ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS"

Transkript

1 ELEKTRONK EMR LETM YÖNTEM NN STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MKROYAPISI ÜZERNE ETKS Güray Küçükkocaolu Özet stanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda Elektronik Alım-Satım Sistemi ne getirilen son iki yenilik Elektronik Emir letimi adı altında uygulamaya konulan Disketle Emir letimi ve Express-API yöntemiyle emir gönderimidir. Bu iki yöntemin etkinliklerini ölçme üzerine yapılan bu çalımada, Disketle Emir letimi yönteminin stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açtıı, açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri, Disketle Emir letimi uygulaması balamadan önce çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından bu deerlerde önemli oranda düü gözlemlendii, Express-API ile emir iletim yönteminde ise insan faktörüyle birlikte hisse senedi fiyatlarında, disketle emir iletim yönteminde uygulanan fiyatlamanın etkisinin azaldıı, açılıta oluan getirilerin tekrar yükselme eilimine girdii görülmütür. Anahtar Kelimeler: Mikroyapı; Getiri; Açılı Fiyatı; stanbul Menkul Kıymetler Borsası Abstract On August 13th, 2001 the the Istanbul Stock Exchange (ISE) has refined its trading system to include Floppy Diskette order mechanism in its computerized system. On January 4 th, 2004 the exchange has introduced EX-API order mechanism for its members to send their orders directly to the trading system of the ISE by using their Dr. Güray Küçükkocaolu, Bakent Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü, Balıca Kampüsü, Ankara. Tel : /1728, 1

2 own computer systems and get the responses immediately. The efficiency properties of these two different systems are of corresponding concern to exchange members, regulators and policy makers. This paper examines the process of price discovery and presents a study of intra-day patterns of stock market activity under two order levels: (1) A Floppy Diskette Order Mechanism, where orders accumulated in non-trading hours received by the ISE members by electronic means prior to the sessions are entered to the trading system via floppy diskettes through trading terminals and matched in a continuous auction system according to time and priority as in a normal session, (2) EX-API Order Mechanism, where orders are sent directly to the trading system of the ISE along with the floppy diskette orders. We further observe that market quality is improved at market openings after the implementation of the floppy diskette order mechanism, however EX-API order mechanism deteriorates the price formation at open. Keywords: Market microstructure; Stock market returns; Opening price; Istanbul Stock Exchange I. Giri Son yıllardaki bilgi ilem teknolojisinde görülen geliim sayesinde birçok menkul kıymet borsası, elektronik ortamda alım-satım sistemlerini devreye sokmu ve gün içerisinde gerçekleen ilemleri yine elektronik ortamda kayıt altına almaya balamıtır. Bu geliim sayesinde, borsaların temel ilevlerinde, özellikle de menkul kıymetlerle ilgili bilgilere kolayca ulama ilevinde büyük deiimler olmu, elektronik ortamda gerçekleen alım-satım ilem bilgileri yatırımcılara ve aratırmacılara en ucuz maliyetle, hızlı bir ekilde sunulmaya balanmıtır. Gün içinde oluan ilem verilerinin yatırımcılara ve aratırmacılara sunulmasıyla birlikte, piyasaların yapısallıkları üzerinde bir çok aratırma yapılmaya balanmıtır. Gün içi ilem verilerini kullanan aratırmacıların ilgisini çeken konuların baında borsaların gün içi getiri ve volatilite (fiyat hareketlilii) davranıını ölçme fikri gelmektedir. Aratırmacılara göre, gün içerisinde oluan hisse senedi fiyatlarının hangi deer aralıklarında deitiini gözlemleyebilen yatırımcılar seans içinde yaptıkları alım-satım ilemlerinde bu deiimi göz önünde bulunduracaklardır. Hisse senetlerinin gün içindeki fiyat deiimleriyle 2

3 oluan getiri ve volatilite deerleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan bu yatırımcılar gün içi stratejilerini ve yatırım zamanlamalarını yine bu deerlere göre belirleyeceklerdir. Hisse senetlerinin gün içindeki hareketlerini incelemeye yönelik yapılan çalımaların genel bulgusu hisse senedi piyasalarının açılıta ve kapanıta daha hareketli olduu üzerinedir. Bu bulgular hisse senetlerinin açılıtaki ve kapanıtaki; getirilerinin, toplam ilem hacimlerinin, volatilitelerinin, alım-satım emirlerinin, alım-satım arasındaki fiyat farkının gün boyu oluan deerlere göre daha yüksek olduu üzerinedir. Hisse senetlerinin gün içi hareketlerini inceleyen aratırmacıların dikkatini çeken en önemli iki bulgu ise getiri ve volatilite üzerinedir. Gün içi getiri ve volatilite üzerine ilk kapsamlı çalıma Wood, McInish ve Ord (1985) tarafından yapılmıtır. New York Stock Exchange de gün içi getiri ve volatilite deerlerini ölçen Wood, McInish ve Ord, getiri ve volatilite erisinin U eklinde bir formasyona sahip olduunu, getirinin ve volatilitenin seansın açılıında ve kapanıında, gün içerisindeki dier dilimlere göre daha yüksek olduunu tespit etmitir. Hisse senedinin getiri ve volatilite deerlerinin gün boyunca oluturduu U eklindeki formasyon Smirlock ve Starks (1986), Harris (1986, 1989), Jain ve Joh (1988), McInish ve Wood (1990a), Lockwood ve Linn (1990), Gerethy ve Mulherin (1991), Wei (1992), Foster ve Viswanathan (1993), Jang ve Lee (1993), Berry ve Howe (1994), Chan ve dierleri (1996) tarafından New York Stock Exchange - ABD, Chan, Christie ve Schultz (1995) tarafından NASDAQ - ABD, McInish ve Wood (1990b) tarafından Kanada, Chang ve dierleri (1993), Andersen, Bollerslev ve Cai (2000) tarafından Japonya, Choe ve Shin (1993), Cheung (1995) tarafından Hong Kong, Copeland ve Jones (2000) tarafından Kore, Norden (1993), Niemeyer ve Sandas (1995) tarafından sveç, Lowengrub ve Melvin (2002) tarafından Almanya, Yadav ve Pope (1992) tarafından ngiltere, Hillion ve Suominen (1998b) tarafından Fransa ve Tezölmez (2000), Bildik (2001), Küçükkocaolu (2003) tarafından Türkiye nin Menkul Kıymetler Borsaları nda gözlemlenmitir. Bu çalımanın amacı, stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (MKB) ilem gören 10 adet hisse senedinin gün içi getirilerini incelemek ve gün içi getiri bulguları ııında MKB nin kullandıı elektronik emir iletim sisteminin gün içi getiri deerlerine olan etkilerini bulmaktır. 3

4 Çalımanın ikinci bölümünde, MKB ve borsada kullanılan elektronik emir iletim sistemi, gün içi fiyat oluumu hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, MKB de ilem gören 10 firmanın günlük ilem defterlerinden oluan veri seti kullanılarak, gün içi getiri, volatilite ve dier istatiksel hesaplamalar yapılmı ve bulgular hakkında bilgi verilmitir. Sonuç kısmında, çalımada elde edilen tüm bulgular özetlenmi ve sonuçların genel bir deerlendirmesi yapılıp, pazarın etkinliini artırmaya yönelik bir takım önerilerde bulunulmutur. II. Hisse Senetleri Piyasası nda Elektronik Emir letim Sistemi Bu bölümde, çalımanın bulgularının yorumlanabilmesi için sistem hakkında bilgi sahibi olmayan okuyuculara elektronik emir iletim sisteminin ileyii hakkında kısa bir bilgi verilmitir. Sistemin etkinliini aratıran bu çalıma, elektronik iletim modu sırasında oluan fiyatların gün içi getiriler üzerindeki etkisini aratırmaktadır. MKB nin ilk yıllarında fiyatların yazıldıı ilem panolarının kullanımı ile tek fiyat-çok fiyat veya Toplu Açılı Fiyatı Yöntemi olarak adlandırılan sistemle ilemler yürütülmekteydi. Bu sistem Kasım 1988 e kadar geçerli oldu. Daha sonra, 1993 yılı Aralık ayına kadar yine panolara emirlerin aktarılmasıyla Çok Fiyat, Sürekli Müzayede Sistemi uygulanmasına geçildi yılı Aralık ayında ilk olarak düük ilem hacimli 50 hisse senedi bilgisayar ortamında ilem görmeye baladı. Kasım 1994 e kadar aamalı olarak tüm hisse senetleri bilgisayarlı sisteme alındı ve pano kullanımı Kasım 1994 te tamamıyla sona erdirildi. Böylece, Kasım 1988 ile Kasım 1994 arasında panolar aracılııyla uygulanan Çok Fiyat, Sürekli Müzayede Sistemi, Kasım 1994 ten sonra bilgisayar aracılııyla Elektronik Alım-Satım Sistemi olarak ilemeye devam etti Elektronik Alım-Satım Sistemi MKB hisse senetleri piyasası nda, 3 Aralık 1993 tarihinde kısmen uygulanmasına balanılan elektronik alım-satım sistemi, 21 Kasım 1994 tarihinde tamamlanmı ve tüm hisse senetleri elektronik ortamda ilem görmeye balamıtır. Hisse senedi ilemleri biri sabah dieri öleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır. Elektronik alım-satım sistemi ilem hızını ve buna balı olarak günlük ilem hacmini önemli ölçüde artırmıtır. 4

5 Hisse senetleri piyasası nda fiyatlar, alım ve satım emirlerini fiyat ve zaman öncelii esaslarına göre otomatik olarak eletiren elektronik alım-satım sistemi aracılııyla, Çoklu Fiyat-Sürekli Müzayede yöntemine göre olumaktadır. Temsilciler, alıcı ve satıcıların emirlerini MKB de ve üye merkez ofislerinde bulunan ilem terminalleri aracılııyla elektronik alım-satım sistemi ne girerler. Alıcı ve satıcıların hangi üyeler olduu ancak ilem gerçekletikten sonra görülebilir. Üye temsilcilerinin seans sırasında bekleyen emirlerin hangi üyelere ait olduu dıında, emir ve ilemlere ait her türlü bilgiye erime imkanı vardır. Bu terminallere ilave olarak her aracı kurumun merkez ofisinde alım-satım sistemi ne eriim imkanı olan terminaller de borsa üyelerinin kullanımına sunulmutur Elektronik Emir letimi MKB hisse senetleri piyasası nda elektronik alım-satım sistemine getirilen son iki yenilik Elektronik Emir letimi adı altında uygulamaya konulan Disketle Emir letimi ve Express-API yöntemiyle emir gönderimidir. lk olarak tarihinde disketle emir iletimi ile balayan bu uygulama, ardından tarihinde Express-API yöntemiyle emir gönderimi sisteme dahil edilmitir. 2.2.a. Disketle Emir letimi Disketle emir iletimi ilk olarak tarihinde sadece birinci seansı kapsayacak ekilde yürürlüe girmi, ardından yeni bir düzenlemeyle birlikte 13 Austos 2001 tarihinden itibaren ikinci seansı da kapsayacak ekilde düzenlenmitir. Disketle emir iletimi uygulaması, 1999 sonu ve 2000 balarında yaanan yüksek ilem hacmi ve yatırımcıların youn ilgisi nedeniyle, emirlerin aracı kurulularca MKB sistemine zamanında iletilemediine yönelik ikayetler dikkate alınarak, özellikle seans dıında elektronik kanallardan (nternet, ATM, ubeler-network, interaktif telefon sistemi) youn olarak emir toplayan borsa üyelerinin emir iletimlerini kolaylatırmak için, Uzaktan Eriim Sistemine geçilmesine kadar ara bir çözüm olarak gelitirilmitir. 5

6 2.2.b. MKB Express API (Ex-API) Kanalıyla Emir letimi MKB Express-API (Ex-API), hisse senetleri piyasası elektronik alım-satım sistemi ile üyelerin merkezi sistemlerini elektronik bir altyapı, iletiim protokolü ve kullanım yöntemi aracılııyla balamak, üyelerin bu yapı vasıtasıyla emir ilemlerini (emir giri, emir düzeltme, emir bölme, emir iptal, emir durum sorgusu fonksiyonlarını) elektronik ortamda yürütebilmelerini salamak için oluturulmu bir mesajlama arayüzüdür. Bu arayüz, üye sistemi ile hisse senetleri piyasası temsilci ekranı (MKB Ex-API Bilgisayarı) arasındaki iletiim yöntemlerini ve mesaj yapılarını belirlemektedir. Bu yapı sayesinde üyeler, mesajlama yöntemini kullanarak kendi bilgisayar sistemleri aracılıı ile MKB alım-satım sistemi ne dorudan (MKB kullanıcı terminalleri ile klavye ve ekranların kullanılmasına gerek kalmaksızın) eriebilmekte; emir gönderme, emir iyiletirme, emir bölme, emir iptali ve emir durum sorgusu gibi temel bazı fonksiyonları dorudan gerçekletirebilmektedir. Ex-API uygulamasıyla birlikte yetkilendirilmi her üye, kendi internet sitesinden, ubelerinden, irket merkezindeki terminallerinden ve dier kaynaklardan süre ile kısıtlı kalmaksızın elektronik olarak iletecei emirleri sisteminde toplayarak gerekli risk kontrollerinin yapılmasının ardından üye merkez ofisinde bulunan Ex-API terminali aracılııyla piyasaların açıldıı andan itibaren, hisse senetleri piyasası alım-satım sistemi ne elektronik olarak aktarabilmektedir. Bu yöntemle üyelerin, müterilerine daha hızlı hizmet vermesi ve toplanan emirlerin kısa bir süre içerisinde üye sistemi tarafından öncelik sırasına göre hisse senetleri piyasası alım-satım sistemi ne iletilmesi mümkün olmakta ve Ex-API terminaline gelecek cevap mesajlarının üye sistemi tarafından ilenmesi sonucunda emir ve ilem teyitleri, hesap bazında detaylı olarak anında izlenebilmektedir. Disketle emir gönderimi, sadece elektronik emir iletimi sırasında mümkün iken Ex-API yöntemi kullanılarak emir iletimi ise, hem elektronik emir iletimi sürecinde hem de üye temsilci terminalleri aracılııyla emir gönderimi sürecinde, yani tüm seans süresi içerisinde mümkün olabilmektedir. 6

7 2.3. Elektronik Emir letimi lem Yöntemi Seans öncesinde alınmı olan emirlerin ilgili oldukları seansa (1. veya 2. seans) aktarılmasını salayan elektronik emir iletimi uygulaması ile emirler birinci seans için 09:30 09:45, ikinci seans için ise 14:00-14:10 saatleri arasında sadece disket ve Ex-API ile kabul edilmekte ve mevcut sürekli müzayede ortamında, zaman ve fiyat öncelikleri ile ileme tabi tutulmaktadır. Bu uygulamada disketle iletilecek emirler için, birinci seansta saat 09:15 te, ikinci seansta ise saat 13:45 te balayan, gerçekletirilmesi zorunlu olmayan, ön test aamasından geçirilerek, birinci seansta saat 09:30, ikinci seansta ise saat 14:00 ten itibaren disketteki yazım sırasına uygun olarak sisteme gönderilebilmektedir. Ön test aaması disketteki hataların belirlenerek emirlerin sisteme gidip gitmeyeceinin ve hangi emirlerin hangi sebeple gönderilmeyeceinin belirlenerek kullanıcıya gösterilmesini salayan bir kontrol mekanizmasıdır. Elektronik Emir letimi Modu adı verilen süreçte brokerlar tarafından seans salonunda bulunan terminallerde, sorgu ve klavyeler aracılııyla emir girii yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. Gerçekleen ilemler ve ilem görmeyen emirlere ait bilgiler elektronik emir iletimi modunun sona ermesinin ardından, Ex-API ve ilem terminallerinden klavye ile emir giriinin balaması ile birlikte, birinci seans için saat 9:45, ikinci seans için saat 14:10 dan itibaren sorgu ekranlarından görülebilmekte ve bu emirler üzerinde klavye ile emir iyiletirme, emir bölme ve emir iptal fonksiyonları gerçekletirilebilmektedir. Ancak elektronik emir iletimi devam ederken emirler üzerinde herhangi bir iyiletirme, bölme veya iptal ilemi yapılamamaktadır. Hisse senetleri piyasası nda geçerli seans saatleri ve bu saatlerde yapılabilecek ilemler aaıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmitir (Tablo 1). 7

8 Tablo 1. stanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Seans Saatleri SEANSLAR SAAT AÇIKLAMA 1. SEANS Elektronik Emir letim Modu Klavye ve Ex-API Disket Ön Test Aaması 09:15-09:30 Bu aamada, sadece disketler test edilebilir. Disket ve Ex-API Test edilen emirler bu aamada ile Emir letim 09:30-09:45 sisteme gönderilecek ve ilemler Aaması gerçekleebilecektir. Bu aamada, tüm sorgular ve ile Emir letimi 09:45-12:00 fonksiyonlar kullanılabilecektir. ARA 12:00-13:45 2. SEANS Elektronik Emir letim Modu Klavye ve Ex-API Disket Ön Test Aaması 13:45-14:00 Bu aamada, sadece disketler test edilebilir. Disket ve Ex-API Test edilen emirler bu aamada ile Emir letim 14:00-14:10 sisteme gönderilecek ve ilemler Aaması gerçekleebilecektir. Bu aamada, tüm sorgular ve ile Emir letimi 14:10-16:30 fonksiyonlar kullanılabilecektir. Kaynak: Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, MKB Yayınları, 17. Basım, stanbul, Temmuz, III. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Gün çi Getiri ve Volatilite 3.1. Veri Seti ve Firmalar Çalımanın bu bölümünde, MKB de ilem gören 10 hisse senedi için gün içi getiri, volatilite ve dier istatiksel deer hesaplamaları yapılacaktır. Çalımada kullanılan veri seti stanbul Menkul Kıymetler Borsası ndan salanmı olup, toplam 10 firmanın 279 günlük Firma lem Defteri kayıtlarını içermektedir. Çalıma için seçilen firmalar tarihinde MKB Ulusal-30 ve Ulusal-100 endeksi kapsamında yer alan firmalar olup (Tablo 2), her biri rassal olarak seçilmitir. 8

9 tarihi itibariyle MKB Ulusal-30 ve Ulusal 100 endeksinde yer alan, çalıma için seçilen firmalar aaıdaki tabloda gösterilmitir. Tablo 2. Firmalar FRMALAR AKÇANSA ÇMENTO SANAY VE TCARET A.. AKSGORTA A.. ALARKO HOLDNG A.. ALCATEL TELETA TELEKOM. END. TC. A.. ARÇELK A.. ENKA HOLDNG YATIRIM A.. FORD OTOMOTV SANAY A.. MGROS TÜRK T.A.. NETA NORTHERN ELECTRIC TELEKOM. A.. TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. SEMBOL AKCNS AKGRT ALARK ALCTL ARCLK ENKA FROTO MIGRS NETAS SISE 3.2. zlenen Yöntem Çalımanın veri seti için seçilen zaman dilimi (279 gün) olup bu dönem üç alt dilime ayrılmıtır. Bu üç alt dilimi oluturan ara dönemin seçimi elektronik emir iletim yönteminin (disketle emir iletimi) borsa üyeleri tarafından tam anlamıyla uygulanmaya balandıı tarihi ile yine aynı yöntem içinde tarihinde uygulamaya konulan Express-API kanalıyla emir iletimi olarak yapılmıtır. Çalıma için seçilen ilk dönem, tarihleri arasında belirlenmitir (93 Gün). Birinci dönem için borsanın seans saatleri birinci seans için 10:00-12:00, ikinci seans için 14:00-16:00 olarak incelenmeye alınmıtır. Bu dönem içinde gerçekleen önemli bir uygulama ise disketle emir iletiminin birinci seans için ilk balangıç tarihinin olmasıdır. Böyle bir uygulamaya ramen tarihine kadar bu emir iletim sistemi borsa üyeleri tarafından nadir olarak kullanılmıtır tarihleri arasında sisteme gönderilen nadir sayıdaki disket emirlerinin veri setini ve hesaplamaları etkileyecek güçte olmadıı gözlemlenmitir. Veri setinin ilk döneminde tarihleri 9

10 arasında yer alan 93 günlük, 15 er dakikalık fiyat bilgileri 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmi ve her bir zaman dilimi arasındaki getiri ve volatilite hesaplamaları yapılmıtır. Çalımanın ikinci dönemini tekil eden zaman dilimi tarihleri arasıdır (93 gün). Disketle emir iletiminin her iki seansta uygulanmaya balanmasıyla, MKB de seans saatlerinde de deiiklie gidilmi, böylece hesaplanan getirilerin gün içindeki daılımı bu deiiklikten etkilenmitir. Bu dönem için borsanın seans saatleri, birinci seans için 9:30-12:00, ikinci seans için 14:00-16:30 olarak incelemeye alınmıtır. Her iki seans için uygulanmaya konulan disketle emir iletimi bu dönemde borsa üyeleri tarafından sıkça kullanılmaya balanmıtır. Bu dönemde tarihleri arasında yer alan 93 günlük 15 er dakikalık fiyat bilgileri 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmitir. Çalımanın üçüncü dönemini tekil eden zaman dilimi tarihleri arasıdır (93 gün). Elektronik Emir letimi sistemine getirilen Ex-API kanalıyla emir iletimi yenilii çalımanın son dönemini tekil etmektedir tarihinde uygulamaya konulan Ex-API kanalıyla emir iletimi yöntemi veri setinin üçüncü döneminde tarihleri arasında yer alan 93 günlük, 15 er dakikalık fiyat bilgileri seçilmi ve her bir zaman dilimi arasındaki getiri ve volatilite hesaplamaları yapılmıtır. Bu hesaplamalar dorultusunda Elektronik Emir letim Sisteminin, özellikle Disketle Emir letimi ve Ex-API Kanalıyla Emir letimi yöntemlerinin, piyasanın mikro yapısı üzerine olan etkileri incelenmitir. Bu dönemde tarihleri arasıda yer alan 93 günlük 15 er dakikalık fiyat bilgileri 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 zaman dilimlerinde yer alan veya bu zaman dilimlerine en yakın zaman diliminde bulunan fiyatlardan seçilmitir. Birinci seansın açılı fiyatı için bir önceki günün kapanı fiyatı, ikinci seansın açılı fiyatı için de birinci seansın kapanı fiyatı kullanılmıtır. 10

11 lk dönem için seçilen günlük 17 fiyat, ikinci ve üçüncü dönem için seçilen günlük 21 fiyat aralıının zaman dilimleri arasındaki getiri Getiri hisse,zaman = (Fiyat zaman+15 Fiyat zaman )/ Fiyat zaman (1) denklemiyle hesaplanmı olup ilk dönem için günlük 16, ikinci ve üçüncü dönem için günlük 20 getiri deeri bulunmutur. Hisse senetlerinin 15 er dakikalık getirileri bulunduktan sonra her bir zaman dilimi için volatilite deerleri ve dier istatistiki veriler hesaplanmıtır. Son olarak her üç dönemi ve dönemler arasındaki deiimi gösteren getiri ve volatilite grafikleri çizilmi ve bulgular üzerinde tartıılmıtır Bulgular Çalıma için seçilen 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulguları disketle emir iletimi yöntemi tam anlamıyla uygulamaya konulmadan önce tarihleri arasında incelendiinde; gün içi getirinin birinci seansın baında ve ikinci seansın sonunda, gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve U eklinde olduu (Grafik 1), standard sapmanın seans balarında ve seans sonlarında gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve Çift-U eklinde olduu (Grafik 2) tespit edilmitir tarihinde her iki seans için uygulamaya konulan disketle emir iletimi yöntemi, gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır. Açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri, disketle emir iletimi uygulaması her iki seans için balamadan önce, çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından getiri (Grafik 1) ve standard sapma (Grafik 2) deerlerinde önemli oranda düü gözlemlenmitir. Disketle emir iletimi yönetimi 1. dönemde açılıta oluan yüksek ve pozitif getiriyi önemli oranda düzeltmi, önceki gün kapanıta oluan oluan yüksek ve sistematik getiriyi düzenleyici bir rol üstlenmitir tarihinde disketle emir iletimi ile e güdümlü emir verme yetkisine sahip Ex-API emir iletimi yöntemi, gün içi getiri bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır (Grafik 1). 2. dönemde disket emirleriyle düzeltme yaayan açılı fiyatları, Ex-API yönteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte tekrar yükselmitir. Açılıta gözlemlenen getiri tekrar pozitif deer almakla beraber volatilite deerlerinde önemli 11

12 bir deiiklik gözlemlenmemitir (Grafik 2). Bu deiiklikler aaıdaki tablolarda (Tablo 3,4,5) ve grafiklerde (Grafik 1,2) karılatırmalı olarak gösterilmitir. Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 1. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 10:15 0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 2. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 09:45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15 0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15 0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , ,

13 Tablo tarihleri arasında oluan istatistiksel deerler 3. Dönem ( ) Zaman Ort. Getiri Std. Sapma Minimum Maximum Kurtosis Skewness Toplam 09:45 0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00-0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30-0, , , , , , , :45-0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , :45 0, , , , , , , :00 0, , , , , , , :15-0, , , , , , , :30 0, , , , , , , Grafik 1. Gün içi getiri deerleri karılatırmalı grafik O R T A L A M A G E T R 0,0080 0,0060 0,0040 0,0020 0,0000-0,0020-0, :45 1 0:00 1 0:15 1 0:30 1 0:45 1 1:00 11 :15 GÜN Ç GETR 11 :30 11 : :00 14 : :3 0 14:4 5 ZAMAN 1. Dönem ( ) 15: :15 1 5:30 1 5:45 1 6:00 1 6:15 1 6:30 2. Dönem ( ) 3. Dönem ( ) 13

14 Grafik 2. Gün içi standard sapma deerleri karılatırmalı grafik S T A N D A R D S A P M A 0,0250 0,0200 0,0150 0,0100 0,0050 STANDARD SAPMA 0, :45 1 0:00 10:1 5 10: : :00 11 :15 1 1:30 1 1:45 1 2: : : :45 1 5:00 1 5:15 1 5:30 15: : :15 1 6:30 ZAMAN 1. Dönem ( ) 2. Dönem ( ) 3. Dönem ( ) Amihud, Mendelson ve Murgia nın (1990) Milan Menkul Kıymetler Borsası - talya, üzerinde, 12 hisse senedinin Ocak Nisan 1987 dönemlerindeki gün içi verilerini kullanarak yaptıı ampirik çalıma bu bölümdeki bulgularımızı destekler niteliktedir. Milan Menkul Kıymetler Borsası nın açılıında kullanılan Call-Auction (arz ve talebi karılayacak en iyi fiyatın belirlenip, ilemlerin bu fiyat üzerinden yapılması için uygulanan müzayede tek fiyat sistemi) ve Computerized Continuous Trading (elektronik alım-satım eliinde uygulanan çok fiyatlı sürekli müzayede) sistemlerinin hisse senetlerinin açılıtaki fiyatlarının volatilitelerine etkisi üzerine çalıan Amihud, Mendelson ve Murgia nın bulguları u yöndedir. Hisse senetleri piyasasının açılıında; Computerized Continuous Trading sistemi uygulandıında hisse senedinin açılıtaki volatilite deerleri yüksek, Call-Auction sistemi uygulandıında hisse senedinin açılıtaki volatilite deerleri düük çıkmaktadır. Bu bulgular göz önünde tutulduunda, piyasanın açılıında kullanılan Call-Auction mekanizması hisse senedinin açılıtaki fiyatını arz ve talebe göre en doru belirleyen, piyasa fiyatının olumasını salayan etkin bir sistemdir. MKB de uygulamaya konulan disketle emir iletim sisteminin piyasa fiyatının olumasına, açılıı müteakip çok kısa bir zaman dilimde, yardımcı olduu görülmektedir. Disket emirleri uygulamaya konulmadan önce hisse senetlerinin piyasa fiyatına ulaması için belirli bir süre geçmesi gerekirken, disket emir uygulamasının ardından, disketle emir iletimi modunda piyasa fiyatına limit fiyatlı emirler sayesinde daha kolay ve daha kısa bir zamanda ulaıldıı görülmektedir. Ancak disket emirlerine ek olarak piyasa 14

15 derinliinin olumasını hızlandırmaya yönelik tarihinde uygulamaya konulan Ex- API yöntemiyle emir gönderimi disket emir yönteminin uygulandıı dönemdeki seans açılılarında gözlemlenen negatif getiriyi olumsuz yönde etkilemitir. 2. dönemde disket emirleriyle düzeltme yaayan açılı fiyatları Ex-API yönteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte tekrar yükselmitir. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda seans balarında uygulamaya konulan açılı prosedürüne benzer bir uygulama henüz kapanı için yapılmadıı için, kapanıa doru hisse senetleri fiyatlarında anormal artı gözlemlenmektedir. Bu artı her üç dönem içinde pozitif olmakla beraber gün içinde oluan en yüksek getiri deeri olarak da karımıza çıkmaktadır. Kapanıta hisse senetleri fiyatlarında görülen anormal artı yukarıdaki tablolarda sayısal (Tablo 3,4,5) ve grafiklerde görsel olarak (Grafik 1,2) karılatırmalı gösterilmitir. IV. Sonuç Çalıma için seçilen 10 firmanın gün içi getiri ve standard sapma bulguları disketle emir iletimi yöntemi her iki seans için uygulamaya konulmadan önce tarihleri arasında incelendiinde; gün içi getirinin birinci seansın baında ve ikinci seansın sonunda, gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve U eklinde, standard sapmanın seans balarında ve seans sonlarında gün içerisindeki dier zaman dilimlerine göre daha yüksek ve Çift-U eklinde olduu tespit edilmitir tarihinde her iki seans için uygulamaya konulan disketle emir iletimi yöntemi, gün içi getiri ve standard sapma bulgularında önemli deiiklie yol açmıtır. Açılıta gözlemlenen getiri ve standard sapma deerleri disketle emir iletimi uygulaması balamadan önce çok yüksek seviyelerde gerçekleirken, uygulamanın balamasının ardından getiri ve standard sapma deerlerinde önemli oranda düü gözlemlenmitir tarihinde uygulanmaya konulan Ex-API ile emir iletim yöntemindeki insan faktörü hisse senedi fiyatlarında disketle emir iletim yönteminde uygulanan fiyatlamanın etkisini azaltmı, açılıta oluan getiriler tekrar yükselme eilimine girmitir. stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda seans balarında uygulamaya konulan disketle emir iletimine benzer bir uygulama henüz kapanı için yapılmadıı için, hisse senetleri fiyatlarında incelemeye alınan her üç dönemde de kapanıa doru anormal artı gözlemlenmektedir. 15

16 stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda seans balarında özel açılı prosedürü uygulanırken, henüz kapanı için özel bir prosedür uygulanmamaktadır. Kapanıa doru gözlemlenen anomaliler ve özellikle gerçee uygun bir kapanı fiyatını belirlemeye yönelik yapılan çalımalar sayesinde dünyadaki çeitli borsalar deiik kapanı prosedürleri üzerinde çalımalar yapmaktadır. Yapılan bu çalımaların temelinde hisse senedi fiyatlarının kapanıa doru sistematik bir ekilde arttıı ve kapanıta oluan bu fiyatların yatırımcılar tarafından deerlemeye alınmasının sakıncalı olduu fikri yatmaktadır. Açılı ve kapanıta oluan yüksek getirileri önlemenin yolu ise dünyanın bir çok gelimi borsası tarafından devreye sokulan Call Market (Tek Fiyat) sistemini devreye sokmaktır. Böylece sistem tarafından seçilen açılı ve kapanı fiyatlarında insan faktörü en aza inmi olacaktır. Kaynakça Amihud, Y., Mendelson, H., Murgia, M., Stock market microstructure and return volatility Evidence from Italy, Journal of Banking and Finance, C. 14, (1990), s Andersen, T.G., Bollerslev, T., Cai, J., Intraday and interday volatility in the Japanese stock market, Journal of International Financial Markets, C. 10, (2000), s Berry, T.D., Howe, K.M., Public Information Arrival, Journal of Finance, C. 49, (1994), s Bildik, R., Intra-day seasonalities on stock returns : evidence from the Turkish stock market, Emerging Market Review, C. 2, (2001), s Chan, K.C., Christie, W.G., Schultz, P.H., Market structure and the intraday pattern of bidask spreads for NASDAQ securities, Journal of Business, C. 68, (1995), s Chan, K.C., Fong, W., Kho, B., Stulz, R.M., Information, trading and stock returns: Lessons from dually-listed securities, Journal of Banking and Finance, C. 20, (1996), s Chang, R.P., Fukuda, T., Rhee, S. G., Taakano, M., Intraday and interday behavior of the TOPIX, Pasific-Basin Finance Journal, C. 1, (Mart, 1993), s Cheung, Y., Intraday returns and the day-end effect: evidence from the Hong Kong Equity Market, Journal of Business Finance and Accounting, C. 22, (1995), s Choe, H., Shin, H., An analysis of interday and intraday return Volatility: evidence from the Korean Stock Exchange, Pacific-Basin Finance Journal, (1993), s

17 Copeland, L., Jones, S.A., Intradaily Patterns in Two Asian Index Futures Markets: Korea and Hong Kong, EFMA-2000 de sunulmu olan tebli, Athens, (2000). Foster, F.D., Viswanathan, S., Variations in trading volume, return volatility, and trading costs: evidence on recent price formation models, Journal of Finance, C. 48, (1993), s Gerethy, M.S., Mulherin, J.H., Patterns in intraday stock market volatility, past and present, Financial Analysts Journal, (Eylül - Ekim, 1991), s Harris, L., A transactions data study of weekly and intradaily patterns in stock returns, Journal of Financial Economics, C. 16, (1986), s Harris, L., A Day-end transaction price anomaly, Journal of Financial and Quantitative Analysis, C. 24, (1989), s Hillion, P., Suominen, M., Broker Manipulation, Yayınlanmamı Çalıma, INSEAD, (1998b). Jain, P.C., Joh, G.H., The dependence between hourly prices and trading volume, Journal of Financial and Quantitative Analysis, C. 23, (1988), s Jang, H., Lee, J., Intraday behavior of the bid-ask spread and related trading variables, Yayınlanmamı Çalıma, University of Oklahoma, (1993). Küçükkocaolu, G., stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Gün çi Getiri, Volatilite ve Kapanı Fiyatı Manipülasyonu, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, (2003). Lockwood, L.J., Linn, S.C., An examination of stock market return volatility during overnight and intraday periods, Journal of Finance, C. 45, (1990), s Lowengrub, P., Melvin, M., Before and after international cross-listing: an intraday examination of Volume and Volatility, Journal of International Financial Markets, C. 12, (2002), s McInish, T.H., Wood, R.A., An analysis of transactions data for the Toronto Stock Exchange, Journal of Banking and Finance, C. 14, (1990b), s Niemeyer, J., Sandas, P., An Empirical Analysis of the Trading Structure at the Stockholm Stock Exchange, Stockholm School of Economics, Yayınlanmamı Çalıma, (1995). Norden, L., An investigation of intradaily regularities in Swedish stock market returns, Yayınlanmamı Çalıma, University of Lund, Sweden, (1993). Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, 17. Baskı, MKB Yayınları, stanbul, (2002). Smirlock, M., Starks, L., Day of the week and intraday effects in stock returns, Journal of Financial Economics, C. 17, (1986), s

18 Tezölmez, H., Intraday patterns in Istanbul Stock Exchange Index and effect of public information on return Volatility, Doktora Tezi, Boaziçi Üniversitesi, stanbul, (2000). Wei, P.H., Intraday variations in trading activity, price variability, and the bid-ask spread, Journal of Financial Research, C. 15, (Güz, 1992), s Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K., An investigation of transaction data for NYSE stocks, Journal of Finance, C. 40, (1985), s Yadav, P.K., Pope, P.F., Intraweek and intraday seasonalities in stock market risk premia: cash and futures, Journal of Banking and Finance, C. 16, (1992), s

Borsa İstanbul da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi

Borsa İstanbul da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi Öz Borsa İstanbul da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi Eyüp KADIOĞLU * Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU ** Bu çalışmada, 01.11.2006-31.05.2012 döneminde farklı

Detaylı

AÇILIŞ SEANSI UYGULAMASININ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ

AÇILIŞ SEANSI UYGULAMASININ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ AÇILIŞ SEANSI UYGULAMASININ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NIN MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ Giriş Doç.Dr. Güray Küçükkocaoğlu 1 Dr. Cemal Küçüksözen 2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri

Detaylı

BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ. Güray Küçükkocaoğlu *

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ. Güray Küçükkocaoğlu * İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TEK FİYAT SİSTEMİ Güray Küçükkocaoğlu * Özet Tek Fiyat Sistemi, alış ve satış emirlerinin önceden belirlenmiş bir zaman dilimi boyunca sisteme iletildiği ve bu sürenin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI BORSA İSTANBUL UN MİKRO YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATINA

Detaylı

Konu : Hisse Senetleri Piyasası'nda Seans Saatleri, Disketle Emir İletimi ve Özel Emir Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler hk.

Konu : Hisse Senetleri Piyasası'nda Seans Saatleri, Disketle Emir İletimi ve Özel Emir Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler hk. Genelge No _: 151 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M ik İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye 80860 İstanbul Tel. : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 6 Ağustos 2001 Konu : Hisse Senetleri

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14.1 Giriş Ekranı Üyeler Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemine Sisteme Giriş ekranından kendilerine ait olan

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir?

Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir? Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir? Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemine kabul edilip, bu süre sonunda en

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR Özet: Borsalardaki fiyatlama sürecini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Yılın belirli aylarında veya günlerinde belirlenen

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ

İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ Ahmet Kamil TUNÇEL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ABSTRACT In this study we examined probable anomalies among the transaction sessions for testing the weak form efficiency

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

PLATFORMLAR OSMANLI AKTİF TRADER

PLATFORMLAR OSMANLI AKTİF TRADER PLATFORMLAR OSMANLI AKTİF TRADER OSMANLI AKTİF TRADER Osmanlı Aktif Trader; Osmanlı Menkul e-şube üzerinden açabileceğiniz, Piyasayı online izleyebileceğiniz, E-şube ile aynı komisyon oranlarında, hisse

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader;

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader; OSMANLI AKTİF TRADER Osmanlı Aktif Trader; Osmanlı Menkul e-şube üzerinden açabileceğiniz, Piyasayı online izleyebileceğiniz, E-şube ile aynı komisyon oranlarında, hisse senedi, Viop, varant, opsiyon piyasalarında

Detaylı

PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU. Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL **

PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU. Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL ** PİYASA MİKROYAPISI, FİNANSAL VARLIKLARIN LİKİDİTESİ VE FİYATLARIN OLUŞUMU Mustafa Mesut KAYALI * Seyfettin ÜNAL ** Özet: Bu makale, piyasa mikroyapısı ile finansal varlıkların fiyatları arasındaki ilişkiyi

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader;

OSMANLI AKTİF TRADER. Osmanlı Aktif Trader; OSMANLI AKTİF TRADER Osmanlı Aktif Trader; Osmanlı Menkul e-şube üzerinden açabileceğiniz, Ücretsiz olarak piyasayı online izleyebileceğiniz, E-şube ile aynı komisyon oranlarında, hisse senedi, viop, varant,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 19, ss. 1-30, 2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Ahmet Kamil TUNÇEL* Özet Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı

Detaylı

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu BorsaOnline ebroker Kullanım Kılavuzu 1 BorsaOnline 1. BorsaOnline 2. Portföy 3. Hisse Senedi Emir Girişi 4. VİOP Emir Girişi 5. Bekleyen İşlemler 6. Gerçekleşen İşlemler 7. İptal Edilen İşlemler 8. Emir

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ İÇERİK A. BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ... 1 A1. Bağlamlı Transfer İhraççı Onay/Red... 1 A2. Bağlamlı Transfer İşleminin İptali... 3 A3.

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr.

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr. Sosyal Bilimler 7/1 (2009) s.115-124 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2009 Cilt : 7 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Mehmet Umutlu. Ocak 2016

Mehmet Umutlu. Ocak 2016 Ocak 2016 Mehmet Umutlu İş Deneyimi Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, PK. 35100 e-mail: mehmet.umutlu@yasar.edu.tr

Detaylı

27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar

27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar 27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar Gedik Yatırım İnsan Kaynakları ve Eğitim Ercan Göçmen BISTECH değişiklikleri devam ediyor BISTECH Pay Piyasası, 30 Kasım 2015 de yeni bir işlem

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi

Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi Yatırımcı Takvimi * Para Politikası statistikleri * ABD NAHB Konut Endeksi *Türkiye Merkezi Yönetim borç stou Eylül * ABD ÜFE Eylül (Piyasa beklentisi: %0.1) * ABD Yeni konut balangıçları Eylül * ABD zinler

Detaylı

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE?

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? ? Ayben KOY ada. Ocak 2002 - pozitif olan 138 adet hisse senedi Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? VALID ABSTRACT In this study

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE

İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, 252-265 İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE ÖZET Ahmet Kamil TUNÇEL Bu çalışmanın amacı, İMKB de haftanın günü etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Detaylı

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Engin KÜÇÜKSİLLE ÖZET Etkin Piyasalar Hipotezi ne göre piyasalarda hisse senetleri fiyatları mevcut tüm bilgileri

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ

ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ MAYIS 2012 AMAÇ : Aracı kuruluşların yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurumsal müşterilerinin, İMKB Hisse Senedi Piyasasına ve Vadeli İşlem Borsası'na FIX protokolü

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi Yayın Geliş Tarihi : 24.02.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 05.08.2015 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 25.12.2015 Cilt:30, Sayı:2, Yıl:2015, ss. 171-187

Detaylı

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ DAHA HIZLI ve DAHA KOLAY İnternet şubede her sayfada sayaç bulunmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz, şube üzerinde herhangi bir alanı tıkladığında sayaç sıfırlanacak; 20

Detaylı

13/09/2010 13/09/2010

13/09/2010 13/09/2010 13/09/2010 No: 431 Haftaya Bakı MKB de bu hafta yukarı yönlü bir seyir bekliyoruz. Referandum sonrası siyasi cephedeki beklentilerin borsada olumlu fiyatlanacaını düünüyoruz. Bayram tatili sırasında dünya

Detaylı

Testler sonucunda yapılan değerlendirmede İMKB Sistemi ve üyelerimizin kullandığı sistemlerinin uygulamaya hazır oldukları görülmüştür.

Testler sonucunda yapılan değerlendirmede İMKB Sistemi ve üyelerimizin kullandığı sistemlerinin uygulamaya hazır oldukları görülmüştür. UGenelge No: 255U Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü Konu : Açılış Seansı İşleyiş Esasları ve Uygulamaya Geçiş Tarihi hk. Sayın Üyemiz, İstanbul, 27 Kasım 2006 Borsamız Yönetim Kurulu nun 28.11.2005 tarih

Detaylı

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR?

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? Yard.Doç.Dr. Nuray ERGÜL * Yard.Doç.Dr. Veli AKEL ** Doç.Dr. Sezai Dumanoğlu *** ÖZET Bu çalışmada, Ocak 1997 Aralık 2007 yılları arasında

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

ĠMKB DE GÜNLÜK ANOMALĠLER

ĠMKB DE GÜNLÜK ANOMALĠLER Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2008, CĠLT XXV, SAYI 2 ĠMKB DE GÜNLÜK ANOMALĠLER Nuray ERGÜL * Sezai DUMANOĞLU ** Veli AKEL *** Özet Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasaları (TSP) nda hukuk, muhasebe

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI Emirgan İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI  Emirgan İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212) Genelge No: 192 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 07 Ocak 1W4 Konu : Emir

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 37 KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sadettin Aydın Yüksel 2. Doğum Tarihi: 16.06.1965 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1989

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI İMKB ve VOB Emir İletim ve Yönetim Platformu MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU NEDİR? E-Broker programı,

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

Mehmet Umutlu. Ağustos 2015

Mehmet Umutlu. Ağustos 2015 Ağustos 2015 Mehmet Umutlu İş Deneyimi Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, PK. 35100 e-mail: mehmet.umutlu@yasar.edu.tr

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı