmitir tarihinde her iki seans için uygulamaya konulan disketle emir iletimi yöntemi, gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır. Açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri, disketle emir iletimi uygulaması her iki seans için balamadan önce, çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından getiri (Grafik 1) ve standard sapma (Grafik 2) deerlerinde önemli oranda düü gözlemlenmitir. Disketle emir iletimi yönetimi 1. dönemde açılıta oluan yüksek ve pozitif getiriyi önemli oranda düzeltmi, önceki gün kapanıta oluan oluan yüksek ve sistematik getiriyi düzenleyici bir rol üstlenmitir tarihinde disketle emir iletimi ile e güdümlü emir verme yetkisine sahip Ex-API emir iletimi yöntemi, gün içi getiri bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır (Grafik 1). 2. dönemde disket emirleriyle düzeltme yaayan açılı fiyatları, Ex-API yönteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte tekrar yükselmitir. Açılıta gözlemlenen getiri tekrar pozitif deer almakla beraber volatilite deerlerinde önemli 11

12 bir deiiklik gözlemlenmemitir (Grafik 2). Bu deiiklikler aaıdaki tablolarda (Tablo 3,4,5) ve grafiklerde (Grafik 1,2) karılatırmalı olarak gösterilmitir. Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 1. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 10:15 0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 2. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 09:45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15 0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15 0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , ,

13 Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 3. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 09:45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , Grafik 1. Gün içi getiri deerleri karılatırmalı grafik O R T A L A M A G E T R 0,0080 0,0060 0,0040 0,0020 0,0000-0,0020-0, :45 1 0:00 1 0:15 1 0:30 1 0:45 1 1:00 11 :15 GÜN Ç GETR 11 :30 11 : :00 14 : :3 0 14:4 5 ZAMAN 1. Dönem ( ) 15: :15 1 5:30 1 5:45 1 6:00 1 6:15 1 6:30 2. Dönem ( ) 3. Dönem ( ) 13

14 Grafik 2. Gün içi standard sapma deerleri karılatırmalı grafik S T A N D A R D S A P M A 0,0250 0,0200 0,0150 0,0100 0,0050 STANDARD SAPMA 0, :45 1 0:00 10:1 5 10: : :00 11 :15 1 1:30 1 1:45 1 2: : : :45 1 5:00 1 5:15 1 5:30 15: : :15 1 6:30 ZAMAN 1. Dönem ( ) 2. Dönem ( ) 3. Dönem ( ) Amihud, Mendelson ve Murgia nın (1990) Milan Menkul Kıymetler Borsası - talya, üzerinde, 12 hisse senedinin Ocak Nisan 1987 dönemlerindeki gün içi verilerini kullanarak yaptıı ampirik çalıma bu bölümdeki bulgularımızı destekler niteliktedir. Milan Menkul Kıymetler Borsası nın açılıında kullanılan Call-Auction (arz ve talebi karılayacak en iyi fiyatın belirlenip, ilemlerin bu fiyat üzerinden yapılması için uygulanan müzayede tek fiyat sistemi) ve Computerized Continuous Trading (elektronik alım-satım eliinde uygulanan çok fiyatlı sürekli müzayede) sistemlerinin hisse senetlerinin açılıtaki fiyatlarının volatilitelerine etkisi üzerine çalıan Amihud, Mendelson ve Murgia nın bulguları u yöndedir. Hisse senetleri piyasasının açılıında; Computerized Continuous Trading sistemi uygulandıında hisse senedinin açılıtaki volatilite deerleri yüksek, Call-Auction sistemi uygulandıında hisse senedinin açılıtaki volatilite deerleri düük çıkmaktadır. Bu bulgular göz önünde tutulduunda, piyasanın açılıında kullanılan Call-Auction mekanizması hisse senedinin açılıtaki fiyatını arz ve talebe göre en doru belirleyen, piyasa fiyatının olumasını salayan etkin bir sistemdir. MKB de uygulamaya konulan disketle emir iletim sisteminin piyasa fiyatının olumasına, açılıı müteakip çok kısa bir zaman dilimde, yardımcı olduu görülmektedir. Disket emirleri uygulamaya konulmadan önce hisse senetlerinin piyasa fiyatına ulaması için belirli bir süre geçmesi gerekirken, disket emir uygulamasının ardından, disketle emir iletimi modunda piyasa fiyatına limit fiyatlı emirler sayesinde daha kolay ve daha kısa bir zamanda ulaıldıı görülmektedir. Ancak disket emirlerine ek olarak piyasa 14

15 derinliinin olumasını hızlandırmaya yönelik tarihinde uygulamaya konulan Ex- API yöntemiyle emir gönderimi disket emir yönteminin uygulandıı dönemdeki seans açılılarında gözlemlenen negatif getiriyi olumsuz yönde etkilemitir. 2. dönemde disket emirleriyle düzeltme yaayan açılı fiyatları Ex-API yönteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte tekrar yükselmitir. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda seans balarında uygulamaya konulan açılı prosedürüne benzer bir uygulama henüz kapanı için yapılmadıı için, kapanıa doru hisse senetleri fiyatlarında anormal artı gözlemlenmektedir. Bu artı her üç dönem içinde pozitif olmakla beraber gün içinde oluan en yüksek getiri deeri olarak da karımıza çıkmaktadır. Kapanıta hisse senetleri fiyatlarında görülen anormal artı yukarıdaki tablolarda sayısal (Tablo 3,4,5) ve grafiklerde görsel olarak (Grafik 1,2) karılatırmalı gösterilmitir. IV. Sonuç Çalıma için seçilen 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulguları disketle emir iletimi yöntemi her iki seans için uygulamaya konulmadan önce tarihleri arasında incelendiinde; gün içi getirinin birinci seansın baında ve ikinci seansın sonunda, gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve U eklinde, standard sapmanın seans balarında ve seans sonlarında gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve Çift-U eklinde olduu tespit edilmitir tarihinde her iki seans için uygulamaya konulan disketle emir iletimi yöntemi, gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır. Açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri disketle emir iletimi uygulaması balamadan önce çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından getiri ve standard sapma deerlerinde önemli oranda düü gözlemlenmitir tarihinde uygulanmaya konulan Ex-API ile emir iletim yöntemindeki insan faktörü hisse senedi fiyatlarında disketle emir iletim yönteminde uygulanan fiyatlamanın etkisini azaltmı, açılıta oluan getiriler tekrar yükselme eilimine girmitir. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda seans balarında uygulamaya konulan disketle emir iletimine benzer bir uygulama henüz kapanı için yapılmadıı için, hisse senetleri fiyatlarında incelemeye alınan her üç dönemde de kapanıa doru anormal artı gözlemlenmektedir. 15

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ. Güray Küçükkocaoğlu *

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ. Güray Küçükkocaoğlu * İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ Güray Küçükkocaoğlu * Özet Tek Fiyat Sistemi, alış ve satış emirlerinin önceden belirlenmiş bir zaman dilimi boyunca sisteme iletildiği ve bu sürenin

Detaylı

PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU. Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL **

PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU. Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL ** PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL ** Özet: Bu makale, piyasa mikroyapısı ile finansal varlıkların fiyatları arasındaki ilişkiyi

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 1 Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 Dr. Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı serraeren@istanbul.edu.tr ÖZET

Detaylı

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cilt:22 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Serkan Yılmaz KANDIR * Soner YAKAR ** Özet Çalışmanın amacı, kurumlar vergisinde indirim öngören açıklamanın hisse

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Cilt: Sayı: Volume: Issue: www.sosyalarastirmalar.com Issn: -9 AVRUA BRL UYUM SÜRECNDE TEK NUMARA ACL ÇARI SSTEM UYGULAMASINA AMBULANS ERSONELNN BAKII THE ERSECTIVE OF AMBULANCE STAFF TO THE SINGLE NUMBER

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Özet Kurumsal yönetim uygulamaları paydaşlar arasındaki çıkar çatışmalarını engellemeye

Detaylı

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector Koray KAYALIDERE

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ. sdemirci@sakarya.edu.tr

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ. sdemirci@sakarya.edu.tr TMS 39 Ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği Recognition For Index Option Contracts Under IAS 39 And IFRS 9 The

Detaylı

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı