Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş."

Transkript

1 TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen YTL nominal değerli hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 8,00 YTL fiyat baz alınarak kodu ile tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Halka arz izahnamesinin I/B-12 maddesinde de kamuya açıklandığı üzere, Banka Yönetim Kurulu nun tarih, 10/1sayılı kararıyla halka arz ve ek satışa konu olan toplam YTL nominal değerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilebilmesine karar verilmiş olup, halka arz edilen YTL nominal değerli paylar dışındaki hisse senetlerinin Borsa da alım-satımı mevcut durumda mümkün olamayacaktır. Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı lot olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmekte olup, Şirket hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Bülten ekinde ve Borsamızın adresindeki internet sitesinde yayınlanmaktadır. A. GENEL BİLGİLER: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Merkez Adresi : Genel Müdürlük Adresi : Söğütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya/ANKARA Kuruluş Tarihi : Ödenmiş Sermayesi : YTL Banka nın halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. Ortak Adı,Soyadı/Ünvanı Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonrası (YTL) (%) (YTL) (ek satış hakkı dahil) ÖİB , ,98 Küçük Ortaklar , ,04 Diğer ,98 Toplam , ,00 B. HALKA ARZ HAKKINDA BİLGİLER: Banka nın mevcut ortağı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın (ÖİB) paylarının satışı yolu ile satılan Banka sermayesinin % 21,72 sine karşılık gelen YTL nominal değerli hisse senetleri ile halka arz tutarının % 15 ine karşılık gelen ve ek satışa konu YTL olmak üzere toplam YTL (Banka sermayesinin %24,98 i) nominal değerli hisse senetleri, 1 YTL nominal değerli beher hisse senedi için 6,4-8,0 YTL fiyat aralığından talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yoluyla tarihleri arasında halka arz edilmiş olup satış fiyatı, 8 YTL olarak oluşmuştur. Halka arz sonucunda halka arzedilen hisse senedi miktarının nominal tutarı YTL ve Banka nın halka açıklık oranı % olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu halka arza İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) lider ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş lider olmak üzere toplam 39 üyenin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum aracılık etmiş olup, halka arz sonuçlarına ilişkin olarak, İş Yatırım ın tarihli yazısında, satış sonuçlarının aşağıdaki gibi olduğu bildirilmiştir. Gelen Talep (YTL) Dağıtılan Nominal Tutar (YTL) Dağıtılan Kişi Sayısı Gerçekleşen Tutarın Satış Toplamına Oranı (%) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ,00 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ,50 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara ,50 Toplam ,00

2 C. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket in halka arz izahnamesinin II.3-b) maddesinde Satışı yapılacak paylar kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılı karından temettü alabileceklerdir. ifadesi yeralmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin Banka nın açıklaması aşağıda yeralmaktadır. Kar dağıtım tablosuna göre toplam temettü ,83 YTL olup, bunun ,33 YTL'si ÖİB'nin, 28,50 YTL'si diğer tüm küçük hissedarlarındır. ÖİB'nin temettü payı, vergi muafiyeti bulunduğu için tamamı üzerinden tarihinde genel kurul kararının tescilinden hemen sonra ödenmiştir. Küçük hissedarlara ise, fiililen temettü ödenememektedir. Temettüler toplu olarak bilançonun pasifinde izlenmektedir. D. BANKA HİSSELERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇILMIŞ DAVALAR Banka nın özelleştirilmesine ilişkin açılmış davalara ilişkin olarak açılmış 3 dava bulunmaktadır. 1) Banka Çalışanı Tarafından Açılmış Dava: Banka hisselerinin %25 ine kadar kısmının halka arz suretiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2007/8 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile ilgili olarak eski bir banka çalışanı tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan, Banka nın özelleştirilmesinin, özellikle Anayasa nın 5. ile 173. maddelerine ve kamu yararına aykırı olduğu, ayrıca halka arzdan sonra kalan % 74,9 luk kamu hisselerinin blok satış yöntemi ile satılması halinde, sermayenin tabana yayılması amacının gerçekleşmeyeceği ve başta KOBİ ler olmak üzere ülke ekonomisinin bu gelişmeden zarar göreceği ve özelleştirme ile ilgili bir genel kurul kararı alınmadığı iddialı davadır. 2) Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı Tarafından Açılmış Dava: ATO Başkanlığı tarafından Danıştay da, tarih ve 2007/08 sayılı ÖYK kararının Bankanın 4603 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde özelleştirmeye hazırlanmadığı, kararda yer alan %25 e kadar ifadesinin kesinlik taşımadığı, yasal dayanağının bulunmadığı, Bankanın kuruluş amacına aykırı olduğu iddia edilerek kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesi nde açılmış 2007/2747 E. sayılı davadır. 3) Milletvekilleri Tarafından Açılmış Dava: Banka hisse senetlerinin özelleştirilmesine dayanak teşkil eden tarih ve 5572 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun a karşı 119 milletvekili tarafından, sözkonusu kanunun 1. maddesinin, Anayasa nın Başlangıç ı ile 2., 5. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli Anayasa Mahkemesi nezdinde açılmış davadır. Sözkonusu davalar ile ilgili olarak ÖİB nın tarih ve B.02.1.ÖİB /3144 sayılı yazısında, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2007/8 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli iki adet dava açıldığı, bunlardan, - Hüseyin Ölmez tarafından açılan ve Danıştay 13. Dairesi nde 2007/3581 esas numarasına kaydedilen davanın derdest olduğu, davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi hakkında henüz bir karar verilmediği, - ATO tarafından açılan ve Danıştay 13. Dairesi nde 2007/2747 esas numarasına kaydedilen davaya cevap verildiği, davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi hakkında henüz bir karar verilmediği, - Ayrıca, tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5572 sayılı Kanun un iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi nda dava açıldığı öğrenilmişse de, belirtilen davaya ilişkin İdarelerine intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı bildirilmiş olup, sözkonusu ÖİB yazısının bir örneği Ek te yeralmaktadır. Ayrıca, özelleştirme ile ilgili olmamakla birlikte, Banka nın küçük hissedarlar tarafından hukuk mahkemelerinde açılan ve halen yargılaması süren hisse senetlerinin gerçek değerinin ve kar paylarının tespiti ve kar paylarının ödenmesi istemli davalar bulunmakta olup, bu konudaki Banka açıklaması Ek te yeralmaktadır. E. KONU İLE İLGİLİ OLARAK DAHA ÖNCE ALINAN BORSA YÖNETİM KURULU KARARI Sermaye Piyasası Kurulu na da iletilen, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A) Banka hisselerinin %25 ine kadar kısmının halka arz suretiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2007/8 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile ilgili olarak eski bir banka çalışanı tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan, Banka nın özelleştirilmesinin, özellikle Anayasa nın 5. ile 173. maddelerine ve kamu yararına aykırı olduğu, ayrıca halka arzdan sonra kalan % 74,9 luk kamu hisselerinin blok satış yöntemi ile satılması halinde, sermayenin tabana yayılması amacının gerçekleşmeyeceği ve başta KOBİ ler olmak üzere ülke ekonomisinin bu gelişmeden zarar göreceği ve özelleştirme ile ilgili bir genel kurul kararı alınmadığı iddialı davanın,

3 Ankara Ticaret Odası Başkanlığı tarafından Danıştay da, tarih ve 2007/08 sayılı ÖYK kararının Bankanın 4603 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde özelleştirmeye hazırlanmadığı, kararda yer alan %25 e kadar ifadesinin kesinlik taşımadığı, yasal dayanağının bulunmadığı, Bankanın kuruluş amacına aykırı olduğu iddia edilerek kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesi nde açılmış 2007/747 E. sayılı davanın, Banka hisse senetlerinin özelleştirilmesine dayanak teşkil eden tarih ve 5572 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun a karşı 119 milletvekili tarafından, sözkonusu kanunun 1. maddesinin, Anayasa nın Başlangıç ı ile 2., 5. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli Anayasa Mahkemesi nezdinde açılmış davanın, Küçük hissedarlar tarafından hukuk mahkemelerinde açılan ve halen yargılaması süren hisse senetlerinin gerçek değerinin ve kar paylarının tespiti ve kar paylarının ödenmesi istemli davaların mevcut olduğu, ancak sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların, Banka nın faaliyetleri ve varlıkları ile ilgili davalar olmaması nedeniyle, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13/h bendinde yeralan Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması hükmü kapsamına girmediği, Banka hisse senetlerinin devir ve tedavülünü engelleyecek mahkemelerce verilmiş nihai bir karar veya yürütmeyi durdurma kararının bulunmadığı Banka tarafından Borsamıza verilen bilgi ve belgelerden anlaşılmış olup sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların esasen Banka hisse senetlerinin halka arzı suretiyle özelleştirilmesi ile ilgili olduğu, Borsamız Yönetim Kurulu nca verilecek kararın ise sözkonusu halka arz sonrasında hisse senetlerinin hangi pazarda işlem görebileceğine ilişkin olduğu gerçeğinden hareketle, sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların Borsa da işlem görme kararından önce Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kayıt kararını ilgilendirdiği gözönüne alınarak, halka arz edilecek Banka hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması kararı aşamasında değerlendirilmesini teminen Kurul dikkatine sunulmasına, B) Banka hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzını takiben ileride Borsamız pazarlarında işlem görmeye başladıktan sonra, özelleştirmeye dayanak teşkil eden kararlar ve düzenlemelerin mahkemelerce iptaline karar verilmesi durumunda, özelleştirilen hisse senetlerinin mülkiyetinin tekrar kamuya dönmesi sonucunun ortaya çıkabileceği ve İMKB de işlem sırasının kapatılabileceği hususları da gözönüne alınarak, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde yatırımcıların elinde bulunan hisse senetlerine ilişkin olarak alınacak önlemlerin ve takip edilecek yöntem usul ve esaslarının belirlenerek halka arz İzahname ve Sirküleri nde yatırımcılara duyurulması hususunun Kurul a önerilmesine, C) Banka nın İMKB Kotasyon Yönetmeliği 13/e bendi dışında şartları halen sağladığı gözönüne alınarak, Banka hisse senetlerinin Kurulca kayda alınması halinde gerçekleştirilecek halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13 (e) maddesinde yazılı Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 20 milyon YTL ve nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranının en az % 25 olması (Bu oranın % 25 in altında olması halinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 38 milyon YTL olması) şartının da sağlanması halinde, Kurulca yukarıda belirtilen hukuki sorunların halka arz önünde bir engel teşkil etmeyeceği kanaatine varılarak, hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzın gerçekleştirilmesi sonrasında satışı yapılan hisse senetlerinin ikincil piyasada işlem görmesi aşamasında, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinde yazılı kotasyon koşulları esas alınmak suretiyle, Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararla, Banka hisse senetlerinin Ulusal Pazar'da işlem görebileceğine ilişkin idari görüşümüzün Kurul a bildirilmesine, D) Diğer taraftan; - Yukarıda B) bendi çerçevesinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde yatırımcıların elinde bulunan hisse senetlerine ilişkin olarak alınacak önlemler ile takip edilecek yöntem usul ve esasları hakkında açıklama, - Banka Yönetim Kurulu nun tarih, 10/1sayılı kararıyla halka arz ve ek satışa konu olan toplam YTL nominal değerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilebilmesine karar verildiği, halka arz edilecek YTL nominal değerli paylar dışındaki hisse senetlerinin Borsa da alım-satımının mümkün olamayacağı hakkında açıklama, - Özelleştirme ve halka arz sürecine ilişkin olarak açılmış bulunan davalar (2007/08 sayılı ÖYK kararına istinaden açılmış Ankara Ticaret Odası Davası, 117 milletvekili tarafından 5572 sayılı Kanun aleyhine Anayasa Mahkemesi nde açılmış davalar vb) ile küçük ortaklar tarafından açılmış davalar dahil olmak üzere tüm davalar hakkında bilgi, /69 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına karşı Ankara Ticaret Odası tarafından açılmış 2006/4258 esas No.lu dava ile ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi nce tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararı ile aynı konuda Banka çalışanı ve Çankırı Belediyesi tarafından açılmış diğer davalar hakkında bilgi,

4 - Bankanın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi ile ilgili hususlara halka arz izahnamesinde yer verilmesinin yararlı olacağının Kurul a bildirilmesine karar verilmişti. TARİH: 08/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arzına aracılık etmiş olduğumuz Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ek satış dahil YTL nominal değerdeki paylarının halka arzında satışa sunulan kısmın % 5 inden fazlasını satın alan yatırımcının detayı aşağıda sunulmaktadır. Yatırımcı Adı Yatırımcı Grubu Dağıtılan Pay (Adet) Kuwait Investment Authority Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar Halka Arz İçindeki Payı (%) Kendi Nam Hesabına/Müşteri Nam Hesabına ,82 Kendi Hesabına TARİH: 10/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar da bugün ( ) işlem görmeye başlayan T. Halk Bankası A.Ş hisse senetlerinin işlem gördüğü.e sırasında emir girişlerinde uygulanmakta olan bir defada girilebilecek maksimum emir miktarı, (bugün) tarihli ikinci seanstan itibaren geçerli olmak üzere lottan lota çıkartılmıştır. TARİH:11/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Nisan 2007 ayı içerisinde Bankamızın müşteri segmentasyonunda değişikliğe gidilmiş, cirosu 1 Milyon YTL ye kadar olan firmalar esnaf-küçük işletme segmenti olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede şube pazarlama ağında, bu segmente özel hizmet verecek müşteri temsilcileri oluşturulmuştur. Bu kesime verilen bankacılık hizmetlerinin daha etkin kullanımını teşvik için Küçük İşletme Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu paket ile POS, Çek Karnesi, Kredi Kartı, Dost Hesap, Teminat Mektubu, Otomatik Ödeme Talimatı ve Sigorta ürünlerinin kullanılması durumunda uygulanacak faiz oranından % 10 a varan indirimler uygulanacaktır. Yapılan düzenlemelerin ve yeni ürünün tanıtımı için basın açıklaması yapılacaktır. TARİH:15/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankanın 2007 yılı ilk çeyreğine ait finansal verilerin değerlendirildiği basın bülteni ekte sunulmuştur. Söz konusu basın bülteni ekte ve Borsamız internet sitesinde Bankanın mali tabloları ile birlikte yayınlanmaktadır. TARİH: 23/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin hisse senetleri İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereğince, tarihinden itibaren İMKB Ulusal-Tüm, İMKB Ulusal-Mali ve Banka endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin sermayesi milyon YTL, M.K.K. saklama oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:28/05/2007

5 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durumlar: Küçük hissedar olarak adlandırdığımız ortaklarımızdan 33 YTL ye paya sahip Yapraklı Belediyesi (Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi), 100 YTL'ye paya sahip Salih Karaçancı (Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi), 1 YTL'ye paya sahip Kamil Şahinbaş (Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi), 16 YTL'ye paya sahip Abdulmecit Canlıoğlu ( Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi), 10 YTL'ye paya sahip Mehmet Tevfik Gamzeli (Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi) ve 10 YTL'ye paya sahip Tahir Yazar'ın (Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi) açmış oldukları davalar da özetle; a) Bugüne kadar yapılan tüm genel ve yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesi, b) Genel kurulların usulüne uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, hisselerine düşen bedelli ve bedelsiz hisselerin yeniden belirlenmesi ve yeniden belirlenen hisse tutarları üzerinden temettülerinin ödenmesini talep etmektedirler. TARİH:01/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durumlar: Bankamızca alacaktın dolayı edinilen ve Kocaeli'nde bulunan 42 adet YTL ekspertiz bedelli Gayrimenkul, Türkiye Muhasebe Standartlarının hasılat başlıklı 18 sayılı tebliğ esaslarına göre, faizli toplam tutar YTL olmak üzere YTL'si peşin geriye kalan YTL'si 120 ay vadeli olmak üzere satılmıştır. Sözkonusu satıştan anılan tebliğ uyarınca gelir hesaplarına net olarak YTL kaydedilmiştir. TARİH:11/06/2007 ISMEN Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: I, No: 26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin Madde 21/A-5. ve 6. maddesine istinaden; Kurumumuz tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş. ()'nin halka arz işlemleri sonrasında, tarihleri arasında fiyat istikrarını sağlayıcı işlem yapılmamıştır. İlgili tablo ekte yer almaktadır. TARİH:11/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız hisselerinin halka arzı nedeniyle, yatırımcılara daha iyi hizmet sunulması ve bazı ihtiyaçlardan dolayı Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile Genel Müdürlük Organizasyon şemasında değişiklik yapılmıştır. Ekteki organizasyon şemasındaki değişiklikler bir öncekine göre aşağıdaki gibidir. Adı Değişen Daire Başkanlıkları : Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı nın adı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı, Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama Daire Başkanlığı nın adı, Genel Muhasebe Daire Başkanlığı, Esnaf Bankacılığı Daire Bankacılığı nın adı, Esnaf ve Küçük İşletme Bankacılığı Daire Başkanlığı, Genel Muhasebe Daire Başkanlığı nın adı, Vergi Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığı, Girişimci Kobi Kredileri Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Kredileri 2 Daire Başkanlığı, Girişimci Kobi Pazarlama Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Pazarlama 2 Daire Başkanlığı, İhtisas Kredileri Daire Başkanlığı nın adı, Toplu Konut ve İşyeri Bankacılığı Daire Başkanlığı, Mali Kontrol Daire Başkanlığı nın adı, Finansal Raporlama ve Gözetim Daire Başkanlığı, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı nın adı, Stratejik Planlama ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ticari KOBİ Krediler Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Kredileri 1 Daire Başkanlığı, Ticari KOBİ Pazarlama Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Pazarlama 1 Daire Başkanlığı, olarak değiştirilmiştir. Yeni Açılan Daire Başkanlıkları: Tarımsal Bankacılık İkiye ayrılan Daire Başkanlıkları : Bireysel Bankacılık Daire Başkanlığı, Bireysel Ürünler Pazarlama ile Bireysel-Krediler Tahsis İzleme, İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı, Genel Yönetim Hizmetleri ile Satın Alma, Kartlı Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları Daire Başkanlığı, Alternatif Dağıtım Kanalları ile Kartlı Ödeme Sistemleri, Kurumsal Pazarlama Daire Başkanlığı, Nakit Yönetimi ile Kurumsal Pazarlama, Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mevduat Yönetimi ve Planlaması ile Nakit Yönetimi Daire Başkanlıkları olarak ikiye ayrılmıştır. Ek- 1 Organizasyon şeması

6 TARİH:19/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bireysel bankacılık ve kredi kartları alanında pazar payını artırmak isteyen Bankamız yönetim kurulu, piyasada bilinen taksitli kart programlarına sahip bankalar ile görüşülmesi ve bu bankaların taksitli kart uygulamaları ve sadakat programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve program ortaklığı konusunda yazılı alternatif teklifler istenmesi yönünde karar almıştır. TARİH:20/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şube yapılanması. Demiryolu Caddesi No: 98 İzmit/Kocaeli adresinde faaliyet göstermekte olan Kocaeli Şubemiz Cumhuriyet Caddesi No: 114 İzmit, Kocaeli adresine nakledilmiş olup belirtilen adreste aynı isimle hizmet vermeye devam etmektedir. Kocaeli, İzmit Şubemize bağlı olarak Alemdar Caddesi No: 25 İzmit, Kocaeli adresinde faaliyet göstermekte olan Kocaeli Özel İşlem Merkezimiz tarihi itibariyle kapatılmış olup, tüm hizmetleri Kocaeli Şube lokalinde yürütülmektedir. Ayrıca, Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No: Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Ümraniye, İstanbul şubemiz Atatürk Mahallesi Kavaklıdere Caddesi B Blok 2/2 Ümraniye, İstanbul, Yalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 5/A Ayancık/SİNOP adresinde faaliyet göstermekte olan Ayancık/SİNOP Şubemiz Yalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 21/A Ayancık/SİNOP adreslerine taşınmış olup, tarihiden itibaren belirtilen adreslerde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumları Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5. Madde, c/7. Fıkrası gereği bilgilerinize sunarız. TARİH:21/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız genel müdürlük birimleri, bölge koordinatörlükleri ve şubelerinde uzman yardımcısı ve servis görevlisi unvanlarında istihdam edilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre 1300 personel alımı yapılacaktır. Uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımıyla ilgili başvuru şartları Bankamız Web sitesinde yer alacaktır. TARİH:28/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun tarih ve 30 sayılı kararına istinaden, Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16 Temmuz 2007 Pazartesi günü, saat 10.30'da Ankara Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Toplantıda; 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması için divana yetki verilmesi, Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5626 sayılı yasa uyarınca özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personelin sayısı, unvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamıyla ilgili her türlü konuları belirlemesi ve işlem yapması hususlarında Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 4. Dilekler ve Kapanış. Görüşülecektir." TARİH:05/07/2007

7 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Kurumsal İletişim-Yapılanmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Osman Arslan ın, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bilgehan Kuru nun, Risk Takip ve Tasfiyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Selahattin Süleymanoğlu nun ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Murat Çetinkaya nın, tarihinden geçerli olmak üzere, asaleten atanmışlardır. TARİH:13/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızca; Aşağı Ayrancı/Ankara şubemizin tüm aktif ve pasif hesaplarının Yukarı Ayrancı/Ankara şubemize devredilerek, Kazan/Ankara ilçesinde hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (Atatürk Mahallesi Ankara caddesi No:69/B Kazan/Ankara) tarihinden itibaren faaliyetlerine Kazan/Ankara şubesi olarak devam etmesi uygun görülmüştür. TARİH:16/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2007 Pazartesi günü saat 10:30 yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü Gündem maddesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre 26 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5626 sayılı yasa uyarınca özel hukuk hüküklerine göre çalıştırılacak personelin sayısı ünvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamıyla ilgili her türlü konuları belirlenmesi ve işlem yapması hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın iznini müteakip işleme konulması kaydıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı, tarihi itibariyle Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü ne tescil edilmiş olup, Toplantı Tutanağının bir nüshası ekte sunulmuştur. Olağanüstü toplantı tutanağı ve ekleri ekte yayınlanmaktadır TARİH:20/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sanayi Sitesi/Diyarbakır şubemize bağlı olarak Silvan/Diyarbakır bürosu (Cami Mahallesi, Azizoğlu Caddesi, Çelikler Apt. No. 69 Silvan/Diyarbakır) adresinde tarihinde faaliyete başlamıştır. TARİH:28/08/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın iştiraki olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürü Yalçın Salman'ın yerine, Hasan Ecesoy yeni Genel Müdür olarak atanmıştır. TARİH:20/09/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kredi kartında büyüme hedefi olan bankamız, sektördeki rekabet, markaların gücü ve yatırım tutarlarını göz önünde bulundurarak yeni bir marka yaratmak yerine, var olan markalardan biri ile marka paylaşımı ve program ortaklığı yaparak büyüme kararı almıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda HSBC Bank A.Ş.'nin marka paylaşımı ve program ortaklığı için en uygun partner olduğu düşünülmüş ve yönetim kurulumuzun aldığı kararla HSBC Bank A.Ş. ile Advantage markasının ortak kullanımı ve program ortaklığı yapmak üzere genel müdüre yetki verilmiştir.

8 TARİH:26/09/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Artan kredi talebinin karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin 2005 yılından bu yana azami limiti olan YTL'nin tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kredibilitelerine paralel YTL ve YTL'ye yükseltilecektir. Yapılan düzenleme için basın açıklaması yapılacaktır. TARİH: 02/10/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 02/10/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Yatırımcının Adı- Nominal Tutar Satış Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Kodu No Soyadı Ünvanı (YTL)* Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E RÜŞTÜ YEDEKÇİ 10,000 1 AY TARİH: 18/10/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/10/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Yatırımcının Adı- Nominal Satış Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Kodu No Soyadı Ünvanı Tutar (YTL)* Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E ÖMER KALENDER 20,000 1 AY TARİH:31/10/2007 T.Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. *Bankamızca; Sanayi Sitesi Bürosu/Eskişehir, hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (1.Arabacılar Sok. No:35 Eskişehir) Sanayi Sitesi Şubesi/Eskişehir'e bağlı olarak tarihinden itibaren Sanayi Sitesi Bürosu/Eskişehir ismi ile bir büro faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:09/11/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Halk Bankası'nın satışı ile ilgili olarak basına yansıyan haberler hakkında Bankamız Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın basın kuruluşlarına geçilen açıklaması aşağıdaki gibidir. "Halk Bankası halka açık bir şirkettir ve binlerce yerli ve yabancı yatırımcısına karşı taşıdığı sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Verimli, karlı ve müşteri odaklı çalışma anlayışının sonuçlarının son dönemdeki finansal göstergelerine, karlılık ve büyüme oranlarına yansıması ve İMKB tarihindeki en büyük halka arzı gerçekleştirmiş olması da bu anlayışın en önemli sonucu ve kanıtıdır. Bugün aynı sorumluluk bilinci ile Halk Bankası yönetiminin özelleştirme yöntemi ve zamanı ile ilgili herhangi bir karar tasarrufu olmadığının altını çizmek, ilgili Devlet Bakanlığı ya da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Bankamıza iletilen herhangi bir karar bulunmadığını önemle belirtmek, yatırımcılarımız ve paydaşlarımız nezdinde Bankamızın durumunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." TARİH:22/11/2007 MEMSA Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ: Raporun Dönemi: 01.01.2014-30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı