Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş."

Transkript

1 TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen YTL nominal değerli hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 8,00 YTL fiyat baz alınarak kodu ile tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Halka arz izahnamesinin I/B-12 maddesinde de kamuya açıklandığı üzere, Banka Yönetim Kurulu nun tarih, 10/1sayılı kararıyla halka arz ve ek satışa konu olan toplam YTL nominal değerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilebilmesine karar verilmiş olup, halka arz edilen YTL nominal değerli paylar dışındaki hisse senetlerinin Borsa da alım-satımı mevcut durumda mümkün olamayacaktır. Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı lot olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmekte olup, Şirket hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Bülten ekinde ve Borsamızın adresindeki internet sitesinde yayınlanmaktadır. A. GENEL BİLGİLER: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Merkez Adresi : Genel Müdürlük Adresi : Söğütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya/ANKARA Kuruluş Tarihi : Ödenmiş Sermayesi : YTL Banka nın halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. Ortak Adı,Soyadı/Ünvanı Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonrası (YTL) (%) (YTL) (ek satış hakkı dahil) ÖİB , ,98 Küçük Ortaklar , ,04 Diğer ,98 Toplam , ,00 B. HALKA ARZ HAKKINDA BİLGİLER: Banka nın mevcut ortağı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın (ÖİB) paylarının satışı yolu ile satılan Banka sermayesinin % 21,72 sine karşılık gelen YTL nominal değerli hisse senetleri ile halka arz tutarının % 15 ine karşılık gelen ve ek satışa konu YTL olmak üzere toplam YTL (Banka sermayesinin %24,98 i) nominal değerli hisse senetleri, 1 YTL nominal değerli beher hisse senedi için 6,4-8,0 YTL fiyat aralığından talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yoluyla tarihleri arasında halka arz edilmiş olup satış fiyatı, 8 YTL olarak oluşmuştur. Halka arz sonucunda halka arzedilen hisse senedi miktarının nominal tutarı YTL ve Banka nın halka açıklık oranı % olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu halka arza İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) lider ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş lider olmak üzere toplam 39 üyenin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum aracılık etmiş olup, halka arz sonuçlarına ilişkin olarak, İş Yatırım ın tarihli yazısında, satış sonuçlarının aşağıdaki gibi olduğu bildirilmiştir. Gelen Talep (YTL) Dağıtılan Nominal Tutar (YTL) Dağıtılan Kişi Sayısı Gerçekleşen Tutarın Satış Toplamına Oranı (%) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ,00 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ,50 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara ,50 Toplam ,00

2 C. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket in halka arz izahnamesinin II.3-b) maddesinde Satışı yapılacak paylar kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılı karından temettü alabileceklerdir. ifadesi yeralmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin Banka nın açıklaması aşağıda yeralmaktadır. Kar dağıtım tablosuna göre toplam temettü ,83 YTL olup, bunun ,33 YTL'si ÖİB'nin, 28,50 YTL'si diğer tüm küçük hissedarlarındır. ÖİB'nin temettü payı, vergi muafiyeti bulunduğu için tamamı üzerinden tarihinde genel kurul kararının tescilinden hemen sonra ödenmiştir. Küçük hissedarlara ise, fiililen temettü ödenememektedir. Temettüler toplu olarak bilançonun pasifinde izlenmektedir. D. BANKA HİSSELERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇILMIŞ DAVALAR Banka nın özelleştirilmesine ilişkin açılmış davalara ilişkin olarak açılmış 3 dava bulunmaktadır. 1) Banka Çalışanı Tarafından Açılmış Dava: Banka hisselerinin %25 ine kadar kısmının halka arz suretiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2007/8 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile ilgili olarak eski bir banka çalışanı tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan, Banka nın özelleştirilmesinin, özellikle Anayasa nın 5. ile 173. maddelerine ve kamu yararına aykırı olduğu, ayrıca halka arzdan sonra kalan % 74,9 luk kamu hisselerinin blok satış yöntemi ile satılması halinde, sermayenin tabana yayılması amacının gerçekleşmeyeceği ve başta KOBİ ler olmak üzere ülke ekonomisinin bu gelişmeden zarar göreceği ve özelleştirme ile ilgili bir genel kurul kararı alınmadığı iddialı davadır. 2) Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı Tarafından Açılmış Dava: ATO Başkanlığı tarafından Danıştay da, tarih ve 2007/08 sayılı ÖYK kararının Bankanın 4603 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde özelleştirmeye hazırlanmadığı, kararda yer alan %25 e kadar ifadesinin kesinlik taşımadığı, yasal dayanağının bulunmadığı, Bankanın kuruluş amacına aykırı olduğu iddia edilerek kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesi nde açılmış 2007/2747 E. sayılı davadır. 3) Milletvekilleri Tarafından Açılmış Dava: Banka hisse senetlerinin özelleştirilmesine dayanak teşkil eden tarih ve 5572 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun a karşı 119 milletvekili tarafından, sözkonusu kanunun 1. maddesinin, Anayasa nın Başlangıç ı ile 2., 5. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli Anayasa Mahkemesi nezdinde açılmış davadır. Sözkonusu davalar ile ilgili olarak ÖİB nın tarih ve B.02.1.ÖİB /3144 sayılı yazısında, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2007/8 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli iki adet dava açıldığı, bunlardan, - Hüseyin Ölmez tarafından açılan ve Danıştay 13. Dairesi nde 2007/3581 esas numarasına kaydedilen davanın derdest olduğu, davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi hakkında henüz bir karar verilmediği, - ATO tarafından açılan ve Danıştay 13. Dairesi nde 2007/2747 esas numarasına kaydedilen davaya cevap verildiği, davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi hakkında henüz bir karar verilmediği, - Ayrıca, tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5572 sayılı Kanun un iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi nda dava açıldığı öğrenilmişse de, belirtilen davaya ilişkin İdarelerine intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı bildirilmiş olup, sözkonusu ÖİB yazısının bir örneği Ek te yeralmaktadır. Ayrıca, özelleştirme ile ilgili olmamakla birlikte, Banka nın küçük hissedarlar tarafından hukuk mahkemelerinde açılan ve halen yargılaması süren hisse senetlerinin gerçek değerinin ve kar paylarının tespiti ve kar paylarının ödenmesi istemli davalar bulunmakta olup, bu konudaki Banka açıklaması Ek te yeralmaktadır. E. KONU İLE İLGİLİ OLARAK DAHA ÖNCE ALINAN BORSA YÖNETİM KURULU KARARI Sermaye Piyasası Kurulu na da iletilen, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A) Banka hisselerinin %25 ine kadar kısmının halka arz suretiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2007/8 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile ilgili olarak eski bir banka çalışanı tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan, Banka nın özelleştirilmesinin, özellikle Anayasa nın 5. ile 173. maddelerine ve kamu yararına aykırı olduğu, ayrıca halka arzdan sonra kalan % 74,9 luk kamu hisselerinin blok satış yöntemi ile satılması halinde, sermayenin tabana yayılması amacının gerçekleşmeyeceği ve başta KOBİ ler olmak üzere ülke ekonomisinin bu gelişmeden zarar göreceği ve özelleştirme ile ilgili bir genel kurul kararı alınmadığı iddialı davanın,

3 Ankara Ticaret Odası Başkanlığı tarafından Danıştay da, tarih ve 2007/08 sayılı ÖYK kararının Bankanın 4603 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde özelleştirmeye hazırlanmadığı, kararda yer alan %25 e kadar ifadesinin kesinlik taşımadığı, yasal dayanağının bulunmadığı, Bankanın kuruluş amacına aykırı olduğu iddia edilerek kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıştay 13. Dairesi nde açılmış 2007/747 E. sayılı davanın, Banka hisse senetlerinin özelleştirilmesine dayanak teşkil eden tarih ve 5572 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun a karşı 119 milletvekili tarafından, sözkonusu kanunun 1. maddesinin, Anayasa nın Başlangıç ı ile 2., 5. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli Anayasa Mahkemesi nezdinde açılmış davanın, Küçük hissedarlar tarafından hukuk mahkemelerinde açılan ve halen yargılaması süren hisse senetlerinin gerçek değerinin ve kar paylarının tespiti ve kar paylarının ödenmesi istemli davaların mevcut olduğu, ancak sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların, Banka nın faaliyetleri ve varlıkları ile ilgili davalar olmaması nedeniyle, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13/h bendinde yeralan Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması hükmü kapsamına girmediği, Banka hisse senetlerinin devir ve tedavülünü engelleyecek mahkemelerce verilmiş nihai bir karar veya yürütmeyi durdurma kararının bulunmadığı Banka tarafından Borsamıza verilen bilgi ve belgelerden anlaşılmış olup sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların esasen Banka hisse senetlerinin halka arzı suretiyle özelleştirilmesi ile ilgili olduğu, Borsamız Yönetim Kurulu nca verilecek kararın ise sözkonusu halka arz sonrasında hisse senetlerinin hangi pazarda işlem görebileceğine ilişkin olduğu gerçeğinden hareketle, sözkonusu hukuki uyuşmazlıkların Borsa da işlem görme kararından önce Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kayıt kararını ilgilendirdiği gözönüne alınarak, halka arz edilecek Banka hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması kararı aşamasında değerlendirilmesini teminen Kurul dikkatine sunulmasına, B) Banka hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzını takiben ileride Borsamız pazarlarında işlem görmeye başladıktan sonra, özelleştirmeye dayanak teşkil eden kararlar ve düzenlemelerin mahkemelerce iptaline karar verilmesi durumunda, özelleştirilen hisse senetlerinin mülkiyetinin tekrar kamuya dönmesi sonucunun ortaya çıkabileceği ve İMKB de işlem sırasının kapatılabileceği hususları da gözönüne alınarak, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde yatırımcıların elinde bulunan hisse senetlerine ilişkin olarak alınacak önlemlerin ve takip edilecek yöntem usul ve esaslarının belirlenerek halka arz İzahname ve Sirküleri nde yatırımcılara duyurulması hususunun Kurul a önerilmesine, C) Banka nın İMKB Kotasyon Yönetmeliği 13/e bendi dışında şartları halen sağladığı gözönüne alınarak, Banka hisse senetlerinin Kurulca kayda alınması halinde gerçekleştirilecek halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13 (e) maddesinde yazılı Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 20 milyon YTL ve nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranının en az % 25 olması (Bu oranın % 25 in altında olması halinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 38 milyon YTL olması) şartının da sağlanması halinde, Kurulca yukarıda belirtilen hukuki sorunların halka arz önünde bir engel teşkil etmeyeceği kanaatine varılarak, hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzın gerçekleştirilmesi sonrasında satışı yapılan hisse senetlerinin ikincil piyasada işlem görmesi aşamasında, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinde yazılı kotasyon koşulları esas alınmak suretiyle, Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararla, Banka hisse senetlerinin Ulusal Pazar'da işlem görebileceğine ilişkin idari görüşümüzün Kurul a bildirilmesine, D) Diğer taraftan; - Yukarıda B) bendi çerçevesinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde yatırımcıların elinde bulunan hisse senetlerine ilişkin olarak alınacak önlemler ile takip edilecek yöntem usul ve esasları hakkında açıklama, - Banka Yönetim Kurulu nun tarih, 10/1sayılı kararıyla halka arz ve ek satışa konu olan toplam YTL nominal değerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilebilmesine karar verildiği, halka arz edilecek YTL nominal değerli paylar dışındaki hisse senetlerinin Borsa da alım-satımının mümkün olamayacağı hakkında açıklama, - Özelleştirme ve halka arz sürecine ilişkin olarak açılmış bulunan davalar (2007/08 sayılı ÖYK kararına istinaden açılmış Ankara Ticaret Odası Davası, 117 milletvekili tarafından 5572 sayılı Kanun aleyhine Anayasa Mahkemesi nde açılmış davalar vb) ile küçük ortaklar tarafından açılmış davalar dahil olmak üzere tüm davalar hakkında bilgi, /69 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına karşı Ankara Ticaret Odası tarafından açılmış 2006/4258 esas No.lu dava ile ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi nce tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararı ile aynı konuda Banka çalışanı ve Çankırı Belediyesi tarafından açılmış diğer davalar hakkında bilgi,

4 - Bankanın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi ile ilgili hususlara halka arz izahnamesinde yer verilmesinin yararlı olacağının Kurul a bildirilmesine karar verilmişti. TARİH: 08/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arzına aracılık etmiş olduğumuz Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ek satış dahil YTL nominal değerdeki paylarının halka arzında satışa sunulan kısmın % 5 inden fazlasını satın alan yatırımcının detayı aşağıda sunulmaktadır. Yatırımcı Adı Yatırımcı Grubu Dağıtılan Pay (Adet) Kuwait Investment Authority Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar Halka Arz İçindeki Payı (%) Kendi Nam Hesabına/Müşteri Nam Hesabına ,82 Kendi Hesabına TARİH: 10/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar da bugün ( ) işlem görmeye başlayan T. Halk Bankası A.Ş hisse senetlerinin işlem gördüğü.e sırasında emir girişlerinde uygulanmakta olan bir defada girilebilecek maksimum emir miktarı, (bugün) tarihli ikinci seanstan itibaren geçerli olmak üzere lottan lota çıkartılmıştır. TARİH:11/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Nisan 2007 ayı içerisinde Bankamızın müşteri segmentasyonunda değişikliğe gidilmiş, cirosu 1 Milyon YTL ye kadar olan firmalar esnaf-küçük işletme segmenti olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede şube pazarlama ağında, bu segmente özel hizmet verecek müşteri temsilcileri oluşturulmuştur. Bu kesime verilen bankacılık hizmetlerinin daha etkin kullanımını teşvik için Küçük İşletme Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu paket ile POS, Çek Karnesi, Kredi Kartı, Dost Hesap, Teminat Mektubu, Otomatik Ödeme Talimatı ve Sigorta ürünlerinin kullanılması durumunda uygulanacak faiz oranından % 10 a varan indirimler uygulanacaktır. Yapılan düzenlemelerin ve yeni ürünün tanıtımı için basın açıklaması yapılacaktır. TARİH:15/05/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankanın 2007 yılı ilk çeyreğine ait finansal verilerin değerlendirildiği basın bülteni ekte sunulmuştur. Söz konusu basın bülteni ekte ve Borsamız internet sitesinde Bankanın mali tabloları ile birlikte yayınlanmaktadır. TARİH: 23/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin hisse senetleri İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereğince, tarihinden itibaren İMKB Ulusal-Tüm, İMKB Ulusal-Mali ve Banka endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin sermayesi milyon YTL, M.K.K. saklama oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:28/05/2007

5 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durumlar: Küçük hissedar olarak adlandırdığımız ortaklarımızdan 33 YTL ye paya sahip Yapraklı Belediyesi (Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi), 100 YTL'ye paya sahip Salih Karaçancı (Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi), 1 YTL'ye paya sahip Kamil Şahinbaş (Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi), 16 YTL'ye paya sahip Abdulmecit Canlıoğlu ( Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi), 10 YTL'ye paya sahip Mehmet Tevfik Gamzeli (Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi) ve 10 YTL'ye paya sahip Tahir Yazar'ın (Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi) açmış oldukları davalar da özetle; a) Bugüne kadar yapılan tüm genel ve yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesi, b) Genel kurulların usulüne uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, hisselerine düşen bedelli ve bedelsiz hisselerin yeniden belirlenmesi ve yeniden belirlenen hisse tutarları üzerinden temettülerinin ödenmesini talep etmektedirler. TARİH:01/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durumlar: Bankamızca alacaktın dolayı edinilen ve Kocaeli'nde bulunan 42 adet YTL ekspertiz bedelli Gayrimenkul, Türkiye Muhasebe Standartlarının hasılat başlıklı 18 sayılı tebliğ esaslarına göre, faizli toplam tutar YTL olmak üzere YTL'si peşin geriye kalan YTL'si 120 ay vadeli olmak üzere satılmıştır. Sözkonusu satıştan anılan tebliğ uyarınca gelir hesaplarına net olarak YTL kaydedilmiştir. TARİH:11/06/2007 ISMEN Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: I, No: 26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin Madde 21/A-5. ve 6. maddesine istinaden; Kurumumuz tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş. ()'nin halka arz işlemleri sonrasında, tarihleri arasında fiyat istikrarını sağlayıcı işlem yapılmamıştır. İlgili tablo ekte yer almaktadır. TARİH:11/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız hisselerinin halka arzı nedeniyle, yatırımcılara daha iyi hizmet sunulması ve bazı ihtiyaçlardan dolayı Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile Genel Müdürlük Organizasyon şemasında değişiklik yapılmıştır. Ekteki organizasyon şemasındaki değişiklikler bir öncekine göre aşağıdaki gibidir. Adı Değişen Daire Başkanlıkları : Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı nın adı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı, Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama Daire Başkanlığı nın adı, Genel Muhasebe Daire Başkanlığı, Esnaf Bankacılığı Daire Bankacılığı nın adı, Esnaf ve Küçük İşletme Bankacılığı Daire Başkanlığı, Genel Muhasebe Daire Başkanlığı nın adı, Vergi Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığı, Girişimci Kobi Kredileri Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Kredileri 2 Daire Başkanlığı, Girişimci Kobi Pazarlama Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Pazarlama 2 Daire Başkanlığı, İhtisas Kredileri Daire Başkanlığı nın adı, Toplu Konut ve İşyeri Bankacılığı Daire Başkanlığı, Mali Kontrol Daire Başkanlığı nın adı, Finansal Raporlama ve Gözetim Daire Başkanlığı, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı nın adı, Stratejik Planlama ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ticari KOBİ Krediler Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Kredileri 1 Daire Başkanlığı, Ticari KOBİ Pazarlama Daire Başkanlığı nın adı, Ticari KOBİ Pazarlama 1 Daire Başkanlığı, olarak değiştirilmiştir. Yeni Açılan Daire Başkanlıkları: Tarımsal Bankacılık İkiye ayrılan Daire Başkanlıkları : Bireysel Bankacılık Daire Başkanlığı, Bireysel Ürünler Pazarlama ile Bireysel-Krediler Tahsis İzleme, İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı, Genel Yönetim Hizmetleri ile Satın Alma, Kartlı Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları Daire Başkanlığı, Alternatif Dağıtım Kanalları ile Kartlı Ödeme Sistemleri, Kurumsal Pazarlama Daire Başkanlığı, Nakit Yönetimi ile Kurumsal Pazarlama, Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mevduat Yönetimi ve Planlaması ile Nakit Yönetimi Daire Başkanlıkları olarak ikiye ayrılmıştır. Ek- 1 Organizasyon şeması

6 TARİH:19/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bireysel bankacılık ve kredi kartları alanında pazar payını artırmak isteyen Bankamız yönetim kurulu, piyasada bilinen taksitli kart programlarına sahip bankalar ile görüşülmesi ve bu bankaların taksitli kart uygulamaları ve sadakat programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve program ortaklığı konusunda yazılı alternatif teklifler istenmesi yönünde karar almıştır. TARİH:20/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şube yapılanması. Demiryolu Caddesi No: 98 İzmit/Kocaeli adresinde faaliyet göstermekte olan Kocaeli Şubemiz Cumhuriyet Caddesi No: 114 İzmit, Kocaeli adresine nakledilmiş olup belirtilen adreste aynı isimle hizmet vermeye devam etmektedir. Kocaeli, İzmit Şubemize bağlı olarak Alemdar Caddesi No: 25 İzmit, Kocaeli adresinde faaliyet göstermekte olan Kocaeli Özel İşlem Merkezimiz tarihi itibariyle kapatılmış olup, tüm hizmetleri Kocaeli Şube lokalinde yürütülmektedir. Ayrıca, Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No: Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Ümraniye, İstanbul şubemiz Atatürk Mahallesi Kavaklıdere Caddesi B Blok 2/2 Ümraniye, İstanbul, Yalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 5/A Ayancık/SİNOP adresinde faaliyet göstermekte olan Ayancık/SİNOP Şubemiz Yalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 21/A Ayancık/SİNOP adreslerine taşınmış olup, tarihiden itibaren belirtilen adreslerde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumları Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5. Madde, c/7. Fıkrası gereği bilgilerinize sunarız. TARİH:21/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız genel müdürlük birimleri, bölge koordinatörlükleri ve şubelerinde uzman yardımcısı ve servis görevlisi unvanlarında istihdam edilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre 1300 personel alımı yapılacaktır. Uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımıyla ilgili başvuru şartları Bankamız Web sitesinde yer alacaktır. TARİH:28/06/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun tarih ve 30 sayılı kararına istinaden, Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16 Temmuz 2007 Pazartesi günü, saat 10.30'da Ankara Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. Toplantıda; 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması için divana yetki verilmesi, Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5626 sayılı yasa uyarınca özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personelin sayısı, unvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamıyla ilgili her türlü konuları belirlemesi ve işlem yapması hususlarında Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 4. Dilekler ve Kapanış. Görüşülecektir." TARİH:05/07/2007

7 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Kurumsal İletişim-Yapılanmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Osman Arslan ın, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bilgehan Kuru nun, Risk Takip ve Tasfiyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Selahattin Süleymanoğlu nun ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Murat Çetinkaya nın, tarihinden geçerli olmak üzere, asaleten atanmışlardır. TARİH:13/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızca; Aşağı Ayrancı/Ankara şubemizin tüm aktif ve pasif hesaplarının Yukarı Ayrancı/Ankara şubemize devredilerek, Kazan/Ankara ilçesinde hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (Atatürk Mahallesi Ankara caddesi No:69/B Kazan/Ankara) tarihinden itibaren faaliyetlerine Kazan/Ankara şubesi olarak devam etmesi uygun görülmüştür. TARİH:16/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2007 Pazartesi günü saat 10:30 yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü Gündem maddesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre 26 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5626 sayılı yasa uyarınca özel hukuk hüküklerine göre çalıştırılacak personelin sayısı ünvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamıyla ilgili her türlü konuları belirlenmesi ve işlem yapması hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın iznini müteakip işleme konulması kaydıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı, tarihi itibariyle Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü ne tescil edilmiş olup, Toplantı Tutanağının bir nüshası ekte sunulmuştur. Olağanüstü toplantı tutanağı ve ekleri ekte yayınlanmaktadır TARİH:20/07/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sanayi Sitesi/Diyarbakır şubemize bağlı olarak Silvan/Diyarbakır bürosu (Cami Mahallesi, Azizoğlu Caddesi, Çelikler Apt. No. 69 Silvan/Diyarbakır) adresinde tarihinde faaliyete başlamıştır. TARİH:28/08/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın iştiraki olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürü Yalçın Salman'ın yerine, Hasan Ecesoy yeni Genel Müdür olarak atanmıştır. TARİH:20/09/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kredi kartında büyüme hedefi olan bankamız, sektördeki rekabet, markaların gücü ve yatırım tutarlarını göz önünde bulundurarak yeni bir marka yaratmak yerine, var olan markalardan biri ile marka paylaşımı ve program ortaklığı yaparak büyüme kararı almıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda HSBC Bank A.Ş.'nin marka paylaşımı ve program ortaklığı için en uygun partner olduğu düşünülmüş ve yönetim kurulumuzun aldığı kararla HSBC Bank A.Ş. ile Advantage markasının ortak kullanımı ve program ortaklığı yapmak üzere genel müdüre yetki verilmiştir.

8 TARİH:26/09/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Artan kredi talebinin karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin 2005 yılından bu yana azami limiti olan YTL'nin tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kredibilitelerine paralel YTL ve YTL'ye yükseltilecektir. Yapılan düzenleme için basın açıklaması yapılacaktır. TARİH: 02/10/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 02/10/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Yatırımcının Adı- Nominal Tutar Satış Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Kodu No Soyadı Ünvanı (YTL)* Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E RÜŞTÜ YEDEKÇİ 10,000 1 AY TARİH: 18/10/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/10/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Yatırımcının Adı- Nominal Satış Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Kodu No Soyadı Ünvanı Tutar (YTL)* Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E ÖMER KALENDER 20,000 1 AY TARİH:31/10/2007 T.Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. *Bankamızca; Sanayi Sitesi Bürosu/Eskişehir, hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (1.Arabacılar Sok. No:35 Eskişehir) Sanayi Sitesi Şubesi/Eskişehir'e bağlı olarak tarihinden itibaren Sanayi Sitesi Bürosu/Eskişehir ismi ile bir büro faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:09/11/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Halk Bankası'nın satışı ile ilgili olarak basına yansıyan haberler hakkında Bankamız Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın basın kuruluşlarına geçilen açıklaması aşağıdaki gibidir. "Halk Bankası halka açık bir şirkettir ve binlerce yerli ve yabancı yatırımcısına karşı taşıdığı sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Verimli, karlı ve müşteri odaklı çalışma anlayışının sonuçlarının son dönemdeki finansal göstergelerine, karlılık ve büyüme oranlarına yansıması ve İMKB tarihindeki en büyük halka arzı gerçekleştirmiş olması da bu anlayışın en önemli sonucu ve kanıtıdır. Bugün aynı sorumluluk bilinci ile Halk Bankası yönetiminin özelleştirme yöntemi ve zamanı ile ilgili herhangi bir karar tasarrufu olmadığının altını çizmek, ilgili Devlet Bakanlığı ya da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Bankamıza iletilen herhangi bir karar bulunmadığını önemle belirtmek, yatırımcılarımız ve paydaşlarımız nezdinde Bankamızın durumunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." TARİH:22/11/2007 MEMSA Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

9 Daha önce kamuya açıklandığı üzere, mevcut banka borçlarımız önemli ölçüde iskonto edilerek, yeniden yapılandırılmasını sağlayan anlaşma önerilerimiz bankalarca kabul edilmiştir. Bu yapılandırmayla birlikte, tesisleri yeniden tam kapasiteye ulaştıracak işletme sermayesi ihtiyaçları T. Halk Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır. TARİH: 27/11/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 27/11/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E EKREM ULA 6,000 1 HAFTA TARİH: 28/11/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 28/11/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E NERMİN ÇETİNKAYA 50,000 1 AY TARİH:03/12/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızca; Ali Çetinkaya Özel İşlem Merkezi, tarihinden itibaren Üçkapılar Şubesi/Antalya'ya bağlı, hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (Ali Çetinkaya Cad. No:28 Antalya) "Ali Çetinkaya Özel İşlem Merkezi/Antalya" ismi ile faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:04/12/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız HSBC ile Advantage markasının paylaşımı konusundaki işbirliği sözleşmesini tamamlamıştır. Sözleşme 5 Aralık 2007 tarihinde yapılacak bir basın açıklaması ve imza töreni ile kamu oyuna duyurulacaktır. Her iki banka, sözleşme görüşmeleri devam ederken, teknik çalışmalarını eş güdümlü olarak devam ettirmiş ve sözleşmenin hazırlanması aşamasında teknik geliştirmeler karşılıklı olarak tamamlamıştır. Sahip olduğumuz 1 milyondan fazla kredi kartımız, mevcut haliyle ve hiç bir değişime ihtiyaç duyulmaksızın Advantage kredi kartı özelliklerine sahip olmuş, on binlerce Advantage üye işyerinde taksitli işlem, taksit öteleme, puan kazanma, puanlarının alışverişlerde kullanılması gibi bir çok özelliğine sahip olmuştur. İşbirliğimiz Aralık ayında yapılacak bir reklam kampanyası ile Kurban Bayramı ve Yılbaşı öncesinde müşterilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır. İşbirliği potokolü kapsamında projenin ikinci aşamasında Bankamızın üye işyerlerinin Advantage üye işyeri yapılması ve bankamız POS terminallerinin de Advantage kredi kartı özelliğine kavuşturulması sağlanacaktır. İşbirliğinin bu kapsamı ile Advantage kart sahipleri çok daha fazla Advantage üye işyerine sahip olabilecek, bankamız bireysel bankacılık alanında yapmakta olduğu atılımlarla perakende sektöründe daha etkin bir oyuncu olacaktır. TARİH:10/12/2007

10 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızca; Karapınar/Konya İlçesinde, hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (İsmetpaşa Mah. Şehitoğuzhan Cad. No: Karapınar/Konya) tarihinden itibaren Karapınar Şubesi/Konya ismi ile bir şube faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:17/12/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızca, Bağcılar, İstanbul ilçesinde, hizmet lokali olarak tespit edilen adreste (Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. No: 195 Bağcılar, İstanbul) tarihinden itibaren "Bağcılar Şubesi/İstanbul" ismi ile bir şube faaliyet göstermeye başlamıştır. TARİH:31/12/2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çeşitli yazılı ve görsel basında "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halkbank'ın Hazineye ait hisselerinin özelleştirilmesine, yüzde 25'ine kadar olan kısmının halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine ve halka arz işlemlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı da reddetti" şeklinde haberler çıkmaktadır. Bahse konu haberler ile ilgili olarak gerek Özelleştirme İdaresi Başkanlğı'na gerekse Bankamıza herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Tebligat olması halinde bu durum ayrıca duyurulacaktır.

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı

EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE EK TEBLİĞ Seri : I No : 30 Madde 1 - Seri:I, No:26

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FALİYET RAPORU Şirketİmizin 2008 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Doğan Yayın Holding A.Ş. nin 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 11:00 de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA OLUP HİSSE SENETLERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORSA DA İŞLEM

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı